blob: cea0fe3227278bf868c751b5094da652fde50714 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="hr">
<translation id="1005145902654145231">Promjena naziva sesije nije uspjela.</translation>
<translation id="1008557486741366299">Ne sada</translation>
<translation id="1015730422737071372">Navedite dodatne pojedinosti</translation>
<translation id="1021110881106174305">Prihvaćene kartice</translation>
<translation id="1032854598605920125">Zakretanje u smjeru kazaljke na satu</translation>
<translation id="1035334672863811645">prijavite se na Chrome</translation>
<translation id="1038842779957582377">nepoznati naziv</translation>
<translation id="1050038467049342496">Zatvorite ostale aplikacije</translation>
<translation id="1055184225775184556">&amp;Poništi dodavanje</translation>
<translation id="1058479211578257048">Spremanje kartica...</translation>
<translation id="10614374240317010">Zaporke se nikad ne spremaju</translation>
<translation id="106701514854093668">Oznake radne površine</translation>
<translation id="1074497978438210769">Nije sigurno</translation>
<translation id="1080116354587839789">Prilagođavanje širini</translation>
<translation id="1088860948719068836">Dodajte ime na kartici</translation>
<translation id="1089439967362294234">Promjena zaporke</translation>
<translation id="109743633954054152">Upravljajte zaporkama u postavkama Chromea</translation>
<translation id="1103523840287552314">Uvijek prevedi <ph name="LANGUAGE" /></translation>
<translation id="1107591249535594099">Ako je označeno, Chrome će pohraniti kopiju vaše kartice na uređaj radi bržeg popunjavanja obrazaca.</translation>
<translation id="1110994991967754504">Odaberite dopuštenje: <ph name="PERMISSION_NAME" /></translation>
<translation id="1111153019813902504">Najnovije oznake</translation>
<translation id="1113869188872983271">&amp;Poništi promjenu rasporeda</translation>
<translation id="1125573121925420732">Upozorenja mogu biti uobičajena dok web-lokacije ažuriraju sigurnost. To bi se uskoro trebalo poboljšati.</translation>
<translation id="1126551341858583091">Veličina na lokalnoj pohrani iznosi <ph name="CRASH_SIZE" />.</translation>
<translation id="112840717907525620">Predmemorija pravila ispravna je</translation>
<translation id="1150979032973867961">Poslužitelj nije mogao dokazati da je <ph name="DOMAIN" />; operativni sustav vašeg računala smatra da njegov sigurnosni certifikat nije pouzdan. To može biti uzrokovano pogrešnom konfiguracijom ili napadom na vašu vezu.</translation>
<translation id="1151972924205500581">Potrebna je zaporka</translation>
<translation id="1152921474424827756">Pristupite <ph name="BEGIN_LINK" />predmemoriranoj kopiji<ph name="END_LINK" /> stranice <ph name="URL" /></translation>
<translation id="1156303062776767266">Gledate lokalnu ili dijeljenu datoteku</translation>
<translation id="1158211211994409885">Host <ph name="HOST_NAME" /> neočekivano je prekinuo vezu.</translation>
<translation id="1161325031994447685">Ponovo se povežite s Wi-Fi mrežom</translation>
<translation id="1165039591588034296">Pogreška</translation>
<translation id="1173894706177603556">Preimenuj</translation>
<translation id="1175364870820465910">&amp;Ispis...</translation>
<translation id="1181037720776840403">Ukloni</translation>
<translation id="1197088940767939838">Narančasta</translation>
<translation id="1201402288615127009">Dalje</translation>
<translation id="1201895884277373915">Više s ove web-lokacije</translation>
<translation id="1206967143813997005">Potpis inicijalima nije ispravan</translation>
<translation id="1209206284964581585">Sakrij za sad</translation>
<translation id="121201262018556460">Pokušali ste doseći domenu <ph name="DOMAIN" />, ali poslužitelj je predstavio certifikat potpisan slabim ključem. Napadač je možda otkrio privatni ključ, a poslužitelj možda nije očekivani poslužitelj (možda ste u komunikaciji s napadačem).</translation>
<translation id="1219129156119358924">Sigurnost sustava</translation>
<translation id="1227224963052638717">Nepoznato pravilo.</translation>
<translation id="1227633850867390598">Skrivanje vrijednosti</translation>
<translation id="1228893227497259893">Pogrešan identifikator entiteta</translation>
<translation id="1232569758102978740">Neimenovano</translation>
<translation id="1250759482327835220">Da biste sljedeći put platili brže, spremite karticu, ime i adresu za naplatu na svoj Google račun.</translation>
<translation id="1253921432148366685"><ph name="TYPE_1" />, <ph name="TYPE_2" /> (sinkronizirano)</translation>
<translation id="1256368399071562588">&lt;p&gt;Ako pokušate otvoriti web-lokaciju i ona se ne otvara, najprije pokušajte riješiti poteškoću prema ovim uputama:&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;Provjerite je li web-adresa ispravno napisana.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Provjerite jeste li povezani s internetom.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Obratite se vlasniku web-lokacije.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;</translation>
<translation id="1257286744552378071">Unijeli ste zaporku na web-lokaciju kojom ne upravlja vaša organizacija. Da biste zaštitili račun, nemojte upotrebljavati tu zaporku za druge aplikacije i web-lokacije.</translation>
<translation id="1263231323834454256">Popis za čitanje</translation>
<translation id="1264126396475825575">Izvješća o rušenju programa generirana <ph name="CRASH_TIME" /> (još nisu prenesena ili zanemarena)</translation>
<translation id="1270502636509132238">Način preuzimanja</translation>
<translation id="1285320974508926690">Nikad nemoj prevoditi ovu web-lokaciju</translation>
<translation id="1292701964462482250">"Softver na vašem računalu sprječava sigurno povezivanje Chromea s webom" (samo na Windows računalima)</translation>
<translation id="1294154142200295408">Varijacije naredbenog retka</translation>
<translation id="129553762522093515">Nedavno zatvoreno</translation>
<translation id="129863573139666797"><ph name="BEGIN_LINK" />Izbrišite kolačiće<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="1314614906530272393">Odabrana sesija ne postoji.</translation>
<translation id="1323433172918577554">Više</translation>
<translation id="132390688737681464">Spremi i popuni adrese</translation>
<translation id="1333989956347591814">Vaše aktivnosti <ph name="BEGIN_EMPHASIS" />i dalje mogu biti vidljive<ph name="END_EMPHASIS" />:
<ph name="BEGIN_LIST" />
<ph name="LIST_ITEM" />web-lokacijama koje posjećujete
<ph name="LIST_ITEM" />vašem poslodavcu ili školi
<ph name="LIST_ITEM" />vašem davatelju internetskih usluga.
<ph name="END_LIST" /></translation>
<translation id="1339601241726513588">Domena upisa:</translation>
<translation id="1340482604681802745">Adresa preuzimanja</translation>
<translation id="1348198688976932919">Sljedeća web-lokacija sadrži opasne aplikacije</translation>
<translation id="1348779747280417563">Potvrda imena</translation>
<translation id="1374468813861204354">prijedlozi</translation>
<translation id="1375198122581997741">O verziji</translation>
<translation id="1376836354785490390">Manje</translation>
<translation id="1377321085342047638">Broj kartice</translation>
<translation id="139305205187523129">Host <ph name="HOST_NAME" /> nije poslao nikakve podatke.</translation>
<translation id="1407135791313364759">Otvori sve</translation>
<translation id="1413809658975081374">Pogreška privatnosti</translation>
<translation id="14171126816530869">Identitet za <ph name="ORGANIZATION" />na <ph name="LOCALITY" /> ovjerio je <ph name="ISSUER" />.</translation>
<translation id="1426410128494586442">Da</translation>
<translation id="1430915738399379752">Ispis</translation>
<translation id="1484290072879560759">Odaberite adresu za dostavu</translation>
<translation id="1501859676467574491">Prikaži kartice s Google računa</translation>
<translation id="1506687042165942984">Prikaži spremljenu kopiju te stranice (tj., onu za koju se zna da je zastarjela).</translation>
<translation id="1507202001669085618">&lt;p&gt;Ta će se pogreška prikazati ako upotrebljavate Wi-Fi portal na koji se morate prijaviti da biste se povezali s internetom.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Da biste ispravili tu pogrešku, kliknite &lt;strong&gt;Poveži se&lt;/strong&gt; na stranici koju pokušavate otvoriti.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="1517433312004943670">Telefonski je broj obavezan</translation>
<translation id="1517500485252541695">Prihvaćene kreditne i debitne kartice</translation>
<translation id="1519264250979466059">Datum međuverzije</translation>
<translation id="1521655867290435174">Google tablice</translation>
<translation id="1527263332363067270">Čekanje na uspostavu veze…</translation>
<translation id="1532118530259321453">Na ovoj se stranici navodi sljedeće</translation>
<translation id="153384715582417236">To je zasad sve</translation>
<translation id="154408704832528245">Odaberite adresu za isporuku</translation>
<translation id="1549470594296187301">Za upotrebu te značajke mora biti omogućen JavaScript.</translation>
<translation id="1555130319947370107">Plava</translation>
<translation id="1559528461873125649">Nema takve datoteke ili direktorija</translation>
<translation id="1559572115229829303">&lt;p&gt;Sigurna veza s domenom <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="DOMAIN" /><ph name="END_BOLD" /> ne može se uspostaviti jer datum i vrijeme na uređaju (<ph name="DATE_AND_TIME" />) nisu točni.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Prilagodite datum i vrijeme putem odjeljka &lt;strong&gt;Općenito&lt;/strong&gt; u aplikaciji &lt;strong&gt;Postavke&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="1581080074034554886">CVC</translation>
<translation id="1583429793053364125">Nešto nije u redu s prikazivanjem ove web-stranice.</translation>
<translation id="1592005682883173041">Pristup lokalnim podacima</translation>
<translation id="1594030484168838125">Odaberi</translation>
<translation id="161042844686301425">Cijan</translation>
<translation id="1620510694547887537">Fotoaparat</translation>
<translation id="1623104350909869708">Spriječi da ova stranica stvori dodatne dijaloške okvire</translation>
<translation id="1639239467298939599">Učitavanje</translation>
<translation id="1640180200866533862">Korisnička pravila</translation>
<translation id="1640244768702815859">Pokušajte <ph name="BEGIN_LINK" />otvoriti početnu stranicu web-lokacije<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1644574205037202324">Povijest</translation>
<translation id="1645368109819982629">Protokol nije podržan</translation>
<translation id="1655462015569774233">{1,plural, =1{Poslužitelj nije mogao dokazati da je to <ph name="DOMAIN" /> jer je sigurnosni certifikat istekao jučer. Razlog može biti pogrešna konfiguracija ili napad na vašu vezu. Sat vašeg računala trenutačno je postavljen na <ph name="CURRENT_DATE" />. Je li to u redu? Ako nije, ispravite vrijeme na satu sustava, a zatim osvježite ovu stranicu.}one{Poslužitelj nije mogao dokazati da je to <ph name="DOMAIN" /> jer je sigurnosni certifikat istekao prije # dan. Razlog može biti pogrešna konfiguracija ili napad na vašu vezu. Sat vašeg računala trenutačno je postavljen na <ph name="CURRENT_DATE" />. Je li to u redu? Ako nije, ispravite vrijeme na satu sustava, a zatim osvježite ovu stranicu.}few{Poslužitelj nije mogao dokazati da je to <ph name="DOMAIN" /> jer je sigurnosni certifikat istekao prije # dana. Razlog može biti pogrešna konfiguracija ili napad na vašu vezu. Sat vašeg računala trenutačno je postavljen na <ph name="CURRENT_DATE" />. Je li to u redu? Ako nije, ispravite vrijeme na satu sustava, a zatim osvježite ovu stranicu.}other{Poslužitelj nije mogao dokazati da je to <ph name="DOMAIN" /> jer je sigurnosni certifikat istekao prije # dana. Razlog može biti pogrešna konfiguracija ili napad na vašu vezu. Sat vašeg računala trenutačno je postavljen na <ph name="CURRENT_DATE" />. Je li to u redu? Ako nije, ispravite vrijeme na satu sustava, a zatim osvježite ovu stranicu.}}</translation>
<translation id="1656489000284462475">Preuzimanje</translation>
<translation id="1662550410081243962">Spremi i popuni načine plaćanja</translation>
<translation id="1663943134801823270">Kartice i adrese dolaze iz Chromea. Njima možete upravljati u <ph name="BEGIN_LINK" />Postavkama<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1676269943528358898"><ph name="SITE" /> obično upotrebljava enkripciju radi zaštite vaših podataka. Prilikom ovog pokušaja povezivanja Google Chromea s web-lokacijom <ph name="SITE" /> ta je web-lokacija vratila neuobičajene i netočne vjerodajnice. To može značiti da se neki napadač pokušava predstaviti kao <ph name="SITE" /> ili je zaslon za prijavu na Wi-Fi prekinuo vezu. Vaši su podaci još uvijek sigurni jer je Google Chrome zaustavio povezivanje prije razmjene podataka.</translation>
<translation id="168841957122794586">Certifikat poslužitelja sadrži slab kriptografski ključ!</translation>
<translation id="1697532407822776718">Potpuno ste spremni!</translation>
<translation id="1706954506755087368">{1,plural, =1{Poslužitelj nije mogao dokazati da je to <ph name="DOMAIN" /> jer je sigurnosni certifikat navodno izdan sutra. Razlog može biti pogrešna konfiguracija ili napad na vašu vezu.}one{Poslužitelj nije mogao dokazati da je to <ph name="DOMAIN" /> jer je sigurnosni certifikat navodno izdan # dan u budućnosti. Razlog može biti pogrešna konfiguracija ili napad na vašu vezu.}few{Poslužitelj nije mogao dokazati da je to <ph name="DOMAIN" /> jer je sigurnosni certifikat navodno izdan # dana u budućnosti. Razlog može biti pogrešna konfiguracija ili napad na vašu vezu.}other{Poslužitelj nije mogao dokazati da je to <ph name="DOMAIN" /> jer je sigurnosni certifikat navodno izdan # dana u budućnosti. Razlog može biti pogrešna konfiguracija ili napad na vašu vezu.}}</translation>
<translation id="1710259589646384581">OS</translation>
<translation id="1721312023322545264"><ph name="NAME" /> mora dopustiti da posjetiš tu web-lokaciju</translation>
<translation id="1721424275792716183">* Polje je obavezno</translation>
<translation id="1727741090716970331">Dodajte važeći broj kartice</translation>
<translation id="1728677426644403582">Gledate izvor web-stranice</translation>
<translation id="173080396488393970">Ova vrsta kartice nije podržana</translation>
<translation id="1734864079702812349">Amex</translation>
<translation id="1734878702283171397">Pokušajte kontaktirati administratora sustava.</translation>
<translation id="1740951997222943430">Unesite važeći mjesec isteka</translation>
<translation id="1743520634839655729">Da biste sljedeći put platili brže, spremite karticu, ime i adresu za naplatu na svoj Google račun i ovaj uređaj.</translation>
<translation id="17513872634828108">Otvorene kartice</translation>
<translation id="1753706481035618306">Broj stranice</translation>
<translation id="1763864636252898013">Poslužitelj nije mogao dokazati da je <ph name="DOMAIN" />; operativni sustav vašeg uređaja smatra da njegov sigurnosni certifikat nije pouzdan. To može biti uzrokovano pogrešnom konfiguracijom ili napadom na vašu vezu.</translation>
<translation id="1768211456781949159"><ph name="BEGIN_LINK" />Pokušajte pokrenuti Mrežnu dijagnostiku sustava Windows<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1783075131180517613">Ažurirajte zaporku za sinkronizaciju.</translation>
<translation id="1787142507584202372">Ovdje se prikazuju vaše otvorene kartice</translation>
<translation id="1791429645902722292">Google Smart Lock</translation>
<translation id="1803264062614276815">Ime vlasnika kartice</translation>
<translation id="1821930232296380041">Nevažeći zahtjev ili parametri zahtjeva</translation>
<translation id="1826516787628120939">Provjera</translation>
<translation id="1834321415901700177">Ova web-lokacija sadrži štetne programe</translation>
<translation id="1839551713262164453">Potvrđivanje vrijednosti pravila nije uspjelo zbog pogrešaka</translation>
<translation id="1842969606798536927">Plaćanje</translation>
<translation id="1871208020102129563">Proxy poslužitelj postavljen je na upotrebu fiksnih proxy poslužitelja, a ne URL .pac skripte.</translation>
<translation id="1871284979644508959">Obavezno polje</translation>
<translation id="1874765382782611674">Prihvaćene debitne kartice</translation>
