blob: 1d0830d7fcb92290e7386a3085b18e9af2322707 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="fa">
<translation id="130631256467250065">تغییرات بار بعد که دستگاه راه‌اندازی می‌شود اعمال می‌شوند.</translation>
<translation id="1838412507805038478">‏Chromium تأیید کرد که <ph name="ISSUER" /> گواهینامه این وب‌سایت را صادر کرده است.</translation>
<translation id="275588974610408078">‏گزارش خرابی در Chromium موجود نیست.</translation>
<translation id="3064346599913645280">‏درحال مشاهده یک صفحه Chromium امن هستید</translation>
<translation id="3550966579244642892">‏راه‌اندازی اولیه سیستم‌عامل Chromium تمام نشده است.</translation>
<translation id="4365115785552740256">‏Chromium با پروژه منبع باز <ph name="BEGIN_LINK_CHROMIUM" />Chromium <ph name="END_LINK_CHROMIUM" /> و سایر <ph name="BEGIN_LINK_OSS" />نرم‌افزار منبع باز<ph name="END_LINK_OSS" /> امکان‌پذیر است.</translation>
<translation id="4559775032954821361">‏به
منوی Chromium &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
&gt;
تنظیمات LAN
بروید و علامت کادر انتخاب «استفاده از سرور پراکسی برای LAN خود» را بردارید.</translation>
<translation id="48558539577516920">‏در تنظیمات دیوار آتش و ضدویروستان، به Chromium اجازه دسترسی به شبکه را
بدهید.</translation>
<translation id="580822234363523061">‏به
منوی Chromium &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
بروید و مطمئن شوید که تنظیمات بر روی «بدون پراکسی» یا «مستقیم» است.</translation>
<translation id="6613594504749178791">‏دفعه بعدی که Chromium را مجدداً راه‌اندازی می‌کنید، این تغییرات اعمال می‌شوند.</translation>
<translation id="7861509383340276692">‏به
منوی Chromium &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
بروید و علامت «<ph name="NO_PREFETCH_DESCRIPTION" />» را بردارید.
درصورتی‌که با این کار مشکل حل نشد، توصیه می‌کنیم برای عملکرد بهبودیافته،
 این گزینه را دوباره انتخاب کنید.</translation>
<translation id="8187289872471304532">به
برنامه‌ها &gt;
موارد برگزیده سیستم &gt; شبکه &gt; پیشرفته &gt; پراکسی‌ها
بروید و علامت تمام پراکسی‌های انتخاب شده را بردارید.</translation>
<translation id="8684913864886094367">‏Chromium به درستی خاموش نشده است.</translation>
</translationbundle>