blob: 0303115b308f0dd90739f1733c8e8bf4bcfcaa93 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="fil">
<translation id="1005145902654145231">Hindi napalitan ang pangalan ng session.</translation>
<translation id="1008557486741366299">Hindi Ngayon</translation>
<translation id="1015730422737071372">Magbigay ng mga karagdagang detalye</translation>
<translation id="1021110881106174305">Mga tinatanggap na card</translation>
<translation id="1032854598605920125">I-rotate pakanan</translation>
<translation id="1035334672863811645">mag-sign in sa Chrome</translation>
<translation id="1038842779957582377">Hindi kilalang pangalan</translation>
<translation id="1050038467049342496">Isara ang iba pang app</translation>
<translation id="1055184225775184556">&amp;I-undo ang Pagdagdag</translation>
<translation id="1058479211578257048">Sine-save ang mga card...</translation>
<translation id="10614374240317010">Hindi kailanman nag-save</translation>
<translation id="106701514854093668">Mga Bookmark sa Desktop</translation>
<translation id="1074497978438210769">Hindi secure</translation>
<translation id="1080116354587839789">Pagkasyahin sa lapad</translation>
<translation id="1088860948719068836">Magdagdag ng Pangalan sa Card</translation>
<translation id="1089439967362294234">Palitan ang Password</translation>
<translation id="109743633954054152">Pamahalaan ang mga password sa mga setting ng Chrome</translation>
<translation id="1103523840287552314">Palaging i-translate ang <ph name="LANGUAGE" /></translation>
<translation id="1107591249535594099">Kung lalagyan ng check, mag-iimbak ang Chrome ng kopya ng iyong card sa device na ito para sa mas mabilis na pagsagot sa form.</translation>
<translation id="1110994991967754504">Pumili ng pahintulot para sa <ph name="PERMISSION_NAME" /></translation>
<translation id="1111153019813902504">Mga kamakailang bookmark</translation>
<translation id="1113869188872983271">&amp;I-undo ang pagbabago sa ayos</translation>
<translation id="1125573121925420732">Maaaring karaniwang may mga babala habang nag-a-update para sa seguridad ang mga website. Maaayos din ito sa lalong madaling panahon.</translation>
<translation id="1126551341858583091">Ang laki sa lokal na storage ay <ph name="CRASH_SIZE" />.</translation>
<translation id="112840717907525620">OK ang cache ng patakaran</translation>
<translation id="1150979032973867961">Hindi mapatunayan ng server na ito na ito ay <ph name="DOMAIN" />; hindi pinagkakatiwalaan ng operating system ng iyong computer ang certificate ng seguridad nito. Maaaring dulot ito ng maling configuration o isang umaatake na hinahadlangan ang iyong koneksyon.</translation>
<translation id="1151972924205500581">Kinakailangan ang password</translation>
<translation id="1152921474424827756">Mag-access ng <ph name="BEGIN_LINK" />naka-cache na kopya<ph name="END_LINK" /> ng <ph name="URL" /></translation>
<translation id="1156303062776767266">Tumitingin ka ng lokal o nakabahaging file</translation>
<translation id="1158211211994409885">Pinutol ng <ph name="HOST_NAME" /> ang koneksyon nang hindi inaasahan.</translation>
<translation id="1161325031994447685">Muling kumonekta sa Wi-Fi</translation>
<translation id="1165039591588034296">Error</translation>
<translation id="1173894706177603556">Pangalanang muli</translation>
<translation id="1175364870820465910">&amp;I-print...</translation>
<translation id="1181037720776840403">Alisin</translation>
<translation id="1197088940767939838">Orange</translation>
<translation id="1201402288615127009">Susunod</translation>
<translation id="1201895884277373915">Higit pa mula sa site na ito</translation>
<translation id="1206967143813997005">Hindi magandang paunang signature</translation>
<translation id="1209206284964581585">Itago sa ngayon</translation>
<translation id="121201262018556460">Tinangka mong maabot ang <ph name="DOMAIN" />, ngunit nagpakita ang server ng isang certificate na naglalaman ng isang mahinang key. Maaaring sinira ng isang nang-aatake ang pribadong key, at ang server ay maaaring hindi ang server na iyong inaasahan (maaaring nakikipag-ugnay ka sa isang nang-aatake).</translation>
<translation id="1219129156119358924">Seguridad ng System</translation>
<translation id="1227224963052638717">Hindi kilalang patakaran</translation>
<translation id="1227633850867390598">Itago ang halaga</translation>
<translation id="1228893227497259893">Maling tagatukoy ng entity</translation>
<translation id="1232569758102978740">Walang pamagat</translation>
<translation id="1250759482327835220">Para mas mabilis na makapagbayad sa susunod, i-save ang iyong card, pangalan, at billing address sa Google Account mo.</translation>
<translation id="1253921432148366685"><ph name="TYPE_1" />, <ph name="TYPE_2" /> (naka-sync)</translation>
<translation id="1256368399071562588">&lt;p&gt;Kung sinubukan mong bisitahin ang isang website at hindi ito bumukas, subukan munang ayusin ang error gamit ang mga hakbang sa pag-troubleshoot na ito:&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;Tingnan kung may mga typo ang address sa web.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Tiyaking normal na gumagana ang iyong koneksyon sa internet.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Makipag-ugnayan sa may-ari ng website.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;</translation>
<translation id="1257286744552378071">Inilagay mo ang iyong password sa site na hindi pinamamahalaan ng iyong organisasyon. Para protektahan ang account mo, huwag gamiting muli ang iyong password sa iba pang app at site.</translation>
<translation id="1263231323834454256">Listahan ng babasahin</translation>
<translation id="1264126396475825575">Ulat ng pag-crash na nakuha noong <ph name="CRASH_TIME" /> (hindi pa naa-upload o nababalewala)</translation>
<translation id="1270502636509132238">Paraan sa Pag-pick up</translation>
<translation id="1285320974508926690">Huwag isalin kailanman ang site na ito</translation>
<translation id="1292701964462482250">"Pinipigilan ng software sa iyong computer na makakonekta nang ligtas ang Chrome sa web" (mga Windows computer lang)</translation>
<translation id="1294154142200295408">Mga variation ng command-line</translation>
<translation id="129553762522093515">Kamakailang isinara</translation>
<translation id="129863573139666797"><ph name="BEGIN_LINK" />Subukang i-clear ang iyong cookies<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="1314614906530272393">Hindi umiiral ang piniling session.</translation>
<translation id="1323433172918577554">Magpakita Nang Higit Pa</translation>
<translation id="132390688737681464">I-save at Punan ang Mga Address</translation>
<translation id="1333989956347591814">Ang iyong aktibidad <ph name="BEGIN_EMPHASIS" />ay maaari pa ring makita<ph name="END_EMPHASIS" /> ng:
<ph name="BEGIN_LIST" />
<ph name="LIST_ITEM" />Mga binibisita mong website
<ph name="LIST_ITEM" />Iyong employer o paaralan
<ph name="LIST_ITEM" />Internet service provider mo
<ph name="END_LIST" /></translation>
<translation id="1339601241726513588">Domain ng pagpapatala:</translation>
<translation id="1340482604681802745">Address sa pag-pick up</translation>
<translation id="1348198688976932919">Naglalaman ng mga mapanganib na app ang pupuntahang site</translation>
<translation id="1348779747280417563">Kumpirmahin ang pangalan</translation>
<translation id="1374468813861204354">mga suhestiyon</translation>
<translation id="1375198122581997741">Tungkol sa Bersyon</translation>
<translation id="1376836354785490390">Magpakita Nang Mas Kaunti</translation>
<translation id="1377321085342047638">Numero ng Card</translation>
<translation id="139305205187523129">Hindi nagpadala ng anumang data ang <ph name="HOST_NAME" />.</translation>
<translation id="1407135791313364759">Buksan lahat</translation>
<translation id="1413809658975081374">Error sa privacy</translation>
<translation id="14171126816530869">Ang pagkilanlan ng <ph name="ORGANIZATION" /> sa <ph name="LOCALITY" /> ay napatotohanan ng <ph name="ISSUER" />.</translation>
<translation id="1426410128494586442">Oo</translation>
<translation id="1430915738399379752">I-print</translation>
<translation id="1484290072879560759">Pumili ng Address sa Pagpapadala</translation>
<translation id="1501859676467574491">Ipakita ang mga card mula sa iyong Google Account</translation>
<translation id="1506687042165942984">Magpakita ng naka-save (ibigsabihin alam na hindi napapanahon) na kopya ng page na ito.</translation>
<translation id="1507202001669085618">&lt;p&gt;Makikita mo ang error na ito kung gumagamit ka ng Wi-Fi portal kung saan kailangan mong mag-sign in bago ka makapag-online.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Para maayos ang error, i-click ang &lt;strong&gt;Kumonekta&lt;/strong&gt; sa page na sinusubukan mong buksan.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="1517433312004943670">Kinakailangan ang numero ng telepono</translation>
<translation id="1517500485252541695">Mga tinatanggap na credit at debit card</translation>
<translation id="1519264250979466059">Petsa ng Build</translation>
<translation id="1521655867290435174">Google Sheets</translation>
<translation id="1527263332363067270">Naghihintay ng koneksyon…</translation>
<translation id="1532118530259321453">Isinasaad ng page na ito na</translation>
<translation id="153384715582417236">'Yan na muna sa ngayon</translation>
<translation id="154408704832528245">Pumili ng Address sa Paghahatid</translation>
<translation id="1549470594296187301">Dapat naka-enable ang JavaScript upang magamit ang feature na ito.</translation>
<translation id="1555130319947370107">Asul</translation>
<translation id="1559528461873125649">Walang naturang file o direktoryo</translation>
<translation id="1559572115229829303">&lt;p&gt;Hindi makapagtatag ng pribadong koneksyon sa <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="DOMAIN" /><ph name="END_BOLD" /> dahil mali ang petsa at oras ng iyong device (<ph name="DATE_AND_TIME" />).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mangyaring isaayos ang petsa at oras mula sa seksyong &lt;strong&gt;Pangkalahatan&lt;/strong&gt; ng app na &lt;strong&gt;Mga Setting&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="1581080074034554886">CVC</translation>
<translation id="1583429793053364125">Nagkaroon ng problema habang ipinapakita ang webpage na ito.</translation>
<translation id="1592005682883173041">Access sa Lokal na Data</translation>
<translation id="1594030484168838125">Pumili</translation>
<translation id="161042844686301425">Cyan</translation>
<translation id="1620510694547887537">Camera</translation>
<translation id="1623104350909869708">Pigilan ang pahinang ito sa paggawa ng mga karagdagang dialog</translation>
<translation id="1639239467298939599">Naglo-load</translation>
<translation id="1640180200866533862">Mga patakaran ng user</translation>
<translation id="1640244768702815859">Subukang <ph name="BEGIN_LINK" />bisitahin ang homepage ng site<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1644574205037202324">History</translation>
<translation id="1645368109819982629">Hindi sinusuportahang protocol</translation>
<translation id="1655462015569774233">{1,plural, =1{Hindi mapatunayan ng server na ito na ito ang <ph name="DOMAIN" />; nag-expire na ang certificate ng seguridad nito kahapon. Maaaring resulta ito ng maling configuration o kaya ng isang attacker na humahadlang sa iyong koneksyon. Sa kasalukuyan, nakatakda ang orasan ng iyong computer sa <ph name="CURRENT_DATE" />. Mukha bang tama iyon? Kung hindi, dapat mong ayusin ang orasan ng iyong system at pagkatapos ay i-refresh ang page na ito.}one{Hindi mapatunayan ng server na ito na ito ang <ph name="DOMAIN" />; nag-expire na ang certificate ng seguridad nito # araw na ang nakalipas. Maaaring resulta ito ng maling configuration o kaya ng isang attacker na humahadlang sa iyong koneksyon. Sa kasalukuyan, nakatakda ang orasan ng iyong computer sa <ph name="CURRENT_DATE" />. Mukha bang tama iyon? Kung hindi, dapat mong ayusin ang orasan ng iyong system at pagkatapos ay i-refresh ang page na ito.}other{Hindi mapatunayan ng server na ito na ito ang <ph name="DOMAIN" />; nag-expire na ang certificate ng seguridad nito # na araw na ang nakalipas. Maaaring resulta ito ng maling configuration o kaya ng isang attacker na humahadlang sa iyong koneksyon. Sa kasalukuyan, nakatakda ang orasan ng iyong computer sa <ph name="CURRENT_DATE" />. Mukha bang tama iyon? Kung hindi, dapat mong ayusin ang orasan ng iyong system at pagkatapos ay i-refresh ang page na ito.}}</translation>
<translation id="1656489000284462475">I-pick up</translation>
<translation id="1662550410081243962">I-save at punan ang mga paraan ng pagbabayad</translation>
<translation id="1663943134801823270">Ang mga card at address ay mula sa Chrome. Maaari mong pamahalaan ang mga ito sa <ph name="BEGIN_LINK" />Mga Setting<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1676269943528358898">Karaniwang gumagamit ang <ph name="SITE" /> ng pag-encrypt upang protektahan ang iyong impormasyon. Noong sinubukang kumonekta ng Chrome sa <ph name="SITE" /> sa pagkakataong ito, nagbalik ang website ng mga hindi pangkaraniwan at maling kredensyal. Maaari itong mangyari kapag sinusubukan ng isang attacker na magpanggap bilang <ph name="SITE" />, o naputol ang koneksyon dahil sa isang screen ng pag-sign in sa Wi-Fi. Secure pa rin ang iyong impormasyon dahil inihinto ng Google Chrome ang koneksyon bago magkaroon ng palitan ng anumang data.</translation>
<translation id="168841957122794586">Naglalaman ang server certificate ng isang mahinang cryptographic key.</translation>
<translation id="1697532407822776718">Handa ka na!</translation>
<translation id="1706954506755087368">{1,plural, =1{Hindi mapatunayan ng server na ito na ito ang <ph name="DOMAIN" />; tinatayang mula sa susunod na araw ang certificate ng seguridad nito. Maaaring resulta ito ng maling configuration o kaya ng isang attacker na humahadlang sa iyong koneksyon.}one{Hindi mapatunayan ng server na ito na ito ang <ph name="DOMAIN" />; tinatayang mula sa # araw sa hinaharap ang certificate ng seguridad nito. Maaaring resulta ito ng maling configuration o kaya ng isang attacker na humahadlang sa iyong koneksyon.}other{Hindi mapatunayan ng server na ito na ito ang <ph name="DOMAIN" />; tinatayang mula sa # na araw sa hinaharap ang certificate ng seguridad nito. Maaaring resulta ito ng maling configuration o kaya ng isang attacker na humahadlang sa iyong koneksyon.}}</translation>
<translation id="1710259589646384581">OS</translation>
<translation id="1721312023322545264">Kailangan mo ng pahintulot mula kay <ph name="NAME" /> upang mabisita ang site na ito</translation>
<translation id="1721424275792716183">Kinakailangan ang field na may *</translation>
<translation id="1727741090716970331">Magdagdag ng Wastong Numero ng Card</translation>
<translation id="1728677426644403582">Pinagmulan ng isang web page ang tinitingnan mo</translation>
<translation id="173080396488393970">Hindi sinusuportahan ang uri ng card na ito</translation>
<translation id="1734864079702812349">Amex</translation>
<translation id="1734878702283171397">Subukang makipag-ugnayan sa admin ng system.</translation>
<translation id="1740951997222943430">Maglagay ng wastong buwan ng pag-expire</translation>
<translation id="1743520634839655729">Para mas mabilis na makapagbayad sa susunod, i-save ang iyong card, pangalan, at billing address sa Google Account mo at sa device na ito.</translation>
<translation id="17513872634828108">Mga bukas na tab</translation>
<translation id="1753706481035618306">Numero ng page</translation>
<translation id="1763864636252898013">Hindi mapatunayan ng server na ito na ito ay <ph name="DOMAIN" />; hindi pinagkakatiwalaan ng operating system ng iyong device ang certificate ng seguridad nito. Maaaring dulot ito ng maling configuration o isang umaatake na hinahadlangan ang iyong koneksyon.</translation>
<translation id="1768211456781949159"><ph name="BEGIN_LINK" />Subukang patakbuhin ang Windows Network Diagnostics<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1783075131180517613">Mangyaring i-update ang iyong passphrase ng pag-sync.</translation>
<translation id="1787142507584202372">Lalabas dito ang iyong mga bukas na tab</translation>
<translation id="1791429645902722292">Google Smart Lock</translation>
<translation id="1803264062614276815">Pangalan ng Cardholder</translation>
<translation id="1821930232296380041">Di-wastong kahilingan o mga parameter ng kahilingan</translation>
<translation id="1826516787628120939">Sinusuri</translation>
<translation id="1834321415901700177">Naglalaman ng mga mapanirang program ang site na ito</translation>
<translation id="1839551713262164453">Hindi na-validate ang mga value ng patakaran at may mga error</translation>
<translation id="1842969606798536927">Magbayad</translation>
