blob: 5067b13825899ef786a78df110f18551c11ef0cc [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sl">
<translation id="1002439864875515590">Če je ta pravilnik nastavljen na prazen niz ali ni konfiguriran, sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> med potekom prijave uporabnika ne bo prikazal možnosti samodokončanja.
Če je ta pravilnik nastavljen na niz, ki predstavlja ime domene, bo <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pri prijavi uporabnika prikazal možnost samodokončanja, s čimer bo uporabniku omogočeno, da vnese samo uporabniško ime brez končnice imena domene. Uporabnik bo lahko prepisal končnico tega imena domene.
Če vrednost pravilnika ni veljavna domena, pravilnik ne bo uporabljen.</translation>
<translation id="101438888985615157">Sukanje zaslona za 180 stopinj</translation>
<translation id="1016912092715201525">Konfigurira privzeta preverjanja brskalnika v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom preprečuje, da bi jih spremenili.
Če omogočite to nastavitev, bo brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" /> ob zagonu vedno preveril, ali je privzeti brskalnik, in se samodejno registriral, če bo to mogoče.
Če je ta nastavitev onemogočena, brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne bo nikoli preveril, ali je privzeti brskalnik, in bo onemogočil uporabniške kontrolnike za nastavitev te možnosti.
Če ta nastavitev ni nastavljena, bo brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabniku omogočal nadzor nad tem, ali je privzeti brskalnik in ali naj bodo uporabniku prikazana obvestila, če ni privzeti brskalnik.
Opomba za skrbnike sistema <ph name="MS_WIN_NAME" />: omogočanje te nastavitve bo delovalo samo za računalnike s sistemom Windows 7. Pri različicah sistema Windows od različice 8 naprej morate uvesti datoteko s »povezavami s privzetimi programi«, ki poskrbi, da je <ph name="PRODUCT_NAME" /> rutina za obravnavo protokolov <ph name="HHTPS_PROTOCOL" /> in <ph name="HTTP_PROTOCOL" /> (in, izbirno, protokola <ph name="FTP_PROTOCOL" /> ter oblik datotek, kot so <ph name="HTML_EXTENSION" />, <ph name="HTM_EXTENSION" />, <ph name="PDF_EXTENSION" />, <ph name="SVG_EXTENSION" />, <ph name="WEBP_EXTENSION" /> ipd.). Več informacij je na voljo tukaj: <ph name="SUPPORT_URL" />.</translation>
<translation id="1017967144265860778">Upravljanje porabe na zaslonu za prijavo</translation>
<translation id="1019101089073227242">Nastavitev imenika za uporabniške podatke</translation>
<translation id="1022361784792428773">ID-ji razširitev, katerih namestitev je treba uporabniku preprečiti (ali * za vse)</translation>
<translation id="102492767056134033">Nastavitev privzetega stanja zaslonske tipkovnice na zaslonu za prijavo</translation>
<translation id="1027000705181149370">Določi, ali se piškotki za preverjanje pristnosti, ki jih pri prijavi nastavi SAML IdP, prenesejo v uporabnikov profil.
Ko uporabnik pri prijavi potrdi pristnost prek SAML IdP, se piškotki, ki jih nastavi IdP, najprej zapišejo v začasni profil. Te piškotke je mogoče prenesti v uporabnikov profil, da ohranijo stanje preverjanja pristnosti.
Če je ta pravilnik omogočen, se piškotki, ki jih nastavi IdP, v uporabnikov profil prenesejo vsakič, ko uporabnik pri prijavi potrdi pristnost prek SAML IdP.
Če je ta pravilnik onemogočen ali ni nastavljen, se piškotki, ki jih nastavi IdP, prenesejo v uporabnikov profil samo pri prvi prijavi uporabnika v napravi.
Ta pravilnik vpliva na uporabnike, katerih domena se ujema samo z domeno za včlanitev naprave. Pri vseh drugih uporabnikih se piškotki, ki jih nastavi IdP, prenesejo v uporabnikov profil samo pri prvi prijavi uporabnika v napravi.</translation>
<translation id="1029052664284722254">Vsili vnovični zagon ob odjavi uporabnika</translation>
<translation id="1030120600562044329">Omogoča anonimno sporočanje podatkov o uporabi in zrušitvah brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /> Googlu in uporabnikom preprečuje spreminjanje te nastavitve.
Če je ta nastavitev omogočena, se bodo podatki o uporabi in zrušitvah
anonimno pošiljali Googlu. Če je onemogočena, se ti podatki ne bodo
pošiljali Googlu. Uporabniki v obeh primerih nastavitve ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo veljala nastavitev, ki jo je uporabnik
izbral ob namestitvi oziroma prvem zagonu.
Ta pravilnik je na voljo samo v primerkih s sistemom Windows, ki so pridruženi v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />, ali primerkih s sistemom Windows 10 Pro ali Enterprise, ki so včlanjeni v upravljanje naprav.
(Za OS Chrome glejte pravilnik DeviceMetricsReportingEnabled.)</translation>
<translation id="1035385378988781231">Ta pravilnik nadzira, ali bo funkcija omrežnih naprav za skupno rabo datotek za brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljala protokol NTLM za preverjanje pristnosti.
Če je ta pravilnik omogočen, bo protokol NTLM po potrebi uporabljen za preverjanje pristnosti datotečnih sredstev SMB v skupni rabi.
Če je ta pravilnik onemogočen, bo protokol NTLM za datotečna sredstva SMB v skupni rabi onemogočen.
Če pravilnik ni nastavljen, bo funkcija privzeto onemogočena za uporabnike, ki jih upravlja podjetje, in omogočena za uporabnike, ki niso upravljani.</translation>
<translation id="1040446814317236570">Omogočanje odstranjevanja elementov iz URL-jev za skripte PAC (za https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Poročanje statističnih podatkov o strojni opremi, kot je poraba CPE-ja/RAM-a.
Če je pravilnik onemogočen, se statistični podatki ne poročajo.
Če je pravilnik omogočen ali ni nastavljen, se statistični podatki poročajo.</translation>
<translation id="1046484220783400299">Začasno omogočanje zastarelih funkcij spletnega okolja</translation>
<translation id="1047128214168693844">Nobenemu mestu ne dovoli spremljanja fizične lokacije uporabnika</translation>
<translation id="1049138910114524876">Konfigurira jezik, uveljavljen na zaslonu za prijavo brskalnika <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Če je ta pravilnik nastavljen, bo zaslon za prijavo vedno prikazan v jeziku, ki ga posreduje prva vrednost tega pravilnika (pravilnik je opredeljen kot seznam za združljivost vnaprej). Če ta pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na prazen seznam, je zaslon za prijavo prikazan v jeziku zadnje uporabniške seje. Če je ta pravilnik nastavljen na vrednost, ki ni veljaven jezik, bo zaslon za prijavo prikazan v rezervnem jeziku (trenutno je to ameriška angleščina, en-US).</translation>
<translation id="1052499923181221200">Ta pravilnik ne vpliva na nič, če ni omogočen pravilnik SamlInSessionPasswordChangeEnabled.
Če je omogočen tisti pravilnik, ta pravilnik pa nastavljen (na primer) na 14, bodo uporabniki prijave SAML obveščeni o poteku gesla 14 dni pred določenim datumom poteka.
Nato lahko takoj odpravijo težavo, tako da med sejo opravijo spremembo gesla in posodobijo geslo, preden poteče.
Toda ta obvestila bodo prikazana samo, če podatke o poteku gesla v napravo pošlje ponudnik identitete za prijavo SAML med potekom prijave SAML.
Če nastavite ta pravilnik na nič, uporabniki ne bodo vnaprej obveščeni – obveščeni bodo šele po poteku gesla.
Če je ta pravilnik nastavljen, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.</translation>
<translation id="1062011392452772310">Omogoči oddaljeno potrditev naprave</translation>
<translation id="1062407476771304334">Zamenjaj</translation>
<translation id="1079801999187584280">Prepoved uporabe orodij za razvijalce</translation>
<translation id="1087437665304381368">Ta pravilnik nadzira samo način za razvijalce sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Če želite preprečiti dostop do možnosti za razvijalce za Android, morate nastaviti pravilnik <ph name="DEVELOPER_TOOLS_DISABLED_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1093082332347834239">Če je ta nastavitev omogočena, se gostitelj za oddaljeno pomoč izvaja v procesu z dovoljenji <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. Tako lahko oddaljeni uporabniki uporabljajo okna s skrbniškimi pravicami na namizju lokalnega uporabnika.
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni konfigurirana, se gostitelj za oddaljeno pomoč izvaja v uporabnikovem kontekstu in oddaljeni uporabniki ne morejo uporabljati oken s skrbniškimi pravicami na namizju.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Privzeti iskalnik</translation>
<translation id="1099282607296956954">Omogočanje osamitve spletnega mesta za vsako spletno mesto</translation>
<translation id="1100570158310952027">
Pravilnik določa seznam izvorov (URL-jev) ali vzorcev imen gostitelja (na primer
»*.example.com«), za katere se varnostne omejitve v izvorih, ki niso varni,
ne uporabljajo.
Namen tega je omogočiti organizacijam nastavitev izvorov, uvrščenih na seznam dovoljenih, za starejše
aplikacije, ki ne morejo uvesti šifriranja TLS, ali nastavitev preizkusnega produkcijskega strežnika
za notranje spletno razvijanje, tako da lahko razvijalci preizkušajo funkcije,
ki zahtevajo varne kontekste, ne da bi bilo treba uvesti TLS v preizkusnem produkcijskem
strežniku. Ta pravilnik prav tako prepreči, da bi imel izvor v naslovni vrstici
oznako »Ni varno«.
Nastavitev seznama URL-jev v tem pravilniku ima enak učinek kot nastavitev
zastavice ukazne vrstice »--unsafely-treat-insecure-origin-as-secure« na seznamu,
ločenemu z vejicami, istih URL-jev. Če je pravilnik nastavljen,
preglasi zastavico ukazne vrstice.
Ta pravilnik preglasi pravilnik UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecure, če je na voljo.
Več informacij o varnih kontekstih je na voljo na
https://www.w3.org/TR/secure-contexts/.
</translation>
<translation id="1107764601871839136">Določa življenjsko dobo predpomnjenja (v urah) predmetov pravilnika skupine (GPO). Namesto vnovičnega prenosa GPO-jev pri vsakem prenosu pravilnika, lahko sistem znova uporabi predpomnjene GPO-je, če se njihova različica ne spremeni. Ta pravilnik določa najdaljši dovoljen čas, v katerem se sme uporabiti predpomnjene GPO-je, preden so znova preneseni. Ob vnovičnem zagonu in odjavi se predpomnilnik izbriše.
Če pravilnik ni nastavljen, je mogoče predpomnjene uporabnike znova uporabiti v obdobju do 25 ur.
Če je pravilnik nastavljen na 0, je predpomnjenje GPO izklopljeno. Upoštevajte, da se s tem poveča obremenjenost strežnika, saj so GPO-ji znova preneseni ob vsakem prenosu pravilnika, tudi če se niso spremenili.</translation>
<translation id="1117462881884985156"><ph name="PRODUCT_NAME" /> bo obšel vse strežnike proxy za seznam gostiteljev, naveden tukaj.
Ta pravilnik velja le, če ste v »Izberite, kako določiti nastavitve strežnika proxy« izbrali ročne nastavitve strežnika proxy in če pravilnik <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> ni bil določen.
Če ste za nastavitve pravilnikov za strežnik proxy izbrali drug način, tega pravilnika ne nastavljajte.
Če želite podrobnejše primere, obiščite:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1117535567637097036">Rutine za obravnavo protokolov, nastavljene s tem pravilnikom, se ne uporabljajo pri obravnavi namer za Android.</translation>
<translation id="1118093128235245168">Dovoli spletnim mestom, da od uporabnika zahtevajo, da omogoči dostop do povezane naprave USB</translation>
<translation id="1128903365609589950">Konfigurira imenik, ki ga bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljal za shranjevanje predpomnjenih datotek na disk.
Če ta pravilnik nastavite, bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljal navedeni imenik ne glede na to, ali je uporabnik določil zastavico »--disk-cache-dir« ali ne. Če se želite izogniti izgubi podatkov ali drugim nepričakovanim napakam, tega pravilnika ne nastavite na korenski imenik pogona ali imenik, ki ga uporabljate za druge namene, ker <ph name="PRODUCT_NAME" /> upravlja njegovo vsebino.
Seznam spremenljivk, ki jih je mogoče uporabiti, si lahko ogledate na https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Če tega pravilnika ne nastavite, bo uporabljen privzeti imenik za shranjevanje predpomnjenih datotek in uporabnik ga bo lahko preglasil z zastavico »--disk-cache-dir« v ukazni vrstici.</translation>
<translation id="113521240853905588">Konfigurira jezike, ki jih je mogoče uporabiti kot prednostne jezike sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Če je ta pravilnik nastavljen, lahko uporabnik na seznam prednostnih jezikov doda samo en jezik, naveden v tem pravilniku. Če ta pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na prazen seznam, lahko uporabnik določi jezike po želji. Če je ta pravilnik nastavljen na seznam neveljavnih vrednosti, so vse neveljavne vrednosti prezrte. Če je uporabnik na seznam prednostnih jezikov dodal nekatere jezike, ki jih ta pravilnik ne dovoljuje, bodo ti odstranjeni. Če je uporabnik konfiguriral sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> tako, da je prikazan v enem od jezikov, ki jih ta pravilnik ne dovoljuje, bo prikazni jezik ob naslednji prijavi uporabnika preklopljen na dovoljen jezik uporabniškega vmesnika. V nasprotnem primeru bo sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> preklopil na prvo veljavno vrednost, ki jo določa ta pravilnik, ali na rezervni jezik (trenutno je to ameriška angleščina, en-US), če ta pravilnik vsebuje samo neveljavne vnose.</translation>
<translation id="1135264353752122851">Konfigurira, katere postavitve tipkovnice so dovoljene za uporabniške seje sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Če je ta pravilnik nastavljen, lahko uporabnik izbere samo enega od načinov vnosa, ki jih določa ta pravilnik. Če ta pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na prazen seznam, lahko uporabnik izbere vse podprte načine vnosa. Če trenutnega načina vnosa pravilnik ne dovoljuje, bo način vnosa preklopljen na strojno postavitev tipkovnice (če je dovoljena) ali prvi veljaven vnos na tem seznamu. Vsi neveljavni ali nepodprti načini vnosa na tem seznamu bodo prezrti.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Ta pravilnik je aktiven samo v maloprodajnem načinu.
Določa trajanje, preden se za naprave v maloprodajnem načinu na zaslonu za prijavo pokaže phranjevalnik zaslona.
Vrednost pravilnika mora biti v milisekundah.</translation>
<translation id="1141767714195601945">Ta pravilnik nadzira parametre ukazne vrstice za zagon Chroma iz Internet Explorerja.
Če dodatek za Internet Explorer »Podpora za starejše brskalnike« ni nameščen, ta pravilnik nima vpliva.
Če ta pravilnik ni nastavljen, Internet Explorer zgolj posreduje URL Chromu kot parameter ukazne vrstice.
Če je ta pravilnik nastavljen na seznam nizov, so nizi združeni s presledki in posredovani Chromu kot parametri ukazne vrstice.
Če kateri element vsebuje ${url}, ga nadomesti URL strani, ki naj bo odprta.
Če noben element ne vsebuje ${url}, je URL pripet na koncu ukazne vrstice.
Spremenljivke okolja so razširjene. V sistemu Windows %ABC% nadomesti vrednost spremenljivke okolja ABC.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Dovoli slike na teh mestih</translation>
<translation id="1152117524387175066">Poročanje o stanju stikala za razvijalce naprave ob zagonu.
Če je pravilnik nastavljen na »False«, se o stanju stikala za razvijalce ne poroča.</translation>
<translation id="1160479894929412407">Dovoli protokol QUIC</translation>
<translation id="1160939557934457296">Onemogoči nadaljevanje z opozorilne strani varnega brskanja</translation>
<translation id="1189817621108632689">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerim so določena spletna mesta, ki jim ni dovoljeno prikazovati slik.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena globalna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultImagesSetting«, kadar je ta pravilnik nastavljen, sicer pa iz osebnih nastavitev uporabnika.
Ta pravilnik je bil prej zmotno omogočen v Androidu, vendar ta funkcija ni bila nikoli v celoti podprta v Androidu.</translation>
<translation id="1194005076170619046">Če je ta pravilnik omogočen, je v sistemski vrstici prikazan velik rdeč gumb za odjavo, ko je seja aktivna in zaslon ni zaklenjen.
Če je ta pravilnik onemogočen ali ni določen, v sistemski vrstici ni velikega rdečega gumba za odjavo.</translation>
<translation id="1197437816436565375">Aplikacij za Android ni mogoče prisiliti, da bi uporabljale strežnik proxy. Aplikacije za Android imajo na voljo podnabor nastavitev strežnika proxy, ki jih lahko prostovoljno upoštevajo. Če želite več podrobnosti, glejte pravilnik <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1198465924256827162">Kako pogosto se pošljejo nalaganja stanja naprave (v milisekundah).
Če ta pravilnik ni nastavljen, je vrednost privzete pogostosti 3 ure. Najmanjša
dovoljena vrednost pogostosti je 60 sekund.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Omogočeni tiskalniki v podjetjih</translation>
<translation id="1216919699175573511">Omogočanje podpore za podpisano izmenjavo HTTP (SXG)</translation>
<translation id="1219695476179627719">Določa, ali naj se naprava povrne na različico, ki jo določa pravilnik <ph name="DEVICE_TARGET_VERSION_PREFIX_POLICY_NAME" />, če se v njej že izvaja novejša različica.
Privzeta nastavitev je RollbackDisabled (povrnitev onemogočena).</translation>
<translation id="1221359380862872747">Naloži določene URL-je v predstavitveni seji</translation>
<translation id="1223789468190631420">Omogočeno stanje Varnega brskanja za zaupanja vredne vire</translation>
<translation id="122899932962115297">Seznam dovoljenih, ki upravlja, katere hitre načine odklepanja lahko uporabnik nastavi in uporablja za odklepanje zaklenjenega zaslona.
Ta vrednost je seznam nizov; veljavni vnosi na seznamu so: "all" (vsi), "PIN" (koda PIN), "FINGERPRINT" (prstni odtis). Če na seznam dodate vnos "all" (vsi), so uporabniku na voljo vsi hitri načini odklepanja, vključno s tistimi, ki bodo uvedeni v prihodnosti. V nasprotnem primeru bodo na voljo samo hitri načini odklepanja s seznama.
Če želite na primer dovoliti vse hitre načine odklepanja, uporabite ["all"] (vsi). Če želite dovoliti samo odklepanje s kodo PIN, uporabite ["PIN"] (koda PIN). Če želite dovoliti odklepanje s kodo PIN in prstnim odtisom, uporabite ["PIN", "FINGERPRINT"]. Če želite onemogočiti vse hitre načine odklepanja, uporabite [].
Za upravljane naprave privzeto ni na voljo noben hiter način odklepanja.</translation>
<translation id="123081309365616809">Omogočanje predvajanje vsebine v napravi</translation>
<translation id="1231349879329465225">Omogoča omogočanje ali onemogočanje hitrega prehoda.
To velja za vse uporabnike in vse vmesnike v napravi.
Če želite uporabiti možnost hitrega prehoda, morate omogočiti to nastavitev in lastnost ONC za posamezno omrežje.
Ko je možnost hitrega prehoda nastavljena, ostane omogočena, dokler je ne onemogočite s spremembo pravilnika.
Če pravilnik ni nastavljen ali je onemogočen, se možnost hitrega prehoda ne uporablja.
Če je omogočen, se možnost hitrega prehoda uporablja, ko ga podpira brezžična dostopna točka.</translation>
<translation id="1243570869342663665">Upravljanje filtriranja vsebine za odrasle s filtrom SafeSites</translation>
<translation id="1257550411839719984">Določi privzeti imenik za prenos</translation>
<translation id="1265053460044691532">Omejitev časa, ki je uporabniku, katerega pristnost je preverjena prek SAML-ja, na voljo za prijavo brez internetne povezave</translation>
<translation id="1290634681382861275">Nadzira razne nastavitve, vključno z USB-jem, Bluetoothom, osveževanjem pravilnika, razvijalskim načinom in drugimi.</translation>
<translation id="1291880496936992484">Opozorilo: RC4 bo v celoti odstranjen iz programa <ph name="PRODUCT_NAME" /> po različici 52 (okoli septembra 2016) in ta pravilnik bo takrat prenehal delovati.
Če pravilnik ni nastavljen ali je onemogočen, šifrirane zbirke v protokolu TLS ne bodo omogočene, sicer pa je lahko omogočen zaradi ohranjanja združljivosti z zastarelim strežnikom. To je začasen ukrep in strežnik je treba na novo konfigurirati.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Uporabi skript .pac za proxy</translation>
<translation id="1304973015437969093">ID-ji razširitev/aplikacij in URL-ji posodobitev se namestijo brez obveščanja</translation>
<translation id="1307454923744766368">Izvori ali vzorci imena gostitelja, za katere se omejitve glede
izvorov, ki niso varni, ne smejo uporabljati</translation>
<translation id="1312799700549720683">Nadzira nastavitve zaslona.</translation>
<translation id="131353325527891113">Pokaži uporabniška imena na zaslonu za prijavo</translation>
<translation id="1327466551276625742">Omogočanje poziva za konfiguracijo omrežja v stanju brez povezave</translation>
<translation id="1330145147221172764">Omogoči zaslonsko tipkovnico</translation>
<translation id="13356285923490863">Ime pravilnika</translation>
<translation id="1347198119056266798">Ta pravilnik je zastarel, namesto tega uporabite <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" /> in <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" />. Ta pravilnik se prezre, če je nastavljen kateri od teh pravilnikov: <ph name="FORCE_GOOGLE_SAFE_SEARCH_POLICY_NAME" />, <ph name="FORCE_YOUTUBE_RESTRICT_POLICY_NAME" /> ali <ph name="FORCE_YOUTUBE_SAFETY_MODE_POLICY_NAME" /> (zastarel).
Vsili, da se poizvedbe v Google Spletnem iskanju opravijo tako, da je Varno iskanje nastavljeno kot aktivno, uporabnikom pa se prepreči, da bi to nastavitev spremenili. Ta nastavitev prav tako vsili Zmerno omejeni način v YouTubu.
Če to nastavitev omogočite, sta Varno iskanje v Iskanju Google in Zmerno omejeni način v YouTubu vedno aktivna.
Če to nastavitev onemogočite ali ne nastavite vrednosti, Varno iskanje v Iskanju Google in Omejeni način v YouTubu nista vsiljena.</translation>
<translation id="1352174694615491349">Ta pravilnik omogoča združevanje povezav HTTP/2, ko se uporabljajo potrdila odjemalca. Če želite združiti povezavi, se morata tako ime gostitelja morebitne nove povezave kot ime gostitelja obstoječe povezave ujemati z enim od vzorcev, ki jih opisuje ta pravilnik. Pravilnik sestavlja seznam gostiteljev, ki uporabljajo obliko filtra URLBlacklist: »example.com« se ujema z »example.com« in vsemi poddomenami (npr. »sub.example.com«), medtem ko se ».example.net« ujema točno z »example.net«.
Zahteve za združevanje, poslane različnim gostiteljem prek povezav, ki uporabljajo potrdila odjemalca, lahko povzročijo varnostne težave in težave glede zasebnosti, saj bo lokalno pooblastilo preneseno na vse zahteve, tudi če uporabnik tega ni izrecno odobril. Ta pravilnik je začasen in bo odstranjen v eni od prihodnjih različic. Glejte https://crbug.com/855690.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo uporabljeno privzeto delovanje, po katerem ni dovoljeno nobeno združevanje povezav HTTP/2 pri povezavah, ki uporabljajo potrdila odjemalca.</translation>
<translation id="1354424209129232709">Največ:</translation>
<translation id="1354452738176731363">Če je ta pravilnik nastavljen na »false«, zvok v napravi ni na voljo, ko je uporabnik prijavljen.
Ta pravilnik vpliva na vse vrste zvočnega predvajanja, ne samo na predvajanje iz vgrajenih zvočnikov. Onemogočene so tudi zvočne funkcije za ljudi s posebnimi potrebam. Če uporabnik potrebuje bralnik zaslona, tega pravilnika ne omogočite.
Če je ta nastavitev nastavljena na »true« ali ni določena, lahko uporabniki uporabljajo vse podprte izhodne zvočne funkcije v napravi.</translation>
<translation id="1359553908012294236">Če je ta pravilnik omogočen ali ni nastavljen, <ph name="PRODUCT_NAME" /> omogoči prijave gostov. Prijave gostov so profili v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />, v katerih so vsa okna v načinu brez beleženja zgodovine.
Če je ta pravilnik onemogočen, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne dovoli profilov gosta.</translation>
<translation id="1363275621236827384">Omogoči poizvedbe strežniku Quirks Server za profile strojne opreme.</translation>
<translation id="1363612796557848469">Ta pravilnik Pomočniku Google odobri dovoljenje za dostop do vsebine zaslona in pošiljanje podatkov strežniku.
Če je pravilnik omogočen, je Pomočniku Google dovoljeno dostopati do vsebine zaslona.
Če je pravilnik onemogočen, Pomočniku Google ni dovoljeno dostopati do vsebine zaslona.
Če ni nastavljen, se lahko uporabniki odločijo, ali Pomočniku Google odobrijo dostop do vsebine zaslona.</translation>
<translation id="1376119291123231789">Omogočanje naprednega načina polnjenja akumulatorja</translation>
<translation id="1383493480903114193">Ta pravilnik vsili, da se omrežna koda izvaja v procesu brskalnika.
Ta pravilnik je privzeto onemogočen, če pa je omogočen, so uporabniki izpostavljeni varnostnim težavam, ko se omrežni proces izvaja v peskovniku.
Namen tega pravilnika je, da se velikim podjetjem omogoči selitev na programsko opremo drugih ponudnikov, ki ni odvisna od uporabe omrežnih API-jev. Priporočamo, da namesto LSP-jev in popravkov API-jev Win32 uporabite strežnike proxy.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se lahko omrežna koda izvaja zunaj procesa brskalnika, kar je odvisno od terenskih preizkušanj preizkusa NetworkService.</translation>
<translation id="1384459581748403878">Sklic: <ph name="REFERENCE_URL" /></translation>
<translation id="1384653327213929024">Uporabnikom dovoli upravljanje nameščenih potrdil.</translation>
<translation id="1393485621820363363">Omogočeni tiskalniki za naprave v podjetjih</translation>
<translation id="1397855852561539316">Privzeti URL iskalnika za predlog</translation>
<translation id="1404043648050567997">Storitev varnega brskanja prikaže opozorilno stran, ko uporabniki pridejo na spletna mesta, ki so označena kot morebiti zlonamerna. Če omogočite to nastavitev, uporabnikom preprečite, da bi z opozorilne strani vseeno šli na zlonamerno spletno mesto.
Ta pravilnik prepreči samo, da bi uporabniki nadaljevali po opozorilih storitve varnega brskanja (npr. o zlonamerni programski opremi ali lažnem predstavljanju), ne pa tudi pri težavah, povezanih s potrdili SSL, kot so neveljavna ali potekla potrdila.
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni nastavljena, lahko uporabniki po prikazu opozorila nadaljujejo na spletno mesto, označeno z zastavico.
Več informacij o Varnem brskanju je na voljo na strani https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="1413936351612032792">Poročanje podatkov o uporabi aplikacij za Linux</translation>
<translation id="142346659686073702">Omogočanje uporabe Crostinija nepovezanim uporabnikom</translation>
<translation id="1426410128494586442">Da</translation>
<translation id="1427655258943162134">Naslov ali URL strežnika proxy</translation>
<translation id="1431272318313028342">Omogoča funkcijo Varnega brskanja brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom prepreči spreminjanje te nastavitve.
Če omogočite to nastavitev, je Varno brskanje vedno aktivno.
Če onemogočite to nastavitev, je Varno brskanje vedno neaktivno.
Če omogočite ali onemogočite to nastavitev, uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti nastavitve »Omogoči zaščito pred lažnim predstavljanjem in zlonamerno programsko opremo« v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo to omogočeno, vendar bo lahko uporabnik spremenil nastavitev.
Na https://developers.google.com/safe-browsing je na voljo več informacij o Varnem brskanju.
Ta pravilnik je na voljo samo v primerkih s sistemom Windows, ki so pridruženi v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />, ali primerkih s sistemom Windows 10 Pro ali Enterprise, ki so včlanjeni v upravljanje naprav.</translation>
<translation id="1432194160771348078">
Določa seznam aplikacij, ki se namestijo v ozadju na zaslonu za prijavo
brez poseganja uporabnika in jih ni mogoče odstraniti.
Vsa dovoljenja, ki jih zahtevajo aplikacije, se odobrijo
implicitno in brez poseganja uporabnika, vključno z dodatnimi
dovoljenji, ki jih bodo zahtevale prihodnje različice aplikacije.
Zaradi varnosti in zasebnosti razširitev ni mogoče namestiti s tem pravilnikom. Poleg tega naprave v stabilni različici namestijo samo aplikacije, ki so na seznamu dovoljenih, ki je povezan v skupino v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />. Elementi, ki niso skladni s temi pogoji, so prezrti.
Če je aplikacija, ki je bila prisilno nameščena, odstranjena s tega seznama, jo <ph name="PRODUCT_NAME" /> samodejno odstrani.
Vsak element na seznamu pravilnika je niz, ki vsebuje ID razširitve in URL za »posodobitev«, ločen s podpičjem (<ph name="SEMICOLON" />). ID razširitve je 32-mestni črkovni niz, ki ga je mogoče v načinu za razvijalce najti na primer na <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" />. URL za »posodobitev« mora kazati na dokument XML manifesta za posodobitev, kot je opisano na <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Upoštevajte, da se URL za »posodobitev«, nastavljen v tem pravilniku, uporabi samo pri začetni namestitvi; pri vseh nadaljnjih posodobitvah razširitve je uporabljen URL, naveden v manifestu razširitve.
<ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> namesti na primer aplikacijo <ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE_EXTENSION_NAME" /> s standardnega URL-ja za »posodobitev« v Spletni trgovini Chrome. Več informacij o gostovanju razširitev je na voljo tukaj: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.</translation>
<translation id="1435659902881071157">Konfiguracija omrežja na ravni naprave</translation>
<translation id="1438739959477268107">Privzeta nastavitev ustvarjanja ključev</translation>
<translation id="1454846751303307294">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerimi so določena spletna mesta, ki jim ni dovoljeno izvajanje JavaScripta.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultJavaScriptSetting«, kadar je ta nastavljen, ali iz uporabnikove osebne konfiguracije, kadar pravilnik »DefaultImagesSetting« ni nastavljen.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (odjemalci s sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />):</translation>
<translation id="1458547592473993238">Ta pravilnik je zastarel. Uporabite pravilnik <ph name="DEFAULT_PLUGINS_SETTING_POLICY_NAME" /> za nadziranje razpoložljivosti vtičnika za Flash in pravilnik <ph name="ALWAYS_OPEN_PDF_EXTERNALLY_POLICY_NAME" /> za nadziranje, ali je za odpiranje datotek PDF treba uporabiti vdelan pregledovalnik PDF-jev.
