blob: 28ce2ed7496c42ae2e3f9fa7eb6f3d5286601aec [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sv">
<translation id="6106989379647458772">Webbsidan på <ph name="PAGE" /> kan vara nere tillfälligt eller ha flyttats permanent till en ny webbadress.</translation>
<translation id="6312113039770857350">Webbsidan är inte tillgänglig</translation>
<translation id="8681531050781943054">Det gick inte att läsa in webbsidan på <ph name="PAGE" />. Orsak:</translation>
<translation id="8963213021028234748"><ph name="MARKUP_1" />Förslag:<ph name="MARKUP_2" />Kontrollera att du använder en dataanslutning<ph name="MARKUP_3" />Läs in den här webbsidan igen senare<ph name="MARKUP_4" />Kontrollera att du har angett rätt adress<ph name="MARKUP_5" /></translation>
</translationbundle>