blob: e19c76e2ca935a661a382e7b50d7df3e08ac0654 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="lt">
<translation id="1002439864875515590">Jei ši politika nustatyta į tuščią eilutę arba yra nesukonfigūruota, „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ nerodys automatinio užbaigimo parinkties naudotojų prisijungimo eigoje.
Jei ši politika nustatyta į eilutę, kuri nurodo domeno pavadinimą, „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ rodys automatinio užbaigimo parinktį prisijungiant naudotojams, todėl naudotojai galės įvesti tik savo naudotojo vardą be domeno pavadinimo plėtinio. Naudotojas galės nepaisyti šio domeno pavadinimo plėtinio.
Jei politikos vertė nėra tinkamas domenas, politika taikoma nebus.</translation>
<translation id="101438888985615157">Pasukti ekraną 180 laipsnių kampu</translation>
<translation id="1016912092715201525">Konfigūruojamos „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ vykdomos numatytosios naršyklės patikros; naudotojams šio nustatymo keisti neleidžiama.
Jei įgalinsite šį nustatymą, paleidžiant „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ visada tikrins, ar ji yra numatytoji naršyklė, ir, jei galima, automatiškai užsiregistruos.
Jei šis nustatymas bus išjungtas, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ niekada netikrins, ar ji yra numatytoji naršyklė, o naudotojams bus neleidžiama naudoti šios parinkties nustatymo valdiklių.
Nenustačius šio nustatymo „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ leis naudotojui valdyti numatytosios naršyklės parinktis ir nurodyti, ar turi būti pateikti naudotojui skirti pranešimai, jei naršyklė nėra numatytoji.
Pastaba „<ph name="MS_WIN_NAME" />“ administratoriams: įgalinti šį nustatymą galima tik įrenginiuose, kuriuose veikia versija „Windows 7“. Jei įrenginyje įdiegta „Windows 8“ arba vėlesnė versija, turite pritaikyti „numatytųjų programų susiejimų“ failą, kuris paverčia „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ protokolų <ph name="HHTPS_PROTOCOL" /> ir <ph name="HTTP_PROTOCOL" /> (ir pasirinktinai protokolo <ph name="FTP_PROTOCOL" /> bei failų formatų <ph name="HTML_EXTENSION" />, <ph name="HTM_EXTENSION" />, <ph name="PDF_EXTENSION" />, <ph name="SVG_EXTENSION" />, <ph name="WEBP_EXTENSION" /> ir kt.) dorokle. Jei reikia daugiau informacijos, žr. <ph name="SUPPORT_URL" />.</translation>
<translation id="1017967144265860778">Energijos valdymas prisijungimo ekrane</translation>
<translation id="1019101089073227242">Nustatyti naudotojo duomenų katalogą</translation>
<translation id="1022361784792428773">Plėtinių, kurių diegti naudotojams turi būti neleidžiama (arba „*“, jei neleidžiama nė vieno), ID</translation>
<translation id="102492767056134033">Nustatyti numatytąją ekrano klaviatūros būseną prisijungimo ekrane</translation>
<translation id="1027000705181149370">Nurodoma, ar į naudotojo profilį turi būti perduodami autentifikavimo slapukai, kuriuos nustatė SAML IdP.
Jei prisijungiantis naudotojas autentifikuojamas naudojant SAML IdP, IdP nustatyti slapukai pirmiausia įrašomi į laikiną profilį. Šiuos slapukus galima perkelti į naudotojo profilį, kad būtų galima toliau autentifikuoti.
Kai ši politika nustatyta kaip „tiesa“, IdP nustatyti slapukai perkeliami į naudotojo profilį kaskart, kai jie prisijungiant autentifikuojami pagal SAML IdP.
Kai ši politika nustatyta kaip „netiesa“ arba nenustatyta, IdP nustatyti slapukai perkeliami į naudotojo profilį, tik kai naudotojas pirmą kartą prisijungia įrenginyje.
Ši politika paveikia tik tuos naudotojus, kurių domenas sutampa su įrenginio registracijos domenu. Kitų naudotojų atvejais IdP nustatyti slapukai perkeliami į naudotojo profilį, tik kai naudotojas pirmą kartą prisijungia įrenginyje.</translation>
<translation id="1029052664284722254">Priverstinis įrenginio paleidimas iš naujo naudotojui atsijungus</translation>
<translation id="1030120600562044329">Įgalinamas anonimiškų „Google“ skirtų „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ naudojimo ir su strigtimis susijusių duomenų ataskaitų kūrimas; naudotojams šio nustatymo keisti neleidžiama.
Jei įgalinsite šį nustatymą, „Google“ bus siunčiamos anonimiškos naudojimo ir su strigtimis
susijusių duomenų ataskaitos. Jei jį išjungsite, ši informacija nebus siunčiama
„Google“. Abiem atvejais naudotojai negalės keisti ar nepaisyti nustatymo.
Nenustačius šios politikos, bus taikomas tas nustatymas, kurį naudotojas pasirinko
diegdamas / pirmą kartą paleisdamas.
Ši politika pasiekiama tik „Windows“ objektuose, kurie susieti su „<ph name="MS_AD_NAME" />“ domenu, arba „Windows 10 Pro“ ar „Enterprise“ objektuose, kurie užregistruoti naudoti įrenginių tvarkymo funkciją.
(Jei naudojate „Chrome“ OS, žr. „DeviceMetricsReportingEnabled“.)</translation>
<translation id="1035385378988781231">Ši politika valdo, ar „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ tinklo failų bendrinimo įrenginių funkcija naudoja NTLM tapatybei nustatyti.
Kai ši politika nustatyta kaip „Tiesa“, NTLM naudojama mažų ir vidutinio dydžio įmonių bendrinimo įrenginių tapatybei nustatyti, jei reikia.
Kai ši politika nustatyta kaip „Netiesa“, mažų ir vidutinio dydžio įmonių bendrinimo įrenginių tapatybės nustatymas naudojant NTLM išjungtas.
Nenustačius politikos numatytoji vertė yra išjungta įmonių valdomiems naudotojams ir įgalinta nevaldomiems naudotojams.</translation>
<translation id="1040446814317236570">PAC URL perdavimo įgalinimas (skirta https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Teikiamos aparatinės įrangos statistikos, pvz., centrinio procesoriaus / laisvosios prieigos atminties naudojimo, ataskaitos.
Jei ši politika nustatyta į „false“, nebus teikiamos statistikos ataskaitos.
Jei ji nustatyta į „true“ arba yra nenustatyta, statistikos ataskaitos bus teikiamos.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Laikinai įgalinti nebenaudojamas žiniatinklio platformos funkcijas</translation>
<translation id="1047128214168693844">Neleisti jokioje svetainėje stebėti naudotojo buvimo vietos</translation>
<translation id="1049138910114524876">Konfigūruojama „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ prisijungimo ekrane priverstinai vykdoma lokalė.
Jei ši politika nustatyta, prisijungimo ekranas visada bus pateikiamas lokale, kuria pateikta pirma šios politikos vertė (politika apibrėžta kaip sąrašas, kad būtų suderinama ir ateityje). Jei ši politika nenustatyta arba nustatytas tuščias sąrašas, prisijungimo ekranas bus pateikiamas paskutinės naudotojo sesijos lokale. Jei ši politika nustatyta į netinkamą lokalės vertę, prisijungimo ekranas bus pateikiamas atsargine lokale (šiuo metu tai en-US).</translation>
<translation id="1052499923181221200">Ši politika neturi įtakos, nebent „SamlInSessionPasswordChangeEnabled“ nustatyta kaip „Tiesa“.
Jei ši politika nustatyta kaip „Tiesa“ ir nustatyta jos vertė, pvz., 14, tai reiškia, kad SAML naudotojams bus pranešta likus 14 dienų iki konkrečios jų slaptažodžio galiojimo pabaigos dienos.
Tada jie gali nedelsdami tai sutvarkyti pakeitę slaptažodį vykstant sesijai ir atnaujinę jį, nepasibaigus galiojimo laikui.
Bet šie pranešimai bus rodomi, tik jei SAML tapatybės teikėjas siunčia informaciją apie slaptažodžio galiojimo pabaigos laiką į įrenginį, vykstant SAML prisijungimo procesui.
Nustačius šios politikos nulinę vertę naudotojams nebus iš anksto pranešta. Jiems bus pranešta, tik kai jau bus pasibaigęs slaptažodžio galiojimo laikas.
Jei ši politika nustatyta, naudotojas negali jos keisti ar nepaisyti.</translation>
<translation id="1062011392452772310">Įgalinti nuotolinį įrenginio patvirtinimą</translation>
<translation id="1062407476771304334">Pakeisti</translation>
<translation id="1079801999187584280">Neleisti naudoti kūrėjo įrankių</translation>
<translation id="1087437665304381368">Ši politika valdo tik „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ kūrėjo režimą. Jei norite uždrausti galimybę pasiekti „Android“ kūrėjo parinktis, turite nustatyti politiką „<ph name="DEVELOPER_TOOLS_DISABLED_POLICY_NAME" />“.</translation>
<translation id="1093082332347834239">Jei šis nustatymas įgalintas, nuotolinės pagalbos prieglobos serveris bus vykdomas su „<ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />“ leidimais. Taip nuotoliniai naudotojai galės sąveikauti su pakeltais langais vietiniame naudotojo staliniame kompiuteryje.
Jei šis nustatymas išjungtas arba nesukonfigūruotas, nuotolinės pagalbos prieglobos serveris bus vykdomas naudotojo kontekste ir nuotoliniai naudotojai negalės sąveikauti su pakeltais langais staliniame kompiuteryje.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Numatytasis paieškos teikėjas</translation>
<translation id="1099282607296956954">Įgalinti visų svetainių atskyrimą</translation>
<translation id="1100570158310952027">
Politikoje nurodytas šaltinių (URL) arba prieglobos serverio pavadinimo šablonų
(pvz., *.example.com), kuriems nebus taikomi nesaugių šaltinių apribojimai,
sąrašas.
Siekiama leisti organizacijoms nustatyti pasenusių programų, negalinčių
taikyti TLS, baltojo sąrašo šaltinius arba darbinį serverį vidiniams žiniatinklio
tobulinimams atlikti, kad organizacijų kūrėjai galėtų išbandyti funkcijas,
kurioms reikia saugaus konteksto, ir darbiniame serveryje nereikėtų diegti
TLS. Ši politika taip pat neleis, kad „omnibox“ šaltinis būtų pažymėtas kaip
„Nesaugus“.
Šioje politikoje nustačius URL sąrašą poveikis toks pat, kaip nustačius
komandinės eilutės žymą „--unsafely-treat-insecure-origin-as-secure“ į
kableliais atskirtų tų pačių URL sąrašą. Jei ši politika nustatyta, bus
nepaisoma komandinės eilutės žymos.
Ši politika nepaisys „UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecure“ (jei yra).
Daugiau informacijos apie saugius kontekstus pateikiama adresu
https://www.w3.org/TR/secure-contexts/.
</translation>
<translation id="1107764601871839136">Nurodomas grupės politikos objekto (angl. „Group Policy Object“, GPO) talpyklos visas laikas (valandomis). Užuot pakartotinai atsisiųsdama GPO kaskart gaunant politiką, sistema gali pakartotinai naudoti talpykloje saugomus GPO, jei jų versija nepakeista. Ši politika nurodo maksimalią trukmę, kiek laiko galima pakartotinai naudoti talpykloje saugomus GPO, prieš juos pakartotinai atsisiunčiant. Paleidus iš naujo ar atsijungus talpykla išvaloma.
Jei politika nenustatyta, talpykloje saugomus GPO galima pakartotinai naudoti iki 25 val.
Jei politika nustatyta kaip 0, GPO saugojimo talpykloje funkcija išjungta. Atminkite, kad tai padidina serverio apkrovą, nes GPO pakartotinai atsisiunčiami kaskart gaunant politiką, net jei nebuvo pakeisti.</translation>
<translation id="1117462881884985156"><ph name="PRODUCT_NAME" />“ apeis visus tarpinius serverius, kurių priegloba nurodyta šiame sąraše.
Ši politika veikia tik tada, jei skiltyje „Pasirinkti, kaip nurodyti tarpinio serverio nustatymus“ tarpinio serverio nustatymus pasirinkote nurodyti patys ir jei nenurodyta politika „<ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />“.
Jei pasirinkote kokį nors kitą tarpinio serverio politikos nustatymo režimą, turėtumėte nenustatyti šios politikos.
Jei reikia išsamesnių pavyzdžių, apsilankykite adresu
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1117535567637097036">Protokolų doroklės, nustatytos pagal šią politiką, nenaudojamos apdorojant „Android“ tikslus.</translation>
<translation id="1118093128235245168">Leisti svetainėms prašyti naudotojo suteikti galimybę pasiekti prijungtą USB įrenginį</translation>
<translation id="1128903365609589950">Konfigūruojamas katalogas, kurį „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ naudos, kad išsaugotų talpykloje saugomus failus diske.
Jei nustatysite šią politiką, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ naudos pateiktą katalogą neatsižvelgiant į tai, ar naudotojas nurodė žymą „--disk-cache-dir“, ar ne. Kad neprarastumėte duomenų ir išvengtumėte kitų netikėtų klaidų, ši politika neturėtų būti nustatyta tomo šakniniame kataloge ar kitais tikslais naudojamame kataloge, nes „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ tvarko savo turinį.
Galimų naudoti kintamųjų sąrašą rasite apsilankę adresu https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Jei ši politika nenustatyta, bus naudojamas numatytasis talpyklos katalogas ir naudotojas galės jo nepaisyti naudodamas komandos eilutės žymą „--disk-cache-dir“.</translation>
<translation id="113521240853905588">Konfigūruojamos kalbos, kurios gali būti naudojamos kaip pageidaujamos „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ kalbos.
Jei nustatyta ši politika, naudotojas prie pageidaujamų kalbų sąrašo gali pridėti tik vieną iš šioje politikoje nurodytų kalbų. Jei ši politika nenustatyta arba nustatyta kaip tuščias sąrašas, naudotojas gali nurodyti bet kokias pageidaujamas kalbas. Jei ši politika nustatyta kaip sąrašas su netinkamomis vertėmis, visų netinkamų verčių nepaisoma. Jei naudotojas prie pageidaujamų kalbų sąrašo anksčiau pridėjo kalbų, kurios neleidžiamos pagal šią politiką, šios kalbos bus pašalintos. Jei naudotojas anksčiau sukonfigūravo, kad „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ būtų pateikiama kalba, kuri nėra leidžiama pagal šią politiką, kitą kartą naudotojui prisijungus pateikties kalba bus pakeista į leidžiamą NS kalbą. Priešingu atveju „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ bus taikoma pagal šią politiką nustatyta pirmoji tinkama vertė arba bus perjungta į atsarginę lokalę (šiuo metu „en-US“), jei šioje politikoje yra tik netinkami įrašai.</translation>
<translation id="1135264353752122851">Konfigūruojama, kurie klaviatūros išdėstymai leidžiami „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ naudotojų sesijoms.
Jei ši politika nustatyta, naudotojas gali pasirinkti tik vieną iš šios politikos nurodytų įvesties metodų. Jei ši politika nenustatyta arba nustatyta kaip tuščias sąrašas, naudotojas gali pasirinkti visus palaikomus įvesties metodus. Jei dabartinis įvesties metodas neleidžiamas pagal šią politiką, įvesties metodas bus perjungtas į aparatinės įrangos klaviatūros išdėstymą (jei leidžiama) arba pirmą tinkamą įrašą šiame sąraše. Visų netinkamų ar nepalaikomų įvesties metodų šiame sąraše bus nepaisoma.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Ši politika aktyvi tik dirbant mažmeninės prekybos režimu.
Nustatoma trukmė iki ekrano užsklandos parodymo įrenginių prisijungimo ekrane dirbant mažmeninės prekybos režimu.
Politikos vertė turėtų būti nurodyta milisekundėmis.</translation>
<translation id="1141767714195601945">Pagal šią politiką valdomi „Chrome“ skirti komandos eilutės parametrai iš „Internet Explorer“.
Jei neįdiegtas „Internet Explorer“ skirtas „Pasenusių naršyklių palaikymo“ priedas, ši politika negalioja.
Kai ši politika nenustatyta, „Internet Explorer“ perduoda „Chrome“ tik URL kaip komandos eilutės parametrą.
Kai ši politika nustatyta kaip eilučių sąrašas, eilutės sujungiamos tarpais ir perduodamos „Chrome“ kaip komandos eilutės parametrai.
Jei elemente yra ${url}, jis pakeičiamas norimo atidaryti puslapio URL.
Jei jokiame elemente nėra ${url}, URL pridedamas komandos eilutės pabaigoje.
Aplinkos kintamieji išplečiami. Sistemoje „Windows“ %ABC% pakeičiama ABC aplinkos kintamojo verte.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Leisti vaizdus šiose svetainėse</translation>
<translation id="1152117524387175066">Pateikti įrenginio „Dev“ perjungimo būseną paleidžiant.
Jei ši politika nustatyta kaip „False“, „Dev“ perjungimo būsena nebus pateikta.</translation>
<translation id="1160479894929412407">Leisti QUIC protokolą</translation>
<translation id="1160939557934457296">Neleisti tęsti veiksmų iš Saugaus naršymo įspėjimo puslapio</translation>
<translation id="1189817621108632689">Leidžiama nustatyti URL šablonų, nurodančių svetaines, kuriose neleidžiama pateikti vaizdų, sąrašą.
Nenustačius šios politikos, visose svetainėse naudojama visuotinė numatytoji vertė iš politikos „DefaultImagesSetting“ (jei nustatyta) arba naudotojo asmeninės konfigūracijos.
Atkreipkite dėmesį, kad anksčiau ši politika per klaidą buvo įgalinta „Android“, bet ši funkcija šioje platformoje niekada nebuvo visiškai palaikoma.</translation>
<translation id="1194005076170619046">Jei įgalinta, kai sesija aktyvi ir ekranas neužrakintas, sistemos juostelėje rodomas didelis, raudonas atsijungimo mygtukas.
Jei išjungta arba nenurodyta, sistemos juostelėje didelis, raudonas atsijungimo mygtukas nerodomas.</translation>
<translation id="1197437816436565375">Negalite priversti „Android“ programų naudoti tarpinio serverio. „Android“ programos gali pasiekti dalį tarpinio serverio nustatymų, į kuriuos gali savanoriškai atsižvelgti. Jei reikia išsamesnės informacijos, žr. politiką „<ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />“.</translation>
<translation id="1198465924256827162">Įrenginio būsenos įkėlimo nustatymo dažnis milisekundėmis.
Jei ši politika nenustatyta, numatytasis dažnis yra 3 val. Minimalus
leistinas dažnis yra 60 sekundžių.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Įgalinti įmonės spausdintuvai</translation>
<translation id="1216919699175573511">Įgalinti „Signed HTTP Exchange“ (SXG) palaikymą</translation>
<translation id="1219695476179627719">Nurodoma, ar įrenginyje turėtų būti grąžinta pagal politiką „<ph name="DEVICE_TARGET_VERSION_PREFIX_POLICY_NAME" />“ nustatyta versija, jei jame jau paleista naujesnė versija.
Numatytasis nustatymas yra „RollbackDisabled“.</translation>
<translation id="1221359380862872747">Įkelti nurodytus URL prisijungiant prie demonstracinės versijos</translation>
<translation id="1223789468190631420">Saugus naršymas įgalina patikimų šaltinių būseną</translation>
<translation id="122899932962115297">Baltasis sąrašas, kuriuo valdoma, kuriuos sparčiojo atrakinimo režimus naudotojas gali konfigūruoti ir naudoti norėdamas atrakinti užrakinimo ekraną.
Ši vertė yra eilučių sąrašas. Galiojantys sąrašo įrašai yra: „all“, „PIN“, „FINGERPRINT“. Prie sąrašo pridėjus „all“ naudotojui bus pasiekiami visi sparčiojo atrakinimo režimai, įskaitant tuos, kurie bus įdiegti ateityje. Priešingu atveju bus pasiekiami tik sąraše pateikiami sparčiojo atrakinimo režimai.
Pavyzdžiui, jei norite leisti naudoti visus sparčiojo atrakinimo režimus, naudokite ["all"]. Jei norite leisti atrakinti naudojant PIN kodą arba kontrolinį kodą, naudokite ["PIN", "FINGERPRINT"]. Jei norite išjungti visus sparčiojo atrakinimo režimus, naudokite [].
Pagal numatytuosius nustatymus tvarkomuose įrenginiuose nepasiekiami jokie sparčiojo atrakinimo režimai.</translation>
<translation id="123081309365616809">Įgalinamas turinio perdavimas į įrenginį</translation>
<translation id="1231349879329465225">Leidžiama įjungti ir išjungti spartųjį perėjimą.
Tai taikoma visiems naudotojams ir visoms sąsajoms įrenginyje.
Kad būtų galima naudoti spartųjį perėjimą, turi būti įgalintas ir šis nustatymas, ir tinklo ONC nuosavybė.
Nustatytas spartusis perėjimas lieka įjungtas, kol politika pakeičiama, kad jis būtų išjungtas.
Jei ši politika nustatyta kaip „false“, spartusis perėjimas nenaudojamas.
Jei politika nustatyta kaip „true“, spartusis perėjimas naudojamas, kai jį palaiko belaidis prieigos taškas.</translation>
<translation id="1243570869342663665">Valdomas „SafeSites“ turinio suaugusiesiems filtravimas.</translation>
<translation id="1257550411839719984">Numatytojo atsisiuntimų katalogo nustatymas</translation>
<translation id="1265053460044691532">Apribokite laiką, per kurį per SAML autentifikuotas naudotojas gali prisijungti neprisijungęs</translation>
<translation id="1290634681382861275">Valdomi įvairūs nustatymai, įskaitant USB, „Bluetooth“, politikos atnaujinimą, kūrėjo režimą ir kt.</translation>
<translation id="1291880496936992484">Įspėjimas: RC4 bus visiškai pašalinta iš „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ įdiegus 52 versiją (maždaug 2016 m. rugsėjo mėn.) ir ši politika nebegalios.
Jei politika nenustatyta arba nustatyta į „false“, TLS RC4 šifruotieji programų komplektai nebus įgalinti. Priešingu atveju ją galima nustatyti į „true“, kad būtų išsaugotas suderinamumas su pasenusiu serveriu. Tai laikina priemonė; serverį reikia iš naujo sukonfigūruoti.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Naudoti .pac tarpinio serverio scenarijų</translation>
<translation id="1304973015437969093">Automatiškai diegiami plėtinių / programų ID ir atnaujinimo URL</translation>
<translation id="1307454923744766368">Šaltiniai arba prieglobos serverio pavadinimo šablonai, kuriems netaikomi
nesaugių šaltinių apribojimai</translation>
<translation id="1312799700549720683">Valdomi pateikties nustatymai.</translation>
<translation id="131353325527891113">Rodyti naudotojų vardus prisijungimo ekrane</translation>
<translation id="1327466551276625742">Įgalinti tinklo konfigūracijos raginimą, kai esate neprisijungę</translation>
<translation id="1330145147221172764">Įgalinti ekrano klaviatūrą</translation>
<translation id="13356285923490863">Politikos pavadinimas</translation>
<translation id="1347198119056266798">Ši politika nebenaudojama, vietoje jos naudokite „<ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" />“ ir „<ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" />“. Šios politikos nepaisoma, jei nustatyta politika „<ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" />“, „<ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" />“ arba (nebenaudojama) „<ph name="FORCE_YOUTUBE_SAFETY_MODE_POLICY_NAME" />“.
„Google“ žiniatinklio paieškos užklausos priverstinai vykdomos naudojant aktyvintą saugią paiešką. Neleidžiama naudotojams keisti šio nustatymo. Be to, nustačius šį nustatymą priverstinai vykdomas vidutiniškai ribotas režimas sistemoje „YouTube“.
Įgalinus šį nustatymą, visada aktyvi saugi paieška „Google“ paieškoje ir vidutiniškai ribotas režimas sistemoje „YouTube“.
Išjungus šį nustatymą arba nenustačius jokios vertės, nevykdoma saugi paieška „Google“ paieškoje ir ribotas režimas sistemoje „YouTube“.</translation>
<translation id="1352174694615491349">Taikant šią politiką leidžiamas HTTP/2 ryšių susijungimas, kai naudojami kliento sertifikatai. Kad galėtų įvykti susijungimas, galimo naujo ryšio prieglobos serverio pavadinimas ir esamo ryšio prieglobos serverio pavadinimas turi atitikti vieną arba daugiau šioje politikoje aprašytų šablonų. Politika yra prieglobų sąrašas, kuriame naudojamas „URLBlacklist“ filtro formatas: example.com atitinka example.com ir visus padomenius (pvz., sub.example.com), o .example.net tiksliai atitinka .example.net.
Dėl susijungimo užklausų įvairioms priegloboms per ryšius, kuriuose naudojami kliento sertifikatai, gali kilti saugos ir privatumo problemų, nes visoms užklausoms bus suteiktos adaptyviosios prieigos teisės, net jei naudotojas tam tiesiogiai nesuteikė leidimo. Ši politika yra laikina ir būsimame leidime bus pašalinta. Žr. adresu https://crbug.com/855690.
Jei ši politika nenustatyta, bus taikoma numatytoji elgsena – neleisti HTTP/2 ryšiui susijungti su ryšiais, kuriuose naudojami kliento sertifikatai.</translation>
<translation id="1354424209129232709">Maksimalus:</translation>
<translation id="1354452738176731363">Kai ši politika nustatyta kaip „Netiesa“, garso išvestis nebus pasiekiama įrenginyje, kai naudotojas bus prisijungęs.
Ši politika turi įtakos visiems garso išvesties tipams, ne tik įtaisytiesiems garsiakalbiams. Garso pasiekiamumo funkcijos taip pat apibrėžtos šioje politikoje. Neįgalinkite šios politikos, jei naudotojui reikalingas ekrano skaitytuvas.
Jei šis nustatymas nustatytas kaip „Tiesa“ arba jis nėra sukonfigūruotas, naudotojai gali naudoti visas palaikomas garso išvestis įrenginyje.</translation>
<translation id="1359553908012294236">Jei ši politika nustatyta į „true“ arba yra nesukonfigūruota, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ įgalins svečių prisijungimą. Svečių prisijungimas yra „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ profiliai, kur visi langai naudojami inkognito režimu.
Jei ši politika nustatyta į „false“, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ neleis pradėti svečio profilių.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Įgalinti užklausas į „Quirks Server“, skirtas aparatinės įrangos profiliams</translation>
<translation id="1363612796557848469">Pagal šia politiką „Google Assistant“ suteikiamas leidimas pasiekti ekrano kontaktą ir siųsti informaciją į serverį.
Jei politika įgalinta, „Google Assistant“ leidžiama pasiekti ekrano kontekstą.
Jei politika išjungta, „Google Assistant“ neleidžiama pasiekti ekrano konteksto.
Jei nenustatyta, naudotojai gali nuspręsti, ar leisti „Google Assistant“ pasiekti ekrano kontekstą.</translation>
<translation id="1376119291123231789">Išplėstinio akumuliatoriaus krovimo režimo įgalinimas</translation>
<translation id="1383493480903114193">Taikant šią politiką darbo tinkle kodas priverstinai vykdomas naršyklės procese.
Ši politika išjungta pagal numatytuosius nustatymus, o įgalinus naudotojui gali iškilti saugos problemų, jei darbo tinkle procesas įtraukiamas į smėlio dėžę.
Ši politika skirta suteikti įmonėms galimybę perkelti sistemą į trečiosios šalies programinę įrangą, nepriklausančią nuo darbo tinkle API gaudymo. Geriau naudoti tarpinius serverius nei LSP ir „Win32“ API pataisas.
Jei ši politika nenustatyta, darbo tinkle kodas gali būti vykdomas ne naršyklės procese, atsižvelgiant į „NetworkService“ eksperimento bandymus.</translation>
<translation id="1384459581748403878">Nuoroda: <ph name="REFERENCE_URL" /></translation>
<translation id="1384653327213929024">Leidžiama naudotojams tvarkyti įdiegtus sertifikatus.</translation>
<translation id="1393485621820363363">Įgalinti įmonės įrenginių spausdintuvai</translation>
<translation id="1397855852561539316">Numatytojo paieškos teikėjo siūlymo URL</translation>
<translation id="1404043648050567997">Naudojant Saugaus naršymo paslaugą rodomas įspėjimo puslapis, kai naudotojai naršo svetaines, kurios pažymėtos kaip potencialiai kenksmingos. Įgalinus šį nustatymą neleidžiama naudotojams iš įspėjimo puslapio tęsti veiksmų kenkėjiškoje svetainėje.
Pagal šią politiką naudotojams neleidžiama atlikti veiksmų tik gavus Saugaus naršymo įspėjimų (pvz., dėl kenkėjiškų programų ir sukčiavimo), o ne iškilus su SSL sertifikatu susijusių problemų, pvz., dėl netinkamų ar nebegaliojančių sertifikatų.
Jei šis nustatymas išjungtas arba nesukonfigūruotas, naudotojai gali pasirinkti tęsti veiksmus pažymėtoje svetainėje, kai parodomas įspėjimas.
Daugiau informacijos apie Saugų naršymą pateikiama adresu https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="1413936351612032792">Informacijos apie „Linux“ programų pateikimas</translation>
<translation id="142346659686073702">Leidimas nesusietiems naudotojams naudoti „Crostini“</translation>
<translation id="1426410128494586442">Taip</translation>
<translation id="1427655258943162134">Tarpinio serverio adresas arba URL</translation>
<translation id="1431272318313028342">Įgalinama „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ saugaus naršymo funkcija. Naudotojams šio nustatymo keisti neleidžiama.
Jei įgalinsite šį nustatymą, Saugus naršymas bus visada aktyvus.
Jei šį nustatymą išjungsite, Saugus naršymas niekada nebus aktyvus.
Jei šį nustatymą įgalinsite arba išjungsite, naudotojai negalės pakeisti ar nepaisyti „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ nustatymo „Įgalinti apsaugą nuo sukčiavimo ir kenkėjiškų programų“.
Jei ši politika nenustatyta, ši funkcija bus įgalinta, bet naudotojas galės tai pakeisti.
Daugiau informacijos apie Saugų naršymą pateikiama adresu https://developers.google.com/safe-browsing.
Ši politika pasiekiama tik „Windows“ objektuose, kurie susieti su „<ph name="MS_AD_NAME" />“ domenu, arba „Windows 10 Pro“ ar „Enterprise“ objektuose, kurie užregistruoti naudoti įrenginių tvarkymo funkciją.</translation>
<translation id="1432194160771348078">
Nurodomas programų, kurios įdiegiamos automatiškai prisijungimo ekrane,
naudotojui neatliekant jokių veiksmų, ir kurių negalima pašalinti, sąrašas.
Visi programų prašomi leidimai suteikiami
netiesiogiai, naudotojui neatliekant jokių veiksmų, įskaitant visus papildomus
leidimus, kurių bus prašoma naudojant būsimų versijų programą.
Atminkite, kad saugos ir privatumo sumetimais plėtinių neleidžiama įdiegti naudojant šią politiką. Be to, įrenginiai pastoviame kanale įdiegs tik programas, kurios įtrauktos į baltąjį sąrašą, esantį „<ph name="PRODUCT_NAME" />“. Visų elementų, kurie neatitiks šių sąlygų, bus nepaisoma.
Jei anksčiau priverstinai įdiegta programa pašalinama iš šio sąrašo, ji automatiškai išdiegiama ir iš „<ph name="PRODUCT_NAME" />“.
Kiekvienas politikos sąrašo elementas yra eilutė, kurioje yra plėtinio ID ir „naujinio“ URL, atskirti kabliataškiu (<ph name="SEMICOLON" />). Plėtinio ID yra 32 raidžių eilutė, aptinkama, pvz., <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" />, dirbant kūrėjo režimu. „Naujinio“ URL turėtų nurodyti naujinio aprašo XML dokumentą, kaip aprašyta <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Atminkite, kad šioje politikoje nustatytas „naujinio“ URL naudojamas tik atliekant pirminį diegimą. Tolesni plėtinio naujiniai naudos naujinio URL, nurodytą plėtinio apraše.
Pavyzdžiui, <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> įdiegia „<ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" />“ programą iš standartinio „Chrome“ internetinės parduotuvės „naujinio“ URL. Jei reikia daugiau informacijos apie plėtinių prieglobą, žr. <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.</translation>
<translation id="1435659902881071157">Įrenginio lygio tinklo konfigūracija</translation>
<translation id="1438739959477268107">Numatytasis rakto generavimo nustatymas</translation>
<translation id="1454846751303307294">Leidžiama nustatyti URL šablonų, nurodančių svetaines, kuriose neleidžiama paleisti „JavaScript“, sąrašą.