Določi seznam vtičnikov, ki so onemogočeni v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />, in uporabnikom prepreči, da bi to nastavitev spremenili.
Nadomestna znaka * in ? je mogoče uporabiti za nadomeščanje zaporedij poljubnih znakov. Znak * nadomešča poljubno število znakov, znak ? pa izbirni posamezen znak, tj. nadomešča nič znakov ali en znak. Ubežni znak je \; če torej želite nadomestiti dejanske znake *, ? ali \, lahko postavite prednje znak \.
Če to nastavitev omogočite, določen seznam vtičnikov v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> ni nikoli uporabljen. Vtičniki so v »about:plugins« označeni kot onemogočeni in uporabniki jih ne morejo omogočiti.
Ta pravilnik lahko preglasita pravilnika EnabledPlugins in DisabledPluginsExceptions.
Če ta pravilnik ni nastavljen, lahko uporabnik uporabi kateri koli vtičnik, nameščen v sistemu, razen vtičnikov, ki so vdelani neposredno v izvorno kodo, nezdružljivi, zastareli ali nevarni.</translation>
<translation id="1464848559468748897">Nadzira vedenje uporabnikov v večprofilni seji v napravah s sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Če je ta pravilnik nastavljen na »MultiProfileUserBehaviorUnrestricted«, je lahko uporabnik primarni ali sekundarni uporabnik v večprofilni seji.
Če je ta pravilnik nastavljen na »MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary«, je lahko uporabnik samo primarni uporabnik v večprofilni seji.
Če je ta pravilnik nastavljen na »MultiProfileUserBehaviorNotAllowed«, uporabnik ne more sodelovati v večprofilni seji.
Če nastavite to nastavitev, je uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če je nastavitev spremenjena, medtem ko je uporabnik prijavljen v večprofilno sejo, bodo vsi uporabniki v seji preverjeni, ali ustrezajo nastavitvam zanje. Seja bo zaprta, če kateri koli od uporabnikov nima več dovoljenja za sejo.
Če pravilnik ni nastavljen, se za uporabnike, ki jih upravlja podjetje, uporabi vrednost »MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary«, za neupravljane uporabnike pa »MultiProfileUserBehaviorUnrestricted«.</translation>
<translation id="1465619815762735808">Kliknite za predvajanje</translation>
<translation id="1468307069016535757">Nastavitev privzetega stanja visokokontrastnega načina funkcij za ljudi s posebnimi potrebami na prijavnem zaslonu.
Če je ta pravilnik vklopljen, bo visokokontrastni način omogočen, ko je prikazan prijavni zaslon.
Če je ta pravilnik izklopljen, bo visokokontrastni način onemogočen, ko je prikazan prijavni zaslon.
Če ta pravilnik vklopite, ga lahko uporabniki začasno preglasijo tako, da omogočijo ali onemogočijo visokokontrastni način, vendar ta nastavitev ni trajna in se privzeta nastavitev obnovi vsakič, ko je ponovno prikazan prijavni zaslon ali kadar je uporabnik eno minuto nedejaven na prijavnem zaslonu.
Če ta pravilnik ni vklopljen, je visokokontrastni način onemogočen, ko je prvič prikazan prijavni zaslon. Uporabniki lahko kadar koli omogočijo ali onemogočijo lupo, pri čemer se njegovo stanje na prijavnem zaslonu ohrani med uporabniki.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Če je ta pravilnik nastavljen na »true«, je enotno namizje dovoljeno in
privzeto omogočeno; ta funkcija aplikacijam omogoča, da se raztezajo prek več zaslonov.
Uporabnik lahko onemogoči enotno namizje za posamezne zaslone, tako da
v nastavitvah prikaza počisti to funkcijo.
Če je ta pravilnik nastavljen na »false« ali ni nastavljen, bo enotno namizje
onemogočeno. V tem primeru uporabnik funkcije ne more omogočiti.</translation>
<translation id="1474273443907024088">Onemogoči funkcijo »False Start« protokola TLS</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1502843533062797703">Omogoči blokiranje vstavljanja programske opreme tretjih oseb</translation>
<translation id="1507382822467487898">
Konfigurira, kateri naslovi MAC (nadzor dostopa do medija) se uporabljajo, če je z napravo povezan nosilec.
Če je z nekaterimi modeli naprave povezan nosilec, se za prepoznavo naprave v ethernetu privzeto uporablja določen naslov MAC naprave za nosilec. Ta pravilnik skrbniku omogoča, da spremeni vir naslova MAC, ko je naprava na nosilcu.
Če je izbrana možnost »DeviceDockMacAddress« ali pravilnik ni nastavljen, se uporabi določen naslov MAC za nosilec.
Če je izbrana možnost »DeviceNicMacAddress«, se uporabi naslov NIC (kontrolnik omrežnega vmesnika) MAC naprave.
Če je izbrana možnost »DockNicMacAddress«, se uporabi naslov NIC MAC nosilca.
Uporabnik te nastavitve ne more spremeniti.</translation>
<translation id="1507957856411744193">Če je ta pravilnik nastavljen na »true«, se bo izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" /> povezal z napravami za predvajanje na vseh naslovih IP, ne samo na zasebnih naslovih RFC1918/RFC4193.
Če je ta pravilnik nastavljen na »false«, se bo izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" /> povezal samo z napravami za predvajanje na zasebnih naslovih RFC1918/RFC4193.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se bo izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" /> povezal samo z napravami za predvajanje na zasebnih naslovih RFC1918/RFC4193, razen če je omogočena funkcija CastAllowAllIPs.
Če je pravilnik »EnableMediaRouter« nastavljen na »false«, vrednost tega pravilnika ne bo imela nobenega vpliva.</translation>
<translation id="1509692106376861764">Ta pravilnik se ne uporablja od uveljavitve različice brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29.</translation>
<translation id="1514888685242892912">Omogoči: <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1522425503138261032">Dovoli mestom sledenje fizične lokacije uporabnika</translation>
<translation id="1523774894176285446">Nadomestni brskalnik za zagon pri konfiguriranih spletnih mestih.</translation>
<translation id="152657506688053119">Seznam nadomestnih URL-jev za privzetega ponudnika iskanja</translation>
<translation id="1530812829012954197">Vedno upodobi te vzorce URL-jev v gostiteljskem brskalniku</translation>
<translation id="1541170838458414064">Omejitev velikosti tiskanih strani</translation>
<translation id="1553684822621013552">Če je ta pravilnik omogočen, bo ARC omogočen za uporabnika
(ob upoštevanju dodatnih preverjanj nastavitev pravilnika – ARC še
vedno ne bo na voljo, če je v trenutni uporabniški seji omogočen kratkotrajni
način ali prijava z več računi).
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni nastavljena, uporabniki v velikih poslovnih
okoljih ne bodo mogli uporabljati ARC-ja.</translation>
<translation id="1559980755219453326">Ta pravilnik nadzira, ali se sporočajo podatki o razširitvah in vtičnikih.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je omogočen, se zbirajo podatki o razširitvah in vtičnikih.
Če je ta pravilnik onemogočen, se podatki o razširitvah in vtičnikih ne zbirajo.
Ta pravilnik se uporablja samo, če je omogočena razširitev <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" />, računalnik pa je včlanjen v pravilnik <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1560205870554624777">Nadzira, ali je omogočena funkcija Kerberos. Kerberos je protokol za preverjanje pristnosti, ki ga je mogoče uporabiti za preverjanje pristnosti spletnih aplikacij in deljenih datotek.
Če je ta pravilnik omogočen, je funkcija Kerberos omogočena. Račune za Kerberos je mogoče dodati s pravilnikom »Configure Kerberos accounts« (Konfiguriranje računov za Kerberos) ali z nastavitvami računov za Kerberos na strani nastavitev za osebe.
Če je ta pravilnik onemogočen ali ni nastavljen, so nastavitve računov za Kerberos onemogočene. Računov za Kerberos ni mogoče dodati in preverjanja pristnosti Kerberos ni mogoče uporabljati. Vsi obstoječi računi za Kerberos so izbrisani in enako velja za vsa shranjena gesla.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Preglasitve pravilnika za delovne različice gostitelja za oddaljeni dostop, namenjene odpravljanju napak</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F in razširitve za posamezno potrditev</translation>
<translation id="1566329065312331399">
Če je ta pravilnik onemogočen, ne dovoljuje, da bi naprava sprožila Powerwash.
Če je omogočen, dovoljuje, da naprava sproži Powerwash.
Če ni nastavljen, je privzeto onemogočen, kar pomeni, da ne dovoljuje, da bi naprava sprožila Powerwash.
</translation>
<translation id="1574554504290354326">Ta nastavitev je zastarela, uporabite SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Če omogočite ali onemogočite SafeBrowsingExtendedReportingEnabled, je to enakovredno, kot če nastavite SafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed na »false«.
Če ta pravilnik nastavite na »false«, uporabnikom preprečite, da bi pošiljali nekatere informacije o sistemu in vsebino strani v Googlove strežnike. Če je ta nastavitev nastavljena na »true« ali ni nastavljena, je uporabnikom dovoljeno pošiljati nekatere informacije o sistemu in vsebino strani Varnemu brskanju zaradi zaznavanja nevarnih aplikacij in spletnih mest.
Več informacij o Varnem brskanju je na voljo na https://developers.google.com/safe-browsing.</translation>
<translation id="1583248206450240930">Privzeto uporabi <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="1599424828227887013">Omogočanje osamitve spletnih mest za določene izvore v napravah Android</translation>
<translation id="1608755754295374538">URL-ji, ki jim bo brez poziva dovoljen dostop do naprav za zajem zvoka</translation>
<translation id="1615221548356595305">Dovoli združevanje povezav HTTP/2 za te gostitelje, tudi če se uporabljajo potrdila odjemalca</translation>
<translation id="1615855314789673708">Ponuja konfiguracijo orodja wilco DTC (diagnostična storitev in kontrolnik telemetrije).
Ta pravilnik omogoča ponujanje konfiguracije orodja wilco DTC, ki jo je mogoče uporabiti, če je wilco DTC na voljo v dani napravi in ga omogoča pravilnik. Velikost konfiguracije ne sme presegati 1 MB (1000000 bajtov) in mora biti kodirana v obliki JSON. Upravlja jo orodje wilco DTC. Kriptografska zgoščena vrednost se uporabi za preverjanje integritete prenosa.
Konfiguracija se prenese in predpomni. Če se spremeni URL ali zgoščena vrednost, se znova prenese.
Če nastavite ta pravilnik, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.</translation>
<translation id="1617235075406854669">Omogočanje brisanja zgodovine brskalnika in prenosov</translation>
<translation id="163200210584085447">Vzorci na tem seznamu se bodo primerjali z varnostnim
izvorom zahtevajočega URL-ja. Če bo najdeno ujemanje, bo dostop
do naprav za zajemanje videa odobren na straneh za prijavo SAML. Če ne bo najdeno nobeno
ujemanje, bo dostop samodejno zavrnjen. Vzorci z nadomestnimi znaki
niso dovoljeni.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Dovoli vtičnik <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> na teh spletnih mestih</translation>
<translation id="1645793986494086629">Shema:</translation>
<translation id="1653229475925941921">Če je ta pravilnik nastavljen, določa vrsto lupe, ki je omogočena. Če ga nastavite na »Brez«, bo lupa izklopljena.
Če nastavite ta pravilnik, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če tega pravilnika ne nastavite, je lupa prvotno onemogočena, vendar jo lahko uporabnik kadar koli omogoči.</translation>
<translation id="1655229863189977773">Nastavi velikost predpomnilnika diska v bajtih</translation>
<translation id="166427968280387991">Strežnik proxy</translation>
<translation id="1668836044817793277">Ali naj se samodejno zagnani aplikaciji za kiosk brez zamika dovoli nadzor nad različico sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ta pravilnik nadzira, ali naj se samodejno zagnani aplikaciji za kiosk brez zamika dovoli nadzor nad različico sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> z označitvijo različice required_platform_version v njenem manifestu in njeno uporabo kot predpono za samodejno posodobitev ciljne različice.
Če je pravilnik omogočen, se vrednost ključa manifesta required_platform_version samodejno zagnane aplikacije za kiosk brez zamika uporabi kot predpona za samodejno posodobitev ciljne različice.
Če pravilnik ni konfiguriran ali ni omogočen, je ključ manifesta required_platform_version prezrt in samodejna posodobitev se nadaljuje kot običajno.
Opozorilo: ni priporočljivo, da nadzor nad različico sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> dodelite aplikaciji za kiosk, saj tako naprava morda ne bo prejemala posodobitev programske opreme in nujnih varnostnih popravkov. Če dodelite nadzor nad različico sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, so uporabniki morda ogroženi.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Na voljo podpora za:</translation>
<translation id="1700811900332333712">Omogočanje, da naprava zahteva Powerwash</translation>
<translation id="1704516734140344991">Konfigurira razpoložljivost in delovanje funkcije posodobitve vdelane programske opreme modula <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
Posamezne nastavitve je mogoče določiti v lastnostih datoteke JSON:
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH" />: Če je nastavljeno na <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_POWERWASH_TRUE" />, bodo uporabniki lahko sprožili potek postopka »powerwash« zaradi namestitve posodobitve vdelane programske opreme modula <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE" />: Če je nastavljeno na <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_ALLOW_USER_INITIATED_PRESERVE_DEVICE_STATE_TRUE" />, bodo uporabniki lahko sprožili postopek posodobitve vdelane programske opreme modula <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />, ki ohranja stanje za celotno napravo (vključno z včlanitvijo v podjetju), vendar izgubi uporabniške podatke. Ta postopek posodobitve je na voljo z različico 68.
<ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_SETTINGS_AUTO_UPDATE_MODE" />: Nadzira, kako so posodobitve vdelane programske opreme modula <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> uveljavljene za vdelano programsko opremo ranljivih modulov <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" />. Pri vseh postopkih se ohranil stanje lokalne naprave.
Če je nastavljeno na 1 ali ni nastavljeno, posodobitve vdelane programske opreme modula TPM niso uveljavljene.
Če je nastavljeno na 2, bo vdelana programska oprema modula <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> posodobljena ob naslednjem vnovičnem zagonu, ko uporabnik potrdi posodobitev.
Če je nastavljeno na 3, bo vdelana programska oprema modula <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> posodobljena ob naslednjem vnovičnem zagonu.
Če je nastavljeno na 4, bo vdelana programska oprema modula <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> posodobljena po včlanitvi, vendar pred prijavo uporabnika.
Ta možnost je na voljo z različico 74.
Če pravilnik ni nastavljen, funkcija posodobitve vdelane programske opreme modula <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /> ne bo na voljo.</translation>
<translation id="1708496595873025510">Nastavitev omejitve prenosa semen različic</translation>
<translation id="1717817358640580294">Če pravilnik ni nastavljen in Chromovo čiščenje odkrije neželeno programsko opremo, bo Googlu morda poslalo metapodatke o pregledu v skladu s pravilnikom, nastavljenim z možnostjo SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chromovo čiščenje bo uporabnika nato pozvalo, ali želi počistiti neželeno programsko opremo. Uporabnik se lahko odloči za pošiljanje rezultatov čiščenja Googlu in tako pripomore k odkrivanju neželene programske opreme v prihodnosti. Ti rezultati vsebujejo metapodatke o datotekah, samodejno nameščene razširitve in registrske ključe, kot je opisano v beli knjigi o zasebnosti za Chrome.
Če je pravilnik onemogočen in Chromovo čiščenje odkrije neželeno programsko opremo, Googlu ne bo poslalo metapodatkov o pregledu, pri čemer bo preglašen morebiten pravilnik, nastavljen z možnostjo SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chromovo čiščenje bo uporabnika pozvalo, ali želi počistiti neželeno programsko opremo. Rezultati čiščenja ne bodo poslani Googlu in tudi uporabnik ne bo imel možnosti tega storiti.
Če je pravilnik omogočen in Chromovo čiščenje odkrije neželeno programsko opremo, bo Googlu morda sporočilo metapodatke o pregledu v skladu s pravilnikom, nastavljenim z možnostjo SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Chromovo čiščenje bo uporabnika pozvalo, ali želi počistiti neželeno programsko opremo. Rezultati čiščenja bodo poslani Googlu in uporabnik tega ne bo mogel preprečiti.
Ta pravilnik je na voljo samo v primerkih s sistemom Windows, ki so pridruženi v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />, ali primerkih s sistemom Windows 10 Pro ali Enterprise, ki so včlanjeni v upravljanje naprav.</translation>
<translation id="172374442286684480">Vsem spletnim mestom je omogočeno nastavljanje lokalnih podatkov</translation>
<translation id="1736269219679256369">Dovoli nadaljevanje s strani z opozorilom SSL</translation>
<translation id="1745780278307622857">Ugotavljanje, ali sme brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" /> dovoliti prenos brez preverjanja z Varnim brskanjem, če je datoteka iz zaupanja vrednega vira.
Če je pravilnik nastavljen na »False«, prenesene datoteke ne bodo poslane v analizo Varnemu brskanju, če so iz zaupanja vrednega vira.
Če pravilnik ni nastavljen (ali je nastavljen na »True«), so prenesene datoteke poslane v analizo Varnemu brskanju, tudi če so iz zaupanja vrednega vira.
Upoštevajte, da te omejitve veljajo za prenose, sprožene prek vsebine spletnih strani in z možnostjo kontekstnega menija »povezava za prenos …«. Te omejitve ne veljajo za možnost shrani/prenesi na trenutno prikazani strani in ne veljajo za možnost shranjevanja kot datoteko PDF pri možnostih tiskanja.
Ta pravilnik je na voljo samo v primerkih s sistemom Windows, ki so pridruženi v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />, ali primerkih s sistemom Windows 10 Pro ali Enterprise, ki so včlanjeni v upravljanje naprav.</translation>
<translation id="1749815929501097806">Določa pogoje storitve, ki jih mora uporabnik sprejeti, preden začne sejo lokalnega računa v napravi.
Če je pravilnik nastavljen, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prenese pogoje storitve in jih predstavi uporabniku, ko ta začne sejo lokalnega računa v napravi. Uporabnik lahko začne sejo, samo če sprejme pogoje storitve.
Če pravilnik ni nastavljen, niso prikazani nobeni pogoji storitve.
Pravilnik naj bo nastavljen na URL, s katerega lahko <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prenese pogoje storitve. Ti morajo biti v obliki navadnega besedila vrste MIME in brez označevanja.</translation>
<translation id="1750315445671978749">Blokiraj vse prenose</translation>
<translation id="1767673020408652620">Omogočanje priporočil aplikacij v ničelnem stanju iskalnega polja</translation>
<translation id="17719159826324007">
Če je ta pravilnik nastavljen na ArcSession, napravo prisili, da se znova zažene ob odjavi uporabnika, če se je zagnal Android.
Če je ta pravilnik nastavljen na »Vedno«, napravo prisili, da se znova zažene ob vsaki odjavi uporabnika.
Če pravilnik ni nastavljen, nima učinka in ob odjavi uporabnika ni vsiljen vnovični zagon. Isto velja, če je nastavljen na »Nikoli«.
Ta pravilnik vpliva samo na nepovezane uporabnike.
</translation>
<translation id="1781356041596378058">Ta pravilnik prav tako nadzira dostop do možnosti za razvijalce za Android. Če ta pravilnik omogočite, uporabniki ne morejo dostopati do možnosti za razvijalce. Če ta pravilnik onemogočite ali ga ne nastavite, uporabniki lahko dostopajo do možnosti za razvijalce, tako da se v aplikaciji Nastavitve za Android sedemkrat dotaknejo številke gradnje.</translation>
<translation id="1793346220873697538">Onemogočanje, da je privzeto tiskanje s kodo PIN</translation>
<translation id="1797233582739332495">Uporabniku prikaži ponavljajoč se poziv, ki obvešča, da je potreben vnovičen zagon</translation>
<translation id="1798559516913615713">Življenjska doba predpomnjenja za GPO</translation>
<translation id="1803646570632580723">Seznam pripetih aplikacij v zaganjalniku</translation>
<translation id="1808715480127969042">Blokiraj piškotke na teh mestih</translation>
<translation id="1810261428246410396">Dovoli uporabo takojšnje povezave z internetom prek mobilnega telefona</translation>
<translation id="1817685358399181673">Ta pravilnik določa sliko vtičnika <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> za uporabnika. Ta pravilnik nastavite z določanjem URL-ja, s katerega lahko naprava prenese sliko in razpršilno vrednost SHA-256, ki se uporablja za preverjanje celovitosti prenosa.
Pravilnik mora biti določen kot niz, ki izraža URL in razpršilno vrednost v obliki JSON.</translation>
<translation id="1827523283178827583">Uporabi fiksne strežnike proxy</translation>
<translation id="1831495419375964631">Ta pravilnik je URL, ki kaže na datoteko XML v isti obliki, kakršne je pravilnik <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> za Internet Explorer. Pravila nalaga iz datoteke XML, ne da bi ta pravila delil z Internet Explorerjem.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali ni nastavljen na veljaven URL, ga <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne uporablja kot vir pravil za preklop med brskalniki.
Če je ta pravilnik nastavljen na veljaven URL, <ph name="PRODUCT_NAME" /> prenese seznam spletnih mest s tega URL-ja in uporabi pravila, kot bi bila konfigurirana s pravilnikom <ph name="SITELIST_POLICY_NAME" />.
Več informacij o pravilniku <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> za Internet Explorer je na voljo tukaj: https://docs.microsoft.com/internet-explorer/ie11-deploy-guide/what-is-enterprise-mode</translation>
<translation id="1839060937202387559">Poročanje statističnih podatkov o strojni opremi in identifikatorjev za naprave za shranjevanje.
Če je ta pravilnik onemogočen, statistični podatki ne bodo poslani.
Če je ta pravilnik omogočen ali ni nastavljen, bodo statistični podatki poslani.</translation>
<translation id="1843117931376765605">Osveži oceno za uporabniški pravilnik</translation>
<translation id="1844620919405873871">Konfigurira pravilnike, povezane s hitrim odklepanjem.</translation>
<translation id="1845405905602899692">Nastavitve kioska</translation>
<translation id="1845429996559814839">Omejevanje načina tiskanja s kodo PIN</translation>
<translation id="1847960418907100918">Določa parametre, uporabljene pri takojšnjem iskanju z metodo POST. Sestavljena je iz parov ime/vrednost, ločenih z vejico. Če je vrednost parameter predloge, kot je v zgornjih primerih {searchTerms}, bo zamenjana s pravimi podatki iskalnih izrazov.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, bo zahteva za takojšnje iskanje poslana z metodo GET.
Ta pravilnik se upošteva samo, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="1852294065645015766">Dovoli samodejno predvajanje predstavnosti</translation>
<translation id="1857152770025485173">Ta pravilnik uporabniku preprečuje nalaganje spletnih strani URL-jev s seznama blokiranih. Seznam blokiranih posreduje seznam vzorcev URL-jev, ki določajo, kateri URL-ji bodo uvrščeni na seznam blokiranih.
Vzorec URL-ja mora biti oblikovan glede na to: https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format.
Izjeme je mogoče opredeliti s pravilnikom o seznamu dovoljenih URL-jev. Ti pravilniki so omejeni na 1000 vnosov; nadaljnji vnosi bodo prezrti.
Upoštevajte, da ni priporočljivo blokirati notranjih URL-jev »chrome://*«, saj lahko to privede do nepričakovanih napak.
Od različice M73 je mogoče blokirati URL-je »javascript://*« . Vendar to vpliva samo na JavaScript, vnesen v naslovni vrstici (ali na primer na priljubljene programčke). Upoštevajte, da za URL-je JavaScripta, umeščene na strani, ta pravilnik ne velja, če gre za dinamično naložene podatke. Če na primer blokirate »primer.com/abc«, bo stran »primer.com« še vedno lahko naložila »primer.com/abc« z zahtevo XMLHTTPRequest.
Če ta pravilnik ni nastavljen, ne bo noben URL uvrščen na seznam blokiranih v brskalniku.</translation>
<translation id="1859859319036806634">Opozorilo: preklop na različico TLS-ja bo odstranjen iz brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /> po različici 52 (približno septembra 2016) in ta pravilnik bo takrat prenehal delovati.
Če rokovanje TLS ne uspe, <ph name="PRODUCT_NAME" /> pred tem poskusi vzpostaviti povezavo z nižjo različico TLS-ja, da mu ni treba upoštevati napak v strežnikih HTTPS. Ta nastavitev konfigurira različico, pri kateri se postopek preklopa ustavi. Če strežnik pravilno izvede pogajanja glede različice (tj. brez prekinitve povezave), se ta nastavitev ne uporabi. Ne glede na to mora biti vzpostavljena povezava skladna s pravilnikom SSLVersionMin.
Če ta pravilnik ni konfiguriran ali če je nastavljen na »tls1.2«, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne izvede več tega preklopa. S tem ni onemogočena podpora za starejše različice TLS-ja, temveč je zgolj določeno, ali <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne bo upošteval strežnikov z napakami, ki ne morejo pravilno izvesti pogajanj glede različice.
Če je treba ohraniti združljivost s strežnikom z napakami, je pravilnik lahko nastavljen na »tls1«. To je začasen ukrep in napake v strežniku je treba hitro odpraviti.</translation>
<translation id="1864382791685519617">Omogoča omrežno predvidevanje v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom preprečuje spreminjanje te nastavitve.
Ta pravilnik nadzira vnaprejšnji prenos podatkov DNS, vnaprejšnje povezovanje TCP in SSL ter vnaprejšnje upodabljanje spletnih strani.
Če nastavite ta pravilnik, uporabniki v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne morejo spremeniti ali preglasiti te nastavitve.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo to omogočeno, vendar bo lahko uporabnik to spremenil.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Glavna dovoljenja</translation>
<translation id="186719019195685253">Dejanje, ki se izvede, ko je pri napajanju iz električnega omrežja dosežena zakasnitev zaradi nedejavnosti</translation>
<translation id="187819629719252111">Omogoča dostop do lokalnih datotek v računalniku, tako da programu <ph name="PRODUCT_NAME" /> dovoli prikaz pogovornih oken za izbiro datotek.
Če to nastavitev omogočite, lahko uporabniki odpirajo pogovorna okna za izbiro datotek.
Če to nastavitev onemogočite, se vsakič, ko uporabnik izvede dejanje, ki bi odprlo pogovorno okno za izbiro datoteke (npr. uvoz zaznamkov, prenos datotek iz računalnika, shranjevanje seznamov ipd.), prikaže sporočilo in predpostavi, da je uporabnik v pogovornem oknu za izbiro datoteke kliknil »Prekliči«.
Če ta možnost ni nastavljena, lahko uporabniki kot običajno odpirajo pogovorna okna za izbiro datotek.</translation>
<translation id="1885782360784839335">Omogočanje prikazovanja promocijske vsebine po celem zavihku</translation>
<translation id="1888871729456797026">Včlanitveni žeton pravilnika o oblaku v namiznem računalniku</translation>
<translation id="1897365952389968758">Dovoli izvajanje JavaScripta vsem mestom</translation>
<translation id="1906888171268104594">Nadzira, ali se podatki meritev uporabe in diagnostični podatki, vključno s poročili o zrušitvah, pošljejo Googlu.
Če je pravilnik omogočen, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pošlje podatke meritev uporabe in diagnostične podatke.
Če je onemogočen, je pošiljanje podatkov meritev in diagnostičnih podatkov onemogočeno.
Če ni nastavljen, je pošiljanje podatkov meritev in diagnostičnih podatkov onemogočeno v neupravljanih napravah in omogočeno v upravljanih.</translation>
<translation id="1907431809333268751">Konfiguriranje seznama URL-jev za prijavo za poslovna okolja (samo sheme HTTP in HTTPS). Na teh URL-jih bo zajet prstni odtis gesla in uporabljen za odkrivanje vnovične uporabe enakega gesla.
Če želite, da bo <ph name="PRODUCT_NAME" />pravilno zajel prstne odtise gesel, poskrbite, da so strani za prijavo skladne s smernicami na naslovu https://www.chromium.org/developers/design-documents/create-amazing-password-forms.
Če je ta nastavitev omogočena, bo storitev za zaščito gesel na teh URL-jih zajela prstni odtis gesla in ga uporabila za odkrivanje vnovične uporabe enakega gesla.
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni nastavljena, bo storitev za zaščito gesel prstni odtis gesla zajela samo na naslovu https://accounts.google.com.
Ta pravilnik je na voljo samo v primerkih s sistemom Windows, ki so pridruženi v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />, ali primerkih s sistemom Windows 10 Pro ali Enterprise, ki so včlanjeni v upravljanje naprav.</translation>
<translation id="1914840757300882918">Če je ta pravilnik nastavljen, gostitelj za preverjanje pristnosti prek RemoteAccessHostTokenValidationUrl uporabi potrdilo odjemalca, ki ga izda CN. Če želite uporabiti poljubno razpoložljivo potrdilo odjemalca, pravilnik nastavite na »*«.
Ta funkcija je trenutno onemogočena na strani strežnika.</translation>
<translation id="1919802376548418720">Uporabi pravilnik KDC za delegiranje poverilnic.</translation>
<translation id="1920046221095339924">Omogočanje upravljane seje v napravi</translation>
<translation id="1929709556673267855">Posreduje konfiguracije za tiskalnike v podjetjih, vezane na naprave.
Ta pravilnik vam omogoča, da posredujete konfiguracije tiskalnikov napravam z operacijskim sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Oblika je enaka obliki imenika NativePrinters, z dodatnim obveznim poljem »id« ali »guid« na tiskalnik zaradi dodajanja na seznam dovoljenih ali nedovoljenih.
Velikost datoteke ne sme presegati 5 MB in mora biti kodirana v obliki JSON. Ocenjuje se, da je datoteka, ki vsebuje približno 21.000 tiskalnikov, kodirana kot datoteka velikosti 5 MB. Za preverjanje celovitosti se uporablja kriptografska zgoščevalna vrednost.
Datoteka se prenese in shrani v predpomnilnik. Ob vsaki spremembi URL-ja ali zgoščevalne vrednosti se znova prenese.
Če je ta pravilnik nastavljen, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prenese datoteko s konfiguracijami tiskalnikov in omogoči, da so tiskalniki na voljo skladno s pravilniki <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" /> in <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Ta pravilnik ne vpliva na to, ali lahko uporabniki konfigurirajo tiskalnike v posameznih napravah. Namenjen je kot dopolnilo konfiguracijam tiskalnikov, ki jih opravijo posamezni uporabniki.
