blob: 711b34d5868b2672719171302331398c6088bc13 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="no">
<translation id="1002439864875515590">Hvis denne regelen er satt til en tom streng eller ikke er konfigurert, viser ikke <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> noe alternativ for autofullføring i løpet av brukerpåloggingen.
Hvis denne regelen er satt til en streng som representerer et domenenavn, viser <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> et alternativ for autofullføring i løpet av brukerpåloggingen, slik at brukeren kun trenger å skrive inn brukernavnet sitt uten domenenavnet for utvidelsen. Brukeren kan overskrive domenenavnet for denne utvidelsen.
Hvis regelverdien ikke er et gyldig domene, brukes ikke regelen.</translation>
<translation id="101438888985615157">Rotér skjermen 180 grader</translation>
<translation id="1016912092715201525">Konfigurerer standard nettleserkontroller i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og hindrer brukere i å endre dem.
Hvis du aktiverer denne innstillingen, sjekker <ph name="PRODUCT_NAME" /> alltid ved oppstart om den er standardnettleser, og registrerer seg selv automatisk om mulig.
Hvis denne innstillingen er deaktivert, sjekker <ph name="PRODUCT_NAME" /> aldri om den er standardnettleser, og brukerstyrt kontroll av dette alternativet er deaktivert.
Hvis denne innstillingen ikke er angitt, lar <ph name="PRODUCT_NAME" /> brukeren kontrollere om den er standardnettleser, og hvorvidt brukervarslinger skal vises når den ikke er det.
Merknad for administratorer av <ph name="MS_WIN_NAME" />: Det er kun mulig å slå på denne innstillingen for maskiner som har Windows 7. For Windows-versjoner fra og med Windows 8 må du implementere en «standardprogramtilknytninger»-fil («default application associations») som gjør <ph name="PRODUCT_NAME" /> til behandler for <ph name="HHTPS_PROTOCOL" />- og <ph name="HTTP_PROTOCOL" />-protokollene (og eventuelt <ph name="FTP_PROTOCOL" />-protokollen og filformater som <ph name="HTML_EXTENSION" />, <ph name="HTM_EXTENSION" />, <ph name="PDF_EXTENSION" />, <ph name="SVG_EXTENSION" />, <ph name="WEBP_EXTENSION" /> osv.). Se <ph name="SUPPORT_URL" /> for mer informasjon.</translation>
<translation id="1017967144265860778">Strømstyring på påloggingssiden</translation>
<translation id="1019101089073227242">Angi katalog for brukerdata</translation>
<translation id="1022361784792428773">Utvidelses-ID-er brukeren skal hindres i å installere (eller * for alle)</translation>
<translation id="102492767056134033">Angi skjermtastaturets standardtilstand på påloggingssiden</translation>
<translation id="1027000705181149370">Spesifiserer om informasjonskapsler for autentisering som angis av en SAML-IdP ved pålogging, skal overføres til brukerens profil.
Når en bruker autentiseres via en SAML-IdP ved pålogging, blir informasjonskapsler angitt av IdP-en, først skrevet til en midlertidig profil. Disse informasjonskapslene kan overføres til brukerens profil for å videreføre autentiseringsstatusen.
Når denne regelen settes til true (sann), overføres informasjonskapsler som er angitt av IdP-en, til brukerens profil hver gang vedkommende autentiseres mot SAML-IdP-en ved pålogging.
Når denne regelen settes til false (usann) eller ikke spesifiseres, overføres informasjonskapsler som er angitt av IdP-en, til brukerens profil bare første gang vedkommende logger på en enhet.
Denne regelen berører bare brukere med domener som samsvarer med enhetens registreringsdomene. For alle andre brukere overføres informasjonskapslene som angis av IdP-en, til brukerens profil bare første gang vedkommende logger på enheten.</translation>
<translation id="1029052664284722254">Tving enheten til å starte på nytt når brukeren logger av</translation>
<translation id="1030120600562044329">Aktiverer sending av anonyme rapporter med bruks- og kræsjrelaterte data om <ph name="PRODUCT_NAME" /> til Google, og forhindrer at brukerne kan endre denne innstillingen.
Hvis denne innstillingen er slått på, blir det sendt anonyme rapporter med bruks- og kræsjrelaterte data til Google. Hvis den er slått av, sendes ikke denne informasjonen til Google. Uansett kan ikke brukerne endre eller overstyre innstillingen.
Hvis denne regelen ikke angis, blir innstillingen satt til det brukerne velger ved installasjon / første kjøring.
Denne regelen er bare tilgjengelig på Windows-forekomster som er tilknyttet <ph name="MS_AD_NAME" />-domener, eller Windows 10 Pro- eller Enterprise-forekomster som er registrert for enhetsadministrering.
(For Chrome OS bør du se DeviceMetricsReportingEnabled.)</translation>
<translation id="1035385378988781231">Denne regelen kontrollerer om funksjonen for fildelinger på nettverket for <ph name="PRODUCT_NAME" /> bruker NTLM for autentisering.
Når denne regelen er angitt som «true» (sant), brukes NTLM for autentisering av SMB-delinger, hvis det er nødvendig.
Når denne regelen er angitt som «false» (usant), blir NTLM-autentisering for SMB-delinger slått av.
Hvis du ikke angir denne regelen, er dette slått av som standard for bedriftsadministrerte brukere og slått på for ikke-administrerte brukere.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Slå på PAC-nettadressestripping (for https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Rapportér maskinvarestatistikk, for eksempel bruk av prosessor og minne.
Hvis regelen settes til «false» (usann), rapporteres ikke statistikken.
Hvis den settes til «true» (sann) eller ikke angis, rapporteres statistikken.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Slå på avviklede nettplattformfunksjoner for en begrenset periode</translation>
<translation id="1047128214168693844">Ikke la noen nettsteder spore brukernes fysiske plassering</translation>
<translation id="1049138910114524876">Konfigurer hvilken lokalitet som brukes på påloggingsskjermen for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Hvis denne regelen er spesifisert, vises påloggingsskjermen alltid med lokaliteten som er angitt av den første verdien i denne regelen. (Regelen defineres som en liste for fremoverkompatibilitet.) Hvis regelen ikke er spesifisert eller den er angitt som en tom liste, vises påloggingsskjermen med lokaliteten for den forrige brukerøkten. Hvis regelen er angitt som en verdi som ikke er noen gyldig lokalitet, vises påloggingsskjermen med en reservelokalitet (som for øyeblikket er en-US).</translation>
<translation id="1052499923181221200">Denne regelen har ingen virkning med mindre SamlInSessionPasswordChangeEnabled er satt til «true» (sann).
Hvis den regelen er satt til «true» og denne regelen er satt til f.eks. 14, betyr det at SAML-brukere blir varslet 14 dager i forveien om at passordene deres kommer til å utløpe på en viss dato.
Da kan de håndtere dette umiddelbart ved å endre passord mens de er i en økt, og oppdatere passordene sine før de utløper.
Men disse varslene vises kun hvis SAML-identitetsleverandøren sender informasjon om passordutløp til enheten i løpet av SAML-påloggingsprosessen.
Hvis denne regelen er satt til null, betyr det at brukere ikke blir varslet i forveien – de blir først varslet når passordet allerede er utløpt.
Hvis denne regelen er angitt, kan ikke brukeren endre eller overstyre den.</translation>
<translation id="1062011392452772310">Slå på ekstern attestasjon for enheten</translation>
<translation id="1062407476771304334">Erstatt</translation>
<translation id="1079801999187584280">Ikke tillat bruk av utviklerverktøy</translation>
<translation id="1087437665304381368">Denne regelen kontrollerer bare utviklermodus for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Hvis du vil forhindre tilgang til utvikleralternativene for Android, må du angi <ph name="DEVELOPER_TOOLS_DISABLED_POLICY_NAME" />-regelen.</translation>
<translation id="1093082332347834239">Hvis denne innstillingen er slått på, kjøres verten for fjernhjelp i en prosess med <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />-tillatelser. Dette tillater at eksterne brukere kommuniserer via uthevede vinduer i på skrivebordet til den lokale brukeren.
Hvis denne innstillingen er slått av eller ikke er angitt, kjøres verten for fjernhjelp i brukerens kontekst. Eksterne brukere kan i så fall ikke kommunisere via uthevede vinduer på skrivebordet.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Standard søkeleverandør</translation>
<translation id="1099282607296956954">Slå på nettstedsisolering for alle nettsteder</translation>
<translation id="1100570158310952027">
Denne regelen spesifiserer en liste med opprinnelser (nettadresser) eller mønstre for vertsnavn (for eksempel «*.example.com») der sikkerhetsbegrensninger for usikre opprinnelser ikke gjelder.
Hensikten er å la organisasjoner godkjenne opprinnelser for eldre versjoner av programmer som ikke kan implementere TLS, eller å konfigurere en testtjener for intern nettutvikling, slik at utviklerne kan teste ut funksjoner som krever sikre kontekster uten å måtte implementere TLS på testtjeneren. Denne regelen hindrer også opprinnelsen fra å merkes som «Ikke sikker» i multifunksjonsfeltet.
Når en liste med nettadresser angis i denne regelen, har det samme effekt som å angi kommandolinjeflagget «--unsafely-treat-unsecure-origin-as-secure» til en kommadelt liste med de samme nettadressene. Hvis regelen er angitt, overstyrer den kommandolinjeflagget.
Denne regelen overstyrer UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecure, hvis den regelen er til stede.
For mer informasjon om sikkert innhold, se https://www.w3.org/TR/secure-contexts/.
</translation>
<translation id="1107764601871839136">Spesifiserer levetiden (i timer) for GPO-bufferen (Group Policy Object). I stedet for å laste ned GPO-er på nytt ved hver regelhenting kan systemet fortsette å bruke bufrede GPO-er så lenge versjonen ikke endres. Denne regelen spesifiserer den maksimale tidsperioden bufrede GPO-er kan brukes før de lastes ned på nytt. Bufferen tømmes ved omstart og avlogging.
Hvis regelen ikke angis, kan bufrede GPO-er brukes i opptil 25 timer.
Hvis regelen er satt til 0, blir GPO-bufring slått av. Vær oppmerksom på at dette øker belastningen på tjenerne, siden GPO-er lastes ned ved hver regelhenting – selv om de ikke er endret.</translation>
<translation id="1117462881884985156"><ph name="PRODUCT_NAME" /> omgår alle proxy-tjenere for vertlisten som oppgis her.
Denne regelen trer bare i kraft hvis du har valgt manuelle proxy-innstillinger under «Velg hvordan innstillinger for proxy-tjener angis» og regelen <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> ikke er angitt.
Du bør ikke angi denne regelen hvis du har valgt en annen modus for å angi regler for proxy-tjenere.
For mer detaljerte eksempler, se:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1117535567637097036">Protokollbehandlere som angis via denne regelen, brukes ikke når Android-intensjoner behandles.</translation>
<translation id="1118093128235245168">La nettsteder be brukeren om tilgang til tilkoblede USB-enheter</translation>
<translation id="1128903365609589950">Konfigurerer katalogen som <ph name="PRODUCT_NAME" /> skal bruke for å lagre bufrede filer på disken.
Hvis du angir denne regelen, bruker <ph name="PRODUCT_NAME" /> den oppgitte katalogen uavhengig av om brukeren har spesifisert flagget «--disk-cache-dir» eller ikke. For å unngå tap av data eller andre uventede feil skal ikke denne regelen settes til rotkatalogen for et volum eller til en katalog som brukes til andre formål, fordi <ph name="PRODUCT_NAME" /> administrerer innholdet.
Se https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables for en liste over variabler som kan brukes.
Hvis denne regelen ikke blir angitt, brukes bufferkatalogen, og brukeren kan overstyre den med kommandolinjeflagget «--disk-cache-dir».</translation>
<translation id="113521240853905588">Konfigurerer hvilke språk som kan brukes av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> som foretrukket språk.
Hvis denne regelen er angitt, kan brukeren kun legge til ett av språkene som er oppført i denne regelen, på listen over foretrukne språk. Hvis regelen ikke er angitt, eller hvis den er satt til en tom liste, kan brukeren bruke hvilket som helst språk. Hvis regelen er satt til en liste med ugyldige verdier, ignoreres alle ugyldige verdier. Hvis en bruker har lagt til språk regelen ikke tillater, på listen over foretrukne språk, fjernes disse språkene. Hvis brukeren har konfigurert <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> til å vises på ett av språkene som regelen ikke tillater, byttes språket til et språk som er tillatt, neste gang brukeren logger på. Ellers bytter <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> til den første gyldige verdien i regelen, eller til et reservespråk (for øyeblikket amerikansk engelsk) hvis denne regelen bare har ugyldige oppføringer.</translation>
<translation id="1135264353752122851">Konfigurerer hvilke tastaturoppsett som er tillatt for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-brukerøkter.
Hvis denne regelen er angitt, kan brukeren kun velge én av inndatametodene som regelen spesifiserer. Hvis denne regelen ikke er angitt, eller hvis den er angitt med en tom liste, kan brukeren velge alle kompatible inndatametoder. Hvis denne regelen ikke tillater den gjeldende inndatametoden, byttes inndatametoden til oppsettet for det fysiske tastaturet (hvis det er tillatt) eller den første gyldige oppføringen i denne listen. Alle inndatametoder i denne listen som er ugyldige eller ikke støttes, ignoreres.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Denne retningslinjen er aktiv bare i detaljistmodus.
Avgjør varighet før skjermspareren vises på påloggingssiden for enheter i detaljistmodus.
Retningslinjeverdien må angis i millisekunder.</translation>
<translation id="1141767714195601945">Denne regelen styrer kommandolinjeparametere for Chrome fra Internet Explorer.
Hvis ikke «Støtte for eldre nettlesere»-tillegget for Internet Explorer er installert, har ikke denne regelen noen virkning.
Når denne regelen ikke er angitt, sender Internet Explorer bare nettadressen til Chrome som en kommandolinjeparameter.
Når denne regelen er satt til en liste med strenger, settes strengene sammen med mellomrom og sendes til Chrome som kommandolinjeparametere.
Hvis et element inneholder ${url}, erstattes det med nettadressen til siden som skal åpnes.
Hvis ingen elementer inneholder ${url}, blir nettadressen føyd til på slutten av kommandolinjen.
Miljøvariabler utvides. I Windows erstattes %ABC% med verdien av ABC-miljøvariabelen.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Tillat bilder på disse nettstedene</translation>
<translation id="1152117524387175066">Rapportér tilstanden til enhetens utviklerbryter ved oppstart.
Hvis innstillingen angis som «true», rapporteres ikke tilstanden til utviklerbryteren.</translation>
<translation id="1160479894929412407">Tillat QUIC-protokollen</translation>
<translation id="1160939557934457296">Deaktiver muligheten til å overse Safe Browsing-advarsler og fortsette til potensielt farlig nettsted</translation>
<translation id="1189817621108632689">Lar deg angi en liste over nettadressemønstre som spesifiserer nettsteder som ikke får vise bilder.
Hvis denne regelen ikke angis, brukes den globale standardverdien for alle nettsteder, enten fra DefaultImagesSetting-regelen hvis den er angitt, eller fra brukerens egen konfigurasjon hvis ikke.
Merk at denne regelen tidligere var aktivert på Android ved en feil, men den har aldri vært støttet fullt ut på Android.</translation>
<translation id="1194005076170619046">Hvis denne regelen er slått på, vises en stor, rød avloggingsknapp i systemfeltet når en økt er aktiv og skjermen ikke er låst.
Hvis denne regelen er slått av eller ikke er angitt, vises ingen stor, rød avloggingsknapp i systemfeltet.</translation>
<translation id="1197437816436565375">Du kan ikke tvinge Android-apper til å bruke proxy-tjenere. En undergruppe av proxy-innstillinger er gjort tilgjengelig for Android-apper, og apputviklerne kan selv velge om de vil bruke dem. Du finner mer informasjon i regelen <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1198465924256827162">Hvor ofte opplastinger av enhetsstatusen sendes, i millisekunder.
Hvis denne regelen ikke spesifiseres, er standardfrekvensen 3 timer.
Korteste tillatte frekvens er 60 sekunder.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Aktiverte bedriftsskrivere</translation>
<translation id="1216919699175573511">Slå på støtte for signerte HTTP-utvekslinger (SXG)</translation>
<translation id="1219695476179627719">Spesifiserer om enheten skal rulles tilbake til versjonen som er angitt av <ph name="DEVICE_TARGET_VERSION_PREFIX_POLICY_NAME" />, hvis den allerede kjører en nyere versjon.
Standardverdien er RollbackDisabled.</translation>
<translation id="1221359380862872747">Last inn angitte nettadresser ved demo-pålogging</translation>
<translation id="1223789468190631420">Safe Browsing-aktiveringsstatus for pålitelige kilder</translation>
<translation id="122899932962115297">Denne godkjenningslisten kontrollerer hvilke moduser for hurtigopplåsing brukerne kan konfigurere og bruke til å låse opp låseskjermen.
Denne verdien er en liste med strenger. De gyldige listeoppføringene er «all» (alle), «PIN» (PIN-kode) og «FINGERPRINT» (fingeravtrykk). Hvis du legger til «all» i listen, blir alle modusene for hurtigopplåsing tilgjengelige for brukerne – inkludert moduser som implementeres i fremtiden. Hvis du ikke gjør det, er bare de modusene for hurtigopplåsing som finnes i listen, tilgjengelige.
Hvis du for eksempel vil tillate alle modusene for hurtigopplåsing, bruker du [«all»]. Hvis du bare vil tillate PIN-kode og fingeravtrykk, bruker du [«PIN», «FINGERPRINT»]. For å slå av alle modusene for hurtigopplåsing, bruk [].
Som standard er ingen moduser for hurtigopplåsing tilgjengelige for administrerte enheter.</translation>
<translation id="123081309365616809">Slå på casting av innhold til enheten</translation>
<translation id="1231349879329465225">Lar deg slå Fast Transition av og på.
Dette gjelder alle brukere og alle grensesnitt på enheten.
For at Fast Transition skal kunne brukes, må både denne innstillingen og ONC-området (for hvert nettverk) være slått på.
Når Fast Transition er på, forblir det på inntil regelen endres for å slå det av.
Hvis denne regelen ikke er angitt eller er satt til «false» (usann), brukes ikke Fast Transition.
Hvis regelen er angitt som «true» (sant), brukes Fast Transition når det støttes av det trådløse tilgangspunktet.</translation>
<translation id="1243570869342663665">Kontrollér SafeSites-filtrering for seksuelt innhold.</translation>
<translation id="1257550411839719984">Angi standard nedlastingskatalog</translation>
<translation id="1265053460044691532">Begrens hvor lenge en bruker som er autentisert via SAML kan logge på uten nett</translation>
<translation id="1290634681382861275">Kontrollerer diverse innstillinger, blant annet USB, Bluetooth, regeloppdateringer og utviklermodus.</translation>
<translation id="1291880496936992484">Advarsel: RC4 fjernes helt fra <ph name="PRODUCT_NAME" /> etter versjon 52 (rundt september 2016), og da slutter denne regelen å fungere.
Hvis regelen ikke er angitt eller er satt til false (usann), er ikke RC4-chifferserier i TLS slått på. Ellers kan den settes til true (sann) for å sikre kompatibilitet med en utdatert tjener. Dette er en midlertidig løsning, og tjeneren bør konfigureres på nytt.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Bruk et PAC-skript for proxy-tjenere</translation>
<translation id="1304973015437969093">ID-er for utvidelser/apper og oppdateringsnettadresser som skal installeres stille</translation>
<translation id="1307454923744766368">Opprinnelser eller mønstre for vertsnavn der begrensninger for usikre opprinnelser ikke skal gjelde</translation>
<translation id="1312799700549720683">Kontrollerer skjerminnstillinger.</translation>
<translation id="131353325527891113">Vis brukernavn på påloggingssiden</translation>
<translation id="1327466551276625742">Aktiver melding om nettverkskonfigurasjon når du er uten nett.</translation>
<translation id="1330145147221172764">Slå på skjermtastaturet</translation>
<translation id="13356285923490863">Navn på retningslinje</translation>
<translation id="1347198119056266798">Denne regelen er avviklet. Bruk <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" /> og <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" /> i stedet. Denne regelen ignoreres hvis en av reglene <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" />, <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" /> eller <ph name="FORCE_YOUTUBE_SAFETY_MODE_POLICY_NAME" /> (sistnevnte er avviklet) er angitt.
Fremtvinger at søk i Google Nettsøk gjøres med Sikkert Søk aktivert, og hindrer brukerne i å endre denne innstillingen. Denne innstillingen fremtvinger også bruk av moderat nivå for Begrenset innhold-modus på YouTube.
Hvis du slår på denne innstillingen, er alltid Sikkert Søk i Google Søk og moderat nivå for Begrenset innhold-modus på YouTube aktivert.
Hvis du slår av denne innstillingen eller ikke angir noen verdi, blir verken Sikkert Søk i Google Søk eller Begrenset innhold-modus på YouTube tvunget brukt.</translation>
<translation id="1352174694615491349">Denne regelen tillater sammenslåing av HTTP/2-tilkoblinger når klientsertifikater brukes. For å utføre sammenslåingen må vertsnavnet til den potensielle nye tilkoblingen og vertsnavnet til en eksisterende tilkobling samsvare med ett eller flere mønstre beskrevet i denne regelen. Regelen er en liste over verter som bruker URLBlacklist-filterformatet: «example.com» samsvarer med «example.com» og alle underdomener (f.eks. «sub.example.com»), mens «.example.net» samsvarer nøyaktig med «example.net».
Forespørsler om sammenslåing til forskjellige verter over tilkoblinger som bruker klientsertifikater, kan føre til problemer med sikkerhet og personvern, fordi den passive instansen sendes til alle forespørsler, selv om brukere ikke uttrykkelig har godkjent dette. Denne regelen er midlertidig og blir fjernet i en fremtidig utgivelse. Gå til https://crbug.com/855690.
Hvis denne regelen ikke angis, brukes standardfunksjonaliteten der sammenslåing av HTTP/2-tilkoblinger der klientsertifikater brukes, ikke tillates.</translation>
<translation id="1354424209129232709">Maksimum:</translation>
<translation id="1354452738176731363">Når denne regelen er satt til «false» (usann), er lyd utilgjengelig på enheten mens brukerne er logget på.
Denne regelen har innvirkning på all slags lydavspilling – ikke bare via de innebygde høyttalerne. Denne regelen blokkerer også lydbaserte tilgjengelighetsfunksjoner. Ikke slå på denne regelen hvis noen av brukerne trenger skjermleser.
Hvis denne innstillingen er satt til «true» (sann) eller ikke er konfigurert, kan brukerne bruke alle former for lyd som støttes på enheten.</translation>
<translation id="1359553908012294236">Hvis denne regelen settes til true (sann) eller ikke konfigureres, slås gjestepålogginger på i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Gjestepålogginger er <ph name="PRODUCT_NAME" />-profiler der alle vinduene er i inkognitomodus.
Hvis denne regelen settes til false (usann), tillater ikke <ph name="PRODUCT_NAME" /> at gjesteprofiler startes.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Slå på forespørsler til Quirks Server for maskinvareprofiler</translation>
<translation id="1363612796557848469">Denne regelen gir Google-assistenten tilgang til skjermkonteksten og tillatelse til å sende informasjon til tjeneren.
Hvis regelen er aktivert, får Google-assistenten tilgang til skjermkonteksten.
Hvis regelen er deaktivert, får ikke Google-assistenten tilgang til skjermkonteksten.
Hvis regelen ikke er angitt, kan brukerne velge om de vil gi Google-assistenten tilgang til skjermkonteksten eller ikke.</translation>
<translation id="1376119291123231789">Slå på avansert modus for batterilading</translation>
<translation id="1383493480903114193">Denne regelen tvinger nettverkskode til å kjøre i nettleserprosessen.
Som standard er denne regelen slått av. Hvis den slås på, kan brukere være utsatt for sikkerhetsproblemene når nettverksprosessen kjøres isolert.
Formålet med denne regelen er å gi bedrifter mulighet til å gå over til tredjepartsprogramvare som ikke er avhengig av å bruke nettverks-API-ene. Proxy-tjenere anbefales fremfor LSP-er og Win32 API-patching.
Hvis denne regelen ikke er angitt, kan nettverkskode kjøre utenfor nettleserprosessen, men dette avhenger av feltforsøkene i NetworkService-eksperimentet.</translation>
<translation id="1384459581748403878">Referanse: <ph name="REFERENCE_URL" /></translation>
<translation id="1384653327213929024">La brukerne administrere installerte sertifikater.</translation>
<translation id="1393485621820363363">Aktiverte bedriftsskrivere</translation>
<translation id="1397855852561539316">Foreslått nettadresse for standard søkeleverandør</translation>
<translation id="1404043648050567997">Safe Browsing-tjenesten viser en advarselsside når brukere navigerer til nettsteder som er merket som potensielt skadelige. Hvis du slår på denne innstillingen, kan ikke brukerne ignorere advarselssiden og gå videre til det skadelige nettstedet.
Denne regelen forhindrer bare brukerne fra å gå videre når de får Safe Browsing-advarsler (f.eks. om skadelig programvare og nettfisking), ikke når de får advarsler om problemer med SSL-sertifikater (f.eks. ugyldige eller utløpte sertifikater).
Hvis denne innstillingen er slått av eller ikke er konfigurert, kan brukerne velge å gå videre til det merkede nettstedet etter å ha sett advarselen.
Se https://developers.google.com/safe-browsing for å finne ut mer om Safe Browsing.</translation>
<translation id="1413936351612032792">Rapportér informasjon om bruken av Linux-apper</translation>
<translation id="142346659686073702">Tillat at brukere uten tilknytning bruker Crostini</translation>
<translation id="1426410128494586442">Ja</translation>
<translation id="1427655258943162134">Adresse eller nettadresse for proxy-tjener</translation>
<translation id="1431272318313028342">Slår på Safe Browsing-funksjonen i <ph name="PRODUCT_NAME" />, og hindrer at brukerne kan endre denne innstillingen.
Hvis du slår på denne innstillingen, er Safe Browsing alltid aktiv.
Hvis du slår av denne innstillingen, er Safe Browsing aldri aktiv.
Hvis du slår denne innstillingen av eller på, kan ikke brukerne endre eller overstyre innstillingen «Slå på beskyttelse mot nettfisking og skadelig programvare» i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne regelen ikke angis, slås dette på, men brukerne kan endre det.
Du finner mer informasjon om Safe Browsing på https://developers.google.com/safe-browsing.
Denne regelen er bare tilgjengelig på Windows-forekomster som er tilknyttet <ph name="MS_AD_NAME" />-domener, eller Windows 10 Pro- eller Enterprise-forekomster som er registrert for enhetsadministrering.</translation>
<translation id="1432194160771348078">
Spesifiserer en liste over apper og utvidelser som installeres stille på påloggingsskjermen (uten brukerinteraksjon) og ikke kan avinstalleres.
Det er underforstått at alle tillatelser appene ber om, gis uten brukerinteraksjon. Dette gjelder også eventuelle tillatelser fremtidige versjoner av appen ber om.
Vær oppmerksom på at av sikkerhets- og personvernhensyn er det ikke tillatt å installere utvidelser med denne regelen. I tillegg installerer enheter på den stabile kanalen bare appene fra godkjenningslisten som er pakket inn i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Elementer som ikke oppfyller disse kravene, blir ignorert.
Hvis apper som tidligere er administratorinstallert, fjernes fra denne listen, avinstalleres de automatisk av <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvert av elementene på listen er en streng som inneholder en utvidelses-ID og en «oppdatering»-nettadresse – atskilt med semikolon (<ph name="SEMICOLON" />). Utvidelses-ID-en er en streng på 32 tegn som du for eksempel finner i <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> når du er i utviklermodus. «Oppdatering»-nettadressen skal peke til et oppdateringsmanifest i XML-format, som beskrevet her: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Vær oppmerksom på at «oppdatering»-nettadressen som angis i denne regelen, bare brukes for den innledende installasjonen. Påfølgende oppdateringer av utvidelsen bruker oppdateringsnettadressen som er beskrevet i utvidelsens manifest.
For eksempel installerer <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> appen <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> fra «oppdatering»-nettadressen som er standard for Chrome Nettmarked. For mer informasjon om å være vert for utvidelser, se: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.</translation>
<translation id="1435659902881071157">Nettverkskonfigurasjon på enhetsnivå</translation>
<translation id="1438739959477268107">Standardinnstilling for nøkkelgenerering</translation>
<translation id="1454846751303307294">Gjør at du kan angi en liste over nettadressemønstre som spesifiserer nettsteder som ikke tillates å kjøre JavaScript.
Hvis denne retningslinjen ikke angis, brukes den globale standardverdien for alle nettsteder, enten fra retningslinjen DefaultJavaScriptSetting hvis den er angitt, eller fra brukerens egen konfigurasjon hvis nevnte retningslinje ikke er angitt.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-klienter):</translation>
<translation id="1458547592473993238">Denne regelen er avviklet. Bruk <ph name="DEFAULT_PLUGINS_SETTING_POLICY_NAME" /> for å kontrollere om Flash-programtillegget skal være tilgjengelig, og <ph name="ALWAYS_OPEN_PDF_EXTERNALLY_POLICY_NAME" /> for å kontrollere om det integrerte PDF-visningsprogrammet skal brukes til å åpne PDF-filer.
