blob: b867229bd30163b5fae05005fab7da6fc75b07cc [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="nl">
<translation id="1002439864875515590">Als dit beleid is ingesteld op een lege tekenreeks of niet is geconfigureerd, geeft <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> geen optie voor automatisch aanvullen weer tijdens het inlogproces van de gebruiker.
Als dit beleid is ingesteld op een tekenreeks die een domeinnaam vertegenwoordigt, geeft <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> een optie voor automatisch aanvullen weer tijdens het inlogproces van de gebruiker, waarbij de gebruiker alleen zijn gebruikersnaam hoeft te typen zonder de domeinnaamextensie. De gebruiker kan deze domeinnaamextensie overschrijven.
Als de waarde van het beleid geen geldig domein is, wordt het beleid niet toegepast.</translation>
<translation id="1010151305531217567">De rechtermuisknop instellen als de primaire muisknop</translation>
<translation id="1011266755572744012">Hiermee specificeer je het maximum aantal vellen dat de gebruiker mag afdrukken voor één afdruktaak.
Als dit niet is ingesteld, worden er geen beperkingen toegepast en kan de gebruiker elk document afdrukken.</translation>
<translation id="101438888985615157">Scherm 180 graden draaien</translation>
<translation id="1017967144265860778">Energiebeheer op het inlogscherm</translation>
<translation id="1018427234617066902">De spellingcontrole van talen wordt afgedwongen. Niet-herkende talen in de lijst worden genegeerd.
Als je dit beleid inschakelt, wordt de spellingcontrole ingeschakeld voor de gespecificeerde talen, naast de talen waarvoor de gebruiker de spellingcontrole heeft ingeschakeld.
Als je dit beleid niet instelt of als je het beleid uitschakelt, worden de gebruikersvoorkeuren voor de spellingcontrole niet gewijzigd.
Als je het beleid <ph name="SPELLCHECK_ENABLED_POLICY_NAME" /> instelt op False, heeft dit beleid geen effect.
Als een taal is opgenomen in zowel dit beleid als het beleid <ph name="SPELLCHECK_LANGUAGE_BLOCKLIST_POLICY_NAME" />, heeft dit beleid voorrang en wordt de taal voor spellingcontrole ingeschakeld.
De volgende talen worden momenteel ondersteund: af, bg, ca, cs, da, de, el, en-AU, en-CA, en-GB, en-US, es, es-419, es-AR, es-ES, es-MX, es-US, et, fa, fo, fr, he, hi, hr, hu, id, it, ko, lt, lv, nb, nl, pl, pt-BR, pt-PT, ro, ru, sh, sk, sl, sq, sr, sv, ta, tg, tr, uk, vi.</translation>
<translation id="1019101089073227242">Gegevensdirectory voor gebruiker instellen</translation>
<translation id="1021843807738753764"> Dit beleid is beëindigd en wordt verwijderd in <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versie 89. Gebruik <ph name="MANAGED_GUEST_SESSION_PRIVACY_WARNINGS_POLICY_NAME" /> om de privacywaarschuwingen van beheerde gastsessies te configureren.
Beheer de meldingen voor het automatisch starten van beheerde gastsessies op <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Als dit beleid is ingesteld op True, wordt de privacywaarschuwing na een paar seconden gesloten.
Als het beleid is ingesteld op False of niet is ingesteld, blijft de privacywaarschuwing in beeld tot de gebruiker deze sluit.</translation>
<translation id="1022361784792428773">Id's van extensies die de gebruiker niet mag installeren (of '*' voor alle extensies)</translation>
<translation id="102492767056134033">De standaardstatus van het schermtoetsenbord op het inlogscherm instellen</translation>
<translation id="1027000705181149370">Hiermee wordt gespecificeerd of verificatiecookies die tijdens het inloggen door een SAML IdP zijn ingesteld, moeten worden overgedragen naar het profiel van de gebruiker.
Wanneer een gebruiker tijdens het inloggen wordt geverifieerd via een SAML IdP, worden cookies die door de IdP zijn ingesteld, eerst naar een tijdelijk profiel weggeschreven. Deze cookies kunnen worden overgedragen naar het profiel van de gebruiker om de verificatiestatus door te geven.
Wanneer dit beleid is ingesteld op 'True', worden cookies die door de IdP zijn ingesteld, overgedragen naar het profiel van de gebruiker steeds wanneer hij tijdens het inloggen wordt geverifieerd via de SAML IdP.
Wanneer dit beleid is ingesteld op 'False' of wanneer er geen waarde voor dit beleid is opgegeven, worden cookies die door de IdP zijn ingesteld, alleen de eerste keer dat de gebruiker inlogt op een apparaat, overgedragen naar het profiel van de gebruiker.
Dit beleid is alleen van invloed op gebruikers waarvan het domein overeenkomt met het inschrijvingsdomein van het apparaat. Voor alle overige gebruikers worden cookies die zijn ingesteld door de IdP, alleen de eerste keer dat de gebruiker inlogt op een apparaat, overgedragen naar het profiel van de gebruiker.</translation>
<translation id="1029052664284722254">Apparaat gedwongen opnieuw opstarten wanneer gebruiker uitlogt</translation>
<translation id="1032533786864478457">Als je dit beleid inschakelt, kunnen gebruikers hun apparaten instellen zodat hun sms-berichten worden gesynchroniseerd met Chromebooks. Gebruikers moeten zich expliciet aanmelden voor deze functie door een instelprocedure te voltooien. Na voltooiing kunnen gebruikers op hun Chromebooks sms-berichten sturen en ontvangen.
Als je het beleid uitschakelt, kunnen gebruikers sms-synchronisatie niet instellen.
Als je dit beleid niet instelt, is de functie standaard niet toegestaan voor beheerde gebruikers maar wel toegestaan voor andere gebruikers.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Verwijderen van gegevens uit PAC-URL's toestaan (voor https://)</translation>
<translation id="1046484220783400299">Verouderde webplatformfuncties beperkte tijd inschakelen</translation>
<translation id="1047128214168693844">Niet toestaan dat sites de fysieke locatie van gebruikers bijhouden</translation>
<translation id="1049138910114524876">Hiermee wordt de taal geconfigureerd die wordt afgedwongen op het <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-inlogscherm.
Als dit beleid is ingesteld, wordt het inlogscherm altijd weergegeven in de taal die is aangegeven door de eerste waarde van dit beleid (het beleid wordt gedefinieerd als een lijst voor voorwaartse compatibiliteit). Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op een lege lijst, wordt het inlogscherm weergegeven in de taal van de laatste gebruikerssessie. Als dit beleid is ingesteld op een waarde die geen geldige taal is, wordt het inlogscherm weergegeven in een reservetaal (momenteel en-US).</translation>
<translation id="1052499923181221200">Dit beleid heeft geen effect, tenzij SamlInSessionPasswordChangeEnabled is ingesteld op 'true'.
Als dat beleid is ingesteld op 'true' en dit beleid bijvoorbeeld is ingesteld op 14, ontvangen SAML-gebruikers 14 dagen van tevoren een melding dat hun wachtwoord op een bepaalde datum verloopt.
Ze kunnen dit direct oplossen door tijdens een sessie het wachtwoord te wijzigen voordat het verloopt.
Deze meldingen worden alleen weergegeven als de SAML-identiteitsprovider tijdens de SAML-inlogprocedure informatie over het verlopen van het wachtwoord verzendt naar het apparaat.
Als dit beleid wordt ingesteld op 0, ontvangen gebruikers van tevoren geen melding. Ze ontvangen pas een melding zodra het wachtwoord is verlopen.
Als dit beleid is ingesteld, kan de gebruiker het niet wijzigen of overschrijven.</translation>
<translation id="105369313766849861">Hiermee wordt de directory geconfigureerd die <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> gebruikt voor het opslaan van gebruikersgegevens.
Als je dit beleid instelt, gebruikt <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> de opgegeven directory.
Ga naar https://support.google.com/chrome/a?p=Supported_directory_variables voor een lijst met variabelen die je kunt gebruiken.
Als je deze instelling niet instelt, wordt de standaard profieldirectory gebruikt.</translation>
<translation id="1062011392452772310">Externe bevestiging van apparaat inschakelen</translation>
<translation id="1062407476771304334">Vervangen</translation>
<translation id="1069489575852947981">Als je het beleid inschakelt of niet instelt, wordt een lokaal account op het apparaat ingesteld voor automatisch inloggen zonder vertraging. <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> respecteert de sneltoets Ctrl+Alt+S waarmee het automatisch inloggen wordt omzeild en het inlogscherm wordt weergegeven.
Als je het beleid uitschakelt, kunnen gebruikers automatisch inloggen zonder vertraging (indien geconfigureerd) niet omzeilen.</translation>
<translation id="1073983258515362346">Informatie rapporteren over de schermverlichting van een apparaat.
Als het beleid is ingesteld op False of niet is ingesteld, worden de gegevens niet gerapporteerd.
Als het beleid is ingesteld op True, wordt informatie over de schermverlichting van het apparaat gerapporteerd.</translation>
<translation id="1076751984131277498">Toelatingslijst met USB-apparaten die mogen worden ontkoppeld</translation>
<translation id="1079801999187584280">Het gebruik van de hulpprogramma's voor ontwikkelaars niet toestaan</translation>
<translation id="1087437665304381368">Met dit beleid wordt alleen de ontwikkelaarsmodus van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bepaald. Als je de toegang tot de ontwikkelaarsopties van Android wilt blokkeren, moet je het beleid <ph name="DEVELOPER_TOOLS_DISABLED_POLICY_NAME" /> instellen.</translation>
<translation id="1087707496788636333">De Chrome Enterprise-beleidslijst wordt verplaatst. Update je bookmarks naar <ph name="POLICY_DOCUMENTATION_URL" />.</translation>
<translation id="1093082332347834239">Als de instelling is ingeschakeld, wordt de host voor ondersteuning op afstand uitgevoerd in een proces met <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />-rechten. Zodoende kan een externe gebruiker de vensters met een verhoogde bevoegdheid op de desktop van de lokale gebruiker gebruiken.
Als deze instelling is uitgeschakeld of niet geconfigureerd, wordt de host voor ondersteuning op afstand uitgevoerd in de context van de gebruiker en kan de externe gebruiker geen vensters met een verhoogde bevoegdheid op de desktop gebruiken.</translation>
<translation id="1095209545735032039">De Serial API op deze sites blokkeren</translation>
<translation id="1096105751829466145">Standaardzoekprovider</translation>
<translation id="1099282607296956954">Site-isolatie inschakelen voor elke site</translation>
<translation id="1117535567637097036">De protocolhandlers die via dit beleid zijn ingesteld, worden niet gebruikt bij de verwerking van Android-intenties.</translation>
<translation id="1118093128235245168">Toestaan dat sites de gebruiker vragen om toegang te verlenen tot een aangesloten USB-apparaat</translation>
<translation id="1128717055763152639">Hiermee kun je een lijst met URL-patronen opgeven van sites waarop blokkeerbare (actieve) gecombineerde content (zoals HTTP-content op een HTTPS-site) mag worden weergegeven en waarvoor optioneel blokkeerbare gecombineerde content wordt uitgeschakeld.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt blokkeerbare gecombineerde content geblokkeerd en wordt optioneel blokkeerbare gecombineerde content geüpgraded. Bovendien kunnen gebruikers uitzonderingen instellen om dergelijke content toe te staan voor specifieke sites.
Ga naar https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/url-patterns voor gedetailleerde informatie over geldige URL-patronen.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Dit beleid is alleen ingeschakeld in de winkelmodus.
Bepaalt de periode waarna de schermbeveiliging wordt weergegeven in het inlogvenster voor apparaten in de winkelmodus.
De beleidswaarde moet worden opgegeven in milliseconden.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Afbeeldingen toestaan op deze sites</translation>
<translation id="1160479894929412407">QUIC-protocol toestaan</translation>
<translation id="1160939557934457296">Doorgaan vanaf de waarschuwingspagina van Safe Browsing uitschakelen</translation>
<translation id="1163080558183062209">Printertypen op de weigeringslijst uitschakelen</translation>
<translation id="117059611145966538">Externe afdrukservers</translation>
<translation id="1171785618439752042">Als je het beleid instelt, geef je aan welke typen versleuteling zijn toegestaan wanneer Kerberos-tickets van een <ph name="MS_AD_NAME" />-server worden aangevraagd.
Als je het beleid instelt op:
* All (Alles), zijn AES-versleutelingstypen 'aes256-cts-hmac-sha1-96' en 'aes128-cts-hmac-sha1-96' en RC4-versleutelingstype 'rc4-hmac' toegestaan. AES heeft de voorkeur als de server ondersteuning biedt voor zowel AES- als RC4-versleutelingstypen.
* Strong (Sterk) of het beleid niet instelt, zijn alleen de AES-typen toegestaan.
* Legacy (Verouderd), is alleen het RC4-type toegestaan. RC4 is onbeveiligd. Deze optie zou alleen nodig moeten zijn in zeer specifieke situaties. Stel de server waar mogelijk opnieuw in om ondersteuning te bieden voor AES-versleuteling.
Bekijk voor meer informatie het volgende artikel: https://wiki.samba.org/index.php/Samba_4.6_Features_added/changed#Kerberos_client_encryption_types.</translation>
<translation id="1177567780207290133">Als je dit beleid instelt, wordt de toepassing van het SafeSites URL-filter beheerd. Dit filter gebruikt de Google Safe Search API om URL's al dan niet te classificeren als pornografisch.
Als dit beleid is ingesteld op:
* 'Sites niet filteren op content voor volwassenen', worden de sites niet gefilterd
* 'Sites op hoofdniveau filteren op content voor volwassenen', worden de sites gefilterd die zijn geclassificeerd als pornografisch.</translation>
<translation id="1177624681620856105"> Met dit beleid wordt bepaald of het selectievakje 'Altijd openen' moet worden weergegeven in bevestigingsprompts voor externe protocolactivering.
Als dit beleid is ingesteld op True of niet is ingesteld, kan de gebruiker, als er een bevestiging van een extern protocol wordt weergegeven, 'Altijd toestaan' selecteren om alle toekomstige bevestigingsprompts voor het protocol op deze site over te slaan.
Als dit beleid is ingesteld op False, wordt het selectievakje 'Altijd toestaan' niet weergegeven en krijgt de gebruiker elke keer als er een extern protocol wordt aangeroepen een prompt.</translation>
<translation id="11903325225202653">Als het beleid is ingesteld op True, blijft de modus voor hoog contrast ingeschakeld. Als het beleid is ingesteld op False, blijft de modus voor hoog contrast uitgeschakeld.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers het niet wijzigen. Als je dit beleid niet instelt, is de modus voor hoog contrast uitgeschakeld, maar kunnen gebruikers deze op elk moment inschakelen.</translation>
<translation id="1192875037379495940">Als je het beleid instelt, wordt de opgegeven sessie automatisch ondertekend als er geen gebruikersinteractie op het inlogscherm plaatsvindt binnen de opgegeven tijd in <ph name="DEVICE_LOCAL_ACCOUNT_AUTO_LOGIN_DELAY_POLICY_NAME" />. Het lokale account op het apparaat moet al zijn ingesteld (zie <ph name="DEVICE_LOCAL_ACCOUNTS_POLICY_NAME" />).
Als je het beleid niet instelt, wordt er niet automatisch ingelogd.</translation>
<translation id="1197437816436565375">Je kunt Android-apps niet dwingen een proxy te gebruiken. Er is een subset met proxyinstellingen beschikbaar voor Android-apps. Deze kunnen ze op vrijwillige basis respecteren. Zie het beleid <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" /> voor meer informatie.</translation>
<translation id="1198183996903759302">Als je het beleid instelt op True (of <ph name="HARDWARE_ACCELERATION_MODE_ENABLED_POLICY_NAME" /> instelt op False), hebben webpagina's geen toegang tot de WebGL API en kunnen plug-ins de Pepper 3D API niet gebruiken.
Als je het beleid instelt op False of niet instelt, kunnen webpagina's de WebGL API gebruiken en kunnen plug-ins de Pepper 3D API gebruiken, maar kan in de standaardinstellingen van de browser nog steeds zijn ingesteld dat er opdrachtregelargumenten nodig zijn om deze API's te gebruiken.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Bedrijfsprinters ingeschakeld</translation>
<translation id="120937472976628837">Ventilatorgegevens rapporteren</translation>
<translation id="1216919699175573511">Signed HTTP Exchange-ondersteuning (SXG) inschakelen</translation>
<translation id="1219695476179627719">Geeft aan of het apparaat moet terugkeren naar de versie die is ingesteld met <ph name="DEVICE_TARGET_VERSION_PREFIX_POLICY_NAME" /> als er al een latere versie is geïnstalleerd.
De standaardinstelling is RollbackDisabled.</translation>
<translation id="1221359380862872747">Gespecificeerde URL's laden in demo-aanmeldvenster</translation>
<translation id="1223789468190631420">Inschakelstatus van Safe Browsing voor vertrouwde bronnen</translation>
<translation id="123081309365616809">Casten van content naar het apparaat inschakelen</translation>
<translation id="1240722269871366886">Met dit beleid kan <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> emoji's voorstellen als gebruikers tekst typen met hun virtuele of fysieke toetsenborden.
Als dit beleid is ingesteld op 'waar', is de functie ingeschakeld en kunnen gebruikers het wijzigen.
Dit beleid is standaard ingesteld op 'onwaar'. Er worden geen suggesties voor emoji's weergegeven en gebruikers kunnen dit niet overschrijven.</translation>
<translation id="1243570869342663665">SafeSites-filters voor content voor volwassenen beheren.</translation>
<translation id="1247850578871017740">Als je het beleid instelt op een geldige waarde, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> geen SSL/TLS-versies lager dan de opgegeven versie. Niet-herkende waarden worden genegeerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, geeft <ph name="PRODUCT_NAME" /> een fout weer voor TLS 1.0 en TLS 1.1. De gebruiker kan deze fout wel omzeilen.</translation>
<translation id="1252536192437793850">Sites toestaan om gebruikers toestemming te vragen voor toegang tot een seriële poort</translation>
<translation id="125655429495551011">Als je het beleid instelt op een tekenreeks, wordt de tekenreeks tijdens het DHCP-verzoek gebruikt als hostnaam van het apparaat. De tekenreeks kan de variabelen <ph name="ASSET_ID_PLACEHOLDER" />, <ph name="SERIAL_NUM_PLACEHOLDER" />, <ph name="MAC_ADDR_PLACEHOLDER" />, <ph name="MACHINE_NAME_PLACEHOLDER" /> en <ph name="LOCATION_PLACEHOLDER" /> bevatten, die worden vervangen door waarden op het apparaat voordat de tekenreeks als hostnaam wordt gebruikt. De waarden moeten worden vervangen door een geldige hostnaam volgens RFC 1035, gedeelte 3.1.
Als je het beleid niet instelt of als de waarde na vervanging geen geldige hostnaam is, wordt er geen hostnaam ingesteld in het DHCP-verzoek.</translation>
<translation id="1257550411839719984">Standaardmap voor downloads instellen</translation>
<translation id="1265053460044691532">De offline inlogtijd beperken voor een gebruiker die is geverifieerd via SAML</translation>
<translation id="127264587838521316">Hiermee worden installatieverzoeken voor <ph name="PRODUCT_NAME" />-extensies ingeschakeld</translation>
<translation id="1290634681382861275">Beheert diverse instellingen, waaronder USB, Bluetooth, vernieuwingsinterval voor beleid, ontwikkelaarsmodus en meer.</translation>
<translation id="1291880496936992484">Waarschuwing: RC4 wordt volledig verwijderd van <ph name="PRODUCT_NAME" /> na versie 52 (rond september 2016) en dit beleid werkt vanaf dan niet meer.
Als het beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'False', worden de RC4-coderingssuites in TLS niet ingeschakeld. Anders kan het worden ingesteld op 'True' om compatibiliteit met een verouderde server te behouden. Dit is een tijdelijke oplossing en de server moet opnieuw worden geconfigureerd.</translation>
<translation id="1294263471858445589">Ambient-verificatie inschakelen in normale en incognitosessies.</translation>
<translation id="1295737447968372331">Dicteren op het inlogscherm inschakelen</translation>
<translation id="1297182715641689552">Een PAC-script voor de proxy gebruiken</translation>
<translation id="1297961932043741908">Een limiet instellen voor het aantal megabytes geheugen dat door één Chrome-instantie kan worden gebruikt.</translation>
<translation id="1304973015437969093">ID's voor extensies/apps en URL's voor updates die op de achtergrond moeten worden geïnstalleerd</translation>
<translation id="1305400589435476516">Als je het beleid inschakelt, is dataroaming toegestaan voor het apparaat.
Als je het beleid uitschakelt of niet instelt, is dataroaming niet beschikbaar.</translation>
<translation id="1307454923744766368">Beginpunten of hostnaampatronen waarvoor er geen beperkingen voor
onveilige beginpunten zouden moeten gelden.</translation>
<translation id="1309465583050255779">Als <ph name="DEFAULT_SEARCH_PROVIDER_ENABLED_POLICY_NAME" /> is ingeschakeld en je <ph name="DEFAULT_SEARCH_PROVIDER_NAME_POLICY_NAME" /> instelt, wordt de naam van de standaard zoekprovider gespecificeerd.
Als je <ph name="DEFAULT_SEARCH_PROVIDER_NAME_POLICY_NAME" /> niet instelt, wordt de hostnaam gebruikt die door de zoek-URL wordt gespecificeerd.</translation>
<translation id="1312799700549720683">Beheert weergave-instellingen.</translation>
<translation id="131353325527891113">Gebruikersnamen weergeven in het aanmeldscherm</translation>
<translation id="1327466551276625742">Prompt voor netwerkconfiguratie inschakelen als je offline bent</translation>
<translation id="1330145147221172764">Schermtoetsenbord inschakelen</translation>
<translation id="13356285923490863">Naam van beleid</translation>
<translation id="1347198119056266798">Dit beleid is verouderd. Gebruik in plaats daarvan <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" /> en <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" />. Dit beleid wordt genegeerd als het beleid <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" />, <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" /> of <ph name="FORCE_YOUTUBE_SAFETY_MODE_POLICY_NAME" /> (verouderd) is ingesteld.
Hiermee wordt afgedwongen dat zoekopdrachten in Google Zoeken worden uitgevoerd met SafeSearch ingesteld op 'actief' en wordt voorkomen dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen. Met deze instelling wordt ook de gemiddelde Beperkte modus op YouTube afgedwongen.
Als je deze instelling inschakelt, zijn SafeSearch in Google Zoeken en de gemiddelde Beperkte modus op YouTube altijd actief.
Als je deze instelling uitschakelt of geen waarde instelt, worden SafeSearch in Google Zoeken en de Beperkte modus op YouTube niet afgedwongen.</translation>
<translation id="134745581157553029">Als je het beleid DeviceArcDataSnapshotHours instelt, wordt het mechanisme voor momentopnamen van ARC-gegevens aangezet. De update voor momentopnamen van ARC-gegevens kan automatisch worden gestart gedurende de gedefinieerde tijdsintervallen. Wanneer een interval start, is de update voor momentopnamen van ARC-gegevens vereist. Als er geen gebruiker is ingelogd, wordt het updateproces voor momentopnamen van ARC-gegevens gestart zonder melding aan de gebruiker. Als de gebruikerssessie actief is, wordt de UI-melding weergegeven en moet deze worden geaccepteerd om een apparaat opnieuw op te starten en het updateproces voor momentopnamen van ARC-gegevens te starten. Opmerking: Een apparaat is geblokkeerd voor gebruik tijdens het updateproces voor momentopnamen van ARC-gegevens.</translation>
<translation id="1353416417709895349">Controles voor DNS-onderschepping en infobalken voor 'bedoelde je http://intranetsite/' uitzetten.</translation>
<translation id="1353985065430729216">Als je het beleid instelt, kun je een lijst met URL-patronen instellen van sites met toegang tot sensoren, zoals bewegingssensoren en lichtsensoren.
Als je het beleid niet instelt, is <ph name="DEFAULT_SENSORS_SETTING_POLICY_NAME" />, indien ingesteld, van toepassing op alle sites. Zo niet, dan gelden de persoonlijke instellingen van de gebruiker.
Als hetzelfde URL-patroon zowel in dit beleid als in het beleid <ph name="SENSORS_BLOCKED_FOR_URLS_POLICY_NAME" /> bestaat, krijgt het tweede beleid voorrang en wordt de toegang tot bewegings- of lichtsensoren geblokkeerd.
Ga naar https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/url-patterns voor gedetailleerde informatie over geldige <ph name="URL_LABEL" />-patronen.</translation>
<translation id="1354424209129232709">Maximum:</translation>
<translation id="1359553908012294236">Als dit beleid is ingesteld op 'True' of niet is geconfigureerd, schakelt <ph name="PRODUCT_NAME" /> gast-logins in. Gast-logins zijn profielen van <ph name="PRODUCT_NAME" /> waarbij alle vensters in de incognitomodus worden geopend.
Als dit beleid is ingesteld op 'False', staat <ph name="PRODUCT_NAME" /> niet toe dat er gastprofielen worden gestart.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Query's naar de Quirks Server inschakelen voor hardwareprofielen</translation>
<translation id="1376119291123231789">Geavanceerde batterijoplaadmodus inschakelen</translation>
<translation id="1384459581748403878">Referentie: <ph name="REFERENCE_URL" /></translation>
<translation id="138847842893090358">OS-updatestatus rapporten</translation>
<translation id="1390901586107713894">Hiermee kun je aangeven welke extensies gebruikers NIET kunnen installeren. Extensies die al zijn geïnstalleerd, worden uitgeschakeld als ze op de blokkeringslijst staan. De gebruiker kan ze niet weer inschakelen. Als een extensie die is uitgeschakeld op basis van de blokkeringslijst, van die lijst wordt verwijderd, wordt de extensie automatisch weer ingeschakeld.
De waarde * op de blokkeringslijst betekent dat alle extensies worden geblokkeerd, tenzij ze expliciet worden vermeld op de toelatingslijst.
Als je dit beleid niet instelt, kan de gebruiker elke extensie installeren in <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="1393485621820363363">Zakelijke apparaatprinters ingeschakeld</translation>
<translation id="1397855852561539316">Voorgestelde URL voor standaardzoekprovider</translation>
<translation id="1413936351612032792">Informatie over gebruik van Linux-apps rapporteren</translation>
<translation id="142346659686073702">Toestaan dat niet-gelieerde gebruikers Crostini gebruiken</translation>
<translation id="1425551776320718592">Voorkomen dat gebruikers van dit apparaat ADB-sideloading gebruiken zonder een Powerwash af te dwingen, waardoor het apparaat een twijfelachtige beveiligingsstatus kan krijgen</translation>
<translation id="1426170570389588560">De periode in dagen instellen voor het opslaan van metadata van afdruktaken</translation>
<translation id="1426410128494586442">Ja</translation>
<translation id="1427655258943162134">Adres of URL van proxyserver</translation>
<translation id="142825088795991909">Als je het beleid instelt, kun je een lijst met URL-patronen instellen van de sites die meldingen mogen weergeven.
Als je het beleid niet instelt, is <ph name="DEFAULT_JAVA_SCRIPT_SETTING_POLICY_NAME" />, indien ingesteld, van toepassing op alle sites. Zo niet, dan gelden de persoonlijke instellingen van de gebruiker.
Ga naar https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/url-patterns voor gedetailleerde informatie over geldige <ph name="URL_LABEL" />-patronen.</translation>
<translation id="1428945832940687828">Als je het beleid inschakelt, wordt <ph name="GOOGLE_DRIVE_NAME" />-synchronisatie in de Bestanden-app van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uitgeschakeld. Er worden geen gegevens geüpload naar Drive.
Als je het beleid uitschakelt of niet instelt, kunnen gebruikers bestanden overzetten naar Drive.</translation>
<translation id="1430105709759941952">Als je het beleid instelt, kun je een lijst met URL-patronen instellen van sites met toegang tot sensoren, zoals bewegingssensoren en lichtsensoren.
Als je het beleid niet instelt, is <ph name="DEFAULT_SENSORS_SETTING_POLICY_NAME" />, indien ingesteld, van toepassing op alle sites. Zo niet, dan gelden de persoonlijke instellingen van de gebruiker.
Als hetzelfde URL-patroon zowel bestaat in dit beleid als het beleid <ph name="SENSORS_ALLOWED_FOR_URLS_POLICY_NAME" />, krijgt dit beleid voorrang en wordt de toegang tot bewegings- of lichtsensoren geblokkeerd.
Ga naar https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/url-patterns voor gedetailleerde informatie over geldige <ph name="URL_LABEL" />-patronen.</translation>
<translation id="1435659902881071157">Netwerkconfiguratie op apparaatniveau</translation>
<translation id="1438739959477268107">Standaardinstelling voor het genereren van sleutels</translation>
<translation id="1449083855104537880">Als je het beleid instelt op True, worden de toegankelijkheidsopties weergegeven in het systeemvakmenu. Als je het beleid instelt op False, worden de opties niet weergegeven in het menu.
Als je het beleid instelt, kunnen gebruikers het niet wijzigen. Als je het beleid niet instelt, worden de toegankelijkheidsopties niet weergegeven in het menu, maar kunnen gebruikers ze weergeven via de pagina Instellingen.
Als je toegankelijkheidsfuncties op een andere manier inschakelt (bijvoorbeeld door een toetsencombinatie), worden de toegankelijkheidsopties altijd weergegeven in het systeemvakmenu.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-clients):</translation>
<translation id="1464848559468748897">Bepaal het gebruikersgedrag tijdens een sessie met meerdere profielen op <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-apparaten.
Als dit beleid is ingesteld op 'MultiProfileUserBehaviorUnrestricted', kan de gebruiker de primaire of secundaire gebruiker in een sessie met meerdere profielen zijn.
Als dit beleid is ingesteld op 'MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary', kan de gebruik alleen de primaire gebruiker zijn in een sessie met meerdere profielen.
Als dit beleid is ingesteld op 'MultiProfileUserBehaviorNotAllowed', mag de gebruiker geen deel uitmaken van een sessie met meerdere profielen.
Als je deze instelling instelt, kan deze niet door gebruikers worden gewijzigd of genegeerd.
Als de instelling wordt gewijzigd terwijl de gebruiker is ingelogd bij een sessie met meerdere profielen, worden alle gebruikers in de sessie gecontroleerd op basis van hun overeenkomstige instellingen. De sessie wordt gesloten als een van de gebruikers niet langer deel mag uitmaken van de sessie.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, is de standaardwaarde 'MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary' van toepassing op gebruikers die op ondernemingsniveau worden beheerd en wordt 'MultiProfileUserBehaviorUnrestricted' gebruikt voor niet-beheerde gebruikers.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Klikken om af te spelen</translation>
<translation id="1467633031685836974">Met deze functie kan URL-navigatie via hyperlinks en de adresbalk specifieke tekst binnen een webpagina targeten. Er wordt naar de tekst gescrolld nadat de webpagina is geladen.
Als je dit beleid inschakelt of niet configureert, wordt op de webpagina naar specifieke tekstfragmenten scrollen via de URL ingeschakeld.
Als je dit beleid uitschakelt, wordt op de webpagina naar specifieke tekstfragmenten scrollen via de URL uitgeschakeld.</translation>
<translation id="1469072784237350146">Hiermee kun je bepalen of niet-beveiligde websites verzoeken mogen sturen aan meer-privé netwerkeindpunten.
Dit beleid heeft betrekking op de CORS-RFC1918-specificatie. Bekijk https://wicg.github.io/cors-rfc1918 voor meer informatie.
