blob: 7e56561962f5aa61b9006a2fb573c237fe88e996 [file] [log] [blame]
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Google Chrome EULA</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="res://setup.exe/IDR_EULA_CSS.CSS" />
<script type="text/javascript" src="res://setup.exe/IDR_EULA_JSC.JS"></script>
</head>
<body>
<div class="header">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td valign="top" width="48" align="center">
<img class="icon" src="res://setup.exe/EULA/IDR_EULA_ICO.PNG" width="32" height="32" />
<div class="icontext">Google Chrome</div>
</td>
<td width="10">&nbsp;</td>
<td>
<span class="title">Surf p&aring; Internett med Google Chrome</span><br /> <span class="desc">Bruk av Internett er raskere, sikrere og enklere med Google Chrome, nettleseren som er installert p&aring; datamaskinen din</span>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="main">
Godta vilk&aring;rene for Google Chrome for &aring; begynne &aring; bruke Google Chrome:
</div>
<div class="eula">
<iframe id="ifr" src="" width="100%" height="354" frameborder="0"></iframe>
</div>
<div id="footer" class="footer">
<form method="post" action="" onsubmit="checkAccept(this); return false;">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td valign="top">
<input type="checkbox" name="accept" id="accept" />&nbsp;
</td>
<td valign="top" class="labelcell">
<label for="accept"><b>Valgfritt:</b> Bidra til &aring; gj&oslash;re Google Chrome bedre ved &aring; sende brukerstatistikk og programstopprapporter automatisk til Google. <a href="https://support.google.com/chrome/answer/96817?hl=no">Mer informasjon</a>
</label>
</td>
</tr>
</table>
<div class="buttons">
<input type="submit" name="submit" value="Godta og kj&oslash;r" /> <input onClick="window.returnValue = 2; window.close();" type="button" name="cancel" value="Avbryt" />
</div>
</form>
</div>
</body>
</html>