blob: 02ca197e1abece7a5b223dc9bb3e04da867ee0aa [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="fil">
<translation id="1016765312371154165">Hindi nag-shut down nang tama ang Chrome.</translation>
<translation id="130631256467250065">Magkakabisa ang iyong mga pagbabago sa susunod na i-restart ang iyong device.</translation>
<translation id="2147651015520127414">Na-verify ng Chrome na ang <ph name="ISSUER" /> ang nagbigay sa certificate ng website na ito.</translation>
<translation id="2874156562296220396">Ang Google Chrome ay ginawang posible ng <ph name="BEGIN_LINK_CHROMIUM" />Chromium<ph name="END_LINK_CHROMIUM" /> open source project at iba pang <ph name="BEGIN_LINK_OSS" />open source software<ph name="END_LINK_OSS" />.</translation>
<translation id="3140883423282498090">Magkakaroon ng bisa ang iyong mga pagbabago sa susunod na pagkakataong muli mong ilunsad ang Google Chrome.</translation>
<translation id="3444832043240812445">Ipinapakita lang ng pahinang ito ang impormasyon ng iyong kamakailang mga pag-crash kung <ph name="BEGIN_LINK" />papaganahin mo ang pag-uulat ng pag-crash<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="3875312571075912821">Pahintulutan ang Chrome na i-access ang network
sa mga setting ng iyong firewall o antivirus.</translation>
<translation id="4010643444566880169">Hindi pa nakukumpleto ng Chrome OS ang paunang setup nito.</translation>
<translation id="4853578032408195113">Isang ligtas na page ng Google Chrome ang tinitingnan mo</translation>
<translation id="6011049234605203654">Pumunta sa
menu ng Chrome &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
at tiyaking nakatakda sa "walang proxy" o "direkta" ang iyong configuration.</translation>
<translation id="6341737370356890233">Pumunta
sa menu ng Chrome &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
at alisin sa pagkakapili ang "<ph name="NO_PREFETCH_DESCRIPTION" />."
Kung hindi nito malulutas ang isyu, inirerekomenda naming piliing muli ang opsyong ito
para sa pinahusay na pagganap.</translation>
<translation id="6855094794438142393">Pumunta sa
menu ng Chrome &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
&gt;
Mga Setting ng LAN
at alisin sa pagkakapili ang "Gumamit ng proxy server para sa iyong LAN."</translation>
<translation id="8187289872471304532">Pumunta sa
Applications &gt; System Preferences &gt; Network &gt; Advanced &gt; Proxies
at alisin sa pagkakapili ang anumang mga napiling proxy.</translation>
</translationbundle>