<translation id="1871208020102129563">Nakatakda ang proxy upang gumamit ng mga hindi nababagong proxy server, hindi ng isang .pac script URL.</translation>
<translation id="1871284979644508959">Kinakailangang field</translation>
<translation id="1874765382782611674">Mga Tinatanggap na Debit Card</translation>
<translation id="1875512691959384712">Google Forms</translation>
<translation id="187918866476621466">Buksan ang mga page sa pagsisimula</translation>
<translation id="1883255238294161206">Tiklupin ang listahan</translation>
<translation id="1898423065542865115">Pagfi-filter</translation>
<translation id="1916770123977586577">Upang ilapat ang iyong mga na-update na setting sa site na ito, i-reload ang page</translation>
<translation id="1919345977826869612">Mga Ad</translation>
<translation id="1919367280705858090">Humingi ng tulong sa partikular na mensahe ng error</translation>
<translation id="192020519938775529">{COUNT,plural, =0{Wala}=1{1 site}one{# site}other{# na site}}</translation>
<translation id="1927235823738766038">Mga Tinatanggap na Credit at Debit Card</translation>
<translation id="194030505837763158">Pumunta sa <ph name="LINK" /></translation>
<translation id="1945968466830820669">Maaari kang mawalan ng access sa account ng iyong organisasyon o manakawan ng pagkakakilanlan. Inirerekomenda ng Chromium na palitan ang iyong password ngayon.</translation>
<translation id="1948773908305951926">Mga tinatanggap na prepaid card</translation>
<translation id="1962204205936693436">Mga Bookmark ng <ph name="DOMAIN" /></translation>
<translation id="1973335181906896915">Error sa serialization</translation>
<translation id="1974060860693918893">Advanced</translation>
<translation id="1978555033938440688">Bersyon ng Firmware</translation>
<translation id="1981206234434200693">I-clear ang data ng history ng pag-browse sa Chrome</translation>
<translation id="2001146170449793414">{COUNT,plural, =1{at 1 pa}one{at # pa}other{at # pa}}</translation>
<translation id="2003709556000175978">I-reset na ang iyong password</translation>
<translation id="2025186561304664664">Nakatakda sa awtomatikong naka-configure ang proxy.</translation>
<translation id="2030481566774242610">Ang ibig mo bang sabihin ay <ph name="LINK" />?</translation>
<translation id="2032962459168915086"><ph name="BEGIN_LINK" />Suriin ang proxy at ang firewall<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2053553514270667976">ZIP code</translation>
<translation id="2064691555167957331">{COUNT,plural, =1{1 suhestyon}one{# suhestyon}other{# na suhestyon}}</translation>
<translation id="2068663545051464999">ID ng Na-upload na Ulat ng Pag-crash <ph name="CRASH_ID" /> (Lokal na Konteksto: <ph name="CRASH_LOCAL_ID" />)</translation>
<translation id="2079545284768500474">I-undo</translation>
<translation id="20817612488360358">Itinatakda ang mga setting ng proxy ng system upang magamit ngunit tinutukoy rin ang isang tahasang configuration ng proxy.</translation>
<translation id="2082238445998314030">Resulta <ph name="RESULT_NUMBER" /> sa <ph name="TOTAL_RESULTS" /></translation>
<translation id="2091887806945687916">Tunog</translation>
<translation id="2094505752054353250">Maling pagtutugma sa domain</translation>
<translation id="2096368010154057602">Kagawaran</translation>
<translation id="2102134110707549001">Magmungkahi ng Malakas na Password...</translation>
<translation id="2108755909498034140">I-restart ang iyong computer</translation>
<translation id="2113977810652731515">Card</translation>
<translation id="2114841414352855701">Binalewala dahil na-override ito ng <ph name="POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="213826338245044447">Mga Bookmark sa Mobile</translation>
<translation id="214556005048008348">Kanselahin ang pagbabayad</translation>
<translation id="2147827593068025794">Pag-sync sa Background</translation>
<translation id="2148613324460538318">Magdagdag ng Card</translation>
<translation id="2154054054215849342">Hindi available ang pag-sync para sa iyong domain</translation>
<translation id="2154484045852737596">I-edit ang card</translation>
<translation id="2166049586286450108">Ganap na Access ng Admin</translation>
<translation id="2166378884831602661">Hindi makakapagbigay ng secure na koneksyon ang site na ito</translation>
<translation id="2181821976797666341">Mga Patakaran</translation>
<translation id="2183608646556468874">Numero ng Telepono</translation>
<translation id="2184405333245229118">{COUNT,plural, =1{1 address}one{# address}other{# na address}}</translation>
<translation id="2187317261103489799">Tukuyin (default)</translation>
<translation id="2202020181578195191">Maglagay ng wastong taon ng pag-expire</translation>
<translation id="2212735316055980242">Hindi nahanap ang patakaran</translation>
<translation id="2213606439339815911">Kinukuha ang mga entry...</translation>
<translation id="2218879909401188352">Ang mga umaatake na kasalukuyang nasa <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> ay maaaring mag-install ng mga mapanganib na app na makakapinsala sa iyong device, magdagdag ng mga hindi alam na singil sa mobile bill mo, o magnakaw ng iyong personal na impormasyon. <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Matuto pa<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="2224337661447660594">Walang internet</translation>
<translation id="2230458221926704099">Ayusin ang iyong koneksyon gamit ang <ph name="BEGIN_LINK" />diagnostics app<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2239100178324503013">Ipadala ngayon</translation>
<translation id="225207911366869382">Hindi na gimagamit ang halagang ito para sa patakarang ito.</translation>
<translation id="2262243747453050782">Error sa HTTP</translation>
<translation id="2263079731045660823">I-update ang autofill ng credit card sa mga setting ng Chrome</translation>
<translation id="2270484714375784793">Numero ng telepono</translation>
<translation id="2283340219607151381">I-save at punan ang mga address</translation>
<translation id="2292556288342944218">Naka-block ang iyong access sa Internet</translation>
<translation id="2316887270356262533">Magbabakante ng wala pang 1 MB. Maaaring mag-load nang mas mabagal ang ilang site sa iyong susunod na pagbisita.</translation>
<translation id="2317259163369394535">Kailangan ng <ph name="DOMAIN" /> ng username at password.</translation>
<translation id="2317583587496011522">Tinatanggap ang mga debit card.</translation>
<translation id="2330137317877982892"><ph name="CREDIT_CARD" />, mag-e-expire sa <ph name="EXPIRATION_DATE_ABBR" /></translation>
<translation id="2337852623177822836">Kinokontrol ng iyong administrator ang setting</translation>
<translation id="2354001756790975382">Iba pang mga bookmark</translation>
<translation id="2354430244986887761"><ph name="BEGIN_LINK" />May nahanap na mga mapanganib na app<ph name="END_LINK" /> kamakailan ang Ligtas na Pag-browse ng Google sa <ph name="SITE" />.</translation>
<translation id="2355395290879513365">Maaaring makita ng mga umaatake ang mga larawang tinitingnan mo sa site na ito at lilinlangin ka sa pamamagitan ng pagbago sa mga ito.</translation>
<translation id="2356070529366658676">Magtanong</translation>
<translation id="2359629602545592467">Marami</translation>
<translation id="2359808026110333948">Magpatuloy</translation>
<translation id="2360873523816792727">Para magamit ang iyong mga card sa lahat ng device, i-on ang pag-sync.</translation>
<translation id="2365563543831475020">Hindi na-upload ang nakuhang ulat ng pag-crash noong <ph name="CRASH_TIME" /></translation>
<translation id="2367567093518048410">Antas</translation>
<translation id="2378238891085281592">Nakapribado ka</translation>
<translation id="2384307209577226199">Default ng enterprise</translation>
<translation id="2386255080630008482">Nabawi ang certificate ng server.</translation>
<translation id="2392959068659972793">Ipakita ang mga patakarang walang nakatakdang halaga</translation>
<translation id="239429038616798445">Hindi available ang pamamaraan ng pagpapadala na ito. Sumubok ng ibang pamamaraan.</translation>
<translation id="2396249848217231973">&amp;I-undo ang pagtanggal</translation>
<translation id="2413528052993050574">Hindi mapatunayan ng server na ito na ito ay <ph name="DOMAIN" />; maaaring binawi ang certificate ng seguridad nito. Maaaring dulot ito ng maling configuration o isang umaatake na hinahadlangan ang iyong koneksyon.</translation>
<translation id="2463193859425327265">Baguhin ang Home Page</translation>
<translation id="2463739503403862330">Punan</translation>
<translation id="2465655957518002998">Pumili ng Paraan ng Paghahatid</translation>
<translation id="2467694685043708798"><ph name="BEGIN_LINK" />Magpatakbo ng Network Diagnostics<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2473195200299095979">I-translate ang pahinang ito</translation>
<translation id="2479410451996844060">Di-wastong URL ng paghahanap.</translation>
<translation id="2482878487686419369">Mga Abiso</translation>
<translation id="248348093745724435">Mga patakaran sa machine</translation>
<translation id="2491120439723279231">Naglalaman ng mga error ang certificate ng server.</translation>
<translation id="2495083838625180221">Pang-parse ng JSON</translation>
<translation id="2495093607237746763">Kung may check, mag-iimbak ang Chromium ng kopya ng iyong card sa device na ito para sa mas mabilis na pagsagot sa form.</translation>
<translation id="2498091847651709837">Mag-scan ng bagong card</translation>
<translation id="2501278716633472235">Bumalik</translation>
<translation id="2503184589641749290">Mga tinatanggap na debit at prepaid card</translation>
<translation id="2515629240566999685">Suriin ang signal sa iyong lugar</translation>
<translation id="2523886232349826891">Ise-save sa device lang na ito</translation>
<translation id="2524461107774643265">Magdagdag ng Higit Pang Impormasyon</translation>
<translation id="2536110899380797252">Magdagdag ng Address</translation>
<translation id="2539524384386349900">Tukuyin</translation>
<translation id="255002559098805027">Nagpadala ng di-wastong tugon ang <ph name="HOST_NAME" />.</translation>
<translation id="2556876185419854533">&amp;I-undo ang Pag-e-edit</translation>
<translation id="2586657967955657006">Clipboard</translation>
<translation id="2587730715158995865">Mula sa <ph name="ARTICLE_PUBLISHER" />. Basahin ito at ang <ph name="OTHER_ARTICLE_COUNT" /> (na) iba pang kwento.</translation>
<translation id="2587841377698384444">Directory API ID:</translation>
<translation id="2597378329261239068">Protektado ng password ang dokumentong ito. Mangyaring magpasok ng password.</translation>
<translation id="2609632851001447353">Mga Pagkakaiba-iba</translation>
<translation id="2625385379895617796">Nauuna ang iyong orasan</translation>
<translation id="2634124572758952069">Hindi makita ang IP address ng server ng <ph name="HOST_NAME" />.</translation>
<translation id="2639739919103226564">Katayuan:</translation>
<translation id="2649204054376361687"><ph name="CITY" />, <ph name="COUNTRY" /></translation>
<translation id="2650446666397867134">Tinanggihan ang access sa file</translation>
<translation id="2653659639078652383">Isumite</translation>
<translation id="2666117266261740852">Isara ang iba pang tab o app</translation>
<translation id="267371737713284912">pindutin ang <ph name="MODIFIER_KEY_DESCRIPTION" /> para i-undo</translation>
<translation id="2674170444375937751">Sigurado ka bang nais mong tanggalin ang mga pahinang ito mula sa iyong history?</translation>
<translation id="2677748264148917807">Umalis</translation>
<translation id="2699302886720511147">Mga Tinatanggap na Card</translation>
<translation id="2702801445560668637">Listahan ng Babasahin</translation>
<translation id="2704283930420550640">Hindi tumutugma ang format sa halaga.</translation>
<translation id="2705137772291741111">Hindi mabasa ang naka-save (naka-cache) na kopya ng site na ito.</translation>
<translation id="2709516037105925701">AutoFill</translation>
<translation id="2712173769900027643">Humingi ng pahintulot</translation>
<translation id="2713444072780614174">Puti</translation>
<translation id="2720342946869265578">Malapit</translation>
<translation id="2721148159707890343">Matagumpay ang kahilingan</translation>
<translation id="2728127805433021124">Nilagdaan ang certificate ng server gamit ang mahinang algorithm ng lagda.</translation>
<translation id="2730326759066348565"><ph name="BEGIN_LINK" />Magpatakbo ng Connectivity Diagnostics<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2738330467931008676">Pumili ng Address sa Pag-pick up</translation>
<translation id="2740531572673183784">Ok</translation>
<translation id="2742870351467570537">Alisin ang mga napiling item</translation>
<translation id="277133753123645258">Pamamaraan ng pagpapadala</translation>
<translation id="277499241957683684">Nawawalang tala ng device</translation>
<translation id="2781030394888168909">I-export para sa MacOS</translation>
<translation id="2781692009645368755">Google Pay</translation>
<translation id="2784949926578158345">Na-reset ang koneksyon.</translation>
<translation id="2788784517760473862">Mga tinatanggap na credit card</translation>
<translation id="2794233252405721443">Naka-block ang site</translation>
<translation id="2799020568854403057">Naglalaman ng mga mapaminsalang app ang pupuntahang site</translation>
<translation id="2799223571221894425">Ilunsad Muli</translation>
<translation id="2803306138276472711">Kamakailan lang, ang Google Safe Browsing ay <ph name="BEGIN_LINK" />nakakita ng malware<ph name="END_LINK" /> sa <ph name="SITE" />. Paminsan-minsan, nagkakaroon ng malware ang mga website na karaniwang ligtas.</translation>
<translation id="2824775600643448204">Address bar at bar sa paghahanap</translation>
<translation id="2826760142808435982">Ine-encrypt at pinapatotoo ang koneksyon gamit ang <ph name="CIPHER" /> at ginagamit ang <ph name="KX" /> bilang key exchange mechanism.</translation>
<translation id="2835170189407361413">I-clear ang form</translation>
<translation id="2847118875340931228">Magbukas ng Incognito Window</translation>
<translation id="2851634818064021665">Kailangan mo ng pahintulot upang mabisita ang site na ito</translation>
<translation id="2856444702002559011">Maaaring sinusubukang nakawin ng mga attacker ang iyong impormasyon mula sa <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> (halimbawa, mga password, mensahe, o credit card). <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Matuto pa<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="2881276955470682203">I-save ang card?</translation>
<translation id="2903493209154104877">Mga Address</translation>
<translation id="2909946352844186028">May nakitang pagbabago sa network.</translation>
<translation id="2916038427272391327">Isara ang iba pang program</translation>
<translation id="2922350208395188000">Hindi masuri ang certificate ng server.</translation>
<translation id="2925673989565098301">Paraan ng Paghahatid</translation>
<translation id="2928905813689894207">Billing Address</translation>
<translation id="2929525460561903222">{SHIPPING_ADDRESS,plural, =0{<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" />}=1{<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" /> at <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_ADDRESSES" /> pa}one{<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" /> at <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_ADDRESSES" /> pa}other{<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" /> at <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_ADDRESSES" /> pa}}</translation>
<translation id="2941952326391522266">Hindi mapatunayan ng server na ito na ito ay <ph name="DOMAIN" />; mula sa <ph name="DOMAIN2" /> ang certificate ng seguridad nito. Maaaring dulot ito ng maling configuration o isang umaatake na hinahadlangan ang iyong koneksyon.</translation>
<translation id="2948083400971632585">Maaari mong i-disable ang anumang mga proxy na naka-configure para sa isang koneksyon mula sa pahina ng mga setting.</translation>
<translation id="2955913368246107853">Isara ang bar sa paghahanap</translation>
<translation id="2969319727213777354">Upang makapagtatag ng secure na koneksyon, kailangang itakda nang tama ang iyong orasan. Ito ay dahil sa may-bisa lang ang mga certificate na ginagamit ng mga website upang tukuyin ang mga sarili ng mga ito sa loob ng mga partikular na tagal ng panahon. Dahil mali ang orasan ng iyong device, hindi ma-verify ng Google Chrome ang mga certificate na ito.</translation>
<translation id="2972581237482394796">&amp;I-redo</translation>
<translation id="2977665033722899841">Kasalukuyang napili ang <ph name="ROW_NAME" />. <ph name="ROW_CONTENT" /></translation>
<translation id="2982481275546140226">I-clear ang Data</translation>
<translation id="2985306909656435243">Kung naka-enable, mag-iimbak ang Chromium ng kopya ng iyong card sa device na ito para sa mas mabilis na pagsagot sa form.</translation>
