blob: 26ff2285739d2ea843a55dae78e9ffd4f150e6f9 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="lv">
<translation id="1016765312371154165">Chrome netika pareizi izslēgts.</translation>
<translation id="130631256467250065">Izmaiņas stāsies spēkā nākamajā reizē, kad restartēsiet ierīci.</translation>
<translation id="2147651015520127414">Chrome apstiprināja, ka <ph name="ISSUER" /> izsniedza šīs vietnes sertifikātu.</translation>
<translation id="2874156562296220396">Pakalpojumu Google Chrome nodrošina <ph name="BEGIN_LINK_CHROMIUM" />Chromium<ph name="END_LINK_CHROMIUM" /> atklātā pirmkoda projekts un <ph name="BEGIN_LINK_OSS" />atklātā pirmkoda programmatūra<ph name="END_LINK_OSS" />.</translation>
<translation id="3140883423282498090">Jūsu izmaiņas stāsies spēkā nākamajā reizē, kad atkārtoti palaidīsiet pārlūku Google Chrome.</translation>
<translation id="3444832043240812445">Šajā lapā tiek parādīta tikai informācija par pēdējā laika avārijām, ja <ph name="BEGIN_LINK" />iespējojat avāriju pārskatu izveidi<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="3875312571075912821">Ugunsmūra vai antivīrusu programmas iestatījumu maiņa, lai atļautu pārlūkam Chrome piekļūt tīklam.</translation>
<translation id="4010643444566880169">Operētājsistēmā Chrome OS nav izpildīta sākotnējā iestatīšana.</translation>
<translation id="4853578032408195113">Jūs skatāt drošu Google Chrome lapu.</translation>
<translation id="6011049234605203654">Atveriet
Chrome izvēlni &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
un pārliecinieties, vai konfigurācija ir iestatīta uz “no proxy” (bez starpniekservera) vai “direct” (tieša).</translation>
<translation id="6341737370356890233">Atveriet
Chrome izvēlni &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
un noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas “<ph name="NO_PREFETCH_DESCRIPTION" />”.
Ja problēmu neizdodas novērst, ieteicams atkal atlasīt šo opciju,
lai uzlabotu veiktspēju.</translation>
<translation id="6855094794438142393">Atveriet
Chrome izvēlni &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
&gt;
LAN iestatījumi
un noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas “Use a proxy server for your LAN” (Izmantot starpniekserveri savam LAN).</translation>
<translation id="8187289872471304532">Atveriet izvēlni
Applications (Lietojumprogrammas) &gt; System Preferences (Sistēmas preferences) &gt; Network (Tīkls) &gt; Advanced (Papildu) &gt; (Proxies) Starpniekserveri
un noņemiet atzīmes no visiem atzīmētajiem starpniekserveriem.</translation>
</translationbundle>