blob: e7c439f8eadc2e98f435c685a25e5b24b627b633 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="fil">
<translation id="3572484393913897457">Mga lisensya ng System WebView</translation>
<translation id="8916631167640856213">Hindi sinusuportahan ang functionality na ito sa bersyong ito ng Android.</translation>
</translationbundle>