<translation id="2985398929374701810">Maglagay ng wastong address</translation>
<translation id="2986368408720340940">Hindi available ang pamamaraan ng pag-pick up na ito. Sumubok ng ibang pamamaraan.</translation>
<translation id="2991174974383378012">Pagbabahagi sa Mga Website</translation>
<translation id="2991571918955627853">Hindi mo maaaring bisitahin ang <ph name="SITE" /> sa ngayon dahil gumagamit ng HSTS ang website. Karaniwang pansamantala lang ang mga error at pag-atake sa network, kaya malamang na gagana ang page na ito sa ibang pagkakataon.</translation>
<translation id="3005723025932146533">Ipakita ang naka-save na kopya</translation>
<translation id="3008447029300691911">Ilagay ang CVC para sa <ph name="CREDIT_CARD" />. Kapag nagkumpirma ka na, ibabahagi ang mga detalye ng iyong card sa site na ito.</translation>
<translation id="3010559122411665027">Listahan ng entry na "<ph name="ENTRY_INDEX" />": <ph name="ERROR" /></translation>
<translation id="301521992641321250">Awtomatikong na-block</translation>
<translation id="3024663005179499861">Maling uri ng patakaran</translation>
<translation id="3037605927509011580">Ay, Naku!</translation>
<translation id="3041612393474885105">Impormasyon sa Certificate</translation>
<translation id="3064966200440839136">Aalis sa incognito mode upang magbayad sa pamamagitan ng external na application. Magpatuloy?</translation>
<translation id="3083099961703215236">{COUNT,plural, =0{Wala}=1{1 password}one{# password}other{# na password}}</translation>
<translation id="3096100844101284527">Magdagdag ng Address sa Pag-pick up</translation>
<translation id="3105172416063519923">Asset ID:</translation>
<translation id="3109728660330352905">Wala kang pahintulot na tingnan ang page na ito.</translation>
<translation id="3120730422813725195">Elo</translation>
<translation id="31207688938192855"><ph name="BEGIN_LINK" />Subukang magpatakbo ng Connectivity Diagnostics<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="3137507986424712703">{COUNT,plural, =0{Wala}=1{data ng pag-sign in para sa 1 account}one{data ng pag-sign in para sa # account}other{data ng pag-sign in para sa # na account}}</translation>
<translation id="3145945101586104090">Nabigong i-decode ang tugon</translation>
<translation id="3150653042067488994">Pansamantalang error sa server</translation>
<translation id="3154506275960390542">Naglalaman ang page na ito ng isang form na maaaring hindi secure na maisusumite. Maaaring makita ng iba ang data na iyong ipapadala habang ipinapadala ito o maaaring mabago ng isang nang-aatake upang baguhin kung ano ang matatanggap ng server.</translation>
<translation id="3157931365184549694">Ipanumbalik</translation>
<translation id="3162559335345991374">Maaaring hilingin ng Wi-Fi na ginagamit mo na bisitahin mo ang page nito sa pag-login.</translation>
<translation id="3167968892399408617">Ang mga page na titingnan mo sa mga tab na incognito ay hindi mananatili sa history, cookie store o history ng paghahanap ng iyong browser kapag naisara mo na ang lahat ng iyong tab na incognito. Papanatilihin ang anumang mga file na ida-download mo o mga bookmark na gagawin mo.</translation>
<translation id="3169472444629675720">Discover</translation>
<translation id="3174168572213147020">Island</translation>
<translation id="3176929007561373547">Tingnan ang mga setting ng iyong proxy o makipag-ugnayan sa iyong network
administrator upang matiyak na gumagana ang proxy server. Kung sa palagay mo
ay hindi ka dapat gumagamit ng proxy server:
<ph name="PLATFORM_TEXT" /></translation>
<translation id="3195213714973468956"><ph name="PRINTER_NAME" /> sa <ph name="SERVER_NAME" /></translation>
<translation id="320323717674993345">Kanselahin ang Pagbabayad</translation>
<translation id="3207960819495026254">Naka-bookmark</translation>
<translation id="3209375525920864198">Maglagay ng valid na pangalan ng session.</translation>
<translation id="3225919329040284222">Nagpakita ang server ng certificate na hindi tumutugma sa mga built-in na inaasahan. Ang mga inaasahang ito ay isinama para sa ilang partikular na website na may mataas na antas ng seguridad upang maprotektahan ka.</translation>
<translation id="3226128629678568754">Pindutin ang button na i-reload upang isumiteng muli ang data na kailangan upang ma-load ang pahina.</translation>
<translation id="3227137524299004712">Mikropono</translation>
<translation id="3228969707346345236">Nabigo ang pag-translate dahil nasa <ph name="LANGUAGE" /> na ang pahina.</translation>
<translation id="323107829343500871">Ilagay ang iyong CVC para sa <ph name="CREDIT_CARD" /></translation>
<translation id="3234666976984236645">Palaging tukuyin ang mahalagang content sa site na ito</translation>
<translation id="3254409185687681395">I-bookmark ang page na ito</translation>
<translation id="3270847123878663523">&amp;I-undo ang Pagbabago sa Ayos</translation>
<translation id="3282497668470633863">Magdagdag ng pangalan sa card</translation>
<translation id="3287510313208355388">I-download kapag online</translation>
<translation id="3293642807462928945">Matuto pa tungkol sa patakarang <ph name="POLICY_NAME" /></translation>
<translation id="3303855915957856445">Walang nakitang resulta ng paghahanap</translation>
<translation id="3305707030755673451">Na-encrypt ang iyong data gamit ang iyong passphrase sa pag-sync noong <ph name="TIME" />. Ilagay ito upang simulan ang pag-sync.</translation>
<translation id="3320021301628644560">Magdagdag ng billing address</translation>
<translation id="3338095232262050444">Secure</translation>
<translation id="3345135638360864351">Hindi maipadala kay <ph name="NAME" /> ang iyong kahilingang i-access ang site na ito. Pakisubukang muli.</translation>
<translation id="3355823806454867987">Baguhin ang mga setting ng proxy...</translation>
<translation id="3361596688432910856"><ph name="BEGIN_EMPHASIS" />Hindi ise-save<ph name="END_EMPHASIS" /> ng Chrome ang sumusunod na impormasyon:
<ph name="BEGIN_LIST" />
<ph name="LIST_ITEM" />Iyong history ng pag-browse
<ph name="LIST_ITEM" />Cookies at data ng site
<ph name="LIST_ITEM" />Impormasyong nilagay sa mga form
<ph name="END_LIST" /></translation>
<translation id="3366477098757335611">Tingnan ang mga card</translation>
<translation id="3369192424181595722">Error sa orasan</translation>
<translation id="337363190475750230">Naalis sa pagkakaprobisyon</translation>
<translation id="3377188786107721145">Error sa pag-parse ng patakaran</translation>
<translation id="3380365263193509176">Hindi kilalang error</translation>
<translation id="3380864720620200369">Client ID:</translation>
<translation id="3387261909427947069">Mga Paraan ng Pagbabayad</translation>
<translation id="3391030046425686457">Address kung saan maghahatid</translation>
<translation id="3395827396354264108">Pamamaraan sa pag-pick up</translation>
<translation id="3399952811970034796">Delivery Address</translation>
<translation id="3422248202833853650">Subukang lumabas sa iba pang program upang magbakante ng memory.</translation>
<translation id="3422472998109090673">Hindi makakonekta sa <ph name="HOST_NAME" /> sa kasalukuyan.</translation>
<translation id="3427092606871434483">Payagan (default)</translation>
<translation id="3427342743765426898">&amp;Gawing Muli ang Pag-e-edit</translation>
<translation id="342781501876943858">Inirerekomenda ng Chromium na i-reset ang iyong password kung ginamit mo ito sa iba pang site.</translation>
<translation id="3431636764301398940">I-save ang card na ito sa device na ito</translation>
<translation id="3447661539832366887">Na-off ng may-ari ng device na ito ang larong dinosaur.</translation>
<translation id="3447884698081792621">Ipakita ang certificate (ibinigay ng <ph name="ISSUER" />)</translation>
<translation id="3452404311384756672">Kunin ang agwat:</translation>
<translation id="3462200631372590220">Itago ang advanced</translation>
<translation id="3467763166455606212">Kinakailangan ang pangalan ng cardholder</translation>
<translation id="3479539252931486093">Hindi mo ba ito inaasahan? <ph name="BEGIN_LINK" />Ipaalam sa amin<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="3479552764303398839">Hindi ngayon</translation>
<translation id="3484560055331845446">Maaari kang mawalan ng access sa iyong Google Account. Inirerekomenda ng Chrome na palitan na ang iyong password. Hihilingin sa iyong mag-sign in.</translation>
<translation id="3495081129428749620">Hanapin sa page
<ph name="PAGE_TITLE" /></translation>
<translation id="3498215018399854026">Hindi namin makaugnayan ang iyong magulang sa sandaling ito. Pakisubukang muli.</translation>
<translation id="3528171143076753409">Hindi pinagkakatiwalaan ang certificate ng server.</translation>
<translation id="3530944546672790857">{COUNT,plural, =0{Hindi bababa sa 1 item sa mga naka-sync na device}=1{1 item (at higit pa sa mga naka-sync na device)}one{# item (at higit pa sa mga naka-sync na device)}other{# na item (at higit pa sa mga naka-sync na device)}}</translation>
<translation id="3539171420378717834">Magtago ng kopya ng card na ito sa device na ito</translation>
<translation id="3556433843310711081">Maaari itong i-unblock ng iyong manager para sa iyo</translation>
<translation id="3566021033012934673">Hindi pribado ang iyong koneksyon</translation>
<translation id="3574305903863751447"><ph name="CITY" />, <ph name="STATE" /> <ph name="COUNTRY" /></translation>
<translation id="3576616784287504635">Isinasaad ng naka-embed na page sa <ph name="SITE" /> na</translation>
<translation id="3581089476000296252">Aabisuhan ka ng Chrome kapag handa na ang page na ito. &lt;a&gt;Kanselahin&lt;/a&gt;</translation>
<translation id="358285529439630156">Tinatanggap ang mga credit at prepaid card.</translation>
<translation id="3582930987043644930">Magdagdag ng pangalan</translation>
<translation id="3583757800736429874">&amp;Gawing Muli ang Paglilipat</translation>
<translation id="3586931643579894722">Magtago ng mga detalye</translation>
<translation id="3600246354004376029"><ph name="TITLE" />, <ph name="DOMAIN" />, <ph name="TIME" /></translation>
<translation id="3615877443314183785">Maglagay ng wastong petsa ng pag-expire</translation>
<translation id="36224234498066874">I-clear ang Data sa Pag-browse...</translation>
<translation id="362276910939193118">Ipakita ang Buong History</translation>
<translation id="3623476034248543066">Ipakita ang halaga</translation>
<translation id="3630155396527302611">Kung nakalista na ito bilang isang programang pinapahintulutang i-access ang network, subukang
alisin ito mula sa listahan at muli itong idagdag.</translation>
<translation id="3650584904733503804">Matagumpay ang pagpapatunay</translation>
<translation id="3655670868607891010">Kung madalas mo itong nakikita, subukan ang mga ito <ph name="HELP_LINK" />.</translation>
<translation id="3658742229777143148">Rebisyon</translation>
<translation id="366077651725703012">I-update ang Credit Card</translation>
<translation id="3676592649209844519">Device ID:</translation>
<translation id="3678029195006412963">Hindi malagdaan ang kahilingan</translation>
<translation id="3678529606614285348">Buksan ang page sa bagong Incognito window (Ctrl-Shift-N)</translation>
<translation id="3679803492151881375">Nakuha ang ulat ng pag-crash noong <ph name="CRASH_TIME" />, na-upload noong <ph name="UPLOAD_TIME" /></translation>
<translation id="3681007416295224113">Impormasyon sa certificate</translation>
<translation id="3704162925118123524">Ang network na ginagamit mo ay maaaring humiling sa iyo na bisitahin ang page ng pag-login nito.</translation>
<translation id="3704609568417268905"><ph name="TIME" /> <ph name="BOOKMARKED" /> <ph name="TITLE" /> <ph name="DOMAIN" /></translation>
<translation id="370665806235115550">Naglo-load...</translation>
<translation id="3712624925041724820">Naubos na ang mga lisensya</translation>
<translation id="3714780639079136834">I-on ang mobile data o Wi-Fi</translation>
<translation id="3715597595485130451">Kumonekta sa Wi-Fi</translation>
<translation id="3717027428350673159"><ph name="BEGIN_LINK" />Suriin ang configuration ng proxy, firewall at DNS<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="372429172604983730">Kabilang ang antivirus, firewall, at pag-filter ng web o proxy na software sa mga application na maaaring magsanhi ng ganitong error.</translation>
<translation id="3736520371357197498">Kung nauunawaan mo ang mga peligro sa iyong seguridad, maaari mong <ph name="BEGIN_LINK" />bisitahin ang hindi ligtas na site na ito<ph name="END_LINK" /> bago maalis ang mga mapanganib na program.</translation>
<translation id="3739623965217189342">Link na kinopya mo</translation>
<translation id="3744899669254331632">Hindi mo maaaring bisitahin ang <ph name="SITE" /> sa ngayon dahil nagpadala ang website ng mga pinaghalong kredensyal na hindi maproseso ng Chromium. Karaniwang pansamantala ang mga error at pag-atake sa network, kaya malamang na gagana ang page na ito sa ibang pagkakataon.</translation>
<translation id="3745099705178523657">Pagkatapos mong magkumpirma, ibabahagi sa site na ito ang mga detalye ng card mula sa iyong Google Account.</translation>
<translation id="3748148204939282805">Maaaring linlangin ka ng mga attacker sa <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> na gawin ang isang mapanganib na bagay tulad ng pag-install ng software o paghayag ng iyong personal na impormasyon (halimbawa, mga password, numero ng telepono, o credit card). <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Matuto pa<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="375403751935624634">Nabigo ang translation dahil sa error sa server.</translation>
<translation id="3759461132968374835">Wala kang kamakailang iniulat na mga pag-crash. Hindi lilitaw dito ang mga pag-crash na naganap kapag hindi pinagana ang pag-uulat ng pag-crash.</translation>
<translation id="3765032636089507299">Kasalukuyang ginagawa ang Ligtas na Pag-browse.</translation>
<translation id="3778403066972421603">Gusto mo bang i-save ang card na ito sa iyong Google Account at sa device na ito?</translation>
<translation id="3783418713923659662">Mastercard</translation>
<translation id="3787705759683870569">Mag-e-expire sa <ph name="EXPIRATION_MONTH" />/<ph name="EXPIRATION_YEAR" /></translation>
<translation id="3807873520724684969">Na-block ang mapaminsalang content.</translation>
<translation id="3810973564298564668">Mamahala</translation>
<translation id="382518646247711829">Kung gumagamit ka ng proxy server...</translation>
<translation id="3828924085048779000">Hindi pinapayagan ang walang laman na passphrase.</translation>
<translation id="385051799172605136">Bumalik</translation>
<translation id="3858027520442213535">I-update ang petsa at oras</translation>
<translation id="3884278016824448484">Sumasalungat na tagatukoy ng device</translation>
<translation id="3885155851504623709">Parish</translation>
<translation id="3886446263141354045">Ipinadala ang iyong kahilingang i-access ang site na ito kay <ph name="NAME" /></translation>
<translation id="3890664840433101773">Magdagdag ng email</translation>
<translation id="3901925938762663762">Na-expire na ang card</translation>
<translation id="3909695131102177774"><ph name="LABEL" /> <ph name="ERROR" /></translation>
<translation id="3946209740501886391">Palaging hilingin sa site na ito</translation>
<translation id="3949571496842715403">Hindi mapatunayan ng server na ito na <ph name="DOMAIN" /> ito; hindi tinutukoy ng certificate ng seguridad nito ang Mga Alternatibong Pangalan ng Subject. Maaaring dahil ito sa isang maling configuration o sa isang umaatake na humahadlang sa iyong koneksyon.</translation>
<translation id="3949601375789751990">Lalabas dito ang iyong history ng pag-browse</translation>
<translation id="3950820424414687140">Mag-sign in</translation>
<translation id="3963721102035795474">Reader Mode</translation>
<translation id="3963837677003247395">Manual na magpatuloy?</translation>
<translation id="3964661563329879394">{COUNT,plural, =0{Wala}=1{Mula sa 1 site }one{Mula sa # site }other{Mula sa # na site }}</translation>
<translation id="397105322502079400">Kinakalkula...</translation>
<translation id="3973234410852337861">Naka-block ang <ph name="HOST_NAME" /></translation>
<translation id="3984550557525787191">Mayroon nang ganitong pangalan ng session.</translation>
<translation id="3987940399970879459">Wala pang 1 MB</translation>
<translation id="40103911065039147">{URL_count,plural, =1{1 web page ang malapit}one{# web page ang malapit}other{# na web page ang malapit}}</translation>
<translation id="4030383055268325496">&amp;I-undo ang pagdagdag</translation>
<translation id="4058922952496707368">Key "<ph name="SUBKEY" />": <ph name="ERROR" /></translation>
<translation id="4067947977115446013">Magdagdag ng Wastong Address</translation>