Angir en liste over programtillegg som er slått av i <ph name="PRODUCT_NAME" />, og hindrer brukerne i å endre denne innstillingen.
Jokertegnene «*» og «?» kan brukes for å få treff i sekvenser med vilkårlige tegn. «*» gir treff for et vilkårlig antall tegn, mens «?» angir ett valgfritt enkelttegn, dvs. det gir treff for null eller ett tegn. Escape-tegnet er «\», så for å få treff for tegnene «*», «?» eller «\» må du sette «\»-tegnet foran dem.
Hvis du slår på denne innstillingen, blir aldri den angitte listen over programtillegg brukt i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Programtilleggene er merket som avslått i «about:plugins», og brukerne kan ikke slå dem på.
Vær oppmerksom på at denne regelen kan overstyres av EnabledPlugins og DisabledPluginsExceptions.
Hvis ikke denne regelen er angitt, kan brukerne bruke alle programtillegg som er installert på systemet – bortsett fra hardkodede programtillegg som er inkompatible, utdaterte eller farlige.</translation>
<translation id="1464848559468748897">Kontrollér brukeratferden i flerprofiløkter på <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheter.
Hvis denne innstillingen angis til «MultiProfileUserBehaviorUnrestricted», kan brukeren enten være en primær eller sekundær bruker i en flerprofiløkt.
Hvis denne innstillingen angis til «MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary», kan brukeren bare være primær bruker i en flerprofiløkt.
Hvis denne innstillingen angis til «MultiProfileUserBehaviorNotAllowed», kan ikke brukeren være en del av en flerprofiløkt.
Hvis du angir denne innstillingen, kan ikke brukere endre eller overstyre den.
Hvis innstillingen endres mens brukeren er logget på en flerprofiløkt, kontrolleres alle brukere i økten mot sine korresponderende innstillinger. Økten lukkes hvis noen av brukerne ikke lenger har tillatelse til å være i økten.
Hvis innstillingen ikke angis, gjelder standardverdien «MultiProfileUserBehaviorUnrestricted» for virksomhetsadministrerte brukere, og «MultiProfileUserBehaviorUnrestricted» for ikke-administrerte brukere.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Klikk for å spille av</translation>
<translation id="1468307069016535757">Angi standard tilstand for tilgjengelighetsfunksjonen for høykontrastmodus på påloggingsskjermen.
Hvis denne innstillingen angis til «true», aktiveres høykontrastmodus når påloggingssiden vises.
Hvis denne innstillingen angis til «false», deaktiveres høykontrastmodus når påloggingssiden vises.
Hvis du angir denne innstillingen, kan brukere midlertidig overstyre den ved å aktivere eller deaktivere høykontrastmodus. Brukernes valg er imidlertid ikke permanent, og standardinnstillingen gjenopprettes når påloggingssiden vises på nytt, eller brukeren har vært inaktiv på påloggingssiden i ett minutt.
Hvis denne innstillingen angis, deaktiveres høykontrastmodus når påloggingssiden vises for første gang. Brukere kan aktivere eller deaktivere høykontrastmodus når som helst, og dens status på påloggingssiden forblir den samme mellom brukere.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Hvis disse retningslinjene settes til sann, blir det enhetlige skrivebordet tillatt og
slått på som standard, slik at apper kan fordeles over flere skjermer.
Brukeren kan slå av det enhetlige skrivebordet for individuelle skjermer ved
å fjerne merket for det i visningsinnstillingene.
Hvis disse retningslinjene settes til usann eller ikke angis, blir det enhetlige
skrivebordet slått av. I så fall kan ikke brukeren slå på denne funksjonen.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Slå av falsk start av TLS</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1502843533062797703">Slå på blokkering av innsetting av tredjepartsprogramvare</translation>
<translation id="1507382822467487898">
Konfigurerer hvilken MAC-adresse som skal brukes når en dokk kobles til enheten.
Når dokker er koblet til enkelte enhetsmodeller, brukes enhetens dokkspesifikke MAC-adresse som standard til å identifisere enheten på Ethernet. Denne regelen gjør det mulig for administratoren å endre MAC-adressens kilde mens enheten er dokket.
Hvis «DeviceDockMacAddress» er valgt eller regelen ikke er angitt, brukes enhetens dokkspesifikke MAC-adresse.
Hvis «DeviceNicMacAddress» er valgt, brukes enhetens NIC-MAC-adresse.
Hvis «DockNicMacAddress» er valgt, brukes dokkens NIC-MAC-adresse.
Brukeren kan ikke endre denne innstillingen.</translation>
<translation id="1507957856411744193">Hvis denne regelen angis som «true» (sann), kobles <ph name="PRODUCT_NAME" /> til Cast-enheter på alle IP-adresser, ikke bare private RFC1918/RFC4193-adresser.
Hvis denne regelen angis som «false» (usann), kobles <ph name="PRODUCT_NAME" /> bare til Cast-enheter på private RFC1918/RFC4193-adresser.
Hvis denne regelen ikke er angitt, kobles <ph name="PRODUCT_NAME" /> bare til Cast-enheter på private RFC1918/RFC4193-adresser, med mindre CastAllowAllIPs-funksjonen er slått på.
Hvis «EnableMediaRouter»-regelen er angitt som «false» (usann), har verdien for denne regelen ingen virkning.</translation>
<translation id="1509692106376861764">Denne innstillingen ble trukket tilbake fra og med <ph name="PRODUCT_NAME" /> versjon 29.</translation>
<translation id="1514888685242892912">Aktivér <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1522425503138261032">Tillat nettsteder å spore brukernes fysiske plassering</translation>
<translation id="1523774894176285446">Alternativ nettleser som skal åpnes for konfigurerte nettsteder.</translation>
<translation id="152657506688053119">Liste over alternative nettadresser for standard søkeleverandør</translation>
<translation id="1530812829012954197">Alltid gjengi følgende nettadressemønstre i vertsnettleseren</translation>
<translation id="1541170838458414064">Begrens sidestørrelse for utskrift</translation>
<translation id="1553684822621013552">Når denne regelen er satt til true (sann), er ARC slått på for brukeren
(avhengig av andre regelinnstillinger – ARC er likevel
utilgjengelig hvis enten engangsmodus eller multipålogging er slått på
i den aktive brukerøkten).
Hvis denne innstillingen er slått av eller ikke konfigurert, kan bedriftsbrukere
ikke bruke ARC.</translation>
<translation id="1559980755219453326">Denne regelen kontrollerer om det skal rapporteres informasjon om utvidelser og programtillegg.
Hvis denne regelen ikke er angitt eller er angitt som «true» (sant), innhentes informasjon om utvidelser og programtillegg.
Hvis denne regelen er angitt som «false» (usant), innhentes ikke data om utvidelser og programtillegg.
Denne regelen gjelder bare når <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> er slått på og maskinen er registrert med <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1560205870554624777">Styrer om Kerberos-funksjonalitet er slått på. Kerberos er en autentiseringsprotokoll som kan brukes til autentisering med nettprogrammer og delte nettverksressurser.
Hvis denne regelen er slått på, er Kerberos-funksjonalitet slått på. Kerberos-kontoer kan legges til enten gjennom regelen «Konfigurer Kerberos-kontoer» eller gjennom Kerberos-kontoinnstillingene på Personer-innstillingssiden.
Hvis denne regelen er slått av eller ikke er angitt, er Kerberos-kontoinnstillingene slått av. Ingen Kerberos-kontoer kan legges til, og Kerberos-autentisering kan ikke brukes. Alle eksisterende Kerberos-kontoer og alle lagrede passord slettes.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Overstyring av regler for delversjoner for feilsøking på fjerntilgangsverten</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F samt utvidelser for individuell attestering</translation>
<translation id="1566329065312331399">
Når denne regelen er satt til «False» (usann), kan ikke enheten utløse powerwash.
Når den er satt til «True» (sann), kan enheten utløse powerwash.
Hvis den ikke er angitt, er standardverdien False, som betyr at enheten ikke kan utløse powerwash.
</translation>
<translation id="1574554504290354326">Denne innstillingen er avviklet. Bruk SafeBrowsingExtendedReportingEnabled i stedet. Å aktivere eller deaktivere SafeBrowsingExtendedReportingEnabled tilsvarer å angi SafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed som «false» (usann).
Hvis denne regelen angis som «false» (usann), kan ikke brukerne velge å sende enkelte typer systeminformasjon og sideinnhold til Googles tjenere. Hvis denne innstillingen er «true» (sann) eller ikke er konfigurert, kan brukerne sende enkelte typer systeminformasjon og sideinnhold til Safe Browsing for å bidra til å oppdage farlige apper og nettsteder.
Du kan finne ut mer om Safe Browsing på https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="1583248206450240930">Bruk <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> som standard</translation>
<translation id="1599424828227887013">Slå på nettstedsisolering for spesifiserte opprinnelser på Android-enheter</translation>
<translation id="1608755754295374538">Nettadresser som uten forespørsel blir gitt tilgang til enheter med lydopptak</translation>
<translation id="1615221548356595305">Tillat sammenslåing av HTTP/2-tilkoblinger for disse vertene selv når klientsertifikater brukes</translation>
<translation id="1615855314789673708">Leverer en konfigurasjon for wilco-DTC-en (kontrolleren for diagnostikk og telemetri).
Med denne regelen kan du levere en wilco-DTC-konfigurasjon som kan tas i bruk hvis wilco-DTC-en er tilgjengelig på den aktuelle enheten og ikke er forbudt av regler. Størrelsen på konfigurasjonen må ikke overskride 1 MB (1000000 byte), og den må være i JSON-format. Dette håndteres av wilco-DTC-en. Den kryptografiske hashen brukes til å bekrefte at ingen har tuklet med nedlastingen.
Konfigurasjonen blir lastet ned og bufret. Den lastes ned på nytt hver gang nettadressen eller hashen endres.
Hvis du angir denne regelen, kan ikke brukerne endre eller overstyre den.</translation>
<translation id="1617235075406854669">Gjør det mulig å slette nettleser- og nedlastingslogg</translation>
<translation id="163200210584085447">Mønstrene på denne listen stilles opp mot sikkerhetskilden
til nettadressen forespørselen kommer fra. Hvis det finnes samsvar, blir det gitt
tilgang til videoopptaksenheter på SAML-påloggingssider. Hvis det ikke blir funnet
samsvar, blir tilgangen avvist automatisk. Mønstre med jokertegn er ikke
tillatt.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Tillat <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-programtillegget på disse nettstedene</translation>
<translation id="1645793986494086629">Oppsett:</translation>
<translation id="1653229475925941921">Hvis denne regelen er angitt, kontrollerer den hvilken type lupe som er slått på. Hvis du setter denne regelen til «None» (Ingen), blir lupen slått av.
Hvis du angir denne regelen, kan ikke brukerne endre eller overstyre den.
Hvis regelen ikke er angitt, er lupen i utgangspunktet slått av, men brukerne kan når som helst slå den på.</translation>
<translation id="1655229863189977773">Angi størrelse på diskbuffer i byte</translation>
<translation id="166427968280387991">Proxytjener</translation>
<translation id="1668836044817793277">Angir om den automatisk startede kioskappen uten forsinkelse skal kunne kontrollere <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versjonen.
Denne regelen kontrollerer om den automatisk startede kioskappen uten forsinkelse skal kunne kontrollere <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versjonen ved å erklære en required_platform_version i manifestet og bruke den som prefiks for den automatisk oppdaterte målversjonen.
Hvis regelen er angitt som «true» (sann), brukes verdien i manifestnøkkelen required_platfrom_version for den automatisk startede kioskappen uten forsinkelse som prefiks for den automatisk oppdaterte målversjonen.
Hvis regelen ikke er konfigurert eller den er angitt som «false» (usann), ignoreres manifestnøkkelen required_platform_version, og den automatiske oppdateringen fortsetter som normalt.
Advarsel: Det er ikke anbefalt å delegere kontroll over <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versjonen til en kioskapp, siden dette kan hindre enheten i å motta programvareoppdateringer og kritiske sikkerhetsløsninger. Hvis kontroll over <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versjonen delegeres, kan brukerne bli utsatt for risiko.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Støttes på:</translation>
<translation id="1700811900332333712">Tillat enheten å spørre om powerwash</translation>
<translation id="1704516734140344991">Konfigurerer tilgjengeligheten og funksjonaliteten for oppdatering av <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-fastvaren.
Enkeltinnstillinger kan angis i JSON-egenskaper:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: Hvis den er satt til <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, kan brukere utløse Powerwash-prosessen for å installere en oppdatering av <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-fastvaren.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE" />: Hvis den er satt til <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE_TRUE" />, kan brukere sette i gang oppdateringsprosessen for <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-fastvaren som opprettholder den enhetsgjeldende tilstanden (inkludert bedriftsregistrering), men fører til at brukerdata går tapt. Denne oppdateringsprosessen er tilgjengelig fra versjon 68.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_AUTO_UPDATE_MODE" />: Styrer hvordan automatiske oppdateringer av <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-fastvaren tvinges igjennom for sårbar <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-fastvare. Alle prosesser opprettholder den lokale enhetstilstanden.
Hvis den er satt til 1 eller ikke er angitt, tvinges ikke oppdateringer av TPM-fastvaren igjennom.
Hvis den er satt til 2, oppdateres <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-fastvaren ved neste omstart etter at brukeren har bekreftet oppdateringen.
Hvis den er satt til 3, oppdateres <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-fastvaren ved neste omstart.
Hvis den er satt til 4, oppdateres <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-fastvaren etter registreringen og før brukeren logger på.
Dette alternativet er tilgjengelig fra versjon 74.
Hvis regelen ikke er angitt, er oppdateringsfunksjonalitet for <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-fastvaren ikke tilgjengelig.</translation>
<translation id="1708496595873025510">Angi begrensning for henting av startverdien for variasjonene</translation>
<translation id="1717817358640580294">Hvis denne regelen ikke er angitt og Opprydning for Chrome oppdager uønsket programvare, kan den rapportere metadata om skanningen til Google, i samsvar med regelen som er angitt av SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Opprydning for Chrome spør deretter brukerne om de vil fjerne den uønskede programvaren. Brukerne kan velge å dele resultatet fra opprydninger med Google, for å hjelpe oss med å bli enda bedre på å oppdage uønsket programvare. Disse resultatene inneholder informasjon om filmetadata, automatisk installerte utvidelser og registernøkler – som beskrevet i det tekniske dokumentet om personvern i Chrome.
Hvis regelen er slått av og Opprydning for Chrome oppdager uønsket programvare, rapporterer den ingen metadata om skanningen til Google, og dermed overstyres eventuelle regler som er angitt av SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Opprydning for Chrome spør brukerne om de vil fjerne den uønskede programvaren. Resultatene fra opprydninger rapporteres ikke til Google, og brukerne har ingen muligheter til å gjøre det.
Hvis regelen er slått på og Opprydning for Chrome oppdager uønsket programvare, kan den rapportere metadata om skanningen til Google, i samsvar med regelen som er angitt av SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Opprydning for Chrome spør brukerne om de vil fjerne den uønskede programvaren. Resultatene fra opprydninger rapporteres til Google, og brukerne kan ikke forhindre dette.
Denne regelen er bare tilgjengelig på Windows-forekomster som er tilknyttet <ph name="MS_AD_NAME" />-domener, eller Windows 10 Pro- eller Enterprise-forekomster som er registrert for enhetsadministrering.</translation>
<translation id="172374442286684480">Lar alle nettsteder angi lokale data</translation>
<translation id="1736269219679256369">Tillat å gå videre fra SSL-advarselssiden</translation>
<translation id="1745780278307622857">Angi om <ph name="PRODUCT_NAME" /> kan tillate nedlasting fra sikre kilder uten Safe Browsing-kontroller.
Når regelen er satt til «False» (usann), sendes ikke filer som lastes ned fra sikre kilder, til analysering med Safe Browsing.
Når den ikke er angitt (eller er satt til «True» (sann)), sendes nedlastede filer til analysering med Safe Browsing – selv om de kommer fra sikre kilder.
Vær oppmerksom på at disse begrensningene gjelder for nedlastinger som startes fra nettsideinnhold eller fra «Last ned linken»-alternativet i den kontekstuelle menyen. Disse begrensningene gjelder ikke for lagring/nedlasting av den aktive siden eller for lagring som PDF-fil via utskriftsalternativene.
Denne regelen er bare tilgjengelig på Windows-forekomster som er tilknyttet <ph name="MS_AD_NAME" />-domener, eller Windows 10 Pro- eller Enterprise-forekomster som er registrert for enhetsadministrering.</translation>
<translation id="1749815929501097806">Angir vilkårene som brukeren må godta før enhetslokal konto-økt.
Hvis denne innstillingen er konfigurert, laster <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ned vilkårene og viser dem til brukeren når enhetslokale konto-økter startes. Brukeren får bare starte økten hvis vedkommende godtar vilkårene.
Hvis innstillingen ikke er konfigurert, vises ingen vilkår.
Denne innnstillingen må konfigureres med en nettadresse der <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kan laste ned vilkårene. Vilkårene må være i ren tekst, levert som MIME-typen tekst/ren. Det er ikke tillatt med koding.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Blokkér alle nedlastinger</translation>
<translation id="1767673020408652620">Slå på appanbefalinger i nulltilstanden for søkefeltet</translation>
<translation id="17719159826324007">
Hvis denne regelen er satt til ArcSession og Android har startet, tvinges enheten til å starte på nytt når brukeren logger av.
Når regelen er satt til «Always» (Alltid), tvinges enheten til å starte på nytt hver gang brukeren logger av.
Hvis den ikke er angitt, har den ingen virkning, og enheten tvinges ikke til å starte på nytt når brukeren logger av. Det samme gjelder hvis den er satt til «Never» (Aldri).
Denne regelen har kun virkning for ikke-tilknyttede brukere.
</translation>
<translation id="1781356041596378058">Denne regelen kontrollerer også tilgangen til utvikleralternativene for Android. Hvis du angir denne regelen som «true» (sann), fjerner du brukernes tilgang til utvikleralternativene. Hvis du angir denne regelen som «false» (usann) eller ikke angir den, kan brukere få tilgang til utvikleralternativene ved å trykke sju ganger på delversjonsnummeret i appen for Android-innstillinger.</translation>
<translation id="1793346220873697538">Deaktiver utskrift med PIN-kode som standard</translation>
<translation id="1797233582739332495">Vis brukeren en gjentakende melding om at omstart kreves</translation>
<translation id="1798559516913615713">Levetiden for GPO-bufferen</translation>
<translation id="1803646570632580723">Liste over programmer som er festet i programlisten</translation>
<translation id="1808715480127969042">Blokkér informasjonskapsler på disse nettstedene</translation>
<translation id="1810261428246410396">Tillat bruk av Umiddelbar internettdeling.</translation>
<translation id="1817685358399181673">Denne regelen spesifiserer <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />-avbildningen for en bruker. Du angir regelen ved å spesifisere nettadressen der enheten kan laste ned avbildningen, og en SHA-256-hashverdi som brukes for å bekrefte at ingen har tuklet med nedlastingen.
Regelen skal spesifiseres som en streng som uttrykker nettadressen og hashverdien i JSON-format.</translation>
<translation id="1827523283178827583">Bruk faste proxytjenere</translation>
<translation id="1831495419375964631">Denne regelen er en nettadresse som peker til en XML-fil med samme format som Internet Explorer-regelen <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" />. Denne laster inn regler fra en XML-fil – uten at reglene deles med Internet Explorer.
Når denne regelen ikke er angitt, eller hvis den ikke er satt til en gyldig nettadresse, bruker ikke <ph name="PRODUCT_NAME" /> den som en kilde for regler for bytte av nettlesere.
Når denne regelen er satt til en gyldig nettadresse, laster <ph name="PRODUCT_NAME" /> ned nettstedslisten fra den aktuelle nettadressen og bruker reglene som om de var konfigurert med regelen <ph name="SITELIST_POLICY_NAME" />.
Her finner du mer informasjon om Internet Explorer- regelen<ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" />: https://docs.microsoft.com/internet-explorer/ie11-deploy-guide/what-is-enterprise-mode</translation>
<translation id="1839060937202387559">Rapportér maskinvarestatistikk og identifikatorer for lagringsenheter.
Hvis regelen settes til «false» (usann), blir ikke statistikk rapportert.
Hvis den settes til «true» (sann) eller ikke angis, blir statistikk rapportert.</translation>
<translation id="1843117931376765605">Oppdateringsfrekvens for brukerinnstilling</translation>
<translation id="1844620919405873871">Konfigurerer retningslinjer for hurtigopplåsing.</translation>
<translation id="1845405905602899692">Kioskinnstillinger</translation>
<translation id="1845429996559814839">Begrens modusen for utskrift med PIN-kode</translation>
<translation id="1847960418907100918">Angir parameterene som brukes når du utfører et Instant-søk med POST. De består av kommainndelte navn og verdi-par. Hvis en verdi er et malparameter, som {searchTerms} i eksempelet ovenfor, blir den erstattet med virkelige søkeordsdata.
Denne innstillingen er valgfri. Hvis den ikke er angitt, blir forespørsler om søkeforslag sendt via GET-metoden.
Denne innstillingen brukes bare hvis «DefaultSearchProviderEnabled»-innstillingen er aktivert.</translation>
<translation id="1852294065645015766">Tillat automatisk avspilling av medier</translation>
<translation id="1857152770025485173">Denne regelen hindrer at brukerne kan laste inn nettsider fra svartelistede nettadresser. Svartelisten inneholder nettadressemønstre som spesifiserer hvilke nettadresser som svartelistes.
Nettadressemønstre må formateres i samsvar med https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format.
Unntak kan spesifiseres i regelen for godkjenning av nettadresser. Disse reglene er begrenset til 1000 oppføringer, og eventuelle oppføringer som overskrider dette, ignoreres.
Vær oppmerksom på at vi ikke anbefaler å blokkere interne «chrome://*»-nettadresser, siden det kan føre til uventede feil.
Fra M73 kan du blokkere «javascript://*»-nettadresser. Men dette påvirker kun JavaScript som skrives inn i adressefeltet (eller f.eks. minibokmerker). Merk at JavaScript-nettadresser på nettsider, så lenge de utgjør dynamisk innlastede data, ikke omfattes av denne regelen. Hvis du for eksempel blokkerer «eksempel.no/abc», kan siden «eksempel.no» fremdeles laste inn «eksempel.no/abc» via XMLHTTPRequest.
Hvis denne regelen ikke er angitt, svartelistes ingen nettadresser i nettleseren.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Advarsel: TLS-versjonen som fungerer som reserveløsning, fjernes fra <ph name="PRODUCT_NAME" /> etter versjon 52 (rundt september 2016), og da slutter denne regelen å fungere.
Når et TLS-håndtrykk mislykkes, prøvde <ph name="PRODUCT_NAME" /> tidligere å koble til på nytt med en lavere versjon av TLS for å omgå feil på HTTPS-tjenere. Denne innstillingen konfigurerer hvilken versjon denne reserveprosessen stopper på. Hvis en tjener utfører versjonsforhandlingen riktig (det vil si uten å bryte tilkoblingen), gjelder ikke denne innstillingen. Tilkoblingen som opprettes, må uansett rette seg etter SSLVersionMin.
Hvis denne regelen ikke er konfigurert, eller hvis den er satt til «tls1.2», gjennomfører ikke <ph name="PRODUCT_NAME" /> denne reserveprosessen lenger. Vær oppmerksom på at dette ikke slår av støtten for eldre TLS-versjoner – det avgjør bare om <ph name="PRODUCT_NAME" /> omgår problemer med tjenere som ikke kan forhandle versjoner riktig.
Hvis det er nødvendig å beholde kompatibiliteten med en tjener med feil, kan denne regelen settes til «tls1.1». Dette er en midlertidig løsning, og tjeneren må fikses så fort som mulig.</translation>
<translation id="1864382791685519617">Slår på nettverksforutsigelse i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og hindrer brukerne i å endre denne innstillingen.
Dette styrer DNS-forhåndshenting, TCP- og SSL-forhåndstilkobling og forhåndsgjengivelse av nettsider.
Hvis du angir denne regelen, kan ikke brukerne endre eller overstyre denne innstillingen i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne regelen ikke er angitt, er nettverksforutsigelse slått på, men brukerne kan endre innstillingen.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Nøkkeltillatelser</translation>
<translation id="186719019195685253">Handling som skal utføres når inaktivitetsforsinkelsen overgås og maskinen kjører på vekselstrøm</translation>
<translation id="187819629719252111">Gir tilgang til lokale filer på maskinen ved å tillate <ph name="PRODUCT_NAME" /> å vise dialoger om filutvalg.
Hvis du aktiverer denne innstillingen, kan brukerne åpne filutvalgdialogene som normalt.
Hvis du deaktiverer denne innstillingen, vil det hver gang brukeren utfører en handling som kan utløse en filutvalgsdialog (som import av bokmerker, opplasting av filer, lagring av linker osv.), vises det en melding i stedet, og det antas at brukeren har klikket Avbryt i filutvalgdialogen.
Hvis denne innstillingen ikke er angitt, kan brukerne åpne filutvalgdialogene som normalt.</translation>
<translation id="1885782360784839335">Aktivér visning av reklameinnhold i hele fanen</translation>
<translation id="1888871729456797026">Registreringstokenet for retningslinjer for nettskyen på datamaskiner</translation>
<translation id="1897365952389968758">Tillat alle nettsteder å kjøre JavaScript</translation>
<translation id="1906888171268104594">Kontrollerer om bruksberegninger og diagnostikkdata, inkludert programstopprapporter, rapporteres til Google.
Hvis regelen er angitt som «True» (sann), rapporterer <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> bruksberegninger og diagnostikkdata.
Hvis regelen er angitt som «False» (usann), er rapportering av beregninger og diagnostikkdata deaktivert.
Hvis den ikke er konfigurert, er rapportering av beregninger og diagnostikkdata deaktivert på ikke-administrerte enheter og aktivert på administrerte enheter.</translation>
<translation id="1907431809333268751">Konfigurer listen over nettadresser for bedriftspålogging (bare HTTP og HTTPS). Fingeravtrykkene til passord registreres på disse nettadressene. Dette gjøres for å oppdage om de samme passordene også blir brukt andre steder.
For at <ph name="PRODUCT_NAME" /> skal kunne fange opp fingeravtrykkene til passord, må du passe på at påloggingssidene følger retningslinjene på https://www.chromium.org/developers/design-documents/create-amazing-password-forms.
Hvis denne innstillingen er slått på, registrerer tjenesten for passordbeskyttelse fingeravtrykkene til passord på disse nettadressene. Dette gjøres for å oppdage om de samme passordene også blir brukt andre steder.
Hvis denne innstillingen er slått av eller ikke er angitt, registrerer tjenesten for passordbeskyttelse bare fingeravtrykkene til passord på https://accounts.google.com.
Denne regelen er bare tilgjengelig på Windows-forekomster som er tilknyttet <ph name="MS_AD_NAME" />-domener, eller Windows 10 Pro- eller Enterprise-forekomster som er registrert for enhetsadministrering.</translation>
<translation id="1914840757300882918">Hvis denne regelen er angitt, bruker verten et klientsertifikat med det oppgitte utsteder-CN-et for autentisering mot RemoteAccessHostTokenValidationUrl. Du kan angi «*» for å bruke et hvilket som helst tilgjengelig klientsertifikat.
Denne funksjonen er for øyeblikket slått av på tjenersiden.</translation>
<translation id="1919802376548418720">Bruk KDC-regel til å delegere legitimasjon.</translation>
<translation id="1920046221095339924">Tillat administrerte økter på enheten</translation>
<translation id="1929709556673267855">Gir konfigurasjoner for bedriftsskrivere som er bundet til enheter.
Med denne regelen kan du gi skriverkonfigurasjoner til enheter med <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Formatet er det samme som for NativePrinters-ordlisten, med et ekstra påkrevd «id»- eller «quid»-felt per skriver for godkjenning eller sperring.
Størrelsen på filen må ikke overskride 5 MB, og den må være i JSON-format. Det anslås at en fil som inneholder omtrent 21 000 skrivere, opptar 5 MB. Den kryptografiske hashen brukes for å bekrefte integriteten for nedlastingen.
Filen lastes ned og bufres. Den blir lastet ned på nytt hver gang nettadressen eller hashen endres.
Hvis denne regelen er angitt, laster <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ned filen for skriverkonfigurasjoner og gjør skrivere tilgjengelige i henhold til <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> og <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Denne regelen påvirker ikke hvorvidt brukere kan konfigurere skrivere på enkeltenheter. Den er ment å supplere konfigurering av skrivere utført av enkeltbrukere.
Denne regelen kommer i tillegg til <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Hvis denne regelen ikke er angitt, blir ingen skrivere bundet til enheter, og de andre <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" />-reglene blir ignorert.
</translation>
<translation id="193259052151668190">Godkjenningsliste for frakoblingsbare USB-enheter</translation>
<translation id="1933378685401357864">Bakgrunnsbilde</translation>
<translation id="1956493342242507974">Konfigurer strømstrømstyring på påloggingssiden i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Med denne planen kan du konfigurere hvordan <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> skal oppføre seg når det ikke har vært noen brukeraktivitet på en stund mens påloggingsskjermen vises. Planen styrer flere innstillinger. For verdiområder og semantikk for enkeltinnstillinger kan du se tilsvarende planer som kontrollerer strømstyring innad i økten. De eneste avvikene fra disse planene er:
* Handlingen for inaktiv tilstand eller lukking av lokket, kan ikke være å avslutte økten.