Nenustačius šios politikos visose svetainėse bus naudojama visuotinė numatytoji vertė iš politikos „Numatytasis „JavaScript“ nustatymas“ (jei nustatyta) arba naudotojo asmeninės konfigūracijos.</translation>
<translation id="1456822151187621582">„Windows“ („<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ klientai):</translation>
<translation id="1458547592473993238">Ši politika nebenaudojama. Naudokite „<ph name="DEFAULT_PLUGINS_SETTING_POLICY_NAME" />“ „Flash“ papildinio pasiekiamumui valdyti ir „<ph name="ALWAYS_OPEN_PDF_EXTERNALLY_POLICY_NAME" />“, kad galėtumėte valdyti, ar atidarant PDF failus turėtų būti naudojama integruota PDF peržiūros priemonė.
Nurodomas „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ išjungtų papildinių sąrašas ir neleidžiama naudotojams keisti šio nustatymo.
Kad vertės atitiktų abejotinų simbolių sekas, galima naudoti pakaitos simbolius „*“ ir „?“. „*“ atitinka abejotiną simbolių skaičių, o „?“ nurodo vieną pasirinktinį simbolį, t. y. atitinka nulio arba vieneto simbolį. Kaitos simbolis yra „\“, taigi, kad simboliai atitiktų faktinius „*“, „?“ arba „\“ simbolius, prieš juos galite įvesti „\“.
Jei įgalinsite šį nustatymą, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ niekada nebus naudojamas nurodytas papildinių sąrašas. Skiltyje „about:plugins“ papildiniai bus pažymėti kaip išjungti ir naudotojai negalės jų įgalinti.
Atminkite, kad šios politikos galima nepaisyti taikant „EnabledPlugins“ ir „DisabledPluginsExceptions“.
Nenustačius šios politikos, naudotojas gali naudoti bet kokį sistemoje įdiegtą papildinį, išskyrus užprogramuotuosius nesuderinamus, pasenusius ar pavojingus papildinius.</translation>
<translation id="1464848559468748897">Kontroliuokite naudotojų elgseną kelių profilių sesijoje „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ įrenginiuose.
Jei ši politika nustatyta į „MultiProfileUserBehaviorUnrestricted“, naudotojas gali būti pirminiu arba antriniu kelių profilių sesijos naudotoju.
Jei ši politika nustatyta į „MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary“, naudotojas gali būti tik pirminis kelių profilių sesijos naudotoju.
Jei ši politika nustatyta į „MultiProfileUserBehaviorNotAllowed“, naudotojas negali dalyvauti kelių profilių sesijoje.
Jei nustatysite šį nustatymą, naudotojai negalės jo pakeisti ar nepaisyti.
Jei nustatymas pakeičiamas, kai naudotojas yra prisijungęs prie kelių profilių sesijos, bus patikrinti atitinkami visų sesijos naudotojų nustatymai. Sesija bus uždaryta, jei bet kuriam iš naudotojų nebeleidžiama dalyvauti sesijoje.
Jei politika nenustatyta, numatytoji vertė „MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary“ taikoma įmonėms tvarkomiems naudotojams, o „MultiProfileUserBehaviorUnrestricted“ – netvarkomiems naudotojams.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Paleisti spustelėjus</translation>
<translation id="1468307069016535757">Nustatyti numatytąją didelio kontrasto pasiekiamumo funkciją prisijungimo ekrane.
Jei ši politika nustatyta, didelio kontrasto režimas bus įgalintas, kai bus rodomas prisijungimo ekranas.
Jei ši politika nenustatyta, didelio kontrasto režimas bus išjungtas, kai bus rodomas prisijungimo ekranas.
Jei nustatysite šią politiką, naudotojai galės laikinai nepaisyti jos įgalinę arba išjungę didelio kontrasto režimą. Tačiau naudotojo pasirinkimas nėra ilgalaikis ir numatytasis nustatymas atkuriamas, kai prisijungimo ekranas rodomas iš naujo arba kai naudotojas vieną minutę neatlieka jokių veiksmų prisijungimo ekrane.
Jei ši politika nenustatyta, didelio kontrasto režimas yra išjungtas, kai prisijungimo ekranas rodomas pirmą kartą. Naudotojai gali bet kada įgalinti arba išjungti didelio kontrasto režimą, o jo būsena skirtingiems naudotojams prisijungimo ekrane bus vienoda.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Jei ši politika nustatyta į „true“, Sujungiamasis darbalaukis bus leidžiamas ir
įgalintas pagal numatytuosius nustatymus. Taip programoms bus leidžiama užimti kelis ekranus.
Naudotojas gali išjungti Sujungiamojo darbalaukio režimą atskiruose ekranuose atžymėdamas
jį ekrano nustatymuose.
Jei ši politika nustatyta į „false“ arba nenustatyta, Sujungiamasis darbalaukis bus
išjungtas. Tokiu atveju naudotojas negalės įgalinti funkcijos.</translation>
<translation id="1474273443907024088">TLS klaidingo paleidimo išjungimas</translation>
<translation id="1477934438414550161">1.2 versijos TLS</translation>
<translation id="1502843533062797703">Įgalinti trečiosios šalies programinės įrangos įdėjimo blokavimą</translation>
<translation id="1507382822467487898">
Konfigūruojama, kuris MAC (medijos prieigos valdymo) adresas bus naudojamas, kai dokas prijungtas prie įrenginio.
Kai dokas prijungtas prie tam tikrų modelių įrenginių, pagal numatytuosius nustatymus įrenginio priskirtas doko MAC adresas naudojamas įrenginiui identifikuoti eterneto ryšiu. Pagal šią politiką administratoriui leidžiama keisti MAC adreso šaltinį, kol prijungta prie doko.
Jei pasirinkta „DeviceDockMacAddress“ arba politika nenustatyta, naudojamas įrenginio priskirtas doko MAC adresas.
Jei pasirinkta „DeviceNicMacAddress“, naudojamas įrenginio NIC (tinklo sąsajos valdiklio) MAC adresas.
Jei pasirinkta „DockNicMacAddress“, naudojamas doko NIC MAC adresas.
Šio nustatymo naudotojas negali keisti.</translation>
<translation id="1507957856411744193">Jei ši politika nustatyta į „true“, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ prisijungs prie perdavimo įrenginių, pasiekiamų visais IP adresais, o ne tik RFC1918 / RFC4193 privačiais adresais.
Jei ši politika nustatyta į „false“, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ prisijungs prie perdavimo įrenginių, pasiekiamų tik RFC1918 / RFC4193 privačiais adresais.
Jei ši politika nenustatyta, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ prisijungs prie perdavimo įrenginių, pasiekiamų tik RFC1918 / RFC4193 privačiais adresais, nebent įgalinta funkcija „CastAllowAllIPs“.
Jei politika „EnableMediaRouter“ nustatyta į „false“, šios politikos vertė nedaro jokio poveikio.</translation>
<translation id="1509692106376861764">Ši politika nebenaudojama 29 ir naujesnėse „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ versijose.</translation>
<translation id="1514888685242892912">Įgalinti „<ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1522425503138261032">Leisti svetainėse stebėti naudotojo buvimo vietą</translation>
<translation id="1523774894176285446">Alternatyvi naršyklė, kuri paleidžiama sukonfigūruotoms svetainėms.</translation>
<translation id="152657506688053119">Alternatyvių numatytojo paieškos teikėjo URL sąrašas</translation>
<translation id="1530812829012954197">Visada pateikti šiuos URL šablonus prieglobos naršyklėje</translation>
<translation id="1541170838458414064">Spausdinamo puslapio dydžio apribojimas</translation>
<translation id="1553684822621013552">Kai ši politika yra galiojanti, ARC įgalinama naudotojui
(taikomos papildomos politikos nustatymų patikros – ARC vis tiek bus
nepasiekiama, jei trumpalaikis režimas arba kelios paskyros įgalintos
dabartinėje naudotojo sesijoje).
Jei šis nustatymas išjungtas arba nesukonfigūruotas, įmonių naudotojai
negali naudoti ARC.</translation>
<translation id="1559980755219453326">Ši politika valdo, ar pranešti plėtinių ir papildinių informaciją.
Kai ši politika nenustatyta arba nustatyta kaip „Tiesa“, plėtinių ir papildinių duomenys renkami.
Kai ši politika nustatyta kaip „Netiesa“, plėtinių ir papildinių duomenys nerenkami.
Ši politika galioja, tik kai įgalintas „<ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" />“ ir įrenginyje užregistruota „<ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />“.</translation>
<translation id="1560205870554624777">Galima kontroliuoti, ar turi būti įgalinta funkcija „Kerberos“. „Kerberos“ yra autentifikavimo protokolas, kurį galima naudoti žiniatinklio programoms ir failų bendrinimo įrenginiams autentifikuoti.
Jei ši politika įgalinta, funkcija „Kerberos“ įgalinama. „Kerberos“ paskyras galima pridėti naudojant politiką „Konfigūruoti „Kerberos“ paskyras“ arba „Kerberos“ paskyrų nustatymuose, kuriuos galima rasti Žmonių nustatymų puslapyje.
Jei ši politika išjungta ar nenustatyta, „Kerberos“ paskyros nustatymai išjungiami. Nebus galima pridėti „Kerberos“ paskyrų ir naudoti „Kerberos“ autentifikavimo. Visos esamos „Kerberos“ paskyros ir saugomi slaptažodžiai bus ištrinti.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Nuotolinės prieigos prieglobos derinimo versijų politikos pakeitimai</translation>
<translation id="1561967320164410511">Papildomi U2F asmeninės atestacijos plėtiniai</translation>
<translation id="1566329065312331399">
Jei ši politika nustatyta kaip „False“ (netiesa), įrenginiui neleidžiama suaktyvinti funkcijos „Powerwash“.
Jei nustatyta kaip „True“ (tiesa), įrenginiui leidžiama suaktyvinti funkciją „Powerwash“.
Jei paliekama nenustatyta, numatytasis nustatymas yra „False“ (netiesa), vadinasi, įrenginiui neleidžiama suaktyvinti funkcijos „Powerwash“.
</translation>
<translation id="1574554504290354326">Šis nustatymas nebenaudojamas. Vietoje jo naudokite „SafeBrowsingExtendedReportingEnabled“. „SafeBrowsingExtendedReportingEnabled“ įgalinimas arba išjungimas atitinka „SafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed“ nustatymą į „False“.
Nustačius šią politiką į „False“ naudotojai nebegalės pasirinkti siųsti tam tikros sistemos informacijos ir puslapių turinio į „Google“ serverius. Jei šis nustatymas nustatytas į „True“ arba nesukonfigūruotas, naudotojai galės siųsti tam tikrą sistemos informaciją ir puslapių turinį į Saugaus naršymo sistemą, kad padėtų aptikti pavojingas programas ir svetaines.
Daugiau informacijos apie Saugų naršymą pateikiama adresu https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="1583248206450240930">Naudoti „<ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />“ pagal numatytuosius nustatymus</translation>
<translation id="1599424828227887013">Įgalinti nurodytų šaltinių svetainių atskyrimą „Android“ įrenginiuose</translation>
<translation id="1608755754295374538">URL, kuriems bus suteikta prieiga prie garso užfiksavimo įrenginių be paraginimo</translation>
<translation id="1615221548356595305">Leisti šių prieglobų HTTP/2 ryšių susijungimą, net jei naudojami kliento sertifikatai</translation>
<translation id="1615855314789673708">Pateikiama „Wilco“ DTC (diagnostikos ir telemetrijos valdiklio) konfigūracija.
Pagal šią politiką leidžiama pateikti „Wilco“ DTC konfigūraciją, kurią leidžiama taikyti, jei „Wilco“ DTC pasiekiamas nurodytame įrenginyje ir leidžiamas pagal politiką. Konfigūracijos failas negali būti didesnis nei 1 MB (1 000 000 baitų) ir turi būti užkoduotas naudojant JSON. „Wilco“ DTC atsakingas už jo apdorojimą. Atsisiųsto failo vientisumas patikrinamas naudojant kriptografinę maišą.
Konfigūravimo failas atsisiunčiamas ir išsaugomas talpykloje. Jis bus pakartotinai atsisiųstas pakeitus URL ar maišą.
Jei nustatysite šią politiką, naudotojai negalės jos pakeisti ar nepaisyti.</translation>
<translation id="1617235075406854669">Įgalinti naršyklės ištrynimą ir atsisiuntimo istoriją</translation>
<translation id="163200210584085447">Šiame sąraše pateikti šablonai bus atitaikomi
pagal užklausą pateikiančio URL saugos kilmę. Jei bus rasta atitiktis, prieiga prie vaizdo įrašus
fiksuojančių įrenginių bus suteikta SAML prisijungimo puslapiuose. Neradus atitikties,
prieiga bus automatiškai uždrausta. Pakaitos simbolių šablonai
neleidžiami.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Leisti papildinį „<ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />“ šiose svetainėse</translation>
<translation id="1645793986494086629">Schema:</translation>
<translation id="1653229475925941921">Jei ši politika nustatyta, pagal ją nustatomas ekrano didinimo tipas, kuris įgalinamas. Nustačius politiką kaip „Nėra“, ekrano didinimas išjungiamas.
Jei nustatysite šią politiką, naudotojai negalės jos pakeisti ar nepaisyti.
Jei ši politika nenustatyta, ekrano didinimas bus išjungtas, bet naudotojas galės jį bet kada įgalinti.</translation>
<translation id="1655229863189977773">Nustatyti disko talpyklos dydį baitais</translation>
<translation id="166427968280387991">Tarpinis serveris</translation>
<translation id="1668836044817793277">Ar automatiškai be delsos paleistai viešojo terminalo programai bus leidžiama valdyti „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ versiją.
Ši politika valdo, ar automatiškai be delsos paleistai viešojo terminalo programai bus leidžiama valdyti „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ versiją (jos apraše nurodžius „required_platform_version“) ir ją naudoti kaip automatinio naujinio tikslinės versijos priešdėlį.
Jei politika nustatyta į „true“, automatiškai be delsos paleistos viešojo terminalo programos aprašo rakto „required_platform_version“ vertė naudojama kaip automatinio naujinio tikslinės versijos priešdėlis.
Jei politika nesukonfigūruota arba nustatyta į „false“, aprašo rakto „required_platform_version“ nepaisoma ir automatinis atnaujinimas tęsiamas įprastai.
Įspėjimas: nerekomenduojama viešojo terminalo programai perduoti leidimo valdyti „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ versiją, nes ji gali neleisti įrenginiui gauti naujinių ir svarbių saugos pataisų. Perdavus leidimą valdyti „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ versiją gali kilti grėsmė naudotojų saugai.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Palaikoma naudojant:</translation>
<translation id="1700811900332333712">Leisti įrenginiui prašyti įjungti funkciją „Powerwash“</translation>
<translation id="1704516734140344991">Konfigūruojamas <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> aparatinės programinės įrangos atnaujinimo funkcijų pasiekiamumas ir elgsena.
Atskirus nustatymus galima nurodyti JSON nuosavybėse.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />“: jei nustatyta kaip „<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />“, naudotojai galės suaktyvinti funkcijos „Powerwash“ eigą ir įdiegti <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" /> aparatinės programinės įrangos naujinį.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE" />“: jei nustatyta kaip „<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE_TRUE" />“, naudotojai galės iškviesti <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> programinės aparatinės įrangos atnaujinimo eigą, kuri išsaugos įrenginio būseną (įskaitant įmonės užregistravimą), bet bus prarasti naudotojo duomenys. Ši atnaujinimo eiga pasiekiama 68 ir naujesnės versijos sistemoje.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_AUTO_UPDATE_MODE" />“: kontroliuojama, kaip automatiniai <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> programinės aparatinės įrangos naujiniai pritaikomi pažeistai <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> programinei aparatinei įrangai. Visa eiga išsaugo vietos įrenginio būseną.
Jei nustatyta kaip 1 arba nenustatyta, TPM programinei aparatinei įrangai naujiniai nepritaikomi.
Jei nustatyta kaip 2, <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> programinė aparatinė įranga bus atnaujinta kitą kartą paleidžiant iš naujo po to, kai naudotojas susipažins su naujiniu.
Jei nustatyta kaip 3, <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> programinė aparatinė įranga bus atnaujinta kitą kartą paleidžiant iš naujo.
Jei nustatyta kaip 4, <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> programinė aparatinė įranga bus atnaujinta užregistravus prieš prisijungiant naudotojui.
Ši parinktis pasiekiama 74 ir naujesnės versijos sistemoje.
Jei politika nenustatyta, <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> aparatinės programinės įrangos atnaujinimo funkcijos nebus pasiekiamos.</translation>
<translation id="1708496595873025510">Nustatykite variantų pirminės reikšmės pateikimo apribojimą</translation>
<translation id="1717817358640580294">Jei nustatymas nenustatytas, „Chrome“ valymo funkcijai aptikus nepageidaujamos programinės įrangos, „Google“ gali būti pateikta nuskaitymo metaduomenų ataskaita, vadovaujantis „SafeBrowsingExtendedReportingEnabled“ nustatyta politika. Tada naudojant „Chrome“ valymo funkciją naudotojo bus klausiama, ar jis nori išvalyti nepageidaujamą programinę įrangą. Naudotojas gali pasirinkti bendrinti valymo rezultatus su „Google“, kad padėtų vėliau aptikti nepageidaujamą programinę įrangą. Šie rezultatai apima failų metaduomenis, automatiškai įdiegtus plėtinius ir registro raktus, kaip aprašyta „Chrome“ privatumo baltojoje knygoje.
Jei nustatymas išjungtas, „Chrome“ valymo funkcijai aptikus nepageidaujamos programinės įrangos, nuskaitymo metaduomenų ataskaita „Google“ nebus teikiama, nepaisant bet kokios „SafeBrowsingExtendedReportingEnabled“ nustatytos politikos. Naudojant „Chrome“ valymo funkciją naudotojo bus klausiama, ar jis nori išvalyti nepageidaujamą programinę įrangą. „Google“ nebus teikiama valymo rezultatų ataskaita ir naudotojui nebus suteikta parinktis tai atlikti.
Jei nustatymas įgalintas, „Chrome“ valymo funkcijai aptikus nepageidaujamos programinės įrangos, „Google“ gali būti pateikta nuskaitymo metaduomenų ataskaita, vadovaujantis „SafeBrowsingExtendedReportingEnabled“ nustatyta politika. Naudojant „Chrome“ valymo funkciją naudotojo bus klausiama, ar jis nori išvalyti nepageidaujamą programinę įrangą. Valymo rezultatų ataskaita bus pateikta „Google“ ir naudotojas negalės jos neteikti.
Ši politika pasiekiama tik „Windows“ objektuose, kurie susieti su „<ph name="MS_AD_NAME" />“ domenu, arba „Windows 10 Pro“ ar „Enterprise“ objektuose, kurie užregistruoti naudoti įrenginių tvarkymo funkciją.</translation>
<translation id="172374442286684480">Leisti visose svetainėse nustatyti vietinius duomenis</translation>
<translation id="1736269219679256369">Leidžiama tęsti iš SSL įspėjimo puslapio</translation>
<translation id="1745780278307622857">Nustatoma, ar „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ gali leisti atsisiųsti failą be Saugaus naršymo patikros, kai jis iš patikimo šaltinio.
Jei nustatyta kaip „Netiesa“, atsisiųsti failai nesiunčiami analizuoti Saugaus naršymo funkcijai, kai yra iš patikimo šaltinio.
Jei nenustatyta (ar nustatyta kaip „Tiesa“), atsisiųsti failai siunčiami analizuoti Saugaus naršymo funkcijai, net jei yra iš patikimo šaltinio.
Atminkite, kad šie apribojimai taikomi atsisiuntimams, kurie suaktyvinti iš tinklalapio turinio ir naudojant kontekstinio meniu parinktį „atsisiųsti nuorodą...“ Šie apribojimai netaikomi, kai naudojama parinktis išsaugoti / atsisiųsti šiuo metu pateiktą puslapį arba naudojama spausdinimo parinktis išsaugoti puslapį kaip PDF.
Ši politika pasiekiama tik „Windows“ objektuose, kurie susieti su „<ph name="MS_AD_NAME" />“ domenu, arba „Windows 10 Pro“ ar „Enterprise“ objektuose, kurie užregistruoti naudoti įrenginių tvarkymo funkciją.</translation>
<translation id="1749815929501097806">Nustatomos paslaugų teikimo sąlygos, su kuriomis naudotojas turi sutikti prieš pradėdamas vietinės įrenginio paskyros sesiją.
Jei ši politika nustatyta, „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ atsisiųs paslaugų teikimo sąlygas ir pateiks jas naudotojui, kai prasidės vietinės įrenginio paskyros sesija. Naudotojui bus leista pradėti sesiją, tik kai jis sutiks su paslaugų teikimo sąlygomis.
Jei ši politika nenustatyta, rodomos paslaugų teikimo sąlygos.
Politika turėtų būti nustatyta į URL, kuriuo „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ gali atsisiųsti paslaugų teikimo sąlygas. Paslaugų teikimo sąlygas turi sudaryti paprastasis tekstas, pateiktas kaip MIME tipo tekstas / paprastasis tekstas. Neleidžiamas joks žymėjimas.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Blokuoti visus atsisiuntimus</translation>
<translation id="1767673020408652620">Įgalinamos programos rekomendacijos tuščiame paieškos laukelyje</translation>
<translation id="17719159826324007">
Kai ši politika nustatyta kaip „ArcSession“, įrenginys priverstinai paleidžiamas iš naujo naudotojui atsijungus (jei „Android“ paleista).
Kai nustatyta „Visada“, įrenginys priverstinai paleidžiamas iš naujo kiekvieną kartą naudotojui atsijungus.
Jei politika nenustatyta, ji nedaro jokio poveikio ir naudotojui atsijungus įrenginys iš naujo nepaleidžiamas. Tas pats taikoma, jei nustatyta „Niekada“.
Ši politika taikoma tik nesusietiems naudotojams.
</translation>
<translation id="1781356041596378058">Ši politika taip pat valdo galimybę pasiekti „Android“ kūrėjo parinktis. Jei šią politiką nustatysite į „Tiesa“, naudotojai negalės pasiekti kūrėjo parinkčių. Jei šią politiką nustatysite į „Netiesa“ arba jos nenustatysite, naudotojai galės pasiekti kūrėjo parinktis palietę versijos numerį septynis kartus „Android“ nustatymų programoje.</translation>
<translation id="1793346220873697538">Išjungti spausdinimą naudojant PIN kodą pagal numatytuosius nustatymus</translation>
<translation id="1797233582739332495">Pasikartojančio raginimo, kuriame nurodoma, kad būtina paleisti iš naujo, rodymas naudotojui</translation>
<translation id="1798559516913615713">GPO talpyklos visas laikas</translation>
<translation id="1803646570632580723">Paleidimo priemonėje prisegtų rodomų programų sąrašas</translation>
<translation id="1808715480127969042">Blokuoti slapukus šiose svetainėse</translation>
<translation id="1810261428246410396">Leisti momentinį įrenginio kaip modemo naudojimą.</translation>
<translation id="1817685358399181673">Pagal šią politiką nurodomas „<ph name="PLUGIN_VM_NAME" />“ vaizdas naudotojui. Politika nustatoma nurodant URL, kuriuo įrenginys gali atsisiųsti vaizdą, ir SHA-256 maišą, naudojamą atsisiuntimo vientisumui patvirtinti.
Politika turi būti nurodoma kaip eilutė, kurioje JSON formatu nurodomi URL ir maiša.</translation>
<translation id="1827523283178827583">Naudoti fiksuotus tarpinius serverius</translation>
<translation id="1831495419375964631">Ši politika – tai URL, nukreipiantis į XML failą tuo pačiu formatu kaip „Internet Explorer“ politika „<ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" />“. Įkeliamos taisyklės iš XML failo, nebendrinant jų su „Internet Explorer“.
Jei ši politika nenustatyta arba nustatyta kaip netinkamas URL, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ nenaudoja jos kaip naršyklių perjungimo taisyklių šaltinio.
Kai ši politika nustatyta kaip tinkamas URL, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ atsisiunčia svetainių sąrašą iš šio URL ir pritaiko taisykles taip kaip sukonfigūruotas naudojant politiką „<ph name="SITELIST_POLICY_NAME" />“.
Daugiau informacijos apie „Internet Explorer“ politiką „<ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" />“ pateikta adresu https://docs.microsoft.com/internet-explorer/ie11-deploy-guide/what-is-enterprise-mode</translation>
<translation id="1839060937202387559">Teikiamos saugojimo įrenginių aparatinės įrangos statistikos ir identifikatorių ataskaitos.
Jei politika nustatyta kaip „Netiesa“, nebus teikiamos statistikos ataskaitos.
Jei ji nustatyta kaip „Tiesa“ arba nenustatyta, statistikos ataskaitos bus teikiamos.</translation>
<translation id="1843117931376765605">Atnaujinti naudotojo politikos dažnį</translation>
<translation id="1844620919405873871">Konfigūruojama su sparčiuoju atrakinimu susijusi politika.</translation>
<translation id="1845405905602899692">Viešojo terminalo nustatymai</translation>
<translation id="1845429996559814839">Spausdinimo naudojant PIN kodą režimo ribojimas</translation>
<translation id="1847960418907100918">Nurodomi parametrai, naudojami atliekant intuityviąją paiešką naudojant POST. Jie sudaryti iš kableliais atskirtų pavadinimų / verčių porų. Jei vertė yra šablono parametras, pvz., {searchTerms} anksčiau pateiktame pavyzdyje, ji pakeičiama realiais paieškos terminų duomenimis.
Ši politika pasirenkama. Jei nenustatyta, intuityviosios paieškos užklausa siunčiama naudojant GET metodą.
Šios politikos laikomasi, tik jei įgalinta politika „DefaultSearchProviderEnabled“.</translation>
<translation id="1852294065645015766">Leisti automatiškai leisti mediją</translation>
<translation id="1857152770025485173">Naudojant šią politiką naudotojams neleidžiama įkelti tinklalapių iš juodojo URL sąrašo. Juodajame sąraše pateikiami URL šablonai, nurodantys, kurie URL bus įtraukti į juodąjį sąrašą.
URL šablonas turi būti suformatuotas atsižvelgiant į gaires, pateikiamas adresu https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format.
Išimtis galima nurodyti URL baltojo sąrašo politikoje. Į politiką galima įtraukti iki 1000 įrašų – į kitus nebus atsižvelgiama.
Atminkite, kad nerekomenduojama blokuoti vidinių chrome://* URL, nes gali atsirasti netikėtų klaidų.
Iš M73 galite blokuoti javascript://* URL. Tačiau tai daro poveikį tik adreso juostoje įrašytam „JavaScript“ (arba, pvz., žymelėms). Atminkite, kad puslapio „JavaScript“ URL netaikoma ši politika (jei duomenys įkeliami dinamiškai). Pavyzdžiui, užblokavus example.com/abc, puslapis example.com vis tiek galės įkelti example.com/abc naudojant „XMLHTTPRequest“.
Jei ši politika nenustatyta, į naršyklės juodąjį sąrašą nebus įtrauktas nė vienas URL.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Įspėjimas: atsarginės TLS versijos naudojimas bus pašalintas iš „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ įdiegus 52 versiją (maždaug 2016 m. rugsėjo mėn.), tada ši politika nustos veikti.
Įvykus TLS išankstinio suderinimo klaidai, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ anksčiau iš naujo bandydavo užmegzti ryšį su senesnės versijos TLS, kad išvengtų riktų HTTPS serveriuose. Nustačius šį nustatymą konfigūruojama versija, kurią pasiekus šis surogato procesas bus sustabdytas. Jei serveris tinkamai suderina versiją (t. y. nenutraukdamas ryšio), šis nustatymas netaikomas. Nepaisant to, užmegztas ryšys vis tiek turi atitikti „SSLVersionMin“.
Jei ši politika nesukonfigūruota arba nustatyta į „tls1.2“, tada „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ nebevykdo šio surogato proceso. Atminkite, kad neišjungiamas ankstesnių TLS versijų palaikymas, tik nustatoma, ar „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ pašalins serverių, kurie negali tinkamai suderinti versijų, riktus.
Kitu atveju, jei reikia išlaikyti suderinamumą su serveriu, kuriame yra riktų, šią politiką galima nustatyti į „tls1.1“. Tai laikina priemonė; serverį reikia greitai sutvarkyti.</translation>
<translation id="1864382791685519617">Įgalinamas tinklo numatymas sistemoje „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ ir naudotojams neleidžiama pakeisti šio nustatymo.
Naudojant šią politiką valdomas išankstinis DNS pateikimas, išankstinis TCP ir SSL ryšys bei tinklalapių pateikimas.
Jei nustatysite šią politiką, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ naudotojai negalės pakeisti ar nepaisyti šio nustatymo.
Jei ši politika nebus nustatyta, bus įgalintas tinklo numatymas, bet naudotojas galės jį pakeisti.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Raktų leidimai</translation>
<translation id="186719019195685253">Veiksmas, kuris bus atliktas, kai bus pasiektas neaktyvumo delsos laikas, veikiant iš kintamosios srovės šaltinio</translation>
<translation id="187819629719252111">Leidžiama pasiekti įrenginyje saugomus vietinius failus leidžiant „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ pateikti failų pasirinkimo dialogo langus.
Jei įgalinsite šį nustatymą, failų pasirinkimo dialogo langus naudotojai galės atidaryti kaip įprastai.
Jei šio nustatymo neleisite, kaskart naudotojui atlikus veiksmą, iškviečiantį failų pasirinkimo dialogo langą (pvz., norint importuoti žymes, įkelti failus, išsaugoti nuorodas ir kt.), bus pateiktas pranešimas. Be to, programa veiks lyg naudotojas būtų spustelėjęs „Atšaukti“ failų pasirinkimo dialogo lange.
Nenustačius šio nustatymo, failų pasirinkimo dialogo langus naudotojai galės atidaryti kaip įprastai.</translation>
<translation id="1885782360784839335">Įgalinamas reklaminio turinio per visą skirtuką rodymas</translation>
<translation id="1888871729456797026">Debesies politikos registracijos prieigos raktas staliniuose kompiuteriuose</translation>
<translation id="1897365952389968758">Leisti visose svetainėse paleisti „JavaScript“</translation>
<translation id="1906888171268104594">Valdoma, ar naudojimo metrikos ir diagnostikos duomenų ataskaitos, įskaitant strigčių ataskaitas, teikiamos atgal į sistemą „Google“.
Jei nustatyta kaip „true“, „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ teiks naudojimo metrikos ir diagnostikos duomenų ataskaitas.
Jei nustatyta kaip „false“, metrikos ir diagnostikos duomenų ataskaitų teikimas bus išjungtas.
Jei nesukonfigūruota, metrikos ir diagnostikos duomenų ataskaitos bus išjungtos netvarkomuose įrenginiuose ir įgalintos tvarkomuose įrenginiuose.</translation>
<translation id="1907431809333268751">Konfigūruojamas įmonių prisijungimo URL (tik HTTP ir HTTPS schemų) sąrašas. Šiais URL bus užfiksuotas slaptažodžio kontrolinis kodas, kuris bus naudojamas aptinkant, kada slaptažodis naudojamas pakartotinai.
Kad „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ tinkamai užfiksuotų slaptažodžių kontrolinius kodus, įsitikinkite, kad prisijungimo puslapiuose laikomasi šių gairių: https://www.chromium.org/developers/design-documents/create-amazing-password-forms.
Įgalinus šį nustatymą, taikant slaptažodžio apsaugos paslaugą bus fiksuojamas slaptažodžio kontrolinis kodas šiais URL adresais, siekiant aptikti, kada slaptažodis naudojamas pakartotinai.
Jei šis nustatymas išjungtas arba nenustatytas, taikant slaptažodžio apsaugos paslaugą slaptažodžio kontrolinis kodas bus užfiksuotas tik adresu https://accounts.google.com.
Ši politika pasiekiama tik „Windows“ objektuose, kurie susieti su „<ph name="MS_AD_NAME" />“ domenu, arba „Windows 10 Pro“ ar „Enterprise“ objektuose, kurie užregistruoti naudoti įrenginių tvarkymo funkciją.</translation>
<translation id="1914840757300882918">Jei ši politika nustatyta, prieglobos serveris naudos kliento sertifikatą su atitinkamo išdavėjo CN tapatybei nustatyti prisijungiant prie „RemoteAccessHostTokenValidationUrl“. Nustatykite tai kaip „*“, kad būtų naudojamas bet kuris pasiekiamas kliento sertifikatas.
Ši funkcija šiuo metu serveryje išjungta.</translation>
<translation id="1919802376548418720">KDC politikos naudojimas prisijungimo duomenims perduoti.</translation>
<translation id="1920046221095339924">Įrenginio valdomų seansų leidimas</translation>
<translation id="1929709556673267855">Nurodoma su įrenginiais susietų įmonės spausdintuvų konfigūracija.