<translation id="4072486802667267160">Nagkaroon ng error sa pagproseso ng iyong order. Pakisubukang muli.</translation>
<translation id="4075732493274867456">Hindi sinusuportahan ng client at server ang isang karaniwang bersyon o cipher suite ng SSL protocol.</translation>
<translation id="4079302484614802869">Nakatakda ang configuration ng proxy upang gumamit ng isang .pac script URL, hindi ng mga hindi nababagong proxy server.</translation>
<translation id="4098354747657067197">May malapit na nakakapanlinlang na site</translation>
<translation id="4103249731201008433">Di-wasto ang serial number ng device</translation>
<translation id="410351446219883937">I-autoplay</translation>
<translation id="4103763322291513355">Bisitahin ang &lt;strong&gt;chrome://policy&lt;/strong&gt; upang makita ang listahan ng mga naka-blacklist na URL at iba pang mga patakaran na ipinapatupad ng iyong system administrator.</translation>
<translation id="4110652170750985508">Suriin ang iyong pagbabayad</translation>
<translation id="4116663294526079822">Palaging payagan sa site na ito</translation>
<translation id="4117700440116928470">Hindi sinusuportahan ang saklaw ng patakaran.</translation>
<translation id="4129401438321186435">{COUNT,plural, =1{1 pa}one{# pa}other{# pa}}</translation>
<translation id="4130226655945681476">Suriin ang mga cable, modem at router ng network</translation>
<translation id="413544239732274901">Matuto pa</translation>
<translation id="4148925816941278100">American Express</translation>
<translation id="4151403195736952345">Gamitin ang pangkalahatang default (Tukuyin)</translation>
<translation id="4165986682804962316">Mga setting ng site</translation>
<translation id="4171400957073367226">Hindi wasto ang signature sa pag-verify</translation>
<translation id="4173827307318847180">{MORE_ITEMS,plural, =1{<ph name="ITEM_COUNT" /> pang item}one{<ph name="ITEM_COUNT" /> pang item}other{<ph name="ITEM_COUNT" /> pang item}}</translation>
<translation id="4179515394835346607"><ph name="ROW_NAME" /> <ph name="ROW_CONTENT" /></translation>
<translation id="4196861286325780578">&amp;Gawing muli ang paglilipat</translation>
<translation id="4203896806696719780"><ph name="BEGIN_LINK" />Suriin ang mga configuration ng firewall at antivirus<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4220128509585149162">Mga Pag-crash</translation>
<translation id="422022731706691852">Maaaring magtangka ang mga attacker sa <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> na linlangin ka sa pag-install ng mga program na magdudulot ng hindi magandang karanasan sa iyong pag-browse (halimbawa, sa pamamagitan ng pagpapalit ng homepage mo o pagpapakita ng mga karagdagang ad sa mga site na binibisita mo). <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Matuto pa<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="4221630205957821124">&lt;h4&gt;Hakbang 1: Mag-sign in sa portal&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Hinihiling sa iyong mag-sign in ng mga Wi-Fi network sa mga lugar gaya ng mga cafe o airport. Para makita ang page sa pag-sign in, bisitahin ang isang page na gumagamit ng &lt;code&gt;http://&lt;/code&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;Pumunta sa anumang website na nagsisimula sa &lt;code&gt;http://&lt;/code&gt;, gaya ng &lt;a href="http://example.com" target="_blank"&gt;http://example.com&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Sa magbubukas na page sa pag-sign in, mag-sign in para magamit ang internet.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;h4&gt;Hakbang 2: Buksan ang page sa Incognito mode (computer lang)&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Buksan ang page na binibisita mo sa isang Incognito window.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Kung magbukas ang page, may hindi gumaganang extension ng Chrome. Para maayos ang error, i-off ang extension.&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;Hakbang 3: I-update ang iyong operating system&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Tiyaking napapanahon ang iyong device.&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;Hakbang 4: Pansamantalang i-off ang iyong antivirus&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Makikita mo ang error na ito kung mayroon kang antivirus software na nagbibigay ng "proteksyon ng HTTPS" o "pag-scan ng HTTPS." Pinipigilan ng antivirus ang Chrome sa pagbibigay ng seguridad.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Para maayos ang problema, i-off ang iyong antivirus software. Kung gumana ang page pagkatapos i-off ang software, i-off ang software na ito kapag gumagamit ka ng mga secure na site.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tandaang i-on muli ang iyong antivirus program kapag tapos ka na.&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;Hakbang 5: Humingi ng karagdagang tulong&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Kung nakikita mo pa rin ang error, makipag-ugnayan sa may-ari ng website.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="4226937834893929579"><ph name="BEGIN_LINK" />Subukang magpatakbo ng Network Diagnostics<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="4235360514405112390">Wasto</translation>
<translation id="4250431568374086873">Hindi ganap na ligtas ang iyong koneksyon sa site na ito</translation>
<translation id="4250680216510889253">Hindi</translation>
<translation id="425582637250725228">Maaaring hindi ma-save ang mga pagbabagong ginawa mo.</translation>
<translation id="4258748452823770588">Maling lagda</translation>
<translation id="4265872034478892965">Pinayagan ng iyong administrator</translation>
<translation id="4275830172053184480">I-restart ang iyong device</translation>
<translation id="4277028893293644418">I-reset ang password</translation>
<translation id="4280429058323657511">, exp <ph name="EXPIRATION_DATE_ABBR" /></translation>
<translation id="428639260510061158">{NUM_CARDS,plural, =1{Na-save na ang card na ito sa iyong Google Account}one{Na-save na ang mga card na ito sa iyong Google Account}other{Na-save na ang mga card na ito sa iyong Google Account}}</translation>
<translation id="4305817255990598646">Lumipat</translation>
<translation id="4312866146174492540">I-block (default)</translation>
<translation id="4325863107915753736">Hindi nahanap ang artikulo</translation>
<translation id="4326324639298822553">Tingnan ang iyong petsa ng pag-expire at subukang muli</translation>
<translation id="4331708818696583467">Hindi Secure</translation>
<translation id="4340982228985273705">Hindi na-detect ang computer na ito bilang pinamamahalaan ng enterprise kaya awtomatiko lang na mai-install ng patakaran ang mga extension na hino-host sa Chrome Webstore. Ang URL ng pag-update ng Chrome Webstore ay "<ph name="CWS_UPDATE_URL" />."</translation>
<translation id="4346197816712207223">Mga Tinatanggap na Credit Card</translation>
<translation id="4356973930735388585">Maaaring subukan ng mga attacker sa site na ito na mag-install ng mga mapanganib na program sa iyong computer na magnanakaw o magde-delete ng impormasyon mo (halimbawa, mga larawan, password, mensahe at credit card).</translation>
<translation id="4358461427845829800">Pamahalaan ang mga paraan ng pagbabayad...</translation>
<translation id="4372948949327679948">Inaasahang <ph name="VALUE_TYPE" /> na halaga.</translation>
<translation id="4377125064752653719">Tinangka mong maabot ang <ph name="DOMAIN" />, subalit ang certificate na ipinakita ng server ay binawi ng nagbigay nito. Nangangahulugan ito na ang mga kredensyal sa seguridad na ipinakita ng server ay talagang hindi dapat pagkatiwalaan. Maaaring nakikipag-ugnay ka sa isang nang-aatake.</translation>
<translation id="4378154925671717803">Telepono</translation>
<translation id="4406896451731180161">mga resulta ng paghahanap</translation>
<translation id="4408413947728134509">Cookies <ph name="NUM_COOKIES" /></translation>
<translation id="4415426530740016218">Address sa Pag-pick up</translation>
<translation id="4424024547088906515">Hindi mapatunayan ng server na ito na ito ay <ph name="DOMAIN" />; hindi pinagkakatiwalaan ng Chrome ang certificate ng seguridad nito. Maaaring dulot ito ng maling configuration o isang umaatake na hinahadlangan ang iyong koneksyon.</translation>
<translation id="4432688616882109544">Hindi tinanggap ng <ph name="HOST_NAME" /> ang iyong certificate sa pag-log in o maaaring walang ibinigay.</translation>
<translation id="4434045419905280838">Mga pop-up at pag-redirect</translation>
<translation id="443673843213245140">Hindi pinagana ang paggamit ng isang proxy ngunit tinutukoy ang isang tahasang configuration ng proxy.</translation>
<translation id="445100540951337728">Mga tinatanggap na debit card</translation>
<translation id="4506176782989081258">Error sa pagpapatunay: <ph name="VALIDATION_ERROR" /></translation>
<translation id="4506599922270137252">Makipag-ugnayan sa admin ng system</translation>
<translation id="450710068430902550">Pagbabahagi sa Administrator</translation>
<translation id="4515275063822566619">Ang mga card at address ay mula sa Chrome at sa iyong Google Account (<ph name="ACCOUNT_EMAIL" />). Maaari mong pamahalaan ang mga ito sa <ph name="BEGIN_LINK" />Mga Setting<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="4522570452068850558">Mga Detalye</translation>
<translation id="4524805452350978254">Pamahalaan ang mga card</translation>
<translation id="4552089082226364758">Flash</translation>
<translation id="4558551763791394412">Subukang i-disable ang iyong mga extension.</translation>
<translation id="457875822857220463">Paghahatid</translation>
<translation id="4582204425268416675">Alisin ang card</translation>
<translation id="4587425331216688090">Alisin ang address sa Chrome?</translation>
<translation id="4592951414987517459">Naka-encrypt ang iyong koneksyon sa <ph name="DOMAIN" /> gamit ang isang makabagong cipher suite.</translation>
<translation id="4594403342090139922">&amp;I-undo ang Pagtanggal</translation>
<translation id="4646534391647090355">Dalhin na ako roon</translation>
<translation id="4668929960204016307">,</translation>
<translation id="467662567472608290">Hindi mapatunayan ng server na ito na ito ay <ph name="DOMAIN" />; naglalaman ng mga error ang certificate ng seguridad nito. Maaaring dulot ito ng maling configuration o isang umaatake na hinahadlangan ang iyong koneksyon.</translation>
<translation id="467809019005607715">Google Slides</translation>
<translation id="4690462567478992370">Ihinto ang paggamit ng di-wastong certificate</translation>
<translation id="4701488924964507374"><ph name="SENTENCE1" /> <ph name="SENTENCE2" /></translation>
<translation id="4708268264240856090">Naputol ang iyong koneksyon</translation>
<translation id="471880041731876836">Wala kang pahintulot na bisitahin ang site na ito</translation>
<translation id="4722547256916164131"><ph name="BEGIN_LINK" />Magpatakbo ng Windows Network Diagnostics<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4726672564094551039">I-reload ang mga patakaran</translation>
<translation id="4728558894243024398">Platform</translation>
<translation id="4736825316280949806">I-restart ang Chromium</translation>
<translation id="473775607612524610">I-update</translation>
<translation id="4738601419177586157">Suhestyon sa paghahanap para sa <ph name="TEXT" /></translation>
<translation id="4742407542027196863">Pamahalaan ang mga password...</translation>
<translation id="4744603770635761495">Naipapatupad na Path</translation>
<translation id="4750917950439032686">Pribado ang iyong impormasyon (halimbawa, mga password o credit card number) kapag ipinadala ito sa site na ito.</translation>
<translation id="4756388243121344051">&amp;History</translation>
<translation id="4758311279753947758">Magdagdag ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan</translation>
<translation id="4759118997339041434">Naka-disable ang pag-autofill sa pagbabayad</translation>
<translation id="4764776831041365478">Ang webpage sa <ph name="URL" /> ay maaaring pansamantalang hindi gumagana o maaaring permanente itong inilipat sa isang bagong web address.</translation>
<translation id="4771973620359291008">Isang hindi alam na error ang nangyari.</translation>
<translation id="4785689107224900852">Lumipat sa tab na ito</translation>
<translation id="4792143361752574037">Nagkaproblema sa pag-access sa mga session file. Kasalukuyang naka-disable ang pag-save sa disk. Paki-reload ang page upang subukang muli.</translation>
<translation id="4798078619018708837">Ilagay ang petsa ng pag-expire at CVC para sa <ph name="CREDIT_CARD" /> para i-update ang mga detalye ng iyong card. Pagkatapos mong magkumpirma, ibabahagi sa site na ito ang mga detalye ng card mula sa iyong Google Account.</translation>
<translation id="4800132727771399293">Tingnan ang iyong petsa ng pag-expire at CVC at subukang muli</translation>
<translation id="4803924862070940586"><ph name="CURRENCY_CODE" /> <ph name="FORMATTED_TOTAL_AMOUNT" /></translation>
<translation id="4807049035289105102">Hindi mo maaaring bisitahin ang <ph name="SITE" /> sa ngayon dahil nagpadala ang website ng mga gulu-gulong kredensyal na hindi maproseso ng Google Chrome. Kadalasang pansamantala lang ang mga error at atake sa network, kaya malamang na gagana ang page na ito sa ibang pagkakataon.</translation>
<translation id="4813512666221746211">Error sa network</translation>
<translation id="4816492930507672669">Pagkasyahin sa pahina</translation>
<translation id="4850886885716139402">View</translation>
<translation id="4854362297993841467">Hindi available ang pamamaraan ng paghahatid na ito. Sumubok ng ibang pamamaraan.</translation>
<translation id="4858792381671956233">Tinanong mo sa iyong mga magulang kung maaari mong bisitahin ang site na ito</translation>
<translation id="4876305945144899064">Walang username</translation>
<translation id="4877422487531841831">paghahanap para sa <ph name="TEXT" /></translation>
<translation id="4879491255372875719">Awtomatiko (default)</translation>
<translation id="4880827082731008257">History ng paghahanap</translation>
<translation id="4881695831933465202">Buksan</translation>
<translation id="4895877746940133817"><ph name="TYPE_1" />, <ph name="TYPE_2" />, <ph name="TYPE_3" /></translation>
<translation id="4914479371620770914">{URL_count,plural, =1{at 1 pang web page}one{at # pang web page}other{at # pang web page}}</translation>
<translation id="4916962322362512664"><ph name="DEVICE_NAME" /></translation>
<translation id="4923417429809017348">Na-translate ang pahinang ito mula sa hindi kilalang wika patungo sa <ph name="LANGUAGE_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="4923459931733593730">Pagbabayad</translation>
<translation id="4926049483395192435">Dapat na tukuyin.</translation>
<translation id="4926159001844873046">Isinasaad ng <ph name="SITE" /> na</translation>
<translation id="4926340098269537727"><ph name="ACTIVE_MATCH" />/<ph name="TOTAL_MATCHCOUNT" /></translation>
<translation id="4943872375798546930">Walang mga resulta</translation>
<translation id="495170559598752135">Mga Pagkilos</translation>
<translation id="4958444002117714549">Palawakin ang listahan</translation>
<translation id="4974590756084640048">Muling i-enable ang mga babala</translation>
<translation id="4989163558385430922">Tingnan lahat</translation>
<translation id="4989809363548539747">Hindi sinusuportahan ang plugin na ito</translation>
<translation id="5002932099480077015">Kung naka-enable, mag-iimbak ang Chrome ng kopya ng iyong card sa device na ito para sa mas mabilis na pagsagot sa form.</translation>
<translation id="5014174725590676422">Ipinapakita ang screen ng unang pagtakbo ng Google Assistant sa Chrome</translation>
<translation id="5015510746216210676">Pangalan ng Machine:</translation>
<translation id="5018422839182700155">Hindi mabuksan ang page na ito</translation>
<translation id="5019198164206649151">Hindi maganda ang katayuan ng backing store</translation>
<translation id="5023310440958281426">Suriin ang mga patakaran ng iyong administrator</translation>
<translation id="5029568752722684782">I-clear ang kopya</translation>
<translation id="503069730517007720">Kinakailangan ang root certificate para sa "<ph name="SOFTWARE_NAME" />" ngunit hindi ito naka-install. Dapat tingnan ng IT administrator ang mga tagubilin sa pag-configure para sa "<ph name="SOFTWARE_NAME" />" upang maayos ang problemang ito. <ph name="FURTHER_EXPLANATION" /></translation>
<translation id="5031870354684148875">Tungkol sa Google Translate</translation>
<translation id="5034369478845443529">Lokal na Konteksto <ph name="CRASH_LOCAL_ID" /></translation>
<translation id="5039804452771397117">Payagan</translation>
<translation id="5040262127954254034">Privacy</translation>
<translation id="5045550434625856497">Hindi wastong password</translation>
<translation id="5056549851600133418">Mga artikulo para sa iyo</translation>