* Standardhandlingen for inaktiv tilstand når nettstrøm brukes, er å slå av.
Hvis en innstilling ikke angis, brukes en standardverdi.
Hvis denne planen ikke angis, brukes standardverdiene for alle innstillingene.</translation>
<translation id="1958138414749279167">Slår på autofyllfunksjonen i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og gjør det mulig for brukere å fylle ut adresseinformasjon i nettskjemaer automatisk ved hjelp av tidligere lagret informasjon.
Hvis denne innstillingen er av, gir ikke autofyllfunksjonen forslag, og den fyller ikke inn informasjon automatisk. Den lagrer heller ikke lenger informasjon som brukeren sender inn på nettet.
Hvis denne innstillingen er på eller ikke har noen verdi, kan brukeren kontrollere all funksjonalitet for autofyllfunksjonen i brukergrensesnittet.</translation>
<translation id="1962273523772270623">Tillat innhenting av WebRTC-aktivitetslogger fra Google-tjenester</translation>
<translation id="1964634611280150550">Inkognitomodus er deaktivert</translation>
<translation id="1964802606569741174">Denne regelen har ingen innvirkning på YouTube-appen for Android. Hvis du vil tvinge bruk av sikkerhetsmodus for YouTube, bør du ikke tillate installasjon av YouTube-appen for Android.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Overstyrer reglene i delversjonene for feilsøking på fjerntilgangsverten.
Verdien parses som en JSON-katalog over regelnavn og tilhørende regelverdier.</translation>
<translation id="1969808853498848952">Kjører alltid programtillegg som krever autorisasjon (avviklet)</translation>
<translation id="1988371335297483117">Nyttelaster med automatisk oppdatering på <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, kan lastes ned via HTTP i stedet for HTTPS. Dette tillater åpen HTTP-bufring av HTTP-nedlastinger.
Hvis denne innstillingen angis som sann, prøver <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> å laste ned nyttelaster med automatisk oppdatering via HTTP. Hvis innstillingen angis som usann eller ikke angis i det hele tatt, blir HTTPS brukt til å laste ned nyttelaster med automatisk oppdatering.</translation>
<translation id="199764499252435679">Aktivér komponentoppdateringer i <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1997994951395619441">Hvis du slår på denne innstillingen, viser <ph name="PRODUCT_NAME" /> en bokmerkerad.
Hvis du slår av denne innstillingen, ser brukerne aldri bokmerkeraden.
Hvis du slår denne innstillingen på eller av, kan ikke brukerne endre eller overstyre den i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne innstillingen ikke er angitt, kan brukerne selv bestemme om de vil bruke denne funksjonen eller ikke.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Strømstyring</translation>
<translation id="2014757022750736514">Kontrollerer funksjonen til påloggingsskjermen (der brukere logger på kontoene sine). Innstillingene omfatter hvem som kan logge på, hva slags kontoer som tillates, hvilke autentiseringsmetoder som skal brukes, og generelle innstillinger for tilgjengelighet, inndatametode og lokalitet.</translation>
<translation id="201557587962247231">Frekvensen for opplasting av statusrapporter for enheter</translation>
<translation id="2017301949684549118">Nettadresser for nettprogrammer som skal installeres gjennom bakgrunnsinstallasjon.</translation>
<translation id="2017459564744167827">Se <ph name="REFERENCE_URL" /> for mer informasjon om skjema og formatering.</translation>
<translation id="2018836497795982119">Angir perioden i millisekunder for når tjenesten for enhetsbehandling skal spørres om brukerinnstillinger.
Hvis du angir denne regelen, overstyres standardverdien på tre timer. Gyldige verdier for denne regelen er i området mellom 1800000 (30 minutter) og 86400000 (1 dag). Eventuelle verdier som ikke er i dette området, blir endret til den respektive grensen. Hvis plattformen støtter varsler om brudd på reglene, angis forsinkelsen for ny innlasting til 24 timer, fordi det forventes at varsler om brudd på reglene fremtvinger ny innlasting automatisk når regelen endres.
Hvis du ikke spesifiserer noen periode, bruker <ph name="PRODUCT_NAME" /> standardverdien på 3 timer.
Merk: Hvis plattformen støtter varsler om brudd på reglene, angis forsinkelsen for ny innlasting til 24 timer (dette ignorerer alle standarder og verdier i regelen), fordi det forventes at varsler om brudd på reglene fremtvinger en nye innlasting automatisk når regelen endres. Dette gjør at det ikke er nødvendig med hyppige nye innlastinger.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Konfigurer det nødvendige domenenavnet for klienter med ekstern tilgang</translation>
<translation id="2030905906517501646">Søkeord for standard søkeleverandør</translation>
<translation id="203096360153626918">Denne regelen har ingen innvirkning på Android-apper. Android-apper kan brukes i fullskjermmodus selv om denne regelen er angitt som <ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Deaktiverte bedriftsskrivere</translation>
<translation id="2050629715135525072">Bestemmer om en bruker som er koblet til en ekstern tilgangsvert, kan overføre filer mellom klienten og verten. Dette er ikke relevant for forbindelser for ekstern hjelp, som ikke støtter filoverføring.
Hvis denne innstillingen er av, er ikke filoverføring tillatt. Hvis denne innstillingen er på, er filoverføring tillatt.</translation>
<translation id="2057317273526988987">Gi tilgang til en liste med nettadresser</translation>
<translation id="2061810934846663491">Konfigurer de obligatoriske domenenavnene for verter for ekstern tilgang</translation>
<translation id="206623763829450685">Spesifiserer hvilke HTTP-autentiseringsskjemaer som støttes av <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Mulige verdier er «basic», «digest», «ntlm» og «negotiate». Bruk komma til å skille mellom flere verdier.
Hvis denne regelen ikke angis, brukes alle de fire skjemaene.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Blokkér tilgang til nettsteder som ikke inngår i innholdspakker</translation>
<translation id="2073552873076775140">Tillat pålogging i <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2077129598763517140">Bruk maskinvareakselerasjon når det er tilgjengelig</translation>
<translation id="2077273864382355561">Forsinkelse for avslått skjerm når enheten kjører på batteristrøm</translation>
<translation id="2082205219176343977">Konfigurer minimum tillatt Chrome-versjon for enheten.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stabil kanal</translation>
<translation id="2098658257603918882">Aktiver rapportering av bruk og programstopprelaterte data</translation>
<translation id="2104418465060359056">Rapportér informasjon om utvidelser og programtillegg</translation>
<translation id="2106627642643925514">Overstyrer standardmodusen for utskrift med PIN-kode. Hvis modusen ikke er tilgjengelig, ignoreres denne regelen.</translation>
<translation id="2107601598727098402">
Denne regelen er avviklet i M72. Bruk CloudManagementEnrollmentToken i stedet.
</translation>
<translation id="2111016292707172233">Gjør «Trykk for å søke» tilgjengelig i innholdsvisningen i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis du slår på denne innstillingen, blir «Trykk for å søke»-funksjonen tilgjengelig for brukerne, og de kan velge om de vil slå den på eller av.
Hvis du slår av denne innstillingen, slås «Trykk for å søke» helt av.
Hvis regelen ikke spesifiseres, har det samme effekt som å slå den på. Se beskrivelsen ovenfor.</translation>
<translation id="2113068765175018713">Begrens enhetens driftstid ved å bruke automatisk omstart</translation>
<translation id="2116790137063002724">Denne regelen kontrollerer om det skal rapporteres om informasjon som kan brukes til å identifisere brukere, for eksempel påloggingsinformasjon for OS, påloggingsinformasjon for <ph name="PRODUCT_NAME" />-profilen, <ph name="PRODUCT_NAME" />-profilnavn, <ph name="PRODUCT_NAME" />-profilbane og den kjørbare banen for <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne regelen ikke er konfigurert eller er angitt som «true» (sant), innhentes informasjon som kan brukes til å identifisere brukere.
Hvis denne regelen er angitt som «false» (usant), innhentes ikke informasjon som kan brukes til å identifisere brukere.
Denne regelen gjelder bare når <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> er slått på og maskinen er registrert med <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="2127599828444728326">Tillat varslinger på disse nettstedene</translation>
<translation id="2131902621292742709">Forsinkelse for nedtonet skjerm når enheten kjører på batteristrøm</translation>
<translation id="2134437727173969994">Tillat låsing av skjermen</translation>
<translation id="2137064848866899664">Hvis denne regelen er angitt, roteres alle skjermer til den
spesifiserte retningen hver gang enheten starter, og første gang den kobles
til etter at regelverdien er endret. Brukerne kan endre skjermrotasjonen
på innstillingssiden etter pålogging, men innstillingene deres
overstyres av regelverdien ved neste oppstart.
Denne regelen gjelder for både primære og sekundære skjermer.
Hvis regelen ikke er angitt, er standardverdien 0 grader, og brukeren
står fritt til å endre den. I dette tilfellet brukes ikke standardverdien igjen
ved omstart.</translation>
<translation id="2138449619211358657">Med denne regelen kan <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> omgå eventuelle proxy-tjenere for autentisering via obligatoriske sider.
Denne regelen trer bare i kraft hvis det er konfigurert en proxy-tjener (for eksempel ved at brukeren har angitt en regel i chrome://settings, eller via utvidelser).
Hvis du slår på denne innstillingen, blir alle obligatoriske autentiseringssider (dvs. alle nettsider fra den obligatoriske påloggingssiden og frem til <ph name="PRODUCT_NAME" /> registrerer at enheten er koblet til internett) vist i separate vinduer, og alle regelinnstillinger og begrensninger for den aktive brukeren blir ignorert.
Hvis du slår av denne innstillingen eller ikke angir den, blir alle obligatoriske autentiseringssider vist i (vanlige) nye nettleserfaner, og den aktive brukerens innstillinger for proxy-tjenere brukes.</translation>
<translation id="21394354835637379">Lar deg angi hvilke nettadresser som kan installere utvidelser, apper og temaer.
Fra og med <ph name="PRODUCT_NAME" /> 21 er det vanskeligere å installere utvidelser, apper og brukerskript som ikke kommer fra Chrome Nettmarked. Tidligere kunne brukerne klikke på linker til *.crx-filer. <ph name="PRODUCT_NAME" /> viste da noen advarsler før brukerne ble spurt om de ville installere filene. Fra og med <ph name="PRODUCT_NAME" /> 21 må denne typen filer lastes ned og dras til innstillingssiden for <ph name="PRODUCT_NAME" />. Denne innstillingen tillater at visse nettadresser beholder den gamle og enklere installasjonsprosessen.
Hvert element i denne listen er et samsvarsmønster av typen som brukes for utvidelser (se https://developer.chrome.com/extensions/match_patterns). Brukerne kan enkelt installere elementer fra alle nettadresser som samsvarer med elementer på denne listen. Både plasseringene til *.crx-filer og sidene der nedlastingene startes fra (dvs. henvisningsadressene), må tillates av disse mønstrene.
<ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> har forrang over denne regelen. Det betyr at utvidelser på svartelisten ikke blir installert – selv om det skjer fra nettsteder som er på denne listen.</translation>
<translation id="214901426630414675">Begrens utskrift på begge sider</translation>
<translation id="2149330464730004005">Slå på fargeutskrift</translation>
<translation id="2156132677421487971">Konfigurer retningslinjer for <ph name="PRODUCT_NAME" /> – en funksjon som gjør det mulig for brukere å sende skrivebords-, nettsteds- og faneinnhold fra nettleseren til eksterne skjermer og lydanlegg.</translation>
<translation id="2166472654199325139">Ikke filtrer nettsteder for seksuelt innhold</translation>
<translation id="2168397434410358693">Inaktivitetsforsinkelse når enheten kjører på vekselstrøm</translation>
<translation id="217013996107840632">Kommandolinjeparametere for å bytte fra den alternative nettleseren.</translation>
<translation id="2170233653554726857">Slå på WPAD-optimalisering</translation>
<translation id="2176565653304920879">Når denne regelen er spesifisert, blir tidssonen automatisk påvist i henhold til innstillingen som er valgt. Her ser du de ulike alternativene:
Hvis TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide er angitt, kan brukerne kontrollere den automatiske påvisningen av tidssoner ved å bruke vanlige kontroller i chrome://settings.
Hvis TimezoneAutomaticDetectionDisabled er angitt, er kontrollene for automatisk tidssone i chrome://settings slått av. Automatisk påvisning av tidssoner er alltid av.
Hvis TimezoneAutomaticDetectionIPOnly er angitt, er tidssonekontrollene i chrome://settings slått av. Automatisk påvisning av tidssoner er alltid på. Systemet bruker bare IP-adresser for å finne riktig tidssone.
Hvis TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints er angitt, er tidssonekontrollene i chrome://settings slått av. Automatisk påvisning av tidssoner er alltid på. Listen over synlige Wi-Fi-tilgangspunkter sendes alltid til Geolocation API-tjeneren, slik at det kan utføres detaljert påvisning av tidssonen.
Hvis TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo er angitt, er tidssonekontrollene i chrome://settings slått av. Automatisk påvisning av tidssoner er alltid på. Posisjonsinformasjon (som Wi-Fi-tilgangspunkter, basestasjoner som kan nås, og GPS) sendes til en tjener, slik at det kan utføres detaljert påvisning av tidssonen.
Hvis denne regelen ikke spesifiseres, har det samme effekt som om TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide var angitt.
Hvis SystemTimezone-regelen er spesifisert, overstyrer den denne regelen. I så fall er automatisk påvisning av tidssoner slått helt av.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Fremtving bruk av minst moderat nivå for Begrenset innhold-modus på YouTube</translation>
<translation id="2182291258410176649">Brukeren avgjør om sikkerhetskopiering og gjenoppretting skal aktiveres</translation>
<translation id="2183294522275408937">Denne innstillingen kontrollerer hvor ofte brukerne må skrive inn passord på låseskjermen for å fortsette å bruke hurtigopplåsing. Når en bruker kommer til låseskjermen og det har gått lengre tid siden passordet sist ble skrevet inn, enn det som er angitt i denne innstillingen, er det ikke mulig for vedkommende å bruke hurtigopplåsing. Hvis brukeren blir på låseskjermen etter at denne tidsperioden er over, må vedkommende skrive inn passordet neste gang han eller hun skriver inn feil kode eller kommer tilbake til låseskjermen (avhengig av hva som skjer først).
Hvis denne innstillingen er konfigurert, kan brukere som bruker hurtigopplåsing, bli bedt om å skrive inn passordet sitt på låseskjermen. Dette avhenger imidlertid av hvilken innstilling som er valgt.
Hvis denne innstillingen ikke konfigureres, blir brukere som bruker hurtigopplåsing, bedt om å skrive inn passordet sitt på låseskjermen hver dag.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Denne regelen er avviklet i M61. Bruk EcryptfsMigrationStrategy i stedet.
Spesifiserer hvordan enheter som har blitt levert med eCryptfs, og som må gå over til ext4-kryptering, bør oppføre seg.
Hvis du angir denne innstillingen som «DisallowArc», blir Android-apper deaktivert for alle brukere av enheten (inkludert brukerne som allerede har ext4-kryptering), og ingen brukere får muligheten til å overføre fra eCryptfs til ext4-kryptering.
Hvis du angir denne innstillingen som «AllowMigration», har brukere med eCryptfs-hjemmekataloger muligheten til å overføre disse til ext4-kryptering der det er nødvendig (for øyeblikket når Android N blir tilgjengelig på enheten).
Denne regelen gjelder ikke for kioskapper – disse overføres automatisk. Hvis denne innstillingen ikke angis, oppfører enheten seg som om «DisallowArc» er valgt.</translation>
<translation id="2195032660890227692">Denne regelen ble fjernet i <ph name="PRODUCT_NAME" /> 68 og erstattet av <ph name="ARC_BR_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="219720814106081560">Hvis denne regelen er slått på eller ikke er konfigurert (standard), blir brukerne bedt om tilgang til videoopptak – bortsett fra for nettadresser som er konfigurert i VideoCaptureAllowedUrls-listen. Disse får tilgang uten at det blir bedt om det.
Når denne regelen er slått av, blir brukerne aldri spurt, og videoopptak er bare tilgjengelig for nettadressene i VideoCaptureAllowedUrls.
Denne regelen har innvirkning på alle typer innenheter for video – ikke bare det innebygde kameraet.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Konfigurer godkjenning av innebygde meldinger</translation>
<translation id="2204753382813641270">Kontrollér automatisk skjuling av hyllen</translation>
<translation id="2208976000652006649">Parametere for søkenettadresser som bruker POST</translation>
<translation id="2214880135980649323">Når denne innstillingen er aktivert, får utvidelser installert via bedriftsinnstillinger tilgang til å bruke Enterprise Hardware Platform API.
Når denne innstillingen er deaktivert eller ingen verdi er angitt, får ingen utvidelser tilgang til Enterprise Hardware Platform API.
Denne innstillingen gjelder også for komponentutvidelser, for eksempel Hangout Services-utvidelsen.</translation>
<translation id="2223598546285729819">Standardinnstilling for varslinger</translation>
<translation id="2231817271680715693">Importér nettleserlogg fra standard nettleser ved første kjøring</translation>
<translation id="2236488539271255289">Ikke la noen nettsteder angi lokale data</translation>
<translation id="2240879329269430151">Gjør at du kan angi om nettsteder tillates å vise forgrunnsvinduer. Visning av forgrunnsvinduer kan enten tillates for alle nettsteder, eller nektes for alle nettsteder. Hvis denne retningslinjen ikke angis, brukes BlockPopups, og brukeren har mulighet til å endre på dette.</translation>
<translation id="2255326053989409609">Hvis denne innstillingen er slått på, får ikke nettsider tilgang til grafikkortet (GPU-en). Det betyr mer konkret at nettsider ikke kan bruke WebGL API, og at programtillegg ikke kan bruke Pepper 3D API.
Hvis denne innstillingen er slått av eller ikke er angitt, kan nettsider og programtillegg potensielt bruke henholdsvis WebGL API og Pepper 3D API. Standardinnstillingen for nettleseren kan likevel kreve at det legges inn kommandolinjeargumenter for å bruke disse API-ene.
Hvis HardwareAccelerationModeEnabled er satt til «false» (usann), ignoreres Disable3DAPIs, noe som tilsvarer at Disable3DAPIs er satt til «true» (sann).</translation>
<translation id="2258126710006312594">Tillat at brukere med ekstern tilgang kan overføre filer til/fra verten</translation>
<translation id="2265214338421787313">Denne regelen lar administratorer angi at sider kan vise forgrunnsvinduer mens de lastes ut.
Når regelen er satt til «enabled» (aktivert), kan sider vise forgrunnsvinduer mens de lastes ut.
Når regelen er satt til «disabled» (deaktivert) eller ikke er angitt, kan sider ikke vise forgrunnsvinduer mens de lastes ut, i tråd med spesifikasjonen (https://html.spec.whatwg.org/#apis-for-creating-and-navigating-browsing-contexts-by-name).
Denne regelen fjernes i Chrome 82.
Se https://www.chromestatus.com/feature/5989473649164288 .</translation>
<translation id="2269319728625047531">Aktiver visning av samtykke for synkronisering under påloggingen</translation>
<translation id="2274864612594831715">Denne innstillingen konfigurerer aktiveringen av det virtuelle tastaturet som en inndataenhet på Chrome OS. Brukerne kan ikke overstyre denne innstillingen.
Hvis denne innstillingen er «true», aktiveres det virtuelle skjermtastaturet alltid.
Hvis den er «false», deaktiveres alltid det virtuelle skjermtastaturet.
Hvis du angir denne innstillingen, kan ikke brukerne endre eller overstyre den. Brukerne kan imidlertid aktivere og deaktivere et eventuelt skjermtastatur som er levert via tilgjengelighetsfunksjonene og har forrang over det virtuelle tastaturet som kontrolleres av denne innstillingen. Se innstillingen |VirtualKeyboardEnabled| for å kontrollere skjermtastaturet som leveres av tilgjengelighetsfunksjonene.
Hvis denne innstillingen ikke angis, blir skjermtastaturet i utgangspunktet deaktivert, men det kan aktiveres av brukeren når som helst. Heuristiske regler kan også brukes til å bestemme når tastaturet skal vises.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> kan bruke en Google-nett-tjeneste for å få bukt med stavefeil. Hvis denne innstillingen er aktivert, så blir denne tjenesten alltid brukt. Hvis innstillinger er deaktivert, forblir tjenesten ubrukt.
Du kan fortsatt utføre stavekontroll av innhold, men da med en ordliste du har lastet ned selv – denne innstillingen styrer bare bruk av tjenesten på nettet.
Hvis denne innstillingen ikke er konfigurert, kan brukere velge om tjenesten for stavekontroll skal eller ikke skal brukes.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Videoavspilling i Android-apper tas ikke med i betraktningen – selv ikke når denne regelen er angitt som <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Angi en liste over aktiverte programtillegg</translation>
<translation id="2303795211377219696">Slå på autofyll for kredittkort</translation>
<translation id="2309390639296060546">Standardinnstilling for geoposisjonering</translation>
<translation id="2327252517317514801">Spesifiser hvilke domener som har tilgang til G Suite</translation>
<translation id="2356878440219553005">Angir regelen for strømstyring i modus for batterilading.
Styr batteriladingen dynamisk for å minimere batterislitasje som følge av batteribelastning, og forleng batterilevetiden.
Hvis egendefinert modus for batterilading er valgt, må DeviceBatteryChargeCustomStartCharging og DeviceBatteryChargeCustomStopCharging være angitt.
Hvis denne regelen er angitt, brukes modus for batterilading hvis enheten støtter det.
Hvis denne regelen ikke er angitt, men enheten støtter regelen, brukes standard modus for batterilading, og dette kan ikke endres av brukeren.
Merk: <ph name="DEVICE_ADVANCED_BATTERY_CHARGE_MODE_ENABLED_NAME" /> overstyrer denne regelen hvis førstnevnte er angitt.</translation>
<translation id="237494535617297575">Gjør at du kan angi en liste over nettadressemønstre som spesifiserer hvilke nettsteder som får vise varsler. Hvis denne retningslinjen ikke angis, brukes den globale verdien for alle nettsteder, enten fra retningslinjen DefaultNotificationsSetting hvis den er angitt, eller av brukerens egen konfigurasjon hvis den nevnte retningslinjen ikke er angitt.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Tillat låser for skjermaktivering</translation>
<translation id="2411817661175306360">Advarsler om passordbeskyttelse er slått av</translation>
<translation id="2411919772666155530">Blokkér varsler på disse nettstedene</translation>
<translation id="2418507228189425036">Slår av lagringen av nettleserloggen i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og hindrer brukerne i å endre denne innstillingen.
Hvis denne innstillingen er slått på, lagres ikke nettleserloggen, og fanesynkronisering blir slått av.
Hvis denne innstillingen er slått av, eller hvis du ikke har spesifisert den, lagres nettleserloggen.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Slår på Instant for <ph name="PRODUCT_NAME" /> og forhindrer brukere fra å endre denne innstillingen.
Hvis du slår på denne innstillingen, slår du Instant på for <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis du slår av denne innstillingen, slår du Instant av for <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis du slår denne innstillingen på eller av, kan ikke brukere endre eller overstyre den.
Hvis denne innstillingen ikke angis, kan brukere bestemme om de vil bruke den eller ikke.
Denne innstillingen er fjernet fra <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29 og nyere versjoner.</translation>
<translation id="2433412232489478893">Denne regelen kontrollerer om delte nettverksressurser for <ph name="PRODUCT_NAME" /> er tillatt for en bruker.
Hvis denne regelen ikke er konfigurert eller satt til sant (true), kan brukeren bruke delte nettverksressurser.
Hvis denne regelen er satt til usant (false), kan ikke brukere bruke delte nettverksressurser.</translation>
<translation id="2438609638493026652">Slår på rapportering av viktige hendelser under Android-appinstallasjoner til Google. Hendelser registreres bare for apper som ble installert på grunn av en regel.
Hvis regelen er satt til «True» (sann), blir hendelser loggført.
Hvis regelen er satt til «False» (usann) eller ikke er angitt, blir ikke hendelser loggført.</translation>
<translation id="244317009688098048">Aktiver hurtigtasten for avbrudd av automatisk pålogging.
Hvis denne regelen ikke er angitt eller har verdien «True», og en lokal konto på enheten er konfigurert for automatisk pålogging uten forsinkelse, følger <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> hurtigtasten Ctrl+Alt+S for å unngå automatisk pålogging og vise påloggingsskjermen.
Hvis denne regelen har verdien «False», kan ikke automatisk pålogging uten forsinkelse unngås (hvis den er konfigurert).</translation>
<translation id="2454228136871844693">Optimaliser for stabilitet.</translation>
<translation id="2463034609187171371">Slå på DHE-chifferserier i TLS</translation>
<translation id="2463365186486772703">Lokalitet for program</translation>
<translation id="2466131534462628618">Autentisering via obligatoriske sider ignorerer proxy-tjenere</translation>
<translation id="2471748297300970300">Hvis regelen er slått av, vises ikke sikkerhetsadvarsler når Chrome startes med enkelte kommandolinjeflagg som kan være farlige.
Hvis regelen er slått på eller ikke er angitt, vises sikkerhetsadvarsler når enkelte kommandolinjeflagg brukes for å starte Chrome.
I Windows er denne regelen bare tilgjengelig på forekomster som er tilknyttet <ph name="MS_AD_NAME" />-domener, eller Windows 10 Pro- eller Enterprise-forekomster som er registrert for enhetsadministrering.</translation>
<translation id="2482676533225429905">Innebygde meldinger</translation>
<translation id="2483146640187052324">Forutsi nettverkshandlinger på alle nettverkstilkoblinger</translation>
<translation id="2484208301968418871">Denne regelen kontrollerer bruken av SafeSites-nettadressefilteret.
Dette filteret bruker Google Safe Search API til å klassifisere nettadresser som pornografiske eller ikke-pornografiske.
Når denne regelen ikke er konfigurert eller er satt til «Ikke filtrer nettsteder for seksuelt innhold», filtreres ikke nettsteder.
Når denne regelen er satt til «Filtrer toppnivånettsteder for seksuelt innhold», filtreres nettsteder som er klassifisert som pornografiske.</translation>
<translation id="2486371469462493753">Slår av bruk av krav om sertifikatåpenhet for de angitte nettadressene.
Denne regelen tillater at sertifikater for vertsnavnene i de angitte nettadressene ikke vises i henhold til regelen om sertifikatåpenhet. Dermed kan sertifikater som ellers hadde blitt vurdert som upålitelige (fordi de ikke er tilstrekkelig vist offentlig), fortsatt brukes. Dette gjør det vanskeligere for verter å oppdage sertifikater som ikke er korrekt utstedt.
Et nettadressemønster formateres i henhold til https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Bare vertsnavn-delen av nettadressen vurderes, ettersom sertifikater er gyldige for et gitt vertsnavn uavhengig av skjema, port eller bane. Verter som er angitt med jokertegn, støttes ikke.
Hvis denne regelen ikke er angitt, behandles alle sertifikater som skal vises i henhold til regelen om sertifikatåpenhet, som upålitelige hvis de ikke vises i henhold til regelen om sertifikatåpenhet.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Aktiver melding om nettverkskonfigurasjon når du er uten nett.
Hvis denne innstillingen ikke er angitt, eller er angitt som True, og en enhetslokal konto er konfigurert for auto-pålogging uten forsinkelser, og enheten ikke har tilgang til Internett, viser <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> en melding om nettverkskonfigurasjon.
Hvis denne innstillingen angis som False, vises en feilmelding i stedet for meldingen om nettverkskonfigurasjon.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Alltid skjul hyllen automatisk</translation>
<translation id="2514328368635166290">Angir nettadresse til favorittikonet til standard søkeleverandør.
Denne retningslinjen er valgfri. Hvis den ikke angis, presenteres ikke noe ikon for søkeleverandøren.
Denne retningslinjen tas bare til etterretnings hvis retningslinjen DefaultSearchProviderEnabled er aktivert.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Aktiverer utskrift i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og hindrer brukere fra å endre denne innstillingen.
Hvis denne innstillingen er aktivert eller ikke konfigurert, kan brukere skrive ut.
Hvis denne innstillingen er deaktivert, kan ikke brukere skrive ut fra <ph name="PRODUCT_NAME" />. Utskrift deaktiveres i skiftenøkkelmenyen, utvidelser, JavaScript-apper osv. Det er fortsatt mulig å skrive ut fra programtillegg som ignorerer <ph name="PRODUCT_NAME" /> mens utskriften pågår. For eksempel er det visse Flash-apper som har alternativet for utskrift i kontekstmenyen, som ikke dekkes av denne innstillingen.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Tillat avspilling av lyd</translation>
<translation id="2521581787935130926">Vis apper-snarveien i bokmerkefeltet</translation>
<translation id="2529659024053332711">Lar deg spesifisere oppstartsfunksjonaliteten.
Hvis du velger «Åpne Ny fane-siden», åpnes siden for nye faner alltid når du starter <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis du velger «Gjenopprett den siste økten», blir nettadressene som var åpne da <ph name="PRODUCT_NAME" /> sist ble lukket, åpnet igjen.
