blob: 77f698b2a30c35c94b3006a76bfd72a69918d758 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="hu">
<translation id="1002439864875515590">Ha a házirend nincs beállítva, vagy ha az értéke üres karakterlánc, akkor a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nem jeleníti meg az automatikus kiegészítés választási lehetőségeit a felhasználói bejelentkezésnél.
Ha a házirend beállítása domainnevet jelképező karakterlánc, akkor a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> megjeleníti ezt az automatikus kiegészítési lehetőséget a felhasználói bejelentkezésnél, így a felhasználónak csak a felhasználónevet kell beírnia, a domainnevet nem. A felhasználó felül tudja írni ezt a domainnevet.
Ha a házirend értéke nem érvényes domain, a rendszer nem alkalmazza a házirendet.</translation>
<translation id="101438888985615157">Képernyő elforgatása 180 fokkal</translation>
<translation id="1016912092715201525">Konfigurálja az alapértelmezett böngésző ellenőrzésére vonatkozó <ph name="PRODUCT_NAME" />-beállítást, és megakadályozza a módosítását.
Ha a beállítás be van kapcsolva, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> minden indításkor ellenőrzi, hogy az alapértelmezett böngésző-e, és lehetőség szerint automatikusan alapértelmezettként állítja be magát.
Ha a beállítás ki van kapcsolva, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> nem ellenőrzi, hogy az alapértelmezett böngésző-e, és letiltja a felhasználó általi beállítást.
Ha a beállítás konfigurálatlan, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> engedélyezi, hogy a felhasználó állítsa be alapértelmezett böngészőként, és hogy a felhasználó döntse el, hogy megjelenjen-e értesítés, ha nem alapértelmezett böngésző.
Megjegyzés <ph name="MS_WIN_NAME" />-rendszergazdák számára: A bekapcsolt beállítás csak Windows 7 rendszeren használható. Windows 8-tól kezdődően „alapértelmezett alkalmazástársítások” fájl használata szükséges, amely kinevezi a <ph name="PRODUCT_NAME" /> alkalmazást a <ph name="HHTPS_PROTOCOL" /> és <ph name="HTTP_PROTOCOL" /> protokollok kezelőjeként (továbbá szabadon választhatóan az <ph name="FTP_PROTOCOL" /> protokoll és a <ph name="HTML_EXTENSION" />, <ph name="HTM_EXTENSION" />, <ph name="PDF_EXTENSION" />, <ph name="SVG_EXTENSION" />, <ph name="WEBP_EXTENSION" /> stb. fájlformátumok kezelőjeként). További információ: <ph name="SUPPORT_URL" />.</translation>
<translation id="1017967144265860778">Energiagazdálkodás a bejelentkezési képernyőn</translation>
<translation id="1019101089073227242">Felhasználói adatok könyvtárának beállítása</translation>
<translation id="1022361784792428773">Bővítményazonosítók, amelyek felhasználói telepítését meg kell akadályozni (vagy * az összes esetén)</translation>
<translation id="102492767056134033">A képernyő-billentyűzet alapértelmezett állapotának beállítása a bejelentkezési képernyőn</translation>
<translation id="1027000705181149370">Megadja, hogy a bejelentkezés során az SAML IdP által beállított hitelesítési cookie-kat a böngésző átadja-e a felhasználó profiljának.
Amikor a felhasználó SAML IdP használatával hajtja végre a hitelesítést a bejelentkezés során, az IdP által beállított cookie-k először egy ideiglenes profilba kerülnek. Ezeket a cookie-kat át lehet adni a felhasználó profiljának, hogy a hitelesített állapot megmaradjon.
Ha a házirend igaz értékre van állítva, akkor az IdP által beállított cookie-k minden olyan alkalommal átkerülnek a felhasználó profiljába, amikor a felhasználó az SAML IdP használatával hajtja végre a hitelesítést a bejelentkezés során.
Ha a házirend értéke hamis, vagy ha nincs beállítva, akkor az IdP által beállított cookie-k csak az eszközön történő első bejelentkezéskor kerülnek át a felhasználó profiljába.
Ez a házirend csak azokat a felhasználókat érinti, akiknek a domainje egyezik az eszköz regisztrációs domainjével. Minden más felhasználó esetében az IdP által beállított cookie-k csak az eszközön történő első bejelentkezéskor kerülnek át az adott felhasználó profiljába.</translation>
<translation id="1029052664284722254">Az eszköz újraindításának kényszerítése a felhasználó kijelentkezésekor</translation>
<translation id="1030120600562044329">A <ph name="PRODUCT_NAME" /> használati és összeomlásokkal kapcsolatos adatainak a Google részére történő névtelen jelentésének engedélyezése, és a beállítás módosíthatóságának letiltása.
Ha ez a beállítás aktiválva van, a böngésző névtelenül elküldi a használati és az összeomlásokkal kapcsolatos adatokat a Google-nak. Ha le van tiltva, a Google nem kapja meg ezeket az adatokat. A felhasználók egyik esetben sem módosíthatják ezt a beállítást.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor a felhasználó által a telepítéskor vagy az első futtatáskor megadott beállítás lesz érvényben.
Ez a házirend csak olyan Windows-példányokon hozzáférhető, amelyek csatlakoznak <ph name="MS_AD_NAME" />-domainhez, illetve csak olyan Windows 10 Pro- vagy Enterprise-példányokon használható, amelyeken aktiválva van az eszközkezelés.
(A Chrome OS-szel kapcsolatban lásd: DeviceMetricsReportingEnabled.)</translation>
<translation id="1035385378988781231">Ez a házirend azt szabályozza, hogy a <ph name="PRODUCT_NAME" /> hálózati fáljmegosztások funkciója NTLM-et használ-e a hitelesítéshez.
Ha a házirend beállítása igaz, a böngésző NTLM-hitelesítést fog használni az SMB-megosztások eléréséhez, ha szükséges.
Ha a házirend beállítása hamis, az SMB-megosztások NTLM-hitelesítése nem lesz lehetséges.
Ha nincs beállítva a házirend, az alapértelmezett beállítás kikapcsolt állapot a vállalati felügyelt felhasználók esetében, illetve bekapcsolt állapot a nem felügyelt felhasználók esetében.</translation>
<translation id="1040446814317236570">PAC URL-levágás engedélyezése (https:// esetén)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Hardverstatisztikák, például a processzor- vagy memóriahasználat jelentése.
Ha a házirend értéke hamis, a böngésző nem jelenti a statisztikákat.
Ha a házirend értéke igaz, vagy ha nincs beállítva, a böngésző jelenti a statisztikákat.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Elavult Web Platform-funkciók engedélyezése korlátozott ideig</translation>
<translation id="1047128214168693844">Minden oldal számára tiltja a felhasználók fizikai helyének követését</translation>
<translation id="1049138910114524876">Beállítja a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bejelentkezési képernyőjén kényszerített nyelv- és országkódot.
Ha be van állítva a házirend, a bejelentkezési képernyő mindig a házirend első értékeként megadott nyelv- és országkódnak megfelelően jelenik meg (az előre kompatibilitás miatt a házirend listaként van meghatározva). Ha a házirend nincs beállítva, vagy üres listára van állítva, a bejelentkezési képernyő a legutóbbi felhasználói munkamenet nyelv- és országkódjának megfelelően jelenik meg. Ha a házirend beállított értéke érvénytelen nyelv- és országkód, a bejelentkezési képernyő a tartalék nyelv- és országkódnak megfelelően jelenik meg (jelenleg: „en-US”).</translation>
<translation id="1052499923181221200">Ez a házirend csak akkor alkalmazható, ha a SamlInSessionPasswordChangeEnabled házirend beállítása igaz.
Ha annak a házirendnek a beállítása igaz, ennek a házirendnek a beállítása pedig (például) 14, az azt jelenti, hogy az SAML-felhasználók 14 nappal azelőtt értesítést kapnak, hogy jelszavuk lejárna egy adott dátumon.
Ekkor azonnal cselekedhetnek, és a munkamenetben történő jelszómódosítás segítségével frissíthetik jelszavukat, mielőtt lejárna.
Ezek az értesítések azonban csak akkor jelennek meg, ha az SAML-identitásszolgáltató elküldi az eszköznek a jelszó lejáratával kapcsolatos információkat az SAML-bejelentkezési folyamat során.
Ha nullára állítja a házirend értékét, akkor a felhasználók nem kapnak előzetes értesítést; a rendszer csak akkor tájékoztatja őket, ha jelszavuk már lejárt.
Ha a házirend be van állítva, a felhasználó nem módosíthatja és nem bírálhatja felül.</translation>
<translation id="1062011392452772310">Az eszköz távoli tanúsításának engedélyezése</translation>
<translation id="1062407476771304334">Csere</translation>
<translation id="1079801999187584280">A Fejlesztői eszközök használatának letiltása</translation>
<translation id="1087437665304381368">Ez a házirend kizárólag a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> fejlesztői módját vezérli. Ha szeretné megakadályozni az Android fejlesztői beállításaihoz való hozzáférést, akkor a <ph name="DEVELOPER_TOOLS_DISABLED_POLICY_NAME" /> házirendet kell beállítania.</translation>
<translation id="1093082332347834239">Ha a beállítás be van kapcsolva, a távoli támogatás gazdagépe a(z) <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" /> engedélyekkel rendelkező folyamatban fut. Ez lehetővé teszi a távoli felhasználók számára, hogy interakcióba lépjenek a kiemelt ablakokkal a helyi felhasználó asztali számítógépén.
Ha a beállítás ki van kapcsolva vagy nincs beállítva, a távoli támogatás gazdagépe a felhasználó kontextusában fut, és a távoli felhasználók nem tudnak interakcióba lépni a kiemelt ablakokkal az asztali számítógépen.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Alapértelmezett keresési szolgáltató</translation>
<translation id="1099282607296956954">Webhely-izoláció engedélyezése minden webhelynél</translation>
<translation id="1100570158310952027">
Ez a házirend meghatározza azon eredetek (URL-ek) vagy gazdagépnévminták
(pl. „*.example.com”) listáját, amelyekre nem érvényesek a nem biztonságos
eredetekre vonatkozó biztonsági korlátozások.
A cél az, hogy a szervezetek beállíthassanak engedélyezőlistás eredeteket
a régi, TLS megvalósítására képtelen alkalmazások számára, vagy hogy
belső webfejlesztés céljából beállítsanak közzétételi szervert, amellyel a
fejlesztők anélkül tesztelhetik a biztonságos környezetet igénylő funkciókat,
hogy telepíteniük kellene a TLS-t. Ez a házirend azt is megakadályozza,
hogy a cím- és keresősáv nem biztonságosként jelölje meg az eredetet.
Az URL-ek listájának beállítása ugyanazt eredményezi, mint a parancssori
„--unsafely-treat-insecure-origin-as-secure” jelző beállítása ugyanazon URL-ek
vesszővel elválasztott listájánál. Ha a házirend be van állítva,
felülbírálja a parancssori jelzőt.
Ha az UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecure házirend be van állítva, ez a házirend felülbírálja.
További információ a biztonságos környezetekről:
https://www.w3.org/TR/secure-contexts/.
</translation>
<translation id="1107764601871839136">A csoportházirend-objektum (Group Policy Object, GPO) gyorsítótárának élettartamát adja meg (órában). Ahelyett, hogy minden házirendlehíváskor újra letöltené a GPO-kat, a rendszer újra felhasználhatja a gyorsítótárba helyezett GPO-kat, amíg a verziószámuk nem változik. Ez a házirend azt határozza meg, hogy a gyorsítótárba helyezett GPO-kat legfeljebb mennyi ideig lehet ismét felhasználni, mielőtt újra le kellene tölteni őket. Az újraindítás és a kijelentkezés törli a gyorsítótárat.
Ha a házirend nincs beállítva, a gyorsítótárba helyezett GPO-k legfeljebb 25 órán át használhatók fel újra.
Ha a házirendet 0 értékre állítja, kikapcsolja a GPO-k gyorsítótárazását. Ez növelheti a szerver terhelését, mivel a GPO-kat a rendszer minden házirendlehíváskor újra letölti – még akkor is, ha nem változtak.</translation>
<translation id="1117462881884985156">A <ph name="PRODUCT_NAME" /> minden proxyt figyelmen kívül hagy az itt megadott listán szereplő gazdagépek esetében.
Ez a házirend csak akkor lép érvénybe, ha a manuális proxybeállításokat választotta a „Válassza ki, hogyan adja meg a proxyszerver beállításait” házirendnél, és ha a <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> házirend nincs beállítva.
Ha valamilyen más módját választotta a proxyházirendek beállításának, akkor hagyja ezt a házirendet konfigurálatlanul.
További részletes példákért látogassa meg a következő oldalt:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1117535567637097036">Az ezen a házirenden keresztül megadott protokollkezelők az androidos „intent” elemek kezelésekor használaton kívül maradnak.</translation>
<translation id="1118093128235245168">Engedélyezi azt, hogy a webhelyek hozzáférést kérjenek a felhasználótól a csatlakoztatott USB-eszközök használatára</translation>
<translation id="1128903365609589950">Konfigurálja azt a könyvtárat, amelyet a <ph name="PRODUCT_NAME" /> a gyorsítótárazott fájlok lemezen történő tárolására fog használni.
Ha beállítja ezt a házirendet, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> a megadott könyvtárat fogja használni, függetlenül attól, hogy a felhasználó megadta-e a „--disk-cache-dir” jelölőt. Az adatvesztés és más váratlan hibák elkerülése érdekében a házirendben ne állítsa be meghajtó gyökérkönyvtárát vagy más célokra használt könyvtárat, mert az itt lévő tartalmakat a <ph name="PRODUCT_NAME" /> kezeli.
A használható változók listáját a következő webhelyen nézheti meg: https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Ha nem állítja be a házirendet, a böngésző az alapértelmezett gyorsítótárkönyvtárat fogja használni, amelyet a felhasználó felülbírálhat a „--disk-cache-dir” parancssori jelölővel.</translation>
<translation id="113521240853905588">Konfigurálja a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> által előnyben részesítettként használható nyelveket.
Ha a házirend be van állítva, akkor a felhasználó csak azokat a nyelveket helyezheti az előnyben részesített nyelvek közé, amelyek a házirend listáján is szerepelnek. Ha a házirend nincs beállítva, vagy a lista üres, a felhasználó bármilyen nyelvet beállíthat előnyben részesített nyelvként. A házirendhez tartozó lista érvénytelen értékei figyelmen kívül maradnak. Ha a felhasználó korábban olyan nyelvet választott előnyben részesített nyelvként, amelyet a házirend már nem engedélyez, akkor ez a nyelv eltávolításra kerül. Ha a felhasználó korábban olyan megjelenítési nyelvet választott a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> felületéhez, amelyet a házirend már nem engedélyez, akkor a felhasználó következő bejelentkezésekor a megjelenítési nyelv valamelyik engedélyezett nyelvre módosul. Egyéb esetben a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> a házirend első érvényes bejegyzését alkalmazza, vagy pedig a vészbeállítást (amely jelenleg en-US), amennyiben a házirend csak érvénytelen bejegyzéseket tartalmaz.</translation>
<translation id="1135264353752122851">Azt határozza meg, hogy milyen billentyűzetkiosztásokat lehet használni a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> felhasználói munkameneteinél.
Ha be van állítva a házirend, a felhasználó a házirend által megadott beviteli módszerek közül csak egyet választhat ki. Ha a házirend nincs beállítva, vagy üres listára van állítva, a felhasználó az összes támogatott beviteli módot kiválaszthatja. Ha a házirend nem támogatja az aktuális beviteli módot, a rendszer a hardveres billentyűzetelosztásra (ha engedélyezett) vagy a listában lévő első érvényes lehetőségre állítja a beviteli módot. A listán lévő érvénytelen és nem támogatott beviteli módokat figyelmen kívül hagyja a rendszer.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Ez a házirend csak kiállító módban aktív.
Meghatározza azt az időtartamot, amely eltelik, mire megjelenik a képernyőkímélő az eszközök bejelentkezési képernyőin kiállító módban.
A házirend értékét ezredmásodpercben kell megadni.</translation>
<translation id="1141767714195601945">Ez a házirend vezérli a Chrome parancssori paramétereit az Internet Explorerből történő indítás esetén.
Ha az Internet Explorerre vonatkozó „Régi böngészők támogatása” bővítmény nincs telepítve, akkor a házirendnek nincs hatása.
Ha a házirend nincs beállítva, az Internet Explorer csak az URL-t adja át a Chrome-nak parancssori paraméterként.
Ha a házirendben karakterláncok listáját adja meg, akkor a rendszer szóközökkel kapcsolja össze őket, és így adja át a Chrome-nak parancssori paraméterként.
Ha valamelyik elem ${url} paramétert tartalmaz, azt a rendszer a megnyitni kívánt oldal URL-címére cseréli.
Ha egyik elem sem tartalmaz ${url} paramétert, akkor az URL a parancssor végére kerül.
A rendszer kibontja a környezeti változókat. Windows alatt az %ABC% paramétert az ABC környezeti változó értékére cseréli le.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Képek engedélyezése ezeken a webhelyeken</translation>
<translation id="1152117524387175066">Az eszköz fejlesztői kapcsolójának állapotjelentése a rendszer indításakor.
Ha a házirend értéke hamis, akkor a fejlesztői kapcsoló állapota nem lesz jelentve.</translation>
<translation id="1160479894929412407">A QUIC protokoll engedélyezése</translation>
<translation id="1160939557934457296">Biztonságos Böngészés figyelmeztetőoldal</translation>
<translation id="1189817621108632689">Lehetővé teszi, hogy megadja az URL-minták azon listáját, amely meghatározza, mely webhelyek nem jeleníthetnek meg képeket.
Ha a házirend konfigurálatlanul marad, akkor a rendszer a „DefaultImagesSetting” házirend globális alapértelmezett értékét használja valamennyi webhelyre vonatkozóan (ha az be van állítva), vagy pedig a felhasználó saját személyes beállítását.
Megjegyzés: Korábban ez a házirend tévesen engedélyezve volt az Android rendszeren, de a funkcióit sosem támogatta teljesen ez az operációs rendszer.</translation>
<translation id="1194005076170619046">Ha engedélyezve van, akkor egy nagy, vörös, kijelentkezésre szolgáló gomb látható a tálcán, amíg a munkamenet aktív, és a képernyő nincs zárolva.
Ha le van tiltva vagy nincs megadva, akkor nem jelenik meg a nagy vörös gomb a tálcán.</translation>
<translation id="1197437816436565375">Az Android-alkalmazásokat nem kényszerítheti proxy használatára. Számukra rendelkezésre áll egy olyan proxybeállítás-alcsoport, melynek betartásáról önállóan dönthetnek. További részletekért tekintse meg a <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" /> házirendet.</translation>
<translation id="1198465924256827162">Milyen gyakran küld állapotfrissítéseket az eszköz (ezredmásodpercben).
Ha nem állítja be a házirendet, az alapértelmezett gyakoriság három óra.
A legkisebb megengedett gyakoriság hatvan másodperc.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Engedélyezett vállalati nyomtatók</translation>
<translation id="1216919699175573511">Signed HTTP Exchange (SXG) támogatásának engedélyezése</translation>
<translation id="1219695476179627719">Megadja, hogy az eszköz visszaálljon-e a(z) <ph name="DEVICE_TARGET_VERSION_PREFIX_POLICY_NAME" /> házirend által beállított verzióra, ha az eszközön már újabb verzió fut.
Az alapértelmezett érték: RollbackDisabled.</translation>
<translation id="1221359380862872747">Megadott URL-ek betöltése a Demó módban való bejelentkezésnél</translation>
<translation id="1223789468190631420">A Biztonságos Böngészés engedélyezési állapota megbízható forrásoknál</translation>
<translation id="122899932962115297">Engedélyezőlista, amely azt szabályozza, hogy a felhasználó milyen gyorsfeloldási módszereket állíthat be és használhat a zárolási képernyő feloldása céljából.
Ez az érték karakterláncok listája; a következő értékeket lehet megadni: „all”, „PIN”, „FINGERPRINT”. Ha az „all” értéket adja a listához, akkor a felhasználó az összes gyorsfeloldási módot használhatja, beleértve a jövőben megvalósított funkciókat is. Máskülönben csak a listán szereplő gyorsfeloldási módok állnak a rendelkezésére.
Ha például az összes gyorsfeloldási módszert engedélyezni szeretné, vegye fel az ["all"] értéket. Ha csak a PIN-kód használatát szeretné engedélyezni, vegye fel a ["PIN"] értéket. Ha a PIN-kód és az ujjlenyomat használatát is szeretné engedélyezni, vegye fel a ["PIN", "FINGERPRINT"] értékeket. Ha az összes gyorsfeloldási módot le szeretné tiltani, akkor a [] karakterláncot adja meg.
A felügyelt eszközöknél alapértelmezés szerint nem lehet gyorsfeloldási módszert használni.</translation>
<translation id="123081309365616809">Tartalom eszközre való átküldésének engedélyezése</translation>
<translation id="1231349879329465225">Lehetővé teszi a Fast Transition (gyors váltás) funkció engedélyezését és letiltását.
Minden felhasználóra és az eszköz minden felületére vonatkozik.
A Fast Transition funkció használatához ezt a beállítást és a hálózatonkénti ONC tulajdonságot is engedélyezni kell.
Beállítása után a Fast Transition funkció addig érvényben marad, amíg a házirend módosításával le nem tiltják.
Ha a házirend nincs beállítva, vagy értéke hamis, a rendszer nem használja a Fast Transition funkciót.
Ha a házirend beállítása igaz, a rendszer használja a Fast Transition funkciót, amennyiben a vezeték nélküli hozzáférési pont is támogatja.</translation>
<translation id="1243570869342663665">A SafeSites felnőtteknek szóló tartalmakra vonatkozó szűrőinek vezérlése.</translation>
<translation id="1257550411839719984">Alapértelmezett letöltési könyvtár beállítása</translation>
<translation id="1265053460044691532">Azon időtartam korlátozása, amennyit egy SAML révén hitelesített felhasználó offline bejelentkezve eltölthet</translation>
<translation id="1290634681382861275">Egyéb beállítások kezelésére szolgál, például: USB, Bluetooth, házirendfrissítés, fejlesztői mód.</translation>
<translation id="1291880496936992484">Figyelem: az RC4 teljes mértékben eltávolításra kerül a <ph name="PRODUCT_NAME" /> 52-es verziója után (2016 szeptembere körül), és ez a házirend onnantól kezdve nem lesz használható.
Ha a házirend nincs beállítva, illetve értéke hamis, akkor a TLS protokoll RC4 rejtjelezési csomagjai nem lesznek engedélyezve. Igaz értékre állítva megmarad a kompatibilitás az elavult szerverekkel. Ez átmeneti intézkedés, a szervert újra kell konfigurálni.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Használjon .pac proxyszkriptet</translation>
<translation id="1304973015437969093">Bővítmény- és alkalmazásazonosítók és frissítési URL-ek csendes telepítése</translation>
<translation id="1307454923744766368">Eredetek vagy gazdagépnévminták, melyekre nem érvényesek
a nem biztonságos eredetekre vonatkozó korlátozások</translation>
<translation id="1312799700549720683">A megjelenítési beállítások kezelésére szolgál.</translation>
<translation id="131353325527891113">Felhasználónevek megjelenítése a bejelentkezési képernyőn</translation>
<translation id="1327466551276625742">Hálózati konfigurációs értesítés offline állapotban való megjelenítésének engedélyezése</translation>
<translation id="1330145147221172764">Képernyő-billentyűzet engedélyezése</translation>
<translation id="13356285923490863">A szabály neve</translation>
<translation id="1347198119056266798">Ez a házirend elavult; használja helyette a következőket: <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" /> és <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" />. A böngésző figyelmen kívül hagyja ezt a házirendet, ha a következő házirendek valamelyike be van állítva: <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" /> vagy <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" />, illetve <ph name="FORCE_YOUTUBE_SAFETY_MODE_POLICY_NAME" /> (ez már megszűnt).
Hatására a Google Internetes Kereső bekapcsolt Biztonságos Keresés mellett végez lekérdezéseket, és megakadályozza, hogy a felhasználók módosítsák ezt a beállítást. Ez a beállítás a YouTube közepesen korlátozott módjának használatát is előírja.
Ha engedélyezi ezt a beállítást, a Google Keresés Biztonságos Böngészés funkciója és a YouTube közepesen korlátozott módja mindig aktív lesz.
Ha letiltja ezt a beállítást, vagy ha nem állít be hozzá értéket, akkor a rendszer nem kényszeríti rá a felhasználót a Google Keresésben a Biztonságos Keresés, illetve a YouTube-on a korlátozott mód használatára.</translation>
<translation id="1352174694615491349">Ez a házirend lehetővé teszi a HTTP/2-kapcsolatok egyesítését (coalescing) ügyféltanúsítványok használata esetén. Az egyesítés végrehajtásához a lehetséges új és a meglévő kapcsolat gazdagépnevének egyaránt egyeznie kell a házirend által meghatározott minták legalább egyikével. A házirend gazdagépek listáját tartalmazza az URLBlacklist szűrőformátummal: az „example.com” egyezik az „example.com” webhellyel és az összes aldomainjével (pl. „sub.example.com”), míg a „.example.net” pontosan egyezik az „example.net” webhellyel.
Az ügyféltanúsítványokat használó kapcsolatokon keresztül különböző gazdagépeknek küldött egyesítési kérelmek biztonsági és adatvédelmi problémákat vethetnek fel, ugyanis a környezeti jogosultságok az összes kérelemnek átadásra kerülnek, még akkor is, ha a felhasználó nem adott erre kifejezett engedélyt. Ez a házirend ideiglenes jellegű, valamelyik jövőbeni kiadásban megszűnik. Lásd: https://crbug.com/855690.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, akkor a böngésző az alapértelmezett viselkedést mutatja, azaz nem engedélyezi a HTTP/2-kapcsolatok egyesítését az ügyféltanúsítványokat használó kapcsolatok esetében.</translation>
<translation id="1354424209129232709">Legfeljebb:</translation>
<translation id="1354452738176731363">Ha a házirend értéke hamis, az eszköz hangkimenete nem áll rendelkezésre, amíg a felhasználó be van jelentkezve.
Ez a házirend az összes hangkimenetfajtára vonatkozik, nem csak a beépített hangszórókra. A házirend a hangalapú kisegítő lehetőségeket is korlátozza. Ne engedélyezze ezt a házirendet, ha a felhasználónak szüksége van képernyőolvasó szoftverre.
Ha a beállítás értéke igaz, vagy ha nincs megadva, akkor a felhasználó használhatja az eszközön lévő összes támogatott hangkimenetet.</translation>
<translation id="1359553908012294236">Ha a házirend értéke igaz, vagy ha nincs beállítva, akkor a <ph name="PRODUCT_NAME" /> engedélyezi a vendégüzemmódban történő bejelentkezést. A vendégüzemmód olyan profil a <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngészőben, amelyben az összes ablak inkognitómódban van.
Ha a házirend értéke hamis, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> nem teszi lehetővé vendégprofilok indítását.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Lekérdezések engedélyezése a Quirks Server felé a hardverprofiloknál</translation>
<translation id="1363612796557848469">Ez a házirend engedélyt ad a Google Segéd számára, hogy hozzáférjen a képernyőn lévő kontextushoz, és az ezzel kapcsolatos adatokat elküldje a szervernek.
Ha a házirend engedélyezve van, a Google Segéd hozzáférhet a képernyőn látható kontextushoz.
Ha a házirend le van tiltva, a Google Segéd nem férhet hozzá a képernyőn látható kontextushoz.
Ha nincs beállítva, akkor a felhasználó döntheti el, hogy engedélyezi-e a Google Segéd számára a képernyőn lévő kontextus elérését.</translation>
<translation id="1376119291123231789">Speciális akkumulátortöltési üzemmód engedélyezése</translation>
<translation id="1383493480903114193">Ez a házirend arra kényszeríti a hálózati kódot, hogy a böngészőfolyamatban fusson.
Ez a házirend alapértelmezés szerint le van tiltva, engedélyezése esetén pedig a felhasználók védtelenek maradnak a hálózati problémákkal szemben, amint a hálózati folyamat a sandboxba kerül.
A házirend a nagyvállalatoknak készült abból a célból, hogy át tudjanak állni olyan, harmadik féltől származó szoftverekre, amelyeket nem szükséges a hálózati API-khoz horgonyozni. Proxyszerverek használata ajánlott a réteges szolgáltatókkal (LSP-kkel) és a Win32 API javításával szemben.
Ha a házirend nincs beállítva, a hálózati kód – a NetworkService kísérlet üzemi tesztjeinek eredményeitől függően – futhat a böngészőfolyamaton kívül is.</translation>
<translation id="1384459581748403878">Referencia: <ph name="REFERENCE_URL" /></translation>
<translation id="1384653327213929024">A felhasználók kezelhetik a telepített tanúsítványokat.</translation>
<translation id="1393485621820363363">Eszközökhöz kötött engedélyezett vállalati nyomtatók</translation>
<translation id="1397855852561539316">Alapértelmezett keresési szolgáltató javasolt URL-je</translation>
<translation id="1404043648050567997">A Biztonságos Böngészés szolgáltatás figyelmeztető oldalt jelenít meg, ha a felhasználó egy esetlegesen rosszindulatúként megjelölt oldalra lép. A beállítás engedélyezése megakadályozza, hogy a felhasználó a figyelmeztető oldalról továbblépjen a rosszindulatú webhelyre.
Ez a házirend csak a Biztonságos Böngészés figyelmeztetései (pl. rosszindulatú program vagy adathalászat) esetén akadályozza meg a felhasználó továbblépését, az SSL-tanúsítvánnyal kapcsolatos problémák (pl. érvénytelen vagy lejárt tanúsítvány) esetén nem.
Ha a beállítás le van tiltva vagy nincs megadva, akkor a felhasználó döntheti el, hogy a figyelmeztetés megtekintése után továbblép-e a megjelölt webhelyre.
További információ a Biztonságos Böngészésről: https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="1413936351612032792">A Linux-alkalmazások használatával kapcsolatos információk jelentése</translation>
<translation id="142346659686073702">Crostini használatának engedélyezése nem társult felhasználók számára</translation>
<translation id="1426410128494586442">Igen</translation>
<translation id="1427655258943162134">Proxyszerver címe vagy URL-je</translation>
<translation id="1431272318313028342">Aktiválja a <ph name="PRODUCT_NAME" /> Biztonságos Böngészés funkcióját, és megakadályozza, hogy a felhasználók módosítsák ezt a beállítást.
Ha engedélyezi ezt a beállítást, a Biztonságos Böngészés mindig aktív lesz.
Ha letiltja ezt a beállítást, a Biztonságos Böngészés sosem lesz aktív.
Ha engedélyezi vagy letiltja ezt a beállítást, a felhasználók nem módosíthatják, és nem is írhatják felül a <ph name="PRODUCT_NAME" />„Adathalászat és rosszindulatú programok elleni védelem bekapcsolása” beállítását.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, akkor engedélyezve lesz ugyan, de a felhasználók módosíthatják.
További információ a Biztonságos Böngészésről: https://developers.google.com/safe-browsing.
Ez a házirend csak olyan Windows-példányokon hozzáférhető, amelyek csatlakoznak <ph name="MS_AD_NAME" />-domainhez, illetve csak olyan Windows 10 Pro- vagy Enterprise-példányokon használható, amelyeken aktiválva van az eszközkezelés.</translation>
<translation id="1432194160771348078">
Megadja azon alkalmazások listáját, amelyek telepítése a háttérben,
felhasználói interakció nélkül történik a bejelentkezési képernyőn, és amelyeket nem lehet eltávolítani.
Az alkalmazások ezzel együtt megkapják az összes szükséges
engedélyt (szintén felhasználói interakció nélkül), beleértve
az alkalmazás későbbi verziói által kért további engedélyeket is.
Biztonsági és adatvédelmi okokból bővítményeket nem lehet telepíteni e házirend használatával. Ezenfelül a Stabil csatornát használó eszközök kizárólag azokat az alkalmazásokat telepítik, amelyek szerepelnek a <ph name="PRODUCT_NAME" /> beépített engedélyezőlistáján. A feltételeknek nem megfelelő elemeket a böngésző figyelmen kívül hagyja.
Ha az egyik, korábban kényszerítetten telepített alkalmazás lekerül a listáról, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> automatikusan eltávolítja.
A házirend mindegyik listaeleme egy-egy karakterlánc, amely pontosvesszővel (<ph name="SEMICOLON" />) elválasztva tartalmazza a bővítményazonosítót és a frissítési URL-t. A bővítményazonosító az a 32 betűs karakterlánc, amely például a <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> oldalon található meg fejlesztői módban. A frissítési URL-nek a következő linken ismertetett frissítési manifest XML-dokumentumára kell mutatnia: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Fontos: Az ebben a házirendben megadott frissítési URL csak a kezdeti telepítés céljára szolgál; a bővítmény későbbi frissítései a bővítmény manifestjében megadott frissítési URL-t használják.