<translation id="1875512691959384712">Google obrasci</translation>
<translation id="187918866476621466">Otvori polazne stranice</translation>
<translation id="1883255238294161206">Sažmi popis</translation>
<translation id="1898423065542865115">Filtriranje</translation>
<translation id="1916770123977586577">Ponovo učitajte stranicu da bi se ažurirane postavke primijenile na ovu web-lokaciju</translation>
<translation id="1919345977826869612">Oglasi</translation>
<translation id="1919367280705858090">Pomoć za konkretne poruke pogreške</translation>
<translation id="192020519938775529">{COUNT,plural, =0{Nijedna}=1{1 web-lokacija}one{# web-lokacija}few{# web-lokacije}other{# web-lokacija}}</translation>
<translation id="1927235823738766038">Prihvaćene kreditne i debitne kartice</translation>
<translation id="194030505837763158">Posjetite <ph name="LINK" /></translation>
<translation id="1945968466830820669">Mogli biste izgubiti pristup računu svoje organizacije ili bi netko mogao ukrasti vaš identitet. Chromium preporučuje da odmah promijenite zaporku.</translation>
<translation id="1948773908305951926">Prihvaćene pretplatne kartice</translation>
<translation id="1962204205936693436">Oznake s domene <ph name="DOMAIN" /></translation>
<translation id="1973335181906896915">Pogreška postavljanja u seriju</translation>
<translation id="1974060860693918893">Napredno</translation>
<translation id="1978555033938440688">Verzija opreme</translation>
<translation id="1981206234434200693">Izbrišite Chromeove podatke o povijesti pregledavanja</translation>
<translation id="2001146170449793414">{COUNT,plural, =1{i još 1}one{i još #}few{i još #}other{i još #}}</translation>
<translation id="2003709556000175978">Poništite zaporku odmah</translation>
<translation id="2025186561304664664">Proxy je postavljen na automatsko konfiguriranje.</translation>
<translation id="2030481566774242610">Jeste li mislili <ph name="LINK" />?</translation>
<translation id="2032962459168915086"><ph name="BEGIN_LINK" />provjerite proxy i vatrozid<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2053553514270667976">ZIP kôd</translation>
<translation id="2064691555167957331">{COUNT,plural, =1{1 prijedlog}one{# prijedlog}few{# prijedloga}other{# prijedloga}}</translation>
<translation id="2068663545051464999">Preneseno je izvješće o padu programa s ID-jem <ph name="CRASH_ID" /> (lokalni kontekst: <ph name="CRASH_LOCAL_ID" />)</translation>
<translation id="2079545284768500474">Poništi</translation>
<translation id="20817612488360358">Postavljena je upotreba sistemskih postavki proxy poslužitelja, ali također je određena izričita konfiguracija proxy poslužitelja.</translation>
<translation id="2082238445998314030"><ph name="RESULT_NUMBER" /> od <ph name="TOTAL_RESULTS" /> rezultata</translation>
<translation id="2091887806945687916">Zvuk</translation>
<translation id="2094505752054353250">Domena se ne podudara</translation>
<translation id="2096368010154057602">Departman</translation>
<translation id="2102134110707549001">Predloži snažnu zaporku…</translation>
<translation id="2108755909498034140">Ponovo pokrenite računalo</translation>
<translation id="2113977810652731515">Kartica</translation>
<translation id="2114841414352855701">Zanemareno jer je nadjačano pravilom <ph name="POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="213826338245044447">Mobilne oznake</translation>
<translation id="214556005048008348">Otkaži plaćanje</translation>
<translation id="2147827593068025794">Sinkronizacija u pozadini</translation>
<translation id="2148613324460538318">Dodaj karticu</translation>
<translation id="2154054054215849342">Sinkronizacija nije dostupna za vašu domenu</translation>
<translation id="2154484045852737596">Uredite karticu</translation>
<translation id="2166049586286450108">Potpuni administratorski pristup</translation>
<translation id="2166378884831602661">Web-lokacija ne može pružiti sigurnu vezu</translation>
<translation id="2181821976797666341">Pravila</translation>
<translation id="2183608646556468874">Telefonski broj</translation>
<translation id="2184405333245229118">{COUNT,plural, =1{1 adresa}one{# adresa}few{# adrese}other{# adresa}}</translation>
<translation id="2187317261103489799">Otkrij (zadano)</translation>
<translation id="2202020181578195191">Unesite važeću godinu isteka</translation>
<translation id="2212735316055980242">Pravilo nije pronađeno</translation>
<translation id="2213606439339815911">Dohvaćanje unosa...</translation>
<translation id="2218879909401188352">Napadači koji su trenutačno na web-lokaciji <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> mogli bi instalirati opasne aplikacije koje će oštetiti uređaj, dodati skrivene troškove na račun za mobilne usluge ili ukrasti vaše osobne podatke. <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Saznajte više<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="2224337661447660594">Nema interneta</translation>
<translation id="2230458221926704099">Riješite problem s povezivanjem pomoću <ph name="BEGIN_LINK" />dijagnostičke aplikacije<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2239100178324503013">Pošalji sad</translation>
<translation id="225207911366869382">Ta je vrijednost obustavljena za to pravilo.</translation>
<translation id="2262243747453050782">HTTP pogreška</translation>
<translation id="2263079731045660823">Ažurirajte podatke za automatsko popunjavanje kreditne kartice u postavkama Chromea</translation>
<translation id="2270484714375784793">Telefonski broj</translation>
<translation id="2283340219607151381">Spremi i popuni adrese</translation>
<translation id="2292556288342944218">Internetski je pristup blokiran</translation>
<translation id="2316887270356262533">Oslobodit će se manje od 1 MB. Neke bi se web-lokacije pri sljedećem otvaranju mogle sporije učitavati.</translation>
<translation id="2317259163369394535"><ph name="DOMAIN" /> zahtijeva korisničko ime i zaporku.</translation>
<translation id="2317583587496011522">Prihvaćaju se debitne kartice.</translation>
<translation id="2330137317877982892"><ph name="CREDIT_CARD" />, istječe <ph name="EXPIRATION_DATE_ABBR" /></translation>
<translation id="2337852623177822836">Postavkom upravlja administrator</translation>
<translation id="2354001756790975382">Druge oznake</translation>
<translation id="2354430244986887761">Google sigurno pregledavanje nedavno je <ph name="BEGIN_LINK" />pronašlo štetne aplikacije<ph name="END_LINK" /> na web-lokaciji <ph name="SITE" />.</translation>
<translation id="2355395290879513365">Napadači možda mogu vidjeti slike koje gledate na ovoj web-lokaciji i izmijeniti ih kako bi vas prevarili.</translation>
<translation id="2356070529366658676">Upitaj</translation>
<translation id="2359629602545592467">Veći broj</translation>
<translation id="2359808026110333948">Nastavi</translation>
<translation id="2360873523816792727">Da biste upotrebljavali kartice na svim uređajima, uključite sinkronizaciju.</translation>
<translation id="2365563543831475020">Izvješće o rušenju programa generirano <ph name="CRASH_TIME" /> još nije preneseno</translation>
<translation id="2367567093518048410">Razina</translation>
<translation id="2378238891085281592">Sada ste u privatnom načinu</translation>
<translation id="2384307209577226199">Zadano pravilo organizacije</translation>
<translation id="2386255080630008482">Opozvan je certifikat poslužitelja.</translation>
<translation id="2392959068659972793">Prikaži pravila bez postavljenih vrijednosti</translation>
<translation id="239429038616798445">Taj način dostave nije dostupan. Pokušajte s drugim načinom.</translation>
<translation id="2396249848217231973">&amp;Poništi brisanje</translation>
<translation id="2413528052993050574">Poslužitelj nije mogao dokazati da je <ph name="DOMAIN" />; njegov sigurnosni certifikat možda je opozvan. To može biti uzrokovano pogrešnom konfiguracijom ili napadom na vašu vezu.</translation>
<translation id="2463193859425327265">Promijeni početnu stranicu</translation>
<translation id="2463739503403862330">Ispuni</translation>
<translation id="2465655957518002998">Odaberite način isporuke</translation>
<translation id="2467694685043708798"><ph name="BEGIN_LINK" />pokrenuti Mrežnu dijagnostiku<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2473195200299095979">Prevedi ovu stranicu</translation>
<translation id="2479410451996844060">Nevažeći URL pretraživanja.</translation>
<translation id="2482878487686419369">Obavijesti</translation>
<translation id="248348093745724435">Pravila uređaja</translation>
<translation id="2491120439723279231">Certifikat poslužitelja sadrži pogreške.</translation>
<translation id="2495083838625180221">Raščlanjivanje JSON datoteka</translation>
<translation id="2495093607237746763">Ako je potvrđen taj okvir, Chromium će pohraniti kopiju vaše kartice na uređaj radi bržeg ispunjavanja obrazaca.</translation>
<translation id="2498091847651709837">Skeniraj novu karticu</translation>
<translation id="2501278716633472235">Natrag</translation>
<translation id="2503184589641749290">Prihvaćene debitne i pretplatne kartice</translation>
<translation id="2515629240566999685">provjerite jačinu signala na svom području</translation>
<translation id="2523886232349826891">Sprema se samo na ovom uređaju</translation>
<translation id="2524461107774643265">Dodajte još podataka</translation>
<translation id="2536110899380797252">Dodaj adresu</translation>
<translation id="2539524384386349900">Otkrij</translation>
<translation id="255002559098805027">Host <ph name="HOST_NAME" /> poslao je nevažeći odgovor.</translation>
<translation id="2556876185419854533">&amp;Poništi uređivanje</translation>
<translation id="2586657967955657006">Međuspremnik</translation>
<translation id="2587730715158995865">Izdavač: <ph name="ARTICLE_PUBLISHER" />. Pročitajte ovaj članak i još <ph name="OTHER_ARTICLE_COUNT" />.</translation>
<translation id="2587841377698384444">ID API-ja direktorija:</translation>
<translation id="2597378329261239068">Ovaj je dokument zaštićen zaporkom. Unesite zaporku.</translation>
<translation id="2609632851001447353">Varijacije</translation>
<translation id="2625385379895617796">Sat ide unaprijed</translation>
<translation id="2634124572758952069">IP adresa poslužitelja hosta <ph name="HOST_NAME" /> nije pronađena.</translation>
<translation id="2639739919103226564">Status:</translation>
<translation id="2649204054376361687"><ph name="CITY" />, <ph name="COUNTRY" /></translation>
<translation id="2650446666397867134">Pristup datoteci nije dopušten</translation>
<translation id="2653659639078652383">Pošalji</translation>
<translation id="2666117266261740852">Zatvorite ostale kartice ili aplikacije</translation>
<translation id="267371737713284912">pritisnite <ph name="MODIFIER_KEY_DESCRIPTION" /> za poništavanje</translation>
<translation id="2674170444375937751">Jeste li sigurni da te stranice želite izbrisati iz Vaše povijesti?</translation>
<translation id="2677748264148917807">Napusti</translation>
<translation id="2699302886720511147">Prihvaćene kartice</translation>
<translation id="2702801445560668637">Popis za čitanje</translation>
<translation id="2704283930420550640">Vrijednost ne odgovara formatu.</translation>
<translation id="2705137772291741111">Spremljena (predmemorirana) kopija web-lokacije nije čitljiva.</translation>
<translation id="2709516037105925701">Automatsko popunjavanje</translation>
<translation id="2712173769900027643">Traži dopuštenje</translation>
<translation id="2713444072780614174">Bijela</translation>
<translation id="2720342946869265578">U blizini</translation>
<translation id="2721148159707890343">Zahtjev je uspio</translation>
<translation id="2728127805433021124">Certifikat poslužitelja potpisan je slabim algoritmom potpisa.</translation>
<translation id="2730326759066348565"><ph name="BEGIN_LINK" />pokrenuti Dijagnostiku povezivosti<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2738330467931008676">Odaberite adresu preuzimanja</translation>
<translation id="2740531572673183784">U redu</translation>
<translation id="2742870351467570537">Ukloni odabrane stavke</translation>
<translation id="277133753123645258">Način dostave</translation>
<translation id="277499241957683684">Zapis uređaja nije prisutan</translation>
<translation id="2781030394888168909">Izvezi za MacOS</translation>
<translation id="2781692009645368755">Google Pay</translation>
<translation id="2784949926578158345">Veza je ponovo uspostavljena.</translation>
<translation id="2788784517760473862">Prihvaćene kreditne kartice</translation>
<translation id="2794233252405721443">Web-lokacija blokirana</translation>
<translation id="2799020568854403057">Sljedeća web-lokacija sadrži štetne aplikacije</translation>
<translation id="2799223571221894425">Pokreni ponovo</translation>
<translation id="2803306138276472711">Google sigurno pregledavanje nedavno je <ph name="BEGIN_LINK" />otkrilo zlonamjerni softver<ph name="END_LINK" /> na <ph name="SITE" />. Web-lokacije koje su inače sigurne ponekad mogu biti zaražene zlonamjernim softverom.</translation>
<translation id="2824775600643448204">Adresna traka i traka za pretraživanje</translation>
<translation id="2826760142808435982">Veza je kriptirana i autentificirana šifrom <ph name="CIPHER" />, a <ph name="KX" /> služi za mehanizam razmjene ključeva.</translation>
<translation id="2835170189407361413">Obriši obrazac</translation>
<translation id="2847118875340931228">Otvori anonimni prozor</translation>
<translation id="2851634818064021665">Potrebno ti je dopuštenje za posjet toj web-lokaciji</translation>
<translation id="2856444702002559011">Napadači možda pokušavaju ukrasti vaše podatke s web-lokacije <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> (na primjer zaporke, poruke ili brojeve kreditnih kartica). <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Saznajte više<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="2881276955470682203">Želite li spremiti karticu?</translation>
<translation id="2903493209154104877">Adrese</translation>
<translation id="2909946352844186028">Otkrivena je promjena mreže.</translation>
<translation id="2916038427272391327">Zatvorite ostale programe</translation>
<translation id="2922350208395188000">Certifikat poslužitelja nije moguće provjeriti.</translation>
<translation id="2925673989565098301">Način dostave</translation>
<translation id="2928905813689894207">Adresa za naplatu</translation>
<translation id="2929525460561903222">{SHIPPING_ADDRESS,plural, =0{<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" />}=1{<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" /> i još <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_ADDRESSES" />}one{<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" /> i još <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_ADDRESSES" />}few{<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" /> i još <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_ADDRESSES" />}other{<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" /> i još <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_ADDRESSES" />}}</translation>
<translation id="2941952326391522266">Poslužitelj nije mogao dokazati da je <ph name="DOMAIN" />; njegov je sigurnosni certifikat s domene <ph name="DOMAIN2" />. To može biti uzrokovano pogrešnom konfiguracijom ili napadom na vašu vezu.</translation>
<translation id="2948083400971632585">Možete onemogućiti sve proxyje konfigurirane za vezu sa stranice postavki.</translation>
<translation id="2955913368246107853">Zatvori traku za traženje</translation>
<translation id="2969319727213777354">Za uspostavu sigurne veze sat mora biti točno postavljen jer certifikati pomoću kojih se web-lokacije međusobno identificiraju vrijede samo određeno vrijeme. Budući da vaš sat nije točan, Chrome ne može potvrditi te certifikate.</translation>
<translation id="2972581237482394796">&amp;Vrati poništeno</translation>
<translation id="2977665033722899841"><ph name="ROW_NAME" />, trenutačno odabrano. <ph name="ROW_CONTENT" /></translation>
<translation id="2982481275546140226">Izbriši podatke</translation>
<translation id="2985306909656435243">Ako je to omogućeno, Chromium će pohraniti kopiju vaše kartice na uređaj radi bržeg ispunjavanja obrazaca.</translation>