Hvis du velger dette alternativet, deaktiveres noen innstillinger som bruker økter eller gjør noe ved lukking (f.eks. informasjonskapsler som bare gjelder for enkeltøkter, eller fjerning av nettlesingsdata ved lukking).
Hvis du velger «Åpne en liste over nettadresser», åpnes listen «Nettadresser som skal åpnes ved oppstart» når brukerne starter <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis du slår på denne innstillingen, kan ikke brukerne endre eller overstyre den i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis du slår av denne innstillingen, er funksjonen lik som om du ikke hadde konfigurert den. Brukerne kan fortsatt endre den i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Denne regelen er bare tilgjengelig på Windows-forekomster som er tilknyttet <ph name="MS_AD_NAME" />-domener, eller Windows 10 Pro- eller Enterprise-forekomster som er registrert for enhetsadministrering.</translation>
<translation id="2529880111512635313">Konfigurer listen over tvangsinstallerte programmer og utvidelser</translation>
<translation id="253135976343875019">Forsinkelse for advarsel om inaktivitet når enheten kjører på AC-strøm</translation>
<translation id="2536525645274582300">Brukeren avgjør om Googles posisjonstjenester skal aktiveres</translation>
<translation id="254653220329944566">Slår på skyrapportering for <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2548572254685798999">Rapportér Safe Browsing-informasjon</translation>
<translation id="2550593661567988768">Bare utskrift på én side</translation>
<translation id="2552966063069741410">Tidssone</translation>
<translation id="2562339630163277285">Spesifiserer nettadressen for søkemotoren som brukes, for å gi umiddelbare resultater. Nettadressen må inneholde strengen <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, som erstattes med teksten brukeren har skrevet inn hittil, når søket utføres.
Denne regelen er ikke valgfri. Hvis den ikke angis, kommer det ikke opp noen umiddelbare søkeresultater.
Nettadressen til Googles umiddelbare søkeresultater kan spesifiseres slik: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Denne regelen følges bare hvis regelen DefaultSearchProviderEnabledpolicy er slått på.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Hvis regelen angis som «false» (usann), slår <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> av Bluetooth, og brukeren kan ikke slå det på igjen.
Hvis denne regelen er angitt som «true» (sann), eller hvis ikke noe angis, kan brukeren slå av og på Bluetooth som vedkommende selv vil.
Hvis regelen er angitt, er det ikke mulig for brukeren å endre eller overstyre den.
Etter å ha slått på Bluetooth, må brukeren logge av og på for at endringene skal tre i kraft (trengs ikke når Bluetooth slås av).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Aktiver eller deaktiver proxy-tjener for datakomprimering og forhindre brukere fra å endre denne innstillingen.
Hvis du aktiverer eller deaktiverer denne innstillingen, kan ikke brukere endre eller overkjøre denne innstillingen.
Hvis innstillingen ikke angis, blir proxy-tjenerfunksjonen for datakomprimering tilgjengelig for brukere som velger om de vil bruke den eller ikke.</translation>
<translation id="257788512393330403">Passordet må skrives inn hver 6. time</translation>
<translation id="2586162458524426376">
Denne regelen gjelder påloggingsskjermen. Se også <ph name="ISOLATE_ORIGINS_POLICY_NAME" />-regelen, som gjelder brukerøkten.
Hvis regelen er slått på, kjører alle navngitte opprinnelser i en kommadelt liste i sine egne prosesser. Da isoleres også opprinnelser som har navn basert på underdomener. Hvis for eksempel https://example.com/ angis, isoleres også https://foo.example.com/ som en del av nettstedet https://example.com/.
Hvis regelen er slått av eller ikke er konfigurert, brukes plattformens standardinnstillinger for nettstedsisolering på påloggingsskjermen.
</translation>
<translation id="2587719089023392205">Angi <ph name="PRODUCT_NAME" /> som standard nettleser</translation>
<translation id="2592091433672667839">Varighet av inaktivitet før skjermspareren vises på påloggingssiden i detaljistmodus</translation>
<translation id="2592162121850992309">Hvis denne retningslinjen er satt til «true» (sann) eller ikke er angitt, blir maskinvareakselerasjon slått på – med mindre en bestemt GPU-funksjon er svartelistet.
Hvis denne regelen er satt til «false» (usann), blir maskinvareakselerasjon slått av.</translation>
<translation id="2596260130957832043">Kontrollerer om NTLMv2 er slått på.
Alle nylige versjoner av Samba- og Windows-tjenere støtter NTLMv2. Dette bør bare slås av for bakoverkompatibilitet og reduserer sikkerheten for autentisering.
Når denne regelen ikke er definert, er standardverdien «true» (sann) og NTLMv2 er slått på.</translation>
<translation id="26023406105317310">Konfigurer Kerberos-kontoer</translation>
<translation id="2604182581880595781">Konfigurer retningslinjer knyttet til delte nettverksresurser.</translation>
<translation id="2623014935069176671">Vent på første brukeraktivitet</translation>
<translation id="262740370354162807">Aktiver sending av dokumenter til <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2627554163382448569">Gir konfigurasjoner for bedriftsskrivere.
Med denne regelen kan du gi skriverkonfigurasjoner til enheter med <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Formatet er det samme som for NativePrinters-ordlisten, med et ekstra påkrevd «id»- eller «quid»-felt per skriver for godkjenning eller sperring.
Størrelsen på filen må ikke overskride 5 MB, og den må være i JSON-format. Det anslås at en fil som inneholder omtrent 21 000 skrivere, opptar 5 MB. Den kryptografiske hashen brukes for å bekrefte integriteten for nedlastingen.
Filen lastes ned og bufres. Den blir lastet ned på nytt hver gang nettadressen eller hashen endres.
Hvis denne regelen er angitt, laster <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ned filen for skriverkonfigurasjoner og gjør skrivere tilgjengelige i henhold til <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> og <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Hvis du angir denne innstillingen, kan ikke brukere endre eller overstyre den.
Denne regelen kan ikke brukes til å bestemme om brukere kan konfigurere skrivere på individuelle enheter. Den er ment å være et supplement til konfigureringen av skrivere som er gjort av individuelle brukere.
</translation>
<translation id="2633084400146331575">Aktiverer talerespons</translation>
<translation id="2646290749315461919">Gjør at du kan angi om nettsteder tillates å spore brukernes fysiske posisjon. Sporing av brukernes fysiske posisjon kan tillates som standard, nektes som standard, eller brukeren kan blir spurt hver gang et nettsted ber om den fysiske posisjonen. Hvis denne retningslinjen ikke angis, brukes AskGeolocation, og brukeren kan endre på dette.</translation>
<translation id="2647069081229792812">Slå på eller av bokmerkeredigering</translation>
<translation id="2649896281375932517">La brukerne bestemme</translation>
<translation id="2650049181907741121">Handling som skal utføres når brukeren lukker lokket</translation>
<translation id="2655233147335439767">Spesifiserer nettadressen for søkemotoren som brukes ved standardsøk. Nettadressen må inneholde strengen <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, som erstattes med ordene brukeren søker etter, når søket utføres.
Googles nettadresse for søk kan spesifiseres slik: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Dette alternativet må spesifiseres når regelen DefaultSearchProviderEnabled er slått på. Hvis ikke ignoreres det.</translation>
<translation id="2659019163577049044">Hvis denne innstillingen er slått på, kan brukere konfigurere enhetene sine til å synkronisere SMS-er mellom telefoner og Chromebook. Merk at hvis dette er tillatt, må brukere uttrykkelig velge denne funksjonen ved å fullføre en konfigureringsprosess. Når konfigureringsprosessen er fullført, kan brukere sende og motta SMS-er på Chromebook.
Hvis denne innstillingen er slått av, kan ikke brukere konfigurere SMS-synkronisering.
Hvis denne regelen ikke er angitt, er dette ikke tillatt som standard for administrerte brukere og tillatt for ikke-administrerte brukere.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Aldri bruk mellomtjener</translation>
<translation id="2672012807430078509">Kontrollerer aktivering av NTLM som en autentiseringsprotokoll for SMB-aktivering</translation>
<translation id="267596348720209223">Angir tegnkodingen som støttes av søkeleverandøren. Kodingene er kodesidenavn som UTF-8, GB2312 og ISO-8859-1. De prøves i oppgitt rekkefølge.
Denne retningslinjen er valgfri. Hvis den ikke er angitt, vil standarden brukes, som er UTF-8.
Denne retningslinjen tas til etterretning bare hvis retningslinjen DefaultSearchProviderEnabled er aktivert.</translation>
<translation id="268577405881275241">Aktiver proxy-tjenerfunksjonen for datakomprimering</translation>
<translation id="2693108589792503178">Konfigurer nettadressen for endring av passord.</translation>
<translation id="2694143893026486692">Den dokkede lupen er slått på</translation>
<translation id="2706708761587205154">Tillat utskrift kun med PIN-kode</translation>
<translation id="2710534340210290498">Hvis denne regelen settes til «false» (usann), kan ikke brukerne låse skjermen (det er bare mulig å logge av fra brukerøkten). Hvis denne regelen er satt til «true» (sann) eller ikke er angitt, kan brukere som har autentisert seg med passord, låse skjermen.</translation>
<translation id="2731627323327011390">Slå av bruken av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-sertifikater for ARC-apper</translation>
<translation id="2742843273354638707">Skjul Chrome Nettmarked-appen og linken fra ny fane-siden og <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> OS-appvelgeren.
Hvis denne regelen slås på («true»), skjules ikonene.
Hvis denne regelen slås av («false») eller ikke spesifiseres, er ikonene synlige.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Registrer protokollbehandlere</translation>
<translation id="2746016768603629042">Denne retningslinjen er foreldet. Bruk DefaultJavaScriptSetting i stedet.
Kan brukes for å deaktivere JavaScript i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne innstillingen er deaktivert, kan ikke nettsidene bruke JavaScript og brukeren kan ikke endre innstillingen.
Hvis denne innstillingen er aktivert eller ikke angitt, kan nettsider bruke JavaScript, men brukeren kan endre innstillingen.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Begrens området for lokale UDP-porter som brukes av WebRTC</translation>
<translation id="2757054304033424106">Utvidelser og apper som kan installeres</translation>
<translation id="2758084448533744848">Spesifiserer en tidssone som enheten tvinges til å bruke. Når denne regelen er angitt, kan ikke brukere av enheten overstyre den spesifiserte tidssonen. Hvis en ugyldig verdi angis, aktiveres regelen likevel og bruker «GMT» i stedet. Hvis en tom streng angis, ignoreres regelen.
Hvis denne regelen ikke brukes, fortsetter enheten å bruke den aktive tidssonen, men brukere kan endre tidssone.
Nye enheter begynner med tidssonen satt til «US/Pacific».
Formatet for verdien tilsvarer navnene på tidssonene i «IANA Time Zone Database» (se «https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database»). De fleste tidssoner kan uttrykkes som «kontinent/storby» eller «verdenshav/storby».
Automatisk oppdagelse av tidssone basert på enhetsposisjon deaktiveres helt hvis denne regelen angis. Den overstyrer også SystemTimezoneAutomaticDetection-regelen.</translation>
<translation id="2759224876420453487">Kontrollér brukeradferd i flerprofilsøkter</translation>
<translation id="2761483219396643566">Forsinkelse for advarsel om inaktivitet når enheten kjører på batteristrøm</translation>
<translation id="2762164719979766599">Spesifiserer listen over lokale kontoer på enheten til å vises på påloggingsskjermen.
Hvert bidrag på listen spesifiserer en identifikator, som brukes internt for å skille de ulike lokale kontoene på enheten fra hverandre.</translation>
<translation id="2769952903507981510">Konfigurer det ønskede domenenavnet for verter med ekstern adgang</translation>
<translation id="2783078941107212091">Slå på appanbefalinger i nulltilstanden for søkefeltet i appoversikten.
Hvis denne regelen er satt til «true» (sann), kan appanbefalinger vises i nulltilstandssøket.
Hvis denne regelen er satt til «false» (usann), vises ikke appanbefalinger i nulltilstandssøket.
Hvis du angir denne regelen, kan ikke brukerne endre eller overstyre den.
Hvis denne regelen ikke angis, er standardverdien «false» (usann) for administrerte enheter.</translation>
<translation id="2787173078141616821">Rapportér informasjon om Android-status</translation>
<translation id="2799297758492717491">Tillat automatisk avspilling av medier fra en godkjenningsliste for nettadressemønstre</translation>
<translation id="2801155097555584385">Angi egendefinert startverdi for batterilading i prosent</translation>
<translation id="2801230735743888564">Gir brukerne mulighet til å spille dinosaurspill-påskeegget når enheten ikke er koblet til.
Hvis denne regelen er satt til false (usann), kan ikke brukerne spille dinosaurspillet når enheten ikke er koblet til. Hvis regelen er satt til true (sann), kan brukerne spille dinosaurspillet. Hvis denne regelen ikke er angitt, kan ikke brukerne spille dinosaurspillet på registrerte Chrome OS-installasjoner, men de kan spille det i andre situasjoner.</translation>
<translation id="2802085784857530815">Lar deg styre om brukere har tilgang til ikke-bedriftsskrivere
Hvis regelen er satt til «True» (sann) eller ikke er angitt, kan brukerne legge til, konfigurere og skrive ut med sine egne skrivere.
Hvis regelen er satt til «False» (usann), kan ikke brukerne legge til eller konfigurere sine egne skrivere. De kan heller ikke skrive ut på egne skrivere som er konfigurert tidligere.
</translation>
<translation id="2805707493867224476">Tillat alle nettsteder å vise forgrunnsvinduer</translation>
<translation id="2808013382476173118">Aktiverer bruk av STUN-servere når eksterne klienter prøver å opprette forbindelse til denne maskinen.
Hvis denne innstillingen er aktivert, kan eksterne klienter oppdage og koble seg til denne maskinen selv om de er adskilt fra den av en brannmur.
Hvis denne innstillingen er deaktivert og utgående UDP-tilkoblinger filtreres ut av brannmuren, vil denne maskinen bare tillate forbindelser fra klientmaskiner i det lokale nettverket.
Hvis denne retningslinjen ikke angis, er innstillingen aktivert.</translation>
<translation id="2813281962735757923">Denne regelen styrer tidsrommene når <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheten ikke har lov til å se etter oppdateringer automatisk.
Dette skjer når denne regelen er satt til en liste med tidsintervaller som ikke er tom:
Enheter kan ikke se etter oppdateringer automatisk i tidsintervallene du angir. Enheter som krever rollback eller har en eldre <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versjon enn minstekravet, berøres ikke av denne regelen. Dette er for å unngå potensielle sikkerhetsproblemer. Denne regelen blokkerer heller ikke forespørsler fra brukere og administratorer om å se etter oppdateringer.
Dette skjer når denne regelen ikke er angitt eller ikke inneholder tidsintervaller:
Regelen blokkerer ikke enheter fra å se etter oppdateringer automatisk, men andre regler kan blokkere dette. Denne funksjonen er bare aktivert på Chrome-enheter som er konfigurert til å starte kioskapper automatisk. Andre enheter begrenses ikke av denne regelen.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Plasseringen av Windows-registeret for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-klienter:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Aktiver inkognitomodus</translation>
<translation id="2836621397261130126">Bestemmer om regelen for godkjenning fra KDC overholdes når det avgjøres om <ph name="KERBEROS" />-saker skal delegeres eller ikke.
Hvis denne regelen er satt til «true» (sann), overholder HTTP-autentiseringen regelen for godkjenning fra KDC, dvs. Chrome delegerer kun legitimasjon hvis KDC angir <ph name="OK_AS_DELEGATE" /> på en servicesak. Se https://tools.ietf.org/html/rfc5896.html for mer informasjon. Tjenesten må også samsvare med «AuthNegotiateDelegateWhitelist»-regelen.
Hvis denne regelen er satt til «false» (usann) eller ikke er angitt, ignoreres KDC-regelen på støttede plattformer, og kun «AuthNegotiateDelegateWhitelist»-regelen overholdes.
På Windows overholdes alltid KDC-regelen.</translation>
<translation id="283695852388224413">Hvis regelen er angitt, håndheves den konfigurerte maksimumslengden for PIN-koder. En verdi på 0 eller lavere betyr at det ikke finnes noen maksimumslengde. Da kan brukerne angi så lange PIN-koder de vil. Hvis denne innstillingen er konfigurert til lavere enn <ph name="PIN_UNLOCK_MINIMUM_LENGTH_POLICY_NAME" />, men høyere enn 0, er maksimumslengden den samme som minimumslengden.
Hvis regelen ikke er angitt, håndheves ingen maksimumslengde.</translation>
<translation id="2838830882081735096">Ikke tillat dataoverføring og ARC</translation>
<translation id="2839294585867804686">Innstillinger for delte nettverksressurser</translation>
<translation id="2840269525054388612">Angir skriverne som en bruker kan bruke.
Denne regelen brukes bare hvis <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> er valgt for <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Hvis denne regelen brukes, blir bare skriverne med ID-er som samsvarer med verdiene i denne regelen, tilgjengelige for brukeren. ID-ene må samsvare med «id»- eller «quid»-feltene i filen spesifisert i <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2842152347010310843">Styrer godkjenningslisten med nettadressemønstre der autoavspilling alltid er på.
Hvis autoavspilling er på, kan videoer spilles av automatisk (uten samtykke fra brukeren) med lydinnhold i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Gyldige nettadressemønstre er:
- [*.]domene.tld (gir treff på domene.tld og alle underdomener)
- vert (gir treff på et eksakt vertsnavn)
- protokoll://vert:port (protokoller som støttes: http, https)
- protokoll://[*.]domene.tld:port (protokoller som støttes: http, https)
- file://bane (banen må være absolutt og begynne med «/»)
- a.b.c.d (gir treff på en eksakt IPv4-IP)
- [a:b:c:d:e:f:g:h] (gir treff på en eksakt IPv6-IP)
Hvis AutoplayAllowed-regelen er satt til «True» (sann), har denne regelen ingen virkning.
Hvis AutoplayAllowed-regelen er satt til «False» (usann), får eventuelle nettadressemønstre som er angitt i denne regelen, fremdeles lov til å spille av automatisk.
Merk at hvis <ph name="PRODUCT_NAME" /> kjører og denne regelen endres, brukes den kun for nye faner som åpnes. Derfor kan noen faner fremdeles følge den gamle funksjonaliteten.</translation>
<translation id="284288632677954003">Nettadressen til en XML-fil med nettadresser som aldri skal utløse bytte av nettleser.</translation>
<translation id="285480231336205327">Aktiver modus for høy kontrast</translation>
<translation id="2854919890879212089">Gjør at <ph name="PRODUCT_NAME" /> bruker skriveren som er standard for systemet, i stedet for skriveren som ble brukt sist, som standardvalg i forhåndsvisning av utskrift.
Hvis du deaktiverer denne innstillingen eller ikke angir noen verdi, brukes skriveren som ble brukt sist, som standard destinasjonsvalg i forhåndsvisningen for utskrifter.
Hvis du aktiverer denne innstillingen, brukes skriveren som er standard for OS-et, som standard destinasjonsvalg.</translation>
<translation id="285627849510728211">Angi dagskonfigurasjon av avansert modus for batterilading</translation>
<translation id="2856674246949497058">Rull tilbake og behold målversjonen hvis OS-versjonen er nyere enn målet. Utfør en powerwash i løpet av prosessen.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Slå av</translation>
<translation id="2873651257716068683">Overstyrer standard sidestørrelse for utskrift. Hvis sidestørrelsen ikke er tilgjengelig, ignoreres regelen.</translation>
<translation id="2874209944580848064">Merknad for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheter som støtter Android-apper:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Deaktiver CNAME-oppslag under forhandling om Kerberos-godkjenning</translation>
<translation id="2890645751406497668">Gi disse nettstedene automatisk tillatelse til å koble til USB-enheter med de oppgitte leverandør- og produkt-ID-ene.</translation>
<translation id="2892414556511568464">Begrenser bruk av utskrift på begge sider. Regler som ikke er konfigurert, regnes for å være uten begrensninger.</translation>
<translation id="2893546967669465276">Send systemlogger til administrasjonstjeneren</translation>
<translation id="2899002520262095963">Android-apper kan bruke nettverkskonfigurasjoner og CA-sertifikater som angis via denne regelen, men de har ikke tilgang til alle konfigurasjonsalternativene.</translation>
<translation id="290002216614278247">Lar deg låse brukerens økt basert på klienttiden eller dagens brukskvote.
|time_limit_window| spesifiser et daglig vindu der brukerens økt kan låses. Vi støtter kun én regel for hver dag i uken, derfor kan det hende at størrelsen på |entries|-matrisen kan variere mellom 0 og 7. |starts_at| og |ends_at| er grensene for vinduet – når |ends_at| er mindre enn |starts_at|, betyr det at |time_limit_window| slutter neste dag. |last_updated_millis| er UTC-tidsstempelet for den siste oppdateringen av oppføringen. Det sendes som en streng, siden tidstempelets format ikke passer inn i et heltall.
|time_usage_limit| spesifiserer en daglig skjermkvote, slik at brukerens økt låses når brukeren når denne kvoten. Det er et område for hver ukedag, og denne skal kun angis hvis det er en aktiv kvote for den dagen. |usage_quota_mins| er hvor mye tid den administrerte enheten kan bruke i løpet av en dag, og |reset_at| er tidspunktet når brukskvoten fornyes. Standardverdien for |reset_at| er midnatt ({'hour': 0, 'minute': 0}). |last_updated_millis| er UTC-tidsstempelet for den siste oppdateringen av oppføringen. Det sendes som en streng, siden tidstempelets format ikke passer inn i et heltall.
|overrides| er gitt for å midlertidig ugyldiggjøre en eller flere av de forrige reglene.
* Hvis verken time_window_limit eller time_usage_limit er aktiv, kan |LOCK| brukes til å låse enheten.
* |LOCK| låser midlertidig en brukerøkt frem til neste gang time_window_limit eller time_usage_limit starter.
* |UNLOCK| låser opp en brukerøkt som ble låst av time_window_limit eller time_usage_limit.
|created_time_millis| er UTC-tidsstempelet da overstyringen ble opprettet. Det sendes som en streng, siden tidstempelets format ikke passer inn i et heltall. Det brukes for å bestemme om overstyringen fortsatt skal gjelde. Hvis den aktive tidsgrensefunksjonen (grense for tidsbruk eller tidsvindu) startet etter at overstyringen ble opprettet, skal den ikke brukes. Dessuten, hvis overstyringen ble opprettet før den siste endringen i den aktive time_window_limit eller time_usage_window, skal den ikke brukes.
Flere overstyringen kan sendes, og i så fall brukes den nyeste oppføringen.</translation>
<translation id="2901725272378498025">Slå på sikkerhetsadvarsler for kommandolinjeflagg</translation>
<translation id="2905984450136807296">Levetid for bufferen med autentiseringsdata</translation>
<translation id="2906874737073861391">Liste over AppPack-utvidelser</translation>
<translation id="2907992746861405243">Styrer hvilke av skriverne fra <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> som er tilgjengelige for brukerne.
Angir hvilken tilgangsregel som brukes til å konfigurere flere skrivere om gangen. Hvis <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" /> er valgt, vises alle skriverne. Hvis <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" /> er valgt, brukes <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> til å begrense tilgangen til de angitte skriverne. Hvis <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> er valgt, angir <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> bare hvilke skrivere som kan velges.
Hvis regelen ikke er angitt, brukes <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />.
</translation>
<translation id="2908277604670530363">Maksimalt antall samtidige tilkoblinger til proxytjeneren</translation>
<translation id="2952347049958405264">Begrensninger:</translation>
<translation id="2956777931324644324">Denne innstillingen har ikke vært tilgjengelig siden <ph name="PRODUCT_NAME" />-versjon 36.
Angi om TLS-domenebetingende sertifikatsutvidelser bør aktiveres.
Disse innstillingene blir brukt til å aktivere den TLS-domenebetingede sertifikatsutvidelsen for testing. Denne eksperimentelle innstillingen blir fjernet i fremtiden.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Ikke tillat nettsteder å be om tilgang til Bluetooth-enheter via Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2957513448235202597">Kontotype for <ph name="HTTP_NEGOTIATE" />-autentisering</translation>
<translation id="2959469725686993410">Send alltid Wi-Fi-tilgangspunkter til tjeneren mens tidssonen detekteres</translation>
<translation id="2959898425599642200">Regler for å omgå mellomtjener</translation>
<translation id="2960128438010718932">Tidsplanen for utrulling av en ny oppdatering</translation>
<translation id="2960691910306063964">Slå på eller av autentisering uten PIN-kode for fjerntilgangsverter</translation>
<translation id="2976002782221275500">Angir hvor lenge brukeren kan være inaktiv før skjermen nedtones når enheten kjører på batteristrøm.
Når denne innstillingen er konfigurert til en verdi høyere enn null, angir den hvor lenge brukeren må være inaktiv før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nedtoner skjermen.
Når denne innstillingen er konfigurert som null, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nedtones ikke skjermen når brukeren er inaktiv.
Hvis innstillingen ikke er konfigurert, brukes et standard tidsområde.
Innstillingsverdien må spesifiseres i millisekunder. Verdien er låst til å være lavere enn eller samsvarende med forsinkelsen for å slå av skjermen (hvis den er konfigurert) og inaktivitetsforsinkelsen.</translation>
<translation id="2977997796833930843">Vær oppmerksom på at denne regelen er avviklet og kommer til å bli fjernet.
Denne innstillingen leverer en reserveverdi for de mer spesifikke reglene <ph name="IDLE_ACTION_AC_POLICY_NAME" /> og <ph name="IDLE_ACTION_BATTERY_POLICY_NAME" />. Når denne regelen er angitt, brukes regelverdien hvis den respektive mer spesifikke regelen ikke er angitt.
Når denne regelen ikke er angitt, påvirkes ikke funksjonaliteten til de mer spesifikke reglene.</translation>
<translation id="2987155890997901449">Slå på ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">Kontrollér bruken av Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2990018289267778247">Hvis denne regelen er satt til «true» (sann), vises alltid tilgjengelighetsalternativer i systemfeltmenyen.
Hvis denne regelen er satt til «false» (usann), vises aldri tilgjengelighetsalternativer i systemfeltmenyen.
Hvis du angir denne regelen, kan ikke brukerne endre eller overstyre den.
Hvis denne regelen ikke er angitt, vises ikke tilgjengelighetsalternativer i systemfeltmenyen. Brukerne kan likevel få tilgjengelighetsalternativer til å vises via innstillingssiden.
Når tilgjengelighetsfunksjoner er slått på (på andre måter, f.eks. via en tastekombinasjon), vises alltid tilgjengelighetsalternativer i systemfeltmenyen.</translation>
<translation id="3011301228198307065">Konfigurerer nettadressen for startsiden som brukes som standard i <ph name="PRODUCT_NAME" />, og forhindrer at brukerne kan endre den.
Startsiden er siden som åpnes med hjemknappen. Hvilke sider som åpnes ved oppstart, kontrolleres av RestoreOnStartup-reglene.
Typen startside kan angis som enten en nettadresse du spesifiserer her, eller siden for nye faner. Hvis du velger å bruke siden for nye faner, har ikke denne regelen noen virkning.
Hvis du slår på denne innstillingen, kan ikke brukerne endre nettadressen for startsiden i <ph name="PRODUCT_NAME" />, men de kan fortsatt velge å bruke siden for nye faner som startside.
Hvis du ikke angir denne regelen, kan brukerne velge startside selv – såfremt ikke HomepageIsNewTabPage også er angitt.
Nettadressen må være på standardformat, f.eks. «http://example.com» eller «https://example.com».
Denne regelen er bare tilgjengelig på Windows-forekomster som er tilknyttet <ph name="MS_AD_NAME" />-domener, eller Windows 10 Pro- eller Enterprise-forekomster som er registrert for enhetsadministrering.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Godkjenn notatapper for å tillate dem på låseskjermen for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="3021562480854470924">Antall milepæler rollback er tillatt for</translation>
<translation id="3023572080620427845">Nettadressen til en XML-fil med nettadresser som skal lastes inn i en alternativ nettleser.</translation>
<translation id="3030000825273123558">Aktiver rapportering av beregninger</translation>
<translation id="3033660238345063904">Her kan du angi nettadressen for proxy-tjeneren.
Denne regelen trer bare i kraft hvis du har valgt manuelle proxy-innstillinger under «Velg hvordan innstillinger for proxy-tjener angis» og regelen <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> ikke er angitt.
Du bør ikke angi denne regelen hvis du har valgt en annen modus for å angi regler for proxy-tjenere.
For flere alternativer og detaljerte eksempler, se:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="3034580675120919256">Gjør at du kan angi om nettsteder får kjøre JavaScript. Kjøring av JavaScript kan tillates for alle nettsteder, eller nektes for alle nettsteder.
Hvis denne retningslinjen ikke angis, brukes AllowJavaScript, og brukeren kan endre på dette.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Fortsett å kjøre bakgrunnsprogrammer når <ph name="PRODUCT_NAME" /> er lukket</translation>
<translation id="3046192273793919231">Send nettverkspakker til administreringstjeneren for å overvåke nettstatusen</translation>
<translation id="3047732214002457234">Kontrollerer hvordan Opprydning for Chrome rapporterer data til Google</translation>
<translation id="304775240152542058">Denne regelen kontrollerer kommandolinjeparametere som starter den alternative nettleseren.
