blob: f027efa77fb3279229ae4ba30146fe5b82e794a2 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sr">
<translation id="130631256467250065">Промене ће ступити на снагу када следећи пут поново покренете уређај.</translation>
<translation id="1838412507805038478">Chromium је потврдио да је <ph name="ISSUER" /> издао сертификат овог веб-сајта.</translation>
<translation id="275588974610408078">Извештавање о отказивањима није доступно у Chromium-у.</translation>
<translation id="3064346599913645280">Гледате безбедну Chromium страницу.</translation>
<translation id="3550966579244642892">Chromium ОС није довршио почетно подешавање.</translation>
<translation id="4365115785552740256">Chromium омогућавају <ph name="BEGIN_LINK_CHROMIUM" />Chromium<ph name="END_LINK_CHROMIUM" /> пројекат отвореног кода и други <ph name="BEGIN_LINK_OSS" />софтвер отвореног кода<ph name="END_LINK_OSS" />.</translation>
<translation id="4559775032954821361">Идите у
Chromium мени &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
&gt;
LAN Settings (Подешавања локалне мреже)
и опозовите избор у пољу за потврду „Use a proxy server for your LAN“ (Користи прокси сервер за локалну мрежу).</translation>
<translation id="48558539577516920">Дозволите Chromium-у да приступа мрежи у заштитном зиду или антивирусним
подешавањима.</translation>
<translation id="580822234363523061">Идите у
Chromium мени &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
и проверите да ли је конфигурација подешена на „no proxy“ (без проксија) или „direct“ (директно).</translation>
<translation id="6613594504749178791">Промене ће ступити на снагу када следећи пут поново покренете Chromium.</translation>
<translation id="7861509383340276692">Отворите
Chromium мени &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
и опозовите избор опције „<ph name="NO_PREFETCH_DESCRIPTION" />“.
Ако вам то не реши проблем, препоручујемо да поново изаберете
ову опцију ради бољих перформанси.</translation>
<translation id="8187289872471304532">Идите на Applications (Апликације) &gt; System Preferences (Подешавања система) &gt; Network (Мрежа) &gt; Advanced (Више опција) &gt; Proxies (Проксији) и опозовите избор свих проксија који су изабрани.</translation>
<translation id="8684913864886094367">Chromium се није исправно затворио.</translation>
</translationbundle>