<translation id="2985398929374701810">Unesite važeću adresu</translation>
<translation id="2986368408720340940">Taj način preuzimanja nije dostupan. Pokušajte s nekim drugim načinom.</translation>
<translation id="2991174974383378012">Dijeljenje s web-lokacijama</translation>
<translation id="2991571918955627853">Trenutačno ne možete otvoriti <ph name="SITE" /> jer web-lokacija upotrebljava HSTS. Mrežne pogreške i napadi obično su privremeni, tako da će stranica kasnije vjerojatno funkcionirati.</translation>
<translation id="3005723025932146533">Prikaži spremljenu kopiju</translation>
<translation id="3008447029300691911">Unesite CVC za karticu <ph name="CREDIT_CARD" />. Nakon što ih potvrdite, podaci o kartici dijelit će se s ovom web-lokacijom.</translation>
<translation id="3010559122411665027">Unos popisa "<ph name="ENTRY_INDEX" />": <ph name="ERROR" /></translation>
<translation id="301521992641321250">Automatski blokirano</translation>
<translation id="3024663005179499861">Pogrešna vrsta pravila</translation>
<translation id="3037605927509011580">O, ne!</translation>
<translation id="3041612393474885105">Podaci o certifikatu</translation>
<translation id="3064966200440839136">Napuštate anonimni način rada da biste platili putem vanjske aplikacije. Želite li nastaviti?</translation>
<translation id="3083099961703215236">{COUNT,plural, =0{Nijedna}=1{1 zaporka}one{# zaporka}few{# zaporke}other{# zaporki}}</translation>
<translation id="3096100844101284527">Dodajte adresu preuzimanja</translation>
<translation id="3105172416063519923">ID uređaja:</translation>
<translation id="3109728660330352905">Nemate ovlaštenje za prikaz te stranice.</translation>
<translation id="3120730422813725195">Elo</translation>
<translation id="31207688938192855"><ph name="BEGIN_LINK" />Pokušajte pokrenuti Dijagnostiku povezivosti<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="3137507986424712703">{COUNT,plural, =0{Nijedan}=1{podaci o prijavi za jedan račun}one{podaci o prijavi za # račun}few{podaci o prijavi za # računa}other{podaci o prijavi za # računa}}</translation>
<translation id="3145945101586104090">Dekodiranje odgovora nije uspjelo</translation>
<translation id="3150653042067488994">Privremena pogreška poslužitelja</translation>
<translation id="3154506275960390542">Ova stranica sadrži obrazac koji se možda neće poslati na siguran način. Podaci koje šaljete mogu biti vidljivi drugima tijekom prijenosa ili bi ih mogao izmijeniti napadač prije nego što ih primi poslužitelj.</translation>
<translation id="3157931365184549694">Vrati</translation>
<translation id="3162559335345991374">Za Wi-Fi koji upotrebljavate možda ćete morati posjetiti stranicu za prijavu.</translation>
<translation id="3167968892399408617">Stranice koje pregledavate na anonimnim karticama ne zadržavaju se u povijesti preglednika, pohrani kolačića ili povijesti pretraživanja nakon što zatvorite sve anonimne kartice, ali će se zadržati sve datoteke koje preuzmete ili oznake koje napravite.</translation>
<translation id="3169472444629675720">Discover</translation>
<translation id="3174168572213147020">Otok</translation>
<translation id="3176929007561373547">Provjerite postavke proxyja ili se obratite mrežnom administratoru da
biste provjerili je li proxy poslužitelj u funkciji. Ako mislite da ne
biste trebali upotrebljavati proxy poslužitelj:
<ph name="PLATFORM_TEXT" /></translation>
<translation id="3195213714973468956"><ph name="PRINTER_NAME" /> na poslužitelju <ph name="SERVER_NAME" /></translation>
<translation id="320323717674993345">Otkaži plaćanje</translation>
<translation id="3207960819495026254">Označeno</translation>
<translation id="3209375525920864198">Unesite važeći naziv sesije.</translation>
<translation id="3225919329040284222">Poslužitelj je pokazao certifikat koji ne odgovara ugrađenim očekivanjima. Ta su očekivanja uključena za određene web-lokacije s visokim stupnjem sigurnosti radi vaše zaštite.</translation>
<translation id="3226128629678568754">Pritisnite gumb za ponovno učitavanje da biste ponovo poslali podatke koji su potrebni za učitavanje stranice.</translation>
<translation id="3227137524299004712">Mikrofon</translation>
<translation id="3228969707346345236">Prijevod nije uspio jer stranica već je na jeziku: <ph name="LANGUAGE" />.</translation>
<translation id="323107829343500871">Unesite CVC za karticu <ph name="CREDIT_CARD" /></translation>
<translation id="3234666976984236645">Uvijek otkrivaj važan sadržaj na ovoj web-lokaciji</translation>
<translation id="3254409185687681395">Označi ovu stranicu</translation>
<translation id="3270847123878663523">&amp;Poništi promjenu rasporeda</translation>
<translation id="3282497668470633863">Dodajte ime na kartici</translation>
<translation id="3287510313208355388">Preuzmi online</translation>
<translation id="3293642807462928945">Saznajte više o pravilu <ph name="POLICY_NAME" /></translation>
<translation id="3303855915957856445">Nisu pronađeni rezultati pretraživanja</translation>
<translation id="3305707030755673451">Vaši su podaci šifrirani vašom šifrom za sinkronizaciju <ph name="TIME" />. Unesite je da biste pokrenuli sinkronizaciju.</translation>
<translation id="3320021301628644560">Dodajte adresu za naplatu</translation>
<translation id="3338095232262050444">Sigurno</translation>
<translation id="3345135638360864351">Slanje zahtjeva za pristup ovoj web-lokaciji korisniku <ph name="NAME" /> nije uspjelo. Pokušaj ponovo.</translation>
<translation id="3355823806454867987">Promijeni proxy postavke...</translation>
<translation id="3361596688432910856">Chrome <ph name="BEGIN_EMPHASIS" />neće spremati<ph name="END_EMPHASIS" /> sljedeće informacije:
<ph name="BEGIN_LIST" />
<ph name="LIST_ITEM" />vašu povijest pregledavanja
<ph name="LIST_ITEM" />kolačiće i podatke o web-lokacijama
<ph name="LIST_ITEM" />informacije koje unesete u obrasce.
<ph name="END_LIST" /></translation>
<translation id="3366477098757335611">Prikaži kartice</translation>
<translation id="3369192424181595722">Pogreška sata</translation>
<translation id="337363190475750230">Dodjela je uklonjena</translation>
<translation id="3377188786107721145">Pogreška pri analizi pravila</translation>
<translation id="3380365263193509176">Nepoznata pogreška</translation>
<translation id="3380864720620200369">ID klijenta:</translation>
<translation id="3387261909427947069">Načini plaćanja</translation>
<translation id="3391030046425686457">Adresa za dostavu</translation>
<translation id="3395827396354264108">Način preuzimanja</translation>
<translation id="3399952811970034796">Adresa za dostavu</translation>
<translation id="3422248202833853650">Pokušajte zatvoriti ostale programe da biste oslobodili memoriju.</translation>
<translation id="3422472998109090673">Host <ph name="HOST_NAME" /> trenutačno nije dostupan.</translation>
<translation id="3427092606871434483">Dopusti (zadano)</translation>
<translation id="3427342743765426898">&amp;Ponovi uređivanje</translation>
<translation id="342781501876943858">Chromium preporučuje poništavanje zaporke ako ste je upotrebljavali za druge web-lokacije.</translation>
<translation id="3431636764301398940">Spremi tu karticu na ovaj uređaj</translation>
<translation id="3447661539832366887">Vlasnik tog uređaja isključio je igru s dinosaurima.</translation>
<translation id="3447884698081792621">Prikaz certifikata (izdavač: <ph name="ISSUER" />)</translation>
<translation id="3452404311384756672">Dohvati interval:</translation>
<translation id="3462200631372590220">Sakrij napredno</translation>
<translation id="3467763166455606212">Potrebno je unijeti ime nositelja kartice</translation>
<translation id="3479539252931486093">Niste to očekivali? <ph name="BEGIN_LINK" />Javite nam<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="3479552764303398839">Ne sada</translation>
<translation id="3484560055331845446">Mogli biste izgubiti pristup svojem Google računu. Chrome preporučuje da odmah promijenite zaporku. Morat ćete se prijaviti.</translation>
<translation id="3495081129428749620">Traži na stranici
<ph name="PAGE_TITLE" /></translation>
<translation id="3498215018399854026">Nismo uspjeli stupiti u kontakt s tvojim roditeljem. Pokušaj ponovo.</translation>
<translation id="3528171143076753409">Certifikat poslužitelja nije pouzdan.</translation>
<translation id="3530944546672790857">{COUNT,plural, =0{Najmanje 1 stavka na sinkroniziranim uređajima}=1{1 stavka (i više njih na sinkroniziranim uređajima)}one{# stavka (i više njih na sinkroniziranim uređajima)}few{# stavke (i više njih na sinkroniziranim uređajima)}other{# stavki (i više njih na sinkroniziranim uređajima)}}</translation>
<translation id="3539171420378717834">Zadrži kopiju te kartice na uređaju</translation>
<translation id="3556433843310711081">Voditelj je može deblokirati</translation>
<translation id="3566021033012934673">Vaša veza nije privatna</translation>
<translation id="3574305903863751447"><ph name="CITY" />, <ph name="STATE" /> <ph name="COUNTRY" /></translation>
<translation id="3576616784287504635">Na ugrađenoj stranici na web-lokaciji <ph name="SITE" /> navodi se sljedeće</translation>
<translation id="3581089476000296252">Chrome će vas obavijestiti kada je stranica spremna. &lt;a&gt;Otkaži&lt;/a&gt;</translation>
<translation id="358285529439630156">Prihvaćaju se kreditne i pretplatne kartice.</translation>
<translation id="3582930987043644930">Dodajte ime</translation>
<translation id="3583757800736429874">&amp;Ponovi premještanje</translation>
<translation id="3586931643579894722">Sakrij detalje</translation>
<translation id="3600246354004376029"><ph name="TITLE" />, <ph name="DOMAIN" />, <ph name="TIME" /></translation>
<translation id="3615877443314183785">Unesite važeći datum isteka</translation>
<translation id="36224234498066874">Obriši podatke o pregledavanju...</translation>
<translation id="362276910939193118">Pokaži cijelu povijest</translation>
<translation id="3623476034248543066">Prikaži vrijednost</translation>
<translation id="3630155396527302611">Ako je već navedena kao program koji smije pristupiti mreži, pokušajte je ukloniti s popisa pa je ponovo dodati.</translation>
<translation id="3650584904733503804">Valjanost je uspješna</translation>
<translation id="3655670868607891010">Ako se to često prikazuje, pokušajte <ph name="HELP_LINK" />.</translation>
<translation id="3658742229777143148">Izmjena</translation>
<translation id="366077651725703012">Ažuriraj kreditnu karticu</translation>
<translation id="3676592649209844519">ID uređaja:</translation>
<translation id="3678029195006412963">Zahtjev nije bilo moguće potpisati</translation>
<translation id="3678529606614285348">Otvorite stranicu u novom anonimnom prozoru (Ctrl – Shift – N)</translation>
<translation id="3679803492151881375">Izvješće o rušenju programa generirano u <ph name="CRASH_TIME" />, preneseno u <ph name="UPLOAD_TIME" /></translation>
<translation id="3681007416295224113">Podaci o certifikatu</translation>
<translation id="3704162925118123524">Mreža koju upotrebljavate može zahtijevati posjet stranici za prijavu.</translation>
<translation id="3704609568417268905"><ph name="TIME" /> <ph name="BOOKMARKED" /> <ph name="TITLE" /> <ph name="DOMAIN" /></translation>
<translation id="370665806235115550">Učitavanje...</translation>
<translation id="3712624925041724820">Licence su potrošene</translation>
<translation id="3714780639079136834">uključite mobilne podatke ili Wi-Fi</translation>
<translation id="3715597595485130451">Povezivanje s Wi-Fi mrežom</translation>
<translation id="3717027428350673159"><ph name="BEGIN_LINK" />provjerite proxy, vatrozid i konfiguraciju DNS-a<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="372429172604983730">Aplikacije koje mogu prouzročiti tu pogrešku uključuju antivirusni softver, softver vatrozida ili proxyja ili softver za filtriranje weba.</translation>
<translation id="3736520371357197498">Ako ste svjesni sigurnosnih rizika, možete <ph name="BEGIN_LINK" />posjetiti tu nesigurnu web-lokaciju<ph name="END_LINK" /> prije uklanjanja opasnih programa.</translation>
<translation id="3739623965217189342">Veza koju ste kopirali</translation>
<translation id="3744899669254331632">Trenutačno ne možete otvoriti <ph name="SITE" /> jer je web-lokacija poslala šifrirane vjerodajnice koje Chromium ne može obraditi. Mrežne pogreške i napadi obično su privremeni, tako da će stranica kasnije vjerojatno funkcionirati.</translation>
<translation id="3745099705178523657">Nakon što ih potvrdite, podaci o kartici s Google računa podijelit će se s ovom web-lokacijom.</translation>
<translation id="3748148204939282805">Napadači na web-lokaciji <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> mogu vas na prijevaru pokušati navesti da napravite nešto opasno kao što je instaliranje softvera ili otkrivanje osobnih podataka (npr. zaporki, telefonskih brojeva ili brojeva kreditnih kartica). <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Saznajte više<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="375403751935624634">Prijevod nije uspio zbog poslužiteljske pogreške.</translation>
<translation id="3759461132968374835">Nemate nedavnih izvješća o padu. Ovdje se neće prikazati padovi do kojih je došlo kada je izvješćivanje o padovima onemogućeno.</translation>
<translation id="3765032636089507299">Stranica Sigurno pregledavanje trenutačno je u izradi.</translation>
<translation id="3778403066972421603">Želite li spremiti ovu karticu na svoj Google račun i na ovaj uređaj?</translation>
<translation id="3783418713923659662">Mastercard</translation>
<translation id="3787705759683870569">Istječe <ph name="EXPIRATION_MONTH" />/<ph name="EXPIRATION_YEAR" /></translation>
<translation id="3807873520724684969">Blokiran je štetni sadržaj.</translation>
<translation id="3810973564298564668">Upravljaj</translation>
<translation id="382518646247711829">Ako upotrebljavate proxy poslužitelj...</translation>
<translation id="3828924085048779000">Prazne zaporke nisu dopuštene.</translation>
<translation id="385051799172605136">Natrag</translation>
<translation id="3858027520442213535">Ažuriraj datum i vrijeme</translation>
<translation id="3884278016824448484">Identifikator uređaja sukobljen je</translation>
<translation id="3885155851504623709">Župa</translation>
<translation id="3886446263141354045">Zahtjev za pristup toj web-lokaciji poslan je korisniku <ph name="NAME" /></translation>
<translation id="3890664840433101773">Dodajte e-adresu</translation>
<translation id="3901925938762663762">Kartica je istekla</translation>
<translation id="3909695131102177774"><ph name="LABEL" /> <ph name="ERROR" /></translation>
<translation id="3946209740501886391">Uvijek pitaj na ovoj web-lokaciji</translation>
<translation id="3949571496842715403">Poslužitelj nije mogao dokazati da je <ph name="DOMAIN" />; njegov sigurnosni certifikat ne navodi alternativne nazive predmeta. To može biti uzrokovano pogrešnom konfiguracijom ili napadom na vašu vezu.</translation>
<translation id="3949601375789751990">Ovdje se prikazuje vaša povijest pregledavanja</translation>
<translation id="3950820424414687140">Prijava</translation>
<translation id="3963721102035795474">Način čitača</translation>
<translation id="3963837677003247395">Želite li nastaviti ručno?</translation>
<translation id="3964661563329879394">{COUNT,plural, =0{Nijedna}=1{S 1 web-lokacije }one{S/sa # web-lokacije }few{S/sa # web-lokacije }other{S/sa # web-lokacija }}</translation>
<translation id="397105322502079400">Izračun u tijeku…</translation>
<translation id="3973234410852337861">Host <ph name="HOST_NAME" /> je blokiran</translation>
<translation id="3984550557525787191">Naziv sesije već postoji.</translation>
<translation id="3987940399970879459">Manje od 1 MB</translation>
<translation id="40103911065039147">{URL_count,plural, =1{1 web-stranica u blizini}one{# web-stranica u blizini}few{# web-stranice u blizini}other{# web-stranica u blizini}}</translation>
<translation id="4030383055268325496">&amp;Poništi dodavanje</translation>
<translation id="4058922952496707368">Stavka "<ph name="SUBKEY" />": <ph name="ERROR" /></translation>
<translation id="4067947977115446013">Dodajte važeću adresu</translation>
<translation id="4072486802667267160">Došlo je do pogreške pri obradi narudžbe. Pokušajte ponovo.</translation>