Een netwerkeindpunt is meer privé dan een ander eindpunt als:
1) Het IP-adres van het netwerkeindpunt localhost is en het andere niet.
2) Het IP-adres van het netwerkeindpunt privé is en het andere openbaar.
Afhankelijk van hoe de specificatie zich ontwikkelt, kan dit beleid in de toekomt van toepassing zijn op alle cross-origin-verzoeken naar privé-IP-adressen of localhost.
Een website wordt als veilig beschouwd als deze voldoet aan de definitie van een beveiligde context in https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/Secure_Contexts. Anders wordt de website als onbeveiligde context behandeld.
Als je dit beleid niet instelt of instelt op False, hangt het standaardgedrag voor verzoeken vanuit niet-beveiligde contexten naar meer-privé netwerkeindpunten af van de persoonlijke configuratie van de gebruiker voor de functie <ph name="BLOCK_INSECURE_PRIVATE_NETWORK_REQUESTS_FEATURE_NAME" />, die kan worden ingesteld via een praktijktest of via de opdrachtregel.
Als je dit beleid instelt op True, mogen niet-beveiligde websites verzoeken sturen naar elk willekeurig netwerkeindpunt (hiervoor worden andere cross-origin-checks uitgevoerd).</translation>
<translation id="1474273443907024088">TLS False Start uitschakelen</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1479427764273213107">Als je het beleid instelt, wordt de lijst met USB-apparaten gedefinieerd die door gebruikers mogen worden ontkoppeld van hun kernel-driver, zodat ze via de chrome.usb API rechtstreeks kunnen worden gebruikt in een web-app. Items zijn paren van de ID van de USB-leverancier en de ID van het product, zodat specifieke hardware kan worden geïdentificeerd.
Als je het beleid niet instelt, is de lijst met USB-apparaten die kunnen worden ontkoppeld leeg.</translation>
<translation id="1481508277421549404">Als je het beleid instelt op True, kunnen extensies die zijn geïnstalleerd door bedrijfsbeleid de Enterprise Hardware Platform API gebruiken.
Als je het beleid instelt op False of niet instelt, kunnen extensies deze API niet gebruiken.
Opmerking: Dit beleid is ook van toepassing op componentextensies, zoals de Hangout Services-extensie.</translation>
<translation id="1486021504508098388">Informatie over schermverlichting melden</translation>
<translation id="1487916040416013623">Als je het beleid instelt, geef je aan welke servers op de toelatingslijst voor geïntegreerde verificatie moeten worden gezet. Geïntegreerde verificatie is alleen ingeschakeld als <ph name="PRODUCT_NAME" /> een verificatie-uitdaging ontvangt van een proxy of een server die op deze toelatingslijst staat.
Als je het beleid niet instelt, probeert <ph name="PRODUCT_NAME" /> te detecteren of er een server op het intranet is. Alleen dan reageert het product op IWA-verzoeken. Als een server wordt gedetecteerd als internet, worden IWA-verzoeken ervan genegeerd door <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Opmerking: Gebruik bij meerdere servernamen een komma als scheidingsteken. Jokertekens (<ph name="WILDCARD_VALUE" />) zijn toegestaan.</translation>
<translation id="1488406778491620405">Met de toegankelijkheidsfunctie <ph name="PRODUCT_NAME" /> kunnen slechtziende gebruikers van een schermlezer beschrijvingen van niet-gelabelde afbeeldingen op internet krijgen. Gebruikers die de functie inschakelen, kunnen een anonieme Google-service gebruiken voor automatische beschrijvingen van niet-gelabelde afbeeldingen die ze tegenkomen op internet.
Als deze functie is ingeschakeld, wordt de content van afbeeldingen naar de servers van Google gestuurd om een beschrijving te genereren. Er worden geen cookies of andere gebruikersgegevens gestuurd en Google bewaart of registreert de content van afbeeldingen niet.
Als dit beleid is ingesteld op True, wordt de functie <ph name="PRODUCT_NAME" /> ingeschakeld, maar is deze alleen van toepassing op gebruikers die een schermlezer of andere vergelijkbare ondersteunende technologie gebruiken.
Als dit beleid is ingesteld op False, kunnen gebruikers de functie niet inschakelen.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit niet wijzigen of overschrijven.</translation>
<translation id="1502843533062797703">Blokkering van injectie van software van derden inschakelen</translation>
<translation id="1503863096120373385">Hiermee configureer je de instellingen voor de levensduur van browsergegevens voor <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Dit beleid beheert de levensduur van geselecteerde browsergegevens. Dit beleid is niet van kracht als synchronisatie is ingeschakeld.
De beschikbare gegevenstypen zijn <ph name="DATA_TYPE_BROWSING_HISTORY" />, <ph name="DATA_TYPE_DOWNLOAD_HISTORY" />, <ph name="DATA_TYPE_COOKIES_AND_OTHER_SITE_DATA" />, <ph name="DATA_TYPE_CACHED_IMAGES_AND_FILES" />, <ph name="DATA_TYPE_PASSWORD" />, <ph name="DATA_TYPE_AUTOFILL" />, <ph name="DATA_TYPE_SITE_SETTINGS" /> en <ph name="DATA_TYPE_HOSTED_APP_DATA" />.
Chrome verwijdert regelmatig gegevens van geselecteerde typen die ouder zijn dan <ph name="TIME_TO_LIVE_IN_HOURS" />. Aangezien deze verwijdering alleen met bepaalde intervallen plaatsvindt, kan de levensduur van bepaalde gegevens iets langer zijn, maar nooit langer dan twee keer de verwachte <ph name="TIME_TO_LIVE_IN_HOURS" />.
</translation>
<translation id="1509692106376861764">Dit beleid wordt niet meer gebruikt sinds <ph name="PRODUCT_NAME" /> versie 29.</translation>
<translation id="1512974677514081818">Biedt configuraties voor bedrijfsprinters die aan apparaten zijn gekoppeld.
Met dit beleid kun je printerconfiguraties leveren aan <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-apparaten. De indeling is hetzelfde als de NativePrinters-woordenlijst, met een extra verplicht ID- of GUID-veld per printer voor de toelatings- of blokkeringslijst.
Het bestand mag niet groter zijn dan 5 MB en moet zijn gecodeerd in JSON. Naar schatting wordt een bestand met ongeveer 21.000 printers gecodeerd als een bestand van 5 MB. De cryptografische hash wordt gebruikt om de integriteit van de download te verifiëren.
Het bestand wordt gedownload en opgeslagen in het cachegeheugen. Het wordt opnieuw gedownload als de URL of de hash wordt gewijzigd.
Als dit beleid is ingesteld, downloadt <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> het bestand voor printerconfiguraties en worden printers beschikbaar in overeenstemming met <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE_POLICY_NAME" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_ALLOWLIST_POLICY_NAME" /> en <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLOCKLIST_POLICY_NAME" />.
Dit beleid is niet van invloed op de mogelijkheid van gebruikers om printers op afzonderlijke apparaten in te stellen. Het is bedoeld als aanvulling op de printerinstellingen van afzonderlijke gebruikers.
Dit beleid is een aanvulling op <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY_NAME" />.
Als dit beleid niet is ingesteld, zijn er geen apparaatprinters en worden de andere beleidsregels '<ph name="DEVICE_NATIVE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" />' genegeerd.
Dit beleid is verouderd. Gebruik in plaats daarvan <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_NAME" />.
</translation>
<translation id="1514888685242892912"><ph name="PRODUCT_NAME" /> inschakelen</translation>
<translation id="1515230621229117540">Hiermee wordt het zwevende toegankelijkheidsmenu ingeschakeld</translation>
<translation id="1515824657887788963">Hiermee wordt toegestaan dat een pagina synchrone XHR-verzoeken verstuurt tijdens de afwijzing van de pagina.</translation>
<translation id="1522425503138261032">Sites toestaan de fysieke locatie van gebruikers bij te houden</translation>
<translation id="1523774894176285446">Alternatieve browser die wordt gestart voor geconfigureerde websites.</translation>
<translation id="152657506688053119">Lijst met alternatieve URL's voor de standaardzoekprovider</translation>
<translation id="1530812829012954197">De volgende URL-patronen altijd verwerken in de hostbrowser</translation>
<translation id="1553532014072799546">Witte lijst voor tijdslimieten per app</translation>
<translation id="1553956579506604198">Blokkeert de installatie van externe extensies</translation>
<translation id="1555248923316727072">Beheerinstellingen voor SAML-gebruikersidentiteit</translation>
<translation id="1560205870554624777">Beheert of de Kerberos-functionaliteit wordt ingeschakeld. Kerberos is een verificatieprotocol dat kan worden gebruikt om web-apps en gedeelde bestanden te verifiëren.
Als dit beleid wordt ingeschakeld, wordt de Kerberos-functionaliteit ingeschakeld. Kerberos-accounts kunnen worden toegevoegd via zowel het beleid 'Kerberos-accounts configureren' als via de instellingen van het Kerberos-account op de instellingenpagina 'Mensen'.
Als dit beleid is uitgeschakeld of niet is ingesteld, worden de instellingen voor Kerberos-accounts uitgeschakeld. Er kunnen geen Kerberos-accounts worden toegevoegd en Kerberos-verificatie kan niet worden gebruikt. Alle bestaande Kerberos-accounts worden verwijderd en alle opgeslagen wachtwoorden worden verwijderd.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Beleid overschrijft Debug-builds van de host voor externe toegang</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F plus extensies voor individuele bevestiging</translation>
<translation id="1575015449587326319">Configuratiebeleid voor de Chrome Enterprise-connector OnFileDownloaded</translation>
<translation id="1583248206450240930"><ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> standaard gebruiken</translation>
<translation id="1587671452159346389">Hiermee wordt beheerd welke printers uit <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_NAME" /> beschikbaar zijn voor gebruikers.
Hiermee wordt aangegeven welk toegangsbeleid wordt gebruikt voor bulksgewijze printerconfiguratie. Als <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> is geselecteerd, worden alle printers weergegeven. Als <ph name="PRINTERS_BLOCKLIST" /> is geselecteerd, wordt <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLOCKLIST_POLICY_NAME" /> gebruikt om de toegang tot de opgegeven printers te beperken. Als <ph name="PRINTERS_ALLOWLIST" /> is geselecteerd, geeft <ph name="DEVICE_PRINTERS_ALLOWLIST_POLICY_NAME" /> alleen de printers aan die kunnen worden geselecteerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt er uitgegaan van <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />.
</translation>
<translation id="1588240398285670601">Browserinstellingen</translation>
<translation id="1593245608325508847">Als je dit beleid instelt, wordt de beperkte inlogfunctie van Chrome in G Suite ingeschakeld. Gebruikers kunnen deze instelling niet wijzigen. Gebruikers kunnen Google-tools alleen openen met accounts van de opgegeven domeinen (voeg consumer_accounts toe aan de lijst met domeinen om Gmail- en GoogleMail-accounts toe te staan). Deze instelling voorkomt dat gebruikers inloggen op een secundair account en dit toevoegen aan een beheerd apparaat waarvoor Google-verificatie vereist is, als dit account niet behoort tot één van de expliciet toegestane domeinen.
Als je deze instelling leeg laat of niet instelt, kunnen gebruikers G Suite openen met elk account.
Gebruikers kunnen deze instelling niet wijzigen of overschrijven.
Opmerking: Door dit beleid wordt de kop 'X-GoogApps-Allowed-Domains' toegevoegd aan alle HTTP- en HTTPS-verzoeken voor alle google.com-domeinen, zoals beschreven in https://support.google.com/a/answer/1668854.</translation>
<translation id="1599424828227887013">Site-isolatie inschakelen voor gespecificeerde herkomsten op Android-apparaten</translation>
<translation id="159946228300522107">Als je het beleid instelt op 'True', maximaliseert Chrome het eerst weergegeven venster tijdens de eerste uitvoering.
Als je het beleid instelt op 'False' of niet instelt, kan Chrome het eerste venster mogelijk maximaliseren, afhankelijk van de schermgrootte.</translation>
<translation id="1600340610556453828">Als je het beleid uitschakelt, schakelt <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> wifi uit en kunnen gebruikers dit niet wijzigen.
Als je het beleid inschakelt of niet instelt, kunnen gebruikers wifi in- of uitschakelen.</translation>
<translation id="1606917441621112087">Als je het beleid instelt op True, wordt de interne pdf-viewer uitgeschakeld in <ph name="PRODUCT_NAME" />, worden pdf-bestanden als downloads behandeld en kunnen gebruikers pdf's openen met de standaard-app.
Als je het beleid instelt op False of niet instelt, worden pdf-bestanden geopend, tenzij gebruikers de pdf-plug-in uitschakelen.</translation>
<translation id="1608755754295374538">URL's die zonder prompt toegang krijgen tot apparaten voor het vastleggen van audio</translation>
<translation id="1609917034797989341">Als je het beleid instelt, geef je extensies toegang tot zakelijke sleutels. Sleutels zijn alleen voor zakelijk gebruik bedoeld als ze via een beheerd account worden gegenereerd met de chrome.enterprise.platformKeys API. Gebruikers kunnen geen toegang toestaan of intrekken tot zakelijke sleutels naar of van extensies.
Een extensie kan standaard geen sleutel gebruiken die is bedoeld voor zakelijk gebruik. Dit staat gelijk aan het instellen van allowCorporateKeyUsage op False voor die extensie. Alleen als allowCorporateKeyUsage is ingesteld op True, kan deze elke platformsleutel gebruiken die is gemarkeerd voor zakelijk gebruik om willekeurige gegevens te ondertekenen. Geef deze toestemming alleen als de extensie toegang tot de sleutel op betrouwbare wijze beveiligt tegen aanvallers.</translation>
<translation id="1611394564825535541">Hiermee kun je bepalen of gebruikers toegang hebben tot printers die niet van het bedrijf zijn.
Als je het beleid instelt op True of helemaal niet instelt, kunnen gebruikers hun eigen printers toevoegen, configureren en ermee afdrukken.
Als je het beleid instelt op False, kunnen gebruikers geen eigen printers toevoegen, configureren en ermee afdrukken. In dat geval kunnen ze ook niet afdrukken met eerder geconfigureerde printers.
</translation>
<translation id="1615221548356595305">Toestaan dat HTTP/2-verbindingen voor deze hosts kunnen worden samengevoegd, zelfs als client certificates worden gebruikt</translation>
<translation id="1615855314789673708">Biedt een wilco DTC-configuratie (controller voor diagnostische gegevens en telemetrie).
Dit beleid staat het aanbieden van een wilco DTC-configuratie toe die mag worden toegepast als wilco DTC beschikbaar is op het opgegeven apparaat en is toegestaan door beleid. De grootte van de configuratie mag maximaal 1 MB (1.000.000 bytes) zijn en moet zijn gecodeerd in JSON. De wilco DTC is verantwoordelijk voor de verwerking. De cryptografische hash wordt gebruikt om de integriteit van de download te verifiëren.
De configuratie wordt gedownload en opgeslagen in het cachegeheugen. Deze wordt opnieuw gedownload wanneer de URL of de hash wordt gewijzigd.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit niet wijzigen of overschrijven.</translation>
<translation id="1617235075406854669">Verwijderen van browser- en downloadgeschiedenis inschakelen</translation>
<translation id="1620510694547887537">Camera</translation>
<translation id="163200210584085447">Patronen in deze lijst worden vergeleken met de
beveiligingsoorsprong van de aanvragende URL. Als een overeenkomst
wordt gevonden, wordt toegang tot apparaten voor het vastleggen van
video verleend op SAML-inlogpagina's. Als er geen overeenkomst wordt
gevonden, wordt toegang automatisch geweigerd. Patronen met jokertekens
zijn niet toegestaan</translation>
<translation id="1634770710106162474">Als je het beleid inschakelt, wordt de waarschuwing genegeerd die wordt weergegeven als <ph name="PRODUCT_NAME" /> wordt uitgevoerd op een computer die of besturingssysteem dat niet meer wordt ondersteund.
Als je dit beleid uitschakelt of niet instelt, worden de waarschuwingen weergeven op niet-ondersteunde systemen.</translation>
<translation id="1634989431648355062">De <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-plug-in toestaan op deze sites</translation>
<translation id="1645793986494086629">Schema:</translation>
<translation id="1647558381546345298">Als je het beleid instelt, wordt de cachegrootte ingesteld die <ph name="PRODUCT_NAME" /> gebruikt om gecachte mediabestanden op de schijf op te slaan, ongeacht of de gebruiker de markering --media-cache-size heeft opgegeven. De waarde die in dit beleid wordt opgegeven, is geen harde grens maar een suggestie voor het cachesysteem. Een waarde die lager is dan een paar megabytes wordt naar boven afgerond.
Als je de waarde van dit beleid instelt op 0, wordt de standaard cachegrootte gebruikt, maar kunnen gebruikers deze niet wijzigen.
Als je dit beleid niet instelt, wordt de standaardgrootte gebruikt en kunnen gebruikers deze wijzigen met de markering --media-cache-size.</translation>
<translation id="1648816843164517573">Lijst met namen die de controle van het HSTS-beleid overslaan</translation>
<translation id="1654087023995670109">Gastmodus voor browser afdwingen</translation>
<translation id="1655229863189977773">Grootte van schijfcache in bytes instellen</translation>
<translation id="166427968280387991">Proxyserver</translation>
<translation id="1669584285557771729">Als dit beleid is ingesteld, bepaalt dit het type vergrootglas dat is ingeschakeld.
Als dit beleid is ingesteld op 'Volledig scherm', is het vergrootglas op het inlogscherm altijd ingeschakeld in de modus voor vergrootglas op volledig scherm.
Als dit beleid is ingesteld op 'Vastgezet', is het vergrootglas op het inlogscherm altijd ingeschakeld in de modus voor vastgezet vergrootglas.
Als dit beleid is ingesteld op 'Geen', is het vergrootglas altijd uitgeschakeld op het inlogscherm.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit niet wijzigen of overschrijven.
Als dit beleid niet is ingesteld, is dicteren in eerste instantie uitgeschakeld op het inlogscherm. De gebruiker kan deze functie op elk gewenst moment inschakelen.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Ondersteund op:</translation>
<translation id="167514072300004091">Als je het beleid instelt op 3, kunnen websites vragen om toegang tot aangesloten USB-apparaten. Als je het beleid instelt op 2, wordt de toegang tot aangesloten USB-apparaten geblokkeerd.
Als je het beleid niet instelt, vragen websites om toegang maar kunnen gebruikers deze instelling wijzigen.</translation>
<translation id="1682063842123336408">Dvrije opslagruimte (in GB) die is vereist om <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> te installeren.
Als dit beleid niet is ingesteld, mislukt de installatie van <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> als de beschikbare vrije opslagruimte op het apparaat minder is dan 20 GB (standaardwaarde).
Als dit beleid is ingesteld, mislukt de installatie van <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> als de beschikbare vrije opslagruimte op het apparaat minder is dan de waarde die wordt vereist door het beleid.</translation>
<translation id="1700811900332333712">Geef het apparaat toestemming om Powerwash te activeren</translation>
<translation id="1708496595873025510">De beperking voor het ophalen van de seed voor varianten instellen</translation>
<translation id="171511968762040550">Als je het beleid instelt op 'True' of niet instelt, kunnen gebruikers bookmarks toevoegen, verwijderen of wijzigen.
Als je het beleid instelt op 'False', kunnen gebruikers geen bookmarks toevoegen, verwijderen of wijzigen. Ze kunnen nog wel bestaande bookmarks gebruiken.</translation>
<translation id="1715151459541210849">De toegankelijkheidsfunctie voor dicteren inschakelen</translation>
<translation id="172374442286684480">Alle sites toestaan lokale gegevens in te stellen</translation>
<translation id="1727914891824633693">Gebruik van Lacros toestaan</translation>
<translation id="1736269219679256369">Doorgaan vanaf de SSL-waarschuwingspagina toestaan</translation>
<translation id="1750315445671978749">Alle downloads blokkeren</translation>
<translation id="1760951637494635692">De Serial API toestaan op deze sites</translation>
<translation id="1765512315997108908">Hiermee wordt beheerd welke printers uit <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_NAME" /> beschikbaar zijn voor gebruikers.
Hiermee wordt aangegeven welk toegangsbeleid wordt gebruikt voor bulksgewijze printerconfiguratie. Als <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> is geselecteerd, worden alle printers weergegeven. Als <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> is geselecteerd, wordt <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLOCKLIST_POLICY_NAME" /> gebruikt om de toegang tot de opgegeven printers te beperken. Als <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> is geselecteerd, geeft <ph name="DEVICE_PRINTERS_ALLOWLIST_POLCY_NAME" /> alleen de printers aan die kunnen worden geselecteerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt uitgegaan van <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />.
Dit beleid is verouderd. Gebruik in plaats daarvan <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE_POLICY_NAME" />.
</translation>
<translation id="1767673020408652620">App-aanbevelingen inschakelen voor de nulstatus van het zoekvak</translation>
<translation id="1780323582106687813">Dit beleid is beëindigd. Gebruik in plaats daarvan het beleid '<ph name="EXTENSION_INSTALL_ALLOWLIST_POLICY_NAME" />'.
Als je het beleid instelt, geeft dit aan welke extensies zijn uitgesloten van de lijst met verboden extensies. Gebruik de waarde <ph name="ALL_EXTENSIONS" /> voor <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> om alle extensies te verbieden. Gebruikers kunnen vervolgens alleen expliciet toegestane extensies installeren. Standaard worden alle extensies toegestaan. Maar als je extensies via beleid hebt verboden, gebruik je de lijst met toegestane extensies om dat beleid te wijzigen.</translation>
<translation id="1781356041596378058">Met dit beleid wordt ook de toegang tot de ontwikkelaarsopties van Android beheerd. Als je dit beleid instelt op 'True', hebben gebruikers geen toegang tot ontwikkelaarsopties. Als je dit beleid instelt op 'False' of niet instelt, hebben gebruikers toegang tot ontwikkelaarsopties door zeven keer op het buildnummer te tikken in de app Instellingen van Android.</translation>
<translation id="1787790976045065845">Dit beleid is alleen van kracht als het beleid <ph name="SECURITY_TOKEN_SESSION_BEHAVIOR_POLICY_NAME" /> is ingesteld op <ph name="SECURITY_TOKEN_SESSION_BEHAVIOR_LOCK" /> of <ph name="SECURITY_TOKEN_SESSION_BEHAVIOR_LOGOUT" /> en een gebruiker die verificatie via een smartcard uitvoert, die smartcard verwijdert. Dit beleid geeft dan aan hoelang (in seconden) een melding wordt weergegeven waarin de gebruiker wordt geïnformeerd over de komende actie. Deze melding blokkeert het scherm. De actie wordt pas uitgevoerd nadat de melding is verlopen. De gebruiker kan voorkomen dat de actie wordt uitgevoerd door de smartcard terug te plaatsen voordat de melding verloopt. Als dit beleid is ingesteld op nul, wordt er geen melding weergegeven en wordt de actie meteen uitgevoerd.</translation>
<translation id="1793346220873697538">Afdrukken met pincode standaard uitschakelen</translation>
<translation id="179694024208061102">Als je het beleid inschakelt, probeert <ph name="PRODUCT_NAME" /> sommige URL's te openen in een alternatieve browser, zoals <ph name="IE_PRODUCT_NAME" />. Deze functie is ingesteld volgens de beleidsregels in de groep <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_POLICY_GROUP" />.
Als je dit beleid uitschakelt of niet instelt, probeert <ph name="PRODUCT_NAME" /> geen toegewezen URL's in een alternatieve browser te openen.</translation>
<translation id="1797233582739332495">Toon de gebruiker een terugkerende prompt om aan te geven dat opnieuw opstarten vereist is</translation>
<translation id="1798559516913615713">Levensduur GPO in cachegeheugen</translation>
<translation id="1803646570632580723">Lijst met vastgezette apps om weer te geven in het opstartprogramma</translation>
<translation id="1808715480127969042">Cookies blokkeren op deze sites</translation>
<translation id="1810261428246410396">Het gebruik van instant-tethering toestaan</translation>
<translation id="1819272352048746487">Verschillende functies op het schermtoetsenbord in- of uitschakelen</translation>
<translation id="1823974945066396306">Definieert de lijst met gebruikers die toestemming hebben om op het apparaat in te loggen. De invoer heeft de vorm <ph name="USER_ALLOWLIST_ENTRY_FORMAT" />, zoals <ph name="USER_ALLOWLIST_ENTRY_EXAMPLE" />. Als je willekeurige gebruikers toegang wilt geven tot een domein, gebruik je invoer in de vorm <ph name="USER_ALLOWLIST_ENTRY_WILDCARD" />.
Als dit beleid niet is geconfigureerd, zijn er geen beperkingen voor welke gebruikers mogen inloggen. Als je nieuwe gebruikers wilt maken, moet het beleid <ph name="DEVICE_ALLOW_NEW_USERS_POLICY_NAME" /> correct zijn ingesteld.
Dit beleid is verouderd. Gebruik in plaats daarvan <ph name="DEVICE_USER_ALLOWLIST_POLICY_NAME" />.
</translation>
<translation id="1827523283178827583">Vaste proxyservers gebruiken</translation>
<translation id="1839278886947586809">
Dit beleid is verwijderd in M80 omdat WebDriver nu werkt met alle bestaande beleidsregels, en het dus niet langer nodig is.
Met dit beleid kunnen gebruikers van de WebDriver-functie beleidsregels overschrijven die problemen met de werking kunnen veroorzaken.
Dit beleid schakelt momenteel de beleidsregels SitePerProcess en IsolateOrigins uit.
Als het beleid is ingeschakeld, kan WebDriver niet-geschikte beleidsregels overschrijven.
Als het beleid is uitgeschakeld of niet is geconfigureerd, mag WebDriver niet-geschikte beleidsregels niet overschrijven.</translation>
<translation id="1843117931376765605">Vernieuwingsfrequentie voor gebruikersbeleid</translation>
<translation id="1844620919405873871">Hiermee configureer je het beleid ten aanzien van snel ontgrendelen.</translation>
<translation id="1845405905602899692">Kiosk-instellingen</translation>
<translation id="1845429996559814839">Modus voor afdrukken met pincode beperken</translation>
<translation id="1847960418907100918">Specificeert de parameters die worden gebruikt voor het uitvoeren van een instantzoekopdracht met POST. Het bestaat uit door komma's gescheiden naam/waarde-paren. Als een waarde een templateparameter, zoals {searchTerms} in het bovenstaande voorbeeld, is, wordt de waarde vervangen door echte zoektermgegevens.
Dit beleid is optioneel. Als het beleid niet is ingesteld, wordt de instantzoekopdracht verzonden met de GET-methode.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="1852294065645015766">Automatisch afspelen van media toestaan</translation>
<translation id="1859859319036806634">Waarschuwing: De TLS-fallbackversie wordt na de lancering van versie 52 (rond september 2016) uit <ph name="PRODUCT_NAME" /> verwijderd. Vanaf dat moment werkt dit beleid niet meer.
Wanneer een TLS-handshake mislukt, probeerde <ph name="PRODUCT_NAME" /> voorheen opnieuw verbinding te maken met een lagere versie van TLS om bugs in HTTPS-servers te omzeilen. Deze instelling configureert de versie waarbij dit fallbackproces wordt stopgezet. Als een server de versieonderhandeling correct uitvoert (dat wil zeggen, zonder de verbinding te verbreken), is deze instelling niet van toepassing. Desondanks moet de resulterende verbinding nog steeds voldoen aan SSLVersionMin.
Als dit beleid niet is geconfigureerd of als het is ingesteld op 'tls1.2', voert <ph name="PRODUCT_NAME" /> deze fallback niet meer uit. Let op: Hiermee wordt de ondersteuning voor oudere TLS-versies niet uitgeschakeld, maar alleen het proces van <ph name="PRODUCT_NAME" /> om servers met bugs te omzeilen die versieonderhandelingen niet correct kunnen uitvoeren.
Als de compatibiliteit met een server met bugs moet worden behouden, kan dit beleid worden ingesteld op 'tls1.1'. Dit is slechts een noodoplossing. De server moet snel worden gerepareerd.</translation>
<translation id="1861206724856734193">Hiermee stel je een lijst in met regels ter voorkoming van datalekken.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Rechten voor sleutels</translation>
<translation id="186719019195685253">Actie die moet worden ondernomen wanneer de vertraging voor inactief wordt bereikt bij gebruik op netspanning</translation>
<translation id="1885782360784839335">Weergave van promotiecontent op volledig tabblad inschakelen</translation>
<translation id="1888871729456797026">De inschrijvingstoken van het cloudbeleid op een desktop</translation>
<translation id="1894790493260633497">De modus voor afdrukken met achtergrondbeelden standaard inschakelen.</translation>
<translation id="1897365952389968758">Alle sites toestaan JavaScript uit te voeren</translation>
<translation id="1902043648529789224">De positie van de plank bepalen</translation>
<translation id="1904323733389537794">Als je het beleid instelt op True, worden er online <ph name="OCSP_CRL_LABEL" />-checks uitgevoerd.
Als je het beleid instelt op False of niet instelt, voert <ph name="PRODUCT_NAME" /> geen online intrekkingschecks uit in <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19 en hoger.
Opmerking: Door <ph name="OCSP_CRL_LABEL" />-checks wordt de beveiliging niet aantoonbaar verbeterd.</translation>
<translation id="1910704279188129272">Hiermee kun je per app gebruiksbeperkingen instellen.
Gebruiksbeperkingen kunnen worden toegepast op de apps die voor de betreffende gebruiker in <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zijn geïnstalleerd.
Beperkingen moeten worden doorgegeven in de lijst |app_limits|. Er is slechts één item per app toegestaan. Apps die niet op de lijst voorkomen, hebben geen beperkingen.
Het is niet mogelijk om apps te blokkeren die essentieel zijn voor het besturingssysteem. De beperkingen voor dergelijke apps worden genegeerd.
Een app wordt uniek geïdentificeerd door |app_id|. Omdat verschillende typen apps verschillende ID-indelingen kunnen gebruiken, moet |app_type| worden opgegeven naast |app_id|.
Tijdslimieten per app ondersteunen momenteel alleen |ARC|-apps. De Android-pakketnaam wordt gebruikt als |app_id|.
In de toekomst wordt ondersteuning voor andere typen apps toegevoegd. Voorlopig kunnen deze wel worden opgegeven in het beleid, maar zijn de beperkingen niet van kracht.
Er zijn twee typen beschikbare beperkingen: |BLOCK| en |TIME_LIMIT|.
|BLOCK| zorgt dat een app niet beschikbaar is voor de gebruiker. Als |daily_limit_mins| wordt opgegeven met |BLOCK|, wordt de beperking |daily_limit_mins| genegeerd.
|TIME_LIMITS| past een dagelijkse gebruikslimiet toe en zorgt dat de app niet beschikbaar is nadat de tijdslimiet voor de betreffende dag is bereikt. De gebruikslimiet wordt opgegeven in |daily_limit_mins|. De gebruikslimiet wordt dagelijks gereset op de UTC-tijd die wordt doorgegeven in |reset_at|.
Dit beleid wordt alleen gebruikt voor minderjarige gebruikers.
Dit beleid vormt een aanvulling op 'UsageTimeLimit'. Beperkingen die zijn opgegeven in 'UsageTimeLimit' (zoals schermtijd en bedtijd), worden afgedwongen, ongeacht 'PerAppTimeLimits'.</translation>
<translation id="1919802376548418720">Gebruik KDC-beleid om gegevens te delegeren.</translation>
<translation id="1920046221095339924">Beheerde sessie op apparaat toestaan</translation>
<translation id="1920772397574801429">Als je het beleid instelt, wordt het accounttype opgegeven van de accounts die worden geleverd door de Android-verificatie-app die <ph name="HTTP_NEGOTIATE" />-verificatie ondersteunt (zoals Kerberos-verificatie). Deze informatie is beschikbaar via de leverancier van de verificatie-app. Ga naar The Chromium Projects (https://goo.gl/hajyfN) voor meer informatie.
