blob: c6330186fd09682b64e8a9ba10bf82183ffa81f4 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="bg">
<translation id="1016765312371154165">Chrome не се затвори правилно.</translation>
<translation id="130631256467250065">Промените ви ще влязат в сила следващия път, когато рестартирате устройството си.</translation>
<translation id="2147651015520127414">Chrome потвърди, че сертификатът на този уебсайт е издаден от <ph name="ISSUER" />.</translation>
<translation id="2874156562296220396">Google Chrome съществува благодарение на проекта с отворен код <ph name="BEGIN_LINK_CHROMIUM" />Chromium<ph name="END_LINK_CHROMIUM" /> и други <ph name="BEGIN_LINK_OSS" />софтуерни продукти с отворен код<ph name="END_LINK_OSS" />.</translation>
<translation id="3140883423282498090">Промените ви ще влязат в сила следващия път, когато стартирате отново Google Chrome.</translation>
<translation id="3444832043240812445">В тази страница се показва информация за скорошните сривове само ако сте <ph name="BEGIN_LINK" />активирали изпращането на сигнали за сривове<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="3875312571075912821">Разрешете достъпа на Chrome до мрежата от настройките на защитната стена
или антивирусния си софтуер.</translation>
<translation id="4010643444566880169">Първоначалното настройване на Chrome OS не е завършено.</translation>
<translation id="4853578032408195113">Преглеждате защитена страница в Google Chrome</translation>
<translation id="6011049234605203654">Отворете
менюто на Chrome &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
и се уверете, че за конфигурацията ви е зададено „no proxy“ или „direct“.</translation>
<translation id="6341737370356890233">Отворете
менюто на Chrome &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
и премахнете отметката от „<ph name="NO_PREFETCH_DESCRIPTION" />“.
Ако това не реши проблема, препоръчваме ви да изберете отново тази опция,
за да подобрите ефективността.</translation>
<translation id="6855094794438142393">Отворете
менюто на Chrome &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
&gt;
„LAN настройки“
и премахнете отметката от „Използвайте прокси сървър за вашата локална мрежа“.</translation>
<translation id="8187289872471304532">Отворете
„Applications“ &gt; „System Preferences“ &gt; „Network“ &gt; „Advanced“ &gt; „Proxies“
и премахнете отметките от избраните прокси сървъри.</translation>
</translationbundle>