Hvis denne regelen ikke er konfigurert, er det bare nettadressen som sendes som kommandolinjeparameter.
Hvis denne regelen er angitt som en liste med strenger, blir hver streng sendt til den alternative nettleseren som egne kommandolinjelineparametere. På Windows slås parameterne sammen hvis de inneholder mellomrom. På Mac OS X og Linux kan parametere inneholde mellomrom og fortsatt behandles som enkeltstående parametere.
Hvis et element inneholder ${url}, blir det erstattet av nettadressen til siden som skal åpnes.
Hvis ingen elementer inneholder ${url}, blir nettadressen lagt til på slutten av kommandolinjen.
Miljøvariabler ekspanderes. På Windows blir %ABC% erstattet med verdien av miljøvariabelen ABC. På Mac OS X og Linux blir ${ABC} erstattet med verdien av miljøvariabelen ABC.</translation>
<translation id="3048744057455266684">Hvis denne innstillingen er angitt og en nettadresse som blir foreslått av søkefeltet inneholder denne parameteren i søkestrengen eller fragmentidentifikatoren, viser forslaget søkeordene og søkeleverandøren i stedet for søkenettadressen.
Denne innstillingen er valgfri. hvis den ikke er angitt, forekommer det ingen søkeordserstatning.
Denne innstillingen brukes bare hvis «DefaultSearchProviderEnabled»-innstillingen er angitt.</translation>
<translation id="3053265701996417839">Microsoft Windows 7</translation>
<translation id="306887062252197004">Denne regelen tillater at brukere av WebDriver-funksjoner overstyrer
regler som kan forstyrre bruk av WebDriver.
For øyeblikket deaktiverer denne regelen SitePerProcess og IsolateOrigins.
Hvis regelen er aktivert, kan WebDriver overstyre inkompatible
regler.
Hvis regelen deaktiveres eller ikke konfigureres, kan ikke WebDriver
overstyre inkompatible regler.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Gjør det mulig å slå av WPAD-optimalisering (automatisk oppdagelse av nettproxyer) i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne regelen er satt til false (usann), er WPAD-optimalisering slått av, noe som fører til at <ph name="PRODUCT_NAME" /> må vente lenger på DNS-baserte WPAD-tjenere. Hvis denne regelen er slått på, eller hvis du ikke har spesifisert den, er WPAD-optimalisering slått på.
Innstillingen for WPAD-optimalisering kan ikke endres av brukerne. Dette gjelder uansett hvordan eller om denne regelen er konfigurert.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Skjermsparer som skal brukes på påloggingssiden i detaljistmodus</translation>
<translation id="3072847235228302527">Angi bruksvilkårene for en konto på enheten</translation>
<translation id="3077183141551274418">Aktiverer eller deaktiverer fanelivssykluser</translation>
<translation id="3079417254871857650">Angir handlingen som skal utføres når brukerens hjemmekatalog er opprettet med eCryptfs-kryptering.
Hvis du setter denne regelen til «DisallowArc», deaktiveres Android-apper for brukeren, og det utføres ingen overføring fra eCryptfs-kryptering til ext4-kryptering. Kjøring av Android-apper hindres ikke når hjemmekatalogen allerede er kryptert med ext4.
Hvis du setter denne regelen til «Migrate», blir eCryptfs-krypterte hjemmekataloger automatisk overført til ext4-kryptering ved pålogging – uten at brukeren blir bedt om samtykke.
Hvis du setter denne regelen til «Wipe», blir eCryptfs-krypterte hjemmekataloger automatisk slettet ved pålogging, og nye, ext4-krypterte hjemmekataloger blir opprettet for å erstatte dem. Advarsel: Dette fjerner brukerens lokale data.
Hvis du setter denne regelen til «MinimalMigrate», blir eCryptfs-krypterte hjemmekataloger automatisk slettet ved pålogging, og nye, ext4-krypterte hjemmekataloger blir opprettet for å erstatte dem. Handlingen forsøker imidlertid å beholde påloggingstokener, slik at brukeren ikke må logge på igjen. Advarsel: Dette fjerner brukerens lokale data.
Hvis du setter denne regelen til et alternativ som ikke støttes lenger («AskUser» eller «AskForEcryptfsArcUsers»), fungerer den som om du hadde valgt «Migrate» i stedet.
Denne regelen gjelder ikke for kioskbrukere. Hvis denne regelen ikke er angitt, fungerer enheten som om «DisallowArc» var valgt.</translation>
<translation id="3086995894968271156">Konfigurer Cast-mottakeren i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3088796212846734853">Lar deg angi en liste over nettadressemønstre som spesifiserer nettsteder som får vise bilder.
Hvis denne regelen ikke angis, brukes den globale standardverdien for alle nettsteder, enten fra DefaultImagesSetting-regelen hvis den er angitt, eller fra brukerens egen konfigurering hvis ikke.
Merk at denne regelen tidligere var aktivert på Android ved en feil, men den har aldri vært støttet fullt ut på Android.</translation>
<translation id="3091832372132789233">Lad batteriet på enheter som hovedsakelig er tilkoblet en ekstern strømkilde.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Liste over aktiverte programtillegg</translation>
<translation id="3101501961102569744">Velg hvordan innstillinger for proxy-tjener angis</translation>
<translation id="3101709781009526431">Dato og klokkeslett</translation>
<translation id="3114411414586006215">Denne regelen styrer listen over nettsteder som aldri utløser bytte av nettleser.
Vær oppmerksom på at elementer også kan bli lagt til på denne listen gjennom <ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />-regelen.
Når denne regelen ikke er angitt, blir ingen nettsteder lagt til på listen.
Når denne regelen er angitt, behandles hvert element som en regel, i likhet med <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />-regelen. Men logikken fungerer motsatt: Regler som gir treff, åpner ikke en alternativ nettleser.
I motsetning til <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" /> gjelder reglene i begge retninger. Det vil si at når Internet Explorer-tillegget er installert og slått på, styrer det også om <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> skal åpne disse nettadressene i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3117676313396757089">Advarsel: DHE fjernes helt fra <ph name="PRODUCT_NAME" /> etter versjon 57 (rundt mars 2017), og da slutter denne regelen å fungere.
Hvis regelen ikke er angitt eller er satt til false (usann), er ikke DHE-chifferserier i TLS slått på. Den kan angis som true (sann) for å sikre kompatibilitet med utdaterte tjenere. Dette er en midlertidig løsning, og eventuelle slike tjenere bør konfigureres på nytt.
Vi anbefaler at tjenere overføres til ECDHE-chifferserier. Hvis det ikke er mulig, bør du sikre at nøkkelutveksling er slått på for chifferserien.</translation>
<translation id="3117706142826400449">Hvis denne er slått av, hindres Opprydning for Chrome i å søke etter og fjerne uønsket programvare på systemet. Manuell start av Opprydning for Chrome fra chrome://settings/cleanup er deaktivert.
Hvis regelen er slått på eller ikke er angitt, søker Opprydning for Chrome med jevne mellomrom etter uønsket programvare på systemet, og hvis det blir funnet noe, blir brukeren spurt om det skal fjernes. Manuell start av Opprydning for Chrome fra chrome://settings er aktivert.
Denne regelen er bare tilgjengelig på Windows-forekomster som er tilknyttet <ph name="MS_AD_NAME" />-domener, eller Windows 10 Pro- eller Enterprise-forekomster som er registrert for enhetsadministrering.</translation>
<translation id="3152425128389603870">Gjør det enhetlige skrivebordet tilgjengelig, og slå det på som standard.</translation>
<translation id="3159375329008977062">Brukeren har tillatelse til å eksportere og importere Crostini-beholdere via UI-et</translation>
<translation id="3165808775394012744">Disse reglene er tatt med her for å gjøre det lett å fjerne dem.</translation>
<translation id="316778957754360075">Denne innstillingen ble trukket tilbake fra og med <ph name="PRODUCT_NAME" /> versjon 29. Den anbefalte måten å konfigurere utvidelses- og appsamlinger fra organisasjoner på, er å inkludere nettstedet som leverer CRX-pakkene i ExtensionInstallSources, og legge direktenedlastingslinkene til pakkene på en nettside. En appvelger for denne nettsiden kan opprettes ved hjelp av innstillingen for ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3168968618972302728">Regler knyttet til Kerberos-autentisering.</translation>
<translation id="3171369832001535378">Mal for nettverkets vertsnavn på enheter</translation>
<translation id="3172512016079904926">Aktiverer installasjon av integrerte meldingsverter på brukernivå.
Hvis denne innstillingen er slått på, tillater <ph name="PRODUCT_NAME" /> bruk av integrerte meldingsverter som er installert på brukernivå.
Hvis denne innstillingen er slått av, bruker <ph name="PRODUCT_NAME" /> bare integrerte meldingsverter som er installert på systemnivå.
Hvis denne innstillingen ikke er angitt, tillater <ph name="PRODUCT_NAME" /> bruk av integrerte meldingsverter på brukernivå.</translation>
<translation id="3177802893484440532">Krev OCSP/CRL-kontroller på nettet for lokale klareringsankere</translation>
<translation id="3185009703220253572">siden versjon <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Android-apper har ikke tilgang til bedriftsnøkler. Denne regelen har ingen innvirkning på slike.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Maksimer det første nettleservinduet ved den første kjøringen</translation>
<translation id="3211426942294667684">Innstillinger for nettleserpålogging</translation>
<translation id="3214164532079860003">Denne retningslinjen tvinger startsiden til å bli importert fra nåværende standard nettleser hvis den er aktivert. Hvis retningslinjen er deaktivert, importeres ikke startsiden. Hvis retningslinjen ikke er angitt, er det mulig at brukeren får spørsmål om hvorvidt vedkommende ønsker å importere, eller så kan importeringen skje automatisk.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Inkognitomodus er tilgjengelig</translation>
<translation id="3220624000494482595">Hvis kioskappen er en Android-app, har den ikke kontroll over <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versjonen – selv ikke hvis regelen er angitt som <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">Nettadressemønstre du vil tillate installasjoner av utvidelser, programmer og brukerskript fra</translation>
<translation id="3240609035816615922">Regel for tilgang til konfigurering av skrivere.</translation>
<translation id="3240655340884151271">Dokkens innebygde NIC-MAC-adresse</translation>
<translation id="3243309373265599239">Angir hvor lenge brukeren kan være inaktiv før skjermen nedtones når enheten kjører på batteristrøm.
Når denne innstillingen er konfigurert til en verdi høyere enn null. angir den hvor lenge brukeren må være inaktiv før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> nedtoner skjermen.
Når denne innstillingen er konfigurert som null, nedtoner ikke <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> skjermen når brukeren er inaktiv.
Hvis innstillingen ikke er konfigurert, brukes et standard tidsområde.
Innstillingsverdien må spesifiseres i millisekunder. Verdien er låst til å være lavere enn eller samsvarende med forsinkelsen for å slå av skjermen (hvis den er konfigurert) og inaktivitetsforsinkelsen.</translation>
<translation id="3251500716404598358">Konfigurer regler for å bytte mellom nettlesere.
Konfigurerte nettsteder åpnes automatisk i en annen nettleser enn <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Kodinger av standard søkeleverandør</translation>
<translation id="3273221114520206906">Standard JavaScript-innstilling</translation>
<translation id="3284094172359247914">Kontrollér bruken av WebUSB API</translation>
<translation id="3288595667065905535">Utgivelseskanal</translation>
<translation id="3292147213643666827">Aktiverer <ph name="PRODUCT_NAME" /> til å fungere som mellomtjener mellom <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> og tidligere skrivere tilkoblet denne datamaskinen. Hvis innstillingen er aktivert eller ikke konfigurert, kan brukerne aktivere mellomtjener for Google Cloud Print ved hjelp av autentisering i Google-kontoen. Hvis denne innstillingen er deaktivert, kan ikke brukere aktivere mellomtjeneren, og får ikke tilgang til å dele datamaskinens skrivere med <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3312206664202507568">Slår på en side på chrome://password-change som gjør det mulig for SAML-brukere å endre SAML-passordene sine mens de er i en økt. Dette sikrer at SAML-passordet og enhetens låseskjermpassord holdes synkronisert.
Denne regelen slår også på varsler som advarer SAML-brukere hvis SAML-passordene deres snart utløper, så de kan håndtere dette umiddelbart ved å endre passord mens de er i en økt.
Men disse varslene vises kun hvis SAML-identitetsleverandøren sender informasjon om passordutløp til enheten i løpet av SAML-påloggingsprosessen.
Hvis denne regelen er angitt, kan ikke brukeren endre eller overstyre den.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Gjør det mulig å definere en liste med nettadressemønstre for å spesifisere nettsteder som har tillatelse til å bruke nøkkelgenerering. Hvis det er et nettadressemønster i «KeygenBlockedForUrls», overstyrer det disse unntakene.
Hvis denne regelen ikke angis, brukes den globale standardverdien for alle nettstedene, enten fra regelen «DefaultKeygenSetting» hvis den er angitt, eller fra brukerens personlige konfigurasjon.</translation>
<translation id="332771718998993005">Finn ut hvilket navn som er annonsert som en destinasjon for <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne innstillingen er satt til en streng som ikke er tom, brukes denne strengen som navnet på destinasjonen for <ph name="PRODUCT_NAME" />. Ellers blir enhetsnavnet angitt som destinasjonsnavnet. Hvis denne innstillingen ikke er satt til noen verdi, blir enhetsnavnet angitt som destinasjonsnavnet, og eieren av enheten (eller en bruker fra domenet som administrerer enheten) kan endre det. Navnet er begrenset til 24 tegn.</translation>
<translation id="3335468714959531450">Lar deg angi en liste over nettadressemønstre som bestemmer hvilke nettsteder som har tillatelse til å angi informasjonskapsler.
Hvis denne regelen ikke angis, brukes den globale standardverdien for alle nettsteder, Denne verdien hentes fra DefaultCookiesSetting-regelen hvis den er angitt, eller fra brukerens personlige konfigurasjon hvis den ikke er angitt.
Se også reglene CookiesBlockedForUrls og CookiesSessionOnlyForUrls. Merk at det ikke må være motstridende nettadressemønstre mellom disse tre reglene. Det er ikke spesifisert hvilken regel som prioriteres.</translation>
<translation id="3373364525435227558">Angir én eller flere anbefalte lokaliteter for administrerte økter, slik at brukerne enkelt kan velge én av disse lokalitetene.
Brukerne kan velge lokalitet og tastaturoppsett før de starter administrerte økter. Som standard vises alle lokaliteter som støttes i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, i alfabetisk rekkefølge. Du kan bruke denne regelen for å flytte sett med anbefalte lokaliteter til toppen av listen.
Hvis du ikke angir denne regelen, forhåndsvelges den lokaliteten som for øyeblikket er valgt for brukergrensesnittet.
Hvis du angir denne regelen, flyttes de anbefalte lokalitetene til toppen av listen, og de skilles visuelt fra alle andre lokaliteter. De anbefalte lokalitetene listes opp i samme rekkefølge som i regelen. Den første av de anbefalte lokalitetene blir valgt som standard.
Hvis det finnes mer enn én anbefalt lokalitet, antas det at brukerne vil velge mellom dem. De blir derfor vist et tydelig alternativ for å velge lokalitet og tastaturoppsett når de starter administrerte økter. Ellers antas det at de fleste brukerne kommer til å bruke den lokaliteten som er valgt som standard. Brukerne kan likevel velge lokalitet og tastaturoppsett når de starter administrerte økter, men valget er ikke like iøynefallende.
Når denne regelen er angitt og automatisk pålogging er slått på (se reglene |DeviceLocalAccountAutoLoginId| og |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), blir den første av de anbefalte lokalitetene – og det mest populære tastaturoppsettet for denne lokaliteten – brukt i administrerte økter som startes automatisk.
Det mest populære tastaturoppsettet for standardlokaliteten brukes alltid som standardoppsett.
Denne regelen kan bare angis som en anbefaling. Du kan bruke den til å flytte sett med anbefalte lokaliteter til toppen av listen, men brukerne kan alltid velge blant alle lokalitetene som er støttet i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, i øktene sine.
</translation>
<translation id="3381968327636295719">Bruk vertsnettleser som standard</translation>
<translation id="3384115339826100753">Aktivér regelen for strømstyring av strømtoppskift.
Toppskift er en regel for strømsparing som minimerer bruken av strøm fra nettet på de tidene på døgnet når strømforbruket er høyest. Du kan angi en start- og sluttid for modusen for strømtoppskift for hver ukedag. I disse tidsrommene kjøres systemet på batteriet selv om det er koblet til strømnettet, så lenge batteriet er over den spesifiserte terskelen. Etter den spesifiserte sluttiden drives systemet av strøm fra nettet hvis det er tilkoblet, men batteriet lades ikke. Etter det spesifiserte starttidspunktet for lading bruker systemet strømnettet og lader batteriet som vanlig.
Hvis denne regelen er satt til sann og DevicePowerPeakShiftBatteryThreshold og DevicePowerPeakShiftDayConfig er angitt, er strømtoppskift alltid på hvis dette støttes av enheten.
Hvis denne regelen er satt til usann, er strømtoppskift alltid av.
Hvis du angir denne regelen, kan ikke brukerne endre eller overstyre den.
Hvis denne regelen ikke angis, er strømtoppskift av og kan ikke slås på av brukerne.</translation>
<translation id="3414260318408232239">Hvis denne regelen ikke er konfigurert, bruker <ph name="PRODUCT_NAME" /> en standard minimumsversjon, som er TLS 1.0.
Ellers kan den angis som en av de følgende verdiene: «tls1», «tls1.1» eller «tls1.2». Når den er angitt, bruker ikke <ph name="PRODUCT_NAME" /> lavere SSL/TLS-versjoner enn den angitte versjonen. Ukjente verdier blir ignorert.</translation>
<translation id="34160070798637152">Kontrollerer nettverkskonfigurasjonen for hele enheten.</translation>
<translation id="3417418267404583991">Hvis denne retningslinjen er angitt som Sann eller ikke er konfigurert, aktiverer <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> gjestepålogging. Gjestepålogginger er anonyme brukerøkter og krever ikke passord.
Hvis denne retningslinjen er angitt som Usann, tillater ikke <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> at gjesteøkter startes.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Fremtvinger bruk av et minimumsnivå for Begrenset innhold-modusen på YouTube og hindrer brukerne
i å velge en mindre begrenset modus.
Hvis denne innstillingen er angitt som Streng (Strict), er
Begrenset innhold-modusen på YouTube alltid aktiv.
Hvis denne innstillingen er angitt som Moderat (Moderate), kan brukerne
velge mellom moderat eller strengt nivå for begrenset innhold-modus, men
de kan ikke slå av Begrenset innhold-modusen.
Hvis denne innstillingen er angitt som av (Off), eller hvis ingen verdi er angitt, fremtvinger ikke <ph name="PRODUCT_NAME" /> bruk av Begrenset innhold-modusen. Eksterne regler, for eksempel YouTube-regler, kan imidlertid fortsatt fremtvinge bruk av Begrenset innhold-modusen.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Slå på nettverksforutsigelse</translation>
<translation id="3432863169147125747">Kontrollerer utskriftsinnstillinger.</translation>
<translation id="3434932177006334880">Denne regelen het EnableWebBasedSignin før Chrome 42, og støtten for den blir fjernet helt i Chrome 43.
Denne innstillingen er nyttig for bedriftskunder som bruker løsninger for global pålogging som ikke er kompatible med den nye, innebygde påloggingsprosessen.
Hvis du slår på denne innstillingen, brukes den gamle, nettbaserte påloggingsprosessen.
Hvis du slår av denne regelen eller ikke angir den, brukes den nye, innebygde påloggingsprosessen som standard. Brukerne kan likevel slå på den gamle, nettbaserte påloggingsprosessen ved hjelp av kommandolinjeflagget --enable-web-based-signin.
Denne eksperimentelle regelen blir fjernet når den innebygde påloggingsprosessen får fullstendig støtte for alle prosesser for global pålogging.</translation>
<translation id="3437924696598384725">La brukeren administrere VPN-tilkoblinger</translation>
<translation id="3459509316159669723">Utskrift</translation>
<translation id="3460784402832014830">Spesifiserer nettadressen som søkemotoren bruker for å levere en ny fane-side.
Denne innstillingen er valgfri. Hvis den ikke angis, leveres ingen nye fane-side.
Denne innstillingen etterfølges bare dersom «DefaultSearchProviderEnabled» er aktivert.</translation>
<translation id="3461279434465463233">Rapportér strømstatus</translation>
<translation id="346731943813722404">Angi hvorvidt tidtaking av strømstyringsforsinkelser og grense for øktens varighet bare skal begynne å løpe etter brukerens første aktivitet i en økt.
Hvis innstillingen er satt til True, begynner ikke tidtakingen av strømstyringsforsinkelser og øktens varighet å løpe før etter at brukerens første aktivitet i en økt er registrert.
Hvis innstillingen er satt til False eller ikke er angitt, begynner tidtakingen av strømstyringsforsinkelser og øktens varighet å løpe umiddelbart når økten starter.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Slett brukerdata ved avlogging</translation>
<translation id="3480961938508521469">Lad batteriet helt opp i standard hastighet.</translation>
<translation id="348495353354674884">Aktiver virtuelt tastatur</translation>
<translation id="3487623755010328395">
Hvis denne regelen er angitt, prøver <ph name="PRODUCT_NAME" /> å registrere seg og bruke tilknyttede retningslinjer for nettskyen for alle profiler.
Verdien til denne regelen er et registreringstoken som kan hentes ut fra Google Administrasjonskonsoll.</translation>
<translation id="3489247539215560634">Hvis denne innstillingen er slått på, kan brukerne få <ph name="PRODUCT_NAME" /> til å huske passord og legge dem inn automatisk neste gang de logger på samme nettsted.
Hvis denne innstillingen er slått av, kan ikke brukerne lagre nye passord. De kan likevel bruke passord som er lagret tidligere.
Hvis denne regelen er slått av eller på, kan ikke brukerne endre eller overstyre den i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Hvis regelen ikke er angitt, er lagring av passord tillatt (men brukerne kan slå det av).</translation>
<translation id="3496296378755072552">Passordlagring</translation>
<translation id="3500732098526756068">Lar deg kontrollere utløsingen av advarsler for passordbeskyttelse. Med passordbeskyttelse varsles brukere ved gjenbruk av beskyttede passord på potensielt mistenkelige nettsteder.
Du kan bruke reglene «PasswordProtectionLoginURLs» og «PasswordProtectionChangePasswordURL» til å konfigurere hvilke passord som skal beskyttes.
Hvis denne regelen er angitt som «PasswordProtectionWarningOff», vises det ikke noe varsel for passordbeskyttelse.
Hvis denne regelen er angitt som «PasswordProtectionWarningOnPasswordReuse», vises det et varsel for passordbeskyttelse ved gjenbruk av beskyttede passord på nettsteder som ikke er godkjent.
Hvis denne regelen er angitt som «PasswordProtectionWarningOnPhishingReuse», vises et varsel for passordbeskyttelse ved gjenbruk av beskyttede passord på nettsteder med nettfisking.
Hvis denne regelen ikke er angitt, beskytter tjenesten for passordbeskyttelse kun Google-passord, men brukerne kan endre denne innstillingen.</translation>
<translation id="3502555714327823858">Tillat alle moduser for utskrift på begge sider</translation>
<translation id="350443680860256679">Konfigurer ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">Angir nettadressen for søkemotoren som brukes til bildesøk. Søkeforespørsler blir sendt via GET-metoden. Hvis DefaultSearchProviderImageURLPostParams-innstillingen er angitt, bruker bildesøkforespørsler POST-metoden i stedet.
Denne innstillingen er valgfri. Hvis den ikke angis, brukes ikke bildesøk.
Denne innstillingen brukes bare hvis «DefaultSearchProviderEnabled»-innstillingen er aktivert.</translation>
<translation id="350797926066071931">Aktiver oversettelse</translation>
<translation id="3513655665999652754">Med Quirks Server får du maskinvare-spesifikke konfigurasjonsfiler, for eksempel ICC-visningsprofiler du kan bruke for å justere skjermkalibreringen.
Når denne regelen er satt til «false» (usann), prøver ikke enheten å kontakte Quirks Server for å laste ned konfigurasjonsfiler.
Hvis denne regelen er satt til «true» (sann) eller ikke er konfigurert, kontakter <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> Quirks Server automatisk for å laste ned eventuelle tilgjengelige konfigurasjonsfiler og lagre dem på enheten. Slike filer kan for eksempel brukes til å forbedre visningskvaliteten på tilkoblede skjermer.</translation>
<translation id="3524204464536655762">Ikke la noen nettsteder be om tilgang til USB-enheter via WebUSB API</translation>
<translation id="3526752951628474302">Bare utskrift i svart/hvitt</translation>
<translation id="3528000905991875314">Aktiver alternative feilsider</translation>
<translation id="3545457887306538845">Lar deg styre hvor utviklerverktøy kan brukes.
Hvis denne regelen er angitt som «DeveloperToolsDisallowedForForceInstalledExtensions» (verdi 0, som er standardverdien), kan utviklerverktøyene og JavaScript-konsollen brukes generelt, men de kan ikke brukes i konteksten til utvidelser installert av bedriftens retningslinjer.
Hvis denne regelen er angitt som «DeveloperToolsAllowed» (verdi 1), kan utviklerverktøyene og JavaScript-konsollen brukes i alle kontekster, inkludert konteksten til utvidelser installert av bedriftens retningslinjer.
Hvis denne regelen er angitt som «DeveloperToolsDisallowed» (verdi 2), kan ikke utviklerverktøyene brukes, og elementer på nettsteder kan ikke inspiseres lenger. Alle hurtigtaster og alle oppføringer for menyer eller kontekstuelle menyer for å åpne utviklerverktøy eller JavaScript-konsollen deaktiveres.</translation>
<translation id="3547954654003013442">Innstillinger for proxy-tjener</translation>
<translation id="3550875587920006460">Gjør det mulig å sette opp en egendefinert tidsplan for når enheten skal se etter oppdateringer. Denne planen gjelder for alle brukere og alle grensesnitt på enheten. Når regelen er angitt, ser enheten etter oppdateringer i henhold til tidsplanen. Regelen må fjernes for å avbryte eventuelle andre oppdateringssjekker som er planlagt.</translation>
<translation id="355118380775352753">Nettsteder som skal åpnes i en alternativ nettleser</translation>
<translation id="3554984410014457319">La Google-assistenten lytte etter frasen for taleaktivering</translation>
<translation id="3557208865710006939">Tvinger aktivering av stavekontroll for bestemte språk. Språk som er på listen, men ikke gjenkjennes, blir ignorert.
Hvis du slår på denne regelen, blir stavekontroll slått på for de angitte språkene samt språkene brukeren selv har slått på stavekontroll for.
Hvis du slår av eller ikke angir denne regelen, endres ikke brukerens innstillinger for stavekontroll.
Hvis <ph name="SPELLCHECK_ENABLED_POLICY_NAME" />-regelen er satt til «false» (usann), har denne regelen ingen virkning.
Hvis et språk er inkludert i både denne regelen og <ph name="SPELLCHECK_LANGUAGE_BLACKLIST_POLICY_NAME" />-regelen, blir denne regelen prioritert og stavekontrollen for språket slått på.
Disse språkene støttes foreløpig: af, bg, ca, cs, da, de, el, en-AU, en-CA, en-GB, en-US, es, es-419, es-AR, es-ES, es-MX, es-US, et, fa, fo, fr, he, hi, hr, hu, id, it, ko, lt, lv, nb, nl, pl, pt-BR, pt-PT, ro, ru, sh, sk, sl, sq, sr, sv, ta, tg, tr, uk og vi.</translation>
<translation id="356579196325389849">Brukere kan konfigurere utgivelseskanalen for Chrome OS</translation>
<translation id="3575011234198230041">HTTP-autentisering</translation>
<translation id="3577251398714997599">Annonseinnstillinger for nettsteder med forstyrrende annonser</translation>
<translation id="357917253161699596">Tillat brukere å administrere brukersertifikater</translation>
<translation id="3583230441447348508">Spesifiserer en liste over forhåndskonfigurerte delte nettverksressurser.
Hvert listeelement i regelen er et objekt med to deler: «share_url» og «mode». «share_url» skal være nettadressen til den delte nettverksressursen, og «mode» skal være enten «drop_down» eller «pre_mount». «drop_down»-modus indikerer at «share_url» skal legges til i rullegardinmenyen for funn av delte nettverksressurser. «pre_mount»-modus indikerer at «share_url» skal settes inn.</translation>
<translation id="3591527072193107424">Slå på støtten for eldre nettlesere.</translation>
<translation id="3591584750136265240">Konfigurer autentiseringsatferden ved pålogging</translation>
<translation id="3627678165642179114">Aktiver eller deaktiver nett-tjeneste for stavekontroll</translation>
<translation id="3628480121685794414">Slå på ensidig utskrift</translation>
<translation id="3631099945620529777">Hvis denne regelen er satt til «false» (usann), er «Avslutt prosessen»-knappen deaktivert i oppgavebehandlingen.