Als je het beleid niet instelt, wordt <ph name="HTTP_NEGOTIATE" />-verificatie uitgeschakeld op Android.</translation>
<translation id="1930127294345368978">Maximum aantal vellen dat mag worden gebruikt voor één afdruktaak</translation>
<translation id="193259052151668190">Witte lijst met USB-apparaten die kunnen worden ontkoppeld</translation>
<translation id="1933378685401357864">Achtergrondafbeelding</translation>
<translation id="1945994447126139909">Dit bedrijfsbeleid is voor kortdurende aanpassing en wordt verwijderd in <ph name="PRODUCT_NAME" /> versie 88.
Het standaardbeleid van Chrome voor verwijzende URL's wordt versterkt van de huidige waarde 'no-referrer-when-downgrade' naar de beter beveiligde waarde 'strict-origin-when-cross-origin' via een geleidelijke uitrol die de stabiele versie Chrome 85 target.
Vóór de uitrol heeft dit bedrijfsbeleid geen effect. Als dit bedrijfsbeleid na de uitrol is ingeschakeld, wordt het standaardbeleid van Chrome voor verwijzende URL's ingesteld op de vorige waarde 'no-referrer-when-downgrade'.
Dit bedrijfsbeleid is standaard uitgeschakeld.</translation>
<translation id="1962273523772270623">Verzameling van WebRTC-gebeurtenislogboeken van Google-services toestaan</translation>
<translation id="1964634611280150550">Incognitomodus uitgeschakeld</translation>
<translation id="1964802606569741174">Dit beleid is niet van invloed op de YouTube-app voor Android. Als de veiligheidsmodus voor YouTube moet worden afgedwongen, moet je installatie van de YouTube-app voor Android niet toestaan.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Hiermee worden beleidsregels overgeschreven op Debug-builds van de host voor externe toegang.
De waarde wordt geparseerd als een JSON-woordenboek van beleidsnaam tot beleidswaardelocaties.</translation>
<translation id="1969808853498848952">Plug-ins waarvoor toestemming is vereist, altijd uitvoeren (beëindigd)</translation>
<translation id="1988345404999458987">Biedt configuraties voor beschikbare afdrukservers.
Met dit beleid kun je configuratie van externe afdrukservers als json-bestand leveren aan <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-apparaten.
Het bestand mag niet groter zijn dan 1 MB en moet een matrix van records (json-objecten) bevatten. Elke record moet de velden 'id', 'url' en 'display_name' bevatten, met tekenreeksen als waarden. De waarden van het veld 'id' moeten uniek zijn.
Het bestand wordt gedownload en opgeslagen in het cachegeheugen. De cryptografische hash wordt gebruikt om de integriteit van de download te verifiëren. Het bestand wordt opnieuw gedownload wanneer de URL of de hash wordt gewijzigd.
Als dit beleid is ingesteld op de juiste waarde, proberen apparaten opgegeven afdrukservers naar beschikbare printers te vragen die het IPP-protocol gebruiken.
Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op een onjuiste waarde, is geen enkele van de opgegeven serverprinters zichtbaar voor gebruikers.
Het aantal afdrukservers is momenteel beperkt tot zestien. Alleen de eerste zestien afdrukservers in de lijst worden opgevraagd.
Dit beleid is vergelijkbaar met <ph name="EXTERNAL_PRINT_SERVERS_POLICY" />, behalve dat dit beleid wordt toegepast per apparaat.
</translation>
<translation id="1988371335297483117">Nettoladingen (payloads) voor automatische updates voor <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kunnen worden gedownload via HTTP in plaats van HTTPS. Hierdoor kunnen HTTP-downloads transparant in het HTTP-cachegeheugen worden opgeslagen.
Als dit beleid is ingesteld op 'True' probeert <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nettoladingen voor automatische updates te downloaden via HTTP. Als het beleid is ingesteld op 'False' of niet is geconfigureerd, wordt HTTPS gebruikt voor het downloaden van nettoladingen voor automatische updates.</translation>
<translation id="199011295049694531">Informatie rapporteren over de tijdzone van een apparaat.
Als het beleid is ingesteld op False of niet is ingesteld, wordt de informatie niet gerapporteerd.
Als het beleid is ingesteld op True, wordt de momenteel ingestelde tijdzone van het apparaat gerapporteerd.</translation>
<translation id="199764499252435679">Componentupdates in <ph name="PRODUCT_NAME" /> inschakelen</translation>
<translation id="1999000620918508488">Afdwingen dat systeemgegevens op het inlogscherm worden weergegeven of verborgen.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Energiebeheer</translation>
<translation id="2014757022750736514">Beheert het gedrag van het inlogscherm, waar gebruikers inloggen op hun accounts. Instellingen zijn onder andere wie kan inloggen, welke typen accounts zijn toegestaan, welke verificatiemethoden moeten worden gebruikt, en algemene instellingen voor toegankelijkheid, invoermethoden en taal.</translation>
<translation id="201557587962247231">De frequentie van uploads van rapporten over de apparaatstatus</translation>
<translation id="2017301949684549118">URL's voor web-apps die op de achtergrond worden geïnstalleerd.</translation>
<translation id="2017459564744167827">Ga naar <ph name="REFERENCE_URL" /> voor meer informatie over schema en indeling.</translation>
<translation id="2018836497795982119">Hiermee wordt de periode in milliseconden gespecificeerd waarna de apparaatbeheerservice wordt gevraagd om informatie over het gebruikersbeleid.
Als je dit beleid instelt, wordt de standaardwaarde van 3 uur overschreven. Geldige waarden voor dit beleid liggen tussen 1800000 (30 minuten) en 86400000 (1 dag). Alle waarden die niet binnen dit bereik vallen, worden afgerond tot de betreffende minimum- of maximumgrens. Als het platform beleidsmeldingen ondersteunt, wordt de vernieuwingsvertraging ingesteld op 24 uur omdat beleidsmeldingen naar verwachting automatisch een vernieuwing afdwingen wanneer het beleid wordt gewijzigd.
Als je dit beleid niet instelt, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> de standaardwaarde van 3 uur.
Houd er rekening mee dat als het platform beleidsmeldingen ondersteunt, de vernieuwingsvertraging wordt ingesteld op 24 uur (hierbij worden alle standaardinstellingen en de waarde van dit beleid genegeerd) omdat beleidsmeldingen naar verwachting automatisch een vernieuwing afdwingen wanneer het beleid wordt gewijzigd, waardoor frequentere vernieuwingen overbodig zijn.</translation>
<translation id="2024476116966025075">De vereiste domeinnaam configureren voor clients voor externe toegang</translation>
<translation id="2024821084720338323">Als de functie <ph name="PRODUCT_NAME" /> is ingeschakeld, worden JavaScript-timers op achtergrondtabbladen op agressieve wijze gethrottled en samengevoegd, zodat ze niet vaker dan één keer per minuut worden uitgevoerd nadat een pagina vijf minuten of langer op de achtergrond heeft gestaan.
Deze functie voldoet aan de internetstandaarden, maar kan ervoor zorgen dat bepaalde websites niet goed functioneren omdat bepaalde acties tot maximaal een minuut kunnen worden vertraagd. Als deze functie is ingeschakeld, heeft dit wel aanzienlijke CPU- en batterijbesparingen tot gevolg. Bekijk https://bit.ly/30b1XR4 voor meer informatie.
Als dit beleid is ingeschakeld, wordt de functie gedwongen ingeschakeld en kunnen gebruikers dit niet overschrijven.
Als dit beleid is uitgeschakeld, wordt de functie gedwongen uitgeschakeld en kunnen gebruikers dit niet overschrijven.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt de functie beheerd door de eigen interne logica, die handmatig kan worden geconfigureerd door gebruikers.
Houd er rekening mee dat het beleid wordt toegepast per weergaveprogrammaproces en dat de meest recente waarde van de beleidsinstelling van kracht is als een weergaveprogrammaproces wordt gestart. Volledig opnieuw opstarten is vereist om ervoor te zorgen dat op alle geladen tabbladen een consistente beleidsinstelling wordt toegepast. Dit heeft geen negatieve invloed op processen die met andere waarden van dit beleid worden uitgevoerd.
</translation>
<translation id="2030905906517501646">Zoekwoord voor standaardzoekprovider</translation>
<translation id="203096360153626918">Dit beleid is niet van invloed op de Android-apps. Deze hebben toegang tot de modus voor volledig scherm, zelfs als dit beleid is ingesteld op <ph name="FALSE" /> (Onwaar).</translation>
<translation id="2036522553891755455">Als je het beleid inschakelt, wordt voor het ontdekken van fileshares (de functie Network File Shares van <ph name="PRODUCT_NAME" />) <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> gebruikt om fileshares op het netwerk te ontdekken. Als je het beleid uitschakelt, wordt dit protocol niet gebruikt om fileshares te ontdekken.
Als je dit beleid niet instelt, wordt dit gedrag standaard uitgeschakeld voor beheerde gebruikers en ingeschakeld voor andere gebruikers.</translation>
<translation id="2037214548071298156">Als je het beleid inschakelt of niet instelt, rapporteren ingeschreven apparaten hardwarestatistieken, zoals het CPU/RAM-gebruik.
Als je het beleid uitschakelt, rapporteren ingeschreven apparaten de hardwarestatistieken niet.</translation>
<translation id="2040479044912658454">Modus voor afdrukrastering</translation>
<translation id="2043749682619281558">De cursormarkering op het inlogscherm inschakelen</translation>
<translation id="2043770014371753404">Bedrijfsprinters uitgeschakeld</translation>
<translation id="2050629715135525072">Regelt de mogelijkheid van een gebruiker die is verbonden met een host voor externe toegang om bestanden over te zetten tussen de client en de host. Dit is niet van toepassing op verbindingen voor hulp op afstand, die geen bestandsoverdracht ondersteunen.
Als deze instelling is uitgeschakeld, is bestandsoverdracht niet toegestaan. Als deze instelling is ingeschakeld of niet is ingesteld, is bestandsoverdracht toegestaan.</translation>
<translation id="2057317273526988987">Toegang verlenen aan een lijst met URL's</translation>
<translation id="2061810934846663491">De vereiste domeinnamen configureren voor hosts voor externe toegang</translation>
<translation id="2069350366303315077">Als je dit beleid inschakelt, dwingt <ph name="PRODUCT_NAME" /> gastsessies af en wordt voorkomen dat gebruikers inloggen bij profielen. Gastlogins zijn <ph name="PRODUCT_NAME" />-profielen waarbij alle vensters in de incognitomodus zijn.
Als je het beleid uitschakelt, niet instelt of de gastmodus voor de browser uitschakelt (via <ph name="BROWSER_GUEST_MODE_ENABLED_POLICY_NAME" />), is het gebruik van nieuwe en bestaande profielen toegestaan.</translation>
<translation id="2073552873076775140">Inloggen bij <ph name="PRODUCT_NAME" /> toestaan</translation>
<translation id="2075732129949889165">Crostini Ansible-playbook</translation>
<translation id="2077129598763517140">Hardwareversnelling gebruiken indien beschikbaar</translation>
<translation id="2077273864382355561">Vertraging van scherm uitschakelen wanneer op de batterij wordt gewerkt</translation>
<translation id="2082205219176343977">Configureer de minimaal toegestane Chrome-versie voor het apparaat.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stabiel kanaal</translation>
<translation id="2098658257603918882">Rapportage van gebruiks- en crashgegevens inschakelen</translation>
<translation id="2104418465060359056">Gegevens over extensies en plug-ins rapporteren</translation>
<translation id="2106627642643925514">Hiermee wordt de standaardmodus voor afdrukken met pincode overschreven. Als de modus niet beschikbaar is, wordt dit beleid genegeerd.</translation>
<translation id="2107563874993284076">Als je dit beleid inschakelt, kunnen gebruikers netwerkfileshares gebruiken voor <ph name="PRODUCT_NAME" />. Als je het beleid uitschakelt, kunnen gebruikers deze functie niet gebruiken.</translation>
<translation id="2107601598727098402">
Dit beleid is beëindigd in M72. Gebruik in plaats daarvan CloudManagementEnrollmentToken.
</translation>
<translation id="2113068765175018713">Uptime van apparaat beperken door automatisch opnieuw op te starten</translation>
<translation id="2124881675920287921">Dit beleid is beëindigd in M82 en verwijderd in M85. Gebruik in plaats hiervan <ph name="SAFE_BROWSING_EXTENDED_REPORTING_ENABLED_POLICY_NAME" />. Het uitschakelen van <ph name="SAFE_BROWSING_EXTENDED_REPORTING_OPT_IN_ALLOWED_POLICY_NAME" /> komt overeen met het uitschakelen van <ph name="SAFE_BROWSING_EXTENDED_REPORTING_ENABLED_POLICY_NAME" />. Als je <ph name="SAFE_BROWSING_EXTENDED_REPORTING_OPT_IN_ALLOWED_POLICY_NAME" /> inschakelt of niet instelt, komt dit overeen met <ph name="SAFE_BROWSING_EXTENDED_REPORTING_ENABLED_POLICY_NAME" /> niet instellen.
Als je dit beleid instelt op False, kunnen gebruikers bepaalde systeeminformatie en paginacontent niet meer naar de servers van Google sturen. Als je dit beleid instelt op True of niet instelt, kunnen gebruikers bepaalde systeeminformatie en paginacontent naar Safe Browsing sturen om te helpen bij de detectie van gevaarlijke apps en sites.
Zie https://developers.google.com/safe-browsing voor meer informatie over Safe Browsing.</translation>
<translation id="2127599828444728326">Meldingen op deze sites toestaan</translation>
<translation id="2131902621292742709">Vertraging van dimmen van scherm wanneer op de batterij wordt gewerkt</translation>
<translation id="2132424782557550556">Beleid voor cloudrapportage configureren.
Als het beleid <ph name="CLOUD_REPORTING_ENABLED_POLICY_NAME" /> niet is ingesteld of is uitgeschakeld, worden deze beleidsregels genegeerd.
Deze beleidsregels zijn alleen van kracht als de machine is ingeschreven met <ph name="CLOUD_MANAGEMENT_ENROLLMENT_TOKEN" /> voor <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Deze beleidsregels zijn altijd van kracht voor <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="2134437727173969994">Schermvergrendeling toestaan</translation>
<translation id="2135335181634291106">Als <ph name="DEFAULT_SEARCH_PROVIDER_ENABLED_POLICY_NAME" /> is ingeschakeld en je <ph name="DEFAULT_SEARCH_PROVIDER_ICON_URL_POLICY_NAME" /> instelt, wordt de URL voor het favoriete icoon van de standaard zoekprovider gespecificeerd.
Als je <ph name="DEFAULT_SEARCH_PROVIDER_ICON_URL_POLICY_NAME" /> niet instelt, is er geen icoon voor de zoekprovider.</translation>
<translation id="2145735238144543545">Vereiste clientcertificaten</translation>
<translation id="214901426630414675">Afdrukken in duplexmodus beperken</translation>
<translation id="2149330464730004005">Afdrukken in kleur inschakelen</translation>
<translation id="2149957154942061013">Alleen intern</translation>
<translation id="2151831603578119302">Snelkoppelingen voor toegankelijkheidsfuncties inschakelen</translation>
<translation id="2156132677421487971">Stel beleid voor <ph name="PRODUCT_NAME" /> in, een functie waarmee gebruikers de content van tabbladen, sites of hun bureaublad vanuit de browser naar externe schermen en geluidssystemen kunnen sturen.</translation>
<translation id="2156755242840687300">Ingeschakelde externe afdrukservers</translation>
<translation id="2160336427036785721">Hiermee configureer je de hoeveelheid geheugen die één instantie van <ph name="PRODUCT_NAME" /> kan gebruiken voordat tabbladen worden verwijderd om geheugen te besparen (dit houdt in dat het geheugen dat voor het tabblad wordt gebruikt, wordt vrijgemaakt en dat het tabblad opnieuw moet worden geladen als de gebruiker naar dit tabblad schakelt).
Als het beleid is ingesteld, worden tabbladen in de browser verwijderd om geheugen te besparen als de limiet wordt bereikt. Er is geen garantie dat de browser altijd onder de limiet wordt uitgevoerd. Elke waarde lager dan 1024 wordt afgerond naar 1024.
Als dit beleid niet is ingesteld, begint de browser pas met het besparen van geheugen nadat is gedetecteerd dat er nog maar een kleine hoeveelheid fysiek geheugen op de machine beschikbaar is.</translation>
<translation id="2164922809922345834">Schakelt native occlusie van vensters in <ph name="PRODUCT_NAME" /> in.
Als je deze instelling inschakelt, detecteert <ph name="PRODUCT_NAME" /> of een venster wordt afgedekt door andere vensters. In dat geval wordt de weergave van de afgedekte pixels opgeschort om zo het CPU- en energieverbruik te verminderen.
Als je deze instelling uitschakelt, detecteert <ph name="PRODUCT_NAME" /> niet of een venster wordt afgedekt door andere vensters.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt detectie van occlusie ingeschakeld.</translation>
<translation id="2166472654199325139">Sites niet filteren op content voor volwassenen</translation>
<translation id="2168397434410358693">Inactieve vertraging wanneer op netstroom wordt gewerkt</translation>
<translation id="217013996107840632">Opdrachtregelparameters voor overschakeling vanaf de alternatieve browser.</translation>
<translation id="2170233653554726857">WPAD-optimalisatie inschakelen</translation>
<translation id="2178899310296064282">Minimaal de gemiddelde 'Beperkte modus' op YouTube afdwingen</translation>
<translation id="2182291258410176649">De gebruiker beslist of back-up maken en terugzetten moet worden ingeschakeld</translation>
<translation id="2183294522275408937">Met deze instelling wordt bepaald hoe vaak het wachtwoord voor het vergrendelscherm moet worden opgegeven om de functie voor snel ontgrendelen te kunnen blijven gebruiken. Telkens wanneer het vergrendelscherm wordt weergegeven en het wachtwoord nog niet is opgegeven gedurende de ingestelde periode, is de functie voor snel ontgrendelen niet beschikbaar om het vergrendelscherm te ontgrendelen. Wanneer het vergrendelscherm niet wordt ontgrendeld gedurende de ingestelde periode, moet de volgende keer dat de gebruiker een verkeerde code invoert of het vergrendelscherm opnieuw opent een wachtwoord worden opgegeven.
Als deze instelling is ingeschakeld, wordt gebruikers die de functie voor snel ontgrendelen gebruiken, op basis van deze instelling gevraagd hun wachtwoord op te geven voor het vergrendelscherm.
Als deze instelling niet is geconfigureerd, wordt gebruikers die de functie voor snel ontgrendelen gebruiken, elke dag gevraagd hun wachtwoord voor het vergrendelscherm op te geven.</translation>
<translation id="219297066914002620">Geeft <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> de instructie om consoletools voor het beheer van virtuele machines in te schakelen.
Als het beleid is ingesteld op 'true' of als het niet is ingesteld, kan de gebruiker CLI gebruiken voor VM-beheer.
Zo niet, dan wordt de hele CLI voor VM-beheer uitgeschakeld en verborgen.
</translation>
<translation id="2194470398825717446">Dit beleid is beëindigd in M61. Gebruik EcryptfsMigrationStrategy.
Geeft aan hoe een apparaat zich moet gedragen dat is geleverd met eCryptfs en moet worden overgezet naar ext4-versleuteling.
Als je dit beleid instelt op 'DisallowArc', worden Android-apps uitgeschakeld voor alle gebruikers op het apparaat (waaronder gebruikers die al beschikken over ext4-versleuteling) en wordt er geen migratie van eCryptfs naar ext4-versleuteling aangeboden aan gebruikers.
Als je dit beleid instelt op 'AllowMigration', wordt aan gebruikers met eCryptfs-hoofdmappen aangeboden deze te migreren naar ext4-versleuteling indien nodig (momenteel is dit het geval wanneer Android N beschikbaar komt op het apparaat).
Dit beleid is niet van toepassing op kiosk-apps. Die worden automatisch gemigreerd. Als dit beleid niet wordt ingesteld, gedraagt het apparaat zich alsof 'DisallowArc' is gekozen.</translation>
<translation id="2195032660890227692">Dit beleid is in <ph name="PRODUCT_NAME" /> 68 verwijderd en vervangen door <ph name="ARC_BR_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="2197625019569762163">Als je het beleid instelt op True, wordt het numerieke toetsenbord standaard weergegeven om het wachtwoord op te geven op het inlogscherm. Gebruikers kunnen overschakelen naar het normale toetsenbord.
Als je het beleid instelt, kunnen gebruikers het niet wijzigen. Als het beleid niet is ingesteld of is ingesteld op False, heeft het geen effect.</translation>
<translation id="2200698565850397198">Blokkeringslijst voor systeemeigen berichten configureren</translation>
<translation id="2201555246697292490">Witte lijst voor systeemeigen berichten configureren</translation>
<translation id="2204753382813641270">Automatisch verbergen van archief beheren</translation>
<translation id="2208976000652006649">Parameters voor zoek-URL die POST gebruikt</translation>
<translation id="221019813387144689">Als je het beleid instelt, kun je een lijst met URL-patronen instellen van de sites die geen meldingen mogen weergeven.
Als je het beleid niet instelt, is <ph name="DEFAULT_JAVA_SCRIPT_SETTING_POLICY_NAME" />, indien ingesteld, van toepassing op alle sites. Zo niet, dan gelden de persoonlijke instellingen van de gebruiker.
Ga naar https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/url-patterns voor gedetailleerde informatie over geldige <ph name="URL_LABEL" />-patronen.</translation>
<translation id="2215238871726750562">Als je het beleid instelt op 'True', wordt het browservenster niet geopend nadat de sessie is gestart.
Als je het beleid instelt op 'False' of niet instelt, wordt het venster geopend.
Onthoud dat het browservenster mogelijk niet wordt geopend vanwege andere beleidsregels of markeringen in de opdrachtregel.</translation>
<translation id="2215471798823435557">Als je dit beleid instelt, kun je opgeven welke varianten mogen worden toegepast op een zakelijk beheerd <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-apparaat.
Varianten vormen een manier om aanpassingen in <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> aan te bieden zonder een nieuwe versie te publiceren. Hiervoor worden reeds bestaande functies selectief in- of uitgeschakeld. Ga voor meer informatie naar https://support.google.com/chrome/a?p=Manage_the_Chrome_variations_framework.
Als je <ph name="VARIATIONS_ENABLED_OPTION_NAME" /> (waarde 0) instelt of het beleid niet instelt, mogen alle varianten worden toegepast op <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Als je <ph name="CRITICAL_VARIATIONS_ONLY_OPTION_NAME" /> (waarde 1) instelt, mogen alleen varianten die worden beschouwd als essentiële beveiligings- of stabiliteitsoplossingen, worden toegepast op <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Als je <ph name="VARIATIONS_DISABLED_OPTION_NAME" /> (waarde 2) instelt, mag geen van de varianten op de browser worden toegepast op het inlogscherm. Deze modus kan er potentieel voor zorgen dat <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-ontwikkelaars essentiële beveiligingsoplossingen niet tijdig kunnen leveren en wordt dus niet aanbevolen.</translation>
<translation id="2223582957891074498">Als je het beleid instelt op 'True', kunnen er geen screenshots worden gemaakt via sneltoetsen of extensie-API's. Als je het beleid instelt op 'False', zijn screenshots toegestaan.</translation>
<translation id="2223598546285729819">Standaardinstelling voor meldingen</translation>
<translation id="2231817271680715693">Browsegeschiedenis importeren uit standaardbrowser bij eerste uitvoering</translation>
<translation id="2236488539271255289">Niet toestaan dat sites lokaal gegevens instellen</translation>
<translation id="2240793533242059248">Als je het beleid instelt, kun je een lijst met URL-patronen instellen van de sites die geen pop-ups mogen openen.
Als je het beleid niet instelt, is <ph name="DEFAULT_POPUPS_SETTING_POLICY_NAME" />, indien ingesteld, van toepassing op alle sites. Zo niet, dan gelden de persoonlijke instellingen van de gebruiker.
Ga naar https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/url-patterns voor gedetailleerde informatie over geldige <ph name="URL_LABEL" />-patronen.</translation>
<translation id="2241498944622759244">Deze functie is nooit gelanceerd. Het beleid is daardoor beëindigd. Als dit beleid is ingesteld op True of niet is ingesteld, stelt <ph name="PRODUCT_NAME" /> pagina's voor met betrekking tot de huidige pagina.
Deze suggesties worden extern opgehaald van Google-servers.
Als deze instelling is ingesteld op False, worden er geen suggesties opgehaald of weergegeven.</translation>
<translation id="225340736558643885">Waarschuwingen voor onveilige formulieren inschakelen</translation>
<translation id="2258126710006312594">Toestaan dat gebruikers met externe toegang bestanden overzetten van/naar de host</translation>
<translation id="2269319728625047531">Weergave van synchronisatietoestemming inschakelen tijdens het inloggen</translation>
<translation id="2270747976331889601">Een TLS 1.3-beveiligingsfunctie voor lokale vertrouwensinstanties inschakelen.</translation>
<translation id="2281496157391382819"> Bepaalt de privacywaarschuwing van de beheerde gastsessie op <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Als dit beleid is ingesteld op False, worden de privacywaarschuwingen op het inlogscherm en de melding voor automatisch starten in de beheerde gastsessie gedeactiveerd.
Dit beleid mag niet worden gebruikt voor apparaten die openbaar worden gebruikt.
Als dit beleid is ingesteld op True of niet is ingesteld, wordt de privacywaarschuwing in de melding voor automatisch starten van beheerde gastsessies vastgezet totdat de gebruiker deze sluit.</translation>
<translation id="2289265947759479962">Met dit beleid wordt bepaald of er versiegegevens moeten worden gerapporteerd, zoals OS-versie, OS-platform, OS-architectuur, <ph name="PRODUCT_NAME" />-versie en <ph name="PRODUCT_NAME" />-kanaal.
Als het beleid <ph name="CLOUD_REPORTING_ENABLED_POLICY_NAME" /> niet is ingesteld of is uitgeschakeld, wordt dit beleid genegeerd.
Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op True, worden er versiegegevens verzameld.
Als dit beleid is ingesteld op False, worden er geen versiegegevens verzameld.
Dit beleid is alleen van kracht als de machine is ingeschreven met <ph name="CLOUD_MANAGEMENT_ENROLLMENT_TOKEN" /> voor <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Dit beleid is altijd van kracht voor <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> kan een webservice van Google gebruiken om spelfouten te corrigeren. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt deze service altijd gebruikt. Als deze instelling is uitgeschakeld, wordt deze service nooit gebruikt.
Spellingcontrole kan nog steeds worden uitgevoerd met een gedownload woordenboek. Dit beleid beheert alleen het gebruik van de online service.
Als deze instelling niet is geconfigureerd, kunnen gebruikers kiezen of de service voor spellingcontrole moet worden gebruikt.</translation>
<translation id="229322770310505679">Hiermee wordt het concept van atomische beleidsgroepen ingeschakeld</translation>
<translation id="22941467117331786">Als je het beleid instelt op 'True', wordt er tijdens actieve sessies waarbij het scherm niet is vergrendeld een grote, rode knop voor uitloggen weergegeven in het systeemvak.
Als je het beleid instelt op 'False' of niet instelt, wordt er geen knop weergegeven.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Er wordt geen rekening gehouden met het afspelen van video in Android-apps, zelfs niet wanneer dit beleid is ingesteld op <ph name="TRUE" /> (Waar).</translation>
<translation id="2299220924812062390">Een lijst met ingeschakelde plug-ins specificeren</translation>
<translation id="2303795211377219696">Automatisch invullen inschakelen voor creditcards</translation>
<translation id="2307496301287881990">Statussen van scherm en grafische kaart rapporteren</translation>
<translation id="2309390639296060546">Standaardinstelling voor geolocatie</translation>
<translation id="2327252517317514801">Domeinen definiëren voor toegang tot G Suite</translation>
<translation id="2331354174913096226">De URI-template van de gewenste DNS-over-HTTPS-resolver. Als je meerdere DNS-over-HTTPS-resolvers wilt opgeven, scheid je de overeenkomstige URI-templates met een spatie.
Als de DnsOverHttpsMode is ingesteld op <ph name="SECURE_DNS_MODE_SECURE" />, moet dit beleid worden ingesteld en mag het niet leeg blijven.
Als de DnsOverHttpsMode is ingesteld op <ph name="SECURE_DNS_MODE_AUTOMATIC" /> en dit beleid is ingesteld, worden de opgegeven URI-templates gebruikt. Als dit beleid niet is ingesteld, worden hardgecodeerde toewijzingen gebruikt om te proberen de huidige DNS-resolver van de gebruiker te upgraden naar een DoH-resolver van dezelfde provider.
Als de URI-template een variabele <ph name="HTTP_VARIABLE_DNS" /> bevat, wordt voor verzoeken aan de resolver <ph name="HTTP_METHOD_GET" /> gebruikt; anders wordt voor verzoeken <ph name="HTTP_METHOD_POST" /> gebruikt.
Onjuist opgemaakte templates worden genegeerd.</translation>
<translation id="2333228572393176330">Met dit beleid wordt een beveiligingsfunctie in TLS 1.3 beheerd waarmee verbindingen worden beschermd tegen downgrade-aanvallen. De functie is compatibel met eerdere versies en heeft geen invloed op verbindingen met servers of proxy's die voldoen aan TLS 1.2. Oudere versies van bepaalde proxy's die TLS onderscheppen, bevatten een implementatiefout waardoor ze incompatibel zijn.
Als dit beleid is ingesteld op True of niet is ingesteld, schakelt <ph name="PRODUCT_NAME" /> deze beveiligingsmaatregelen in voor alle verbindingen.
Als dit beleid is ingesteld op False, schakelt <ph name="PRODUCT_NAME" /> deze beveiligingsmaatregelen uit voor verbindingen die zijn geverifieerd met lokaal geïnstalleerde CA-certificaten. Deze beveiligingsmaatregelen zijn altijd ingeschakeld voor verbindingen die zijn geverifieerd met openbaar vertrouwde CA-certificaten.
De standaardwaarde voor dit beleid is in <ph name="PRODUCT_NAME" /> 81 gewijzigd van False in True. Van getroffen proxy's wordt verwacht dat ze verbindingen met de foutcode ERR_TLS13_DOWNGRADE_DETECTED niet tot stand kunnen brengen. Beheerders die meer tijd nodig hebben om getroffen proxy's te upgraden, kunnen dit beleid gebruiken om deze beveiligingsfunctie tijdelijk uit te schakelen. Dit beleid is verwijderd in versie 86.
</translation>
<translation id="2333763898098246468">Beheert hoe <ph name="PRODUCT_NAME" /> afdrukt in Windows.
Als je in Windows afdrukt op een andere printer dan een PostScript-printer, moeten afdruktaken soms worden gerasterd om ze correct af te drukken.
Als dit beleid is ingesteld op Full, voert <ph name="PRODUCT_NAME" /> indien nodig rastering op de volledige pagina uit.
Als dit beleid is ingesteld op Fast, voorkomt <ph name="PRODUCT_NAME" /> rastering indien mogelijk. Het verminderen van de hoeveelheid rastering kan de grootte van de afdruktaken verminderen en de afdruksnelheid verhogen.
