blob: 48e178d2dfeeb078111bc90c5f7d382e035d0295 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="mk">
<translation id="1287053896835709737">Жолта на црно</translation>
<translation id="1408730541890277710">Заменете ги сликите со нивниот „alt“ текст.</translation>
<translation id="145360476452865422">Политика на анимација:</translation>
<translation id="1555130319947370107">Сина</translation>
<translation id="1588438908519853928">Нормален</translation>
<translation id="1591070050619849194">Оневозможи ги сите анимации со слики.</translation>
<translation id="1703735871906654364">Карет-прегледување</translation>
<translation id="1791496371305830581">Дозволи ги сите анимирани слики</translation>
<translation id="1996252509865389616">Овозможи?</translation>
<translation id="2079545284768500474">Врати</translation>
<translation id="2179565792157161713">Отвори долг опис во ново јазиче</translation>
<translation id="2223143012868735942">Приспособлив филтер на бои е применет на веб-страници за подобрување на перцепцијата на боите.</translation>
<translation id="2394933097471027016">Испробајте го веднаш – Карет-прегледувањето е секогаш овозможено на оваа страница!</translation>
<translation id="2471847333270902538">Шема на бои за <ph name="SITE" />:</translation>
<translation id="2648340354586434750">Држете го притиснато &lt;span class='key'&gt;Option&lt;/span&gt; за да се преместувате по зборови.</translation>
<translation id="2795227192542594043">Оваа доградба ви нуди подвижен курсор во веб-страницата, дозволувајќи ви да изберете текст со тастатурата.</translation>
<translation id="2808027189040546825">Чекор 1: изберете го редот со најслаби ѕвезди:</translation>
<translation id="2965611304828530558">&lt;p&gt;Кога ќе наидете на врска или контрола, таа автоматски е фокусирана. Притиснете &lt;span class='key'&gt;Enter&lt;/span&gt; за да кликнете на врската или копчето. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; Кога контролата што е во фокусот (како текстуална рамка или рамка со список) прифаќа копчиња со стрелки, притиснете &lt;span class='key'&gt;Esc&lt;/span&gt;, а потоа левата или десната стрелка за да продолжите со Карет-прегледувањето. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; Како алтернатива, притиснете &lt;span class='key'&gt;Tab&lt;/span&gt; за да се преместите на следната контрола која може да се фокусира. &lt;/p&gt;</translation>
<translation id="3252573918265662711">Поставување</translation>
<translation id="3410969471888629217">Заборави приспособувања на веб-локација</translation>
<translation id="3435896845095436175">Овозможи</translation>
<translation id="3622586652998721735">Постави како стандардна шема</translation>
<translation id="3812541808639806898">Прегледувач на текстот „Alt“ на сликата</translation>
<translation id="381767806621926835">Кликнете со десен клик на што било со атрибут „longdesc“ или „aria-describedat“ за да пристапите до неговиот долг опис.</translation>
<translation id="4023902424053835668">Прегледувајте го текстот на веб-страниците со користење на копчињата со стрелки.</translation>
<translation id="4388820049312272371">Нагласете ја позицијата на курсорот со брз болскот.</translation>
<translation id="4394049700291259645">Оневозможи</translation>
<translation id="4769065380738716500">Сликите се заменети со нивниот alt-текст.</translation>
<translation id="4896660567607030658">Без повратни информации, едноставно прикажи го курсорот.</translation>
<translation id="4937901943818762779">Дозволи анимирани слики, но само еднаш.</translation>
<translation id="4949131196216960195">Притиснете &lt;span class='key'&gt;Search&lt;/span&gt; + &lt;img src='increase_brightness.png'&gt; (копчето за зголемување на осветленоста или F7) за да вклучите „Прелистување со курсор“. Притиснете повторно за да го исклучите.</translation>
<translation id="4954450790315188152">Кога Карет-прегледувањето е овозможено:</translation>
<translation id="5041932793799765940">Приспособување на боите</translation>
<translation id="5094574508723441140">Зголемен контраст</translation>
<translation id="5173942593318174089">Нагласете ја позицијата на курсорот со анимација.</translation>
<translation id="5287723860611749454">&lt;p&gt;Користете ги копчињата со стрелки за да се преместувате низ документот. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Кликнете каде било за да го преместите курсорот на таа локација. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; Притиснете &lt;span class='key'&gt;Shift&lt;/span&gt; + стрелки за да изберете текст.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="5331422999063554397">Превртена боја</translation>
<translation id="5555153510860501336">Високиот контраст е оневозможен</translation>
<translation id="5558600050691192317">Команди на тастатура</translation>
<translation id="5594989420907487559">Извршете анимации само еднаш или целосно исклучете ја анимацијата.</translation>
<translation id="5631241868147802353">Стандардна шема на бои:</translation>
<translation id="5650358096585648000">Визуелна повратна информација</translation>
<translation id="5710185147685935461">Променете ја или превртете ја шемата на бои за да ги направите веб-страниците полесни за читање.</translation>
<translation id="5939518447894949180">Ресетирај</translation>
<translation id="595639123821853262">Превртена скала на сиви тонови</translation>
<translation id="6017514345406065928">Зелена</translation>
<translation id="6050189528197190982">Скала на сиви тонови</translation>
<translation id="6170146920149900756">Подобрувач на боите</translation>
<translation id="633394792577263429">Држете го притиснато &lt;span class='key'&gt;Control&lt;/span&gt; за да се преместувате по зборови.</translation>
<translation id="6550675742724504774">Опции</translation>
<translation id="6838518108677880446">Поставување:</translation>
<translation id="690628312087070417">Кога каретот скока на големо растојание:</translation>
<translation id="6965382102122355670">Во ред</translation>
<translation id="7379645913608427028">Степен</translation>
<translation id="7384431257964758081">Високиот контраст е овозможен</translation>
<translation id="7586636300921797327">Чекор 2: нагодете го лизгачот додека сите ѕвезди не станат видливи во
избраниот ред</translation>
<translation id="7658239707568436148">Откажи</translation>
<translation id="786423340267544509">Додај раб на елементи со атрибути aria-describedat или longdesc.</translation>
<translation id="7942349550061667556">Црвена</translation>
<translation id="8260673944985561857">Опции за Карет-прегледување</translation>
<translation id="8321034316479930120">Политика на анимација</translation>
<translation id="8480209185614411573">Висок контраст</translation>
<translation id="8609925175482059018">Притиснете &lt;span class='key'&gt;F7&lt;/span&gt; за да го вклучите Карет-прегледувањето. Притиснете го повторно за да го исклучите.</translation>
<translation id="894241283505723656">Долги описи во контекстуалното мени</translation>
</translationbundle>