Ta pravilnik je dodatek pravilniku <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Če ta pravilnik ni nastavljen, ne bo tiskalnikov za naprave in drugi pravilniki <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" /> bodo prezrti.
</translation>
<translation id="193259052151668190">Seznam dovoljenih naprav USB, katerih povezavo je mogoče prekiniti</translation>
<translation id="1933378685401357864">Slika za ozadje</translation>
<translation id="1956493342242507974">Nastavitev upravljanja porabe na prijavnem zaslonu v sistemu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
S tem pravilnikom lahko nastavite, kako deluje <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, ko uporabnik nekaj časa ni dejaven in je prikazan prijavni zaslon. Pravilnik nadzira več nastavitev. Za podrobnosti posameznih nastavitev in njihove obsege vrednosti si oglejte ustrezne pravilnike, ki v seji nadzirajo upravljanje porabe. Edini odstopanji od teh pravilnikov sta:
* dejanja, ki se izvedejo v stanju nedejavnosti ali ob zapiranju pokrova, ne smejo končati seje;
* privzeto dejanje v stanju nedejavnosti, ko se računalnik napaja iz električnega omrežja, je zaustavitev.
Če nastavitev ni določena, se uporabi privzeta vrednost.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se za vse nastavitve uporabijo privzete vrednosti.</translation>
<translation id="1958138414749279167">Omogoči funkcijo za samodejno izpolnjevanje v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom omogoča samodejno izpolnjevanje podatkov o naslovu v spletnih obrazcih s predhodno shranjenimi podatki.
Če je ta nastavitev onemogočena, samodejno izpolnjevanje ne bo nikoli predlagalo ali vneslo podatkov o naslovu in prav tako ne bo shranilo dodatnih podatkov o naslovu, ki jih uporabnik morda vnese med brskanjem v spletu.
Če je ta nastavitev omogočena ali nima nastavljene vrednosti, bo uporabnik lahko nadziral samodejno izpolnjevanje za naslove v uporabniškem vmesniku.</translation>
<translation id="1962273523772270623">Omogočanje zbiranja dnevnikov dogodkov tehnologije WebRTC iz Googlovih storitev</translation>
<translation id="1964634611280150550">Način brez beleženja zgodovine je onemogočen</translation>
<translation id="1964802606569741174">Ta pravilnik ne vpliva na aplikacijo YouTube za Android. Če naj bo varni način v YouTubu uveljavljen, mora biti namestitev aplikacije YouTube za Android onemogočena.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Preglasi pravilnike za delovne različice gostitelja za oddaljeni dostop, namenjene odpravljanju napak.
Vrednost je razčlenjena kot slovar JSON preslikav imen pravilnika v vrednosti pravilnika.</translation>
<translation id="1969808853498848952">Vedno izvaja vtičnike, ki zahtevajo dovoljenje (zastarelo)</translation>
<translation id="1988371335297483117">Samoposodobitveni paketi v sistemu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> se lahko namesto prek protokola HTTPS prenesejo prek protokola HTTP. To omogoča neposredno predpomnjenje HTTP za prenose HTTP.
Če je ta pravilnik nastavljen na »true«, poskuša <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> samoposodobitvene pakete prenesti prek HTTP. Če je ta pravilnik nastavljen na »false« ali ni nastavljen, se za prenos samoposodobitvenih paketov uporabi HTTPS.</translation>
<translation id="199764499252435679">Dovoli posodobitve komponent v izdelku <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1997994951395619441">Če to nastavitev omogočite, bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> prikazoval vrstico z zaznamki.
Če to nastavitev onemogočite, vrstica z zaznamki ne bo prikazana.
Če to nastavitev omogočite ali onemogočite, uporabniki v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> tega ne bodo mogli spremeniti ali preglasiti.
Če te nastavitve ne določite, se lahko uporabnik odloči, ali bo uporabljal to funkcijo.</translation>
<translation id="2006530844219044261">Upravljanje porabe</translation>
<translation id="2014757022750736514">Nadzira delovanje zaslona za prijavo, na katerem se uporabniki prijavijo v račun. Nastavitve vključujejo, kdo se lahko prijavi, katere vrste računov so dovoljene, kateri načini preverjanja pristnosti se uporabljajo ter vključujejo tudi splošno dostopnost, način vnosa in nastavitve jezika.</translation>
<translation id="201557587962247231">Pogostost nalaganja poročil o stanju naprave</translation>
<translation id="2017301949684549118">URL-ji za spletne aplikacije za namestitev brez obveščanja.</translation>
<translation id="2017459564744167827">Na <ph name="REFERENCE_URL" /> je na voljo več informacij o shemi in oblikovanju.</translation>
<translation id="2018836497795982119">Določa obdobje v milisekundah, po katerem se storitvi za upravljanje naprave pošlje poizvedba za uporabniške podatke pravilnika.
Z nastavitvijo tega pravilnika se preglasi privzeta vrednost 3 ur. Veljavne vrednosti za ta pravilnik so med 1.800.000 (30 minut) in 86.400.000 (1 dan). Vrednosti, ki niso v tem obsegu, bodo spremenjene na ustrezno mejo obsega. Če okolje podpira obvestila pravilnika, je zakasnitev osvežitve nastavljena na 24 ur, ker je pričakovano, da obvestila pravilnika ob vsakokratni zamenjavi pravilnika samodejno vsilijo osvežitev.
Če tega pravilnika ne nastavitev, bo brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljal privzeto vrednost 3 ur.
Če okolje podpira obvestila pravilnika, je zakasnitev osvežitve nastavljena na 24 ur (prezrejo se vse privzete nastavitve in vrednost tega pravilnika), ker je pričakovano, da obvestila pravilnika ob vsakokratni zamenjavi pravilnika samodejno vsilijo osvežitev, zaradi česar so pogostejše osvežitve nepotrebne.</translation>
<translation id="2024476116966025075">Konfiguriranje imena domene, potrebnega za odjemalce za oddaljeni dostop</translation>
<translation id="2030905906517501646">Privzeta ključna beseda iskalnika</translation>
<translation id="203096360153626918">Ta pravilnika ne vpliva na aplikacije za Android. Tudi če je ta pravilnik nastavljen na <ph name="FALSE" />, bodo aplikacije lahko preklopile v celozaslonski način.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Onemogočeni tiskalniki v podjetjih</translation>
<translation id="2050629715135525072">Nadzira možnost uporabnika, povezanega z gostiteljem za oddaljeni dostop, da prenaša datoteke med odjemalcem in gostiteljem. To ne velja za povezave za oddaljeno pomoč, ki ne podpirajo prenosa podatkov.
Če je ta nastavitev onemogočena, prenos datotek ne bo dovoljen. Če je ta nastavitev omogočena ali ni nastavljena, bo prenos podatkov dovoljen.</translation>
<translation id="2057317273526988987">Dovoli dostop do seznama URL-jev</translation>
<translation id="2061810934846663491">Nastavitev zahtevanih imen domene za dostop do oddaljenih gostiteljev</translation>
<translation id="206623763829450685">Določa, katere načine preverjanja pristnosti HTTP podpira <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Možne vrednosti so »basic«, »digest«, »ntlm« in »negotiate«. Več vrednosti ločite z vejicami.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bodo uporabljeni vsi štirje načini.</translation>
<translation id="2067011586099792101">Blokira dostop do spletnih mest zunaj paketov vsebine</translation>
<translation id="2073552873076775140">Dovoli prijavo v izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2077129598763517140">Uporabi strojno pospeševanje, če je na voljo</translation>
<translation id="2077273864382355561">Časovni zamik izklopa zaslona ob napajanju iz akumulatorja</translation>
<translation id="2082205219176343977">Konfiguriranje najmanjše dovoljene različice Chroma za napravo.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stabilna različica</translation>
<translation id="2098658257603918882">Omogoči poročanje o uporabi in podatkih, povezanih z zrušitvami</translation>
<translation id="2104418465060359056">Sporočanje podatkov o razširitvah in vtičnikih</translation>
<translation id="2106627642643925514">Preglasi privzeti način tiskanja s kodo PIN. Če način ni na voljo, je ta pravilnik prezrt.</translation>
<translation id="2107601598727098402">
Ta pravilnik zastara v različici M72. Uporabite pravilnik CloudManagementEnrollmentToken.
</translation>
<translation id="2111016292707172233">Omogoči razpoložljivost funkcije »Iskanje z dotikom« v pogledu vsebine brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če omogočite to nastavitev, je funkcija »Iskanje z dotikom« na voljo uporabniku, ki lahko to funkcijo vkopi ali izklopi.
Če onemogočite to nastavitev, bo funkcija »Iskanje z dotikom« v celoti onemogočena.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je enako, kot če je funkcija omogočena. Glejte zgornji opis.</translation>
<translation id="2113068765175018713">Omejitev časa dejavnosti naprave samodejnim vnovičnim zagonom</translation>
<translation id="2116790137063002724">Ta pravilnik nadzira, ali se sporočajo podatki, s katerimi je mogoče prepoznati uporabnike, kot so podatki za prijavo v operacijski sistem, podatki za prijavo v profil za <ph name="PRODUCT_NAME" />, ime profila za <ph name="PRODUCT_NAME" />, pot profila za <ph name="PRODUCT_NAME" /> in pot do izvedljive datoteke za <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je omogočen, se zbirajo podatki, s katerimi je mogoče prepoznati uporabnike.
Če je ta pravilnik onemogočen, se podatki, s katerimi je mogoče prepoznati uporabnike, ne zbirajo.
Ta pravilnik se uporablja samo, če je omogočena razširitev <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" />, računalnik pa je včlanjen v pravilnik <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="2127599828444728326">Dovoli obvestila na teh mestih</translation>
<translation id="2131902621292742709">Časovni zamik zatemnitve zaslona ob napajanju iz akumulatorja</translation>
<translation id="2134437727173969994">Dovoli zaklepanje zaslona</translation>
<translation id="2137064848866899664">Če je ta pravilnik nastavljen, je vsak zaslon zasukan na
določeno postavitev pri vsakem vnovičnem zagonu in pri prvi povezavi
po spremembi vrednosti pravilnika. Uporabnik lahko po prijavi
na strani z nastavitvami spremeni sukanje, vendar bo pri naslednjem
vnovičnem zagonu vrednost pravilnika preglasila njegovo nastavitev.
Ta pravilnika velja za primarne in sekundarne zaslone.
Če pravilnik ni nastavljen, je privzeta vrednost 0 stopinj in uporabnik
jo lahko spremeni. V tem primeru se privzeta vrednost ob vnovičnem
zagonu ne uveljavi znova.</translation>
<translation id="2138449619211358657">Ta pravilnik sistemu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> omogoča obhod katerega koli strežnika proxy za preverjanje pristnosti v prestreznih portalih.
Pravilnik se uveljavi samo, če je nastavljen strežnik proxy (na primer s pravilnikom, z razširitvami ali če ga je nastavil uporabnik v »chrome://settings«).
Če omogočite to nastavitev, bodo morebitne strani prestreznega portala za preverjanje pristnosti (tj. vse spletne strani od strani za prijavo v prestrezni portal do trenutka, ko brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" /> zazna uspešno povezavo z internetom) prikazane v ločenem oknu, ki prezre vse nastavitve in omejitve pravilnika za trenutnega uporabnika.
Če to nastavitev onemogočite ali je ne nastavite, bodo morebitne strani prestreznega portala za preverjanje pristnosti prikazane na (običajnem) novem zavihku brskalnika z nastavitvami strežnika proxy trenutnega uporabnika.</translation>
<translation id="21394354835637379">Omogoča, da določite URL-je, s katerih je dovoljeno nameščati razširitve, aplikacije in teme.
Z brskalnikom <ph name="PRODUCT_NAME" /> 21 je težje namestiti razširitve, aplikacije in uporabniške skripte, ki niso iz Spletne trgovine Chrome. Prej so uporabniki lahko kliknili povezavo na datoteko *.crx in <ph name="PRODUCT_NAME" /> je po nekaj opozorilih ponudil namestitev datoteke. Od brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /> 21 naprej pa je treba te datoteke prenesti in povleči na stran z nastavitvami za <ph name="PRODUCT_NAME" />. S to nastavitvijo je mogoče za določene URL-je omogočiti starejši in preprostejši način namestitve.
Vsak element na tem seznamu je vzorec ujemanja v slogu razširitve (glejte https://developer.chrome.com/extensions/match_patterns). Uporabniki lahko preprosto namestijo elemente s poljubnega URL-ja, ki se ujema z elementom na tem seznamu. Mesto datoteke *.crx in strani, kjer se prenos začne (tj. napotitelj), morajo dovoljevati vzorci s tega seznama.
Seznam <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> ima prednost pred tem pravilnikom. To pomeni, da razširitve s seznama blokiranih ni mogoče namestiti, čeprav je za namestitev uporabljeno spletno mesto na tem seznamu.</translation>
<translation id="214901426630414675">Omejitev obojestranskega tiskanja</translation>
<translation id="2149330464730004005">Omogočanje barvnega tiskanja</translation>
<translation id="2156132677421487971">Konfiguriranje pravilnikov za napravo <ph name="PRODUCT_NAME" /> – to je funkcija, ki uporabnikom omogoča predvajanje vsebine zavihkov, spletnih mest ali namizja iz brskalnika na oddaljene zaslone ali zvočne sisteme.</translation>
<translation id="2166472654199325139">Ne filtriraj spletnih mest za izločitev vsebine za odrasle</translation>
<translation id="2168397434410358693">Časovni zamik nedejavnosti ob napajanju iz električnega omrežja</translation>
<translation id="217013996107840632">Parametri ukazne vrstice za preklop z nadomestnega brskalnika.</translation>
<translation id="2170233653554726857">Omogočanje optimizacije za WPAD</translation>
<translation id="2176565653304920879">Če je ta pravilnik nastavljen, je samodejno zaznavanje časovnega pasu odvisno od vrednosti nastavitve:
Če je nastavljen na TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, lahko uporabniki z običajnimi kontrolniki v chrome://settings nadzirajo samodejno zaznavanje časovnega pasu.
Če je nastavljen na TimezoneAutomaticDetectionDisabled, so kontrolniki za samodejno zaznavanje časovnega pasu v chrome://settings onemogočeni. Samodejno zaznavanje časovnega pasu je vedno izklopljeno.
Če je nastavljen na TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, so kontrolniki za časovni pas v chrome://settings onemogočeni. Samodejno zaznavanje časovnega pasu je vedno vklopljeno. Pri zaznavanju časovnega pasu se za določanje lokacije uporablja samo IP.
Če je nastavljen na TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, so kontrolniki za časovni pas v chrome://settings onemogočeni. Samodejno zaznavanje časovnega pasu bo vedno vklopljeno. Seznam vidnih dostopnih točk Wi-Fi bo vedno poslan v strežnik API-ja za geolokacijo zaradi natančnega zaznavanja časovnega pasu.
Če je nastavljen na TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, so kontrolniki za časovni pas v chrome://settings onemogočeni. Samodejno zaznavanje časovnega pasu bo vedno vklopljeno. Podatki o lokaciji (na primer dostopne točke Wi-Fi, dosegljive bazne postaje, GPS) bodo poslani v strežnik zaradi natančnega zaznavanja časovnega pasu.
Če ta pravilnik ni nastavljen, deluje, kot da je nastavljena možnost TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide.
Če je nastavljen pravilnik SystemTimezone, preglasi ta pravilnik. V tem primeru je samodejno zaznavanje časovnega pasu v celoti onemogočeno.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Uveljavitev vsaj Zmerno omejenega načina v YouTubu</translation>
<translation id="2182291258410176649">Uporabnik se odloči, ali bo omogočil varnostno kopiranje in obnovitev</translation>
<translation id="2183294522275408937">Ta nastavitev nadzira, kako pogosto zaklenjeni zaslon zahteva vnos gesla, če želi uporabnik naprej uporabljati hitro odklepanje. Ob vsakem odpiranju zaklenjenega zaslona se preveri čas, ki je pretekel od zadnjega vnosa gesla – če presega to vrednost, ob odpiranju zaklenjenega zaslona hitro odklepanje ne bo na voljo. Če se uporabnik zadrži pri zaklenjenem zaslonu dlje od tega časovnega obdobja, bo od uporabnika zahtevano geslo, ko naslednjič vnese napačno kodo ali znova odpre zaklenjeni zaslon, kar koli se zgodi prej.
Če je ta nastavitev konfigurirana, bodo morali uporabniki, ki uporabljajo hitro odklepanje, na zaklenjenem zaslonu vnesti geslo glede na to nastavitev.
Če ta nastavitev ni konfigurirana, bodo morali uporabniki, ki uporabljajo hitro odklepanje, na zaklenjenem zaslonu vnesti geslo vsak dan.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Ta pravilnik je zastarel v različici M61, uporabite EcryptfsMigrationStrategy.
Določa, kako naj deluje naprava, ki je bila dobavljena z ecryptfs in mora preiti na šifriranje ext4.
Če ta pravilnik nastavite na »DisallowArc«, bodo aplikacije za Android onemogočene za vse uporabnike naprave (vključno s tistimi, ki že imajo šifriranje ext4) in nobenemu uporabniku ne bo ponujena selitev s šifriranja ecryptfs na ext4.
Če ta pravilnik nastavite na »AllowMigration«, bo uporabnikom z domačimi imeniki ecryptfs po potrebi ponujena selitev na šifriranje ext4 (trenutno, ko je za napravo na voljo Android N).
Ta pravilnik se ne uporablja za aplikacije za kiosk – njihova selitev je opravljena samodejno. Če ta pravilnik ni nastavljen, bo naprava delovala, kot da bi bila izbrana možnost »DisallowArc«..</translation>
<translation id="2195032660890227692">Ta pravilnik je bil odstranjen v izdelku <ph name="PRODUCT_NAME" /> 68 in ga je zamenjal pravilnik <ph name="ARC_BR_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="219720814106081560">Če je ta pravilnik omogočen ali ni nastavljen (privzeto), bo uporabnik pozvan,
da dovoli zajem videa, razen za URL-je, nastavljene na seznamu
VideoCaptureAllowedUrls, za katere bo zajem dovoljen brez poziva uporabniku.
Če je ta pravilnik onemogočen, uporabnik ne bo nikoli pozvan, pri čemer bo zajem
videa na voljo samo URL-jem, konfiguriranim na seznamu VideoCaptureAllowedUrls.
Ta pravilnik vpliva na vse vrste videovhodov, in ne samo na vgrajeno kamero.</translation>
<translation id="2201555246697292490">Konfiguracija seznama dovoljenih za izvorno pošiljanje sporočil</translation>
<translation id="2204753382813641270">Nadzor samodejnega skrivanja police</translation>
<translation id="2208976000652006649">Parametri za iskalni URL, ki uporablja POST</translation>
<translation id="2214880135980649323">Če je ta pravilnik omogočen, je razširitvam, nameščenim s pravilnikom podjetja, dovoljeno uporabljati API za okolja za strojno opremo za podjetja.
Če je ta pravilnik onemogočen ali ni nastavljen, nobeni razširitvi ni dovoljeno uporabljati API-ja za okolja za strojno opremo za podjetja.
Ta pravilnik se uporablja tudi za razširitve komponent, kot je razširitev Hangout Services.</translation>
<translation id="2223598546285729819">Privzeta nastavitev obveščanja</translation>
<translation id="2231817271680715693">Uvoz zgodovine brskanja privzetega brskalnika ob prvem zagonu</translation>
<translation id="2236488539271255289">Nobenemu mestu ne dovoli nastavljanja lokalnih podatkov</translation>
<translation id="2240879329269430151">Omogoča nastavitev, ali je spletnim mestom dovoljeno prikazovati pojavna okna. Prikazovanje pojavnih oken je mogoče dovoliti ali zavrniti za vsa spletna mesta.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo uporabljen pravilnik »BlockPopups« in uporabnik ga bo lahko spremenil.</translation>
<translation id="2255326053989409609">Če to nastavitev omogočite, spletnim stranem preprečite dostop do grafičnega procesorja. Spletne strani ne morejo dostopati do API-ja WebGL, vtičniki pa ne morejo uporabiti API-ja Pepper 3D.
Če to nastavitev onemogočite ali je ne določite, spletnim stranem načeloma dovolite uporabo API-ja WebGL, vtičnikom pa API Pepper 3D. Privzete nastavitve brskalnika lahko še vedno določajo, da je treba za uporabo teh API-jev uporabiti argumente ukazne vrstice.
Če je pravilnik HardwareAccelerationModeEnabled onemogočen, se pravilnik Disable3DAPIs prezre in je enako, kot če je pravilnik Disable3DAPIs omogočen.</translation>
<translation id="2258126710006312594">Uporabnikom oddaljenega dostopa dovoli prenos datotek iz gostitelja in v njega</translation>
<translation id="2265214338421787313">Skrbnik lahko s tem pravilnikom določi, da lahko stran med razkladanjem prikazuje pojavna okna.
Če je ta pravilnik omogočen, je stranem med razkladanjem dovoljeno prikazovanje pojavnih oken.
Če je pravilnik onemogočen ali ni nastavljen, stranem med razkladanjem ni dovoljeno prikazovanje pojavnih oken, kar je v skladu s specifikacijo (https://html.spec.whatwg.org/#apis-for-creating-and-navigating-browsing-contexts-by-name).
Ta pravilnik bo odstranjen v različici Chrome 82.
Glejte https://www.chromestatus.com/feature/5989473649164288 .</translation>
<translation id="2269319728625047531">Omogočanje prikaza soglasja za sinhronizacijo med prijavo</translation>
<translation id="2274864612594831715">Ta pravilnik nastavi omogočanje navidezne tipkovnice kot vhodne naprave v sistemu Chrome OS. Uporabniki tega pravilnika ne morejo preglasiti.
 Če je pravilnik nastavljen na »true«, je zaslonska navidezna tipkovnica vedno omogočena.
Če je nastavljen na »false«, je zaslonska navidezna tipkovnica vedno onemogočena.
Če nastavite ta pravilnik, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti. Uporabniki bodo kljub temu še vedno lahko omogočili/onemogočili zaslonsko tipkovnico za ljudi s posebnimi potrebami, ki ima prednost pred navidezno tipkovnico, ki jo ureja ta pravilnik. Če želite nadzirati zaslonsko tipkovnico za ljudi s posebnimi potrebami, si oglejte pravilnik |VirtualKeyboardEnabled|.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je zaslonska tipkovnica sprva onemogočena, vendar jo lahko uporabnik kadar koli omogoči. Na odločanje o prikazu tipkovnice lahko vplivajo tudi hevristična pravila.</translation>
<translation id="2292084646366244343"><ph name="PRODUCT_NAME" /> lahko uporablja Googlovo spletno storitev za preverjanje črkovanja. Če je ta nastavitev omogočena, bo ta storitev vedno uporabljena. Če je ta nastavitev onemogočena, storitev ne bo nikoli uporabljena.
Preverjanje črkovanja je še vedno mogoče z uporabo prenesenega slovarja; ta pravilnik nadzira samo uporabo spletne storitve.
Če ta nastavitev ni nastavljena, lahko uporabniki izberejo, ali bo storitev preverjanja črkovanja uporabljena ali ne.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Predvajanje videoposnetkov v aplikacijah za Android se ne upošteva, tudi če je ta pravilnik nastavljen na <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Določi seznam omogočenih vtičnikov</translation>
<translation id="2303795211377219696">Omogočanje samodejnega izpolnjevanja za kreditne kartice</translation>
<translation id="2309390639296060546">Privzeta nastavitev geolokacije</translation>
<translation id="2327252517317514801">Opredelitev domen, ki smejo dostopati do storitve G Suite</translation>
<translation id="2356878440219553005">Določa pravilnik za upravljanje porabe energije za več načinov polnjenja akumulatorja.
Dinamično nadzirajte polnjenje akumulatorja, da zmanjšate njegovo izrabo zaradi obremenjenosti in podaljšate njegovo življenjsko dobo.
Če je izbran prilagojen način polnjenja akumulatorja, morate določiti DeviceBatteryChargeCustomStartCharging in DeviceBatteryChargeCustomStopCharging.
Če je ta pravilnik nastavljen, bo način polnjenja akumulatorja uporabljen, če ga naprava podpira.
Če ta pravilnik ni nastavljen, pravilnik pa je podprt v napravi, bo uporabljen standardni način polnjenja akumulatorja in uporabnik tega ne more spremeniti.
Opomba: če je določeno to: <ph name="DEVICE_ADVANCED_BATTERY_CHARGE_MODE_ENABLED_NAME" />, preglasi pravilnik.</translation>
<translation id="237494535617297575">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerim so določena spletna mesta, ki lahko prikazujejo obvestila.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultNotificationsSetting«, kadar je ta nastavljen, ali iz uporabnikove osebne konfiguracije, kadar pravilnik »DefaultImagesSetting« ni nastavljen.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Omogočanje zaklepanja preklopa zaslona iz mirovanja</translation>
<translation id="2411817661175306360">Opozorilo zaščite z geslom je izklopljeno</translation>
<translation id="2411919772666155530">Blokiraj obvestila na teh mestih</translation>
<translation id="2418507228189425036">Onemogoči shranjevanje zgodovine brskanja v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom preprečuje spreminjanje te nastavitve.
Če je ta nastavitev omogočena, se zgodovina brskanja ne shranjuje. Ta nastavitev prav tako onemogoča sinhronizacijo zavihkov.
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni nastavljena, se zgodovina brskanja shranjuje.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Omogoči dinamični način za <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom prepreči spreminjanje te nastavitve.
Če to nastavitev omogočite, je dinamični način za <ph name="PRODUCT_NAME" /> omogočen.
Če to nastavitev onemogočite, je dinamični način za <ph name="PRODUCT_NAME" /> onemogočen.
Če to nastavitev omogočite ali onemogočite, je uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če te nastavitve ne nastavite, se lahko uporabnik odloči, ali želi uporabljati to funkcijo.
Ta nastavitev je bila odstranjena iz programa <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29 in novejših različic.</translation>
<translation id="2433412232489478893">Ta pravilnik nadzira, ali je funkcija omrežnih naprav za skupno rabo datotek za izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" /> dovoljena za uporabnika.
Če ta pravilnik ni konfiguriran ali je omogočen, bodo uporabniki lahko uporabljali omrežne naprave za skupno rabo datotek.
Če je ta pravilnik onemogočen, uporabniki ne bodo mogli uporabljati omrežnih naprav za skupno rabo datotek.</translation>
<translation id="2438609638493026652">Omogoča poročanje Googlu o ključnih dogodkih pri namestitvi aplikacije za Android. Dogodki so zajeti samo za aplikacije, katerih namestitev je bila sprožena s pravilnikom.
Če je pravilnik omogočen, bodo dogodki zabeleženi.
Če je pravilnik onemogočen ali ni nastavljen, dogodki ne bodo zabeleženi.</translation>
<translation id="244317009688098048">Omogočanje bližnjičnih tipk, da se obide samodejna prijava.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na »True« in je lokalni račun v napravi konfiguriran tako, da pri samodejni prijavi ni zakasnitve, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> upošteva bližnjične tipke Ctrl + Alt + S, da obide samodejno prijavo in prikaz zaslona za prijavo.
Če je ta pravilnik nastavljen na »False«, samodejne prijave brez zakasnitve (če je konfigurirana) ni mogoče obiti.</translation>
<translation id="2454228136871844693">Optimizacija za stabilnost.</translation>
<translation id="2463034609187171371">Omogočanje šifrirnih zbirk DHE v protokolu TLS</translation>
<translation id="2463365186486772703">Območne nastavitve programa</translation>
<translation id="2466131534462628618">Prestrezni portal za preverjanje pristnosti prezre strežnik proxy</translation>
<translation id="2471748297300970300">Če je onemogočen, preprečuje prikazovanje varnostnih opozoril, ko je Chrome zagnan z nekaterimi morebitno nevarnimi zastavicami »command-line«.
Če je omogočen ali ni nastavljen, so varnostna opozorila prikazana, ko se za zagon Chroma uporabijo nekatere zastavice »command-line«.
V sistemu Windows je ta pravilnik na voljo samo v primerkih, ki so pridruženi v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />, ali primerkih s sistemom Windows 10 Pro ali Enterprise, ki so včlanjeni v upravljanje naprav.</translation>
<translation id="2482676533225429905">Izvorno pošiljanje sporočil</translation>
<translation id="2483146640187052324">Predvidevaj omrežna dejanja v kateri koli omrežni povezavi</translation>
<translation id="2484208301968418871">Ta pravilnik nadzira uporabo filtra URL-jev SafeSites.
Ta filter uporablja API Google Safe Search za ugotavljanje, ali so URL-i pornografski ali ne.
Če ta pravilnik ni konfiguriran ali nastavljen na »Ne filtriraj spletnih mest za vsebino za odrasle«, spletna mesta ne bodo filtrirana.
Če je ta pravilnik nastavljen na »Filtriraj vrhnja spletna mesta za vsebino za odrasle«, bodo spletna mesta, klasificirana kot pornografska, filtrirana.</translation>
<translation id="2486371469462493753">Onemogoča uveljavljanje zahtev pravilnika o preglednosti potrdila za navedene URL-je.
Ta pravilnik omogoča, da potrdila za imena gostiteljev v navedenih URL-jih niso razkrita na podlagi pravilnika o preglednosti potrdila. To omogoča nadaljnjo uporabo potrdil, ki bi bila sicer obravnavana, kot da niso zaupanja vredna, ker niso bila ustrezno javno razkrita, vendar otežuje odkrivanje neustrezno izdanih potrdil za te gostitelje.
Vzorec URL-ja je oblikovan v skladu s tem: https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Glede na to, da so potrdila za dano ime gostitelja veljavna neodvisno od sheme, vrat ali poti, se upošteva samo del URL-ja z imenom gostitelja. Gostitelji z nadomestnimi znaki niso podprti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo vsako potrdilo, ki mora biti razkrito na podlagi pravilnika o preglednosti potrdila, obravnavano, kot da ni zaupanja vredno, če ne bo razkrito skladno s pravilnikom o preglednosti potrdila.</translation>
<translation id="2488010520405124654">Omogočanje poziva za konfiguracijo omrežja v stanju brez povezave.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na »True« in je lokalni račun v
napravi konfiguriran tako, da pri samodejni prijavi ni zakasnitve, naprava pa nima dostopa do interneta, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prikaže poziv za konfiguracijo omrežja.
Če je ta pravilnik nastavljen na »False«, se namesto poziva za konfiguracijo omrežja prikaže sporočilo o napaki.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Vedno samodejno skrij polico</translation>
<translation id="2514328368635166290">Določa URL ikone priljubljene strani privzetega ponudnika iskanja.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, ikona za ponudnika iskanja ne bo prikazana.
Ta pravilnik velja le, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Omogoča tiskanje v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom prepreči spreminjanje te nastavitve.