<translation id="4075732493274867456">Klijent i poslužitelj ne podržavaju uobičajenu verziju SSL protokola ili paket šifri.</translation>
<translation id="4079302484614802869">Konfiguracija proxy poslužitelja postavljena je za upotrebu URL-a .pac skripte, a ne fiksnih proxy poslužitelja.</translation>
<translation id="4098354747657067197">Pred vama je obmanjujuća web-lokacija</translation>
<translation id="4103249731201008433">Serijski broj uređaja nije važeći</translation>
<translation id="410351446219883937">Automatska reprodukcija</translation>
<translation id="4103763322291513355">Posjetite &lt;strong&gt;chrome://policy&lt;/strong&gt; da biste vidjeli popis nedopuštenih URL-ova i druga pravila koja je nametnuo vaš administrator sustava.</translation>
<translation id="4110652170750985508">Pregledajte uplatu</translation>
<translation id="4116663294526079822">Uvijek dopusti na ovoj web-lokaciji</translation>
<translation id="4117700440116928470">Opseg pravila nije podržan.</translation>
<translation id="4129401438321186435">{COUNT,plural, =1{1 druga stavka}one{# druga stavka}few{# druge stavke}other{# drugih stavki}}</translation>
<translation id="4130226655945681476">provjerite mrežne kabele, modem i usmjerivač</translation>
<translation id="413544239732274901">Saznajte više</translation>
<translation id="4148925816941278100">American Express</translation>
<translation id="4151403195736952345">Upotrijebi globalnu zadanu postavku (Otkrij)</translation>
<translation id="4165986682804962316">Postavke web-lokacije</translation>
<translation id="4171400957073367226">Potpis za potvrdu nije ispravan.</translation>
<translation id="4173827307318847180">{MORE_ITEMS,plural, =1{Još <ph name="ITEM_COUNT" /> stavka}one{Još <ph name="ITEM_COUNT" /> stavka}few{Još <ph name="ITEM_COUNT" /> stavke}other{Još <ph name="ITEM_COUNT" /> stavki}}</translation>
<translation id="4179515394835346607"><ph name="ROW_NAME" /> <ph name="ROW_CONTENT" /></translation>
<translation id="4196861286325780578">&amp;Ponovi premještanje</translation>
<translation id="4203896806696719780"><ph name="BEGIN_LINK" />provjerite vatrozid i konfiguraciju antivirusnog programa<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4220128509585149162">Padovi programa</translation>
<translation id="422022731706691852">Napadači na web-lokaciji <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> mogu vas pokušati navesti na instaliranje programa koji smanjuju kvalitetu pregledavanja interneta (na primjer, promjenom početne stranice ili prikazivanjem dodatnih oglasa na web-lokacijama koje posjetite). <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Saznajte više<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="4221630205957821124">&lt;h4&gt;1. korak: prijavite se na portal&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Na Wi-Fi mreže na mjestima kao što su kafići ili zračne luke trebate se prijaviti. Da biste vidjeli stranicu za prijavu, posjetite stranicu koja upotrebljava &lt;code&gt;http://&lt;/code&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;Otvorite bilo koju web-lokaciju koja započinje s &lt;code&gt;http://&lt;/code&gt;, na primjer &lt;a href="http://example.com" target="_blank"&gt;http://example.com&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Na stranici za prijavu koja će se otvoriti prijavite se da biste se povezali s internetom.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;h4&gt;2. korak: otvorite stranicu u anonimnom načinu (samo na računalima)&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Otvorite stranicu koju ste posjetili u anonimnom prozoru.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ako se ta stranica otvori, Chromeovo proširenje ne funkcionira pravilno. Da biste ispravili tu pogrešku, isključite proširenje.&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;3. korak: ažurirajte operativni sustav&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Ako uređaj nije ažuriran, ažurirajte ga.&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;4. korak: privremeno isključite antivirusni softver&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Ta će se pogreška pojaviti ako imate antivirusni softver za "zaštitu HTTPS-a" ili "pretraživanje HTTPS-a". Taj softver onemogućuje Chromeu da pruža zaštitu.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Da biste riješili taj problem, isključite antivirusni softver. Ako nakon isključivanja tog softvera stranica funkcionira, isključite taj softver kada upotrebljavate sigurne web-lokacije.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ne zaboravite ponovo uključiti antivirusni program kada završite.&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;5. korak: potražite dodatnu pomoć&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Ako i dalje vidite pogrešku, obratite se vlasniku web-lokacije.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="4226937834893929579"><ph name="BEGIN_LINK" />Pokušajte pokrenuti Mrežnu dijagnostiku<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="4235360514405112390">Važeći</translation>
<translation id="4250431568374086873">Veza s ovom web-lokacijom nije potpuno sigurna</translation>
<translation id="4250680216510889253">Ne</translation>
<translation id="425582637250725228">Unesene promjene ne mogu se spremiti.</translation>
<translation id="4258748452823770588">Potpis nije valjan</translation>
<translation id="4265872034478892965">Dopustio administrator</translation>
<translation id="4275830172053184480">Ponovo pokrenite svoj uređaj</translation>
<translation id="4277028893293644418">Poništi zaporku</translation>
<translation id="4280429058323657511">, istek <ph name="EXPIRATION_DATE_ABBR" /></translation>
<translation id="428639260510061158">{NUM_CARDS,plural, =1{Ova je kartica spremljena na vašem Google računu}one{Ove su kartice spremljene na vašem Google računu}few{Ove su kartice spremljene na vašem Google računu}other{Ove su kartice spremljene na vašem Google računu}}</translation>
<translation id="4305817255990598646">Prebaci</translation>
<translation id="4312866146174492540">Blokiraj (zadano)</translation>
<translation id="4325863107915753736">Članak nije pronađen</translation>
<translation id="4326324639298822553">Provjerite datum isteka, pa pokušajte ponovo</translation>
<translation id="4331708818696583467">Nije sigurno</translation>
<translation id="4340982228985273705">Za ovo računalo nije otkriveno da njime upravlja tvrtka, pa pravilo može samo automatski instalirati proširenja hostirana u Chrome web-trgovini. URL za ažuriranje Chrome web-trgovine je "<ph name="CWS_UPDATE_URL" />".</translation>
<translation id="4346197816712207223">Prihvaćene kreditne kartice</translation>
<translation id="4356973930735388585">Napadači na ovoj web-lokaciji mogu pokušati instalirati opasne programe na vaše računalo radi krađe ili brisanja vaših podataka (na primjer fotografija, zaporki, poruka i brojeva kreditnih kartica).</translation>
<translation id="4358461427845829800">Upravljajte načinima plaćanja...</translation>
<translation id="4372948949327679948">Očekivana vrijednost vrste <ph name="VALUE_TYPE" />.</translation>
<translation id="4377125064752653719">Pokušali ste doseći domenu <ph name="DOMAIN" />, ali certifikat koji je poslužitelj predstavio povučen je od strane izdavača. Prema tome nikako ne biste trebali vjerovati sigurnosnim certifikatima koje predstavlja poslužitelj. Možda komunicirate s napadačem.</translation>
<translation id="4378154925671717803">Telefon</translation>
<translation id="4406896451731180161">rezultati pretraživanja</translation>
<translation id="4408413947728134509">Kolačića: <ph name="NUM_COOKIES" /></translation>
<translation id="4415426530740016218">Adresa preuzimanja</translation>
<translation id="4424024547088906515">Poslužitelj nije mogao dokazati da je <ph name="DOMAIN" />; Chrome smatra da njegov sigurnosni certifikat nije pouzdan. To može biti uzrokovano pogrešnom konfiguracijom ili napadom na vašu vezu.</translation>
<translation id="4432688616882109544">Host <ph name="HOST_NAME" /> nije prihvatio vaš certifikat za prijavu ili certifikat nije poslan.</translation>
<translation id="4434045419905280838">Skočni prozori i preusmjeravanja</translation>
<translation id="443673843213245140">Upotreba proxy poslužitelja onemogućena je, ali određena je izričita konfiguracija proxy poslužitelja.</translation>
<translation id="445100540951337728">Prihvaćene debitne kartice</translation>
<translation id="4506176782989081258">Pogreška pri provjeri valjanosti: <ph name="VALIDATION_ERROR" />.</translation>
<translation id="4506599922270137252">kontaktirajte administratora sustava</translation>
<translation id="450710068430902550">Dijeljenje s administratorom</translation>
<translation id="4515275063822566619">Kartice i adrese dolaze iz Cromea i vašeg Google računa (<ph name="ACCOUNT_EMAIL" />). Njima možete upravljati u <ph name="BEGIN_LINK" />Postavkama<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="4522570452068850558">Detalji</translation>
<translation id="4524805452350978254">Upravljanje karticama</translation>
<translation id="4552089082226364758">Flash</translation>
<translation id="4558551763791394412">Pokušajte onemogućiti proširenja.</translation>
<translation id="457875822857220463">Dostava</translation>
<translation id="4582204425268416675">Uklonite karticu</translation>
<translation id="4587425331216688090">Želite li s Chromea ukloniti adresu?</translation>
<translation id="4592951414987517459">Vaša veza s domenom <ph name="DOMAIN" /> kriptirana je modernim kriptografskim paketom.</translation>
<translation id="4594403342090139922">&amp;Poništi brisanje</translation>
<translation id="4646534391647090355">Otvori odmah</translation>
<translation id="4668929960204016307">,</translation>
<translation id="467662567472608290">Poslužitelj nije mogao dokazati da je <ph name="DOMAIN" />; njegov sigurnosni certifikat sadrži pogreške. To može biti uzrokovano pogrešnom konfiguracijom ili napadom na vašu vezu.</translation>
<translation id="467809019005607715">Google prezentacije</translation>
<translation id="4690462567478992370">Prestani upotrebljavati nevažeći certifikat</translation>
<translation id="4701488924964507374"><ph name="SENTENCE1" /> <ph name="SENTENCE2" /></translation>
<translation id="4708268264240856090">Veza je prekinuta</translation>
<translation id="471880041731876836">Nemaš dopuštenje za posjet toj web-lokaciji</translation>
<translation id="4722547256916164131"><ph name="BEGIN_LINK" />pokrenuti Mrežnu dijagnostiku sustava Windows<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4726672564094551039">Ponovo učitaj pravila</translation>
<translation id="4728558894243024398">Platforma</translation>
<translation id="4736825316280949806">Ponovo pokrenite Chromium</translation>
<translation id="473775607612524610">Ažuriraj</translation>
<translation id="4738601419177586157">Prijedlog za pretraživanje <ph name="TEXT" /></translation>
<translation id="4742407542027196863">Upravljaj zaporkama…</translation>
<translation id="4744603770635761495">Izvršna putanja</translation>
<translation id="4750917950439032686">Vaši podaci (na primjer, zaporke i brojevi kreditnih kartica) privatni su kada se šalju na tu web-lokaciju.</translation>
<translation id="4756388243121344051">&amp;Povijest</translation>
<translation id="4758311279753947758">Dodaj pod. za kontakt</translation>
<translation id="4759118997339041434">Automatsko popunjavanje podataka o plaćanju onemogućeno je</translation>
<translation id="4764776831041365478">Web-stranica na adresi <ph name="URL" /> možda privremeno nije dostupna ili je trajno preseljena na novu web-adresu.</translation>
<translation id="4771973620359291008">Došlo je do nepoznate pogreške.</translation>
<translation id="4785689107224900852">Prijeđite na ovu karticu</translation>
<translation id="4792143361752574037">Pojavio se problem prilikom pristupa datotekama sesije. Spremanje na disk trenutačno je onemogućeno. Ponovo učitajte stranicu i pokušajte opet.</translation>
<translation id="4798078619018708837">Unesite datum isteka i CVC za karticu <ph name="CREDIT_CARD" /> da biste ažurirali podatke o kartici. Nakon što ih potvrdite, podaci o kartici s vašeg Google računa podijelit će se s ovom web-lokacijom.</translation>
<translation id="4800132727771399293">Provjerite datum isteka i CVC pa pokušajte ponovo</translation>
<translation id="4803924862070940586"><ph name="FORMATTED_TOTAL_AMOUNT" /> <ph name="CURRENCY_CODE" /></translation>
<translation id="4807049035289105102">Trenutačno ne možete posjetiti <ph name="SITE" /> jer je web-lokacija poslala kodirane vjerodajnice koje Google Chrome ne može obraditi. Mrežne pogreške i napadi uglavnom su privremeni, tako da će ta stranica vjerojatno kasnije funkcionirati.</translation>
<translation id="4813512666221746211">Pogreška mreže</translation>
<translation id="4816492930507672669">Prilagodi stranici</translation>
<translation id="4850886885716139402">Prikaz</translation>
<translation id="4854362297993841467">Taj način dostave nije dostupan. Pokušajte s nekim drugim načinom.</translation>
<translation id="4858792381671956233">Pitao si roditelje smiješ li otvoriti tu web-lokaciju</translation>
<translation id="4876305945144899064">Nema korisničkog imena</translation>
<translation id="4877422487531841831">Pretraživanje <ph name="TEXT" /></translation>
<translation id="4879491255372875719">Automatski (zadano)</translation>
<translation id="4880827082731008257">Pretraži povijest</translation>
<translation id="4881695831933465202">Otvori</translation>
<translation id="4895877746940133817"><ph name="TYPE_1" />, <ph name="TYPE_2" />, <ph name="TYPE_3" /></translation>
<translation id="4914479371620770914">{URL_count,plural, =1{i još 1 web-stranica}one{i još # web-stranica}few{i još # web-stranice}other{i još # web-stranica}}</translation>
<translation id="4916962322362512664"><ph name="DEVICE_NAME" /></translation>
<translation id="4923417429809017348">Ova je stranica prevedena s nepoznatog jezika na <ph name="LANGUAGE_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="4923459931733593730">Plaćanje</translation>
<translation id="4926049483395192435">Mora biti određeno.</translation>
<translation id="4926159001844873046">Na web-lokaciji <ph name="SITE" /> navodi se sljedeće</translation>
<translation id="4926340098269537727"><ph name="ACTIVE_MATCH" />/<ph name="TOTAL_MATCHCOUNT" /></translation>
<translation id="4943872375798546930">Nema rezultata</translation>
<translation id="495170559598752135">Radnje</translation>
<translation id="4958444002117714549">Proširi popis</translation>
<translation id="4974590756084640048">Ponovo omogući upozorenja</translation>
<translation id="4989163558385430922">Prikaži sve</translation>
<translation id="4989809363548539747">Taj dodatak nije podržan</translation>
<translation id="5002932099480077015">Ako je to omogućeno, Chrome će pohraniti kopiju vaše kartice na ovom uređaju radi bržeg ispunjavanja obrazaca.</translation>
<translation id="5014174725590676422">Prikazuje se zaslon prvog pokretanja Google asistenta u Chromeu</translation>
<translation id="5015510746216210676">Naziv uređaja:</translation>
<translation id="5018422839182700155">Stranica se ne može otvoriti</translation>
<translation id="5019198164206649151">Sigurnosno pohranjivanje u neispravnom je stanju</translation>
<translation id="5023310440958281426">Provjerite pravila svojeg administratora</translation>
<translation id="5029568752722684782">Izbriši kopiju</translation>
<translation id="503069730517007720">Potreban je korijenski certifikat za "<ph name="SOFTWARE_NAME" />", ali nije instaliran. Vaš IT administrator trebao bi pogledati upute za konfiguraciju softvera "<ph name="SOFTWARE_NAME" />" kako bi riješio taj problem. <ph name="FURTHER_EXPLANATION" /></translation>
<translation id="5031870354684148875">O Google Prevoditelju</translation>
<translation id="5034369478845443529">Lokalni kontekst <ph name="CRASH_LOCAL_ID" /></translation>
<translation id="5039804452771397117">Dopusti</translation>
<translation id="5040262127954254034">Privatnost</translation>
<translation id="5045550434625856497">Pogrešna zaporka</translation>
<translation id="5056549851600133418">Preporučeni članci</translation>
<translation id="5070335125961472645"><ph name="BEGIN_LINK" />provjerite proxy adresu<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="5087286274860437796">Certifikat poslužitelja trenutačno nije važeći.</translation>