Als dit beleid niet is ingesteld, staat <ph name="PRODUCT_NAME" /> in de modus Full.</translation>
<translation id="2336221492251647548">Als het beleid is ingesteld op True, wordt het schermtoetsenbord ingeschakeld bij het inloggen. Als het beleid is ingesteld op False, wordt het schermtoetsenbord uitgeschakeld bij het inloggen.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers het schermtoetsenbord tijdelijk in- of uitschakelen. Als het inlogscherm opnieuw wordt geladen of een minuut lang niet wordt gebruikt, wordt de oorspronkelijke status hersteld.
Als je dit beleid niet instelt, is het schermtoetsenbord uitgeschakeld op het inlogscherm. Gebruikers kunnen deze functionaliteit op elk moment inschakelen en de status daarvan op het inlogscherm is van toepassing op alle gebruikers.
Opmerking: <ph name="DEVICE_LOGIN_SCREEN_VIRTUAL_KEYBOARD_ENABLED_POLICY_NAME" /> overschrijft dit beleid als het is opgegeven.</translation>
<translation id="2345547870894930157">DNS-over-HTTPS zonder onveilige fallback inschakelen</translation>
<translation id="2349117476121456297">Als dit beleid wordt ingesteld op True, fungeert de bovenste rij toetsen van het toetsenbord als functietoetsopdrachten. De zoektoets moet worden ingedrukt om het gedrag terug te zetten naar mediatoetsen.
Als dit beleid wordt ingesteld op False of niet wordt ingesteld, voert het toetsenbord standaard mediatoetsopdrachten uit. De zoektoets moet worden ingedrukt om ze te wijzigen in functietoetsen.</translation>
<translation id="2353442107789326507">Lijst met instellingen voor Chrome Enterprise Connectors-services die moeten worden toegepast op de Enterprise Connector <ph name="ON_FILE_ATTACHED_ENTERPRISE_CONNECTOR" />. De lijst wordt geactiveerd als een bestand wordt bijgevoegd in Chrome.
De velden <ph name="ENTERPRISE_CONNECTOR_URL_LIST_FIELD" />, <ph name="ENTERPRISE_CONNECTOR_TAGS_FIELD" />, <ph name="ENTERPRISE_CONNECTOR_ENABLE_FIELD" /> en <ph name="ENTERPRISE_CONNECTOR_DISABLE_FIELD" /> worden gebruikt om te bepalen of de connector een bestand voor analyse moet sturen als het is bijgevoegd bij een specifieke pagina en welke tags moeten worden opgenomen in het analyseverzoek voor dat bestand. Een tag die overeenkomt met een 'enable'-patroon, wordt opgenomen in het analyseverzoek als de pagina-URL overeenkomt met een patroon dat is gekoppeld aan die tag, op voorwaarde dat er geen 'disable'-patroon met dezelfde tag overeenkomt met de pagina-URL. De analyse vindt plaats als er ten minste één tag moet worden opgenomen in het verzoek.
Het veld <ph name="ENTERPRISE_CONNECTOR_SERVICE_PROVIDER_FIELD" /> geeft aan bij welke analyseserviceprovider de instellingen horen.
Als het veld <ph name="ENTERPRISE_CONNECTOR_BLOCK_UNTIL_VERDICT_FIELD" /> wordt ingesteld op 1, betekent dit dat Chrome wacht op een reactie van de analyseservice voordat Chrome de pagina toegang tot het bestand geeft. Elke andere waarde met een geheel getal betekent dat Chrome de pagina onmiddellijk toegang tot het bestand geeft.
Het veld <ph name="ENTERPRISE_CONNECTOR_BLOCK_PASSWORD_PROTECTED_FIELD" /> bepaalt of Chrome bestanden die zijn beveiligd met een wachtwoord blokkeert of toestaat.
Het veld <ph name="ENTERPRISE_CONNECTOR_BLOCK_LARGE_FILES_FIELD" /> bepaalt of Chrome bestanden die te groot zijn om te worden geanalyseerd (meer dan 50 MB) blokkeert of toestaat.
Dit beleid kan alleen worden ingesteld via de Google Beheerdersconsole.</translation>
<translation id="2358176879566587521">Dit beleid is verwijderd. Het werkt niet met deze versie van <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ga naar https://support.google.com/chrome/a/answer/7643500 voor meer informatie</translation>
<translation id="2364639863953745682">Modus voor introductie van de Assistent</translation>
<translation id="2366401226808353434">Als je het beleid instelt, kun je een lijst met URL-patronen maken om op te geven welke sites gebruikers niet mogen vragen om hun leestoegang te geven tot bestanden en directory's in het bestandssysteem van het besturingssysteem van de host via de File System API.
Als je het beleid niet instelt, is <ph name="DEFAULT_FILE_SYSTEM_READ_GUARD_SETTING_POLICY_NAME" />, indien ingesteld, van toepassing op alle sites. Zo niet, dan gelden de persoonlijke instellingen van gebruikers.
URL-patronen mogen geen conflict vormen met <ph name="FILE_SYSTEM_READ_BLOCKED_FOR_URLS_POLICY_NAME" />. Geen van beide beleidsregels krijgt voorrang als een URL met beide overeenkomt.
Ga naar https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/url-patterns voor gedetailleerde informatie over geldige <ph name="URL_LABEL" />-patronen.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Schermactiveringsvergrendeling toestaan</translation>
<translation id="2394674739523870144">Als je het beleid instelt op een lijst met tekenreeksen, worden de tekenreeksen samengevoegd met spaties en van <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> naar <ph name="PRODUCT_NAME" /> doorgegeven als opdrachtregelparameters. Als een parameter <ph name="URL_PLACEHOLDER" /> bevat, wordt <ph name="URL_PLACEHOLDER" /> vervangen door de URL van de pagina die moet worden geopend. Als geen enkele parameter <ph name="URL_PLACEHOLDER" /> bevat, wordt de URL toegevoegd aan het einde van de opdrachtregel.
Omgevingsvariabelen worden uitgevouwen. In <ph name="MS_WIN_NAME" /> wordt <ph name="ENV_VARIABLE_WIN_EXAMPLE" /> vervangen door de waarde van de omgevingsvariabele <ph name="ENV_VARIABLE_VALUE" />.
Als je het beleid niet instelt, geeft <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> alleen de URL door aan <ph name="PRODUCT_NAME" /> als opdrachtregelparameter.
Opmerking: Als de add-in 'Ondersteuning voor oudere browsers' van <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> niet is geïnstalleerd, heeft dit beleid geen effect.</translation>
<translation id="2399987589969059485">Als je dit beleid instelt, kun je opgeven welke varianten mogen worden toegepast in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Varianten vormen een manier om aanpassingen in <ph name="PRODUCT_NAME" /> aan te bieden zonder een nieuwe versie van de browser te publiceren. Hiervoor worden al bestaande functies selectief in- of uitgeschakeld. Ga voor meer informatie naar https://support.google.com/chrome/a?p=Manage_the_Chrome_variations_framework.
Als je <ph name="VARIATIONS_ENABLED_OPTION_NAME" /> (waarde 0) instelt of het beleid niet instelt, mogen alle varianten worden toegepast op de browser.
Als je <ph name="CRITICAL_VARIATIONS_ONLY_OPTION_NAME" /> (waarde 1) instelt, mogen alleen varianten die worden beschouwd als essentiële beveiligings- of stabiliteitsoplossingen, worden toegepast op <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als je <ph name="VARIATIONS_DISABLED_OPTION_NAME" /> (waarde 2) instelt, mag geen van de varianten worden toegepast op de browser. Deze modus kan er potentieel voor zorgen dat <ph name="PRODUCT_NAME" />-ontwikkelaars essentiële beveiligingsoplossingen niet tijdig kunnen leveren en wordt dus niet aanbevolen.</translation>
<translation id="2411629345938804022">Als je het beleid instelt op 3, kunnen websites vragen om toegang tot bluetooth-apparaten in de buurt. Als je het beleid instelt op 2, wordt de toegang tot bluetooth-apparaten in de buurt geblokkeerd.
Als je het beleid niet instelt, kunnen sites om toegang vragen maar kunnen gebruikers deze instelling wijzigen.</translation>
<translation id="2411817661175306360">Waarschuwing voor wachtwoordbeveiliging is uitgeschakeld</translation>
<translation id="2411919772666155530">Meldingen op deze sites blokkeren</translation>
<translation id="2413022450179356125">Schakelt het privacyscherm in of uit.
Als dit beleid is ingesteld op True, wordt het privacyscherm altijd ingeschakeld.
Als dit beleid is ingesteld op False, wordt het privacyscherm altijd uitgeschakeld.
Als dit beleid is ingesteld, kan de gebruiker de waarde niet overschrijven.
Als dit beleid niet is ingesteld, is het privacyscherm in eerste instantie uitgeschakeld, maar kan de gebruiker dit inschakelen.</translation>
<translation id="2421677964966613267">Dit beleid is beëindigd in M88. Flash wordt niet meer ondersteund door Chrome. Als je het beleid instelt, kun je een lijst met URL-patronen instellen om op te geven welke sites de <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-plug-in niet mogen uitvoeren.
Als je het beleid niet instelt, is <ph name="DEFAULT_PLUGINS_SETTING_POLICY_NAME" />, indien ingesteld, van toepassing op alle sites. Zo niet, dan gelden de persoonlijke instellingen van de gebruiker.
Ga naar https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/url-patterns voor gedetailleerde informatie over geldige URL-patronen. Vanaf M85 worden patronen met de jokertekens '*' en '[*.]' in de host niet meer ondersteund voor dit beleid.</translation>
<translation id="2423255396068675416">Als je het beleid inschakelt of niet instelt, kunnen gebruikers <ph name="PRODUCT_CROSTINI_NAME" /> uitvoeren, zolang <ph name="VIRTUAL_MACHINES_ALLOWED_POLICY_NAME" /> en <ph name="CROSTINI_ALLOWED_POLICY_NAME" /> zijn ingeschakeld. Als je het beleid uitschakelt, wordt <ph name="PRODUCT_CROSTINI_NAME" /> uitgeschakeld voor de gebruiker. Als je het beleid uitschakelt, wordt het beleid toegepast op startende nieuwe <ph name="PRODUCT_CROSTINI_NAME" />-containers en niet op containers die al actief zijn.</translation>
<translation id="2424098959650060417">Hiermee wordt beheerd welke printers uit <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY_NAME" /> beschikbaar zijn voor gebruikers.
Hiermee wordt aangegeven welk toegangsbeleid wordt gebruikt voor bulksgewijze printerconfiguratie. Als <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> is geselecteerd, worden alle printers weergegeven. Als <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> is geselecteerd, wordt <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> gebruikt om de toegang tot de opgegeven printers te beperken. Als <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> is geselecteerd, geeft <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> alleen de printers aan die kunnen worden geselecteerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt uitgegaan van <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />.
Dit beleid is verouderd. Gebruik in plaats daarvan <ph name="PRINTERS_BULK_ACCESS_MODE_POLICY_NAME_POLICY_NAME" />.
</translation>
<translation id="2426782419955104525">Hiermee schakel je de Instant-functie van <ph name="PRODUCT_NAME" /> in en voorkom je dat gebruikers deze instelling wijzigen.
Als je deze instelling inschakelt, is <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant ingeschakeld.
Als je deze instelling uitschakelt, is <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant uitgeschakeld.
Als je deze instelling in- of uitschakelt, kunnen gebruikers deze niet wijzigen of negeren.
Als je deze instelling niet instelt, kan de gebruiker bepalen of de functie wordt gebruikt.
Deze instelling is verwijderd uit <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29 en hogere versies.</translation>
<translation id="2435052056904485763">Toelatingslijst voor Kerberos-delegatieserver</translation>
<translation id="2439793457499023062">Als deze optie niet is ingesteld en er ongewenste software door Chrome Cleanup wordt gedetecteerd, worden er mogelijk metadata over de scan naar Google gestuurd, volgens het beleid dat is ingesteld met SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chrome Cleanup vraagt de gebruiker vervolgens of de ongewenste software moet worden opgeschoond. De gebruiker kan ervoor kiezen om de resultaten van de opschoonbewerking met Google te delen en bij te dragen aan de toekomstige detectie van ongewenste software. Deze resultaten bevatten metadata van bestanden, automatisch geïnstalleerde extensies en registersleutels zoals beschreven in de whitepaper over het privacybeleid voor Chrome.
Als deze optie uitgeschakeld is en er ongewenste software door Chrome Cleanup wordt gedetecteerd, worden er geen metadata over de scan naar Google gestuurd en wordt het beleid overschreven dat is ingesteld met SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chrome Cleanup vraagt de gebruiker of deze de ongewenste software wil opschonen. De resultaten van de opschoonbewerking worden niet aan Google gemeld en de gebruiker beschikt ook niet over de optie om dit te doen.
Als deze optie is ingeschakeld en er ongewenste software door Chrome Cleanup wordt gedetecteerd, worden er mogelijk metadata over de scan naar Google gestuurd, volgens het beleid dat is ingesteld met SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chrome Cleanup vraagt de gebruiker of deze de ongewenste software wil opschonen. De resultaten van de opschoonbewerking worden gemeld aan Google en de gebruiker beschikt niet over de optie om dit te voorkomen.
In <ph name="MS_WIN_NAME" /> is deze functionaliteit alleen beschikbaar voor instanties die zijn gekoppeld aan een <ph name="MS_AD_NAME" />-domein, worden uitgevoerd in Windows 10 Pro of zijn ingeschreven voor 'Cloudbeheer voor de Chrome-browser'.</translation>
<translation id="2448315169529769573">Als je het beleid inschakelt, rapporteert <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> gebruiksstatistieken en diagnostische gegevens, waaronder crashrapporten, aan Google. Als je het beleid uitschakelt, worden er geen statistieken en diagnostische gegevens gerapporteerd.
Als je het beleid niet instelt, worden er geen statistieken en diagnostische gegevens gerapporteerd voor onbeheerde apparaten, maar wel voor beheerde apparaten.</translation>
<translation id="2454228136871844693">Optimaliseren voor stabiliteit.</translation>
<translation id="2455033019778127130">Standaard browsergedrag gebruiken. De servicevoorwaarden worden weergegeven en er wordt gewacht tot de gebruiker ze accepteert.</translation>
<translation id="2463034609187171371">DHE-coderingssuites inschakelen in TLS</translation>
<translation id="2463365186486772703">Landinstelling voor applicatie</translation>
<translation id="2463832514638083341">Met dit beleid wordt bepaald hoelang (in dagen) de metadata van afdruktaken worden opgeslagen op het apparaat.
Als dit beleid is ingesteld op de waarde -1, worden de metadata van afdruktaken voor onbepaalde tijd opgeslagen. Als dit beleid is ingesteld op de waarde 0, worden de metadata van afdruktaken helemaal niet opgeslagen. Als dit beleid is ingesteld op een andere waarde, wordt hiermee aangegeven hoelang de metadata van voltooide afdruktaken moeten worden opgeslagen op het apparaat.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt de standaardperiode van negentig dagen gebruikt voor apparaten met <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
De beleidswaarde moet worden opgegeven in dagen.</translation>
<translation id="2466131534462628618">Captive portal-verificatie negeert proxyserver</translation>
<translation id="247658312644322296">De bestemming 'Opslaan als pdf'</translation>
<translation id="2480971699591919564">De functie 'Klik om te bellen' inschakelen, waarmee gebruikers telefoonnummers van Chrome-desktops naar een Android-apparaat kunnen sturen als de gebruiker is ingelogd. Bekijk het volgende Helpcentrum-artikel voor meer informatie: https://support.google.com/chrome/answer/9430554?hl=nl.
Als dit beleid is ingeschakeld, wordt de mogelijkheid om telefoonnummers naar Android-apparaten te sturen ingeschakeld voor de Chrome-gebruiker.
Als dit beleid is uitgeschakeld, wordt de mogelijkheid om telefoonnummers naar Android-apparaten te sturen uitgeschakeld voor de Chrome-gebruiker.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit niet wijzigen of overschrijven.
Als je dit beleid niet instelt, is de functie 'Klik om te bellen' standaard ingeschakeld.</translation>
<translation id="2482676533225429905">Systeemeigen berichten</translation>
<translation id="2483146640187052324">Netwerkacties voorspellen voor elke netwerkverbinding</translation>
<translation id="2498238926436517902">Archief altijd automatisch verbergen</translation>
<translation id="250022556568924228">Als je het beleid instelt, downloadt <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> de servicevoorwaarden en geeft deze aan gebruikers weer als er een lokale accountsessie op het apparaat wordt gestart. Gebruikers kunnen alleen inloggen bij de sessie nadat ze de servicevoorwaarden hebben geaccepteerd.
Als je het beleid niet instelt, worden er geen servicevoorwaarden weergegeven.
Het beleid moet worden ingesteld op een URL waar <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> de servicevoorwaarden kan downloaden. De servicevoorwaarden moeten in platte tekst worden weergegeven als MIME-type text/plain. Er is geen opmaak toegestaan.</translation>
<translation id="2500699707048942472">Met de functie voor het automatisch indienen van pincodes kun je wijzigen hoe pincodes worden ingevoerd in Chrome OS.
Met deze functie wordt een speciale UI weergegeven die gebruikers duidelijk laat zien hoeveel tekens er voor hun pincode zijn vereist in plaats van de weergave van hetzelfde tekstveld dat voor het invoeren van wachtwoorden wordt gebruikt. Hierdoor wordt de lengte van de pincode van de gebruiker buiten de versleutelde gegevens van die gebruiker opgeslagen. Alleen pincodes die tussen 6 en 12 cijfers lang zijn, worden ondersteund.
Als dit beleid is ingesteld op False, krijgen gebruikers niet de optie om deze functie in te schakelen op de pagina Instellingen.</translation>
<translation id="2502467045153796624">Downgradegedrag voor kanalen</translation>
<translation id="250670737672448119">De toegankelijkheidsfunctie voor markering van het caret-teken inschakelen.
Met deze functie wordt het gebied rondom het caret-teken gemarkeerd tijdens het bewerken.
Als dit beleid is ingeschakeld, is de functie voor markering van het caret-teken altijd ingeschakeld.
Als dit beleid is uitgeschakeld, is de functie voor markering van het caret-teken altijd uitgeschakeld.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers het niet wijzigen of overschrijven.
Als dit beleid niet is ingesteld, is de functie voor markering van het caret-teken in eerste instantie uitgeschakeld, maar kan de gebruiker deze op elk gewenst moment inschakelen.</translation>
<translation id="2509919237512982967">Verouderde formulierbesturingselementen gebruiken tot M84.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Hiermee wordt afdrukken in <ph name="PRODUCT_NAME" /> ingeschakeld en wordt voorkomen dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Als deze instelling is ingeschakeld of niet is geconfigureerd, kunnen gebruikers afdrukken.
Als deze instelling is uitgeschakeld, kunnen gebruikers niet afdrukken via <ph name="PRODUCT_NAME" />. Afdrukken is uitgeschakeld in het menu 'Gereedschap', extensies, JavaScript-applicaties, enzovoort. Het is nog steeds mogelijk af te drukken via plug-ins die <ph name="PRODUCT_NAME" /> omzeilen tijdens het afdrukken. Bij Flash-applicaties bevindt de afdrukoptie zich in het contextmenu, wat niet onder dit beleid valt.</translation>
<translation id="2517466659416174529">Toestaan dat tabbladen op de achtergrond worden vastgezet</translation>
<translation id="2518231489509538392">Het afspelen van audio toestaan</translation>
<translation id="2521581787935130926">De snelkoppeling voor apps weergeven op de bookmarkbalk</translation>
<translation id="2522304491589804974">Toelatingslijst voor installatie van extensies configureren</translation>
<translation id="2525272234967793245">Als je het beleid instelt, kun je een lijst met URL-patronen maken om op te geven welke sites gebruikers mogen vragen om hun leestoegang te geven tot bestanden en directory's in het bestandssysteem van het besturingssysteem.
Als je het beleid niet instelt, is <ph name="DEFAULT_FILE_SYSTEM_WRITE_GUARD_SETTING_POLICY_NAME" />, indien ingesteld, van toepassing op alle sites. Zo niet, dan gelden de persoonlijke instellingen van gebruikers.
URL-patronen mogen geen conflict vormen met <ph name="FILE_SYSTEM_WRITE_BLOCKED_FOR_URLS_POLICY_NAME" />. Geen van beide beleidsregels krijgt voorrang als een URL met beide overeenkomt.
Ga naar https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/url-patterns voor gedetailleerde informatie over geldige <ph name="URL_LABEL" />-patronen.</translation>
<translation id="2529880111512635313">De lijst met automatisch geïnstalleerde apps en extensies configureren</translation>
<translation id="253135976343875019">Inactieve waarschuwingsvertraging wanneer op netstroom wordt gewerkt</translation>
<translation id="2536525645274582300">De gebruiker beslist of Locatieservices van Google moeten worden ingeschakeld</translation>
<translation id="254653220329944566">Schakelt cloudrapportage voor <ph name="PRODUCT_NAME" /> in</translation>
<translation id="2547854230073316008">Als je het beleid instelt, worden de resolutie en schaalfactor voor elk scherm ingesteld. De instellingen voor externe schermen worden toegepast op aangesloten schermen. (Het beleid wordt niet toegepast als een scherm de opgegeven resolutie of schaal niet ondersteunt.)
Als je <ph name="EXTERNAL_USE_NATIVE" /> instelt op True, negeert het beleid <ph name="EXTERNAL_WIDTH" /> en <ph name="EXTERNAL_HEIGHT" /> en worden externe schermen ingesteld op hun systeemeigen resolutie. Als je <ph name="EXTERNAL_USE_NATIVE" /> instelt op False, of dit en <ph name="EXTERNAL_WIDTH" /> of <ph name="EXTERNAL_HEIGHT" /> niet instelt, is het beleid niet van toepassing op externe schermen.
Als je de aanbevolen markering instelt op True, kunnen gebruikers de resolutie en schaalfactor van een scherm wijzigen via de instellingenpagina. Die instellingen worden echter teruggezet als opnieuw wordt opgestart. Als je de aanbevolen markering instelt op False of niet instelt, kunnen gebruikers de scherminstellingen niet wijzigen.
Opmerking: Stel <ph name="EXTERNAL_WIDTH" /> en <ph name="EXTERNAL_HEIGHT" /> in pixels in en <ph name="EXTERNAL_SCALE_PERCENTAGE" /> en <ph name="INTERNAL_SCALE_PERCENTAGE" /> in procenten.</translation>
<translation id="2548397295248733155">Dit beleid is beëindigd en wordt verwijderd in <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versie 85. Gebruik in plaats daarvan <ph name="POWER_MANAGEMENT_IDLE_SETTINGS_POLICY_NAME" />.
Specificeert de tijdsduur zonder gebruikersinvoer waarna het scherm wordt uitgeschakeld als er op de batterij wordt gewerkt.
Als dit beleid is ingesteld op een waarde groter dan nul, wordt hiermee de tijd aangegeven dat de gebruiker inactief moet zijn voordat het scherm door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> wordt uitgeschakeld.
Als dit beleid is ingesteld op nul, wordt het scherm niet door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> uitgeschakeld als de gebruiker inactief is.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt er een standaard tijdsduur gebruikt.
De beleidswaarde moet worden gespecificeerd in milliseconden. De opgegeven waarden moeten kleiner dan of gelijk zijn aan de inactieve vertraging.</translation>
<translation id="2548572254685798999">Gegevens over Safe Browsing rapporteren</translation>
<translation id="2550593661567988768">Alleen enkelzijdig afdrukken</translation>
<translation id="2552318891854145040">Als je het beleid instelt, wordt er een lijst met bookmarks ingesteld, waarbij elke bookmark een woordenboek is met de sleutels '<ph name="NAME" />' en '<ph name="URL_LABEL" />'. Deze sleutels bevatten de naam en target van de bookmark. Beheerders kunnen een submap instellen door een bookmark zonder de sleutel '<ph name="URL_LABEL" />', maar met de aanvullende sleutel '<ph name="CHILDREN" />' te definiëren. Deze sleutel bevat ook een lijst met bookmarks, waarvan sommige ook mappen kunnen zijn. Chrome vult onvolledige URL's aan alsof ze via de adresbalk zijn opgegeven. Zo wordt '<ph name="GOOGLE_COM" />' aangevuld tot '<ph name="HTTPS_GOOGLE_COM" />'.
Gebruikers kunnen de mappen waarin de bookmarks zijn geplaatst niet wijzigen (maar ze kunnen deze wel verbergen via de bookmarkbalk). De standaard mapnaam voor beheerde bookmarks is 'Beheerde bookmarks' maar je kunt deze naam wijzigen door een nieuw subwoordenboek aan het beleid toe te voegen met één sleutel met de naam '<ph name="TOPLEVEL_NAME" />' en met de gewenste map als waarde. Beheerde bookmarks worden niet gesynchroniseerd met het gebruikersaccount en kunnen niet worden gewijzigd via extensies.</translation>
<translation id="2552966063069741410">Tijdzone</translation>
<translation id="2562339630163277285">Hiermee kun je de URL opgeven van de zoekmachine die wordt gebruikt om instantresultaten te leveren. De URL moet de tekenreeks <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" /> bevatten. Deze tekenreeks wordt op het moment van de zoekopdracht vervangen door de tekst die de gebruiker tot op dat moment heeft getypt.
Dit beleid is optioneel. Als het beleid niet is ingesteld, worden er geen instantresultaten geleverd.
De URL voor de instantresultaten van Google kan worden opgegeven als: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="2567227673131796227">Dit beleid is beëindigd. Gebruik in plaats daarvan het beleid <ph name="NATIVE_MESSAGING_BLOCKLIST_POLICY_NAME" />.
Als je dit beleid inschakelt, geef je aan welke hosts voor systeemeigen berichten niet mogen worden geladen. Een weigeringslijst met de waarde <ph name="WILDCARD_VALUE" /> betekent dat alle hosts voor systeemeigen berichten worden geweigerd, tenzij ze expliciet zijn toegestaan.
Als je het beleid niet instelt, laadt <ph name="PRODUCT_NAME" /> alle geïnstalleerde hosts voor systeemeigen berichten.</translation>
<translation id="2568488785376704318">Dit beleid is beëindigd. Gebruik in plaats daarvan <ph name="REMOTE_ACCESS_HOST_DOMAIN_LIST_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="2571066091915960923">Schakelt de proxy voor het comprimeren van gegevens in of uit en voorkomt dat gebruikers deze instelling kunnen wijzigen.
Als je deze instelling in- of uitschakelt, kunnen gebruikers deze instelling niet wijzigen of overschrijven.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, is de proxyfunctie voor het comprimeren van gegevens beschikbaar en kunnen gebruikers kiezen of ze deze willen gebruiken.</translation>
<translation id="2575738503503093841">Specificeert de maximum vertraging in milliseconden tussen het ontvangen van een ongeldigverklaring van een beleid en het ophalen van het nieuwe beleid uit de apparaatbeheerservice.
Als je dit beleid instelt, wordt de standaardwaarde van 10.000 milliseconden overschreven. Geldige waarden voor dit beleid vallen binnen het bereik van 1000 (1 seconde) tot 300.000 (5 minuten). Waarden buiten dit bereik worden vast ingesteld op de respectieve grenswaarde.
Als je dit beleid niet instelt, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> de standaardwaarde van 10.000 milliseconden.</translation>
<translation id="257788512393330403">Het wachtwoord moet elke zes uur worden opgegeven</translation>
<translation id="2587719089023392205"><ph name="PRODUCT_NAME" /> instellen als standaardbrowser</translation>
<translation id="2592091433672667839">Duur van inactiviteit voordat de schermbeveiliging wordt weergegeven in het inlogvenster in de winkelmodus</translation>
<translation id="2592162121850992309">Als dit beleid is ingesteld op 'true' of niet is ingesteld, wordt hardwareversnelling ingeschakeld, tenzij een specifieke GPU-functie op de blacklist wordt gezet.
Als dit beleid is ingesteld op 'false', wordt hardwareversnelling uitgeschakeld.</translation>
<translation id="2593762551209145088">Safe Browsing is nooit actief.</translation>
<translation id="26023406105317310">Kerberos-accounts configureren</translation>
<translation id="2604182581880595781">Beleid met betrekking tot Network File Shares configureren.</translation>
<translation id="2615240493030733717">Informatie over tijdzone rapporteren</translation>
<translation id="2619966380594000538">Als je dit beleid inschakelt of niet instelt, worden beveiligingswaarschuwingen weergegeven als Chrome wordt gestart met bepaalde mogelijk schadelijke opdrachtregelmarkeringen.
Als dit beleid is uitgeschakeld, worden er geen beveiligingswaarschuwingen weergegeven als Chrome wordt gestart met bepaalde mogelijk schadelijke opdrachtregelmarkeringen.
In <ph name="MS_WIN_NAME" /> is deze functionaliteit alleen beschikbaar voor instanties die zijn gekoppeld aan een <ph name="MS_AD_NAME" />-domein, worden uitgevoerd in Windows 10 Pro of zijn ingeschreven voor 'Cloudbeheer voor de Chrome-browser'. In <ph name="MAC_OS_NAME" /> is deze functionaliteit alleen beschikbaar voor instanties die via MDM worden beheerd of via MCX aan een domein zijn gekoppeld.</translation>
<translation id="2623014935069176671">Wachten op initiële gebruikersactiviteit</translation>
<translation id="262740370354162807">Verzenden van documenten naar <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> inschakelen</translation>
<translation id="2632538643061793322">Als je het beleid instelt, kun je een lijst met URL-patronen maken om op te geven welke sites gebruikers mogen vragen om toegang tot een USB-apparaat.
Als je het beleid niet instelt, is <ph name="DEFAULT_WEB_USB_GUARD_SETTING_POLICY_NAME" />, indien ingesteld, van toepassing op alle sites. Zo niet, dan gelden de persoonlijke instellingen van gebruikers.
URL-patronen mogen geen conflict vormen met <ph name="WEB_USB_ASK_FOR_URLS_POLICY_NAME" />. Geen van beide beleidsregels krijgt voorrang als een URL overeenkomt met beide.
Ga naar https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/url-patterns voor gedetailleerde informatie over geldige <ph name="URL_LABEL" />-patronen.</translation>
<translation id="2633084400146331575">Gesproken feedback inschakelen</translation>
<translation id="2635872253077105112">Met dit beleid kun je de lijst met websites instellen die in een alternatieve browser moeten worden geopend. Elk item wordt behandeld als regel waarmee iets in een alternatieve browser wordt geopend. <ph name="PRODUCT_NAME" /> gebruikt deze regels bij de keuze of een URL in een alternatieve browser moet worden geopend. Als de add-in van <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> ingeschakeld is, schakelt <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> terug naar <ph name="PRODUCT_NAME" /> als de regels niet overeenkomen. Als regels elkaar tegenspreken, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> de meest specifieke regel.
Als je het beleid niet instelt, worden er geen websites aan de lijst toegevoegd.
