blob: 00a3e2bb2704d8b111d496ba874711dec2f5466a [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="mn">
<translation id="1287053896835709737">Хар дээр шар</translation>
<translation id="1408730541890277710">Зургуудыг холбогдох текстээр соль</translation>
<translation id="145360476452865422">Хөдөлгөөнт зургийн бодлого:</translation>
<translation id="1555130319947370107">Цэнхэр</translation>
<translation id="1588438908519853928">Хэвийн</translation>
<translation id="1591070050619849194">Бүх дүрс зургийг идэвхигүй болгоно уу.</translation>
<translation id="1703735871906654364">Caret Browsing</translation>
<translation id="1791496371305830581">Бүх хөдөлгөөнт зургийг зөвшөөрөх.</translation>
<translation id="1996252509865389616">Идэвхжүүлэх үү?</translation>
<translation id="2079545284768500474">Буцаах</translation>
<translation id="2179565792157161713">Шинэ цонхон дахь Урт тайлбарыг нээ</translation>
<translation id="2223143012868735942">Өнгөний ялгарлыг сайжруулах зорилгоор вэбсайтуудад идэвхжүүлсэн тохируулах боломжтой өнгөний шүүлтүүр</translation>
<translation id="2394933097471027016">Одоо үүнийг оролдоод үзээрэй - Caret Browsing нь энэ хуудсан дээр үргэлж идэвхтэй байна!</translation>
<translation id="2471847333270902538">Өнгөний схем <ph name="SITE" />:</translation>
<translation id="2648340354586434750">Үгээр нь зөөхийн тулд &lt;span class='key'&gt;Option&lt;/span&gt; дээр дарна уу.</translation>
<translation id="2795227192542594043">Энэ өргөтгөл нь веб хуудсан дотор хөдөлгөөнт курсорыг гаргаж өгөх бөгөөд энэ нь танд гарнаас текстийг сонгох боломжийг олгох болно.</translation>
<translation id="2808027189040546825">Алхам 1: Хамгийн бүдэг өнгөтэй одтой эгнээнээс сонгоно уу:</translation>
<translation id="2965611304828530558">&lt;p&gt; Таныг линк эсвэл удирдлага руу хүрэх үед үүнийг автоматаар төвлөрүүлнэ. Линк эсвэл товчлуур дарахын тулд Press &lt;span class='key'&gt;Enter&lt;/span&gt; дээр дарж орно уу. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; Төвлөрүүлсэн удирдлага нь чиглүүлэгч сумуудыг өөртөө татах үед (текстийн хайрцаг эсвэл жагсаалтын хайрцагтай адил) Тесктээр хайлгагчийг үргэлжлүүлэхийн тулд баруун эсвэл зүүн чиглүүлэгч сум бүхий &lt;span class='key'&gt;Esc&lt;/span&gt; дээр дарна. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; Эсвэл төвлөрүүлэх боломжтой дараагийн удирдлага руу шилжинэ. &lt;/p&gt;</translation>
<translation id="3252573918265662711">Тохиргоо хийх.</translation>
<translation id="3410969471888629217">Сайтын тохиргоог март</translation>
<translation id="3435896845095436175">Идэвхжүүл</translation>
<translation id="3622586652998721735">Анхдагч схемээр тохируулах</translation>
<translation id="3812541808639806898">Зургийн холбогдох текстийг харагч</translation>
<translation id="381767806621926835">"longdesc" эсвэл "aria-describedat" шинж бүхий аливаа өгөгдөл дээр хулганын баруун талд даран нэмэлт тайлбар авах.</translation>
<translation id="4023902424053835668">Чиглүүлэгч сумуудыг ашиглан веб хуудасны текстийг идвэхжүүл.</translation>
<translation id="4388820049312272371">Гэрэл хурдан анивчдаг курсорын байрлалыг тодруулна уу.</translation>
<translation id="4394049700291259645">Идэвхгүй болгох</translation>
<translation id="4769065380738716500">Зургийг тусгай текстээр орлуулсан байна.</translation>
<translation id="4896660567607030658">Ямар ч хариу мэдээлэл хэрэггүй, зүгээр курсорыг л харуулна уу</translation>
