blob: 66bc9fa83009ad7fad6cf062381d48fd5023c6c8 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="hr">
<translation id="130631256467250065">Promjene će početi vrijediti sljedeći put kad ponovo pokrenete uređaj.</translation>
<translation id="1838412507805038478">Chromium je potvrdio da je <ph name="ISSUER" /> izdao certifikat web-lokacije.</translation>
<translation id="275588974610408078">Prijavljivanje padova nije dostupno u pregledniku Chromium.</translation>
<translation id="3064346599913645280">Gledate sigurnu stranicu Chromiuma</translation>
<translation id="3550966579244642892">OS Chromium nije dovršio početno postavljanje.</translation>
<translation id="4365115785552740256">Chromium omogućuju projekt utemeljen na otvorenom kôdu <ph name="BEGIN_LINK_CHROMIUM" />Chromium<ph name="END_LINK_CHROMIUM" /> i drugi <ph name="BEGIN_LINK_OSS" />softveri utemeljeni na otvorenom kôdu<ph name="END_LINK_OSS" />.</translation>
<translation id="4559775032954821361">Idite na
izbornik Chromium &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
&gt;
Postavke LAN-a
i poništite odabir potvrdnog okvira "Upotrijebi proxy poslužitelj za LAN".</translation>
<translation id="48558539577516920">U postavkama vatrozida ili antivirusnog programa omogućite Chromiumu da pristupa mreži.</translation>
<translation id="580822234363523061">Idite na
izbornik Chromium &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
i provjerite je li konfiguracija postavljena na "bez proxyja" ili "izravno".</translation>
<translation id="6613594504749178791">Promjene će početi vrijediti sljedeći put kad ponovo pokrenete Chromium.</translation>
<translation id="7861509383340276692">Otvorite
izbornik Chromiuma &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
pa poništite odabir stavke "<ph name="NO_PREFETCH_DESCRIPTION" />".
Ako se time ne riješi poteškoća, preporučujemo da ponovo odaberete tu opciju
radi bolje izvedbe.</translation>
<translation id="8187289872471304532">Idite na
Aplikacije &gt; Postavke sustava &gt; Mreža &gt; Napredno &gt; Proxy poslužitelji
i poništite odabir proxy poslužitelja.</translation>
<translation id="8684913864886094367">Chromium se nije ispravno zatvorio.</translation>
</translationbundle>