Opmerking: Elementen kunnen ook aan deze lijst worden toegevoegd via het <ph name="USE_IE_SITELIST_POLICY_NAME" />- en <ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />-beleid.</translation>
<translation id="2640898752536996430">De gebruiker uitloggen.</translation>
<translation id="264093234299818170">Alle printers worden weergegeven, behalve printers op de blokkeringslijst.</translation>
<translation id="264252574246191885">Verborgen</translation>
<translation id="2647069081229792812">Bewerken van bookmarks in- of uitschakelen</translation>
<translation id="2649896281375932517">Gebruikers laten bepalen</translation>
<translation id="2650049181907741121">Actie die wordt ondernomen wanneer de gebruiker de klep sluit</translation>
<translation id="2658653824183107970">De verouderde <ph name="CORS" />-implementatie in plaats van de nieuwe <ph name="CORS" /> gebruiken</translation>
<translation id="2660846099862559570">Nooit een proxy gebruiken</translation>
<translation id="2664682171745499686">Waarschuwingen voor nagebootste domeinen onderdrukken voor domeinen</translation>
<translation id="2665422249821137126">De grote muisaanwijzer op het inlogscherm inschakelen</translation>
<translation id="2672012807430078509">Bepaalt of NTLM is ingeschakeld als verificatieprotocol voor SMB-activeringen</translation>
<translation id="2678503605767349615">Vereiste clientcertificaten voor het hele apparaat</translation>
<translation id="268577405881275241">De proxyfunctie voor het comprimeren van gegevens inschakelen</translation>
<translation id="2691668238491124549">Als je het beleid instelt (alleen zoals aanbevolen), worden aanbevolen landinstellingen voor een beheerde sessie bovenaan de lijst geplaatst, in de volgorde waarin ze in het beleid worden weergegeven. De eerste aanbevolen landinstelling is vooraf geselecteerd.
Als je het beleid niet instelt, wordt de landinstelling van de huidige UI vooraf geselecteerd.
Bij meer dan één aanbevolen landinstelling wordt aangenomen dat gebruikers willen kiezen tussen deze landinstellingen. De selectie van landinstelling en toetsenbordindeling wordt prominent weergegeven als een beheerde sessie wordt gestart. In andere gevallen wordt aangenomen dat de meeste gebruikers de vooraf geselecteerde landinstelling willen gebruiken. De selectie van landinstelling en toetsenbordindeling wordt minder prominent weergegeven als een beheerde sessie wordt gestart.
Als je het beleid instelt en automatisch inloggen inschakelt (bekijk het beleid <ph name="DEVICE_LOCAL_ACCOUNT_AUTO_LOGIN_ID_POLICY_NAME" /> en <ph name="DEVICE_LOCAL_ACCOUNT_AUTO_LOGIN_DELAY_POLICY_NAME" />), gebruikt de beheerde sessie de eerste aanbevolen landinstelling en de populairste overeenkomende toetsenbordindeling.
De vooraf geselecteerde toetsenbordindeling is altijd de populairste indeling die overeenkomt met de vooraf geselecteerde landinstelling. Gebruikers kunnen voor hun sessie altijd elke landinstelling kiezen die <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ondersteunt.</translation>
<translation id="2693108589792503178">Configureer de URL voor het wijzigen van het wachtwoord.</translation>
<translation id="269354856249562998">Als je het beleid instelt, kun je een lijst met URL-patronen maken om op te geven welke sites gebruikers mogen vragen om toegang tot een seriële poort.
Als je het beleid niet instelt, is <ph name="DEFAULT_SERIAL_GUARD_SETTING_POLICY_NAME" />, indien ingesteld, van toepassing op alle sites. Zo niet, dan gelden de persoonlijke instellingen van gebruikers.
Als URL-patronen niet overeenkomen met het beleid <ph name="SERIAL_BLOCKED_FOR_URLS_POLICY_NAME" /> (als er een overeenkomst is), krijgen <ph name="DEFAULT_SERIAL_GUARD_SETTING_POLICY_NAME" /> (indien ingesteld) of de persoonlijke instellingen van de gebruikers voorrang, in die volgorde.
URL-patronen mogen geen conflict vormen met <ph name="SERIAL_BLOCKED_FOR_URLS_POLICY_NAME" />. Geen van beide beleidsregels krijgt voorrang als een URL met beide overeenkomt.
Ga naar https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/url-patterns voor gedetailleerde informatie over geldige <ph name="URL_LABEL" />-patronen.</translation>
<translation id="2694143893026486692">Vastgezet vergrootglas ingeschakeld</translation>
<translation id="2696077732471707315">
Dit beleid is verwijderd in M77.
Dit beleid is van toepassing op het inlogscherm. Raadpleeg ook het beleid <ph name="SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" /> dat van toepassing is op de gebruikerssessie. Het wordt aangeraden beide beleidsregels op dezelfde waarde in te stellen. Als de waarden niet overeenkomen, kan er bij het starten van een gebruikerssessie terwijl de door het gebruikersbeleid gespecificeerde waarde wordt toegepast, een vertraging optreden.
</translation>
<translation id="2702023190395322609">Media-aanbevelingen inschakelen</translation>
<translation id="2706708761587205154">Afdrukken alleen toestaan met pincode</translation>
<translation id="2707873794476722903">Safe Browsing is actief in de standaardmodus.</translation>
<translation id="2716623398185506073">Als je het beleid inschakelt, rapporteren ingeschreven apparaten hardwarestatistieken en ID's met betrekking tot de stroomstatus.
Als je dit beleid uitschakelt of niet instelt, rapporteren ingeschreven apparaten geen statistieken met betrekking tot de stroomstatus.</translation>
<translation id="2725855586003209701">Als je het beleid inschakelt of niet instelt, rapporteren ingeschreven apparaten de lijst met apparaatgebruikers die onlangs zijn ingelogd.
Als je het beleid uitschakelt, rapporteren ingeschreven apparaten de lijst met gebruikers niet.</translation>
<translation id="2731627323327011390">Gebruik van certificaten van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> voor ARC-apps uitschakelen</translation>
<translation id="2742843273354638707">De app en voettekstlink voor de Chrome Web Store verbergen op de pagina 'Nieuw tabblad' en in de App Launcher van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Als dit beleid is ingesteld op 'True', zijn de pictogrammen verborgen.
Als dit beleid is ingesteld op 'False' of niet is ingesteld, zijn de pictogrammen zichtbaar.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Protocolhandlers registreren</translation>
<translation id="2746016768603629042">Dit beleid is verouderd. Gebruik in plaats hiervan DefaultJavaScriptSetting.
Dit beleid kan worden gebruikt om JavaScript in <ph name="PRODUCT_NAME" /> uit te schakelen.
Als deze instelling is uitgeschakeld, kunnen webpagina's JavaScript niet gebruiken en kan de gebruiker die instelling niet wijzigen.
Als deze instelling is ingeschakeld of niet wordt ingesteld, kunnen webpagina's JavaScript gebruiken, maar kan de gebruiker die instelling wijzigen.</translation>
<translation id="2752046642026416564">Als je het beleid inschakelt of niet instelt, kan <ph name="PRODUCT_NAME" /> de hosts voor systeemeigen berichten gebruiken die zijn geïnstalleerd op gebruikersniveau.
Als je het beleid uitschakelt, kan <ph name="PRODUCT_NAME" /> deze hosts alleen gebruiken als ze zijn geïnstalleerd op systeemniveau.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Het bereik beperken van lokale UDP-poorten die door WebRTC worden gebruikt</translation>
<translation id="2757054304033424106">Typen extensies/apps die mogen worden geïnstalleerd</translation>
<translation id="2758689548159678032">Als dit beleid is ingeschakeld, stuurt de <ph name="PRODUCT_NAME" />-functie gedetailleerde verzoekheaders met informatie over de browser en omgeving van de gebruiker.
Dit is een aanvullende functie, maar de nieuwe headers kunnen de juiste weergave verhinderen van sommige websites die de tekens in deze verzoeken beperken.
Als dit beleid is ingeschakeld of niet is ingesteld, wordt de <ph name="PRODUCT_NAME" />-functie uitgeschakeld. Als het beleid is uitgeschakeld, is de functie niet beschikbaar.
Dit bedrijfsbeleid is voor kortdurende aanpassing en wordt verwijderd in Chrome 88.</translation>
<translation id="2759224876420453487">Het gebruikersgedrag beheren in een multiprofielsessie</translation>
<translation id="2759426227259007018">Als je het beleid instelt, geef je de apps op die gebruikers kunnen inschakelen als notitie-app op het vergrendelscherm van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Als de voorkeurs-app op het vergrendelscherm staat, wordt er een UI-element voor het starten van de gewenste notitie-app op het scherm weergegeven. Als de app wordt gestart, kan deze een venster bovenop het vergrendelscherm maken en notities maken in deze context. De app kan gemaakte notities importeren naar de primaire gebruikerssessie als de sessie ontgrendeld is. Alleen notitie-apps voor <ph name="PRODUCT_NAME" /> worden ondersteund op het vergrendelscherm.
Als je het beleid instelt, kunnen gebruikers een app inschakelen op het vergrendelscherm als de extensie-ID van de app is opgenomen in de beleidslijstwaarde. Dit betekent dat als je dit beleid instelt op een lege lijst, het maken van notities op het vergrendelscherm wordt uitgeschakeld. Het beleid met een app-ID betekent niet noodzakelijkerwijs dat gebruikers de app als notitie-app op het vergrendelscherm kunnen inschakelen. In <ph name="PRODUCT_NAME" /> 61 wordt de reeks beschikbare apps bijvoorbeeld ook beperkt door het platform.
Als je het beleid niet instelt, gelden er geen beleidsbeperkingen voor de reeks apps die de gebruiker kan inschakelen op het vergrendelscherm.</translation>
<translation id="2761483219396643566">Inactieve waarschuwingsvertraging wanneer op de batterij wordt gewerkt</translation>
<translation id="2765601181281280493">Als je het beleid instelt, kun je een lijst met URL-patronen maken om op te geven welke sites gebruikers niet mogen vragen om toegang tot een seriële poort.
Als je het beleid niet instelt, is <ph name="DEFAULT_SERIAL_GUARD_SETTING_POLICY_NAME" />, indien ingesteld, van toepassing op alle sites. Zo niet, dan gelden de persoonlijke instellingen van de gebruiker.
Als URL-patronen niet overeenkomen met het beleid <ph name="SERIAL_ASK_FOR_URLS_POLICY_NAME" /> (als er een overeenkomst is), krijgen <ph name="DEFAULT_SERIAL_GUARD_SETTING_POLICY_NAME" /> (indien ingesteld) of de persoonlijke instellingen van de gebruikers voorrang, in die volgorde.
URL-patronen mogen geen conflict vormen met <ph name="SERIAL_ASK_FOR_URLS_POLICY_NAME" />. Geen van beide beleidsregels krijgt voorrang als een URL met beide overeenkomt.
Ga naar https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/url-patterns voor gedetailleerde informatie over geldige <ph name="URL_LABEL" />-patronen.</translation>
<translation id="2769952903507981510">De vereiste domeinnaam configureren voor hosts voor externe toegang</translation>
<translation id="2787173078141616821">Informatie over de status van Android rapporteren</translation>
<translation id="2787774054174244402">Als je het beleid instelt op 'True', kunnen gebruikers niets naar externe opslagapparaten schrijven.
Als je 'ExternalStorageReadOnly' instelt op 'False' of niet instelt, kunnen gebruikers bestanden voor externe opslagapparaten met schrijffunctie maken en wijzigen, tenzij de externe opslag is geblokkeerd. (Je kunt externe opslag blokkeren door 'ExternalStorageDisable' in te stellen op 'True'.)</translation>
<translation id="2796714419743648316">Toelatingslijst voor tijdslimieten per app</translation>
<translation id="2796896367838042659">Dit beleid geeft aan welke apps en URL's op de witte lijst voor gebruiksbeperkingen per app moeten worden gezet.
De geconfigureerde witte lijst wordt toegepast op de apps die zijn geïnstalleerd in <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> voor de betreffende gebruiker met tijdslimieten per app.
De geconfigureerde witte lijst kan alleen worden toegepast op onderliggende gebruikersaccounts en wordt van kracht als het beleid <ph name="PER_APP_TIME_LIMITS_POLICY_NAME" /> is ingesteld.
De geconfigureerde witte lijst wordt toegepast op apps en URL's zodat ze niet worden geblokkeerd door tijdslimieten per app.
Toegang tot URL's op de witte lijst telt niet mee voor de Chrome-tijdslimiet.
Voeg reguliere expressies voor URL's toe aan |url_list| om URL's op de witte lijst te zetten die overeenkomen met een of meer van de reguliere expressies op de lijst.
Voeg een app met de bijbehorende |app_id| en |app_type| aan |app_list| toe om de app op de witte lijst te zetten.
Dit beleid is verouderd. Gebruik in plaats daarvan <ph name="PER_APP_TIME_LIMITS_ALLOWLIST" />.
</translation>
<translation id="2799297758492717491">Automatisch afspelen van media toestaan op een witte lijst met URL-patronen</translation>
<translation id="2801065672151277034">Instellingen voor certificaatbeheer</translation>
<translation id="2801155097555584385">Een custom startpunt voor batterijoplading opgeven in procenten</translation>
<translation id="2805707493867224476">Alle sites toestaan pop-ups weer te geven</translation>
<translation id="2808013382476173118">Maakt het gebruik van STUN-servers mogelijk wanneer externe clients verbinding proberen te maken met dit apparaat.
Als deze instelling is ingeschakeld, kunnen externe clients deze apparaten zien en hiermee verbinding maken, zelfs als ze worden gescheiden door een firewall.
Als deze instelling is uitgeschakeld en uitgaande UDP-verbindingen worden gefilterd door de firewall, staat dit apparaat alleen verbindingen toe met clientapparaten binnen het lokale netwerk.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt de instelling ingeschakeld.</translation>
<translation id="2813281962735757923">Met dit beleid wordt bepaald in welke perioden het <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-apparaat geen toestemming heeft om automatisch op updates te controleren.
Wanneer dit beleid is ingesteld op een niet-lege lijst met perioden geldt het volgende:
Apparaten kunnen tijdens de opgegeven perioden niet automatisch controleren op updates. Apparaten die een rollback vereisen of die een lagere versie dan de minimum <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versie gebruiken, worden niet beïnvloed door dit beleid vanwege mogelijke beveiligingsproblemen. Bovendien blokkeert dit beleid geen updatecontroles die door gebruikers of beheerders worden aangevraagd.
Wanneer dit beleid is uitgeschakeld of geen perioden bevat, geldt het volgende:
Er worden geen automatische updatecontroles geblokkeerd door dit beleid, maar deze kunnen wel worden geblokkeerd door andere beleidsregels. Deze functie is alleen ingeschakeld op Chrome-apparaten die zijn geconfigureerd als kiosken die automatisch worden gestart. Andere apparaten worden niet beperkt door dit beleid.</translation>
<translation id="2818074121667686266">Als je het beleid inschakelt of niet instelt, wordt gebruikers in een prompt om toegang tot audio-opnamen gevraagd, met uitzondering van de URL's die zijn ingesteld in de lijst AudioCaptureAllowedUrls.
Als je het beleid uitschakelt, worden prompts uitgeschakeld en zijn audio-opnamen alleen beschikbaar voor URL's die zijn ingesteld in de lijst AudioCaptureAllowedUrls.
Opmerking: Dit beleid is van invloed op alle audio-invoer (en niet alleen op de ingebouwde microfoon).</translation>
<translation id="2823870601012066791">Locatie van Windows-register voor <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-clients:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Incognito aanzetten</translation>
<translation id="2829975392104323514">Met dit beleid wordt bepaald of er informatie moet worden gerapporteerd die kan worden gebruikt om machines te identificeren, zoals machinenaam en netwerkadressen.
Als het beleid <ph name="CLOUD_REPORTING_ENABLED_POLICY_NAME" /> niet is ingesteld of is uitgeschakeld, wordt dit beleid genegeerd.
Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op True, worden er gegevens verzameld die kunnen worden gebruikt om machines te identificeren.
Als dit beleid is ingesteld op False, worden er geen gegevens verzameld die kunnen worden gebruikt om machines te identificeren.
Dit beleid is alleen van kracht als de machine is ingeschreven met <ph name="CLOUD_MANAGEMENT_ENROLLMENT_TOKEN" /> voor <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="283478052049914107">Als je het beleid inschakelt en een niet-standaard poort opgeeft (dat wil zeggen, een andere poort dan 80 of 443), wordt deze poort opgenomen in de gegenereerde Kerberos-SPN.
Als je het beleid uitschakelt of niet instelt, bevat de gegenereerde Kerberos-SPN geen poort.</translation>
<translation id="283695852388224413">Als dit beleid is ingesteld, wordt de opgegeven maximale pincodelengte afgedwongen. Een waarde van nul of lager betekent dat er geen maximale lengte is. In dat geval kan de gebruiker een pincode van elke lengte instellen. Als deze instelling lager is dan <ph name="PIN_UNLOCK_MINIMUM_LENGTH_POLICY_NAME" /> maar hoger dan nul, is de maximale lengte hetzelfde als de minimale lengte.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt er geen maximale lengte afgedwongen.</translation>
<translation id="2838830882081735096">Gegevensmigratie en ARC niet toestaan</translation>
<translation id="2839294585867804686">Instellingen voor Network File Shares</translation>
<translation id="284288632677954003">URL van een XML-bestand dat URL's bevat die nooit overschakeling naar een andere browser veroorzaken.</translation>
<translation id="2854607717796010700">Informatie rapporteren over het geheugen van een apparaat.
Als het beleid is ingesteld op False of niet is ingesteld, wordt de informatie niet gerapporteerd.
Als het beleid is ingesteld op True, wordt informatie over het geheugen van het apparaat gerapporteerd.</translation>
<translation id="285480231336205327">Modus voor hoog contrast inschakelen</translation>
<translation id="2854919890879212089">Zorgt ervoor dat <ph name="PRODUCT_NAME" /> de standaardprinter van het systeem gebruikt als standaardkeuze bij Afdrukvoorbeeld in plaats van de laatst gebruikte printer.
Als je deze instelling uitschakelt of geen waarde instelt, gebruikt Afdrukvoorbeeld de laatst gebruikte printer als standaardbestemming.
Als je deze instelling inschakelt, gebruikt Afdrukvoorbeeld de standaardprinter van het besturingssysteem als standaardbestemming.</translation>
<translation id="285627849510728211">Dagconfiguratie voor geavanceerde batterijoplaadmodus instellen</translation>
<translation id="2856674246949497058">Herstel en blijf op de doelversie als de OS-versie nieuwer is dan de doelversie. Voer een powerwash uit tijdens het proces.</translation>
<translation id="2869762730352628426">Automatisch klikken op het inlogscherm inschakelen</translation>
<translation id="2872961005593481000">Afsluiten</translation>
<translation id="2874209944580848064">Opmerking voor <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-apparaten die Android-apps ondersteunen:</translation>
<translation id="2875192972412983412">Specificeert de subset van afdrukservers die worden aangeroepen voor serverprinters.
Als dit beleid wordt gebruikt, zijn alleen serverprinters beschikbaar met ID's die overeenkomen met de waarden in dit beleid.
De ID's moeten overeenkomen met het veld 'id' in het bestand dat is gespecificeerd in <ph name="EXTERNAL_PRINT_SERVERS_POLICY" />.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt er niet gefilterd en wordt er rekening gehouden met alle afdrukservers.</translation>
<translation id="2877225735001246144">CNAME-lookup uitschakelen bij het verwerken van Kerberos-authenticatie</translation>
<translation id="2886215882246310669">Bepaalt of <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> toestaat dat er nieuwe Family Link-gebruikersaccounts worden toegevoegd aan het apparaat.
Dit beleid is alleen nuttig in combinatie met <ph name="DEVICE_USER_ALLOWLIST_POLICY_NAME" />. Met dit beleid worden ook andere Family Link-accounts toegestaan dan de accounts die zijn gedefinieerd in de toelatingslijst.
Dit beleid heeft geen effect op andere beleidsregels voor inloggen Het beleid heeft met name geen effect wanneer:
- Het toevoegen van nieuwe gebruikers aan het apparaat is uitgeschakeld met het beleid <ph name="DEVICE_ALLOW_NEW_USERS_POLICY_NAME" />.
- Het toevoegen van alle gebruikers is toegestaan met het beleid <ph name="DEVICE_USER_ALLOWLIST_POLICY_NAME" />.
Als dit beleid is ingesteld op False (of niet is ingesteld), worden er geen aanvullende regels toegepast op Family Link-accounts.
Als dit beleid is ingesteld op True, zijn er naast de accounts die zijn gedefinieerd in <ph name="DEVICE_USER_ALLOWLIST_POLICY_NAME" /> ook nieuwe Family Link-gebruikersaccounts toegestaan.</translation>
<translation id="2886969306951284125">Als Android-apps zijn ingeschakeld en je het beleid instelt op True, rapporteren ingeschreven apparaten Android-statusinformatie.
Als je het beleid uitschakelt of niet instelt, rapporteren ingeschreven apparaten geen Android-statusinformatie.</translation>
<translation id="2890645751406497668">Automatisch rechten verlenen aan deze sites om verbinding te maken met USB-apparaten met de opgegeven leveranciers- en product-ID's.</translation>
<translation id="2892414556511568464">Hiermee beperk je afdrukken in de duplexmodus. Als er geen beleid is ingesteld of de instelling leeg is, gelden er geen beperkingen.</translation>
<translation id="2893546967669465276">Systeemlogboeken naar de beheerserver verzenden</translation>
<translation id="2899002520262095963">Android-apps kunnen de netwerkconfiguraties en CA-certificaten gebruiken die via dit beleid zijn ingesteld, maar hebben geen toegang tot bepaalde configuratieopties.</translation>
<translation id="2899213072616346687">Beperkt de modus voor afdrukken met achtergrondbeelden. Als er geen beleid is ingesteld, gelden er geen beperkingen.</translation>
<translation id="290002216614278247">Hiermee kun je de gebruikerssessie vergrendelen op basis van de tijd op de client of de gebruikslimiet van de dag.
Met |time_window_limit| kun je een dagelijks tijdvenster opgeven waarin de gebruikerssessie moet worden vergrendeld. Omdat er slechts één regel voor elke dag van de week wordt ondersteund, mag de reeks |entries| qua grootte variëren van 0-7. |starts_at| en |ends_at| geven het begin en het einde van het tijdvenster aan. Als |ends_at| kleiner is dan |starts_at|, betekent dit dat |time_limit_window| eindigt op de volgende dag. |last_updated_millis| is de UTC-tijdstempel voor de laatste keer dat deze invoer is geüpdatet en wordt als reeks verzonden, omdat de tijdstempel niet in een geheel getal past.
Met |time_usage_limit| kun je een dagelijkse schermlimiet opgeven. Wanneer de gebruiker deze limiet bereikt, wordt de gebruikerssessie vergrendeld. Er is een eigenschap voor elke dag van de week en deze mag alleen worden ingesteld als er een actieve limiet voor die dag bestaat. |usage_quota_mins| is de hoeveelheid tijd waarin het beheerde apparaat op een dag kan worden gebruikt en |reset_at| is het tijdstip waarop de gebruikslimiet wordt vernieuwd. De standaardwaarde voor |reset_at| is middernacht ({'hour': 0, 'minute': 0}). |last_updated_millis| is de UTC-tijdstempel voor de laatste keer dat deze invoer is geüpdatet en wordt als reeks verzonden omdat de tijdstempel niet in een geheel getal past.
Met |overrides| kun je tijdelijk een of meer van de vorige regels ongeldig maken.
* Als time_window_limit en time_usage_limit geen van beide actief zijn, kun je |LOCK| gebruiken om het apparaat te vergrendelen.
* Met |LOCK| wordt een gebruikerssessie tijdelijk vergrendeld totdat de volgende time_window_limit of time_usage_limit begint.
* Met |UNLOCK| kun je een gebruikerssessie ontgrendelen die is vergrendeld door time_window_limit of time_usage_limit.
|created_time_millis| is de UTC-tijdstempel voor het maken van de overschrijving en wordt als reeks verzonden omdat de tijdstempel niet in een geheel getal past. Deze variabele wordt gebruikt om te bepalen of deze overschrijving nog steeds moet worden toegepast. Als de momenteel actieve tijdslimietfunctie (time_usage_limit of time_window_limit) is gestart nadat de overschrijving is gemaakt, onderneemt deze geen actie. Daarnaast is het zo dat de overschrijving niet wordt toegepast als deze is gemaakt vóór de laatste wijziging van de actieve time_window_limit of time_usage_window.
Er kunnen meerdere overschrijvingen worden verzonden. De nieuwste geldige invoer is de invoer die wordt toegepast.</translation>
<translation id="2901725272378498025">Beveiligingswaarschuwingen voor opdrachtregelmarkeringen inschakelen</translation>
<translation id="2905984450136807296">Levensduur van verificatiegegevens in cachegeheugen</translation>
<translation id="2906874737073861391">Lijst met app-pakketextensies</translation>
<translation id="2908277604670530363">Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen met de proxyserver</translation>
<translation id="2919544577647246857">Definieert de lijst met gebruikers die toestemming hebben om op het apparaat in te loggen. De invoer heeft de vorm <ph name="USER_ALLOWLIST_ENTRY_FORMAT" />, zoals <ph name="USER_WHITELIST_ENTRY_EXAMPLE" />. Als je willekeurige gebruikers toegang wilt geven tot een domein, gebruik je invoer in de vorm <ph name="USER_ALLOWLIST_ENTRY_WILDCARD" />.
Als dit beleid niet is geconfigureerd, zijn er geen beperkingen voor welke gebruikers mogen inloggen. Als je nieuwe gebruikers wilt maken, moet het beleid <ph name="DEVICE_ALLOW_NEW_USERS_POLICY_NAME" /> correct zijn ingesteld.
Als <ph name="DEVICE_FAMILY_LINK_ACCOUNTS_ALLOWED_POLICY_NAME" /> niet is ingesteld, zijn extra Family Link-gebruikers toegestaan voor de accounts die in dit beleid zijn gedefinieerd.</translation>
<translation id="2921222258441684334">Als je het beleid instelt op 1, kunnen sites de fysieke locatie van gebruikers standaard bijhouden. Als je het beleid instelt op 2, wordt het bijhouden van de fysieke locatie van gebruikers standaard geblokkeerd. Je kunt het beleid zo instellen dat om goedkeuring wordt gevraagd als een site de fysieke locatie van gebruikers wil bijhouden.
Als je het beleid niet instelt, is het beleid <ph name="ASK_GEOLOCATION_POLICY_NAME" /> van toepassing maar kunnen gebruikers deze instelling wijzigen.</translation>
<translation id="2940127076681735544">Als je dit beleid instelt op een geldige URL, downloadt <ph name="PRODUCT_NAME" /> de lijst met sites van die URL en worden de regels toegepast alsof ze zijn ingesteld met het <ph name="SITELIST_POLICY_NAME" />-beleid.
Als je dit beleid niet instelt (of instelt op een ongeldige URL), gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> dit beleid niet als een bron van regels die overschakeling naar een andere browser regelen.
Opmerking: Dit beleid verwijst naar een XML-bestand met dezelfde indeling als het beleid <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> van <ph name="IE_PRODUCT_NAME" />. Hiermee worden regels vanuit een XML-bestand geladen, zonder dat deze regels worden gedeeld met <ph name="IE_PRODUCT_NAME" />. Bekijk meer informatie over het beleid <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> van <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> (https://docs.microsoft.com/internet-explorer/ie11-deploy-guide/what-is-enterprise-mode)</translation>
<translation id="2949765875529121431">Als je het beleid instelt, geef je een lijst met hostnamen op die worden overgeslagen als het HSTS-beleid wordt gecontroleerd dat verzoeken kan upgraden van HTTP naar HTTPS. In dit beleid zijn alleen hostnamen met 1 label toegestaan. Hostnamen moeten een canonieke URL hebben. Eventuele IDN's moeten worden omgezet naar de A-labelindeling en alle ASCII-letters moeten kleine letters zijn. Dit beleid is alleen van toepassing op de vermelde specifieke hostnamen en niet op de subdomeinen van die namen.</translation>
<translation id="2952347049958405264">Beperkingen:</translation>
<translation id="2957047180944828740">Hiermee geef je aan of niet-beveiligde websites verzoeken mogen sturen naar meer-privé netwerkeindpunten</translation>
<translation id="2957506574938329824">Niet toestaan dat sites toegang tot Bluetooth-apparaten vragen via de Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2957513448235202597">Accounttype voor <ph name="HTTP_NEGOTIATE" />-verificatie</translation>
<translation id="2959469725686993410">Wifi-toegangspunten altijd verzenden naar de server wanneer de tijdzone wordt bepaald</translation>
<translation id="2959898425599642200">Regels voor proxyomzeiling</translation>
<translation id="2960128438010718932">De gefaseerde planning voor het toepassen van nieuwe updates</translation>
<translation id="2960691910306063964">Verificatie zonder pincode in- of uitschakelen voor hosts voor externe toegang</translation>
<translation id="2969797921412053304">Met dit beleid wordt ingesteld welke URL's toegang krijgen tot attesten van apparaatidentiteit op afstand tijdens het SAML-proces op het inlogscherm.
Als een URL overeenkomt met een van de patronen die zijn opgegeven via dit beleid, kan de URL een HTTP-header ontvangen met een reactie op een externe attestuitdaging voor een attest van apparaatidentiteit en apparaatstatus.
Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op een lege lijst, kunnen URL's niet gebruikmaken van extern attest op het inlogscherm.
URL's moeten een HTTPS-schema hebben, zoals 'https://example.com'.
Ga naar https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/url-patterns voor gedetailleerde informatie over geldige URL-patronen.</translation>
<translation id="2985927503455169394">De standaard modus voor introductie van de Assistent gebruiken</translation>
<translation id="2987155890997901449">ARC inschakelen</translation>
<translation id="2987227569419001736">Gebruik van de Web Bluetooth API beheren</translation>
<translation id="2988481278211008583">Als je het beleid inschakelt, wordt de waarde van de manifestsleutel <ph name="REQUIRED_PLATFORM_VERSION" /> voor de automatisch gelanceerde kiosk-app zonder vertraging gebruikt als voorvoegsel voor de doelversie van de automatische update.
Als je het beleid uitschakelt of niet instelt, wordt de manifestsleutel <ph name="REQUIRED_PLATFORM_VERSION" /> genegeerd en verloopt de automatische update zoals gebruikelijk.
Waarschuwing: Delegeer het beheer van de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versie niet aan een kiosk-app, omdat deze mogelijk voorkomt dat het apparaat software-updates en essentiële beveiligingsoplossingen ontvangt. Als je het beheer van de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versie delegeert, kan dit een risico opleveren voor gebruikers.</translation>
<translation id="299519952839316970">Dit beleid is beëindigd en wordt verwijderd in <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versie 88. Openbare sessies worden niet meer ondersteund. Gebruik <ph name="DEVICE_LOCAL_ACCOUNTS_POLICY_NAME" /> om beheerde gastsessies te configureren.
Als dit beleid is ingesteld op 'False', gedragen beheerde gastsessies zich zoals aangegeven in https://support.google.com/chrome/a/answer/3017014 - de standaard 'Openbare sessie'.
Als dit beleid is ingesteld op 'True' of niet is ingesteld, hanteren beheerde gastsessie het gedrag van een beheerde sessie, waardoor veel van de beperkingen voor reguliere openbare sessies komen te vervallen.
Als dit beleid is ingesteld, kan de gebruiker het niet wijzigen of overschrijven.</translation>
<translation id="3001285126226650303">Hiermee kan <ph name="PRODUCT_NAME" /> experimentele beleidsregels laden.
WAARSCHUWING: Experimentele beleidsregels worden niet ondersteund en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd of verwijderd uit toekomstige versies van de browser.
Een experimentele beleidsregel is mogelijk niet compleet of kan bekende of onbekende fouten bevatten. De beleidsregel kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of zelfs worden verwijderd. Door experimentele beleidsregels in te schakelen, kun je browsergegevens kwijtraken of je veiligheid of privacy in gevaar brengen.
Als een beleidsregel niet in de lijst wordt vermeld en niet officieel is uitgebracht, wordt de waarde hiervan genegeerd in het bètakanaal en het stabiele kanaal.
Als een beleidsregel in de lijst wordt vermeld en niet officieel is uitgebracht, wordt de waarde hiervan toegepast.