Például a <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> a Chrome Internetes áruház normál frissítési URL-jéről telepíti a <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> alkalmazást. További információ a bővítmények tárolásáról: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.</translation>
<translation id="1435659902881071157">Eszközszintű hálózatbeállítás</translation>
<translation id="1438739959477268107">Kulcslétrehozás alapértelmezett beállítása</translation>
<translation id="1454846751303307294">Lehetővé teszi, hogy megadja az URL-minták egy olyan listáját, amely meghatározza, mely webhelyek nem futtathatnak JavaScriptet. Ha a házirend beállítatlanul marad, akkor a rendszer a globális alapértelmezett értéket használja valamennyi webhelyre vonatkozóan; vagy -- ha be van állítva -- a "DefaultJavaScriptSetting" házirendből, vagy pedig a felhasználó személyes konfigurációjából.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-ügyfelek):</translation>
<translation id="1458547592473993238">Ez a házirend már megszűnt. Kérjük, a <ph name="DEFAULT_PLUGINS_SETTING_POLICY_NAME" /> segítségével ellenőrizze a Flash beépülő modul rendelkezésre állását, az <ph name="ALWAYS_OPEN_PDF_EXTERNALLY_POLICY_NAME" /> segítségével pedig határozza meg azt, hogy a beépített PDF-olvasót kívánja-e használni a PDF-fájlok megnyitásához.
Megadja a <ph name="PRODUCT_NAME" /> számára tiltott beépülő modulok listáját, és megakadályozza, hogy a felhasználók megváltoztassák ezt a beállítást.
A „*” és a „?” helyettesítő karakterek használata megengedett tetszőleges karaktersorozatok helyettesítésére. A „*” tetszőleges számú karakterrel egyezik meg, míg a „?” egyetlen nem kötelező karaktert (azaz nulla vagy egy karaktert) határoz meg. A feloldó karakter a „\”, így a tényleges „*”, „?” vagy „\” karakterekkel való egyezéshez „\” karaktert kell eléjük tenni.
Ha engedélyezi ezt a beállítást, a megadott listán szereplő beépülő modulokat sosem használja a <ph name="PRODUCT_NAME" />. A beépülő modulok kikapcsolt állapotúnak vannak jelölve az „about:plugins” oldalon, és a felhasználók nem tudják bekapcsolni őket.
Ne feledje, hogy ezt a szabályt felülírhatja az EnabledPlugins és a DisabledPluginsExceptions.
Ha a házirend beállítatlanul marad, a felhasználó a nem változtatható inkompatibilis, elavult vagy veszélyes beépülő modulok kivételével a rendszerre telepített valamennyi beépülő modult használhatja.</translation>
<translation id="1464848559468748897">A felhasználói viselkedés vezérlése többprofilos munkamenet során <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-eszközökön.
Ha a házirend beállítása „MultiProfileUserBehaviorUnrestricted”, akkor a felhasználó lehet elsődleges vagy másodlagos felhasználó egy többprofilos munkamenetben.
Ha a házirend beállítása „MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary”, akkor a felhasználó csak az elsődleges felhasználó lehet egy többprofilos munkamenetben.
Ha a házirend beállítása „MultiProfileUserBehaviorNotAllowed”, akkor a felhasználó nem vehet részt többprofilos munkamenetben.
Ha konfigurálja ezt a beállítást, a felhasználók nem módosíthatják vagy bírálhatják felül azt.
Ha a beállítás módosul, miközben a felhasználó be van jelentkezve egy többprofilos munkamenetbe, a rendszer a munkamenetben részt vevő összes felhasználónál ellenőrzi a megfelelő beállítást. Ha a felhasználók valamelyike többé nem vehet részt a munkamenetben, akkor a munkamenet lezárul.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor a vállalat által felügyelt felhasználókra a „MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary” alapértelmezett érték vonatkozik, a nem felügyelt felhasználókra pedig a „MultiProfileUserBehaviorUnrestricted” érték vonatkozik.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Kattintson a lejátszáshoz</translation>
<translation id="1468307069016535757">A nagy kontrasztú mód kisegítő lehetőség alapértelmezett állapotának beállítása a bejelentkezési képernyőn.
Ha a házirend értéke igaz, akkor a nagy kontrasztú mód engedélyezett lesz a bejelentkezési képernyő megjelenítésekor.
Ha a házirend értéke hamis, akkor a nagy kontrasztú mód le lesz tiltva a bejelentkezési képernyő megjelenítésekor.
Amennyiben beállítja ezt a házirendet, a felhasználók ideiglenesen felülbírálhatják a nagy kontrasztú mód engedélyezésével vagy letiltásával. A felhasználó döntése azonban nem végleges, és az alapértelmezett beállítás lép érvénybe a bejelentkezési képernyő ismételt megjelenítésekor, vagy ha a felhasználó egy percig nem hajt végre semmilyen tevékenységet a bejelentkezési képernyőn.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, akkor a nagy kontrasztú mód le lesz tiltva a bejelentkezési képernyő első megjelenítésekor. A felhasználók bármikor engedélyezhetik vagy letilthatják a nagy kontrasztú módot, és annak állapota mindegyik felhasználó esetében megmarad a bejelentkezési képernyőn.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Ha ez az irányelv igaz értékre van állítva, akkor az egységes asztal mód alapértelmezés
szerint engedélyezve van, és be van kapcsolva, így az alkalmazások több kijelzőre terjedhetnek ki.
A felhasználó az egységes asztali módot az egyes kijelzőkön kikapcsolhatja, ha törli a kijelölést
a megjelenítési beállításokban.
Ha az irányelv értéke hamis vagy nincs beállítva, az egységes asztal mód
ki van kapcsolva. Ekkor a felhasználó nem tudja bekapcsolni a funkciót.</translation>
<translation id="1474273443907024088">A TLS False Start letiltása</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1502843533062797703">A harmadik felek szoftverbeszúrás-tiltásának engedélyezése</translation>
<translation id="1507382822467487898">
Konfigurálja, hogy a rendszer melyik MAC-címet használja, amikor dokkolót csatlakoztatnak az eszközhöz.
Amikor egyes eszközmodellekhez dokkolót csatlakoztatnak, akkor az eszköz dokkolójának MAC-címe szolgál az eszköznek a hálózaton való azonosítására. Ez a házirend lehetővé teszi a rendszergazda számára a MAC-cím forrásának módosítását, amikor az eszköz dokkolt állapotban van.
Ha a házirend nincs beállítva, vagy ha értéke „DeviceDockMacAddress”, akkor a rendszer az eszköz dokkolójának MAC-címét használja.
„DeviceNicMacAddress” beállítás esetén az eszköz hálózati kártyájának MAC-címét használja.
„DockNicMacAddress” beállítás esetén a dokkoló hálózati kártyájának MAC-címét használja.
A felhasználó nem módosíthatja ezt a beállítást.</translation>
<translation id="1507957856411744193">Ha a házirend igaz értékre van állítva, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> minden IP-cím esetén csatlakozik a Cast-eszközökhöz, nem csak RFC1918/RFC4193 privát címek esetén.
Ha a házirend értéke hamis, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> csak RFC1918/RFC4193 privát címeken lévő Cast-eszközökhöz csatlakozik.
Ha nincs beállítva a házirend, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> csak RFC1918/RFC4193 privát címeken lévő Cast-eszközökhöz csatlakozik, kivéve ha engedélyezve van a CastAllowAllIPs funkció.
Ha az „EnableMediaRouter” házirend értéke hamis, akkor ennek a házirendnek az értéke nincs hatással.</translation>
<translation id="1509692106376861764">Ez a házirend többé nincs jelen a <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29-es verziójától kezdve.</translation>
<translation id="1514888685242892912"><ph name="PRODUCT_NAME" /> engedélyezése</translation>
<translation id="1522425503138261032">Engedélyezi a webhelyek számára a felhasználók fizikai helyének követését</translation>
<translation id="1523774894176285446">Alternatív böngésző indítása a meghatározott webhelyekhez.</translation>
<translation id="152657506688053119">Az alapértelmezett keresési szolgáltató alternatív URL-jeinek listája.</translation>
<translation id="1530812829012954197">Mindig jelenítse meg a következő URL-mintákat a gazdagép böngészőjében</translation>
<translation id="1541170838458414064">Nyomtatás oldalméretének korlátozása</translation>
<translation id="1553684822621013552">Ha a házirend értéke igaz, akkor az ARC engedélyezve lesz a felhasználó
számára (további házirend-ellenőrzések alapján – az ARC továbbra sem
áll rendelkezésre, ha engedélyezve van az átmeneti mód vagy a többfiókos
bejelentkezés az aktuális felhasználói munkamenetnél).
Ha ez a beállítás le van tiltva, illetve nincs konfigurálva, akkor a vállalati
felhasználók nem használhatják az ARC szolgáltatást.</translation>
<translation id="1559980755219453326">Ez a házirend szabályozza, hogy készüljön-e jelentés a bővítmények és a beépülő modulok adatairól.
Ha a házirend nincs beállítva, vagy értéke igaz, akkor megtörténik a bővítmények és a beépülő modulok adatainak begyűjtése.
Ha a házirend értéke hamis, akkor nem történik meg a bővítmények és a beépülő modulok adatainak begyűjtése.
A házirend csak bekapcsolt <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> mellett és a <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" /> nevű tokent felhasználva érvényes.</translation>
<translation id="1560205870554624777">Azt vezérli, hogy engedélyezve vannak-e a Kerberos-funkciók. A Kerberos egy hitelesítési protokoll, amely lehetővé teszi a hitelesítést webes alkalmazásoknál és fájlmegosztásoknál.
Ha a házirend engedélyezett, a Kerberos-funkciók is engedélyezettek. Kerberos-fiókok vagy a „Kerberos-fiókok konfigurálása” házirenden keresztül, vagy a beállítások Személybeállítások oldalon, a Kerberos-fiókbeállításokban adhatók hozzá.
Ha a házirend le van tiltva, vagy nincs beállítva, a Kerberos-fiókbeállítások le vannak tiltva. Ebben az esetben nem lehetséges a Kerberos-fiókok hozzáadása, és nem használható Kerberos-hitelesítés. A rendszer az összes meglévő Kerberos-fiókot törli, az összes tárolt jelszóval együtt.</translation>
<translation id="1561424797596341174">A házirend felülírja a távoli elérésű gazdagép hibakeresés végzésére szolgáló buildjeit</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F plusz bővítmények az egyéni hitelesítéshez</translation>
<translation id="1566329065312331399">
A házirend hamis értékre állítása esetén az eszköz nem indíthat powerwash műveletet.
Ha a beállítása igaz, akkor az eszköz indíthat powerwash műveletet.
Ha nem állítják be, az alapértelmezett beállítás a hamis, azaz az eszköz nem végezhet powerwash műveletet.
</translation>
<translation id="1574554504290354326">A beállítást megszüntettük; használja helyette a SafeBrowsingExtendedReportingEnabled házirendet. A SafeBrowsingExtendedReportingEnabled engedélyezése vagy letiltása a SafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed hamis értékre állításával egyezik meg.
Ha ennek a házirendnek az értéke hamis, akkor a felhasználók nem dönthetnek úgy, hogy elküldenek bizonyos rendszer-információkat és oldaltartalmakat a Google szervereinek. Ha a beállítás értéke igaz, vagy ha nincs megadva, akkor a felhasználók elküldhetnek bizonyos rendszer-információkat és oldaltartalmakat a Biztonságos Böngészés szolgáltatásnak, hogy segítsék a veszélyes alkalmazások és webhelyek észlelését.
Ha további információhoz szeretne jutni a Biztonságos Böngészésről, látogasson el a https://developers.google.com/safe-browsing oldalra.</translation>
<translation id="1583248206450240930">A <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> használata alapértelmezés szerint</translation>
<translation id="1599424828227887013">Webhely-izoláció engedélyezése meghatározott forrásoknál androidos eszközökön</translation>
<translation id="1608755754295374538">Azon URL-ek, amelyek rákérdezés nélkül hozzáférést kapnak a hangrögzítő eszközökhöz</translation>
<translation id="1615221548356595305">A HTTP/2-kapcsolatok egyesítésének engedélyezése ezeknél a gazdagépeknél még ügyféltanúsítványok használata esetén is</translation>
<translation id="1615855314789673708">Konfigurációt biztosít a wilco diagnosztikai és telemetriai vezérlőhöz (Diagnostics and Telemetry Controller, DTC).
Ez a házirend lehetővé teszi olyan wilco DTC-konfiguráció megadását, amelyet akkor lehet alkalmazni, ha a wilco DTC rendelkezésre áll az adott eszközön, és engedélyezik a házirendek. A konfiguráció mérete nem lehet nagyobb 1 MB-nál (1 000 000 bájtnál), és JSON kódolással kell rendelkeznie. Kezelése a wilco DTC feladata. A kriptográfiai hash-érték a letöltés integritásának ellenőrzésére szolgál.
A letöltés után a konfiguráció a gyorsítótárba kerül. Ha az URL vagy a hash megváltozik, a rendszer újra letölti a konfigurációt.
Ha beállítja ezt a házirendet, a felhasználó nem módosíthatja vagy bírálhatja felül.</translation>
<translation id="1617235075406854669">Böngészési és letöltési előzmények törlésének engedélyezése</translation>
<translation id="163200210584085447">A listában szereplő mintákat a rendszer egyezteti a kérelmező
URL biztonsági eredetével. Ha van egyezés, a böngésző a SAML
bejelentkező oldalakon engedélyezi a videórögzítő eszközökhöz való
hozzáférést. Ha nincs egyezés, a böngésző automatikusan megtagadja
a hozzáférést. A helyettesítőkarakter-minták használata nem megengedett.</translation>
<translation id="1634989431648355062">A(z) <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> beépülő modul engedélyezése ezeken a webhelyeken</translation>
<translation id="1645793986494086629">Séma:</translation>
<translation id="1653229475925941921">Ha a házirend be van állítva, az engedélyezett nagyító típusát vezérli. A házirend „None” értékre állítása letiltja a nagyítót.
Ha beállítja ezt a házirendet, a felhasználó nem módosíthatja vagy bírálhatja felül.
Ha nem állítja be a házirendet, akkor a nagyító kezdetben le van tiltva, de a felhasználó bármikor engedélyezheti.</translation>
<translation id="1655229863189977773">Lemezgyorsítótár méretének beállítása bájtban</translation>
<translation id="166427968280387991">Proxyszerver</translation>
<translation id="1668836044817793277">Annak engedélyezése, hogy a késés nélkül, automatikusan indított kioszkalkalmazás elvégezze-e a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> verziójának ellenőrzését.
Ez a házirend azt szabályozza, hogy a késés nélkül, automatikusan indított kioszkalkalmazás számára engedélyezve van-e a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-verzió ellenőrzése a jegyzékfájlban megadott required_platform_version paraméter felhasználásával az automatikus frissítés célverziószámának előtagjaként.
Ha a házirend értéke igaz, akkor a rendszer a késés nélkül, automatikusan indított kioszkalkalmazás jegyzékfájljában meghatározott required_platform_version kulcsot használja az automatikus frissítés célverziószámának előtagjaként.
Ha a házirend nincs konfigurálva, vagy ha az értéke hamis, akkor a rendszer figyelmen kívül hagyja a required_platform_version jegyzékkulcsot, és a megszokottak szerint hajtja végre az automatikus frissítést.
Figyelem: Nem ajánlott átadni a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> verziójának ellenőrzését semmilyen kioszkalkalmazásnak, ez ugyanis megakadályozhatja az eszközt abban, hogy fogadja a szoftverfrissítéseket és a kritikus biztonsági javításokat. A <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-verzió ellenőrzésének átadása kockázatot jelenthet a felhasználók számára.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Támogatott a következőkön:</translation>
<translation id="1700811900332333712">Powerwash művelet eszköz általi kérésének engedélyezése</translation>
<translation id="1704516734140344991">A <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware-frissítési funkció rendelkezésre állását és viselkedését konfigurálja.
Egyedi beállítások JSON-tulajdonságokban adhatók meg:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: Ha a beállítás <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, akkor a felhasználók elindíthatják a powerwash műveletet <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware-frissítés telepítése céljából.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE" />: Ha a beállítás <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE_TRUE" />, akkor a felhasználók meg tudják hívni a <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware-frissítési folyamatot, amely megőrzi az eszközszintű állapotot (beleértve a vállalati regisztrációt), de törli a felhasználói adatokat. Ez a frissítési folyamat a 68-as verziótól kezdődően áll rendelkezésre.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_AUTO_UPDATE_MODE" />: Azt vezérli, hogy az automatikus <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware-frissítéseket hogyan kényszerítse a rendszer sebezhető <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware esetében. Mindegyik folyamat megőrzi a helyi eszközállapotot.
Ha a beállítás 1, vagy ha nincs beállítva, akkor a rendszer nem kényszeríti a TPM-firmware-frissítések végrehajtását.
Ha a beállítás 2, a <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware a frissítés felhasználói jóváhagyását követő első újraindításkor frissül.
Ha a beállítás 3, a <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware a következő újraindításkor frissül.
Ha a beállítás 4, a <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware a regisztráció végrehajtása után, a felhasználó bejelentkezése előtt frissül.
Ez a lehetőség a 74-es verziótól kezdve áll rendelkezésre.
Ha a házirend nincs beállítva, a <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware-frissítés funkció nem áll rendelkezésre.</translation>
<translation id="1708496595873025510">Korlátozást állít be a Variations seed lekérésére</translation>
<translation id="1717817358640580294">Ha nincs beállítva, a Chrome-tisztogatás – amennyiben nem kívánt szoftvert észlel – jelentheti a vizsgálattal kapcsolatos metaadatokat a Google-nak a SafeBrowsingExtendedReportingEnabled házirend által meghatározottak szerint. A Chrome-tisztogatás ezután megkérdezi a felhasználót, hogy szeretné-e megtisztítani az eszközt a nem kívánt szoftvertől. A felhasználó a tisztogatás eredményét megoszthatja a Google-lal, hogy segítsen a nemkívánatos szoftverek jövőbeli észlelésére vonatkozó fejlesztésekben. Az eredmény fájlok metaadatait, az automatikusan telepített bővítményeket és a bejegyzéskulcsokat tartalmazza a Chrome adatvédelmi tanulmányában ismertetett módon.
Ha le van tiltva, és a Chrome-tisztogatás nem kívánt szoftvert észlel, a vizsgálat metaadatait nem jelenti a Google-nak – felülírva ezzel a SafeBrowsingExtendedReportingEnabled beállítást. A Chrome-tisztogatás megkérdezi a felhasználót, hogy szeretné-e megtisztítani az eszközt a nem kívánt szoftvertől. A Google nem kapja meg a tisztogatás eredményeit, és a felhasználó sem tudja megosztani őket.
Ha aktiválva van, a Chrome-tisztogatás – amennyiben nem kívánt szoftvert észlel – jelentheti a vizsgálattal kapcsolatos metaadatokat a Google-nak a SafeBrowsingExtendedReportingEnabled házirend által meghatározottak szerint. A Chrome-tisztogatás megkérdezi a felhasználót, hogy szeretné-e megtisztítani az eszközt a nem kívánt szoftvertől. A Google megkapja a tisztogatás eredményeit, és a felhasználó nem tudja megakadályozni ezt.
Ez a házirend csak olyan Windows-példányokon hozzáférhető, amelyek csatlakoznak <ph name="MS_AD_NAME" />-domainhez, illetve csak olyan Windows 10 Pro- vagy Enterprise-példányokon használható, amelyeken aktiválva van az eszközkezelés.</translation>
<translation id="172374442286684480">Helyi adatok beállításának engedélyezése minden webhely számára</translation>
<translation id="1736269219679256369">Továbblépés engedélyezése az SSL-problémára figyelmeztető oldalról</translation>
<translation id="1745780278307622857">Annak ellenőrzése, hogy a <ph name="PRODUCT_NAME" /> letölthet-e fájlokat megbízható forrásból anélkül, hogy a Biztonságos Böngészés ellenőrzést végezne.
Ha értéke Hamis, akkor amennyiben megbízható forrásból származnak, a letöltött fájlokat nem elemzi a Biztonságos Böngészés funkció.
Ha nincs beállítva, vagy ha értéke Hamis, akkor a letöltött fájlokat mindenképpen elemzi a Biztonságos Böngészés – még akkor is, ha megbízható forrásból származnak.
Ezek a korlátozások a weboldalakon megtalálható tartalmakon keresztül kiváltott, valamint a helyi menü „link mentése” lehetőségével indított letöltésekre érvényesek. Nem érvényesek az éppen megjelenített oldal mentésére vagy letöltésére, illetve a nyomtatási lehetőségek között megtalálható, PDF-ként történő mentésre.
Ez a házirend csak olyan Windows-példányokon hozzáférhető, amelyek csatlakoznak <ph name="MS_AD_NAME" />-domainhez, illetve csak olyan Windows 10 Pro- vagy Enterprise-példányokon használható, amelyeken aktiválva van az eszközkezelés.</translation>
<translation id="1749815929501097806">Meghatározza azokat az Általános Szerződési Feltételeket, amelyeket a felhasználónak el kell fogadnia, mielőtt egy eszközszinten helyi fiókkal munkamenetbe kezdene.
Ha a házirend be van állítva, a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> letölti az Általános Szerződési Feltételeket, és megjeleníti azokat a felhasználónak, valahányszor az eszközszinten helyi fiókkal munkamenetbe kezd. A felhasználót a rendszer csak akkor engedi belépni a munkamenetbe, ha elfogadta az Általános Szerződési Feltételeket.
Ha a házirend nincs beállítva, a rendszer nem jeleníti meg Általános Szerződési Feltételeket.
A házirend beállításánál egy URL-t kell megadni, amelyről a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> letöltheti az Általános Szerződési Feltételeket. Az Általános Szerződési Feltételek egyszerű szöveg formátumban legyenek, amelyet text/plain MIME típusként kell megjeleníteni. HTML-kódok nem engedélyezettek.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Az összes letöltés letiltása</translation>
<translation id="1767673020408652620">Alkalmazásjavaslatok engedélyezése a keresőmező alapállapotában</translation>
<translation id="17719159826324007">
Az ArcSession beállítás kiválasztása esetén ez a házirend arra kényszeríti az eszközt, hogy újrainduljon, amikor a felhasználó kijelentkezik (ha az Android rendszer fut).
Ha a beállítás értéke Mindig, akkor az eszköz minden felhasználói kijelentkezéskor újraindul.
Ha nincs beállítva a házirend, akkor nincs hatása, és nem kényszeríti újraindulásra az eszközt a felhasználói kijelentkezések esetén. Ugyanez érvényes a Soha beállítás esetén is.
Ez a házirend csak a nem társult felhasználókat érinti.
</translation>
<translation id="1781356041596378058">A házirend meghatározza az Android fejlesztői beállításokhoz való hozzáférést is. Ha igaz értékre állítja ezt a házirendet, akkor a felhasználók nem férhetnek hozzá a fejlesztői beállításokhoz. Ha hamis értékre állítja a házirendet, illetve nem ad meg beállítást, akkor a felhasználók hozzáférhetnek a fejlesztői beállításokhoz, ha hétszer a build számára koppintanak az Android Beállítások alkalmazásában.</translation>
<translation id="1793346220873697538">PIN-kóddal való nyomtatás alapértelmezett letiltása</translation>
<translation id="1797233582739332495">Ismétlődő értesítés megjelenítése a felhasználónak arról, hogy újraindításra van szükség</translation>
<translation id="1798559516913615713">GPO-gyorsítótár élettartamra</translation>
<translation id="1803646570632580723">Az indítóban megjeleníteni kívánt rögzített alkalmazások listája</translation>
<translation id="1808715480127969042">Cookie-k letiltása ezeken a webhelyeken</translation>
<translation id="1810261428246410396">Az azonnali internetmegosztás használatának engedélyezése</translation>
<translation id="1817685358399181673">Ez a házirend határozza meg a <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> rendszerképét a felhasználó számára. A házirendet úgy állíthatja be, hogy megadja az URL-t, ahonnan az eszköz le tudja tölteni a rendszerképet és a letöltött fájl integritásának ellenőrzésére szolgáló SHA-256 hash-értéket.
A házirendet olyan karakterláncként kell megadni, amely kifejezi az URL-t és a JSON-formátumban lévő hash-értéket.</translation>
<translation id="1827523283178827583">Használjon fix proxyszervereket</translation>
<translation id="1831495419375964631">Ez a házirend egy URL, amely egy olyan formátumban lévő XML-fájlra mutat, mint az Internet Explorer által használt <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> házirend formátuma. A rendszer szabályokat tölt be ebből az XML-fájlból, de ezeket nem osztja meg az Internet Explorerrel.
Ha a házirend nincs beállítva, vagy ha érvénytelen URL van beállítva, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> nem használja a böngészőváltási szabályok forrásaként.
Ha érvényes URL van beállítva, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> letölti a webhelyek listáját az adott URL-címről, és úgy alkalmazza a szabályokat, mintha a(z) <ph name="SITELIST_POLICY_NAME" /> házirendjében állították volna be őket.
További információ az Internet Explorer <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> házirendjéről: https://docs.microsoft.com/internet-explorer/ie11-deploy-guide/what-is-enterprise-mode</translation>
<translation id="1839060937202387559">Hardverstatisztikák és tárolóeszközökkel kapcsolatos azonosítók bejelentése.
Ha a házirend értéke hamis, a böngésző nem jelenti a statisztikákat.
Ha a házirend értéke igaz, vagy ha nincs beállítva, a böngésző jelenti a statisztikákat.</translation>
<translation id="1843117931376765605">Frissítési arány felhasználói irányelvekhez</translation>
<translation id="1844620919405873871">Beállítja a gyorsfeloldással kapcsolatos házirendeket.</translation>
<translation id="1845405905602899692">Kioszkbeállítások</translation>
<translation id="1845429996559814839">PIN-kóddal való nyomtatás korlátozása</translation>
<translation id="1847960418907100918">Megadja a POST segítségével történő azonnali kereséskor használt paramétereket. Vesszővel elválasztott név–érték párokat tartalmaz. Ha az egyik érték egy sablonparaméter, ami a fenti példában a {searchTerms}, valódi keresési kifejezések kerülnek a helyére.
Ez egy opcionális házirend. Ha nincs beállítva, az azonnali keresési kérelmet a rendszer a GET metódus segítségével továbbítja.
A házirend csak akkor érvényesül, ha a „DefaultSearchProviderEnabled” házirend engedélyezve van.</translation>
<translation id="1852294065645015766">A médiatartalmak automatikus lejátszásának engedélyezése</translation>
<translation id="1857152770025485173">Ez a házirend megakadályozza, hogy a felhasználó betöltse a tiltólistán szereplő URL-ekhez tartozó weboldalakat. A tiltólistán lévő URL-eket a böngésző letiltja.
Az URL-eket a következő oldalon leírtak szerint kell formázni: https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format.
Kivételeket az URL-ek engedélyezőlistájára vonatkozó házirendben lehet megadni. Ezekben a házirendekben legfeljebb ezer bejegyzés szerepelhet. A további bejegyzéseket figyelmen kívül hagyja a böngésző.
A belső használatú „chrome://*” URL-séma letiltása nem javasolt, ez ugyanis váratlan hibákhoz vezethet.
Az M73-as verziótól kezdve letilthatja a „javascript://*” karakterláncot tartalmazó URL-címeket. Ez azonban csak a címsávba gépelt JavaScript-URL-ekre van hatással (vagy például a könyvjelző-alkalmazásokra). Felhívjuk figyelmét, hogy az oldalon belüli JavaScript-URL-ek nem tartoznak a házirend hatókörébe, amennyiben dinamikusan betöltött adatokat tartalmaznak. Ha például letiltja az „example.com/abc” URL-címet, az „example.com” oldal továbbra is képes az „example.com/abc” cím XMLHTTPRequest útján való betöltésére.
Ha a házirend nincs beállítva, egyetlen URL sem kerül tiltólistára a böngészőben.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Figyelmeztetés: A TLS-tartalékverziót eltávolítjuk a <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngészőből az 52-es verzió után (körülbelül 2016 szeptemberében), és onnantól kezdve ez a házirend nem fog működni.
Amikor a TLS-kapcsolatfelvétel sikertelen, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> korábban újrapróbálta a kapcsolódást a TLS egy korábbi verziójával a HTTPS-szerverek hibáinak kiküszöbölése érdekében. Ez a beállítás azt a verziót konfigurálja, amelynél a tartalékfolyamat leáll. Ha a szerver helyesen (azaz a kapcsolat megszakítása nélkül) hajtja végre a verzióegyeztetést, akkor a böngésző nem alkalmazza ezt a beállítást. Mindettől függetlenül az ennek eredményeként létrejövő kapcsolatnak meg kell felelnie az SSLVersionMin paraméternek.
Ha ez a házirend nincs beállítva, illetve a beállítása „tls1.2”, akkor a <ph name="PRODUCT_NAME" /> a továbbiakban nem hajtja végre ezt a tartalékfolyamatot. Lényeges, hogy ez nem kapcsolja ki a TLS korábbi verzióinak támogatását, hanem csupán azt, hogy a <ph name="PRODUCT_NAME" /> keressen-e megoldást azoknál a hibásan működő szervereknél, amelyek nem tudják helyesen egyeztetni a verziókat.
Ha fenn kell tartani a kompatibilitást a hibásan működő szerverrel, akkor a házirend a „tls1.1” értékre állítható. Ez átmeneti intézkedés, és a szervert mielőbb meg kell javítani.</translation>
<translation id="1864382791685519617">Engedélyezi a hálózati előrejelzést a <ph name="PRODUCT_NAME" /> termékben, és megakadályozza, hogy a felhasználók módosítsák ezt a beállítást.
Ez vezérli a DNS-előtöltést, az előzetes TCP- és SSL-kapcsolatokat, valamint a weboldalak előzetes megjelenítését.
Ha beállítja a házirendet, akkor a felhasználók nem módosíthatják vagy bírálhatják felül a <ph name="PRODUCT_NAME" /> termékben.
Ha nem állítja be a házirendet, a hálózati előrejelzés engedélyezve lesz, de a felhasználó módosíthatja a beállítást.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Kulcsengedélyek</translation>
<translation id="186719019195685253">Végrehajtandó művelet a tétlenségi késleltetés elérésekor hálózati áramforrásról történő üzemelés során</translation>
<translation id="187819629719252111">Lehetővé teszi a hozzáférést a gépen lévő helyi fájlokhoz azáltal, hogy engedélyezi a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> számára a fájlkiválasztási párbeszédablakok megjelenítését. Ha engedélyezi ezt a beállítást, a felhasználók a szokásos módon nyithatják meg a fájlkiválasztási párbeszédablakokat. Ha letiltja a beállítást, minden alkalommal, amikor a felhasználó olyan műveletet hajt végre, amely fájlkiválasztási párbeszédablakot hívna elő (például könyvjelzők importálása, fájlok feltöltése, linkek mentése stb.), egy üzenet jelenik meg helyette, a rendszer pedig úgy tekinti, hogy a felhasználó a Mégse gombra kattintott a fájlkiválasztási párbeszédablakban. Ha ez nincs beállítva, a felhasználók a szokásos módon nyithatnak meg fájlkiválasztási párbeszédablakokat.</translation>
<translation id="1885782360784839335">Teljes lapon megjelenített promóciós tartalom megjelenítésének engedélyezése</translation>
<translation id="1888871729456797026">A felhővel kapcsolatos házirend regisztrációs tokenje asztali számítógépen</translation>
<translation id="1897365952389968758">JavaScript futtatásának engedélyezése minden webhelyen</translation>
<translation id="1906888171268104594">Beállítja, hogy kapjon-e a Google jelentést a használati statisztikákról és diagnosztikai adatokról (például összeomlási jelentéseket).
Ha az értéke igaz, akkor a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> jelenti a használati statisztikákat és diagnosztikai adatokat.
Ha az értéke hamis, akkor a rendszer letiltja a használati statisztikák és diagnosztikai adatok jelentését.
Ha nincs beállítva, akkor a rendszer letiltja a használati és diagnosztikai adatok jelentését a nem felügyelt eszközökön, míg engedélyezi a felügyelt eszközökön.</translation>
<translation id="1907431809333268751">A vállalati bejelentkezési URL-címek listájának konfigurálása (csak HTTP és HTTPS protokollokkal). A böngésző rögzíti a jelszó ujjlenyomatát ezeken az URL-címeken, és felhasználja a jelszó-újrafelhasználás észleléséhez.
Annak érdekében, hogy a <ph name="PRODUCT_NAME" /> megfelelően tudja rögzíteni a jelszavak ujjlenyomatait, gondoskodjon arról, hogy a bejelentkezési oldal megfeleljen a https://www.chromium.org/developers/design-documents/create-amazing-password-forms oldalon leírt irányelveknek.
