blob: fe32fe075b8fad2289f408579093100d4095f462 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="fil">
<translation id="130631256467250065">Magkakabisa ang iyong mga pagbabago sa susunod na i-restart ang iyong device.</translation>
<translation id="1838412507805038478">Na-verify ng Chromium na ang <ph name="ISSUER" /> ang nag-isyu ng certificate ng website na ito.</translation>
<translation id="275588974610408078">Hindi available ang pag-uulat ng crash sa Chromium.</translation>
<translation id="3064346599913645280">Isang ligtas na page ng Chromium ang tinitingnan mo</translation>
<translation id="3550966579244642892">Hindi pa nakukumpleto ng Chromium OS ang paunang setup nito.</translation>
<translation id="4365115785552740256">Nagiging posible ang Chromium sa pamamagitan ng proyekto sa open source ng <ph name="BEGIN_LINK_CHROMIUM" />Chromium<ph name="END_LINK_CHROMIUM" /> at iba pang <ph name="BEGIN_LINK_OSS" />open source na software<ph name="END_LINK_OSS" />.</translation>
<translation id="4559775032954821361">Pumunta sa
menu ng Chromium &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
&gt;
Mga Setting ng LAN
at alisin sa pagkakapili ang checkbox ng "Gumamit ng proxy server para sa iyong LAN."</translation>
<translation id="48558539577516920">Pahintulutan ang Chromium na i-access ang network sa
mga setting ng iyong firewall o antivirus.</translation>
<translation id="580822234363523061">Pumunta sa
menu ng Chromium &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
at tiyaking nakatakda sa "walang proxy" o "direkta" ang iyong configuration.</translation>
<translation id="6613594504749178791">Magkakabisa ang iyong mga pagbabago sa susunod na ilunsad mong muli ang Chromium.</translation>
<translation id="7861509383340276692">Pumunta
sa menu ng Chromium &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
at alisin sa pagkakapili ang "<ph name="NO_PREFETCH_DESCRIPTION" />."
Kung hindi nito malulutas ang isyu, inirerekomenda naming piliing muli ang opsyong ito
para sa pinahusay na pagganap.</translation>
<translation id="8187289872471304532">Pumunta sa
Applications &gt; System Preferences &gt; Network &gt; Advanced &gt; Proxies
at alisin sa pagkakapili ang anumang mga napiling proxy.</translation>
<translation id="8684913864886094367">Hindi nag-shut down nang tama ang Chromium.</translation>
</translationbundle>