<translation id="5070335125961472645"><ph name="BEGIN_LINK" />Suriin ang proxy address<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="5087286274860437796">Hindi angkop ang certificate ng server sa oras na ito.</translation>
<translation id="5087580092889165836">Magdagdag ng card</translation>
<translation id="5089810972385038852">Estado</translation>
<translation id="5094747076828555589">Hindi mapatunayan ng server na ito na ito ay <ph name="DOMAIN" />; hindi pinagkakatiwalaan ng Chromium ang certificate ng seguridad nito. Maaaring dulot ito ng maling configuration o isang umaatake na hinahadlangan ang iyong koneksyon.</translation>
<translation id="5095208057601539847">Lalawigan</translation>
<translation id="5098332213681597508">Nagmula ang pangalang ito sa iyong Google Account.</translation>
<translation id="5115563688576182185">(64-bit)</translation>
<translation id="5128122789703661928">Hindi valid ang session na may ganitong pangalan upang ma-delete.</translation>
<translation id="5135404736266831032">Pamahalaan ang mga address...</translation>
<translation id="5141240743006678641">I-encrypt ang mga naka-sync na password gamit ang iyong mga kredensyal sa Google</translation>
<translation id="5145883236150621069">May code ng error sa tugon sa patakaran</translation>
<translation id="5159010409087891077">Buksan ang page sa bagong Incognito window (⇧⌘N)</translation>
<translation id="516920405563544094">Ilagay ang CVC para sa <ph name="CREDIT_CARD" />. Pagkatapos mong magkumpirma, ibabahagi sa site na ito ang mga detalye ng card mula sa iyong Google Account.</translation>
<translation id="5169827969064885044">Maaari kang mawalan ng access sa account ng iyong organisasyon o manakawan ng pagkakakilanlan. Inirerekomenda ng Chrome na palitan ang iyong password ngayon.</translation>
<translation id="5171045022955879922">Hanapin o i-type ang URL</translation>
<translation id="5172758083709347301">Computer</translation>
<translation id="5179510805599951267">Wala sa <ph name="ORIGINAL_LANGUAGE" />? Iulat ang error na ito</translation>
<translation id="5190835502935405962">Bar ng Mga Bookmark</translation>
<translation id="5201306358585911203">Isinasaad ng naka-embed na page sa page na ito na</translation>
<translation id="5205222826937269299">Kailangan ng pangalan</translation>
<translation id="5215116848420601511">Mga paraan ng pagbabayad at address gamit ang Google Pay</translation>
<translation id="5222812217790122047">Kailangan ng email</translation>
<translation id="5230733896359313003">Address na Padadalhan</translation>
<translation id="5250209940322997802">"Kumonekta sa network"</translation>
<translation id="5251803541071282808">Cloud</translation>
<translation id="5285570108065881030">Ipakita ang lahat ng naka-save na password</translation>
<translation id="5287240709317226393">Ipakita ang cookies</translation>
<translation id="5288108484102287882">Na-validate ang mga value ng patakaran at nagkaroon ng mga babala</translation>
<translation id="5299298092464848405">Error sa pag-parse ng patakaran</translation>
<translation id="5300589172476337783">Ipakita</translation>
<translation id="5308380583665731573">Kumonekta</translation>
<translation id="5308689395849655368">Hindi pinagana ang pag-uulat ng pag-crash.</translation>
<translation id="5317780077021120954">I-save</translation>
<translation id="5323105697514565458"><ph name="FRIENDLY_MATCH_TEXT" />, <ph name="MATCH_POSITION" /> ng <ph name="NUM_MATCHES" /></translation>
<translation id="5324080437450482387">Pumili ng Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan</translation>
<translation id="5327248766486351172">Pangalan</translation>
<translation id="5332219387342487447">Pamamaraan ng Pagpapadala</translation>
<translation id="5344579389779391559">Maaari kang singilin ng pera ng page na ito</translation>
<translation id="5355557959165512791">Hindi mo maaaring bisitahin ang <ph name="SITE" /> sa ngayon dahil binawi na ang certificate nito. Karaniwang pansamantala lang ang mga error at pag-atake sa network, kaya malamang na gagana ang page na ito sa ibang pagkakataon.</translation>
<translation id="536296301121032821">Nabigo i-load ang mga setting ng patakaran sa store</translation>
<translation id="5363056109122666249">Nag-aalok ang Chrome na i-save ang iyong mga card sa Google Account mo dahil naka-sign in ka. Maaari mong baguhin ang gawing ito sa mga setting.</translation>
<translation id="5371425731340848620">I-update ang card</translation>
<translation id="5377026284221673050">"Nahuhuli ang iyong orasan" o "Nauuna ang iyong orasan" o "&lt;span class="error-code"&gt;NET::ERR_CERT_DATE_INVALID&lt;/span&gt;"</translation>
<translation id="5384855140246857529">Para magamit ang iyong mga card sa lahat ng device, mag-sign in at i-on ang pag-sync.</translation>
<translation id="5386426401304769735">Naglalaman ang chain ng certificate para sa site na ito ng certificate na naka-sign gamit ang SHA-1.</translation>
<translation id="540969355065856584">Hindi mapatunayan ng server na ito ay ang <ph name="DOMAIN" />; walang bisa ang certificate sa seguridad nito sa pagkakataong ito. Maaaring dahil ito sa isang maling pag-configure o may isang attacker na humahadlang sa iyong koneksyon.</translation>
<translation id="5421136146218899937">I-clear ang data sa pagba-browse...</translation>
<translation id="5430298929874300616">Alisin ang bookmark</translation>
<translation id="5431657950005405462">Hindi nakita ang iyong file</translation>
<translation id="5439770059721715174">Error sa pagpapatunay ng schema sa "<ph name="ERROR_PATH" />": <ph name="ERROR" /></translation>
<translation id="5452270690849572955">Hindi makita ang <ph name="HOST_NAME" /> page na ito</translation>
<translation id="5455374756549232013">Maling timestamp ng patakaran</translation>
<translation id="5457113250005438886">Di-wasto</translation>
<translation id="5458150163479425638">{CONTACT,plural, =0{<ph name="CONTACT_PREVIEW" />}=1{<ph name="CONTACT_PREVIEW" /> at <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_CONTACTS" /> pa}one{<ph name="CONTACT_PREVIEW" /> at <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_CONTACTS" /> pa}other{<ph name="CONTACT_PREVIEW" /> at <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_CONTACTS" /> pa}}</translation>
<translation id="5470861586879999274">&amp;Gawing muli ang pag-e-edit</translation>
<translation id="5481076368049295676">Maaaring subukan ng content na ito na mag-install ng mapanganib na software sa iyong device na magnanakaw o magde-delete ng impormasyon mo. <ph name="BEGIN_LINK" />Ipakita pa rin<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="54817484435770891">Magdagdag ng wastong address</translation>
<translation id="5490432419156082418">Mga Address at Higit Pa</translation>
<translation id="5492298309214877701">Ang URL ng site na ito sa intranet ng kumpanya, organisasyon o paaralan ay kapareho ng URL ng isang external na website.
<ph name="LINE_BREAK" />
Subukang makipag-ugnayan sa iyong system administrator.</translation>
<translation id="5509780412636533143">Mga pinamamahalaang bookmark</translation>
<translation id="5510766032865166053">Maaaring inilipat o na-delete ito.</translation>
<translation id="5523118979700054094">Pangalan ng patakaran</translation>
<translation id="552553974213252141">Nakuha ba nang tama ang text?</translation>
<translation id="5540224163453853">Hindi mahanap ang hiniling na artikulo.</translation>
<translation id="5541546772353173584">Magdagdag ng Email</translation>
<translation id="5545756402275714221">Mga Artikulo para sa Iyo</translation>
<translation id="5556459405103347317">I-reload</translation>
<translation id="5560088892362098740">Petsa ng Pag-expire</translation>
<translation id="5565735124758917034">Aktibo</translation>
<translation id="5571083550517324815">Hindi maaaring mag-pick up mula sa address na ito. Pumili ng ibang address.</translation>
<translation id="5571347317547569613">({NUM_COOKIES,plural, =1{1 ang ginagamit}one{# ang ginagamit}other{# ang ginagamit}})</translation>
<translation id="5572851009514199876">Magsimula at mag-sign in sa Chrome upang masuri ng Chrome kung pinapayagan kang i-access ang site na ito.</translation>
<translation id="5580958916614886209">Tingnan ang iyong buwan ng pag-expire at subukang muli</translation>
<translation id="5586446728396275693">Walang naka-save na address</translation>
<translation id="5595485650161345191">Mag-edit ng address</translation>
<translation id="5598944008576757369">Pumili ng Paraan ng Pagbabayad</translation>
<translation id="560412284261940334">Hindi sinusuportahan ang pamamahala</translation>
<translation id="5610142619324316209">Suriin ang koneksyon</translation>
<translation id="5610807607761827392">Maaari mong pamahalaan ang mga card at address sa <ph name="BEGIN_LINK" />Mga Setting<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="5617949217645503996">Masyadong maraming beses kang na-redirect ng <ph name="HOST_NAME" />.</translation>
<translation id="5629630648637658800">Nabigong i-load ang mga setting ng patakaran</translation>
<translation id="5631439013527180824">Di-wastong token sa pamamahala ng device</translation>
<translation id="5633066919399395251">Maaaring magtangka ang mga attacker na kasalukuyang nasa <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> na mag-install ng mga mapanganib na program sa iyong computer na magnanakaw o magde-delete ng impormasyon mo (halimbawa, mga larawan, password, mensahe, at credit card). <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Matuto pa<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="563324245173044180">Na-block ang mapanlinlang na content.</translation>
<translation id="5659593005791499971">Email</translation>
<translation id="5675650730144413517">Hindi gumagana ang page na ito</translation>
<translation id="5685654322157854305">Magdagdag ng Address sa Pagpapadala</translation>
<translation id="5689199277474810259">I-export sa JSON</translation>
<translation id="5689516760719285838">Lokasyon</translation>
<translation id="570530837424789914">Pamahalaan...</translation>
<translation id="57094364128775171">Magmungkahi ng malakas na password...</translation>
<translation id="5710435578057952990">Ang pagkilala ng website na ito ay hindi natukoy.</translation>
<translation id="5719499550583120431">Tinatanggap ang mga prepaid card.</translation>
<translation id="5720705177508910913">Kasalukuyang user</translation>
<translation id="5730040223043577876">Inirerekomenda ng Chrome na i-reset ang iyong password kung ginamit mo ito sa iba pang site.</translation>
<translation id="5732392974455271431">Maaari itong i-unblock ng iyong mga magulang para sa iyo</translation>
<translation id="5737183892635480227">{NUM_CARDS,plural, =1{I-save ang card sa iyong Google Account}one{I-save ang mga card sa iyong Google Account}other{I-save ang mga card sa iyong Google Account}}</translation>
<translation id="5763042198335101085">Maglagay ng wastong email address</translation>
<translation id="5765072501007116331">Upang makita ang mga pamamaraan at kinakailangan sa paghahatid, pumili ng address</translation>
<translation id="5770114862687765385">Mukhang sira ang file. I-click ang button na 'I-reset' upang i-reset ang session.</translation>
<translation id="5778550464785688721">Ganap na pagkontrol sa mga MIDI device</translation>
<translation id="57838592816432529">I-mute</translation>
<translation id="5784606427469807560">Nagkaroon ng problema sa pagkumpirma ng iyong card. Suriin ang koneksyon sa internet at subukang muli.</translation>
<translation id="5785756445106461925">Bukod pa rito, ang page na ito ay may iba pang mga mapagkukunang hindi secure. Makikita ng iba ang mga mapagkukunang ito habang ipinadadala, at maaaring baguhin ng isang umaatake upang baguhin ang hitsura ng page.</translation>
<translation id="5786044859038896871">Gusto mo bang ilagay ang impormasyon ng iyong card?</translation>
<translation id="5798683403665926540">Baguhin ang home page sa mga setting ng Chrome</translation>
<translation id="5803412860119678065">Gusto mo bang ilagay ang iyong <ph name="CARD_DETAIL" />?</translation>
<translation id="5810442152076338065">Naka-encrypt ang iyong koneksyon sa <ph name="DOMAIN" /> gamit ang isang hindi na ginagamit na cipher suite.</translation>
<translation id="5813119285467412249">&amp;Gawing Muli ang Pagdagdag</translation>
<translation id="5838278095973806738">Hindi ka dapat maglagay ng anumang sensitibong impormasyon sa site na ito (halimbawa, mga password o credit card), dahil maaari itong nakawin ng mga umaatake.</translation>
<translation id="5863847714970149516">Maaari kang singilin sa susunod na page</translation>
<translation id="5866257070973731571">Magdagdag ng Numero ng Telepono</translation>
<translation id="5869405914158311789">Hindi makakonekta sa site na ito</translation>
<translation id="5869522115854928033">Mga naka-save na password</translation>
<translation id="5887400589839399685">Na-save ang card</translation>
<translation id="5893752035575986141">Tinatanggap ang mga credit card.</translation>
<translation id="5901630391730855834">Dilaw</translation>
<translation id="5908541034548427511"><ph name="TYPE_1" /> (naka-sync)</translation>
<translation id="5920262536204764679">{NUM_COOKIES,plural, =1{1 ang ginagamit}one{# ang ginagamit}other{# ang ginagamit}}</translation>
<translation id="5921639886840618607">I-save ang card sa Google Account?</translation>
<translation id="5922853866070715753">Malapit nang matapos</translation>
<translation id="5932224571077948991">Nagpapakita ang site ng mga nakakasagabal o nakakapanlinlang na ad</translation>
<translation id="5939518447894949180">I-reset</translation>
<translation id="5946937721014915347">Binubuksan ang <ph name="SITE_NAME" /></translation>
<translation id="5951495562196540101">Hindi maka-enroll gamit ang account ng consumer (may available na naka-package na lisensya).</translation>
<translation id="5967592137238574583">I-edit ang Impormasyon ng Contact</translation>
<translation id="5967867314010545767">Alisin sa history</translation>
<translation id="5975083100439434680">Mag-zoom out</translation>
<translation id="598637245381783098">Hindi mabuksan ang app sa pagbabayad</translation>
<translation id="5989320800837274978">Hindi tunukoy ang alinman sa mga hindi nababagong proxy server o isang .pac script URL.</translation>
<translation id="5990559369517809815">Na-block ng isang extension ang mga kahilingan sa server.</translation>
<translation id="6008256403891681546">JCB</translation>
<translation id="6015796118275082299">Taon</translation>
<translation id="6016158022840135739">{COUNT,plural, =1{Page 1}one{Page #}other{Page #}}</translation>
<translation id="6017514345406065928">Berde</translation>
<translation id="6017850046339264347">Ang mga umaatake sa <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> ay maaaring mag-install ng mga mapanlinlang na app na nagpapanggap na ibang bagay o nangongolekta ng data na maaaring gamitin upang subaybayan ka. <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Matuto pa<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="6025416945513303461"><ph name="TYPE_1" />, <ph name="TYPE_2" />, <ph name="TYPE_3" /> (naka-sync)</translation>
<translation id="6027201098523975773">Maglagay ng pangalan</translation>
<translation id="6039846035001940113">Kung magpapatuloy ang problema, makipag-ugnayan sa may-ari ng site.</translation>
<translation id="6040143037577758943">Isara</translation>
<translation id="6047233362582046994">Kung nauunawaan mo ang mga panganib sa iyong seguridad, maaari mong <ph name="BEGIN_LINK" />bisitahin ang site na ito<ph name="END_LINK" /> bago maalis ang mga mapaminsalang app.</translation>
<translation id="6047927260846328439">Maaaring subukan ng content na ito na linlangin kang mag-install ng software o maghayag ng personal na impormasyon. <ph name="BEGIN_LINK" />Ipakita pa rin<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6051221802930200923">Hindi mo maaaring bisitahin ang <ph name="SITE" /> sa ngayon dahil gumagamit ng pag-pin ng certificate ang website. Karaniwang pansamantala lang ang mga error at pag-atake sa network, kaya malamang na gagana ang page na ito sa ibang pagkakataon.</translation>
<translation id="6058977677006700226">Gamitin ang iyong mga card sa lahat ng device mo?</translation>
<translation id="6059925163896151826">Mga USB device</translation>
<translation id="6071091556643036997">Invalid ang uri ng patakaran.</translation>
<translation id="6080696365213338172">Nag-access ka ng nilalaman gamit ang isang certificate na ibinigay ng administrator. Maaaring harangin ng iyong administrator ang data na ibibigay mo sa <ph name="DOMAIN" />.</translation>
<translation id="610911394827799129">Maaaring may iba pang anyo ng history ng pag-browse ang iyong Google Account sa <ph name="BEGIN_LINK" />myactivity.google.com<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6144381551823904650">{COUNT,plural, =0{Wala}=1{1 password (naka-sync)}one{# password (naka-sync)}other{# na password (naka-sync)}}</translation>