Ha a beállítás aktiválva van, a jelszóvédelmi szolgáltatás rögzíti az ezeken az URL-eken megadott jelszavak ujjlenyomatait a jelszó-újrafelhasználás észlelése céljából.
Ha a beállítás le van tiltva, vagy ha nincs beállítva, akkor a jelszóvédelmi szolgáltatás csak a https://accounts.google.com webhelyen rögzíti a jelszavak ujjlenyomatait.
Ez a házirend csak olyan Windows-példányokon hozzáférhető, amelyek csatlakoznak <ph name="MS_AD_NAME" />-domainhez, illetve csak olyan Windows 10 Pro- vagy Enterprise-példányokon használható, amelyeken aktiválva van az eszközkezelés.</translation>
<translation id="1914840757300882918">Ha a házirend be van állítva, a gazdagép az adott kibocsátó nevével rendelkező klienstanúsítványt használja a hitelesítéshez a RemoteAccessHostTokenValidationUrl paraméterben szereplő webhelyen. A „*” karakter beállításával bármelyik rendelkezésre álló klienstanúsítvány használható.
Ez a funkció jelenleg le van tiltva a szerveroldalon.</translation>
<translation id="1919802376548418720">KDC-házirend használata hitelesítő adatok felhatalmazására.</translation>
<translation id="1920046221095339924">Kezelt munkamenet engedélyezése az eszközön</translation>
<translation id="1929709556673267855">Eszközökhöz kötött vállalati nyomtatókhoz biztosít beállításokat.
Ez a házirend lehetővé teszi, hogy nyomtatóbeállításokat adjon meg <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> rendszerű eszközökhöz. A formátum megegyezik a NativePrinters szótáréval, továbbá meg kell adni az „id” vagy „guid” mezőt az egyes nyomtatókhoz az engedélyező-, illetve tiltólistára helyezéshez.
A fájl mérete nem lépheti túl az 5 MB-ot, és JSON kódolással kell rendelkeznie. Becslések szerint egy kb. 21 000 nyomtatót tartalmazó kódolt fájl mérete 5 MB. A letöltés integritását a kriptográfiai kivonattal ellenőrzi a rendszer.
A rendszer letölti és gyorsítótárba helyezi a fájlt. Ha módosul az URL vagy a kivonat, a fájl újból letöltésre kerül.
Ha be van állítva a házirend, a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> rendszer letölti a nyomtatóbeállításokat tartalmazó fájlt, és a(z) <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, a(z) <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" />, valamint a(z) <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" /> házirendeknek megfelelően hozzáférhetővé teszi a nyomtatókat.
A házirend nem befolyásolja, hogy a felhasználók beállíthatnak-e nyomtatókat saját eszközeiken. A házirend célja, hogy kiegészítse az egyéni felhasználók nyomtatóbeállításait.
Ez a házirend kiegészíti a(z) <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> házirendet.
Ha a házirend nincs beállítva, nem lesznek megadva eszközhöz kötött nyomtatók, a többi <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> házirendet pedig figyelmen kívül hagyja a rendszer.
</translation>
<translation id="193259052151668190">A leválasztható USB-eszközök engedélyezőlistája</translation>
<translation id="1933378685401357864">Háttérkép</translation>
<translation id="1956493342242507974">Energiagazdálkodás konfigurálása a bejelentkezési képernyőn a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> rendszerben.
A házirend segítségével beállíthatja, hogy a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> hogyan viselkedjen, ha egy ideig nem történik felhasználói tevékenység a bejelentkezési képernyő megjelenítése során. A házirend több beállítást irányít. Az egyes beállítások egyedi szemantikáját és értéktartományait azokban a megfelelő házirendekben tekintheti meg, amelyek egy munkamenet során irányítják az energiagazdálkodást. A házirendektől való eltérések csak a következők lehetnek:
* A tétlenség vagy a fedél lecsukása esetén elvégzett műveletek nem használhatók a munkamenet befejezéséhez.
* A tétlenség esetén az áramforráshoz csatlakoztatott állapotban elvégzett alapértelmezett művelet a kikapcsolás.
Ha egy beállítás nincs megadva, akkor az alapértelmezett érték használandó.
Ha ez a házirend nincs beállítva, az összes beállítás az alapértelmezett értéket használja.</translation>
<translation id="1958138414749279167">Engedélyezi a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> Automatikus kitöltés funkcióját, és lehetővé teszi a felhasználók számára az internetes űrlapok automatikus kitöltését korábban tárolt címadatokkal.
Ha le van tiltva ez a beállítás, az Automatikus kitöltés funkció nem ajánlja fel és nem végzi el a címadatok kitöltését, illetve nem ment további címadatokat, amelyeket a felhasználó az interneten való böngészés közben ad meg.
Ha engedélyezve van ez a beállítás, vagy nincs értéke, a felhasználó vezérelheti az Automatikus kitöltés funkció címekkel kapcsolatos használatát a kezelőfelületen.</translation>
<translation id="1962273523772270623">A WebRTC-eseménynaplók Google-szolgáltatásokból történő begyűjtésének engedélyezése</translation>
<translation id="1964634611280150550">Inkognitómód letiltva</translation>
<translation id="1964802606569741174">A házirend nincs hatással az androidos YouTube alkalmazásra. Ha a YouTube-on kényszeríteni kell a Biztonságos módot, akkor az androidos YouTube alkalmazás telepítését nem szabad megengedni.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Felülírja a távoli elérésű gazdagép hibakeresést végző buildjein lévő házirendeket.
Az értéket a rendszer házirendnév–házirendérték leképezések JSON-könyvtáraként elemzi.</translation>
<translation id="1969808853498848952">Mindig futtassa az engedélyköteles beépülő modulokat (megszüntetve)</translation>
<translation id="1988371335297483117">A <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> automatikusan frissülő hasznos tartalmai HTTP-kapcsolaton keresztül is letölthetők HTTPS helyett. Ez átlátható HTTP-gyorsítótárazást tesz lehetővé a HTTP-alapú letöltések esetében.
Ha a házirend értéke igaz, akkor a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> az automatikusan frissülő hasznos tartalmakat HTTP-kapcsolaton keresztül kísérli meg letölteni. Ha a házirend értéke hamis, vagy ha nincs beállítva, akkor a rendszer mindig HTTPS-kapcsolatot használ az automatikusan frissülő hasznos tartalmak letöltésére.</translation>
<translation id="199764499252435679">Az összetevők frissítéseinek engedélyezése a <ph name="PRODUCT_NAME" /> termékben</translation>
<translation id="1997994951395619441">Ha engedélyezi ezt a beállítást, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> megjeleníti a könyvjelzősávot.
Ha letiltja ezt a beállítást, a felhasználók sosem látják a könyvjelzősávot.
Ha engedélyezi vagy letiltja ezt a beállítást, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> felhasználói nem módosíthatják és nem írhatják felül.
Ha nem konfigurálja ezt a beállítást, a felhasználók dönthetnek a funkció használatával kapcsolatban.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Energiagazdálkodás</translation>
<translation id="2014757022750736514">A bejelentkezési képernyő beállításainak módosítására szolgál. A felhasználók ezen a képernyőn jelentkezhetnek be fiókjukba. A beállítások közé tartozik, hogy ki jelentkezhet be, milyen fiókok engedélyezettek, milyen hitelesítési módszerek használandók, valamint hogy milyen általános kisegítő lehetőségek, beviteli módok és területi beállítások érvényesek.</translation>
<translation id="201557587962247231">Az eszköz állapotával kapcsolatos jelentések feltöltési gyakorisága</translation>
<translation id="2017301949684549118">„Csendes” telepítésű internetes alkalmazások URL-jei.</translation>
<translation id="2017459564744167827">További információ a sémáról és a formázásról: <ph name="REFERENCE_URL" />.</translation>
<translation id="2018836497795982119">Azt az időtartamot adja meg ezredmásodpercben, amilyen rendszerességgel az eszközkezelő szolgáltatás lekérdezi a felhasználói szabályzattal kapcsolatos információkat.
A házirend beállításával felülírja a 3 órás alapértelmezett értéket. Az érték 1800000 (30 perc) és 86400000 (1 nap) között lehet. A tartományon kívül eső értékeket a rendszer a közelebbi tartományhatárra állítja. Ha az operációs rendszer támogatja a házirendekkel kapcsolatos értesítéseket, akkor a frissítési időszak 24 órás lesz, ugyanis a házirenddel kapcsolatos értesítéseknek automatikusan ki kell kényszeríteniük a frissítést, amikor egy házirend megváltozik.
Ha nem állítja be a házirendet, akkor a <ph name="PRODUCT_NAME" /> az alapértelmezett 3 órás értéket fogja használni.
Felhívjuk figyelmét, hogy ha az operációs rendszer támogatja a házirendekkel kapcsolatos értesítéseket, akkor a frissítési időszak 24 órás lesz (azaz a böngésző nem veszi figyelembe sem az alapértelmezett, sem a beállított értékeket), ugyanis a házirenddel kapcsolatos értesítéseknek automatikusan ki kell kényszeríteniük a frissítést, amikor egy házirend megváltozik, így szükségtelen gyakrabban frissíteni.</translation>
<translation id="2024476116966025075">A kötelező domainnév konfigurálása a távoli hozzáférésű ügyfeleknél</translation>
<translation id="2030905906517501646">Alapértelmezett keresési szolgáltató kulcsszava</translation>
<translation id="203096360153626918">A házirend nincs hatással az androidos alkalmazásokra. Az androidos alkalmazások akkor is teljes képernyős módra válthatnak, ha a házirend beállítása <ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Letiltott vállalati nyomtatók</translation>
<translation id="2050629715135525072">Azt szabályozza, hogy a távoli hozzáférésű gazdagéphez csatlakozott felhasználó tud-e fájlokat átvinni az ügyfél- és a gazdagép között. Ez nem érvényes a távoli segítség biztosítására szolgáló kapcsolatokra, mert nem támogatják a fájlok átvitelét.
Ha a beállítás ki van kapcsolva, a fájlátvitel nem engedélyezett. Ha a beállítás be van kapcsolva, vagy ha nincs beállítva, a fájlátvitel engedélyezett.</translation>
<translation id="2057317273526988987">Hozzáférés engedélyezése az URL-ek listájához</translation>
<translation id="2061810934846663491">A távoli hozzáférésű gazdagépek szükséges domainneveinek beállítása</translation>
<translation id="206623763829450685">Meghatározza, hogy a <ph name="PRODUCT_NAME" /> milyen HTTP-hitelesítési sémákat támogat.
Lehetséges értékek: „basic”, „digest”, „ntlm” és „negotiate”. Több érték esetén az egyes értékeket vesszővel kell elválasztani.
Ha a házirend konfigurálatlanul marad, a böngésző mind a négy sémát használhatja.</translation>
<translation id="2067011586099792101">A tartalomcsomagokon kívüli webhelyekhez való hozzáférés letiltása</translation>
<translation id="2073552873076775140">Bejelentkezés engedélyezése a <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngészőbe</translation>
<translation id="2077129598763517140">Hardveres gyorsítás alkalmazása lehetőség szerint</translation>
<translation id="2077273864382355561">Képernyő kikapcsolásának késleltetése akkumulátorról való működés során</translation>
<translation id="2082205219176343977">Az engedélyezett legrégebbi Chrome-verzió beállítása az eszközön.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stabil csatorna</translation>
<translation id="2098658257603918882">Használati és összeomlással kapcsolatos adatok jelentésének engedélyezése</translation>
<translation id="2104418465060359056">Bővítmények és beépülő modulok adatainak jelentése</translation>
<translation id="2106627642643925514">Felülbírálja a PIN-kóddal történő alapértelmezett nyomtatási módot. Ha nem áll rendelkezésre ez a nyomtatási mód, a rendszer figyelmen kívül hagyja a házirendet.</translation>
<translation id="2107601598727098402">
Ez a házirend megszűnt az M72-es kiadásban. Használja helyette a CloudManagementEnrollmentToken házirendet.
</translation>
<translation id="2111016292707172233">Lehetővé teszi a Keresés koppintással funkció használatát a <ph name="PRODUCT_NAME" /> tartalomnézetében.
Ha aktiválja ezt a beállítást, akkor a felhasználó használhatja a Keresés koppintással funkciót, és saját maga döntheti el, hogy be- vagy kikapcsolja-e azt.
Amennyiben letiltja ezt a beállítást, a Keresés koppintással funkció egyáltalán nem lesz használható.
Ha nem határozza meg ezt a beállítást, az ugyanolyan, mintha aktiválná (lásd feljebb).</translation>
<translation id="2113068765175018713">Eszköz működési idejének korlátozása automatikus újraindítással</translation>
<translation id="2116790137063002724">Ez a házirend szabályozza, hogy készüljön-e jelentés olyan adatokról, amelyek alkalmasak a felhasználók azonosítására (pl. operációs rendszeren használt felhasználónév, <ph name="PRODUCT_NAME" />-profil felhasználóneve, <ph name="PRODUCT_NAME" />-profilnév, <ph name="PRODUCT_NAME" />-profil útvonala, <ph name="PRODUCT_NAME" /> futtatható fájljainak útvonala).
Ha a házirend nincs beállítva, vagy az értéke igaz, akkor megtörténik a felhasználók azonosítására alkalmas adatok begyűjtése.
Ha a házirend értéke hamis, akkor nem történik meg a felhasználók azonosítására alkalmas adatok begyűjtése.
A házirend csak bekapcsolt <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> mellett és <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" /> nevű tokent felhasználva érvényesül.</translation>
<translation id="2127599828444728326">Értesítések engedélyezése ezeken a webhelyeken</translation>
<translation id="2131902621292742709">Képernyő elsötétítésének késleltetése akkumulátorról való működés során</translation>
<translation id="2134437727173969994">A képernyő zárolásának engedélyezése</translation>
<translation id="2137064848866899664">Ha a házirend be van állítva, minden kijelző elfordul a
megadott tájolásba minden újraindításkor, illetve a házirend értékének
módosítása utáni első csatlakozáskor. A felhasználók bejelentkezés után
elforgathatják a képernyőt a Beállítások oldalon, de a házirend értéke
a következő újraindításkor felülbírálja az ő beállításukat.
A házirend az elsődleges és a másodlagos kijelzőre is érvényes.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor az alapértelmezett érték 0 fok,
amelyet a felhasználó szabadon módosíthat. Ebben az esetben
a böngésző nem alkalmazza az alapértelmezett értéket újraindításkor.</translation>
<translation id="2138449619211358657">Lehetővé teszi a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> számára, hogy megkerülje a proxyt a hitelesítési portálokon történő hitelesítéskor.
Ez a házirend csak akkor lép érvénybe, ha be van állítva proxy (például házirend vagy bővítmény révén, illetve a felhasználó által a chrome://settings oldalon).
Ha engedélyezi ezt a beállítást, a hitelesítési portál mindegyik hitelesítési oldala (azaz az összes weboldal a hitelesítési portál bejelentkezési oldalától addig, amíg a <ph name="PRODUCT_NAME" /> sikeresen felállított internetkapcsolatot észlel) külön ablakban jelenik meg, figyelmen kívül hagyva a házirendek beállításait és az aktuális felhasználóra vonatkozó korlátozásokat.
Ha letiltja a beállítást, vagy ha nem állítja be, akkor a hitelesítési portál hitelesítési oldalai új (normál) böngészőlapon jelennek meg, figyelembe véve az aktuális felhasználó proxybeállításait.</translation>
<translation id="21394354835637379">Lehetővé teszi annak megadását, hogy mely URL-ek telepíthetnek bővítményeket, alkalmazásokat és témákat.
A <ph name="PRODUCT_NAME" /> 21-es verziójától kezdve nehezebb a bővítmények, alkalmazások és felhasználói szkriptek telepítése a Chrome Internetes áruházon kívülről. A felhasználók korábban rákattinthattak bármely *.crx fájlra mutató linkre, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> pedig néhány figyelmeztetés után felajánlotta a fájl telepítését. A <ph name="PRODUCT_NAME" /> 21-es verziójától kezdve az ilyen fájlokat le kell tölteni, és be kell húzni a <ph name="PRODUCT_NAME" /> beállításainak oldalára. Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy bizonyos URL-ek a régi, könnyebb telepítési folyamatot használják.
A listában szereplő összes elem bővítményjellegű egyezési minta (lásd: https://developer.chrome.com/extensions/match_patterns). A felhasználók a listában szereplő bármelyik elemmel egyező URL-ről a könnyű módszerrel telepíthetnek elemeket. A mintáknak a *.crx fájl helye mellett azt az oldalt is engedélyezniük kell, ahonnan a letöltés megkezdődik (azaz a hivatkozó oldalt).
Az <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> elsőbbséget élvez ezen házirenddel szemben, azaz a tiltólistán lévő bővítmények akkor sem lesznek telepítve, ha az ezen a listán szereplő egyik webhelyről származnak.</translation>
<translation id="214901426630414675">Nyomtatás kétoldalas módjának korlátozása</translation>
<translation id="2149330464730004005">Színes nyomtatás engedélyezése</translation>
<translation id="2156132677421487971">Beállítja a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> termékre vonatkozó házirendeket. Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a böngészőből továbbítsák a lapok, a webhelyek vagy az asztal tartalmát a távoli kijelzők és hangrendszerek felé.</translation>
<translation id="2166472654199325139">Felnőtteknek szóló tartalmakkal rendelkező webhelyek szűrésének kikapcsolása</translation>
<translation id="2168397434410358693">Tétlenség késleltetése hálózati áramról való működés során</translation>
<translation id="217013996107840632">Parancssori paraméterek az alternatív böngészőről való váltáshoz.</translation>
<translation id="2170233653554726857">A WPAD-optimalizálás engedélyezése</translation>
<translation id="2176565653304920879">Ha be van állítva ez a házirend, akkor az automatikus időzóna-érzékelési folyamat az alábbi módok valamelyikén történik a beállítás értékétől függően:
A TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide beállítás esetén a felhasználók normál módon állíthatják be az időzóna automatikus érzékelését a chrome://settings oldalon.
A TimezoneAutomaticDetectionDisabled beállítás esetén le vannak tiltva az automatikus időzóna-érzékelésre vonatkozó beállítások a chrome://settings oldalon. Ezzel a beállítással a rendszer soha nem érzékeli automatikusan az időzónát.
A TimezoneAutomaticDetectionIPOnly beállítás esetén az időzóna-beállítások le vannak tiltva a chrome://settings oldalon. Ezzel a beállítással a rendszer mindig automatikusan érzékeli az időzónát. Az időzóna-érzékelés csak IP-címen alapuló módszert használ a hely meghatározásához.
A TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints beállítás esetén az időzóna-beállítások le vannak tiltva a chrome://settings oldalon. Ezzel a beállítással a rendszer mindig automatikusan érzékeli az időzónát. Az időzóna pontos érzékelése érdekében a rendszer minden esetben elküldi a látható Wi-Fi hozzáférési pontok listáját a Geolocation API szerver felé.
A TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo beállítás esetén az időzóna-beállítások le vannak tiltva a chrome://settings oldalon. Ezzel a beállítással a rendszer mindig automatikusan érzékeli az időzónát. Az időzóna pontosabb érzékelése érdekében a rendszer továbbítja a helyadatokat (például a Wi-Fi hozzáférési pontokat, az elérhető adótornyokat és a GPS-adatokat) az egyik szervernek.
Ha nincs beállítva ez a házirend, akkor úgy viselkedik, mintha a TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide házirend lenne beállítva.
Ha be van állítva a SystemTimezone házirend, akkor felülbírálja ezt a házirendet. Ebben az esetben teljes mértékben le van tiltva az időzóna automatikus érzékelése.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Legalább mérsékelt Korlátozott mód kényszerítése a YouTube-on</translation>
<translation id="2182291258410176649">A felhasználó döntése a biztonsági mentés és helyreállítás engedélyezéséről</translation>
<translation id="2183294522275408937">Ez a beállítás azt szabályozza, hogy a lezárási képernyő milyen gyakran kéri jelszó megadását a gyorsfeloldás használatának folytatásához. Amikor megnyitja a lezárási képernyőt, a gyorsfeloldás nem áll rendelkezésre, ha az utolsó jelszó megadása az itt beállított időtartamnál régebben történt. Ha a felhasználó az adott időtartamnál tovább marad a lezárási képernyőn, a program jelszót kér a legközelebbi alkalommal, amikor a felhasználó rossz kódot ír be, vagy újra megnyitja a lezárási képernyőt, attól függően, melyik következik be előbb.
Ha konfigurálta ezt a beállítást, a gyorsfeloldást használó felhasználóknak a beállítástól függően kell beírniuk jelszavukat a lezárási képernyőn.
Ha nem konfigurálta ezt a beállítást, a gyorsfeloldást használó felhasználóknak minden nap be kell írniuk jelszavukat a lezárási képernyőn.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Ezt a házirendet megszüntettük az M61 verzióban, használja helyette az EcryptfsMigrationStrategy házirendet.
Meghatározza az olyan eszközök viselkedését, amelyek ecryptfs titkosítással rendelkeznek, és amelyeket át kell ültetni ext4 titkosításra.
Ha a házirend beállítása „DisallowArc”, akkor az Android-alkalmazások az eszköz összes felhasználója számára le lesznek tiltva (beleértve azokat is, akik már rendelkeznek ext4 titkosítással), és a rendszer nem ajánlja fel a felhasználóknak az ecryptfs titkosításról az ext4 titkosításra történő migrációt.
Ha a házirend beállítása „AllowMigration”, a rendszer felajánlja az ecryptfs kezdőkönyvtárakkal rendelkező felhasználóknak, hogy ezeket szükség esetén ext4 titkosításra migrálja (jelenleg akkor, amikor az Android N hozzáférhetővé válik az eszközön).
A házirend nem vonatkozik a kioszkalkalmazásokra, amelyek migrációja automatikusan történik. Ha nincs beállítva a házirend, az eszköz úgy viselkedik, mintha a „DisallowArc” lenne kiválasztva.</translation>
<translation id="2195032660890227692">Ez a házirend el lett távolítva a <ph name="PRODUCT_NAME" /> 68-os verziójában, és a következő lépett a helyébe: <ph name="ARC_BR_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="219720814106081560">Ha engedélyezve van, vagy ha nincs beállítva (ez az alapértelmezett),
a rendszer videórögzítési hozzáférést kér a felhasználótól a
VideoCaptureAllowedUrls listában beállított URL-ek kivételével, amelyek kérdés nélkül hozzáférést kapnak.
Ha a házirend le van tiltva, a felhasználót sosem kérdezi meg a rendszer, és a videórögzítés
csak a VideoCaptureAllowedUrls listában szereplő URL-ek esetében áll rendelkezésre.
Ez a házirend az összes videobemenet-fajtára vonatkozik, nem csak a beépített kamerára.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Natív üzenetkezelő engedélyezőlista konfigurálása</translation>
<translation id="2204753382813641270">Polc automatikus elrejtésének szabályozása</translation>
<translation id="2208976000652006649">Paraméterek POST metódust használó keresési URL-hez</translation>
<translation id="2214880135980649323">Ha a házirend engedélyezve van, akkor a vállalati házirend által telepített bővítmények használhatják a Vállalati hardverplatform API-t.
Ha a házirend le van tiltva, vagy nincs beállítva, akkor egyetlen bővítmény sem használhatja a Vállalati hardverplatform API-t.
A házirend érvényes az összetevő-bővítményekre is (például Hangout-szolgáltatások bővítmény).</translation>
<translation id="2223598546285729819">Alapértelmezett értesítési beállítás</translation>
<translation id="2231817271680715693">Böngészési előzmények importálása az alapértelmezett böngészőből az első indításkor</translation>
<translation id="2236488539271255289">Egy webhely sem állíthat be helyi adatokat</translation>
<translation id="2240879329269430151">Lehetővé teszi annak beállítását, hogy a weboldalak mutathatnak-e előugró ablakokat. Az előugró ablakok megjelenítését engedélyezheti vagy tilthatja minden webhely számára. Ha a házirend konfigurálatlanul marad, a rendszer a "BlockPopups" értéket használja, amelyet a felhasználó módosíthat.</translation>
<translation id="2255326053989409609">A beállítás engedélyezése megakadályozza, hogy a weboldalak hozzáférjenek a grafikai processzorhoz (GPU-hoz). Konkrétabban: a weboldalak nem férnek hozzá a WebGL API-hoz, a beépülő modulok pedig nem használhatják a Pepper 3D API-t.
A beállítás tiltása vagy konfigurálatlanul hagyása potenciálisan lehetővé teszi a weboldalak számára a WebGL API használatát, illetve a beépülő modulok számára a Pepper 3D API használatát. A böngésző alapértelmezett beállításainak továbbra is szükségük lehet parancssori paraméterek átadására, hogy használhassák ezeket az API-kat.
Ha a HardwareAccelerationModeEnabled házirend beállítása hamis, a böngésző figyelmen kívül hagyja a Disable3DAPIs házirendet, azaz úgy értelmezi, hogy a Disable3DAPIs beállítása igaz.</translation>
<translation id="2258126710006312594">A gazdagépről/gazdagépre való fájlátvitel engedélyezése a távoli hozzáférést használó felhasználók számára</translation>
<translation id="2265214338421787313">A házirend segítségével a rendszergazda engedélyezheti, hogy az oldalak előugró ablakokat jelenítsenek meg az unload művelet végrehajtása során.
Ha a házirend engedélyezett, az oldalak megjeleníthetnek előugró ablakokat az unload művelet végrehajtásakor.
Ha a házirend le van tiltva, vagy ha nincs beállítva, az oldalak – a specifikációnak (https://html.spec.whatwg.org/#apis-for-creating-and-navigating-browsing-contexts-by-name) megfelelően – nem jeleníthetnek meg előugró ablakokat az unload művelet végrehajtása során.
A Chrome 82-es verziójából eltávolítjuk ezt a házirendet.
Lásd: https://www.chromestatus.com/feature/5989473649164288 .</translation>
<translation id="2269319728625047531">A szinkronizáláshoz való hozzájárulás megjelenítésének engedélyezése a bejelentkezési folyamat közben</translation>
<translation id="2274864612594831715">A házirend a virtuális billentyűzet a ChromeOS beviteli eszközeként való engedélyezését állítja be. A házirend felhasználók által nem felülírható.
Ha a házirend értéke „true”, akkor a virtuális képernyő-billentyűzet mindig engedélyezve lesz.
Ha a házirend értéke „false”, akkor a virtuális képernyő-billentyűzet mindig le lesz tiltva.
Ha beállítja a házirendet, a felhasználók nem tudják módosítani vagy felülírni. Ugyanakkor a felhasználók továbbra is engedélyezni tudják (vagy éppen le tudják tiltani) a kisegítő képernyő-billentyűzetet, amely elsőbbséget élvez az irányelv által szabályozott virtuális billentyűzettel szemben. A kisegítő képernyő-billentyűzet szabályozásával kapcsolatban lásd a |VirtualKeyboardEnabled| házirendet.
Ha az irányelv nincs beállítva, a képernyő-billentyűzet kiindulásként le van tiltva, de a felhasználó bármikor engedélyezheti. Annak meghatározására, hogy mikor jelenjen meg a billentyűzet, heurisztikus szabályok is használhatók.</translation>
<translation id="2292084646366244343">A(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> használhatja a Google helyesírási hibák javítását segítő internetes szolgáltatását. Ha a beállítás engedélyezve van, akkor a szolgáltatás mindig használatban van. Letiltás esetén a szolgáltatás soha nincs használatban.
A helyesírás-ellenőrzés továbbra is elvégezhető egy letöltött szótár használatával, ez a házirend csak az internetes szolgáltatás használatát szabályozza.
Ha nincs megadva ez a beállítás, akkor a felhasználók választhatnak, hogy használják-e a helyesírás-ellenőrző szolgáltatást vagy sem.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Az androidos alkalmazásokban való videólejátszást a rendszer akkor is figyelmen kívül hagyja, ha a házirend beállítása <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Adja meg az engedélyezett bővítmények listáját</translation>
<translation id="2303795211377219696">Automatikus kitöltés engedélyezése hitelkártyákhoz</translation>
<translation id="2309390639296060546">Helymeghatározás alapértelmezett beállítása</translation>
<translation id="2327252517317514801">Meghatározza, hogy mely domainek férhetnek hozzá a G Suite szolgáltatáshoz</translation>
<translation id="2356878440219553005">Meghatározza az akkumulátortöltési üzemmód energiagazdálkodási házirendjét.
Az akkumulátor töltésének dinamikus szabályozása az akkumulátor-igénybevétel miatti elhasználódás minimalizálása és az akkumulátor-élettartam növelése céljából.
Egyéni akkumulátortöltési mód kiválasztásakor meg kell adni a DeviceBatteryChargeCustomStartCharging és a DeviceBatteryChargeCustomStopCharging értékét is.
Ha a házirend be van állítva, a rendszer alkalmazza az akkumulátortöltési üzemmódot, amennyiben támogatja az eszköz.
Ha a házirend nincs beállítva, az eszköz pedig támogatja a házirendet, akkor a rendszer a normál akkumulátortöltési üzemmódot használja, és ezt a felhasználó nem módosíthatja.
Megjegyzés: Ha meg van adva, a <ph name="DEVICE_ADVANCED_BATTERY_CHARGE_MODE_ENABLED_NAME" /> felülbírálja ezt a házirendet.</translation>
<translation id="237494535617297575">Lehetővé teszi, hogy megadja az URL-minták egy olyan listáját, amely meghatározza, mely webhelyek jeleníthetnek meg értesítéseket. Ha ez a házirend beállítatlanul marad, akkor a globális alapértelmezett érték kerül felhasználásra valamennyi webhelyre vonatkozóan; vagy -- ha be van állítva -- a "DefaultNotificationsSetting" házirendből, vagy pedig a felhasználó személyes konfigurációjából.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Képernyőébresztés zárolásainak engedélyezése</translation>
<translation id="2411817661175306360">A jelszóvédelemmel kapcsolatos figyelmeztetés kikapcsolva</translation>
<translation id="2411919772666155530">Értesítések letiltása ezeken a webhelyeken</translation>
<translation id="2418507228189425036">Letiltja a böngészési előzmények mentését a <ph name="PRODUCT_NAME" /> számára, és megakadályozza, hogy a felhasználók megváltoztassák ezt a beállítást.
Ha ez a beállítás engedélyezve van, a rendszer nem menti a böngészési előzményeket. A beállítás a lapok szinkronizálását is letiltja.
Ha a beállítás le van tiltva, illetve nincs konfigurálva, a rendszer menti a böngészési előzményeket.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Engedélyezi a <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant funkcióját, és megakadályozza, hogy a felhasználók módosítsák ezt a beállítást.
Ha engedélyezi beállítást, akkor a <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant aktív lesz.
Ha letiltja, akkor a <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant nem lesz aktív.
Amennyiben engedélyezi vagy letiltja ezt a beállítást, a felhasználók nem módosíthatják és bírálhatják felül azt.
Ha nem állítja be, akkor a felhasználók dönthetik el, hogy használják-e ezt a funkciót, vagy sem.
Ez a beállítás a <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29-es és újabb verzióiban már nem szerepel.</translation>
<translation id="2433412232489478893">Ez a házirend azt szabályozza, hogy a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> termékhez tartozó Hálózati fájlmegosztások funkció engedélyezett-e az adott felhasználó esetében.
Ha ez a házirend nincs konfigurálva, vagy Igaz értékre van állítva, akkor a felhasználók használni tudják majd a Hálózati fájlmegosztások funkciót.
Ha ez a házirend Hamis értékre van állítva, akkor a felhasználók nem tudják majd használni a Hálózati fájlmegosztások funkciót.</translation>
<translation id="2438609638493026652">Lehetővé teszi a fő események jelentését a Google-nak az Android-alkalmazások telepítésekor. Az eseményeket csak az olyan alkalmazásokra vonatkozóan rögzíti a rendszer, amelyek telepítése a házirenden keresztül aktiválódott.
Ha a házirend értéke igaz, a rendszer naplózza az eseményeket.
Ha a házirend értéke hamis, vagy nincs beállítva házirend, a rendszer nem naplózza az eseményeket.</translation>
<translation id="244317009688098048">Engedélyezi a mentesítő billentyűparancsot az automatikus bejelentkezésnél.
Ha a házirend nincs beállítva, illetve amennyiben igaz érték esetén eszközszintű fiók van konfigurálva a késleltetésmentes automatikus bejelentkezéshez, akkor a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> figyelembe veszi a Ctrl+Alt+S billentyűparancsot az automatikus bejelentkezés átlépéséhez és a bejelentkezési képernyő megjelenítéséhez.
