blob: 052ad600845df3b94a17d8578d6ffb1ba0427276 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sv">
<translation id="1016765312371154165">Chrome avslutades inte korrekt.</translation>
<translation id="130631256467250065">Dina ändringar börjar gälla nästa gång du startar om enheten.</translation>
<translation id="2147651015520127414">Chrome har verifierat att <ph name="ISSUER" /> har utfärdat webbplatsens certifikat.</translation>
<translation id="2874156562296220396">Google Chrome fungerar tack vare det öppna källkodsprojektet <ph name="BEGIN_LINK_CHROMIUM" />Chromium<ph name="END_LINK_CHROMIUM" /> och andra <ph name="BEGIN_LINK_OSS" />program med öppen källkod<ph name="END_LINK_OSS" />.</translation>
<translation id="3140883423282498090">Ändringarna börjar gälla nästa gång du startar Google Chrome.</translation>
<translation id="3444832043240812445">Du måste <ph name="BEGIN_LINK" />aktivera kraschrapportering<ph name="END_LINK" /> för att information om de senaste krascherna ska visas på den här sidan.</translation>
<translation id="3875312571075912821">Tillåt att Chrome får åtkomst till nätverket i inställningarna för brandväggen eller
antivirusprogrammet.</translation>
<translation id="4010643444566880169">Den första konfigureringen av Chrome OS har inte slutförts.</translation>
<translation id="4853578032408195113">Du visar en säker Google Chrome-sida</translation>
<translation id="6011049234605203654">Öppna
Chrome-menyn &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
och kontrollera att "ingen proxy" eller "direkt" har angetts i konfigurationen.</translation>
<translation id="6341737370356890233">Öppna
Chrome-menyn &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
och avmarkera <ph name="NO_PREFETCH_DESCRIPTION" />.
Om det inte hjälper rekommenderar vi att du markerar det
här alternativet igen så att funktionaliteten förbättras.</translation>
<translation id="6855094794438142393">Öppna
Chrome-menyn &gt;
<ph name="SETTINGS_TITLE" />
&gt;
<ph name="ADVANCED_TITLE" />
&gt;
<ph name="PROXIES_TITLE" />
&gt;
LAN-inställningar
och avmarkera Använd en proxyserver för nätverket.</translation>
<translation id="8187289872471304532">Öppna
Program &gt; Systeminställningar &gt; Nätverk &gt; Avancerat &gt; Proxyservrar
och avmarkera alla proxyservrar.</translation>
</translationbundle>