Dit beleid heeft geen invloed op al uitgebrachte beleidsregels.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Notitie-apps die zijn toegestaan op het <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-vergrendelscherm toevoegen aan de witte lijst</translation>
<translation id="3020953534071988875">Als je dit beleid configureert, wordt Ambient-verificatie voor incognito- en gastprofielen toegestaan/niet toegestaan in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ambient-verificatie is HTTP-verificatie met standaardgegevens als er geen expliciete gegevens worden verstrekt via uitdaging/reactie-schema's van NTLM/Kerberos/Negotiate.
Als je <ph name="REGULAR_ONLY_OPTION_NAME" /> (waarde 0) instelt, is Ambient-verificatie alleen toegestaan voor normale sessies. Ambient-verificatie is dan niet toegestaan voor incognito- en gastsessies.
Als je <ph name="INCOGNITO_AND_REGULAR_OPTION_NAME" /> (waarde 1) instelt, is Ambient-verificatie toegestaan voor normale en incognitosessies. Ambient-verificatie is dan niet toegestaan voor gastsessies.
Als je <ph name="GUEST_AND_REGULAR_OPTION_NAME" /> (waarde 2) instelt, is Ambient-verificatie toegestaan voor normale en gastsessies. Ambient-verificatie is dan niet toegestaan voor incognitosessies.
Als je <ph name="ALL_OPTION_NAME" /> (waarde 3) instelt, is Ambient-verificatie toegestaan voor alle sessies.
Ambient-verificatie is altijd toegestaan voor normale profielen.
Als het beleid niet is ingesteld in versie 81 en hoger van <ph name="PRODUCT_NAME" />, wordt Ambient-verificatie alleen ingeschakeld in normale sessies.</translation>
<translation id="3021288356473993647">Dit beleid beheert realtime checks om niet-beveiligde URL's te identificeren.
Als dit beleid niet is ingesteld of is uitgeschakeld, worden de Safe Browsing-checks van de consument toegepast. Safe Browsing-checks van de consument kunnen nog steeds realtime lookups bevatten, afhankelijk van de waarde van de instelling 'Zoekopdrachten en browsefunctionaliteit verbeteren' en de waarde van het beleid 'UrlKeyedAnonymizedDataCollectionEnabled'.
Als dit beleid is ingeschakeld, worden URL's verstuurd om in realtime te worden gescand op basis van de servicevoorwaarden van het bedrijf. Dit leidt ertoe dat Chrome URL's stuurt naar Google Cloud of derden die je zelf kiest om ze in realtime te checken. De consumentenversie van realtime lookups met Safe Browsing wordt uitgeschakeld.
Dit beleid kan alleen worden ingesteld via de Google Beheerdersconsole.</translation>
<translation id="3021562480854470924">Aantal mijlpalen dat rollback kan terugzetten</translation>
<translation id="3023572080620427845">URL van een XML-bestand dat URL's bevat voor laden in een alternatieve browser.</translation>
<translation id="3025855836862205995">Dit beleid is beëindigd. Gebruik in plaats daarvan het beleid '<ph name="EXTENSION_INSTALL_BLOCKLIST_POLICY_NAME" />'.
Als je het beleid instelt, geef je aan welke extensies gebruikers niet kunnen installeren. Eerder geïnstalleerde extensies worden uitgeschakeld als ze verboden zijn en gebruikers ze niet opnieuw inschakelen. Als een verboden extensie wordt verwijderd van de blokkeringslijst, wordt de extensie automatisch weer ingeschakeld. Gebruik de waarde <ph name="ALL_EXTENSIONS" /> om alle extensies te verbieden, behalve de extensies die expliciet worden toegestaan.
Als je het beleid niet instelt, kunnen gebruikers elke extensie installeren in <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3026740867910702435">De toegankelijkheidsfunctie 'Grote muisaanwijzer' op het inlogscherm inschakelen.
Als dit beleid is ingesteld op True, is de grote muisaanwijzer altijd ingeschakeld op het inlogscherm.
Als dit beleid is ingesteld op False, is de grote muisaanwijzer altijd uitgeschakeld op het inlogscherm.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit niet wijzigen of overschrijven.
Als dit beleid niet is ingesteld, is de grote muisaanwijzer in eerste instantie uitgeschakeld op het inlogscherm, maar kan de gebruiker deze op elk gewenst moment inschakelen.</translation>
<translation id="3030000825273123558">Rapportage van statistieken inschakelen</translation>
<translation id="3038323923255997294">Doorgaan met uitvoeren van achtergrondapps als <ph name="PRODUCT_NAME" /> is gesloten</translation>
<translation id="3041887182529293512">Als je het beleid instelt op 'True' of niet instelt, worden automatisch gegenereerde contentsuggesties weergegeven op de pagina 'Nieuw tabblad', op basis van de browsegeschiedenis, interesses of locatie van de gebruiker.
Als je het beleid instelt op 'False', worden er geen automatisch gegenereerde contentsuggesties weergegeven op de pagina 'Nieuw tabblad'.</translation>
<translation id="3046192273793919231">Netwerkpakketten verzenden naar de beheerserver om de online status bij te houden</translation>
<translation id="3047732214002457234">Bepalen hoe Chrome Cleanup gegevens doorgeeft aan Google</translation>
<translation id="3048744057455266684">Als dit beleid is ingesteld en een zoek-URL die is voorgesteld vanuit de omnibox, deze parameter in de zoekreeks of in de fragment-ID bevat, geeft de suggestie de zoektermen en zoekprovider weer en niet de onbewerkte zoek-URL.
Dit beleid is optioneel. Als het niet wordt ingesteld, wordt er geen vervanging van zoektermen uitgevoerd.
Dit beleid wordt alleen gerespecteerd als het beleid 'DefaultSearchProviderEnabled' is ingeschakeld.</translation>
<translation id="3053265701996417839">Microsoft Windows 7</translation>
<translation id="3066446511111537292">Toestaan dat gekoppelde gebruikers van dit apparaat ADB-sideloading gebruiken</translation>
<translation id="3072045631333522102">Screensaver voor gebruik in het inlogvenster in de winkelmodus</translation>
<translation id="3072788420987305247">Als je het beleid inschakelt of niet instelt, worden mediabedieningsopties op het vergrendelscherm weergegeven als gebruikers het apparaat vergrendelen terwijl er media wordt afgespeeld.
Als je het beleid uitschakelt, wordt mediabediening op het vergrendelscherm uitgeschakeld.</translation>
<translation id="3072847235228302527">De Servicevoorwaarden instellen voor een apparaat-lokaal account</translation>
<translation id="3086995894968271156">De Cast-receiver instellen in <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3091832372132789233">Batterijen opladen van apparaten die ook zijn aangesloten op een externe voedingsbron.</translation>
<translation id="309416443108680956">Hiermee wordt aangegeven wat er gebeurt als een gebruiker die verificatie via een beveiligingstoken uitvoert (bijv. met een smartcard), dat token verwijdert tijdens een sessie. <ph name="SECURITY_TOKEN_SESSION_BEHAVIOR_IGNORE" />: Er gebeurt niets. <ph name="SECURITY_TOKEN_SESSION_BEHAVIOR_LOCK" />: Het scherm wordt vergrendeld tot de gebruiker de verificatie opnieuw uitvoert. <ph name="SECURITY_TOKEN_SESSION_BEHAVIOR_LOGOUT" />: De sessie wordt beëindigd en de gebruiker wordt uitgelogd. Als je dit beleid niet instelt, geldt de standaardwaarde <ph name="SECURITY_TOKEN_SESSION_BEHAVIOR_IGNORE" />.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Lijst met ingeschakelde plug-ins</translation>
<translation id="3101501961102569744">Kies hoe je proxyserverinstellingen wilt specificeren</translation>
<translation id="3101709781009526431">Datum en tijd</translation>
<translation id="3110248563985502478">Dit beleid is beëindigd in M88. Flash wordt niet meer ondersteund door Chrome. Als je het beleid inschakelt, worden verouderde plug-ins gebruikt als normale plug-ins. Als je het beleid uitschakelt, worden verouderde plug-ins niet gebruikt.
Als je het beleid niet instelt, wordt de gebruikers toestemming gevraagd om verouderde plug-ins uit te voeren.</translation>
<translation id="3117676313396757089">Waarschuwing: DHE wordt na versie 57 (rond maart 2017) volledig van <ph name="PRODUCT_NAME" /> verwijderd en dit beleid werkt vanaf dat moment niet meer.
Als het beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'False', worden de DHE-coderingssuites in TLS niet ingeschakeld. Anders kan het worden ingesteld op 'True' om DHE-coderingssuites in te schakelen en de compatibiliteit met een verouderde server te behouden. Dit is een tijdelijke oplossing en de server moet opnieuw worden geconfigureerd.
Servers kunnen het beste worden gemigreerd naar ECDHE-coderingssuites. Indien deze niet beschikbaar zijn, moet je ervoor zorgen dat er een coderingssuite is ingeschakeld die gebruikmaakt van RSA-sleuteluitwisseling.</translation>
<translation id="3122082892722698079">Gebruik van niet-beveiligde contentuitzonderingen beheren</translation>
<translation id="3143265893557969814">Als dit beleid is ingesteld, worden alle opgegeven gegevenstypen uitgesloten van synchronisatie voor zowel Google Sync als synchronisatie van roaming-profielen. Dit kan handig zijn om het roaming-profiel te verkleinen of het type gegevens te beperken dat wordt geüpload naar de Google Sync-servers.
De huidige gegevenstypen voor dit beleid zijn: 'bookmarks', 'preferences', 'passwords', 'autofill', 'themes', 'typedUrls', 'extensions', 'apps', 'tabs', 'wifiConfigurations'. Die namen zijn hoofdlettergevoelig.</translation>
<translation id="3152425128389603870">Maak Samengestelde desktop beschikbaar en schakel deze standaard in</translation>
<translation id="3159375329008977062">Gebruiker kan Crostini-containers exporteren/importeren via de gebruikersinterface</translation>
<translation id="3165808775394012744">Deze beleidsregels zijn hier opgenomen zodat je ze makkelijk kunt verwijderen.</translation>
<translation id="3166210414652928099">Toestaan dat de gebruiker Android-apps van niet-vertrouwde bronnen gebruikt</translation>
<translation id="316778957754360075">Deze instelling wordt niet meer gebruikt sinds <ph name="PRODUCT_NAME" /> versie 29. De aanbevolen manier om verzamelingen van extensies/apps die door de organisatie worden gehost in te stellen, is het opnemen van de site die de CRX-pakketten in ExtensionInstallSources host en het plaatsen van rechtstreekse downloadlinks naar de pakketten op een webpagina. Je kunt voor die webpagina een startprogramma maken met het beleid ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3168968618972302728">Beleidsregels met betrekking tot Kerberos-verificatie.</translation>
<translation id="3171369832001535378">Template voor hostnaam van apparaat in netwerk</translation>
<translation id="3176903288465566098">Als je deze instelling aanzet, kunnen gebruikers die Phone Hub al hebben toegestaan meldingen van hun telefoon sturen/ontvangen in Chrome OS.
Als je deze instelling uitzet, mogen gebruikers deze functie niet gebruiken. Als het beleid PhoneHubAllowed uitstaat, mogen gebruikers deze functie ook niet gebruiken.
Als je dit beleid niet instelt, geldt de standaardwaarde 'toegestaan' voor zowel beheerde zakelijke gebruikers als niet-beheerde gebruikers.</translation>
<translation id="3177802893484440532">Online OCSP/CRL-controles voor lokale vertrouwensinstanties vereisen</translation>
<translation id="3184161739683646075">Hiermee wordt de modus voor DNS-over-HTTPS bepaald</translation>
<translation id="3185009703220253572">sinds versie <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Android-apps hebben geen toegang tot zakelijke sleutels. Dit beleid is niet van invloed op deze apps.</translation>
<translation id="3192902750888034827">Als <ph name="DEFAULT_SEARCH_PROVIDER_ENABLED_POLICY_NAME" /> is ingeschakeld en je <ph name="DEFAULT_SEARCH_PROVIDER_NEW_TAB_URL_POLICY_NAME" /> instelt, wordt de URL gespecificeerd van de zoekmachine die wordt gebruikt om een pagina 'Nieuw tabblad' te leveren.
Als je <ph name="DEFAULT_SEARCH_PROVIDER_NEW_TAB_URL_POLICY_NAME" /> niet instelt, wordt er geen pagina 'Nieuw tabblad' geopend.</translation>
<translation id="3195103497550111266">Als dit beleid is ingesteld op <ph name="DEVICE_LTS_TAG_VALUE" />, kan het apparaat LDS-updates (langdurige support) ontvangen.</translation>
<translation id="3196585866522778760">Dit beleid is beëindigd en wordt verwijderd in <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versie 85. Gebruik in plaats daarvan <ph name="POWER_MANAGEMENT_IDLE_SETTINGS_POLICY_NAME" />.
Specificeert de tijdsduur zonder gebruikersinvoer waarna de actie voor inactiviteit wordt uitgevoerd als er op de batterij wordt gewerkt.
Als dit beleid is ingesteld, specificeert het de tijdsduur dat de gebruiker inactief moet zijn voordat <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> de actie voor inactiviteit uitvoert. Dit kan afzonderlijk worden geconfigureerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt er een standaard tijdsduur gebruikt.
De beleidswaarde moet worden gespecificeerd in milliseconden.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Het eerste browservenster maximaliseren bij eerste uitvoering</translation>
<translation id="3210408472559816322">Als je dit beleid inschakelt, geef je aan welke hosts voor systeemeigen berichten niet mogen worden geladen. Een weigeringslijst met de waarde <ph name="WILDCARD_VALUE" /> betekent dat alle hosts voor systeemeigen berichten worden geweigerd, tenzij ze expliciet zijn toegestaan.
Als je het beleid niet instelt, laadt <ph name="PRODUCT_NAME" /> alle geïnstalleerde hosts voor systeemeigen berichten.</translation>
<translation id="3211426942294667684">Instellingen voor inloggen bij browser</translation>
<translation id="3219421230122020860">Incognitomodus beschikbaar</translation>
<translation id="3220624000494482595">Als de kiosk-app een Android-app is, heeft deze geen controle over de <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versie, zelfs niet als het beleid is ingesteld op <ph name="TRUE" /> (Waar).</translation>
<translation id="322359555555487980">De beschikbaarheid van varianten in <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bepalen</translation>
<translation id="3225165352822164029">Als je het beleid instelt, wordt de standaard-URL voor de homepage ingesteld in <ph name="PRODUCT_NAME" />. Je kunt de homepage openen met de knop 'Homepage'. Op desktops bepaalt het beleid <ph name="RESTORE_ON_STARTUP_POLICY_NAME" /> welke pagina's worden geopend als de browser wordt opgestart.
Als de homepage niet is ingesteld op de pagina 'Nieuw tabblad' (door de gebruiker of <ph name="HOMEPAGE_IS_NEW_TAB_PAGE_POLICY_NAME" />), heeft dit beleid geen effect.
De URL heeft een standaardschema nodig, zoals http://example.com of https://example.com. Als dit beleid is ingesteld, kunnen gebruikers de URL van de homepage niet wijzigen in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als je <ph name="HOMEPAGE_LOCATION_POLICY_NAME" /> en <ph name="HOMEPAGE_IS_NEW_TAB_PAGE_POLICY_NAME" /> geen van beide instelt, kunnen gebruikers hun homepage kiezen.
In <ph name="MS_WIN_NAME" /> is deze functionaliteit alleen beschikbaar voor instanties die zijn gekoppeld aan een <ph name="MS_AD_NAME" />-domein, worden uitgevoerd in Windows 10 Pro of zijn ingeschreven voor <ph name="CHROME_BROWSER_CLOUSE_MANAGEMENT_NAME" />. In <ph name="MAC_OS_NAME" /> is deze functionaliteit alleen beschikbaar voor instanties die via MDM worden beheerd of via MCX aan een domein zijn gekoppeld.</translation>
<translation id="3231837273069128027">Als je dit beleid instelt, worden de beschikbaarheid en het gedrag geconfigureerd van <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware-updates.
Afzonderlijke instellingen opgeven in JSON-eigenschappen:
* <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: Als dit is ingesteld op <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, kunnen gebruikers het Powerwash-proces activeren om een <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware-update te installeren.
* <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE" /> (beschikbaar vanaf <ph name="PRODUCT_NAME" /> versie 68): Als dit is ingesteld op <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE_TRUE" />, kunnen gebruikers het <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware-updateproces aanroepen, waarbij de status voor het hele apparaat (waaronder zakelijke aanmelding) blijft behouden maar gebruikersgegevens verloren gaan.
* <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_AUTO_UPDATE_MODE" /> (beschikbaar vanaf <ph name="PRODUCT_NAME" /> versie 75): Hiermee bepaal je hoe automatische <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware-updates worden afgedwongen voor kwetsbare <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware. Bij alle processen blijft de lokale apparaatstatus behouden. Als dit is ingesteld op:
* 1 of niet wordt ingesteld, worden <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware-updates niet afgedwongen.
* 2, wordt <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware geüpdatet bij de volgende keer opnieuw opstarten nadat de gebruiker de update bevestigt.
* 3, wordt <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware geüpdatet bij de volgende keer opnieuw opstarten.
* 4, wordt <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware geüpdatet nadat het apparaat is geregistreerd, voordat de gebruiker inlogt.
Als je het beleid niet instelt, zijn <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-firmware-updates niet beschikbaar.</translation>
<translation id="3236046242843493070">URL-patronen om de installatie van extensies, apps en gebruikersscripts toe te staan vanaf</translation>
<translation id="3240609035816615922">Toegangsbeleid voor printerconfiguratie.</translation>
<translation id="324062325008698789">Hiermee wordt een lijst met printers geconfigureerd</translation>
<translation id="3240655340884151271">MAC-adres van ingebouwde NIC van dock</translation>
<translation id="3242756958360374888">Bevat een lijst met patronen die worden gebruikt om de zichtbaarheid van accounts in <ph name="PRODUCT_NAME" /> te beheren.
Elk Google-account op het apparaat wordt vergeleken met patronen die in dit beleid zijn opgeslagen om de accountzichtbaarheid in <ph name="PRODUCT_NAME" /> te bepalen. Het account is zichtbaar als de bijbehorende naam overeenkomt met een patroon in de lijst. Anders wordt het account verborgen.
Gebruik het jokerteken '*' voor overeenkomsten met nul of meer willekeurige tekens. Het escape-teken is '\'. Als je dus naar overeenkomsten zoekt met de feitelijke tekens '*', '?' of '\', kun je er een '\' voor zetten.
Als dit beleid niet is ingesteld, zijn alle Google-accounts op het apparaat zichtbaar in <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3251500716404598358">Configureer de beleidsregels om te schakelen tussen browsers.
Geconfigureerde websites worden automatisch geopend in een andere browser dan <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3255624750680556186">Als je het beleid inschakelt of niet instelt, kan een apparaat Powerwash activeren.
Als je het beleid uitschakelt, kan een apparaat Powerwash niet activeren. Een uitzondering waarbij Powerwash nog wel is toegestaan, is als <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_NAME" /> is ingesteld op een waarde die de TPM-firmware-update toestaat en de TPM-firmware nog niet is geüpdatet.</translation>
<translation id="3255762580838224124">Als je het beleid instelt, wordt elk scherm naar de opgegeven stand gedraaid: elke keer dat er opnieuw wordt opgestart en de eerste keer dat het scherm wordt verbonden nadat de beleidswaarde is gewijzigd. Gebruikers kunnen na inloggen de rotatie van het scherm wijzigen op de pagina met instellingen, maar de rotatie wordt bij de volgende keer opnieuw opstarten weer teruggezet. Dit beleid is van toepassing op primaire en secundaire schermen.
Als je het beleid niet instelt, is de standaardwaarde 0 graden en kunnen gebruikers dit wijzigen. In dat geval wordt de standaardwaarde niet opnieuw toegepast bij opnieuw opstarten.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Coderingen voor standaardzoekprovider</translation>
<translation id="3273221114520206906">Standaardinstelling voor JavaScript</translation>
<translation id="328347261792478720">De browser geeft standaard media-aanbevelingen weer die zijn gepersonaliseerd voor de gebruiker. Als je dit beleid uitschakelt, worden deze aanbevelingen niet weergegeven aan de gebruiker. Als je dit beleid inschakelt of niet instelt, worden de media-aanbevelingen weergegeven aan de gebruiker.</translation>
<translation id="3284094172359247914">Gebruik van de WebUSB API beheren</translation>
<translation id="3288595667065905535">Releasekanaal</translation>
<translation id="3292147213643666827">Met deze instelling kan <ph name="PRODUCT_NAME" /> als proxy worden ingesteld tussen <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> en printers die zijn aangesloten op het apparaat.
Als deze instelling is ingeschakeld of niet is geconfigureerd, kunnen gebruikers de proxy voor Cloudprinter inschakelen met authenticatie via hun Google-account.
Als deze instelling is uitgeschakeld, kunnen gebruikers de proxy niet inschakelen en kan de computer zijn printers niet delen met <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3295118731207421797">Via dit beleid kan een beheerder opgeven dat een pagina synchrone XHR-verzoeken mag sturen tijdens de afwijzing van de pagina.
Als het beleid is ingeschakeld, mogen pagina's synchrone XHR-verzoeken sturen tijdens de afwijzing van de pagina.
Als het beleid is uitgeschakeld of niet is ingesteld, mogen pagina's geen synchrone XHR-verzoeken sturen tijdens de afwijzing van de pagina.
Dit beleid wordt verwijderd in Chrome 88.
Zie https://www.chromestatus.com/feature/4664843055398912 .</translation>
<translation id="3302829897293005699">Als je het beleid inschakelt of niet instelt, rapporteren ingeschreven apparaten informatie over de actieve kiosksessies, zoals de app-ID en -versie.
Als je het beleid uitschakelt, rapporteren ingeschreven apparaten geen informatie over kiosksessies.</translation>
<translation id="3303911765031636277">Configuratiebeleid voor de Chrome Enterprise-connector OnFileAttached</translation>
<translation id="3304662785258434098">Hiermee kun je instellen of gebruikers uitzonderingen kunnen toevoegen om gecombineerde content toe te staan voor specifieke sites.
Dit beleid kan worden overschreven voor specifieke URL-patronen met het beleid 'InsecureContentAllowedForUrls' en 'InsecureContentBlockedForUrls'.
Als dit beleid niet is ingesteld, kunnen gebruikers uitzonderingen toevoegen om blokkeerbare gecombineerde content toe te staan en automatische upgrades voor optioneel blokkeerbare gecombineerde content uitschakelen.</translation>
<translation id="3308724602356134956">Als je het beleid instelt, downloadt en gebruikt <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> de door jou ingestelde achtergrondafbeelding voor de achtergrond van het bureaublad van de gebruiker en het inlogscherm. Gebruikers kunnen de afbeelding niet wijzigen. Specificeer de URL (die toegankelijk moet zijn zonder verificatie) waar <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> de achtergrondafbeelding kan downloaden, evenals een cryptografische hash (in jpeg-indeling met een bestandsgrootte van maximaal 16 MB) om de integriteit daarvan te verifiëren.
Als je het beleid niet instelt, kiezen gebruikers de afbeelding voor de achtergrond van het bureaublad en het inlogscherm.</translation>
<translation id="3312206664202507568">Hiermee wordt een pagina op chrome://password-change actief waar SAML-gebruikers hun SAML-wachtwoorden kunnen wijzigen tijdens een sessie. Dit zorgt ervoor dat het SAML-wachtwoord en het wachtwoord voor schermvergrendeling van het apparaat gesynchroniseerd blijven.
Met dit beleid worden er ook meldingen gegenereerd voor SAML-gebruikers van wie het SAML-wachtwoord bijna verloopt. Ze kunnen dit dan meteen verhelpen door tijdens de sessie het wachtwoord te wijzigen.
Deze meldingen worden alleen weergegeven als de SAML-identiteitsprovider tijdens de SAML-inlogprocedure informatie over het verlopen van het wachtwoord verzendt naar het apparaat.
Als dit beleid is ingesteld, kan de gebruiker het niet wijzigen of overschrijven.</translation>
<translation id="3312835062252480209">Hiermee kun je een lijst met URL-patronen opgeven van sites die geen sleutels mogen genereren. Als een URL-patroon in 'KeygenBlockedForUrls' wordt vermeld, worden deze uitzonderingen door dit beleid overschreven.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt de algemene standaardwaarde gebruikt voor alle sites. Deze vind je in het beleid 'DefaultKeygenSetting' (als dit is ingesteld) of in de persoonlijke configuratie van de gebruiker.
Ga naar https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/url-patterns voor gedetailleerde informatie over geldige URL-patronen.</translation>
<translation id="332771718998993005">De naam bepalen die wordt geadverteerd als een bestemming van <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als dit beleid is ingesteld op een niet-lege tekenreeks, wordt die tekenreeks gebruikt als de naam van de <ph name="PRODUCT_NAME" />-bestemming. Anders wordt de apparaatnaam gebruikt voor de bestemmingsnaam. Als dit beleid niet is ingesteld, is de naam van de bestemming de apparaatnaam en kan de eigenaar van het apparaat (of een gebruiker in het domein dat het apparaat beheert) deze naam wijzigen. De naam mag maximaal 24 tekens lang zijn.</translation>
<translation id="3339271789059866414">Configureert de beschikbaarheid van de systeemproxyservice en de proxygegevens voor systeemservices.
Als het beleid niet is ingesteld, is de systeemproxyservice niet beschikbaar.</translation>
<translation id="3348799281602260763">Als het beleid is ingeschakeld, kunnen WebRTC-peerverbindingen worden gedowngraded naar verouderde versies van de TLS/DTLS-protocollen (DTLS 1.0, TLS 1.0 en TLS 1.1).
Als dit beleid is uitgeschakeld of niet is ingesteld, worden deze TLS/DTLS-versies uitgeschakeld.
Dit beleid is tijdelijk en wordt verwijderd in een toekomstige versie van <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3356657927302977341">Configureert of <ph name="PRODUCT_NAME" /> op Linux native meldingen gebruikt.
Als dit beleid is ingesteld op True of niet is ingesteld, mag <ph name="PRODUCT_NAME" /> native meldingen gebruiken.
Als dit beleid is ingesteld op False, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> geen native meldingen. Het berichtencentrum van <ph name="PRODUCT_NAME" /> wordt gebruikt als reserve.</translation>
<translation id="3360093276083825336">Dit beleid is beëindigd en wordt verwijderd in <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versie 85. Gebruik in plaats daarvan <ph name="POWER_MANAGEMENT_IDLE_SETTINGS_POLICY_NAME" />.
Specificeert de tijdsduur zonder gebruikersinvoer waarna een waarschuwingsdialoogvenster wordt weergegeven als er op de batterij wordt gewerkt.
Als dit beleid is ingesteld, specificeert het de tijdsduur dat de gebruiker inactief moet zijn voordat <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> een waarschuwingsdialoogvenster laat zien om aan te geven dat de actie voor inactiviteit bijna wordt uitgevoerd.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt er geen waarschuwingsdialoogvenster weergegeven.
De beleidswaarde moet worden gespecificeerd in milliseconden. De opgegeven waarden moeten kleiner dan of gelijk zijn aan de inactieve vertraging.
Het waarschuwingsbericht wordt alleen weergegeven als de inactieve actie 'uitloggen' of 'afsluiten' is.</translation>
<translation id="3367868895271989224">Als je dit beleid inschakelt, worden alle sites geïsoleerd. (Elke site wordt in een eigen proces uitgevoerd.) Als je het beleid uitschakelt of niet instelt, wordt site-isolatie niet uitgeschakeld maar kunnen gebruikers zich voor deze functie afmelden (bijvoorbeeld door site-isolatie uit te schakelen in chrome://flags).
<ph name="ISOLATE_ORIGINS_POLICY_NAME" /> kan ook handig zijn voor fijnafstemming van herkomsten. In <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versie 76 en eerder stel je het apparaatbeleid van <ph name="DEVICE_LOGIN_SCREEN_SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" /> in op dezelfde waarde. (Omdat er een vertraging kan optreden als de waarden niet overeenkomen bij het starten van een gebruikerssessie.)
Opmerking: Voor Android gebruik je het beleid <ph name="SITE_PER_PROCESS_ANDROID_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="3373381043600809954"><ph name="PRODUCT_NAME" /> inschakelen</translation>
<translation id="3374587000313305002">Hiermee wordt de directory geconfigureerd die <ph name="PRODUCT_NAME" /> gebruikt voor het opslaan van gebruikersgegevens.
Als je dit beleid instelt, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> deze directory, ongeacht of de gebruiker de markering '--user-data-dir' heeft opgegeven. Als je gegevensverlies of andere onverwachte fouten wilt voorkomen, moet je dit beleid niet instellen op een directory die wordt gebruikt voor andere doeleinden, omdat <ph name="PRODUCT_NAME" /> de content ervan beheert.
Ga naar https://support.google.com/chrome/a?p=Supported_directory_variables voor een lijst met variabelen die je kunt gebruiken.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, wordt het standaard profielpad gebruikt. De gebruiker kan dit overschrijven met de opdrachtregelmarkering '--user-data-dir'.</translation>
<translation id="3378482432905539452">Dit beleid is beëindigd. Gebruik het beleid <ph name="DEFAULT_PLUGINS_SETTING_POLICY_NAME" /> om de beschikbaarheid van de Flash-plug-in te beheren en het beleid <ph name="ALWAYS_OPEN_PDF_EXTERNALLY_POLICY_NAME" /> om aan te geven of de geïntegreerde pdf-viewer moet worden gebruikt om pdf-bestanden te openen.
Specificeert een lijst met plug-ins die de gebruiker kan in- of uitschakelen in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
De jokertekens '*' en '?' kunnen worden gebruikt om overeenkomsten te zoeken in reeksen met willekeurige tekens. '*' komt overeen met een willekeurig aantal tekens, terwijl met '?' een optioneel enkel teken wordt gespecificeerd dat overeenkomt met nul tekens of één teken. Het escape-teken is '\'. Als je dus naar overeenkomsten zoekt met de feitelijke tekens '*', '?' of '\', kun je er een '\' voor zetten.
Als je deze instelling inschakelt, kan de gespecificeerde lijst met plug-ins in <ph name="PRODUCT_NAME" /> worden gebruikt. Gebruikers kunnen plug-ins in- of uitschakelen in 'about:plugins', zelfs als de plug-in ook overeenkomt met een patroon in DisabledPlugins. Gebruikers kunnen ook plug-ins in- en uitschakelen die niet overeenkomen met een patroon in DisabledPlugins, DisabledPluginsExceptions of EnabledPlugins.
Dit beleid is bedoeld om een streng beleid voor een blacklist met plug-ins mogelijk te maken, waarbij de lijst 'DisabledPlugins' items met jokertekens bevat. Bijvoorbeeld, 'schakel alle plug-ins met '*' uit' of 'schakel alle Java-plug-ins met '*Java*' uit', terwijl de beheerder een bepaalde versie wil inschakelen, zoals 'IcedTea Java 2.3'. Deze specifieke versies kunnen worden aangeduid in dit beleid.
Zowel de naam van de plug-in als de groepsnaam van de plug-in moeten worden uitgesloten. Elke groep plug-ins wordt in een afzonderlijk gedeelte in 'about:plugins' weergegeven. Elk gedeelte kan een of meer plug-ins bevatten. De plug-in 'Shockwave Flash' hoort bijvoorbeeld bij de groep 'Adobe Flash Player' en beide namen moeten een overeenkomst hebben in de lijst met uitzonderingen als die plug-in moet worden uitgesloten van de blacklist.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt elke plug-in uitgeschakeld die overeenkomt met de patronen in 'DisabledPlugins', en kan de gebruiker deze niet inschakelen.</translation>
<translation id="3381968327636295719"> gebruiken</translation>
<translation id="3383794118443927579">Met dit beleid wordt de standaard-URL van de pagina 'Nieuw tabblad' geconfigureerd en wordt voorkomen dat gebruikers deze kunnen wijzigen.