Ha a házirend értéke hamis, akkor a késleltetésmentes automatikus bejelentkezés (ha konfigurálva van) nem léphető át.</translation>
<translation id="2454228136871844693">Stabilitásközpontú optimalizálás.</translation>
<translation id="2463034609187171371">DHE rejtjelezési csomagok engedélyezése a TLS protokollban</translation>
<translation id="2463365186486772703">Alkalmazás nyelv- és országkódja</translation>
<translation id="2466131534462628618">A hitelesítési portál a hitelesítéskor figyelmen kívül hagyja a proxyt</translation>
<translation id="2471748297300970300">Ha le van tiltva, nem jelennek meg biztonsági figyelmeztetések, amikor a Chrome-ot bizonyos potenciálisan veszélyes parancssori jelzők használatával indítják el.
Ha engedélyezve van, vagy ha nincs beállítva, megjelennek biztonsági figyelmeztetések, amennyiben bizonyos parancssori jelzőket használnak a Chrome indításakor.
Windows rendszeren ez a házirend csak olyan példányokon hozzáférhető, amelyek csatlakoznak <ph name="MS_AD_NAME" />-domainhez, illetve csak olyan Windows 10 Pro- vagy Enterprise-példányokon használható, amelyeken aktiválva van az eszközkezelés.</translation>
<translation id="2482676533225429905">Natív üzenetküldő</translation>
<translation id="2483146640187052324">Hálózati műveletek előrejelzése minden hálózati kapcsolaton</translation>
<translation id="2484208301968418871">A házirend a SafeSites URL-szűrő alkalmazását vezérli.
A szűrő a Google Safe Search API-t használja annak eldöntésére, hogy pornográfként sorolja-e be az URL-eket.
Ha a házirend nincs beállítva, vagy értéke „Do not filter sites for adult content” (Ne szűrje a webhelyeket felnőtteknek szóló tartalmak szerint), akkor a rendszer nem szűri a webhelyeket.
Ha a házirend értéke „Filter top level sites for adult content” (Szűrje a legfelső szintű webhelyeket felnőtteknek szóló tartalmak szerint), akkor a pornográf besorolású webhelyeket kiszűri a rendszer.</translation>
<translation id="2486371469462493753">Kikapcsolja A tanúsítványok átláthatósága keretrendszer követelményeinek betartását a listában szereplő URL-eknél.
A házirend lehetővé teszi a tanúsítványok számára, hogy a megadott URL-ekben található gazdagépneveket ne osszák meg A tanúsítványok átláthatósága keretrendszeren keresztül. Ez lehetővé teszi a tanúsítványok számára, amelyek egyébként a nem megfelelő nyilvánosságra hozatal miatt nem megbízhatónak minősülnének, hogy továbbra is használják őket, de az adott gazdagépek számára megnehezíti a hibásan kiadott tanúsítványok felismerését.
Az URL-minták formázása a https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format szerint történik. Mivel azonban a tanúsítványok a sémától, porttól vagy elérési úttól függő adott gazdagépnévre érvényesek, a rendszer csak az URL gazdagépnévi részét veszi figyelembe. A helyettesítő karakterrel megadott gazdagépek nem támogatottak.
Ha nincs beállítva ez a házirend, akkor a rendszer minden olyan tanúsítványt, amelyet A tanúsítványok átláthatósága keretrendszeren keresztül kellett volna közzétenni, nem megbízhatóként kezel, ha azt nem A tanúsítványok átláthatósága keretrendszer házirendje alapján tették közzé.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Hálózati konfigurációs értesítés offline állapotban való megjelenítésének engedélyezése.
Ha nincs beállítva ez a házirend, vagy pedig Igaz az értéke, és a késleltetés nélküli automatikus bejelentkezéshez az eszközön lévő helyi fiók van beállítva, az eszköz pedig nem fér hozzá az internethez, akkor a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> a hálózati konfigurációval kapcsolatos értesítést jelenít meg.
Ha a házirend értéke Hamis, akkor a hálózati konfigurációval kapcsolatos értesítés helyett hibaüzenet jelenik meg.</translation>
<translation id="2498238926436517902">A polc automatikus elrejtése minden esetben</translation>
<translation id="2514328368635166290">Megadja az alapértelmezett keresési szolgáltató kedvenc ikonjának URL-jét. Nem kötelező házirend. Ha nincs beállítva, akkor a keresési szolgáltatónak nem jelenik meg ikonja. Ez a házirend csak akkor teljesül, ha a "DefaultSearchProviderEnabled" házirend engedélyezve van.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Engedélyezi a nyomtatást a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> programban, és megakadályozza, hogy a felhasználók módosítsák ezt a beállítást.
Ha ez a beállítás engedélyezett vagy nincs konfigurálva, akkor a felhasználók képesek nyomtatni.
Ha a beállítás le van tiltva, akkor a felhasználók nem tudnak nyomtatni a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> programból. A nyomtatás a csavarkulcs menü, bővítmények, JavaScript alkalmazások stb. alatt kapcsolható ki. Továbbra is lehetséges olyan bővítményekből nyomtatni, melyek a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> megkerülésével nyomtatnak. Például bizonyos Flash-alkalmazások helyi menüjében megtalálható a nyomtatás menüpont, amelyre ezen irányelv hatálya nem terjed ki.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Hanglejátszás engedélyezése</translation>
<translation id="2521581787935130926">Az alkalmazások parancsikonjának megjelenítése a könyvjelzősávon</translation>
<translation id="2529659024053332711">Lehetővé teszi az indításkori viselkedés megadását.
Az „Új lap oldal megnyitása” lehetőség kiválasztása esetén mindig az Új lap oldal jelenik meg a <ph name="PRODUCT_NAME" /> elindításakor.
Az „Utolsó munkamenet visszaállítása” lehetőség kiválasztása esetén a <ph name="PRODUCT_NAME" /> legutóbbi bezárásakor nyitva lévő lapokat nyitja meg újra a böngésző, amely ott folytatja a munkamenetet, ahol abbahagyta.
Ha ezt a lehetőséget választja, kikapcsol néhány olyan beállítást, amely a munkamenetekre támaszkodik, illetve amely valamilyen műveletet hajt végre a kilépéskor (ide tartoznak például a csak munkamenetre szóló cookie-k és a böngészési adatok kilépéskor történő törlése).
A „Nyisson meg egy URL-listát” lehetőség kiválasztása esetén az „Indításkor megnyitandó URL-ek” listán szereplő URL-ek nyílnak meg, amikor a felhasználó elindítja a <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngészőt.
Ha engedélyezi ezt a beállítást, a felhasználók nem tudják módosítani vagy felülbírálni a <ph name="PRODUCT_NAME" /> beállításai között.
A beállítás letiltása ugyanazt eredményezi, mint ha egyáltalán nem konfigurálná. A felhasználó módosítani tudja a <ph name="PRODUCT_NAME" /> beállításai között.
Ez a házirend csak olyan Windows-példányokon hozzáférhető, amelyek csatlakoznak <ph name="MS_AD_NAME" />-domainhez. illetve csak olyan Windows 10 Pro- vagy Enterprise-példányokon használható, amelyeken aktiválva van az eszközkezelés.</translation>
<translation id="2529880111512635313">Állítsa be a kényszerített telepítésű alkalmazások és bővítmények listáját</translation>
<translation id="253135976343875019">Tétlenségi figyelmeztetés késleltetése hálózati áramról való működés során</translation>
<translation id="2536525645274582300">A felhasználó döntése arról, hogy engedélyezi-e a Google-helyszolgáltatásokat</translation>
<translation id="254653220329944566">Engedélyezi a <ph name="PRODUCT_NAME" /> felhőalapú jelentéskészítést</translation>
<translation id="2548572254685798999">A Biztonságos Böngészés adatainak jelentése</translation>
<translation id="2550593661567988768">Csak egyoldalas nyomtatás</translation>
<translation id="2552966063069741410">Időzóna</translation>
<translation id="2562339630163277285">Megadja az azonnali eredményekhez használt keresőmotor URL-jét. Az URL-nek tartalmaznia kell a <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" /> karakterláncot, amelynek helyébe a lekérdezés időpontjában a felhasználó által addig megadott szöveg lép.
Nem kötelező házirend. Ha nincs beállítva, nem jelennek meg azonnali keresési eredmények.
A Google azonnali eredmény URL-je a következőként adható meg: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Ez a házirend csak akkor teljesül, ha a „DefaultSearchProviderEnabled” házirend engedélyezve van.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Ha a házirend értéke hamis, a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kikapcsolja a Bluetooth-t, és a felhasználó nem tudja visszakapcsolni.
Ha a házirend értéke igaz vagy nincs beállítva, a felhasználó tetszés szerint tudja be- vagy kikapcsolni a Bluetooth-t.
Ha a házirend be van állítva, a felhasználó nem tudja módosítani vagy felülbírálni.
A Bluetooth engedélyezését követően a felhasználónak ki kell jelentkeznie, majd újra be kell jelentkeznie ahhoz, hogy a változtatások életbe lépjenek (a Bluetooth letiltása után ez nem szükséges).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Engedélyezi vagy letiltja az adattömörítő proxyt, és megakadályozza, hogy a felhasználók módosíthassák ezt a beállítást.
Ha engedélyezi vagy letiltja ezt a beállítást, a felhasználók nem tudják módosítani vagy felülírni azt.
Ha a szabály nincs beállítva, a felhasználó eldöntheti, hogy használja-e a rendelkezésre álló adattömörítő proxyfunkciót.</translation>
<translation id="257788512393330403">A jelszót hatóránként meg kell adni</translation>
<translation id="2586162458524426376">
Ez a házirend a bejelentkezési képernyőre vonatkozik. Lásd még az <ph name="ISOLATE_ORIGINS_POLICY_NAME" /> házirendet is, amely a felhasználói munkamenetre vonatkozik.
Ha a házirend engedélyezett, a vesszővel tagolt listában szereplő összes megnevezett eredet önálló folyamatként fut majd. Ez az aldomainekkel megnevezett eredeteket is elszigeteli; pl. a https://example.com/ megadása a https://foo.example.com/ webhely elszigetelését is maga után vonja, mert ez a https://example.com/ webhely része.
Ha a házirend nincs beállítva, vagy le van tiltva, akkor a rendszer a platform alapértelmezett webhely-elszigetelési beállításait fogja használni a bejelentkezési képernyőn.
</translation>
<translation id="2587719089023392205">A <ph name="PRODUCT_NAME" /> legyen az alapértelmezett böngészőm</translation>
<translation id="2592091433672667839">Inaktivitás időtartama, mielőtt megjelenne a képernyőkímélő a bejelentkezési képernyőn kiállító módban</translation>
<translation id="2592162121850992309">Ha a házirend beállítása igaz, vagy ha nincs beállítva, a hardveres gyorsítás engedélyezve lesz, amennyiben a GPU adott funkciója nincs tiltólistán.
Ha a házirend beállítása hamis, a hardveres gyorsítás le lesz tiltva.</translation>
<translation id="2596260130957832043">Azt szabályozza, hogy engedélyezett-e az NTLMv2.
A Samba- és Windows-szerverek összes újabb verziója támogatja az NTLMv2 hitelesítést. Ennek kikapcsolása csökkenti a hitelesítés biztonságát, és csak az előző verziókkal való kompatibilitáshoz ajánlott.
Amennyiben a házirend nincs beállítva, az alapértelmezett értéke „igaz”, és az NTLMv2 engedélyezett.</translation>
<translation id="26023406105317310">Kerberos-fiókok konfigurálása</translation>
<translation id="2604182581880595781">A Hálózati fájlmegosztásokra vonatkozó házirendek konfigurálása.</translation>
<translation id="2623014935069176671">Várakozás a kezdeti felhasználói tevékenységre</translation>
<translation id="262740370354162807">A dokumentumok <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> szolgáltatás részére való benyújtásának engedélyezése</translation>
<translation id="2627554163382448569">Vállalati nyomtatókhoz biztosít beállításokat.
Ez a házirend lehetővé teszi, hogy nyomtatóbeállításokat adjon meg <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> rendszerű eszközökhöz. A formátum megegyezik a NativePrinters szótáréval, továbbá meg kell adni az „id” vagy „guid” mezőt az egyes nyomtatókhoz az engedélyező-, illetve tiltólistára helyezéshez.
A fájl mérete nem lépheti túl az 5 MB-ot, és JSON kódolással kell rendelkeznie. Becslések szerint egy kb. 21 000 nyomtatót tartalmazó kódolt fájl mérete 5 MB. A letöltés integritását a kriptográfiai kivonattal ellenőrzi a rendszer.
A rendszer letölti és gyorsítótárba helyezi a fájlt. Ha módosul az URL vagy a kivonat, a fájl újból letöltésre kerül.
Ha be van állítva a házirend, a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> rendszer letölti a nyomtatóbeállításokat tartalmazó fájlt, és a(z) <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, a(z) <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" />, valamint a(z) <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> házirendeknek megfelelően hozzáférhetővé teszi a nyomtatókat.
Ha beállítja ezt a házirendet, a felhasználók nem módosíthatják, és nem bírálhatják felül.
A házirend nem befolyásolja, hogy a felhasználók beállíthatnak-e nyomtatókat saját eszközeiken. A házirend célja, hogy kiegészítse az egyéni felhasználók nyomtatóbeállításait.
</translation>
<translation id="2633084400146331575">Hangos visszajelzések engedélyezése</translation>
<translation id="2646290749315461919">Lehetővé teszi, hogy megadja azon weboldalak listáját, amelyek követhetik a felhasználók tartózkodási helyét. A felhasználók tartózkodási helyének követése lehet alapértelmezetten engedélyezett, alapértelmezetten tiltott, vagy megkérdezheti a felhasználót minden alkalommal, amikor egy webhely a tartózkodási helyét szeretné tudni. Ha a házirend konfigurálatlanul marad, a rendszer az "AskGeolocation" értéket használja, amelyet a felhasználó módosíthat.</translation>
<translation id="2647069081229792812">Könyvjelzők szerkesztésének engedélyezése vagy letiltása</translation>
<translation id="2649896281375932517">A felhasználók dönthetnek</translation>
<translation id="2650049181907741121">Az a művelet, amelyet akkor végez a rendszer, ha a felhasználó lezárja a fedelet</translation>
<translation id="2655233147335439767">Meghatározza az alapértelmezett keresés esetén használatos keresőmotor URL-jét. Az URL-nek tartalmaznia kell a(z) „<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />” karakterláncot, amelyet kereséskor a felhasználó által keresett kifejezések helyettesítenek.
A Google azonnali eredmény URL-je a következőként adható meg: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Ezt a beállítást akkor kell megadni, ha a „DefaultSearchProviderEnabled” házirend engedélyezve van, és csak ebben az esetben veszi figyelembe a rendszer.</translation>
<translation id="2659019163577049044">Ha ez a beállítás aktiválva van, a felhasználók beállíthatják eszközeiket úgy, hogy szinkronizálják az SMS-eket a telefonok és a Chromebookok között. Ha ez a házirend engedélyezve van, a felhasználóknak kifejezetten aktiválniuk kell ezt a funkciót a beállítási folyamat végrehajtásával. A beállítási folyamat elvégzése után küldhetnek és fogadhatnak SMS-eket a Chromebookjaikon.
Ha a beállítás nincs aktiválva, a felhasználók nem állíthatják be az SMS-ek szinkronizálását.
Ha a házirend nincs beállítva, alapértelmezés szerint nincs engedélyezve a felügyelt felhasználók számára, és engedélyezve van a nem felügyelt felhasználók számára.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Soha ne használjon proxyt</translation>
<translation id="2672012807430078509">Vezérlők, melyek engedélyezik az NTLM hitelesítési protokollként való használatát a csatolt SMB-megosztások esetében</translation>
<translation id="267596348720209223">Meghatározza a keresési szolgáltató által támogatott karakterkódolásokat. A kódolások kódtáblanevek, például UTF-8, GB2312 vagy ISO-8859-1. A szolgáltató a megadott sorrendben próbálja őket használni. A házirend nem kötelező. Ha nincs beállítva, akkor a rendszer az alapértelmezés szerinti UTF-8-at használja. A házirend csak akkor teljesül, ha a "DefaultSearchProviderEnabled" házirend engedélyezve van.</translation>
<translation id="268577405881275241">Az adattömörítő proxyfunkció engedélyezése</translation>
<translation id="2693108589792503178">A jelszómódosítási URL beállítása.</translation>
<translation id="2694143893026486692">Dokkolt nagyító engedélyezve</translation>
<translation id="2706708761587205154">Nyomtatás kizárólag PIN-kód használatával</translation>
<translation id="2710534340210290498">Ha a házirend beállítása hamis, a felhasználók nem tudják lezárni a képernyőt (csak kijelentkezni tudnak a felhasználói munkamenetből). Ha a beállítás értéke igaz, vagy ha nincs konfigurálva, a jelszóval hitelesített felhasználók zárolhatják a képernyőt.</translation>
<translation id="2731627323327011390">A(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> által az ARC-alkalmazásoknak kiadott CA-tanúsítványok használatának letiltása</translation>
<translation id="2742843273354638707">A Chrome Internetes áruház alkalmazásnak és a láblécben lévő linkjének elrejtése az Új lap oldalon és a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> alkalmazásindítóban.
Ha a házirend igaz értékre van állítva, az ikonok rejtettek.
Ha a házirend hamis értékre van állítva, vagy nincs beállítva, az ikonok láthatók.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Protokollkezelők regisztrálása</translation>
<translation id="2746016768603629042">Ez a házirend elavult; kérjük, használja helyette a DefaultJavaScriptSetting házirendet.
A(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> termékben a kikapcsolt JavaScripthez használható.
Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, akkor a weboldalak nem használhatnak JavaScriptet, és a felhasználó nem módosíthatja a beállítást.
Ha be van kapcsolva vagy nincs beállítva, akkor a weboldalak használhatnak JavaScriptet, ám a felhasználó módosíthatja a beállítást.</translation>
<translation id="2753637905605932878">A WebRTC által használt helyi UDP-porttartományok korlátozása</translation>
<translation id="2757054304033424106">Telepíthető bővítmény-/alkalmazástípusok</translation>
<translation id="2758084448533744848">Az eszközön kötelezően használandó időzóna meghatározására szolgál. Ha a házirend aktív, az eszköz felhasználói nem bírálhatják felül a beállított időzónát. A házirend érvénytelen érték esetén is aktív; ebben az esetben a GMT időzónát alkalmazza. Üres érték esetén a házirend nem lép működésbe.
A korábban kötelezővé tett időzóna a házirend kikapcsolása után is érvényben marad, de ekkor a felhasználók már módosíthatják a beállítást.
Az új eszközök alapértelmezett időzónája: US/Pacific.
Az érvényes értékek formátuma megegyezik az IANA Time Zone Database által meghatározott azonosítókkal (részletek: https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database). A legtöbb időzóna hivatkozható „kontinens/nagyváros” vagy „óceán/nagyváros” formátumban.
A házirend beállítása teljes mértékben kikapcsolja az eszköz helyadatain alapuló automatikus időzóna-meghatározást. Ez a házirend felülbírálja a SystemTimezoneAutomaticDetection házirendet.</translation>
<translation id="2759224876420453487">A felhasználói viselkedés szabályozása többprofilos munkamenetben</translation>
<translation id="2761483219396643566">Tétlenségi figyelmeztetés késleltetése akkumulátorról való működés során</translation>
<translation id="2762164719979766599">Megadja az eszközön található helyi fiókok bejelentkezési képernyőn megjelenő listáját.
A lista minden bejegyzése egy azonosítót ad meg, amely az eszköz különböző helyi fiókjainak belső megkülönböztetésére szolgál.</translation>
<translation id="2769952903507981510">Beállítja a távoli hozzáférésű gazdagép szükséges domainnevét</translation>
<translation id="2783078941107212091">Alkalmazásjavaslatok engedélyezése az indító keresőmezőjének alapállapotában.
Ha a házirend beállítása igaz, az alkalmazásjavaslatok megjelenhetnek a keresés alapállapotában.
Ha a házirend beállítása hamis, az alkalmazásjavaslatok nem jelenhetnek meg a keresés alapállapotában.
Ha beállítja ezt a házirendet, a felhasználók nem módosíthatják vagy bírálhatják felül.
Ha nem állítja be a házirendet, akkor alapértelmezés szerint a hamis beállítást alkalmazza a rendszer a kezelt eszközöknél.</translation>
<translation id="2787173078141616821">Az Android állapotával kapcsolatos információk jelentése</translation>
<translation id="2799297758492717491">A médiatartalmak automatikus lejátszásának engedélyezése az engedélyezőlistán található URL-minták számára</translation>
<translation id="2801155097555584385">Az akkumulátor töltésének beállítása úgy, hogy elkezdje a töltést a megadott százalékos érték elérésekor</translation>
<translation id="2801230735743888564">A felhasználók játszhatnak a rejtett dinoszauruszos játékkal, amikor az eszköz offline állapotban van.
Ha a házirend értéke hamis, akkor a felhasználók nem tudnak játszani a rejtett dinoszauruszos játékkal, amikor az eszköz offline állapotban van. Ha a házirend értéke igaz, akkor a felhasználók játszhatnak a játékkal. Ha nincs beállítva, akkor a regisztrált vállalati Chrome OS-t használók nem játszhatnak a játékkal, más körülmények között azonban játszhatnak vele a felhasználók.</translation>
<translation id="2802085784857530815">Segítségével irányíthatja, hogy a felhasználók hozzáférhetnek-e a nem vállalati nyomtatókhoz
Ha a házirend beállítása Igaz, illetve nincs megadva, akkor a felhasználók hozzáadhatják és konfigurálhatják saját natív nyomtatóikat, és nyomtathatnak is velük.
Ha a házirend beállítása Hamis, akkor a felhasználók nem adhatják hozzá, illetve konfigurálhatják saját natív nyomtatóikat. Emellett nem nyomtathatnak a korábban konfigurált natív nyomtatókról sem.
</translation>
<translation id="2805707493867224476">Előugró ablakok engedélyezése minden webhelyen</translation>
<translation id="2808013382476173118">Lehetővé teszi a STUN szerverek használatát, amikor távoli ügyfelek próbálnak kapcsolatot létrehozni ezzel a számítógéppel.
Ha ez a beállítás engedélyezve van, akkor a távoli ügyfelek láthatják ezt a számítógépet, és csatlakozni is tudnak hozzá, még akkor is, ha tűzfal választja el őket.
Ha ez a lehetőség ki van kapcsolva, és a tűzfal szűri a kimenő UDP-kapcsolatokat, akkor ez a számítógép csak olyan kapcsolatokat fog engedélyezni az ügyfelek számítógépei felől, amelyek a helyi hálózaton belül találhatók.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor a rendszer engedélyezi a beállítást.</translation>
<translation id="2813281962735757923">Ez a házirend szabályozza az időintervallumot, amely során a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-eszköz nem kereshet automatikusan frissítéseket.
Ha a házirend időintervallumok nem üres listájára van állítva:
Az eszközök nem tudnak automatikusan frissítéseket keresni a megadott időintervallumokon belül. A korábbi állapot visszaállítását igénylő és a minimális <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-verzió alatti eszközökre nem érvényes ez a házirend a lehetséges biztonsági problémák elkerülése érdekében. Továbbá a házirend nem tiltja a felhasználók és adminisztrátorok által kérelmezett frissítéskereséseket.
Ha a házirend nincs beállítva, vagy nem tartalmaz időintervallumokat:
Ez a házirend nem tiltja az automatikus frissítéskereséseket, más házirendek azonban tilthatják őket. Ez a funkció csak az automatikusan induló kioszkként beállított Chrome-eszközökön használható. A többi eszközt nem korlátozza ez a házirend.</translation>
<translation id="2823870601012066791">A Windows beállításjegyzékének helye <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-ügyfelek esetében:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Inkognitómód engedélyezése</translation>
<translation id="2836621397261130126">Azt szabályozza, hogy a KDC-irányelv általi jóváhagyást figyelembe vegye-e a rendszer a <ph name="KERBEROS" />-jegyek felhatalmazásáról való döntéskor.
Ha a házirend beállítása igaz, a HTTP-hitelesítés tiszteletben tartja a KDC-házirend általi jóváhagyásokat, azaz a Chrome csak akkor ad felhatalmazást a hitelesítési adatok használatára, ha a KDC a szolgáltatásjegyen beállítja az <ph name="OK_AS_DELEGATE" /> attribútumot. További információ: https://tools.ietf.org/html/rfc5896.html. A szolgáltatásnak az „AuthNegotiateDelegateWhitelist” házirenddel is egyeznie kell.
Ha a házirend nincs beállítva, vagy értéke hamis, a rendszer figyelmen kívül hagyja a KDC-házirendet a támogatott platformokon, és csak az „AuthNegotiateDelegateWhitelist” házirendet veszi figyelembe.
A Windows rendszerek mindig figyelembe veszik a KDC-házirendet.</translation>
<translation id="283695852388224413">Ha be van állítva a házirend, a rendszer kényszeríti a PIN-kód beállított maximális hosszának betartását. Ha az érték nulla vagy kisebb, akkor nincs maximális hossz. Ebben az esetben a felhasználó olyan hosszú PIN-kódot állíthat be, amilyet szeretne. Ha az érték kisebb, mint a <ph name="PIN_UNLOCK_MINIMUM_LENGTH_POLICY_NAME" /> értéke, de nagyobb, mint nulla, akkor a maximális hossz megegyezik a minimális hosszal.
Ha nincs beállítva a házirend, akkor a rendszer nem kényszerít maximális hosszúság használatára.</translation>
<translation id="2838830882081735096">Adatmigráció és ARC letiltása</translation>
<translation id="2839294585867804686">A Hálózati fájlmegosztásokhoz tartozó beállítások</translation>
<translation id="2840269525054388612">Meghatározza, hogy mely nyomtatókat használhatja a felhasználó.
A házirend csak akkor van használatban, ha a(z) <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> lehetőség van kiválasztva a(z) <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> házirendnél.
Ha használatban van a házirend, csak a házirendben lévő értékeknek megfelelő azonosítójú nyomtatók állnak a felhasználó rendelkezésére. Az azonosítóknak meg kell felelniük a(z) <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" /> házirend fájljában meghatározott „id” vagy „guid” mezőknek.
</translation>
<translation id="2842152347010310843">Azon URL-minták engedélyezőlistáját szabályozza, amelyeken mindig engedélyezve van az automatikus lejátszás.
Ha engedélyezve van az automatikus lejátszás, akkor a videók (felhasználói engedély nélkül) hangtartalommal együtt automatikusan lefutnak a <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngészőben.
Az URL-minták érvényes jellemzői a következők:
- [*.]domain.tld (megfelel a domain.tld-nek és az összes aldomainnek)
- host (megfelel a pontos gazdagépnévnek)
- scheme://host:port (támogatott sémák: http, https)
- scheme://[*.]domain.tld:port (támogatott sémák: http, https)
- file://path (az elérési útnak abszolút elérési útnak kell lennie, és „/” jellel kell kezdődnie)
- a.b.c.d (pontosan megfelel egy IPv4 IP-címnek)
- [a:b:c:d:e:f:g:h] (pontosan megfelel egy IPv6 IP-címnek)
Ha az AutoplayAllowed házirend beállítása Igaz, akkor ez a házirend hatástalan.
Ha az AutoplayAllowed házirend beállítása Hamis, akkor az ebben a házirendben megadott összes URL-mintán engedélyezett lesz a lejátszás.
Vegye figyelembe, hogy amennyiben fut a <ph name="PRODUCT_NAME" />, és a házirend módosul, akkor a változás csak az újonnan megnyitott lapokon érvényesül. Emiatt egyes lapokon továbbra is a korábbi viselkedés tapasztalható.</translation>
<translation id="284288632677954003">Olyan URL-eket tartalmazó XML-fájl URL-címe, melyeknek sosem szabad kiváltaniuk böngészőváltást.</translation>
<translation id="285480231336205327">Nagy kontrasztú mód engedélyezése</translation>
<translation id="2854919890879212089">Azt eredményezi, hogy a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> a rendszer alapértelmezett nyomtatóját használja alapértelmezett választásként a nyomtatási előnézetben a legutóbb használt nyomtató helyett.
Ha letiltja ezt a beállítást, illetve nem adja meg az értékét, a nyomtatási előnézet a legutóbb használt nyomtatót választja ki alapértelmezettként.
Ha engedélyezi ezt a beállítást, a nyomtatási előnézet az operációs rendszer alapértelmezett nyomtatóját használja alapértelmezettként.</translation>
<translation id="285627849510728211">A speciális akkumulátortöltési üzemmód napi konfigurációjának beállítása</translation>
<translation id="2856674246949497058">Visszaállítás és a célverzió megtartása, ha az operációs rendszer verziója újabb a célverziónál. A folyamat során powerwash művelet elvégzése.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Leállítás</translation>
<translation id="2873651257716068683">Felülbírálja a nyomtatás alapértelmezett oldalméretét. Ha nem áll rendelkezésre az oldalméret, akkor a rendszer figyelmen kívül hagyja ezt a házirendet.</translation>
<translation id="2874209944580848064">Megjegyzés az Android-alkalmazásokat támogató <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> rendszerű eszközökhöz:</translation>
<translation id="2877225735001246144">CNAME keresés tiltása a Kerberos hitelesítési tárgyalások során</translation>
<translation id="2890645751406497668">Automatikus engedély ezen webhelyek számára a megadott szállító- és termékazonosítóval rendelkező USB-eszközökhöz való csatlakozásra.</translation>
<translation id="2892414556511568464">Korlátozza a kétoldalas nyomtatási módot. Nem megadott vagy üresen hagyott beállítás esetén nincs korlátozás.</translation>
<translation id="2893546967669465276">Rendszernaplók küldése a kezelőszervernek</translation>
<translation id="2899002520262095963">Az androidos alkalmazások használhatják a házirenden keresztül beállított hálózati beállításokat és a CA tanúsítványokat, de nem rendelkeznek hozzáféréssel egyes konfigurációs beállításokhoz.</translation>
<translation id="290002216614278247">Lehetővé teszi a felhasználói munkamenet zárolását ügyfélidő vagy napi használati kvóta alapján.
A |time_window_limit| meghatározza azt a napi időtartományt, amelyben zárolva van a felhasználói munkamenet. A rendszer egy-egy szabályt támogat a hét egyes napjaihoz, ezért az |entries| tömb 0–7 elemből állhat. A |starts_at| és az |ends_at| az időkorlát kezdetét és végét jelöli. Ha az |ends_at| kisebb, mint a |starts_at|, akkor a |time_limit_window| a következő napon fejeződik be. A |last_updated_millis| érték a bejegyzés utolsó frissítésének UTC-időbélyege, amelyet a böngésző karakterláncként küld el, mivel az időbélyeg nem fejezhető ki egész számmal.
A |time_usage_limit| a napi képernyőhasználati kvótát határozza meg. Ennek elérésekor a böngésző zárolja a felhasználói munkamenetet. A hét minden napjához tartozik egy-egy tulajdonság, és csak akkor kell beállítani, ha tartozik aktív kvóta az adott naphoz. A |usage_quota_mins| azt az időmennyiséget jelenti, ameddig a felügyelt eszköz használható az adott napon, míg a |reset_at| az az időpont, amikor a rendszer megújítja a használati kvótát. A |reset_at| alapértelmezett értéke éjfél ({'hour': 0, 'minute': 0}). A |last_updated_millis| érték a bejegyzés utolsó frissítésének UTC-időbélyege, amelyet a böngésző karakterláncként küld el, mivel az időbélyeg nem fejezhető ki egész számmal.
Az |overrides| megadásával átmenetileg érvényteleníteni lehet egy vagy több korábbi szabályt.
* Ha sem a time_window_limit, sem a time_usage_limit nem aktív, akkor a |LOCK| parancs használható az eszköz zárolására.
* A |LOCK| parancs ideiglenesen zárolja a felhasználói munkamenetet, amíg el nem kezdődik a következő time_window_limit vagy time_usage_limit.
* Az |UNLOCK| parancs feloldja a time_window_limit vagy time_usage_limit által lezárt felhasználói munkamenetet.
A |created_time_millis| a felülírás létrehozásának UTC időbélyege, amelyet a böngésző karakterláncként küld el, mivel az időbélyeg nem fejezhető ki egész számmal. Annak meghatározására használható, hogy továbbra is érvényesíteni kell-e a felülírást. Ha a jelenleg aktív időkorlát-funkció (használati időre vagy időtartományra vonatkozó korlát) a felülírás létrehozása után kezdődött el, a rendszer nem végez műveletet. Akkor sem kerül alkalmazásra, ha a felülírást az aktív time_window_limit vagy a time_usage_window utolsó módosítása előtt hozták létre.
Több felülírást is el lehet küldeni, melyek közül a legújabb érvényes bejegyzést alkalmazza a rendszer.</translation>
<translation id="2901725272378498025">Biztonsági figyelmeztetések engedélyezése a parancssori jelzőknél</translation>
<translation id="2905984450136807296">Hitelesítési adatok élettartamra szóló gyorsítótára</translation>
<translation id="2906874737073861391">AppPack bővítmények listája</translation>
<translation id="2907992746861405243">Azt vezérli, hogy a <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> házirend mely nyomtatói állnak a felhasználók rendelkezésére.