Če je ta nastavitev omogočena ali ni nastavljena, lahko uporabniki tiskajo.
Če je ta nastavitev onemogočena, uporabniki v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne morejo tiskati. Tiskanje je onemogočeno v meniju ključa, razširitvah, aplikacijah JavaScript itn. Tiskanje je še vedno mogoče prek vtičnikov, ki pri tiskanju zaobidejo <ph name="PRODUCT_NAME" />. Nekatere aplikacije Flash imajo na primer možnost tiskanja v priročnem meniju, česar ta pravilnik ne obsega.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Omogočanje predvajanje zvoka</translation>
<translation id="2521581787935130926">Prikaz bližnjice za aplikacije v vrstici z zaznamki</translation>
<translation id="2529659024053332711">Omogoča, da določite način delovanja ob zagonu.
Če izberete »Odpri nov zavihek s povezavami«, se bo ob vsakem zagonu brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /> odprl nov zavihek s povezavami.
Če izberete »Obnovi zadnjo sejo« se bodo znova odprli URL-ji, ki so bili odprti ob zadnjem zaprtju brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" />, seja brskanja pa bo obnovljena, kakršno ste zapustili.
Če izberete to možnost, onemogočite nekatere nastavitve, ki so odvisne od sej ali ki izvedejo dejanja ob zapiranju (na primer brisanje podatkov brskanja ob zaprtju ali sejni piškotki).
Če izberete »Odpri seznam URL-jev«, bo odprt seznam »URL-jev za odpiranje ob zagonu«, ko uporabnik zažene brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če omogočite to nastavitev, je uporabniki v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če onemogočite to nastavitev, je enako, kot če je ne konfigurirate. Uporabnik jo v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> še vedno lahko spremeni.
Ta pravilnik je na voljo samo v primerkih s sistemom Windows, ki so pridruženi v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />, ali primerkih s sistemom Windows 10 Pro ali Enterprise, ki so včlanjeni v upravljanje naprav.</translation>
<translation id="2529880111512635313">Konfiguriranje seznama vsiljenih namestitev aplikacij in razširitev</translation>
<translation id="253135976343875019">Časovni zamik opozorila o nedejavnosti ob napajanju iz električnega omrežja</translation>
<translation id="2536525645274582300">Uporabnik se odloči, ali bodo omogočene Googlove lokacijske storitve</translation>
<translation id="254653220329944566">Omogoča poročanje v oblaku brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2548572254685798999">Sporočanje podatkov o Varnem brskanju</translation>
<translation id="2550593661567988768">Samo enostransko tiskanje</translation>
<translation id="2552966063069741410">Časovni pas</translation>
<translation id="2562339630163277285">Določa URL iskalnika, ki se uporablja za prikaz rezultatov dinamičnega iskanja. URL mora vsebovati niz »<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />«, ki ga bo ob času poizvedbe nadomestilo besedilo, ki ga je uporabnik vnesel do takrat.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, ne bo prikazan noben rezultat dinamičnega iskanja.
Googlov URL za rezultate dinamičnega iskanja je mogoče določiti kot: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Ta pravilnik velja le, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="2569647487017692047">Če je ta pravilnik onemogočen, bo sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> onemogočil Bluetooth in ga uporabnik ne bo mogel znova omogočiti.
Če je ta pravilnik omogočen ali ni nastavljen, bo uporabnik lahko Bluetooth po želji omogočil ali onemogočil.
Če je ta pravilnik nastavljen, ga uporabnik ne more spremeniti ali preglasiti.
Ko omogočite Bluetooth, se mora uporabnik odjaviti in znova prijaviti, da bodo spremembe izvedene (če Bluetooth onemogočite, tega uporabniku ni treba storiti).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Omogoči ali onemogoči strežnik proxy za stiskanje podatkov in uporabnikom prepreči spreminjanje te nastavitve.
Če omogočite ali onemogočite to nastavitev, je uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo lahko uporabnik sam izbiral, ali želi uporabiti funkcijo strežnika proxy za stiskanje podatkov.</translation>
<translation id="257788512393330403">Vnos gesla je obvezen vsakih 6 ur</translation>
<translation id="2586162458524426376">
Ta pravilnik se nanaša na zaslon za prijavo. Oglejte si tudi pravilnik <ph name="ISOLATE_ORIGINS_POLICY_NAME" />, ki se nanaša na uporabniško sejo.
Če je pravilnik omogočen, se bo vsak naveden izvor s seznama, ločenega z vejicami, izvajal v svojem procesu. S tem bodo osamljeni tudi izvori, ki jih navedejo poddomene; če na primer navedete https://example.com/, bo kot del spletnega mesta https://example.com/ osamljeno tudi spletno mesto https://foo.example.com/.
Če pravilnik ni konfiguriran ali je onemogočen, se bodo za zaslon za prijavo uporabljale privzete nastavitve okolja glede osamitve spletnih mest.
</translation>
<translation id="2587719089023392205">Nastavi <ph name="PRODUCT_NAME" /> za privzeti brskalnik</translation>
<translation id="2592091433672667839">Trajanje nedejavnosti, preden se v maloprodajnem načinu na zaslonu za prijavo pokaže ohranjevalnik zaslona</translation>
<translation id="2592162121850992309">Če je ta pravilnik omogočen ali ni nastavljen, bo strojno pospeševanje omogočeno, razen če je določena funkcija GPE-ja na seznamu blokiranih.
Če je ta pravilnik onemogočen, bo strojno pospeševanje onemogočeno.</translation>
<translation id="2596260130957832043">Nadzira, ali je omogočeno preverjanje pristnosti NTLMv2.
Vse novejše različice strežnikov Samba in Windows podpirajo NTLMv2. To onemogočite samo za združljivost s prejšnjimi različicami, saj je v tem primeru zmanjšana varnost preverjanja pristnosti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se uporabi privzeta vrednost in je preverjanje pristnosti NTLMv2 omogočeno.</translation>
<translation id="26023406105317310">Konfiguriranje računov za Kerberos</translation>
<translation id="2604182581880595781">Konfiguriranje pravilnikov, povezanih z omrežnimi napravami za skupno rabo datotek.</translation>
<translation id="2623014935069176671">Čakanje na začetno dejavnost uporabnika</translation>
<translation id="262740370354162807">Omogoča pošiljanje dokumentov v storitev <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2627554163382448569">Posreduje konfiguracije za tiskalnike v podjetjih.
Ta pravilnik vam omogoča, da posredujete konfiguracije tiskalnikov napravam z operacijskim sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Oblika je enaka obliki imenika NativePrinters, z dodatnim obveznim poljem »id« ali »guid« na tiskalnik zaradi dodajanja na seznam dovoljenih ali nedovoljenih.
Velikost datoteke ne sme presegati 5 MB in mora biti kodirana v obliki JSON. Ocenjuje se, da je datoteka, ki vsebuje približno 21.000 tiskalnikov, kodirana kot datoteka velikosti 5 MB. Za preverjanje celovitosti se uporablja kriptografska zgoščevalna vrednost.
Datoteka se prenese in shrani v predpomnilnik. Ob vsaki spremembi URL-ja ali zgoščevalne vrednosti se znova prenese.
Če je ta pravilnik nastavljen, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prenese datoteko s konfiguracijami tiskalnikov in omogoči, da so tiskalniki na voljo skladno s pravilniki <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> in <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Če nastavite ta pravilnik, ga uporabniki ne bodo mogli spremeniti ali preglasiti.
Ta pravilnik ne vpliva na to, ali lahko uporabniki konfigurirajo tiskalnike v posameznih napravah. Namenjen je kot dopolnilo konfiguracijam tiskalnikov, ki jih opravijo posamezni uporabniki.
</translation>
<translation id="2633084400146331575">Vklop izgovorjave</translation>
<translation id="2646290749315461919">Omogoča nastavitev, ali lahko spletna mesta sledijo uporabnikovi fizični lokaciji. Sledenje uporabnikovi fizični lokaciji je lahko privzeto dovoljeno, privzeto zavrnjeno ali pa je lahko uporabnik vprašan vsakič, ko spletno mesto zahteva fizično lokacijo.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo uporabljen pravilnik »AskGeolocation« in uporabnik ga bo lahko spremenil.</translation>
<translation id="2647069081229792812">Omogoči ali onemogoči urejanje zaznamkov</translation>
<translation id="2649896281375932517">Odločijo naj se uporabniki</translation>
<translation id="2650049181907741121">Dejanje, ki naj se izvede, ko uporabnik zapre pokrov</translation>
<translation id="2655233147335439767">Določa URL iskalnika, ki se uporablja pri privzetem iskanju. URL mora vsebovati niz »<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />«, ki ga bodo ob času poizvedbe nadomestili izrazi, ki jih išče uporabnik.
Googlov URL za iskanje je mogoče določiti kot: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Ta možnost mora biti nastavljena, ko je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«, in bo veljala samo v tem primeru.</translation>
<translation id="2659019163577049044">Če je ta nastavitev omogočena, bo uporabnikom dovoljeno, da v napravah nastavijo sinhroniziranje sporočil SMS med telefoni in Chromebooki. Upoštevajte: če je ta pravilnik dovoljen, morajo uporabniki to funkcijo izrecno omogočiti, in sicer tako, da opravijo postopek nastavitve. Ko ga opravijo, bodo uporabniki lahko pošiljali in prejemali sporočila SMS v Chromebookih.
Če je ta nastavitev onemogočena, uporabnikom ne bo dovoljeno nastaviti sinhroniziranja sporočil SMS.
Če ta pravilnik ni nastavljen, funkcije privzeto ni dovoljeno uporabljati upravljanim uporabnikom, dovoljeno pa jo je uporabljati uporabnikom, ki niso upravljani.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Nikoli ne uporabi proxyja</translation>
<translation id="2672012807430078509">Nadzira omogočanje protokola NTLM kot protokola za preverjanje pristnosti vpetih datotečnih sredstev SMB v skupni rabi</translation>
<translation id="267596348720209223">Določa kodiranja znakov, ki jih podpira ponudnik iskanja. Kodiranja so imena kodnih strani, na primer UTF-8, GB2312 in ISO-8859-1. Poskusi uporabe potekajo po navedenem vrstnem redu.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, bo uporabljena privzeta nastavitev, ki je UTF-8.
Ta pravilnik velja le, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="268577405881275241">Omogoči funkcijo stiskanja podatkov v strežniku proxy</translation>
<translation id="2693108589792503178">Konfigurirajte URL za spremembo gesla.</translation>
<translation id="2694143893026486692">Zasidrana lupa je omogočena</translation>
<translation id="2706708761587205154">Omogočanje tiskanja samo s kodo PIN</translation>
<translation id="2710534340210290498">Če je ta pravilnik onemogočen, uporabniki ne bodo mogli zakleniti zaslona (mogoča bo samo odjava iz uporabniške seje). Če je ta nastavitev omogočena ali ni nastavljena, bodo lahko zaslon zaklenili uporabniki, ki so preverili pristnost z geslom.</translation>
<translation id="2731627323327011390">Onemogočanje uporabe potrdil sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> aplikacijam ARC</translation>
<translation id="2742843273354638707">Skrivanje aplikacije Spletna trgovina Chrome in povezave v nogi na novem zavihku s povezavami in v zaganjalniku aplikacij v sistemu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Če je ta pravilnik nastavljen na »True«, so ikone skrite.
Če je ta pravilnik nastavljen na »False« ali ni konfiguriran, so ikone vidne.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Registracija rutin za obravnavo protokola</translation>
<translation id="2746016768603629042">Ta pravilnik je zastarel, namesto tega uporabite pravilnik »DefaultJavaScriptSetting«.
Uporabiti ga je mogoče za onemogočen JavaScript v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če je ta nastavitev onemogočena, spletne strani ne morejo uporabljati JavaScripta in uporabnik te vrednosti ne more spremeniti.
Če je ta nastavitev omogočena ali ni nastavljena, lahko spletne strani uporabljajo JavaScript, toda uporabnik lahko to nastavitev spremeni.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Omejitev obsega lokalnih vrat UDP, ki jih uporablja tehnologija WebRTC</translation>
<translation id="2757054304033424106">Vrste razširitev/aplikacij, katerih namestitev je dovoljena</translation>
<translation id="2758084448533744848">Določa uveljavljen časovni pas, ki se uporablja za napravo. Če je ta pravilnik nastavljen, uporabniki v napravi ne morejo preglasiti določenega časovnega pasu. Če je vnesena neveljavna vrednost, je pravilnik kljub temu aktiviran s časovnim pasom »GMT«. Če je naveden prazen niz, je pravilnik prezrt.
Če se ta pravilnik ne uporablja, se uporablja trenutno aktivni časovni pas, uporabniki pa ga lahko spremenijo.
Nove naprave imajo na začetku nastavljen časovni pas »ameriški/tihomorski«.
Oblika vrednosti je v skladu z imeni časovnih pasov v zbirki podatkov o časovnih pasovih IANA (glejte »https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database«). Veliko časovnih pasov je mogoče navesti kot »celina/vele_mesto« ali »ocean/vele_mesto«.
Če nastavite ta pravilnik, je v celoti onemogočeno samodejno določanje časovnega pasu glede na lokacijo naprave. Preglasi tudi pravilnik SystemTimezoneAutomaticDetection.</translation>
<translation id="2759224876420453487">Nadzor vedenja uporabnikov v večprofilni seji</translation>
<translation id="2761483219396643566">Časovni zamik opozorila o nedejavnosti ob napajanju iz akumulatorja</translation>
<translation id="2762164719979766599">Določa seznam lokalnih računov za napravo, ki bodo prikazani na zaslonu za prijavo.
Vsak vnos na seznamu določa identifikator, ki se uporablja interno za razlikovanje med lokalnimi računi za napravo.</translation>
<translation id="2769952903507981510">Nastavitev zahtevanega imena domene za dostop do oddaljenih gostiteljev</translation>
<translation id="2783078941107212091">Omogočanje priporočil aplikacij v ničelnem stanju iskalnega polja v zaganjalniku.
Če je ta pravilnik omogočen, so priporočila aplikacij morda prikazana v iskanju ničelnega stanja.
Če ta pravilnik ni omogočen, priporočila aplikacij niso prikazana v iskanju ničelnega stanja.
Če nastavite ta pravilnik, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je za upravljane naprave privzeta nastavitev »False«.</translation>
<translation id="2787173078141616821">Poročanje podatkov o stanju Androida</translation>
<translation id="2799297758492717491">Dovoli samodejno predvajanje predstavnosti na seznamu dovoljenih vzorcev URL</translation>
<translation id="2801155097555584385">Nastavitev prilagojene točke začetka polnjenja akumulatorja v odstotkih</translation>
<translation id="2801230735743888564">Uporabnikom dovoli igranje skrite igre z dinozavrom, ko je naprava brez internetne povezave.
Če je ta pravilnik onemogočen, uporabniki ne bodo mogli igrati skrite igre z dinozavrom, ko je naprava brez internetne povezave. Če je nastavitev omogočena, bodo uporabniki lahko igrali igro. Če ta pravilnik ni nastavljen, uporabniki igre ne bodo mogli igrati v včlanjenem OS Chrome, lahko pa jo bodo igrali v drugih okoliščinah.</translation>
<translation id="2802085784857530815">Omogoča nadziranje, ali uporabniki lahko dostopajo do tiskalnikov, ki niso od podjetja.
Če je pravilnik omogočen ali sploh ni nastavljen, lahko uporabniki dodajajo, konfigurirajo in tiskajo s svojimi izvornimi tiskalniki.
Če je pravilnik onemogočen, uporabniki ne morejo dodajati ali konfigurirati svojih izvornih tiskalnikov. Prav tako ne morejo tiskati z že konfiguriranimi izvornimi tiskalniki.
</translation>
<translation id="2805707493867224476">Dovoli vsem mestom, da pokažejo pojavna okna</translation>
<translation id="2808013382476173118">Omogoča uporabo strežnikov STUN, ko oddaljeni odjemalci poskušajo vzpostaviti zvezo s tem računalnikom.
Če je ta nastavitev omogočena, lahko oddaljeni odjemalci odkrijejo te računalnike in se povežejo z njimi, tudi če jih ločuje požarni zid.
Če je ta nastavitev onemogočena in izhodne povezave UDP filtrira požarni zid, bo ta računalnik dovolil samo povezave iz odjemalskih računalnikov v lokalnem omrežju.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo nastavitev omogočena.</translation>
<translation id="2813281962735757923">Ta pravilnik nadzira obdobja, med katerimi napravi s sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ni samodejno dovoljeno preverjati, ali so na voljo posodobitve.
Če je ta pravilnik nastavljen na seznam časovnih intervalov, ki ni prazen:
Naprave med določenimi časovnimi intervali ne bodo mogle samodejno preveriti, ali so na voljo posodobitve. Na naprave, ki jih je treba povrniti v prejšnje stanje ali ki uporabljajo nižjo različico operacijskega sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> od najnižje zahtevane, zaradi morebitnih varnostnih težav ta pravilnik ne bo vplival. Poleg tega ta pravilnik ne bo blokiral zahtev za preverjanje, ali so na voljo posodobitve, ki jih izvedejo uporabniki ali skrbniki.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali ne vsebuje časovnih intervalov:
Ta pravilnik ne bo blokiral samodejnih preverjanj, ali so na voljo posodobitve, vendar jih bodo morda blokirali drugi pravilniki. Ta funkcija je omogočena samo v napravah Chrome, ki so konfigurirane kot kioski s samodejnim zagonom. Drugih naprav ta pravilnik ne bo omejeval.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Lokacija registra sistema Windows za odjemalce s sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Omogoči način brez beleženja zgodovine</translation>
<translation id="2836621397261130126">Določa, ali se upošteva odobritev pravilnika KDC za odločanje, ali naj se delegirajo vstopnice za <ph name="KERBEROS" />.
Če je ta pravilnik omogočen, preverjanje pristnosti HTTP upošteva nastavitve odobritev s pravilnikom KDC, torej Chrome poverilnice delegira samo, če KDC na vstopnici storitve nastavi <ph name="OK_AS_DELEGATE" />. Več informacij je na voljo na https://tools.ietf.org/html/rfc5896.html. Storitev se mora ujemati tudi s pravilnikom »AuthNegotiateDelegateWhitelist«.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je onemogočen, se pravilnik KDC v podprtih okoljih prezre in se upošteva samo pravilnik »AuthNegotiateDelegateWhitelist«.
V sistemu Windows se vedno upošteva pravilnik KDC.</translation>
<translation id="283695852388224413">Če je ta pravilnik nastavljen, se uveljavi konfigurirana največja dovoljena dolžina kode PIN. Vrednost 0 ali manj pomeni brez največje dovoljene dolžine; v tem primeru lahko uporabnik nastavi kodo PIN poljubne dolžine. Če je ta nastavitev manjša od <ph name="PIN_UNLOCK_MINIMUM_LENGTH_POLICY_NAME" />, vendar večja od 0, je največja dovoljena dolžina enaka najmanjši dovoljeni dolžini.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se ne uveljavi največja dovoljena dolžina.</translation>
<translation id="2838830882081735096">Prepoved selitve podatkov in ARC-ja</translation>
<translation id="2839294585867804686">Nastavitve omrežnih naprav za skupno rabo datotek</translation>
<translation id="2840269525054388612">Določa tiskalnike, ki jih uporabnik lahko uporablja.
Ta pravilnik se uporablja samo, če je za pravilnik <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> izbrana možnost <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />.
Če se uporablja ta pravilnik, so uporabniku na voljo samo tiskalniki z ID-ji, ki se ujemajo z vrednostmi v tem pravilniku. ID-ji morajo ustrezati polju »id« ali »guid« v datoteki, določeni v pravilniku <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="2842152347010310843">Nadzira seznam dovoljenih vzorcev URL-jev, za katere je samodejno predvajanje vedno omogočeno.
Če je samodejno predvajanje omogočeno, se lahko v izdelku <ph name="PRODUCT_NAME" /> videoposnetki predvajajo samodejno (brez soglasja uporabnika) z zvočno vsebino.
Tehnični podatki veljavnega vzorca URL-ja so:
– [*.]domain.tld (ujema se z domain.tld in vsemi poddomenami)
– host (ujema se s točnim imenom gostitelja)
– scheme://host:port (podprte sheme: http, https)
– scheme://[*.]domain.tld:port (podprte sheme: http, https)
– file://path (pot mora biti absolutna pot, ki se začne z »/«)
– a.b.c.d (ujema se s točnim naslovom IP po protokolu IPv4)
– [a:b:c:d:e:f:g:h] (ujema se s točnim naslovom IP po protokolu IPv6)
Če je pravilnik AutoplayAllowed nastavljen na »True«, ta pravilnik ne bo učinkoval.
Če je pravilnik AutoplayAllowed nastavljen na »False«, bo za vzorce URL-jev, nastavljene v tem pravilniku, predvajanje še vedno dovoljeno.
Upoštevajte: če se izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" /> izvaja in se ta pravilnik spremeni, bo uveljavljen samo za novo odprte zavihke. Nekateri zavihki bodo zato morda še vedno delovali po starem.</translation>
<translation id="284288632677954003">URL datoteke XML z URL-ji, ki naj nikoli ne sprožijo preklopa brskalnika.</translation>
<translation id="285480231336205327">Omogoči visokokontrastni način</translation>
<translation id="2854919890879212089">Povzroči, da <ph name="PRODUCT_NAME" /> kot privzeto možnost v predogledu tiskanja uporabi sistemsko privzet tiskalnik namesto nazadnje uporabljenega tiskalnika.
Če onemogočite to nastavitev ali ne nastavite vrednosti, predogled tiskanja kot privzeti cilj uporabi nazadnje uporabljeni tiskalnik.
Če omogočite to nastavitev, predogled tiskanja kot privzeti cilj uporabi privzeti tiskalnik operacijskega sistema.</translation>
<translation id="285627849510728211">Nastavitev dnevne konfiguracije naprednega načina polnjenja akumulatorja</translation>
<translation id="2856674246949497058">Povrnite na ciljno različico in ostanite na njej, če je različica operacijskega sistema novejša kot ciljna. Med postopkom izvedite Powerwash.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Zaustavitev</translation>
<translation id="2873651257716068683">Preglasi privzeto velikost tiskanih strani. Če velikost strani ni na voljo, je ta pravilnik prezrt.</translation>
<translation id="2874209944580848064">Opomba glede naprav s sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, ki podpirajo aplikacije za Android:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Onemogoči iskanje CNAME pri pogajanju o preverjanju pristnosti Kerberos</translation>
<translation id="2890645751406497668">Samodejno odobravanje dovoljenj tem spletnim mestom za povezovanje z napravami USB z danimi ID-ji ponudnikov storitev in izdelkov.</translation>
<translation id="2892414556511568464">Omeji obojestransko tiskanje. Če pravilnik ni nastavljen ali je nabor prazen, ni omejitve.</translation>
<translation id="2893546967669465276">Pošiljanje sistemskih dnevnikov v strežnik za upravljanje</translation>
<translation id="2899002520262095963">Aplikacije za Android lahko uporabljajo omrežne konfiguracije in potrdila overitelja potrdil, nastavljena s tem pravilnikom, vendar nimajo dostopa do nekaterih možnosti konfiguracij.</translation>
<translation id="290002216614278247">Omogoča zaklepanje uporabnikove seje glede na čas odjemalca ali omejitev uporabe v dnevu.
|time_window_limit| določa dnevno obdobje, v katerem je uporabnikova seja zaklenjena. Podpiramo samo eno pravilo za vsak dan v tednu, zato se polje |entries| morda razlikuje v velikosti od 0 do 7. |starts_at| in |ends_at| sta začetek in konec omejitve obdobja; če je |ends_at| manjši od |starts_at|, se |time_limit_window| konča naslednji dan. |last_updated_millis| je časovni žig časa UTC za zadnji čas, ko je bil ta vnos posodobljen. Poslan je kot niz, ker časovnega žiga ni mogoče spraviti v celo število.
|time_usage_limit| določa omejitev dnevne uporabe. Ko jo uporabnik doseže, se uporabnikova seja zaklene. Za vsak dan v tednu je na voljo lastnost, ki jo nastavite le, če je za ta dan aktivna omejitev. |usage_quota_mins| določa, koliko časa v dnevu je mogoče uporabljati upravljano napravo, |reset_at| pa določa čas, ko se omejitev uporabe znova začne meriti od nič. Privzeta vrednost za |reset_at| je polnoč ({'hour': 0, 'minute': 0}). |last_updated_millis| je časovni žig časa UTC za zadnji čas, ko je bil ta vnos posodobljen. Poslan je kot niz, ker časovnega žiga ni mogoče spraviti v celo število..
|overrides| je na voljo za začasno razveljavitev enega ali več prejšnjih pravil.
* Če nista aktivna ne time_window_limit ne time_usage_limit, je za zaklepanje naprave mogoče uporabiti |LOCK|.
* |LOCK| začasno zaklene uporabnikovo sejo, dokler se ne začne naslednji time_window_limit ali time_usage_limit.
* |UNLOCK| odklene uporabnikovo sejo, ki jo zaklene time_window_limit ali time_usage_limit.
|created_time_millis| je časovni žig časa UTC za ustvarjanje preglasitve. Poslan je kot niz, ker časovnega žiga ni mogoče spraviti v celo število. Uporabi se za določitev, ali se ta preglasitev še vedno uporabi. Če se je trenutno aktivna funkcija za omejitev časa (časovna omejitev uporabe ali omejitev časovnega obdobja) začela po ustvarjanju preglasitve, se ne izvaja. Če je bila preglasitev ustvarjena pred zadnjo spremembo aktivne omejitve time_window_limit ali aktivnega obdobja time_usage_window, se ne uporablja.
Morda je poslanih več preglasitev. Uporabi se najnovejši veljavni vnos.</translation>
<translation id="2901725272378498025">Omogočanje varnostnih opozoril za zastavice »command-line«</translation>
<translation id="2905984450136807296">Življenjska doba predpomnjenja podatkov za preverjanje pristnosti</translation>
<translation id="2906874737073861391">Seznam razširitev AppPack</translation>
<translation id="2907992746861405243">Nadzira, kateri tiskalniki iz pravilnika <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> so na voljo uporabnikom.
Določa, kateri pravilnik o dostopu se uporablja za konfiguracijo tiskalnikov v velikem obsegu. Če je izbrana možnost <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, so prikazani vsi tiskalniki. Če je izbrana možnost <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, se omeji dostop do določenih tiskalnikov s pravilnikom <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />. Če je izbrana možnost <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, pravilnik <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> določa samo tiste tiskalnike, ki jih je mogoče izbrati.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se predvideva uporaba pravilnika <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />.
</translation>
<translation id="2908277604670530363">Največje dovoljeno število hkratnih povezav s strežnikom proxy</translation>
<translation id="2952347049958405264">Omejitve:</translation>
<translation id="2956777931324644324">Ta pravilnik se ne uporablja od uveljavitve različice brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /> 36.
Določa, ali mora biti razširitev za potrdila, domensko vezana na TLS, omogočena.
Ta nastavitev se uporablja, da se razširitev za potrdila, domensko vezana na TLS, omogoči za preskušanje. Ta poskusna nastavitev bo v prihodnosti odstranjena.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Ne dovoli nobenemu spletnemu mestu zahtevanja dostopa do naprav Bluetooth prek API-ja za Web Bluetooth</translation>
<translation id="2957513448235202597">Vrsta računa za preverjanje pristnosti z razširitvijo <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /></translation>
<translation id="2959469725686993410">Vedno pošlji dostopne točke Wi-Fi v strežnik pri določanju časovnega pasu</translation>
<translation id="2959898425599642200">Pravila, kdaj se obide proxy</translation>
<translation id="2960128438010718932">Produkcijski razpored za uveljavljanje nove posodobitve</translation>
<translation id="2960691910306063964">Omogočanje ali onemogočanje preverjanja pristnosti brez kode PIN za gostitelje za oddaljeni dostop</translation>
<translation id="2976002782221275500">Določa trajanje uporabnikove nedejavnosti, po preteku katere se zaslon zatemni, če se napaja iz akumulatorja.
Če je pravilnik nastavljen na vrednost nad nič, določa, koliko časa mora biti uporabnik nedejaven, preden <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zatemni zaslon.
Če je pravilnik nastavljen na vrednost nič, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne zatemni zaslona, ko uporabnik postane nedejaven.
Če pravilnik ni nastavljen, se uporabi privzeto trajanje.
Vrednost pravilnika naj bo navedena v milisekundah. Vrednosti morajo biti manjše ali enake kot časovni zamik izklopa zaslona (če je nastavljen) in časovnik zamik nedejavnosti.</translation>
<translation id="2977997796833930843">Upoštevajte, da je ta pravilnik zastarel in bo v prihodnosti odstranjen.
Ta pravilnik določa rezervno vrednost za podrobnejša pravilnika <ph name="IDLE_ACTION_AC_POLICY_NAME" /> in <ph name="IDLE_ACTION_BATTERY_POLICY_NAME" />. Če je ta pravilnik nastavljen, se njegova vrednost uporabi, kadar ni nastavljen ustrezen podrobnejši pravilnik.
Če ta pravilnik ni nastavljen, to ne vpliva na delovanje podrobnejših pravilnikov.</translation>
<translation id="2987155890997901449">Omogočanje ARC-ja</translation>
<translation id="2987227569419001736">Nadzor uporabe API-ja za Web Bluetooth</translation>
<translation id="2990018289267778247">Če je pravilnik nastavljen na »true«, so možnosti funkcij za ljudi s posebnimi potrebami vedno prikazane v meniju sistemske vrstice.
Če je pravilnik nastavljen na »false«, možnosti funkcij za ljudi s posebnimi potrebami niso prikazane v meniju sistemske vrstice.
Če nastavite ta pravilnik, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, možnosti funkcij za ljudi s posebnimi potrebami niso prikazane v meniju sistemske vrstice, vendar lahko uporabniki nastavijo, da so možnosti funkcij za ljudi s posebnimi potrebami prikazane prek strani z nastavitvami.
Če so omogočene funkcije za ljudi s posebnimi potrebami (na druge načine, na primer s kombinacijo tipk), so možnosti funkcij za ljudi s posebnimi potrebami vedno prikazane v meniju sistemske vrstice.</translation>
<translation id="3011301228198307065">Konfigurira privzeti URL domače strani za brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom prepreči, da bi ga spreminjali.
Domača stran je stran, ki se odpre ob kliku gumba »Domača stran«. Strani, ki se odprejo ob zagonu, določajo pravilniki RestoreOnStartup.
Vrsta začetne strani je lahko določena z URL-jem, ki ga navedete tukaj, ali nastavljena na nov zavihek s povezavami. Če izberete nov zavihek s povezavami, ta pravilnik nima vpliva.
Če omogočite to nastavitev, uporabniki ne bodo mogli spremeniti URL-ja domače strani za brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" />, lahko pa kot domačo stran še vedno izberejo nov zavihek s povezavami.