De pagina 'Nieuw tabblad' wordt geopend als er nieuwe tabbladen en vensters worden geopend.
Met dit beleid bepaal je niet welke pagina's worden geopend als de browser wordt opgestart. Deze pagina's worden beheerd door het <ph name="RESTORE_ON_STARTUP_POLICY_NAME" />-beleid. Dit beleid is wel van invloed op de homepage als hiervoor is ingesteld dat de pagina 'Nieuw tabblad' moet worden geopend, maar ook op de startpagina als deze is ingesteld op de pagina 'Nieuw tabblad'.
Het is verstandig om de volledige canonieke URL op te geven. Als de URL niet volledig canoniek is, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> standaard https://.
Als je het beleid niet instelt of leeg laat, wordt de standaardpagina 'Nieuw tabblad' gebruikt.
In <ph name="MS_WIN_NAME" /> is deze functionaliteit alleen beschikbaar voor instanties die zijn gekoppeld aan een <ph name="MS_AD_NAME" />-domein, worden uitgevoerd in Windows 10 Pro of zijn ingeschreven voor <ph name="CHROME_BROWSER_CLOUSE_MANAGEMENT_NAME" />. In <ph name="MAC_OS_NAME" /> is deze functionaliteit alleen beschikbaar voor instanties die via MDM worden beheerd of via MCX aan een domein zijn gekoppeld.</translation>
<translation id="3391457705621770207">Als je het beleid instelt, geef je de hoeveelheid tijd in milliseconden zonder gebruikersactiviteit aan voordat er automatisch wordt ingelogd op het lokale account op het apparaat dat wordt gespecificeerd door het beleid <ph name="DEVICE_LOCAL_ACCOUNT_AUTO_LOGIN_ID_POLICY_NAME" />.
Als je het beleid niet instelt, betekent dit dat 0 milliseconden wordt gebruikt voor de time-out.
Als het beleid <ph name="DEVICE_LOCAL_ACCOUNT_AUTO_LOGIN_ID_POLICY_NAME" /> niet is ingesteld, heeft dit beleid geen effect.</translation>
<translation id="3412937883532015092">Als je het beleid instelt op een getal, toont <ph name="PRODUCT_NAME" /> gedurende dat aantal milliseconden een melding en wordt vervolgens de alternatieve browser geopend.
Als je dit beleid niet instelt of instelt op '0', wordt de URL onmiddellijk in een alternatieve browser geopend als je naar de URL navigeert.</translation>
<translation id="3415954062311826850">Dit beleid wordt niet ondersteund binnen ARC.</translation>
<translation id="34160070798637152">Beheert apparaatbrede netwerkconfiguratie.</translation>
<translation id="3417130629744653218">Websites toestaan beschikbare betaalmethoden op te vragen</translation>
<translation id="3417418267404583991">Als dit beleid is ingesteld op 'true' of niet is geconfigureerd, staat <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> gasten toe zich aan te melden. Gastensessies zijn anonieme sessies waar geen wachtwoord voor hoeft te worden ingevoerd.
Als dit beleid is ingesteld op 'false', staat <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> niet toe dat er gastensessies worden gestart.</translation>
<translation id="3420141485959154417">Als <ph name="DEFAULT_SEARCH_PROVIDER_ENABLED_POLICY_NAME" /> is ingeschakeld en je <ph name="DEFAULT_SEARCH_PROVIDER_IMAGE_URL_POLICY_NAME" /> instelt, wordt de URL gespecificeerd van de zoekmachine die wordt gebruikt voor afbeeldingszoekopdrachten. (Als <ph name="DEFAULT_SEARCH_PROVIDER_IMAGE_URL_POST_PARMS_POLICY_NAME" /> is ingesteld, wordt in plaats daarvan de POST-methode gebruikt voor afbeeldingszoekopdrachten.)
Als je <ph name="DEFAULT_SEARCH_PROVIDER_IMAGE_URL_POLICY_NAME" /> niet instelt, worden er geen afbeeldingszoekopdrachten gebruikt.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Netwerkvoorspelling inschakelen</translation>
<translation id="3432863169147125747">Beheert afdrukinstellingen.</translation>
<translation id="3434053014926283175">Stel de rechtermuisknop in als de primaire muisknop op het inlogscherm.
Als dit beleid is ingeschakeld, is de rechtermuisknop altijd de primaire muisknop op het inlogscherm.
Als dit beleid is uitgeschakeld, is de linkermuisknop altijd de primaire muisknop op het inlogscherm.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit niet wijzigen of overschrijven.
Als dit beleid niet is ingesteld, is de linkermuisknop in eerste instantie de primaire muisknop op het inlogscherm. De gebruiker kan dit op elk gewenst moment veranderen.</translation>
<translation id="3434932177006334880">Deze instelling heette vóór Chrome 42 EnableWebBasedSignin en de ondersteuning hiervoor wordt volledig verwijderd in Chrome 43.
Deze instelling is nuttig voor zakelijke klanten die SSO-oplossingen gebruiken die nog niet geschikt zijn voor het nieuwe inline inlogproces.
Als je deze instelling inschakelt, wordt het oude webgebaseerde inlogproces gebruikt.
Als je deze instelling uitschakelt of niet instelt, wordt het nieuwe inline inlogproces standaard gebruikt. Gebruikers kunnen het oude webgebaseerde inlogproces nog steeds inschakelen via de opdrachtregelmarkering --enable-web-based-signin.
De experimentele instelling wordt in de toekomst verwijderd wanneer het inline inlogproces alle SSO-inlogprocessen volledig ondersteunt.</translation>
<translation id="3435796032110614169">Verwijderen van afdrukgeschiedenis toestaan</translation>
<translation id="3437924696598384725">De gebruiker toestaan VPN-verbindingen te beheren</translation>
<translation id="3451951038162074887">Als je dit beleid inschakelt of niet instelt, wordt voorkomen dat software van derden uitvoerbare code in de processen van <ph name="PRODUCT_NAME" /> injecteert.
Als je het beleid uitschakelt, kan deze software dergelijke code in de processen van <ph name="PRODUCT_NAME" /> injecteren.
Ongeacht de waarde van dit beleid voorkomt de browser momenteel niet dat software van derden uitvoerbare code invoegt in zijn processen op een computer die deel uitmaakt van een <ph name="MS_AD_NAME" />-domein.</translation>
<translation id="3459509316159669723">Afdrukken</translation>
<translation id="3461279434465463233">Voedingsstatus rapporteren</translation>
<translation id="346731943813722404">Hiermee wordt aangegeven of vertragingen in energiebeheer en de limiet voor sessielengte pas moeten worden gestart nadat de eerste gebruikersactiviteit in een sessie is gedetecteerd.
Als dit beleid is ingesteld op 'True', worden vertragingen in energiebeheer en de limiet voor sessielengte pas gestart nadat de eerste gebruikersactiviteit in een sessie is gedetecteerd.
Als dit beleid is ingesteld op 'False', worden vertragingen in energiebeheer en de limiet voor sessielengte gestart bij het starten van de sessie.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Gebruikersgegevens wissen bij uitloggen</translation>
<translation id="3480961938508521469">De batterij volledig opladen met een normale snelheid.</translation>
<translation id="348110646151632565">De toegankelijkheidsfunctie 'Selecteer om uitgesproken te worden' op het inlogscherm inschakelen.
Als dit beleid is ingesteld op True, is 'Selecteer om uitgesproken te worden' altijd ingeschakeld op het inlogscherm.
Als dit beleid is ingesteld op False, is 'Selecteer om uitgesproken te worden' altijd uitgeschakeld op het inlogscherm.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit niet wijzigen of overschrijven.
Als dit beleid niet is ingesteld, is 'Selecteer om uitgesproken te worden' in eerste instantie uitgeschakeld op het inlogscherm. De gebruiker kan deze functie op elk gewenst moment inschakelen.</translation>
<translation id="3483634239317922588">Als je het beleid instelt, kun je een lijst met URL-patronen opgeven van sites die afbeeldingen mogen weergeven.
Als je het beleid niet instelt, is <ph name="DEFAULT_IMAGES_SETTING_ENABLED_POLICY_NAME" /> van toepassing op alle sites als dit is ingesteld. Zo niet, dan gelden de persoonlijke instellingen van de gebruiker.
Ga naar https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/url-patterns voor gedetailleerde informatie over geldige <ph name="URL_LABEL" />-patronen.
Dit beleid werd eerder ten onrechte ingeschakeld op Android, maar deze functionaliteit is nooit volledig ondersteund geweest op Android.</translation>
<translation id="348495353354674884">Virtueel toetsenbord inschakelen</translation>
<translation id="3487623755010328395">
Als dit beleid is ingesteld, probeert <ph name="PRODUCT_NAME" /> zichzelf te registreren en het bijbehorende cloudbeleid voor alle profielen toe te passen.
De waarde van dit beleid is een inschrijftoken die kan worden opgehaald via de Google Admin Console.</translation>
<translation id="3492834335089638487">Dit beleid beheert het gebruik van Android-apps van niet-vertrouwde bronnen (anders dan de Google Play Store) voor een apparaat.
Als de waarde voor dit beleid niet is ingesteld, wordt de functionaliteit behandeld alsof er geen toestemming is gegeven.
De beschikbaarheid van deze functionaliteit is ook afhankelijk van het bijbehorende gebruikersbeleid.</translation>
<translation id="3496296378755072552">Wachtwoordmanager</translation>
<translation id="3498109920669229084">Als je het beleid instelt, geef je aan welke extensies niet onder de blokkeringslijst vallen.
De waarde <ph name="ALL_EXTENSIONS" /> op de blokkeringslijst betekent dat alle extensies worden geblokkeerd. Gebruikers kunnen alleen extensies installeren die op de toelatingslijst staan.
Standaard worden alle extensies toegestaan. Maar als je extensies via beleid hebt verboden, gebruik je de lijst met toegestane extensies om dat beleid te wijzigen.</translation>
<translation id="3502555714327823858">Alle duplexmodi toestaan</translation>
<translation id="350443680860256679">ARC configureren</translation>
<translation id="350797926066071931">Vertalen inschakelen</translation>
<translation id="3508047333410537654">Monogeluid op het inlogscherm inschakelen</translation>
<translation id="3509819648242653622">Als je het beleid instelt, wordt voorkomen dat webpagina's met verboden URL's worden geladen. Het beleid biedt een lijst met URL-patronen die verboden URL's definiëren. Als je het beleid niet instelt, worden er geen URL's verboden in de browser. Gebruik een notatie voor het URL-patroon volgens deze indeling (https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format). Er kunnen maximaal 1000 uitzonderingen worden gedefinieerd in <ph name="URL_ALLOWLIST_POLICY_NAME" />.
Vanaf <ph name="PRODUCT_NAME" /> versie 73 kun je javascript://* URL's blokkeren. Maar dit heeft alleen gevolgen voor JavaScript die wordt ingevoerd in de adresbalk (of bijvoorbeeld bookmarklets). In-page JavaScript-URL's met dynamisch geladen gegevens vallen niet onder dit beleid. Als je bijvoorbeeld 'example.com/abc' blokkeert, kan de pagina 'example.com' nog steeds 'example.com/abc' laden via XMLHTTPRequest.
Opmerking: Het blokkeren van interne chrome://* URL's kan tot onverwachte fouten leiden.</translation>
<translation id="3513655665999652754">De Quirks Server levert hardwarespecifieke configuratiebestanden, zoals
ICC-displayprofielen om de beeldschermkalibratie aan te passen.
Als dit beleid is ingesteld op 'false', maakt het apparaat geen
verbinding met de Quirks Server om configuratiebestanden te downloaden.
Als dit beleid is ingesteld op 'true' of niet is geconfigureerd, maakt <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> automatisch verbinding met de Quirks Server en worden configuratiebestanden (indien beschikbaar) gedownload en opslagen op het apparaat. Dergelijke bestanden kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de weergavekwaliteit van aangesloten beeldschermen te verbeteren.</translation>
<translation id="3524204464536655762">Niet toestaan dat sites via de WebUSB API toegang tot USB-apparaten vragen</translation>
<translation id="3526752951628474302">Alleen monochroom afdrukken</translation>
<translation id="3528000905991875314">Alternatieve foutpagina's inschakelen</translation>
<translation id="3531084733660068324">Instellingen voor ouderlijk toezicht</translation>
<translation id="3539103206548425861">Als je dit beleid instelt, worden video's met audiocontent automatisch (zonder toestemming van de gebruiker) afgespeeld in <ph name="PRODUCT_NAME" />. Als het beleid <ph name="AUTOPLAY_ALLOWED_POLICY_NAME" /> is ingesteld op True, heeft dit beleid geen effect. Als <ph name="AUTOPLAY_ALLOWED_POLICY_NAME" /> is ingesteld op False, kunnen URL-patronen die in dit beleid zijn ingesteld nog altijd worden afgespeeld. Als je dit beleid wijzigt terwijl <ph name="PRODUCT_NAME" /> wordt uitgevoerd, wordt het alleen toegepast op nieuw geopende tabbladen.
Ga naar https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/url-patterns voor gedetailleerde informatie over geldige URL-patronen.</translation>
<translation id="3540935459049973317">Tijdslimieten per app</translation>
<translation id="3547954654003013442">Proxyinstellingen</translation>
<translation id="3550122827225052130">Dit beleid is beëindigd en wordt verwijderd in <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versie 85. Gebruik in plaats daarvan <ph name="SCREEN_LOCK_DELAYS_POLICY_NAME" />.
Specificeert de tijdsduur zonder gebruikersinvoer waarna het scherm wordt vergrendeld als er op netstroom wordt gewerkt.
Als dit beleid is ingesteld op een waarde groter dan nul, wordt hiermee de tijd aangegeven dat de gebruiker inactief moet zijn voordat het scherm door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> wordt vergrendeld.
Als dit beleid is ingesteld op nul, wordt het scherm niet door <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> vergrendeld als de gebruiker inactief is.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt er een standaard tijdsduur gebruikt.
De aanbevolen manier om het scherm te vergrendelen bij inactiviteit is door schermvergrendeling bij opschorting in te schakelen en <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> te laten opschorten na een inactieve vertraging. Dit beleid moet uitsluitend worden gebruikt als het scherm aanzienlijk sneller moet worden vergrendeld dan de opschortingstijd of als opschorting bij inactiviteit helemaal niet gewenst is.
De beleidswaarde moet worden gespecificeerd in milliseconden. De opgegeven waarden moeten kleiner zijn dan de inactieve vertraging.</translation>
<translation id="3550875587920006460">Hiermee kan een custom planning worden ingesteld om te controleren op updates. Dit is van toepassing op alle gebruikers en op alle interfaces op het apparaat. Nadat de planning is ingesteld, controleert het apparaat op updates in overeenstemming met de planning. Het beleid moet worden verwijderd om meer geplande updatecontroles te annuleren.</translation>
<translation id="355118380775352753">Websites die worden geopend in de alternatieve browser</translation>
<translation id="3554498762428140109">Native occlusie van vensters inschakelen</translation>
<translation id="3554984410014457319">De Google Assistent laten luisteren naar de spraakactiveringszin</translation>
<translation id="3562741878192828370">Lijst met bestandstypen die automatisch moeten worden geopend nadat ze zijn gedownload. Het voorafgaande scheidingsteken mag niet worden opgenomen als je het bestandstype vermeldt. Vermeld dus 'txt' in plaats van '.txt'.
Bestanden met typen die automatisch moeten worden geopend, vallen nog steeds onder de ingeschakelde Safe Browsing-checks en worden niet geopend als ze die checks niet doorstaan.
Als dit beleid niet is ingesteld, worden alleen bestandstypen waarvoor een gebruiker dit al heeft opgegeven, automatisch geopend nadat ze zijn gedownload.
In <ph name="MS_WIN_NAME" /> is deze functionaliteit alleen beschikbaar voor instanties die zijn gekoppeld aan een <ph name="MS_AD_NAME" />-domein, worden uitgevoerd in Windows 10 Pro of zijn ingeschreven voor 'Cloudbeheer voor de Chrome-browser'. In <ph name="MAC_OS_NAME" /> is deze functionaliteit alleen beschikbaar voor instanties die via MDM worden beheerd of via MCX aan een domein zijn gekoppeld.</translation>
<translation id="356579196325389849">Gebruikers kunnen het releasekanaal voor Chrome OS configureren.</translation>
<translation id="3575011234198230041">HTTP-verificatie</translation>
<translation id="3577251398714997599">Advertentie-instellingen voor sites met opdringerige advertenties</translation>
<translation id="3577628175311752799">'no-referrer-when-downgrade' gebruiken als standaardbeleid voor verwijzende URL's.</translation>
<translation id="357917253161699596">Gebruikers toestaan gebruikerscertificaten te beheren</translation>
<translation id="3580414086211696382">Gebruik van de File System API voor lezen beheren</translation>
<translation id="3584194414857209694">Hiermee worden experimentele beleidsregels ingeschakeld</translation>
<translation id="3584722841530002134">Als je het beleid instelt, worden servers toegewezen waaraan <ph name="PRODUCT_NAME" /> kan delegeren. Gebruik bij meerdere servernamen een komma als scheidingsteken. Jokertekens (<ph name="WILDCARD_VALUE" />) zijn toegestaan.
Als je het beleid niet instelt, delegeert <ph name="PRODUCT_NAME" /> geen inloggegevens van gebruikers, zelfs niet als een server wordt gedetecteerd als intranet.</translation>
<translation id="3585177699591644295">De toegankelijkheidsfunctie 'Selecteer om uitgesproken te worden' inschakelen.
Als dit beleid is ingesteld op True, is de functie 'Selecteer om uitgesproken te worden' altijd ingeschakeld.
Als dit beleid is ingesteld op False, is de functie 'Selecteer om uitgeschakeld te worden' altijd uitgeschakeld.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit niet wijzigen of overschrijven.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, is de functie 'Selecteer om uitgesproken te worden' in eerste instantie uitgeschakeld. De gebruiker kan de functie echter op elk gewenst moment inschakelen.</translation>
<translation id="3591527072193107424">Schakel de functie 'Ondersteuning voor oudere browsers' in.</translation>
<translation id="3591584750136265240">Het verificatiegedrag voor inloggen configureren</translation>
<translation id="3603469950773500315">Schakel <ph name="CORS" />-controlebeperkingen voor de nieuwe <ph name="CORS" />-implementatie in, waardoor extensies geschikt gedrag kunnen behouden en <ph name="PRODUCT_NAME" /> toestemming heeft om opgegeven headers te sturen zonder <ph name="CORS" />-controle.
Als deze lijst leeg is, probeert <ph name="PRODUCT_NAME" /> extensies op geschikte manieren uit te voeren en worden er geen <ph name="API" />-wijzingen geïntroduceerd voor <ph name="PRODUCT_NAME" /> 79, zoals uitgelegd in <ph name="WEB_REQUEST_API_MANUAL" />.
Als deze lijst is ingesteld voor headernamen van <ph name="HTTP" />-verzoeken, negeert de <ph name="CORS" />-controle de vermelde headers om de beperking voor extensies in te schakelen.
Als deze lijst niet is ingesteld, worden beide beperkingen (zoals hierboven uitgelegd) niet toegepast.
Ga naar <ph name="CORS_HELP_URL" /> voor meer informatie over <ph name="CORS" />.
Er was aangekondigd dat dit beleid zou worden verwijderd in <ph name="PRODUCT_NAME" /> versie 82, maar dat is versie 84 geworden.</translation>
<translation id="3627678165642179114">Webservice voor spellingcontrole in- of uitschakelen</translation>
<translation id="3628480121685794414">Enkelzijdig afdrukken inschakelen</translation>
<translation id="3631099945620529777">Als deze optie is ingesteld op 'false', is de knop 'Proces beëindigen' uitgeschakeld in Taakbeheer.
Als deze optie is ingesteld op 'true' of niet is geconfigureerd, kan de gebruiker processen in Taakbeheer beëindigen.</translation>
<translation id="3643284063603988867">Functie 'Wachtwoord onthouden' inschakelen</translation>
<translation id="3646859102161347133">Het type vergrootglas instellen</translation>
<translation id="3647212518036289905">Als je het beleid instelt, geef je aan welke GSSAPI-bibliotheek moet worden gebruikt voor HTTP-verificatie. Stel het beleid in op een bibliotheeknaam of een volledig pad.
Als je het beleid niet instelt, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> een standaard bibliotheeknaam.</translation>
<translation id="3652670852519271837">Sites toestaan om gebruikers schrijftoegang te vragen tot bestanden en directory's via de File System API</translation>
<translation id="3653234084868565720">Bepaalt of <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> het maken van nieuwe gebruikersaccounts toestaat. Als dit beleid is ingesteld op False, kunnen gebruikers zonder account niet inloggen.
Als dit beleid is ingesteld op True of niet is geconfigureerd, kunnen er nieuwe gebruikersaccounts worden gemaakt, mits <ph name="DEVICE_USER_ALLOWLIST_POLICY_NAME" /> de gebruiker toestaat in te loggen.</translation>
<translation id="3653237928288822292">Icoon voor standaardzoekprovider</translation>
<translation id="3654906736796256792">Toestaan dat de audiosandbox wordt uitgevoerd</translation>
<translation id="3660510274595679517">
Als dit beleid is ingesteld op 'true', is inschrijving voor cloudbeheer verplicht en wordt het Chrome-startproces geblokkeerd als de inschrijving mislukt.
Als het beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'false', is inschrijving voor cloudbeheer optioneel en wordt het Chrome-startproces niet geblokkeerd als de inschrijving mislukt.
Dit beleid wordt gebruikt door cloud-beleidsinschrijving voor machinebereik op desktop en kan worden ingesteld via register of GPO op Windows, plist op Mac en JSON-beleidsbestand op Linux.</translation>
<translation id="3660562134618097814">SAML IdP-cookies overdragen tijdens het inloggen</translation>
<translation id="3691155504326059225">Als je het beleid inschakelt, wordt de pagina 'Nieuw tabblad' gebruikt als homepage van de gebruiker en wordt de URL voor de homepage genegeerd. Als je het beleid uitschakelt, wordt de pagina 'Nieuw tabblad' nooit gebruikt als homepage van de gebruiker, tenzij de URL voor de homepage is ingesteld op chrome://newtab.
Als je het beleid instelt, kunnen gebruikers het type homepage niet wijzigen in <ph name="PRODUCT_NAME" />. Als je dit beleid niet instelt, kan de gebruiker bepalen of de pagina 'Nieuw tabblad' als homepage wordt gebruikt.
In <ph name="MS_WIN_NAME" /> is deze functionaliteit alleen beschikbaar voor instanties die zijn gekoppeld aan een <ph name="MS_AD_NAME" />-domein, worden uitgevoerd in Windows 10 Pro of zijn ingeschreven voor <ph name="CHROME_BROWSER_CLOUSE_MANAGEMENT_NAME" />. In <ph name="MAC_OS_NAME" /> is deze functionaliteit alleen beschikbaar voor instanties die via MDM worden beheerd of via MCX aan een domein zijn gekoppeld.</translation>
<translation id="3695706037816556327">Actie bij verwijdering van beveiligingstoken (bijv. smartcard) voor <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="3701121231485832347">Beheert instellingen die specifiek zijn voor <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-apparaten die via <ph name="MS_AD_NAME" /> worden beheerd.</translation>
<translation id="3702518095257671450">Externe bevestiging</translation>
<translation id="3702647575225525306"><ph name="POLICY_NAME" /> (Het veld met één regel is beëindigd en wordt in de toekomst verwijderd. Gebruik het tekstvak met meerdere regels hieronder.)</translation>
<translation id="3709266154059827597">Zwarte lijst voor het installeren van extensies configureren</translation>
<translation id="3711895659073496551">Onderbreken</translation>
<translation id="3715569262675717862">Verificatie op basis van clientcertificaten</translation>
<translation id="3727675072430693164">Als je het beleid inschakelt, rapporteren ingeschreven apparaten hardwarestatistieken voor SoC-componenten.
Als je het beleid uitschakelt of niet instelt, rapporteren ingeschreven apparaten de statistieken niet.</translation>
<translation id="3736879847913515635">'Persoon toevoegen' inschakelen in gebruikersbeheer</translation>
<translation id="3750220015372671395">Het genereren van sleutels op deze sites blokkeren</translation>
<translation id="375266612405883748">Hiermee wordt het UDP-poortbereik beperkt dat wordt gebruikt door de host voor externe toegang op dit apparaat.
Als dit beleid niet is ingesteld, of als het is ingesteld op een lege reeks, heeft de host voor externe toegang toestemming om elke beschikbare poort te gebruiken, tenzij het beleid <ph name="REMOTE_ACCESS_HOST_FIREWALL_TRAVERSAL_POLICY_NAME" /> is uitgeschakeld. In dat geval gebruikt de host voor externe toegang UDP-poorten binnen het bereik 12400-12409.</translation>
<translation id="3755237588083934849">Met dit beleid bepaal je hoe vaak (in milliseconden) apparaatstatusuploads moeten worden gestuurd. Het toegestane minimum is 60 seconden.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt het standaardinterval van 3 uur toegepast.</translation>
<translation id="3756011779061588474">Ontwikkelaarsmodus blokkeren</translation>
<translation id="3758089716224084329">Hiermee kun je de proxyserver specificeren die door <ph name="PRODUCT_NAME" /> wordt gebruikt en wordt voorkomen dat gebruikers proxyinstellingen kunnen aanpassen.
Als je ervoor kiest nooit een proxyserver te gebruiken en altijd rechtstreeks verbinding te maken, worden alle andere opties genegeerd.
Als je ervoor kiest de proxyserver automatisch te detecteren, worden alle andere opties genegeerd.
Ga voor gedetailleerde voorbeelden naar:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />
Als je deze instelling inschakelt, worden alle proxygerelateerde opties die via de opdrachtregel zijn opgegeven door <ph name="PRODUCT_NAME" /> en ARC-apps genegeerd.
Als je dit beleid niet instelt, kunnen gebruikers zelf de gewenste proxyinstellingen selecteren.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Ontwikkelaarstools uitschakelen</translation>
<translation id="3760231600118073732">De huidige sessie vergrendelen.</translation>
<translation id="3765260570442823273">Duur van de waarschuwing bij uitloggen inactieve gebruiker</translation>
<translation id="377044054160169374">Interventie voor misleidende functionaliteit afdwingen</translation>
<translation id="3780152581321609624">Niet-standaardpoort in Kerberos-SPN opnemen</translation>
<translation id="3788662722837364290">Instellingen voor energiebeheer wanneer de gebruiker inactief is</translation>
<translation id="3790085888761753785">Als deze instelling is ingeschakeld, kunnen gebruikers inloggen op hun account via Smart Lock. Dit is toleranter dan het normale Smart Lock-gedrag, dat gebruikers alleen toestaat om hun scherm te ontgrendelen.
Als dit beleid is uitgeschakeld, kunnen gebruikers Smart Lock Signin niet gebruiken.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, geldt de standaardwaarde 'niet toegestaan' voor beheerde Enterprise-gebruikers en 'toegestaan' voor niet-beheerde gebruikers.</translation>
<translation id="3803171355925844705">Niet toestaan dat sites gemengde content laden</translation>
<translation id="3808945828600697669">Een lijst met uitgeschakelde plug-ins specificeren</translation>
<translation id="3810642039169532482">De toegankelijkheidsfunctie voor dicteren op het inlogscherm inschakelen.
Als dit beleid is ingesteld op True, is dicteren altijd ingeschakeld op het inlogscherm.
Als dit beleid is ingesteld op False, is dicteren altijd uitgeschakeld op het inlogscherm.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit niet wijzigen of overschrijven.
Als dit beleid niet is ingesteld, is dicteren in eerste instantie uitgeschakeld op het inlogscherm. De gebruiker kan deze functie op elk gewenst moment inschakelen.</translation>
<translation id="3811562426301733860">Advertenties toestaan op alle sites</translation>
<translation id="3816312845600780067">Sneltoets voor automatisch inloggen inschakelen</translation>
<translation id="3817323252437541502">Extra beveiligingsfuncties inschakelen voor gebruikers die zijn ingeschreven bij 'Geavanceerde beveiliging'</translation>
<translation id="3821861026311587684">De gebruiker gedwongen uitloggen als zijn of haar account niet meer geverifieerd is</translation>
<translation id="382476126209906314">Het voorvoegsel voor het TalkGadget configureren voor hosts voor externe toegang</translation>
<translation id="3824972131618513497">Beheert instellingen met betrekking tot energiebeheer en opnieuw opstarten.</translation>
<translation id="3826475866868158882">Google-locatieservices ingeschakeld</translation>
<translation id="3831376478177535007">Wanneer deze instelling is ingeschakeld, staat <ph name="PRODUCT_NAME" /> toe dat certificaten die zijn uitgegeven via de verouderde PKI-bewerkingen van Symantec Corporation worden vertrouwd als deze correct worden gevalideerd en zijn gekoppeld aan een herkend CA-certificaat.
Houd er rekening mee dat dit beleid afhankelijk is van het feit of de certificaten van de verouderde infrastructuur van Symantec nog door het besturingssysteem worden herkend. Als door een update van het besturingssysteem de verwerking van dergelijke certificaten door het besturingssysteem verandert, is dit beleid niet meer van toepassing. Daarnaast is dit beleid bedoeld als tijdelijke oplossing om bedrijven meer tijd te geven om af te stappen van de verouderde Symantec-certificaten. Dit beleid wordt op of rond 1 januari 2019 verwijderd.
Als dit beleid niet is ingesteld of is ingesteld op 'false', volgt <ph name="PRODUCT_NAME" /> het openbaar aangekondigde beëindigingschema.
Zie https://g.co/chrome/symantecpkicerts voor meer informatie over deze beëindiging.</translation>
<translation id="3835692988507803626">Uitschakeling van spellingcontrole voor talen afdwingen</translation>
<translation id="3837424079837455272">Met dit beleid wordt bepaald of er nieuwe gebruikers aan <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kunnen worden toegevoegd. Hiermee wordt niet voorkomen dat gebruikers binnen Android inloggen op extra Google-accounts. Als je dit wilt voorkomen, kun je het Android-specifieke beleid <ph name="ACCOUNT_TYPES_WITH_MANAGEMENT_DISABLED_CLOUDDPC_POLICY_NAME" /> configureren als onderdeel van <ph name="ARC_POLICY_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="3838094946886335701">Als je het beleid instelt (alleen zoals aanbevolen), kun je een lijst met protocolhandlers registreren. Deze worden samengevoegd met de protocolhandlers die de gebruiker registreert, waarna beide sets gebruikt worden. Stel de eigenschap 'protocol' in op het schema, zoals 'mailto', en stel de eigenschap 'URL' in op het URL-patroon van de app die het schema verwerkt dat in het veld 'protocol' wordt gespecificeerd. Het patroon mag de tijdelijke aanduiding '%s' bevatten die wordt vervangen door de verwerkte URL.
Gebruikers kunnen een protocolhandler niet verwijderen als deze is geregistreerd door een beleid. Als ze een nieuwe standaard handler installeren, kunnen ze de protocolhandlers wijzigen die door het beleid zijn geïnstalleerd.</translation>
<translation id="3858128774616573616">Als je het beleid inschakelt, wordt het Cast-icoon weergegeven op de werkbalk of in het overloopmenu en kunnen gebruikers het icoon niet verwijderen.