<translation id="6146055958333702838">Tingnan ang anumang mga kable at i-reboot ang anumang mga router, modem o iba
pang mga network device na maaaring ginagamit mo.</translation>
<translation id="614940544461990577">Subukang:</translation>
<translation id="6151417162996330722">Masyadong mahaba ang panahon ng pagkakaroon ng bisa ng certificate ng server.</translation>
<translation id="6157877588268064908">Upang makita ang mga pamamaraan at kinakailangan sa pagpapadala, pumili ng address</translation>
<translation id="6165508094623778733">Matuto nang higit pa</translation>
<translation id="6169916984152623906">Makakapag-browse ka na ngayon nang pribado, at hindi makikita ng ibang taong gumagamit sa device na ito ang iyong aktibidad. Gayunpaman, mase-save ang mga download at bookmark.</translation>
<translation id="6177128806592000436">Hindi ligtas ang iyong koneksyon sa site na ito</translation>
<translation id="6203231073485539293">Suriin ang iyong koneksyon sa Internet</translation>
<translation id="6218753634732582820">Gusto mo bang alisin ang address sa Chromium?</translation>
<translation id="6221345481584921695">Kamakailan lang, ang Google Safe Browsing ay <ph name="BEGIN_LINK" />nakakita ng malware<ph name="END_LINK" /> sa <ph name="SITE" />. Paminsan-minsan, nagkakaroon ng malware ang mga website na karaniwang ligtas. Ang nakakahamak na content ay galing sa <ph name="SUBRESOURCE_HOST" />, isang kilalang nagkakalat ng malware.</translation>
<translation id="6240447795304464094">Logo ng Google Pay</translation>
<translation id="6251924700383757765">Patakaran sa privacy</translation>
<translation id="6254436959401408446">Hindi sapat ang memory upang mabuksan ang page na ito</translation>
<translation id="625755898061068298">Pinili mong i-disable ang mga panseguridad na babala para sa site na ito.</translation>
<translation id="6259156558325130047">&amp;Gawing Muli ang Pagbabago sa Ayos</translation>
<translation id="6263376278284652872">Mga bookmark ng <ph name="DOMAIN" /></translation>
<translation id="6264485186158353794">Bumalik sa safety</translation>
<translation id="6276112860590028508">Lalabas dito ang mga page mula sa iyong listahan ng babasahin</translation>
<translation id="627746635834430766">Para mas mabilis na makapagbayad sa susunod, i-save ang iyong card at billing address sa Google Account mo.</translation>
<translation id="6280223929691119688">Hindi maaaring maghatid sa address na ito. Pumili ng ibang address.</translation>
<translation id="6282194474023008486">Postal code</translation>
<translation id="6290238015253830360">Lalabas dito ang iminungkahi mong artikulo</translation>
<translation id="6305205051461490394">Hindi makakonekta sa <ph name="URL" />.</translation>
<translation id="6321917430147971392">Suriin ang iyong mga setting ng DNS</translation>
<translation id="6328639280570009161">Subukang i-disable ang paghula ng network</translation>
<translation id="6328784461820205019">"Hindi pribado ang iyong koneksyon" o "&lt;span class="error-code"&gt;NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID&lt;/span&gt;" o "&lt;span class="error-code"&gt;ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID&lt;/span&gt;" o "&lt;span class="error-code"&gt;NET::ERR_CERT_WEAK_SIGNATURE_ALGORITHM&lt;/span&gt;" o "&lt;span class="error-code"&gt;ERR_CERT_SYMANTEC_LEGACY&lt;/span&gt;" o "SSL certificate error"</translation>
<translation id="6328786501058569169">Mapanlinlang ang site na ito</translation>
<translation id="6337133576188860026">Magbabakante ng wala pang <ph name="SIZE" />. Maaaring mag-load nang mas mabagal ang ilang site sa iyong susunod na pagbisita.</translation>
<translation id="6337534724793800597">I-filter ang mga patakaran ayon sa pangalan</translation>
<translation id="6358450015545214790">Ano ang ibig sabihin ng mga ito?</translation>
<translation id="6383221683286411806">Maaaring magkaroon ng singil.</translation>
<translation id="6386120369904791316">{COUNT,plural, =1{1 pang suhestyon}one{# pang suhestyon}other{# pang suhestyon}}</translation>
<translation id="6387754724289022810">Para mas mabilis na makapagbayad sa susunod, i-save ang iyong card at billing address sa Google Account mo at sa device na ito.</translation>
<translation id="6404511346730675251">I-edit ang bookmark</translation>
<translation id="6410264514553301377">Ilagay ang petsa ng pag-expire at CVC para sa <ph name="CREDIT_CARD" /></translation>
<translation id="6414888972213066896">Tinanong mo ang iyong magulang kung maaari mong bisitahin ang site na ito</translation>
<translation id="6417515091412812850">Hindi nagawang masuri kung nabawi na ang certificate.</translation>
<translation id="6433490469411711332">I-edit ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan</translation>
<translation id="6433595998831338502">Tumangging kumonekta ang <ph name="HOST_NAME" />.</translation>
<translation id="6446608382365791566">Magdagdag ng higit pang impormasyon</translation>
<translation id="6447842834002726250">Cookies</translation>
<translation id="6451458296329894277">Muling pagsusumite ng Form sa Pagkumpirma</translation>
<translation id="6465306955648956876">Pamahalaan ang mga password...</translation>
<translation id="647261751007945333">Mga patakaran sa device</translation>
<translation id="6477321094435799029">May natukoy na kakaibang code ang Chrome sa page na ito at na-block ito upang protektahan ang iyong personal na impormasyon (halimbawa, mga password, numero ng telepono at credit card).</translation>
<translation id="6489534406876378309">Simulang mag-upload ng mga pag-crash</translation>
<translation id="6499038740797743453">I-reset ang password?</translation>
<translation id="6507833130742554667">Tinatanggap ang mga credit at debit card.</translation>
<translation id="6508722015517270189">I-restart ang Chrome</translation>
<translation id="6529602333819889595">&amp;Gawing Muli ang Pagtanggal</translation>
<translation id="6534179046333460208">Mga suhestyon sa Pisikal na Web</translation>
<translation id="6563469144985748109">Hindi pa ito inaaprubahan ng iyong manager</translation>
<translation id="6569060085658103619">Isang page ng extension ang tinitingnan mo</translation>
<translation id="6596325263575161958">Mga pagpipilian sa pag-encrypt</translation>
<translation id="6604181099783169992">Mga Motion o Light Sensor</translation>
<translation id="6624427990725312378">Impormasyon ng Contact</translation>
<translation id="6626291197371920147">Magdagdag ng wastong card number</translation>
<translation id="6628463337424475685">Paghahanap ng <ph name="ENGINE" /></translation>
<translation id="6630809736994426279">Maaaring magtangka ang mga attacker na kasalukuyang nasa <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> na mag-install ng mga mapanganib na program sa iyong Mac na magnanakaw o magde-delete ng impormasyon mo (halimbawa, mga larawan, password, mensahe, at credit card). <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Matuto pa<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="6643016212128521049">I-clear</translation>
<translation id="6644283850729428850">Hindi na ginagamit ang patakarang ito.</translation>
<translation id="6646269444027925224">{COUNT,plural, =0{Wala}=1{Mula sa 1 site (hindi ka masa-sign out sa iyong Google Account)}one{Mula sa # site (hindi ka masa-sign out sa iyong Google Account)}other{Mula sa # na site (hindi ka masa-sign out sa iyong Google Account)}}</translation>
<translation id="6657585470893396449">Password</translation>
<translation id="6671697161687535275">Gusto mo bang alisin ang form para sa suhestyon sa Chromium?</translation>
<translation id="6685834062052613830">Mag-sign out at kumpletuhin ang setup</translation>
<translation id="6710213216561001401">Nakaraan</translation>
<translation id="6710594484020273272">&lt;I-type ang termino para sa paghahanap&gt;</translation>
<translation id="671076103358959139">Token sa Pag-enroll</translation>
<translation id="6711464428925977395">May problema sa proxy server, o mali ang address.</translation>
<translation id="674375294223700098">Hindi alam na error sa certificate ng server</translation>
<translation id="6744009308914054259">Habang naghihintay ng koneksyon, maaari mong bisitahin ang Mga Download para magbasa ng mga offline na artikulo.</translation>
<translation id="6753269504797312559">Halaga ng patakaran</translation>
<translation id="6757797048963528358">Nag-sleep ang iyong device.</translation>
<translation id="6778737459546443941">Hindi pa ito inaaprubahan ng iyong magulang</translation>
<translation id="679355240208270552">Binalewala dahil hindi na-enable ng patakaran ang default na paghahanap.</translation>
<translation id="681021252041861472">Kinakailangang Field</translation>
<translation id="6810899417690483278">Customization ID</translation>
<translation id="6824266427216888781">Hindi na-load ang data ng mga rehiyon</translation>
<translation id="6825578344716086703">Tinangka mong abutin ang <ph name="DOMAIN" />, ngunit nagpakita ang server ng certificate na nilagdaan gamit ang isang mahinang signature algorithm (tulad ng SHA-1). Nangangahulugan ito na maaaring pineke ang mga panseguridad na kredensyal na ipinakita ng server, at ang server ay maaaring hindi ang server na inaasahan mo (maaaring nakikipag-ugnayan ka sa isang attacker).</translation>
<translation id="6831043979455480757">Isalin</translation>
<translation id="6839929833149231406">Lugar</translation>
<translation id="6852204201400771460">I-reload ang app?</translation>
<translation id="6865412394715372076">Hindi ma-verify ang card na ito sa ngayon.</translation>
<translation id="6868206169573555318">Muling Ilunsad para I-update</translation>
<translation id="6874604403660855544">&amp;Gawing muli ang pagdagdag</translation>
<translation id="6886577214605505410"><ph name="LOCATION_TITLE" /> <ph name="SHORT_URL" /></translation>
<translation id="6891596781022320156">Hindi sinusuportahan ang antas ng patakaran.</translation>
<translation id="6895330447102777224">Nakumpirma na ang iyong card</translation>
<translation id="6897140037006041989">User Agent</translation>
<translation id="6903319715792422884">Tumulong sa pagpapahusay ng Ligtas na Pag-browse sa pamamagitan ng pagpapadala sa Google ng ilang <ph name="BEGIN_WHITEPAPER_LINK" />impormasyon ng system at content ng page<ph name="END_WHITEPAPER_LINK" />. <ph name="PRIVACY_PAGE_LINK" /></translation>
<translation id="6915804003454593391">User:</translation>
<translation id="6944692733090228304">Inilagay mo ang iyong password sa site na hindi pinapamahalaan ng <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="ORG_NAME" /><ph name="END_BOLD" />. Para protektahan ang iyong account, huwag gamiting muli ang password mo sa iba pang app at site.</translation>
<translation id="6945221475159498467">Pumili</translation>
<translation id="6948701128805548767">Upang makita ang mga pamamaraan at kinakailangan sa pag-pick up, pumili ng address</translation>
<translation id="6949872517221025916">I-reset ang Password</translation>
<translation id="6950684638814147129">Error habang pina-parse ang JSON value: <ph name="ERROR" /></translation>
<translation id="6957624206566198865">Buksan ang page sa bagong tab na Pribado</translation>
<translation id="6957887021205513506">Lumilitaw na isang pamamalsipika ang certificate ng server.</translation>
<translation id="6964255747740675745">Hindi na-parse ang configuration ng network (invalid na JSON).</translation>
<translation id="6965382102122355670">OK</translation>
<translation id="6965978654500191972">Device</translation>
<translation id="6970216967273061347">Distrito</translation>
<translation id="6973656660372572881">Tinukoy ang parehong mga hindi nababagong proxy server at isang .pac script URL.</translation>
<translation id="6979158407327259162">Google Drive</translation>
<translation id="6979440798594660689">I-mute (default)</translation>
<translation id="6984479912851154518">Aalis sa pribadong mode para magbayad sa pamamagitan ng external na application. Magpatuloy?</translation>
<translation id="6989763994942163495">Ipakita ang mga advanced na setting...</translation>
<translation id="7012363358306927923">China UnionPay</translation>
<translation id="7016992613359344582">Ang mga singil na ito ay maaaring isang beses lang o umuulit at maaaring hindi mo mapansin.</translation>
<translation id="7029809446516969842">Mga Password</translation>
<translation id="7050187094878475250">Sinubukan mong puntahan ang <ph name="DOMAIN" />, ngunit nagpakita ang server ng certificate na masyadong mahaba ang panahon ng pagkakaroon ng bisa upang maging mapagkakatiwalaan.</translation>
<translation id="705310974202322020">{NUM_CARDS,plural, =1{Hindi mase-save sa ngayon ang card na ito}one{Hindi mase-save sa ngayon ang mga card na ito}other{Hindi mase-save sa ngayon ang mga card na ito}}</translation>
<translation id="7053983685419859001">I-block</translation>
<translation id="7064851114919012435">Impormasyon sa pakikipag-ugnayan</translation>
<translation id="7079718277001814089">Naglalaman ng malware ang site na ito</translation>
<translation id="7087282848513945231">Lalawigan</translation>
<translation id="7090678807593890770">Hanapin sa Google ang <ph name="LINK" /></translation>
<translation id="7108338896283013870">Itago</translation>
<translation id="7108819624672055576">Pinayagan ng isang extension</translation>
<translation id="7111012039238467737">(Valid)</translation>
<translation id="7119414471315195487">Isara ang iba pang tab o program</translation>
<translation id="7129409597930077180">Hindi maaaring magpadala sa address na ito. Pumili ng ibang address.</translation>
<translation id="7138472120740807366">Pamamaraan ng paghahatid</translation>
<translation id="7139724024395191329">Emirate</translation>
<translation id="7153549335910886479">{PAYMENT_METHOD,plural, =0{<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" />}=1{<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" /> at <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_PAYMENT_METHODS" /> pa}one{<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" /> at <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_PAYMENT_METHODS" /> pa}other{<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" /> at <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_PAYMENT_METHODS" /> pa}}</translation>
<translation id="7158980942472052083">Invalid na URL. Dapat ay isang URL na may karaniwang scheme.</translation>
<translation id="717330890047184534">Gaia ID:</translation>
<translation id="7175401108899573750">{SHIPPING_OPTIONS,plural, =0{<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" />}=1{<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" /> at <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_SHIPPING_OPTIONS" /> pa}one{<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" /> at <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_SHIPPING_OPTIONS" /> pa}other{<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" /> at <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_SHIPPING_OPTIONS" /> pa}}</translation>
<translation id="7179323680825933600">I-save at Punan ang Mga Paraan ng Pagbabayad</translation>
<translation id="7180611975245234373">I-refresh</translation>
<translation id="7182878459783632708">Walang nakatakdang mga patakaran</translation>
<translation id="7186367841673660872">Naisalin ang pahinang ito mula sa<ph name="ORIGINAL_LANGUAGE" />sa<ph name="LANGUAGE_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="7192203810768312527">Magbabakante ng <ph name="SIZE" />. Maaaring mag-load nang mas mabagal ang ilang site sa iyong susunod na pagbisita.</translation>
<translation id="719464814642662924">Visa</translation>
<translation id="7210863904660874423">Hindi sumusunod ang <ph name="HOST_NAME" /> sa mga pamantayan sa seguridad.</translation>
<translation id="721197778055552897"><ph name="BEGIN_LINK" />Dagdagan ang nalalaman<ph name="END_LINK" /> tungkol sa problemang ito.</translation>
<translation id="7219179957768738017">Gumagamit ng <ph name="SSL_VERSION" /> ang koneksyon.</translation>
<translation id="7220786058474068424">Pinoproseso</translation>
<translation id="7243010569062352439"><ph name="PASSWORDS" />; <ph name="SIGNIN_DATA" /></translation>
<translation id="724691107663265825">Naglalaman ng malware ang site</translation>
<translation id="724975217298816891">Ilagay ang petsa ng expiration at CVC para sa <ph name="CREDIT_CARD" /> upang i-update ang mga detalye ng iyong card. Kapag nagkumpirma ka na, ibabahagi ang mga detalye ng iyong card sa site na ito.</translation>
<translation id="7251437084390964440">Hindi sumusunod ang configuration ng network sa pamantayan ng ONC. Hindi maaaring i-import ang mga bahagi ng configuration.