Kijelöli, hogy melyik hozzáférési házirend van használatban a tömeges nyomtatóbeállításnál. Ha az <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> van kiválasztva, minden nyomtató megjelenik. Ha a <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> van kiválasztva, a <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> házirend korlátozza a megadott nyomtatókhoz való hozzáférést. Ha a <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> van kiválasztva, a <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> csak a kiválasztható nyomtatókat jelöli ki.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor az <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> van érvényben.
</translation>
<translation id="2908277604670530363">Egyidejű kapcsolatok maximális száma a proxyszerverhez</translation>
<translation id="2952347049958405264">Korlátozások:</translation>
<translation id="2956777931324644324">Ezt a házirendet a <ph name="PRODUCT_NAME" /> 36-os verziójától kezdve visszavontuk.
Azt adja meg, hogy a TLS-domainhez kötött tanúsítványbővítmények engedélyezve legyenek-e.
Ez a beállítás arra szolgál, hogy tesztelési célból engedélyezze a TLS-domainhez kötött tanúsítványbővítményeket. Ezt a kísérleti beállítást a jövőben eltávolítjuk.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Nem engedélyezi, hogy a webhelyek hozzáférést kérjenek a Bluetooth-eszközökhöz a Web Bluetooth API-n keresztül</translation>
<translation id="2957513448235202597">Fióktípus a <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> hitelesítés egyeztetéséhez</translation>
<translation id="2959469725686993410">Mindig elküldi a Wi-Fi hozzáférési pontokat a szervernek az időzóna meghatározása során</translation>
<translation id="2959898425599642200">Proxy figyelmen kívül hagyásának szabályai</translation>
<translation id="2960128438010718932">Az új frissítés bevezetésének ütemterve</translation>
<translation id="2960691910306063964">A PIN-kód nélküli hitelesítés engedélyezése vagy kikapcsolása a távoli elérésű gazdagépek számára</translation>
<translation id="2976002782221275500">Megadja azt a felhasználói bevitel nélküli időtartamot, amely után a rendszer elsötétíti a képernyőt, ha akkumulátorról működik.
Ha a házirend nullánál nagyobb értékre van állítva, megadja azt az időtartamot, ameddig a felhasználónak tétlennek kell maradnia, mielőtt a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> elsötétíti a képernyőt.
Ha a házirend nullára van állítva, a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nem sötétíti el a képernyőt a felhasználó tétlensége miatt.
Ha a házirend nincs beállítva, a rendszer egy alapértelmezett időtartamot használ.
A házirend értékét ezredmásodpercben kell megadni. Az értéknek kisebbnek kell lennie a képernyő kikapcsolásának késleltetésénél (ha be van állítva) és a tétlenségi késleltetésnél.</translation>
<translation id="2977997796833930843">Ez a házirend megszűnt, és a jövőben eltávolítjuk.
A házirend tartalék értéket biztosít a specifikusabb <ph name="IDLE_ACTION_AC_POLICY_NAME" /> és <ph name="IDLE_ACTION_BATTERY_POLICY_NAME" /> házirendeknek. Ha be van állítva a házirend, akkor érvényesül az értéke, amennyiben nincs beállítva a megfelelő, specifikusabb házirend.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor nem befolyásolja a specifikusabb házirendek működését.</translation>
<translation id="2987155890997901449">ARC engedélyezése</translation>
<translation id="2987227569419001736">A Web Bluetooth API használatának irányítása</translation>
<translation id="2990018289267778247">Ha a házirend beállítása igaz, a kisegítő lehetőségek mindig megjelennek a tálca menüjében.
Ha a házirend beállítása hamis, a kisegítő lehetőségek sosem jelennek meg a tálca menüjében.
Ha beállítja ezt a házirendet, a felhasználó nem módosíthatja vagy bírálhatja felül.
Ha nem állítja be a házirendet, akkor a kisegítő lehetőségek nem jelennek meg a tálca menüjében, de a felhasználó bármikor engedélyezheti a megjelenésüket a beállítások között.
A kisegítő funkciók engedélyezésekor (ha az aktiválás más módszerrel, például billentyűkombinációval történt) a kisegítő lehetőségek mindig megjelennek a tálca menüjében.</translation>
<translation id="3011301228198307065">Beállítja a kezdőlap alapértelmezett címét a <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngészőben, és megakadályozza, hogy a felhasználók módosítsák.
A kezdőlapot a Főoldal gomb megnyomásával lehet megnyitni. Az indításkor megnyíló oldalakat a RestoreOnStartup házirendek szabályozzák.
A kezdőlap lehet egy itt megadott konkrét URL vagy az Új lap oldal. Ha az Új lap oldalt választja, akkor ez a házirend nem lép érvénybe.
Ha megadja ezt a beállítást, a felhasználók nem tudják megváltoztatni a kezdőlap URL-jét a <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngészőben, ám változatlanul választhatják az Új lap oldalt kezdőlapként.
Ha nem állítja be sem ezt, sem a HomepageIsNewTabPage házirendet, akkor a felhasználó választhatja ki a kezdőlapot.
Az URL-nek szabványos sémával kell rendelkeznie, például „http://example.com” vagy „https://example.com”.
Ez a házirend csak olyan Windows-példányokon hozzáférhető, amelyek csatlakoznak <ph name="MS_AD_NAME" />-domainhez, illetve csak olyan Windows 10 Pro- vagy Enterprise-példányokon használható, amelyeken aktiválva van az eszközkezelés.</translation>
<translation id="3016255526521614822">A(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lezárási képernyőjén engedélyezett jegyzetkészítő alkalmazások engedélyezőlistára tétele</translation>
<translation id="3021562480854470924">A visszaállításnál engedélyezett mérföldkövek száma</translation>
<translation id="3023572080620427845">Másik böngészőben betöltendő URL-t tartalmazó XML-fájl URL-címe.</translation>
<translation id="3030000825273123558">Mutatók jelentéseinek engedélyezése</translation>
<translation id="3033660238345063904">Itt adhatja meg a proxyszerver URL-címét.
Ez a házirend csak akkor lép érvénybe, ha a manuális proxybeállításokat választotta a „Válassza ki, hogyan adja meg a proxyszerver beállításait” házirendnél, és ha a <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> házirend nincs beállítva.
Ha valamilyen más módját választotta a proxyházirendek beállításának, akkor hagyja ezt a házirendet konfigurálatlanul.
További beállításokat és részletes példákat a következő weboldalon tekinthet meg:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="3034580675120919256">Meghatározhatja, hogy a webhelyek futtathatnak-e JavaScriptet. A JavaScript futtatását engedélyezheti vagy letilthatja minden webhely számára. Ha a házirend beállítatlanul marad, a rendszer az "AllowJavaScript" értéket használja, amelyet a felhasználó módosíthat.</translation>
<translation id="3038323923255997294">A háttéralkalmazások továbbfuttatása a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> alkalmazás bezárása esetén</translation>
<translation id="3046192273793919231">Hálózati csomagok küldése a kezelőszerverre az online állapot ellenőrzésének céljából</translation>
<translation id="3047732214002457234">Azt szabályozza, hogy a Chrome-tisztogatás hogyan jelenti az adatokat a Google-nak</translation>
<translation id="304775240152542058">Ez a házirend vezérli az alternatív böngésző elindítására szolgáló parancssori paramétereket.
Ha a házirend beállítatlanul marad, a rendszer csak az URL-t adja tovább parancssori paraméterként.
Ha a házirend karakterláncok listájára van állítva, a rendszer minden egyes karakterláncot külön parancssori paraméterként továbbít az alternatív böngészőnek. Windows rendszer esetén a paramétereket szóközök választják el. Ha Mac OS X és Linux rendszeren szóközöket tartalmaz a paraméter, a rendszer akkor is egyetlen paraméterként kezeli.
Ha valamelyik elem tartalmazza a ${url} karakterláncot, a rendszer helyettesíti a megnyitandó oldal URL-jével.
Ha egyik elem sem tartalmazza a ${url} karakterláncot, a rendszer a parancssor végéhez fűzi hozzá az URL-t.
A környezeti változók kibontva szerepelnek. Windows rendszeren a %ABC% karakterláncot helyettesíti az ABC környezeti változó értéke. Mac OS X és Linux rendszeren a ${ABC} karakterláncot helyettesíti az ABC környezeti változó értéke.</translation>
<translation id="3048744057455266684">Ha ez a házirend be van állítva, és egy, a cím- és keresősávban javasolt keresési URL tartalmazza ezt a paramétert a lekérdezési karakterláncban vagy a töredékazonosítóban, akkor a javaslat a keresési kifejezéseket és a keresőszolgáltatót fogja mutatni a nyers keresési URL helyett.
Ez a házirend opcionális. Ha nincs beállítva, a keresési kifejezéseket a rendszer nem cseréli le.
Ezt a házirendet csak akkor veszi figyelembe a rendszer, ha a „DefaultSearchProviderEnabled” házirend engedélyezett.</translation>
<translation id="3053265701996417839">Microsoft Windows 7</translation>
<translation id="306887062252197004">Ez a házirend lehetővé teszi a WebDriver funkció felhasználóinak, hogy felülbírálják
azokat a házirendeket, amelyek zavarhatják a működését.
Ez a házirend jelenleg letiltja a SitePerProcess és az IsolateOrigins házirendeket.
Ha a házirend be van kapcsolva, a WebDriver felülbírálhatja a nem kompatibilis
házirendeket.
Ha a házirend le van tiltva vagy nincs beállítva, a WebDriver nem bírálhatja felül
a nem kompatibilis házirendeket.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Lehetővé teszi a WPAD (Web Proxy Auto-Discovery) optimalizálásának kikapcsolását a <ph name="PRODUCT_NAME" /> termékben.
Ha a házirend értéke hamis, a WPAD-optimalizálás inaktív lesz, így a <ph name="PRODUCT_NAME" /> hosszabb ideig várakozik a DNS-alapú WPAD-szerverek esetében. Ha nem állítja be, vagy ha engedélyezi a házirendet, akkor a WPAD-optimalizálás aktív lesz.
A házirend beállításától függetlenül a felhasználók nem tudják módosítani a WPAD-optimalizálás beállítását.</translation>
<translation id="3072045631333522102">A használandó képernyőkímélő a bejelentkezési képernyőn kiállító módban</translation>
<translation id="3072847235228302527">Általános Szerződési Feltételek beállítása egy eszközszinten helyi fiók számára</translation>
<translation id="3077183141551274418">Letiltja vagy engedélyezi a lapéletciklus funkciót</translation>
<translation id="3079417254871857650">Meghatározza, hogy milyen műveletet kell elvégezni, ha a felhasználó kezdőkönyvtára ecryptfs titkosítással lett létrehozva.
Ha a házirend beállítása „DisallowArc”, az Android-alkalmazások le lesznek tiltva a felhasználónál, és nem történik meg az ecryptfs titkosításról ext4 titkosításra való átállás. Ha a kezdőkönyvtár már ext4 titkosítással rendelkezik, akkor a házirend nem akadályozza meg az Android-alkalmazások futtatását.
Ha a házirend beállítása „Migrate”, akkor bejelentkezéskor – a felhasználó hozzájárulása nélkül – automatikusan megtörténik az ecryptfs titkosítású kezdőkönyvtárak átállítása ext4 titkosításra.
Ha a házirend beállítása „Wipe”, az ecryptfs titkosítású kezdőkönyvtárak törlődnek a bejelentkezéskor, és új, ext4 titkosítású kezdőkönyvtárak jönnek létre helyettük. Figyelem: Ez a művelet törli a felhasználó helyi adatait.
Ha a házirend beállítása „MinimalMigrate”, az ecryptfs titkosítású kezdőkönyvtárak törlődnek a bejelentkezéskor, és új, ext4 titkosítású kezdőkönyvtárak jönnek létre helyettük. Mindazonáltal a rendszer igyekszik megőrizni a bejelentkezési tokeneket, hogy a felhasználónak ne kelljen újra bejelentkeznie. Figyelem: Ez a művelet törli a felhasználó helyi adatait.
Ha a házirendet a már nem támogatott lehetőségek („AskUser” vagy „AskForEcryptfsArcUsers”) egyikére állítja, a rendszer úgy értelmezi, hogy a „Migrate” beállítást adta meg.
Ez a házirend nem érvényes a kioszkfelhasználókra. Ha a házirend nincs beállítva, az eszköz úgy viselkedik, mintha a „DisallowArc” beállítás lenne kiválasztva.</translation>
<translation id="3086995894968271156">A Cast-erősítő konfigurálása itt: <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3088796212846734853">Lehetővé teszi, hogy megadja az URL-minták azon listáját, amely meghatározza, mely webhelyek jeleníthetnek meg képeket.
Ha a házirend konfigurálatlanul marad, akkor a rendszer a „DefaultImagesSetting” házirend globális alapértelmezett értékét használja valamennyi webhelyre vonatkozóan (ha az be van állítva), vagy pedig a felhasználó saját személyes beállítását.
Megjegyzés: Korábban ez a házirend tévesen engedélyezve volt az Android rendszeren, de a funkcióit sosem támogatta teljesen ez az operációs rendszer.</translation>
<translation id="3091832372132789233">Az akkumulátor töltése azoknál az eszközöknél, amelyek elsődlegesen külső áramforráshoz vannak csatlakoztatva.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Engedélyezett bővítmények listája</translation>
<translation id="3101501961102569744">Válassza ki, hogyan adja meg a proxyszerver beállításait</translation>
<translation id="3101709781009526431">Dátum és idő</translation>
<translation id="3114411414586006215">Ez a házirend szabályozza azon webhelyek listáját, amelyek nem vezetnek böngészőváltáshoz.
A listához a következő házirenden keresztül is hozzáadhat újabb elemeket: <ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />.
Ha a házirend nincs beállítva, nem kerül webhely a listára.
Ha a házirend be van állítva, minden elemet szabályként kezel a rendszer, a <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" /> házirendhez hasonlóan. A mögöttes logika azonban fordított: a feltételeket kielégítő szabályok nem nyitnak meg másik böngészőt.
A <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" /> házirendtől eltérően a szabályok mindkét irányban érvényesek. Ez azt jelenti, hogy amikor az Internet Explorer-bővítmény jelen van és engedélyezett, a házirend azt is vezérli, hogy az <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> a <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngészőben nyissa-e meg ezeket az URL-eket.</translation>
<translation id="3117676313396757089">Figyelem: A DHE teljes mértékben eltávolításra kerül a <ph name="PRODUCT_NAME" /> 57-es verziója után (2017 márciusa körül), és ez a házirend onnantól kezdve nem lesz használható.
Ha a házirend nincs beállítva, illetve értéke hamis, akkor a TLS protokoll DHE rejtjelezési csomagjai nem lesznek engedélyezve. Igaz értékre állítva engedélyezve lesznek a DHE rejtjelezési csomagjai, és megmarad a kompatibilitás az elavult szerverekkel. Ez átmeneti intézkedés, a szervert újra kell konfigurálni.
Javasoljuk a szerverek áttelepítését ECDHE rejtjelezési csomagokra. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, gondoskodjon róla, hogy engedélyezve legyen egy RSA kulcscserélést használó rejtjelezési csomag.</translation>
<translation id="3117706142826400449">Ha le van tiltva, a Chrome-tisztogatás nem tudja megkeresni a nemkívánatos szoftvereket, és nem tudja megtisztítani a rendszert. A Chrome-tisztogatás chrome://settings/cleanup címről történő manuális elindítása le van tiltva.
Ha aktiválva van, vagy ha nincs beállítva, a Chrome-tisztogatás rendszeresen ellenőrizi a rendszert nem kívánt szoftvereket keresve, és ha talál ilyet, megkérdezi a felhasználót, hogy el szeretné-e távolítani. A Chrome-tisztogatás chrome://settings címről történő manuális elindítása engedélyezve van.
Ez a házirend csak olyan Windows-példányokon hozzáférhető, amelyek csatlakoznak <ph name="MS_AD_NAME" />-domainhez, illetve csak olyan Windows 10 Pro- vagy Enterprise-példányokon használható, amelyeken aktiválva van az eszközkezelés.</translation>
<translation id="3152425128389603870">Az Egységes asztali mód hozzáférhetővé tétele és alapértelmezés szerinti bekapcsolása</translation>
<translation id="3159375329008977062">A felhasználó számára engedélyezett a Crostini-tárolók exportálása és importálása a kezelőfelületen keresztül</translation>
<translation id="3165808775394012744">Ezek a házirendek azért kerültek ide, hogy egyszerűen el lehessen őket távolítani.</translation>
<translation id="316778957754360075">Ez a házirend többé nincs jelen a <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29-es verziójától kezdve. A szervezet által tárolt bővítmény- és alkalmazásgyűjtemények beállításához azt javasoljuk, hogy a CRX-csomagokat tartalmazó webhelyet vegye fel az ExtensionInstallSources házirendbe, és helyezzen el a csomagokra mutató közvetlen letöltési linkeket egy weboldalon. A weboldalhoz az ExtensionInstallForcelist házirend használatával lehet indítót létrehozni.</translation>
<translation id="3168968618972302728">Kerberos-hitelesítéssel kapcsolatos házirendek.</translation>
<translation id="3171369832001535378">Eszköz hálózatának gazdagépnévsablonja</translation>
<translation id="3172512016079904926">Engedélyezi a natív üzenetváltási gazdagépek felhasználói szintű telepítését.
Ha a beállítás engedélyezve van, akkor a <ph name="PRODUCT_NAME" /> lehetővé teszi a felhasználói szinten telepített natív üzenetváltási gazdagépek használatát.
Ha a beállítás le van tiltva, akkor a <ph name="PRODUCT_NAME" /> csak a rendszerszinten telepített natív üzenetváltási gazdagépeket használja.
Ha nincs beállítva, akkor a <ph name="PRODUCT_NAME" /> engedélyezi a felhasználói szintű natív üzenetváltási gazdagépek használatát.</translation>
<translation id="3177802893484440532">Online OCSP/CRL-ellenőrzéseket igényel a helyi megbízhatósági horgonyoknál</translation>
<translation id="3185009703220253572">a(z) <ph name="SINCE_VERSION" /> verzió óta</translation>
<translation id="3187220842205194486">Az androidos alkalmazások nem szerezhetnek hozzáférést a vállalati kulcsokhoz. A házirend nem vonatkozik rájuk.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Az első böngészőablak nagy méretre állítása az első indításkor</translation>
<translation id="3211426942294667684">A böngészőbe való bejelentkezés beállításai</translation>
<translation id="3214164532079860003">Ez a házirend -- ha engedélyezve van -- kikényszeríti a kezdőlap importálását az alapértelmezett böngészőből. Ha le van tiltva, akkor nem kerül sor a kezdőlap importálására. Ha nincs beállítva, akkor előfordulhat, hogy a rendszer a felhasználótól kérdezi meg, hogy megtörténjen-e az importálás, vagy hogy lehet-e automatikus az importálás.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Az inkognitómód elérhető</translation>
<translation id="3220624000494482595">Ha a kioszkalkalmazás Android-alkalmazás, nem tudja befolyásolni a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-verziót, még akkor sem, ha a házirend beállítása <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">URL-minták a következő helyről a bővítmények, alkalmazások és felhasználói szkriptek telepítésének lehetővé tételéhez:</translation>
<translation id="3240609035816615922">Nyomtatóbeállítások hozzáférési házirendje.</translation>
<translation id="3240655340884151271">A dokkoló beépített hálózati kártyájának (NIC) MAC-címe</translation>
<translation id="3243309373265599239">Megadja azt a felhasználói bevitel nélküli időtartamot, amely után a rendszer elsötétíti a képernyőt, ha hálózati áramról működik.
Ha a házirend nullánál nagyobb értékre van állítva, megadja azt az időtartamot, ameddig a felhasználónak tétlennek kell maradnia, mielőtt a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> elsötétíti a képernyőt.
Ha a házirend nullára van állítva, a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nem sötétíti el a képernyőt a felhasználó tétlensége miatt.
Ha a házirend nincs beállítva, a rendszer egy alapértelmezett időtartamot használ.
A házirend értékét ezredmásodpercben kell megadni. Az érték legfeljebb annyi lehet, mint a képernyő kikapcsolásának késleltetése (ha be van állítva) és a tétlenségi késleltetés.</translation>
<translation id="3251500716404598358">Házirendek beállítása böngészők közötti váltáshoz.
A beállított webhelyek automatikusan a <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngészőtől eltérő böngészőben nyílnak meg.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Alapértelmezett keresési szolgáltató kódolásai</translation>
<translation id="3273221114520206906">Alapértelmezett JavaScript-beállítás</translation>
<translation id="3284094172359247914">A WebUSB API használatának irányítása</translation>
<translation id="3288595667065905535">Kiadási csatorna</translation>
<translation id="3292147213643666827">Lehetővé teszi, hogy a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> proxyként működjön a(z) <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> és a számítógéphez csatlakoztatott régebbi nyomtatók között.
Ha ez a beállítás be van kapcsolva vagy nincs megadva, a felhasználók Google Fiókjuk érvényesítésével bekapcsolhatják a cloud print proxyt.
Ha a beállítás ki van kapcsolva, a felhasználók nem kapcsolhatják be a proxyt, és a számítógép számára nem lesz engedélyezett a nyomtatók megosztása a(z) <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> szolgáltatással.</translation>
<translation id="3312206664202507568">A chrome://password-change beállításai között engedélyez egy adott oldalt, ahol az SAML-felhasználók munkamenet közben is módosíthatják SAML-jelszavukat, így biztosítva, hogy az SAML-jelszó és az eszköz lezárási képernyőjének jelszava szinkronizálva legyenek.
A házirend ezenkívül engedélyezi az értesítéseket is, amelyek figyelmeztetik az SAML-felhasználókat, ha SAML-jelszavuk hamarosan lejár. A felhasználók így azonnal, a munkamenet közben meg tudják változtatni jelszavukat.
Ezek az értesítések azonban csak akkor jelennek meg, ha az SAML-identitásszolgáltató elküldi az eszköznek a jelszó lejáratával kapcsolatos információkat az SAML-bejelentkezési folyamat során.
Ha a házirend be van állítva, a felhasználó nem módosíthatja és nem bírálhatja felül.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Lehetővé teszi, hogy létrehozza az olyan webhelyeket megadó URL-minták egy listáját, ahol engedélyezett a kulcslétrehozás. Ha valamelyik URL-minta a „KeygenBlockedForUrls” házirendben található, akkor az felülírja ezen kivételeket.
Ha a házirend konfigurálatlanul marad, akkor a rendszer a globális alapértelmezett értéket használja a „DefaultKeygenSetting” házirendből (ha az be van állítva), egyéb esetben pedig a felhasználó saját személyes beállításából.</translation>
<translation id="332771718998993005">A(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> céljaként hirdetett név meghatározása.
Ha a házirend egy nem üres karakterláncként van meghatározva, akkor a rendszer azt a karakterláncot használja a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> céljának neveként. Egyébként az eszköz neve lesz a cél neve. Ha a házirend nincs beállítva, a cél neve az eszköz neve lesz, az eszköz tulajdonosának (vagy az eszközt kezelő domain felhasználójának) pedig lehetősége lesz módosítani. A név hossza legfeljebb 24 karakter lehet.</translation>
<translation id="3335468714959531450">Lehetővé teszi olyan URL-minták listájának megadását, amelyek meghatározzák azokat a cookie-k beállítására jogosult webhelyeket.
Ha a házirend konfigurálatlanul marad, a rendszer a globális alapértelmezés szerinti értéket használja az összes webhely esetén a „DefaultCookiesSetting” házirendből (ha az be van állítva), vagy pedig a felhasználó személyes konfigurációjából.
Lásd még a „CookiesBlockedForUrls” és a „CookiesSessionOnlyForUrls” házirendeket. Fontos megjegyezni, hogy nem lehetnek ütköző URL-minták a három házirend között – nincs meghatározva, hogy melyik házirend élvez elsőbbséget.</translation>
<translation id="3373364525435227558">Egy vagy több ajánlott területi beállítást rendel a felügyelt munkamenethez, hogy a felhasználók könnyedén kiválaszthassák a nekik megfelelőt.
A felhasználók a felügyelt munkamenet elindítása előtt választhatnak területi beállítást és billentyűzetkiosztást. Alapértelmezés szerint a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> által támogatott összes területi beállítás megjelenik betűrendben. A házirend segítségével ajánlott beállításokat adhat meg, amelyek a lista elején jelennek meg.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor a jelenlegi területi beállítást választja ki előre a rendszer.
Ha a házirend be van állítva, az ajánlott területi beállítások a lista elejére kerülnek, és vizuálisan elkülönülnek a többi lehetőségtől. Az ajánlott beállítások a házirendben megadott sorrendben jelennek meg. A rendszer az első ajánlott beállítást választja ki előre.
Ha egynél több ajánlott területi beállítás van, a rendszer azt feltételezi, hogy a felhasználók általában választanának közülük. A terület és a billentyűzet beállításának lehetősége jól láthatóan megjelenik a kezelt munkamenet indításakor. Ellenkező esetben a rendszer azt feltételezi, hogy a legtöbb felhasználó az előre kijelölt beállítást választja. A terület és a billentyűzet beállításának lehetősége kevésbé láthatóan jelenik meg a felügyelt munkamenet indításakor.
Ha a házirend be van állítva, és az automatikus bejelentkezés is aktív (részletek: |DeviceLocalAccountAutoLoginId| és |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay| házirendek), akkor az automatikusan induló felügyelt munkamenet az első ajánlott területi beállítást és a vonatkozó legnépszerűbb billentyűzetkiosztást választja.
Az előre kijelölt billentyűzetkiosztás mindig az előre kijelölt területi beállításhoz tartozó legnépszerűbb kiosztás.
A házirend értéke csak ajánlott lehet. A házirend segítségével bizonyos területi beállításokat a lista elejére helyezhet, de a felhasználók mindig választhatnak a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> által támogatott beállítások közül.
</translation>
<translation id="3381968327636295719">Alapértelmezés szerint használja a gazdagép böngészőjét</translation>
<translation id="3384115339826100753">Az energiaellátási peak shift funkcióra vonatkozó házirend engedélyezése.
A peak shift olyan energiamegtakarítási házirend, amely a lehető legkisebbre szorítja le az áramfelvételt a nap energiahasználati csúcsidőszakában. Minden hétköznapra vonatkozóan be lehet állítani azt a kezdő és befejező időpontot, amikor az energiaellátási peak shift módot használja a rendszer. Ebben az időszakban az eszköz még akkor is az akkumulátorról üzemel, ha csatlakoztatva van a hálózati áramforráshoz – egészen addig, amíg az akkumulátor töltöttségi szintje a megadott küszöbérték felett van. A megadott befejező időpont elérkezése után az eszköz a hálózati áramforrásról üzemel (ha csatlakoztatva van), de nem tölti az akkumulátort. A rendszer normál működése – azaz a hálózati áramforrás használata és az akkumulátor töltése – a töltés megadott kezdő időpontjának elérkezésekor áll vissza.
Ha a házirend beállítása igaz, és a DevicePowerPeakShiftBatteryThreshold, valamint a DevicePowerPeakShiftDayConfig házirendek be vannak állítva, akkor az energiaellátási peak shift funkció mindig engedélyezve lesz, amennyiben az adott eszköz támogatja.
Ha a házirend beállítása hamis, az energiaellátási peak shift funkció mindig le lesz tiltva.
Ha beállítja ezt a házirendet, a felhasználók nem módosíthatják vagy bírálhatják felül.
Ha nem állítja be a házirendet, az energiaellátás peak shift funkciója a kezdetektől le lesz tiltva, és a felhasználók nem aktiválhatják.</translation>
<translation id="3414260318408232239">Ha a házirend nincs beállítva, akkor a <ph name="PRODUCT_NAME" /> az alapértelmezés szerinti legkisebb verziót használja majd, amely a TLS 1.0.
Ellenkező esetben a következő értékek egyikét lehet beállítani: „tls1”, „tls1.1” vagy „tls1.2”. Ha beállítja a házirendet, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> nem használ majd a megadottnál alacsonyabb verziószámú SSL/TLS-verziót. Az ismeretlen értékeket a rendszer figyelmen kívül hagyja.</translation>
<translation id="34160070798637152">Eszközszintű hálózati beállítások módosítását szolgálja.</translation>
<translation id="3417418267404583991">Ha a házirend beállítása igaz, vagy nincs megadva az értéke, akkor a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> engedélyezi a Vendég módban való bejelentkezéseket. A vendégbejelentkezések névtelen felhasználói munkamenetek, amelyek nem kérik jelszó magadását.
Ha a házirend értéke hamis, akkor a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nem engedélyezi a vendégmunkamenetek indítását.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Minimális Korlátozott módot kényszerít a YouTube-on, és megakadályozza, hogy a felhasználók kevésbé korlátozott módot válasszanak.
Ha a beállítás szigorú, akkor a YouTube-on mindig aktív a szigorú Korlátozott mód.
Ha a beállítás mérsékelt, a felhasználó csak a mérsékelt Korlátozott módot és a szigorú Korlátozott módot választhatja a YouTube-on, de nem kapcsolhatja ki a Korlátozott módot.
Ha a beállítás ki van kapcsolva vagy nincs megadva, a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> nem kényszeríti a Korlátozott módot a YouTube-on. Külső házirendek, például YouTube-házirendek azonban továbbra is kényszeríthetik a Korlátozott módot.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Hálózati előrejelzés engedélyezése</translation>
<translation id="3432863169147125747">A nyomtatási beállítások kezelésére szolgál.</translation>
<translation id="3434932177006334880">A Chrome 42-es verziójáig ennek a beállításnak a neve EnableWebBasedSignin volt, a Chrome 43-as verziójától kezdve pedig teljesen megszűnik a támogatása.
Ez a beállítás azon vállalati ügyfelek számára hasznos, akik olyan egyszeri bejelentkezési (SSO) megoldásokat használnak, amelyek még nem kompatibilisek az új, beágyazott bejelentkezési folyamattal.
Ha engedélyezi ezt a beállítást, a régi, webes alapú bejelentkezési folyamat használható.
Ha letiltja ezt a beállítást, vagy ha nem állítja be, akkor a rendszer alapértelmezés szerint az új, beágyazott bejelentkezési folyamatot használja. A felhasználók továbbra is engedélyezhetik a régi, webes alapú bejelentkezési folyamatot az --enable-web-based-signin parancssori jelzővel.
Ezt a kísérleti beállítást eltávolítjuk a jövőben, amikor a beágyazott bejelentkezés teljes mértékben támogatni fogja az összes egyszeri bejelentkezési megoldást.</translation>
<translation id="3437924696598384725">VPN-kapcsolatok felhasználó általi kezelésének engedélyezése</translation>
<translation id="3459509316159669723">Nyomtatás</translation>
<translation id="3460784402832014830">Megadja azt az URL-címet, amelyet egy keresőmotor használ egy új lap oldal megjelenítéséhez.
Ezt a szabályt nem kötelező beállítani. Ha nincs megadva, nem lesz új lap oldal megjelenítve.
A rendszer csak akkor veszi figyelembe ezt a szabályt, ha a „DefaultSearchProviderEnabled” szabály engedélyezve van.</translation>
<translation id="3461279434465463233">A teljesítményállapot bejelentése</translation>
<translation id="346731943813722404">Meghatározza, hogy az energiagazdálkodási késleltetések és a munkamenet hosszúsági korlátja egy munkamenet során csak az első felhasználói tevékenység észlelése után kezdődjön-e.
Ha az irányelv beállítása Igaz, akkor az energiagazdálkodási késleltetések és a munkamenet hosszúsági korlátja nem indul el egy munkamenet során az első felhasználói tevékenység észleléséig.
Ha az irányelv értéke Hamis, vagy nincs beállítva, akkor az energiagazdálkodási késleltetések és a munkamenet hosszúsági korlátja rögtön egy munkamenet megkezdésekor elindul.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Felhasználói adatok törlése a kijelentkezésnél</translation>
<translation id="3480961938508521469">Akkumulátor teljes töltése normál tempóval.</translation>
<translation id="348495353354674884">Virtuális billentyűzet engedélyezése</translation>
<translation id="3487623755010328395">
Ha a házirend be van állítva, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> megpróbálja regisztrálni magát, és alkalmazza a társított felhőházirendet az összes profilra.
A házirend értéke egy regisztrációs token, amelyet a Google Felügyeleti konzolból lehet lekérni.</translation>
<translation id="3489247539215560634">Ha aktiválva van ez a beállítás, a felhasználók tárolhatják jelszavaikat a <ph name="PRODUCT_NAME" /> segítségével, amely az adott webhelyre való következő bejelentkezéskor automatikusan felkínálja őket.