Als je het beleid uitschakelt of niet instelt, kunnen gebruikers het icoon vastzetten of verwijderen via het contextmenu.
Als je het beleid <ph name="ENABLE_MEDIA_ROUTER_POLICY_NAME" /> uitschakelt, heeft de waarde van dit beleid geen effect en wordt het werkbalkicoon niet weergegeven.</translation>
<translation id="3858658082795336534">Standaard afdrukken in duplexmodus</translation>
<translation id="3859780406608282662">Voeg een parameter toe aan het ophalen van de varianten-seed in <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Indien dit wordt aangegeven, wordt aan de URL waarmee de varianten-seed wordt opgehaald een zoekopdrachtparameter toegevoegd met de naam 'restrict'. De waarde van de parameter is dezelfde waarde die in dit beleid wordt opgegeven.
Indien deze niet is opgegeven, wordt de URL van de varianten-seed niet gewijzigd.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Minimale SSL-versie ingeschakeld</translation>
<translation id="3864129983143201415">Instellen welke talen zijn toegestaan in een gebruikerssessie</translation>
<translation id="3866249974567520381">Beschrijving</translation>
<translation id="386723261607812952">Het type vergrootglas op het inlogscherm instellen</translation>
<translation id="3868347814555911633">Dit beleid is alleen actief in de commerciële modus.
Hiermee vermeld je extensies die automatisch worden geïnstalleerd voor de demogebruiker, voor apparaten in de commerciële modus. Deze extensies worden opgeslagen op het apparaat en kunnen worden geïnstalleerd in de offline modus, na de installatie.
Elke lijstvermelding bevat een woordenboek dat de extensie-ID moet bevatten in het veld 'Extensie-ID' en de update-URL in het veld 'Update-URL'.</translation>
<translation id="3870059789954671543">De toegankelijkheidsfunctie voor markeren via toetsenbordfocus inschakelen op het inlogscherm.
Met deze functie wordt het object gemarkeerd dat door het toetsenbord is gefocust.
Als dit beleid is ingeschakeld, is de functie voor markeren via toetsenbordfocus altijd ingeschakeld.
Als dit beleid is uitgeschakeld, is de functie voor markeren via toetsenbordfocus altijd uitgeschakeld.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers het niet wijzigen of overschrijven.
Als dit beleid niet is ingesteld, is de functie voor markeren via toetsenbordfocus in eerste instantie uitgeschakeld. De gebruiker kan deze functie op elk gewenst moment inschakelen.</translation>
<translation id="3870300103958000506">Advertenties zijn op alle sites toegestaan als je <ph name="ADS_SETTINGS_FOR_INTRUSIVE_ADS_SITES_POLICY_NAME" /> instelt op 1 of niet instelt, tenzij <ph name="SAFE_BROWSING_ENABLED_POLICY_NAME" /> is ingesteld op False.
Als je het beleid instelt op 2, worden advertenties geblokkeerd op alle sites met opdringerige advertenties.</translation>
<translation id="387226665655554104">Het beleid beheert een lijst met modi voor snel ontgrendelen die gebruikers kunnen configureren en gebruiken om het vergrendelscherm te ontgrendelen.
Deze waarde bestaat uit een lijst met tekenreeksen. Geldige lijstitems zijn: "all", "PIN", "FINGERPRINT". Als je "all" toevoegt aan de lijst, zijn alle modi voor snel ontgrendelen beschikbaar voor gebruikers, waaronder modi die in de toekomst worden geïmplementeerd. Doe je dit niet, dan zijn alleen de modi voor snel ontgrendelen in de lijst beschikbaar.
Gebruik bijvoorbeeld ["all"] om alle modi voor snel ontgrendelen toe te staan. Gebruik ["PIN"] om alleen ontgrendelen via een pincode toe te staan. Gebruik ["PIN", "FINGERPRINT"] om een pincode en een vingerafdruk toe te staan.
Als je het beleid niet instelt of instelt op een lege lijst, zijn er geen modi voor snel ontgrendelen beschikbaar voor beheerde apparaten.</translation>
<translation id="3877517141460819966">Geïntegreerde modus voor authenticatie met twee factoren</translation>
<translation id="3879208481373875102">Lijst met afgedwongen geïnstalleerde web-apps instellen</translation>
<translation id="388237772682176890">Dit beleid is beëindigd in M53 en is verwijderd in M54, omdat de ondersteuning voor SPDY/3.1 is verwijderd.
Hiermee wordt het gebruik van het SPDY-protocol in <ph name="PRODUCT_NAME" /> uitgeschakeld.
Als dit beleid is ingeschakeld, is het SPDY-protocol niet beschikbaar in <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als je dit beleid uitschakelt, kan het SPDY-protocol worden gebruikt.
Als dit beleid niet wordt ingesteld, is het SPDY-protocol beschikbaar.</translation>
<translation id="3891357445869647828">JavaScript inschakelen</translation>
<translation id="3892015543543011887">Met dit beleid worden installatieverzoeken voor <ph name="PRODUCT_NAME" />-extensies beheerd waarmee gebruikers de verzoeken ter goedkeuring naar de Google Beheerdersconsole kunnen sturen.
Als het beleid <ph name="CLOUD_REPORTING_ENABLED_POLICY_NAME" /> niet is ingesteld of is uitgeschakeld, wordt dit beleid genegeerd. Er worden in dit geval geen installatieverzoeken voor extensies gemaakt of geüpload.
Als dit beleid niet is ingesteld of is uitgeschakeld, worden er geen installatieverzoeken voor extensies gemaakt of geüpload.
Als dit beleid is ingeschakeld, worden installatieverzoeken voor extensies gemaakt en geüpload naar de Google Beheerdersconsole.
Er worden installatieverzoeken voor extensies gemaakt als gebruikers proberen een extensie te installeren die niet op de witte lijst van <ph name="EXTENSION_INSTALL_WHITELIST" /> of <ph name="EXTENSION_SETTINGS" /> staat.
Dit beleid is alleen van kracht als de machine is ingeschreven met <ph name="CLOUD_MANAGEMENT_ENROLLMENT_TOKEN" /> voor <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Dit beleid is altijd van kracht voor <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="3898795800259311780">Screenshots toestaan of weigeren</translation>
<translation id="3907683835264956726">Schakelt online inloggen van gebruikers op een vergrendelscherm in. Als het beleid wordt ingesteld op True, wordt online opnieuw verifiëren op een vergrendelscherm geactiveerd door <ph name="POLICY" />.
Opnieuw verifiëren wordt onmiddellijk afgedwongen als het vergrendelscherm actief is, of de volgende keer dat een gebruiker het scherm vergrendelt nadat aan deze voorwaarde is voldaan.
Als het beleid is ingesteld op False of niet is ingesteld, kunnen gebruikers het scherm altijd ontgrendelen met de lokale inloggegevens.</translation>
<translation id="3911737181201537215">Dit beleid is niet van invloed op de logboekregistratie van Android.</translation>
<translation id="3912092044353890761">De toegankelijkheidsfunctie voor het virtuele toetsenbord op het inlogscherm inschakelen.
Als dit beleid is ingesteld op True, is het virtuele toetsenbord altijd ingeschakeld op het inlogscherm.
Als dit beleid is ingesteld op False, is het virtuele toetsenbord altijd uitgeschakeld op het inlogscherm.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers het niet wijzigen of overschrijven.
Als dit beleid niet is ingesteld, is het virtuele toetsenbord in eerste instantie uitgeschakeld op het inlogscherm. De gebruiker kan deze functie op elk gewenst moment inschakelen.</translation>
<translation id="3913530489429898348">Hiermee wordt ingeschakeld dat <ph name="PRODUCT_NAME" /> documenten naar <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> kan sturen om ze af te drukken. OPMERKING: Dit is alleen van invloed op support voor <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> in <ph name="PRODUCT_NAME" />. Dit voorkomt niet dat gebruikers afdruktaken op websites indienen.
Als deze instelling is ingeschakeld of niet is ingesteld, kunnen gebruikers afdrukken naar <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> vanuit het afdrukdialoogvenster van <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Als deze instelling is uitgeschakeld, kunnen gebruikers niet afdrukken naar <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> vanuit het afdrukdialoogvenster van <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Je kunt ervoor zorgen dat <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />-bestemmingen vindbaar blijven door dit beleid in te stellen op True en <ph name="POLICY_ENUM_PRINTERTYPEDENYLIST_CLOUD" /> niet op te nemen in het beleid <ph name="POLICY_PRINTERTYPEDENYLIST" />.</translation>
<translation id="3915395663995367577">URL naar een PAC-bestand voor de proxy</translation>
<translation id="3917288538553140422">Als je het beleid instelt, geef je de actie op die moet worden uitgevoerd als de homedirectory van de gebruiker is gemaakt met ecryptfs-versleuteling. Tenzij homedirectory's met ecryptfs-versleuteling worden overgezet naar ext4-versleuteling, worden Android-apps mogelijk gestopt.
Als het beleid wordt ingesteld op:
* 'Migrate' (of een niet-ondersteunde optie, zoals 'AskUser' of 'AskForEcryptfsArcUsers'), worden directory's automatisch overgezet naar ext4 zodra er wordt ingelogd, zonder de gebruiker om toestemming te vragen.
* 'Wipe' of 'MinimalMigrate', worden de oude directory's met ecryptfs-versleuteling bij het inloggen vervangen door nieuwe homedirectory's met ext4-versleuteling. 'MinimalMigrate' probeert inlogtokens te onthouden om zo herhaalde inlogacties te voorkomen.
* 'DisallowArc' of als het beleid niet wordt ingesteld, kunnen de directory's niet worden overgezet en werken de Android-apps van de gebruiker niet meer.
Dit beleid is niet van toepassing op Kiosk-gebruikers.
Waarschuwing: Met 'Wipe' en 'MinimalMigrate' worden lokale gegevens verwijderd.</translation>
<translation id="3925377537407648234">Schermresolutie en schaalfactor instellen</translation>
<translation id="3927137827189017535">De toegankelijkheidsfunctie voor plaktoetsen op het inlogscherm inschakelen.
Als dit beleid is ingesteld op True, zijn de plaktoetsen altijd ingeschakeld op het inlogscherm.
Als dit beleid is ingesteld op False, zijn de plaktoetsen altijd uitgeschakeld op het inlogscherm.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers het niet wijzigen of overschrijven.
Als dit beleid niet is ingesteld, zijn de plaktoetsen in eerste instantie uitgeschakeld op het inlogscherm. De gebruiker kan deze functie op elk gewenst moment inschakelen.</translation>
<translation id="3942041691320538491">Als je het beleid instelt op '0' (standaardinstelling), heb je toegang tot de tools voor ontwikkelaars en de JavaScript-console, maar niet in de context van extensies die via het organisatiebeleid zijn geïnstalleerd. Als je het beleid instelt op '1', heb je toegang tot de tools voor ontwikkelaars en de JavaScript-console in alle contexten, waaronder die van extensies die via het organisatiebeleid zijn geïnstalleerd. Als je het beleid instelt op '2', heb je geen toegang tot de tools voor ontwikkelaars en kun je website-elementen niet inspecteren.
Met deze instelling worden sneltoetsen en menu- en contextmenu-opties uitgeschakeld waarmee tools voor ontwikkelaars of de JavaScript-console kunnen worden geopend.</translation>
<translation id="3950110092991281616">Ambient-verificatie alleen inschakelen in normale sessies.</translation>
<translation id="3950239119790560549">Tijdsbeperkingen voor updates</translation>
<translation id="3956686688560604829">Gebruik het SiteList-beleid van Internet Explorer voor ondersteuning voor oudere browsers.</translation>
<translation id="3958586912393694012">Toestaan dat Smart Lock wordt gebruikt</translation>
<translation id="3962445567482559878">De EDU-modus voor introductie van de Assistent gebruiken</translation>
<translation id="3963602271515417124">Als dit beleid is ingesteld op 'True', wordt bevestiging op afstand toegestaan voor het apparaat en wordt er automatisch een certificaat gegenereerd en naar de Device Management Server geüpload.
Als dit beleid is ingesteld op 'False' of niet is ingesteld, wordt er geen certificaat gegenereerd en mislukt het aanroepen van de extensie-API enterprise.platformKeys.</translation>
<translation id="3964262920683972987">Configureer een achtergrondafbeelding op apparaatniveau die wordt weergegeven op het inlogscherm als er nog geen gebruiker is ingelogd bij het apparaat. Je kunt het beleid instellen door de URL op te geven waar het Chrome OS-apparaat de achtergrondafbeelding kan downloaden, evenals een cryptografische hash waarmee de integriteit van de download kan worden gecontroleerd. De afbeelding moet een jpeg-indeling hebben en mag niet groter zijn dan 16 MB. De URL moet zonder verificatie toegankelijk zijn. De achtergrondafbeelding wordt gedownload en opgeslagen in het cachegeheugen. Deze wordt opnieuw gedownload wanneer de URL of de hash wordt gewijzigd.
Als het achtergrondbeleid voor het apparaat is ingesteld, downloadt het Chrome OS-apparaat de achtergrondafbeelding en gebruikt deze op het inlogscherm als er nog geen gebruiker is ingelogd bij het apparaat. Zodra de gebruiker inlogt, wordt het achtergrondbeleid van de gebruiker toegepast.
Als het achtergrondbeleid voor het apparaat niet is ingesteld, wordt op basis van het achtergrondbeleid van de gebruiker (als dit is ingesteld) bepaald wat wordt weergegeven.</translation>
<translation id="3964298692570794635">Niet-beveiligde content op deze sites toestaan</translation>
<translation id="3965339130942650562">Time-out tot de inactieve gebruiker is uitgelogd</translation>
<translation id="3973371701361892765">Archief nooit automatisch verbergen</translation>
<translation id="3979738908158213640">URL's die toegang krijgen om apparaatattesten uit te voeren tijdens SAML-verificatie</translation>
<translation id="3980024487013511975">Geeft aan welke printers een gebruiker niet kan gebruiken.
Dit beleid wordt alleen gebruikt als <ph name="PRINTERS_BLOCKLIST" /> is gekozen voor <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE_POLICY_NAME" />.
Als dit beleid wordt gebruikt, zijn alle printers voor de gebruiker beschikbaar, behalve de ID's in dit beleid. De ID's moeten overeenkomen met het ID- of GUID-veld in het bestand dat is opgegeven in <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_NAME" />.
</translation>
<translation id="3984028218719007910">Bepaalt of <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na het afmelden lokale accountgegevens bewaart. Als dit is ingesteld op 'true', bewaart <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> geen bestaande accounts en worden alle gegevens over de gebruikerssessie na het afmelden gewist. Als dit beleid is ingesteld op 'false' of niet is geconfigureerd, bewaart het apparaat mogelijk (gecodeerde) lokale gebruikersgegevens.</translation>
<translation id="398884292557092447">Als je het beleid instelt op True of niet instelt, krijgen gebruikers de controle over 'Automatisch invullen' voor creditcards in de UI.
Als je het beleid instelt op False, worden er nooit creditcardgegevens voorgesteld of ingevuld door 'Automatisch invullen'. Ook worden er geen aanvullende creditcardgegevens opgeslagen die gebruikers opgeven als ze internetten.</translation>
<translation id="3997519162482760140">URL's die toegang krijgen tot apparaten voor het vastleggen van video op SAML-inlogpagina's</translation>
<translation id="4008507541867797979">Als dit beleid is ingesteld op 'True' of niet is geconfigureerd, worden op het inlogscherm van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bestaande gebruikers weergegeven die kunnen worden geselecteerd.
Als dit beleid is ingesteld op 'False', worden op het inlogscherm van <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> geen bestaande gebruikers weergegeven. In dat geval wordt het normale inlogscherm (waar de gebruiker om een e-mailadres en wachtwoord of telefoonnummer wordt gevraagd) of het SAML-interstitial-scherm (indien ingeschakeld via het <ph name="LOGIN_AUTHENTICATION_BEHAVIOR_POLICY_NAME" />-beleid) weergegeven, tenzij er een beheerde sessie is ingesteld. Wanneer er een beheerde sessie is ingesteld, worden alleen de accounts voor de beheerde sessie weergegeven en kun je alleen een van deze accounts selecteren.
Dit beleid heeft geen invloed op het bewaren of verwijderen van de lokale gebruikersgegevens door het apparaat.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Activering van dialoogvensters voor het selecteren van bestanden toestaan</translation>
<translation id="401260868452018796">De plank onderaan het scherm plaatsen</translation>
<translation id="4012737788880122133">Als dit is ingesteld op 'True', schakel je hiermee automatische updates uit.
<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-apparaten zoeken automatisch naar updates wanneer deze instelling niet is geconfigureerd of is ingesteld op 'False'.
Waarschuwing: Het wordt aanbevolen automatische updates ingeschakeld te laten, zodat gebruikers software-updates en essentiële beveiligingsoplossingen ontvangen. Als je automatische updates uitschakelt, kunnen gebruikers gevaar lopen.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Cookies die worden overgedragen naar het profiel van de gebruiker, zijn niet toegankelijk voor Android-apps.</translation>
<translation id="402759845255257575">Niet toestaan dat sites JavaScript uitvoeren</translation>
<translation id="4027608872760987929">De standaardzoekprovider inschakelen</translation>
<translation id="4056910949759281379">SPDY-protocol uitschakelen</translation>
<translation id="4061590579642538878">Informatie over crashrapporten rapporteren.</translation>
<translation id="4075675819066819571">De plank aan de linkerkant van het scherm plaatsen</translation>
<translation id="408029843066770167">Query's naar een Google-tijdservice toestaan</translation>
<translation id="408076456549153854">Inloggen bij browser inschakelen</translation>
<translation id="4082498585300984671">De functie 'Klik om te bellen' inschakelen</translation>
<translation id="40853027210512570">Hiermee negeer je de regels van <ph name="PRODUCT_NAME" /> voor selectie van de standaardprinter.
Met dit beleid kun je bepalen welke regels je wilt gebruiken om de standaardprinter in <ph name="PRODUCT_NAME" /> te selecteren. Je kunt dit instellen wanneer de afdrukfunctie voor het eerst in een profiel wordt gebruikt.
Wanneer dit beleid is ingesteld, probeert <ph name="PRODUCT_NAME" /> een printer te vinden die overeenkomt met alle opgegeven kenmerken en wordt deze geselecteerd als standaardprinter. De eerste gevonden printer die overeenkomt met dit beleid, wordt geselecteerd. Als meerdere printers overeenkomen, kan elke willekeurige overeenkomende printer worden geselecteerd, afhankelijk van de volgorde waarin de printers worden gevonden.
Als dit beleid niet is ingesteld, of als er geen overeenkomende printer binnen de time-outperiode wordt gevonden, wordt de printer standaard ingesteld op de ingebouwde pdf-printer, of er wordt geen printer geselecteerd, als de pdf-printer niet beschikbaar is.
Printers die zijn gekoppeld aan <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> worden als printers van het type <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" /> beschouwd. De overige printers worden geclassificeerd als <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
Wanneer een veld wordt overgeslagen, betekent dit dat alle waarden overeenkomen. Als er bijvoorbeeld geen verbinding wordt opgegeven, worden voor het afdrukvoorbeeld alle typen printers gedetecteerd, zowel lokale als cloudprinters.
Reguliere-expressiepatronen moeten de RegExp-syntaxis voor JavaScript volgen en namen komen alleen overeen als ook het hoofdlettergebruik klopt (hoofdlettergevoelig).</translation>
<translation id="4086150283035515220">Als je het beleid inschakelt, wordt gebruikers gevraagd waar ze elk bestand willen opslaan voordat het bestand wordt gedownload. Als je het beleid uitschakelt, worden downloads onmiddellijk gestart en wordt gebruikers niet gevraagd waar ze het bestand willen opslaan.
Als je het beleid niet instelt, kunnen gebruikers deze instelling zelf wijzigen.</translation>
<translation id="4088589230932595924">Incognitomodus afgedwongen</translation>
<translation id="4089849819635523136">Als <ph name="DEFAULT_SEARCH_PROVIDER_ENABLED_POLICY_NAME" /> is ingeschakeld en je <ph name="DEFAULT_SEARCH_PROVIDER_KEYWORD_POLICY_NAME" /> instelt, wordt het zoekwoord of de snelkoppeling gespecificeerd die in de adresbalk wordt gebruikt om de zoekfunctie voor deze provider te activeren.
Als je <ph name="DEFAULT_SEARCH_PROVIDER_KEYWORD_POLICY_NAME" /> niet instelt, wordt de zoekprovider niet geactiveerd door een zoekwoord.</translation>
<translation id="4097556069183835428">Als het beleid is ingesteld op None, wordt het vergrootglas uitgeschakeld.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers het niet wijzigen. Als je dit beleid niet instelt, is het vergrootglas in eerste instantie uitgeschakeld, maar kunnen gebruikers dit op elk moment inschakelen.</translation>
<translation id="410068710490553233">Inloggen op aanvullende Google-accounts toestaan</translation>
<translation id="4103289232974211388">Omleiden naar SAML IdP na bevestiging van de gebruiker</translation>
<translation id="4105884561459127998">Hiermee configureer je de verificatietypen voor SAML-logins.
Wanneer dit beleid is ingesteld op Standaard (waarde 0), wordt het gedrag van SAML-logins bepaald door de browser, afhankelijk van andere factoren. In het meest basale scenario worden de gebruikersverificatie en de beveiliging van gebruikersgegevens in de cache gebaseerd op wachtwoorden die handmatig door gebruikers worden ingevoerd.
Wanneer dit beleid is ingesteld op ClientCertificate (waarde 1), wordt verificatie van clientcertificaten gebruikt voor nieuw toegevoegde gebruikers die via SAML inloggen. Voor dergelijke gebruikers worden geen wachtwoorden gebruikt. Hun gegevens in de lokale cache worden beveiligd met de bijbehorende cryptografische sleutels. Met deze instellingen is bijvoorbeeld de configuratie van slimme gebruikersverificatie op basis van smartcards mogelijk (houd er rekening mee dat middleware-apps voor smartcards via het beleid DeviceLoginScreenExtensions moeten worden geïnstalleerd).
Dit beleid heeft alleen gevolgen voor gebruikers die SAML-verificatie gebruiken.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Handhaving van Certificaattransparantie voor een lijst met URL's uitschakelen</translation>
<translation id="4121350739760194865">Voorkomen dat app-promoties worden weergegeven op de pagina 'Nieuw tabblad'</translation>
<translation id="412697421478384751">Gebruikers toestaan om zwakke pincodes in te stellen als pincode voor het vergrendelscherm</translation>
<translation id="4138655880188755661">Tijdslimiet</translation>
<translation id="4144164749344898721">Dit beleid beheert meerdere instellingen voor de energiebeheerstrategie wanneer de gebruiker inactief is.
Er zijn vier actietypen:
* Het scherm wordt gedimd als de gebruiker inactief is gedurende de periode die wordt gespecificeerd via |ScreenDim|.
* Het scherm wordt uitgeschakeld als de gebruiker inactief is gedurende de periode die wordt gespecificeerd via |ScreenOff|.
* Er wordt een waarschuwingsdialoogvenster weergegeven als de gebruiker inactief is gedurende de periode die wordt gespecificeerd via |IdleWarning|, waarin wordt gemeld dat de actie bij inactiviteit zal worden uitgevoerd. Het waarschuwingsbericht wordt alleen weergegeven als de inactieve actie 'uitloggen' of 'afsluiten' is.
* De actie die is gespecificeerd via |IdleAction|, wordt uitgevoerd als de gebruiker inactief is gedurende de periode die wordt gespecificeerd via |Idle|.
Voor elk van de bovenstaande acties moet de inactiviteitsdrempel worden gespecificeerd in milliseconden. Dit moet een waarde groter dan nul zijn om de bijbehorende actie te activeren. Als de inactiviteitsdrempel is ingesteld op nul, voert <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> de bijbehorende actie niet uit.
Voor elk van de bovenstaande drempels wordt een standaardwaarde gebruikt als de periode niet is ingesteld.
Houd er rekening mee dat waarden van |ScreenDim| worden vastgezet op waarden kleiner dan of gelijk aan |ScreenOff|, en dat |ScreenOff| en |IdleWarning| worden vastgezet op waarden kleiner dan of gelijk aan |Idle|.
|IdleAction| kan één van vier mogelijke acties zijn:
* |Suspend|
* |Logout|
* |Shutdown|
* |DoNothing|
Wanneer |IdleAction| niet is ingesteld, wordt de standaardactie uitgevoerd (opschorten).
Er zijn ook afzonderlijke instellingen voor wanneer het apparaat op netstroom of op de batterij werkt.
</translation>
<translation id="4147818922357566987">Varianten alleen inschakelen voor essentiële oplossingen</translation>
<translation id="4150201353443180367">Weergave</translation>
<translation id="4157003184375321727">Besturingssysteem- en firmwareversie rapporteren</translation>
<translation id="4157594634940419685">Toegang verlenen aan systeemeigen CUPS-printers</translation>
<translation id="4160962198980004898">Bron van MAC-adres van apparaat wanneer het is gedockt</translation>
<translation id="4166174702671320480">Als je het beleid inschakelt, worden beleidsregels van een atomische groep genegeerd die niet dezelfde bron met de hoogste prioriteit van die groep hebben.
Als je het beleid uitschakelt, worden er geen beleidsregels genegeerd vanwege de bron. Beleidsregels worden alleen genegeerd als er een conflict is en het beleid niet de hoogste prioriteit heeft.
Als je dit beleid instelt vanuit een cloudbron, kan het geen specifieke gebruiker targeten.</translation>
<translation id="4169692397912242417">De toegankelijkheidsfunctie voor gesproken feedback op het inlogscherm inschakelen.
Als dit beleid is ingesteld op True, is gesproken feedback altijd ingeschakeld op het inlogscherm.
Als dit beleid is ingesteld op False, is gesproken feedback altijd uitgeschakeld op het inlogscherm.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers het niet wijzigen of overschrijven.
Als dit beleid niet is ingesteld, is gesproken feedback in eerste instantie uitgeschakeld op het inlogscherm. De gebruiker kan deze functie op elk gewenst moment inschakelen.</translation>
<translation id="417956245902013347">De toegankelijkheidsfunctie voor markering van het caret-teken op het inlogscherm inschakelen.
Als dit beleid is ingesteld op True, is markering van het caret-teken altijd ingeschakeld op het inlogscherm.
Als dit beleid is ingesteld op False, is markering van het caret-teken op het inlogscherm altijd uitgeschakeld op het inlogscherm.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers dit niet wijzigen of overschrijven.
Als dit beleid niet is ingesteld, is markering van het caret-teken in eerste instantie uitgeschakeld op het inlogscherm. De gebruiker kan deze functie op elk gewenst moment inschakelen.</translation>
<translation id="4183229833636799228">Standaardinstelling voor <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">URL voor het valideren van verificatietoken voor client voor externe toegang</translation>
<translation id="4196466220333757818">Dit beleid geeft aan welke extensies de <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" />-functie <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" /> mogen gebruiken voor externe bevestiging. Je moet extensies aan deze lijst toevoegen om de API te kunnen gebruiken.
Als een extensie niet in de lijst voorkomt of als de lijst niet is ingesteld, mislukt het aanroepen van de API en wordt er een foutcode weergegeven.
Dit beleid is verouderd. Gebruik in plaats daarvan <ph name="ATTESTATION_EXTENSION_ALLOWLIST_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="4203643479966921607">Als je het beleid inschakelt of niet instelt, wordt <ph name="PRODUCT_NAME" /> ingeschakeld en kunnen gebruikers dit starten via het app-menu, de paginacontextmenu's, mediabediening op websites die werken met Cast en (als dit wordt weergegeven) het Cast-icoon op de werkbalk.
Als je het beleid uitschakelt, wordt <ph name="PRODUCT_NAME" /> uitgeschakeld.</translation>
<translation id="4203879074082863035">Alleen printers op de witte lijst worden weergegeven aan gebruikers</translation>
<translation id="4209297478239988291">De toegankelijkheidsfunctie voor automatisch klikken inschakelen.
Met deze functie kun je klikken zonder fysiek op de muisknop of touchpad te drukken door de muisaanwijzer op het object te plaatsen waarop je wilt klikken.
Als dit beleid is ingeschakeld, is de functie voor automatisch klikken altijd ingeschakeld.
Als dit beleid is uitgeschakeld, is de functie voor automatisch klikken altijd uitgeschakeld.
Als je dit beleid instelt, kunnen gebruikers het niet wijzigen of overschrijven.
Als dit beleid niet is ingesteld, is de functie voor automatisch klikken in eerste instantie uitgeschakeld, maar kan de gebruiker deze op elk gewenst moment inschakelen.</translation>
<translation id="4214536984333857724">Als je deze instelling inschakelt, worden gnubby-verificatieverzoeken gestuurd via een proxy met een externe hostverbinding.
Houd er rekening mee dat voor een correcte werking van deze functie extra componenten vereist zijn die niet beschikbaar zijn buiten de Google-netwerkomgeving.
Als je deze instelling uitschakelt, worden gnubby-verificatieverzoeken niet via een proxy gestuurd.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Drempels voor schermvergrendeling</translation>
<translation id="4228745249339680042">Als je dit beleid instelt, definieer je de URL's en domeinen waarvoor geen prompt wordt weergegeven als er bevestigingscertificaten van beveiligingssleutels worden aangevraagd. Er wordt ook een signaal naar de beveiligingssleutel gestuurd om aan te geven dat individuele bevestiging kan worden gebruikt. Zonder dit signaal krijgen gebruikers in <ph name="PRODUCT_NAME" /> versie 65 en later een prompt te zien als sites bevestiging van beveiligingssleutels aanvragen.
URL's komen alleen overeen als U2F appID's. Domeinen komen alleen overeen als webauthn RP ID's. Om zowel de U2F- als webauthn-API voor een bepaalde site te omvatten, moet je dus de appID-URL en -domein vermelden.</translation>
<translation id="4238997902172035160">Hiermee configureer je de map waarin <ph name="PRODUCT_NAME" /> het roaming-exemplaar van de profielen opslaat.
Als je dit beleid instelt, gebruikt <ph name="PRODUCT_NAME" /> de opgegeven map om het roaming-exemplaar van de profielen op te slaan als het beleid <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" /> is ingeschakeld. Als het beleid <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" /> is uitgeschakeld of niet is ingesteld, wordt de opgeslagen waarde in dit beleid niet gebruikt.
Ga naar https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables voor een lijst met variabelen die je kunt gebruiken.
Als dit beleid niet is ingesteld, wordt het standaardpad voor roaming-profielen gebruikt.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Het cachegeheugen wordt niet gebruikt voor Android-apps. Als meerdere gebruikers dezelfde Android-app installeren, wordt deze voor elke gebruiker opnieuw gedownload.</translation>
<translation id="4242223728343693100">Als je het beleid instelt, kun je een lijst met URL-patronen opgeven van sites die geen cookies mogen instellen.
Als je het beleid niet instelt, wordt <ph name="DEFAULT_COOKIES_SETTINGS_POLICY_NAME" /> gebruikt voor alle sites als dit is ingesteld. Zo niet, dan gelden de persoonlijke instellingen van de gebruiker.
Zie <ph name="COOKIES_BLOCKED_FOR_URLS_POLICY_NAME" /> en <ph name="COOKIES_SESSION_ONLY_FOR_URLS_POLICY_NAME" /> als geen enkel specifiek beleid voorrang krijgt. De URL-patronen die in deze drie beleidsregels worden vermeld, mogen niet met elkaar conflicteren.
Ga naar https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/url-patterns voor gedetailleerde informatie over geldige <ph name="URL_LABEL" />-patronen.</translation>