Če tega pravilnika ne nastavite, bo lahko uporabnik sam izbral domačo stran, če ni nastavljen tudi pravilnik HomepageIsNewTabPage.
URL mora imeti standardno shemo, kot je »http://primer.com« ali »https://primer.com«.
Ta pravilnik je na voljo samo v primerkih s sistemom Windows, ki so pridruženi v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />, ali primerkih s sistemom Windows 10 Pro ali Enterprise, ki so včlanjeni v upravljanje naprav.</translation>
<translation id="3016255526521614822">Uvrščanje aplikacij za zapiske, ki so omogočene na zaklenjenem zaslonu sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, na seznam dovoljenih</translation>
<translation id="3021562480854470924">Število mejnikov, za katere je dovoljena povrnitev</translation>
<translation id="3023572080620427845">URL datoteke XML, ki vsebuje URL-je, ki naj se naložijo v nadomestnem brskalniku.</translation>
<translation id="3030000825273123558">Omogoči pošiljanje podatkov</translation>
<translation id="3033660238345063904">Tu lahko določite URL strežnika proxy.
Ta pravilnik velja le, če ste v »Izberite, kako določiti nastavitve strežnika proxy« izbrali ročne nastavitve strežnika proxy in če pravilnik <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" /> ni bil določen.
Če ste za nastavitve pravilnikov za strežnik proxy izbrali drug način, tega pravilnika ne nastavljajte.
Več o drugih možnostih in podrobnejše primere najdete na:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="3034580675120919256">Omogoča nastavitev, ali lahko spletna mesta izvajajo JavaScript. Izvajanje JavaScripta je lahko dovoljeno ali zavrnjeno za vsa spletna mesta.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo omogočen pravilnik »AllowJavaScript«, uporabnik pa ga bo lahko spremenil.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Nadaljuj izvajanje programov v ozadju, ko je <ph name="PRODUCT_NAME" /> zaprt</translation>
<translation id="3046192273793919231">Pošiljanje omrežnih paketov v strežnik za upravljanje zaradi spremljanja stanja povezave</translation>
<translation id="3047732214002457234">Nadzor, kako Chromovo čiščenje sporoča podatke Googlu</translation>
<translation id="304775240152542058">Ta pravilnik nadzira parametre ukazne vrstice za zagon nadomestnega brskalnika.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se kot parameter ukazne vrstice posreduje samo URL.
Če je ta pravilnik nastavljen na seznam nizov, je vsak niz posredovan nadomestnemu brskalniku kot ločen parameter ukazne vrstice. V sistemu Windows so parametri združeni s presledki. V sistemih macOS in Linux lahko parameter vsebuje presledke in se še vedno obravnava kot en parameter.
Če kateri element vsebuje ${url}, ga nadomesti URL strani, ki naj bo odprta.
Če noben element ne vsebuje ${url}, je URL pripet na koncu ukazne vrstice.
Spremenljivke okolja so razširjene. V sistemu Windows %ABC% nadomesti vrednost spremenljivke okolja ABC. V sistemih macOS in Linux ${ABC} nadomesti vrednost spremenljivke okolja ABC.</translation>
<translation id="3048744057455266684">Če je pravilnik nastavljen in predlagani iskalni URL iz naslovne vrstice vsebuje ta parameter v poizvedbi ali identifikatorju delov, predlog prikaže iskalne izraze in ponudnika iskanja namesto neobdelanega iskalnega URL-ja.
Pravilnik je izbiren. Če ga ne nastavite, iskalni izrazi ne bodo nadomeščeni.
Pravilnik se upošteva samo, če je pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled« omogočen.</translation>
<translation id="3053265701996417839">Microsoft Windows 7</translation>
<translation id="306887062252197004">Ta pravilnik uporabnikom funkcije WebDriver omogoča preglasitev
pravilnikov, ki lahko ovirajo njeno delovanje.
Ta pravilnik trenutno onemogoča pravilnika SitePerProcess in IsolateOrigins.
Če je pravilnik omogočen, bo funkcija WebDriver lahko preglasila nezdružljive
pravilnike.
Če je pravilnik onemogočen ali ni konfiguriran, funkciji WebDriver ne bo dovoljeno
preglasiti nezdružljivih pravilnikov.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Omogoča izklop optimizacije WPAD (samodejno odkrivanje strežnikov proxy v spletu) v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če je ta pravilnik onemogočen, je optimizacija WPAD onemogočena, zaradi česa mora <ph name="PRODUCT_NAME" /> čakati dlje na strežnike WPAD, ki temeljijo na DNS-ju. Če pravilnik ni nastavljen ali je omogočen, je optimizacija WPAD omogočena.
 Neodvisno od tega, ali je pravilnik nastavljen oziroma kako je nastavljen, uporabniki ne morejo spremeniti nastavitve optimizacije WPAD.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Ohranjevalnik zaslona na zaslonu za prijavo v maloprodajnem načinu</translation>
<translation id="3072847235228302527">Nastavitev pogojev storitve za lokalni račun v napravi.</translation>
<translation id="3077183141551274418">Omogoči ali onemogoči življenjske cikle zavihkov</translation>
<translation id="3079417254871857650">Določa dejanje, ki se mora izvesti, če je bil uporabnikov domači imenik ustvarjen s šifriranjem ecryptfs.
Če ta pravilnik nastavite na »DisallowArc«, bodo aplikacije za Android onemogočene za uporabnika in izvedena ne bo nobena selitev s šifriranja ecryptfs na ext4. Izvajanje aplikacij za Android ne bo preprečeno, če je domači imenik že šifriran s šifriranjem ext4.
Če ta pravilnik nastavite na »Migrate«, bodo domači imeniki, šifrirani s šifriranjem ecryptfs, samodejno preseljeni na šifriranje ext4 brez zahtevanja soglasja uporabnika.
Če ta pravilnik nastavite na »Wipe«, bodo domači imeniki, šifrirani s šifriranjem ecryptfs, izbrisani ob prijavi in ustvarjeni bodo novi domači imeniki, šifrirani s šifriranjem ext4. Opozorilo: s tem odstranite uporabnikove lokalne podatke.
Če ta pravilnik nastavite na »MinimalMigrate«, bodo domači imeniki, šifrirani s šifriranjem ecryptfs, izbrisani ob prijavi in ustvarjeni bodo novi domači imeniki, šifrirani s šifriranjem ext4. Pri tem se bo poskušalo ohraniti žetone za prijavo, da se uporabniku ni treba prijaviti znova. Opozorilo: s tem odstranite uporabnikove lokalne podatke.
Če ta pravilnik nastavite na možnost, ki ni več podprta (»AskUser« ali »AskForEcryptfsArcUsers«), se bo obravnavalo, kot da ste izbrali možnost »Migrate«.
Ta pravilnik se ne uporablja za uporabnike kioska. Če ta pravilnik ni nastavljen, bo naprava delovala, kot da bi bila izbrana možnost »DisallowArc«.</translation>
<translation id="3086995894968271156">Konfiguriranje sprejemnika za Google Cast v sistemu <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3088796212846734853">Omogoča nastavitev seznama vzorcev za URL-je, s katerim so določena spletna mesta, ki smejo prikazati slike.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena globalna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultImagesSetting«, kadar je ta pravilnik nastavljen, sicer pa iz osebnih nastavitev uporabnika.
Ta pravilnik je bil prej zmotno omogočen v Androidu, vendar ta funkcija ni bila nikoli v celoti podprta v Androidu.</translation>
<translation id="3091832372132789233">Polnjenje akumulatorjev naprav, ki so prvenstveno priključene na zunanji vir napajanja.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Seznam omogočenih vtičnikov</translation>
<translation id="3101501961102569744">Izberite, kako določiti nastavitve strežnika proxy</translation>
<translation id="3101709781009526431">Datum in ura</translation>
<translation id="3114411414586006215">Ta pravilnik nadzira seznam spletnih mest, ki ne bodo nikoli povzročila preklopa brskalnika.
Upoštevajte, da je mogoče elemente tudi dodati na ta seznam s pravilnikom <ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />.
Če ta pravilnik ni nastavljen, nobeno spletno mesto ni dodano na seznam.
Če je ta pravilnik nastavljen, je vsak element obravnavan kot pravilo, podobno kot pri pravilniku <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />. Vendar je tukaj logika obratna: pravila, ki se ujemajo, ne odprejo nadomestnega brskalnika.
Drugače kot pri pravilniku <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" /> se pravila uporabljajo v obeh smereh. Če je torej nameščen in omogočen dodatek za Internet Explorer, ta prav tako nadzira, ali naj izdelek <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> odpre te URL-je v izdelku <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3117676313396757089">Opozorilo: DHE bo v celoti odstranjen iz programa <ph name="PRODUCT_NAME" /> po različici 57 (okoli marca 2017) in ta pravilnik bo takrat prenehal delovati.
Če pravilnik ni nastavljen ali je onemogočen, šifrirne zbirke DHE v protokolu TLS ne bodo omogočene, sicer pa je lahko omogočen zaradi omogočanja šifrirnih zbirk DHE in ohranjanja združljivosti z zastarelim strežnikom. To je začasen ukrep in strežnik je treba na novo konfigurirati.
Priporočamo, da začnete v strežnikih uporabljati šifrirne zbirke ECDHE. Če te niso na voljo, poskrbite, da bo omogočena šifrirna zbirka, ki uporablja izmenjavo ključev RSA.</translation>
<translation id="3117706142826400449">Če je pravilnik onemogočen, Chromovemu čiščenju prepreči pregledovanje, ali je v sistemu neželena programska oprema, in čiščenje. Ročna sprožitev Chromovega čiščenja v nastavitvah chrome://settings/cleanup je onemogočena.
Če je pravilnik omogočen ali ni nastavljen, Chromovo čiščenje redno pregleduje, ali je v sistemu neželena programska oprema, in če jo najde, uporabnik prejme poziv, ali jo želi odstraniti. Ročna sprožitev Chromovega čiščenja v nastavitvah chrome://settings je omogočena.
Ta pravilnik je na voljo samo v primerkih s sistemom Windows, ki so pridruženi v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />, ali primerkih s sistemom Windows 10 Pro ali Enterprise, ki so včlanjeni v upravljanje naprav.</translation>
<translation id="3152425128389603870">Naj bo enotno namizje na voljo in privzeto vklopljeno</translation>
<translation id="3159375329008977062">Uporabniku je omogočen izvoz/uvoz vsebnikov za Crostini prek uporabniškega vmesnika</translation>
<translation id="3165808775394012744">Ti pravilniki so vključeni tukaj, da jih je mogoče lažje odstraniti.</translation>
<translation id="316778957754360075">Ta nastavitev se ne uporablja od uveljavitve različice brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29. Za nastavitev zbirk razširitev/aplikacij, ki gostujejo v organizaciji, se priporoča, da se spletno mesto, na katerem gostujejo paketi CRX, vključi na seznam ExtensionInstallSources in da se na spletno mesto dodajo povezave za neposreden prenos paketov. Zaganjalnik za to stran se lahko ustvari s pravilnikom ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3168968618972302728">Pravilniki, povezani s preverjanjem pristnosti Kerberos.</translation>
<translation id="3171369832001535378">Predloga za ime gostitelja omrežja naprave</translation>
<translation id="3172512016079904926">Omogoči nameščanje gostiteljev izvornega pošiljanja sporočil na uporabniški ravni.
Če je ta nastavitev omogočena, <ph name="PRODUCT_NAME" /> dovoli uporabo gostiteljev izvornega pošiljanja sporočil, nameščenih na uporabniški ravni.
Če ta nastavitev ni omogočena, bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljal samo gostitelje izvornega pošiljanja sporočil, nameščene na sistemski ravni.
Če ta nastavitev ni nastavljena, bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> dovolil uporabo gostiteljev izvornega pošiljanja na uporabniški ravni.</translation>
<translation id="3177802893484440532">Zahtevanje spletnih preverjanj OCSP/CRL za lokalna sidra zaupanja</translation>
<translation id="3185009703220253572">od različice <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Aplikacije za Android ne morejo dobiti dostopa do ključev podjetja. Ta pravilnik nanje ne vpliva.</translation>
<translation id="3205825995289802549">Povečaj prvo okno brskalnika pri prvem izvajanju</translation>
<translation id="3211426942294667684">Nastavitve prijave v brskalnik</translation>
<translation id="3214164532079860003">Če je ta pravilnik omogočen, se domača stran uvozi iz trenutnega privzetega brskalnika.
Če je onemogočen, se domača stran ne uvozi.
Če ni nastavljen, bo uporabnik morda vprašan, ali naj jo uvozi, ali pa bo uvoz izveden samodejno.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Način brez beleženja zgodovine je na voljo</translation>
<translation id="3220624000494482595">Če je aplikacija za kiosk aplikacija za Android, ne bo imela nadzora nad različico sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, tudi če je ta pravilnik nastavljen na <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">Vzorci URL-jev, ki omogočajo namestitev razširitev, aplikacij in uporabniških skriptov iz</translation>
<translation id="3240609035816615922">Pravilnik o dostopu do konfiguracij tiskalnikov.</translation>
<translation id="3240655340884151271">V nosilcu vgrajen naslov NIC MAC</translation>
<translation id="3243309373265599239">Določa trajanje uporabnikove nedejavnosti, po preteku katere se zaslon zatemni, če se napaja iz električnega omrežja.
Če je pravilnik nastavljen na vrednost nad nič, določa, koliko časa mora biti uporabnik nedejaven, preden <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> zatemni zaslon.
Če je pravilnik nastavljen na vrednost nič, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne zatemni zaslona, ko uporabnik postane nedejaven.
Če pravilnik ni nastavljen, se uporabi privzeto trajanje.
Vrednost pravilnika naj bo navedena v milisekundah. Vrednosti morajo biti manjše ali enake kot časovni zamik izklopa zaslona (če je nastavljen) in časovnik zamik nedejavnosti.</translation>
<translation id="3251500716404598358">Konfiguriranje pravilnikov za preklop med brskalniki.
Konfigurirana spletna mesta se samodejno odprejo v brskalniku, ki ni <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Privzeto kodiranje iskalnika</translation>
<translation id="3273221114520206906">Privzeta nastavitev JavaScripta</translation>
<translation id="3284094172359247914">Nadzor uporabe API-ja za WebUSB</translation>
<translation id="3288595667065905535">Kanal za izdaje</translation>
<translation id="3292147213643666827">Omogoča, da <ph name="PRODUCT_NAME" /> deluje kot proxy med storitvijo <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> in starejšimi tiskalniki, priključenimi na računalnik.
Če je ta nastavitev omogočena ali ni nastavljena, lahko uporabniki s preverjanjem pristnosti prek računa za Google omogočijo proxy za tiskanje v oblaku.
Če je ta nastavitev onemogočena, uporabniki ne morejo omogočiti proxyja, računalnik pa tiskalnikov ne bo smel dati v skupno rabo s storitvijo <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3312206664202507568">Omogoča stran na chrome://password-change, ki uporabnikom prijave SAML omogoča spremembo gesel za prijavo SAML med sejo, s čimer se zagotovi, da sta geslo za prijavo SAML in geslo za zaklenjen zaslon naprave sinhronizirana.
Ta pravilnik prav tako omogoča obvestila, ki uporabnike prijave SAML opozorijo, če bodo njihova gesla za prijavo SAML kmalu potekla, tako da lahko to težavo takoj odpravijo s spremembo gesla med sejo.
Toda ta obvestila bodo prikazana samo, če podatke o poteku gesla v napravo pošlje ponudnik identitete za prijavo SAML med potekom prijave SAML.
Če je ta pravilnik nastavljen, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerim so določena mesta, ki smejo uporabljati ustvarjanje ključev. Če je vzorec URL-ja v »KeygenBlockedForUrls«, to preglasi te izjeme.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultKeygenSetting«, kadar je ta nastavljen, ali iz uporabnikove osebne konfiguracije, kadar pravilnik »DefaultKeygenSetting« ni nastavljen.</translation>
<translation id="332771718998993005">Določanje sporočenega imena cilja za napravo <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če je pravilnik nastavljen na niz, ki ni prazen, je ta niz uporabljen kot ime cilja za napravo <ph name="PRODUCT_NAME" />, sicer pa je ime cilja ime naprave. Če ta pravilnik ni nastavljen, je ime cilja ime naprave in lastnik naprave (ali uporabnik v domeni, ki upravlja napravo) ga sme spremeniti. Ime je omejeno na 24 znakov dolžine.</translation>
<translation id="3335468714959531450">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, ki določa, katerim spletnim mestom je dovoljeno nastavljanje piškotkov.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se za vsa spletna mesta uporabi globalna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultCookiesSetting«, kadar je ta pravilnik nastavljen, sicer pa iz osebnih nastavitev uporabnika.
Glejte tudi pravilnika »CookiesBlockedForUrls« in »CookiesSessionOnlyForUrls«. V teh treh pravilnikih ne sme biti vzorcev URL v sporu – ni določeno, kateri pravilnik ima prednost.</translation>
<translation id="3373364525435227558">Nastavi enega ali več priporočenih jezikov za upravljano sejo in uporabnikom omogoči, da preprosto izberejo enega izmed njih.
Uporabnik lahko izbere jezik in postavitev tipkovnice pred začetkom upravljane seje. Vsi jeziki, ki jih podpira operacijski sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, so privzeto navedeni v abecednem vrstnem redu. S tem pravilnikom lahko pomaknete niz priporočenih jezikov na vrh seznama.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo vnaprej izbran trenutni jezik uporabniškega vmesnika.
Če ta pravilnik je nastavljen, bodo priporočeni jeziki pomaknjeni na vrh seznama in bodo vidno ločeni od drugih jezikov. Priporočeni jeziki bodo navedeni v vrstnem redu, po katerem se pojavljajo v pravilniku. Vnaprej izbran bo prvi priporočeni jezik.
Če je več priporočenih jezikov, se domneva, da bodo uporabniki želeli izbirati med temi jeziki. Izbira jezika in postavitve tipkovnice bo vidno ponujena ob začetku upravljane seje. V nasprotnem primeru se domneva, da bo večina uporabnikov želela uporabljati vnaprej izbrani jezik. Izbira jezika in postavitve tipkovnice bo manj vidno ponujena ob začetku upravljane seje.
Če je ta pravilnik nastavljen in je omogočena samodejna prijava (glejte pravilnika |DeviceLocalAccountAutoLoginId| in |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), bo samodejno začeta upravljana seja uporabljala prvi priporočeni jezik in najbolj priljubljeno postavitev tipkovnice, ki se ujema s tem jezikom.
Vnaprej izbrana postavitev tipkovnice bo vedno najbolj priljubljena postavitev, ki se ujema z vnaprej izbranim jezikom.
Ta pravilnik je mogoče nastaviti samo kot priporočenega. S tem pravilnikom lahko pomaknete niz priporočenih jezikov na vrh, vendar je uporabnikom vedno dovoljeno izbrati kateri koli jezik, ki ga operacijski sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> podpira za njihovo sejo.
</translation>
<translation id="3381968327636295719">Privzeto uporabi brskalnik gostitelja</translation>
<translation id="3384115339826100753">Omogočanje pravilnika za upravljanje porabe energije s funkcijo preklopa na akumulatorsko napajanje ob konicah.
Preklop na akumulatorsko napajanje ob konicah predstavlja pravilnik za varčevanje z energijo, ki zmanjša uporabo izmeničnega toka v obdobjih dneva, ko je poraba energije v električnem omrežju največja. Za vsak dan v tednu je mogoče nastaviti začetni in končni čas delovanja v načinu s preklopom na akumulatorsko napajanje ob konicah. V teh obdobjih bo sistem deloval na energijo iz akumulatorja, tudi če je priklopljen na izmenični tok, dokler raven energije v akumulatorju presega določen prag. Po koncu določenega časa bo sistem deloval na izmenični tok, če je priklopljen nanj, akumulatorja pa ne bo obremenjeval. Sistem bo znova deloval normalno, in sicer tako, da bo uporabljal izmenični tok ter polnil akumulator, po začetku določenega začetnega časa za polnjenje.
Če je ta pravilnik omogočen in sta nastavljena pravilnika DevicePowerPeakShiftBatteryThreshold in DevicePowerPeakShiftDayConfig, je funkcija preklopa na akumulatorsko napajanje ob konicah v napravi vedno omogočena, če jo naprava podpira.
Če je pravilnik onemogočen, je funkcija preklopa na akumulatorsko napajanje ob konicah vedno onemogočena.
Če nastavite ta pravilnik, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je funkcija preklopa na akumulatorsko napajanje ob konicah sprva onemogočena in je uporabnik ne more omogočiti.</translation>
<translation id="3414260318408232239">Če ta pravilnik ni konfiguriran, <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporablja privzeto najnižjo različico, ki je TLS 1.0.
Sicer bo nastavljen na eno od teh vrednosti: »tls1«, »tls1.1« ali »tls1.2«. Če je nastavljen, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne bo uporabljal različic protokolov SSL/TLS, nižjih od navedene različice. Neprepoznane vrednosti bodo prezrte.</translation>
<translation id="34160070798637152">Nadzira konfiguracijo omrežja za napravo.</translation>
<translation id="3417418267404583991">Če je ta pravilnik omogočen ali ni nastavljen, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> omogoči prijave gostov. Prijave gostov so anonimne seje uporabnikov in ne zahtevajo gesla.
Če je pravilnik onemogočen, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne omogoča sej gosta.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Uveljavi najmanjši mogoč Omejeni način v YouTubu in uporabnikom prepreči,
da bi izbrali manj omejen način.
Če je ta nastavitev nastavljena na »Strogo«, je Strogo omejeni način v YouTubu vedno aktiven.
Če je ta nastavitev nastavljena na »Zmerno«, lahko uporabnik v YouTubu izbere samo Zmerno omejeni način
in Strogo omejeni način, Omejenega načina pa ne more onemogočiti.
Če je ta nastavitev nastavljena na »Izklopljeno« ali ni nastavljena nobena vrednost, <ph name="PRODUCT_NAME" /> v YouTubu ne uveljavi Omejenega načina. Zunanji pravilniki, na primer pravilniki za YouTube, lahko še vedno uveljavijo Omejeni način.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Omogoči omrežno predvidevanje</translation>
<translation id="3432863169147125747">Nadzira nastavitve tiskanja.</translation>
<translation id="3434932177006334880">Ta nastavitev se je pred Chromom različice 42 imenovala »EnableWebBasedSignin«, podpora zanjo pa bo v celoti odstranjena v Chromu različice 43.
Ta nastavitev je koristna za poslovne stranke, ki uporabljajo sisteme enotne prijave, ki še niso združljivi z novim potekom prijave v vrstici.
Če to nastavitev omogočite, se uporablja stari potek prijave v spletu.
Če to nastavitev onemogočite ali je ne nastavite, bo privzeto uporabljen novi potek prijave v vrstici. Uporabniki lahko še vedno omogočijo stari potek prijave v spletu s to zastavico v ukazni vrstici: »--enable-web-based-signin«.
Poskusna nastavitev bo odstranjena, ko bo potek prijave v vrstici združljiv z vsemi poteki sistemov enotne prijave.</translation>
<translation id="3437924696598384725">Omogočanje uporabnikom, da upravljajo povezave VPN</translation>
<translation id="3459509316159669723">Tiskanje</translation>
<translation id="3460784402832014830">Določa URL, ki ga iskalnik uporablja za nov zavihek s povezavami.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, ne bo novega zavihka s povezavami.
Ta pravilnik se upošteva samo, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="3461279434465463233">Poročanje o stanju napajanja</translation>
<translation id="346731943813722404">Določa, ali naj se zakasnitve upravljanja porabe in omejitev dolžine seje začnejo izvajati šele po prvi zaznani dejavnosti uporabnika v seji.
Če je pravilnik nastavljen na »True«, se zakasnitve upravljanja porabe in omejitev dolžine seje ne začnejo izvajati, dokler v seji ni zaznana prva dejavnost uporabnika.
Če je pravilnik nastavljen na »False« oziroma ni nastavljen, se zakasnitve upravljanja porabe in omejitev dolžine seje začnejo izvajati takoj ob začetku seje.</translation>
<translation id="3478024346823118645">Ob odjavi izbriši uporabniške podatke</translation>
<translation id="3480961938508521469">Polnjenje akumulatorja do napolnjenosti z običajno hitrostjo.</translation>
<translation id="348495353354674884">Omogoči navidezno tipkovnico</translation>
<translation id="3487623755010328395">
Če je ta pravilnik nastavljen, se bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> poskusil registrirati in uporabiti povezani pravilnik oblaka za vse profile.
Vrednost tega pravilnika je žeton za včlanitev, ki ga je mogoče pridobiti v konzoli Google Admin console.</translation>
<translation id="3489247539215560634">Če je ta nastavitev omogočena, si lahko <ph name="PRODUCT_NAME" /> zapomni gesla in jih samodejno ponudi uporabnikom, ko se naslednjič prijavijo v spletno mesto.
Če je ta nastavitev onemogočena, uporabniki ne morejo shranjevati novih gesel, vendar
lahko še vedno uporabljajo že shranjena gesla.
Če je ta pravilnik omogočen ali onemogočen, ga uporabniki v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne morejo spremeniti ali preglasiti. Če ta pravilnik ni nastavljen, je shranjevanje gesel dovoljeno (vendar ga lahko uporabnik izklopi).</translation>
<translation id="3496296378755072552">Upravitelj gesel</translation>
<translation id="3500732098526756068">Omogoča nadziranje sprožanja opozorila zaščite gesel. Zaščita gesel opozori uporabnike, kadar na morebitno nevarnih spletnih mestih znova uporabijo zaščiteno geslo.
S pravilnikoma »PasswordProtectionLoginURLs« in »PasswordProtectionChangePasswordURL« lahko konfigurirate, katera gesla naj bodo zaščitena.
Če je ta pravilnik nastavljen na »PasswordProtectionWarningOff«, ne bo prikazano nobeno opozorilo zaščite gesel.
Če je ta pravilnik nastavljen na »PasswordProtectionWarningOnPasswordReuse«, bo opozorilo zaščite gesel prikazano, kadar uporabnik znova uporabi zaščiteno geslo na spletnem mestu, ki ni uvrščeno na seznam dovoljenih.
Če je ta pravilnik nastavljen na »PasswordProtectionWarningOnPhishingReuse«, bo opozorilo zaščite gesel prikazano, kadar uporabnik znova uporabi zaščiteno geslo na spletnem mestu z lažnim predstavljanjem.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo storitev zaščite gesel ščitila samo gesla za Google, uporabnik pa bo to nastavitev lahko spremenil.</translation>
<translation id="3502555714327823858">Dovoli vse načine obojestranskega tiskanja</translation>
<translation id="350443680860256679">Konfiguriranje ARC-a</translation>
<translation id="3504791027627803580">Določa URL iskalnika, ki se uporabi za slikovno iskanje. Iskalne poizvedbe se pošljejo z metodo GET. Če je nastavljen pravilnik DefaultSearchProviderImageURLPostParams, se zahteve za slikovno iskanje pošljejo z metodo POST.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, se ne uporabi nobeno slikovno iskanje.
Ta pravilnik se upošteva samo, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="350797926066071931">Omogoči Google Prevajalnik</translation>
<translation id="3513655665999652754">Strežnik Quirks Server ponuja konfiguracijske datoteke za posamezne komponente strojne opreme, kot so
prikazovalni profili ICC za prilagajanje umerjanja monitorja.
Če je ta pravilnik nastavljen na »False«, naprava ne bo poskušala
vzpostaviti stika s strežnikom Quirks Server in prenesti konfiguracijskih datotek.
Če je ta pravilnik nastavljen na »True« ali ni konfiguriran, bo <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> samodejno vzpostavil stik s strežnikom Quirks Server in prenesel konfiguracijske datoteke, če so na voljo, ter jih shranil v napravi. Te datoteke je mogoče na primer uporabiti za izboljšanje kakovosti prikaza priključenih monitorjev.</translation>
<translation id="3524204464536655762">Ne dovoli nobenemu spletnemu mestu zahtevanja dostopa do naprav USB prek API-ja za WebUSB</translation>
<translation id="3526752951628474302">Samo enobarvno tiskanje</translation>
<translation id="3528000905991875314">Omogoči nadomestne strani za napake</translation>
<translation id="3545457887306538845">Omogoča nadzor nad tem, kje se lahko uporabijo orodja za razvijalce.
Če je ta pravilnik nastavljen na »DeveloperToolsDisallowedForForceInstalledExtensions« (vrednost 0, ki je privzeta vrednost), je dostop do orodij za razvijalce in konzole JavaScript na splošno mogoč, vendar ne v kontekstu razširitev, nameščenih s pravilnikom podjetja.
Če je ta pravilnik nastavljen na »DeveloperToolsAllowed« (vrednost 1), sta dostop do orodij za razvijalce in konzole JavaScript ter njihova uporaba mogoča v vseh kontekstih, vključno s kontekstom razširitev, nameščenih s pravilnikom podjetja.
Če je ta pravilnik nastavljen na »DeveloperToolsDisallowed« (vrednost 2), dostop do orodij za razvijalce ni mogoč in elementov na spletnih mestih ne bo več mogoče pregledovati. Vse bližnjične tipke in vnosi v meniju ali kontekstnem meniju za odpiranje orodij za razvijalce in konzole JavaScript bodo onemogočeni.</translation>
<translation id="3547954654003013442">Nastavitve proxyja</translation>
<translation id="3550875587920006460">Omogoča nastavitev razporeda po meri za preverjanje, ali so na voljo posodobitve. To velja za vse uporabnike in vse vmesnike v napravi. Ko je pravilnik nastavljen, bo naprava preverjala, ali so na voljo posodobitve, glede na razpored. Ta pravilnik je treba odstraniti, če želite preklicati nadaljnja načrtovana preverjanja, ali je na voljo posodobitev.</translation>
<translation id="355118380775352753">Spletna mesta za odpiranje v nadomestnem brskalniku</translation>
<translation id="3554984410014457319">Omogočanje Pomočniku Google, da posluša, ali je izgovorjena besedna zveza za glasovno aktiviranje</translation>
<translation id="3557208865710006939">Vsili omogočanje jezikov za preverjanje črkovanja. Neprepoznani jeziki na seznamu so prezrti.
Če omogočite ta pravilnik, je preverjanje črkovanja omogočeno za navedene jezike poleg jezikov, za katere je uporabnik omogočil preverjanje črkovanja.
Če ne nastavite tega pravilnika ali ga onemogočite, ni sprememb uporabnikovih nastavitev preverjanja črkovanja.
Če je pravilnik <ph name="SPELLCHECK_ENABLED_POLICY_NAME" /> onemogočen, ta pravilnik nima učinka.
Če je jezik vključen v ta pravilnik in pravilnik <ph name="SPELLCHECK_LANGUAGE_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, ima ta pravilnik prednost in jezik za preverjanje črkovanja je omogočen.