<translation id="5087580092889165836">Dodaj karticu</translation>
<translation id="5089810972385038852">Savezna država</translation>
<translation id="5094747076828555589">Poslužitelj nije mogao dokazati da je <ph name="DOMAIN" />; Chromium smatra da njegov sigurnosni certifikat nije pouzdan. To može biti uzrokovano pogrešnom konfiguracijom ili napadom na vašu vezu.</translation>
<translation id="5095208057601539847">Pokrajina</translation>
<translation id="5098332213681597508">To je ime s vašeg Google računa.</translation>
<translation id="5115563688576182185">(64-bitni)</translation>
<translation id="5128122789703661928">Brisanje sesije nije uspjelo jer naziv sesije nije važeći.</translation>
<translation id="5135404736266831032">Upravljajte adresama...</translation>
<translation id="5141240743006678641">Šifriranje sinkroniziranih zaporki s vjerodajnicama za Google</translation>
<translation id="5145883236150621069">Odgovor na pravilo sadrži kôd pogreške</translation>
<translation id="5159010409087891077">Otvorite stranicu u novom anonimnom prozoru (⇧⌘N)</translation>
<translation id="516920405563544094">Unesite CVC za karticu <ph name="CREDIT_CARD" />. Nakon što ga potvrdite, podaci o kartici s vašeg Google računa podijelit će se s ovom web-lokacijom.</translation>
<translation id="5169827969064885044">Mogli biste izgubiti pristup računu svoje organizacije ili bi netko mogao ukrasti vaš identitet. Chrome preporučuje da odmah promijenite zaporku.</translation>
<translation id="5171045022955879922">Pretražite ili upišite URL</translation>
<translation id="5172758083709347301">Strojno</translation>
<translation id="5179510805599951267">Nije <ph name="ORIGINAL_LANGUAGE" /> jezik? Prijavite tu pogrešku</translation>
<translation id="5190835502935405962">Traka oznaka</translation>
<translation id="5201306358585911203">Na ugrađenoj stranici na ovoj stranici navodi se sljedeće</translation>
<translation id="5205222826937269299">Ime je obavezno</translation>
<translation id="5215116848420601511">Načini plaćanja i adrese s Google Paya</translation>
<translation id="5222812217790122047">E-pošta (obavezno)</translation>
<translation id="5230733896359313003">Adresa za dostavu</translation>
<translation id="5250209940322997802">"Povezivanje s mrežom"</translation>
<translation id="5251803541071282808">Oblak</translation>
<translation id="5285570108065881030">Prikaži sve spremljene zaporke</translation>
<translation id="5287240709317226393">Pokaži kolačiće</translation>
<translation id="5288108484102287882">Potvrđivanje vrijednosti pravila rezultiralo je upozorenjima</translation>
<translation id="5299298092464848405">Pogreška u pravilu analize</translation>
<translation id="5300589172476337783">Prikaži</translation>
<translation id="5308380583665731573">Povežite se</translation>
<translation id="5308689395849655368">Onemogućeno je izvješćivanje o padu.</translation>
<translation id="5317780077021120954">Spremi</translation>
<translation id="5323105697514565458"><ph name="FRIENDLY_MATCH_TEXT" />, <ph name="MATCH_POSITION" /> od <ph name="NUM_MATCHES" /></translation>
<translation id="5324080437450482387">Odaberite podatke za kontakt</translation>
<translation id="5327248766486351172">Naziv</translation>
<translation id="5332219387342487447">Način otpreme</translation>
<translation id="5344579389779391559">Ta će vam stranica možda pokušati nešto naplatiti</translation>
<translation id="5355557959165512791">Trenutačno ne možete otvoriti web-lokaciju <ph name="SITE" /> jer je njezin certifikat opozvan. Mrežne pogreške i napadi uglavnom su privremeni i ta bi stranica kasnije trebala funkcionirati.</translation>
<translation id="536296301121032821">Pohrana postavki pravila nije uspjela</translation>
<translation id="5363056109122666249">Chrome vam nudi spremanje vaših kartica na vaš Google račun jer ste prijavljeni. To ponašanje možete promijeniti u postavkama.</translation>
<translation id="5371425731340848620">Ažuriranje kartice</translation>
<translation id="5377026284221673050">"Sat kasni" ili "Sat ide unaprijed" ili "&lt;span class="error-code"&gt;NET::ERR_CERT_DATE_INVALID&lt;/span&gt;"</translation>
<translation id="5384855140246857529">Da biste svoje kartice upotrebljavali na svim uređajima, prijavite se i uključite sinkronizaciju.</translation>
<translation id="5386426401304769735">Lanac certifikata za ovu web-lokaciju sadrži certifikat s SHA-1 potpisom.</translation>
<translation id="540969355065856584">Poslužitelj nije uspio dokazati da je <ph name="DOMAIN" />; njegov sigurnosni certifikat trenutačno nije važeći. Uzrok tomu može biti pogrešna konfiguracija ili napadač koji je prekinuo vašu vezu.</translation>
<translation id="5421136146218899937">Obriši podatke pregledavanja...</translation>
<translation id="5430298929874300616">Ukloni oznaku</translation>
<translation id="5431657950005405462">Datoteka nije pronađena</translation>
<translation id="5439770059721715174">Pogreška provjere sheme na lokaciji "<ph name="ERROR_PATH" />": <ph name="ERROR" /></translation>
<translation id="5452270690849572955">Tu stranicu na <ph name="HOST_NAME" /> nije moguće pronaći</translation>
<translation id="5455374756549232013">Vremenska oznaka pravila koje nije valjano</translation>
<translation id="5457113250005438886">Nije važeće</translation>
<translation id="5458150163479425638">{CONTACT,plural, =0{<ph name="CONTACT_PREVIEW" />}=1{<ph name="CONTACT_PREVIEW" /> i još <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_CONTACTS" />}one{<ph name="CONTACT_PREVIEW" /> i još <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_CONTACTS" />}few{<ph name="CONTACT_PREVIEW" /> i još <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_CONTACTS" />}other{<ph name="CONTACT_PREVIEW" /> i još <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_CONTACTS" />}}</translation>
<translation id="5470861586879999274">&amp;Ponovi uređivanje</translation>
<translation id="5481076368049295676">Ovaj sadržaj može pokušati na vaš uređaj instalirati opasan softver koji krade ili briše podatke. <ph name="BEGIN_LINK" />Ipak prikaži<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="54817484435770891">Dodajte važeću adresu</translation>
<translation id="5490432419156082418">Adrese i više</translation>
<translation id="5492298309214877701">Web-lokacija na intranetu tvrtke, organizacije ili škole ima isti URL kao i vanjska web-lokacija.
<ph name="LINE_BREAK" />
Pokušajte se obratiti administratoru sustava.</translation>
<translation id="5509780412636533143">Upravljane oznake</translation>
<translation id="5510766032865166053">Datoteka je možda premještena ili izbrisana.</translation>
<translation id="5523118979700054094">Naziv pravila</translation>
<translation id="552553974213252141">Je li tekst ispravno izdvojen?</translation>
<translation id="5540224163453853">Traženi članak nije pronađen.</translation>
<translation id="5541546772353173584">Dodajte e-adresu</translation>
<translation id="5545756402275714221">Preporučeni članci</translation>
<translation id="5556459405103347317">Ponovno učitaj</translation>
<translation id="5560088892362098740">Datum isteka</translation>
<translation id="5565735124758917034">Aktivno</translation>
<translation id="5571083550517324815">Preuzimanje na toj adresi nije moguće. Odaberite drugu adresu.</translation>
<translation id="5571347317547569613">({NUM_COOKIES,plural, =1{1 u upotrebi}one{# u upotrebi}few{# u upotrebi}other{# u upotrebi}})</translation>
<translation id="5572851009514199876">Pokrenite Chrome i prijavite se na njega kako bi mogao provjeriti imate li dopuštenje za pristup toj web-lokaciji.</translation>
<translation id="5580958916614886209">Provjerite mjesec isteka, pa pokušajte ponovo</translation>
<translation id="5586446728396275693">Nema nijedne spremljene adrese</translation>
<translation id="5595485650161345191">Uređivanje adrese</translation>
<translation id="5598944008576757369">Odaberite način plaćanja</translation>
<translation id="560412284261940334">Upravljanje nije podržano</translation>
<translation id="5610142619324316209">provjerite vezu</translation>
<translation id="5610807607761827392">Karticama i adresama možete upravljati u <ph name="BEGIN_LINK" />Postavkama<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="5617949217645503996">Host <ph name="HOST_NAME" /> preusmjerio vas je previše puta.</translation>
<translation id="5629630648637658800">Učitavanje postavki pravila nije uspjelo</translation>
<translation id="5631439013527180824">Token za upravljanje uređajem nije važeći</translation>
<translation id="5633066919399395251">Napadači koji su trenutačno na web-lokaciji <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> mogu pokušati instalirati opasne programe na vaše računalo radi krađe ili brisanja vaših podataka (na primjer fotografija, zaporki, poruka i brojeva kreditnih kartica). <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Saznajte više<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="563324245173044180">Blokiran je obmanjujući sadržaj.</translation>
<translation id="5659593005791499971">E-pošta</translation>
<translation id="5675650730144413517">Stranica ne funkcionira</translation>
<translation id="5685654322157854305">Dodajte adresu za dostavu</translation>
<translation id="5689199277474810259">Izvezi u JSON</translation>
<translation id="5689516760719285838">Lokacija</translation>
<translation id="570530837424789914">Upravljajte...</translation>
<translation id="57094364128775171">Predloži snažnu zaporku…</translation>
<translation id="5710435578057952990">Identitet ove web lokacije nije ovjeren.</translation>
<translation id="5719499550583120431">Prihvaćaju se pretplatne kartice.</translation>
<translation id="5720705177508910913">Trenutačni korisnik:</translation>
<translation id="5730040223043577876">Chrome preporučuje poništavanje zaporke ako ste je upotrebljavali za druge web-lokacije.</translation>
<translation id="5732392974455271431">Tvoji je roditelji mogu deblokirati</translation>
<translation id="5737183892635480227">{NUM_CARDS,plural, =1{Spremite karticu na svoj Google račun}one{Spremite kartice na svoj Google račun}few{Spremite kartice na svoj Google račun}other{Spremite kartice na svoj Google račun}}</translation>
<translation id="5763042198335101085">Unesite važeću e-adresu</translation>
<translation id="5765072501007116331">Odaberite adresu za prikaz načina dostave i zahtjeva za dostavu.</translation>
<translation id="5770114862687765385">Čini se da je datoteka oštećena. Kliknite gumb "Poništi" da biste poništili sesiju.</translation>
<translation id="5778550464785688721">Potpuni nadzor nad MIDI uređajima</translation>
<translation id="57838592816432529">Isključi zvuk</translation>
<translation id="5784606427469807560">Pojavio se problem prilikom potvrđivanja kartice. Provjerite internetsku vezu i pokušajte ponovo.</translation>
<translation id="5785756445106461925">Nadalje, ova stranica sadrži druge resurse koji nisu sigurni. Te resurse mogu vidjeti drugi tijekom prijenosa i napadač ih može izmijeniti kako bi promijenio izgled stranice.</translation>
<translation id="5786044859038896871">Želite li ispuniti podatke o kartici?</translation>
<translation id="5798683403665926540">Promijenite početnu stranicu u postavkama Chromea</translation>
<translation id="5803412860119678065">Želite li ispuniti podatke o kartici <ph name="CARD_DETAIL" />?</translation>
<translation id="5810442152076338065">Vaša veza s domenom <ph name="DOMAIN" /> kriptirana je zastarjelim kriptografskim paketom.</translation>
<translation id="5813119285467412249">&amp;Ponovi dodavanje</translation>
<translation id="5838278095973806738">Na ovu web-lokaciju nemojte unositi osjetljive podatke (na primjer, zaporke ili kreditne kartice) jer su je možda ukrali napadači.</translation>
<translation id="5863847714970149516">Stranica koja će se otvoriti može vam pokušati nešto naplatiti</translation>
<translation id="5866257070973731571">Dodajte telefonski broj</translation>
<translation id="5869405914158311789">Web-lokacija ne može se dohvatiti</translation>
<translation id="5869522115854928033">Spremljene zaporke</translation>
<translation id="5887400589839399685">Kartica je spremljena</translation>
<translation id="5893752035575986141">Prihvaćaju se kreditne kartice.</translation>
<translation id="5901630391730855834">Žuta</translation>
<translation id="5908541034548427511"><ph name="TYPE_1" /> (sinkronizirano)</translation>
<translation id="5920262536204764679">{NUM_COOKIES,plural, =1{1 u upotrebi}one{# u upotrebi}few{# u upotrebi}other{# u upotrebi}}</translation>
<translation id="5921639886840618607">Želite li spremiti karticu na Google račun?</translation>
<translation id="5922853866070715753">Skoro gotovo</translation>
<translation id="5932224571077948991">Web-lokacija prikazuje ometajuće ili obmanjujuće oglase</translation>
<translation id="5939518447894949180">Ponovno postavi</translation>
<translation id="5946937721014915347">Otvaranje web-lokacije <ph name="SITE_NAME" /></translation>
<translation id="5951495562196540101">Prijava s računom potrošača nije moguća (dostupna je paketna licenca).</translation>
<translation id="5967592137238574583">Uredite podatke za kontakt</translation>
<translation id="5967867314010545767">Ukloni iz povijesti</translation>
<translation id="5975083100439434680">Smanji</translation>
<translation id="598637245381783098">Aplikacija za plaćanje ne može se otvoriti</translation>
<translation id="5989320800837274978">Nisu određeni fiksni proxy poslužitelji ni URL .pac skripte.</translation>
<translation id="5990559369517809815">Zahtjevi poslužitelju blokirani su proširenjem.</translation>
<translation id="6008256403891681546">JCB</translation>
<translation id="6015796118275082299">Godina</translation>
<translation id="6016158022840135739">{COUNT,plural, =1{1. stranica}one{#. stranica}few{#. stranica}other{#. stranica}}</translation>
<translation id="6017514345406065928">Zelena</translation>
<translation id="6017850046339264347">Napadači na web-lokaciji <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> mogli bi instalirati obmanjujuće aplikacije koje se pretvaraju da su nešto drugo ili prikupljaju podatke na temelju kojih vas je moguće pratiti. <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Saznajte više<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="6025416945513303461"><ph name="TYPE_1" />, <ph name="TYPE_2" />, <ph name="TYPE_3" /> (sinkronizirano)</translation>
<translation id="6027201098523975773">Unesite ime</translation>
<translation id="6039846035001940113">Ako se problem nastavi, obratite se vlasniku web-lokacije.</translation>
<translation id="6040143037577758943">Zatvori</translation>
<translation id="6047233362582046994">Ako ste svjesni sigurnosnih rizika, možete <ph name="BEGIN_LINK" />posjetiti ovu web-lokaciju<ph name="END_LINK" /> prije uklanjanja štetnih aplikacija.</translation>
<translation id="6047927260846328439">Ovaj vas sadržaj može na prijevaru pokušati navesti da instalirate softver ili odate svoje osobne podatke. <ph name="BEGIN_LINK" />Ipak prikaži<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6051221802930200923">Trenutačno ne možete otvoriti <ph name="SITE" /> jer web-lokacija upotrebljava prikvačivanje certifikata. Mrežne pogreške i napadi obično su privremeni, tako da će stranica kasnije vjerojatno funkcionirati.</translation>
<translation id="6058977677006700226">Želite li plaćati svojim karticama na svim svojim uređajima?</translation>
<translation id="6059925163896151826">USB uređaji</translation>
<translation id="6071091556643036997">Vrsta pravila nije važeća.</translation>
<translation id="6080696365213338172">Pristupili ste sadržaju pomoću certifikata koji je izdao administrator. Administrator može presresti podatke koje dostavljate domeni <ph name="DOMAIN" />.</translation>
<translation id="610911394827799129">Na vašem Google računu možda postoje drugi oblici povijesti pregledavanja na stranici <ph name="BEGIN_LINK" />myactivity.google.com<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6144381551823904650">{COUNT,plural, =0{Nijedna}=1{1 zaporka (sinkronizirana)}one{# zaporka (sinkronizirana)}few{# zaporke (sinkronizirane)}other{# zaporki (sinkroniziranih)}}</translation>
