blob: 0eb390d3c4b75d593726ae4aa3875c46ead66ab4 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="hr">
<translation id="6106989379647458772">Web-stranica na <ph name="PAGE" /> možda privremeno nije dostupna ili je trajno premještena na novu web-adresu.</translation>
<translation id="6312113039770857350">Web-stranica nije dostupna</translation>
<translation id="8681531050781943054">Web-stranica na <ph name="PAGE" /> ne može se učitati zbog sljedećih razloga:</translation>
<translation id="8963213021028234748"><ph name="MARKUP_1" />Prijedlozi:<ph name="MARKUP_2" />Provjerite imate li podatkovnu vezu.<ph name="MARKUP_3" />Ponovo učitajte web-stranicu kasnije.<ph name="MARKUP_4" />Provjerite adresu koju ste unijeli.<ph name="MARKUP_5" /></translation>
</translationbundle>