Za zdaj so podprti jeziki: af, bg, ca, cs, da, de, el, en-AU, en-CA, en-GB, en-US, es, es-419, es-AR, es-ES, es-MX, es-US, et, fa, fo, fr, he, hi, hr, hu, id, it, ko, lt, lv, nb, nl, pl, pt-BR, pt-PT, ro, ru, sh, sk, sl, sq, sr, sv, ta, tg, tr, uk, vi.</translation>
<translation id="356579196325389849">Uporabniki lahko konfigurirajo kanal za izdaje sistema OS Chrome</translation>
<translation id="3575011234198230041">Preverjanje pristnosti HTTP</translation>
<translation id="3577251398714997599">Nastavitve oglasov za spletna mesta z vsiljivimi oglasi</translation>
<translation id="357917253161699596">Uporabnikom dovoli upravljanje uporabniških potrdil</translation>
<translation id="3583230441447348508">Določa seznam vnaprej konfiguriranih omrežnih datotečnih sredstev v skupni rabi.
Vsak seznam elementov pravilnika je predmet z dvema členoma: »share_url« in »mode«. »share_url« mora biti URL datotečnega sredstva v skupni rabi, »mode« pa mora imeti vrednost »drop_down« ali »pre_mount«. Način »drop_down« označuje, da bo »share_url« dodan v spustni meni odkrivanja datotečnih sredstev v skupni rabi. Način »pre_mount« označuje, da bo vpet »share_url«.</translation>
<translation id="3591527072193107424">Omogočanje funkcije podpore za zastarele brskalnike.</translation>
<translation id="3591584750136265240">Konfiguriranje preverjanja pristnosti pri prijavi</translation>
<translation id="3627678165642179114">Omogoči ali onemogoči spletno storitev preverjanja črkovanja</translation>
<translation id="3628480121685794414">Omogoči enostransko tiskanje</translation>
<translation id="3631099945620529777">Če je pravilnik onemogočen, je gumb za končanje procesa v upravitelju opravil onemogočen.
Če je pravilnik omogočen ali ni konfiguriran, lahko uporabnik konča procese v upravitelju opravil.</translation>
<translation id="3643284063603988867">Omogočanje funkcije »Zapomni si geslo«</translation>
<translation id="3646859102161347133">Nastavitev vrste lupe</translation>
<translation id="3653237928288822292">Privzeta ikona iskalnika</translation>
<translation id="3660510274595679517">
Če je ta pravilnik nastavljen na »True«, je včlanitev v upravljanje v oblaku obvezna in blokira postopek zagona Chroma, če je neuspešna.
Če pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na »False«, je včlanitev v upravljanje v oblaku izbirna in ne blokira postopka zagona Chroma, če je neuspešna.
Ta pravilnik uporablja včlanitev v pravilnik oblaka v obsegu naprave v namiznem računalniku in ga je mogoče nastaviti prek registra ali pravilnika skupine v sistemu Windows, prek datoteke plist v sistemu macOS in datoteke pravilnika v obliki zapisa JSON v Linuxu.</translation>
<translation id="3660562134618097814">Prenesi piškotke SAML IdP pri prijavi</translation>
<translation id="3701121231485832347">Nadzira nastavitve za naprave s sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, ki jih upravlja <ph name="MS_AD_NAME" />.</translation>
<translation id="3702518095257671450">Potrditev na daljavo</translation>
<translation id="3702647575225525306"><ph name="POLICY_NAME" /> (Enovrstično polje je zastarelo in bo v prihodnje odstranjeno. Začnite uporabljati večvrstično besedilno polje spodaj.)</translation>
<translation id="3709266154059827597">Nastavi seznam razširitev, katerih namestitev je prepovedana</translation>
<translation id="3711895659073496551">Prekinitev</translation>
<translation id="3715569262675717862">Preverjanje pristnosti glede na potrdila odjemalca</translation>
<translation id="3736879847913515635">Omogočanje dodajanja oseb v upravitelju uporabnikov</translation>
<translation id="3738723882663496016">Ta pravilnik določa licenčni ključ <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> za to napravo.</translation>
<translation id="3748900290998155147">Določa, ali so omogočena zaklepanja prebujanja. Zaklepanja prebujanja lahko zahtevajo razširitve prek API-ja razširitve za upravljanje energije in aplikacije ARC.
Če je ta pravilnik omogočen ali ni nastavljen, bodo za upravljanje energije uporabljena zaklepanja prebujanja.
Če je ta pravilnik onemogočen, bodo zahteve za zaklepanje prebujanja prezrte.</translation>
<translation id="3750220015372671395">Blokiraj ustvarjanje ključev na teh spletnih mestih</translation>
<translation id="375266612405883748">Omeji obseg vrat UDP, ki jih uporablja gostitelj oddaljenega dostopa v tem računalniku.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na prazno vrednost, bo lahko gostitelj oddaljenega dostopa uporabljal poljubna vrata, ki so na voljo, razen če je pravilnik <ph name="REMOTE_ACCESS_HOST_FIREWALL_TRAVERSAL_POLICY_NAME" /> onemogočen. V tem primeru bo gostitelj oddaljenega dostopa uporabljal vrata UDP v obsegu 12400–12409.</translation>
<translation id="3756011779061588474">Blokiranje načina za razvijalce</translation>
<translation id="3758089716224084329">Omogoča nastavitev strežnika proxy, ki ga uporablja <ph name="PRODUCT_NAME" />, in preprečuje uporabnikom spreminjanje nastavitev strežnika proxy.
Če izberete, da strežnika proxy ne boste uporabljali in se boste vedno povezovali neposredno, so vse druge možnosti prezrte.
Če izberete samodejno zaznavanje strežnika proxy, so vse druge možnosti prezrte.
Podrobnejše primere najdete na:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />
Če to nastavitev omogočite, <ph name="PRODUCT_NAME" /> in aplikacije ARC prezrejo vse s proxyjem povezane možnosti, določene iz ukazne vrstice.
Če teh pravilnikov ne nastavite, lahko uporabniki sami izberejo nastavitve proxyja.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Onemogoči Orodja za razvijalce</translation>
<translation id="3764248359515129699">Onemogoči uveljavljanje zahtev za preglednost potrdil za seznam starejših overiteljev potrdil.
S tem pravilnikom lahko onemogočite zahteve za razkritje za preglednost potrdil za verige potrdil, ki vsebujejo potrdila z eno od navedenih zgoščevalnih vrednosti subjectPublicKeyInfo. To omogoča, da potrdila, ki sicer ne bi bila zaupanja vredna, ker niso bila pravilno javno razkrita, še naprej uporabljate za gostitelje v poslovnih okoljih.
Če želite, da je uveljavljanje preglednosti potrdil onemogočeno, ko je nastavljen ta pravilnik, mora biti zgoščevalna vrednost vrste subjectPublicKeyInfo, ki se pojavlja v potrdilu overitelja potrdil, ki je prepoznan kot starejši overitelj potrdil. Starejši overitelj potrdil je tak, ki mu privzeto javno zaupa eden ali več operacijskih sistemov, ki jih podpira izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" />, ne zaupa pa mu Android Open Source Project ali <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Zgoščevalna vrednost subjectPublicKeyInfo je določena s sestavljanjem imena zgoščevalnega algoritma, znaka »/« in kodiranja Base64 zgoščevalnega algoritma, uporabljenega za subjectPublicKeyInfo navedenega potrdila, ki je kodiran s pravili DER. To kodiranje Base64 ima enako obliko zapisa kot prstni odtis za SPKI, kot je opredeljeno v razdelku 2.4 dokumenta RFC 7469. Neprepoznani zgoščevalni algoritmi se prezrejo. Trenutno je edini podprt zgoščevalni algoritem »sha256«.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo vsako potrdilo, ki ga je treba razkriti prek preglednosti potrdil, obravnavano kot tako, ki ni zaupanja vredno, če ni razkrito skladno s pravilnikom o preglednosti potrdil.</translation>
<translation id="3765260570442823273">Trajanje opozorila o odjavi zaradi nedejavnosti</translation>
<translation id="377044054160169374">Uveljavitev posredovanja pri zlorabi</translation>
<translation id="3780152581321609624">Vključi nestandardna vrata v SPN za Kerberos</translation>
<translation id="3780319008680229708">Če je ta pravilnik omogočen, bo ikona za Google Cast v orodni vrstici vedno prikazana v orodni vrstici ali v meniju z dodatnimi elementi in je uporabniki ne bodo mogli odstraniti.
Če je ta pravilnik onemogočen ali ni nastavljen, bodo lahko uporabniki ikono pripeli ali odstranili prek priročnega menija.
Če je pravilnik »EnableMediaRouter« onemogočen, vrednost tega pravilnika ne bo imela vpliva in ikona v orodni vrstici ne bo prikazana.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Nastavitve upravljanja energije, ko uporabnik postane nedejaven</translation>
<translation id="3790085888761753785">Če je ta nastavitev omogočena, bo uporabnikom dovoljeno, da se prijavijo v račun s funkcijo Smart Lock. S to nastavitvijo je dopuščeno več od običajnega delovanja funkcije Smart Lock, ki uporabnikom omogoča zgolj odklepanje zaslona.
Če je ta nastavitev onemogočena, uporabnikom ne bo dovoljeno uporabljati prijave s funkcijo Smart Lock.
Če ta pravilnik ni nastavljen, funkcija privzeto ni dovoljena za uporabnike, ki jih upravlja podjetje, in je dovoljena za uporabnike, ki niso upravljani.</translation>
<translation id="379602782757302612">Omogoča izbiro razširitev, ki jih uporabniki NE morejo namestiti. Razširitve, ki so že nameščene, bodo onemogočene, če so na seznamu prepovedanih, in uporabnik jih ne more omogočiti. Ko je razširitev, ki je onemogočena, ker je na seznamu prepovedanih, odstranjena s seznama, je samodejno znova omogočena.
Vrednost »*« na seznamu blokiranih pomeni, da so vse razširitve na seznamu blokirane, razen če so izrecno navedene na seznamu dovoljenih.
Če ta pravilnik ni nastavljen, lahko uporabnik v izdelku <ph name="PRODUCT_NAME" /> namesti katero koli razširitev.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Konfigurira imenik, ki ga bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljal za prenašanje datotek.
Če ta pravilnik nastavite, bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljal navedeni imenik ne glede na to, ali ga je uporabnik določil ali omogočil zastavico za vsakokraten poziv za mesto prenosa.
Seznam spremenljivk, ki jih je mogoče uporabiti, si lahko ogledate na https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables.
Če tega pravilnika ne nastavite, bo uporabljen privzeti imenik za prenose in uporabnik ga bo lahko spremenil.</translation>
<translation id="3805659594028420438">Omogoči razširitev za potrdila, domensko vezana na TLS (zastarelo)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Določi seznam onemogočenih vtičnikov</translation>
<translation id="3811562426301733860">Omogočanje oglasov na vseh spletnih mestih</translation>
<translation id="3816312845600780067">Omogočanje bližnjičnih tipk, da se zaobide samodejna prijava</translation>
<translation id="3820526221169548563">Omogoča funkcije za ljudi s posebnimi potrebami zaslonske tipkovnice.
Če je ta pravilnik nastavljen na »true«, je zaslonska tipkovnica stalno omogočena.
Če je ta pravilnik nastavljen na »false«, je zaslonska tipkovnica stalno onemogočena.
Če nastavite ta pravilnik, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je zaslonska tipkovnica na začetku onemogočena, vendar jo lahko uporabnik kadar koli omogoči.</translation>
<translation id="382476126209906314">Nastavitev predpone »TalkGadget« za gostitelje oddaljenega dostopa</translation>
<translation id="3824972131618513497">Nadzira nastavitve upravljanja napajanja in vnovičnega zagona.</translation>
<translation id="3826475866868158882">Googlove lokacijske storitve so omogočene</translation>
<translation id="3831054243924627613">Ta pravilnik nadzira začetno stanje Androidove storitve varnostnega kopiranja in obnovitve.
Če ta pravilnik ni konfiguriran ali je nastavljen na <ph name="BR_DISABLED" />, je Androidova storitev varnostnega kopiranja in obnovitve sprva onemogočena.
Če je ta pravilnik nastavljen na <ph name="BR_ENABLED" />, je Androidova storitev varnostnega kopiranja in obnovitve sprva omogočena.
Če je ta pravilnik nastavljen na <ph name="BR_UNDER_USER_CONTROL" />, je uporabnik pozvan, naj izbere, ali želi uporabljati Androidovo storitev varnostnega kopiranja in obnovitve. Če uporabnik omogoči varnostno kopiranje in obnovitev, so podatki aplikacij za Android naloženi v strežnike za varnostno kopiranje za Android in znova obnovljeni iz njih ob vnovični namestitvi združljivih aplikacij.
Upoštevajte, da ta pravilnik nadzira stanje Androidove storitve varnostnega kopiranja in obnovitve samo pri začetni nastavitvi. Uporabnik lahko pozneje odpre nastavitve za Android in vklopi/izklopi Androidovo storitev varnostnega kopiranja in obnovitve.</translation>
<translation id="3831376478177535007">Če je ta nastavitev omogočena, <ph name="PRODUCT_NAME" /> omogoča zaupanje potrdilom, izdanim s postopki starejše infrastrukture PKI družbe Symantec Corporation, če se drugače uspešno potrdijo in so v verigi s prepoznanim potrdilom overitelja potrdil.
Upoštevajte, da je ta pravilnik odvisen od tega, ali operacijski sistem še vedno prepozna potrdila starejše infrastrukture družbe Symantec. Če posodobitev operacijskega sistema spremeni, kako operacijski sistem ravna s takimi potrdili, ta pravilnik ne učinkuje več. Namen tega pravilnika je delovati kot začasna rešitev, ki daje podjetjem na voljo več časa, da prenehajo uporabljati starejša potrdila družbe Symantec. Ta pravilnik bo odstranjen okoli 1. januarja 2019 oziroma na ta datum.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je onemogočen, <ph name="PRODUCT_NAME" /> upošteva javno najavljen razpored za zastaranje.
Če želite več podrobnosti o tem zastaranju, glejte https://g.co/chrome/symantecpkicerts.</translation>
<translation id="383466854578875212">Omogoča, da določite, kateri gostitelji izvornega pošiljanja sporočil niso vključeni na seznam blokiranih.
Vrednost * na seznamu blokiranih pomeni, da so vsi gostitelji izvornega pošiljanja sporočil blokirani in da bodo naloženi samo gostitelji izvornega pošiljanja sporočil, ki so na seznamu dovoljenih.
Na seznamu dovoljenih so privzeto vsi gostitelji izvornega pošiljanja sporočil, vendar če se s pravilnikom vse gostitelje izvornega pošiljanja sporočil uvrsti na seznam blokiranih, se s seznamom dovoljenih lahko ta pravilnik preglasi.</translation>
<translation id="3835692988507803626">Vsiljeno onemogočanje jezikov za preverjanje črkovanja.</translation>
<translation id="3837424079837455272">Ta pravilnik nadzira, ali je v sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> mogoče dodati nove uporabnike. Uporabnikom ne preprečuje prijave v dodatne račune za Google znotraj Androida. Če želite to preprečiti, konfigurirajte pravilnik za Android <ph name="ACCOUNT_TYPES_WITH_MANAGEMENT_DISABLED_CLOUDDPC_POLICY_NAME" /> kot del pravilnika <ph name="ARC_POLICY_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="384743459174066962">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerim so določena spletna mesta, ki jim ni dovoljeno odpirati pojavnih oken.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultPopupsSetting«, kadar je ta nastavljen, ali iz uporabnikove osebne konfiguracije, kadar pravilnik »DefaultImagesSetting« ni nastavljen.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Poročanje podatkov o aktivni seji kioska, na primer
ID-ja in različice aplikacije.
Če je pravilnik onemogočen, se podatki o seji kioska ne
poročajo. Če je omogočen ali ni nastavljen, se podatki o seji kioska
poročajo.</translation>
<translation id="3858658082795336534">Privzeto obojestransko tiskanje</translation>
<translation id="3859780406608282662">Dodajanje parametra prejemanju semen različic v izdelku <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Če je pravilnik določen, se URL-ju za prenos semen različic doda parameter poizvedbe »restrict«. Vrednost parametra je vrednost, določena v tem pravilniku.
Če pravilnik ni določen, se URL semen različic ne spremeni.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Omogočena je najnižja različica SSL</translation>
<translation id="3864020628639910082">Določa URL iskalnika, ki se uporablja za predloge za iskanje. URL mora vsebovati niz »<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />«, ki ga bo ob času poizvedbe nadomestilo besedilo, ki ga je uporabnik vnesel do takrat.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, ne bo uporabljen noben URL predloga.
Googlov URL predloga je mogoče določiti kot: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Ta pravilnik velja le, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="3864129983143201415">Konfiguriranje dovoljenih jezikov v uporabniški seji</translation>
<translation id="3866249974567520381">Opis</translation>
<translation id="3868347814555911633">Ta pravilnik je aktiven samo v maloprodajnem načinu.
Navaja razširitve, samodejno nameščene za uporabnika predstavitvenega načina, za naprave v maloprodajnem načinu. Te razširitve so shranjene v napravi in jih je mogoče namestiti brez povezave.
Vsak vnos na seznamu vsebuje slovar, ki mora vključevati ID razširitve v polju »extension-id« in URL za posodobitev v polju »update-url«.</translation>
<translation id="3874773863217952418">Omogoči »Iskanje z dotikom«</translation>
<translation id="3877517141460819966">Integriran način dvojnega preverjanja pristnosti</translation>
<translation id="3879208481373875102">Konfiguriranje seznama vsiljeno nameščenih spletnih aplikacij</translation>
<translation id="388237772682176890">Ta pravilnik je zastarel v različici M53 in je odstranjen v različici M54 zaradi umika podpore za protokol SPDY/3.1.
Onemogoči uporabo protokola SPDY v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če je ta pravilnik omogočen, protokol SPDY v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne bo na voljo.
Če je pravilnik onemogočen, bo uporaba protokola SPDY na voljo.
Če pravilnik ni nastavljen, bo protokol SPDY na voljo.</translation>
<translation id="3891357445869647828">Omogoči JavaScript</translation>
<translation id="3895557476567727016">Konfigurira privzeti imenik, ki ga <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabi za prenos datotek.
Če nastavite ta pravilnik, bo spremenil privzeti imenik, v katerega <ph name="PRODUCT_NAME" /> prenese datoteke. Ta pravilnik ni obvezen, tako da lahko uporabnik spremeni imenik.
Če tega pravilnika ne nastavite, <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabi običajni privzeti imenik (odvisno od posameznega okolja).
Na https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables si lahko ogledate seznam spremenljivk, ki jih je mogoče uporabiti.</translation>
<translation id="3911737181201537215">Ta pravilnik ne vpliva na zapisovanje dnevnik sistema Android.</translation>
<translation id="391531815696899618">Če je ta možnost nastavljena na »True«, onemogoči sinhroniziranje Googla Drive v aplikaciji Datoteke za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. V tem primeru se v Google Drive ne naložijo nobeni podatki.
Če ta možnost ni nastavljena ali je nastavljena na »False«, bodo uporabniki lahko prenesli datoteke v Google Drive.</translation>
<translation id="3915395663995367577">URL za datoteko .pac v proxyju</translation>
<translation id="3920892052017026701">Nastavitev prilagojene točke začetka polnjenja akumulatorja v odstotkih.
Akumulator se začne polniti, ko izčrpa vrednost prilagojene točke začetka polnjenja akumulatorja.
DeviceBatteryChargeCustomStartCharging mora biti manj kot DeviceBatteryChargeCustomStopCharging.
Ta pravilnik se uporablja samo, če je DeviceBatteryChargeMode nastavljeno na »custom« (prilagojeno).
Če ta pravilnik ni konfiguriran ali nastavljen, se uporabi običajen način polnjenja akumulatorja.</translation>
<translation id="3925377537407648234">Nastavite ločljivost zaslona in faktor povečave</translation>
<translation id="3939893074578116847">Pošiljanje omrežnih paketov v strežnik za upravljanje zaradi spremljanja stanja povezave, tako da lahko
strežnik zazna, ali ima naprava povezavo.
Če je pravilnik omogočen, se pošiljajo omrežni paketi za spremljanje (t.i. <ph name="HEARTBEATS_TERM" />).
Če je onemogočen ali ni nastavljen, se paketi ne pošiljajo.</translation>
<translation id="3950239119790560549">Posodobitev omejitev časa</translation>
<translation id="3956686688560604829">Uporaba pravilnika za sezname spletnih mest za Internet Explorer za podporo starejših brskalnikov.</translation>
<translation id="3958586912393694012">Dovoli uporabo funkcije Smart Lock</translation>
<translation id="3963602271515417124">Če je ta pravilnik omogočen, bo za to napravo dovoljeno potrjevanje na daljavo in samodejno bo ustvarjeno potrdilo, ki bo preneseno v strežnik za upravljanje naprav.
Če je ta pravilnik onemogočen ali ni nastavljen, ne bo ustvarjeno potrdilo in pozivi API-ju za razširitve enterprise.platformKeys ne bodo uspeli.</translation>
<translation id="3964262920683972987">Konfiguriranje slike za ozadje na ravni naprave, ki je prikazana na prijavnem zaslonu, če se v napravo ni prijavil še noben uporabnik. Pravilnik se nastavi tako, da navedete URL, s katerega lahko naprava s sistemom OS Chrome prenese sliko za ozadje, in kriptografsko zgoščeno vrednost, ki se uporablja za preverjanje celovitosti prenosa. Slika mora biti v obliki JPEG in njena velikost ne sme presegati 16 MB. URL mora biti dostopen brez preverjanja pristnosti. Slika za ozadje se prenese in predpomni. Če se spremeni URL ali zgoščena vrednost, se znova prenese.
Če je nastavljen pravilnik o sliki za ozadje naprave, bo naprava s sistemom OS Chrome prenesla in uporabila sliko za ozadje na prijavnem zaslonu, če se v napravo ni prijavil še noben uporabnik. Ko se uporabnik prijavi, začne veljati uporabnikov pravilnik o sliki za ozadje.
Če pravilnik o sliki za ozadje naprave ni nastavljen, pravilnik o sliki za ozadje uporabnika izbere, kaj bo prikazano, če je nastavljen uporabnikov pravilnik o sliki za ozadje.</translation>
<translation id="3965339130942650562">Časovna omejitev za odjavo nedejavnega uporabnika</translation>
<translation id="3973371701361892765">Nikoli samodejno ne skrij police</translation>
<translation id="3984028218719007910">Določa, ali <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> po odjavi ohrani lokalne podatke o računu. Če je pravilnik omogočen, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne shrani trajnih računov in vsi podatki seje uporabnika se po odjavi izbrišejo. Če je pravilnik onemogočen ali ni nastavljen, lahko naprava hrani (šifrirane) lokalne podatke uporabnikov.</translation>
<translation id="398475542699441679">Ta pravilnik nadzira, ali je omogočena podpora za zastarele brskalnike.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na »false«, Chrome ne bo poskusil odpreti določenih URL-jev v nadomestnem brskalniku.
Če je ta pravilnik nastavljen na »true«, bo Chrome poskusil odpreti nekatere URL-je v nadomestnem brskalniku (na primer Internet Explorerju). Ta funkcija je konfigurirana s pravilniki v skupini <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_POLICY_GROUP" />.
Ta funkcija nadomešča razširitev <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_EXTENSION_NAME" />. Konfiguracija iz razširitve se bo prenesla na to funkcijo, vendar zelo priporočamo, da namesto nje uporabljate Chromove pravilnike. S tem si zagotovite boljšo združljivost v prihodnje.</translation>
<translation id="3997519162482760140">URL-ji, ki jim bo odobren dostop do naprav za zajem videa na straneh za prijavo SAML</translation>
<translation id="4001275826058808087">Skrbniki za IT, ki upravljajo naprave v podjetju, lahko s to zastavico določijo, ali je uporabnikom dovoljeno unovčiti ponudbe prek registracije sistema Chrome OS.
Če je vrednost pravilnika nastavljena na »true« ali pravilnik ni nastavljen, lahko uporabniki unovčijo ponudbe prek registracije sistema Chrome OS.
Če je vrednost pravilnika nastavljena na »false«, uporabniki ne morejo unovčiti ponudb.</translation>
<translation id="4008233182078913897">Določa seznam aplikacij in razširitev, ki so nameščene brez obveščanja
in posegov uporabnika ter jih uporabnik ne more odmestiti ali
onemogočiti. Vsa dovoljenja, ki jih zahtevajo aplikacije/razširitve,
so implicitno odobrena brez posegov uporabnika,
vključno z morebitnimi dodatnimi dovoljenji, ki jih bodo zahtevale
prihodnje različice aplikacije/razširitve. Prav tako so odobrena dovoljenja
za razširitvena API-ja enterprise.deviceAttributes in enterprise.platformKeys.
(Ta API-ja nista na voljo aplikacijam/razširitvam,
ki niso vsiljeno nameščene.)
Ta pravilnik ima prednost pred pravilnikom <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" /> v primeru njunega spora. Če je aplikacija ali razširitev, ki je bila vsiljeno nameščena, odstranjena s tega seznama, jo brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" /> samodejno odmesti.
Za primerke sistema Windows, ki niso pridruženi v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />, je vsiljeno nameščanje omejeno na aplikacije in razširitve, navedene v Spletni trgovini Chrome.
Upoštevajte, da lahko uporabniki spremenijo izvorno kodo katere koli razširitve z orodji za razvijalce (s čimer razširitev morda izgubi funkcionalnost). Če imate glede tega pomisleke, nastavite pravilnik <ph name="DEVELOPER_TOOLS_POLICY_NAME" />.
Vsak element na seznamu pravilnika je niz, ki vsebuje ID razširitve in (neobvezno) URL za »posodobitev«, ločen s podpičjem (<ph name="SEMICOLON" />). ID razširitve je 32-mestni črkovni niz, ki ga je mogoče v načinu za razvijalce najti na primer na <ph name="CHROME_EXTENSIONS_LINK" />. Če je URL za »posodobitev« naveden, mora kazati na dokument XML manifesta za posodobitev, kot je opisano na <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />. Privzeto se uporabi URL za posodobitev v Spletni trgovini Chrome (ki je trenutno »https://clients2.google.com/service/update2/crx«). Upoštevajte, da se URL za »posodobitev«, nastavljen v tem pravilniku, uporabi samo pri začetni namestitvi; pri vseh nadaljnjih posodobitvah razširitve je uporabljen URL, naveden v manifestu razširitve. Upoštevajte tudi, da je bila izrecna navedba URL-ja za »posodobitev« obvezna v različicah brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /> do vključno različice 67.
<ph name="EXTENSION_POLICY_EXAMPLE" /> namesti na primer razširitev z ID-jem <ph name="EXTENSION_ID_SAMPLE" /> s standardnega URL-ja za »posodobitev« v Spletni trgovini Chrome. Več informacij o gostovanju razširitev je na voljo tukaj: <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC2" />.
Če ta pravilnik ni nastavljen, nobena aplikacija ali razširitev ni nameščena samodejno in uporabnik lahko odmesti katero koli aplikacijo ali razširitev v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Upoštevajte, da se ta pravilnik ne uporablja za način brez beleženja zgodovine.</translation>
<translation id="4008507541867797979">Če je ta pravilnik omogočen ali ni konfiguriran, bo operacijski sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na zaslonu za prijavo prikazal obstoječe uporabnike in omogočal izbiro enega.
Če ta pravilnik ni omogočen, operacijski sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na zaslonu za prijavo ne bo prikazal obstoječih uporabnikov. Prikazan bo zaslon za običajno prijavo (s pozivom za vnos uporabniškega imena in gesla ali telefonske številke) ali vmesni zaslon za prijavo SAML (če je omogočena s pravilnikom <ph name="LOGIN_AUTHENTICATION_BEHAVIOR_POLICY_NAME" />), razen če je konfigurirana upravljana seja. Če je konfigurirana upravljana seja, bodo prikazani samo računi upravljane seje in mogoče bo izbrati enega izmed njih.
Upoštevajte, da ta pravilnik ne vpliva na to, ali naprava ohrani ali zavrže lokalne uporabniške podatke.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Dovoli proženje pogovornih oken za izbiro datotek</translation>
<translation id="4012737788880122133">Če je pravilnik omogočen, so samodejne posodobitve onemogočene.
Če nastavitev ni nastavljena ali je onemogočena, naprave s sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> samodejno preverijo, ali so na voljo posodobitve.
Opozorilo: priporočamo, da so samodejne posodobitve omogočene, tako da bodo uporabniki lahko prejemali posodobitve programske opreme in nujne varnostne popravke. Če izklopite samodejne popravke, so uporabniki morda ogroženi.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Aplikacije za Android do piškotkov, prenesenih v uporabnikov profili, ne morejo dostopati.</translation>
<translation id="402759845255257575">Nobenemu mestu ne dovoli izvajanja JavaScripta</translation>
<translation id="4027608872760987929">Omogoči privzeti iskalnik</translation>
<translation id="4039085364173654945">Določa, ali lahko podvsebina drugega ponudnika na strani odpre pojavno pogovorno okno HTTP Basic Auth.
Običajno je to onemogočeno kot zaščita pred lažnim predstavljanjem. Če ta pravilnik ni nastavljen, je to onemogočeno in podvsebina drugega ponudnika ne bo mogla odpreti pojavnega pogovornega okna HTTP Basic Auth.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Onemogoči protokol SPDY</translation>
<translation id="408029843066770167">Omogočanje poizvedb za Googlovo časovno storitev</translation>
<translation id="408076456549153854">Omogočanje prijave v brskalnik</translation>
<translation id="40853027210512570">Preglasi pravila za izbiro privzetega tiskalnika za <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ta pravilnik določa pravila za izbiro privzetega tiskalnika v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />, do česar pride, ko je funkcija tiskanja prvič uporabljena s profilom.
Če je ta pravilnik nastavljen, <ph name="PRODUCT_NAME" /> poskusi poiskati tiskalnik, ki se ujema z vsemi določenimi atributi, in ga izbere kot privzetega. Izbran je prvi tiskalnik, ki se ujema s pravilnikom. V primeru neenoličnega ujemanja je lahko izbran kateri koli tiskalnik, ki se ujema, odvisno od vrstnega reda odkrivanja tiskalnikov.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali v časovni omejitvi ni najden tiskalnik, ki se ujema, je privzeti tiskalnik vgrajeni tiskalnik PDF. Če ta ni na voljo, ni izbran noben tiskalnik.
Tiskalniki, povezani v storitev <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />, se obravnavajo kot »<ph name="PRINTER_TYPE_CLOUD" />«, drugi tiskalniki pa so razvrščeni kot »<ph name="PRINTER_TYPE_LOCAL" />«.