Pagal šią politiką leidžiama nurodyti „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ įrenginių spausdintuvų konfigūraciją. Toks pats formatas nurodytas „NativePrinters“ žodyne su papildomu būtinu kiekvieno spausdintuvo lauku „id“ arba „guid“, kad juos būtų galima įtraukti į baltąjį arba juodąjį sąrašą.
Failo dydis neturi viršyti 5 MB ir failas turi būti koduotas naudojant JSON. Numatyta, kad failas, kuriame yra maždaug 21 tūkst. spausdintuvų, bus koduojamas kaip 5 MB failas. Atsisiųsto failo vientisumas patikrinamas naudojant kriptografinę maišą.
Failas atsisiunčiamas ir išsaugomas talpykloje. Jis bus iš naujo atsisiųstas, kai pasikeis URL arba maiša.
Jei ši politika nustatyta, „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ atsisiųs spausdintuvo konfigūracijų failą ir suteiks galimybę naudoti spausdintuvus pagal „<ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />“, „<ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" />“ ir „<ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />“.
Ši politika nepaveiks naudotojams suteiktos galimybės konfigūruoti spausdintuvus atskiruose įrenginiuose. Politika papildo atskirų naudotojų spausdintuvų konfigūraciją.
Ši politika yra politikos „<ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />“ priedas.
Nenustačius šios politikos, nebus įrenginių spausdintuvų ir nebus paisoma kitų „<ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" />“ politikos nuostatų.
</translation>
<translation id="193259052151668190">Atjungiamų USB įrenginių baltasis sąrašas</translation>
<translation id="1933378685401357864">Ekrano fono vaizdas</translation>
<translation id="1956493342242507974">Konfigūruokite maitinimo tvarkymą „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ prisijungimo ekrane.
Pagal šią politiką leidžiama konfigūruoti, kaip „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ elgiasi, kai tam tikrą laiką naudotojas neatlieka jokių veiksmų, kol rodomas prisijungimo ekranas. Pagal politiką tvarkomi keli nustatymai. Jei norite nustatyti individualią semantiką ir verčių diapazonus, žr. atitinkamą politiką, pagal kurią tvarkomas maitinimas per sesiją. Yra tik du šios politikos nukrypimai:
* Veiksmai, kurių bus imtasi esant neveikos būsenai arba kai uždaromas dangtis, negali būti sesijos užbaigimas.
* Numatytasis veiksmas, atliekamas esant neveikos būsenai, kai naudojama kintamoji srovė, yra išjungimas.
Jei nustatymas nenurodytas, naudojama numatytoji vertė.
Jei ši politika nenustatyta, naudojami numatytieji nustatymai.</translation>
<translation id="1958138414749279167">Įgalinama „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ automatinio pildymo funkcija ir naudotojams leidžiama automatiškai užpildyti žiniatinklio formas, naudojant anksčiau išsaugotą informaciją, pvz., adreso informaciją.
Jei šis nustatymas išjungtas, Automatinio pildymo funkcija niekada nesiūlys ir automatiškai nepildys adreso informacijos, taip pat neišsaugos papildomos adreso informacijos, kurią naudotojas gali pateikti naršydamas žiniatinklyje.
Jei šis nustatymas įgalintas arba vertė nenustatyta, naudotojas galės valdyti adreso informacijos Automatinio pildymo funkciją naudotojo sąsajoje.</translation>
<translation id="1962273523772270623">„WebRTC“ įvykių žurnalų rinkimo iš „Google“ paslaugų leidimas</translation>
<translation id="1964634611280150550">Inkognito režimas neleidžiamas</translation>
<translation id="1964802606569741174">Ši politika neturi įtakos „Android“ skirtai „YouTube“ programai. Jei turėtų būti taikomi „YouTube“ saugos nustatymai, „Android“ skirtos „YouTube“ programos diegimas turėtų būti neleidžiamas.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Pakeičiama nuotolinės prieigos prieglobos derinimo versijų politika.
Vertė analizuojama kaip politikos pavadinimo JSON žodynas, susiejant su politikos verte.</translation>
<translation id="1969808853498848952">Visada paleidžiami papildiniai, kuriuos naudojant reikalinga prieigos teisė (nebenaudojama)</translation>
<translation id="1988371335297483117">Automatinį naudingųjų apkrovų „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ naujinį galima atsisiųsti naudojant HTTP, o ne HTTPS. Taip leidžiama skaidriai HTTP talpykloje saugoti HTTP atsisiuntimus.
Jei ši politika galioja, „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ bandys atsisiųsti automatinį naudingųjų apkrovų naujinį naudodama HTTP. Jei ši politika negalioja arba yra nenustatyta, automatinis naudingųjų apkrovų naujinys bus atsisiunčiamas naudojant HTTPS.</translation>
<translation id="199764499252435679">Įgalinti „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ komponentų naujinius</translation>
<translation id="1997994951395619441">Jei įgalinsite šį nustatymą, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ bus rodoma žymių juosta.
Jei išjungsite šį nustatymą, naudotojai niekada nematys žymių juostos.
Jei įgalinsite šį nustatymą ar jį išjungsite, naudotojai negalės jo pakeisti ar panaikinti „<ph name="PRODUCT_NAME" />“.
Nenustačius šio nustatymo, naudotojas gali nuspręsti, ar naudoti šią funkciją.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Maitinimo valdymas</translation>
<translation id="2014757022750736514">Valdoma prisijungimo ekrano, kuriame naudotojai prisijungia prie savo paskyrų, elgsena. Nustatymuose nurodoma, kas gali prisijungti, kokio tipo paskyros leidžiamos, kokie autentifikavimo metodai turėtų būti naudojami, bei pateikiami bendrieji pritaikymo neįgaliesiems, įvesties metodo ir lokalės nustatymai.</translation>
<translation id="201557587962247231">Įrenginio būsenos ataskaitų įkėlimo dažnis</translation>
<translation id="2017301949684549118">Žiniatinklio programų, kurias reikia automatiškai įdiegti, URL.</translation>
<translation id="2017459564744167827">Jei reikia daugiau informacijos apie schemą ir formatavimą, žr. <ph name="REFERENCE_URL" />.</translation>
<translation id="2018836497795982119">Milisekundėmis nurodomas laikotarpis, per kurį įrenginio tvarkymo paslaugai pateikiama užklausa dėl naudotojo politikos informacijos.
Nustačius šią politiką nepaisoma numatytosios 3 valandų vertės. Tinkamos šios politikos vertės svyruoja nuo 1 800 000 (30 minučių) iki 86 400 000 (1 diena). Vertės už šio diapazono ribų bus nustatytos į šio diapazono vertę. Jei platformoje palaikomi politikos pranešimai, atnaujinimo delsa bus nustatyta į 24 val., nes tikimasi, kad politikos pranešimai suaktyvins atnaujinimą kaskart, kai politika bus pakeista.
Jei ši politika nebus nustatyta, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ naudos numatytąją vertę – 3 val.
Atminkite, kad jei platformoje palaikomi politikos pranešimai, atnaujinimo delsa bus nustatyta į 24 val. (bus nepaisoma visų numatytųjų nustatymų ir šios politikos vertės), nes tikimasi, kad politikos pranešimai automatiškai suaktyvins atnaujinimą kaskart, kai politika bus pakeista, todėl nereikės dažniau atnaujinti.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Būtino nuotolinės prieigos klientų domeno pavadinimo konfigūravimas</translation>
<translation id="2030905906517501646">Numatytojo paieškos teikėjo raktinis žodis</translation>
<translation id="203096360153626918">Ši politika neturi įtakos „Android“ programoms. Jas naudojant bus galima įjungti viso ekrano režimą, net jei ši politika nustatyta į „<ph name="FALSE" />“.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Išjungti įmonės spausdintuvai</translation>
<translation id="2050629715135525072">Valdoma naudotojo, prisijungusio prie nuotolinės prieigos prieglobos, galimybė perkelti failus iš kliento programos į prieglobą ir atvirkščiai. Tai netaikoma nuotolinės pagalbos prisijungimams, kai nepalaikomas failų perkėlimas.
Jei šis nustatymas išjungtas, neleidžiama perkelti failų. Jei šis nustatymas įgalintas arba nenustatytas, leidžiama perkelti failus.</translation>
<translation id="2057317273526988987">Leisti pasiekti URL sąrašą</translation>
<translation id="2061810934846663491">Reikiamų nuotolinės prieigos prieglobų domenų pavadinimų konfigūravimas</translation>
<translation id="206623763829450685">Nurodoma, kurios HTTP autentifikavimo schemos palaikomos „<ph name="PRODUCT_NAME" />“.
Galimos vertės: „basic“, „digest“, „ntlm“ ir „negotiate“. Kelias vertes atskirkite kableliais.
Nenustačius šios politikos, bus naudojamos visos keturios schemos.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Blokuoti prieigą prie svetainių, nesančių turinio paketuose</translation>
<translation id="2073552873076775140">Leisti prisijungti prie „<ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2077129598763517140">Kai galima, naudoti aparatinės įrangos paspartinimą</translation>
<translation id="2077273864382355561">Ekrano išjungimo delsa, kai naudojama akumuliatoriaus energija</translation>
<translation id="2082205219176343977">Konfigūruoti mažiausią leistiną įrenginio „Chrome“ versiją.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stabilus kanalas</translation>
<translation id="2098658257603918882">Įgalinti naudojimo ir su strigtimis susijusių duomenų ataskaitų kūrimą</translation>
<translation id="2104418465060359056">Plėtinių ir papildinių informacijos pranešimas</translation>
<translation id="2106627642643925514">Nepaisoma numatytojo spausdinimo naudojant PIN kodą režimo. Jei režimas nepasiekiamas, šios politikos nepaisoma.</translation>
<translation id="2107601598727098402">
Ši politika nebenaudojama M72. Vietoje jos naudokite „CloudManagementEnrollmentToken“.
</translation>
<translation id="2111016292707172233">Įgalinamas Paieškos palietus pasiekiamumas „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ turinio rodinyje.
Jei įgalinsite šį nustatymą, naudotojams bus pasiekiama Paieška palietus ir jie galės įjungti arba išjungti funkciją.
Jei šį nustatymą išjungsite, Paieška palietus bus visiškai išjungta.
Jei ši politika nenustatyta, ji bus tarsi įgalinta. Žr. anksčiau pateiktą aprašą.</translation>
<translation id="2113068765175018713">Apriboti įrenginio veiksenos laiką automatiškai įkeliant operacinę sistemą iš naujo</translation>
<translation id="2116790137063002724">Ši politika valdo, ar pranešti informaciją, kurią galima naudoti naudotojams identifikuoti, pvz., OS prisijungimo duomenis, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ profilio prisijungimo duomenis, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ profilio pavadinimą, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ profilio kelią ir „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ vykdomąjį kelią.
Kai ši politika nenustatyta arba nustatyta kaip „Tiesa“, informacija, kurią galima naudoti naudotojams identifikuoti, renkama.
Kai ši politika nustatyta kaip „Netiesa“, informacija, kurią galima naudoti naudotojams identifikuoti, nerenkama.
Ši politika galioja, tik kai įgalintas „<ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" />“ ir įrenginyje užregistruota „<ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />“.</translation>
<translation id="2127599828444728326">Leisti pranešimus šiose svetainėse</translation>
<translation id="2131902621292742709">Ekrano pritemdymo delsa, kai naudojama akumuliatoriaus energija</translation>
<translation id="2134437727173969994">Leidimas užrakinti ekraną</translation>
<translation id="2137064848866899664">Jei ši politika nustatyta, kiekvienas ekranas pasukamas
nurodyta kryptimi kiekvieną kartą paleidus įrenginį iš naujo ir pirmą kartą
jį prijungus po politikos pasikeitimo. Naudotojai gali prisijungti ir keisti ekrano
sukimo nustatymus nustatymų puslapyje, bet jų nustatymas bus
pakeistas politikos verte kitą kartą paleidus įrenginį iš naujo.
Ši politika taikoma ir pagrindiniam, ir visiems antriniams ekranams.
Jei politika nenustatyta, numatytoji vertė yra 0 laipsnių ir naudotojas
gali ją keisti. Tokiu atveju numatytoji vertė nėra pritaikoma iš naujo
paleidus įrenginį iš naujo.</translation>
<translation id="2138449619211358657">Įgalinus šią politiką „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ gali apeiti fiksuotojo portalo autentifikavimo tarpinį serverį.
Ši politika taikoma, tik jei sukonfigūruotas tarpinis serveris (pvz., kai naudotojas pakeičia politiką apsilankęs adresu chrome://settings arba kai tai atlieka plėtiniai).
Jei įgalinsite šį nustatymą, visi fiksuotojo portalo autentifikavimo puslapiai (pvz., visi tinklalapiai nuo fiksuotojo portalo prisijungimo puslapio iki tada, kai „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ aptinka, kad sėkmingai prisijungta prie interneto), bus pateikiami atskirame lange ir bus nepaisoma visų dabartinio naudotojo politikos nustatymų bei apribojimų.
Jei išjungsite šį nustatymą arba paliksite jį nenustatytą, fiksuotojo portalo autentifikavimo puslapiai bus rodomi (įprastame) naujame naršyklės skirtuke naudojant dabartinio naudotojo tarpinio serverio nustatymus.</translation>
<translation id="21394354835637379">Galima nurodyti, iš kurių URL galima įdiegti plėtinius, programas ir temas.
21 versijos „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ sudėtingiau įdiegti plėtinius, programas ir naudotojo scenarijus ne iš „Chrome“ internetinės parduotuvės. Anksčiau naudotojai galėjo spustelėti *.crx failą ir „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ buvo leidžiama įdiegti failą po kelių įspėjimų. Naudojant naujesnės nei 21 versijos „<ph name="PRODUCT_NAME" />“, tokius failus reikia atsisiųsti ir nuvilkti į „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ nustatymų puslapį. Naudojant šį nustatymą galima iš konkrečių URL įdiegti senu, lengvesniu įdiegimo metodu.
Kiekvienas šio sąrašo elementas yra plėtinio stiliaus atitikmens šablonas (žr. https://developer.chrome.com/extensions/match_patterns). Naudotojai galės paprastai įdiegti elementus iš bet kurio URL, atitinkančio šio sąrašo elementą. Šių šablonų turi būti leidžiama *.crx failo vieta ir puslapis, iš kurio pradedamas atsisiuntimas (pvz., nukreipiančiojo naudotojo).
Politikai „<ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />“ teikiama pirmenybė šios politikos atžvilgiu. T. y. juodajame sąraše esantis plėtinys įdiegtas nebus, net jei tai atliekama svetainės iš šio sąrašo.</translation>
<translation id="214901426630414675">Spausdinimo dvipusiu režimu ribojimas</translation>
<translation id="2149330464730004005">Įgalinti spalvotą spausdinimą</translation>
<translation id="2156132677421487971">Konfigūruojama „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ – funkcijos, kurią naudodami naudotojai gali siųsti skirtukų, svetainių ar darbalaukio turinį iš naršyklės į nuotolinius ekranus ir garso sistemas – politika.</translation>
<translation id="2166472654199325139">Nefiltruoti turinio suaugusiesiems svetainėse</translation>
<translation id="2168397434410358693">Neveikos delsa, kai naudojama kintamosios srovės energija</translation>
<translation id="217013996107840632">Perjungimo iš alternatyvios naršyklės komandos eilutės parametrai.</translation>
<translation id="2170233653554726857">Įgalinti WPAD optimizavimą</translation>
<translation id="2176565653304920879">Kai ši politika nustatyta, automatinio laiko aptikimas bus vykdomas vienu iš toliau nurodytų būdų, atsižvelgiant į nustatymo vertę.
Jei nustatyta į „TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide“, naudotojai galėtų valdyti automatinį laiko juostos aptikimą naudodami įprastus valdiklius apsilankę chrome://settings.
Jei nustatyta į „TimezoneAutomaticDetectionDisabled“, automatiniai laiko juostos valdikliai, pateikti chrome://settings, bus išjungti. Automatinis laiko juostos aptikimas visada bus išjungtas.
Jei nustatyta į „TimezoneAutomaticDetectionIPOnly“, laiko juostos valdikliai, pateikti chrome://settings, bus išjungti. Automatinis laiko juostos aptikimas visada bus įjungtas. Laiko juostos aptikimo funkcija nustatydama vietovę naudos tik IP pagrįstą metodą.
Jei nustatyta į „TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints“, laiko juostos valdikliai, pateikti chrome://settings, bus išjungti. Automatinis laiko juostos aptikimas visada bus įjungtas. Matomų „Wi-Fi“ prieigos taškų sąrašas visada bus siunčiamas į geografinės vietovės nustatymo API serverį, kad būtų nustatyta tiksli laiko juosta.
Jei nustatyta į „TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo“, laiko juostos valdikliai, pateikti chrome://settings, bus išjungti. Automatinis laiko juostos aptikimas visada bus įjungtas. Vietovės informacija (pvz., „Wi-Fi“ prieigos taškai, pasiekiami mobiliojo ryšio bokštai, GPS) bus siunčiami į serverį, kad būtų nustatyta tiksli laiko juosta.
Jei ši politika nenustatyta, aptikimas veiks taip, tarsi būtų nustatyta „TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide“.
Jei nustatyta politika „SystemTimezone“, ji nepaiso šios politikos. Tokiu atveju automatinis laiko juostos aptikimas visiškai išjungiamas.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Vykdyti bent vidutiniškai ribotą režimą sistemoje „YouTube“</translation>
<translation id="2182291258410176649">Ar įgalinti atsarginį kopijavimą ir atkūrimą, nusprendžia naudotojas</translation>
<translation id="2183294522275408937">Šiuo nustatymu valdoma, kaip dažnai užrakinimo ekrane bus prašoma įvesti slaptažodį, norint toliau naudoti spartųjį atrakinimą. Kaskart įjungus užrakinimo ekraną, jei yra praėję daugiau laiko nuo paskutinio slaptažodžio įvedimo, nei nurodyta šiame nustatyme, spartusis atrakinimas nepasiekiamas įjungus užrakinimo ekraną. Jei naudotojas norės pasilikti užrakinimo ekrane praėjus šiam laikotarpiui, kitą kartą naudotojui įvedus netinkamą kodą ar pakartotinai apsilankius užrakinimo ekrane (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau), bus prašoma įvesti slaptažodį.
Jei šis nustatymas sukonfigūruotas, spartųjį atrakinimą naudojančių naudotojų bus prašoma įvesti slaptažodžius užrakinimo ekrane, atsižvelgiant į šį nustatymą.
Jei šis nustatymas nesukonfigūruotas, spartųjį atrakinimą naudojančių naudotojų bus prašoma kasdien įvesti slaptažodį užrakinimo ekrane.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Ši politika nebenaudojama M61, vietoje jos naudokite „EcryptfsMigrationStrategy“.
Nurodo, kaip su „ecryptfs“ pristatytas įrenginys turi elgtis, jei reikia pereiti prie „ext4“ šifruotės.
Jei šią politiką nustatysite kaip „DisallowArc“, „Android“ programos (įskaitant jau šifruotas naudojant „ext4“) bus išjungtos ir šio įrenginio naudotojai negalės jų naudoti. Naudotojams nebus siūloma perkelti šifruotę iš „ecryptfs“ į „ext4“.
Jei šią politiką nustatysite kaip „AllowMigration“, „ecryptfs“ pagrindinius katalogus turintiems naudotojams (šiuo metu – kai įrenginyje bus prieinama „Android N“) bus siūloma perkelti katalogus į „ext4“ šifruotę (jei prireiks).
Ši politika netaikoma viešojo terminalo programoms, nes jos perkeliamos automatiškai. Jei politika liks nenustatyta, įrenginys elgsis taip, lyg būtų pasirinkta „DisallowArc“.</translation>
<translation id="2195032660890227692">Ši politika pašalinta „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ 68 ir pakeista „<ph name="ARC_BR_POLICY_NAME" />“.</translation>
<translation id="219720814106081560">Jei ši politika įgalinta arba nesukonfigūruota (numatytasis nustatymas), naudotojas bus paragintas
pasinaudoti vaizdo įrašų fiksavimo prieiga, išskyrus URL, sukonfigūruotus sąraše
„VideoCaptureAllowedUrls“, kuriuos jis galės pasiekti be paraginimo.
Kai ši politika išjungta, naudotojas niekada nebus raginamas ir vaizdo įrašo
fiksavimas bus pasiekiamas tik URL, sukonfigūruotiems sąraše „VideoCaptureAllowedUrls“.
Ši politika paveikia visų tipų vaizdo įrašų įvestis, ne tik integruoto fotoaparato.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Savosios susirašinėjimo pranešimais programos baltojo sąrašo konfigūravimas</translation>
<translation id="2204753382813641270">Valdyti automatinį lentynos paslėpimą</translation>
<translation id="2208976000652006649">Paieškos URL parametrai, kuriuose naudojama POST</translation>
<translation id="2214880135980649323">Kai ši politika nustatyta kaip įgalinta, pagal įmonės politiką įdiegtiems plėtiniams leidžiama naudoti įmonės aparatinės įrangos platformos API.
Kai ši politika nustatyta kaip išjungta arba nenustatyta, jokiems plėtiniams neleidžiama naudoti įmonės aparatinės įrangos platformos API.
Ši politika taip pat taikoma komponentų plėtiniams, pavyzdžiui, „Hangout“ paslaugų plėtiniui.</translation>
<translation id="2223598546285729819">Numatytasis pranešimų nustatymas</translation>
<translation id="2231817271680715693">Importuoti naršymo istoriją iš numatytosios naršyklės paleidžiant pirmą kartą</translation>
<translation id="2236488539271255289">Neleisti nė vienoje svetainėje nustatyti vietinių duomenų</translation>
<translation id="2240879329269430151">Leidžiama nustatyti, ar svetainėse leidžiama rodyti iššokančiuosius langus. Iššokančiųjų langų rodymas gali būti leidžiamas arba draudžiamas visose svetainėse.
Nenustačius šios politikos, bus naudojama „Blokuoti iššokančiuosius langus“ ir naudotojas (-a) galės tai pakeisti.</translation>
<translation id="2255326053989409609">Jei įgalinsite šį nustatymą, per tinklalapius nebus galima pasiekti grafikos apdorojimo įrenginių (GPU). Paprastai per tinklalapius negalima pasiekti „WebGL“ API, o papildiniai negali naudoti „Pepper“ trimatės API.
Išjungus šį nustatymą arba jo nenustačius, tinklalapiuose gali būti leidžiama naudoti „WebGL“ API, o papildiniuose – „Pepper“ trimatę API. Tačiau norint naudoti šią API pagal numatytuosius naršyklės nustatymus dar gali būti reikalaujama, kad būtų patenkinti komandų eilutės argumentai.
Jei nustatymas „HardwareAccelerationModeEnabled“ nustatytas kaip „Netiesa“, nustatymo „Disable3DAPIs“ nepaisoma ir jis atitinka nustatymą „Disable3DAPIs“, nustatytą kaip „Tiesa“.</translation>
<translation id="2258126710006312594">Leidimas nuotolinės prieigos naudotojams perkelti failus į prieglobą ir (arba) iš jos</translation>
<translation id="2265214338421787313">Pagal šią politiką leidžiama administratoriui nurodyti, kad iškeliant puslapį gali būti rodomi iššokantieji langai.
Kai politika nustatyta kaip įgalinta, iškeliant puslapius leidžiama rodyti iššokančiuosius langus.
Kai politika nustatyta kaip išjungta arba nenustatyta, puslapiuose neleidžiama rodyti iššokančiųjų langų, kol jie įkeliami, vadovaujantis specifikacijomis (https://html.spec.whatwg.org/#apis-for-creating-and-navigating-browsing-contexts-by-name).
Ši politika bus pašalinta 82 versijos „Chrome“.
Žr. https://www.chromestatus.com/feature/5989473649164288.</translation>
<translation id="2269319728625047531">Įgalinama sutikimo sinchronizuoti pateiktis prisijungiant</translation>
<translation id="2274864612594831715">Pagal šią politiką sukonfigūruojamas virtualiosios klaviatūros kaip įvesties įrenginio įgalinimas „Chrome“ OS. Naudotojai negali nepaisyti šios politikos.
Jei politika galioja, ekraninė virtualioji klaviatūra visada bus įgalinta.
Jei politika negalioja, ekraninė virtualioji klaviatūra visada bus išjungta.
Jei nustatysite šią politiką, naudotojai negalės jos pakeisti ar nepaisyti. Tačiau naudotojai vis tiek galės įgalinti / išjungti neįgaliesiems pritaikytą ekraninę klaviatūrą, kuri yra svarbesnė už pagal šią politiką kontroliuojamą virtualiąją klaviatūrą. Žr. politiką |VirtualKeyboardEnabled| ir kontroliuokite neįgaliesiems pritaikytą ekraninę klaviatūrą.
Jei ši politika nenustatyta, iš pradžių ekraninė klaviatūra yra išjungiama, bet naudotojas ją gali bet kada įgalinti. Sprendžiant, kada pateikti klaviatūrą, taip pat gali būti naudojamos euristinės taisyklės.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" />“ galima naudoti „Google“ žiniatinklio paslaugą rašybos klaidoms pašalinti. Jei šis nustatymas įgalintas, ši paslauga visada naudojama. Jei šis nustatymas neleidžiamas, ši paslauga niekada nenaudojama.
Rašybą tikrinti vis tiek galima naudojant atsisiųstą žodyną; taikant šią politiką valdomas tik internetinės paslaugos naudojimas.
Jei šis nustatymas nesukonfigūruotas, naudotojai gali pasirinkti, ar turėtų būti naudojama rašybos tikrinimo paslauga.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Į vaizdo įrašų leidimą „Android“ programose neatsižvelgiama, net jei ši politika nustatyta į „<ph name="TRUE" />“.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Nurodyti įgalintų papildinių sąrašą</translation>
<translation id="2303795211377219696">Kredito kortelių automatinio pildymo funkcijos įgalinimas</translation>
<translation id="2309390639296060546">Numatytasis geografinės vietovės nustatymas</translation>
<translation id="2327252517317514801">Nurodomi domenai, kuriems leidžiama pasiekti „G Suite“</translation>
<translation id="2356878440219553005">Nurodoma akumuliatoriaus krovimo režimo energijos valdymo politika.
Dinamiškai valdomas akumuliatoriaus krovimas, siekiant sumažinti akumuliatoriaus energijos eikvojimą dėl intensyvaus akumuliatoriaus veikimo ir pailginti akumuliatoriaus naudojimo laiką.
Jei pasirinktas tinkinto akumuliatoriaus krovimo režimas, turi būti nurodyta „DeviceBatteryChargeCustomStartCharging“ ir „DeviceBatteryChargeCustomStopCharging“.
Jei ši politika nustatyta, taikomas akumuliatoriaus krovimo režimas, jei palaikomas įrenginyje.
Jei ši politika nenustatyta ir palaikoma įrenginyje, taikomas įprasto akumuliatoriaus krovimo režimas ir naudotojas negali jo pakeisti.
Pastaba. „<ph name="DEVICE_ADVANCED_BATTERY_CHARGE_MODE_ENABLED_NAME" />“ nepaiso šios politikos, jei nurodytos anksčiau pateiktos sąlygos.</translation>
<translation id="237494535617297575">Leidžiama nustatyti URL šablonų, nurodančių svetaines, kuriose leidžiama pateikti pranešimus, sąrašą.
Nenustačius šios politikos, visose svetainėse naudojama visuotinė numatytoji vertė iš politikos „Numatytasis pranešimų nustatymas“ (jei nustatyta) arba naudotojo asmeninės konfigūracijos.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Leisti ekrano pažadinimo užraktus</translation>
<translation id="2411817661175306360">Įspėjimas dėl slaptažodžio apsaugos išjungtas</translation>
<translation id="2411919772666155530">Blokuoti pranešimus šiose svetainėse</translation>
<translation id="2418507228189425036"><ph name="PRODUCT_NAME" />“ neleidžiama išsaugoti naršyklės istorijos ir naudotojams keisti šio nustatymo.
Jei įgalinsite šį nustatymą, naršymo istorija nebus išsaugoma. Be to, nustačius šį nustatymą išjungiamas skirtukų sinchronizavimas.
Jei šį nustatymą išjungsite arba jo nenustatysite, naršymo istorija bus išsaugoma.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Įgalinama „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ Intuityviosios paieškos funkcija ir naudotojams neleidžiama keisti šio nustatymo.
Jei įgalinsite šį nustatymą, bus įgalinta „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ Intuityvioji paieška.
Jei išjungsite šį nustatymą, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ Intuityvioji paieška išjungiama.
Jei įgalinsite arba išjungsite šį nustatymą, naudotojai negalės jo pakeisti arba nepaisyti.
Jei šis nustatymas nenustatomas, naudotojas galės nuspręsti, ar naudoti šią funkciją, ar ne.
Šis nustatymas pašalintas iš 29 ir naujesnių „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ versijų.</translation>
<translation id="2433412232489478893">Ši politika valdo, ar „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ tinklo failų bendrinimo įrenginių funkcija leidžiama naudotojui.
Kai ši politika nesukonfigūruota arba nustatyta kaip „Tiesa“, naudotojai gali naudoti tinklo failų bendrinimo įrenginius.
Kai ši politika nustatyta kaip „Netiesa“, naudotojai negali naudoti tinklo failų bendrinimo įrenginių.</translation>
<translation id="2438609638493026652">Įgalinamas pagrindinių įvykių ataskaitų teikimas sistemoje „Google“ diegiant „Android“ programą. Užfiksuojami tik programų, kurių diegimas suaktyvintas naudojant šią politiką, įvykiai.
Nustačius politiką į „true“, įvykiai bus registruojami.
Nustačius politiką į „false“ arba nenustačius, įvykiai nebus registruojami.</translation>
<translation id="244317009688098048">Įgalinti laisvuosius sparčiuosius klavišus automatiškai prisijungiant.
Jei ši politika nenustatyta arba nustatyta kaip „Tiesa“ ir įrenginio vietinė paskyra sukonfigūruota automatiškai prisijungti be delsos, „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ leidžiami spartieji klavišai „Ctrl“ + „Alt“ + S, skirti apeiti automatinį prisijungimą ir parodyti prisijungimo ekraną.
Jei ši politika nustatyta kaip „Netiesa“, automatinio prisijungimo be delsos (jei sukonfigūruota) apeiti negalima.</translation>
<translation id="2454228136871844693">Optimizuoti, kad veiktų stabiliai.</translation>
<translation id="2463034609187171371">DHE šifruotųjų programų komplektų įgalinimas TLS</translation>
<translation id="2463365186486772703">Programos lokalė</translation>
<translation id="2466131534462628618">Fiksuotojo portalo autentifikavimas nepaiso tarpinio serverio</translation>
<translation id="2471748297300970300">Jei išjungta, paleidus „Chrome“ neleidžiama rodyti saugos įspėjimų su tam tikromis potencialiai pavojingomis komandos eilutės žymomis.
Įgalinus arba nenustačius, pateikiami saugos įspėjimai, kai komandos eilutės žymos naudojamos „Chrome“ paleisti.
Sistemoje „Windows“ ši politika pasiekiama tik objektuose, kurie susieti su „<ph name="MS_AD_NAME" />“ domenu, arba „Windows 10 Pro“ ar „Enterprise“ objektuose, kurie užregistruoti naudoti įrenginių tvarkymo funkciją.</translation>
<translation id="2482676533225429905">Savoji susirašinėjimo pranešimais programa</translation>
<translation id="2483146640187052324">Tinklo veiksmų numatymas naudojant bet kurį tinklo ryšį</translation>
<translation id="2484208301968418871">Ši politika valdo, kaip taikomas „SafeSites“ URL filtras.
Šiam filtrui naudojama „Google“ saugios paieškos API, norint klasifikuoti URL kaip pornografinius ar nepornografinius.
Kai ši politika nesukonfigūruota arba nustatyta kaip „Nefiltruoti turinio suaugusiesiems svetainėje“, svetainės nefiltruojamos.
Kai ši politika nustatyta kaip „Filtruoti turinį suaugusiesiems aukščiausio lygio svetainėse“, filtruojamos svetainės, kurios priskiriamos pornografinių svetainių kategorijai.</translation>
<translation id="2486371469462493753">Išjungiamas sertifikato skaidrumo reikalavimų taikymas nurodytiems URL.
Taikant šią politiką leidžiama neatskleisti prieglobos serverių pavadinimų nurodytuose URL sertifikatų taikant sertifikato skaidrumą. Todėl bus leidžiama toliau naudoti sertifikatus, kurie priešingu atveju būtų nepatikimi, nes nebuvo tinkamai viešai atskleisti, bet bus sudėtingiau aptikti netinkamai naudojamus šių prieglobų sertifikatus.