<translation id="4937901943818762779">Хөдөлдөг зургийг 1 удаа зөвшөөрөх</translation>
<translation id="4949131196216960195">Caret Browsing онцлогийг асаахын тулд &lt;span class='key'&gt;Хайлт&lt;/span&gt; + &lt;img src='increase_brightness.png'&gt; (гэрэлтүүлгийг нэмэх товчлуур эсвэл F7)-г дарна уу. Унтраахын тулд дахин дарна уу.</translation>
<translation id="4954450790315188152">Caret Browsing-ийг идэвхжүүлсэн байна.</translation>
<translation id="5041932793799765940">Өнгөний тохиргоо</translation>
<translation id="5094574508723441140">Сайжруулсан ялгарал</translation>
<translation id="5173942593318174089">Хөдөлгөөнт дүрс бүхий курсорын байрлалыг тодруулна уу.</translation>
<translation id="5287723860611749454">&lt;P&gt; Баримтыг бүхэлд нь гүйлгэж харахын тулд чиглүүлэгч сумнуудыг ашиглана уу. &lt;/ P&gt; &lt;P&gt; Тухайн байрлалд курсорыг аваачихын тулд аль нэг хэсэгт дарна уу.&lt;/ P&gt; &lt;P&gt; Текстийг сонгохын тулд &lt;SPAN анги = 'түлхүүрийг'&gt; Shift &lt;/ SPAN&gt; + чиглүүлэгч сумнууд дээр дарна уу&lt;/ P&gt;</translation>
<translation id="5331422999063554397">Хувиргасан өнгө</translation>
<translation id="5555153510860501336">Өндөр ялгарлыг идэвхгүй болгосон байна.</translation>
<translation id="5558600050691192317">Гарны командууд</translation>
<translation id="5594989420907487559">Хөдөлгөөнт зургийг зөвхөн нэг удаа ажиллуулах юмуу эсвэл хөдөлгөөнт зургийг тэр чигт нь идэвхгүй болгоно уу.</translation>
<translation id="5631241868147802353">Анхдагч өнгөний схем:</translation>
<translation id="5650358096585648000">Харах боломжтой хариу мэдээлэл</translation>
<translation id="5710185147685935461">Веб хуудаснуудыг уншихад хялбар болгохын тулд өнгөний схемийг өөрчлөх эсвэл хувиргана уу.</translation>
<translation id="5939518447894949180">Дахин сэргээх</translation>
<translation id="595639123821853262">Хувиргасан хар цагаан өнгүүд</translation>
<translation id="6017514345406065928">Ногоон</translation>
<translation id="6050189528197190982">Хараас цагаан өнгө</translation>
<translation id="6170146920149900756">Өнгө сайжруулагч</translation>
<translation id="633394792577263429">Үгээр нь зөөхийн тулд &lt;span class='key'&gt;Control&lt;/span&gt; дээр дарна уу.</translation>
<translation id="6550675742724504774">Сонголтууд</translation>
<translation id="6838518108677880446">Тохиргоо хийх.</translation>
<translation id="690628312087070417">Хэзээ текст том зайтай байвал:</translation>
<translation id="6965382102122355670">OK</translation>
<translation id="7379645913608427028">Зэрэг</translation>
<translation id="7384431257964758081">Өндөр ялгарлыг идэвхжүүлсэн байна.</translation>
<translation id="7586636300921797327">Алхам 2: Бүх од нь сонгосон эгнээнд харагдаж байхаар слайдаа тохируулна</translation>
<translation id="7658239707568436148">Болих</translation>
<translation id="786423340267544509">Aria-describedat эсвэл longdesc шинж бүхий элементэд хүрээ нэмэх.</translation>
<translation id="7942349550061667556">Улаан</translation>
<translation id="8260673944985561857">Caret Browsing-ийг идэвхжүүлэх сонголтууд</translation>
<translation id="8321034316479930120">Хөдөлгөөнт зургийн бодлого</translation>
<translation id="8480209185614411573">Өндөр ялгарал</translation>
<translation id="8609925175482059018">Caret Browsing-ийг асаахын тулд &lt;span class='key'&gt;F7&lt;/span&gt; дээр дарна уу. Унтраахаар бол дахин дарна уу.</translation>
<translation id="894241283505723656">Ерөнхий цэсэн дэх урт тайлбар</translation>
</translationbundle>