Če izpustite polje, se ujemajo vse vrednosti. Če na primer ne določite povezave, predogled tiskanja začne odkrivanje vseh vrst tiskalnikov – lokalnih in v oblaku.
Vzorci regularnega izraza morajo upoštevati sintakso JavaScript RegExp in pri ujemanjih se razlikuje med malimi in velikimi črkami.</translation>
<translation id="4088589230932595924">Vsiljen način brez beleženja zgodovine</translation>
<translation id="4088983553732356374">Omogoča, da nastavite, ali je spletnim mestom dovoljeno nastavljanje lokalnih podatkov. Nastavljanje lokalnih podatkov je lahko dovoljeno za vsa mesta ali onemogočeno za vsa mesta.
Če je ta pravilnik nastavljen na »Ohrani piškotke za obdobje trajanja seje«, se ob zaprtju seje piškotki izbrišejo. Če se <ph name="PRODUCT_NAME" /> izvaja v ozadju, se seja ob zaprtju zadnjega okna morda ne bo zaprla. Več informacij o konfiguriranju tega delovanja je na voljo v pravilniku »BackgroundModeEnabled«.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se uporabi »AllowCookies« in uporabnik bo lahko to spremenil.</translation>
<translation id="4103289232974211388">Preusmeritev na SAML IdP po potrditvi uporabnika</translation>
<translation id="410478022164847452">Določa trajanje uporabnikove nedejavnosti, po preteku katere se izvede dejanje ob nedejavnosti, če se naprava napaja iz električnega omrežja.
Če je pravilnik nastavljen, določa, koliko časa mora biti uporabnik nedejaven, preden <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> izvede dejanje ob nedejavnosti, ki ga je mogoče konfigurirati posebej.
Če pravilnik ni nastavljen, velja privzeto trajanje.
Vrednost pravilnika naj bo navedena v milisekundah.</translation>
<translation id="4105884561459127998">Konfigurira vrsto preverjanja pristnosti za prijave SAML.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je nastavljen na Default (privzeto, vrednost 0), delovanje prijav SAML določi brskalnik glede na druge dejavnike. V najbolj osnovnem scenariju preverjanje pristnosti uporabnikov in zaščita predpomnjenih uporabniških podatkov temeljita na geslih, ki jih uporabniki ročno vnesejo.
Če je ta pravilnik nastavljen na ClientCertificate (potrdilo odjemalca, vrednost 1), se preverjanje pristnosti odjemalca uporabi za novo dodane uporabnike, ki se prijavljajo prek SAML-ja. Za take uporabnike se ne uporabljajo gesla in njihovi predpomnjeni lokalni podatki so zaščiteni z ustreznimi kriptografskimi ključi. Ta nastavitev na primer omogoča konfiguriranje preverjanja pristnosti uporabnikov s pametnimi karticami (nameščene morajo biti aplikacije za pametne kartice prek pravilnika DeviceLoginScreenAppInstallList).
Ta pravilnik vpliva samo na uporabnike, katerih pristnost se preverja z uporabo SAML-ja.</translation>
<translation id="4105989332710272578">Onemogočanje uveljavljanja pravilnika o preglednosti potrdila za seznam URL-jev</translation>
<translation id="4121350739760194865">Onemogoči prikaz oglasov za aplikacije na novem zavihku s povezavami.</translation>
<translation id="412697421478384751">Omogoči uporabnikom nastavitev šibkih kod PIN za kodo PIN za zaklenjen zaslon.</translation>
<translation id="4138655880188755661">Časovna omejitev</translation>
<translation id="4144164749344898721">Ta pravilnik nadzira različne nastavitve za strategijo upravljanja energije, ko uporabnik postane nedejaven.
Obstajajo štiri vrste dejanj:
* Če je uporabnik nedejaven toliko časa, kot določa |ScreenDim|, se zaslon zatemni.
* Če je uporabnik nedejaven toliko časa, kot določa |ScreenOff|, se zaslon izklopi.
* Če je uporabnik nedejaven toliko časa, kot določa |IdleWarning|, se prikaže opozorilno pogovorno okno, ki uporabnika obvesti, da se bo izvedlo dejanje zaradi nedejavnosti. Opozorilno sporočilo je prikazano samo, če je dejanje ob nedejavnosti odjava ali izklop.
* Če je uporabnik nedejaven toliko časa, kot določa |Idle|, se bo izvedlo dejanje, ki ga določa |IdleAction|.
Za vsako od navedenih dejanj mora biti zakasnitev navedena v milisekundah, ustrezno dejanje pa se bo sprožilo samo, če je nastavljena vrednost, večja od nič. Če je zakasnitev nastavljena na nič, <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ne bo izvedel ustreznega dejanja.
Če za navedene zakasnitve trajanje ni določeno, bo uporabljena privzeta vrednost.
Upoštevajte, da morajo biti vrednosti za |ScreenDim| manjše ali enake kot vrednosti za |ScreenOff|, vrednosti za |ScreenOff| in |IdleWarning| pa manjše ali enake kot za |Idle|.
|IdleAction| je lahko eno od štirih dejanj:
* |Suspend| (prekinitev)
* |Logout| (odjava)
* |Shutdown| (zaustavitev)
* |DoNothing| (ne naredi ničesar)
Če vrednost za |IdleAction| ni nastavljena, se bo izvedlo privzeto dejanje, ki je prekinitev.
Obstajajo tudi ločene nastavitve za napajanje iz električnega omrežja in akumulatorja.
</translation>
<translation id="4150201353443180367">Prikaz</translation>
<translation id="4157003184375321727">Pošiljanje podatkov o različici operacijskega sistema in vdelane programske opreme</translation>
<translation id="4157594634940419685">Omogoči dostop do izvornih tiskalnikov CUPS</translation>
<translation id="4160962198980004898">Vir naslova MAC naprave, ko je na stojalu</translation>
<translation id="4163705126749612234">Konfigurira potrebna imena domene odjemalcev, ki bodo vsiljena odjemalcem za oddaljeni dostop, in uporabnikom prepreči, da bi jih spremenili.
Če je ta nastavitev omogočena, se lahko z gostiteljem povežejo samo odjemalci iz ene od navedenih domen.
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni nastavljena, se uporabi privzeti pravilnik za vrsto povezave. Za oddaljeno pomoč to omogoča povezovanje z gostiteljem odjemalcem iz poljubne domene. Za oddaljen dostop kadar koli se lahko poveže samo lastnik gostitelja.
Ta nastavitev preglasi pravilnik RemoteAccessHostClientDomain, če je na voljo.
Glejte tudi RemoteAccessHostDomainList.</translation>
<translation id="4164601239783385546">Omogočanje funkcije za ljudi s posebnimi potrebami za zaklepanje tipk.
Če ta je pravilnik nastavljen na »true«, bo zaklepanje tipk vedno omogočeno.
Če je ta pravilnik nastavljen na »false«, bo zaklepanje tipk vedno onemogočeno.
Če nastavite ta pravilnik, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če tega pravilnika ne nastavite, je zaklepanje tipk prvotno onemogočeno, vendar ga lahko uporabnik kadar koli omogoči.</translation>
<translation id="4171331498167688968">Če je pravilnik onemogočen, lahko programska oprema drugih ponudnikov vstavlja izvedljivo kodo v Chromove procese. Če pravilnik ni nastavljen ali je omogočen, programska oprema drugih ponudnikov ne more vstavljati izvedljive kode v Chromove procese.
Ne glede na vrednost tega pravilnika brskalnik programski opremi drugih ponudnikov trenutno ne bo preprečil vstavljanja izvedljive kode v procese brskalnika v računalniku, ki je pridružen v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />.</translation>
<translation id="4183229833636799228">Privzeta nastavitev za <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">URL za preverjanje žetona za preverjanje pristnosti odjemalca za oddaljeni dostop</translation>
<translation id="4203389617541558220">Omejitev časa delovanja naprave z načrtovanjem samodejnih vnovičnih zagonov.
Če je ta pravilnik nastavljen, določa, kako dolgo lahko deluje naprava, preden se izvede načrtovan samodejni vnovični zagon.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je čas delovanja naprav neomejen.
Če nastavite ta pravilnik, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Samodejni vnovični zagon se v napravi načrtuje za določeno uro, vendar se lahko odloži do 24 ur, če nekdo trenutno uporablja napravo.
Opomba: Samodejni vnovični zagoni so trenutno omogočeni samo, ko je prikazan prijavni zaslon ali poteka seja aplikacije za kiosk. To se bo v prihodnosti spremenilo in pravilnik bo vedno veljal ne glede na to, ali poteka seja katere koli vrste.
Vrednost pravilnika mora vedno biti navedena v sekundah. Vrednosti so navzdol omejene na najmanj 3600 (eno uro).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Uporabnikom so prikazani samo tiskalniki na seznamu dovoljenih.</translation>
<translation id="420512303455129789">Slovar, v katerem so URL-ji preslikani na logično zastavico, ki določa, ali naj bo dostop do gostitelja dovoljen (True) ali blokiran (False).
Ta pravilnik je namenjen za notranjo uporabo v programu <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Zakasnitve za zaklepanje zaslona</translation>
<translation id="423797045246308574">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerim so določena mesta, ki smejo uporabljati ustvarjanje ključev. Če je vzorec URL-ja v »KeygenAllowedForUrls«, ta pravilnik preglasi te izjeme.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultKeygenSetting«, kadar je ta nastavljen, ali iz uporabnikove osebne konfiguracije, kadar pravilnik »DefaultKeygenSetting« ni nastavljen.</translation>
<translation id="4238997902172035160">Konfigurira imenik, ki ga bo izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljal za shranjevanje kopij profilov za gostovanje.
Če nastavite ta pravilnik, bo izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljal naveden imenik za shranjevanje kopije profilov za gostovanje, kadar je pravilnik <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" /> omogočen. Če je pravilnik <ph name="ROAMING_PROFILE_SUPPORT_ENABLED_POLICY_NAME" /> onemogočen ali ni nastavljen, se vrednost, shranjena v tem pravilniku, ne uporabi.
Na https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables si lahko ogledate seznam spremenljivk, ki jih je mogoče uporabiti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se uporabi privzeta pot za profile za gostovanje.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Predpomnilnik se ne uporablja za aplikacije za Android. Če več uporabnikov namesti enako aplikacijo za Android, bo za vsakega uporabnika znova prenesena.</translation>
<translation id="4243336580717651045">Omogoča zbiranje anonimiziranih podatkov, ki vključujejo URL-je, v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom preprečuje spreminjanje te nastavitve.
Zbiranje anonimiziranih podatkov, ki vključujejo URL-je, pošlje Googlu URL-je strani, ki jih obišče uporabnik, zaradi izboljšanja iskanj in brskanja.
Če ta pravilnik omogočite, je zbiranje anonimiziranih podatkov, ki vključujejo URL-je, vedno aktivno.
Če ta pravilnik onemogočite, ni zbiranje anonimiziranih podatkov, ki vključujejo URL-je, nikoli aktivno.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo zbiranje anonimiziranih podatkov, ki vključujejo URL-je, omogočeno, vendar bo lahko uporabnik to spremenil.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Ne</translation>
<translation id="4261820385751181068">Jezik na zaslonu za prijavo v napravi</translation>
<translation id="427220754384423013">Določa tiskalnike, ki jih uporabnik lahko uporablja.
Ta pravilnik se uporablja samo, če je za pravilnik <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" /> izbrana možnost <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />.
Če se uporablja ta pravilnik, so uporabniku na voljo samo tiskalniki z ID-ji, ki se ujemajo z vrednostmi v tem pravilniku. ID-ji morajo ustrezati polju »id« ali »guid« v datoteki, določeni v pravilniku <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="427632463972968153">Določa parametre, uporabljene pri slikovnem iskanju z metodo POST. Sestavljena je iz parov ime/vrednost, ločenih z vejico. Če je vrednost parameter predloge, kot je v zgornjih primerih {imageThumbnail}, bo zamenjana s pravimi podatki sličice slike.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, bo zahteva za slikovno iskanje poslana z metodo GET.
Ta pravilnik se upošteva samo, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="4285674129118156176">Omogočanje uporabe ARC-ja nepovezanim uporabnikom</translation>
<translation id="4289903996435140853">Omogoča nastavitev seznama URL-jev, ki določajo, katerim spletnim mestom bo samodejno podeljeno dovoljenje za dostop do naprave USB z danim ID-jem izdelka in dobavitelja. Pravilnik je veljaven samo, če vsak element na seznamu vsebuje tako naprave kot tudi URL-je. Vsak element v napravah lahko vsebuje polje z ID-jem dobavitelja in ID-jem izdelka. Vsak izpuščen ID se obravnava kot nadomestni znak z eno izjemo, in sicer, da ID izdelka ne more biti naveden, ne da bi bil naveden tudi ID dobavitelja. Pravilnik sicer ne bo veljaven in bo prezrt.
Model dovoljenj za USB uporablja URL spletnega mesta, ki pošlje zahtevo (»URL z zahtevo«), in URL spletnega mesta z vrhnjim okvirjem (»URL za vdelavo«), da URL-ju z zahtevo podeli dovoljenje za dostop do naprave USB. URL z zahtevo se lahko razlikuje od URL-ja za vdelavo, če je stran, ki pošilja zahtevo, naložena v okviru iframe. Polje »urls« lahko tako vsebuje do dva niza z URL-jem, ločena z vejico, ki določata URL z zahtevo oziroma URL za vdelavo. Če je naveden samo en URL, bo dostop do ustreznih naprav USB podeljen, ko se URL spletnega mesta, ki pošilja zahtevo, ujema s tem URL-jem, ne glede na stanje vdelave. URL-ji v polju »urls« morajo biti veljavni URL-ji, sicer se pravilnik prezre.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se za vsa spletna mesta uporabi globalna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultWebUsbGuardSetting«, če je nastavljen, sicer pa iz uporabnikove osebne konfiguracije.
Vzorci URL-jev v tem pravilniku ne smejo biti v navzkrižju s tistimi, ki so konfigurirani prek pravilnika WebUsbBlockedForUrls. V primeru navzkrižja ima ta pravilnik prednost pred pravilnikoma WebUsbBlockedForUrls in WebUsbAskForUrls.
Vrednosti za ta pravilnik in pravilnik WebUsbAllowDevicesForUrls so združene.</translation>
<translation id="4298509794364745131">Določa seznam aplikacij, ki jih je mogoče omogočiti kot aplikacije za zapiske na zaklenjenem zaslonu sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Če je prednostna aplikacija za zapiske omogočena na zaklenjenem zaslonu, je na njem element uporabniškega vmesnika za zagon te aplikacije.
Aplikacija bo lahko po zagonu ustvarila svoje okno na zaklenjenem zaslonu ter ustvarila podatkovne elemente (zapiske) v kontekstu zaklenjenega zaslona. Lahko bo uvozila ustvarjene zapiske v sejo primarnega uporabnika, ko je seja odklenjena. Na zaklenjenem zaslonu so za zdaj podprte samo aplikacije za zapiske za Chrome.
Če je pravilnik nastavljen, lahko uporabnik omogoči aplikacijo na zaklenjenem zaslonu samo, če je ID razširitve aplikacije vsebovan v vrednosti seznama pravilnika.
Če ta pravilnik nastavite na prazen seznam, bo zato v celoti onemogočeno ustvarjanje zapiskov na zaklenjenem zaslonu.
Če pravilnik vsebuje ID aplikacije, še ne pomeni, da lahko uporabnik omogoči aplikacijo kot aplikacijo za zapiske na zaklenjenem zaslonu – v Chromu 61 skupino razpoložljivih aplikacij na primer dodatno omejuje okolje.
Če pravilnik ni nastavljen, ni omejitev pravilnika za skupino aplikacij, ki jih uporabnik lahko omogoči na zaklenjenem zaslonu.</translation>
<translation id="4313767483634435271">Določen naslov MAC za nosilec naprave</translation>
<translation id="4322842393287974810">Dovoli samodejno zagnani aplikaciji za kiosk brez zamika nadzor nad različico sistema <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4325690621216251241">Dodajanje gumb za odjavo v sistemsko vrstico</translation>
<translation id="4332177773549877617">Beleženje dogodkov za namestitve aplikacije za Android</translation>
<translation id="4335292026668105285">Določa trajanje uporabnikove nedejavnosti, po preteku katere je prikazano opozorilno pogovorno okno, če se naprava napaja iz električnega omrežja.
Če je ta pravilnik nastavljen, določa trajanje, med katerim mora biti uporabnik nedejaven, preden sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> prikaže opozorilno pogovorno okno, ki uporabnika obvesti, da se bo izvedlo dejanje ob nedejavnosti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, ni prikazano opozorilno pogovorno okno.
Vrednost pravilnika mora biti navedena v milisekundah. Vrednosti morajo biti manjše ali enake kot časovni zamik nedejavnosti.
Opozorilno sporočilo je prikazano samo, če je dejanje ob nedejavnosti odjava ali izklop.</translation>
<translation id="4346674324214534449">Omogoča, da nastavite, ali je treba oglase blokirati na spletnih mestih z vsiljivimi oglasi.
Če je ta pravilnik nastavljen na 2, bodo oglasi blokirani na spletnih mestih z vsiljivimi oglasi.
To delovanje pa se ne bo sprožilo, če je onemogočen pravilnik »SafeBrowsingEnabled«.
Če je ta pravilnik nastavljen na 1, oglasi ne bodo blokirani na spletnih mestih z vsiljivimi oglasi.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je uporabljena možnost 2.</translation>
<translation id="4347908978527632940">Če je omogočeno in je uporabnik zaščiteni uporabnik, lahko druge aplikacije za Android prek ponudnika vsebine pošljejo poizvedbe o uporabnikovih spletnih omejitvah.
Če ni omogočeno ali ni nastavljeno, ponudnik vsebine ne pošlje podatkov.</translation>
<translation id="435461861920493948">Vsebuje seznam vzorcev, ki se uporabljajo za nadziranje vidnosti računov v storitvi <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Vsak Google Račun v napravi bo primerjan z vzorci, shranjenimi v tem pravilniku, zaradi vidnosti računa v storitvi <ph name="PRODUCT_NAME" />. Račun bo viden, če se njegovo ime ujema s katerim koli vzorcem na seznamu. V nasprotnem primeru bo račun skrit.
Z nadomestnim znakom »*« nadomestite poljubno število poljubnih znakov (ali nobenega). Ubežni znak je »\«, zato morate za ujemanje z dejanskima znakoma »*« ali »\« pred njiju dati »\«.
Če ta pravilnik ni nastavljen, so vsi Google Računi v napravi vidni v storitvi <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4360826270668210664">Če je ta pravilnik nastavljen, bo gostitelj za oddaljeni dostop zahteval, da odjemalci pridobijo žeton za preverjanje na tem URL-ju, če želijo vzpostaviti povezavo. Uporabljati ga je treba v povezavi s pravilnikom RemoteAccessHostTokenValidationUrl.
Ta funkcija je trenutno onemogočena na strani strežnika.</translation>
<translation id="4363057787588706121">Omogočanje združevanja pravilnikov s seznami iz različnih virov</translation>
<translation id="436581050240847513">Poročanje o omrežnih vmesnikih naprave</translation>
<translation id="4372704773119750918">Ne dovoli uporabnikom v podjetjih, da so del večkratnega profila (primarnega ali sekundarnega)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Dovoli vsem mestom, da pokažejo vse slike</translation>
<translation id="437791893267799639">Preklic nastavitev pravilnika, prepoved selitve podatkov in ARC-ja</translation>
<translation id="4389073105055031853">Uporabnikom dovoli upravljanje vseh potrdil</translation>
<translation id="4389091865841123886">Konfiguriranje potrditve na daljavo z mehanizmom TPM.</translation>
<translation id="4408428864159735559">Seznam vnaprej konfiguriranih omrežnih datotečnih sredstev v skupni rabi.</translation>
<translation id="4410236409016356088">Omogoči omejevanje omrežne pasovne širine</translation>
<translation id="441217499641439905">Onemogoči sinhronizacijo z Googlom Drive prek povezav v mobilnih omrežjih v aplikaciji Datoteke za <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4415603335307944578">Če je ta pravilnik omogočen ali ni nastavljen, bo brskalnik ob prvem zagonu po nadgradnji operacijskega sistema znova prikazal pozdravno stran.
Če je ta pravilnik onemogočen, brskalnik ob prvem zagonu po nadgradnji operacijskega sistema ne bo znova prikazal pozdravne strani.</translation>
<translation id="4418726081189202489">Če onemogočite ta pravilnik, izdelku <ph name="PRODUCT_NAME" /> preprečite občasno pošiljanje poizvedb v Googlove storitve zaradi prejemanja točnega časovnega žiga. Te poizvedbe bodo omogočene, če je ta pravilnik omogočen ali ni nastavljen.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Ročna izbira nastavitev proxyja</translation>
<translation id="4429220551923452215">Omogoči ali onemogoči bližnjico za aplikacije v vrstici z zaznamki.
Če pravilnik ni nastavljen, lahko uporabnik izbere, da je bližnjica za aplikacije v kontekstnem meniju vrstice z zaznamki prikazana ali skrita.
Če je pravilnik nastavljen, ga uporabnik ne more spremeniti, bližnjica za aplikacije pa je vedno prikazana ali pa ni nikoli prikazana.</translation>
<translation id="4432762137771104529">Omogočanje razširjenega poročanja za Varno brskanje</translation>
<translation id="443454694385851356">Starejše (ni varno)</translation>
<translation id="443665821428652897">Izbris podatkov mesta, ko se brskalnik zapre (zastarelo)</translation>
<translation id="4439132805807595336">Omogočanje izvajanja vtičnika PluginVm v tej napravi.
Če je pravilnik nastavljen na »False« ali ni nastavljen, vtičnik <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> za napravo ni omogočen. Če je pravilnik omogočen, je vtičnik <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> za napravo omogočen, če je omogočen tudi z drugimi nastavitvami. <ph name="PLUGIN_VM_ALLOWED_POLICY_NAME" /> mora biti omogočeno, <ph name="PLUGIN_VM_LICENSE_KEY_POLICY_NAME" /> in <ph name="PLUGIN_VM_IMAGE_POLICY_NAME" /> morata biti nastavljena, da je omogočeno izvajanje vtičnika <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />.</translation>
<translation id="4439336120285389675">Določanje seznama zastarelih funkcij spletnega okolja za vnovično začasno omogočanje.
Ta pravilnik skrbnikom omogoča vnovično omogočanje zastarelih funkcij spletnega okolja za omejen čas. Funkcije določajo oznake nizov in funkcije, ki ustrezajo oznakam, vključenim na seznam, ki ga določa ta pravilnik, bodo znova omogočene.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je seznam prazen oziroma se ne ujema z nobeno od podprtih oznak nizov, bodo ostale vse zastarele funkcije spletnega okolja onemogočene.
Medtem ko je ta pravilnik podprt v zgornjih okoljih, je funkcija, ki jo omogoča, morda na voljo v manj okoljih. Vseh zastarelih funkcij spletnega okolja ni mogoče znova omogočiti; za omejen čas (različno od funkcije do funkcije) je mogoče samo tiste, ki so izrecno navedene spodaj. Splošna oblika zapisa oznake niza bo [DeprecatedFeatureName]_EffectiveUntil[yyyymmdd]. Če vas zanima referenčno gradivo in namen spremembe funkcij spletnega okolja, obiščite http://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Omogoči zaklepanje, ko je naprava nedejavna ali preide v stanje pripravljenosti</translation>
<translation id="4449469846627734399">Nastavitev dnevne konfiguracije funkcije preklopa na akumulatorsko napajanje ob konicah</translation>
<translation id="4449545651113180484">Sukanje zaslona v smeri urnega kazalca za 270 stopinj</translation>
<translation id="445270821089253489">Nadzira, kateri podatki o uporabniku in napravi se poročajo.</translation>
<translation id="4454820008017317557">Pokaži ikono orodne vrstice <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="4467952432486360968">Blokiraj piškotke drugih spletnih mest</translation>
<translation id="4474167089968829729">Omogočanje shranjevanja gesel v upravitelju gesel</translation>
<translation id="4476769083125004742">Če je ta pravilnik nastavljen na <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, aplikacije za Android ne morejo dostopati do podatkov o lokaciji. Če pravilnik nastavite na katero koli drugo vrednost ali ga ne nastavite, je uporabnik pozvan, da poda soglasje, kadar želi aplikacija za Android dostopati do podatkov o lokaciji.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Uveljavitev Google Varnega iskanja</translation>
<translation id="4482640907922304445">Pokaže gumb za domačo stran v orodni vrstici brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če to nastavitev omogočite, bo gumb za domačo stran vedno prikazan.
Če to nastavitev onemogočite, gumb za domačo stran ne bo prikazan.
Če to nastavitev omogočite ali onemogočite, je uporabniki v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če tega pravilnika ne nastavite, lahko uporabnik izbere, ali bo gumb za domačo stran prikazan.</translation>
<translation id="4483649828988077221">Onemogoči samodejno posodabljanje</translation>
<translation id="4485425108474077672">Konfiguriranje URL-ja novega zavihka s povezavami</translation>
<translation id="4492287494009043413">Onemogoči ustvarjanje posnetkov zaslona</translation>
<translation id="4494132853995232608">Wilco DTC</translation>
<translation id="449423975179525290">Konfiguriranje pravilnikov, povezanih z vtičnikom <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />.</translation>
<translation id="450537894712826981">Nastavi velikost predpomnilnika, ki ga bo izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabljal za shranjevanje predpomnjenih predstavnostnih datotek na disku.
Če nastavite ta pravilnik, bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporabil navedeno velikost predpomnilnika, ne glede na to, ali je uporabnik nastavil zastavico »--media-cache-size«. Vrednost, navedena v tem pravilniku, ni fiksna omejitev, temveč predlog predpomnilniškemu sistemu. Vrednosti pod nekaj megabajti so premajhne in bodo zaokrožene na razumno minimalno vrednost.
Če je vrednost tega pravilnika nastavljena na 0, bo uporabljena privzeta velikost predpomnilnika, vendar je uporabnik ne bo mogel spremeniti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo uporabljena privzeta vrednost in jo bo uporabnik lahko preglasil z zastavico »--media-cache-size«.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Če je pravilnik omogočen ali ni nastavljen, je naprava <ph name="PRODUCT_NAME" /> omogočena, uporabniki pa jo lahko zaženejo v meniju z aplikacijami, v kontekstnih menijih na straneh, s kontrolniki predstavnosti na spletnih mestih, ki podpirajo Google Cast, in (če je prikazana) z ikono za Google Cast v orodni vrstici.
Če pravilnik ni omogočen, je naprava <ph name="PRODUCT_NAME" /> onemogočena.</translation>
<translation id="4515404363392014383">Omogočanje Varnega brskanja za zaupanja vredne vire</translation>
<translation id="4518251772179446575">Vprašaj, ko želi mesto spremljati fizično lokacijo uporabnika</translation>
<translation id="4519046672992331730">Omogoča predloge za iskanje v naslovni vrstici brskalnika <ph name="PRODUCT_NAME" /> in preprečuje uporabnikom spreminjanje te nastavitve.
Če to nastavitev omogočite, bodo uporabljeni predlogi za iskanje.
Če to nastavitev onemogočite, predlogi za iskanje ne bodo uporabljeni.
Če to nastavitev omogočite ali onemogočite, jo uporabniki v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne bodo mogli spremeniti ali preglasiti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo to omogočeno, vendar bo lahko uporabnik to spremenil.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Aplikacije za Android je mogoče vsiljeno namestiti iz konzole Admin console z Googlom Play, ki tega pravilnika ne uporabljata.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Ime omejitve za Android:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Lokalni računi za napravo</translation>
<translation id="4543502256674577024">Nastavitve posodobitve naprave</translation>
<translation id="4554651132977135445">Način obdelave povratnih zank pri uporabniških pravilnikih</translation>
<translation id="4554841826517980623">Ta pravilnik nadzira, ali naj funkcija omrežnih datotečnih sredstev v skupni rabi za izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" /> uporablja protokol <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> za odkrivanje sredstev v skupni rabi v omrežju.
Če je ta pravilnik omogočen, bo mehanizem za odkrivanje sredstev v skupni rabi uporabljal protokol <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> za odkrivanje sredstev v skupni rabi v omrežju.
Če je ta pravilnik onemogočen, mehanizem za odkrivanje sredstev v skupni rabi ne bo uporabljal protokola <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> za odkrivanje sredstev v skupni rabi v omrežju.
Če pravilnik ni nastavljen, je funkcija privzeto onemogočena za uporabnike, ki jih upravlja podjetje, in omogočena za uporabnike, ki niso upravljani.</translation>
<translation id="4555850956567117258">Omogoči oddaljeno potrditev za uporabnika</translation>
<translation id="4557134566541205630">URL novega zavihka s povezavami privzetega iskalnika</translation>
<translation id="4567137030726189378">Omogočena uporaba orodij za izvajalce</translation>
<translation id="4578265298946081589">Brez vnovičnega zagona ob odjavi uporabnika.</translation>
<translation id="4578912515887794133">Če je ta nastavitev omogočena, gostitelj za oddaljeni dostop primerja ime lokalnega uporabnika (s katerim je povezan gostitelj) in ime računa za Google, ki je registriran kot lastnik gostitelja (tj. »janeznovak«, če je lastnik gostitelja račun za Google »janeznovak@example.com«). Gostitelj za oddaljeni dostop se ne bo zagnal, če se ime lastnika gostitelja razlikuje od imena lokalnega uporabnika, s katerim je povezan gostitelj. Pravilnik RemoteAccessHostMatchUsername se mora uporabljati skupaj s pravilnikom RemoteAccessHostDomain, da se prav tako uveljavi, da je račun za Google lastnika gostitelja povezan s točno določeno domeno (tj. »example.com«).
Če je ta nastavitev onemogočena ali ni nastavljena, je mogoče gostitelja za oddaljeni dostop povezati s poljubnim lokalnim uporabnikom.</translation>
<translation id="4591366717022345234">Posredovanje delovne različice Quick Fixa uporabnikom</translation>
<translation id="4600786265870346112">Omogoči velik kazalec</translation>
<translation id="4604931264910482931">Konfiguracija seznama blokiranih za izvorno pošiljanje sporočil</translation>
<translation id="4617338332148204752">Preskoči preverjanje metaoznak v izdelku <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">Nastavi seznam razširitev, katerih namestitev je dovoljena</translation>
<translation id="4632343302005518762">Dovoli, da <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> obravnava navedene vrste vsebine.</translation>
<translation id="4632566332417930481">Prepoved uporabe orodij za razvijalce v razširitvah, nameščenih s pravilnikom podjetja, omogočena uporaba orodij za razvijalce v drugih kontekstih</translation>
<translation id="4633786464238689684">Spremeni privzeti način delovanja zgornje vrstice tipk, da delujejo kot funkcijske tipke.