Hvis denne regelen er satt til «true» (sann) eller ikke er konfigurert, kan brukeren avslutte prosesser i oppgavebehandlingen.</translation>
<translation id="3643284063603988867">Slå på «Husk passord»-funksjonen.</translation>
<translation id="3646859102161347133">Angi skjermforstørrelsestype</translation>
<translation id="3653237928288822292">Ikon for standard søkeleverandør</translation>
<translation id="3660510274595679517">
Hvis denne regelen er satt til True (sann), er registrering for skyadministrering obligatorisk, og oppstartsprosessen for Chrome blokkeres hvis dette ikke gjøres.
Hvis denne regelen ikke er angitt eller den er satt til False (usann), er registrering for skyadministrering valgfritt, og oppstartsprosessen for Chrome blokkeres ikke selv om dette ikke gjøres.
Denne regelen brukes ved registrering av retningslinjer for nettskyer med maskinomfang på datamaskiner. Den kan angis via registeret eller GPO i Windows, plist på Mac og en JSON-regelfil i Linux.</translation>
<translation id="3660562134618097814">Overfør SAML IdP-informasjonskapsler ved pålogging</translation>
<translation id="3701121231485832347">Kontrollerer innstillinger som er spesifikke for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheter som administreres av <ph name="MS_AD_NAME" />.</translation>
<translation id="3702518095257671450">Ekstern attestering</translation>
<translation id="3702647575225525306"><ph name="POLICY_NAME" /> (Feltet med én linje er avviklet og det fjernes i nær fremtid. Begynn å bruke tekstfeltet med flere linjer nedenfor.)</translation>
<translation id="3709266154059827597">Konfigurer installasjonssperrelisten for utvidelser</translation>
<translation id="3711895659073496551">Suspender</translation>
<translation id="3715569262675717862">Autentisering basert på klientsertifikater</translation>
<translation id="3736879847913515635">Slå på «Legg til person» i brukeradministreringen</translation>
<translation id="3738723882663496016">Denne regelen spesifiserer lisensnøkkelen for <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> for denne enheten.</translation>
<translation id="3748900290998155147">Angir om det er tillatt med oppvekkingslåser. Utvidelser kan be om oppvekkingslåser via Power Management Extension API. ARC-apper kan også be om dem.
Hvis denne regelen er angitt som «true» (sant) eller ikke angis, fungerer oppvekkingslåser under strømstyring.
Hvis denne regelen er angitt som «false» (usant), blir forespørsler om oppvekkingslåser ignorert.</translation>
<translation id="3750220015372671395">Blokkér nøkkelgenerering på disse nettstedene</translation>
<translation id="375266612405883748">Begrenser UDP-portområdet som brukes av verten for ekstern tilgang på denne maskinen.
Hvis denne regelen ikke er angitt, eller hvis den er angitt med en tom streng, kan verten for ekstern tilgang bruke alle tilgjengelige porter. Hvis regelen <ph name="REMOTE_ACCESS_HOST_FIREWALL_TRAVERSAL_POLICY_NAME" /> er slått av, bruker verten for ekstern tilgang bare UDP-porter i området 12400–12409.</translation>
<translation id="3756011779061588474">Blokkering av utviklermodus</translation>
<translation id="3758089716224084329">Lar deg spesifisere hvilken proxy-tjener som brukes av <ph name="PRODUCT_NAME" />, og hindrer brukerne i å endre proxy-innstillingene.
Hvis du velger å aldri bruke proxy-tjenere og alltid koble til direkte, ignoreres alle andre alternativer.
Hvis du velger at proxy-tjenere skal oppdages automatisk, ignoreres alle andre alternativer.
Du finner detaljerte eksempler her:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />
Hvis du slår på denne innstillingen, ignorerer <ph name="PRODUCT_NAME" /> og ARC-appene alle proxy-tjenerrelaterte alternativer som spesifiseres fra kommandolinjen.
Hvis du ikke spesifiserer denne regelen, kan brukerne velge egne innstillinger for proxy-tjenere.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Deaktiver utviklerverktøy</translation>
<translation id="3764248359515129699">Slår av håndheving av krav om sertifikatåpenhet for en liste med eldre sertifiseringsinstanser.
Denne regelen gjør det mulig å deaktivere krav om å opplyse om sertifikatåpenhet for sertifikatkjeder som inneholder sertifikater med en av de angitte subjectPublicKeyInfo-hashene. Dermed kan sertifikater som ellers hadde blitt vurdert som upålitelige (fordi de ikke er tilstrekkelig vist offentlig), fortsatt brukes for Enterprise-verter.
For at håndheving av sertifikatåpenhet skal slås av når denne regelen er angitt, må hashen tilhøre en subjectPublicKeyInfo som finnes i et CA-sertifikat som gjenkjennes som en eldre sertifiseringsinstans (CA). En eldre CA er en CA som er offentlig betrodd av ett eller flere operativsystemer støttet av <ph name="PRODUCT_NAME" />, men som ikke er betrodd av Android Open Source Project eller <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
En subjectPublicKeyInfo-hash angis ved å sette sammen navnet på hash-algoritmen, «/»-tegnet og Base64-kodingen til denne hashalgoritmen som er brukt på den DER-kodede subPublicKeyInfo-en til det angitte sertifikatet. Denne Base64-kodingen har det samme formatet som et SPKI-fingeravtrykk, som definert i RFC 7469, del 2.4. Ukjente hash-algoritmer ignoreres. Den eneste støttede hash-algoritmen er for øyeblikket «sha256».
Hvis denne regelen ikke er angitt, behandles alle sertifikater som skal vises i henhold til regelen om sertifikatåpenhet, som upålitelige hvis de ikke vises i henhold til regelen om sertifikatåpenhet.</translation>
<translation id="3765260570442823273">Varighet på advarselmeldingen for inaktiv avlogging</translation>
<translation id="377044054160169374">Håndhevelse av inngripen ved krenkende opplevelse</translation>
<translation id="3780152581321609624">Inkluder ikke-standardisert port i SPN for Kerberos</translation>
<translation id="3780319008680229708">Hvis denne regelen angis som «true» (sann), vises verktøyradikonet for Cast hele tiden i verktøyraden eller overflytsmenyen, og brukere kan ikke fjerne det.
Hvis denne regelen angis som «false» (usann) eller ikke angis, kan brukere feste eller fjerne ikonet via den kontekstuelle menyen.
Hvis regelen «EnableMediaRouter» angis som «false», har denne regelens verdi ingen virkning, og verktøyradikonet vises ikke.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Innstillinger for strømstyring når brukeren er inaktiv</translation>
<translation id="3790085888761753785">Hvis denne innstillingen er slått på, kan brukere logge på kontoene sine med Smart Lock. Dette gir mer valgfrihet enn vanlig Smart Lock-funksjonalitet, som bare lar brukere låse opp skjermen.
Hvis denne innstillingen er slått av, kan ikke brukerne bruke Smart Lock-pålogging.
Hvis du ikke angir denne regelen, er dette ikke tillatt som standard for bedriftsadministrerte brukere og tillatt for ikke-administrerte brukere.</translation>
<translation id="379602782757302612">Lar deg angi hvilke utvidelser brukerne IKKE kan installere. Utvidelser som allerede er installert, blir deaktivert hvis de er svartelistet – uten at brukeren kan aktivere dem. Når en utvidelse som er deaktivert på grunn av svartelisten, fjernes fra svartelisten, aktiveres den automatisk igjen.
En svartelisteverdi på «*» betyr at alle utvidelser er svartelistet, med mindre de er uttrykkelig oppført i godkjenningslisten.
Hvis denne regelen ikke er angitt, kan brukeren installere alle utvidelser i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Konfigurerer katalogen <ph name="PRODUCT_NAME" /> bruker for å laste ned filer.
Hvis du angir denne regelen, bruker <ph name="PRODUCT_NAME" /> den oppgitte katalogen uansett om brukeren har angitt en annen katalog eller slått på flagget for å velge lagringsplass for hver nedlasting.
Gå til https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables for å se en liste over variabler som kan brukes.
Hvis du ikke angir denne regelen, brukes standardkatalogen for nedlasting. Brukeren kan i så fall endre denne katalogen.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Aktiver TLS-domenebetingede sertifikatutvidelser (foreldet)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Angi en liste over deaktiverte programtillegg</translation>
<translation id="3811562426301733860">Tillat annonser på alle nettsteder</translation>
<translation id="3816312845600780067">Aktiver hurtigtasten for avbrytelse av automatisk pålogging</translation>
<translation id="3820526221169548563">Slå på tilgjengelighetsfunksjonen for skjermtastaturet.
Hvis denne innstillingen angis som sann, aktiveres alltid skjermtastaturet.
Hvis denne innstillingen angis som usann, deaktiveres alltid skjermtastaturet.
Hvis du angir denne innstillingen, kan ikke brukere endre eller overstyre den.
Hvis denne innstillingen ikke angis, blir skjermtastaturet i utgangspunktet slått av, men kan slås på av brukeren når som helst.</translation>
<translation id="382476126209906314">Konfigurer TalkGadget-prefikset for verter med ekstern adgang</translation>
<translation id="3824972131618513497">Kontrollerer innstillinger tilknyttet strømstyring og omstart.</translation>
<translation id="3826475866868158882">Google Posisjonstjenester er slått på</translation>
<translation id="3831054243924627613">Denne regelen styrer innledende tilstand for sikkerhetskopiering og gjenoppretting for Android.
Når denne regelen er satt til <ph name="BR_DISABLED" /> eller ikke er konfigurert, er sikkerhetskopiering og gjenoppretting for Android i utgangspunktet slått av.
Når denne regelen er satt til <ph name="BR_ENABLED" />, er sikkerhetskopiering og gjenoppretting for Android i utgangspunktet slått på.
Når denne regelen er satt til <ph name="BR_UNDER_USER_CONTROL" />, kan brukeren velge om sikkerhetskopiering og gjenoppretting for Android skal brukes. Hvis brukeren slår på sikkerhetskopiering og gjenoppretting, lastes Android-appdata opp til Android-tjenere for sikkerhetskopiering og gjenopprettes derfra når kompatible apper installeres på nytt.
Merk at denne regelen kun styrer tilstanden for sikkerhetskopiering og gjenoppretting for Android i det innledende oppsettet. Brukeren kan åpne Android-innstillingene senere og slå sikkerhetskopiering og gjenoppretting for Android på eller av.</translation>
<translation id="3831376478177535007">Når denne innstillingen er aktivert, tillater <ph name="PRODUCT_NAME" /> at sertifikater utstedt av Symantec Corporations eldre PKI-operasjoner kan brukes hvis de ellers godkjennes og er koblet til et gjenkjent CA-sertifikat.
Merk at denne regelen avhenger av at operativsystemet fremdeles gjenkjenner sertifikater fra Symantecs eldre infrastruktur. Hvis en oppdatering av operativsystemet endrer operativsystemets håndtering av slike sertifikater, gjelder ikke denne regelen lenger. Videre er denne regelen ment som en midlertidig løsning for å gi selskaper mer tid på å gå bort fra eldre Symantec-sertifikater. Denne regelen fjernes på eller rundt 1. januar 2019.
Hvis denne regelen ikke er angitt, eller hvis den er angitt som usann, følger <ph name="PRODUCT_NAME" /> den offentlig kunngjorte tidsplanen for avvikling.
Du finner mer informasjon om denne avviklingen på https://g.co/chrome/symantecpkicerts.</translation>
<translation id="383466854578875212">Lar deg spesifisere hvilke innebygde meldingsverter som ikke er underlagt svartelisten.
Svartelisteverdien * betyr at alle innebygde meldingsverter er svartelistet, og bare de innebygde meldingsvertene som er registrert som godkjente, blir lastet inn.
Som standard er alle innebygde meldingsverter godkjente, men hvis alle meldingsverter har blitt svartelistet av retningslinjene, kan godkjenningslisten brukes for å overkjøre dem.</translation>
<translation id="3835692988507803626">Tving deaktivering av stavekontroll for bestemte språk</translation>
<translation id="3837424079837455272">Denne regelen kontrollerer om nye brukere kan legges til i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Den kan ikke brukes til å forhindre at brukere logger på flere Google-kontoer på Android. Hvis du vil forhindre dette, kan du konfigurere den Android-spesifikke regelen <ph name="ACCOUNT_TYPES_WITH_MANAGEMENT_DISABLED_CLOUDDPC_POLICY_NAME" /> som en del av <ph name="ARC_POLICY_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="384743459174066962">Gjør at du kan angi en liste over nettadressemønstre som spesifiserer hvilke nettsteder som får åpne forgrunnsvinduer. Hvis denne retningslinjen ikke angis, brukes den globale standardverdien for alle nettsteder, enten fra retningslinjen DefaultPopupsSetting hvis denne er angitt, eller fra brukerens egen konfigurasjon hvis den nevnte retningslinjen ikke er angitt.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Rapportér informasjon om den aktive kioskøkten, for eksempel
app-ID og -versjon.
Hvis regelen settes til false (usann), rapporteres ikke
informasjonen om kioskøkten. Hvis den settes til true (sann)
eller ikke angis, rapporteres informasjonen om kioskøkten.</translation>
<translation id="3858658082795336534">Utskrift på begge sider som standard</translation>
<translation id="3859780406608282662">Legg til en parameter i hentingen av Variasjoner-utgangsverdien i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Hvis dette er angitt, legges en søkeordsparameter kalt «restrict» til i nettadressen som blir brukt til Variasjoner-utgangsverdien. Verdien for parameteren er den samme som er angitt i denne regelen.
Hvis dette ikke er angitt, endres ikke nettadressen for Variasjoner-utgangsverdien.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Den laveste SSL-versjonen som er på</translation>
<translation id="3864020628639910082">Angir nettadressen for søkemotoren som brukes for søkeforslag. Nettadressen må inneholde strengen <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, som erstattes med teksten brukeren har skrevet inn hittil, når søket utføres.
Denne regelen er valgfri. Hvis den ikke angis, brukes det ikke noen forslagsnettadresser.
Googles forslagsnettadresse kan spesifiseres slik: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Denne regelen gjelder bare hvis regelen DefaultSearchProviderEnabledpolicy er slått på.</translation>
<translation id="3864129983143201415">Konfigurer tillatte språk i brukerøkter</translation>
<translation id="3866249974567520381">Beskrivelse</translation>
<translation id="3868347814555911633">Denne retningslinjen er aktiv bare i detaljistmodus.
Oppfører utvidelser som automatisk installeres for demo-brukeren, for enheter i detaljistmodus. Disse utvidelsene lagres på enheten og kan installeres utenfor nettet, etter installeringen.
Hver oppføring på listen inneholder en ordliste som må inkludere utvidelse-ID-en i feltet for utvidelse-ID samt dets oppdateringsnettadresse i feltet for oppdateringsnettadresse.</translation>
<translation id="3874773863217952418">Slå på Trykk for å søke</translation>
<translation id="3877517141460819966">Modus for integrert tofaktor-autentisering</translation>
<translation id="3879208481373875102">Konfigurer en liste over administratorinstallerte nettprogrammer</translation>
<translation id="388237772682176890">Denne regelen ble avviklet i M53 og fjernet i M54, fordi støtten for SPDY/3.1 ble fjernet.
Slår av bruken av SPDY-protokollen i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne regelen er slått på, er SPDY-protokollen utilgjengelig i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne regelen er slått av, er det tillatt å bruke SPDY.
Hvis denne regelen ikke er spesifisert, er SPDY tilgjengelig.</translation>
<translation id="3891357445869647828">Aktiver JavaScript</translation>
<translation id="3895557476567727016">Konfigurerer standardkatalogen som <ph name="PRODUCT_NAME" /> skal bruke til å laste ned filer.
Hvis du angir denne regelen, endres standardkatalogen som <ph name="PRODUCT_NAME" /> laster ned filer til. Denne regelen er ikke obligatorisk, så brukeren kan endre hvilken katalog som skal brukes.
Hvis du ikke angir denne regelen, bruker <ph name="PRODUCT_NAME" /> den vanlige standardkatalogen (plattformspesifikk).
Se https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables for en liste over variabler som kan brukes.</translation>
<translation id="3911737181201537215">Denne regelen har ingen innvirkning på loggføring i Android.</translation>
<translation id="391531815696899618">Slår av Google Disk-synkronisering i Filer-appen for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ved bruk av mobiltilkobling når den har verdien true (sann). I disse tilfellene lastes ikke noen data opp til Google Disk.
Hvis den ikke er spesifisert eller har verdien false (usann), kan brukere overføre filer til Google Disk.</translation>
<translation id="3915395663995367577">Nettadresse til en .pac-fil for proxy-tjener</translation>
<translation id="3920892052017026701">Angi egendefinert startverdi for batterilading i prosent.
Batteriladingen starter når batterinivået synker under den egendefinerte startverdien for batterilading.
DeviceBatteryChargeCustomStartCharging må være mindre enn DeviceBatteryChargeCustomStopCharging.
Denne regelen brukes bare hvis DeviceBatteryChargeMode er satt til egendefinert.
Hvis denne regelen ikke er konfigurert eller angitt, brukes standard modus for batterilading.</translation>
<translation id="3925377537407648234">Angi skjermoppløsning og skaleringsfaktor</translation>
<translation id="3939893074578116847">Send nettverkspakker til administreringstjeneren for å overvåke nettstatusen, slik at
tjeneren kan oppdage om enheten er uten nett.
Hvis denne regelen er satt til true (sann), sendes nettverkspakker for
overvåking (såkalte <ph name="HEARTBEATS_TERM" />).
Hvis den settes til false (usann) eller ikke angis, sendes det ingen pakker.</translation>
<translation id="3950239119790560549">Oppdater tidsbegrensninger</translation>
<translation id="3956686688560604829">Bruk regelen SiteList i Internet Explorer for støtte for eldre nettlesere.</translation>
<translation id="3958586912393694012">Tillat bruk av Smart Lock</translation>
<translation id="3963602271515417124">Hvis denne regelen er angitt som «true» (sann), tillates ekstern attestering for enheten, og et sertifikat genereres automatisk og lastes opp til administreringstjeneren for enheten.
Hvis den er angitt som «false» (usann), eller hvis ikke noe er angitt, genereres det ikke noe sertifikat, og kall til enterprise.platformKeysPrivate extension API mislykkes.</translation>
<translation id="3964262920683972987">Konfigurer et bakgrunnsbilde på enhetsnivå som skal vises på påloggingsskjermen hvis ingen brukere har logget på enheten ennå. Du angir denne regelen ved å spesifisere hvilken nettadresse Chrome OS-enheten kan laste ned bakgrunnsbildet fra, og en kryptografisk hash som brukes til å bekrefte at ingen har tuklet med nedlastingen. Bildet må være i JPEG-format og ikke større enn 16 MB. Nettadressen må være tilgjengelig uten krav om autentisering. Bakgrunnsbildet blir lastet ned og bufret. Det lastes ned på nytt hver gang nettadressen eller hashen endres.
Hvis regelen for bakgrunnsbilde på enhetsnivå er angitt, kommer Chrome OS-enheten til å laste ned og bruke bakgrunnsbildet på påloggingsskjermen hvis ingen brukere har logget på enheten ennå. Så snart brukeren logger på, begynner brukerens regel for bakgrunnsbilde å virke.
Hvis regelen for bakgrunnsbilde på enhetsnivå ikke er angitt, er det brukerens regel for bakgrunnsbilde som avgjør hva som vises, dersom denne er angitt.</translation>
<translation id="3965339130942650562">Tidsavbrudd før inaktiv brukeravlogging utføres</translation>
<translation id="3973371701361892765">Aldri skjul hyllen automatisk</translation>
<translation id="3984028218719007910">Avgjør om <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> beholder lokal kontodata etter avlogging. Hvis retningslinjen er angitt som Sann, beholdes det ikke noen vedvarende kontoer av <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, og all data fra brukerøkten blir forkastet etter avlogging. Hvis denne retningslinjen er angitt som Usann eller ikke er konfigurert, kan enheten beholde (kryptert) lokal brukerdata.</translation>
<translation id="398475542699441679">Denne regelen styrer om støtte for eldre nettlesere skal aktiveres.
Når denne regelen er satt til «false» (usann) eller ikke er angitt, prøver ikke Chrome å åpne angitte nettadresser i andre nettlesere.
Når denne regelen er satt til «true» (sann), prøver Chrome å åpne visse nettadresser i andre nettlesere (som Internet Explorer). Denne funksjonen konfigureres med reglene i <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_POLICY_GROUP" />-gruppen.
Denne funksjonen erstatter <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_EXTENSION_NAME" />-utvidelsen. Konfigurasjonen for utvidelsen blir videreført til denne funksjonen, men det anbefales sterkt å bruke Chrome-regler i stedet. Dette sikrer bedre kompatibilitet i fremtiden.</translation>
<translation id="3997519162482760140">Nettadresser som får tilgang til videoopptaksenheter på SAML-påloggingssider</translation>
<translation id="4001275826058808087">IT-administratorer for bedriftsenheter kan bruke denne markeringen til å kontrollere om brukerne kan innløse tilbud via Chrome OS- registrering.
Hvis denne innstillingen angis som sann eller ikke angis, kan brukere innløse tilbud via Chrome OS-registrering.
Hvis denne innstillingen angis som usann, kan ikke brukeren innløse tilbud.</translation>
<translation id="4008233182078913897">Spesifiserer en liste over apper og utvidelser som installeres stille,
uten brukerinteraksjon, og som ikke kan avinstalleres eller
deaktiveres av brukere. Det er underforstått at alle tillatelser
appene/utvidelsene ber om, gis uten brukerinteraksjon. Dette gjelder
også eventuelle tillatelser fremtidige versjoner av appen/utvidelsen
ber om. Tillatelser gis også for utvidelses-API-ene
enterprise.deviceAttributes og enterprise.platformKeys.
(Disse to API-ene er ikke tilgjengelige for apper/utvidelser som
ikke er administratorinstallert.)
Denne regelen prioriteres foran eventuelle regler for <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> hvis de er i konflikt med hverandre. Hvis apper eller utvidelser som tidligere var administratorinstallert, blir fjernet fra listen, blir de automatisk avinstallert av <ph name="PRODUCT_NAME" />.
For Windows-forekomster som ikke er tilknyttet noe <ph name="MS_AD_NAME" />-domene, er administratorinstallasjon begrenset til apper og utvidelser som står oppført i Chrome Nettmarked.
Vær oppmerksom på at kildekoden for utvidelsene kan endres av brukere via utviklerverktøy (noe som potensielt kan føre til at utvidelsene ikke fungerer). Hvis dette kan bli et problem, bør du angi regelen <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />.
Hvert av elementene i listen er en streng som inneholder en utvidelses-ID og eventuelt (valgfritt) en oppdateringsadresse, atskilt med semikolon (<ph name="SEMICOLON" />). Utvidelses-ID-en er strengen på 32 tegn du for eksempel finner i <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" /> når du er i utviklermodus. Oppdateringsadressen skal være til et oppdateringsmanifest i XML-format, som beskrevet her: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Oppdateringsadressen for Chrome Nettmarked brukes som standard (og for øyeblikket er den «https://clients2.google.com/service/update2/crx»). Vær oppmerksom på at oppdateringsadressen som angis i denne regelen, bare brukes for den første installasjonen. Påfølgende oppdateringer av utvidelsen bruker oppdateringsadressen som er beskrevet i utvidelsens manifest. Vær også oppmerksom på at det var uttrykkelig påkrevd å angi oppdateringsadressen i <ph name="PRODUCT_NAME" />-versjoner til og med 67.
For eksempel installerer <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> utvidelsen med ID-en <ph name="EXTENSION_ID_SAMPLE" /> fra den oppdateringsadressen som er standard for Chrome Nettmarked. Gå til <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" /> for å finne ut mer om verter for utvidelser.
Hvis denne regelen ikke er angitt, blir ingen apper eller utvidelser installert automatisk, og brukere kan avinstallere hvilke som helst apper og utvidelser i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Vær oppmerksom på at denne regelen ikke gjelder for inkognitomodus.</translation>
<translation id="4008507541867797979">Hvis denne regelen er angitt som «true» (sant) eller ikke er konfigurert, viser <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> eksisterende brukere på påloggingsskjermen og tillater valg av én av dem.
Hvis denne regelen er angitt som «false» (usant), viser ikke <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> eksisterende brukere på påloggingsskjermen. Den vanlige påloggingsskjermen (der brukere blir bedt om e-postadresse og passord eller telefonnummer) eller SAML-skjermen for interstitial-annonser (hvis dette er slått på i regelen <ph name="LOGIN_AUTHENTICATION_BEHAVIOR_POLICY_NAME" />) vises, med mindre en administrert økt er konfigurert. Når en administrert økt er konfigurert, vises kun kontoene i den administrerte økten, og én av dem kan velges.
Vær oppmerksom på at denne regelen ikke påvirker hvorvidt enheten beholder eller forkaster lokale brukerdata.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Tillat anrop av av filvalgdialoger.</translation>
<translation id="4012737788880122133">Slår av automatiske oppdateringer når den er angitt som «true» (sann).
<ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheter ser automatisk etter oppdateringer når denne innstillingen ikke er konfigurert eller den er angitt som «false» (usann).
Advarsel: Vi anbefaler å ha automatiske oppdateringer slått på, slik at brukere får programvareoppdateringer og kritiske sikkerhetsløsninger. Hvis automatiske oppdateringer slås av, kan brukerne bli utsatt for risiko.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Informasjonskapsler som overføres til brukerens profil, kan ikke brukes av Android-apper.</translation>
<translation id="402759845255257575">Ikke tillat nettsteder å kjøre JavaScript</translation>
<translation id="4027608872760987929">Aktiver standard søkeleverandør</translation>
<translation id="4039085364173654945">Kontrollerer om tredjeparts underinnhold på en side kan åpne en HTTP Basic Auth-dialogrute som forgrunnsvindu.
Dette deaktiveres vanligvis for å beskytte seg mot nettfisking. Hvis denne retningslinjen ikke er angitt, er den deaktivert, og tredjeparts underinnhold kan ikke åpne en HTTP Basic Auth-dialogrute som forgrunnsvindu.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Deaktiver SPDY-protokoll</translation>
<translation id="408029843066770167">Tillat forespørsler til en Google-tjeneste for klokkeslett</translation>
<translation id="408076456549153854">Aktiver nettleserpålogging</translation>
<translation id="40853027210512570">Overstyrer reglene for valg av standardskriver i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Denne regelen avgjør hvilke regler som brukes for valg av standardskriver i <ph name="PRODUCT_NAME" />. Dette skjer første gang utskriftsfunksjonen brukes med en profil.
Når denne regelen er angitt, prøver <ph name="PRODUCT_NAME" /> å finne en skriver som samsvarer med alle de spesifiserte attributtene, og velger den som standardskriver. Den første samsvarende skriveren som blir funnet, velges. Hvis flere skrivere oppfyller vilkårene, kan hvilken som helst av disse bli valgt, avhengig av rekkefølgen skriverne oppdages i.
Hvis denne regelen ikke er angitt eller en samsvarende skriver ikke blir funnet før tidsavbruddet, velges den innebygde PDF-skriveren som standard. Dersom PDF-skriveren ikke er tilgjengelig, blir ingen skriver valgt.
Skrivere som er koblet til <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />, behandles som <ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />. Resten av skriverne klassifiseres som <ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />.
Utelatelse av felt medfører at alle verdier gir treff. Hvis du for eksempel ikke angir tilkoblingstype, prøver forhåndsvisningsfunksjonen å oppdage alle typer skrivere – både lokale og i nettskyen.
Mønstre for regulære uttrykk må følge RegExp-syntaksen som gjelder for JavaScript, og det skilles mellom store og små bokstaver.</translation>
<translation id="4088589230932595924">Tvungen inkognitomodus</translation>
<translation id="4088983553732356374">Gjør det mulig å velge om nettsteder kan angi lokale data. Dette kan enten tillates for alle nettsteder eller blokkeres for alle nettsteder.
Hvis denne regelen settes til «Behold informasjonskapsler så lenge økten varer», blir informasjonskapslene slettet når økten avsluttes. Vær oppmerksom på at hvis <ph name="PRODUCT_NAME" /> kjører i «bakgrunnsmodus», kan det hende økten ikke avsluttes når det siste vinduet lukkes. Se regelen «BackgroundModeEnabled» for å få mer informasjon om konfigurering av denne atferden.
Hvis denne regelen ikke spesifiseres, brukes «AllowCookies», og brukeren kan endre innstillingen.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Viderekoble til SAML IdP etter at brukeren har bekreftet</translation>
<translation id="410478022164847452">Angir hvor lenge brukeren kan være inaktiv før inaktivitetshandlingen blir utført når enheten kjører på vekselstrøm.
Når denne innstillingen er konfigurert, angir den hvor lenge brukeren må være inaktiv før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> utfører inaktivitetshandlingen, som kan konfigureres separat.
Når innstillingen ikke er konfigurert, brukes standard tidslengde.
Innstillingsverdien må angis i millisekunder.</translation>
<translation id="4105884561459127998">Konfigurerer autentiseringstypen for SAML-pålogging.
Når denne regelen ikke er spesifisert eller er satt til standard (verdi 0), bestemmes atferden for SAML-pålogging av nettleseren avhengig av andre faktorer. I det mest grunnleggende scenarioet baseres brukerautentisering og beskyttelse av bufrede brukerdata på passord som skrives inn manuelt av brukerne.
