blob: 7d7db090ea93e07a3eeeb09d5bcbf60a1ef41d65 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="mr">
<translation id="6106989379647458772"><ph name="PAGE" /> वरील वेबपृष्ठ कदाचित तात्पुरते बंद आहे किंवा ते कदाचित कायमचे नवीन वेब पत्त्यावर हलवले आहे.</translation>
<translation id="6312113039770857350">वेबपृष्ठ उपलब्ध नाही</translation>
<translation id="8681531050781943054"><ph name="PAGE" /> वरील वेबपृष्ठ लोड केले जाऊ शकले नाही कारण:</translation>
<translation id="8963213021028234748"><ph name="MARKUP_1" />सूचना:<ph name="MARKUP_2" />आपल्याकडे डेटा कनेक्शन असल्याचे सू‍निश्चित करा<ph name="MARKUP_3" />हे वेबपृष्ठ नंतर रीलोड करा<ph name="MARKUP_4" />आपण प्रविष्ट केलेला पत्ता तपासा<ph name="MARKUP_5" /></translation>
</translationbundle>