Če je ta pravilnik nastavljen na »true«, bo zgornja vrstica tipk privzeto pošiljala ukaze funkcijskih tipk. Če želite, da spet delujejo kot predstavnostne tipke, morate pritisniti tipko za iskanje.
Če je ta pravilnik nastavljen na »false« ali ni nastavljen, bo tipkovnica privzeto pošiljala ukaze predstavnostnih tipk, če je pritisnjena tipka za iskanje, pa ukaze funkcijskih tipk.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Imena gostiteljev izvornega pošiljanja sporočil, ki se ne vključijo na seznam blokiranih</translation>
<translation id="4650759511838826572">Onemogoči protokolne sheme URL-ja</translation>
<translation id="465099050592230505">URL spletne trgovine podjetja (zastarelo)</translation>
<translation id="4661889655253181651">Z nastavitvami vsebine lahko določite, kako se obravnava vsebina različnih vrst (npr. piškotki, slike ali JavaScript).</translation>
<translation id="4665897631924472251">Nastavitve upravljanja razširitev</translation>
<translation id="4668325077104657568">Nastavitev privzetih slik</translation>
<translation id="4670865688564083639">Najmanj:</translation>
<translation id="4671708336564240458">Omogoča, da nastavite, ali je treba spletnim mestom, ki izvajajo zlorabe, preprečiti odpiranje novih oken ali zavihkov.
Če je ta pravilnik omogočen, bo spletnim mestom, ki izvajajo zlorabe, preprečeno odpiranje novih oken ali zavihkov.
To delovanje pa se ne bo sprožilo, če je onemogočen pravilnik »SafeBrowsingEnabled«.
Če je ta pravilnik onemogočen, bo spletnim mestom, ki izvajajo zlorabe, dovoljeno odpiranje novih oken ali zavihkov.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo izbrana možnost, da je omogočen.</translation>
<translation id="467236746355332046">Podprte funkcije:</translation>
<translation id="4674167212832291997">Prilagaja seznam vzorcev URL-jev, ki jih vedno upodobi <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljen privzeti upodabljalnik, kot ga določa pravilnik »ChromeFrameRendererSettings«.
Primere vzorcev si lahko ogledate na https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Odpri seznam URL-jev</translation>
<translation id="4674871290487541952">Omogočanje algoritmov, ki niso varni, pri preverjanju celovitosti posodobitev in namestitev razširitev</translation>
<translation id="4680936297850947973">Zastarelo v M68. Uporabite pravilnik DefaultPopupsSetting.
Podrobno pojasnilo je na strani https://www.chromestatus.com/features/5675755719622656.
Če je ta pravilnik omogočen, bo spletnim mestom dovoljeno hkratno premikanje in odpiranje novih oken/zavihkov.
Če je ta pravilnik onemogočen ali ni nastavljen, spletnim mestom ne bo dovoljeno hkratno premikanje in odpiranje novih oken/zavihkov.</translation>
<translation id="4680961954980851756">Omogoči samodejno izpolnjevanje</translation>
<translation id="4703402283970867140">Omogoči pametni model zatemnitve za podaljšanje časa do zatemnitve zaslona</translation>
<translation id="4722122254122249791">Omogočanje osamitve spletnih mest za določene izvore</translation>
<translation id="4722399051042571387">Če je nastavitev onemogočena, uporabniki ne bodo mogli nastaviti kod PIN, ki so šibke in jih je mogoče preprosto uganiti.
Nekaj primerov šibkih kod PIN: kode, ki vsebujejo samo eno števko (1111), kode, pri katerih se števke povečujejo za številko 1 (1234), kode, pri katerih se števke zmanjšujejo za številko 1 (4321), in kode, ki so preveč pogoste.
Če se koda PIN smatra za šibko, uporabniki privzeto prejmejo opozorilo, ne pa napake.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Omogoči prehod skozi požarni zid iz odjemalca za oddaljeni dostop</translation>
<translation id="4725528134735324213">Omogočanje storitve Android Backup Service</translation>
<translation id="4725801978265372736">Zahteva, da se ujemata ime lokalnega uporabnika in lastnika gostitelja za oddaljeni dostop</translation>
<translation id="4733471537137819387">Pravilniki, povezani z integriranim preverjanjem pristnosti HTTP.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Strežniki, v katere lahko <ph name="PRODUCT_NAME" /> delegira.
Imena strežnikov ločite z vejicami. Nadomestni znaki (*) so dovoljeni.
Če tega pravilnika ne nastavite, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne bo delegiral uporabniških poverilnic, tudi če je strežnik zaznan kot intranet.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Potrdilo odjemalca za vzpostavljanje povezave s tem: RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4757671984625088193">Če je pravilnik omogočen ali ni nastavljen, bo <ph name="PRODUCT_NAME" /> predlagal strani, povezane s trenutno stranjo.
Ti predlogi se prenesejo oddaljeno iz Googlovih strežnikov.
Če je ta nastavitev onemogočena, se predlogi ne bodo prenesli ali prikazali.</translation>
<translation id="4759650396863318477">Omogoči nastavitev časovnega obdobja v milisekundah, v katerem so uporabniki obveščeni, da mora biti brskalnik <ph name="PRODUCT_NAME" /> znova zagnan ali da mora biti naprava <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> znova zagnana za uveljavitev čakajoče posodobitve.
V tem časovnem obdobju je uporabnik večkrat obveščen glede potrebe po posodobitvi. V skladu s pravilnikom <ph name="RELAUNCH_HEADS_UP_PERIOD_POLICY_NAME" /> se za naprave <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> v sistemski vrstici pojavi obvestilo o vnovičnem zagonu. Za brskalnike <ph name="PRODUCT_NAME" /> se meni aplikacije spremeni, da ponazori, da je potreben vnovični zagon, ko mine ena tretjina obdobja za obveščanje. Barva tega obvestila se spremeni, ko mineta dve tretjini obdobja za obveščanje, in znova, ko mine celotno obdobje za obveščanje. Za dodatna obvestila, ki jih je omogočil pravilnik <ph name="RELAUNCH_NOTIFICATION_POLICY_NAME" />, prav tako velja ta pravilnik.
Če pravilnik ni nastavljen, se za naprave <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kot privzeto časovno obdobje uporabi 345.600.000 milisekund (štirje dnevi), za brskalnike <ph name="PRODUCT_NAME" /> pa 604.800.000 milisekund (en teden).</translation>
<translation id="4777805166623621364">
To nastavitev, SitePerProcess, je mogoče uporabljati, da se uporabnikom ne dovoli onemogočanja privzetega delovanja osamitve vseh spletnih mest. Upoštevajte, da je lahko pravilnik IsolateOrigins uporaben tudi za osamitev dodatnih, podrobnejših izvorov.
Če je pravilnik omogočen, uporabniki ne bodo mogli onemogočiti privzetega delovanja, pri katerem se vsako spletno mesto izvaja v svojem procesu.
Če pravilnik ni konfiguriran ali je onemogočen, bo uporabnik lahko onemogočil osamitev spletnih mest
(lahko bo na primer uporabil vnos »Disable site isolation« (onemogoči osamitev spletnih mest) v chrome://flags). Če nastavite, da je pravilnik onemogočen, in/ali ga ne konfigurirate, osamitve spletnih mest ne izklopite.
V sistemu <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> različice 76 in starejših različicah je priporočljivo, da tudi pravilnik za naprave <ph name="DEVICE_LOGIN_SCREEN_SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" /> nastavite na enako vrednost. Če se vrednosti, navedene v teh dveh pravilnikih, ne ujemajo, lahko pri vstopu v uporabniško sejo pride do zakasnitve, medtem ko se uveljavlja vrednost, ki jo določa uporabniški pravilnik.
OPOMBA: ta pravilnik se ne uporablja v sistemu Android. Če želite omogočiti pravilnik SitePerProcess v Androidu, uporabite nastavitev pravilnika SitePerProcessAndroid.
</translation>
<translation id="4788252609789586009">Omogoči funkcijo za samodejno izpolnjevanje v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom omogoča samodejno izpolnjevanje podatkov o kreditni kartici v spletnih obrazcih s predhodno shranjenimi podatki.
Če je ta nastavitev onemogočena, samodejno izpolnjevanje ne bo nikoli predlagalo ali vneslo podatkov o kreditni kartici in prav tako ne bo shranilo dodatnih podatkov o kreditni kartici, ki jih uporabnik lahko pošlje med brskanjem v spletu.
Če je ta nastavitev omogočena ali nima nastavljene vrednosti, bo uporabnik lahko nadziral samodejno izpolnjevanje za kreditne kartice v uporabniškem vmesniku.</translation>
<translation id="4791031774429044540">Omogočanje funkcije velikega kazalca za ljudi s posebnimi potrebami.
Če ta pravilnik vklopite, bo prikaz velikega kazalca vedno omogočen.
Če ta pravilnik izklopite, bo prikaz velikega kazalca vedno onemogočen.
Če ta pravilnik nastavite, ga uporabniki ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če pravilnika ne nastavite, je velik kazalec prvotno onemogočen, vendar ga lahko uporabniki kadar koli omogočijo.</translation>
<translation id="4802905909524200151">Konfiguriranje delovanja posodobitve vdelane programske opreme modula <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /></translation>
<translation id="4804828344300125154">Ob odjavi uporabnika vedno vnovičen zagon.</translation>
<translation id="4807950475297505572">Uporabniki, pri katerih je minilo največ časa, odkar so bili uporabljeni, se odstranijo, dokler ni dovolj prostora</translation>
<translation id="4816674326202173458">Dovoli poslovnemu uporabniku, da je primarni in sekundarni uporabnik (privzeti način delovanja za neupravljane uporabnike)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Dejanje, ki se izvede, ko pri akumulatorskem napajanju dosežena zakasnitev zaradi nedejavnosti</translation>
<translation id="4832852360828533362">Poročanje o uporabniku in napravi</translation>
<translation id="4834526953114077364">Uporabniki, pri katerih je minilo največ časa, odkar so bili uporabljeni, in se niso prijavili v zadnjih treh mesecih, se odstranijo, dokler ni dovolj prostora</translation>
<translation id="4835622243021053389">Omogočanje preverjanja pristnosti NTLMv2.</translation>
<translation id="4858735034935305895">Dovoli celozaslonski način</translation>
<translation id="4861767323695239729">Konfiguriranje dovoljenih načinov vnosa v uporabniški seji</translation>
<translation id="487460824085252184">Samodejna selitev brez spraševanja za privolitev uporabnika.</translation>
<translation id="4874982543810021567">Blokiranje WebUSB-ja na teh spletnih mestih</translation>
<translation id="4876805738539874299">Najvišja omogočena različica protokola SSL</translation>
<translation id="4887274746092315609">Omogoča stran za spremembo gesla med sejo za uporabnike prijave SAML</translation>
<translation id="4897928009230106190">Določa parametre, uporabljene pri iskanju predlogov z metodo POST. Sestavljena je iz parov ime/vrednost, ločenih z vejico. Če je vrednost parameter predloge, kot je v zgornjih primerih {searchTerms}, bo zamenjana s pravimi podatki iskalnih izrazov.
Ta pravilnik je izbiren. Če ni nastavljen, bo zahteva za iskanje predlogov poslana z metodo GET.
Ta pravilnik se upošteva samo, če je omogočen pravilnik »DefaultSearchProviderEnabled«.</translation>
<translation id="489803897780524242">Parameter, ki nadzira umestitev iskalnega izraza za privzetega ponudnika iskanja</translation>
<translation id="4899708173828500852">Omogoči varno brskanje</translation>
<translation id="4899802251198446659">Omogoča nadziranje, ali se lahko videoposnetki samodejno predvajajo (brez soglasja uporabnika) z zvočno vsebino v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če je pravilnik omogočen, je v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> dovoljeno samodejno predvajanje predstavnosti.
Če je pravilnik onemogočen, v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> ni dovoljeno samodejno predvajanje predstavnosti. Če želite za določene vzorce URL to preglasiti, lahko uporabite pravilnik AutoplayWhitelist.
V brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> privzeto ni dovoljeno samodejno predvajanje predstavnosti. Če želite za določene vzorce URL to preglasiti, lahko uporabite pravilnik AutoplayWhitelist.
Opomba: če se <ph name="PRODUCT_NAME" /> izvaja in se ta pravilnik spremeni, bo uporabljen samo za novoodprte zavihke. Nekateri zavihki bodo zato morda še vedno delovali po starem.
</translation>
<translation id="4906194810004762807">Osveži oceno za pravilnik za naprave</translation>
<translation id="4917385247580444890">Močan</translation>
<translation id="4923806312383904642">Omogočanje, da funkcija WebDriver preglasi nezdružljive pravilnike</translation>
<translation id="494613465159630803">Sprejemnik za Google Cast</translation>
<translation id="494924690085329212">Vnovičen zagon ob odjavi uporabnika, če se je zagnal Android.</translation>
<translation id="4962262530309732070">Če je ta pravilnik omogočen ali ni nastavljen, <ph name="PRODUCT_NAME" /> dovoli dodajanje osebe v upravitelju uporabnikov.
Če je ta pravilnik onemogočen, <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne dovoli ustvarjanja novih profilov v upravitelju uporabnikov.</translation>
<translation id="4970855112942626932">Onemogočanje prijave v brskalnik</translation>
<translation id="4978405676361550165">Če je nastavljen pravilnik »OffHours«, so določeni pravilniki za naprave prezrti (uporaba privzetih nastavitev teh pravilnikov) med določenimi časovnimi intervali. Chrome znova uporabi pravilnike za naprave pri vsakem dogodku, ko se začne ali konča obdobje »OffHours«. Uporabnik bo obveščen in prisiljen, da se odjavi, ko bodo spremenjeni konec obdobja »OffHours« in nastavitve pravilnikov za naprave (npr. če je uporabnik prijavljen z nedovoljenim računom).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Vrsta podatkov:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Dovoli izvajanje zastarelih vtičnikov</translation>
<translation id="4986560318567565414">Pot do Chroma za preklop z nadomestnega brskalnika.</translation>
<translation id="4988291787868618635">Dejanje, ki naj se izvede, ko preteče časovni zamik nedejavnosti</translation>
<translation id="5034604678285451405">Nastavitev praga za funkcijo preklopa na akumulatorsko napajanje ob konicah v odstotkih.
Ta pravilnik se uporablja samo, če je omogočen pravilnik DevicePowerPeakShiftEnabled.
Če ta pravilnik ni konfiguriran ali nastavljen, je funkcija preklopa na akumulatorsko napajanje ob konicah vedno onemogočena.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Omogoči dostop do spletnih mest zunaj paketov vsebine</translation>
<translation id="5052081091120171147">Če je ta pravilnik omogočen, se zgodovina brskanja uvozi iz trenutnega privzetega brskalnika. Če je omogočen, ta pravilnik vpliva tudi na pogovorno okno za uvoz.
Če je onemogočen, se zgodovina brskanja stran ne uvozi.
Če ni nastavljen, bo uporabnik morda vprašan, ali naj jo uvozi, ali pa bo uvoz izveden samodejno.</translation>
<translation id="5055312535952606505">Določi nastavitve strežnika proxy za izdelek <ph name="PRODUCT_NAME" />. Te nastavitve strežnika proxy so na voljo tudi za aplikacije ARC.
Če omogočite to nastavitev, <ph name="PRODUCT_NAME" /> in aplikacije ARC prezrejo vse možnosti, povezane s strežnikom proxy, navedene v ukazni vrstici.
Če ta pravilnik ni nastavljen, lahko uporabniki sami izberejo nastavitve strežnika proxy.
Če je nastavljen pravilnik <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />, preglasi katere koli posamezne pravilnike <ph name="PROXY_MODE_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_PAC_URL_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_SERVER_POLICY_NAME" />, <ph name="PROXY_BYPASS_POLICY_NAME" /> in <ph name="PROXY_SERVER_MODE_POLICY_NAME" />.
V polju <ph name="PROXY_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> lahko določite strežnik proxy, ki naj ga uporablja <ph name="PRODUCT_NAME" /> in uporabnikom prepreči spreminjanje nastavitev strežnika proxy.
Polje <ph name="PROXY_PAC_URL_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> je URL za datoteko .pac strežnika proxy.
Polje <ph name="PROXY_SERVER_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> je URL strežnika proxy.
Polje <ph name="PROXY_BYPASS_LIST_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> je seznam gostiteljev strežnika proxy, ki jih <ph name="PRODUCT_NAME" /> obide.
Polje <ph name="PROXY_SERVER_MODE_PROXY_SETTINGS_FIELD" /> je zastarelo. Uporablja se polje »ProxyMode«. Omogoča določanje strežnika proxy, ki naj ga uporablja <ph name="PRODUCT_NAME" />, in uporabnikom prepreči spreminjanje nastavitev strežnika proxy.
Če izberete vrednost »direct« kot »ProxyMode«, strežnik proxy ne bo uporabljen in vsa druga polja bodo prezrta.
Če izberete vrednost »system« kot »ProxyMode«, bo uporabljen strežnik proxy sistema in vsa druga polja bodo prezrta.
Če izberete vrednost »auto_detect« kot »ProxyMode«, bodo vsa druga polja prezrta.
Če izberete vrednost »fixed_server« kot »ProxyMode, se uporabita polji »ProxyServer« in »ProxyBypassList«.
Če izberete vrednost »pac_script« kot »ProxyMode, se uporabita polji »ProxyPacUrl« in »ProxyBypassList«.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Izklop lupe</translation>
<translation id="5058573563327660283">Izbere strategijo za sproščanje prostora na disku med samodejnim čiščenjem (zastarelo)</translation>
<translation id="5067143124345820993">Seznam odobrenih uporabnikov za prijavo</translation>
<translation id="5075834892754086022">Če je ta pravilnik nastavljen, se uveljavi najmanjša dovoljena dolžina kode
PIN. (Absolutna najmanjša dovoljena dolžina kode PIN je 1; manjše vrednosti kot 1
se obravnavajo kot 1.)
Če pravilnik ni nastavljen, se uveljavi najmanjša dovoljena dolžina kode PIN, ki je
6-mestna. To je priporočena najmanjša dovoljena dolžina.</translation>
<translation id="5076274878326940940">Omogoča uporabo privzetega ponudnika iskanja.
Če omogočite to nastavitev, se izvede privzeto iskanje, če uporabnik v naslovni vrstici vnese besedilo, ki ni URL.
Privzetega ponudnika iskanja, ki naj se uporablja, lahko določite tako, da nastavite preostale pravilnike za privzeto iskanje. Če pustite prazne, lahko uporabnik sam izbere privzetega ponudnika.
Če onemogočite to nastavitev, se ne izvede nobeno iskanje, ko uporabnik v naslovni vrstici vnese besedilo, ki ni URL.
Če to nastavitev omogočite ali onemogočite, uporabniki te nastavitve v brskalniku <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je omogočen privzeti ponudnik iskanja, uporabnik pa bo lahko nastavil seznam ponudnikov iskanja.
Ta pravilnik je na voljo samo v primerkih s sistemom Windows, ki so pridruženi v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />, ali primerkih s sistemom Windows 10 Pro ali Enterprise, ki so včlanjeni v upravljanje naprav.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Onemogoči predogled tiskanja</translation>
<translation id="5090209345759901501">Razširitev nastavitve za vsebino Flash na vso vsebino</translation>
<translation id="5090791951240382356">Omogočanje združevanja pravilnikov o slovarjih iz različnih virov</translation>
<translation id="5093540029655764852">Določa, kako pogosto (v dnevih) odjemalec spremeni geslo računa v napravi. Geslo naključno generira odjemalec in ni vidno uporabniku.
Tako kot gesla uporabnikov je treba redno spreminjati tudi gesla računov v napravi. Če onemogočite ta pravilnik ali nastavite veliko število dni, lahko to negativno vpliva na varnost, saj morebitnim napadalcem daje več časa, da uganejo geslo računa v napravi in ga uporabijo.
Če pravilnik ni nastavljen, se geslo računa v napravi spremeni vsakih 30 dni.
Če je pravilnik nastavljen na 0, je geslo računa v napravi onemogočeno.
Če je odjemalec dalj časa brez povezave, so lahko zgodi, da so gesla starejša od navedenega števila dni.</translation>
<translation id="510196893779239086">Ta pravilnik nadzira, ali naj se Chrome povsem zapre, ko bi zadnji zavihek preklopil na drug brskalnik.
Če tega pravilnika ne nastavite ali ga nastavite na »true«, bo Chrome po preklopu na drug brskalnik ohranil odprt vsaj en zavihek.
Če je ta pravilnik nastavljen na »false«, bo Chrome po preklopu na drug brskalnik zaprl zavihek, tudi če gre za zadnji zavihek. S tem se bo Chrome povsem zaprl.</translation>
<translation id="5102203758995933166">Omogoča pošiljanje omrežne konfiguracije, ki se uporablja glede na uporabnika, v napravo z operacijskim sistemom <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Omrežna konfiguracija je niz v obliki zapisa JSON, kot je določeno z obliko konfiguracije odprtega omrežja.</translation>
<translation id="5105313908130842249">Časovni zamik zaklepa zaslona, če se napaja iz akumulatorja</translation>
<translation id="5108031557082757679">Onemogočeni tiskalniki za naprave v podjetjih</translation>
<translation id="5124368997194894978">Omogočanje zagona pri napajanju iz električnega omrežja (izmenični tok)</translation>
<translation id="5131211790949066746">Omogoča združevanje pravilnikov o seznamu namestitev razširitev <ph name="EXTENSION_INSTALL_BLACKLIST_POLICY_NAME" />, <ph name="EXTENSION_INSTALL_WHITELIST_POLICY_NAME" /> in <ph name="EXTENSION_INSTALL_FORCELIST_POLICY_NAME" />.
Če omogočite to nastavitev, so vrednosti iz pravilnika o okolju naprave, pravilnika o oblaku naprave in pravilnika o okolju uporabnikov združene na enem seznamu in so uporabljene kot celota, namesto uporabe samo vrednosti iz enega vira z največjo prednostjo.
Če to nastavitev onemogočite ali je ne nastavite, se vzamejo samo vnosi na seznamu iz vira z največjo prednostjo, vsi drugi viri pa so prikazani kot spori in so prezrti.</translation>
<translation id="5141670636904227950">Nastavitev privzete vrste lupe, omogočene na prijavnem zaslonu</translation>
<translation id="5142301680741828703">Vedno upodobi te vzorce URL-jev v programu <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Določite lahko dodatne parametre, ki so uporabljeni, ko <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> zažene <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Če ta pravilnik ni nastavljen, je uporabljena privzeta ukazna vrstica.</translation>
<translation id="5152787786897382519">Chromium in Google Chrome imata nekatere skupine pravilnikov, ki skupaj nadzirajo funkcijo. Te nabore predstavljajo naslednje skupine pravilnikov. Ker imajo pravilniki lahko več virov, se uporabijo samo vrednosti iz vira z največjo prednostjo. Vrednosti iz vira z manjšo prednostjo v isti skupini so prezrte. Vrstni red prednosti je določen na <ph name="POLICY_PRIORITY_DOC_URL" />.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Kako pogosto se pošiljajo omrežni paketi za spremljanje (v milisekundah).
Če ta pravilnik ni nastavljen, je privzeti interval 3 minute.
Najmanjši interval je 30 sekund, največji pa 24 ur –
vrednosti zunaj tega obsega bodo omejene na ta obseg.</translation>
<translation id="5163002264923337812">Omogoči stari spletni potek prijave</translation>
<translation id="5168529971295111207">Ta pravilnik je zastarel, namesto njega uporabite ProxyMode.
Omogoča izbiro strežnika proxy, ki naj ga uporablja <ph name="PRODUCT_NAME" />, in uporabnikom prepreči spreminjanje nastavitev strežnika proxy.
Ta pravilnik ima vpliv samo, če je onemogočen pravilnik <ph name="PROXY_SETTINGS_POLICY_NAME" />.
Če izberete, da se strežnik proxy nikoli ne uporablja in se vedno vzpostavi neposredna povezava, so vse druge možnosti prezrte.
Če izberete uporabo sistemskih nastavitev strežnika proxy ali samodejno zaznavanje strežnika proxy, bodo vse druge možnosti prezrte.
Če izberete ročno nastavitev strežnika proxy, lahko v možnostih »Naslov ali URL strežnika proxy«, »URL datoteke .pac za proxy« in »Seznam pravil za obvod strežnika proxy, ločenih z vejicami« izberete dodatne nastavitve. Za aplikacije ARC je na voljo samo strežnik proxy HTTP z največjo prednostjo.
Podrobne primere si lahko ogledate tukaj:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Če omogočite to nastavitev, <ph name="PRODUCT_NAME" /> prezre vse možnosti, povezane s strežnikom proxy, navedene v ukazni vrstici.
Če ta pravilnik ni nastavljen, lahko uporabniki sami izberejo nastavitve strežnika proxy.</translation>
<translation id="5182055907976889880">Konfigurira Google Drive v brskalniku <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Omogoča, da določite, za katere razširitve ne velja seznam prepovedanih.
Vrednost * na seznamu prepovedanih pomeni, da so prepovedane vse razširitve in lahko uporabniki namestijo samo razširitve s seznama dovoljenih.
Privzeto so dovoljene vse razširitve, če pa so vse prepovedane s pravilnikom, ga lahko preglasite s seznamom dovoljenih.</translation>
<translation id="519247340330463721">Konfigurirajte pravilnike, povezane s funkcijo varnega brskanja.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Omogoča uporabo nadomestnih strani za napake, ki so vgrajene v <ph name="PRODUCT_NAME" /> (na primer »Strani ni mogoče najti«), in preprečuje uporabnikom spreminjanje te nastavitve.
Če to nastavitev omogočite, se nadomestne spletne strani uporabljajo.
Če to nastavitev onemogočite, jo uporabniki v programu <ph name="PRODUCT_NAME" /> ne morejo spremeniti ali preglasiti.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo to omogočeno, vendar bo lahko uporabnik to spremenil.</translation>
<translation id="5196805177499964601">Blokiranje načina za razvijalce.
Če je ta pravilnik vklopljen, bo sistem <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> preprečil, da bi se naprava zagnala v načinu za razvijalce. Če je stikalo za razvijalce vklopljeno, sistem ne bo dovolil zagona in bo prikazal zaslon z napako.
Če ta pravilnik ni nastavljen ali je izklopljen, bo način za razvijalce v napravi še naprej na voljo.</translation>
<translation id="520403427390290017">Funkcija življenjskih ciklov povrne sredstva CPE-ja, sčasoma pa tudi pomnilnika, povezana z zavihki, ki se izvajajo, vendar že dalj časa niso bili uporabljeni, in sicer tako, da jim najprej omeji delovanje, nato jih zamrzne, na koncu pa zavrže.
Če je pravilnik onemogočen, so življenjski cikli zavihkov onemogočeni in vsi zavihki se bodo še naprej normalno izvajali.
Če je pravilnik omogočen ali ni opredeljen, so življenjski cikli zavihkov omogočeni.</translation>
<translation id="5207823059027350538">Konfigurira privzeti URL novega zavihka s povezavami in uporabnikom prepreči, da ga bi spremenili.
Novi zavihek s povezavami je stran, ki se odpre, ko so ustvarjeni novi zavihki (vključno s stranjo, odprto v novih oknih).
Ta pravilnik ne odloča o tem, katere strani se odprejo ob zagonu. Te nadzirajo pravilniki <ph name="RESTORE_ON_STARTUP_POLICY_NAME" />. Ta pravilnik pa vpliva na domačo stran, če je nastavljena tako, da se odpre nov zavihek s povezavami, in na začetno stran, če je nastavljena tako, da se odpre nov zavihek s povezavami.
Če pravilnik ni nastavljen ali pustite praznega, se uporabi privzeti nov zavihek s povezavami.
Ta pravilnik je na voljo samo v primerkih s sistemom Windows, ki so pridruženi v domeno <ph name="MS_AD_NAME" />, ali primerkih s sistemom Windows 10 Pro ali Enterprise, ki so včlanjeni v upravljanje naprav.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Omogoča nastavitev seznama vzorcev URL-jev, s katerim so določena spletna mesta, ki jim ni dovoljeno prikazovati obvestil.
Če ta pravilnik ni nastavljen, bo za vsa spletna mesta uporabljena splošna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultNotificationsSetting«, kadar je ta nastavljen, ali iz uporabnikove osebne konfiguracije, kadar pravilnik »DefaultImagesSetting« ni nastavljen.</translation>
<translation id="5213038356678567351">Spletna mesta, ki naj nikoli ne sprožijo preklopa brskalnika.</translation>
<translation id="5219844027738217407">Pri aplikacijah za Android ta pravilnik vpliva samo na mikrofon. Če je ta pravilnik omogočen, ima mikrofon brez izjem izklopljen zvok pri vseh aplikacijah za Android.</translation>
<translation id="5221394278852982313">Omogoča nastavitev seznama URL-jev, ki določajo, katerim spletnim mestom bo samodejno podeljeno dovoljenje za dostop do naprave USB z danim ID-jem izdelka in dobavitelja. Pravilnik je veljaven samo, če vsak element na seznamu vsebuje tako naprave kot tudi URL-je. Vsak element v napravah lahko vsebuje polje z ID-jem dobavitelja in ID-jem izdelka. Vsak izpuščen ID se obravnava kot nadomestni znak z eno izjemo, in sicer, da ID izdelka ne more biti naveden, ne da bi bil naveden tudi ID dobavitelja. Pravilnik sicer ne bo veljaven in bo prezrt.
Model dovoljenj za USB uporablja URL spletnega mesta, ki pošlje zahtevo (»URL z zahtevo«), in URL spletnega mesta z vrhnjim okvirjem (»URL za vdelavo«), da URL-ju z zahtevo podeli dovoljenje za dostop do naprave USB. URL z zahtevo se lahko razlikuje od URL-ja za vdelavo, če je stran, ki pošilja zahtevo, naložena v okviru iframe. Polje »urls« lahko tako vsebuje do dva niza z URL-jem, ločena z vejico, ki določata URL z zahtevo oziroma URL za vdelavo. Če je naveden samo en URL, bo dostop do ustreznih naprav USB podeljen, ko se URL spletnega mesta, ki pošilja zahtevo, ujema s tem URL-jem, ne glede na stanje vdelave. URL-ji v polju »urls« morajo biti veljavni URL-ji, sicer se pravilnik prezre.
Če ta pravilnik ni nastavljen, se za vsa spletna mesta uporabi globalna privzeta vrednost iz pravilnika »DefaultWebUsbGuardSetting«, če je nastavljen, sicer pa iz uporabnikove osebne konfiguracije.
Vzorci URL-jev v tem pravilniku ne smejo biti v navzkrižju s tistimi, ki so konfigurirani prek pravilnika WebUsbBlockedForUrls. V primeru navzkrižja ima ta pravilnik prednost pred pravilnikoma WebUsbBlockedForUrls in WebUsbAskForUrls.