blob: 423b836cd1d59e5f04b3345fee52ecfbf5466d92 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sk">
<translation id="6106989379647458772">Webová stránka na adrese <ph name="PAGE" /> môže byť dočasne nefunkčná, prípadne mohla byť natrvalo presunutá na novú webovú adresu.</translation>
<translation id="6312113039770857350">Webová stránka nie je k dispozícii</translation>
<translation id="8681531050781943054">Webovú stránku na adrese <ph name="PAGE" /> sa nepodarilo načítať z nasledujúceho dôvodu:</translation>
<translation id="8963213021028234748"><ph name="MARKUP_1" />Návrhy:<ph name="MARKUP_2" />Skontrolujte, či máte dátové pripojenie<ph name="MARKUP_3" />Načítajte túto webovú stránku znova neskôr<ph name="MARKUP_4" />Skontrolujte zadanú adresu<ph name="MARKUP_5" /></translation>
</translationbundle>