blob: a9302b345b48073a948e1b5342ea01f7e8e2b778 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="hr">
<translation id="1016765312371154165">Chrome se nije ispravno zatvorio.</translation>
<translation id="130631256467250065">Promjene će početi vrijediti sljedeći put kad ponovo pokrenete uređaj.</translation>
<translation id="2147651015520127414">Chrome je potvrdio da je <ph name="ISSUER" /> izdao certifikat web-lokacije.</translation>
<translation id="2874156562296220396">Google Chrome omogućili su <ph name="BEGIN_LINK_CHROMIUM" />Chromium<ph name="END_LINK_CHROMIUM" />, projekt utemeljen na otvorenom kôdu i drugi <ph name="BEGIN_LINK_OSS" />softveri utemeljeni na otvorenom kôdu<ph name="END_LINK_OSS" />.</translation>
<translation id="3140883423282498090">Vaše izmjene stupit će na snagu sljedeći put kada se ponovo pokrene Google Chrome.</translation>
<translation id="3444832043240812445">Ova stranica prikazuje samo informacije o vašim nedavnim padovima ako <ph name="BEGIN_LINK" />omogućite izvješćivanja o padu<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="3875312571075912821">U postavkama vatrozida ili antivirusnog programa omogućite Chromeu da pristupa mreži.</translation>
<translation id="4010643444566880169">OS Chrome nije dovršio početno postavljanje.</translation>
<translation id="4853578032408195113">Gledate sigurnu stranicu Google Chromea</translation>
<translation id="6011049234605203654">Idite na
izbornik Chrome &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
i provjerite je li konfiguracija postavljena na "bez proxyja" ili "izravno".</translation>
<translation id="6341737370356890233">Otvorite
izbornik Chromea &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
pa poništite odabir stavke "<ph name="NO_PREFETCH_DESCRIPTION" />".
Ako se time ne riješi poteškoća, preporučujemo da ponovo odaberete tu opciju radi bolje izvedbe.</translation>
<translation id="6855094794438142393">Idite na
izbornik Chrome &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
&gt;
Postavke LAN-a
pa poništite odabir potvrdnog okvira "Upotrijebi proxy poslužitelj za LAN".</translation>
<translation id="8187289872471304532">Idite na
Aplikacije &gt; Postavke sustava &gt; Mreža &gt; Napredno &gt; Proxy poslužitelji
i poništite odabir proxy poslužitelja.</translation>
</translationbundle>