blob: 0e88b0ed74dd7a37f97994a17dabaa79f3db9bd5 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="no">
<translation id="3572484393913897457">WebView-lisenser på systemet</translation>
<translation id="8916631167640856213">Denne funksjonen støttes ikke på denne Android-versjonen.</translation>
</translationbundle>