blob: a1ec81380a1f7bfe0dcfc8cbb2a57db1b26403c4 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="130631256467250065">Thay đổi của bạn sẽ có hiệu lực vào lần tiếp theo bạn khởi động lại thiết bị của mình.</translation>
<translation id="1838412507805038478">Chromium xác minh rằng <ph name="ISSUER" /> đã cấp chứng chỉ của trang web này.</translation>
<translation id="275588974610408078">Báo cáo sự cố hiện không khả dụng trong Chromium.</translation>
<translation id="3064346599913645280">Bạn đang xem trang Chromium an toàn</translation>
<translation id="3550966579244642892">Chromium OS chưa hoàn thành thiết lập ban đầu.</translation>
<translation id="4365115785552740256">Chromium trở nên khả thi là nhờ dự án nguồn mở <ph name="BEGIN_LINK_CHROMIUM" />Chromium<ph name="END_LINK_CHROMIUM" /> và các <ph name="BEGIN_LINK_OSS" />phần mềm nguồn mở<ph name="END_LINK_OSS" /> khác.</translation>
<translation id="4559775032954821361">Đi tới
menu Chromium &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
&gt;
Cài đặt mạng LAN
và bỏ chọn hộp kiểm "Sử dụng máy chủ proxy cho mạng LAN của bạn".</translation>
<translation id="48558539577516920">Cho phép Chromium truy cập mạng trong cài đặt tường lửa hoặc diệt vi-rút
của bạn.</translation>
<translation id="580822234363523061">Đi tới
menu Chromium &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
và đảm bảo cấu hình của bạn được đặt thành "không có proxy" hoặc "trực tiếp".</translation>
<translation id="6613594504749178791">Các thay đổi của bạn sẽ có hiệu lực vào lần tới khi bạn chạy lại Chromium.</translation>
<translation id="7861509383340276692">Chuyển đến
menu Chromium &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
và bỏ chọn "<ph name="NO_PREFETCH_DESCRIPTION" />."
Nếu cách này không giải quyết được sự cố thì chúng tôi khuyên bạn nên chọn lại tùy chọn này
để cải thiện hiệu suất.</translation>
<translation id="8187289872471304532">Đi tới
Ứng dụng&gt; Tùy chọn hệ thống &gt; Mạng &gt; Nâng cao &gt; Proxy
và bỏ chọn bất kỳ proxy nào đã được chọn.</translation>
<translation id="8684913864886094367">Chromium không tắt đúng cách.</translation>
</translationbundle>