Når denne regelen er satt til klientsertifikat (verdi 1), brukes autentisering av klientsertifikat for brukere som nylig er lagt til, og som logger inn via SAML. Ingen passord brukes for slike brukere, og bufrede lokale data beskyttes med tilhørende kryptografiske nøkler. Denne innstillingen tillater for eksempel konfigurering av smartkortbasert brukerautentisering (merk at mellomvareapper for smartkort må installeres via regelen DeviceLoginScreenExtensions).
Denne regelen påvirker bare brukere som autentiserer via SAML.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Slå av tvungen sertifikatåpenhet for en liste med nettadresser</translation>
<translation id="4121350739760194865">Gjør at programkampanjer ikke vises på siden Ny fane</translation>
<translation id="412697421478384751">Gjør det mulig for brukere å angi svake PIN-koder for låseskjermen</translation>
<translation id="4138655880188755661">Tidsgrense</translation>
<translation id="4144164749344898721">Denne regelen kontrollerer flere innstillinger for strømstyring når brukeren er inaktiv.
Det finnes fire typer handlinger:
* Skjermen dempes hvis brukeren er inaktiv lenger enn det som er angitt for |ScreenDim|.
* Skjermen slås av hvis brukeren er inaktiv lenger enn det som er angitt for |ScreenOff|.
* En advarsel i en dialogboks vises hvis brukeren er inaktiv lenger enn det som er angitt for |IdleWarning|. Advarselen informerer brukeren om at inaktivitetshandlingen snart utføres. Advarselsmeldingen vises kun hvis inaktivitetshandlingen er avlogging eller avslutning.
* Handlingen som er angitt for |IdleAction|, utføres hvis brukeren er inaktiv lenger enn tiden som er angitt for |Idle|.
Forsinkelsen for hver av handlingene ovenfor må angis i millisekunder. Verdien må være høyere enn null for å utløse den korresponderende handlingen. Hvis forsinkelsen er satt til null, utfører ikke <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> den korresponderende handlingen.
Hvis det ikke er angitt noen tid for de ulike forsinkelsene ovenfor, brukes standardverdier for de aktuelle forsinkelsene.
Vær oppmerksom på at verdien for |ScreenDim| ikke kan være høyere enn verdien for |ScreenOff|, og at verdiene for |ScreenOff| og |IdleWarning| ikke kan være høyere enn verdien for |Idle|.
|IdleAction| kan være én av disse fire mulige handlingene:
* |Suspend|
* |Logout|
* |Shutdown|
* |DoNothing|
Når |IdleAction| ikke er angitt, utføres standardhandlingen, som er Suspend (hvilemodus).
Det finnes også separate innstillinger for nettstrøm og batteri.
</translation>
<translation id="4150201353443180367">Skjerm</translation>
<translation id="4157003184375321727">Rapportering av operativsystem og maskinvareversjon</translation>
<translation id="4157594634940419685">Gi tilgang til egne CUPS-skrivere</translation>
<translation id="4160962198980004898">Kilde for enhetens MAC-adresse når enheten er dokket</translation>
<translation id="4163705126749612234">Konfigurerer de obligatoriske klientdomenenavnene som skal brukes for verter for ekstern tilgang, og hindrer brukerne i å endre dem.
Hvis denne innstillingen er slått på, kan bare klienter fra et av de angitte domenene koble til verten.
Hvis denne innstillingen er slått av eller ikke er angitt, brukes standardregelen for tilkoblingstypen. For fjernhjelp gjør dette at klienter fra alle domener kan koble til verten. For ekstern tilgang uavhengig av tidspunkt kan bare vertseieren koble til.
Denne innstillingen overstyrer RemoteAccessHostClientDomain – hvis den er i bruk
Se også RemoteAccessHostDomainList.</translation>
<translation id="4164601239783385546">Slå på tilgjengelighetsfunksjonen for trege taster.
Hvis regelen er satt til «true» (sann), er trege taster alltid slått på.
Hvis regelen er satt til «false» (usann), er trege taster alltid slått av.
Hvis du angir denne regelen, kan ikke brukerne endre eller overstyre den.
Hvis regelen ikke er angitt, er trege taster i utgangspunktet slått av, men brukerne kan når som helst slå på funksjonen.</translation>
<translation id="4171331498167688968">Hvis regelen er satt til «false» (usann), kan tredjepartsprogramvare sette inn kjørbar kode i prosessene til Chrome. Hvis regelen er satt til «true» (sann) eller ikke er angitt, forhindres tredjepartsprogramvare fra å sette inn kjørbar kode i prosessene til Chrome.
Uavhengig av regelverdien blir tredjepartsprogramvare for tiden ikke forhindret fra å sette inn kjørbar kode i nettleserens prosesser på maskiner som er tilknyttet <ph name="MS_AD_NAME" />-domener.</translation>
<translation id="4183229833636799228">Standard <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />-innstilling</translation>
<translation id="4192388905594723944">Nettadressen for validering av autentiseringstokenet for klienten for ekstern tilgang</translation>
<translation id="4203389617541558220">Begrens enhetens kjøretid ved å angi automatisk omstart.
Når denne innstillingen er angitt, spesifiserer den lengden på enhetens kjøretid etter en automatisk omstart er angitt.
Når denne innstillingen ikke angis, begrenses ikke enhetens kjøretid.
Hvis du angir denne innstillingen, kan ikke brukere endre eller overstyre den.
En automatisk omstart angis ved valgt tidspunkt, men den kan forsinkes på enheten med opptil 24 timer hvis brukeren bruker enheten på det gitte tidspunktet.
Merk: For øyeblikket aktiveres automatisk omstart når påloggingsskjermen vises, eller en kiosk-app-økt er i gang. Dette kommer til å forandres i fremtiden, og innstillingen fortsetter å gjelde uavhengig av hvorvidt økter av en viss type er i gang eller ikke.
Innstillingsverdien bør spesifiseres i sekunder. Verdier har et fastlåst minimum på 3600 (én time).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Bare skrivere i godkjenningslisten vises til brukere.</translation>
<translation id="420512303455129789">En katalog som tilordner nettadresser boolske flagg som spesifiserer om tilgang til verten skal tillates (true/sann) eller blokkeres (false/usann).
Denne regelen er bare for intern bruk i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Forsinkelser for skjermlås</translation>
<translation id="423797045246308574">Gjør det mulig å definere en liste med nettadressemønstre for å spesifisere nettsteder som ikke har tillatelse til å bruke nøkkelgenerering. Hvis det er et nettadressemønster i «KeygenAllowedForUrls», overstyrer denne regelen disse unntakene.
Hvis denne regelen ikke angis, brukes den globale standardverdien for alle nettstedene, enten fra regelen «DefaultKeygenSetting» hvis den er angitt, eller fra brukerens personlige konfigurasjon.</translation>
<translation id="4238997902172035160">Konfigurerer katalogen <ph name="PRODUCT_NAME" /> skal bruke til å lagre roaming-kopien av profilene.
Hvis du angir denne regelen og regelen <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" /> er slått på, bruker <ph name="PRODUCT_NAME" /> den angitte katalogen til å lagre roaming-kopien av profilene. Hvis regelen <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" /> er slått av eller ikke er angitt, brukes ikke verdien som er lagret i denne regelen.
Du kan se en liste over variablene som kan brukes, på https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Hvis denne regelen ikke er angitt, brukes standardbanen for roaming-profiler.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Bufferen brukes ikke til Android-apper. Hvis flere brukere installerer den samme Android-appen, blir den lastet ned på nytt for hver bruker.</translation>
<translation id="4243336580717651045">Aktiverer anonymisert datainnsamling med nettadressenøkkel i <ph name="PRODUCT_NAME" />, og hindrer brukerne i å endre denne innstillingen.
Anonymisert datainnsamling med nettadressenøkkel sender nettadressene til sidene som brukeren besøker, til Google, for å muliggjøre bedre søk og surfing på nettet.
Hvis du slår på denne regelen, er anonymisert datainnsamling med nettadressenøkkel alltid aktiv.
Hvis du slår av denne regelen, er anonymisert datainnsamling med nettadressenøkkel aldri aktiv.
Hvis du ikke angir noen innstilling for denne regelen, er anonymisert datainnsamling med nettadressenøkkel aktiv, men brukeren kan endre den.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Nei</translation>
<translation id="4261820385751181068">Lokalitet for påloggingsskjermen på enheten</translation>
<translation id="427220754384423013">Angir skriverne som en bruker kan bruke.
Denne regelen brukes bare hvis <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> er valgt for <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Hvis denne regelen brukes, blir bare skriverne med ID-er som samsvarer med verdiene i denne regelen, tilgjengelige for brukeren. ID-ene må samsvare med «id»- eller «quid»-feltene i filen spesifisert i <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="427632463972968153">Angir parameterene som brukes når du utfører et bildesøk med POST. De består av kommainndelte navn og verdi-par. Hvis en verdi er et malparameter, som {imageThumbnail} i eksempelet ovenfor, blir den erstattet med virkelige miniatyrbildedata.
Denne innstillingen er valgfri. Hvis den ikke er angitt, blir forespørsler om bildesøk sendt via GET-metoden.
Denne innstillingen brukes bare hvis «DefaultSearchProviderEnabled»-innstillingen er aktivert.</translation>
<translation id="4285674129118156176">Tillat at brukere uten tilknytning bruker ARC</translation>
<translation id="4289903996435140853">Lar deg angi en liste over nettadresser som spesifiserer nettsteder som automatisk får tilgang til USB-enheter fra gjeldende leverandører og produkt-ID-er. Hvert element på listen må inneholde både enhetene og nettadressene for at regelen skal gjelde. Hvert element i enheter kan inneholde felt for leverandør-ID og produkt-ID. Eventuelle ID-er som ikke føres opp på listen, behandles som jokertegn, med ett unntak: Du kan ikke angi en produkt-ID uten å angi en leverandør-ID. Ellers er regelen ugyldig og den blir ignorert.
USB-tillatelsesmodellen bruker nettadressen forespørselen kommer fra («forespørsel-nettadressen»), og nettadressen med iframe-koden («nettadressen med innbygging») til å gi nettadressen forespørselen kommer fra, tilgang til USB-enheten. Forespørsel-nettadressen kan være forskjellig fra nettadressen med innbygging når nettstedet forespørselen kommer fra, ligger i en iframe. Derfor kan feltet «urls» (nettadresser) inneholde opptil to nettadressestrenger atskilt med komma for å spesifisere henholdsvis forespørsel-nettadressen og nettadressen med innbygging. Hvis kun én nettadresse er spesifisert, gis det tilgang til de samsvarende USB-enhetene når forespørsel-nettadressen samsvarer med denne nettadressen, uavhengig av innbyggingsstatus. Nettadressene i «urls» (nettadresser) må være gyldige, ellers blir regelen ignorert.
Hvis denne regelen ikke er angitt, brukes den globale standardverdien for alle nettsteder fra «DefaultWebUsbGuardSetting»-regelen hvis den er angitt, eller brukerens personlige konfigurasjon hvis den ikke er angitt.
Nettadressemønstre i denne regelen må ikke kollidere med de som er konfigurert via WebUsbBlockedForUrls. Hvis de kolliderer, har denne regelen prioritet over WebUsbBlockedForUrls og WebUsbAskForUrls.
Verdiene for denne regelen og WebUsbAllowDevicesForUrls-regelen slås sammen.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Angir en liste over apper som kan aktiveres som notatapper på låseskjermen for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Hvis den foretrukne notatappen er aktivert på låseskjermen, inneholder låseskjermen et UI-element for å starte den aktuelle appen.
Når appen er startet, kan den opprette et appvindu øverst på låseskjermen og opprette dataelementer (notater) når skjermen er låst. Appen kan også importere opprettede notater til den primære brukerøkten når den aktuelle økten er låst opp. For øyeblikket støttes bare Chrome-notatapper på låseskjermen.
Når regelen er angitt, kan brukeren bare aktivere en app på låseskjermen hvis utvidelses-ID-en til den aktuelle appen er oppført i listeverdien for regelen.
Dette betyr at hvis en tom liste angis for regelen, blir notater på startskjermen fullstendig deaktivert.
Vær oppmerksom på at selv når regelen inneholder en app-ID, er det ikke sikkert at brukeren kan aktivere den aktuelle appen som en notatapp på låseskjermen. I Chrome 61 er for eksempel settet med tilgjengelige apper også begrenset av plattformen.
Hvis regelen ikke angis, innfører den ikke noen begrensinger for hvilke apper brukeren kan aktivere på låseskjermen.</translation>
<translation id="4313767483634435271">Enhetens dokkspesifikke MAC-adresse</translation>
<translation id="4322842393287974810">La den automatisk startede kioskappen uten forsinkelse kontrollere <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-versjonen</translation>
<translation id="4325690621216251241">Legg til en avloggingsknapp for systemstatusfeltet</translation>
<translation id="4332177773549877617">Loggfør hendelser for installasjoner av Android-apper</translation>
<translation id="4335292026668105285">Spesifiserer hvor lang tid som kan gå uten brukerinndata før det vises en dialogboks med advarsel når enheten er tilkoblet strøm.
Når denne regelen er angitt, spesifiserer den hvor lenge brukeren må være inaktiv før <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> viser en dialogboks med en advarsel som forteller brukeren at inaktivitetshandlingen er i ferd med å bli utført.
Når denne regelen ikke er angitt, vises ingen dialogboks med advarsel.
Verdien for denne regelen skal angis i millisekunder. Verdien må være mindre enn eller lik inaktivitetsforsinkelsen.
Advarselsmeldingen vises kun hvis inaktivitetshandlingen er avlogging eller avslutning.</translation>
<translation id="4346674324214534449">Lar deg angi om annonser skal blokkeres på nettsteder med forstyrrende annonser.
Hvis denne regelen er satt til «2», blokkeres annonser på nettsteder med forstyrrende annonser.
Denne funksjonaliteten utløses imidlertid ikke hvis SafeBrowsingEnabled-regelen er satt til «Usann».
Hvis denne regelen er satt til «1», blokkeres ikke annonser på nettsteder med forstyrrende annonser.
Hvis denne regelen ikke er angitt, brukes «2».</translation>
<translation id="4347908978527632940">Hvis verdien er «true» (sann) og brukeren er en administrert bruker, kan andre Android-apper sende forespørsler om brukerens nettbegrensninger gjennom en innholdsleverandør.
Hvis verdien er «false» (usann) eller ikke spesifisert, returnerer innholdsleverandøren ingen informasjon.</translation>
<translation id="435461861920493948">Inneholder en liste over mønstre som brukes til å styre synligheten for kontoer i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Alle Google-kontoer på enheten sammenlignes med mønstrene som er lagret i denne regelen, for å avgjøre synligheten for kontoene i <ph name="PRODUCT_NAME" />. En konto er synlig hvis kontonavnet stemmer overens med et av mønstrene på listen. Ellers er den skjult.
Bruk jokertegnet «*» for å få treff på null eller flere vilkårlige tegn. Escape-tegnet er «\», så for å få treff på «*» eller «\» som faktiske tegn, må du sette en «\» foran dem.
Hvis denne regelen ikke er angitt, er alle Google-kontoer synlige i <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4360826270668210664">Hvis denne regelen er angitt, krever verten for ekstern tilgang at autentiseringsklientene innhenter et autentiseringstoken fra denne nettadressen før de kobles til. Denne regelen må brukes sammen med RemoteAccessHostTokenValidationUrl.
Denne funksjonen er for øyeblikket slått av på tjenersiden.</translation>
<translation id="4363057787588706121">Tillat sammenslåing av listeregler fra ulike kilder</translation>
<translation id="436581050240847513">Rapportér nettverksgrensesnitt for enheten</translation>
<translation id="4372704773119750918">Ikke tilllat bedriftsbrukeren å være en del av flerprofilen (primær eller sekundær)</translation>
<translation id="4377599627073874279">La alle nettsteder vise alle bilder</translation>
<translation id="437791893267799639">Innstillingen er ikke angitt – ikke tillat dataoverføring og ARC</translation>
<translation id="4389073105055031853">La brukerne administrere alle sertifikater</translation>
<translation id="4389091865841123886">Konfigurer ekstern attestering med TPM-mekanisme</translation>
<translation id="4408428864159735559">Liste over forhåndskonfigurert deling av nettverksfiler.</translation>
<translation id="4410236409016356088">Slå på reduksjon av båndbredde for nettverk</translation>
<translation id="441217499641439905">Deaktiver Google Disk over mobiltilkoblinger i Filer-appen for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4415603335307944578">Hvis denne regelen er satt til «true» (sann), viser nettleseren velkomstsiden på nytt den første gangen nettleseren åpnes etter OS-oppgraderinger.
Hvis denne regelen er satt til «false» (usann), viser ikke nettleseren velkomstsiden på nytt den første gangen nettleseren åpnes etter OS-oppgraderinger.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Hvis du setter denne regelen til «false» (usann), forhindres <ph name="PRODUCT_NAME" /> fra å sende sporadiske forespørsler til en Google-tjeneste for å innhente et nøyaktig tidsstempel. Slike forespørsler er aktivert hvis regelen er satt til «true» (sann) eller ikke er angitt.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Manuell konfigurering av mellomtjenerinnstillinger</translation>
<translation id="4429220551923452215">Aktiverer eller deaktiverer snarveien til appene i bokmerkefeltet.
Hvis denne innstillingen ikke angis, kan brukeren velge å vise eller skjule snarveien til appene fra hurtigmenyen i bokmerkefeltet.
Hvis denne innstillingen konfigureres, kan ikke brukeren endre den, og snarveien til appene vises enten alltid eller aldri.</translation>
<translation id="4432762137771104529">Slå på utvidet rapportering for Safe Browsing</translation>
<translation id="443454694385851356">Eldre (usikre)</translation>
<translation id="443665821428652897">Tøm nettsteddata når nettleseren lukkes (foreldet)</translation>
<translation id="4439132805807595336">La denne enheten kjøre PluginVm.
Hvis regelen settes til false (usann) eller ikke angis, aktiveres ikke <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> for enheten. Hvis regelen settes til true (sann), aktiveres <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> for enheten, forutsatt at andre innstillinger også tillater dette. <ph name="PLUGIN_VM_ALLOWED_POLICY_NAME" /> må settes til true (sann), <ph name="PLUGIN_VM_LICENSE_KEY_POLICY_NAME" /> og <ph name="PLUGIN_VM_IMAGE_POLICY_NAME" /> må angis for at <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> skal kunne kjøre.</translation>
<translation id="4439336120285389675">Spesifiser en liste over avviklede nettplattformfunksjoner som skal slås på igjen midlertidig.
Med denne regelen kan administratorer slå på avviklede nettplattformfunksjoner på nytt for en begrenset periode. Funksjonene identifiseres av streng-tagger, og funksjonene som samsvarer med taggene i listen som spesifiseres av denne regelen, blir slått på igjen.
Hvis denne regelen ikke spesifiseres, eller hvis listen er tom eller ikke samsvarer med noen av de støttede streng-taggene, fortsetter alle avviklede nettplattformfunksjoner å være avslått.
Selv om selve regelen støttes på plattformene ovenfor, kan funksjonene som slås på, være tilgjengelige på færre plattformer. Ikke alle avviklede nettplattformfunksjoner kan slås på igjen. Bare funksjonene som uttrykkelig listes opp nedenfor, kan slås på igjen for en begrenset periode. Perioden varierer fra funksjon til funksjon. Det generelle formatet for streng-taggene er [NavnetPåDenAvvikledeFunksjonen]_EffectiveUntil[ååååmmdd]. Som referanse kan du gå til https://bit.ly/blinkintents for å se formålet med endringene av nettplattformfunksjonene.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Aktiver lås når enheten blir inaktiv eller suspendert</translation>
<translation id="4449469846627734399">Angi dagskonfigurasjon for strømtoppskift</translation>
<translation id="4449545651113180484">Rotér skjermen 270 grader med klokken</translation>
<translation id="445270821089253489">Kontrollerer hva slags bruker- og enhetsinformasjon som rapporteres.</translation>
<translation id="4454820008017317557">Vis verktøylinjeikonet for <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="4467952432486360968">Blokkér tredjeparts informasjonskapsler</translation>
<translation id="4474167089968829729">Slå på lagring av passord i passordlagringsfunksjonen</translation>
<translation id="4476769083125004742">Hvis denne regelen er angitt som <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, kan ikke Android-apper bruke posisjonsinformasjon. Hvis du angir en annen verdi for denne regelen, eller hvis du ikke angir noen ting, blir brukeren bedt om samtykke når Android-apper prøver å få tilgang til posisjonsinformasjon.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Tving Sikkert Søk</translation>
<translation id="4482640907922304445">Viser Startside-knappen i verktøylinjen til <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis du aktiverer denne innstillingen, vises alltid Startside-knappen.
Hvis du deaktiverer denne innstillingen, vises aldri Startside-knappen.
Hvis du aktiverer eller deaktiverer denne innstillingen, kan ikke brukerne endre eller overstyre denne innstillingen i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne retningslinjen ikke angis, kan brukeren velge om denne knappen skal vises.</translation>
<translation id="4483649828988077221">Slå av automatisk oppdatering</translation>
<translation id="4485425108474077672">Konfigurer nettadressen for Ny fane-siden</translation>
<translation id="4492287494009043413">Deaktiver mulighet til å ta skjermdumper</translation>
<translation id="4494132853995232608">wilco-DTC</translation>
<translation id="449423975179525290">Konfigurer regler som er relatert til <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />.</translation>
<translation id="450537894712826981">Konfigurerer bufferstørrelsen som <ph name="PRODUCT_NAME" /> bruker for lagring av bufrede mediafiler på disken.
Hvis du angir denne innstillingen, bruker <ph name="PRODUCT_NAME" /> den tildelte bufferstørrelsen uansett om brukeren har spesifisert «--media-cache-size»-flagget eller ikke. Verdien som er angitt i denne innstillingen er ikke en hard grense, men et forslag til buffersystemet. Alle verdier under et par megabyte er for små og blir avrundet oppover til et logisk minimum.
Hvis verdien for innstillingen er 0, brukes standard bufferstørrelse, og brukeren kan ikke endre den.
Hvis innstillingen ikke er angitt, brukes standard bufferstørrelse, og brukeren kan overstyre den med «--media-cache-size»-flagget.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Hvis denne retningslinjen er satt til Sann eller ikke er angitt, er <ph name="PRODUCT_NAME" /> slått på, og brukere kan starte den fra appmenyen, kontekstuelle menyer på siden, mediekontroller på Cast-kompatible nettsteder og (hvis det vises) ikonet for Cast-verktøylinjen.
Hvis denne retningslinjen er satt til Usann, er <ph name="PRODUCT_NAME" /> slått av.</translation>
<translation id="4515404363392014383">Aktiver Safe Browsing for pålitelige kilder</translation>
<translation id="4518251772179446575">Spør hver gang et nettsted ønsker å spore brukernes fysiske plassering</translation>
<translation id="4519046672992331730">Aktiverer søkeforslag i søkefeltet til <ph name="PRODUCT_NAME" />, og hindrer brukerne i å endre på dette.
Hvis du aktiverer denne innstillingen, brukes søkeforslagene.
Hvis du deaktiverer denne innstillingen, brukes aldri søkeforslagene.
Hvis du aktiverer eller deaktiverer denne innstillingen, kan ikke brukeren endre eller overstyre denne innstillingen i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne retningslinjen ikke angis, aktiveres den, men brukeren kan endre på dette.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Android-apper kan tvangsinstalleres fra Google Administrasjonskonsoll ved hjelp av Google Play. De bruker ikke denne regelen.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Navnet på Android-begrensningen:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Lokale kontoer på enheten</translation>
<translation id="4543502256674577024">Innstillinger for enhetsoppdatering</translation>
<translation id="4554651132977135445">Behandlingsmodus for tilbakekobling av brukerinnstillinger</translation>
<translation id="4554841826517980623">Denne regelen kontrollerer om funksjonen for fildeling på nettverket for <ph name="PRODUCT_NAME" /> skal bruke <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> for å finne delte filer på nettverket.
Når sann er valgt for denne regelen, brukes <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" />-protokollen til å finne delinger på nettverket.
Når usann er valgt for denne regelen, kan ikke <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" />-protokollen brukes til å finne delinger.
Hvis denne regelen ikke er angitt, er den slått av som standard for bedriftsadministrerte brukere og slått på for ikke-administrerte brukere.</translation>
<translation id="4555850956567117258">Slå på ekstern attestasjon for brukeren</translation>
<translation id="4557134566541205630">Nettadresse for ny fane for standard søkeleverandør</translation>
<translation id="4567137030726189378">Tillat bruk av utviklerverktøy</translation>
<translation id="4578265298946081589">Ikke start på nytt når brukeren logger av.</translation>
<translation id="4578912515887794133">Hvis denne innstillingen er slått på, sammenligner verten for ekstern tilgang navnet til den lokale brukeren (som verten er tilknyttet) med navnet til eieren av Google-kontoen som er registrert som eier av verten (dvs. «olanordmann» hvis verten er eid av Google-kontoen «olanordmann@example.com»). Verten for ekstern tilgang starter ikke hvis eieren av verten har et annet navn enn den lokale brukeren verten er tilknyttet. Regelen RemoteAccessHostMatchUsername bør brukes sammen med RemoteAccessHostDomain for også å kreve at Google-kontoen til eieren av verten er tilknyttet et spesifikt domene (f.eks. «example.com»).
Hvis denne innstillingen er slått av eller ikke er angitt, kan verten for ekstern tilgang tilknyttes alle lokale brukere.</translation>
<translation id="4591366717022345234">Gi brukere en hurtigfiks-delversjon</translation>
<translation id="4600786265870346112">Aktiver stor markør</translation>
<translation id="4604931264910482931">Konfigurer svarteliste for innebygde meldinger</translation>
<translation id="4617338332148204752">Hopp over sjekk av metatag i <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Konfigurer godkjenningslisten for installasjon av utvidelser</translation>
<translation id="4632343302005518762">Gi <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> tillatelse til å håndtere de oppførte innholdstypene</translation>
<translation id="4632566332417930481">Ikke tillat bruk av utviklerverktøy på utvidelser installert av virksomhetens retningslinjer. Tillat bruk av utviklerverktøy i andre sammenhenger</translation>
<translation id="4633786464238689684">Endrer standardatferden til tastene på den øverste raden til funksjonstaster.
Hvis denne innstillingen er angitt som sann (true), kan du bruke den øverste raden med taster på tastaturet som funksjonstaster. Da må du holde inne søketasten for å bruke dem som medietaster igjen.
Hvis denne innstillingen er angitt som usann (false) eller ikke er angitt, har disse tastene standardfunksjon som medietaster, og fungerer som funksjonstaster når du holder søketasten inne.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Navnene på de innebygde meldingsvertene som skal unntas fra svartelisten.</translation>
<translation id="4650759511838826572">Deaktiver protokollsystemer for nettadresse</translation>
<translation id="465099050592230505">Nettadresse for bedriftens nettbutikk (avviklet)</translation>
<translation id="4661889655253181651">Med innholdsinnstillinger kan du angi hvordan innholdet for spesifikke elementer (f.eks. informasjonskapsler, bilder eller JavaScript) skal håndteres.</translation>
<translation id="4665897631924472251">Innstillinger for administrasjon av utvidelser</translation>
<translation id="4668325077104657568">Standardinnstilling for bilder</translation>
<translation id="4670865688564083639">Minimum:</translation>
<translation id="4671708336564240458">Lar deg angi om nettsteder med villedende innhold skal hindres i å åpne nye vinduer eller faner.
Hvis denne regelen er angitt som Sann, hindres nettsteder med villedende innhold i å åpne nye vinduer og faner.
Denne virkemåten utløses imidlertid ikke hvis SafeBrowsingEnabled-regelen er satt til Usann.
Hvis denne regelen er angitt som Usann, tillates nettsteder med villedende innhold å åpne nye vinduer og faner.
Hvis denne regelen ikke er angitt, brukes Sann.</translation>
<translation id="467236746355332046">Støttede funksjoner:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Tilpass listen over nettadressemønstre som alltid skal gjengis av <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.
Hvis denne regelen ikke er angitt, brukes standardgjengivelsen for alle nettsteder, som angitt i regelen «ChromeFrameRendererSettings».
Du finner eksempelmønstre på https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Åpne en liste over nettadresser</translation>
<translation id="4674871290487541952">Tillat usikre algoritmer i integritetssjekker ved installering og oppdatering av utvidelser</translation>
<translation id="4680936297850947973">Avviklet i M68. Bruk DefaultPopupsSetting i stedet.
Du kan se en fullstendig forklaring ved å gå til https://www.chromestatus.com/features/5675755719622656.
Hvis denne regelen er aktivert, kan nettsteder navigere og åpne nye vinduer eller faner samtidig.
Hvis denne regelen er deaktivert eller ikke er angitt, kan ikke nettsteder navigere og åpne nye vinduer eller faner samtidig.</translation>
<translation id="4680961954980851756">Aktiver Autofyll</translation>
<translation id="4703402283970867140">Slå på den smarte modellen for nedtoning for å forlenge tiden det tar før skjermen nedtones</translation>
<translation id="4722122254122249791">Slå på nettstedsisolering for spesifiserte opprinnelser</translation>
<translation id="4722399051042571387">Hvis denne regelen er angitt som «false» (usann), kan ikke brukerne angi PIN-koder som er svake og enkle å gjette.
