blob: 05ffe5ef78c99b406dcc6ac1e8d7bc2b37ccb5eb [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="pl">
<translation id="1016765312371154165">Chrome nie został poprawnie zamknięty.</translation>
<translation id="130631256467250065">Zmiany zostaną zastosowane przy następnym uruchomieniu urządzenia.</translation>
<translation id="2147651015520127414">Chrome sprawdził, że wydawcą certyfikatu tej witryny jest <ph name="ISSUER" />.</translation>
<translation id="2874156562296220396">Stworzenie przeglądarki Google Chrome było możliwe dzięki projektowi open source <ph name="BEGIN_LINK_CHROMIUM" />Chromium<ph name="END_LINK_CHROMIUM" /> i innym <ph name="BEGIN_LINK_OSS" />programom o otwartym kodzie źródłowym<ph name="END_LINK_OSS" />.</translation>
<translation id="3140883423282498090">Zmiany zaczną obowiązywać po ponownym uruchomieniu Google Chrome.</translation>
<translation id="3444832043240812445">Ta strona zawiera informacje o ostatnich awariach tylko w przypadku <ph name="BEGIN_LINK" />włączenia funkcji zgłaszania awarii<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="3875312571075912821">Zezwalaj Chrome na korzystanie z sieci w ustawieniach zapory sieciowej
lub oprogramowania antywirusowego.</translation>
<translation id="4010643444566880169">Nie ukończono wstępnej konfiguracji systemu operacyjnego Chrome.</translation>
<translation id="4853578032408195113">Przeglądasz bezpieczną stronę Google Chrome</translation>
<translation id="6011049234605203654">Wybierz
menu Chrome &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
i upewnij się, że w konfiguracji wybrano połączenie bez serwera proxy lub bezpośrednie.</translation>
<translation id="6341737370356890233">Wybierz
menu Chrome &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
i odznacz „<ph name="NO_PREFETCH_DESCRIPTION" />”.
Jeśli nie rozwiąże to problemu, zalecamy ponowne wybranie tej opcji,
by poprawić wydajność.</translation>
<translation id="6855094794438142393">Wybierz
menu Chrome &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
&gt;
Ustawienia sieci LAN
i usuń zaznaczenie „Użyj serwera proxy dla sieci LAN”.</translation>
<translation id="8187289872471304532">Wybierz
Aplikacje &gt; Ustawienia systemowe &gt; Sieć &gt; Zaawansowane &gt; Serwery proxy
i usuń zaznaczenie wszelkich wybranych serwerów proxy.</translation>
</translationbundle>