blob: b6aa5817dae95bdd1bfee20a7dd6ffe4c2814f71 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="th">
<translation id="130631256467250065">การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลในครั้งถัดไปที่คุณรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ</translation>
<translation id="1838412507805038478">Chromium ยืนยันว่า <ph name="ISSUER" /> ได้ออกใบรับรองของเว็บไซต์นี้</translation>
<translation id="275588974610408078">ไม่มีการรายงานข้อขัดข้องใน Chrome</translation>
<translation id="3064346599913645280">คุณกำลังดูหน้า Chromium ที่ปลอดภัย</translation>
<translation id="3550966579244642892">การตั้งค่าแรกเริ่มของ Chromium OS ยังไม่เสร็จสมบูรณ์</translation>
<translation id="4365115785552740256">Chromium เกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนจากโครงการโอเพนซอร์ส <ph name="BEGIN_LINK_CHROMIUM" />Chromium<ph name="END_LINK_CHROMIUM" /> และ<ph name="BEGIN_LINK_OSS" />ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส<ph name="END_LINK_OSS" />อื่นๆ</translation>
<translation id="4559775032954821361">ไปที่
เมนู Chromium &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
&gt;
การตั้งค่า LAN
และยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย "ใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซีสำหรับ LAN ของคุณ"</translation>
<translation id="48558539577516920">อนุญาตให้ Chromium เข้าถึงเครือข่ายในการตั้งค่าไฟร์วอลล์
หรือการป้องกันไวรัส</translation>
<translation id="580822234363523061">ไปที่
เมนู Chromium &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
และตรวจสอบว่าคุณตั้งการกำหนดค่าของคุณเป็น "ไม่มีพร็อกซี" หรือ "โดยตรง"</translation>
<translation id="6613594504749178791">การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลในครั้งถัดไปที่คุณเปิด Chromium ขึ้นอีก</translation>
<translation id="7861509383340276692">ไปที่
เมนู Chromium &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
และยกเลิกการเลือก "<ph name="NO_PREFETCH_DESCRIPTION" />"
หากวิธีนี้ไม่ช่วยแก้ปัญหา เราขอแนะนำให้เลือกตัวเลือกนี้
อีกครั้งเพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานดียิ่งขึ้น</translation>
<translation id="8187289872471304532">ไปที่
แอปพลิเคชัน &gt; ค่ากำหนดของระบบ &gt; เครือข่าย &gt; ขั้นสูง &gt; พร็อกซี
แล้วยกเลิกการเลือกพร็อกซีที่ได้เลือกไว้</translation>
<translation id="8684913864886094367">Chromium ไม่ได้ปิดอย่างถูกต้อง</translation>
</translationbundle>