blob: 3453dba852b12c09ca9e288c705a50ae7dc88caf [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sk">
<translation id="130631256467250065">Zmeny sa prejavia po ďalšom reštartovaní zariadenia.</translation>
<translation id="1838412507805038478">Prehliadač Chromium overil, že certifikát tohto webu bol vydaný vydavateľom <ph name="ISSUER" />.</translation>
<translation id="275588974610408078">Správy o zlyhaní nie sú v prehliadači Chromium k dispozícii.</translation>
<translation id="3064346599913645280">Prezeráte si zabezpečenú stránku prehliadača Chromium</translation>
<translation id="3550966579244642892">Systém Chromium OS nedokončil počiatočné nastavenie.</translation>
<translation id="4365115785552740256">Prehliadač Chromium mohol vzniknúť vďaka projektu s otvoreným zdrojom <ph name="BEGIN_LINK_CHROMIUM" />Chromium<ph name="END_LINK_CHROMIUM" /> a ďalšiemu <ph name="BEGIN_LINK_OSS" />softvéru s otvoreným zdrojom<ph name="END_LINK_OSS" /> .</translation>
<translation id="4559775032954821361">Prejdite na
ponuku Chromium &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
&gt;
nastavenia siete LAN
a zrušte začiarknutie políčka „Používať server proxy pre sieť LAN".</translation>
<translation id="48558539577516920">Prehliadaču Chromium povoľte prístup k sieti v nastaveniach brány firewall alebo antivírusového softvéru.</translation>
<translation id="580822234363523061">Prejdite na
ponuku Chromium &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
a uistite sa, že je vaša konfigurácia nastavená na hodnotu „žiadny server proxy" alebo „priame".</translation>
<translation id="6613594504749178791">Zmeny sa prejavia pri nasledujúcom reštartovaní prehliadača Chromium.</translation>
<translation id="7861509383340276692">Prejdite do
ponuky Chromium &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
a zrušte výber položky <ph name="NO_PREFETCH_DESCRIPTION" />.
Ak to problém nevyrieši, odporúčame túto možnosť vybrať,
aby ste získali lepšiu výkonnosť.</translation>
<translation id="8187289872471304532">Prejdite na možnosť
Aplikácie &gt; Systémové predvoľby &gt; Sieť &gt; Rozšírené nastavenia &gt; Servery proxy
a zrušte výber všetkých vybratých serverov proxy.</translation>
<translation id="8684913864886094367">Chromium nebol správne vypnutý.</translation>
</translationbundle>