URL šablonas formatuojamas pagal https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Tačiau, kadangi sertifikatai galioja nurodytam prieglobos serverio pavadinimui, neatsižvelgiant į schemą, prievadą ar kelią, atsižvelgiama tik į URL prieglobos serverio pavadinimo dalį. Pakaitos simbolių prieglobos nepalaikomos.
Jei politika nenustatyta, bet koks sertifikatas, kurį reikia atskleisti taikant sertifikato skaidrumą, bus laikomas nepatikimu, jei nebus atskleistas vadovaujantis sertifikato skaidrumo politika.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Įgalinti tinklo konfigūracijos raginimą, kai esate neprisijungę.
Jei ši politika nenustatyta arba nustatyta į „True“ ir įrenginio vietinė paskyra sukonfigūruota automatiškai prisijungti nedelsiant ir įrenginiui nesuteikta prieiga prie interneto, „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ rodomas tinklo konfigūracijos raginimas.
Jei ši politika nustatyta į „False“, pateikiamas klaidos pranešimas vietoje tinklo konfigūracijos raginimo.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Visada automatiškai paslėpti lentyną</translation>
<translation id="2514328368635166290">Nurodomas numatytojo paieškos teikėjo mėgstamiausios piktogramos URL.
Ši politika pasirenkama. Nenustačius jos, jokia piktograma nebus pateikta paieškos teikėjui.
Į šią politiką atsižvelgiama, tik jei įgalinta politika „Numatytasis paieškos teikėjas įgalintas“.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Įgalinamas spausdinimas „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ ir naudotojams neleidžiama keisti šio nustatymo.
      Jei šis parametras įgalintas arba nekonfigūruotas, vartotojai gali spausdinti.
      Jei šis nustatymas neleidžiamas, naudotojai negali spausdinti naudodami „<ph name="PRODUCT_NAME" />“. Spausdinimas neleidžiamas naudojant veržliarakčio meniu, plėtinius, „JavaScript“ programas ir t. t. Tačiau galima spausdinti naudojant papildinius, kurie spausdina apeidami „<ph name="PRODUCT_NAME" />“. Pavyzdžiui, tam tikrų „Flash“ programų kontekstiniame meniu yra spausdinimo parinktis, kuriai netaikoma ši politika.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Leisti paleisti garsą</translation>
<translation id="2521581787935130926">Rodyti programų spartųjį klavišą žymių juostoje</translation>
<translation id="2529659024053332711">Leidžiama nurodyti elgseną paleidžiant.
Jei pasirinksite „Atidaryti naujo skirtuko puslapį“, paleidus „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ bus visada atidarytas naujo skirtuko puslapis.
Jei pasirinksite „Atkurti paskutinę sesiją“, URL, kurie buvo atidaryti paskutinį kartą uždarius „<ph name="PRODUCT_NAME" />“, bus iš naujo atidaryti ir naršymo sesija bus atkurta tokia, kokia buvo baigus.
Pasirinkus šią parinktį neleidžiami keli nustatymai, veikiantys sesijų pagrindu arba pagal kuriuos atliekami veiksmai išėjus (pvz., naršymo duomenų išėjus ar tik sesijos slapukų išvalymas).
Jei pasirinksite „Atidaryti URL sąrašą“, naudotojui paleidus „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ bus atidarytas „Paleidžiant atidarytinų URL“ sąrašas.
Jei įgalinsite šį nustatymą, naudotojai negalės jo pakeisti ar nepaisyti „<ph name="PRODUCT_NAME" />“.
Šio nustatymo išjungimas atitinka jo palikimą nesukonfigūravus. Naudotojas vis tiek galės jį pakeisti „<ph name="PRODUCT_NAME" />“.
Ši politika pasiekiama tik „Windows“ objektuose, kurie susieti su „<ph name="MS_AD_NAME" />“ domenu, arba „Windows 10 Pro“ ar „Enterprise“ objektuose, kurie užregistruoti naudoti įrenginių tvarkymo funkciją.</translation>
<translation id="2529880111512635313">Konfigūruoti programų ir plėtinių, kuriuos įdiegti privaloma, sąrašą</translation>
<translation id="253135976343875019">Neveikos įspėjimo delsa, kai naudojama kintamosios srovės energija</translation>
<translation id="2536525645274582300">Ar įgalinti „Google“ vietovės paslaugas, nusprendžia naudotojas</translation>
<translation id="254653220329944566">Įgalinamas „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ ataskaitų teikimas debesyje</translation>
<translation id="2548572254685798999">Saugaus naršymo informacijos pranešimas</translation>
<translation id="2550593661567988768">Tik vienpusis spausdinimas</translation>
<translation id="2552966063069741410">Laiko juosta</translation>
<translation id="2562339630163277285">Nurodomas paieškos variklio, naudoto tiesioginiams rezultatams teikti, URL. URL turi būti eilutė <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, kuri pateikiant užklausą bus pakeista naudotojo jau įvestu tekstu.
Ši politika pasirenkama. Jos nenustačius nebus pateikta jokių tiesioginių paieškos rezultatų.
„Google“ tiesioginių rezultatų URL galima nurodyti kaip: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Į šią politiką atsižvelgiama, tik jei įgalinta politika „Numatytasis paieškos teikėjas įgalintas“.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Jei ši politika bus nustatyta į „False“, „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ išjungs „Bluetooth“ ir naudotojas negalės jo vėl įgalinti.
Jei ši politika bus nustatyta į „True“ arba nenustatyta, naudotojas galės pasirinkti įgalinti arba išjungti „Bluetooth“.
Jei ši politika nustatyta, naudotojas negali jos pakeisti ar nepaisyti.
Kai įgalinama „Bluetooth“, naudotojas turi atsijungti ir vėl prisijungti, kad pakeitimai įsigaliotų (išjungiant „Bluetooth“, to atlikti nereikia).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Įgalina arba išjungia duomenų glaudinimo tarpinį serverį ir neleidžia naudotojams keisti šio nustatymo.
Jei įgalinsite arba išjungsite šį nustatymą, naudotojai negalės jo keisti ar nepaisyti.
Jei ši politika bus nenustatyta, duomenų glaudinimo tarpinio serverio funkcija bus pasiekiama, kad naudotojas pasirinktų, ar ją naudoti.</translation>
<translation id="257788512393330403">Slaptažodį reikia įvesti kas šešias valandas</translation>
<translation id="2586162458524426376">
Ši politika taikoma prisijungimo ekranui. Taip pat peržiūrėkite politiką „<ph name="ISOLATE_ORIGINS_POLICY_NAME" />“, taikomą naudotojo seansui.
Jei politika įgalinta, visi įvardyti šaltiniai iš kableliais atskirtų verčių sąrašo bus paleisti per atskirus procesus. Taip pat bus izoliuoti šaltiniai, įvardyti pagal padomenius. Pvz., nurodžius https://example.com/, https://foo.example.com/ taip pat bus izoliuotas kaip svetainės https://example.com/ dalis.
Jei politika nesukonfigūruota arba išjungta, prisijungimo ekrane bus naudojami platformos numatytieji svetainės izoliavimo nustatymai.
</translation>
<translation id="2587719089023392205">Nustatyti „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ kaip numatytąją naršyklę</translation>
<translation id="2592091433672667839">Neveikos iki parodant ekrano užsklandą prisijungimo ekrane, dirbant mažmeninės prekybos režimu, trukmė</translation>
<translation id="2592162121850992309">Jei ši politika bus nustatyta kaip „Tiesa“ arba išvis nebus nustatyta, bus įgalintas aparatinės įrangos spartinimas, nebent tam tikra GPU funkcija bus įtraukta į juodąjį sąrašą.
Jei ši politika bus nustatyta kaip „Netiesa“, aparatinės įrangos spartinimas bus išjungtas.</translation>
<translation id="2596260130957832043">Valdoma, ar įgalinta NTLMv2.
Visų naujausių versijų „Samba“ ir „Windows“ serveriai palaiko NTLMv2. Tai turėtų būti išjungta tik atgalinio suderinamumo tikslais, nes suprastėja autentifikavimo sauga.
Jei ši politika nenustatyta, numatytasis nustatymas yra „true“ ir NTLMv2 yra įgalinta.</translation>
<translation id="26023406105317310">Konfigūruoti „Kerberos“ paskyras</translation>
<translation id="2604182581880595781">Konfigūruojama su tinklo failų bendrinimo įrenginiu susijusi politika.</translation>
<translation id="2623014935069176671">Laukti pradinės naudotojo veiklos</translation>
<translation id="262740370354162807">Įgalinti dokumentų pateikimą „<ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2627554163382448569">Nurodoma įmonės spausdintuvų konfigūracija.
Pagal šią politiką leidžiama nurodyti „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ įrenginių spausdintuvų konfigūraciją. Toks pats formatas nurodytas „NativePrinters“ žodyne su papildomu būtinu kiekvieno spausdintuvo lauku „id“ arba „guid“, kad juos būtų galima įtraukti į baltąjį arba juodąjį sąrašą.
Failo dydis neturi viršyti 5 MB ir failas turi būti koduotas naudojant JSON. Numatyta, kad failas, kuriame yra maždaug 21 tūkst. spausdintuvų, bus koduojamas kaip 5 MB failas. Atsisiųsto failo vientisumas patikrinamas naudojant kriptografinę maišą.
Failas atsisiunčiamas ir išsaugomas talpykloje. Jis bus iš naujo atsisiųstas, kai pasikeis URL arba maiša.
Jei ši politika nustatyta, „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ atsisiųs spausdintuvo konfigūracijų failą ir suteiks galimybę naudoti spausdintuvus pagal „<ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />“, „<ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" />“ ir „<ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />“.
Jei nustatysite šią politiką, naudotojai negalės jos pakeisti arba nepaisyti.
Ši politika nepaveiks naudotojams suteiktos galimybės konfigūruoti spausdintuvus atskiruose įrenginiuose. Politika papildo atskirų naudotojų spausdintuvų konfigūraciją.
</translation>
<translation id="2633084400146331575">Įgalinti ekrano skaitymą balsu</translation>
<translation id="2646290749315461919">Leidžiama nustatyti, ar svetainėse galima stebėti naudotojų fizinę vietą. Naudotojų fizinės vietos stebėjimas gali būti leidžiamas, draudžiamas pagal numatytuosius nustatymus arba naudotojo (-os) gali būti klausiama kiekvieną kartą, kai svetainėje pateikiama fizinės vietos užklausa.
Nenustačius šios politikos bus naudojama „Klausti geografinės vietos“ ir naudotojas (-a) galės tai pakeisti.</translation>
<translation id="2647069081229792812">Įgalinti arba išjungti žymių redagavimą</translation>
<translation id="2649896281375932517">Leisti spręsti naudotojams</translation>
<translation id="2650049181907741121">Veiksmas, kuris bus atliktas, kai naudotojas uždarys dangtelį</translation>
<translation id="2655233147335439767">Nurodomas paieškos variklio, naudojamo atliekant numatytąją paiešką, URL. URL turėtų būti eilutė „<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />“, kuri pateikiant užklausą bus pakeista terminais, kurių naudotojas ieško.
„Google“ paieškos URL galima nurodyti kaip: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Ši parinktis turi būti nustatyta, kai politika „Numatytasis paieškos teikėjas įgalintas“ įgalinta, ir į ją bus atsižvelgta tik šiuo atveju.</translation>
<translation id="2659019163577049044">Įgalinus šį nustatymą, naudotojai galės nustatyti įrenginius, kad SMS pranešimai būtų sinchronizuojami iš telefonų į „Chromebook“ įrenginius. Atminkite, kad leidus šią politiką naudotojai turės aiškiai pasirinkti šią funkciją atlikdami sąrankos veiksmus. Juos atlikę naudotojai galės siųsti ir gauti SMS pranešimus „Chromebook“ įrenginiuose.
Išjungus nustatymą, naudotojai negalės nustatyti SMS pranešimų sinchronizavimo.
Jei ši politika nenustatyta, valdomų naudotojų numatytasis nustatymas bus „neleidžiama“, o nevaldomų naudotojų – „leidžiama“.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Niekada nenaudoti tarpinio serverio</translation>
<translation id="2672012807430078509">NTLM kaip mažų ir vidutinio dydžio įmonių įrengimo elementų tapatybės nustatymo protokolo įgalinimo valdymas</translation>
<translation id="267596348720209223">Nurodomos paieškos teikėjo palaikomos simbolių koduotės. Koduotės – tai kodų puslapių pavadinimai, pvz., UTF-8, GB2312 ir ISO-8859-1. Jie išbandomi nurodyta tvarka.
Ši politika pasirenkama. Jos nenustačius numatytasis nustatymas bus UTF-8.
Į šią politiką atsižvelgiama, tik jei įgalinta politika „Numatytasis paieškos teikėjas įgalintas“.</translation>
<translation id="268577405881275241">Įgalinti duomenų glaudinimo tarpinio serverio funkciją</translation>
<translation id="2693108589792503178">Slaptažodžio keitimo URL konfigūravimas.</translation>
<translation id="2694143893026486692">Prie doko prijungtas didintuvas įgalintas</translation>
<translation id="2706708761587205154">Leisti spausdinti tik naudojant PIN kodą</translation>
<translation id="2710534340210290498">Jei ši politika nustatyta kaip „Netiesa“, naudotojai negalės užrakinti ekrano (bus galima tik atsijungti nuo naudotojo sesijos). Jei šis nustatymas nustatytas kaip „Tiesa“ arba nenustatytas, ekraną galės užrakinti naudotojai, autentifikuoti naudojant slaptažodį.</translation>
<translation id="2731627323327011390">Neleisti naudoti „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ sertifikatų ARC programose</translation>
<translation id="2742843273354638707">Slėpti „Chrome“ internetinės parduotuvės programą ir poraštės nuorodą Naujo skirtuko puslapyje ir „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ programų paleidimo priemonėje.
Kai ši politika yra galiojanti, piktogramos yra slepiamos.
Kai ši politika negalioja arba nesukonfigūruota, piktogramos yra matomos.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Registro protokolo doroklės</translation>
<translation id="2746016768603629042">Ši politika nebenaudojama, vietoj jos naudokite „DefaultJavaScriptSetting“.
Galima naudoti norint „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ išjungti „JavaScript“.
Jei šis nustatymas išjungtas, tinklalapiuose nebus galima naudoti „JavaScript“ ir naudotojas negalės pakeisti to nustatymo.
Jei šis nustatymas įgalintas ar nenustatytas, tinklalapiuose bus galima naudoti „JavaScript“, bet naudotojas galės pakeisti tą nustatymą.</translation>
<translation id="2753637905605932878">„WebRTC“ naudojamų vietinių UDP prievadų diapazono apribojimas</translation>
<translation id="2757054304033424106">Leidžiami įdiegti plėtinių / programų tipai</translation>
<translation id="2758084448533744848">Nurodoma įrenginyje naudotina taikoma laiko juosta. Kai ši politika nustatyta, įrenginio naudotojai negali nepaisyti nurodytos laiko juostos. Jei pateikta netinkama vertė, politika vis tiek suaktyvinama naudojant GMT. Jei paliekama tuščia eilutė, politikos nepaisoma.
Jei ši politika nenaudojama, ir toliau bus naudojama dabartinė laiko juosta, bet naudotojai galės ją pakeisti.
Naujuose įrenginiuose nustatyta laiko juosta „JAV / Ramiojo vandenyno“.
Vertės formatas atitinka laiko juostų pavadinimus, nurodytus „IANA laiko juostų duomenų bazėje“ (žr. adresu https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database). Konkrečiau kalbant, daugelio laiko juostų pavadinimus galima sukurti naudojant formatą „žemynas / didelis_miestas“ arba „vandenynas / didelis_miestas“.
Nustačius šią politiką visiškai išjungiama automatinio laiko juostos nustatymo pagal įrenginio vietovę funkcija. Be to, nepaisoma politikos „SystemTimezoneAutomaticDetection“.</translation>
<translation id="2759224876420453487">Tvarkyti naudotojo elgseną kelių profilių seanse</translation>
<translation id="2761483219396643566">Neveikos įspėjimo delsa, kai naudojama akumuliatoriaus energija</translation>
<translation id="2762164719979766599">Nurodomas vietinių įrenginio paskyrų sąrašas, kuris bus rodomas prisijungimo ekrane.
      Kiekvienas sąrašo įrašas nurodo identifikatorių, naudojamą vidiniais tikslais siekiant atskirti skirtingas vietines įrenginio paskyras.</translation>
<translation id="2769952903507981510">Konfigūruoti reikiamą nuotolinės prieigos prieglobų domeno pavadinimą</translation>
<translation id="2783078941107212091">Įgalinama programos rekomendacija tuščiame paleidimo priemonės paieškos laukelyje.
Jei ši politika nustatyta kaip „Tiesa“, programos rekomendacijos gali būti rodomos tuščiame paieškos laukelyje.
Jei ši politika nustatyta kaip „Netiesa“, programos rekomendacijos nebus rodomos tuščiame paieškos laukelyje.
Jums nustačius šią politiką naudotojai negalės jos pakeisti ar nepaisyti.
Jei ši politika nenustatyta, valdomų įrenginių numatytoji vertė yra „Netiesa“.</translation>
<translation id="2787173078141616821">Informacijos apie „Android“ būseną ataskaita</translation>
<translation id="2799297758492717491">Leisti automatinį medijos, atitinkančios į baltąjį sąrašą įtrauktus URL šablonus, paleidimą</translation>
<translation id="2801155097555584385">Tinkintos akumuliatoriaus krovimo pradžios vertės procentais nustatymas</translation>
<translation id="2801230735743888564">Leidžiama naudotojams žaisti dinozaurų Velykų kiaušinių žaidimą, kai įrenginys neprijungtas prie interneto.
Jei ši politika nustatyta į „False“, naudotojai negali žaisti dinozaurų Velykų kiaušinių žaidimo, kai įrenginys neprijungtas prie interneto. Jei šis nustatymas nustatytas į „True“, naudotojams leidžiama žaisti dinozaurų žaidimą. Jei ši politika nenustatyta, naudotojams neleidžiama žaisti dinozaurų Velykų kiaušinių žaidimo užregistruotoje „Chrome“ OS, bet leidžiama žaisti kitomis aplinkybėmis.</translation>
<translation id="2802085784857530815">Leidžiama valdyti, ar naudotojai gali pasiekti ne įmonės spausdintuvus
Jei politika nustatyta į „True“ arba visai nenustatyta, naudotojai galės pridėti ir konfigūruoti savuosius spausdintuvus bei jais spausdinti.
Jei politika nustatyta į „False“, naudotojai negalės pridėti ir konfigūruoti savųjų spausdintuvų. Jie taip pat negalės spausdinti anksčiau sukonfigūruotais savaisiais spausdintuvais.
</translation>
<translation id="2805707493867224476">Leisti visose svetainėse rodyti iššokančiuosius langus</translation>
<translation id="2808013382476173118">Įgalinamas STUN serverių naudojimas, kai nuotolinės programos bando užmegzti ryšį su šiuo įrenginiu.
Jei šis nustatymas įgalintas, nuotolinės programos gali rasti šį įrenginį ir prie jo prisijungti, net jei jos atskirtos taikant užkardą.
Jei šis nustatymas neleidžiamas ir išeinantys UDP ryšiai filtruojami taikant užkardą, šiame įrenginyje leidžiami tik ryšiai iš klientų įrenginių vietiniame tinkle.
Nenustačius šios politikos nustatymas bus įgalintas.</translation>
<translation id="2813281962735757923">Pagal šią politiką valdomi laikotarpiai, per kuriuos „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ įrenginiui neleidžiama automatiškai tikrinti, ar yra naujinių.
Kai ši politika nustatyta kaip ne tuščias laikotarpių sąrašas:
įrenginiai negalės automatiškai tikrinti, ar yra naujinių, nurodytais laikotarpiais. Įrenginiams, kuriuose reikia grąžinti ankstesnę „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ versiją ar kurių versija yra senesnė nei minimali reikalaujama, ši politika neturės jokios įtakos dėl potencialių saugos problemų. Be to, ši politika neblokuos naujinių patikrinimų, kurių užklausas bus pateikę naudotojai ar administratoriai.
Kai ši politika nenustatyta ar joje nėra jokių laikotarpių:
jokie automatiniai naujinių patikrinimai pagal šią politiką nebus blokuojami, tačiau jie gali būti blokuojami pagal kitą politiką. Ši funkcija įgalinta tik „Chrome“ įrenginiuose, kurie sukonfigūruoti kaip automatinio paleidimo viešieji terminalai. Kiti įrenginiai nebus ribojami pagal šią politiką.</translation>
<translation id="2823870601012066791"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ klientų „Windows“ registro vieta:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Įgalinti inkognito režimą</translation>
<translation id="2836621397261130126">Valdoma, ar atsižvelgiama į patvirtinimą pagal KDC politiką nusprendžiant dėl „<ph name="KERBEROS" />“ bilietų perdavimo.
Jei ši politika nustatyta kaip „Tiesa“, taikant HTTP autentifikavimą atsižvelgiama į patvirtinimą pagal KDC politiką, t. y. „Chrome“ perduoda prisijungimo duomenis, tik jei KDC nustato <ph name="OK_AS_DELEGATE" /> paslaugos biliete. Daugiau informacijos žr. https://tools.ietf.org/html/rfc5896.html. Paslauga taip pat turi atitikti politiką „AuthNegotiateDelegateWhitelist“.
Jei ši politika nenustatyta arba nustatyta kaip „Netiesa“, KDC politikos nepaisoma palaikomose platformose ir atsižvelgiama tik į politiką „AuthNegotiateDelegateWhitelist“.
Sistemoje „Windows“ visada atsižvelgiama į KDC politiką.</translation>
<translation id="283695852388224413">Jei politika nustatyta, taikomas sukonfigūruotas didžiausias PIN kodo ilgis. Jei vertė 0 arba mažesnė, reiškia, kad nenustatytas didžiausias ilgis. Tokiu atveju naudotojas gali nustatyti norimo ilgio PIN kodą. Jei šis nustatymas yra mažesnis nei „<ph name="PIN_UNLOCK_MINIMUM_LENGTH_POLICY_NAME" />“, bet didesnis nei 0, maksimalus ilgis yra toks pat kaip minimalus ilgis.
Jei politika nenustatyta, netaikomas joks maksimalus ilgis.</translation>
<translation id="2838830882081735096">Neleisti perkelti duomenų ir ARC</translation>
<translation id="2839294585867804686">Tinklo failų bendrinimo įrenginių nustatymai</translation>
<translation id="2840269525054388612">Nurodomi spausdintuvai, kuriuos gali naudoti naudotojas.
Ši politika naudojama, tik jei pasirinktas politikos „<ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />“ nustatymas „<ph name="PRINTERS_WHITELIST" />
Jei ši politika naudojama, naudotojui pasiekiami tik spausdintuvai, kurių ID atitinka šioje politikoje nurodytas vertes. ID turi atitikti laukus „id“ arba „guid“ faile, kuris nurodytas „<ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />“.
</translation>
<translation id="2842152347010310843">Valdo į baltąjį sąrašą įtrauktus URL šablonus, kuriuose automatinis paleidimas bus visada įgalintas.
Jei automatinis paleidimas įgalintas, sistemoje „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ vaizdo įrašus galima leisti automatiškai (be naudotojo sutikimo) su garso turiniu.
Toliau pateiktos tinkamo URL šablono specifikacijos.
- [*.]domain.tld (atitinka domain.tld ir visus padomenius)
- host (atitinka konkretų prieglobos serverio pavadinimą)
- scheme://host:port (palaikomos schemos: http,https)
- scheme://[*.]domain.tld:port (palaikomos schemos: http,https)
- file://path (kelias turi būti tikrasis kelias ir prasidėti simboliu „/“)
- a.b.c.d (atitinka tikslų „IPv4“ IP)
- [a:b:c:d:e:f:g:h] (atitinka tikslų „IPv6“ IP)
Jei politika „AutoplayAllowed“ nustatyta į „True“, ši politika neturės jokio poveikio.
Jei politika „AutoplayAllowed“ nustatyta į „False“, bus galima leisti turinį, atitinkantį šioje politikoje nustatytus URL šablonus.
Atminkite, kad pakeitus šią politiką veikiant „<ph name="PRODUCT_NAME" />“, ji bus taikoma tik naujai atidarytuose skirtukuose. Todėl kai kuriuose skirtukuose gali išlikti ankstesnė elgsena.</translation>
<translation id="284288632677954003">XML failo, apimančio URL, kurie turėtų niekada nesuaktyvinti naršyklės jungiklio, URL.</translation>
<translation id="285480231336205327">Įgalinti didelio kontrasto būseną</translation>
<translation id="2854919890879212089">Kaip numatytoji funkcijos „Spaudinio peržiūra“ parinktis „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ naudojamas sistemos numatytasis spausdintuvas, o ne pastarasis naudotas spausdintuvas.
Išjungus šį nustatymą arba nenustačius vertės, funkcija „Spaudinio peržiūra“ naudos pastarąjį naudotą spausdintuvą kaip numatytąją paskirties vietos parinktį.
Įjungus šį nustatymą funkcija „Spaudinio peržiūra“ naudos OS sistemos numatytąjį spausdintuvą kaip numatytąją paskirties vietos parinktį.</translation>
<translation id="285627849510728211">Išplėstinio akumuliatoriaus krovimo režimo dienos konfigūracijos nustatymas</translation>
<translation id="2856674246949497058">Grąžinti ir palikti tikslinę versiją, jei OS versija naujesnė nei tikslinė. Atlikti „Powerwash“ vykdant procesą.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Stabdyti</translation>
<translation id="2873651257716068683">Nepaisoma numatytojo spausdinamo puslapio dydžio. Jei puslapio dydis nepasiekiamas, šios politikos nepaisoma.</translation>
<translation id="2874209944580848064"><ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ įrenginiams, kuriuose palaikomos „Android“ programos, skirta pastaba:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Neleisti CNAME paieškos vykdant „Kerberos“ tapatumo nustatymą</translation>
<translation id="2890645751406497668">Šioms svetainėms automatiškai suteikiamas leidimas prisijungti prie nurodyto gamintojo USB įrenginių, turinčių nurodytus produkto ID.</translation>
<translation id="2892414556511568464">Apribojamas spausdinimas dvipusiu režimu. Jei politika nenustatyta ar nenurodyta vertė, netaikomas joks apribojimas.</translation>
<translation id="2893546967669465276">Sistemos žurnalų siuntimas valdymo serveriui</translation>
<translation id="2899002520262095963">„Android“ programos gali naudoti šioje politikoje nustatytas tinklo konfigūracijas ir CA sertifikatus, bet negali pasiekti kai kurių konfigūravimo parinkčių.</translation>
<translation id="290002216614278247">Galima užrakinti naudotojo sesiją atsižvelgiant į kliento laiką arba išnaudotą dienos kvotą.
|time_window_limit| nurodo laikotarpį, per kurį naudotojo sesija turi būti užrakinta. Palaikoma tik viena kiekvienos savaitės dienos taisyklė, todėl masyvo |entries| dydis gali būti nuo 0 iki 7. |starts_at| ir |ends_at| yra laikotarpio pradžios ir pabaigos apribojimai. Kai |ends_at| vertė yra mažesnė nei |starts_at|, tai reiškia, kad |time_limit_window| baigsis kitą dieną. |last_updated_millis| yra UTC laiko žymė, nurodanti, kada šis įrašas buvo paskutinį kartą atnaujintas; ji siunčiama kaip eilutė, nes laiko žymei nepakanka sveikųjų skaičių.
|time_usage_limit| nurodo dienos įrenginio naudojimo kvotą. Ją pasiekus, naudotojo sesija užrakinama. Kiekvienai savaitės dienai priskirta savybė, kuri turi būti nustatyta tik jei tą dieną kvota yra aktyvi. |usage_quota_mins| – tai laikotarpis, kuriuo tvarkomas įrenginys gali būti naudojamas per dieną, o |reset_at| – laikas, kada atnaujinami naudojimo kvotos duomenys. Numatytoji |reset_at| vertė yra vidurnaktis ({'hour': 0, 'minute': 0}). |last_updated_millis| yra UTC laiko žymė, nurodanti, kada šis įrašas buvo paskutinį kartą atnaujintas; ji siunčiama kaip eilutė, nes laiko žymei nepakanka sveikųjų skaičių.
|overrides| teikiama siekiant laikinai nustatyti, kad viena ar daugiau ankstesnių taisyklių negaliotų.
* Jei nei „time_window_limit“, nei „time_usage_limit“ nėra aktyvūs, |LOCK| galima naudoti įrenginiui užrakinti.
* |LOCK| laikinai užrakina naudotojo sesiją, kol prasideda kitas „time_window_limit“ arba „time_usage_limit“ laikotarpis.
* |UNLOCK| atrakina naudotojo sesiją atėjus „time_window_limit“ arba „time_usage_limit“ laikotarpiui.
|created_time_millis| – tai UTC laiko žymė, skirta nepaisymams kurti, siunčiama kaip eilutė, nes laiko žymei nepakanka sveikųjų skaičių. Ji naudojama siekiant nustatyti, ar šis nepaisymas vis dar turi būti taikomas. Jei dabartinio aktyvaus laiko apribojimo funkcija (naudojimo laiko arba laikotarpio apribojimas) pradėta taikyti sukūrus nepaisymą, ši žymė negalioja. Be to, jei nepaisymas sukurtas prieš paskutinį aktyvaus „time_window_limit“ arba „time_usage_window“ laikotarpio pakeitimą, laiko žymė nebus taikoma.</translation>
<translation id="2901725272378498025">Komandos eilutės žymų saugos įspėjimų įgalinimas</translation>
<translation id="2905984450136807296">Autentifikavimo duomenų talpyklos visas laikas</translation>
<translation id="2906874737073861391">„Programų paketo“ plėtinių sąrašas</translation>
<translation id="2907992746861405243">Valdoma, kurie spausdintuvai iš „<ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />“ pasiekiami naudotojams.
Nustatoma, kuri pasiekiamumo politika naudojama masinei spausdintuvų konfigūracijai. Jei pasirinkta „<ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />“, rodomi visi spausdintuvai. Jei pasirinkta „<ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />“, „<ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />“ naudojama pasiekiamumui prie nurodytų spausdintuvų apriboti. Jei pasirinkta „<ph name="PRINTERS_WHITELIST" />“, „<ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" />“ nustato tik tuos spausdintuvus, kuriuos galima pasirinkti.
Jei ši politika nenustatyta, taikoma „<ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />“.
</translation>
<translation id="2908277604670530363">Didžiausias jungčių prie tarpinio serverio vienu metu skaičius</translation>
<translation id="2952347049958405264">Apribojimai:</translation>
<translation id="2956777931324644324">Ši politika nebenaudojama nuo 36 versijos „<ph name="PRODUCT_NAME" />“.
Nurodoma, ar TLS domeno sertifikatų plėtinys turėtų būti įgalintas.
Šis nustatymas naudojamas TLS domeno sertifikatų plėtiniui įgalinti bandymo tikslais. Ateityje šis eksperimentinis nustatymas bus pašalintas.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Neleisti jokiai svetainei pateikti užklausos pasiekti „Bluetooth“ įrenginių naudojant „Web Bluetooth“ API</translation>
<translation id="2957513448235202597"><ph name="HTTP_NEGOTIATE" /> autentifikavimo paskyros tipas</translation>
<translation id="2959469725686993410">Visada siųsti „Wi-Fi“ prieigos taškus serveriui nustatant laiko juostą</translation>
<translation id="2959898425599642200">Tarpinio serverio apėjimo taisyklės</translation>
<translation id="2960128438010718932">Naujinio etapinio pritaikymo tvarkaraštis</translation>
<translation id="2960691910306063964">Nuotolinės prieigos prieglobų autentifikavimo be PIN kodo įjungimas arba išjungimas</translation>
<translation id="2976002782221275500">Nurodoma laiko trukmė be naudotojo įvesties, po kurios ekranas pritemdomas, kai naudojama akumuliatoriaus energija.
Kai šios politikos vertė yra didesnė už nulį, ji nurodo laiko trukmę, kurią naudotojas turi neatlikti jokių veiksmų, kol „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ pritemdys ekraną.
Kai politika nustatyta į nulį, „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ nepritemdo ekrano, jei naudotojas neatlieka jokių veiksmų.
Kai ši politika nenustatyta, naudojama numatytoji laiko trukmė.
Politikos vertė turėtų būti nurodyta milisekundėmis. Vertės sumažinamos, kad neviršytų ekrano išjungimo delsos laiko (jei jis nustatytas) ar neveikos delsos laiko arba būtų jam lygios.</translation>
<translation id="2977997796833930843">Atminkite, kad ši politika nebenaudojama ir ateityje bus pašalinta.
Šioje politikoje pateikiama atsarginė konkretesnių politikos nuostatų „<ph name="IDLE_ACTION_AC_POLICY_NAME" />“ ir „<ph name="IDLE_ACTION_BATTERY_POLICY_NAME" />“ vertė. Jei ši politika nustatyta, jos vertė naudojama, jei nenustatyta atitinkama konkretesnė politika.