Mga karagdagang detalye:
<ph name="DEBUG_INFO" /></translation>
<translation id="725866823122871198">Hindi makapagtatag ng pribadong koneksyon sa <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="DOMAIN" /><ph name="END_BOLD" /> dahil mali ang petsa at oras ng iyong computer (<ph name="DATE_AND_TIME" />).</translation>
<translation id="7260504762447901703">Bawiin ang access</translation>
<translation id="7271803869921933038">Mga Tinatanggap na Prepaid Card</translation>
<translation id="7275334191706090484">Mga Pinamamahalaang Bookmark</translation>
<translation id="7298195798382681320">Inirerekomenda</translation>
<translation id="7309308571273880165">Ulat ng pag-crash na nakuha noong <ph name="CRASH_TIME" /> (humiling ng pag-upload ang user, hindi pa naa-upload)</translation>
<translation id="7320336641823683070">Tulong sa Koneksyon</translation>
<translation id="7334320624316649418">&amp;Gawing muli ang pagbabago sa ayos</translation>
<translation id="733923710415886693">Ang certificate ng server ay hindi inihayag sa pamamagitan ng Transparency ng Certificate.</translation>
<translation id="7353601530677266744">Command Line</translation>
<translation id="7365061714576910172">I-export sa Linux</translation>
<translation id="7372973238305370288">resulta ng paghahanap</translation>
<translation id="7377249249140280793"><ph name="RELATIVE_DATE" /> - <ph name="FULL_DATE" /></translation>
<translation id="7378627244592794276">Hindi</translation>
<translation id="7378810950367401542">/</translation>
<translation id="7381288752349550461">Pag-override ng pinapamahalaang session</translation>
<translation id="7390545607259442187">Kumpirmahin ang Card</translation>
<translation id="7400418766976504921">URL</translation>
<translation id="7407424307057130981">&lt;p&gt;Makikita mo ang error na ito kung mayroon kang Superfish software sa iyong Windows computer.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sundin ang mga hakbang na ito para pansamantalang i-disable ang software nang sa gayon ay makapunta ka sa web. Kakailanganin mo ng mga pribilehiyong pang-administrator.&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;I-click ang &lt;strong&gt;Start&lt;/strong&gt;, pagkatapos ay hanapin at piliin ang &lt;strong&gt;"View local services"&lt;/strong&gt;
&lt;li&gt;Piliin ang &lt;strong&gt;VisualDiscovery&lt;/strong&gt;
&lt;li&gt;Sa ilalim ng &lt;strong&gt;Startup type&lt;/strong&gt;, piliin ang &lt;strong&gt;Disabled&lt;/strong&gt;
&lt;li&gt;Sa ilalim ng &lt;strong&gt;Service status&lt;/strong&gt;, i-click ang &lt;strong&gt;Stop&lt;/strong&gt;
&lt;li&gt;I-click ang &lt;strong&gt;Apply&lt;/strong&gt;, pagkatapos ay i-click ang &lt;strong&gt;OK&lt;/strong&gt;
&lt;li&gt;Bisitahin ang &lt;a href="https://support.google.com/chrome/answer/6098869"&gt;help center ng Chrome&lt;/a&gt; para matutunan kung paano permanenteng alisin ang software sa iyong computer
&lt;/ol&gt;</translation>
<translation id="7416351320495623771">Pamahalaan ang Mga Password...</translation>
<translation id="7419106976560586862">Path ng Profile</translation>
<translation id="7437289804838430631">Magdagdag ng Impormasyon ng Contact</translation>
<translation id="7440140511386898319">Mag-explore habang offline</translation>
<translation id="7441627299479586546">Maling paksa ng patakaran</translation>
<translation id="7444046173054089907">Naka-block ang site na ito</translation>
<translation id="7445762425076701745">Hindi ganap na mapatunayan ang pagkakakilanlan ng server na konektado ka. Konektado ka sa server gamit ang pangalan na angkop lamang sa loob ng iyong network, na walang paraan ang panglabas na certificate authority na patunayan ang pagmamay-ari. Dahil magbibigay ang ilang kinauukulan sa certificate para sa mga pangalang ito, walang paraan upang matiyak na konektado ka sa nilayong website at hindi isang umaatake.</translation>
<translation id="7451311239929941790"><ph name="BEGIN_LINK" />Matuto nang higit pa<ph name="END_LINK" /> tungkol sa problemang ito.</translation>
<translation id="7455133967321480974">Gamitin ang pangkalahatang default (I-block)</translation>
<translation id="7460618730930299168">Iba ang screening sa napili mo. Magpatuloy?</translation>
<translation id="7473891865547856676">Hindi, Salamat</translation>
<translation id="7481312909269577407">Sumulong</translation>
<translation id="7485870689360869515">Walang nahanap na data.</translation>
<translation id="7508255263130623398">Walang laman ang ibinalik na device id ng patakaran o hindi ito tumutugma sa kasalukuyang device id</translation>
<translation id="7511955381719512146">Maaaring hilingin ng Wi-Fi na ginagamit mo na bisitahin mo ang <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="LOGIN_URL" /><ph name="END_BOLD" />.</translation>
<translation id="7514365320538308">I-download</translation>
<translation id="7518003948725431193">Walang webpage na nahanap para sa web address:<ph name="URL" /></translation>
<translation id="7521387064766892559">JavaScript</translation>
<translation id="7526934274050461096">Hindi pribado ang iyong koneksyon sa site na ito</translation>
<translation id="7537536606612762813">Kinakailangan</translation>
<translation id="7542403920425041731">Kapag nagkumpirma ka, ibabahagi ang mga detalye ng iyong card sa site na ito.</translation>
<translation id="7542995811387359312">Hindi pinagana ang awtomatikong pagpuno ng credit card dahil ang form na ito ay hindi gumagamit ng secure na koneksyon.</translation>
<translation id="7543525346216957623">Hilingin sa iyong magulang</translation>
<translation id="7548892272833184391">Ayusin ang mga error sa koneksyon</translation>
<translation id="7549584377607005141">Kinakailangan ng webpage na ito ng data na inilagay mo dati upang maipakita nang maayos. Maipapadala mong muli ang data na ito, ngunit kapag ginawa mo iyon, mauulit ang anumang pagkilos na isinagawa dati ng pahinang ito.</translation>
<translation id="7552846755917812628">Subukan ang mga sumusunod na tip:</translation>
<translation id="7554791636758816595">Bagong Tab</translation>
<translation id="7564049878696755256">Maaari kang mawalan ng access sa iyong account sa <ph name="ORG_NAME" /> o manakawan ng pagkakakilanlan. Inirerekomenda ng Chrome na palitan ang iyong password ngayon.</translation>
<translation id="7567204685887185387">Hindi mapatunayan ng server na ito na ito ay <ph name="DOMAIN" />; maaaring mapanlokong ibinigay ang certificate ng seguridad nito. Maaaring dulot ito ng maling configuration o isang umaatake na hinahadlangan ang iyong koneksyon.</translation>
<translation id="7569952961197462199">Alisin ang credit card sa Chrome?</translation>
<translation id="7569983096843329377">Itim</translation>
<translation id="7578104083680115302">Magbayad nang mabilis sa mga site at app sa iba't ibang device gamit ang mga card na na-save mo sa Google.</translation>
<translation id="7592362899630581445">Lumabag ang certificate ng server sa limitasyon sa pangalan.</translation>
<translation id="7598391785903975535">Wala pang <ph name="UPPER_ESTIMATE" /></translation>
<translation id="759889825892636187">Sa kasalukuyan, hindi magagawa ng <ph name="HOST_NAME" /> ang kahilingang ito.</translation>
<translation id="7600965453749440009">Huwag isalin kailanman ang <ph name="LANGUAGE" /></translation>
<translation id="7610193165460212391">Wala sa sakop ang halaga <ph name="VALUE" />.</translation>
<translation id="7613889955535752492">Exp: <ph name="EXPIRATION_MONTH" />/<ph name="EXPIRATION_YEAR" /></translation>
<translation id="7615602087246926389">Mayroon ka nang data na na-encrypt gamit ang ibang bersyon ng iyong password ng Google Account. Pakilagay ito sa ibaba.</translation>
<translation id="7637571805876720304">Gusto mo bang alisin ang credit card sa Chromium?</translation>
<translation id="765676359832457558">Itago ang mga advanced na setting...</translation>
<translation id="7658239707568436148">Ikansela</translation>
<translation id="7662298039739062396">Kinokontrol ng isang extension ang setting</translation>
<translation id="7663736086183791259">Certificate <ph name="CERTIFICATE_VALIDITY" /></translation>
<translation id="7667346355482952095">Walang laman ang ibinalik na token ng patakaran o hindi tumutugma sa kasalukuyang token</translation>
<translation id="7668654391829183341">Hindi kilalang device</translation>
<translation id="7669271284792375604">Maaaring subukan ng mga attacker sa site na ito na linlangin ka upang mag-install ng mga program na makakasama sa iyong karanasan sa pag-browse (halimbawa, sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong homepage o pagpapakita ng mga karagdagang ad sa mga site na binibisita mo).</translation>
<translation id="7681101578153515023">Baguhin ang Search Engine</translation>
<translation id="7682287625158474539">Pagpapadala</translation>
<translation id="7687186412095877299">Pinupunan ang mga form sa pagbabayad ng iyong mga naka-save na paraan ng pagbabayad</translation>
<translation id="769721561045429135">Sa ngayon, may mga card kang magagamit lang sa device na ito. I-click ang Magpatuloy para suriin ang mga card.</translation>
<translation id="7699293099605015246">Hindi available sa ngayon ang mga artikulo</translation>
<translation id="7701040980221191251">Wala</translation>
<translation id="7704050614460855821"><ph name="BEGIN_LINK" />Magpatuloy sa <ph name="SITE" /> (hindi ligtas)<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="7714464543167945231">Certificate</translation>
<translation id="7716147886133743102">Na-block ng iyong administrator</translation>
<translation id="7716424297397655342">Hindi maaaring i-load ang site na ito mula sa cache</translation>
<translation id="7723047071702270851">I-edit ang Card</translation>
<translation id="774634243536837715">Na-block ang mapanganib na content.</translation>
<translation id="7752995774971033316">Hindi pinamamahalaan</translation>
<translation id="7755287808199759310">Maaari itong i-unblock ng iyong magulang para sa iyo</translation>
<translation id="7758069387465995638">Maaaring na-block ng firewall o antivirus software ang koneksyon.</translation>
<translation id="7759163816903619567">Display domain:</translation>
<translation id="7761701407923456692">Hindi tumutugma sa URL ang certificate ng server.</translation>
<translation id="7763386264682878361">Pang-parse ng Manifest ng Pagbabayad</translation>
<translation id="7764225426217299476">Magdagdag ng address</translation>
<translation id="777702478322588152">Prefecture</translation>
<translation id="7791543448312431591">Magdagdag</translation>
<translation id="7793809570500803535">Maaaring pansamantalang sira ang webpage sa <ph name="SITE" /> o maaaring permanente itong inilipat sa isang bagong web address.</translation>
<translation id="7800304661137206267">Na-encrypt ang koneksyon gamit ang <ph name="CIPHER" />, kasama ang <ph name="MAC" /> para sa pagpapatunay ng mensahe at <ph name="KX" /> bilang mekanismo ng pangunahing pagpapalit.</translation>
<translation id="7802523362929240268">Lehitimo ang site</translation>
<translation id="780301667611848630">Hindi salamat</translation>
<translation id="7805768142964895445">Katayuan</translation>
<translation id="7806344367022510803">Baguhin ang mga setting ng Search Engine sa Chrome</translation>
<translation id="7812922009395017822">Mir</translation>
<translation id="7813600968533626083">Alisin ang suhestyon sa Chrome?</translation>
<translation id="7815407501681723534">Nakakita ng <ph name="NUMBER_OF_RESULTS" /> <ph name="SEARCH_RESULTS" /> para sa '<ph name="SEARCH_STRING" />'</translation>
<translation id="7818867226424560206">Pamamahala sa patakaran</translation>
<translation id="782886543891417279">Maaaring hilingin ng Wi-Fi na ginagamit mo (<ph name="WIFI_NAME" />) na bisitahin mo ang page nito sa pag-login.</translation>
<translation id="7844689747373518809">{COUNT,plural, =0{Wala}=1{1 app (<ph name="EXAMPLE_APP_1" />)}=2{2 app (<ph name="EXAMPLE_APP_1" />, <ph name="EXAMPLE_APP_2" />)}one{# (na) app (<ph name="EXAMPLE_APP_1" />, <ph name="EXAMPLE_APP_2" />, <ph name="AND_MORE" />)}other{# (na) app (<ph name="EXAMPLE_APP_1" />, <ph name="EXAMPLE_APP_2" />, <ph name="AND_MORE" />)}}</translation>
<translation id="785549533363645510">Gayunpaman, hindi ka invisible. Kahit mag-incognito ka, hindi matatago ang iyong pagba-browse mula sa iyong employer, sa iyong internet service provider o sa mga website na binibisita mo.</translation>
<translation id="7855695075675558090"><ph name="TOTAL_LABEL" /> <ph name="CURRENCY_CODE" /> <ph name="FORMATTED_TOTAL_AMOUNT" /></translation>
<translation id="7862185352068345852">Umalis sa site?</translation>
<translation id="7878176543348854470">Tinatanggap ang mga debit at prepaid card.</translation>
<translation id="7878562273885520351">Maaaring makompromismo ang iyong password</translation>
<translation id="7887683347370398519">Tingnan ang iyong CVC at subukang muli</translation>
<translation id="7893255318348328562">Pangalan ng session</translation>
<translation id="79338296614623784">Maglagay ng wastong numero ng telepono</translation>
<translation id="7935318582918952113">DOM Distiller</translation>
<translation id="7937554595067888181">Mag-e-expire sa <ph name="EXPIRATION_DATE_ABBR" /></translation>
<translation id="7938958445268990899">Wala pang bisa ang certificate ng server.</translation>
<translation id="7942349550061667556">Pula</translation>
<translation id="7947285636476623132">Tingnan ang iyong taon ng pag-expire at subukang muli</translation>
<translation id="7951415247503192394">(32-bit)</translation>
<translation id="7956713633345437162">Mga bookmark sa mobile</translation>
<translation id="7961015016161918242">Hindi Kailanman</translation>
<translation id="7983301409776629893">Palaging isalin ang <ph name="ORIGINAL_LANGUAGE" /> sa <ph name="TARGET_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="7995512525968007366">Hindi Tinukoy</translation>
<translation id="800218591365569300">Subukang isara ang iba pang tab o program upang magbakante ng memory.</translation>
<translation id="8009225694047762179">Pamahalaan ang Mga Password</translation>
<translation id="8012647001091218357">Hindi namin makaugnayan ang iyong mga magulang sa sandaling ito. Pakisubukang muli.</translation>
<translation id="8025119109950072390">Maaari kang linlangin ng mga attacker sa site na ito na gumawa ng mga bagay na mapanganib tulad ng pag-i-install ng software o pagbubunyag ng iyong personal na impormasyon (halimbawa, mga password, numero ng telepono o credit card).</translation>
<translation id="8034522405403831421">Nasa <ph name="SOURCE_LANGUAGE" /> ang pahinang ito. Isalin ito sa <ph name="TARGET_LANGUAGE" />?</translation>
<translation id="8037357227543935929">Magtanong (default)</translation>
<translation id="803771048473350947">File</translation>
<translation id="8041089156583427627">Magpadala ng Feedback</translation>
<translation id="8041940743680923270">Gamitin ang pangkalahatang default (Tanungin)</translation>
<translation id="8042918947222776840">Pumili ng Paraan ng Pag-pick up</translation>
<translation id="8057711352706143257">Hindi maayos na naka-configure ang "<ph name="SOFTWARE_NAME" />." Kadalasang naaayos ang problema kapag in-uninstall ang "<ph name="SOFTWARE_NAME" />." <ph name="FURTHER_EXPLANATION" /></translation>
<translation id="8079031581361219619">I-reload ang site?</translation>
<translation id="8088680233425245692">Hindi natingnan ang artikulo.</translation>
<translation id="808894953321890993">Palitan ang password</translation>
<translation id="8091372947890762290">Nakabinbin sa server ang pag-activate</translation>
<translation id="8094917007353911263">Maaaring hilingin ng network na ginagamit mo na bisitahin mo ang <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="LOGIN_URL" /><ph name="END_BOLD" />.</translation>
<translation id="8100588592594801589">Naalis na ang mga invalid na card</translation>
<translation id="8103161714697287722">Paraan ng Pagbabayad</translation>
<translation id="8118489163946903409">Paraan ng pagbabayad</translation>
<translation id="8127301229239896662">Hindi na-install nang maayos ang "<ph name="SOFTWARE_NAME" />" sa iyong computer o network. Magtanong sa IT administrator mo upang malutas ang isyung ito.</translation>
<translation id="8130693978878176684">Hindi na ako makakatulong, magpatuloy nang mag-isa.</translation>
<translation id="8131740175452115882">Kumpirmahin</translation>
<translation id="8149426793427495338">Nag-sleep ang iyong computer.</translation>
<translation id="8150722005171944719">Hindi nababasa ang file sa <ph name="URL" />. Maaaring ito ay naalis, nalipat, o maaaring pinipigilan ng mga pagpapahintulot ng file ang access.</translation>
<translation id="8184538546369750125">Gamitin ang pangkalahatang default (Payagan)</translation>
<translation id="8194797478851900357">&amp;I-undo ang Paglilipat</translation>
<translation id="8197543752516192074">Isalin ang Page</translation>
<translation id="8201077131113104583">Di-wastong URL ng update para sa extension na may ID na "<ph name="EXTENSION_ID" />."</translation>
<translation id="8202097416529803614">Buod ng order</translation>
<translation id="8211406090763984747">Secure ang koneksyon</translation>
<translation id="8218327578424803826">Itinakdang Lokasyon:</translation>
<translation id="8225771182978767009">Pinili ng taong nag-set up ng computer na ito na i-block ang site na ito.</translation>
<translation id="822964464349305906"><ph name="TYPE_1" />, <ph name="TYPE_2" /></translation>
<translation id="8238581221633243064">Buksan ang page sa bagong Incognito tab</translation>
<translation id="8241707690549784388">Ang pahina na hinahanap mo para sa paggamit ng impormasyon na ipinasok mo. Ang pagbalik sa pahinang iyon maaaring magsanhi ng anumang aksyon na akalo mo ay naulit. Nais mo bang ipagpatuloy?</translation>
<translation id="8241712895048303527">I-block sa site na ito</translation>
<translation id="8242426110754782860">Magpatuloy</translation>
<translation id="8249320324621329438">Huling kinuha:</translation>
<translation id="8253091569723639551">Kinakailangan ang billing address</translation>
<translation id="825929999321470778">Ipakita ang Lahat ng Naka-save na Password</translation>
<translation id="8261506727792406068">I-delete</translation>
<translation id="8267698848189296333">Nagsa-sign in bilang <ph name="USERNAME" /></translation>
<translation id="8286036467436129157">Mag-sign In</translation>
<translation id="8288807391153049143">Ipakita ang certificate</translation>
<translation id="8289355894181816810">Makipag-ugnay sa administrator ng iyong network kung hindi ka sigurado kung ano ang ibig sabihin nito.</translation>
<translation id="8293206222192510085">Magdagdag ng Bookmark</translation>
<translation id="8294431847097064396">Pinagmulan</translation>
<translation id="8298115750975731693">Maaaring hilingin ng Wi-Fi na ginagamit mo (<ph name="WIFI_NAME" />) na bisitahin mo ang <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="LOGIN_URL" /><ph name="END_BOLD" />.</translation>
<translation id="8308427013383895095">Nabigo ang translation dahil sa problema sa koneksyon sa network.</translation>
<translation id="8311129316111205805">I-load ang session</translation>
<translation id="8332188693563227489">Tinanggihan ang access sa <ph name="HOST_NAME" /></translation>
<translation id="8340095855084055290"><ph name="EXPIRATION_MONTH" />/<ph name="EXPIRATION_YEAR" /></translation>
<translation id="834457929814110454">Kung nauunawaan mo ang mga peligro sa iyong seguridad, maaari mong <ph name="BEGIN_LINK" />bisitahin ang site na ito<ph name="END_LINK" /> bago maalis ang mga mapanirang program.</translation>
<translation id="8349305172487531364">Bookmarks bar</translation>
<translation id="8363502534493474904">I-off ang airplane mode</translation>
<translation id="8364627913115013041">Hindi nakatakda.</translation>
<translation id="8368476060205742148">Mga serbisyo ng Google Play</translation>
<translation id="8380941800586852976">Mapanganib</translation>
<translation id="8381674639488873545">Ang mga singil na ito ay maaaring isang beses o umuulit, at maaaring hindi mapansin. <ph name="BEGIN_LINK" />Ipakita pa rin<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="8382348898565613901">Lalabas dito ang iyong mga kamakailang binisitang bookmark</translation>
<translation id="8398259832188219207">Na-upload ang ulat ng pag-crash noong <ph name="UPLOAD_TIME" /></translation>
<translation id="8412145213513410671">Mga Pag-crash (<ph name="CRASH_COUNT" />)</translation>
<translation id="8412392972487953978">Dapat mong ilagay ang parehong passphrase nang dalawang beses.</translation>
<translation id="8416694386774425977">Invalid ang configuration ng network at hindi ito ma-import.