Her er noen eksempler på svake PIN-koder: PIN-koder som bare består av det samme tallet (1111), PIN-koder som består av tall i stigende eller synkende rekkefølge (1234 eller 4321) og vanlig brukte PIN-koder.
Som standard ser brukerne en advarsel – ikke en feilmelding – hvis PIN-koden anses som svak.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Aktiver kryssing av brannmur fra ekstern tilgangsklient</translation>
<translation id="4725528134735324213">Slå på Android Backup Service</translation>
<translation id="4725801978265372736">Krev at navnet på den lokale brukeren samsvarer med verten for ekstern tilgang</translation>
<translation id="4733471537137819387">Retningslinjer knyttet til integrert HTTP-autentisering.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Tjenere <ph name="PRODUCT_NAME" /> kan delegere til.
Atskill tjenernavnene med komma. Jokertegn (*) er tillatt.
Hvis du ikke spesifiserer denne regelen, delegerer ikke <ph name="PRODUCT_NAME" /> brukerlegitimasjon selv om en tjener registreres som intranett.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Klientsertifikatet for tilkobling til RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4757671984625088193">Hvis denne regelen er angitt som sann eller ikke er angitt, foreslår <ph name="PRODUCT_NAME" /> sider som er relatert til den aktive siden.
Forslagene hentes fra Googles tjenere.
Hvis innstillingen er angitt som usann, verken hentes eller vises forslag.</translation>
<translation id="4759650396863318477">Med denne regelen kan du angi tidsperioden (i millisekunder) der brukerne skal varsles om at <ph name="PRODUCT_NAME" /> eller en <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enhet må startes på nytt for å ta i bruk en ventende oppdatering.
I denne tidsperioden blir brukerne gjentatte ganger informert om behovet for oppdatering. På <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheter vises et varsel om omstart i systemfeltet i samsvar med <ph name="RELAUNCH_HEADS_UP_PERIOD_POLICY_NAME" />-regelen. I <ph name="PRODUCT_NAME" />-nettlesere endres appmenyen for å indikere at det er nødvendig med en omstart, når en tredjedel av varselperioden er gått. Varselet endrer farge når to tredjedeler av varselperioden er gått, og en gang til når hele varselperioden er omme. Tilleggsvarslene som slås på av <ph name="RELAUNCH_NOTIFICATION_POLICY_NAME" />-regelen, følger den samme tidsplanen.
Hvis regelen ikke er angitt, brukes standardperioden på 345 600 000 millisekunder (fire dager) for <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enheter og 604 800 000 millisekunder (én uke) for <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4777805166623621364">
Denne innstillingen (SitePerProcess) kan brukes til å nekte brukere å velge bort standardfunksjonaliteten, som er å isolere alle nettsteder. Merk at regelen IsolateOrigins også kan være nyttig for å isolere flere, mer finkornede opprinnelser.
Hvis regelen er slått på, kan ikke brukerne velge bort standardfunksjonaliteten der alle nettsteder kjører i sine egne prosesser.
Hvis regelen er slått av eller ikke er konfigurert, kan brukeren velge bort nettstedsisolering (f.eks. ved å bruke oppføringen «Slå av nettstedsisolering» i chrome://flags). Nettstedsisolering slås ikke av selv om du slår av regelen og/eller ikke konfigurerer den.
I <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> versjon 76 og eldre anbefales det også å sette enhetsregelen <ph name="DEVICE_LOGIN_SCREEN_SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" />til samme verdi. Hvis disse to reglene har ulike verdier, kan det medføre at oppstart av brukerøkter blir forsinket mens verdien som spesifiseres av brukerregelen, tas i bruk.
MERK: Denne regelen gjelder ikke på Android. For å slå på SitePerProcess på Android, bruk regelinnstillingen SitePerProcessAndroid.
</translation>
<translation id="4788252609789586009">Slår på autofyllfunksjonen i <ph name="PRODUCT_NAME" /> og gjør det mulig for brukere å fylle ut informasjon om kredittkort i nettskjemaer automatisk ved å bruke tidligere lagret informasjon.
Hvis denne innstillingen er slått av, gir ikke autofyllfunksjonen forslag, og den fyller ikke inn informasjon automatisk. Den lagrer heller ikke lenger kredittkortinformasjon som brukeren sender inn på nettet.
Hvis denne innstillingen er slått på eller ikke har verdi, kan brukeren kontrollere all funksjonalitet for autofyllfunksjonen for kredittkort i brukergrensesnittet.</translation>
<translation id="4791031774429044540">Aktiver tilgjengelighetsfunksjonen for den store musepekeren.
Hvis denne innstillingen angis til «true», er den store musepekeren alltid aktivert.
Hvis denne innstillingen angis til «false», er den store musepekeren alltid deaktivert.
Hvis du angir denne innstillingen, kan ikke brukere endre eller overstyre den.
Hvis denne innstillingen ikke angis, deaktiveres den store musepekeren til å å begynne med, men brukere kan aktivere den når som helst.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Konfigurer funksjonaliteten for oppdatering av <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />-fastvare</translation>
<translation id="4804828344300125154">Start alltid på nytt når brukeren logger av.</translation>
<translation id="4807950475297505572">Det fjernes brukere til nok plass er frigjort, i rekkefølgen «lengst tid siden forrige gang brukt»</translation>
<translation id="4816674326202173458">Tillat at bedriftsbrukeren er både primær- og sekundærbruker (standardatferd for ikke-administrerte brukere)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Handling som skal utføres når inaktivitetsforsinkelsen blir overgått mens maskinen kjører på batteriet</translation>
<translation id="4832852360828533362">Bruker- og enhetsrapportering</translation>
<translation id="4834526953114077364">Det fjernes brukere til nok plass er frigjort, i rekkefølgen «lengst tid siden forrige gang brukt og ikke pålogget de siste tre månedene»</translation>
<translation id="4835622243021053389">Slå på NTLMv2-autentisering.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Tillat fullskjermmodus</translation>
<translation id="4861767323695239729">Konfigurer tillatte inndatametoder i brukerøkter</translation>
<translation id="487460824085252184">Overfør automatisk. Ikke be om brukersamtykke.</translation>
<translation id="4874982543810021567">Blokkér WebUSB på disse nettstedene</translation>
<translation id="4876805738539874299">Høyeste SSL-versjon er slått på</translation>
<translation id="4887274746092315609">Slår på en side som SAML-brukere kan bruke til å endre passord mens de er i en økt</translation>
<translation id="4897928009230106190">Angir parameterene som brukes når du utfører et forslagssøk med POST. De består av kommainndelte navn og verdi-par. Hvis en verdi er et malparameter, som {searchTerms} i eksempelet ovenfor, blir den erstattet med virkelige søkeordsdata.
Denne innstillingen er valgfri. Hvis den ikke er angitt, blir forespørsler om søkeforslag sendt via GET-metoden.
Denne innstillingen brukes bare hvis «DefaultSearchProviderEnabled»-innstillingen er aktivert.</translation>
<translation id="489803897780524242">Parametret som kontrollerer søkeordplasseringen for standardsøkemotoren</translation>
<translation id="4899708173828500852">Aktiver Safe Browsing</translation>
<translation id="4899802251198446659">Lar deg styre om videoer kan spilles av automatisk (uten brukernes samtykke) med lydinnhold i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis regelen er angitt som «true» (sann), kan <ph name="PRODUCT_NAME" /> spille av medier automatisk.
Hvis regelen er angitt som «false» (usann), kan ikke <ph name="PRODUCT_NAME" /> spille av medier automatisk. AutoplayWhitelist-regelen kan brukes til å overstyre dette for noen nettadressemønstre.
Som standard kan ikke <ph name="PRODUCT_NAME" /> spille av medier automatisk. AutoplayWhitelist-regelen kan brukes til å overstyre dette for noen nettadressemønstre.
Hvis <ph name="PRODUCT_NAME" /> kjører og denne regelen endres, gjelder endringen bare for nye faner som åpnes. Det kan derfor hende at enkelte faner fortsatt følger den tidligere regelen.
</translation>
<translation id="4906194810004762807">Oppdateringsfrekvens for enhetsinnstilling</translation>
<translation id="4917385247580444890">Sterk</translation>
<translation id="4923806312383904642">Tillat at WebDriver overstyrer inkompatible regler</translation>
<translation id="494613465159630803">Cast-mottaker</translation>
<translation id="494924690085329212">Start på nytt når brukeren logger av, hvis Android har startet.</translation>
<translation id="4962262530309732070">Hvis denne regelen angis som «true» (sann) eller ikke konfigureres, tillates «Legg til person» i brukeradministreringen for <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne regelen angis som «false» (usann), tillates ikke oppretting av nye profiler via brukeradministreringen for <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4970855112942626932">Deaktiver nettleserpålogging</translation>
<translation id="4978405676361550165">Hvis regelen «OffHours» er angitt, ignoreres de spesifiserte enhetsreglene (og standardverdiene for disse reglene brukes i stedet) i løpet av de definerte tidsintervallene. Enhetsreglene brukes på nytt av Chrome hver gang perioden for «OffHours» begynner og slutter. Brukeren blir varslet og tvunget til å logge av når «OffHours»-perioden slutter og enhetsinnstillingene for regelen blir endret (for eksempel når brukeren er logget på med en konto som ikke er tillatt).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Datatype:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Tillat kjøring av foreldede programtillegg</translation>
<translation id="4986560318567565414">Banen til Chrome for å bytte fra den alternative nettleseren.</translation>
<translation id="4988291787868618635">Handling som skal utføres når inaktivitetsforsinkelsen blir overskredet</translation>
<translation id="5034604678285451405">Angi batteriterskelen for strømtoppskift i prosent.
Denne regelen brukes bare hvis DevicePowerPeakShiftEnabled er satt til sann.
Hvis denne regelen ikke konfigureres eller angis, er strømtoppskift alltid av.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Gi tilgang til nettsteder som ikke inngår i innholdspakker</translation>
<translation id="5052081091120171147">Denne retningslinjen tvinger import av nettleserloggen fra den aktuelle standardnettleseren hvis den er aktivert. Hvis den er aktivert, påvirker denne retningslinjen også importdialogen. Hvis den er deaktivert, importeres ingen nettleserlogg. Hvis den ikke er angitt, er det mulig at brukeren får spørsmål om hvorvidt vedkommende ønsker å importere, eller så kan importeringen skje automatisk.</translation>
<translation id="5055312535952606505">Konfigurerer innstillingene for proxy-tjenere for <ph name="PRODUCT_NAME" />. Disse er også tilgjengelige for ARC-apper.
Hvis du slår på denne innstillingen, ignorerer <ph name="PRODUCT_NAME" /> og ARC-apper alle proxy-tjenerrelaterte alternativer som angis fra kommandolinjen.
Hvis denne regelen ikke er angitt, kan brukerne selv velge innstillinger for proxy-tjenere.
Hvis regelen <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> er angitt, overstyrer den enkeltreglene <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_PAC_URL_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_SERVER_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_BYPASS_POLICY_NAME" /> og <ph name="PROXY_SERVER_MODE_POLICY_NAME" />.
I feltet <ph name="PROXY_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> kan du angi hvilken proxy-tjener <ph name="PRODUCT_NAME" /> skal bruke. Da hindres brukerne i å endre innstillingene for proxy-tjenere.
<ph name="PROXY_PAC_URL_PROXY_SETTINGS_FIELD" />-feltet er nettadressen til en PAC-fil.
<ph name="PROXY_SERVER_PROXY_SETTINGS_FIELD" />-feltet er nettadressen til proxy-tjeneren.
<ph name="PROXY_BYPASS_LIST_PROXY_SETTINGS_FIELD" />-feltet er en liste over proxy-tjenerverter <ph name="PRODUCT_NAME" /> skal omgå.
<ph name="PROXY_SERVER_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" />-feltet er avviklet til fordel for «ProxyMode»-feltet. Her kan du angi hvilken proxy-tjener <ph name="PRODUCT_NAME" /> skal bruke. Da kan ikke brukerne endre innstillingene for proxy-tjenere.
Hvis du velger verdien «direct» for «ProxyMode», blir proxy--tjenere aldri brukt, og alle andre felt ignoreres.
Hvis du velger verdien «system» for «ProxyMode», blir systemets proxy-tjener brukt, og alle andre felt ignoreres.
Hvis du velger verdien «auto_detect» for «ProxyMode», ignoreres alle andre felt.
Hvis du velger verdien «fixed_server» for «ProxyMode», brukes «ProxyServer»- og «ProxyBypasslist»-feltene.
Hvis du velger verdien «pac_script» for «ProxyMode», brukes «ProxyPacUrl»- og «ProxyBypassList»-feltene.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Skjermforstørrelse deaktivert</translation>
<translation id="5058573563327660283">Velg strategien som brukes for å frigjøre diskplass ved automatisk opprydding (avviklet)</translation>
<translation id="5067143124345820993">Godkjenningsliste for brukerpålogging</translation>
<translation id="5075834892754086022">Hvis regelen er angitt, håndheves den konfigurerte minimumslengden for PIN-koder. (Den minste mulige lengden for PIN-koder er 1. Verdier som er lavere enn 1, behandles som 1.)
Hvis regelen ikke er angitt, håndheves en minimumslengde på 6 sifre for PIN-koder. Dette er den anbefalte minimumslengden.</translation>
<translation id="5076274878326940940">Aktiverer bruk av en standard søkeleverandør.
Hvis du slår på denne innstillingen, utføres et standardsøk når brukeren skriver noe som ikke er en nettadresse, i multifunksjonsfeltet.
Du kan spesifisere en standard søkeleverandør ved å angi resten av reglene for standardsøk. Hvis disse ikke angis, kan brukerne velge en standardleverandør selv.
Hvis du slår av denne innstillingen, utføres ikke noe søk når brukerne skriver inn noe som ikke er nettadresser, i multifunksjonsfeltet.
Hvis du slår denne innstillingen på eller av, kan ikke brukerne endre eller overstyre det i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis du ikke angir denne regelen, er standardsøkeleverandøren aktivert, og brukerne kan angi en liste over søkeleverandører.
Denne regelen er bare tilgjengelig på Windows-forekomster som er tilknyttet <ph name="MS_AD_NAME" />-domener, eller Windows 10 Pro- eller Enterprise-forekomster som er registrert for enhetsadministrering.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Deaktiver forhåndsvisning av utskrift</translation>
<translation id="5090209345759901501">Utvid innstillingen for Flash-innhold til alt innhold</translation>
<translation id="5090791951240382356">Tillat sammenslåing av ordlisteregler fra ulike kilder</translation>
<translation id="5093540029655764852">Spesifiserer frekvensen (i dager) for når en klient endrer passordet for maskinkontoen sin. Passordet genereres tilfeldig av klienten og er ikke synlig for brukeren.
Akkurat som brukerpassord bør maskinpassord endres jevnlig. Hvis denne regelen deaktiveres eller spesifiseres til et høyt antall dager, kan det ha en negativ effekt på sikkerheten, siden det gir potensielle inntrengere mer tid til å finne og bruke passordet for maskinkontoen.
Hvis regelen ikke er spesifisert, endres passordet for maskinkontoen hver 30. dag.
Hvis regelen er spesifisert som 0, kan ikke passordet for maskinkontoen endres.
Vær oppmerksom på at passord kan bli eldre enn det spesifiserte antallet dager hvis klienten har vært uten nett over lengre tid.</translation>
<translation id="510196893779239086">Denne regelen styrer om Chrome skal lukkes helt når den siste fanen ville ha byttet til en annen nettleser.
Når denne regelen er satt til «true» (sann) eller ikke er angitt, holder Chrome minst én fane åpen etter å ha byttet til en annen nettleser.
Når denne regelen er satt til «false» (usann), lukker Chrome fanen etter å ha byttet til en annen nettleser, selv om det var den siste fanen. Dette gjør at Chrome avsluttes helt.</translation>
<translation id="5102203758995933166">Gir tillatelse til at nettverkskonfigurasjon tilordnes enkeltbrukere på en <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />-enhet. Nettverkskonfigurasjonen er en JSON-formatert streng definert etter Open Network Configuration-formatet.</translation>
<translation id="5105313908130842249">Forsinkelse for låst skjerm når enheten kjører på batteristrøm</translation>
<translation id="5108031557082757679">Deaktiverte bedriftsskrivere</translation>
<translation id="5124368997194894978">Slå på oppstart ved tilkobling til strømnettet</translation>
<translation id="5131211790949066746">Slår på sammenslåing av regler for hvilke utvidelser som kan installeres, fra <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, <ph name="EXTENSION_INSTALL_WHITELIST_POLICY_NAME" /> og <ph name="EXTENSION_INSTALL_FORCELIST_POLICY_NAME" />.
Hvis du slår på denne innstillingen, blir verdiene fra reglene for maskinplattformen, maskinskyen og brukerplattformen slått sammen til én liste. Denne brukes samlet i stedet for å bruke verdiene fra den enkeltkilden som har høyest prioritet.
Hvis du slår av denne innstillingen eller ikke angir den, brukes kun listeoppføringer fra kilden med høyest prioritet. Alle andre kilder vises som konflikter, men ignoreres.</translation>
<translation id="5141670636904227950">Angi standard skjermforstørrelsestype som er aktivert på påloggingssiden</translation>
<translation id="5142301680741828703">Alltid gjengi følgende nettadressemønstre i <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Lar deg spesifisere ytterligere parametere som brukes når <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> kjører <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne tillatelsen ikke er angitt, blir standardkommandolinjen brukt.</translation>
<translation id="5152787786897382519">Både Chromium og Google Chrome har enkelte regelgrupper som avhenger av hverandre for å gi kontroll over funksjoner. Disse settene representeres av de følgende regelgruppene. Siden regler kan ha flere kilder, brukes kun verdier fra kilden som har høyest prioritet. Verdier fra kilder med lavere prioritet i samme gruppe ignoreres. Prioritetsrekkefølgen er definert i <ph name="POLICY_PRIORITY_DOC_URL" />.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Hvor ofte (i millisekunder) nettverkspakker for overvåking sendes.
Hvis denne regelen ikke er spesifisert, er standardintervallet 3 minutter.
Minimumsintervallet er 30 sekunder, og maksimumsintervallet er 24 timer. Verdier
utenfor dette området blir begrenset til dette området.</translation>
<translation id="5163002264923337812">Aktivér den tidligere nettbaserte påloggingsflyten</translation>
<translation id="5168529971295111207">Denne regelen er avviklet. Bruk ProxyMode i stedet.
Lar deg angi proxy-tjeneren som brukes av <ph name="PRODUCT_NAME" />, og hindrer brukerne i å endre innstillingene for proxy-tjenere.
Denne regelen trer bare i kraft hvis regelen <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> ikke er angitt.
Hvis du velger å aldri bruke proxy-tjenere og alltid koble til direkte, ignoreres alle andre alternativer.
Hvis du velger å bruke systeminnstillingene for proxy-tjenere eller at proxy-tjenere skal oppdages automatisk, ignoreres alle andre alternativer.
Hvis du velger manuelle innstillinger for proxy-tjenere, kan du angi flere alternativer i «Adresse eller nettadresse for proxy-tjener», «Nettadresse til en .pac-fil for proxy-tjener» og «Kommadelt liste over regler for å omgå proxy-tjener». ARC-apper kan bare bruke HTTP-proxy-tjeneren som har høyest prioritet.
For detaljerte eksempler, se:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Hvis du slår på denne innstillingen, ignorerer <ph name="PRODUCT_NAME" /> alle proxy-tjenerrelaterte alternativer som angis fra kommandolinjen.
Hvis denne regelen ikke er angitt, kan brukerne selv velge innstillinger for proxy-tjenere.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Konfigurer Google Disk i <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Lar deg angi hvilke utvidelser som ikke omfattes av sperrelisten. En sperrelisteverdi på * betyr at alle utvidelser settes på sperrelisten, og at brukere kun kan installere utvidelser som står oppført på godkjenningslisten. Alle utvidelser står på godkjenningslisten som standard. Men hvis alle utvidelser har blitt oppført på sperrelisten, kan godkjenningslisten overstyre dette.</translation>
<translation id="519247340330463721">Konfigurer Safe Browsing-relaterte regler.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Aktiverer bruken av alternative sider for feilmeldinger som er innebygd i <ph name="PRODUCT_NAME" /> (for eksempel «Siden ble ikke funnet»), og hindrer brukerne i å endre denne innstillingen.
Hvis du aktiverer denne innstillingen, brukes alternative sider for feilmeldinger.
Hvis du deaktiverer denne innstillingen, brukes aldri alternative sider for feilmeldinger.
Hvis du aktiverer eller deaktiverer denne innstillingen, kan ikke brukerne endre eller overstyre denne innstillingen i <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Hvis denne retningslinjen ikke angis, kan dette aktiveres, men brukeren kan endre på dette.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Blokkering av utviklermodus.
Hvis denne innstillingen er angitt som True, hindrer <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> enheten fra å starte opp i utviklermodus. Systemet nekter å starte opp og viser en feilmelding når utviklermodus er aktivert.
Hvis innstillingen ikke er angitt, eller angitt som False, forblir utviklermodusen tilgjengelig for enheten.</translation>
<translation id="520403427390290017">Funksjonen for fanelivssyklus overtar kontrollen over prosessortid og deretter minne knyttet til faner som kjører, men som ikke har blitt brukt over lengre tid, ved først å kvele dem, deretter å fryse dem og til slutt forkaste dem.
Hvis regelen er satt til usann (false), er funksjonen for fanelivssyklus av, og alle fanene kjører som normalt.
Hvis regelen er satt til sann (true) eller ikke er spesifisert, er funksjonen for fanelivssyklus på.</translation>
<translation id="5207823059027350538">Konfigurerer standardnettadressen for siden for nye faner, og forhindrer at brukerne kan endre den.
Dette er siden som vises når det åpnes nye faner (inkludert i nye vinduer).
Denne regelen bestemmer ikke hvilke sider som åpnes ved oppstart. Det kontrolleres av <ph name="RESTORE_ON_STARTUP_POLICY_NAME" />-reglene. Men denne regelen gjelder likevel for startsiden og oppstartssiden hvis de er satt til å åpne siden for nye faner.
Hvis regelen ikke er angitt eller står tom, brukes standardsiden for nye faner.
Denne regelen er bare tilgjengelig på Windows-forekomster som er tilknyttet <ph name="MS_AD_NAME" />-domener, eller Windows 10 Pro- eller Enterprise-forekomster som er registrert for enhetsadministrering.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Gjør at du kan angi en liste over nettadressemønstre som spesifiserer hvilke nettsteder som ikke får vise varsler.
Hvis denne retningslinjen ikke angis, brukes den globale standardverdien for alle nettsteder, enten fra retningslinjen DefaultNotificationsSetting hvis den er angitt, eller fra brukerens egen konfigurasjon hvis den nevnte retningslinjen ikke er angitt.</translation>
<translation id="5213038356678567351">Nettsteder som aldri skal utløse bytte av nettleser.</translation>
<translation id="5219844027738217407">For Android-apper har denne regelen bare innvirkning på mikrofonen. Når denne regelen er angitt som «true» (sann), slås mikrofonen av for alle Android-apper – uten unntak.</translation>
<translation id="5221394278852982313">Lar deg angi en liste over nettadresser som spesifiserer nettsteder som automatisk får tilgang til USB-enheter fra gjeldende leverandører og produkt-ID-er. Hvert element på listen må inneholde både enhetene og nettadressene for at regelen skal gjelde. Hvert element i enheter kan inneholde felt for leverandør-ID og produkt-ID. Eventuelle ID-er som ikke føres opp på listen, behandles som jokertegn, med ett unntak: Du kan ikke angi en produkt-ID uten å angi en leverandør-ID. Ellers er regelen ugyldig og den blir ignorert.
USB-tillatelsesmodellen bruker nettadressen forespørselen kommer fra («forespørsel-nettadressen»), og nettadressen med iframe-koden («nettadressen med innbygging») til å gi nettadressen forespørselen kommer fra, tilgang til USB-enheten. Forespørsel-nettadressen kan være forskjellig fra nettadressen med innebygging når nettstedet forespørselen kommer fra, ligger i en iframe. Derfor kan feltet «urls» (nettadresser) inneholde opptil to nettadressestrenger atskilt med komma for å spesifisere henholdsvis forespørsel-nettadressen og nettadressen med innbygging. Hvis kun én nettadresse er spesifisert, gis det tilgang til de samsvarende USB-enhetene når forespørsel-nettadressen samsvarer med denne nettadressen, uavhengig av innbyggingsstatus. Nettadressene i «urls» (nettadresser) må være gyldige, ellers blir regelen ignorert.
Hvis denne regelen ikke er angitt, brukes den globale standardverdien for alle nettsteder fra «DefaultWebUsbGuardSetting»-regelen hvis den er angitt, eller brukerens personlige konfigurasjon hvis den ikke er angitt.
Nettadressemønstre i denne regelen må ikke kollidere med de som er konfigurert via WebUsbBlockedForUrls. Hvis de kolliderer, har denne regelen prioritet over WebUsbBlockedForUrls og WebUsbAskForUrls.
Verdiene for denne regelen og DeviceWebUsbAllowDevicesForUrls-regelen slås sammen.</translation>
<translation id="5228316810085661003">Forsinkelsen for automatisk pålogging for den lokale kontoen på enheten.
Hvis regelen |DeviceLocalAccountAutoLoginId| ikke er angitt, har ikke denne regelen noen virkning. Ellers:
Hvis denne regelen er angitt, angis tidsperioden uten brukeraktivitet før automatisk pålogging på den lokale kontoen på enheten i henhold til regelen |DeviceLocalAccountAutoLoginId|.
Hvis denne regelen ikke er angitt, brukes 0 millisekunder for tidsavbruddet.
Regelen angis i millisekunder.</translation>
<translation id="523505283826916779">Tilgjengelighetsinnstillinger</translation>
<translation id="5236882091572996759">Hvis denne regelen er satt til «true» (sann) eller ikke er angitt, anses ikke brukerne som inaktive når det spilles lyd. Dette hindrer at inaktivitetsforsinkelsen utløses og inaktivitetshandlingen utføres. Skjermen blir likevel dempet, slått av og låst etter de konfigurerte tidsavbruddene – uavhengig av lydaktivitet.
Hvis denne regelen er satt til «false» (usann), hindrer ikke lydaktivitet at brukerne anses som inaktive.</translation>
<translation id="5246700266104954355">Denne regelen er avviklet. Bruk <ph name="DEFAULT_PLUGINS_SETTING_POLICY_NAME" /> for å kontrollere tilgjengeligheten av Flash-programtillegget og <ph name="ALWAYS_OPEN_PDF_EXTERNALLY_POLICY_NAME" /> for å kontrollere om det integrerte PDF-visningsprogrammet skal brukes til å åpne PDF-filer.
Angir en liste over programtillegg som er slått på i <ph name="PRODUCT_NAME" />, og hindrer brukerne i å endre denne innstillingen.
Jokertegnene «*» og «?» kan brukes for å få treff i sekvenser av vilkårlige tegn. «*» gir treff for et vilkårlig antall tegn, mens «?» gir treff for ett valgfritt enkelttegn, dvs. null eller ett tegn. Escape-tegnet er «\», så for å få treff for tegnene «*», «?» eller «\» må du sette «\»-tegnet foran dem.
Den angitte listen over programtillegg brukes alltid i <ph name="PRODUCT_NAME" /> hvis de aktuelle programtilleggene er installert. Programtilleggene er merket som slått på i «about:plugins», og brukerne kan ikke slå dem av.
Vær oppmerksom på at denne regelen overstyrer både DisabledPlugins og DisabledPluginsExceptions.
Hvis regelen ikke angis, kan brukerne slå av alle programtillegg som er installert på systemet.</translation>
<translation id="5247006254130721952">Blokkér farlige nedlastinger</translation>
<translation id="5248863213023520115">Angir hvilke krypteringstyper som er tillatt ved forespørsler om Kerberos-billetter fra en <ph name="MS_AD_NAME" />-tjener.
Hvis regelen er angitt som «All» (alle), er både AES-krypteringstypene «aes256-cts-hmac-sha1-96» og «aes128-cts-hmac-sha1-96» og RC4-krypteringstypene «rc4-hmac» tillatt. AES-kryptering har prioritet hvis tjeneren støtter begge typene. Vær oppmerksom på at RC4 regnes som usikker, og tjeneren bør om mulig rekonfigureres til å støtte AES-kryptering.
Hvis regelen er angitt som «Strong» (kraftig), tillates bare AES-krypteringstypene.
Hvis regelen er angitt som «Legacy» (eldre), tillates bare RC4-kryptering. Dette alternativet er usikkert og bør bare være nødvendig under svært spesielle omstendigheter.
Se også https://wiki.samba.org/index.php/Samba_4.6_Features_added/changed#Kerberos_client_encryption_types.</translation>
<translation id="5249453807420671499">Brukere kan legge til Kerberos-kontoer</translation>
<translation id="5255162913209987122">Kan anbefales</translation>
<translation id="527237119693897329">Lar deg spesifisere hvilke innebygde meldingsverter som ikke skal lastes inn.
En svartelisteverdi på «*» betyr at alle innebygde meldingsverter er svartelistet, med mindre de er ekspli