Kai ši politika nenustatyta, konkretesnės politikos veikimas lieka nepakitęs.</translation>
<translation id="2987155890997901449">ARC įgalinimas</translation>
<translation id="2987227569419001736">Valdyti „Web Bluetooth“ API naudojimą</translation>
<translation id="2990018289267778247">Jei ši politika nustatyta kaip „true“, pasiekiamumo parinktys visada rodomos sistemos juostelės meniu.
Jei ši politika nustatyta kaip „false“, pasiekiamumo parinktys niekada nerodomos sistemos juostelės meniu.
Jums nustačius šią politiką naudotojai negalės jos pakeisti ar nepaisyti.
Jei ši politika nenustatyta, pasiekiamumo parinktys nebus rodomos sistemos juostelės meniu, bet „Nustatymų“ puslapyje naudotojas galės nustatyti, kad pasiekiamumo parinktys būtų rodomos.
Įgalinus pasiekiamumo ypatybes (kitais būdais, pvz., naudojant klavišų derinį), pasiekiamumo parinktys visada rodomos sistemos juostelės meniu.</translation>
<translation id="3011301228198307065">Konfigūruojamas numatytasis pagrindinio puslapio URL „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ ir naudotojams neleidžiama jo keisti.
Pagrindinis puslapis – tai tas puslapis, kuris atidaromas spustelėjus pagrindinio puslapio mygtuką. Kokie puslapiai atidaromi paleidžiant, nustatoma pagal politiką „RestoreOnStartup“.
Pagrindinio puslapio tipas gali būti siunčiamas čia nurodytu URL arba nustatytas kaip Naujo skirtuko puslapis. Jei pasirinksite Naujo skirtuko puslapį, ši politika neįsigalios.
Jei įgalinsite šį nustatymą, naudotojai negalės pakeisti pagrindinio puslapio URL „<ph name="PRODUCT_NAME" />“, bet vis tiek galės pasirinkti Naujo skirtuko puslapį kaip pagrindinį.
Nenustačius šios politikos, naudotojas galės pats pasirinkti pagrindinį puslapį, jei nebus nustatyta ir politika „HomepageIsNewTabPage“.
URL turi būti įprastos schemos, pvz., http://example.com arba https://example.com.
Ši politika pasiekiama tik „Windows“ objektuose, kurie susieti su „<ph name="MS_AD_NAME" />“ domenu, arba „Windows 10 Pro“ ar „Enterprise“ objektuose, kurie užregistruoti naudoti įrenginių tvarkymo funkciją.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Įtraukti į baltąjį sąrašą užrašų programas, kurios leidžiamos „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ užrakinimo ekrane</translation>
<translation id="3021562480854470924">Ankstesnių versijų, kurias leidžiama grąžinti, skaičius</translation>
<translation id="3023572080620427845">XML failo, apimančio URL, kurie turėtų būti įkelti alternatyvioje naršyklėje, URL.</translation>
<translation id="3030000825273123558">Įgalinti metrikos ataskaitų teikimą</translation>
<translation id="3033660238345063904">Čia galite nurodyti tarpinio serverio URL.
Ši politika veikia tik tada, jei skiltyje „Pasirinkti, kaip nurodyti tarpinio serverio nustatymus“ tarpinio serverio nustatymus pasirinkote nurodyti patys ir jei nenurodyta politika „<ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />“.
Jei pasirinkote kokį nors kitą tarpinio serverio politikos nustatymo režimą, turėtumėte nenustatyti šios politikos.
Jei reikia daugiau parinkčių ir išsamių pavyzdžių, apsilankykite adresu
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="3034580675120919256">Leidžiama nustatyti, ar svetainėse leidžiama paleisti „JavaScript“. Gali būti leidžiama arba draudžiama paleisti „JavaScript“ visose svetainėse.
Nenustačius šios politikos, bus naudojama „Leisti „JavaScript“ ir naudotojas (-a) galės tai pakeisti.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Uždarius „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ toliau leisti fonines programas</translation>
<translation id="3046192273793919231">Tinklo paketų siuntimas į valdymo serverį, siekiant stebėti prisijungimo būseną</translation>
<translation id="3047732214002457234">„Chrome“ valymo įrankio duomenų ataskaitų teikimo „Google“ valdymas</translation>
<translation id="304775240152542058">Ši politika valdo komandos eilutės parametrus, kurie bus paleisti alternatyvioje naršyklėje.
Kai ši politika nenustatyta, tik URL perduodamas kaip komandos eilutės parametrai.
Kai ši politika nustatyta kaip eilučių sąrašas, kiekviena eilutė perduodama alternatyviai naršyklei kaip atskiri komandos eilutės parametrai. Sistemoje „Windows“ parametrai sujungiami su tarpais. Sistemose „Mac OS X“ ir „Linux“ parametrą gali sudaryti tarpai ir jis vis tiek bus laikomas kaip vienas parametras.
Jei elemente yra ${url}, jis pakeičiamas norimo atidaryti puslapio URL.
Jei jokiame elemente nėra ${url}, URL pridedamas komandos eilutės pabaigoje.
Aplinkos kintamieji išplečiami. Sistemoje „Windows“ %ABC% pakeičiama ABC aplinkos kintamojo verte. Sistemose „Mac OS X“ ir „Linux“ ${ABC} pakeičiama ABC aplinkos kintamojo verte.</translation>
<translation id="3048744057455266684">Jei ši politika yra nustatyta ir paieškos URL, pasiūlyto „Omnibox“, užklausos eilutėje ar fragmento identifikatoriuje yra šis parametras, pasiūlyme bus rodomi paieškos terminai ir paieškos teikėjas, o ne tiesiog paieškos URL.
Ši politika yra pasirenkama. Jei ji nebus nustatyta, paieškos terminas nebus pakeistas.
Į šią politiką atsižvelgiama, tik jei įgalinta politika „Įgalintas numatytasis paieškos teikėjas“.</translation>
<translation id="3053265701996417839">„Microsoft Windows 7“</translation>
<translation id="306887062252197004">Pagal šią politiką „WebDriver“ funkcijos naudotojai gali perrašyti
politikos nuostatas, kurios gali trikdyti vykdomą operaciją.
Šiuo metu ši politika išjungia politikos nuostatas „SitePerProcess“ ir „IsolateOrigins“.
Jei politika bus įgalinta, „WebDriver“ galės perrašyti nesuderinamas
politikos nuostatas.
Jei politika bus išjungta arba nesukonfigūruota, „WebDriver“ nebus leidžiama
perrašyti nesuderinamų politikos nuostatų.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Leidžiama išjungti WPAD (žiniatinklio tarpinio serverio automatinį aptikimą, angl. „Web Proxy Auto-Discovery“) optimizavimą sistemoje „<ph name="PRODUCT_NAME" />“.
Nustačius šią politiką į „false“, WPAD optimizavimas išjungiamas, todėl „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ reikia ilgiau laukti DNS pagrindu veikiančių WPAD serverių. Jei politika nenustatoma arba įgalinama, WPAD optimizavimas įgalinamas.
Neatsižvelgiant į tai, ar ši politika nustatyta ir kaip ji nustatyta, WPAD optimizavimo nustatymo negali keisti naudotojai.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Naudotina prisijungimo ekrano užsklanda dirbant mažmeninės prekybos režimu</translation>
<translation id="3072847235228302527">Nustatyti vietinės įrenginio paskyros paslaugų teikimo sąlygas</translation>
<translation id="3077183141551274418">Įgalinama arba išjungiama skirtukų naudojimo trukmė</translation>
<translation id="3079417254871857650">Nurodomas veiksmas, kurį reikia atlikti, kai naudotojo pagrindinis katalogas buvo sukurtas naudojant „eCryptfs“ šifruotę.
Jei šią politiką nustatysite kaip „DisallowArc“, „Android“ programos bus išjungtos naudotojui ir nebus vykdomas perkėlimas iš „eCryptfs“ į „ext4“ šifruotę. Jei pagrindinis katalogas jau šifruotas naudojant „ext4“, „Android“ programas bus galima vykdyti.
Jei šią politiką nustatysite kaip „Migrate“, pagrindiniai katalogai, užšifruoti taikant „eCryptfs“, prisijungiant bus automatiškai perkelti į „ext4“ šifruotę, neprašant naudotojo sutikimo.
Jei šią politiką nustatysite kaip „Wipe“, pagrindiniai katalogai, užšifruoti taikant „eCryptfs“, bus ištrinti prisijungiant ir bus sukurti nauji pagrindiniai katalogai, užšifruoti taikant „ext4“. Įspėjimas: bus pašalinti naudotojo vietiniai duomenys.
Jei šią politiką nustatysite kaip „MinimalMigrate“, pagrindiniai katalogai, užšifruoti taikant „eCryptfs“, bus ištrinti prisijungiant ir bus sukurti nauji pagrindiniai katalogai, užšifruoti taikant „ext4“. Tačiau bus bandoma išsaugoti prisijungimo prieigos raktus, kad naudotojui nereikėtų prisijungti dar kartą. Įspėjimas: bus pašalinti naudotojo vietiniai duomenys.
Jei šią politiką nustatysite kaip parinktį, kuri nebepalaikoma („AskUser“ arba „AskForEcryptfsArcUsers“), vietoje jos bus pasirinkta „Migrate“.
Ši politika netaikoma viešojo terminalo naudotojams. Jei ši politika nenustatyta, įrenginys veiks kaip pasirinkus nustatymą „DisallowArc“.</translation>
<translation id="3086995894968271156">Konfigūruokite „Cast Receiver“ politiką „<ph name="PRODUCT_NAME" />“.</translation>
<translation id="3088796212846734853">Leidžiama nustatyti URL šablonų, nurodančių svetaines, kuriose leidžiama pateikti vaizdus, sąrašą.
Nenustačius šios politikos, visose svetainėse bus naudojama visuotinė numatytoji vertė iš politikos „DefaultImagesSetting“ (jei nustatyta) arba naudotojo asmeninės konfigūracijos.
Atkreipkite dėmesį, kad anksčiau ši politika per klaidą buvo įgalinta „Android“, bet ši funkcija šioje platformoje niekada nebuvo visiškai palaikoma.</translation>
<translation id="3091832372132789233">Įrenginių, kurie iš pradžių prijungti prie išorinio maitinimo šaltinio, akumuliatoriaus krovimas.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Įgalintų papildinių sąrašas</translation>
<translation id="3101501961102569744">Pasirinkti, kaip nurodyti tarpinio serverio nustatymus</translation>
<translation id="3101709781009526431">Data ir laikas</translation>
<translation id="3114411414586006215">Ši politika valdo svetainių, kurios niekada neperjungia naršyklės, sąrašą.
Atminkite, kad elementų prie šio sąrašo taip pat galima pridėti taikant politiką „<ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />“.
Kai ši politika nenustatyta, jokios svetainės nepridedamos prie sąrašo.
Kai ši politika nustatyta, kiekvienas elementas laikomas taisykle, panašiai kaip taikant politiką „<ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />“. Tačiau taikoma atvirkštinė logika: nustačius taisyklių atitiktį alternatyvi naršyklė neatidaroma.
Taisyklės taikomos abiem kryptimis, priešingai nei „<ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />“. T. y., kai pateikiamas ir įgalinamas „Internet Explorer“ priedas, jis taip pat valdo, ar „<ph name="IE_PRODUCT_NAME" />“ turėtų atidaryti šiuos URL sistemoje „<ph name="PRODUCT_NAME" />“.</translation>
<translation id="3117676313396757089">Įspėjimas: DHE bus visiškai pašalinta iš „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ įdiegus 57 versiją (maždaug 2017 m. kovo mėn.) ir ši politika nebegalios.
Jei politika nenustatyta arba nustatyta į „false“, TLS DHE šifruotieji programų komplektai nebus įgalinti. Priešingu atveju ją galima nustatyti į „true“, kad būtų įgalinti DHE šifruotieji programų komplektai ir išsaugotas suderinamumas su pasenusiu serveriu. Tai laikina priemonė; serverį reikia iš naujo sukonfigūruoti.
Serverius raginama perkelti į ECDHE šifruotuosius programų komplektus. Jei jie nepasiekiami, įsitikinkite, kad įgalintas šifruotasis programų komplektas, kuriam naudojami RSA rakto mainai.</translation>
<translation id="3117706142826400449">Jei šis nustatymas išjungtas, „Chrome“ valymo funkcijai neleidžiama nuskaityti sistemos ieškant nepageidaujamos programinės įrangos ir atlikti valymo veiksmų. Neautomatinis „Chrome“ valymo funkcijos suaktyvinimas apsilankius adresu chrome://settings/cleanup išjungtas.
Jei šis nustatymas įgalintas arba nenustatytas, „Chrome“ valymo funkcija periodiškai nuskaitys sistemą ieškodama nepageidaujamos programinės įrangos, o radus tokios įrangos naudotojo bus klausiama, ar jis nori ją pašalinti. Neautomatinis „Chrome“ valymo funkcijos suaktyvinimas apsilankius adresu chrome://settings įgalintas.
Ši politika pasiekiama tik „Windows“ objektuose, kurie susieti su „<ph name="MS_AD_NAME" />“ domenu, arba „Windows 10 Pro“ ar „Enterprise“ objektuose, kurie užregistruoti naudoti įrenginių tvarkymo funkciją.</translation>
<translation id="3152425128389603870">Vieno darbalaukio režimo pasiekiamumo nustatymas ir įjungimas pagal numatytuosius nustatymus</translation>
<translation id="3159375329008977062">Naudotojai gali importuoti / eksportuoti „Crostini“ sudėtinius rodinius naudodami NS</translation>
<translation id="3165808775394012744">Šios politikos nuostatos pateikiamos čia, kad būtų galima lengvai jas pašalinti.</translation>
<translation id="316778957754360075">Šis nustatymas nebenaudojamas 29 ir naujesnėse „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ versijose. Rekomenduojamas būdas nustatyti organizacijos valdomą plėtinių / programų rinkinius yra įtraukti svetaines priglobiančius CRX paketus į politiką „ExtensionInstallSources“ ir nuorodas įdėti tiesiogiai į tinklalapio paketus. Tam tinklalapiui skirtą paleidimo priemonę galima sukurti naudojant politiką „ExtensionInstallForcelist“.</translation>
<translation id="3168968618972302728">Politika, susijusi su „Kerberos“ autentifikavimu.</translation>
<translation id="3171369832001535378">Įrenginio tinklo prieglobos serverio pavadinimo šablonas</translation>
<translation id="3172512016079904926">Įgalinamas savosios susirašinėjimo pranešimais programos prieglobos įdiegimas naudotojo lygiu.
Jei šis nustatymas įgalintas, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ leis naudoti naudotojo lygiu įdiegtą savosios susirašinėjimo pranešimais programos prieglobą.
Jei šis nustatymas išjungtas, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ naudos tik sistemos lygiu įdiegtą savosios susirašinėjimo pranešimais programos prieglobą.
Jei šis nustatymas nenustatytas, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ leis naudoti savosios susirašinėjimo pranešimais programos prieglobą naudotojo lygiu.</translation>
<translation id="3177802893484440532">Internetinių OCSP / CRL patikrų vietiniams patikimiems prieraišams reikalavimas</translation>
<translation id="3185009703220253572">nuo <ph name="SINCE_VERSION" /> versijos</translation>
<translation id="3187220842205194486">„Android“ negali pasiekti įmonės raktų. Ši politika jiems neturi įtakos.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Pirmo naršyklės lango padidinimas pirmą kartą paleidus programą</translation>
<translation id="3211426942294667684">Prisijungimo prie naršyklės nustatymai</translation>
<translation id="3214164532079860003">Pagal šią politiką pagrindinis puslapis priverstinai importuojamas iš esamos numatytosios naršyklės (jei įgalinta).
Jei neleidžiama, pagrindinis puslapis neimportuojamas.
Jei jis nenustatytas, naudotojo gali būti paklausta, ar importuoti, arba gali būti automatiškai pradėta importuoti.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Inkognito režimas pasiekiamas</translation>
<translation id="3220624000494482595">Jei viešojo terminalo programa yra „Android“ programa, ji negalės valdyti „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ versijos, net jei ši politika nustatyta į „<ph name="TRUE" />“.</translation>
<translation id="3236046242843493070">URL šablonai, kuriuos naudojant galima įdiegti plėtinį, programą ir naudotojo scenarijų iš</translation>
<translation id="3240609035816615922">Spausdintuvų konfigūracijos pasiekiamumo politika.</translation>
<translation id="3240655340884151271">Doko integruotas NIC MAC adresas</translation>
<translation id="3243309373265599239">Nurodoma laiko trukmė be naudotojo įvesties, po kurios ekranas pritemdomas, kai naudojama kintamosios srovės energija.
Kai šios politikos vertė yra didesnė už nulį, ji nurodo laiko trukmę, kurią naudotojas turi neatlikti jokių veiksmų, kol „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ pritemdys ekraną.
Kai politika nustatyta į nulį, „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ nepritemdo ekrano, kai naudotojas neatlieka jokių veiksmų.
Kai ši politika nenustatyta, naudojama numatytoji laiko trukmė.
Politikos vertė turėtų būti nurodyta milisekundėmis. Vertės sumažinamos, kad neviršytų ekrano išjungimo delsos laiko (jei jis nustatytas) ar neveikos delsos laiko arba būtų jam lygios.</translation>
<translation id="3251500716404598358">Konfigūruojamos perjungimo iš vienos naršyklės į kitą politikos nuostatos.
Sukonfigūruotos svetainės bus automatiškai atidarytos kitoje naršyklėje nei „<ph name="PRODUCT_NAME" />“.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Numatytojo paieškos teikėjo koduotės</translation>
<translation id="3273221114520206906">Numatytasis „JavaScript“ nustatymas</translation>
<translation id="3284094172359247914">„WebUSB“ API naudojimo valdymas</translation>
<translation id="3288595667065905535">Išleidimo kanalas</translation>
<translation id="3292147213643666827"><ph name="PRODUCT_NAME" />“ įgalinamas veikti kaip įgaliotasis serveris, siejantis „<ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />“ ir senesnius prie kompiuterio prijungtus spausdintuvus.
Jei įgalinsite šį nustatymą arba jo nekonfigūruosite, naudotojai galės įgalinti spausdinimo iš debesies įgaliotąjį serverį, tapatumą nustatydami pagal savo „Google“ paskyrą.
Jei šio nustatymo neleisite, naudotojai negalės įgalinti tarpinio serverio, o kompiuteriui bus neleidžiama bendrinti prijungtų spausdintuvų su „<ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />“.</translation>
<translation id="3312206664202507568">Įgalinamas puslapis adresu chrome://password-change, kur SAML naudotojai gali pakeisti savo SAML slaptažodžius vykstant sesijai, kad būtų užtikrinta, jog sinchronizuojami SAML ir įrenginio užrakinimo ekrano slaptažodžiai.
Ši politika taip pat įgalina pranešimus, įspėjančius SAML naudotojus, jei netrukus baigsis jų SAML slaptažodžių galiojimas, kad jie galėtų nedelsdami tai sutvarkyti, pakeitę slaptažodį vykstant sesijai.
Bet šie pranešimai bus rodomi, tik jei SAML tapatybės teikėjas siunčia informaciją apie slaptažodžio galiojimo pabaigos laiką į įrenginį, vykstant SAML prisijungimo procesui.
Jei ši politika nustatyta, naudotojas negali jos keisti ar nepaisyti.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Leidžiama nustatyti URL šablonų, nurodančių svetaines, kuriose leidžiama naudoti rakto generavimą, sąrašą. Jei URL šablonas yra politikoje „KeygenBlockedForUrls“, šių išimčių nepaisoma.
Nenustačius šios politikos visose svetainėse bus naudojama visuotinė numatytoji vertė iš politikos „DefaultKeygenSetting“ (jei nustatyta) arba naudotojo asmeninės konfigūracijos.</translation>
<translation id="332771718998993005">Pavadinimo, reklamuojamo kaip „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ paskirties vieta, nustatymas.
Jei ši politika nustatyta kaip ne tuščia eilutė, ta eilutė bus naudojama kaip „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ paskirties vietos pavadinimas. Kitu atveju paskirties vietos pavadinimas bus įrenginio pavadinimas. Jei ši politika nenustatyta, paskirties vietos pavadinimas bus įrenginio pavadinimas, o įrenginio savininkas (arba naudotojas iš domeno, kuriame tvarkomas įrenginys) galės jį pakeisti. Pavadinimas ribojamas iki 24 simbolių.</translation>
<translation id="3335468714959531450">Leidžiama nustatyti URL šablonų, nurodančių svetaines, kuriose leidžiama nustatyti slapukus, sąrašą.
Nenustačius šios politikos, visose svetainėse bus naudojama visuotinė numatytoji vertė iš politikos „DefaultCookiesSetting“ (jei nustatyta) arba naudotojo asmeninės konfigūracijos.
Taip pat žiūrėkite politikas „CookiesBlockedForUrls“ ir „CookiesSessionOnlyForUrls“. Atminkite, kad negali būti nesuderinamų šių trijų politikų URL šablonų, nes nenurodyta, kuriai politikai teikiama pirmenybė.</translation>
<translation id="3373364525435227558">Nustatoma mažiausiai viena rekomenduojama valdomų sesijų lokalė, leidžiant naudotojams lengvai pasirinkti vieną iš šių lokalių.
Naudotojas gali pasirinkti lokalę ir klaviatūros išdėstymą prieš pradėdamas valdomą sesiją. Pagal numatytuosius nustatymus visos „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ palaikomos lokalės išdėstytos abėcėlės tvarka. Galite naudoti šią politiką, kad perkeltumėte rekomenduojamų lokalių rinkinį į sąrašo viršų.
Nenustačius šios politikos bus iš anksto pasirinkta dabartinė NS lokalė.
Nustačius šią politiką rekomenduojamos lokalės bus perkeltos į sąrašo viršų ir vizualiai atskirtos nuo visų kitų lokalių. Rekomenduojamos lokalės bus pateiktos ta tvarka, kuria rodomos politikoje. Pirmoji rekomenduojama lokalė bus iš anksto pasirinkta.
Jei yra kelios rekomenduojamos lokalės, daroma prielaida, kad naudotojai norės pasirinkti iš šių lokalių. Pradedant valdomą sesiją bus aiškiai siūloma pasirinkti lokalę ir klaviatūros išdėstymą. Priešingu atveju manoma, kad dauguma naudotojų norės naudoti iš anksto pasirinktą lokalę. Pradedant valdomą sesiją nebus taip aiškiai siūloma pasirinkti lokalės ir klaviatūros išdėstymo.
Nustačius šią politiką ir įgalinus automatinį prisijungimą (žr. politiką |DeviceLocalAccountAutoLoginId| ir |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), automatiškai pradėtoje valdomoje sesijoje bus naudojama pirmoji rekomenduojama lokalė ir populiariausias šią lokalę atitinkantis klaviatūros išdėstymas.
Visada iš anksto bus pasirenkamas iš anksto pasirinktą lokalę atitinkantis populiariausias klaviatūros išdėstymas.
Šią politiką galima nustatyti tik kaip rekomenduojamą. Galite naudoti šią politiką, kad perkeltumėte rekomenduojamų lokalių rinkinį į viršų, bet naudotojams visada leidžiama sesijai pasirinkti bet kurią „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ palaikomą lokalę.
</translation>
<translation id="3381968327636295719">Pagal numatytuosius nustatymus naudoti prieglobos naršyklę</translation>
<translation id="3384115339826100753">Įgalinama šaltinio pakeitimo suvartojant daugiausiai energijos valdymo politika.
Šaltinio pakeitimas suvartojant daugiausiai energijos – tai energijos taupymo politika, kuria mažinamas kintamosios srovės suvartojimas aktyviausiu dienos metu. Galima nustatyti kiekvienos darbo dienos šaltinio pakeitimo suvartojant daugiausiai energijos pradžios ir pabaigos laiką. Šiuo laiku sistema veiks tolygiai naudodama akumuliatoriaus energiją, jei bus prijungta prie kintamosios srovės, tol, kol akumuliatoriaus įkrova viršys nurodytą slenkstį. Pasiekus sistemoje nurodytą pabaigos laiką, sistema veiks naudodama kintamosios srovės energiją, bet akumuliatorius nebebus įkraunamas. Pasibaigus nurodytam įkrovimo pradžios laikui sistema vėl veiks įprastai, naudojant kintamąją srovę.
Jei ši politika nustatyta kaip „Tiesa“ ir nustatyta „DevicePowerPeakShiftBatteryThreshold“ bei „DevicePowerPeakShiftDayConfig“, šaltinio pakeitimas suvartojant daugiausiai energijos visada bus įgalintas (jei palaikomas tame įrenginyje).
Jei ši politika nustatyta kaip „Netiesa“, šaltinio pakeitimas suvartojant daugiausiai energijos visada bus išjungtas.
Jums nustačius šią politiką naudotojai negalės jos pakeisti ar nepaisyti.
Jei ši politika nenustatyta, šaltinio pakeitimas suvartojant daugiausiai energijos iš karto yra išjungtas ir naudotojas jo įjungti negali.</translation>
<translation id="3414260318408232239">Jei ši politika nesukonfigūruota, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ naudos numatytosios minimalios 1.0 versijos TLS.
Kitaip gali būti nustatyta viena iš šių verčių: „tls1“, „tls1.1“ arba „tls1.2“. Nustačius šią politiką „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ nenaudos senesnės nei nurodytos versijos SSL / TLS. Neatpažįstamos vertės bus nepaisoma.</translation>
<translation id="34160070798637152">Valdoma įrenginio tinklo konfigūracija.</translation>
<translation id="3417418267404583991">Jei ši politika nustatyta į „true“ (tiesa) arba nesukonfigūruota, „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ įgalinami svečių prisijungimai. Svečių prisijungimai – tai anoniminės naudotojų sesijos ir nereikalaujama slaptažodžio.
Jei ši politika nustatyta į „false“ (netiesa), „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ neleidžiama pradėti svečio sesijų.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Vykdomas minimalus ribotas režimas sistemoje „YouTube“ ir neleidžiama naudotojams
pasirinkti mažiau riboto režimo.
Nustačius šį nustatymą į „Griežtas“, sistemoje „YouTube“ visada aktyvus griežtai ribotas režimas.
Nustačius šį nustatymą į „Vidutiniškas“, naudotojas gali pasirinkti tik vidutiniškai ribotą
ir griežtai ribotą režimus sistemoje „YouTube“, bet negali išjungti riboto režimo.
Nustačius šį nustatymą į „Išjungta“ arba nenustačius jokios vertės, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ nevykdo riboto režimo sistemoje „YouTube“. Taikant išorinę politiką, pvz., „YouTube“ politiką, ribotą režimą vis tiek gali reikėti vykdyti.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Įgalinti tinklo prognozę</translation>
<translation id="3432863169147125747">Valdomi spausdinimo nustatymai.</translation>
<translation id="3434932177006334880">Šio nustatymo pavadinimas prieš 42 versijos „Chrome“ buvo „EnableWebBasedSignin“, bet 43 versijos „Chrome“ jis bus visiškai pašalintas.
Šis nustatymas naudingas įmonių naudotojams, naudojantiems SSO priemones, kurios dar nesuderinamos su nauju tiesioginiu prisijungimo srautu.
Jei įgalinsite šį nustatymą, bus naudojamas senas prisijungimo žiniatinklyje srautas.
Jei išjungsite šį nustatymą arba paliksite jį nenustatytą, pagal numatytuosius nustatymus bus naudojamas naujas tiesioginis prisijungimo srautas. Naudotojai vis tiek gali įgalinti seną prisijungimo žiniatinklyje srautą naudodami komandos eilutės žymą „--enable-web-based-signin“.
Eksperimentinis nustatymas bus pašalintas ateityje, kai tiesioginio prisijungimo funkcija visiškai palaikys visus SSO prisijungimo srautus.</translation>
<translation id="3437924696598384725">Leidimas naudotojams tvarkyti VPN ryšius</translation>
<translation id="3459509316159669723">Spausdinimas</translation>
<translation id="3460784402832014830">Nurodomas URL, kurį paieškos variklis naudoja, kad pateiktų naujo skirtuko puslapį.
Ši politika pasirenkama. Jei ji nenustatyta, nebus pateikiamas jos naujo skirtuko puslapis.
Į šią politiką atsižvelgiama, tik jei įgalinta politika „DefaultSearchProviderEnabled“.</translation>
<translation id="3461279434465463233">Maitinimo būsenos ataskaitos teikimas</translation>
<translation id="346731943813722404">Nurodo, ar energijos valdymo delsa ir seanso ilgio apribojimas turėtų būti suaktyvinti tik naudotojui pradėjus seanso veiklą.
Jei ši politika nustatyta į „True“, energijos valdymo delsa ir seanso ilgio apribojimas nesuaktyvinami, kol naudotojas nepradeda seanso veiklos.
Jei ši politika nustatyta į „False“, energijos valdymo delsa ir seanso ilgio apribojimas suaktyvinami iškart pradėjus seansą.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Ištrinti naudotojo duomenis atsijungiant</translation>
<translation id="3480961938508521469">Visiškas akumuliatoriaus įkrovimas įprastu tempu.</translation>
<translation id="348495353354674884">Įgalinti virtualiąją klaviatūrą</translation>
<translation id="3487623755010328395">
Nustačius šią politiką, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ bandys užsiregistruoti ir taikyti susijusią debesies politiką visiems profiliams.
Šios politikos vertė yra registracijos prieigos raktas, kurį galima gauti iš „Google“ administratoriaus pulto.</translation>
<translation id="3489247539215560634">Įgalinus šį nustatymą, naudotojai gali nustatyti, kad „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ įsimintų slaptažodžius ir pateiktų juos automatiškai kitą kartą prisijungiant prie svetainės.
Jei išjungsite šį nustatymą, naudotojai negalės išsaugoti naujų slaptažodžių, bet
vis tiek galės naudoti anksčiau išsaugotus slaptažodžius.
Jei įgalinsite šią politiką arba ją išjungsite, naudotojai negalės jos pakeisti ar perrašyti naudodami „<ph name="PRODUCT_NAME" />“. Nenustačius šios politikos, slaptažodžių saugojimo funkcija leidžiama (bet naudotojas ją gali išjungti).</translation>
<translation id="3496296378755072552">Slaptažodžių tvarkytuvė</translation>
<translation id="3500732098526756068">Galite valdyti įspėjimo dėl slaptažodžio apsaugos suaktyvinimą. Slaptažodžio apsauga įspėja naudotojus, kai jie pakartotinai naudoja apsaugotus slaptažodžius potencialiai įtartinose svetainėse.
Naudodami politikos nuostatas „PasswordProtectionLoginURLs“ ir „PasswordProtectionChangePasswordURL“ galite konfigūruoti, kurie slaptažodžiai bus apsaugoti.
Jei ši politika nustatyta kaip „PasswordProtectionWarningOff“, nebus rodomas įspėjimas dėl slaptažodžio apsaugos.
Jei ši politika nustatyta kaip „PasswordProtectionWarningOnPasswordReuse“, slaptažodžio apsaugos įspėjimas bus rodomas, kai naudotojas pakartotinai naudos apsaugotą slaptažodį svetainėje, kuri neįtraukta į baltąjį sąrašą.
Jei ši politika nustatyta kaip „PasswordProtectionWarningOnPhishingReuse“, slaptažodžio apsaugos įspėjimas bus rodomas, kai naudotojas pakartotinai naudos apsaugotą slaptažodį svetainėje, kurioje sukčiaujama.
Jei ši politika nenustatyta, slaptažodžio apsaugos paslauga apsaugos tik „Google“ slaptažodžius, bet naudotojas galės pakeisti šį nustatymą.</translation>
<translation id="3502555714327823858">Leisti visus dvipusius režimus</translation>
<translation id="350443680860256679">ARC konfigūravimas</translation>
<translation id="3504791027627803580">Nurodomas paieškos variklio URL, naudojamas vaizdų paieškai teikti. Paieškos užklausos bus siunčiamos naudojant GET metodą. Jei nustatyta politika „DefaultSearchProviderImageURLPostParams“, vaizdų paieškos užklausoms naudojamas POST metodas.
Ši politika pasirenkama. Jei nenustatyta, nenaudojama jokia vaizdų paieška.
Šios politikos laikomasi, tik jei įgalinta politika „DefaultSearchProviderEnabled“.</translation>
<translation id="350797926066071931">Įgalinti vertimą</translation>
<translation id="3513655665999652754">„Quirks Server“ teikia konkrečios aparatinės įrangos konfigūracijos failus, pvz.,
ICC vaizdo profilius, kad koreguotų monitoriaus kalibravimą.
