blob: da4169986dd20dff53b452a120ef87276c4e2cfe [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="bg">
<translation id="3572484393913897457">Системни лицензи за WebView</translation>
<translation id="8916631167640856213">Функционалността не се поддържа в тази версия на Android.</translation>
</translationbundle>