Ha kikapcsolja a beállítást, a felhasználók nem tudnak menteni új jelszavakat,
de a korábban mentett jelszavakat használhatják.
A házirend aktiválása vagy kikapcsolása esetén a felhasználók nem módosíthatják és nem bírálhatják felül a beállítást a <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngészőben. Ha a házirend nincs beállítva, a jelszavak mentése engedélyezett (de a felhasználó kikapcsolhatja).</translation>
<translation id="3496296378755072552">Jelszókezelő</translation>
<translation id="3500732098526756068">Lehetővé teszi a jelszóvédelmi figyelmeztetés kiváltásának szabályozását. A jelszóvédelem figyelmezteti a felhasználót, ha potenciálisan gyanús webhelyen próbálja újra felhasználni védett jelszavát.
A „PasswordProtectionLoginURLs” és a „PasswordProtectionChangePasswordURL” házirendeket használhatja a védeni kívánt jelszavak beállítására.
Ha a házirend értéke „PasswordProtectionWarningOff”, akkor nem jelenik meg jelszóvédelmi figyelmeztetés.
Ha a házirend értéke „PasswordProtectionWarningOnPasswordReuse”, akkor a jelszóvédelmi figyelmeztetés abban az esetben jelenik meg, ha a felhasználó az engedélyezőlistán nem szereplő webhelyen próbálja meg újra felhasználni védett jelszavát.
Ha a házirend értéke „PasswordProtectionWarningOnPhishingReuse” akkor a jelszóvédelmi figyelmeztetés abban az esetben jelenik meg, ha a felhasználó adathalász webhelyen próbálja meg újra felhasználni védett jelszavát.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor a jelszóvédelmi figyelmeztetés csak a Google-jelszavakat védi, azonban a felhasználó módosíthatja ezt a viselkedést.</translation>
<translation id="3502555714327823858">Az összes kétoldalas mód engedélyezése</translation>
<translation id="350443680860256679">Az ARC házirend konfigurálása</translation>
<translation id="3504791027627803580">Megadja a képkereséshez használt keresőmotor URL-címét. A keresési kérelmet a rendszer a GET metódus segítségével továbbítja. Ha a DefaultSearchProviderImageURLPostParams házirend be van állítva, akkor a képkeresési kérelmek a POST metódust használják.
Ez egy opcionális házirend. Ha nincs beállítva, nem történik képkeresés.
A házirend csak akkor érvényesül, ha a „DefaultSearchProviderEnabled” házirend engedélyezve van.</translation>
<translation id="350797926066071931">Fordítás engedélyezése</translation>
<translation id="3513655665999652754">A Quirks Server hardverspecifikus konfigurációs fájlokat biztosít,
például ICC-kijelzőprofilokat a monitor kalibrálásához.
Ha a házirend értéke hamis, az eszköz nem próbál meg
kapcsolatba lépni a Quirks Serverrel konfigurációs fájlok letöltése céljából.
Ha a házirend értéke igaz, vagy ha nincs beállítva, a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> automatikusan kapcsolatba lép a Quirks Serverrel, és ha vannak konfigurációs fájlok, akkor letölti, majd eltárolja őket az eszközön. Az ilyen fájlok használhatók például arra, hogy javítsák a csatlakoztatott monitorok képminőségét.</translation>
<translation id="3524204464536655762">Nem engedélyezi, hogy a webhelyek hozzáférést kérjenek az USB-eszközökhöz a WebUSB API-n keresztül</translation>
<translation id="3526752951628474302">Csak monokróm nyomtatás</translation>
<translation id="3528000905991875314">Alternatív hibaoldalak engedélyezése</translation>
<translation id="3545457887306538845">Lehetővé teszi annak szabályozását, hogy hol használhatók a Fejlesztői eszközök.
Ha a házirend beállítása „DeveloperToolsDisallowedForForceInstalledExtensions” (az érték 0, amely az alapértelmezett érték), akkor a Fejlesztői eszközöket és a JavaScript konzolját általánosságban el lehet érni, de a vállalati házirendek által telepített bővítmények esetében egyikhez sem lehet hozzáférni.
Ha a házirend beállítása „DeveloperToolsAllowed” (az érték 1, amely az alapértelmezett érték nem felügyelt felhasználók esetében), akkor a Fejlesztői eszközök és a JavaScript konzolja minden esetben hozzáférhető és használható, beleértve a vállalati házirendek által telepített bővítmények esetét is.
Ha a házirend beállítása „DeveloperToolsDisallowed” (az érték 2), akkor a Fejlesztői eszközökhöz nem lehet hozzáférni, és a webhelyek elemeit nem lehet megvizsgálni. Minden olyan billentyűparancs, menü és helyi menü le lesz tiltva, amellyel a Fejlesztői eszközöket vagy a JavaScript-konzolt meg lehet nyitni.</translation>
<translation id="3547954654003013442">Proxybeállítások</translation>
<translation id="3550875587920006460">Segítségével egyéni ütemezés állítható be frissítések kereséséhez. Minden felhasználóra és az eszköz minden felületére vonatkozik. Beállítása után az eszköz az ütemezésnek megfelelően keres majd frissítéseket. A további ütemezett frissítéskeresések leállításához el kell távolítani a házirendet.</translation>
<translation id="355118380775352753">Az alternatív böngészőben megnyíló webhelyek</translation>
<translation id="3554984410014457319">A Google Segéd figyelheti a hangalapú aktiválásra szolgáló kifejezést</translation>
<translation id="3557208865710006939">Kényszeríti a megadott nyelvek helyesírás-ellenőrzésének engedélyezését. A rendszer figyelmen kívül hagyja a listában található, fel nem ismert nyelveket.
Ha engedélyezi a házirendet, akkor a megadott nyelveknél, valamint azoknál, amelyeknél a felhasználó aktiválta, engedélyezve lesz a helyesírás-ellenőrzés.
Ha nem állítja be, illetve ha letiltja a házirendet, a felhasználó helyesírás-ellenőrzéssel kapcsolatos beállításai érintetlenek maradnak.
Ha a <ph name="SPELLCHECK_ENABLED_POLICY_NAME" /> házirend hamis értékre van beállítva, akkor ennek a házirendnek nincs hatása.
Ha valamelyik nyelv ebben és a <ph name="SPELLCHECK_LANGUAGE_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> házirendben is szerepel, a rendszer ezt a házirendet részesíti előnyben, és engedélyezi a helyesírás-ellenőrzéshez használt nyelvet.
A jelenleg támogatott nyelvek a következők: af, bg, ca, cs, da, de, el, en-AU, en-CA, en-GB, en-US, es, es-419, es-AR, es-ES, es-MX, es-US, et, fa, fo, fr, he, hi, hr, hu, id, it, ko, lt, lv, nb, nl, pl, pt-BR, pt-PT, ro, ru, sh, sk, sl, sq, sr, sv, ta, tg, tr, uk, vi.</translation>
<translation id="356579196325389849">A felhasználók konfigurálhatják a Chrome OS kiadási csatornáját</translation>
<translation id="3575011234198230041">HTTP-hitelesítés</translation>
<translation id="3577251398714997599">Hirdetésbeállítások a tolakodó hirdetéseket tartalmazó webhelyekre vonatkozóan</translation>
<translation id="357917253161699596">A felhasználók kezelhetik a felhasználói tanúsítványokat</translation>
<translation id="3583230441447348508">Előre konfigurált hálózati fájlmegosztásokat határoz meg.
A házirend minden listaeleme kéttagú objektum: „share_url” és „mode”. A „share_url” a megosztás URL-je, a „mode” pedig „drop_down” vagy „pre_mount”. A „drop_down” módszerrel a „share_url” a megosztásfelfedező legördülő menüben jelenik meg. A „pre_mount” módszerrel a rendszer felcsatolja a „share_url” útvonalon található megosztást.</translation>
<translation id="3591527072193107424">A Régi böngészők támogatása funkció engedélyezése</translation>
<translation id="3591584750136265240">Bejelentkezési hitelesítési viselkedés konfigurálása</translation>
<translation id="3627678165642179114">Engedélyezi vagy letiltja az internetes helyesírás-ellenőrző szolgáltatást</translation>
<translation id="3628480121685794414">Egyoldalas nyomtatás engedélyezése</translation>
<translation id="3631099945620529777">Hamis érték esetén a „Folyamat leállítása” gomb le van tiltva a Feladatkezelőben.
Igaz érték esetén, vagy ha nincs konfigurálva, akkor a felhasználó leállíthatja a folyamatokat a Feladatkezelőben.</translation>
<translation id="3643284063603988867">A „Jelszómegjegyzés” funkció engedélyezése</translation>
<translation id="3646859102161347133">Nagyító típusának beállítása</translation>
<translation id="3653237928288822292">Alapértelmezett keresési szolgáltató ikonja</translation>
<translation id="3660510274595679517">
Ha a házirend értéke igaz, a felhőkezelési regisztráció kötelező, és ha nem teljesül, megakadályozza a Chrome indítási folyamatát.
Ha a házirend beállítatlanul marad, vagy értéke hamis, a felhőkezelési regisztráció nem kötelező, és ha nem teljesül, nem akadályozza meg a Chrome indítási folyamatát.
Ez a házirend a gépek hatókörére vonatkozó, felhővel kapcsolatos házirend asztali környezetben való regisztrációjánál használható. Beállítása Windows rendszeren beállításjegyzék vagy GPO, Mac rendszeren plist, Linux esetében pedig JSON-házirendfájl használatával lehetséges.</translation>
<translation id="3660562134618097814">SAML IdP cookie-k átadása a bejelentkezés során</translation>
<translation id="3701121231485832347">A(z) <ph name="MS_AD_NAME" /> által kezelt <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-eszközök beállításainak módosítására szolgál.</translation>
<translation id="3702518095257671450">Távoli tanúsítás</translation>
<translation id="3702647575225525306"><ph name="POLICY_NAME" /> (Az egysoros mező megszűnt, és a jövőben eltávolítjuk. Kérjük, használja az alábbi többsoros szövegmezőt.)</translation>
<translation id="3709266154059827597">Bővítménytelepítési feketelista beállítása</translation>
<translation id="3711895659073496551">Felfüggesztés</translation>
<translation id="3715569262675717862">Klienstanúsítványokon alapuló hitelesítés</translation>
<translation id="3736879847913515635">Engedélyezi a személyek hozzáadását a felhasználókezelőben</translation>
<translation id="3738723882663496016">Ez a házirend meghatároz egy <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />-licenckulcsot ehhez az eszközhöz.</translation>
<translation id="3748900290998155147">Megadja, hogy az ébrentartási műveletek engedélyezettek-e. Ébrentartási műveletet kérhetnek bővítmények (az energiagazdálkodási bővítmény API-n keresztül) és ARC-alkalmazások.
Ha a házirend beállítása igaz, vagy ha nincs beállítva, a rendszer figyelembe veszi az ébrentartási kéréseket az energiagazdálkodás során.
Ha a házirend beállítása hamis, a rendszer figyelmen kívül hagyja az ébrentartási kéréseket.</translation>
<translation id="3750220015372671395">Kulcslétrehozás letiltása a következő webhelyeken</translation>
<translation id="375266612405883748">Korlátozza a távoli hozzáférésű gazdagép által ezen a számítógépen használt UDP-portok tartományát.
Ha a házirend nincs beállítva, vagy ha az értéke üres karakterlánc, akkor a távoli hozzáférésű gazdagép bármelyik rendelkezésre álló portot használhatja, kivéve ha a <ph name="REMOTE_ACCESS_HOST_FIREWALL_TRAVERSAL_POLICY_NAME" /> le van tiltva; utóbbi esetben a távoli hozzáférésű gazdagép a 12400–12409 UDP-porttartományt használja.</translation>
<translation id="3756011779061588474">Fejlesztői mód letiltása</translation>
<translation id="3758089716224084329">Lehetővé teszi a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> által használt proxyszerver meghatározását, és megakadályozza, hogy a felhasználók megváltoztassák a proxybeállításokat.
Ha úgy dönt, hogy soha nem használ proxyszervert, és mindig közvetlenül kapcsolódik, a rendszer az összes többi lehetőséget figyelmen kívül hagyja.
Ha a proxyszerver automatikus érzékelését választja, a rendszer az összes többi beállítást figyelmen kívül hagyja.
Részletes példákért keresse fel a következő címet:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Ha engedélyezi ezt a beállítást, a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> és az ARC-alkalmazások figyelmen kívül hagynak a proxyval kapcsolatban a parancssorból megadott minden beállítást.
Ha beállítatlanul hagyja ezeket a házirendeket, akkor a felhasználók maguk választhatják ki proxybeállításaikat.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Fejlesztőeszközök letiltása</translation>
<translation id="3764248359515129699">Kikapcsolja A tanúsítványok átláthatósága keretrendszer követelményeinek betartatását a listán szereplő régi tanúsítványkibocsátók számára.
Ez a házirend engedélyezi A tanúsítványok átláthatósága keretrendszer nyilvánosságra hozatali követelményeinek letiltását olyan tanúsítványláncok számára, amelyek a megadott subjectPublicKeyInfo kivonatú tanúsítványok egyikével rendelkeznek. Ez engedélyezi a másképp (nem megfelelő nyilvánosságra hozatal miatt) nem megbízhatónak minősülő tanúsítványok további használatát a vállalati gazdagépek számára.
Annak érdekében, hogy A tanúsítványok átláthatóságának keretrendszer betartatása le legyen tiltva beállított házirend mellett, régi tanúsítványkibocsátó (Certificate Authority, CA) által elismert CA tanúsítványban megjelenő subjectPublicKeyInfo kivonatra van szükség. A régi CA olyan CA, amelyet alapértelmezés szerint nyilvánosan megbízhatónak minősített a <ph name="PRODUCT_NAME" /> által támogatott legalább egyik operációs rendszer, de nem megbízható az Android Open Source Project vagy a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> szerint.
A subjectPublicKeyInfo kivonat megadásához szükség van a kivonatalgoritmus nevének, a „/” karakternek és a kivonatalgoritmus megadott tanúsítvány DER-kódolású subjectPublicKeyInfo elemére alkalmazott Base64 kódolásának összevonására. Ez a Base64 kódolás ugyanolyan formátumú, mint az SPKI-ujjlenyomat (az RFC 7469, 2.4-es szakaszában található meghatározás szerint). A rendszer figyelmen kívül hagyja az ismeretlen kivonatalgoritmusokat. Jelenleg az egyetlen támogatott kivonatalgoritmus a következő: sha256.
Ha a házirend nincs beállítva, az összes olyan tanúsítvány, amelynél szükség van A tanúsítványok átláthatósága keretrendszeren keresztüli nyilvánosságra hozatalra, nem megbízhatónak minősül, amennyiben nincs A tanúsítványok átláthatósága házirendnek megfelelően nyilvánosságra hozva.</translation>
<translation id="3765260570442823273">A tétlenség miatti kijelentkeztetés figyelmeztető üzenetének időtartama</translation>
<translation id="377044054160169374">Sértő tartalmakkal kapcsolatos közbeavatkozás érvényesítése</translation>
<translation id="3780152581321609624">A Kerberos SPN tartalmazza a nem szabványos portot</translation>
<translation id="3780319008680229708">Ha a házirend értéke igaz, akkor a Cast-eszköztár ikonja mindig megjelenik majd az eszköztáron vagy a további elemeket tartalmazó menüben, és a felhasználók nem távolíthatják el onnan.
Ha a házirend hamis értékre van állítva vagy nincs beállítva, akkor a felhasználók a helyi menün keresztül tudják majd rögzíteni, illetve eltávolítani az ikont.
Ha az „EnableMediaRouter” elnevezésű házirend hamis értékre van állítva, akkor a házirend értékének semmilyen hatása nincs, és az eszköztár ikonja nem jelenik meg.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Energiagazdálkodási beállítások olyankor, amikor a felhasználó tétlen</translation>
<translation id="3790085888761753785">Ha ez a beállítás aktiválva van, a felhasználók bejelentkezhetnek fiókjukba a Smart Lock használatával. Ez a viselkedés megengedőbb, mint a Smart Lock általános viselkedése, amely csak a képernyő zárolásának feloldását teszi lehetővé.
Ha a beállítás le van tiltva, a felhasználók nem jelentkezhetnek be a Smart Lock segítségével.
Ha nincs beállítva a házirend, az alapértelmezett beállítás kikapcsolt állapot a vállalati felügyelt felhasználók esetében, és bekapcsolt állapot a nem felügyelt felhasználók esetében.</translation>
<translation id="379602782757302612">Lehetővé teszi annak meghatározását, hogy a felhasználók milyen bővítményeket NE telepíthessenek. A tiltólistára kerülő bővítményeket a rendszer letiltja, amennyiben már telepítve voltak, a felhasználó pedig nem tudja őket engedélyezni. Ha a letiltott bővítmény lekerül a tiltólistáról, a rendszer automatikusan újra engedélyezi.
A „*” érték a tiltólistán azt jelenti, hogy minden bővítmény tiltólistás – kivéve azokat, amelyek kifejezetten szerepelnek az engedélyezőlistán.
Ha a házirend nincs beállítva, a felhasználó bármilyen bővítményt telepíthet a következő termékben: <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Beállítja a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> által a fájlok letöltéséhez használt mappát.
Ha beállítja ezt a házirendet, a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> a megadott mappát fogja használni attól függetlenül, hogy a felhasználó kiválasztott-e egyet, vagy engedélyezte-e azt a jelölőt, amely alapján a rendszer minden alkalommal megkérdezi a letöltés helyét.
A használható változók listáját lásd a https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables címen.
Ha nincs beállítva ez a házirend, akkor az alkalmazás az alapértelmezett letöltési mappát használja, de ezt a felhasználó módosítani tudja.</translation>
<translation id="3805659594028420438">TLS-domainhez kötött tanúsítványbővítmények engedélyezése (elavult)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Adja meg a tiltott bővítmények listáját</translation>
<translation id="3811562426301733860">Hirdetések engedélyezése az összes webhelyen</translation>
<translation id="3816312845600780067">Kiváltó billentyűparancs engedélyezése az automatikus bejelentkezéshez</translation>
<translation id="3820526221169548563">A képernyő-billentyűzet kisegítő lehetőség engedélyezése.
Ha a házirend értéke igaz, a képernyő-billentyűzet mindig engedélyezett.
Ha a házirend értéke hamis, a képernyő-billentyűzet mindig le van tiltva.
Ha beállítja ezt a házirendet, a felhasználók nem módosíthatják vagy bírálhatják felül.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, akkor a képernyő-billentyűzet kezdetben le lesz tiltva, de a felhasználó bármikor engedélyezheti.</translation>
<translation id="382476126209906314">Beállítja a távoli hozzáférésű gazdagép TalkGadget előtagját</translation>
<translation id="3824972131618513497">Energiagazdálkodással és újraindítással kapcsolatos beállítások kezelését szolgálja.</translation>
<translation id="3826475866868158882">A Google helyszolgáltatásai engedélyezve vannak</translation>
<translation id="3831054243924627613">Ez a házirend szabályozza az Android biztonsági mentés és visszaállítás funkciójának kezdeti állapotát.
Ha a házirend nincs beállítva, vagy ha beállítása <ph name="BR_DISABLED" />, akkor az Android biztonsági mentés és visszaállítás funkciója kezdetben le van tiltva.
Ha a házirend beállítása <ph name="BR_ENABLED" />, akkor az Android biztonsági mentés és visszaállítás funkciója kezdetben engedélyezve van.
Ha a házirend beállítása <ph name="BR_UNDER_USER_CONTROL" />, akkor a rendszer megkérdezi a felhasználót, hogy szeretné-e használni az Android biztonsági mentés és visszaállítás funkcióját. Ha a felhasználó engedélyezi a biztonsági mentés és visszaállítás funkciót, a rendszer feltölti az Android-alkalmazásadatokat az Android biztonsági másolatokat tartalmazó szervereire, és helyreállítja őket az alkalmazások újratelepítésekor a kompatibilis alkalmazások esetén.
Ez a házirend csak a kezdeti beállításra vonatkozóan szabályozza az Android biztonsági mentés és visszaállítás funkciójának állapotát. Később a felhasználó az Android beállításai között be- vagy kikapcsolhatja a biztonsági mentés és visszaállítás funkciót.</translation>
<translation id="3831376478177535007">Ha engedélyezve van ez a beállítás, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> engedélyezi a Symantec Corporation régi PKI-műveletei által kibocsátott tanúsítványok megbízhatóként való elfogadását, ha azok más módon sikeresen hitelesítettek, és elismert CA-tanúsítványhoz tartoznak.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy ez a házirend függ attól, hogy az adott operációs rendszer továbbra is felismeri-e a Symantec régi infrastruktúrájából származó tanúsítványokat. Ha az operációs rendszer valamelyik frissítése módosítja az ilyen tanúsítványok kezelésének módját, akkor ez a házirend a továbbiakban hatástalan lesz. Továbbá ez a házirend csak ideiglenes megoldásként szolgál, hogy a vállalatoknak több idejük legyen áttérni a Symantec régi tanúsítványairól. Ez a házirend 2019. január 1-je körül eltávolításra kerül.
Ha a házirend nincs beállítva, vagy ha „hamis” értékre van állítva, akkor a <ph name="PRODUCT_NAME" /> követi a nyilvánosan közzétett megszüntetési ütemtervet.
A megszüntetésről a következő linken találhat további információt: https://g.co/chrome/symantecpkicerts.</translation>
<translation id="383466854578875212">Lehetővé teszi annak meghatározását, hogy mely natív üzenetkezelő gazdagépek ne kerüljenek fel a tiltólistára.
A tiltólista * értéke azt jelenti, hogy minden üzenetkezelő gazdagép felkerül rá, és csak a engedélyezőlistán szereplő üzenetkezelő gazdagépeket tölti be a rendszer.
Alapértelmezés szerint minden natív üzenetkezelő gazdagép szerepel a engedélyezőlistán, ám ha a házirend segítségével minden natív üzenetkezelő gazdagép tiltólistára kerül, az engedélyezőlistával felülbírálható a házirend.</translation>
<translation id="3835692988507803626">A megadott nyelvek helyesírás-ellenőrzését érintő letiltás kényszerítése</translation>
<translation id="3837424079837455272">Ez a házirend határozza meg, hogy hozzáadhatók-e új felhasználók a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> rendszerhez. Nem akadályozza meg, hogy a felhasználók további Google-fiókokba jelentkezzenek be az Androidon belül. Ha ezt szeretné megelőzni, konfigurálja az Android-specifikus <ph name="ACCOUNT_TYPES_WITH_MANAGEMENT_DISABLED_CLOUDDPC_POLICY_NAME" /> házirendet az <ph name="ARC_POLICY_POLICY_NAME" /> részeként.</translation>
<translation id="384743459174066962">Lehetővé teszi, hogy megadja az URL-minták egy olyan listáját, amely meghatározza, mely webhelyek nem nyithatnak meg felugró ablakot. Ha a házirend konfigurálatlanul marad, akkor a rendszer a "DefaultPopupsSetting" házirend globális alapértelmezett értékét használja (ha az be van állítva), vagy egyéb esetben a felhasználó saját személyes beállítását.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Információk (például alkalmazásazonosító és -verzió) jelentése az aktív kioszkmunkamenetről.
Ha a házirend értéke hamis, a böngésző nem jelenti a kioszkmunkamenet információit. Ha igaz, illetve ha nincs beállítva, a böngésző jelenti ezeket az információkat.</translation>
<translation id="3858658082795336534">Alapértelmezett kétoldalas nyomtatási mód</translation>
<translation id="3859780406608282662">Hozzáad egy paramétert a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> rendszer változatainak lekéréséhez.
Ha meg van határozva, akkor egy „restrict” lekérdezésparamétert ad a változatok seedjének lekéréséhez használt URL-hez. A paraméter értéke a jelen házirendben meghatározott érték lesz.
Ha nincs meghatározva, akkor nem módosul a változatok seed URL-je.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Minimálisan engedélyezett SSL-verzió</translation>
<translation id="3864020628639910082">A keresési javaslatok biztosításához használt keresőmotor URL-jét határozza meg. Az URL-nek tartalmaznia kell a „<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />” karakterláncot, amelynek helyébe a lekérdezéskor a felhasználó által addig beírt szöveg kerül.
Ez a házirend nem kötelező. Ha nincs beállítva, akkor a rendszer nem használ javasolt URL-t.
A Google javaslat URL-je a következőként adható meg: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Ez a házirend csak akkor teljesül, ha a „DefaultSearchProviderEnabled” házirend engedélyezve van.</translation>
<translation id="3864129983143201415">A felhasználói munkamenetben engedélyezett nyelvek konfigurálása</translation>
<translation id="3866249974567520381">Leírás</translation>
<translation id="3868347814555911633">Ez a házirend csak kiállító módban aktív.
Felsorolja azokat a bővítményeket, amelyeket a kiállító módban lévő eszközök esetében automatikusan telepít a rendszer a bemutatófelhasználó részére. A bővítményeket a rendszer az eszközre menti, így azok offline módban, a telepítés után is telepíthetők.
A listabejegyzések szótárának tartalmaznia kell a bővítményazonosítót az „extension-id” mezőben, valamint annak frissített URL-jét az „update-url” mezőben.</translation>
<translation id="3874773863217952418">Keresés koppintással engedélyezése</translation>
<translation id="3877517141460819966">Integrált kétlépcsős azonosítási mód</translation>
<translation id="3879208481373875102">A kényszerített telepítésű internetes alkalmazások listájának konfigurálása</translation>
<translation id="388237772682176890">Ez az irányelv megszűnt az M53-ban, valamint eltávolításra került az M54-ben, mivel a SPDY/3.1 támogatását megszüntettük.
Letiltja a SPDY protokoll használatát a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> termékben.
Ha engedélyezi ezt az irányelvet, akkor a SPDY protokoll nem fog rendelkezésre állni a következőben: <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Az irányelv letiltásával a SPDY használhatóvá válik.
Ha nem állítja be ezt az irányelvet, akkor a SPDY rendelkezésre áll.</translation>
<translation id="3891357445869647828">JavaScript engedélyezése</translation>
<translation id="3895557476567727016">Konfigurálja az alapértelmezett könyvtárat, amelybe a <ph name="PRODUCT_NAME" /> letölti a fájlokat.
Ha beállítja a házirendet, módosítja a <ph name="PRODUCT_NAME" /> által a fájlok letöltési helyeként használt könyvtárat. Ez a házirend nem kötelező érvényű, azaz a felhasználó módosíthatja a könyvtárat.
Ha nem állítja be a házirendet, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> a szokásos (operációs rendszertől függő) alapértelmezett könyvtárat fogja használni.
A használható változók listáját itt tekintheti meg: https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.</translation>
<translation id="3911737181201537215">A házirend nem vonatkozik az Android által végzett naplózásra.</translation>
<translation id="391531815696899618">Igaz érték esetén letiltja a Google Drive szinkronizálását a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> Fájlok alkalmazásában. Ebben az esetben nem lesznek feltöltve adatok a Google Drive-ra.
Ha nincs beállítva, vagy ha az értéke hamis, akkor a felhasználók átvihetnek fájlokat a Google Drive-ra.</translation>
<translation id="3915395663995367577">URL egy proxy .pac fájlhoz</translation>
<translation id="3920892052017026701">Az akkumulátor töltésének beállítása úgy, hogy elkezdje a töltést a megadott százalékos érték elérésekor.
Az akkumulátor töltése elkezdődik, amikor eléri az egyénileg beállított töltésindítási értéket.
A DeviceBatteryChargeCustomStartCharging értéknek kisebbnek kell lennie, mint a DeviceBatteryChargeCustomStopCharging értéknek.
Ez a házirend csak akkor használható, ha a DeviceBatteryChargeMode beállítása egyéni.
Ha ez a házirend nincs konfigurálva vagy aktiválva, akkor a rendszer a normál akkumulátortöltési üzemmódot használja.</translation>
<translation id="3925377537407648234">A képernyőfelbontás és a skálázási tényező beállítása</translation>
<translation id="3939893074578116847">Hálózati csomagok küldése a kezelőszervernek az online állapot ellenőrzése céljából;
ezáltal a szerver észleli, ha az eszköz offline állapotban van.
Ha az irányelvet igaz értékre állítja, a rendszer ellenőrző hálózati csomagokat (úgynevezett <ph name="HEARTBEATS_TERM" />) fog küldeni.
Ha hamis értékre állítja vagy nem állít be értéket, akkor a rendszer nem küld csomagokat.</translation>
<translation id="3950239119790560549">Frissítéssel kapcsolatos időbeli korlátozások</translation>
<translation id="3956686688560604829">Az Internet Explorer SiteList házirendjének használata a Régi böngészők támogatása bővítménynél.</translation>
<translation id="3958586912393694012">A Smart Lock használatának engedélyezése</translation>
<translation id="3963602271515417124">Ha igaz, akkor az eszköz használhatja a távoli tanúsítást, és a rendszer automatikusan létrehoz és feltölt egy tanúsítványt az eszközkezelő szerverre.
Ha hamis, vagy ha nincs beállítva, akkor nem jön létre tanúsítvány, és nem sikerülnek az enterprise.platformKeys extension API-hoz irányuló hívások.</translation>
<translation id="3964262920683972987">Eszközszinten konfigurálhatja a bejelentkezési képernyőn akkor megjelenő háttérképet, amikor még egy felhasználó sem jelentkezett be az eszközön. A házirend annak az URL-nek a megadásával állítható be, ahonnan a Chrome OS-eszköz letöltheti az háttérképet és a letöltés integritásának ellenőrzésére szolgáló kriptográfiai hash-értéket. A képnek JPEG-formátumban kell lennie, mérete pedig nem haladhatja meg a 16 MB-ot. Az URL-nek hitelesítés nélkül is hozzáférhetőnek kell lennie. A letöltés után a háttérkép a gyorsítótárba kerül. Ha az URL vagy a hash megváltozik, a rendszer újra letölti a háttérképet.
Ha az eszköz háttérképére vonatkozó házirend be van állítva, a Chrome OS-eszköz letölti, majd a bejelentkezési képernyőn felhasználja a háttérképet, amennyiben még egy felhasználó sem jelentkezett be az eszközön. Miután bejelentkezik egy felhasználó, a háttérképre vonatkozó saját házirendje lép érvénybe.
Ha az eszköz háttérképére vonatkozó házirend nincs beállítva, akkor a felhasználó háttérképre vonatkozó házirendje határozza meg (amennyiben be van állítva), hogy mi jelenjen meg.</translation>
<translation id="3965339130942650562">Időtúllépés, amely után a felhasználót a rendszer tétlenség esetén kijelentkezteti.</translation>
<translation id="3973371701361892765">A polc soha ne legyen automatikusan elrejtve</translation>
<translation id="3984028218719007910">Meghatározza, hogy a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> megtartja-e a helyi fiókadatokat a kijelentkezést követően. Ha a beállítás igaz, akkor a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nem tart meg állandó fiókokat, és a rendszer elveti a felhasználói munkamenet minden adatát a kijelentkezés után. Ha a házirend beállítása hamis, vagy nincs beállítva a házirend, akkor az eszköz megtarthatja a (titkosított) helyi felhasználói adatokat.</translation>
<translation id="398475542699441679">Ez a házirend vezérli a Régi böngészők támogatása funkció engedélyezését.
Ha a házirend beállítatlanul marad, vagy értéke hamis, a Chrome nem próbálja meg másik böngészőben megnyitni a kijelölt URL-eket.
Ha a házirend értéke igaz, a Chrome alternatív böngészőben (pl. Internet Explorer) próbál meg megnyitni bizonyos URL-eket. Ez a funkció a(z) <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_POLICY_GROUP" /> csoportban található házirendek használatával konfigurálható.
A funkció a(z) <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_EXTENSION_NAME" /> bővítmény helyébe lép. A rendszer a bővítmény konfigurációját alkalmazza erre a funkcióra, de erősen javasolt inkább a Chrome-házirendek használata. Ez biztosítja a jobb kompatibilitást a későbbiekben.</translation>
<translation id="3997519162482760140">Azon URL-ek, amelyek hozzáférést kapnak a videórögzítő eszközökhöz a SAML bejelentkezési oldalakon</translation>
<translation id="4001275826058808087">Vállalati eszközök rendszergazdái annak szabályozására használhatják ezt a jelölőt, hogy engedélyezik-e a felhasználóknak az ajánlatok beváltását Chrome OS-regisztráció útján.
Ha a házirend értéke igaz, vagy ha nincs beállítva, a felhasználók beválthatnak ajánlatokat Chrome OS-regisztráció útján.