Kai ši politika nustatyta kaip „Netiesa“, įrenginys nebandys
susisiekti su „Quirks Server“, kad atsisiųstų konfigūracijos failus.
Jei ši politika nustatyta kaip „Tiesa“ arba nesukonfigūruota, „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ automatiškai susisieks su „Quirks Server“ ir atsisiųs konfigūracijos failus (jei pasiekiami) ir saugos juos įrenginyje. Pvz., tokie failai gali būti naudojami siekiant pagerinti prijungtų monitorių vaizdo kokybę.</translation>
<translation id="3524204464536655762">Neleisti jokiai svetainei pateikti užklausos pasiekti USB įrenginių naudojant „WebUSB“ API</translation>
<translation id="3526752951628474302">Tik vienspalvis spausdinimas</translation>
<translation id="3528000905991875314">Įgalinti kitus klaidų puslapius</translation>
<translation id="3545457887306538845">Leidžiama valdyti, kur galima naudoti kūrėjo įrankius.
Jei ši politika nustatyta kaip „DeveloperToolsDisallowedForForceInstalledExtensions“ (0 vertė, kuri yra įmonės naudotojams taikoma numatytoji vertė), kūrėjo įrankius ir „JavaScript“ pultą galima pasiekti įprastai, bet jų negalima pasiekti naudojant pagal įmonės politiką įdiegtus plėtinius.
Jei ši politika nustatyta kaip „DeveloperToolsAllowed“ (1 vertė), kūrėjo įrankius ir „JavaScript“ pultą galima pasiekti ir naudoti esant bet kokiam kontekstui, įskaitant tuos atvejus, kai naudojami pagal įmonės politiką įdiegti plėtiniai.
Jei ši politika nustatyta kaip „DeveloperToolsDisallowed“ (2 vertė), kūrėjo įrankių negalima pasiekti ir nebegalima tikrinti svetainės elementų. Bus išjungti visi spartieji klavišai ir meniu ar kontekstinių meniu įrašai, skirti kūrėjo įrankiams ar „JavaScript“ pultui atidaryti.</translation>
<translation id="3547954654003013442">Įgaliotojo serverio nustatymai</translation>
<translation id="3550875587920006460">Leidžia nustatyti tinkintą tikrinimo, ar yra naujinių, tvarkaraštį. Tai taikoma visiems naudotojams ir visoms sąsajoms įrenginyje. Nustačius tvarkaraštį, įrenginys jo laikydamasis tikrins, ar yra naujinių. Norint atšaukti tolesnį tikrinimą, ar yra naujinių, pagal tvarkaraštį, reikės pašalinti šią politiką.</translation>
<translation id="355118380775352753">Svetainės, skirtos atidaryti alternatyvioje naršyklėje</translation>
<translation id="3554984410014457319">Leiskite „Google“ padėjėjui klausytis suaktyvinimo balsu frazės</translation>
<translation id="3557208865710006939">Priverstinai įgalinamos rašybos tikrinimo kalbos. Bus nepaisoma sąraše nurodytų neatpažintų kalbų.
Jei įgalinsite šią politiką, be kalbų, kurių rašybos tikrinimą įgalino naudotojas, bus įgalintas nurodytų kalbų rašybos tikrinimas.
Jei šios politikos nenustatysite arba ją išjungsite, nebus atlikta naudotojo rašybos tikrinimo nuostatų pakeitimų.
Jei politika „<ph name="SPELLCHECK_ENABLED_POLICY_NAME" />“ nustatyta kaip „Netiesa“, ši politika neturės jokio poveikio.
Jei kalba įtraukta į šią politiką ir politiką „<ph name="SPELLCHECK_LANGUAGE_BLACKLIST_POLICY_NAME" />“, pirmenybė teikiama šiai politikai ir rašybos tikrinimo kalba įgalinama.
Šiuo metu palaikomos šios kalbos: af, bg, ca, cs, da, de, el, en-AU, en-CA, en-GB, en-US, es, es-419, es-AR, es-ES, es-MX, es-US, et, fa, fo, fr, he, hi, hr, hu, id, it, ko, lt, lv, nb, nl, pl, pt-BR, pt-PT, ro, ru, sh, sk, sl, sq, sr, sv, ta, tg, tr, uk, vi.</translation>
<translation id="356579196325389849">Naudotojai gali konfigūruoti „Chrome“ OS leidimo kanalą</translation>
<translation id="3575011234198230041">HTTP autentifikavimas</translation>
<translation id="3577251398714997599">Skelbimų nustatymai svetainėms su nepageidaujamais skelbimais</translation>
<translation id="357917253161699596">Leisti naudotojams tvarkyti naudotojų sertifikatus</translation>
<translation id="3583230441447348508">Nurodomas iš anksto sukonfigūruotų tinklo failų bendrinimo įrenginių sąrašas.
Kiekvienas politikos sąrašo elementas yra objektas iš dviejų narių: „share_url“ ir „mode“. „share_url“ turėtų būti bendrinimo įrenginio URL, o „mode“ turėtų būti „drop_down“ arba „pre_mount“. Režimas „drop_down“ nurodo, kad „share_url“ bus pridėtas prie bendrinimo įrenginio aptikimo išskleidžiamojo meniu. Režimas „pre_mount“ nurodo, kad bus įdėtas „share_url“.</translation>
<translation id="3591527072193107424">„Pasenusių naršyklių palaikymo“ funkcijos įgalinimas.</translation>
<translation id="3591584750136265240">Konfigūruoti prisijungimo autentifikavimo elgseną</translation>
<translation id="3627678165642179114">Įgalinti rašybos tikrinimo žiniatinklio paslaugą arba jos neleisti</translation>
<translation id="3628480121685794414">Įgalinti vienpusį spausdinimą</translation>
<translation id="3631099945620529777">Jei nustatyta kaip „Netiesa“, nebus galima naudoti užduočių tvarkytuvės mygtuko „Užbaigti procesą“.
Jei nustatyta kaip „Tiesa“ arba nesukonfigūruota, naudotojas galės užbaigti procesus užduočių tvarkytuvėje.</translation>
<translation id="3643284063603988867">Įgalinti funkciją „Atsiminti slaptažodį“</translation>
<translation id="3646859102161347133">Nustatyti ekrano didinimo tipą</translation>
<translation id="3653237928288822292">Numatytojo paieškos teikėjo piktograma</translation>
<translation id="3660510274595679517">
Jei ši politika nustatyta kaip „Tiesa“, „Cloud Management“ registracija būtina, o nepavykus užregistruoti blokuojamas „Chrome“ paleidimo procesas.
Jei ši politika nenustatyta arba nustatyta kaip „Netiesa“, „Cloud Management“ registracija pasirenkama ir nepavykus užregistruoti „Chrome“ paleidimo procesas nėra blokuojamas.
Ši politika naudojama vykdant įrenginio debesies politikos registraciją staliniame kompiuteryje ir gali būti nustatyta naudojant registrą arba GPO sistemoje „Windows“, „plist“ sistemoje „Mac“ ir JSON politikos failą sistemoje „Linux“.</translation>
<translation id="3660562134618097814">„SAML IdP“ slapukų perkėlimas prisijungiant</translation>
<translation id="3701121231485832347">Valdomi nustatymai, taikomi „<ph name="MS_AD_NAME" />“ tvarkomiems „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ įrenginiams.</translation>
<translation id="3702518095257671450">Nuotolinis patvirtinimas</translation>
<translation id="3702647575225525306"><ph name="POLICY_NAME" />“ (Vienos eilutės laukelis nebenaudojamas ir ateityje bus pašalintas. Pradėkite naudoti toliau pateiktą kelių eilučių teksto laukelį.)</translation>
<translation id="3709266154059827597">Konfigūruoti plėtinių diegimo juodąjį sąrašą</translation>
<translation id="3711895659073496551">Laikinai sustabdyti</translation>
<translation id="3715569262675717862">Autentifikavimas atsižvelgiant į klientų sertifikatus</translation>
<translation id="3736879847913515635">Asmens pridėjimo naudotojų tvarkytuvėje įgalinimas</translation>
<translation id="3738723882663496016">Ši politika nurodo „<ph name="PLUGIN_VM_NAME" />“ licencijos kodą, skirtą šiam įrenginiui.</translation>
<translation id="3748900290998155147">Nurodoma, ar leidžiami pažadinimo užraktai. Pažadinimo užraktų užklausas gali teikti plėtiniai, naudodami energijos tvarkymo plėtinio API, ir ARC programos.
Jei ši politika nustatyta kaip „Tiesa“ arba nenustatyta, pažadinimo užraktams leidžiama tvarkyti energiją.
Jei ši politika nustatyta kaip „Netiesa“, pažadinimo užraktų užklausų nepaisoma.</translation>
<translation id="3750220015372671395">Blokuoti rakto generavimą šiose svetainėse</translation>
<translation id="375266612405883748">Apribojamas UDP prievado diapazonas, naudojamas nuotolinės prieigos prieglobos šiame įrenginyje.
Jei ši politika nenustatyta arba jei ji nustatyta kaip tuščia eilutė, nuotolinės prieigos prieglobą bus leidžiama naudoti bet kuriam pasiekiamam prievadui, nebent politika „<ph name="REMOTE_ACCESS_HOST_FIREWALL_TRAVERSAL_POLICY_NAME" />“ bus išjungta. Tokiu atveju nuotolinės prieigos priegloba naudos UDP prievadus diapazone 12 400–12 409.</translation>
<translation id="3756011779061588474">Blokuoti kūrėjo režimą</translation>
<translation id="3758089716224084329">Leidžiama nurodyti „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ naudojamą tarpinį serverį ir neleidžiama naudotojams keisti tarpinio serverio nustatymų.
Jei pasirinksite niekada nenaudoti tarpinio serverio ir visada prisijungti tiesiogiai, visų kitų parinkčių bus nepaisoma.
Jei pasirinksite automatiškai aptikti tarpinį serverį, visų kitų parinkčių bus nepaisoma.
Jei reikia išsamių pavyzdžių, apsilankykite adresu
<ph name="PROXY_HELP_URL" />
Jei įgalinsite šį nustatymą, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ ir ARC programos nepaisys visų komandų eilutėje nurodytų su tarpiniu serveriu susijusių parinkčių.
Jei paliksite šią politiką nenustatytą, naudotojai galės patys pasirinkti tarpinio serverio nustatymus.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Neleisti kūrėjo įrankių</translation>
<translation id="3764248359515129699">Išjungiamas sąraše nurodytų pasenusių sertifikavimo institucijų sertifikato skaidrumo reikalavimų įgyvendinimas.
Naudojant šią politiką galima išjungti sertifikato skaidrumo atskleidimo reikalavimus, skirtus sertifikatų grandinėms, kuriose yra sertifikatų su viena iš nurodytų „subjectPublicKeyInfo“ maišų. Taip leidžiama naudoti sertifikatus, kurie kitaip būtų nepatikimi, nes nėra tinkamai viešai atskleisti, kad būtų galima toliau naudoti įmonės prieglobos serveriuose.
Kad sertifikato skaidrumo įgyvendinimas būtu išjungtas, kai nustatyta ši politika, maiša turi būti sudaryta iš „subjectPublicKeyInfo“ vertės, pateiktos CA sertifikate, kuris atpažįstamas kaip pasenusi sertifikavimo institucija (CA). Pasenusi CA yra CA, kuria pagal numatytuosius nustatymus pasitiki viena ar daugiau „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ palaikomų operacinių sistemų, bet nepasitiki „Android“ atvirojo šaltinio projektas arba „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“.
„subjectPublicKeyInfo“ maiša nurodoma sujungus maišos algoritmo pavadinimą, simbolį „/“ ir to maišos algoritmo „Base64“ koduotę, pritaikytą nurodyto sertifikato DER užkoduotai „subjectPublicKeyInfo“ vertei. Ši „Base64“ koduotė nurodoma tuo pačiu formatu, kaip ir SPKI piršto antspaudas (apibrėžta RFC 7469, 2.4 skiltyje). Neatpažintų maišos algoritmų nepaisoma. Šiuo metu palaikomas tik „sha256“ maišos algoritmas.
Jei ši politika nenustatyta, bet koks sertifikatas, kurį reikia atskleisti taikant sertifikato skaidrumą, bus laikomas nepatikimu, jei nebus atskleistas atsižvelgiant į sertifikato skaidrumo politikos nuostatas.</translation>
<translation id="3765260570442823273">Neveikos būsenos atjungimo įspėjimo pranešimo trukmė</translation>
<translation id="377044054160169374">Įsikišimo dėl piktnaudžiavimo atvejų įgalinimas</translation>
<translation id="3780152581321609624">Įtraukti nestandartinį prievadą į „Kerberos“ SPN</translation>
<translation id="3780319008680229708">Jei ši politika bus nustatyta į „true“, „Cast“ įrankių juostos piktograma visada bus rodoma įrankių juostoje arba perpildymo meniu ir naudotojai negalės jos pašalinti.
Jei ši politika bus nustatyta į „false“ arba nebus nustatyta, naudotojai galės prisegti arba pašalinti piktogramą kontekstiniame meniu.
Jei politika „EnableMediaRouter“ bus nustatyta į „false“, šios politikos vertė neturės jokio poveikio ir įrankių juostos piktograma nebus rodoma.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Maitinimo valdymo nustatymai, kai naudotojas tampa neaktyvus</translation>
<translation id="3790085888761753785">Įgalinus šį nustatymą, naudotojai galės prisijungti prie paskyrų naudodami „Smart Lock“. Tai labiau leidžiama nei įprasta „Smart Lock“ elgsena, leidžianti naudotojams tik atrakinti ekraną.
Jei šis nustatymas išjungtas, naudotojams neleidžiama naudoti „Smart Lock“ prisijungimo funkcijos.
Jei ši politika nenustatyta, įmonių valdomų naudotojų numatytasis nustatymas bus „neleidžiama“, o nevaldomų naudotojų – „leidžiama“.</translation>
<translation id="379602782757302612">Leidžiama nurodyti, kurių plėtinių naudotojai NEGALI įdiegti. Jei jau įdiegti plėtiniai bus įtraukti į juodąjį sąrašą, jie bus išjungiami, ir naudotojai negalės vėl jų įgalinti. Kai išjungtas plėtinys, kuris buvo įtrauktas į juodąjį sąrašą, iš sąrašo bus pašalintas, jis vėl bus automatiškai įgalintas.
Juodojo sąrašo vertė * nurodo, kad visi plėtiniai yra įtraukti į juodąjį sąrašą, nebent jie yra aiškiai nurodyti baltajame sąraše.
Jei ši politika lieka nenustatyta, naudotojas gali įdiegti bet kurį „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ plėtinį.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Konfigūruojamas katalogas, kurį „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ naudos failams atsisiųsti.
Jei nustatysite šią politiką, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ naudos nurodytą katalogą, nesvarbu, ar naudotojas jį nurodė, ar įgalino žymą kiekvieną kartą raginti nurodyti atsisiuntimo vietą.
Apsilankykite adresu https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables. Čia rasite kintamųjų, kuriuos galima naudoti, sąrašą.
Jei ši politika nenustatyta, bus naudojamas numatytasis atsisiuntimo katalogas ir naudotojas galės jį pakeisti.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Įgalinti TLS domenų sertifikatų plėtinį (nebenaudojamas)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Nurodyti neleidžiamų papildinių sąrašą</translation>
<translation id="3811562426301733860">Leisti skelbimus visose svetainėse</translation>
<translation id="3816312845600780067">Įgalinti laisvuosius sparčiuosius klavišus automatiškai prisijungiant</translation>
<translation id="3820526221169548563">Įgalinti ekrano klaviatūros pasiekiamumo funkciją.
Jei ši politika galioja, ekrano klaviatūra visada bus įgalinta.
Jei ši politika negalioja, ekrano klaviatūra visada bus išjungta.
Jei nustatysite šią politiką, naudotojai negalės jos pakeisti ar nepaisyti.
Jei ši politika paliekama nenustatyta, ekrano klaviatūra yra išjungta, bet naudotojas ją gali bet kada įgalinti.</translation>
<translation id="382476126209906314">Konfigūruoti nuotolinės prieigos prieglobų „TalkGadget“ (Pokalbių programėlės) kodą</translation>
<translation id="3824972131618513497">Valdomi nustatymai, susiję su energijos valdymu ir paleidimu iš naujo.</translation>
<translation id="3826475866868158882">Įgalintos „Google“ vietovės paslaugos</translation>
<translation id="3831054243924627613">Ši politika valdo pradinę „Android“ atsarginės kopijos kūrimo ir atkūrimo būseną.
Kai ši politika nesukonfigūruota arba nustatyta kaip „<ph name="BR_DISABLED" />“, „Android“ atsarginės kopijos kūrimo ir atkūrimo funkcija yra iš karto išjungta.
Kai ši politika nustatyta kaip „<ph name="BR_ENABLED" />“, „Android“ atsarginės kopijos kūrimo ir atkūrimo funkcija yra iš karto įjungta.
Kai ši politika nustatyta kaip „<ph name="BR_UNDER_USER_CONTROL" />“, naudotojo prašoma pasirinkti, ar naudoti „Android“ atsarginės kopijos kūrimo ir atkūrimo funkciją. Naudotojui įgalinus atsarginės kopijos kūrimo ir atkūrimo funkciją, „Android“ programos duomenys įkeliami į „Android“ atsarginių kopijų serverius ir pakartotinai diegiant suderinamas programas yra atkuriami iš šių serverių.
Atminkite, kad ši politika valdo „Android“ atsarginės kopijos kūrimą ir atkūrimą tik per pradinį nustatymą. Po to naudotojas gali atidaryti „Android“ nustatymus ir įjungti ir (arba) išjungti „Android“ atsarginės kopijos kūrimo ir atkūrimo funkciją.</translation>
<translation id="3831376478177535007">Įgalinus šį nustatymą, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ leidžia „Symantec Corporation“ išduotus pasenusių PKI operacijų sertifikatus nustatyti kaip patikimus, jei jie sėkmingai patvirtinami ir susiejami su atpažįstamu CA sertifikatu.
Atminkite, kad ši politika nustatoma atsižvelgiant į operacinę sistemą, kuri vis dar atpažįsta sertifikatus iš „Symantec“ pasenusios infrastruktūros. Jei atnaujinus OS pakeičiama, kaip OS apdoroja tokius sertifikatus, ši politika nebegalioja. Be to, ši politika teikiama kaip laikina sprendimo priemonė, norint suteikti įmonėms daugiau laiko pereiti nuo pasenusių „Symantec“ sertifikatų. Ši politika bus pašalinta 2019 m. sausio 1 d. arba šiek tiek vėliau / anksčiau.
Jei ši politika nenustatyta arba nustatyta į „false“, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ vykdys viešai paskelbtą naudojimo nutraukimo tvarkaraštį.
Daugiau informacijos apie šį naudojimo nutraukimą žr. https://g.co/chrome/symantecpkicerts.</translation>
<translation id="383466854578875212">Leidžiama nurodyti, kurios savųjų susirašinėjimo pranešimais programų prieglobos neturėtų būti įtrauktos į juodąjį sąrašą.
Juodojo sąrašo vertė * reiškia, kad visos savosios susirašinėjimo pranešimais programos prieglobos yra įtrauktos į juodąjį sąrašą ir bus įkeltos tik savųjų susirašinėjimo pranešimais programų prieglobos, esančios baltajame sąraše.
Pagal numatytuosius nustatymus visos savosios susirašinėjimo pranešimais programų prieglobos pagal politiką įtraukiamos į baltąjį sąrašą, bet jei visos savųjų susirašinėjimo pranešimais programų prieglobos pagal politiką įtraukiamos į juodąjį sąrašą, galima nepaisyti šios politikos naudojant baltąjį sąrašą.</translation>
<translation id="3835692988507803626">Priverstinis rašybos tikrinimo kalbų išjungimas</translation>
<translation id="3837424079837455272">Ši politika valdo, ar nauji naudotojai gali būti pridėti prie „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“. Ji nedraudžia naudotojams prisijungti prie papildomų „Google“ paskyrų sistemoje „Android“. Jei norite tai uždrausti, sukonfigūruokite „Android“ skirtą politiką „<ph name="ACCOUNT_TYPES_WITH_MANAGEMENT_DISABLED_CLOUDDPC_POLICY_NAME" />“ kaip „<ph name="ARC_POLICY_POLICY_NAME" />“ dalį.</translation>
<translation id="384743459174066962">Leidžiama nustatyti URL šablonų, nurodančių svetaines, kuriose neleidžiama atidaryti iššokančiųjų langų, sąrašą.
Nenustačius šios politikos, visose svetainėse bus naudojama visuotinė numatytoji vertė iš politikos „Numatytasis iššokančiųjų langų nustatymas“ (jei nustatyta) arba naudotojo asmeninės konfigūracijos.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Pranešama informacija apie aktyvią viešojo terminalo sesiją, pvz.,
programos ID ir versija.
Nustačius politiką kaip „False“, viešojo terminalo sesijos informacija
nepranešama. Nustačius kaip „True“ arba nenustačius, viešojo terminalo sesijos informacija
pranešama.</translation>
<translation id="3858658082795336534">Numatytasis spausdinimas dvipusiu režimu</translation>
<translation id="3859780406608282662">Pridėti parametrą prie atsitiktinio varianto gavimo „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“.
Jei nurodyta, prie URL, naudojamo gaunant atsitiktinį variantą, pridedamas užklausos parametras, vadinamas „apriboti“. Parametro vertė bus vertė, nurodyta šioje politikoje.
Jei nenurodyta, atsitiktinio varianto URL nekeičiamas.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Minimalios versijos SSL įgalinimas</translation>
<translation id="3864020628639910082">Nurodomas paieškos variklio, naudojamo paieškos pasiūlymams teikti, URL. URL turėtų būti eilutė „<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />“, kuri teikiant užklausą bus pakeista naudotojo jau įvestu tekstu.
Ši politika pasirenkama. Nenustačius jos, joks siūlomas URL nebus naudojamas.
„Google“ siūlomą URL galima nurodyti kaip: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Į šią politiką atsižvelgiama, tik jei įgalinta politika „Numatytasis paieškos teikėjas įgalintas“.</translation>
<translation id="3864129983143201415">Naudotojo sesijoje leidžiamų kalbų konfigūravimas</translation>
<translation id="3866249974567520381">Aprašas</translation>
<translation id="3868347814555911633">Ši politika taikoma tik mažmeninės prekybos režimu.
Nurodomi plėtiniai, kurie automatiškai įdiegiami demonstracinės versijos naudotojui (-ai) įrenginiuose mažmeninės prekybos režimu. Šie plėtiniai išsaugomi įrenginyje ir juos galima įdiegti neprisijungus, baigus diegimą.
Kiekviename sąrašo įraše yra žodynas, į kurį turi būti įtrauktas plėtinio ID lauke „extension-id“ (plėtinio ID) ir naujinio URL lauke „update-url“ (naujinio URL).</translation>
<translation id="3874773863217952418">Įgalinti Paiešką palietus</translation>
<translation id="3877517141460819966">Integruotas tapatybės nustatymo dviem veiksniais režimas</translation>
<translation id="3879208481373875102">Konfigūruoti žiniatinklio programų, kurias įdiegti buvo privaloma, sąrašą</translation>
<translation id="388237772682176890">Ši politika nebenaudojama M53 ir pašalinta iš M54, nes nebeteikiamas SPDY/3.1 palaikymas.
Neleidžiama naudoti SPDY protokolo „<ph name="PRODUCT_NAME" />“.
Jei ši politika bus įgalinta, SPDY protokolas nebus pasiekiamas „<ph name="PRODUCT_NAME" />“.
Neleidus šios politikos, bus leidžiama naudoti SPDY.
Nenustačius šios politikos, SPDY bus pasiekiamas.</translation>
<translation id="3891357445869647828">Įgalinti „JavaScript“</translation>
<translation id="3895557476567727016">Konfigūruojamas numatytasis katalogas, kurį „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ naudos failams atsisiųsti.
Nustačius šią politiką, bus pakeistas numatytasis katalogas, į kurį „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ atsisiunčia failus. Ši politika nėra būtina, todėl naudotojas galės pakeisti katalogą.
Nenustačius šios politikos, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ naudos įprastą numatytąjį katalogą (konkrečios platformos).
Jei reikia kintamųjų, kuriuos galima naudoti, sąrašo, žr. https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.</translation>
<translation id="3911737181201537215">Ši politika neturi įtakos „Android“ vykdomam registravimo procesui.</translation>
<translation id="391531815696899618">Kai nustatyta kaip „true“, neleidžiamas „Google“ disko sinchronizavimas „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ programoje „Failai“. Tokiu atveju duomenys į „Google“ diską neįkeliami.
Jei nenustatyta arba nustatyta kaip „false“, naudotojai galės perkelti failus į „Google“ diską.</translation>
<translation id="3915395663995367577">URL, siejantis su tarpinio serverio .pac failu</translation>
<translation id="3920892052017026701">Nustatoma tinkinta akumuliatoriaus krovimo pradžios vertė procentais.
Akumuliatorius pradedamas krauti, kai pasiekiama tinkinta akumuliatoriaus krovimo pradžios vertė.
Vertė „DeviceBatteryChargeCustomStartCharging“ turi būti mažesnė nei vertė „DeviceBatteryChargeCustomStopCharging“.
Ši politika naudojama, tik jei nustatytas tinkintas režimas „DeviceBatteryChargeMode“.
Jei ši politika nesukonfigūruota arba nenustatyta, taikomas įprastas akumuliatoriaus krovimo režimas.</translation>
<translation id="3925377537407648234">Ekrano skyros ir mastelio koeficiento nustatymas</translation>
<translation id="3939893074578116847">Siunčiami tinklo paketai į valdymo serverį, siekiant stebėti prisijungimo būseną, kad
serveryje būtų aptikta, ar įrenginys prijungtas prie interneto.
Jei ši politika nustatyta į „true“, bus siunčiami stebėjimo tinklo paketai (<ph name="HEARTBEATS_TERM" />).
Jei ji nustatyta į „false“ arba yra nenustatyta, paketai siunčiami nebus.</translation>
<translation id="3950239119790560549">Laiko apribojimų atnaujinimas</translation>
<translation id="3956686688560604829">„Internet Explorer“ politikos „SiteList“ naudojimas pasenusioms naršyklėms palaikyti.</translation>
<translation id="3958586912393694012">Leisti naudoti „Smart Lock“</translation>
<translation id="3963602271515417124">Jei ši politika galioja, leidžiama nuotoliniu būdu patvirtinti įrenginį, o sertifikatas bus automatiškai sugeneruotas ir įkeltas į įrenginių tvarkymo serverį.
Jei ši politika negalioja arba yra nenustatyta, sertifikatas nebus sugeneruotas ir nepavyks iškviesti „enterprise.platformKeysPrivate“ plėtinio API.</translation>
<translation id="3964262920683972987">Konfigūruokite įrenginio lygio ekrano fono vaizdą, kuris rodomas prisijungimo ekrane, jei prie įrenginio neprisijungė joks naudotojas. Politika nustatoma nurodant URL, kuriuo „Chrome“ OS įrenginys gali atsisiųsti ekrano fono vaizdą ir kriptografinę maišos vertę, naudojamą atsisiuntimo vientisumui patvirtinti. Vaizdas turi būti JPEG formato, ne didesnis nei 16 MB. URL turi būti galima pasiekti nenustačius tapatybės. Ekrano fono vaizdas atsisiunčiamas ir saugomas talpykloje. Jis bus pakartotinai atsisiųstas pakeitus URL ar maišą.
Jei nustatyta įrenginio ekrano fono politika, „Chrome“ OS įrenginys atsisiųs ir naudos ekrano fono vaizdą prisijungimo ekrane, jei joks naudotojas dar neprisijungė prie įrenginio. Kai naudotojas prisijungs, įsigalios naudotojo ekrano fono politika.
Jei įrenginio ekrano fono politika nenustatyta, naudotojo ekrano fono politika (jei nustatyta) lemia, kas bus rodoma.</translation>
<translation id="3965339130942650562">Skirtasis laikas, kol vykdomas neveikos būsenos naudotojo atjungimas</translation>
<translation id="3973371701361892765">Niekada automatiškai neslėpti lentynos</translation>
<translation id="3984028218719007910">Nustatoma, ar „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ paliekami vietiniai paskyros duomenys atsijungus. Jei nustatyta į „true“ (tiesa), jokios nuolatinės paskyros nelaikomos „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ ir visi duomenys iš naudotojo sesijos atmetami atsijungus. Jei ši politika nustatyta į „false“ (netiesa) arba nesukonfigūruota, įrenginyje gali būti laikomi (šifruoti) vietiniai naudotojo duomenys.</translation>
<translation id="398475542699441679">Ši politika valdo, ar įgalinti „Pasenusių naršyklių palaikymo“ funkciją.
Jei ši politika nenustatyta arba nustatyta kaip „Netiesa“, „Chrome“ nebando paleisti priskirtų URL alternatyvioje naršyklėje.
Jei ši politika nustatyta kaip „Tiesa“, „Chrome“ bando paleisti tam tikrus URL alternatyvioje naršyklėje (pvz., „Internet Explorer“). Ši funkcija sukonfigūruota naudojant „<ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_POLICY_GROUP" />“ grupės politikos nuostatas.
Ši funkcija pakeičia „<ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_EXTENSION_NAME" />“ plėtinį. Šiai funkcijai bus perduota plėtinio konfigūracija, bet primygtinai rekomenduojama naudoti „Chrome“ politiką. Tai ateityje užtikrins geresnį suderinamumą.</translation>
<translation id="3997519162482760140">URL, kuriems bus suteikta prieiga prie vaizdo įrašus fiksuojančių įrenginių SAML prisijungimo puslapiuose</translation>
<translation id="4001275826058808087">Įmonės įrenginių IT administratoriai gali naudoti šią žymą, kad valdytų, ar leisti naudotojams išpirkti pasiūlymus vykdant „Chrome“ OS registraciją.
Jei ši politika galioja arba nėra nustatyta, naudotojai galės išpirkti pasiūlymus vykdydami „Chrome“ OS registraciją.
Jei ši politika negalioja, naudotojas negalės išpirkti pasiūlymų.</translation>
<translation id="4008233182078913897">Nurodomas sąrašas programų ir plėtinių, kurie įdiegiami automatiškai,
naudotojui neatliekant jokių veiksmų, ir kurių naudotojas negali pašalinti
arba išjungti. Visi programų ir (ar) plėtinių prašomi leidimai suteikiami
netiesiogiai, naudotojui neatliekant jokių veiksmų,
įskaitant visus papildomus leidimus, kurių bus prašoma naudojant
būsimų versijų programą ir (ar) plėtinį. Be to, leidimai suteikiami plėtinių API
„enterprise.deviceAttributes“ ir „enterprise.platformKeys“. (Abi šios API nepasiekiamos programoms ir (ar) plėtiniams, kurie
nėra priverstinai įdiegiami.)
Šiai politikai teikiama pirmenybė prieš potencialiai nesuderinamą politiką „<ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />“. Jei anksčiau priverstinai įdiegta programa ar plėtinys pašalinami iš šio sąrašo, jie automatiškai pašalinami ir iš „<ph name="PRODUCT_NAME" />“.
„Windows“ objektų, kurie neprijungti prie <ph name="MS_AD_NAME" /> domeno, priverstinis diegimas ribojamas naudojant plėtinius, nurodytus „Chrome“ internetinėje parduotuvėje.
Atminkite, kad naudotojai gali keisti bet kurio plėtinio šaltinio kodą, naudodami kūrėjo įrankius (tai gali sutrikdyti plėtinio pateikimą). Jei tai kelia rūpesčių, reikia nustatyti politiką „<ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />“.
Kiekvienas politikos sąrašo elementas yra eilutė, kurioje yra plėtinio ID ir „naujinio“ URL, atskirti kabliataškiu (<ph name="SEMICOLON" />). Plėtinio ID yra 32 raidžių eilutė, aptinkama, pvz. <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" />, dirbant kūrėjo režimu. „Naujinio“ URL (jei nurodytas) turėtų nurodyti naujinio aprašo XML dokumentą, kaip aprašyta <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Pagal numatytuosius nustatymus naudojamas „Chrome“ internetinės parduotuvės naujinio URL (kuris šiuo metu yra „https://clients2.google.com/service/update2/crx“). Atminkite, kad šioje politikoje nustatytas „naujinio“ URL naudojamas tik atliekant pirminį diegimą. Tolesni plėtinio naujiniai naudos naujinio URL, nurodytą plėtinio apraše. Be to, atminkite, kad buvo būtina aiškiai nurodyti „naujinio“ URL 67 ir ankstesnių versijų „<ph name="PRODUCT_NAME" />“.