<translation id="6146055958333702838">Provjerite kabele i ponovo pokrenite usmjerivače, modeme ili druge mrežne
uređaje koje možda upotrebljavate.</translation>
<translation id="614940544461990577">Pokušajte sljedeće:</translation>
<translation id="6151417162996330722">Certifikat poslužitelja ima predugo razdoblje valjanosti.</translation>
<translation id="6157877588268064908">Odaberite adresu za prikaz načina dostave i zahtjeva za dostavu</translation>
<translation id="6165508094623778733">Saznajte više</translation>
<translation id="6169916984152623906">Sada možete pregledavati privatno i ostali korisnici ovog uređaja neće vidjeti vaše aktivnosti. No spremit će se preuzimanja i oznake.</translation>
<translation id="6177128806592000436">Veza s web-lokacijom nije sigurna</translation>
<translation id="6203231073485539293">Provjerite internetsku vezu</translation>
<translation id="6218753634732582820">Želite li ukloniti adresu iz Chromiuma?</translation>
<translation id="6221345481584921695">Google sigurno pregledavanje nedavno je <ph name="BEGIN_LINK" />otkrilo zlonamjerni sadržaj<ph name="END_LINK" /> na <ph name="SITE" />. Web-lokacije koje su inače sigurne ponekad mogu biti zaražene zlonamjernim softverom. Zlonamjerni sadržaj potječe s hosta <ph name="SUBRESOURCE_HOST" /> koji je poznat po distribuciji zlonamjernog softvera.</translation>
<translation id="6240447795304464094">Logotip Google Paya</translation>
<translation id="6251924700383757765">Pravila o privatnosti</translation>
<translation id="6254436959401408446">Nema dovoljno memorije za otvaranje ove stranice</translation>
<translation id="625755898061068298">Onemogućili ste sigurnosna upozorenja za tu web-lokaciju.</translation>
<translation id="6259156558325130047">&amp;Ponovi promjenu rasporeda</translation>
<translation id="6263376278284652872">Oznake domene <ph name="DOMAIN" /></translation>
<translation id="6264485186158353794">Natrag u sigurnost</translation>
<translation id="6276112860590028508">Ovdje se prikazuju stranice s vašeg popisa za čitanje</translation>
<translation id="627746635834430766">Da biste sljedeći put platili brže, karticu i adresu za naplatu spremite na svoj Google račun.</translation>
<translation id="6280223929691119688">Dostava na tu adresu nije moguća. Odaberite drugu adresu.</translation>
<translation id="6282194474023008486">Poštanski broj</translation>
<translation id="6290238015253830360">Ovdje će se prikazivati predloženi članci</translation>
<translation id="6305205051461490394">Web-lokacija <ph name="URL" /> nije dostupna.</translation>
<translation id="6321917430147971392">Provjerite postavke DNS-a</translation>
<translation id="6328639280570009161">Pokušajte onemogućiti predviđanja mreže</translation>
<translation id="6328784461820205019">"Vaša veza nije privatna" ili "&lt;span class="error-code"&gt;NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID&lt;/span&gt;" ili "&lt;span class="error-code"&gt;ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID&lt;/span&gt;" ili "&lt;span class="error-code"&gt;NET::ERR_CERT_WEAK_SIGNATURE_ALGORITHM&lt;/span&gt;" ili "&lt;span class="error-code"&gt;ERR_CERT_SYMANTEC_LEGACY&lt;/span&gt;" ili "Pogreška SSL certifikata"</translation>
<translation id="6328786501058569169">Ova je web-lokacija obmanjujuća</translation>
<translation id="6337133576188860026">Oslobodit će se <ph name="SIZE" />. Neke bi se web-lokacije pri sljedećem otvaranju mogle sporije učitavati.</translation>
<translation id="6337534724793800597">Filtriranje pravila prema nazivu</translation>
<translation id="6358450015545214790">Što to znači?</translation>
<translation id="6383221683286411806">Ako nastavite, moguća je naplata.</translation>
<translation id="6386120369904791316">{COUNT,plural, =1{1 drugi prijedlog}one{# drugi prijedlog}few{# druga prijedloga}other{# drugih prijedloga}}</translation>
<translation id="6387754724289022810">Da biste sljedeći put platili brže, karticu i adresu za naplatu spremite na svoj Google račun i na ovaj uređaj.</translation>
<translation id="6404511346730675251">Uredi oznaku</translation>
<translation id="6410264514553301377">Unesite datum isteka i CVC za karticu <ph name="CREDIT_CARD" /></translation>
<translation id="6414888972213066896">Pitao si roditelja smiješ li otvoriti tu web-lokaciju</translation>
<translation id="6417515091412812850">Nije moguće provjeriti je li certifikat opozvan.</translation>
<translation id="6433490469411711332">Uređivanje podataka za kontakt</translation>
<translation id="6433595998831338502">Host <ph name="HOST_NAME" /> odbio je povezivanje.</translation>
<translation id="6446608382365791566">Dodajte još podataka</translation>
<translation id="6447842834002726250">Kolačići</translation>
<translation id="6451458296329894277">Potvrdi ponovno slanje obrasca</translation>
<translation id="6465306955648956876">Upravljajte zaporkama...</translation>
<translation id="647261751007945333">Pravila uređaja</translation>
<translation id="6477321094435799029">Chrome je otkrio neuobičajeni kôd na toj stranici i blokirao ju je radi zaštite vaših osobnih podataka (primjerice zaporki, telefonskih brojeva i kreditnih kartica).</translation>
<translation id="6489534406876378309">Pokreni prijenos rušenja</translation>
<translation id="6499038740797743453">Želite li poništiti zaporku?</translation>
<translation id="6507833130742554667">Prihvaćaju se kreditne i debitne kartice.</translation>
<translation id="6508722015517270189">Ponovo pokrenite Chrome</translation>
<translation id="6529602333819889595">&amp;Ponovi brisanje</translation>
<translation id="6534179046333460208">Prijedlozi Fizičkog weba</translation>
<translation id="6563469144985748109">Voditelj je još nije odobrio</translation>
<translation id="6569060085658103619">Gledate stranicu proširenja</translation>
<translation id="6596325263575161958">Opcije šifriranja</translation>
<translation id="6604181099783169992">Senzori pokreta ili osvjetljenja</translation>
<translation id="6624427990725312378">Podaci za kontakt</translation>
<translation id="6626291197371920147">Dodajte važeći broj kartice</translation>
<translation id="6628463337424475685"><ph name="ENGINE" /> Pretraživanje</translation>
<translation id="6630809736994426279">Napadači koji su trenutačno na web-lokaciji <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> mogu pokušati instalirati opasne programe na vaš Mac radi krađe ili brisanja vaših podataka (na primjer fotografija, zaporki, poruka i brojeva kreditnih kartica). <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />Saznajte više<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="6643016212128521049">Izbriši</translation>
<translation id="6644283850729428850">Ovo je pravilo zastarjelo.</translation>
<translation id="6646269444027925224">{COUNT,plural, =0{Nijedna}=1{S jedne web-lokacije (nećete se odjaviti s Google računa)}one{S # web-lokacije (nećete se odjaviti s Google računa)}few{S # web-lokacije (nećete se odjaviti s Google računa)}other{S # web-lokacija (nećete se odjaviti s Google računa)}}</translation>
<translation id="6657585470893396449">Zaporka</translation>
<translation id="6671697161687535275">Želite li ukloniti prijedlog iz Chromiuma?</translation>
<translation id="6685834062052613830">Odjavite se i dovršite postavljanje</translation>
<translation id="6710213216561001401">Prethodno</translation>
<translation id="6710594484020273272">&lt;Upišite pojam za pretraživanje&gt;</translation>
<translation id="671076103358959139">Oznaka za prijavu:</translation>
<translation id="6711464428925977395">Nešto nije u redu s proxy poslužiteljem ili adresa nije točna.</translation>
<translation id="674375294223700098">Nepoznata pogreška certifikata poslužitelja</translation>
<translation id="6744009308914054259">Dok čekate vezu, možete otvoriti Preuzimanja i čitati offline članke.</translation>
<translation id="6753269504797312559">Vrijednost pravila</translation>
<translation id="6757797048963528358">Uređaj je u stanju mirovanja.</translation>
<translation id="6778737459546443941">Roditelj je još nije odobrio</translation>
<translation id="679355240208270552">Zanemareno jer zadano pretraživanje nije omogućeno pravilom.</translation>
<translation id="681021252041861472">Obavezno polje</translation>
<translation id="6810899417690483278">ID prilagođavanja</translation>
<translation id="6824266427216888781">Učitavanje podataka regija nije uspjelo</translation>
<translation id="6825578344716086703">Pokušali ste doseći domenu <ph name="DOMAIN" />, ali poslužitelj je predstavio certifikat potpisan slabim algoritmom potpisa (kao što je SHA-1). Znači da su sigurnosne vjerodajnice koje je poslužitelj predstavio možda krivotvorene, a poslužitelj možda nije poslužitelj koji očekujete (možda ste u komunikaciji s napadačem).</translation>
<translation id="6831043979455480757">Prevedi</translation>
<translation id="6839929833149231406">Područje</translation>
<translation id="6852204201400771460">Ponovo učitati aplikaciju?</translation>
<translation id="6865412394715372076">Trenutačno nije moguće potvrditi karticu</translation>
<translation id="6868206169573555318">Ponovo pokreni za ažuriranje</translation>
<translation id="6874604403660855544">&amp;Ponovi dodavanje</translation>
<translation id="6886577214605505410"><ph name="LOCATION_TITLE" /> <ph name="SHORT_URL" /></translation>
<translation id="6891596781022320156">Razina pravila nije podržana.</translation>
<translation id="6895330447102777224">Kartica je potvrđena</translation>
<translation id="6897140037006041989">Korisnički agent</translation>
<translation id="6903319715792422884">Pomognite poboljšati Sigurno pregledavanje tako što ćete Googleu slati neke <ph name="BEGIN_WHITEPAPER_LINK" />podatke o sustavu i sadržaj web-stranice<ph name="END_WHITEPAPER_LINK" />. <ph name="PRIVACY_PAGE_LINK" /></translation>
<translation id="6915804003454593391">Korisnik:</translation>
<translation id="6944692733090228304">Unijeli ste zaporku na web-lokaciju kojom ne upravlja <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="ORG_NAME" /><ph name="END_BOLD" />. Da biste zaštitili račun, nemojte upotrebljavati tu zaporku za druge aplikacije i web-lokacije.</translation>
<translation id="6945221475159498467">Odaberi</translation>
<translation id="6948701128805548767">Odaberite adresu za prikaz načina preuzimanja i zahtjeva za preuzimanje</translation>
<translation id="6949872517221025916">Poništite zaporku</translation>
<translation id="6950684638814147129">Došlo je do pogreške prilikom raščlanjivanja vrijednosti JSON-a: <ph name="ERROR" /></translation>
<translation id="6957624206566198865">Otvorite stranicu u novoj privatnoj kartici</translation>
<translation id="6957887021205513506">Certifikat poslužitelja izgleda kao falsifikat.</translation>
<translation id="6964255747740675745">Mrežna konfiguracija nije uspješno analizirana (nevažeći JSON).</translation>
<translation id="6965382102122355670">U redu</translation>
<translation id="6965978654500191972">Uređaj</translation>
<translation id="6970216967273061347">Distrikt</translation>
<translation id="6973656660372572881">Određeni su fiksni proxy poslužitelji i URL .pac skripte.</translation>
<translation id="6979158407327259162">Google disk</translation>
<translation id="6979440798594660689">Bez zvuka (zadano)</translation>
<translation id="6984479912851154518">Napuštate privatni način rada da biste platili putem vanjske aplikacije. Želite li nastaviti?</translation>
<translation id="6989763994942163495">Pokaži napredne postavke...</translation>
<translation id="7012363358306927923">China UnionPay</translation>
<translation id="7016992613359344582">Ta terećenja mogu biti jednokratna ili ponavljajuća i možda nisu odmah vidljiva.</translation>
<translation id="7029809446516969842">Zaporke</translation>
<translation id="7050187094878475250">Pokušali ste pristupiti domeni <ph name="DOMAIN" />, ali je poslužitelj pružio certifikat koji nije pouzdan zbog predugog razdoblja valjanosti.</translation>
<translation id="705310974202322020">{NUM_CARDS,plural, =1{Ta se kartica trenutačno ne može spremiti}one{Te se kartice trenutačno ne mogu spremiti}few{Te se kartice trenutačno ne mogu spremiti}other{Te se kartice trenutačno ne mogu spremiti}}</translation>
<translation id="7053983685419859001">Blokiraj</translation>
<translation id="7064851114919012435">Podaci za kontakt</translation>
<translation id="7079718277001814089">Ova web-lokacija sadrži zlonamjerni softver</translation>
<translation id="7087282848513945231">Država</translation>
<translation id="7090678807593890770">Potražite upit <ph name="LINK" /> na Googleu</translation>
<translation id="7108338896283013870">Sakrij preglednik</translation>
<translation id="7108819624672055576">Dopustilo proširenje</translation>
<translation id="7111012039238467737">(Važeći)</translation>
<translation id="7119414471315195487">Zatvorite ostale kartice ili programe</translation>
<translation id="7129409597930077180">Dostava na tu adresu nije moguća. Odaberite drugu adresu.</translation>
<translation id="7138472120740807366">Način isporuke</translation>
<translation id="7139724024395191329">Emirat</translation>
<translation id="7153549335910886479">{PAYMENT_METHOD,plural, =0{<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" />}=1{<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" /> i još <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_PAYMENT_METHODS" />}one{<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" /> i još <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_PAYMENT_METHODS" />}few{<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" /> i još <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_PAYMENT_METHODS" />}other{<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" /> i još <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_PAYMENT_METHODS" />}}</translation>
<translation id="7158980942472052083">URL nije važeći. Mora biti URL sa standardnom shemom.</translation>
<translation id="717330890047184534">ID za GAIA-u:</translation>
<translation id="7175401108899573750">{SHIPPING_OPTIONS,plural, =0{<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" />}=1{<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" /> i još <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_SHIPPING_OPTIONS" />}one{<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" /> i još <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_SHIPPING_OPTIONS" />}few{<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" /> i još <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_SHIPPING_OPTIONS" />}other{<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" /> i još <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_SHIPPING_OPTIONS" />}}</translation>
<translation id="7179323680825933600">Spremi i popuni načine plaćanja</translation>
<translation id="7180611975245234373">Osvježi</translation>
<translation id="7182878459783632708">Nije postavljeno nijedno pravilo</translation>
<translation id="7186367841673660872">Ova je stranica prevedena s jezika<ph name="ORIGINAL_LANGUAGE" />na<ph name="LANGUAGE_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="7192203810768312527">Oslobodit će se <ph name="SIZE" />. Neke bi se web-lokacije pri sljedećem otvaranju mogle sporije učitavati.</translation>
<translation id="719464814642662924">Visa</translation>
<translation id="7210863904660874423">Host <ph name="HOST_NAME" /> ne pridržava se sigurnosnih standarda.</translation>
<translation id="721197778055552897"><ph name="BEGIN_LINK" />Saznajte više<ph name="END_LINK" /> o ovom problemu.</translation>
<translation id="7219179957768738017">Veza upotrebljava <ph name="SSL_VERSION" />.</translation>
<translation id="7220786058474068424">Obrada</translation>
<translation id="7243010569062352439"><ph name="PASSWORDS" />; <ph name="SIGNIN_DATA" /></translation>
<translation id="724691107663265825">Web-lokacija pred vama sadrži zlonamjerni softver</translation>
<translation id="724975217298816891">Unesite datum isteka i CVC za karticu <ph name="CREDIT_CARD" /> da biste ažurirali podatke o kartici. Nakon što ih potvrdite, podaci o kartici dijelit će se s ovom web-lokacijom.</translation>
<translation id="7251437084390964440">Konfiguracija mreže nije u skladu sa standardom ONC. Dijelovi konfiguracije možda se neće uvesti.