Ha a házirend értéke hamis, a felhasználók nem válthatnak be ajánlatokat.</translation>
<translation id="4008233182078913897">Azon alkalmazások és bővítmények listája, melyek telepítése a háttérben,
felhasználói beavatkozás nélkül történik, és melyeket a felhasználó
nem távolíthat el és tilthat le. A rendszer implicit módon, felhasználói
beavatkozás nélkül megadja az alkalmazások/bővítmények által kért
összes engedélyt, beleértve az alkalmazás/bővítmény jövőbeli verziói
által kért további engedélyeket is. Ezenkívül megkapják az engedélyeket
az enterprise.deviceAttributes és az enterprise.platformKeys bővítmény-
API-k is. (Ez a két API nem érhető el a nem kényszerítve
telepített alkalmazások és bővítmények számára.)
Ez a házirend elsőbbséget élvez az esetlegesen ütköző <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> házirenddel szemben. Ha egy korábban kényszerítve telepített alkalmazást vagy bővítményt töröl erről a listáról, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> automatikusan eltávolítja.
Azon Windows-példányokon, amelyek nem csatlakoztak valamely <ph name="MS_AD_NAME" />-domainhez, a kényszerített telepítés csak a Chrome Internetes áruházban megtalálható alkalmazások és bővítmények esetében alkalmazható.
Felhívjuk figyelmét, hogy a felhasználók bármelyik bővítmény forráskódját módosíthatják a fejlesztői eszközök segítségével (és esetleg működésképtelenné tehetik a bővítményt). Ha ez problémát jelent, állítsa be a <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" /> házirendet.
A házirend listájában lévő összes elem olyan karakterlánc, amely egy bővítményazonosítót és tetszőlegesen egy pontosvesszővel (<ph name="SEMICOLON" />) elválasztott „frissítési” URL-t tartalmaz. A bővítményazonosító az a 32 betűből álló karakterlánc, amelyet például itt tekinthet meg fejlesztői módban: <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" />. Ha megadja a „frissítési” URL-t, annak frissítési manifest XML-dokumentumra kell mutatnia, melynek leírását itt találja: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. A böngésző alapértelmezés szerint a Chrome Internetes áruház frissítési URL-jét használja (jelenleg: „https://clients2.google.com/service/update2/crx”). Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen házirendben megadott „frissítési” URL csak az első telepítéshez használatos; a bővítmény további frissítései a bővítmény manifestfájljában feltüntetett URL-en keresztül történnek. A „frissítési” URL kifejezett megadása a <ph name="PRODUCT_NAME" /> 67-es verziójáig bezárólag volt kötelező.
Például a(z) <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> karakterlánc a(z) <ph name="EXTENSION_ID_SAMPLE" /> azonosítójú bővítményt telepíti a Chrome Internetes áruház általános „frissítési” URL-jéről. A bővítmények tárolásával kapcsolatban itt talál további információt: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor a rendszer egyetlen alkalmazást vagy bővítményt sem telepít automatikusan, a felhasználó pedig törölheti a <ph name="PRODUCT_NAME" /> bármely telepített alkalmazását és bővítményét.
Fontos, hogy ez a házirend nem vonatkozik az inkognitómódra.</translation>
<translation id="4008507541867797979">Ha házirend nincs beállítva, vagy értéke igaz, akkor a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> megjeleníti a meglévő felhasználókat a bejelentkezési képernyőn, és lehetővé teszi a választást közülük.
Ha a házirend értéke hamis, akkor a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nem jeleníti meg a meglévő felhasználókat a bejelentkezési képernyőn. A szokványos bejelentkezési képernyő (e-mail-cím és jelszó, vagy telefonszám) vagy a SAML közbeiktatott képernyő (ha engedélyezve van: <ph name="LOGIN_AUTHENTICATION_BEHAVIOR_POLICY_NAME" /> házirend) jelenik meg, kivéve felügyelt munkamenet esetén. Felügyelt munkamenet beállításakor csak a felügyelt munkamenethez tartozó fiókok jelennek meg választási lehetőségekként.
Fontos, hogy ez a házirend nem befolyásolja a helyi felhasználói adatok megtartását/elvetését.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Fájlkiválasztási párbeszédablakok hívásának engedélyezése</translation>
<translation id="4012737788880122133">Ha igaz értékre van állítva, letiltja az automatikus frissítéseket.
A <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-eszközök automatikusan ellenőrzik a frissítéseket, ha ez a beállítás nincs konfigurálva, vagy ha hamis értékre van állítva.
Figyelem: Ajánlott bekapcsolva tartani az automatikus frissítéseket, hogy a felhasználók megkapják a szoftverfrissítéseket és a kritikus biztonsági javításokat. Az automatikus frissítés kikapcsolása kockázatot jelenthet a felhasználók számára.</translation>
<translation id="4020682745012723568">A felhasználó profiljába áthelyezett cookie-khoz az Android-alkalmazások nem tudnak hozzáférni.</translation>
<translation id="402759845255257575">JavaScript futtatásának tiltása minden webhely számára</translation>
<translation id="4027608872760987929">Alapértelmezett keresési szolgáltató engedélyezése</translation>
<translation id="4039085364173654945">Azt szabályozza, hogy harmadik felek altartalma az oldalon megnyithat-e HTTP Basic Auth párbeszédpanelt. Ez általában le van tiltva az adathalászat elleni védelem miatt. Ha a házirend nincs beállítva, akkor ez a letiltás nincs konfigurálva, és a harmadik féltől származó altartalom számára nem lesz engedélyezve a HTTP Basic Auth párbeszédpanel megnyitása.</translation>
<translation id="4056910949759281379">SPDY protokoll letiltása</translation>
<translation id="408029843066770167">Engedélyezi a lekérdezéseket a Google-időszolgáltatás számára</translation>
<translation id="408076456549153854">A böngészőbe való bejelentkezés engedélyezése</translation>
<translation id="40853027210512570">Felülbírálja a <ph name="PRODUCT_NAME" /> alapértelmezett nyomtatókiválasztási szabályait.
Ez a házirend határozza meg az alapértelmezett nyomtató kiválasztását a <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngészőben. Ez akkor következik be, amikor a nyomtatási funkciót először használják valamelyik profillal.
Ha a házirend be van állítva, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> megpróbál olyan nyomtatót keresni, amely az összes megadott tulajdonságnak megfelel, majd a talált nyomtatót kiválasztja alapértelmezettként. A házirendnek megfelelő első nyomtatót választja ki. Többszörös egyezés esetén bármelyik egyező nyomtatót kiválaszthatja a nyomtatók felfedezési sorrendjétől függően.
Ha a házirend nincs beállítva, vagy ha a böngésző nem talál egyező nyomtatót a megadott időkereten belül, akkor az alapértelmezett nyomtató a beépített PDF-nyomtató lesz, ennek hiánya esetén pedig a böngésző nem választ ki nyomtatót.
A <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> szolgáltatáshoz csatlakoztatott nyomtatók <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" /> típusú nyomtatónak, a többi pedig <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" /> típusú nyomtatónak minősül.
Valamelyik mező kihagyása azt jelenti, hogy az összes érték egyező lehet. Ha például nem adja meg a kapcsolódás típusát, akkor a nyomtatási előnézet az összes nyomtatótípus (helyi és felhőben lévő) felfedezését kezdeményezi.
A szabályos kifejezések mintáinak a JavaScript RegExp szintaxist kell követniük, az egyezések pedig nem veszik figyelembe a kis- és nagybetűket.</translation>
<translation id="4088589230932595924">Inkognitómód kényszerítve</translation>
<translation id="4088983553732356374">Azt határozza meg, hogy a webhelyek tárolhatnak-e helyi adatokat. A helyi adatok beállítását egyszerre lehet engedélyezni vagy letiltani az összes webhelynél.
A „Cookie-k megtartása a munkamenet idejére” beállítás esetében a munkamenet befejezése után a cookie-k törlődnek. Felhívjuk figyelmét, hogy ha a <ph name="PRODUCT_NAME" /> „háttérmódban” fut, akkor előfordulhat, hogy a munkamenet nem fejeződik be az utolsó ablak bezárásakor. E viselkedés konfigurálásáról a „BackgroundModeEnabled” házirendnél talál további tájékoztatást.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, akkor a böngésző az „AllowCookies” beállítást fogja használni, amelyet a felhasználó módosíthat.</translation>
<translation id="4103289232974211388">A felhasználó megerősítését követően átirányítás a SAML IdP-hez</translation>
<translation id="410478022164847452">Meghatározza azt a felhasználói bevitel nélkül eltelt időtartamot, amely után a rendszer tétlen állapotba kerül, ha hálózati áramról működik.
Ha a házirend be van állítva, megadja azt az időtartamot, ameddig a felhasználónak tétlennek kell maradnia, mielőtt a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> aktiválja a tétlen állapotra vonatkozó műveletet, amely külön konfigurálható.
Ha a házirend nincs beállítva, a rendszer az alapértelmezett időtartamot használja.
A házirend értékét ezredmásodpercben kell megadni.</translation>
<translation id="4105884561459127998">Az SAML-bejelentkezések hitelesítési típusát konfigurálja.
Ha a házirend nincs beállítva, vagy ha az alapértelmezett értékkel (0) rendelkezik, akkor az SAML-bejelentkezések viselkedését a böngésző határozza meg egyéb tényezők figyelembevételével. A legáltalánosabb helyzet az, hogy a felhasználói hitelesítés és a gyorsítótárazott felhasználói adatok védelme a felhasználók által manuálisan beírt jelszavakon alapul.
Ha a házirend beállítása ClientCertificate (klienstanúsítvány, 1-es érték), akkor a böngésző klienstanúsítványon alapuló hitelesítést használ az újonnan hozzáadott felhasználók esetében, akik SAML használatával jelentkezhetnek be. Az ilyen felhasználóknak nem kell jelszót használniuk, gyorsítótárazott helyi adataikat pedig a megfelelő titkosítási kulcsok védik. Ez a beállítás lehetővé teszi például az intelligens kártyákon alapuló felhasználói hitelesítés beállítását (felhívjuk figyelmét, hogy ehhez telepíteni kell az intelligens kártya köztes alkalmazását a DeviceLoginScreenExtensions házirenden keresztül).
Ez a házirend csak azokra a felhasználókra érvényes, akik SAML-alapú hitelesítést használnak.</translation>
<translation id="4105989332710272578">A tanúsítványok átláthatósága keretrendszer végrehajtásának kikapcsolása az URL-ek egy listájánál</translation>
<translation id="4121350739760194865">Megakadályozza az alkalmazáspromóciók megjelenését az új lap oldalon</translation>
<translation id="412697421478384751">Annak engedélyezése, hogy a felhasználók gyenge PIN-kódot adjanak meg a lezárási képernyő PIN-kódjaként.</translation>
<translation id="4138655880188755661">Időkorlát</translation>
<translation id="4144164749344898721">Ez a házirend többféle, energiagazdálkodási stratégiával kapcsolatos beállítást vezérel arra vonatkozóan, amikor a felhasználó tétlenné válik.
Négyféle művelet választható:
* A képernyő elsötétül, ha a felhasználó tétlen marad a |ScreenDim| beállítás által meghatározott ideig.
* A képernyő kikapcsol, ha a felhasználó tétlen marad a |ScreenOff| beállítás által meghatározott ideig.
* Figyelmeztető párbeszédpanel jelenik meg, ha a felhasználó tétlen marad az |IdleWarning| beállítás által meghatározott ideig – ez a figyelmeztetés tájékoztatja a felhasználót arról a műveletről, amelyet a tétlenség következtében hajt majd végre a rendszer. A figyelmeztető üzenet csak akkor jelenik meg, ha a tétlenségi művelet a kijelentkezés vagy a leállítás.
* Az |IdleAction| beállítás által meghatározott művelet következik be, amennyiben a felhasználó tétlen marad az |Idle| beállítás által meghatározott ideig.
A késleltetés idejét a fenti műveletek mindegyikénél ezredmásodpercben kell megadni, és a megadott értéknek nullánál nagyobbnak kell lennie a kapcsolódó művelet kiváltásához. Ha a késleltetés értéke nulla, akkor a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nem hajtja végre a kapcsolódó műveletet.
A fenti késleltetések mindegyikénél igaz, hogy amennyiben az időtartam nincs beállítva, akkor a rendszer az alapértelmezett időtartamot alkalmazza.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a |ScreenDim| értékének mindenképpen alacsonyabbnak vagy ugyanannyinak kell lennie, mint a |ScreenOff| értékének, a |ScreenOff| és az |IdleWarning| értékeinek pedig mindenképpen alacsonyabbnak vagy ugyanannyinak kell lenniük, mint az |Idle| értékének.
Az |IdleAction| beállítása a következő négy művelet valamelyike lehet:
* |Suspend|
* |Logout|
* |Shutdown|
* |DoNothing|
Ha az |IdleAction| beállítás értéke nincs megadva, akkor az alapértelmezett művelet, azaz a felfüggesztés következik be.
Külön beállítások adhatók meg a hálózati áramforrásról és az akkumulátorról való működésre vonatkozóan is.
</translation>
<translation id="4150201353443180367">Megjelenítés</translation>
<translation id="4157003184375321727">Az operációs rendszer és a firmware verziójának jelentése</translation>
<translation id="4157594634940419685">Hozzáférés engedélyezése a natív CUPS-nyomtatókhoz</translation>
<translation id="4160962198980004898">Az eszköz MAC-címének forrása dokkolt állapotban</translation>
<translation id="4163705126749612234">Beállítja a távoli hozzáférésű ügyfelek kötelező domainneveit, és megakadályozza, hogy a felhasználók módosítsák őket.
Ha a beállítás aktiválva van, kizárólag a megadott domainek valamelyikéhez tartozó ügyfelek tudnak kapcsolódni a gazdagéphez.
Ha a beállítás le van tiltva, vagy ha nincs konfigurálva, akkor a rendszer az adott kapcsolattípusra érvényes alapértelmezett házirendet alkalmazza. Ez lehetővé teszi, hogy az ügyfelek távoli segítségkérés céljából bármelyik domainről kapcsolódhassanak a gazdagéphez; míg korlátlan távoli hozzáféréssel csak a gazdagép tulajdonosa tud kapcsolódni.
Ez a beállítás felülbírálja a RemoteAccessHostClientDomain házirendet (ha ez utóbbi be van állítva).
Lásd még: RemoteAccessHostDomainList.</translation>
<translation id="4164601239783385546">Engedélyezi a beragadó billentyűk nevű kisegítő lehetőséget.
Ha a házirend igaz értékre van beállítva, a beragadó billentyűk mindig engedélyezve lesznek.
Ha a házirend hamis értékre van beállítva, a beragadó billentyűk mindig le lesznek tiltva.
Ha beállítja ezt a házirendet, a felhasználók nem módosíthatják vagy bírálhatják felül.
Ha nem állítja be a házirendet, akkor a beragadó billentyűk kezdetben le vannak tiltva, de a felhasználó bármikor engedélyezheti őket.</translation>
<translation id="4171331498167688968">Ha a házirend értéke hamis, akkor a harmadik felek szoftverei számára engedélyezve lesz a futtatható kódok Chrome-folyamatokba történő beszúrása. Ha a házirend nincs beállítva, vagy értéke igaz, akkor a harmadik felek szoftverei nem tudnak beszúrni futtatható kódot a Chrome-folyamatokba.
A házirend értékétől függetlenül a böngésző jelenleg nem tiltja le, hogy harmadik felek szoftverei futtatható kódot szúrjanak be a folyamataiba olyan számítógépen, amely <ph name="MS_AD_NAME" />-domainhez csatlakozik.</translation>
<translation id="4183229833636799228">Alapértelmezett <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-beállítás</translation>
<translation id="4192388905594723944">URL a távoli hozzáférésű kliens hitelesítési tokenjének ellenőrzéséhez</translation>
<translation id="4203389617541558220">Az eszköz működési idejének korlátozása automatikus újraindítások beütemezésével.
Ha a házirend be van állítva, meghatározza az eszköz működési idejének hosszát, amelynek letelte után automatikus újraindítás történik.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor az eszköz működési ideje nincs korlátozva.
Amennyiben beállítja ezt a házirendet, a felhasználók nem módosíthatják vagy bírálhatják felül.
Az automatikus újraindítás a kiválasztott időpontban történik meg, de ha a felhasználó éppen használja az eszközt, akkor legfeljebb 24 órával késleltethető.
Megjegyzés: az automatikus újraindítások jelenleg csak akkor engedélyezettek, ha a bejelentkezési képernyő látható, vagy ha egy kioszkalkalmazás munkamenete fut. Ez változni fog a jövőben, és a házirend mindig érvényes lesz, függetlenül attól, hogy folyamatban van-e egy munkamenet vagy bármilyen konkrét típus.
A házirend értékét másodpercben kell megadni. A legkisebb megengedett érték 3600 másodperc (egy óra).</translation>
<translation id="4203879074082863035">A felhasználó számára csak az engedélyezőlistán szereplő nyomtatók jelennek meg</translation>
<translation id="420512303455129789">Az URL-ekhez logikai jelölőt rendelő szótár, amely azt határozza meg, hogy a gazdagéphez való hozzáférés engedélyezett (igaz) vagy tiltott (hamis) legyen-e.
Ez a házirend belső használatra készült a <ph name="PRODUCT_NAME" /> számára.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Képernyő zárolásának késleltetései</translation>
<translation id="423797045246308574">Lehetővé teszi, hogy létrehozza az olyan webhelyeket megadó URL-minták egy listáját, ahol nem engedélyezett a kulcslétrehozás. Ha valamelyik URL-minta a „KeygenAllowedForUrls” házirendben található, akkor ez a házirend felülírja ezen kivételeket.
Ha a házirend konfigurálatlanul marad, akkor a rendszer a globális alapértelmezett értéket használja a „DefaultKeygenSetting” házirendből (ha az be van állítva), egyéb esetben pedig a felhasználó saját személyes beállításából.</translation>
<translation id="4238997902172035160">Beállítja a címtárat, amelyet a <ph name="PRODUCT_NAME" /> a profilok barangolási példányának tárolására használ majd.
Ha beállítja ezt a házirendet, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> a megadott címtárat használja a profilok barangolási példányának tárolására, ha a <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" /> házirend engedélyezve van. Ha a <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" /> házirend le van tiltva, vagy ha nincs beállítva, az ebben a házirendben tárolt értéket nem használja a rendszer.
A használható változók listáját a https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables weboldalon találja.
Ha a házirend nincs beállítva, a rendszer a barangolási profil alapértelmezett elérési útját használja.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Az Android-alkalmazások nem használják a gyorsítótárat. Ha több felhasználó telepíti ugyanazt az Android-alkalmazást, akkor az mindegyik felhasználó számára újonnan töltődik le.</translation>
<translation id="4243336580717651045">Engedélyezi az URL-alapú anonimizált adatgyűjtést a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> esetében és megakadályozza, hogy a felhasználók megváltoztassák ezt a beállítást.
Az URL-alapú anonimizált adatgyűjtés a Google-nak továbbítja a felhasználó által megnyitott oldalak URL-jét a keresés és a böngészés javítása érdekében.
Ha bekapcsolja a házirendet, az URL-alapú anonimizált adatgyűjtés mindig aktív lesz.
Ha kikapcsolja a házirendet, az URL-alapú anonimizált adatgyűjtés soha nem lesz aktív.
Ha a házirend beállítatlanul marad, az URL-alapú anonimizált adatgyűjtés aktív lesz, de a felhasználó kikapcsolhatja.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Nem</translation>
<translation id="4261820385751181068">Az eszköz bejelentkezési képernyőjének nyelv- és országkódja</translation>
<translation id="427220754384423013">Meghatározza, hogy mely nyomtatókat használhatja a felhasználó.
A házirend csak akkor van használatban, ha a(z) <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> lehetőség van kiválasztva a(z) <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> házirendnél.
Ha használatban van a házirend, csak a házirendben lévő értékeknek megfelelő azonosítójú nyomtatók állnak a felhasználó rendelkezésére. Az azonosítóknak meg kell felelniük a(z) <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> házirend fájljában meghatározott „id” vagy „guid” mezőknek.
</translation>
<translation id="427632463972968153">Megadja a POST segítségével történő képkeresésekor használt paramétereket. Vesszővel elválasztott név–érték párokat tartalmaz. Ha az egyik érték egy sablonparaméter, ami a fenti példában az {imageThumbnail}, valódi indexképadatok kerülnek a helyére.
Ez egy opcionális házirend. Ha nincs beállítva, a képkeresési kérelmet a rendszer a GET metódus segítségével továbbítja.
Ez a házirend csak akkor érvényesül, ha a „DefaultSearchProviderEnabled” házirend engedélyezve van.</translation>
<translation id="4285674129118156176">Az ARC használatának engedélyezése nem társult felhasználók számára</translation>
<translation id="4289903996435140853">Lehetővé teszi egy olyan URL-lista megadását, amely meghatározza, hogy mely webhelyek kapnak automatikusan engedélyt az adott gyártótól származó és adott termékazonosítóval rendelkező USB-eszközhöz való hozzáférésre. A házirend csak akkor érvényes, ha a listán szereplő összes elemnél szerepel eszköz és URL-cím is. Az eszközök mindegyike tartalmazhat gyártó- és termékazonosítót is. A kihagyott azonosítókat a rendszer – egy kivételével – helyettesítő karakterként kezeli. Az egyetlen kivétel az, hogy a termékazonosítót nem lehet megadni a gyártóazonosító nélkül. Ellenkező esetben a rendszer érvénytelennek tekinti és figyelmen kívül hagyja a házirendet.
Az USB-engedélyezési modell a kérelmező webhely URL-címét („kérelmező URL”) és a keretként szolgáló legfelső szintű webhely URL-címét („beágyazó URL”) használja arra, hogy engedélyt adjon a kérelmező URL-nek az USB-eszközhöz való hozzáférésre. A kérelmező URL és a beágyazó URL eltérhetnek egymástól, ha a kérelmező webhely betöltése iframe keretben történik. Az „urls” mező tehát két URL vesszővel elválasztott karakterláncát is tartalmazhatja a kérelmező és a beágyazó URL megadása érdekében. Ha csak egy URL van megadva, akkor a rendszer abban az esetben adja meg a hozzáférést az adott USB-eszközökhöz, ha a kérelmező webhely egyezik ezzel az URL-címmel (függetlenül a beágyazottsági állapottól). Az „urls” mezőben lévő URL-címeknek érvényes URL-eknek kell lenniük, máskülönben a rendszer figyelmen kívül hagyja a házirendet.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, akkor a böngésző valamennyi webhelyre vonatkozóan a globális alapértelmezett értéket használja a „DefaultWebUsbGuardSetting” házirend alapján (ha be van állítva) vagy a felhasználó személyes konfigurációja alapján (ha nincs beállítva az említett házirend).
Az ebben a házirendben megadott URL-minták nem ütközhetnek a WebUsbBlockedForUrls házirendben beállítottakkal. Ha mégis ütközés van, akkor ez a házirend élvez elsőbbséget a WebUsbBlockedForUrls és WebUsbAskForUrls házirendekkel szemben.
Az ebben és a WebUsbAllowDevicesForUrls házirendben megadott értékeket a rendszer egyesíti.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Olyan alkalmazásokból álló listát ad meg, amelyek jegyzetkészítő alkalmazásként engedélyezhetők a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> lezárási képernyőjén.
Ha az előnyben részesített jegyzetkészítő alkalmazás engedélyezve van a lezárási képernyőn, akkor ezen a képernyőn szerepel majd az előnyben részesített jegyzetkészítő alkalmazás indítására szolgáló kezelőfelület-elem.
Indítás után az alkalmazás a lezárási képernyő tetején alkalmazásablakot, míg a lezárási képernyő felületén adatelemeket (jegyzeteket) tud létrehozni. Az alkalmazás létrehozott jegyzeteket importál az elsődleges felhasználói munkamenetbe, ha a munkamenet zárolása fel van oldva. Jelenleg csak a Chrome jegyzetkészítő alkalmazásai támogatottak a lezárási képernyőn.
Ha a házirend be van állítva, a felhasználó csak akkor engedélyezhet alkalmazást a lezárási képernyőn, ha a házirend listaértékei közt szerepel az alkalmazás bővítményazonosítója.
A házirend üres listára való beállítása ennek következtében teljesen letiltja a lezárási képernyőn való jegyzetkészítést.
Felhívjuk figyelmét, hogy az alkalmazásazonosítót tartalmazó házirend nem jelenti feltétlenül azt, hogy a felhasználó jegyzetkészítő alkalmazásként tudja majd engedélyezni az alkalmazást a lezárási képernyőn. Chrome 61-en például a platform tovább korlátozza a rendelkezésre álló alkalmazások készletét.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, akkor a házirend által előírt korlátozások nem vonatkoznak majd a felhasználó által a lezárási képernyőn engedélyezhető alkalmazások készletére.</translation>
<translation id="4313767483634435271">Az eszköz dokkolójának MAC-címe</translation>
<translation id="4322842393287974810">Annak engedélyezése, hogy a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> verziójának ellenőrzését a késés nélkül, automatikusan indított kioszkalkalmazás végezze.</translation>
<translation id="4325690621216251241">Kijelentkezés gomb elhelyezése a tálcán</translation>
<translation id="4332177773549877617">Az Android-alkalmazások telepítéseivel kapcsolatos események naplózása</translation>
<translation id="4335292026668105285">Meghatározza a felhasználói adatbevitel nélkül eltelt időtartamot, amelyet követően a rendszer figyelmeztető párbeszédablakot jelenít meg, ha hálózati áramról működik.
Ha a házirend be van állítva, megadja azt az időtartamot, ameddig a felhasználónak tétlennek kell maradnia, mielőtt a(z) <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> megjeleníti a figyelmeztető párbeszédablakot, amellyel tájékoztatja a felhasználót arról a műveletről, amelyet a tétlenség következtében hajt majd végre a rendszer.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor nem jelenik meg figyelmeztető párbeszédablak.
A házirend értékét ezredmásodpercben kell megadni. Az értéknek kisebbnek kell lennie a tétlenségi késleltetésnél.
A figyelmeztető üzenet csak akkor jelenik meg, ha a tétlenségi művelet a kijelentkezés vagy a leállítás.</translation>
<translation id="4346674324214534449">Lehetővé teszi annak a beállítását, hogy le szeretné-e tiltani a hirdetéseket a tolakodó hirdetéseket tartalmazó webhelyeken.
Ha a házirend beállítása 2, akkor a hirdetések le lesznek tiltva a tolakodó hirdetéseket tartalmazó webhelyeken.
Ez a viselkedés azonban nem érvényesül, ha a SafeBrowsingEnabled házirend beállítása Hamis.
Ha a házirend beállítása 1, akkor a hirdetések nem lesznek letiltva a tolakodó hirdetéseket tartalmazó webhelyeken.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor a 2-es beállítás lesz használatban.</translation>
<translation id="4347908978527632940">Ha a felhasználó felügyelt felhasználó, akkor tartalomszolgáltatón keresztül az egyéb Android-alkalmazások lekérdezhetik a felhasználó webkorlátozásait.
Ha hamis, vagy nincs beállítva, akkor a tartalomszolgáltató nem ad vissza információkat.</translation>
<translation id="435461861920493948">Olyan minták listáját tartalmazza, amelyek a fiókok <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngészőben való láthatóságát szabályozzák.
Az eszközön tárolt összes Google-fiókot összehasonlítjuk a házirendben tárolt mintákkal, hogy meghatározzuk a fiók láthatóságát a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngészőben. A fiók akkor lesz látható, ha a neve egyezik bármelyik mintával a listán. Ellenkező esetben a fiókot elrejtjük.
A „*” helyettesítő karakter nulla vagy több tetszőleges karakter helyettesítésére használható. A feloldó karakter a „\”, így a tényleges „*” vagy „\” karakterekkel való egyezéshez „\” karaktert kell eléjük tenni.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, akkor az eszközön található összes Google-fiók látható lesz a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngészőben.</translation>
<translation id="4360826270668210664">Ha a házirend be van állítva, a távoli hozzáférésű gazdagép megköveteli, hogy a hitelesítést végrehajtó ügyfelek erről az URL-ről szerezzék be a kapcsolódáshoz szükséges hitelesítési tokent. A RemoteAccessHostTokenValidationUrl házirenddel együtt kell használni.
Ez a funkció jelenleg le van tiltva a szerveroldalon.</translation>
<translation id="4363057787588706121">Különböző forrásokból származó listaházirendek egyesítésének engedélyezése.</translation>
<translation id="436581050240847513">Hálózati eszközinterfészek bejelentése</translation>
<translation id="4372704773119750918">A vállalati felhasználó ne használhassa a többprofilos módot (elsődleges vagy másodlagos)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Az összes kép megjelenítésének engedélyezése valamennyi webhely számára</translation>
<translation id="437791893267799639">Házirend nincs beállítva, adatmigráció és ARC letiltása</translation>
<translation id="4389073105055031853">A felhasználók kezelhetik az összes tanúsítványt.</translation>
<translation id="4389091865841123886">TPM mechanizmussal történő távoli tanúsítás konfigurálása.</translation>
<translation id="4408428864159735559">Előre beállított hálózati fájlmegosztások listája.</translation>
<translation id="4410236409016356088">Hálózati sávszélesség szabályozásának engedélyezése</translation>
<translation id="441217499641439905">A Google Drive mobiladat-kapcsolaton keresztüli használatának letiltása a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> Fájlok alkalmazásában</translation>
<translation id="4415603335307944578">Ha a házirend értéke igaz, vagy ha nincs beállítva, akkor a böngésző újra megjeleníti az üdvözlőoldalt az operációs rendszer frissítése utáni első indításkor.
Ha a házirend értéke hamis, akkor a böngésző nem jeleníti meg újra az üdvözlőoldalt az operációs rendszer frissítése utáni első indításkor.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Ha a házirend értéke hamis, akkor a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> nem küldhet véletlenszerűen lekérdezéseket Google-szervereknek pontos időbélyeg kéréséhez. A lekérdezések akkor engedélyezettek, ha a házirend értéke igaz, vagy ha nincs beállítva.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Proxybeállítások manuális megadása</translation>
<translation id="4429220551923452215">Engedélyezi vagy letiltja az alkalmazások parancsikonját a könyvjelzősávon.
Ha az irányelv nincs megadva, a felhasználó eldöntheti, hogy megjeleníti vagy elrejti az alkalmazások parancsikonját a könyvjelzősáv helyi menüjében.
Ha az irányelvet megadták, a felhasználó nem változtathatja meg azt, és az alkalmazások parancsikonja vagy mindig látszik, vagy sohasem.</translation>
<translation id="4432762137771104529">A Biztonságos Böngészés bővített jelentésének engedélyezése</translation>
<translation id="443454694385851356">Régi (nem biztonságos)</translation>
<translation id="443665821428652897">Webhelyadatok törlése a böngésző bezárásakor (elavult)</translation>
<translation id="4439132805807595336">PluginVm futtatásának engedélyezése az eszköz számára.
Ha a házirend hamis értékre van beállítva, vagy beállítatlanul marad, a <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> nincs engedélyezve az eszközön. Ha a házirend értéke igaz, a <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> engedélyezve van az eszközön, amennyiben az egyéb beállítások is engedélyezik. A <ph name="PLUGIN_VM_ALLOWED_POLICY_NAME" /> értékének igaznak kell lennie, a <ph name="PLUGIN_VM_LICENSE_KEY_POLICY_NAME" /> és a <ph name="PLUGIN_VM_IMAGE_POLICY_NAME" /> beállításokat pedig meg kell adni, hogy lehessen futtatni <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> beépülő modult.</translation>
<translation id="4439336120285389675">Elavult Web Platform-funkciók listájának megadása ideiglenes engedélyezéshez.
Ez a házirend lehetővé teszi a rendszergazdák számára elavult Web Platform-funkciók engedélyezését korlátozott időtartamra. A funkciókat egy karakterlánccímke azonosítja, és a házirend listáján szereplő címkéknek megfelelő funkciók újra aktiválásra kerülnek.
Ha nem állítja be a házirendet, illetve ha a lista üres, vagy annak egyik eleme sem felel meg a támogatott karakterlánccímkék valamelyikének, akkor letiltva marad az összes elavult Web Platform-funkció.