Pavyzdžiui, <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> įdiegia plėtinį, kurio ID <ph name="EXTENSION_ID_SAMPLE" />, iš standartinio „Chrome“ internetinės parduotuvės „naujinio“ URL. Jei reikia daugiau informacijos apie plėtinių prieglobą, žr. <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Nenustačius šios politikos, jokios programos ar plėtiniai neįdiegiami automatiškai, o naudotojas gali pašalinti bet kurią programą ar plėtinį naudodamas „<ph name="PRODUCT_NAME" />“.
Atminkite, kad ši politika netaikoma inkognito režimu.</translation>
<translation id="4008507541867797979">Jei ši politika nustatyta kaip „Tiesa“ arba nesukonfigūruota, „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ rodomi esami naudotojai prisijungimo ekrane ir leidžiama juos pasirinkti.
Jei ši politika nustatyta kaip „Netiesa“, „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ nerodomi esami naudotojais prisijungimo ekrane. Bus rodomas įprastas prisijungimo ekranas (kuriame bus raginama įvesti naudotojo el. pašto adresą ir slaptažodį arba telefono numerį) arba SAML tarpinio puslapio ekranas (jei įgalinta taikant „<ph name="LOGIN_AUTHENTICATION_BEHAVIOR_POLICY_NAME" />“ politiką), nebent sukonfigūruota valdoma sesija. Kai sukonfigūruota valdoma sesija, rodomos tik valdomos sesijos paskyros, leidžiant pasirinkti vieną iš jų.
Atminkite, kad ši politika neturi įtakos, ar įrenginyje paliekami ar atmetami vietiniai naudotojo duomenys.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Leisti iškviesti failų pasirinkimo dialogo langus</translation>
<translation id="4012737788880122133">Neleidžiami automatiniai naujiniai, kai nustatyta į „true“.
<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ įrenginiai automatiškai tikrina, ar yra naujinių, kai šis nustatymas nesukonfigūruotas ar nustatytas į „false“.
Įspėjimas: rekomenduojama įgalinti automatinius naujinius, kad naudotojai gautų programinės įrangos naujinius ir svarbias saugos pataisas. Išjungus automatinius naujinius gali kilti grėsmė naudotojų saugai.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Į naudotojo profilį perkeltų slapukų „Android“ programos pasiekti negali.</translation>
<translation id="402759845255257575">Neleisti jokioje svetainėje paleisti „JavaScript“</translation>
<translation id="4027608872760987929">Įgalinti numatytąjį paieškos teikėją</translation>
<translation id="4039085364173654945">Valdoma, ar trečiosios šalies papildomas turinys puslapyje gali būti pateiktas iššokančiajame HTTP pagrindinės prieigos teisės dialogo lange.
Įprastai tai neleidžiama siekiant apsisaugoti nuo sukčiavimo. Nenustačius šios politikos, tai neleidžiama ir trečiosios šalies papildomo turinio neleidžiama pateikti iššokančiajame HTTP pagrindinės prieigos teisės dialogo lange.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Neleisti SPDY protokolo</translation>
<translation id="408029843066770167">Leisti užklausas į „Google“ laiko paslaugą</translation>
<translation id="408076456549153854">Naršyklės prisijungimo įgalinimas</translation>
<translation id="40853027210512570">Nepaisoma „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ numatytojo spausdintuvo pasirinkimo taisyklių.
Pagal šią politiką nustatomos numatytojo spausdintuvo pasirinkimo „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ taisyklės. Spausdintuvas pasirenkamas pirmą kartą profilyje naudojant spausdinimo funkciją.
Kai ši politika nustatyta, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ bandys rasti visus nurodytus atributus atitinkantį spausdintuvą ir pasirinks jį kaip numatytąjį spausdintuvą. Pasirenkamas pirmas politiką atitikęs spausdintuvas. Jei atitiktis nėra unikali, gali būti pasirinktas bet koks spausdintuvas, atsižvelgiant į spausdintuvų aptikimo eilės tvarką.
Jei ši politika nenustatyta arba per skirtą laiką nerandamas atitinkantis spausdintuvas, kaip numatytasis spausdintuvas pasirenkamas įtaisytasis PDF spausdintuvas arba nepasirenkamas joks spausdintuvas, jei PDF spausdintuvas nepasiekiamas.
Prie „<ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />“ prijungti spausdintuvai laikomi „<ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />“, o kiti spausdintuvai priskiriami kategorijai „<ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />“.
Jei laukas praleidžiamas, tai reiškia, kad atitiko visos vertės. Pvz., nenurodžius ryšio spausdinimo peržiūra inicijuos visų tipų spausdintuvų (vietinių ir iš debesies) aptikimą.
Reguliariųjų reiškinių šablonai turi atitikti „JavaScript“ reguliariųjų reiškinių sintaksę. Atitiktyse skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.</translation>
<translation id="4088589230932595924">Įjungtas inkognito režimas</translation>
<translation id="4088983553732356374">Leidžiama nustatyti, ar svetainėms galima nustatyti vietinius duomenis. Nustatyti vietinius duomenis galima leisti arba uždrausti visoms svetainėms.
Jei ši politika nustatyta į „Palikti slapukus, kol sesija aktyvi“, tada slapukai bus išvalyti uždarius sesiją. Atminkite, kad jei „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ veikia foninio atkūrimo režimu, sesijos negalima uždaryti, kai uždaromas paskutinis langas. Daugiau informacijos apie šio veikimo konfigūravimą galite gauti peržiūrėję politiką „BackgroundModeEnabled“.
Jei ši politika nenustatyta, bus naudojama parinktis „AllowCookies“ ir naudotojas galės ją pakeisti.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Patvirtinus naudotoją peradresuoti į „SAML IdP“</translation>
<translation id="410478022164847452">Nurodoma laiko trukmė be naudotojo įvesties, po kurios neveikos veiksmai atliekami, kai naudojama kintamosios srovės energija.
Kai ši politika nustatyta, ji nurodo laiko trukmę, kurią naudotojas turi neatlikti jokių veiksmų, kad „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ imtųsi veiksmų dėl neveikos. Šiuos veiksmus galite sukonfigūruoti atskirai.
Kai ši politika nenustatyta, naudojama numatytoji laiko trukmė.
Politikos vertė turėtų būti nurodyta milisekundėmis.</translation>
<translation id="4105884561459127998">Konfigūruojamas SAML prisijungimo autentifikavimo tipas.
Kai ši politika nenustatyta arba nustatyta į numatytąją parinktį (vertę „0“), SAML prisijungimo elgseną nustato naršyklė, atsižvelgdama į kitus veiksnius. Paprasčiausiu atveju naudotojų autentifikavimas ir talpykloje saugomų naudotojo duomenų apsauga vykdoma pasitelkiant naudotojų neautomatiškai įvedamus slaptažodžius.
Kai ši politika nustatyta į „ClientCertificate“ (vertė „1“), naujai pridėtų naudotojų, kurie prisijungia per SAML, tapatybei nustatyti naudojamas kliento sertifikato autentifikavimas. Tokiems naudotojas autentifikuoti nenaudojami slaptažodžiai, o talpykloje saugomi vietiniai duomenys apsaugomi naudojant atitinkamus kriptografinius raktus. Pvz., naudojant šį nustatymą galima konfigūruoti išmaniąją kortelę pasitelkiant naudotojo autentifikavimą (atminkite, kad išmaniosios kortelės tarpinės programos turi būti įdiegtos naudojant politiką „DeviceLoginScreenExtension“).
Ši politika daro įtaką tik naudotojams, kurie autentifikuojami naudojant SAML.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Sertifikato skaidrumo taikymo URL sąrašui išjungimas</translation>
<translation id="4121350739760194865">Neleisti rodyti programų reklamų naujo skirtuko puslapyje</translation>
<translation id="412697421478384751">Leisti naudotojams nustatyti nesudėtingus užrakinimo ekrano PIN kodus</translation>
<translation id="4138655880188755661">Laiko apribojimas</translation>
<translation id="4144164749344898721">Ši politika valdo kelis maitinimo valdymo strategijos, kai naudotojas tampa neaktyvus, nustatymus.
Galimi keturių tipų veiksmai.
* Ekranas bus pritemdytas, jei naudotojas išliks neaktyvus laikotarpį, nurodytą kaip „|ScreenDim|“.
* Ekranas bus išjungtas, jei naudotojas išliks neaktyvus laikotarpį, nurodytą kaip „|ScreenOff|“.
* Jei naudotojas išliks neaktyvus laikotarpį, nurodytą kaip „|IdleWarning|“, bus rodomas įspėjimo dialogo langas, kuriame nurodoma, kad netrukus bus atliekamas neveikos veiksmas. Įspėjimo pranešimas rodomas, tik jei po neveikos laiko nurodyta atsijungti arba išjungti įrenginį.
* Veiksmas, nurodytas kaip „|IdleAction|“, bus atliktas, jei naudotojas išliks neaktyvus laikotarpį, nurodytą kaip „|Idle|“.
Kiekvieno anksčiau nurodyto veiksmo delsos laikotarpis turėtų būti nurodytas milisekundėmis ir turi būti nustatytas kaip didesnė nei nulis vertė, kad būtų suaktyvintas atitinkamas veiksmas. Jei delsos laikotarpis nustatytas kaip nulis, „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ neatliks atitinkamo veiksmo.
Jei laikotarpis nenustatytas, bus naudojama numatytoji vertė. Tai taikoma kiekvienam anksčiau nurodytam delsos laikotarpiui.
Atminkite, kad „|ScreenDim|“ vertės bus apribotos, kad būtų mažesnės arba lygios „|ScreenOff|“ vertei, o „|ScreenOff|“ ir „|IdleWarning|“ vertės bus apribotos, kad būtų mažesnės arba lygios „|Idle|“ vertei.
„|IdleAction|“ gali būti vienas iš keturių galimų veiksmų.
* |Suspend|
* |Logout|
* |Shutdown|
* |DoNothing|
Kai „|IdleAction|“ vertė nenustatyta, atliekamas numatytasis veiksmas – laikinai sustabdyti.
Kintamosios srovės ir akumuliatoriaus maitinimo nustatymai pasirenkami atskirai.
</translation>
<translation id="4150201353443180367">Pateiktis</translation>
<translation id="4157003184375321727">Pranešti OS ir programinės aparatinės įrangos versiją</translation>
<translation id="4157594634940419685">Leisti pasiekti savuosius CUPS spausdintuvus</translation>
<translation id="4160962198980004898">Įrenginio MAC adreso šaltinis, kai prijungta prie doko</translation>
<translation id="4163705126749612234">Konfigūruojami būtini klientų domenų pavadinimai, kurie bus nustatyti nuotolinės prieigos klientams, ir neleidžiama naudotojams jų keisti.
Jei šis nustatymas įgalintas, tik klientai iš nurodyto domeno gali prisijungti prie prieglobos.
Jei šis nustatymas išjungtas arba nenustatytas, taikoma numatytoji ryšio tipo politika. Teikiant nuotolinę pagalbą, klientams iš bet kurio domeno leidžiama prisijungti prie prieglobos. Teikiant nuotolinę prieigą bet kuriuo metu, gali prisijungti tik prieglobos savininkas.
Taikant šį nustatymą nepaisoma „RemoteAccessHostClientDomain“, jei naudojama.
Taip pat žr. „RemoteAccessHostDomainList“.</translation>
<translation id="4164601239783385546">Įgalinkite atmeniųjų klavišų pritaikymo neįgaliesiems funkciją.
Jei ši politika nustatyta kaip „Tiesa“, atmenieji klavišai visada bus įgalinti.
Jei ši politika nustatyta kaip „Netiesa“, atmenieji klavišai visada bus išjungti.
Jums nustačius šią politiką naudotojai negalės jos pakeisti ar nepaisyti.
Jei ši politika nenustatyta, atmenieji klavišai iš pradžių bus išjungti, bet naudotojas bet kada galės juos įgalinti.</translation>
<translation id="4171331498167688968">Jei politika nustatyta kaip „Netiesa“, trečiosios šalies programinei įrangai bus leidžiama įdėti vykdomąjį kodą į „Chrome“ procesus. Jei politika nenustatyta arba nustatyta kaip „Tiesa“, trečiosios šalies programinei įrangai nebus leidžiama įdėti vykdomojo kodo į „Chrome“ procesus.
Neatsižvelgiant į šios politikos vertę, naršyklė šiuo metu neblokuos trečiosios šalies programinės įrangos, kad šiai nebūtų leidžiama įdėti vykdomojo kodo į naršyklės procesus prie domeno <ph name="MS_AD_NAME" /> prijungtame įrenginyje.</translation>
<translation id="4183229833636799228">Numatytasis „<ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />“ nustatymas</translation>
<translation id="4192388905594723944">URL, skirtas nuotolinio prisijungimo kliento autentifikavimo prieigos raktui patvirtinti</translation>
<translation id="4203389617541558220">Apriboti įrenginio veikimo laiką suplanuojant automatinį operacinės sistemos įkėlimą.
Kai ši politika nustatyta, ji nurodo įrenginio veikimo laiką, kuriam praėjus suplanuotas automatinis operacinės sistemos įkėlimas iš naujo.
Kai ši politika nenustatyta, įrenginio veikimo laikas neribojamas.
Jei nustatysite šią politiką, naudotojai negalės jos pakeisti arba nepaisyti.
Automatinis operacinės sistemos įkėlimas suplanuotas pasirinktu laiku, bet įrenginyje jis gali būti atidėtas iki 24 val., jei naudotojas šiuo metu naudoja įrenginį.
Pastaba: šiuo metu automatinis operacinės sistemos įkėlimas iš naujo įgalinamas, tik kai rodomas prisijungimo ekranas arba vyksta viešojo terminalo programos seansas. Tai bus pakeista ateityje ir politika bus taikoma neatsižvelgiant į tai, ar vyksta bet kokio tipo seansas.
Politikos vertė turėtų būti nurodyta sekundėmis. Vertės sumažinamos, kad būtų bent 3 600 sek. (viena valanda).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Naudotojams rodomi tik į baltąjį sąrašą įtraukti spausdintuvai</translation>
<translation id="420512303455129789">Žodynų susiejimo URL, skirti loginiam bandymui, nurodantys, ar prieiga prie prieglobos turėtų būti leidžiama („true“) arba blokuojama („false“).
Ši politika skirta naudoti tik „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ viduje.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Ekrano užrakto delsos laikotarpiai</translation>
<translation id="423797045246308574">Leidžiama nustatyti URL šablonų, nurodančių svetaines, kuriose neleidžiama naudoti rakto generavimo, sąrašą. Jei URL šablonas yra politikoje „KeygenAllowedForUrls“, šioje politikoje nepaisoma šių išimčių.
Nenustačius šios politikos visose svetainėse bus naudojama visuotinė numatytoji vertė iš politikos „DefaultKeygenSetting“ (jei nustatyta) arba naudotojo asmeninės konfigūracijos.</translation>
<translation id="4238997902172035160">Konfigūruojamas katalogas, kurį „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ naudos profilių tarptinklinio ryšio kopijoms saugoti.
Jei nustatysite šią politiką, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ naudos nurodytą katalogą profilių tarptinklinio ryšio kopijoms saugoti, jei įgalinta politika „<ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" />“. Jei politika „<ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" />“ išjungta ar nenustatyta, šioje politikoje išsaugota vertė nebus naudojama.
Jei norite peržiūrėti galimų naudoti kintamųjų sąrašą, apsilankykite adresu https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Jei ši politika nenustatyta, bus naudojamas numatytasis tarptinklinio ryšio profilio kelias.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Talpykla nenaudojama „Android“ programose. Jei keli naudotojai įdiegs tą pačią „Android“ programą, kiekvienam naudotojui bus atsisiųsta nauja programa.</translation>
<translation id="4243336580717651045">Sistemoje „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ įgalinamas URL pagrįstas anonimizuotų duomenų rinkimas ir naudotojams neleidžiama keisti šio nustatymo.
Renkant URL pagrįstus anonimizuoti duomenis, puslapių, kuriuose apsilanko naudotojai, URL siunčiami į sistemą „Google“ siekiant pagerinti paieškas ir naršymą.
Jei įgalinsite šią politiką, URL pagrįsto anonimizuotų duomenų rinkimo funkcija visada bus aktyvi.
Jei išjungsite šią politiką, URL pagrįsto anonimizuotų duomenų rinkimo funkcija niekada nebus aktyvi.
Jei ši politika bus palikta nenustatyta, URL pagrįsto anonimizuotų duomenų rinkimo funkcija bus įgalinta, bet naudotojas galės ją pakeisti.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Ne</translation>
<translation id="4261820385751181068">Įrenginio prisijungimo ekrano lokalė</translation>
<translation id="427220754384423013">Nurodomi spausdintuvai, kuriuos gali naudoti naudotojas.
Ši politika naudojama, tik jei pasirinktas politikos „<ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />“ nustatymas „<ph name="PRINTERS_WHITELIST" />“.
Jei ši politika naudojama, naudotojui pasiekiami tik spausdintuvai, kurių ID atitinka šioje politikoje nurodytas vertes. ID turi atitikti laukus „id“ arba „guid“ faile, kuris nurodytas „<ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />“.
</translation>
<translation id="427632463972968153">Nurodomi parametrai, naudojami atliekant vaizdų paiešką naudojant POST. Jie sudaryti iš kableliais atskirtų pavadinimų / verčių porų. Jei vertė yra šablono parametras, pvz., {imageThumbnail} anksčiau pateiktame pavyzdyje, ji pakeičiama realiais vaizdo miniatiūros duomenimis.
Ši politika pasirenkama. Jei nenustatyta, vaizdų paieškos užklausa siunčiama naudojant GET metodą.
Šios politikos laikomasi, tik jei įgalinta politika „DefaultSearchProviderEnabled“.</translation>
<translation id="4285674129118156176">Leidžiama nesusietiems naudotojams naudoti ARC</translation>
<translation id="4289903996435140853">Galima nustatyti URL sąrašą, kuriame nurodoma, kurioms svetainėms automatiškai suteikiamas leidimas pasiekti USB įrenginį su nurodytais paslaugos teikėjo ir produkto ID. Kad politika galiotų, kiekviename sąraše esančiame elemente turi būti įrenginių ir URL. Kiekvienas įrenginiuose esantis elementas gali turėti paslaugos teikėjo ID ir produkto ID lauką. Kiekvienas nenurodytas ID laikomas pakaitos simboliu su viena išimtimi – produkto ID negali būti nurodytas, jei nenurodytas paslaugos teikėjo ID. Priešingu atveju politika negalios ir jos bus nepaisoma.
Siekiant suteikti užklausą pateikusiam URL leidimą pasiekti USB įrenginį, USB leidimo modeliui naudojamas užklausą pateikusios svetainės URL („užklausą pateikęs URL“) ir aukščiausiojo lygio „iframe“ svetainės URL („įterptasis URL“). Užklausą pateikęs URL gali skirtis nuo įterptojo URL, kai užklausą pateikusi svetainė įkeliama „iframe“. Todėl URL lauke gali būti iki dviejų URL eilučių, atskirtų kableliu, taip atskirai nurodant užklausą pateikusį ir įterptąjį URL. Jei nurodomas tik vienas URL, prieiga prie atitinkamų USB įrenginių suteikiama, kai užklausą pateikusios svetainės URL atitinka šį URL, nepaisant įterpimo būsenos. URL atitinkamame lauke turi būti tinkami, priešingu atveju politikos bus nepaisoma.
Jei ši politika nenustatyta, visose svetainėse bus naudojama bendroji numatytoji vertė iš politikos „DefaultWebUsbGuardSetting“ (jei nustatyta) arba pagal naudotojo asmeninę konfigūraciją.
URL šablonai šioje politikoje negali neatitikti tų, kurie sukonfigūruoti pagal „WebUsbBlockedForUrls“. Jei yra neatitikimų, šiai politikai teikiama pirmenybė „WebUsbBlockedForUrls“ ir „WebUsbAskForUrls“ atžvilgiu.
Šios politikos ir politikos „WebUsbAllowDevicesForUrls“ vertės yra sujungtos.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Nurodomas programų, kurias galite įgalinti kaip užrašų programas „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ užrakinimo ekrane, sąrašas.
Jei pageidaujama užrašų programa įgalinta užrakinimo ekrane, jame bus NS elementas pageidaujamai užrašų programai paleisti.
Kai programa paleista, ji gali atidaryti programos langą užrakinimo ekrane ir kurti jame duomenų elementus (užrašus). Programa galės importuoti sukurtus užrašus į pagrindinę naudotojo sesiją, kai sesija bus atrakinta. Šiuo metu tik „Chrome“ užrašų programos palaikomos užrakinimo ekrane.
Jei politika nustatyta, naudotojui bus leidžiama įgalinti programą užrakinimo ekrane, tik jei programos plėtinio ID bus pateiktas politikos sąrašo vertėje.
Todėl šią politiką nustačius kaip tuščią sąrašą užrašai bus visiškai išjungti užrakinimo ekrane.
Atminkite, kad politika su programos ID nebūtinai reiškia, kad naudotojas galės įgalinti programą kaip užrašų programą užrakinimo ekrane (pvz., 61 versijos „Chrome“ platforma papildomai apriboja pasiekiamų programų rinkinį).
Jei politika nenustatyta, nebus taikoma jokių programų, kurias naudotojas gali įgalinti užrakinimo ekrane, rinkinio apribojimų.</translation>
<translation id="4313767483634435271">Įrenginio priskirtas doko MAC adresas</translation>
<translation id="4322842393287974810">Leisti automatiškai be delsos paleistai viešojo terminalo programai valdyti „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ versiją</translation>
<translation id="4325690621216251241">Pridėti atsijungimo mygtuką prie sistemos dėklo</translation>
<translation id="4332177773549877617">Registruoti „Android“ programų diegimo įvykius</translation>
<translation id="4335292026668105285">Nurodoma, po kiek laiko nesulaukus naudotojo veiksmų parodomas įspėjimo dialogo langas, kai naudojamas kintamosios srovės maitinimo šaltinis.
Nustačius šią politiką, nurodomas laiko tarpas, kurį naudotojas turi būti neaktyvus, kad „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ parodytų įspėjimo dialogo langą, kuriame nurodoma, kad bus atliekami veiksmai dėl neveikos.
Jei politika nenustatyta, įspėjimo dialogo langas nerodomas.
Politikos vertė turi būti nurodyta milisekundėmis. Vertės apribojamos, kad būtų mažesnės už neveikos laiką arba jam lygios.
Įspėjimo pranešimas rodomas, tik jei po neveikos laiko nurodyta atsijungti arba išjungti įrenginį.</translation>
<translation id="4346674324214534449">Leidžiama nustatyti, ar skelbimai turėtų būti blokuojami svetainėse su nepageidaujamais skelbimais.
Jei bus nustatyta šios politikos parinktis 2, skelbimai bus blokuojami svetainėse su nepageidaujamais skelbimais.
Tačiau ši elgsena negalios, jei bus nustatyta politikos „SafeBrowsingEnabled“ parinktis „False“.
Jei bus nustatyta šios politikos parinktis 1, skelbimai nebus blokuojami svetainėse su nepageidaujamais skelbimais.
Jei ši politika bus palikta nenustatyta, bus naudojama parinktis 2.</translation>
<translation id="4347908978527632940">Jei nustatyta „true“ ir naudotojas yra prižiūrimas naudotojas, tada kitos „Android“ programos gali teikti naudotojo žiniatinklio apribojimų užklausas per turinio teikėją.
Jei nustatyta „false“ arba nenustatyta, turinio teikėjas nepateikia jokios informacijos.</translation>
<translation id="435461861920493948">Apima šablonų, kurie naudojami paskyrų matomumui naršyklėje „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ valdyti, sąrašą.
Kiekviena „Google“ paskyra įrenginyje bus lyginama su šioje politikoje saugomais šablonais, siekiant nustatyti paskyros matomumą naršyklėje „<ph name="PRODUCT_NAME" />“. Paskyra matoma, jei jos pavadinimas atitinka bet kurį šabloną sąraše. Jei neatitinka, paskyra paslepiama.
Naudokite pakaitos simbolį * nuliui ar daugiau abejotinų simbolių taikyti. Kaitos simbolis yra \, taigi, kad simboliai atitiktų faktinius * arba \ simbolius, prieš juos įveskite \.
Jei ši politika nenustatyta, visos „Google“ paskyros įrenginyje matomos naršyklėje „<ph name="PRODUCT_NAME" />“.</translation>
<translation id="4360826270668210664">Nustačius šią politiką, nuotolinės prieigos prieglobai reikės autentifikuoti klientus, kad gautų autentifikavimo prieigos raktą iš šio URL, kad galėtų prisijungti. Reikia naudoti su „RemoteAccessHostTokenValidationUrl“.
Ši funkcija šiuo metu serveryje išjungta.</translation>
<translation id="4363057787588706121">Leidimas sujungti įrašų politikos nuostatas iš skirtingų šaltinių</translation>
<translation id="436581050240847513">Pateikti įrenginio tinklo sąsajų ataskaitą</translation>
<translation id="4372704773119750918">Neleisti įmonės naudotojui būti kelių profilių dalimi (pirminiu ar antriniu naudotoju)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Leisti visose svetainėse rodyti visus vaizdus</translation>
<translation id="437791893267799639">Politika nenustatyta, neleisti perkelti duomenų ir ARC</translation>
<translation id="4389073105055031853">Leisti naudotojams tvarkyti visus sertifikatus</translation>
<translation id="4389091865841123886">Konfigūruojamas nuotolinis patvirtinimas naudojant TPM mechanizmą.</translation>
<translation id="4408428864159735559">Iš anksto sukonfigūruotų tinklo failų bendrinimo įrenginių sąrašas.</translation>
<translation id="4410236409016356088">Įgalinti tinklo siuntimo spartos reguliavimą</translation>
<translation id="441217499641439905">Išjungti „Google“ disko naudojimą korinio ryšio tinkle „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ programoje „Failai“</translation>
<translation id="4415603335307944578">Jei ši politika nustatyta kaip „Tiesa“ arba nesukonfigūruota, naršyklė iš naujo rodys pasisveikinimo puslapį pirmą kartą paleidus naršyklę po OS naujovinimo.
Jei ši politika nustatyta kaip „Netiesa“, naršyklė pakartotinai nerodys pasisveikinimo puslapio pirmą kartą paleidus naršyklę po OS naujovinimo.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Nustačius šią politiką į „False“, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ nebesiunčia retkarčiais teikiamų užklausų į „Google“ serverį, kad gautų tikslią laiko žymę. Šios užklausos bus įgalintos, jei ši politika bus nustatyta į „True“ arba nenustatyta.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Pačiam nurodyti tarpinio serverio nustatymus</translation>
<translation id="4429220551923452215">Įgalinamas arba išjungiamas programų spartusis klavišas žymių juostoje.
Jei ši politika nenustatyta, naudotojas gali pasirinkti rodyti arba slėpti programų spartųjį klavišą žymių juostos kontekstiniame meniu.
Jei ši politika sukonfigūruota, naudotojas negali jos pakeisti, o programų spartusis klavišas visada rodomas arba niekada nerodomas.</translation>
<translation id="4432762137771104529">Saugaus naršymo išplėstinių ataskaitų teikimo įgalinimas</translation>
<translation id="443454694385851356">Pasenę (nesaugūs)</translation>
<translation id="443665821428652897">Išvalyti svetainės duomenis uždarant naršyklę (nebenaudojama)</translation>
<translation id="4439132805807595336">„PluginVm“ vykdymo šiame įrenginyje įgalinimas.
Jei politika nustatyta kaip „Netiesa“ arba nenustatyta, „<ph name="PLUGIN_VM_NAME" />“ neįgalinamas įrenginyje. Jei nustatyta kaip „Tiesa“, „<ph name="PLUGIN_VM_NAME" />“ įgalinamas įrenginyje, jei tai taip pat leidžiama atsižvelgiant į kitus nustatymus. Kad būtų leidžiama vykdyti, „<ph name="PLUGIN_VM_ALLOWED_POLICY_NAME" />“ turi būti nustatyta kaip „Tiesa“ ir papildiniui „<ph name="PLUGIN_VM_NAME" />“ turi būti nustatyta „<ph name="PLUGIN_VM_LICENSE_KEY_POLICY_NAME" />“ ir „<ph name="PLUGIN_VM_IMAGE_POLICY_NAME" />“.</translation>
<translation id="4439336120285389675">Nurodomas nebenaudojamų žiniatinklio platformos funkcijų, kurios bus laikinai įgalintos, sąrašas.
Naudodami šią politiką administratoriai gali iš naujo laikinai įgalinti nebenaudojamas žiniatinklio platformos funkcijas. Funkcijos nurodomos pateikus eilutės žymą, o funkcijos, atitinkančios žymas šios politikos nurodytame sąraše, bus įgalintos iš naujo.
Jei ši politika nenustatyta arba sąrašas yra tuščias ar neatitinka vienos iš palaikomų eilutės žymų, visos nebenaudojamos žiniatinklio platformos funkcijos liks išjungtos.
Politika palaikoma anksčiau nurodytose platformose, tačiau įgalinama funkcija gali būti pasiekiama mažiau platformų. Ne visas nebenaudojamas žiniatinklio platformos funkcijas galima įgalinti. Tik šiame sąraše pateiktas funkcijas galima laikinai (atsižvelgiant į funkciją) įgalinti. Bendra eilutės žymos forma [NebeteikiamosFunkcijosPavadinimas]_GaliojaIki[yyyymmdd]. Informacijos apie žiniatinklio platformos funkcijos pakeitimus galite gauti apsilankę adresu https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Įgalinti užraktą, kai įrenginys nenaudojamas arba laikinai sustabdytas</translation>
<translation id="4449469846627734399">Šaltinio pakeitimo suvartojant daugiausiai energijos dienos konfigūravimo nustatymas</translation>
<translation id="4449545651113180484">Sukti ekraną pagal laikrodžio rodyklę 270 laipsnių kampu</translation>
<translation id="445270821089253489">Valdoma, kokios naudotojų ir įrenginių informacijos ataskaitos teikiamos.</translation>
<translation id="4454820008017317557">Rodyti „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ įrankių juostos piktogramą</translation>
<translation id="4467952432486360968">Blokuoti trečiosios šalies slapukus</translation>
<translation id="4474167089968829729">Įgalinti slaptažodžių saugojimą slaptažodžių tvarkytuvėje</translation>
<translation id="4476769083125004742">Jei ši politika nustatyta į „<ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />“, „Android“ programos negalės pasiekti vietos informacijos. Jei šią politiką nustatysite į bet kokią kitą vertę arba jos nenustatysite, naudotojo bus paprašyta sutikti, kai „Android“ programa norės pasiekti vietovės informaciją.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Priverstinai vykdyti saugią paiešką</translation>
<translation id="4482640907922304445">Rodomas pagrindinio puslapio mygtukas „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ įrankių juostoje.
Jei įgalinate šį nustatymą, pagrindinio puslapio mygtukas visada rodomas.
Jei neleidžiate šio nustatymo, pagrindinio puslapio mygtukas niekada nerodomas.
Jei įgalinate šį nustatymą ar jo neleidžiate, naudotojai negali jo pakeisti ar panaikinti „<ph name="PRODUCT_NAME" />“.
Nenustačius šios politikos, naudotojas (-a) galės pasirinkti, ar rodyti pagrindinio puslapio mygtuką.</translation>
<translation id="4483649828988077221">Išjungti automatinį naujinimą</translation>
<translation id="4485425108474077672">Naujo skirtuko puslapio URL konfigūravimas</translation>
<translation id="4492287494009043413">Neleisti kurti ekrano kopijų</translation>
<translation id="4494132853995232608">„Wilco“ DTC</translation>
<translation id="449423975179525290">Konfigūruojama su „<ph name="PLUGIN_VM_NAME" />“ susijusi politika.</translation>
<translation id="450537894712826981">Konfigūruojamas talpyklos, kurią „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ naudos talpyklos medijos failams diske saugoti, dydį.
Jei nustatysite šią politiką, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ naudos nurodyto dydžio talpyklą nepaisydama to, ar naudotojas nurodė, ar nenurodė parametro „--media-cache-size“. Šioje politikoje nurodyta vertė nėra griežta riba, bet tiesiog pasiūlymas talpyklos sistemai. Mažesnė nei kelių megabaitų vertė yra per maža ir bus suapvalinta iki įprastos minimalios vertės.
Jei politikos vertė nustatoma į 0, bus naudojama numatytojo dydžio talpykla, bet naudotojas negalės jos pakeisti.
Jei ši politika nenustatyta, bus naudojamas numatytasis dydis, o naudotojas galės jį perrašyti naudodamas parametrą „--media-cache-size“.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Jei ši politika bus nustatyta kaip „True“ arba nenustatyta, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ bus įgalinta ir naudotojai galės paleisti ją per programos meniu, puslapio konteksto meniu, medijos valdiklius su „Cast“ suderinamose svetainėse ir (jei rodoma) „Cast“ įrankių juostos piktogramą.
