blob: 822112ed3ef76902396286a0a6c9624024918121 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="pl">
<translation id="130631256467250065">Zmiany zostaną zastosowane przy następnym uruchomieniu urządzenia.</translation>
<translation id="1838412507805038478">Chromium sprawdził, że wydawcą certyfikatu tej witryny jest <ph name="ISSUER" />.</translation>
<translation id="275588974610408078">Zgłaszanie awarii nie jest dostępne w Chromium.</translation>
<translation id="3064346599913645280">Przeglądasz bezpieczną stronę Chromium</translation>
<translation id="3550966579244642892">Nie ukończono wstępnej konfiguracji systemu operacyjnego Chromium.</translation>
<translation id="4365115785552740256">Stworzenie Chromium było możliwe dzięki projektowi open source <ph name="BEGIN_LINK_CHROMIUM" />Chromium<ph name="END_LINK_CHROMIUM" /> i innym <ph name="BEGIN_LINK_OSS" />programom o otwartym kodzie źródłowym<ph name="END_LINK_OSS" />.</translation>
<translation id="4559775032954821361">Wybierz
menu Chromium &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
&gt;
Ustawienia sieci LAN
i usuń zaznaczenie pola wyboru „Użyj serwera proxy dla sieci LAN”.</translation>
<translation id="48558539577516920">Zezwalaj Chromium na korzystanie z sieci w ustawieniach zapory sieciowej
lub oprogramowania antywirusowego.</translation>
<translation id="580822234363523061">Wybierz
menu Chromium &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
i upewnij się, że w konfiguracji wybrano połączenie bez serwera proxy lub bezpośrednie.</translation>
<translation id="6613594504749178791">Zmiany zostaną zastosowane po ponownym uruchomieniu Chromium.</translation>
<translation id="7861509383340276692">Wybierz
menu Chromium &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
i odznacz „<ph name="NO_PREFETCH_DESCRIPTION" />”.
Jeśli nie rozwiąże to problemu, zalecamy ponowne wybranie tej opcji,
by poprawić wydajność.</translation>
<translation id="8187289872471304532">Wybierz
Aplikacje &gt; Ustawienia systemowe &gt; Sieć &gt; Zaawansowane &gt; Serwery proxy
i usuń zaznaczenie wszelkich wybranych serwerów proxy.</translation>
<translation id="8684913864886094367">Chromium nie został poprawnie zamknięty.</translation>
</translationbundle>