Bár magát a házirendet támogatja az összes fenti platform, előfordulhat, hogy maga az engedélyezett funkció kevesebb platformon áll rendelkezésre. Nem lehet újraengedélyezni az összes elavult Web Platform-funkciót. Kizárólag a lent felsoroltakat lehet engedélyezni korlátozott időtartamra, amely időtartam eltérő az egyes funkciók esetében. A karakterlánccímkék általános formátuma a következő: [DeprecatedFeatureName]_EffectiveUntil[yyyymmdd]. A https://bit.ly/blinkintents webhelyen további információkat talál a Web Platform-funkciók módosításának hátterében álló szándékokról.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Lezárás engedélyezése, ha az eszköz tétlen vagy felfüggesztett</translation>
<translation id="4449469846627734399">Az energiaellátási peak shift funkció napjainak konfigurálása</translation>
<translation id="4449545651113180484">Képernyő elforgatása 270 fokkal</translation>
<translation id="445270821089253489">A jelentésekbe kerülő felhasználói és eszközadatok beállítására szolgál.</translation>
<translation id="4454820008017317557">A <ph name="PRODUCT_NAME" />-eszköztár ikonjának megjelenítése</translation>
<translation id="4467952432486360968">Harmadik féltől származó cookie-k letiltása</translation>
<translation id="4474167089968829729">Jelszavak mentésének aktiválása a jelszókezelőben</translation>
<translation id="4476769083125004742">Ha a házirend beállítása <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, az Android-alkalmazások nem férhetnek hozzá a helyadatokhoz. Ha a házirendet más értékre állítja, vagy ha nem ad meg beállítást, a rendszer a felhasználó beleegyezését kéri, ha valamelyik Android-alkalmazás hozzá kíván férni a helyadatokhoz.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Kényszerített Biztonságos Keresés</translation>
<translation id="4482640907922304445">Megjeleníti a Kezdőoldal gombot az <ph name="PRODUCT_NAME" /> eszköztárán. Ha engedélyezi ezt a beállítást, a Kezdőoldal gomb mindig látható. Ha letiltja a beállítást, a Kezdőoldal gomb soha nem látható. Ha engedélyezi vagy letiltja ezt a beállítást, a felhasználók nem módosíthatják és nem írhatják felül a <ph name="PRODUCT_NAME" /> ezen beállítását. Ha a házirend nincs beállítva, a felhasználó dönthet a Kezdőoldal gomb megjelenítéséről.</translation>
<translation id="4483649828988077221">Az automatikus frissítés letiltása</translation>
<translation id="4485425108474077672">Az Új lap oldal URL-jének beállítása</translation>
<translation id="4492287494009043413">Képernyőképek készítésének letiltása</translation>
<translation id="4494132853995232608">Wilco DTC</translation>
<translation id="449423975179525290">A <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> kapcsolódó házirendjeinek beállításai.</translation>
<translation id="450537894712826981">Konfigurálja a gyorsítótár méretét, amelyet a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> arra használ, hogy a gyorsítótárazott médiafájlokat a merevlemezen tárolja.
Ha beállítja ezt a házirendet, a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> attól függetlenül használni fogja a megadott méretű gyorsítótárat, hogy a felhasználó megadta-e a „--media-cache-size” jelölőt. A házirendben meghatározott érték nem abszolút határ, inkább egy javaslat a gyorsítótárazó rendszer számára. A néhány megabájt alatti, túl kicsi értékeket a rendszer automatikusan felkerekíti egy használható minimumra.
Ha a házirend értéke 0, a rendszer az alapértelmezett méretet használja a gyorsítótárhoz, és ezt a felhasználó nem tudja megváltoztatni.
Ha a házirend nincs beállítva, a rendszer az alapértelmezett méretet használja, és azt a felhasználó felülbírálhatja a „--media-cache-size” jelölővel.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Ha a házirend értéke igaz, vagy ha a házirend nincs beállítva, akkor a rendszer engedélyezi a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> használatát, amelyet a felhasználók az alkalmazás menüjéből, az adott oldal helyi menüiből, a Cast-kompatibilis webhelyeken található médiavezérlőkből, vagy ha megjelenik, a Cast-eszköztár ikonjából indíthatnak majd el.
Ha a házirend értéke hamis, akkor a rendszer letiltja a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> használatát.</translation>
<translation id="4515404363392014383">Biztonságos Böngészés engedélyezése megbízható forrásoknak</translation>
<translation id="4518251772179446575">Kérdezzen rá minden alkalommal, amikor egy webhely követni szeretné a felhasználók fizikai helyzetét</translation>
<translation id="4519046672992331730">Engedélyezi a keresési javaslatokat a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> cím- és keresősávjában, és megakadályozza, hogy a felhasználók megváltoztassák ezt a beállítást.
Ha engedélyezi ezt a beállítást, a keresési javaslatok használatban lesznek.
Ha letiltja a beállítást, a keresési javaslatok soha nem lesznek használatban.
Ha engedélyezi vagy letiltja ezt a beállítást, a felhasználók nem módosíthatják és nem írhatják felül ezt a beállítást a következőben: <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ha a házirend konfigurálatlanul marad, akkor a rendszer engedélyezi azt, de a felhasználó módosíthatja.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Az Android-alkalmazások a Google Play segítségével kényszerítetten telepíthetők a Google Felügyeleti Konzolról. Nem használják ezt a házirendet.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Android-korlátozás neve:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Eszköz helyi fiókjai</translation>
<translation id="4543502256674577024">Eszközfrissítési beállítások</translation>
<translation id="4554651132977135445">Felhasználói házirend visszacsatolás-feldolgozási módja</translation>
<translation id="4554841826517980623">Ez a házirend azt szabályozza, hogy a <ph name="PRODUCT_NAME" /> hálózati fájlmegosztások funkciója a <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> használatával fedezze-e fel a hálózaton megosztott tartalmakat.
Ha a házirend értéke Igaz, a megosztásfelfedezés a <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> protokoll segítségével fedezi fel a hálózaton megosztott tartalmakat.
Ha a házirend értéke Hamis, a megosztásfelfedezés nem használja erre a célra a <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> protokollt.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor alapértelmezés szerint le van tiltva a vállalati felügyelt felhasználóknál, és aktiválva van a nem felügyelt felhasználóknál.</translation>
<translation id="4555850956567117258">A felhasználó távoli tanúsításának engedélyezése</translation>
<translation id="4557134566541205630">Alapértelmezett keresőszolgáltató új lap oldal URL-címe</translation>
<translation id="4567137030726189378">A Fejlesztői eszközök használatának engedélyezése</translation>
<translation id="4578265298946081589">Ne legyen újraindítás a felhasználó kijelentkezésekor.</translation>
<translation id="4578912515887794133">Ha a beállítás engedélyezve van, a távoli hozzáférésű gazdagép összeveti a helyi felhasználó (akihez a gazdagép társítva van) nevét és a gazdagép tulajdonosaként regisztrált Google-fiók nevét (amely „johndoe”, ha a gazdagép tulajdonosa a „johndoe@example.com” Google-fiók). A távoli hozzáférésű gazdagép nem indul el, ha a gazdagép tulajdonosának neve eltér annak a helyi felhasználónak a nevétől, akihez a gazdagép társítva van. A RemoteAccessHostMatchUsername házirendet a RemoteAccessHostDomain házirenddel együtt használva kényszeríthető az is, hogy a gazdagép tulajdonosának Google-fiókja egy meghatározott domainhez (pl. „example.com”) legyen társítva.
Ha ez a beállítás le van tiltva, illetve nincs megadva, akkor a távoli hozzáférésű gazdagép bármely helyi felhasználóhoz társítható.</translation>
<translation id="4591366717022345234">A felhasználók számára Quick Fix Buildet biztosít</translation>
<translation id="4600786265870346112">Nagy egérmutató engedélyezése</translation>
<translation id="4604931264910482931">Natív üzenetkezelő tiltólista konfigurálása</translation>
<translation id="4617338332148204752">A metacímkék ellenőrzésének kihagyása a következőben: <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.</translation>
<translation id="4625915093043961294">Bővítménytelepítési kivétellista beállítása</translation>
<translation id="4632343302005518762">A felsorolt tartalomtípusok kezelésének engedélyezése a(z) <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> számára</translation>
<translation id="4632566332417930481">A Fejlesztői eszközök használatának letiltása a vállalati házirendek által telepített bővítmények esetében, és a használat engedélyezése más esetekben</translation>
<translation id="4633786464238689684">A legfelső sor billentyűinek alapértelmezett viselkedését módosítja funkciógombokra.
Ha a házirend értéke igaz, akkor a billentyűzet legfelső sorának billentyűi alapértelmezés szerint a funkciógombok feladatát fogják ellátni. A keresőbillentyűt kell megnyomni, hogy ismét médiabillentyűkként szolgáljanak.
Ha a házirend értéke hamis, vagy ha nincs beállítva, akkor a billentyűk alapértelmezés szerint médiavezérlési funkciókat fognak ellátni, és akkor viselkednek funkcióbillentyűként, ha a keresőbillentyűt nyomva tartják.</translation>
<translation id="4639407427807680016">A tiltólistáról mentesülő natív üzenetkezelő gazdagépek neve</translation>
<translation id="4650759511838826572">URL protokollsémák tiltása</translation>
<translation id="465099050592230505">Vállalati internetes áruház URL-je (megszűnt)</translation>
<translation id="4661889655253181651">A tartalombeállítások lehetővé teszik az adott típusú tartalmak (pl. cookie-k, képek vagy JavaScriptek) kezelésének meghatározását.</translation>
<translation id="4665897631924472251">Bővítménykezelési beállítások</translation>
<translation id="4668325077104657568">Képek alapértelmezett beállítása</translation>
<translation id="4670865688564083639">Legalább:</translation>
<translation id="4671708336564240458">Beállíthatja, hogy a sértő tartalmakat tartalmazó webhelyek megnyithassanak-e új ablakokat vagy lapokat.
Ha a beállítás értéke Igaz, a sértő tartalmakat tartalmazó webhelyek nem nyithatnak meg új ablakokat vagy lapokat.
Ez a viselkedés nem fog jelentkezni, ha a SafeBrowsingEnabled házirend értéke Hamis.
Ha a beállítás értéke Hamis, a sértő tartalmakat tartalmazó webhelyek megnyithatnak új ablakokat vagy lapokat.
Ha a házirend nincs beállítva, az alapértelmezett érték Igaz.</translation>
<translation id="467236746355332046">Támogatott funkciók:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Azon URL-minták listájának testreszabása, amelyeket minden esetben a(z) <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> segítségével kell megjeleníteni.
Ha a házirend nincs beállítva, akkor a rendszer a „ChromeFrameRendererSettings” házirendben meghatározott alapértelmezett megjelenítőt használja valamennyi webhely esetében.
Példamintákért lásd a következő címet: https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Nyisson meg egy URL-listát</translation>
<translation id="4674871290487541952">Nem biztonságos algoritmusok engedélyezése a bővítmények frissítésekor és telepítésekor történő integritás-ellenőrzéseknél</translation>
<translation id="4680936297850947973">Megszűnt az M68-as verzióban. Használja helyette a DefaultPopupsSetting házirendet.
A teljes magyarázatot a következő linken találja: https://www.chromestatus.com/features/5675755719622656.
Ha engedélyezett ez a házirend, a webhelyeknek engedélyezve lesz, hogy egyszerre navigáljanak és nyissanak meg új ablakokat és lapokat.
Ha le van tiltva ez a házirend, illetve nincs beállítva, a webhelyek számára le lesz tiltva, hogy egyszerre navigáljanak és nyissanak meg új ablakokat és lapokat.</translation>
<translation id="4680961954980851756">Automatikus kitöltés engedélyezése</translation>
<translation id="4703402283970867140">Intelligens elsötétítési modell engedélyezése a képernyő elsötétítési időtartamának növeléséhez</translation>
<translation id="4722122254122249791">Webhely-izoláció engedélyezése meghatározott forrásoknál</translation>
<translation id="4722399051042571387">Ha hamisra van állítva, a felhasználók nem tudnak majd gyenge vagy könnyen kitalálható jelszót beállítani.
Néhány példa a gyenge PIN-kódra: egy számjegyet ismétlő PIN-kódok (1111), egyesével növekvő számsorból álló PIN-kódok (1234), egyesével csökkenő számsorból álló PIN-kódok (4321) és a gyakran használt PIN-kódok.
Alapértelmezés szerint gyengének minősülő PIN-kódok esetén csak figyelmeztetjük a felhasználókat, és nem kapnak hibaüzenetet.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Engedélyezze a tűzfalon való átjárást a távoli ügyfelek felől</translation>
<translation id="4725528134735324213">Az Android Backup Service engedélyezése</translation>
<translation id="4725801978265372736">Annak megkövetelése, hogy egyezzen a helyi felhasználónak és a távoli hozzáférésű gazdagép tulajdonosának a neve</translation>
<translation id="4733471537137819387">Az integrált HTTP-hitelesítéssel kapcsolatos szabályok.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Szerverek, amelyekre a <ph name="PRODUCT_NAME" /> delegálhat.
Több szervernév megadása esetén azokat vesszővel válassza el. A helyettesítő karakterek (*) engedélyezettek.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> még akkor sem delegál felhasználói hitelesítési adatokat, ha a szervert az intraneten lévőnek érzékeli.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Klienstanúsítvány a RemoteAccessHostTokenValidationUrl címhez történő csatlakozáshoz</translation>
<translation id="4757671984625088193">Ha értéke igaz, vagy ha nincs beállítva, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> megjeleníti az aktuális oldalhoz kapcsolódó javasolt oldalakat.
Ezeket a javaslatokat a rendszer a Google szervereiről kéri le távolról.
Ha értéke hamis, a böngésző nem kér le és nem jelenít meg javaslatokat.</translation>
<translation id="4759650396863318477">Lehetővé teszi annak az időtartamnak a beállítását (ezredmásodpercben), ameddig a felhasználóknak megjelenik az értesítés, hogy a <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngészőt vagy a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-t újra kell indítani a függőben lévő frissítés alkalmazásához.
Ez alatt az idő alatt a rendszer többször is tájékoztatja a felhasználót a frissítés szükségességéről. <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-eszközök esetében az újraindítási értesítés a tálcán jelenik meg a <ph name="RELAUNCH_HEADS_UP_PERIOD_POLICY_NAME" /> házirendnek megfelelően. A <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngésző esetében az értesítési időszak egyharmadának letelte után az alkalmazásmenü változása jelzi, hogy újraindításra van szükség. Az értesítési időszak kétharmadának elérésekor, valamint az értesítési időszak leteltekor az értesítés színe megváltozik. A <ph name="RELAUNCH_NOTIFICATION_POLICY_NAME" /> házirend által engedélyezett további értesítések is ezt a mintát követik.
Ha nincs beállítva, akkor az alapértelmezett időszak 345 600 000 ezredmásodperc (négy nap) a <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-eszközök, és 604 800 000 ezredmásodperc (egy hét) a <ph name="PRODUCT_NAME" /> esetében.</translation>
<translation id="4777805166623621364">
Ez a SitePerProcess beállítás használható annak letiltására, hogy a felhasználók kikapcsolhassák az összes webhelyet elszigetelő alapértelmezett viselkedést. Ne feledje, hogy az IsolateOrigins házirend is hasznos lehet további, pontosabb eredetek elszigetelésére.
Ha a házirend engedélyezett, a felhasználók nem tudják kikapcsolni az alapértelmezett viselkedést, amelynél minden webhely a saját folyamatában fut.
Ha a házirend nincs beállítva, vagy le van tiltva, a felhasználók kikapcsolhatják a webhely-elszigetelést
(pl. a chrome://flags oldalon található „Disable site isolation” [Webhely-elszigetelés letiltása] beállítás használatával). A házirend letiltása és/vagy beállításának mellőzése nem kapcsolja ki a webhely-elszigetelést.
A <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> 76-os és korábbi verzióiban ajánlatos a <ph name="DEVICE_LOGIN_SCREEN_SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" /> eszközházirend beállítása ugyanarra az értékre. Ha a két házirend által megadott értékek nem egyeznek, az késést okozhat a felhasználói munkamenetbe való belépés során, miközben a böngésző éppen alkalmazni próbálja a felhasználói házirend által meghatározott értéket.
MEGJEGYZÉS: Ez a házirend nem alkalmazható Android rendszeren. Ha engedélyezni szeretné a SitePerProcess házirendet Androidon, használja a SitePerProcessAndroid házirend-beállítást.
</translation>
<translation id="4788252609789586009">Engedélyezi a <ph name="PRODUCT_NAME" /> automatikus kitöltés funkcióját, és lehetővé teszi a felhasználók számára az internetes űrlapok automatikus kitöltését korábban eltárolt hitelkártyaadatokkal.
Ha le van tiltva ez a beállítás, az automatikus kitöltés funkció nem ajánlja fel és nem végzi el a hitelkártyaadatok kitöltését, és nem ment további hitelkártyaadatokat, amelyeket a felhasználó az interneten való böngészés közben ad meg.
Ha engedélyezve van ez a beállítás, vagy nincs értéke, a felhasználó vezérelheti az automatikus kitöltés funkció hitelkártyákkal kapcsolatos használatát a kezelőfelületen.</translation>
<translation id="4791031774429044540">A nagy egérmutató kisegítő lehetőség engedélyezése.
Ha a házirend értéke igaz, a nagy egérmutató mindig engedélyezve lesz.
Ha a házirend értéke hamis, a nagy egérmutató mindig le lesz tiltva.
Amennyiben beállítja ezt a házirendet, a felhasználók nem módosíthatják, és nem bírálhatják felül.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, akkor a nagy egérmutató kezdetben le lesz tiltva, de a felhasználó bármikor engedélyezheti.</translation>
<translation id="4802905909524200151"><ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware frissítési szokásainak beállítása</translation>
<translation id="4804828344300125154">Mindig legyen újraindítás a felhasználó kijelentkezésekor.</translation>
<translation id="4807950475297505572">A legrégebben használt felhasználók eltávolítása, amíg elegendő szabad terület nem lesz</translation>
<translation id="4816674326202173458">A vállalati felhasználók elsődlegesek és másodlagosak is lehetnek (alapértelmezett működés nem felügyelt felhasználók esetén)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Végrehajtandó művelet a tétlenségi késleltetés elérésekor akkumulátorról történő üzemelés során</translation>
<translation id="4832852360828533362">Felhasználó- és eszközjelentések</translation>
<translation id="4834526953114077364">A legrégebben használt, az utóbbi 3 hónapban nem bejelentkezett felhasználók eltávolítása, amíg elegendő szabad terület nem lesz</translation>
<translation id="4835622243021053389">NTLMv2-hitelesítés engedélyezése.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Teljes képernyős mód engedélyezése</translation>
<translation id="4861767323695239729">A felhasználói munkamenetben engedélyezett beviteli módok konfigurálása</translation>
<translation id="487460824085252184">Automatikus áttelepítés, felhasználói beleegyezés kérése nélkül.</translation>
<translation id="4874982543810021567">WebUSB letiltása ezeken a webhelyeken</translation>
<translation id="4876805738539874299">Engedélyezi a legmagasabb SSL-verziót</translation>
<translation id="4887274746092315609">Lehetővé teszi az oldalak számára a munkameneten belüli jelszómódosítást SAML-felhasználók esetében</translation>
<translation id="4897928009230106190">Megadja a javaslatok POST segítségével történő keresésekor használt paramétereket. Vesszővel elválasztott név–érték párokat tartalmaz. Ha az egyik érték egy sablonparaméter, ami a fenti példában a {searchTerms}, valódi keresési kifejezések kerülnek a helyére.
Ez egy opcionális házirend. Ha nincs beállítva, a javasolt keresési kérelmet a rendszer a GET metódus segítségével továbbítja.
Ez a házirend csak akkor érvényesül, ha a „DefaultSearchProviderEnabled” házirend engedélyezve van.</translation>
<translation id="489803897780524242">A keresési kifejezések elhelyezését szabályozó paraméter az alapértelmezett keresési szolgáltató esetében</translation>
<translation id="4899708173828500852">Biztonságos böngészés engedélyezése</translation>
<translation id="4899802251198446659">Lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a videók automatikusan lejátszhatók-e (felhasználói engedély nélkül) hangtartalommal a <ph name="PRODUCT_NAME" /> böngészőben.
Ha a házirend beállítása Igaz, akkor a <ph name="PRODUCT_NAME" /> automatikusan lejátszhatja a médiatartalmakat.
Ha a házirend beállítása Hamis, akkor a <ph name="PRODUCT_NAME" /> nem játszhatja le automatikusan a médiatartalmakat. Az AutoplayWhitelist házirend használható ennek felülírására a megadott URL-mintáknál.
A <ph name="PRODUCT_NAME" /> alapértelmezés szerint nem játszhatja le automatikusan a médiatartalmakat. Az AutoplayWhitelist házirend használható ennek felülírására a megadott URL-mintáknál.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben fut a <ph name="PRODUCT_NAME" />, és a házirend módosul, akkor a változás csak az újonnan megnyitott lapokon érvényesül. Emiatt egyes lapokon továbbra is a korábbi viselkedés tapasztalható.
</translation>
<translation id="4906194810004762807">Frissítési arány az eszköz irányelveihez</translation>
<translation id="4917385247580444890">Erős</translation>
<translation id="4923806312383904642">A nem kompatibilis házirendek felülbírálásának engedélyezése a WebDriver számára</translation>
<translation id="494613465159630803">Cast-erősítő</translation>
<translation id="494924690085329212">Újraindítás a felhasználó kijelentkezésekor, ha az Android rendszer fut.</translation>
<translation id="4962262530309732070">Ha a házirend értéke igaz, vagy ha nincs beállítva, akkor a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> lehetővé teszi személyek hozzáadását a felhasználókezelőből.
Ha a házirend értéke hamis, akkor a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> nem teszi lehetővé új profilok létrehozását a felhasználókezelőből.</translation>
<translation id="4970855112942626932">A böngészőbe való bejelentkezés letiltása</translation>
<translation id="4978405676361550165">Ha az „OffHours” házirend be van állítva, akkor a rendszer nem veszi figyelembe a megadott eszközházirendeket (azaz az alapértelmezés szerinti beállításokkal használja őket) a meghatározott időintervallumban. A Chrome újra beállítja az eszközszabályzatokat minden alkalommal, amikor az „OffHours” időszaka elindul vagy befejeződik. Az „OffHours” időszak végén és az eszközszabályzat beállításainak módosulásakor a felhasználók értesítést kapnak, és kijelentkezteti őket a rendszer (pl. amikor a felhasználó nem engedélyezett fiókkal van bejelentkezve).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Adattípus:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Elavult bővítmények futtatásának engedélyezése</translation>
<translation id="4986560318567565414">A Chrome elérési útvonala a másik böngészőről való átváltáshoz.</translation>
<translation id="4988291787868618635">A tétlenségi késleltetés elteltével végzendő művelet</translation>
<translation id="5034604678285451405">Az energiaellátás peak shift funkciójára vonatkozó százalékos küszöbérték beállítása.
Ez a házirend csak akkor használatos, ha a DevicePowerPeakShiftEnabled igaz értékre van beállítva.
Ha a házirend nincs konfigurálva, akkor az energiaellátás peak shift funkciója mindig le lesz tiltva.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Hozzáférés engedélyezése a tartalomcsomagokon kívüli webhelyekhez</translation>
<translation id="5052081091120171147">Ez a házirend engedélyezése esetén a böngészési előzmények importálását kényszeríti a jelenlegi alapértelmezett böngészőből. Bekapcsolása esetén a házirend az importálás párbeszédpanelére is hatással van. Ha le van tiltva, nem történik meg a böngészési előzmények importálása. Ha nincs beállítva, akkor előfordulhat, hogy a rendszer a felhasználótól kérdezi meg, hogy megtörténjen-e az importálás, vagy hogy lehet-e automatikus az importálás.</translation>
<translation id="5055312535952606505">Konfigurálja a <ph name="PRODUCT_NAME" /> proxybeállításait. Ezek a proxybeállítások az ARC-alkalmazások számára is rendelkezésre állnak majd.
Ha engedélyezi ezt a beállítást, a <ph name="PRODUCT_NAME" /> és az ARC-alkalmazások figyelmen kívül hagyják a proxyval kapcsolatban a parancssorból megadott összes beállítást.
Ha beállítatlanul hagyja ezt a házirendet, akkor a felhasználók saját maguk választhatják ki a proxybeállításaikat.
Ha a <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> házirend be van állítva, felülbírálja a következő egyedi házirendek mindegyikét: <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_PAC_URL_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_SERVER_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_BYPASS_POLICY_NAME" /> és <ph name="PROXY_SERVER_MODE_POLICY_NAME" />.
A <ph name="PROXY_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> mező lehetővé teszi a <ph name="PRODUCT_NAME" /> által használt proxyszerver megadását, és megakadályozza, hogy a felhasználók módosítsák a proxybeállításokat.
A <ph name="PROXY_PAC_URL_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> mező a proxy .pac fájljára mutató URL.
A <ph name="PROXY_SERVER_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> mező a proxyszerverre mutató URL.
A <ph name="PROXY_BYPASS_LIST_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> mező azoknak a proxyszervereknek a listáját tartalmazza, amelyeket a <ph name="PRODUCT_NAME" /> megkerül.
A <ph name="PROXY_SERVER_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> mező megszűnt, helyette a „ProxyMode” mező használható. Lehetővé teszi a <ph name="PRODUCT_NAME" /> által használt proxyszerver meghatározását, és megakadályozza, hogy a felhasználók megváltoztassák a proxybeállításokat.
Ha a „ProxyMode” beállításaként a „direct” értéket választja ki, a böngésző sosem használ proxyt, és figyelmen kívül hagyja az összes többi mezőt.
Ha a „ProxyMode” beállításaként a „system” értéket választja ki, akkor a böngésző a rendszer proxyját használja, és figyelmen kívül hagyja az összes többi mezőt.
Ha a „ProxyMode” beállításaként az „auto_detect” értéket választja ki, akkor a böngésző figyelmen kívül hagyja az összes többi mezőt.
Ha a „ProxyMode” beállításaként a „fixed_server” értéket választja ki, akkor a böngésző a „ProxyServer” és a „ProxyBypassList” mezőket használja.
Ha a „ProxyMode” beállításaként a „pac_script” értéket választja ki, akkor a böngésző a „ProxyPacUrl” és a „ProxyBypassList” mezőket használja.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Nagyító kikapcsolva</translation>
<translation id="5058573563327660283">Az automatikus megtisztítás során a lemezterület felszabadításához használt stratégia kiválasztása (elavult)</translation>
<translation id="5067143124345820993">A bejelentkezett felhasználó engedélyezőlistája</translation>
<translation id="5075834892754086022">Ha be van állítva a házirend, a rendszer kényszeríti a PIN-kód beállított minimális hosszának
betartását. (A PIN-kód hosszának abszolút minimuma 1. Az ennél kisebb
értékek is 1-nek számítanak.)
Ha nincs beállítva a házirend, akkor a rendszer legalább hat
számjegyű PIN-kód alkalmazására kényszeríti a felhasználót. Ez az ajánlott legkisebb érték.</translation>
<translation id="5076274878326940940">Lehetővé teszi alapértelmezett keresőmotor használatát.
Ha aktiválja ezt a beállítást, a böngésző az alapértelmezett szolgáltatóval hajt végre keresést, amikor a felhasználó URL helyett más szöveget gépel be a cím- és keresősávba.
A többi alapértelmezett keresési házirend beállításával adhatja meg az alapértelmezettként használni kívánt keresőszolgáltatót. Ha ezeket nem adja meg, a felhasználó kiválaszthatja az alapértelmezett szolgáltatót.
Ha letiltja ezt a beállítást, a böngésző nem hajt végre keresést, ha a felhasználó nem URL-címet ír be a cím- és keresősávba.
Ha aktiválja vagy letiltja ezt a beállítást, a felhasználók nem bírálhatják felül a <ph name="PRODUCT_NAME" /> beállításai között.
Ha nem állítja be ezt a házirendet, az alapértelmezett keresőszolgáltató engedélyezve lesz, a felhasználó pedig beállíthatja a keresőmotorok listáját.
Ez a házirend csak olyan Windows-példányokon hozzáférhető, amelyek csatlakoznak <ph name="MS_AD_NAME" />-domainhez, illetve csak olyan Windows 10 Pro- vagy Enterprise-példányokon használható, amelyeken aktiválva van az eszközkezelés.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Nyomtatási előnézet letiltása</translation>
<translation id="5090209345759901501">A Flash-tartalmak beállításainak kiterjesztése az összes tartalomra</translation>
<translation id="5090791951240382356">Különböző forrásokból származó szótárházirendek egyesítésének engedélyezése.</translation>
<translation id="5093540029655764852">Megadja az ütemezést (napokban), amely szerint a kliens módosítja gépi fiókjelszavát. A jelszót véletlenszerűen generálja a kliens, és nem látható a felhasználó számára.
A felhasználói jelszavakhoz hasonlóan a gépi jelszavakat is rendszeresen módosítani kell. A házirend letiltása, illetve sok napra állítása negatív hatással lehet a biztonságra, mivel több időt biztosít az esetleges támadóknak a gépi fiókjelszó megtalálására és használatára.
Ha a házirend nincs beállítva, a gépi fiókjelszót 30 naponta módosítja a rendszer.
Ha a házirend értéke 0, le van tiltva a gépi fiókjelszó módosítása.
Fontos megjegyezni, hogy a jelszavak régebbiek lehetnek a megadott napok számánál, ha a kliens annál hosszabb időn át offline állapotban volt.</translation>
<translation id="510196893779239086">Ez a házirend szabályozza, hogy a Chrome teljesen bezáródik-e, amikor az utolsó lap másik böngészőre váltana át.
Ha a házirend nincs beállítva, vagy ha igazra van állítva, a Chrome legalább egy lapot megnyitva hagy, miután másik böngészőre vált át.
Ha a házirend hamis értékre van állítva, a Chrome bezárja a lapot a másik böngészőre való átváltás után (még akkor is, ha ez volt az utolsó lap). Ez azt eredményezi, hogy a Chrome teljesen bezárul.</translation>
<translation id="5102203758995933166">Lehetővé teszi a hálózati konfiguráció push módszerrel történő, felhasználónkénti alkalmazását <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-eszközre. A hálózati konfiguráció az Open Network Configuration által meghatározott formátumú JSON-karakterlánc.</translation>
<translation id="5105313908130842249">Képernyő lezárásának késleltetése akkumulátorról való működés során</translation>
<translation id="5108031557082757679">Eszközökhöz kötött letiltott vállalati nyomtatók</translation>
<translation id="5124368997194894978">Hálózati áramforrás esetén történő rendszerindítás engedélyezése</translation>
<translation id="5131211790949066746">Engedélyezi az <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, <ph name="EXTENSION_INSTALL_WHITELIST_POLICY_NAME" /> és <ph name="EXTENSION_INSTALL_FORCELIST_POLICY_NAME" /> bővítménytelepítési listákra vonatkozó házirendek összevonását.
Ha engedélyezi ezt a beállítást, a rendszer egyetlen listába vonja össze a gépi platform, a gépi felhő és a felhasználói platform házirendjeinek értékeit, és egy egész listaként kezeli őket ahelyett, hogy csak a legmagasabb prioritással rendelkező forrás értékeit használná.
Ha letiltja vagy konfigurálatlanul hagyja a beállítást, a rendszer csak a legmagasabb prioritású forrás listabejegyzéseit veszi figyelembe, míg az összes többi forrás ütközésként jelenik meg, és figyelmen kívül hagyja őket a rendszer.</translation>
<translation id="5141670636904227950">A bejelentkezési képernyőn engedélyezett alapértelmezett nagyítótípus beállítása</translation>
<translation id="5142301680741828703">Mindig a <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> segítségével jelenítse meg a következő URL-mintákat</translation>
<translation id="5148753489738115745">Lehetővé teszi további paraméterek megadását, amelyeket a(z) <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> használ a(z) <ph name="PRODUCT_NAME" /> indításakor.
Ha nincs beállítva ez a házirend, akkor a rendszer az alapértelmezett parancssort használja.</translation>
<translation id="5152787786897382519">A Chromium és a Google Chrome is rendelkezik olyan házirendcsoportokkal, amelyek egymástól függve biztosítják valamelyik funkció vezérelhetőségét. Ezeket a kombinációkat az alábbi házirendcsoportok jelképezik. Mivel a házirendeknek többféle forrása is lehet, a rendszer csak a legmagasabb prioritású forrásból származó értékeket alkalmazza. Az ugyanabban a csoportban lévő, de alacsonyabb prioritású forrásból származó értékeket figyelmen kívül hagyja. A prioritási sorrendet a következő házirend határozza meg: <ph name="POLICY_PRIORITY_DOC_URL" />.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Az ellenőrző hálózati csomagok küldésének gyakorisága (ezredmásodpercben).
Ha nem állítja be a házirendet, az alapértelmezett időtartam három perc.
A minimális időtartam 30 másodperc, a maximális 24 óra. A
tartományon kívüli értékek ebbe a tartományba lesznek beszorítva.</translation>
<translation id="5163002264923337812">A régi internetalapú bejelentkezési folyamat engedélyezése</translation>
<translation id="5168529971295111207">Ez a házirend elavult, használja helyette a ProxyMode házirendet.
Lehetővé teszi a <ph name="PRODUCT_NAME" /> által használt proxyszerver meghatározását, és megakadályozza, hogy a felhasználók megváltoztassák a proxybeállításokat.
Ez a házirend csak akkor lép érvénybe, ha a <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> házirend nincs beállítva.
Ha úgy dönt, hogy soha nem használ proxyszervert, és mindig közvetlenül kapcsolódik, a böngésző az összes többi beállítást figyelmen kívül hagyja.