Jei ši politika bus nustatyta kaip „False“, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ bus išjungta.</translation>
<translation id="4515404363392014383">Patikimų šaltinių Saugaus naršymo įgalinimas</translation>
<translation id="4518251772179446575">Paklausti kaskart, kai svetainėje bus norima stebėti naudotojo buvimo vietą</translation>
<translation id="4519046672992331730">Įgalinami paieškos pasiūlymai „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ „Omnibox“ ir neleidžiama naudotojams keisti šio nustatymo.
Jei įgalinate šį nustatymą, naudojami paieškos pasiūlymai.
Jei neleidžiate šio nustatymo, paieškos pasiūlymai niekada nenaudojami.
Jei įgalinate šį nustatymą arba jo neleidžiate, naudotojai negali jo pakeisti ar panaikinti „<ph name="PRODUCT_NAME" />“.
Nenustačius šios politikos, tai bus įgalinta, bet naudotojas galės tai pakeisti.</translation>
<translation id="4531706050939927436">„Android“ programas galima priverstinai įdiegti iš „Google Admin Console“ naudojant „Google Play“. Jose ši politika nenaudojama.</translation>
<translation id="4534500438517478692">„Android“ ribojimo pavadinimas:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Vietinės įrenginio paskyros</translation>
<translation id="4543502256674577024">Įrenginio atnaujinimo nustatymai</translation>
<translation id="4554651132977135445">Naudotojo politikos atgalinio ciklo apdorojimo režimas</translation>
<translation id="4554841826517980623">Ši politika valdo, ar „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ tinklo failų bendrinimo įrenginių funkcija turėtų naudoti „<ph name="NETBIOS_PROTOCOL" />“, kad atrastų bendrinimus tinkle.
Kai ši politika nustatyta kaip „Tiesa“, bendrinimo įrenginys naudos protokolą „<ph name="NETBIOS_PROTOCOL" />“, kad atrastų bendrinimus tinkle.
Kai ši politika nustatyta kaip „Netiesa“, bendrinimo įrenginys nenaudos protokolo „<ph name="NETBIOS_PROTOCOL" />“, kad atrastų bendrinimus.
Nenustačius politikos numatytoji vertė yra išjungta įmonių valdomiems naudotojams ir įgalinta nevaldomiems naudotojams.</translation>
<translation id="4555850956567117258">Įgalinti nuotolinį naudotojo patvirtinimą</translation>
<translation id="4557134566541205630">Numatytojo paieškos teikėjo naujo skirtuko puslapio URL</translation>
<translation id="4567137030726189378">Leidimas naudoti kūrėjo įrankius</translation>
<translation id="4578265298946081589">Nepaleisti iš naujo naudotojui atsijungus.</translation>
<translation id="4578912515887794133">Įgalinus šį nustatymą, nuotolinės prieigos priegloba palygina vietinio naudotojo (su kuriuo susieta priegloba) vardą ir „Google“ paskyros, kuri užregistruota kaip prieglobos savininko paskyra (pvz., „vardenispavardenis“, jei priegloba priklauso „vardenispavardenis@example.com“ „Google“ paskyrai), pavadinimą. Nuotolinės prieigos priegloba nebus paleista, jei prieglobos savininko vardas skirsis nuo vietinio naudotojo, su kuriuo susieta priegloba, vardo. Politiką „RemoteAccessHostMatchUsername“ reikia naudoti su „RemoteAccessHostDomain“, kad prieglobos savininko „Google“ paskyra taip pat būtų susieta su konkrečiu domenu (pvz., „example.com“).
Jei šį nustatymą išjungsite arba jo nenustatysite, nuotolinės prieigos prieglobą bus galima susieti su bet kuriuo vietiniu naudotoju.</translation>
<translation id="4591366717022345234">Suteikite naudotojams „Quick Fix Build“</translation>
<translation id="4600786265870346112">Įgalinti didelį žymeklį</translation>
<translation id="4604931264910482931">Savosios susirašinėjimo pranešimais programos juodojo sąrašo konfigūravimas</translation>
<translation id="4617338332148204752">Praleisti metažymų tikrinimą „<ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Konfigūruoti plėtinių diegimo baltąjį sąrašą</translation>
<translation id="4632343302005518762">Leisti „<ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />“ naudoti nurodytų tipų turinį</translation>
<translation id="4632566332417930481">Draudimas naudoti kūrėjo įrankius pagal įmonės politiką įdiegtuose plėtiniuose ir leidimas juos naudoti esant kitam kontekstui</translation>
<translation id="4633786464238689684">Numatytasis viršutinės eilutės klavišų veikimas pakeičiamas į funkcijų klavišus.
Nustačius šią politiką į „true“, pagal numatytuosius nustatymus klaviatūros viršutinės eilutės klavišai vykdys funkcijų klavišų komandas. Norint, kad jie vėl veiktų kaip medijos klavišai, reikia paspausti paieškos klavišą.
Nustačius šią politiką į „false“ arba jos nenustačius, pagal numatytuosius nustatymus klaviatūra bus vykdomos medijos klavišų komandos ir funkcijų klavišų komandos, laikant nuspaudus paieškos klavišą.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Savųjų susirašinėjimo pranešimais programų prieglobų, kurios bus išskirtos iš juodojo sąrašo, pavadinimai</translation>
<translation id="4650759511838826572">Neleisti URL protokolų schemų</translation>
<translation id="465099050592230505">Įmonės internetinės parduotuvės URL (nebenaudojama)</translation>
<translation id="4661889655253181651">Turinio nustatymų skiltyje leidžiama nurodyti, kaip turi būti naudojamas konkretaus tipo turinys (pvz., slapukai, vaizdai arba „JavaScript“).</translation>
<translation id="4665897631924472251">Plėtinių valdymo nustatymai</translation>
<translation id="4668325077104657568">Numatytasis vaizdų nustatymas</translation>
<translation id="4670865688564083639">Minimalus:</translation>
<translation id="4671708336564240458">Leidžia nustatyti, ar draudžiama svetainėms, kuriose užfiksuota piktnaudžiavimo atvejų, atidaryti naujus langus ar skirtukus.
Jei šiai politikai priskirta vertė „True“, svetainėms, kuriose užfiksuota piktnaudžiavimo atvejų, nebus leidžiama atidaryti naujų langų ar skirtukų.
Tačiau ši elgsena negalios, jei politikai „SafeBrowsingEnabled“ priskirta vertė „False“.
Jei šiai politikai priskirta vertė „False“, svetainėms, kuriose užfiksuota piktnaudžiavimo atvejų, bus leidžiama atidaryti naujus langus ar skirtukus.
Jei ši politika paliekama nenustatyta, taikoma vertė „True“.</translation>
<translation id="467236746355332046">Palaikomos funkcijos:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Tinkinkite URL šablonų, kurie visada turėtų būti pateikti naudojant „<ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />“, sąrašą.
Nenustačius šios politikos visose svetainėse bus naudojamas numatytasis pateikėjas, kaip nurodyta politikoje „ChromeFrameRendererSettings“.
Šablonų pavyzdžių pateikiama apsilankius adresu https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Atidaryti URL sąrašą</translation>
<translation id="4674871290487541952">Nesaugių algoritmų leidimas tikrinant plėtinių naujinių ir diegimų vientisumą</translation>
<translation id="4680936297850947973">Nebenaudojama M68. Naudokite numatytąjį iššokančiųjų langų nustatymą.
Visas paaiškinimas pateiktas adresu https://www.chromestatus.com/features/5675755719622656.
Jei ši politika įgalinta, svetainėms bus leidžiama vienu metu naršyti ir atidaryti naujus langus / skirtukus.
Jei ši politika išjungta arba nenustatyta, svetainėms nebus leidžiama vienu metu naršyti ir atidaryti naujų langų / skirtukų.</translation>
<translation id="4680961954980851756">Įgalinti automatinį pildymą</translation>
<translation id="4703402283970867140">Įgalinti išmanųjį pritemdymo modelį, kad būtų pratęstas laikas iki ekrano pritemdymo</translation>
<translation id="4722122254122249791">Įgalinti konkrečių šaltinių svetainių atskyrimą</translation>
<translation id="4722399051042571387">Jei ši politika nustatyta į „false“, naudotojai negalės nustatyti PIN kodų, kurie yra nesaugūs ir lengvai atspėjami.
Nesaugių PIN kodų pavyzdžiai: tik iš vieno skaitmens sudaryti PIN kodai (1111), PIN kodai, kurių skaitmenys didėja 1 (1234), PIN kodai, kurių skaitmenys mažėja 1 (4321), ir dažnai naudojami PIN kodai.
Pagal numatytuosius nustatymus naudotojai matys įspėjimą, o ne klaidą, jei PIN kodas bus laikomas nesaugiu.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Įgalinti užkardos apėjimą iš nuotolinės prieigos kliento programos</translation>
<translation id="4725528134735324213">„Android“ atsarginio kopijavimo paslaugos įgalinimas</translation>
<translation id="4725801978265372736">Reikalauti, kad atitiktų vietinio naudotojo ir nuotolinės prieigos prieglobos serverio savininko vardai</translation>
<translation id="4733471537137819387">Politika, susijusi su integruotuoju HTTP tapatumo nustatymu.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Serveriai, į kuriuos „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ gali pervesti.
Kelis serverių pavadinimus atskirkite kableliais. Leidžiama naudoti pakaitos simbolius (*).
Jei nenustatysite šios politikos, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ neperduos naudotojo prisijungimo duomenų, net jei aptinkama, kad serveris yra intranete.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Kliento sertifikatas, skirtas prisijungti prie „RemoteAccessHostTokenValidationUrl“</translation>
<translation id="4757671984625088193">Jei šis nustatymas nustatytas kaip „true“ arba nenustatytas, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ siūlys puslapius, susijusius su dabartiniu.
Šie siūlymai gaunami nuotoliniu būdu iš „Google“ serverių.
Jei šis nustatymas nustatytas kaip „false“, siūlymai nebus gaunami ar pateikiami.</translation>
<translation id="4759650396863318477">Galima nustatyti laikotarpį (milisekundėmis), per kurį naudotojams pranešama, kad „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ reikia paleisti iš naujo arba kad „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ įrenginį reikia paleisti iš naujo, norint pritaikyti laukiantį naujinį.
Per šį laikotarpį naudotojai bus pakartotinai pranešama apie būtinybę atnaujinti. „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ įrenginiuose pranešimas apie paleidimą iš naujo rodomas sistemos juostelėje pagal politiką „<ph name="RELAUNCH_HEADS_UP_PERIOD_POLICY_NAME" />“. Praėjus trečdaliui pranešimo laikotarpio „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ naršyklėse pakeičiamas programų meniu nurodant, kad reikia paleisti iš naujo. Šio pranešimo spalva pakeičiama praėjus dviem trečdaliams pranešimo laikotarpio ir dar kartą pakeičiama praėjus visam pranešimo laikotarpiui. Tas pats tvarkaraštis taikomas papildomiems pranešimams, įgalintiems taikant politiką „<ph name="RELAUNCH_NOTIFICATION_POLICY_NAME" />“.
Jei nenustatyta, „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ įrenginiuose naudojamas numatytasis 345 600 000 milisekundžių (keturių dienų) laikotarpis, o „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ – 604 800 000 milisekundžių (vienos savaitės) laikotarpis.</translation>
<translation id="4777805166623621364">
Šis nustatymas („SitePerProcess“) gali būti naudojamas norint neleisti naudotojams atsisakyti numatytosios elgsenos – izoliuoti visas svetaines. Atminkite, kad politika „IsolateOrigins“ taip pat gali būti naudinga, jei reikia izoliuoti papildomus smulkesnius šaltinius.
Jei politika įgalinta, naudotojai negalės atsisakyti numatytosios elgsenos, kai vykdomi atskiri kiekvienos svetainės procesai.
Jei politika nesukonfigūruota ar išjungta, naudotojai galės atsisakyti svetainių izoliavimo
(pvz., įrašydami „Išjungti svetainių izoliavimą“ adresu chrome://flags). Nustačius politiką kaip išjungtą ir (arba) jos nesukonfigūravus, svetainių izoliavimas neišjungiamas.
Sistemos „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ 76 ir ankstesnėse versijose rekomenduojama taip pat nustatyti tokią pačią „<ph name="DEVICE_LOGIN_SCREEN_SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" />“ įrenginio politikos vertę. Jei abiejų politikos nuostatų nurodytos vertės nesutampa, pradedant naudotojo seansą galima delsa, kol pritaikoma naudotojo politikos vertė.
PASTABA: ši politika netaikoma „Android“. Norėdami įgalinti „SitePerProcess“ sistemoje „Android“, naudokite politikos nustatymą „SitePerProcessAndroid“.
</translation>
<translation id="4788252609789586009">Įgalinama „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ automatinio pildymo funkcija ir naudotojams leidžiama automatiškai užpildyti žiniatinklio formas, naudojant anksčiau išsaugotą informaciją, pvz., kredito kortelės informaciją.
Jei šis nustatymas išjungtas, Automatinio pildymo funkcija niekada nesiūlys ir automatiškai nepildys kredito kortelės informacijos, taip pat neišsaugos papildomos kredito kortelės informacijos, kurią naudotojas gali pateikti naršydamas žiniatinklyje.
Jei šis nustatymas įgalintas arba vertė nenustatyta, naudotojas galės valdyti kredito kortelių informacijos Automatinio pildymo funkciją naudotojo sąsajoje.</translation>
<translation id="4791031774429044540">Įgalinti didelio žymeklio pasiekiamumo funkciją.
Jei ši politika galioja, didelis žymeklis bus visada įgalintas.
Jei ši politika negalioja, didelis žymeklis bus visada išjungtas.
Jei nustatysite šią politiką, naudotojai negalės jos keisti arba nepaisyti.
Jei ši politika nenustatyta, didelis žymeklis bus išjungtas, bet naudotojas galės jį bet kuriuo metu įgalinti.</translation>
<translation id="4802905909524200151"><ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> programinės aparatinės įrangos atnaujinimo elgsenos konfigūravimas</translation>
<translation id="4804828344300125154">Visada paleisti iš naujo naudotojui atsijungus.</translation>
<translation id="4807950475297505572">Naudotojai, kurie jungėsi seniausiai, šalinami, kol atsiras pakankamai laisvos vietos</translation>
<translation id="4816674326202173458">Leisti įmonės naudotojui būti pirminiu ir antriniu (numatytoji elgsena nevaldomiems naudotojams)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Veiksmas, kuris bus atliktas, kai bus pasiektas neaktyvumo delsos laikas, veikiant iš akumuliatoriaus energijos</translation>
<translation id="4832852360828533362">Naudotojų ir įrenginių ataskaitų teikimas</translation>
<translation id="4834526953114077364">Naudotojai, kurie jungėsi seniausiai ir kurie nebuvo prisijungę per paskutinius 3 mėnesius, šalinami, kol atsiras pakankamai laisvos vietos</translation>
<translation id="4835622243021053389">NTLMv2 autentifikavimo įgalinimas</translation>
<translation id="4858735034935305895">Leisti viso ekrano režimą</translation>
<translation id="4861767323695239729">Naudotojo sesijoje leidžiamų įvesties metodų konfigūravimas</translation>
<translation id="487460824085252184">Perkeliama automatiškai, neprašant naudotojo sutikimo.</translation>
<translation id="4874982543810021567">„WebUSB“ blokavimas šiose svetainėse</translation>
<translation id="4876805738539874299">Maksimali SSL versija įgalinta</translation>
<translation id="4887274746092315609">Įgalinamas SAML naudotojų slaptažodžio keitimo per sesiją puslapis</translation>
<translation id="4897928009230106190">Nurodomi parametrai, naudojami atliekant pasiūlymų paiešką naudojant POST. Jie sudaryti iš kableliais atskirtų pavadinimų / verčių porų. Jei vertė yra šablono parametras, pvz., {searchTerms} anksčiau pateiktame pavyzdyje, ji pakeičiama realiais paieškos terminų duomenimis.
Ši politika pasirenkama. Jei nenustatyta, siūlomos paieškos užklausa siunčiama naudojant GET metodą.
Šios politikos laikomasi, tik jei įgalinta politika „DefaultSearchProviderEnabled“.</translation>
<translation id="489803897780524242">Parametras, valdantis numatytojo paieškos teikėjo paieškos termino paskirties vietą</translation>
<translation id="4899708173828500852">Įgalinti saugų naršymą</translation>
<translation id="4899802251198446659">Leidžiama valdyti, ar sistemoje „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ vaizdo įrašus galima leisti automatiškai (be naudotojo sutikimo) su garso įrašo turiniu.
Jei politika nustatyta į „True“, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ leidžiama automatiškai leisti mediją.
Jei politika nustatyta į „False“, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ neleidžiama automatiškai leisti medijos. Naudojant politiką „AutoplayWhitelist“ galima nurodyti nepaisyti šio nustatymo tam tikrus URL šablonus atitinkančiuose puslapiuose.
Pagal numatytuosius nustatymus „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ neleidžiama automatiškai leisti medijos.
Atminkite, kad pakeitus šią politiką veikiant „<ph name="PRODUCT_NAME" />“, ji bus taikoma tik naujuose atidarytuose skirtukuose. Todėl kai kuriuose skirtukuose gali išlikti ankstesnė elgsena.
</translation>
<translation id="4906194810004762807">Atnaujinti įrenginio politikos dažnį</translation>
<translation id="4917385247580444890">Stiprus</translation>
<translation id="4923806312383904642">Leisti „WebDriver“ perrašyti nesuderinamas politikos nuostatas</translation>
<translation id="494613465159630803">Cast Receiver</translation>
<translation id="494924690085329212">Paleisti iš naujo naudotojui atsijungus (jei „Android“ paleista).</translation>
<translation id="4962262530309732070">Jei ši politika nustatyta į „true“ arba yra nesukonfigūruota, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ leis „Pridėti asmenį“ naudojant naudotojų tvarkytuvę.
Jei ši politika nustatyta į „false“, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ neleis kurti naujų profilių naudojant naudotojų tvarkytuvę.</translation>
<translation id="4970855112942626932">Naršyklės prisijungimo išjungimas</translation>
<translation id="4978405676361550165">Nustačius politiką „OffHours“ nustatytais laiko intervalais nepaisoma nurodytos įrenginio politikos (naudojami numatytieji šios politikos nustatymai). Įrenginio politiką „Chrome“ pakartotinai pritaiko per kiekvieną įvykį, kai „OffHours“ laikotarpis prasideda ir baigiasi. Naudotojams bus pranešta ir jie bus priverstinai atjungti, kai „OffHours“ laikas pasibaigs ir įrenginio politikos nustatymai bus pakeisti (pvz., kai naudotojas bus prisijungęs su neleidžiama paskyra).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Duomenų tipas:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Leisti paleisti pasenusius papildinius</translation>
<translation id="4986560318567565414">Perjungimo iš alternatyvios naršyklės kelias į „Chrome“.</translation>
<translation id="4988291787868618635">Veiksmas, kuris bus atliktas, kai bus pasiektas neveikos delsos laikas</translation>
<translation id="5034604678285451405">Nustatomas šaltinio pakeitimo suvartojant daugiausiai energijos akumuliatoriaus įkrovos slenkstis procentais.
Ši politika naudojama, tik jei pasirinktas politikos „DevicePowerPeakShiftEnabled“ nustatymas „Tiesa“.
Jei ši politika nesukonfigūruota arba nenustatyta, šaltinio pakeitimas suvartojant daugiausiai energijos visada bus išjungtas.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Leisti pasiekti svetaines, nesančias turinio paketuose</translation>
<translation id="5052081091120171147">Pagal šią politiką naršymo istorija priverstinai importuojama iš esamos numatytosios naršyklės (jei įgalinta). Be to, jei įgalinta, ši politika turi įtakos importavimo dialogo langui.
Jei neleidžiama, neimportuojama jokia naršymo istorija.
Jei nenustatyta, naudotojo gali būti klausiama, ar importuoti, arba gali būti automatiškai importuojama.</translation>
<translation id="5055312535952606505">Sukonfigūruojami „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ tarpinio serverio nustatymai. Šie tarpinio serverio nustatymai bus pasiekiami ir ARC programoms.
Jei įgalinsite šį nustatymą, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ ir ARC programos nepaisys visų komandinėje eilutėje nurodytų tarpinio serverio parinkčių.
Jie šią politiką paliksite nenustatytą, naudotojai galės patys pasirinkti tarpinio serverio nustatymus.
Jei nustatyta politika „<ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />“, ją taikant bus nepaisoma bet kokios atskiros politikos („<ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />“, „<ph name="PROXY_PAC_URL_POLICY_NAME" />“, „<ph name="PROXY_SERVER_POLICY_NAME" />“, „<ph name="PROXY_BYPASS_POLICY_NAME" />“ ir „<ph name="PROXY_SERVER_MODE_POLICY_NAME" />“).
Lauke „<ph name="PROXY_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" />“ leidžiama nurodyti „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ naudojamą tarpinį serverį ir neleidžiama naudotojams keisti tarpinio serverio nustatymų.
Lauke „<ph name="PROXY_PAC_URL_PROXY_SETTINGS_FIELD" />“ nurodomas URL į tarpinio serverio .pac failą.
Lauke „<ph name="PROXY_SERVER_PROXY_SETTINGS_FIELD" />“ nurodomas tarpinio serverio URL.
Lauke „<ph name="PROXY_BYPASS_LIST_PROXY_SETTINGS_FIELD" />“ pateikiamas tarpinio serverio prieglobų, kurias „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ apeis, sąrašas.
Laukas „<ph name="PROXY_SERVER_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" />“ nebenaudojamas, vietoj jo taikant lauką „ProxyMode“. Leidžiama nurodyti „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ naudojamą tarpinį serverį ir neleidžiama naudotojams keisti tarpinio serverio nustatymų.
Jei pasirinksite lauko „ProxyMode“ vertę „direct“, tarpinis serveris niekada nebus naudojamas ir visų kitų laukų bus nepaisoma.
Jei pasirinksite lauko „ProxyMode“ vertę „system“, bus naudojamas sistemos tarpinis serveris ir visų kitų laukų bus nepaisoma.
Jei pasirinksite lauko „ProxyMode“ vertę „auto_detect“, visų kitų laukų bus nepaisoma.
Jei pasirinksite lauko „ProxyMode“ vertę „fixed_server“, bus naudojami laukai „ProxyServer“ ir „ProxyBypassList“.
Jei pasirinksite lauko „ProxyMode“ vertę „pac_script“, bus naudojami laukai „ProxyPacUrl“ ir „ProxyBypassList“.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Ekrano didinimas išjungtas</translation>
<translation id="5058573563327660283">Pasirinkti strategiją, naudojamą vietai diske atlaisvinti, kai atliekamas automatinis valymas (nebenaudojama)</translation>
<translation id="5067143124345820993">Prisijungusių naudotojų baltasis sąrašas</translation>
<translation id="5075834892754086022">Jei politika nustatyta, taikomas sukonfigūruotas mažiausias PIN kodo
ilgis. (Mažiausias PIN kodo ilgis yra 1; mažesnės už 1 vertės
laikomos 1.)
Jei politika nenustatyta, taikomas minimalus 6 skaitmenų PIN kodo
ilgis. Tai rekomenduojamas minimalus ilgis.</translation>
<translation id="5076274878326940940">Įgalinamas numatytojo paieškos teikėjo naudojimas.
Jei įgalinsite šį nustatymą, naudotojui į „omnibox“ vedant tekstą, kuris nėra URL, bus vykdoma numatytoji paieška.
Nustatydami likusias numatytosios paieškos politikos parinktis galite nurodyti numatytąjį naudotiną paieškos teikėją. Jei jų nenustatysite, naudotojas galės pasirinkti numatytąjį teikėją.
Jei šio nustatymo neleisite, naudotojui į „omnibox“ vedant tekstą, kuris nėra URL, nebus vykdoma jokia paieška.
Jei šį nustatymą įgalinsite arba jo neleisite, paleidę „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ naudotojai negalės jo nei pakeisti, nei nepaisyti.
Nenustačius šios politikos įgalinamas numatytasis paieškos teikėjas ir naudotojas (-a) gali nustatyti paieškos teikėjų sąrašą.
Ši politika pasiekiama tik „Windows“ objektuose, kurie susieti su „<ph name="MS_AD_NAME" />“ domenu, arba „Windows 10 Pro“ ar „Enterprise“ objektuose, kurie užregistruoti naudoti įrenginių tvarkymo funkciją.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Neleisti spaudinio peržiūros</translation>
<translation id="5090209345759901501">Pritaikyti „Flash“ turinio nustatymą visam turiniui</translation>
<translation id="5090791951240382356">Leidimas sujungti žodynų politikos nuostatas iš skirtingų šaltinių</translation>
<translation id="5093540029655764852">Nurodomas dažnis (dienomis), kuriuo klientas keičia savo įrenginio paskyros slaptažodį. Slaptažodį atsitiktinai sugeneruoja klientas ir jis nerodomas naudotojui.
Įrenginių slaptažodžius reikia reguliariai keisti, kaip ir naudotojų slaptažodžius. Išjungus šią politiką ar nustatymą, didelis dienų skaičius gali neigiamai paveikti saugą, nes potencialiems užpuolėjams suteikiama daugiau laiko surasti įrenginio paskyros slaptažodį ir jį naudoti.
Nenustačius šios politikos, įrenginio paskyros slaptažodis keičiamas kas 30 dienų.
Nustačius politikos vertę į 0, įrenginio slaptažodžio keitimas išjungiamas.
Atminkite, kad slaptažodžiai gali būti senesni nei nurodytas dienų skaičius, jei klientas neprisijungia ilgesnį laikotarpį.</translation>
<translation id="510196893779239086">Ši politika valdo, ar visiškai uždaryti „Chrome“, kai paskutinis skirtukas perjungiamas į kitą naršyklę.
Kai ši politika nenustatyta arba nustatyta kaip „Tiesa“, perjungus į alternatyvią naršyklę, naršyklėje „Chrome“ paliekamas bent vienas atidarytas skirtukas.
Kai ši politika nustatyta kaip „Netiesa“, perjungus į alternatyvią naršyklę, naršyklėje „Chrome“ skirtukas uždaromas, net jei tai yra paskutinis skirtukas. Tada „Chrome“ visiškai išjungiama.</translation>
<translation id="5102203758995933166">Leidžiama pateikti tinklo konfigūraciją, kad būtų taikoma „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ įrenginiui pagal naudotoją. Tinklo konfigūracija yra JSON suformatuota eilutė, kaip apibrėžta pagal atvirojo tinklo konfigūracijos formatą.</translation>
<translation id="5105313908130842249">Ekrano užrakto delsa, kai naudojama akumuliatoriaus energija</translation>
<translation id="5108031557082757679">Išjungti įmonės įrenginių spausdintuvai</translation>
<translation id="5124368997194894978">Kintamosios srovės (KS) šaltinio paleidimo įgalinimas</translation>
<translation id="5131211790949066746">Galima sujungti plėtinių diegimo įrašų politikos nuostatas iš „<ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />“, „<ph name="EXTENSION_INSTALL_WHITELIST_POLICY_NAME" />“ ir „<ph name="EXTENSION_INSTALL_FORCELIST_POLICY_NAME" />“.
Įjungus šį nustatymą, įrenginio platformos politikos, įrenginio debesies politikos ir naudotojo platformos politikos vertės sujungiamos į vieną įrašą ir naudojamos kaip viena bendra politika užuot naudojus tik vieno, didžiausio prioriteto, šaltinio vertes.
Išjungus šį nustatymą arba nenustačius, atsižvelgiama tik į didžiausio prioriteto šaltinio įrašus, o visi kiti šaltiniai rodomi kaip prieštaraujantys, bet jų nepaisoma.</translation>
<translation id="5141670636904227950">Nustatyti numatytąjį ekrano didinimo tipą, kuris įgalintas prisijungimo ekrane</translation>
<translation id="5142301680741828703"><ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />“ visada pateikti šiuos URL šablonus</translation>
<translation id="5148753489738115745">Leidžia nurodyti papildomus parametrus, naudojamus, kai „<ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />“ paleidžia „<ph name="PRODUCT_NAME" />“.
Nenustačius šios politikos bus naudojama numatytoji komandinė eilutė.</translation>
<translation id="5152787786897382519">Ir „Chromium“, ir „Google Chrome“ yra tokių politikų grupių, kurios valdo tam tikrą funkciją atsižvelgdama viena į kitą. Tokie rinkiniai – tai toliau nurodytos politikų grupės. Kadangi politikos gali turėti kelis šaltinius, bus taikomos tik didžiausio prioriteto šaltinio vertės. Tos pačios grupės žemesnio prioriteto šaltinio verčių bus nepaisoma. Prioriteto tvarka apibrėžta <ph name="POLICY_PRIORITY_DOC_URL" />.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Stebėjimo tinklo paketų siuntimo dažnis milisekundėmis.
Jei ši politika nenustatyta, numatytasis intervalas bus 3 minutės. Minimalus
intervalas yra 30 sekundžių, maksimalus – 24 valandos. Už šio diapazono
esančios vertės bus nustatytos į šio diapazono vertę.</translation>
<translation id="5163002264923337812">Įgalinti seną žiniatinkliu pagrįstą prisijungimo eigą</translation>
<translation id="5168529971295111207">Ši politika nebenaudojama, vietoj jos naudokite „ProxyMode“.
Leidžiama nurodyti „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ naudojamą tarpinį serverį ir neleidžiama naudotojams keisti tarpinio serverio nustatymų.
Ši politika galioja, tik jei politika „<ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />“ nenurodyta.
Jei pasirinksite niekada nenaudoti tarpinio serverio ir visada jungtis tiesiogiai, visų kitų parinkčių bus nepaisoma.
Jei pasirinksite naudoti sistemos tarpinio serverio nustatymus arba tarpinį serverį aptikti automatiškai, visų kitų parinkčių bus nepaisoma.
Jei pasirinksite neautomatinius tarpinio serverio nustatymus, galėsite nurodyti kitas parinktis skiltyse „Tarpinio serverio adresas ir URL“, „Tarpinio serverio .pac failo URL“ ir „Kableliais atskirtų tarpinio serverio nepaisymo taisyklių sąrašas“. Tik aukščiausio prioriteto HTTP tarpinis serveris pasiekiamas ARC programose.
Išsamių pavyzdžių galite rasti apsilankę adresu
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Jei įgalinsite šį nustatymą, „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ nepaisys visų komandų eilutėje nurodytų su tarpiniu serveriu susijusių parinkčių.
Jie šią politiką paliksite nenustatytą, naudotojai galės patys pasirinkti tarpinio serverio nustatymus.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Konfigūruokite „Google“ diską „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Leidžiama nurodyti, kurie plėtiniai neturi būti įtraukti į juodąjį sąrašą.
Juodojo sąrašo vertė „*“ nurodo, kad visi plėtiniai yra įtraukti į juodąjį sąrašą, o naudotojai gali diegti tik į baltąjį sąrašą įtrauktus plėtinius.
Pagal numatytuosius nustatymus visi plėtiniai yra įtraukti į baltąjį sąrašą, bet jei visi plėtiniai į juodąjį sąrašą buvo įtraukti todėl, kad to reikalavo politika, naudojant baltąjį sąrašą politikos galima nepaisyti.</translation>
<translation id="519247340330463721">Su Saugaus naršymo funkcija susijusių politikos nuostatų konfigūravimas.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Įgalinamas alternatyvių klaidų puslapių, integruotų „<ph name="PRODUCT_NAME" />“ (pvz., „puslapis nerastas“), naudojimas ir neleidžiama naudotojams keisti šio nustatymo.
Jei įgalinate šį nustatymą, naudojami alternatyvūs klaidų puslapiai.
Jei neleidžiate šio nustatymo, alternatyvūs klaidų puslapiai niekada nenaudojami.
Jei įgalinate šį nustatymą arba jo neleidžiate, naudotojai negali jo pakeisti ar panaikinti „<ph name="PRODUCT_NAME" />“.
Nenustačius šios politikos, tai bus įgalinta, bet naudotojas (-a) galės tai pakeisti.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Blokuoti kūrėjo režimą.
Jei šios politikos nuostata nustatyta į „Taip“, „<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />“ neleis paleisti įrenginio kūrėjo režimu. Sistema nebus paleista ir bus rodomas klaidos ekranas, įjungus kūrėjo jungiklį.
Jei ši politika nenustatyta ar nustatyta „Ne“, kūrėjo režimas liks pasiekiamas įrenginiui.</translation>
<translation id="520403427390290017">Skirtukų naudojimo trukmės funkcija atlaisvina centrinį procesorių ir atmintį, susietą su veikiančiais skirtukais, kurie buvo nenaudojami ilgą laiką. Pirma, reguliuojamas skirtukų veikimas, tada jie sustabdomi ir galiausiai atmetami.
Jei politika nustatyta į „false“, skirtukų naudojimo trukmės funkcija bus išjungta, o visi skirtukai veiks įprastai.