blob: 78ae8d74d685aa7439a76522b01b8e6b3623291d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sq">
<translation id="1287053896835709737">E verdhë mbi të zezë</translation>
<translation id="1408730541890277710">Zëvendëso imazhet me tekstin e tyre alternativ.</translation>
<translation id="145360476452865422">Politika e animacioneve:</translation>
<translation id="1555130319947370107">E kaltër</translation>
<translation id="1588438908519853928">Normal</translation>
<translation id="1591070050619849194">Çaktivizo të gjithë animacionin e imazheve.</translation>
<translation id="1703735871906654364">Shfletimi me kursorin e tekstit</translation>
<translation id="1791496371305830581">Lejo të gjitha imazhet e animuara.</translation>
<translation id="1996252509865389616">Të aktivizohet?</translation>
<translation id="2079545284768500474">Zhbëj</translation>
<translation id="2179565792157161713">Hap përshkrimin e gjatë në skedën e re</translation>
<translation id="2223143012868735942">Në filtër i personalizueshëm ngjyrash i aplikuar në faqet e uebit për të përmirësuar perceptimin e ngjyrave.</translation>
<translation id="2394933097471027016">Provoje tani - Shfletimi me kursorin e tekstit është gjithmonë i aktivizuar në këtë faqe!</translation>
<translation id="2471847333270902538">Skema e ngjyrave për <ph name="SITE" />:</translation>
<translation id="2648340354586434750">Mbaj të shtypur &lt;span class='key'&gt;Opsioni&lt;/span&gt; për të lëvizur sipas fjalëve.</translation>
<translation id="2795227192542594043">Kjo shtesë të jep një kursor të lëvizshëm në faqen e uebit, duke të lejuar ta zgjedhësh tekstin me tastierë.</translation>
<translation id="2808027189040546825">Hapi 1: Zgjidh radhën me yjet më të zbehtë:</translation>
<translation id="2965611304828530558">&lt;p&gt;Kur arrin te një lidhje ose një kontroll, ai fokusohet automatikisht. Shtyp &lt;span class='key'&gt;Enter&lt;/span&gt; për të klikuar te një lidhje ose një buton. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; Kur një kontroll i fokusuar (si p.sh. një kuti teksti ose një kuti liste) kap tastet e shigjetave, shtyp tastin &lt;span class='key'&gt;Esc&lt;/span&gt; të pasuar nga shigjeta e majtë ose e djathtë për të vazhduar me "Shfletimin me kursorin e tekstit". &lt;/p&gt; &lt;p&gt; Si alternativë, shtyp tastin &lt;span class='key'&gt;Tab&lt;/span&gt; për të lëvizur te kontrolli tjetër që mund të fokusohet. &lt;/p&gt;</translation>
<translation id="3252573918265662711">Konfigurimi</translation>
<translation id="3410969471888629217">Harro personalizimet e sajtit</translation>
<translation id="3435896845095436175">Aktivizo</translation>
<translation id="3622586652998721735">Cakto si skemën e parazgjedhur</translation>
<translation id="3812541808639806898">Paraqitësi i tekstit alternativ të imazhit</translation>
<translation id="381767806621926835">Kliko me të djathtë te çdo gjë me një atribut "longdesc" ose "aria-describedat" për t'u qasur te përshkrimi i gjatë i saj.</translation>
<translation id="4023902424053835668">Shfleto në tekstin e faqeve të uebit duke përdorur tastet e shigjetave.</translation>
<translation id="4388820049312272371">Thekso pozicionin e kursorit me një blic të shpejtë.</translation>
<translation id="4394049700291259645">Çaktivizo</translation>
<translation id="4769065380738716500">Imazhet janë zëvendësuar me tekstet e tyre alternative.</translation>
<translation id="4896660567607030658">Nuk ka komente, thjesht trego kursorin.</translation>
<translation id="4937901943818762779">Lejo imazhet e animuara, por vetëm një herë.</translation>
<translation id="4949131196216960195">Shtyp &lt;span class='key'&gt;Kërko&lt;/span&gt; + &lt;img src='increase_brightness.png'&gt; (tasti i rritjes së ndriçimit ose F7) për të aktivizuar "Shfletimin me kursorin e tekstit". Shtype përsëri për ta çaktivizuar.</translation>
<translation id="4954450790315188152">Kur shfletimi me kursorin e tekstit është i aktivizuar:</translation>
<translation id="5041932793799765940">Rregullimi i ngjyrave</translation>
<translation id="5094574508723441140">Kontrasti i rritur</translation>
<translation id="5173942593318174089">Thekso pozicionin e kursorit me një animacion.</translation>
<translation id="5287723860611749454">&lt;p&gt;Përdor çelësat e shigjetave për të lëvizur nëpër dokument. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kliko diku për të lëvizur kursorin në atë vendndodhje. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; Shtyp &lt;span class='key'&gt;Shift&lt;/span&gt; + shigjetat për të përzgjedhur tekstin.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="5331422999063554397">Ngjyra e kundërt</translation>
<translation id="5555153510860501336">Kontrasti i lartë është i çaktivizuar</translation>
<translation id="5558600050691192317">Komandat e tastierës</translation>
<translation id="5594989420907487559">Ekzekuto animacionet vetëm një herë ose çaktivizoji krejtësisht ato.</translation>
<translation id="5631241868147802353">Skema me parazgjedhje e ngjyrës:</translation>
<translation id="5650358096585648000">Koment vizual</translation>
<translation id="5710185147685935461">Ndrysho ose kthe skemën e ngjyrave për t'i bërë faqet e uebit më të lehta për t'u lexuar.</translation>
<translation id="5939518447894949180">Rivendos</translation>
<translation id="595639123821853262">Shkalla gri e kthyer</translation>
<translation id="6017514345406065928">E gjelbër</translation>
<translation id="6050189528197190982">Shkalla gri</translation>
<translation id="6170146920149900756">Përforcuesi i ngjyrës</translation>
<translation id="633394792577263429">Mbaj shtypur poshtë &lt;span class='key'&gt;Kontrollo&lt;/span&gt; për të lëvizur sipas fjalëve.</translation>
<translation id="6550675742724504774">Opsionet</translation>
<translation id="6838518108677880446">Konfigurimi:</translation>
<translation id="690628312087070417">Kur kursori i tekstit kërcen me një distancë të madhe:</translation>
<translation id="6965382102122355670">Në rregull</translation>
<translation id="7379645913608427028">Shkalla</translation>
<translation id="7384431257964758081">Kontrasti i lartë është i aktivizuar</translation>
<translation id="7586636300921797327">Hapi 2: Rregullo rrëshqitësin derisa të gjitha yjet të jenë të dukshme
në radhën e zgjedhur</translation>
<translation id="7658239707568436148">Anulo</translation>
<translation id="786423340267544509">Shto bordurë te elementët me atribute "aria-describedat" ose "longdesc".</translation>
<translation id="7942349550061667556">E kuqe</translation>
<translation id="8260673944985561857">Opsionet e shfletimit me kursorin e tekstit</translation>
<translation id="8321034316479930120">Politika e animacioneve</translation>
<translation id="8480209185614411573">Kontrast i lartë</translation>
<translation id="8609925175482059018">Shtyp &lt;span class='key'&gt;F7&lt;/span&gt; për të aktivizuar shfletimin me kursorin e tekstit. Shtype sërish për ta çaktivizuar.</translation>
<translation id="894241283505723656">Përshkrimet e gjata në menynë kontekstuale</translation>
</translationbundle>