Mga karagdagang detalye:
<ph name="DEBUG_INFO" /></translation>
<translation id="8424582179843326029"><ph name="FIRST_LABEL" /> <ph name="SECOND_LABEL" /> <ph name="THIRD_LABEL" /></translation>
<translation id="8425213833346101688">Baguhin</translation>
<translation id="8428213095426709021">Mga Setting</translation>
<translation id="8433057134996913067">Masa-sign out ka sa karamihan ng mga website.</translation>
<translation id="8437238597147034694">&amp;I-undo ang paglilipat</translation>
<translation id="8461694314515752532">I-encrypt ang naka-sync na data gamit ang iyong sariling passphrase sa pag-sync</translation>
<translation id="8466379296835108687">{COUNT,plural, =1{1 credit card}one{# credit card}other{# na credit card}}</translation>
<translation id="8473863474539038330">Mga address at higit pa</translation>
<translation id="8483780878231876732">Upang gumamit ng mga card mula sa iyong Google Account, mag-sign in sa Chrome</translation>
<translation id="8488350697529856933">Nalalapat sa</translation>
<translation id="8498891568109133222">Masyadong matagal bago nakatugon ang <ph name="HOST_NAME" />.</translation>
<translation id="8503559462189395349">Mga Password sa Chrome</translation>
<translation id="8503813439785031346">Username</translation>
<translation id="8508648098325802031">Icon ng paghahanap</translation>
<translation id="8543181531796978784">Maaari kang <ph name="BEGIN_ERROR_LINK" />mag-ulat ng problema sa pagtukoy<ph name="END_ERROR_LINK" /> o, kung nauunawaan mo ang mga panganib sa iyong seguridad, <ph name="BEGIN_LINK" />bisitahin ang hindi ligtas na site na ito<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="8543556556237226809">May mga tanong? Makipag-ugnayan sa taong nangangasiwa sa iyong profile.</translation>
<translation id="8553075262323480129">Nabigo ang pag-translate dahil hindi matukoy ang wika ng pahina.</translation>
<translation id="8557066899867184262">Makikita ang CVC sa likod ng iyong card.</translation>
<translation id="8559762987265718583">Hindi makapagtatag ng pribadong koneksyon sa <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="DOMAIN" /><ph name="END_BOLD" /> dahil mali ang petsa at oras ng iyong device (<ph name="DATE_AND_TIME" />).</translation>
<translation id="8564985650692024650">Inirerekomenda ng Chromium na i-reset ang iyong password sa <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="ORG_NAME" /><ph name="END_BOLD" /> kung ginamit mo ito sa iba pang site.</translation>
<translation id="8571890674111243710">Tina-translate ang pahina sa <ph name="LANGUAGE" />...</translation>
<translation id="858637041960032120">Magdagdag ng numero ng telepono</translation>
<translation id="859285277496340001">Hindi tumutukoy ang certificate na ito ng mekanismo upang masuri kung nabawi ito.</translation>
<translation id="860043288473659153">Pangalan ng cardholder</translation>
<translation id="8620436878122366504">Hindi pa ito inaaprubahan ng iyong mga magulang</translation>
<translation id="8625384913736129811">I-save ang Card na Ito sa Device na Ito</translation>
<translation id="8663226718884576429">Buod ng Order, <ph name="TOTAL_LABEL" />, Higit pang Detalye</translation>
<translation id="8680536109547170164"><ph name="QUERY" />, sagot, <ph name="ANSWER" /></translation>
<translation id="8703575177326907206">Ang iyong koneksyon sa <ph name="DOMAIN" /> ay hindi naka-encrypt.</translation>
<translation id="8718314106902482036">Hindi nakumpleto ang pagbabayad</translation>
<translation id="8719263113926255150"><ph name="ENTITY" />, <ph name="DESCRIPTION" />, suhestyon sa paghahanap</translation>
<translation id="8725066075913043281">Muling subukan</translation>
<translation id="8728672262656704056">Naging incognito ka</translation>
<translation id="8730621377337864115">Tapos na</translation>
<translation id="8738058698779197622">Upang makapagtatag ng secure na koneksyon, kailangang itakda nang tama ang iyong orasan. Ito ay dahil sa may-bisa lang ang mga certificate na ginagamit ng mga website upang tukuyin ang mga sarili ng mga ito sa loob ng mga partikular na tagal ng panahon. Dahil mali ang orasan ng iyong device, hindi ma-verify ng Chromium ang mga certificate na ito.</translation>
<translation id="8740359287975076522">Hindi makita ang &lt;abbr id="dnsDefinition"&gt;DNS address&lt;/abbr&gt; ng <ph name="HOST_NAME" />. Dina-diagnose ang problema.</translation>
<translation id="874846938927089722">Mga Tinatanggap na Credit at Prepaid Card</translation>
<translation id="8759274551635299824">Nag-expire na ang card na ito</translation>
<translation id="8761567432415473239">Ang Google Safe Browsing ay may <ph name="BEGIN_LINK" />natagpuang mga nakakasirang program<ph name="END_LINK" /> sa <ph name="SITE" /> kamakailan.</translation>
<translation id="8763927697961133303">USB device</translation>
<translation id="8768895707659403558">Para magamit ang iyong mga card sa lahat ng device mo, <ph name="SIGN_IN_LINK" />.</translation>
<translation id="8790007591277257123">&amp;Gawing muli ang pagtanggal</translation>
<translation id="8792621596287649091">Maaari kang mawalan ng access sa iyong account sa <ph name="ORG_NAME" /> o manakawan ng pagkakakilanlan. Inirerekomenda ng Chromium na palitan ang iyong password ngayon.</translation>
<translation id="8800988563907321413">Lalabas dito ang iyong mga suhestyon na malapit</translation>
<translation id="8820817407110198400">Mga Bookmark</translation>
<translation id="883848425547221593">Iba Pang Mga Bookmark</translation>
<translation id="884264119367021077">Shipping address</translation>
<translation id="884923133447025588">Walang nahanap na mekanismo ng pagpapawalang-bisa.</translation>
<translation id="885730110891505394">Pagbabahagi sa Google</translation>
<translation id="8858065207712248076">Inirerekomenda ng Chrome na i-reset ang iyong password sa <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="ORG_NAME" /><ph name="END_BOLD" /> kung ginamit mo ito sa iba pang site.</translation>
<translation id="8866481888320382733">Error sa pag-parse ng mga setting ng patakaran</translation>
<translation id="8870413625673593573">Recently Closed</translation>
<translation id="8874824191258364635">Maglagay ng wastong numero ng card</translation>
<translation id="8891727572606052622">Di-wastong mode ng proxy.</translation>
<translation id="8903921497873541725">Mag-zoom in</translation>
<translation id="8931333241327730545">Gusto mo bang i-save ang card na ito sa iyong Google Account?</translation>
<translation id="8932102934695377596">Nahuhuli ang iyong orasan</translation>
<translation id="893332455753468063">Magdagdag ng Pangalan</translation>
<translation id="8938939909778640821">Mga tinatanggap na credit at prepaid card</translation>
<translation id="8957210676456822347">Pagpapahintulot sa Captive Portal</translation>
<translation id="8968766641738584599">I-save ang card</translation>
<translation id="8971063699422889582">Nag-expire na ang certificate ng server.</translation>
<translation id="8975012916872825179">May kasamang impormasyon tulad ng mga numero ng telepono, email address, at address sa pagpapadala</translation>
<translation id="8978053250194585037">May <ph name="BEGIN_LINK" />na-detect na phishing<ph name="END_LINK" /> sa <ph name="SITE" /> kamakailan ang Ligtas na Pag-browse sa Google. Nagpapanggap ang mga phishing site bilang ibang website upang linlangin ka.</translation>
<translation id="8983003182662520383">Mga Paraan ng Pagbabayad at Address Gamit ang Google Pay</translation>
<translation id="8987927404178983737">Buwan</translation>
<translation id="8988408250700415532">Nagkaproblema. Maaari mong tapusin ang iyong order sa website.</translation>
<translation id="8989148748219918422"><ph name="ORGANIZATION" /> [<ph name="COUNTRY" />]</translation>
<translation id="8996941253935762404">Ang susunod na site ay naglalaman ng mga mapanirang program</translation>
<translation id="8997023839087525404">Nagpakita ang server ng certificate na hindi inihayag sa publiko gamit ang patakaran sa Transparency ng Certificate. Kinakailangan ito para sa ilang certificate, upang matiyak na mapagkakatiwalaan ang mga ito at maprotektahan laban sa mga umaatake.</translation>
<translation id="9001074447101275817">Nangangailangan ang proxy na <ph name="DOMAIN" /> ng username at password.</translation>
<translation id="9005998258318286617">Hindi na-load ang PDF document.</translation>
<translation id="9008201768610948239">Balewalain</translation>
<translation id="9011424611726486705">Buksan ang mga setting ng site</translation>
<translation id="9020200922353704812">Kinakailangan ang address sa pagsingil ng card</translation>
<translation id="9020542370529661692">Na-translate sa <ph name="TARGET_LANGUAGE" /> ang pahinang ito</translation>
<translation id="9025348182339809926">(Invalid)</translation>
<translation id="9035022520814077154">Error sa seguridad</translation>
<translation id="9038649477754266430">Gumamit ng serbisyo sa paghula upang ma-load ang mga page nang mas mabilis</translation>
<translation id="9039213469156557790">Bukod pa rito, ang page na ito ay may iba pang mga mapagkukunang hindi secure. Makikita ng iba ang mga mapagkukunang ito habang ipinadadala, at maaaring baguhin ng isang umaatake upang baguhin ang gawi ng page.</translation>
<translation id="9045525010788763347"><ph name="RESULT_MODIFIED_DATE" /> - <ph name="RESULT_PRODUCT_SOURCE" /></translation>
<translation id="9049981332609050619">Tinangka mong maabot ang <ph name="DOMAIN" />, ngunit nagpakita ang server ng isang di-wastong certificate.</translation>
<translation id="9050666287014529139">Passphrase</translation>
<translation id="9065203028668620118">I-edit</translation>
<translation id="9065745800631924235">Paghahanap para sa <ph name="TEXT" /> mula sa history</translation>
<translation id="9069693763241529744">Na-block ng isang extension</translation>
<translation id="9076283476770535406">Maaaring mayroon itong mature content</translation>
<translation id="9078964945751709336">Nangangailangan ng higit pang impormasyon</translation>
<translation id="9080712759204168376">Buod ng Order</translation>
<translation id="9103872766612412690">Karaniwang gumagamit ang <ph name="SITE" /> ng pag-encrypt upang protektahan ang iyong impormasyon. Noong sinubukang kumonekta ng Chromium sa <ph name="SITE" /> sa pagkakataong ito, nagbalik ang website ng mga hindi pangkaraniwan at maling kredensyal. Maaari itong mangyari kapag sinusubukan ng isang attacker na magpanggap bilang <ph name="SITE" />, o naputol ang koneksyon dahil sa isang screen ng pag-sign in sa Wi-Fi. Secure pa rin ang iyong impormasyon dahil inihinto ng Chromium ang koneksyon bago magkaroon ng palitan ng anumang data.</translation>
<translation id="9106062320799175032">Magdagdag ng Billing Address</translation>
<translation id="9110718169272311511">Available ang Google Assistant sa Chrome malapit sa ibaba ng screen</translation>
<translation id="9114524666733003316">Kinukumpirma ang card...</translation>
<translation id="9128870381267983090">Kumonekta sa network</translation>
<translation id="9137013805542155359">Ipakita ang orihinal</translation>
<translation id="9137248913990643158">Magsimula at mag-sign in sa Chrome bago gamitin ang app na ito.</translation>
<translation id="9148088599418889305">Pumili ng Paraan ng Pagpapadala</translation>
<translation id="9148507642005240123">&amp;I-undo ang pag-e-edit</translation>
<translation id="9154194610265714752">Na-update</translation>
<translation id="9157595877708044936">Nagse-set up...</translation>
<translation id="9168814207360376865">Payagan ang mga site na tingnan kung may mga naka-save kang paraan ng pagbabayad</translation>
<translation id="9169664750068251925">Palaging i-block sa site na ito</translation>
<translation id="9170848237812810038">&amp;I-undo</translation>
<translation id="9171296965991013597">Umalis sa app?</translation>
<translation id="917450738466192189">Di-wastong certificate ng server.</translation>
<translation id="9183302530794969518">Google Docs</translation>
<translation id="9183425211371246419">Gumagamit ng hindi sinusuportahang protocol ang <ph name="HOST_NAME" />.</translation>
<translation id="9205078245616868884">Na-encrypt ang iyong data gamit ang iyong passphrase sa pag-sync. Ilagay ito upang simulan ang pag-sync.</translation>
<translation id="9207861905230894330">Hindi naidagdag ang artikulo.</translation>
<translation id="9215416866750762878">Pinipigilan ng isang application na makakonekta nang ligtas ang Chrome sa site na ito</translation>
<translation id="9219103736887031265">Mga Larawan</translation>
<translation id="933712198907837967">Diners Club</translation>
<translation id="935608979562296692">CLEAR FORM</translation>
<translation id="936602727769022409">Maaari kang mawalan ng access sa iyong Google Account. Inirerekomenda ng Chromium na palitan na ang iyong password. Hihilingin sa iyong mag-sign in.</translation>
<translation id="939736085109172342">Bagong folder</translation>
<translation id="945855313015696284">Tingnan ang impormasyon sa ibaba at mag-delete ng anumang invalid na card</translation>
<translation id="951104842009476243">Mga Tinatanggap na Debit at Prepaid Card</translation>
<translation id="960701843220172709">{NUM_CARDS,plural, =1{Magagamit mo ito kapag naka-sign in ka. Mase-save sa iyong Google Account ang card na ito at ang billing address nito.}one{Magagamit mo ang mga iyon kapag naka-sign in ka. Mase-save sa iyong Google Account ang mga card na ito at ang mga billing address ng mga ito.}other{Magagamit mo ang mga iyon kapag naka-sign in ka. Mase-save sa iyong Google Account ang mga card na ito at ang mga billing address ng mga ito.}}</translation>
<translation id="962484866189421427">Maaaring subukan ng content na itong mag-install ng mga mapanlinlang na app na nagpapanggap na ibang bagay o nangongolekta ng data na maaaring gamitin para subaybayan ka. <ph name="BEGIN_LINK" />Ipakita pa rin<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="969892804517981540">Official Build</translation>
<translation id="973773823069644502">Magdagdag ng Address sa Paghahatid</translation>
<translation id="975560348586398090">{COUNT,plural, =0{Wala}=1{1 item}one{# item}other{# na item}}</translation>
<translation id="981121421437150478">Offline</translation>
<translation id="984275831282074731">Mga paraan ng pagbabayad</translation>
<translation id="985199708454569384">&lt;p&gt;Makikita mo ang error na ito kung hindi tumpak ang petsa at oras ng iyong computer o mobile device.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Para maayos ang error, buksan ang orasan ng iyong device. Tiyaking tama ang oras at petsa.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="988159990683914416">Bumuo ang Developer</translation>
<translation id="989988560359834682">I-edit ang Address</translation>
<translation id="992115559265932548"><ph name="MICROSOFT_ACTIVE_DIRECTORY" /></translation>
<translation id="992432478773561401">Hindi na-install nang maayos ang "<ph name="SOFTWARE_NAME" />" sa iyong computer o sa network:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Subukang i-uninstall o i-disable ang "<ph name="SOFTWARE_NAME" />"&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Subukang kumonekta sa ibang network&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</translation>
<translation id="997986563973421916">Mula sa Google Pay</translation>
<translation id="998893882640184078">Magbukas ng bagong incognito window sa Chrome</translation>
</translationbundle>