Dodatne pojedinosti:
<ph name="DEBUG_INFO" /></translation>
<translation id="725866823122871198">Sigurnu vezu s domenom <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="DOMAIN" /><ph name="END_BOLD" /> nije moguće uspostaviti jer datum i vrijeme na računalu (<ph name="DATE_AND_TIME" />) nisu točni.</translation>
<translation id="7260504762447901703">Opoziv pristupa</translation>
<translation id="7271803869921933038">Prihvaćene pretplatne kartice</translation>
<translation id="7275334191706090484">Upravljane oznake</translation>
<translation id="7298195798382681320">Preporučeno</translation>
<translation id="7309308571273880165">Izvješće o rušenju programa generirano <ph name="CRASH_TIME" /> (prijenos zatražio korisnik, još nije preneseno)</translation>
<translation id="7320336641823683070">Pomoć za povezivanje</translation>
<translation id="7334320624316649418">&amp;Ponovi promjenu rasporeda</translation>
<translation id="733923710415886693">Certifikat poslužitelja nije otkriven putem Transparentnosti certifikata.</translation>
<translation id="7353601530677266744">Naredbeni redak</translation>
<translation id="7365061714576910172">Izvezi za Linux</translation>
<translation id="7372973238305370288">rezultat pretraživanja</translation>
<translation id="7377249249140280793"><ph name="RELATIVE_DATE" /> - <ph name="FULL_DATE" /></translation>
<translation id="7378627244592794276">Ne</translation>
<translation id="7378810950367401542">/</translation>
<translation id="7381288752349550461">Nadjačavanje upravljane sesije</translation>
<translation id="7390545607259442187">Potvrda kartice</translation>
<translation id="7400418766976504921">URL</translation>
<translation id="7407424307057130981">&lt;p&gt;Ta će se pogreška prikazati ako na Windows računalu imate softver Superfish.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Privremeno onemogućite softver prema ovim uputama da biste se povezali s webom. Potrebne su vam administratorske povlastice.&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;Kliknite &lt;strong&gt;Start&lt;/strong&gt;, a zatim potražite i odaberite &lt;strong&gt;"Prikaz lokalnih usluga"&lt;/strong&gt;
&lt;li&gt;Odaberite &lt;strong&gt;VisualDiscovery&lt;/strong&gt;
&lt;li&gt;U odjeljku &lt;strong&gt;Vrsta pokretanja&lt;/strong&gt; odaberite &lt;strong&gt;Onemogućeno&lt;/strong&gt;
&lt;li&gt;U odjeljku &lt;strong&gt;Status usluge&lt;/strong&gt; kliknite &lt;strong&gt;Zaustavi&lt;/strong&gt;
&lt;li&gt;Kliknite &lt;strong&gt;Primijeni&lt;/strong&gt;, a zatim kliknite &lt;strong&gt;U redu&lt;/strong&gt;
&lt;li&gt;U &lt;a href="https://support.google.com/chrome/answer/6098869"&gt;centru za pomoć za Chrome&lt;/a&gt; možete saznati kako trajno ukloniti softver s računala
&lt;/ol&gt;</translation>
<translation id="7416351320495623771">Upravljaj zaporkama…</translation>
<translation id="7419106976560586862">Putanja profila</translation>
<translation id="7437289804838430631">Dodajte podatke za kontakt</translation>
<translation id="7440140511386898319">Istraživanje dok ste offline</translation>
<translation id="7441627299479586546">Pogrešan predmet pravila</translation>
<translation id="7444046173054089907">Ova je web-lokacija blokirana</translation>
<translation id="7445762425076701745">Identitet poslužitelja s kojim ste se povezali ne može se u potpunosti potvrditi. Povezali ste se s poslužiteljem upotrebom imena koje je valjano samo unutar vaše mreže, a za koje vanjsko tijelo za izdavanje certifikata nikako ne može potvrditi vlasništvo. Budući da postoje tijela za izdavanje certifikata koja će izdati certifikat za ta imena bez obzira na sve, nema načina da budete sigurni da ste povezani sa željenom web-lokacijom, a ne s napadačem.</translation>
<translation id="7451311239929941790"><ph name="BEGIN_LINK" />Saznajte više<ph name="END_LINK" /> o tom problemu.</translation>
<translation id="7455133967321480974">Upotrijebi globalnu zadanu vrijednost (blokiraj)</translation>
<translation id="7460618730930299168">Projekcija se razlikuje od onog što ste odabrali. Želite li nastaviti?</translation>
<translation id="7473891865547856676">Ne, hvala</translation>
<translation id="7481312909269577407">Naprijed</translation>
<translation id="7485870689360869515">Nema pronađenih podataka.</translation>
<translation id="7508255263130623398">Vraćeni ID uređaja pravila prazan je ili ne odgovara trenutačnom ID-u uređaja</translation>
<translation id="7511955381719512146">Za Wi-Fi koji upotrebljavate možda ćete morati posjetiti stranicu <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="LOGIN_URL" /><ph name="END_BOLD" />.</translation>
<translation id="7514365320538308">Preuzmi</translation>
<translation id="7518003948725431193">Za web-adresu nije pronađena web-stranica:<ph name="URL" /></translation>
<translation id="7521387064766892559">JavaScript</translation>
<translation id="7526934274050461096">Veza s web-lokacijom nije privatna</translation>
<translation id="7537536606612762813">Obavezno</translation>
<translation id="7542403920425041731">Nakon što ih potvrdite, podaci o kartici dijelit će se s ovom web-lokacijom.</translation>
<translation id="7542995811387359312">Automatsko popunjavanje kreditne kartice onemogućeno je jer se ovaj obrazac ne služi sigurnom vezom.</translation>
<translation id="7543525346216957623">Zamoli roditelja</translation>
<translation id="7548892272833184391">Ispravljanje pogrešaka veze</translation>
<translation id="7549584377607005141">Ova web-stranica zahtijeva podatke koje ste ranije unijeli da bi se pravilno prikazala. Te podatke možete poslati ponovo, ali time ćete ponoviti sve radnje koje je ta stranica prethodno izvela.</translation>
<translation id="7552846755917812628">Pokušajte učiniti sljedeće:</translation>
<translation id="7554791636758816595">Nova kartica</translation>
<translation id="7564049878696755256">Mogli biste izgubiti pristup svojem <ph name="ORG_NAME" /> računu ili bi netko mogao ukrasti vaš identitet. Chrome preporučuje da odmah promijenite zaporku.</translation>
<translation id="7567204685887185387">Poslužitelj nije mogao dokazati da je <ph name="DOMAIN" />; njegov sigurnosni certifikat možda je lažan. To može biti uzrokovano pogrešnom konfiguracijom ili napadom na vašu vezu.</translation>
<translation id="7569952961197462199">Želite li s Chromea ukloniti kreditnu karticu?</translation>
<translation id="7569983096843329377">Crna</translation>
<translation id="7578104083680115302">Plaćajte brzo na web-lokacijama i u aplikacijama na više uređaja karticama koje ste spremili na Google.</translation>
<translation id="7592362899630581445">Certifikat poslužitelja krši ograničenja naziva.</translation>
<translation id="7598391785903975535">Manje od <ph name="UPPER_ESTIMATE" /></translation>
<translation id="759889825892636187">Host <ph name="HOST_NAME" /> trenutačno ne može obraditi zahtjev.</translation>
<translation id="7600965453749440009">Nikad ne prevodi <ph name="LANGUAGE" /></translation>
<translation id="7610193165460212391">Vrijednost je izvan raspona <ph name="VALUE" />.</translation>
<translation id="7613889955535752492">Istječe: <ph name="EXPIRATION_MONTH" />/<ph name="EXPIRATION_YEAR" /></translation>
<translation id="7615602087246926389">Već imate podatke koji su kriptirani pomoću druge verzije zaporke vašeg Google računa. Unesite je u nastavku.</translation>
<translation id="7637571805876720304">Želite li ukloniti kreditnu karticu iz Chromiuma?</translation>
<translation id="765676359832457558">Skrivanje naprednih postavki...</translation>
<translation id="7658239707568436148">Odustani</translation>
<translation id="7662298039739062396">Postavkom upravlja proširenje</translation>
<translation id="7663736086183791259">Certifikat <ph name="CERTIFICATE_VALIDITY" /></translation>
<translation id="7667346355482952095">Vraćeni token pravila prazan je ili ne odgovara trenutačnom tokenu</translation>
<translation id="7668654391829183341">Nepoznati uređaj</translation>
<translation id="7669271284792375604">Napadači na ovoj web-lokaciji mogu vas pokušati navesti na instaliranje programa koji smanjuju kvalitetu pregledavanja interneta (npr. promjenom početne stranice ili prikazivanjem dodatnih oglasa na web-lokacijama koje posjetite).</translation>
<translation id="7681101578153515023">Promijeni tražilicu</translation>
<translation id="7682287625158474539">Dostava</translation>
<translation id="7687186412095877299">Popunjava obrasce za plaćanje spremljenim načinima plaćanja</translation>
<translation id="769721561045429135">Trenutačno imate kartice kojima se može plaćati samo na ovom uređaju. Kliknite Nastavi da biste pregledali kartice.</translation>
<translation id="7699293099605015246">Članci trenutačno nisu dostupni</translation>
<translation id="7701040980221191251">Nema</translation>
<translation id="7704050614460855821"><ph name="BEGIN_LINK" />Idi na web-lokaciju <ph name="SITE" /> (nije sigurno)<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="7714464543167945231">Certifikat</translation>
<translation id="7716147886133743102">Blokirao administrator</translation>
<translation id="7716424297397655342">Web-lokacija se ne može učitati iz predmemorije</translation>
<translation id="7723047071702270851">Uredite karticu</translation>
<translation id="774634243536837715">Blokiran je opasan sadržaj.</translation>
<translation id="7752995774971033316">Nema upravitelja</translation>
<translation id="7755287808199759310">Roditelj je može deblokirati</translation>
<translation id="7758069387465995638">Vezu možda blokira vatrozid ili antivirusni softver.</translation>
<translation id="7759163816903619567">Prikaži domenu:</translation>
<translation id="7761701407923456692">Certifikat poslužitelja ne podudara se s URL-om.</translation>
<translation id="7763386264682878361">Raščlanjivač manifesta za plaćanje</translation>
<translation id="7764225426217299476">Dodaj adresu</translation>
<translation id="777702478322588152">Prefektura</translation>
<translation id="7791543448312431591">Dodaj</translation>
<translation id="7793809570500803535">Web-stranica na web-lokaciji <ph name="SITE" /> možda privremeno nije dostupna ili je trajno preseljena na novu web-adresu.</translation>
<translation id="7800304661137206267">Veza je šifrirana pomoću <ph name="CIPHER" />, za provjeru autentičnosti poruke koristi se <ph name="MAC" />, a <ph name="KX" /> služi za mehanizam razmjene ključeva.</translation>
<translation id="7802523362929240268">Web-lokacija je legitimna</translation>
<translation id="780301667611848630">Ne, hvala</translation>
<translation id="7805768142964895445">Status</translation>
<translation id="7806344367022510803">Promijenite postavke tražilice u Chromeu</translation>
<translation id="7812922009395017822">Mir</translation>
<translation id="7813600968533626083">Želite li s Chromea ukloniti prijedlog za obrasce?</translation>
<translation id="7815407501681723534">Pronađeno <ph name="NUMBER_OF_RESULTS" /> <ph name="SEARCH_RESULTS" /> za "<ph name="SEARCH_STRING" />"</translation>
<translation id="7818867226424560206">Upravljanje pravilima</translation>
<translation id="782886543891417279">Za Wi-Fi koji upotrebljavate (<ph name="WIFI_NAME" />) možda ćete morati posjetiti stranicu za prijavu.</translation>
<translation id="7844689747373518809">{COUNT,plural, =0{Ništa}=1{1 aplikacija (<ph name="EXAMPLE_APP_1" />)}=2{2 aplikacije (<ph name="EXAMPLE_APP_1" />, <ph name="EXAMPLE_APP_2" />)}one{# aplikacija (<ph name="EXAMPLE_APP_1" />, <ph name="EXAMPLE_APP_2" />, <ph name="AND_MORE" />)}few{# aplikacije (<ph name="EXAMPLE_APP_1" />, <ph name="EXAMPLE_APP_2" />, <ph name="AND_MORE" />)}other{# aplikacija (<ph name="EXAMPLE_APP_1" />, <ph name="EXAMPLE_APP_2" />, <ph name="AND_MORE" />)}}</translation>
<translation id="785549533363645510">Niste nevidljivi. Anonimni način ne sakriva vaše pregledavanje od poslodavca, davatelja internetskih usluga ili posjećenih web-lokacija.</translation>
<translation id="7855695075675558090"><ph name="TOTAL_LABEL" /> <ph name="CURRENCY_CODE" /> <ph name="FORMATTED_TOTAL_AMOUNT" /></translation>
<translation id="7862185352068345852">Želite li napustiti web-lokaciju?</translation>
<translation id="7878176543348854470">Prihvaćaju se debitne i pretplatne kartice.</translation>
<translation id="7878562273885520351">Vaša je zaporka možda ugrožena</translation>
<translation id="7887683347370398519">Provjerite CVC i pokušajte ponovo</translation>
<translation id="7893255318348328562">Naziv sesije</translation>
<translation id="79338296614623784">Unesite važeći telefonski broj</translation>
<translation id="7935318582918952113">DOM Distiller</translation>
<translation id="7937554595067888181">Istječe <ph name="EXPIRATION_DATE_ABBR" /></translation>
<translation id="7938958445268990899">Certifkat poslužitelja još nije valjan.</translation>
<translation id="7942349550061667556">Crvena</translation>
<translation id="7947285636476623132">Provjerite godinu isteka, pa pokušajte ponovo</translation>
<translation id="7951415247503192394">(32-bitni)</translation>
<translation id="7956713633345437162">Mobilne oznake</translation>
<translation id="7961015016161918242">Nikad</translation>
<translation id="7983301409776629893">Uvijek prevedi <ph name="ORIGINAL_LANGUAGE" /> na <ph name="TARGET_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="7995512525968007366">Nije navedeno</translation>
<translation id="800218591365569300">Pokušajte zatvoriti ostale kartice ili programe da biste oslobodili memoriju.</translation>
<translation id="8009225694047762179">Upravljanje zaporkama</translation>
<translation id="8012647001091218357">Nismo uspjeli stupiti u kontakt s tvojim roditeljima. Pokušaj ponovo.</translation>
<translation id="8025119109950072390">Napadači na ovoj web-lokaciji mogu vas na prijevaru pokušati navesti da napravite nešto opasno kao što je instaliranje softvera ili otkrivanje osobnih podataka (npr. zaporki, telefonskih brojeva ili kreditnih kartica).</translation>
<translation id="8034522405403831421">Jezik ove stranice jest <ph name="SOURCE_LANGUAGE" />. Želite li je prevesti na <ph name="TARGET_LANGUAGE" />?</translation>
<translation id="8037357227543935929">Pitaj (zadano)</translation>
<translation id="803771048473350947">Datoteka</translation>
<translation id="8041089156583427627">Slanje povratnih informacija</translation>
<translation id="8041940743680923270">Upotrijebi globalnu zadanu vrijednost (pitaj)</translation>
<translation id="8042918947222776840">Odaberite način preuzimanja</translation>
<translation id="8057711352706143257">Softver "<ph name="SOFTWARE_NAME" />" nije ispravno konfiguriran. Taj se problem obično rješava deinstaliranjem softvera "<ph name="SOFTWARE_NAME" />". <ph name="FURTHER_EXPLANATION" /></translation>
<translation id="8079031581361219619">Želite li ponovo učitati web-lokaciju?</translation>
<translation id="8088680233425245692">Prikaz članka nije uspio.</translation>
<translation id="808894953321890993">Promjena zaporke</translation>
<translation id="8091372947890762290">Aktivacija je na čekanju na poslužitelju</translation>
<translation id="8094917007353911263">Za mrežu koju upotrebljavate možda ćete morati posjetiti stranicu <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="LOGIN_URL" /><ph name="END_BOLD" />.</translation>
<translation id="8100588592594801589">Nevažeće su kartice uklonjene</translation>
<translation id="8103161714697287722">Način plaćanja</translation>
<translation id="8118489163946903409">Način plaćanja</translation>
<translation id="8127301229239896662">Softver "<ph name="SOFTWARE_NAME" />" nije ispravno instaliran na vašem računalu ili mreži. Obratite se IT administratoru za rješavanje tog problema.</translation>
<translation id="8130693978878176684">Više vam ne mogu pomagati, nastavite sami.</translation>
<translation id="8131740175452115882">Potvrdi</translation>
<translation id="8149426793427495338">Računalo je u stanju mirovanja.</translation>
<translation id="8150722005171944719">Datoteka na adresi <ph name="URL" /> nije čitljiva. Možda je uklonjena ili premještena ili dozvole datoteka sprječavaju pristup.</translation>
<translation id="8184538546369750125">Upotrijebi globalnu zadanu vrijednost (dopusti)</translation>
<translation id="8194797478851900357">&amp;Poništi premještanje</translation>
<translation id="8197543752516192074">Prevedi stranicu</translation>
<translation id="8201077131113104583">Nevažeći URL ažuriranja za proširenje s ID-om "<ph name="EXTENSION_ID" />".</translation>
<translation id="8202097416529803614">Sažetak narudžbe</translation>
<translation id="8211406090763984747">Veza je sigurna</translation>
<translation id="8218327578424803826">Dodijeljena lokacija:</translation>
<translation id="8225771182978767009">Osoba koja je postavila računalo blokirala je tu web-lokaciju.</translation>
<translation id="822964464349305906"><ph name="TYPE_1" />, <ph name="TYPE_2" /></translation>
<translation id="8238581221633243064">Otvorite stranicu u novoj anonimnoj kartici</translation>
<translation id="8241707690549784388">Stranica koju ste tražili koristila je podatke koje ste unijeli. Vraćanje na tu stranicu može dovesti do ponavljanja poduzete radnje. Želite li nastaviti?</translation>
<translation id="8241712895048303527">Blokiraj na ovoj web-lokaciji</translation>
<translation id="8242426110754782860">Nastavi</translation>
<translation id="8249320324621329438">Zadnje dohvaćanje:</translation>
<translation id="8253091569723639551">Potrebna je adresa za naplatu</translation>
<translation id="825929999321470778">Prikaži sve spremljene zaporke</translation>
<translation id="8261506727792406068">Izbriši</translation>
<translation id="8267698848189296333">Prijavljujete se kao <ph name="USERNAME" /></translation>
<translation id="8286036467436129157">Prijava</translation>
<translation id="8288807391153049143">Prikaz certifikata</translation>
<translation id="8289355894181816810">Obratite se svojem mrežnom administratoru ako niste sigurni što to znači.</translation>
<translation id="8293206222192510085">Dodaj oznaku</translation>
<translation id="8294431847097064396">Izvor</translation>
<translation id="8298115750975731693">Za Wi-Fi koji upotrebljavate (<ph name="WIFI_NAME" />) možda ćete morati posjetiti stranicu <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="LOGIN_URL" /><ph name="END_BOLD" />.</translation>
<translation id="8308427013383895095">Prijevod nije uspio zbog problema s mrežnom vezom.</translation>
<translation id="8311129316111205805">Učitaj sesiju</translation>
<translation id="8332188693563227489">Pristup hostu <ph name="HOST_NAME" /> je odbijen</translation>
<translation id="8340095855084055290"><ph name="EXPIRATION_MONTH" />/<ph name="EXPIRATION_YEAR" /></translation>
<translation id="834457929814110454">Ako ste svjesni sigurnosnih rizika, možete <ph name="BEGIN_LINK" />posjetiti ovu web-lokaciju<ph name="END_LINK" /> prije uklanjanja štetnih programa.</translation>
<translation id="8349305172487531364">Traka oznaka</translation>
<translation id="8363502534493474904">isključite način rada u zrakoplovu</translation>
<translation id="8364627913115013041">Nije postavljeno.</translation>
<translation id="8368476060205742148">Google Play usluge</translation>
<translation id="8380941800586852976">Opasno</translation>
<translation id="8381674639488873545">Ta terećenja mogu biti jednokratna ili ponavljajuća i možda nisu vidljiva odmah. <ph name="BEGIN_LINK" />Ipak prikaži<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="8382348898565613901">Ovdje će se prikazivati oznake koje ste nedavno posjetili</translation>
<translation id="8398259832188219207">Izvješće o rušenju programa preneseno u <ph name="UPLOAD_TIME" /></translation>
<translation id="8412145213513410671">Padovi (<ph name="CRASH_COUNT" />)</translation>
<translation id="8412392972487953978">Morate dvaput unijeti istu zaporku.</translation>
<translation id="8416694386774425977">Konfiguracija mreže nije važeća i nije se mogla uvesti.
Dodatne pojedinosti:
<ph name="DEBUG_INFO" /></translation>
<translation id="8424582179843326029"><ph name="FIRST_LABEL" /> <ph name="SECOND_LABEL" /> <ph name="THIRD_LABEL" /></translation>
<translation id="8425213833346101688">Promijeni</translation>
<translation id="8428213095426709021">Postavke</translation>
<translation id="8433057134996913067">Time ćete se odjaviti s većine web-lokacija.</translation>
<translation id="8437238597147034694">&amp;Poništi premještanje</translation>
<translation id="8461694314515752532">Kriptiraj sinkronizirane podatke vlastitom šifrom za sinkronizaciju</translation>
<translation id="8466379296835108687">{COUNT,plural, =1{1 kreditna kartica}one{# kreditna kartica}few{# kreditne kartice}other{# kreditnih kartica}}</translation>
<translation id="8473863474539038330">Adrese i više</translation>
<translation id="8483780878231876732">Da biste upotrebljavali kartice sa svojeg Google računa, prijavite se na Chrome</translation>
<translation id="8488350697529856933">Primjenjuje se na</translation>
<translation id="8498891568109133222">Hostu <ph name="HOST_NAME" /> bilo je potrebno previše vremena za odgovor.</translation>
<translation id="8503559462189395349">Zaporke preglednika Chrome</translation>
<translation id="8503813439785031346">Korisničko ime</translation>
<translation id="8508648098325802031">Ikona pretraživanja</translation>
<translation id="8543181531796978784">Možete <ph name="BEGIN_ERROR_LINK" />prijaviti problem s otkrivanjem<ph name="END_ERROR_LINK" /> ili, ako razumijete na koje je načine ugrožena vaša sigurnost, <ph name="BEGIN_LINK" />posjetite nesigurnu web-lokaciju<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="8543556556237226809">Imate li pitanja? Obratite se osobi koja nadzire vaš profil.</translation>
<translation id="8553075262323480129">Prijevod nije uspio jer nije bilo moguće odrediti jezik stranice.</translation>
<translation id="8557066899867184262">CVC možete pronaći na poleđini kartice.</translation>
<translation id="8559762987265718583">Sigurnu vezu s domenom <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="DOMAIN" /><ph name="END_BOLD" /> nije moguće uspostaviti jer datum i vrijeme (<ph name="DATE_AND_TIME" />) na vašem uređaju nisu točni.</translation>
<translation id="8564985650692024650">Chromium preporučuje poništavanje zaporke za organizaciju <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="ORG_NAME" /><ph name="END_BOLD" /> ako ste je upotrebljavali za druge web-lokacije.</translation>
<translation id="8571890674111243710">Prijevod stranice na <ph name="LANGUAGE" />...</translation>
<translation id="858637041960032120">Dodaj tel. broj
</translation>
<translation id="859285277496340001">Certifikat ne navodi mehanizam za provjeru svojeg opoziva.</translation>
<translation id="860043288473659153">Ime vlasnika kartice</translation>
<translation id="8620436878122366504">Roditelji je još nisu odobrili</translation>
<translation id="8625384913736129811">Spremi tu karticu na ovaj uređaj</translation>
<translation id="8663226718884576429">Sažetak narudžbe, <ph name="TOTAL_LABEL" />, više pojedinosti</translation>
<translation id="8680536109547170164"><ph name="QUERY" />, odgovor, <ph name="ANSWER" /></translation>
<translation id="8703575177326907206">Vaša veza s <ph name="DOMAIN" /> nije šifrirana.</translation>
<translation id="8718314106902482036">Plaćanje nije dovršeno</translation>
<translation id="8719263113926255150"><ph name="ENTITY" />, <ph name="DESCRIPTION" />, prijedlog za pretraživanje</translation>
<translation id="8725066075913043281">Pokušajte ponovo</translation>
<translation id="8728672262656704056">Radite u anonimnom načinu</translation>
<translation id="8730621377337864115">Gotovo</translation>
<translation id="8738058698779197622">Za uspostavu sigurne veze sat mora biti točno postavljen. To je zato što certifikati koje web-lokacije upotrebljavaju za međusobnu identifikaciju vrijede samo određeno vrijeme. Budući da sat na vašem uređaju nije točan, Chromium ne može potvrditi te certifikate.</translation>
<translation id="8740359287975076522">&lt;abbr id="dnsDefinition"&gt;DNS adresa&lt;/abbr&gt; hosta <ph name="HOST_NAME" /> nije pronađena. U tijeku je dijagnosticiranje problema.</translation>
<translation id="874846938927089722">Prihvaćene kreditne i pretplatne kartice</translation>
<translation id="8759274551635299824">Ta je kartica istekla</translation>
<translation id="8761567432415473239">Googleovo Sigurno pregledavanje nedavno je <ph name="BEGIN_LINK" />pronašlo štetne programe<ph name="END_LINK" /> na web-lokaciji <ph name="SITE" />.</translation>
<translation id="8763927697961133303">USB uređaj</translation>
<translation id="8768895707659403558">Da biste sve svoje kartice upotrebljavali na svim svojim uređajima, <ph name="SIGN_IN_LINK" />.</translation>
<translation id="8790007591277257123">&amp;Ponovi brisanje</translation>
<translation id="8792621596287649091">Mogli biste izgubiti pristup svojem <ph name="ORG_NAME" /> računu ili bi netko mogao ukrasti vaš identitet. Chromium preporučuje da odmah promijenite zaporku.</translation>
<translation id="8800988563907321413">Ovdje se prikazuju prijedlozi u blizini za vas</translation>
<translation id="8820817407110198400">Knjižne oznake</translation>
<translation id="883848425547221593">Druge oznake</translation>
<translation id="884264119367021077">Adresa za dostavu</translation>
<translation id="884923133447025588">Nije pronađen mehanizam za opoziv.</translation>
<translation id="885730110891505394">Dijeljenje s Googleom</translation>
<translation id="8858065207712248076">Chrome preporučuje poništavanje zaporke za organizaciju <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="ORG_NAME" /><ph name="END_BOLD" /> ako ste je upotrebljavali za druge web-lokacije.</translation>
<translation id="8866481888320382733">Pogreška pri analizi postavki pravila</translation>
<translation id="8870413625673593573">Nedavno zatvoreno</translation>
<translation id="8874824191258364635">Unesite važeći broj kreditne kartice</translation>
<translation id="8891727572606052622">Nevažeći način proxy poslužitelja.</translation>
<translation id="8903921497873541725">Povećaj</translation>
<translation id="8931333241327730545">Želite li spremiti tu karticu na Google račun?</translation>
<translation id="8932102934695377596">Sat kasni</translation>
<translation id="893332455753468063">Dodajte ime</translation>
<translation id="8938939909778640821">Prihvaćene kreditne i pretplatne kartice</translation>
<translation id="8957210676456822347">Autorizacija obaveznog portala za autentifikaciju</translation>
<translation id="8968766641738584599">Spremanje kartice</translation>
<translation id="8971063699422889582">Istekao je certifikat poslužitelja.</translation>
<translation id="8975012916872825179">Sadrži podatke kao što su telefonski brojevi, e-adrese i adrese za dostavu</translation>
<translation id="8978053250194585037">Google sigurno pregledavanje nedavno je <ph name="BEGIN_LINK" />otkrilo krađu identiteta<ph name="END_LINK" /> na web-lokaciji <ph name="SITE" />. Web-lokacije za krađu identiteta predstavljaju se kao druge web-lokacije kako bi vas prevarile.</translation>
<translation id="8983003182662520383">Načini plaćanja i adrese s Google Paya</translation>
<translation id="8987927404178983737">Mjesec</translation>
<translation id="8988408250700415532">Došlo je do pogreške. Narudžbu možete dovršiti na web-lokaciji.</translation>
<translation id="8989148748219918422"><ph name="ORGANIZATION" /> [<ph name="COUNTRY" />]</translation>
<translation id="8996941253935762404">Sljedeća web-lokacija sadrži štetne programe</translation>
<translation id="8997023839087525404">Poslužitelj je prikazao certifikat koji nije javno otkriven putem pravila Transparentnost certifikata. Taj se zahtjev postavlja za neke certifikate radi provjere njihove pouzdanosti i zaštite od napada.</translation>
<translation id="9001074447101275817">Proxy <ph name="DOMAIN" /> zahtijeva korisničko ime i zaporku.</translation>
<translation id="9005998258318286617">Učitavanje PDF dokumenta nije uspjelo.</translation>
<translation id="9008201768610948239">Zanemari</translation>
<translation id="9011424611726486705">Otvorite postavke web-lokacije</translation>
<translation id="9020200922353704812">Potrebna je adresa za naplatu kartice</translation>
<translation id="9020542370529661692">Ova je stranica prevedena na <ph name="TARGET_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="9025348182339809926">(Nije važeće)</translation>
<translation id="9035022520814077154">Sigurnosna pogreška</translation>
<translation id="9038649477754266430">Upotreba usluge predviđanja za brže učitavanje stranica</translation>
<translation id="9039213469156557790">Nadalje, ova stranica sadrži druge resurse koji nisu sigurni. Te resurse mogu vidjeti drugi tijekom prijenosa i napadač ih može izmijeniti kako bi promijenio ponašanje stranice.</translation>
<translation id="9045525010788763347"><ph name="RESULT_MODIFIED_DATE" /><ph name="RESULT_PRODUCT_SOURCE" /></translation>
<translation id="9049981332609050619">Pokušali ste pristupiti domeni <ph name="DOMAIN" />, ali poslužitelj je prikazao nevažeći certifikat.</translation>
<translation id="9050666287014529139">Zaporka</translation>
<translation id="9065203028668620118">Uredi</translation>
<translation id="9065745800631924235">Pretraživanje <ph name="TEXT" /> iz povijesti</translation>
<translation id="9069693763241529744">Blokiralo proširenje</translation>
<translation id="9076283476770535406">Možda ima sadržaj za odrasle</translation>
<translation id="9078964945751709336">Potrebno je više podataka</translation>
<translation id="9080712759204168376">Sažetak narudžbe</translation>
<translation id="9103872766612412690"><ph name="SITE" /> obično upotrebljava enkripciju radi zaštite vaših podataka. Prilikom ovog pokušaja povezivanja Chromiuma s web-lokacijom <ph name="SITE" /> ta je web-lokacija vratila neuobičajene
i netočne vjerodajnice. To može značiti da se neki napadač pokušava predstaviti kao <ph name="SITE" /> ili je zaslon za prijavu na Wi-Fi prekinuo vezu. Vaši su podaci još uvijek sigurni jer je Chromium zaustavio povezivanje prije razmjene podataka.</translation>
<translation id="9106062320799175032">Dodajte adresu za naplatu</translation>
<translation id="9110718169272311511">Google asistent u Chromeu dostupan je pri dnu zaslona</translation>
<translation id="9114524666733003316">Potvrđivanje kartice...</translation>
<translation id="9128870381267983090">Povezivanje s mrežom</translation>
<translation id="9137013805542155359">Prikaži original</translation>
<translation id="9137248913990643158">Pokrenite Chrome i prijavite se na njega da biste mogli upotrebljavati tu aplikaciju.</translation>
<translation id="9148088599418889305">Odaberite način dostave</translation>
<translation id="9148507642005240123">&amp;Poništi uređivanje</translation>
<translation id="9154194610265714752">Ažurirano</translation>
<translation id="9157595877708044936">Postavljanje...</translation>
<translation id="9168814207360376865">Dopusti web-lokacijama da provjere imate li spremljene načine plaćanja</translation>
<translation id="9169664750068251925">Uvijek blokiraj na ovoj web-lokaciji</translation>
<translation id="9170848237812810038">&amp;Poništi</translation>
<translation id="9171296965991013597">Napustiti aplikaciju?</translation>
<translation id="917450738466192189">Certifikat poslužitelja nije valjan.</translation>
<translation id="9183302530794969518">Google dokumenti</translation>
<translation id="9183425211371246419">Host <ph name="HOST_NAME" /> upotrebljava nepodržane protokole.</translation>
<translation id="9205078245616868884">Vaši su podaci šifrirani vašom šifrom za sinkronizaciju. Unesite je da biste pokrenuli sinkronizaciju.</translation>
<translation id="9207861905230894330">Dodavanje članka nije uspjelo.</translation>
<translation id="9215416866750762878">Aplikacija sprječava sigurno povezivanje Chromea s ovom web-lokacijom</translation>
<translation id="9219103736887031265">Slike</translation>
<translation id="933712198907837967">Diners Club</translation>
<translation id="935608979562296692">IZBRIŠI OBRAZAC</translation>
<translation id="936602727769022409">Mogli biste izgubiti pristup svojem Google računu. Chromium preporučuje da odmah promijenite zaporku. Morat ćete se prijaviti.</translation>
<translation id="939736085109172342">Nova mapa</translation>
<translation id="945855313015696284">Pregledajte informacije u nastavku i izbrišite nevažeće kartice</translation>
<translation id="951104842009476243">Prihvaćene debitne i pretplatne kartice</translation>
<translation id="960701843220172709">{NUM_CARDS,plural, =1{Moći ćete plaćati njome kad ste prijavljeni. Ova kartica i njezina adresa za naplatu spremit će se na vaš Google račun.}one{Moći ćete plaćati njima kad ste prijavljeni. Ove kartice i njihove adrese za naplatu spremit će se na vaš Google račun.}few{Moći ćete plaćati njima kad ste prijavljeni. Ove kartice i njihove adrese za naplatu spremit će se na vaš Google račun.}other{Moći ćete plaćati njima kad ste prijavljeni. Ove kartice i njihove adrese za naplatu spremit će se na vaš Google račun.}}</translation>
<translation id="962484866189421427">Ovaj sadržaj može pokušati instalirati obmanjujuće aplikacije koje se pretvaraju da su nešto drugo ili prikupljaju podatke na temelju kojih vas je moguće pratiti. <ph name="BEGIN_LINK" />Ipak prikaži<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="969892804517981540">Službeni sastavak</translation>
<translation id="973773823069644502">Dodajte adresu za isporuku</translation>
<translation id="975560348586398090">{COUNT,plural, =0{Nijedna}=1{1 stavka}one{# stavka}few{# stavke}other{# stavki}}</translation>
<translation id="981121421437150478">Izvanmrežno</translation>
<translation id="984275831282074731">Načini plaćanja</translation>
<translation id="985199708454569384">&lt;p&gt;Ta će se pogreška prikazati ako datum i vrijeme na računalu ili mobilnom uređaju nisu točni.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Da biste ispravili tu pogrešku, otvorite sat uređaja. Ako vrijeme i datum nisu točni, ispravite ih.&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="988159990683914416">Sastavak razvojnog programera</translation>
<translation id="989988560359834682">Uređivanje adrese</translation>
<translation id="992115559265932548"><ph name="MICROSOFT_ACTIVE_DIRECTORY" /></translation>
<translation id="992432478773561401">Softver "<ph name="SOFTWARE_NAME" />" nije ispravno instaliran na vašem računalu ili mreži:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Pokušajte deinstalirati ili onemogućiti softver "<ph name="SOFTWARE_NAME" />"&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pokušajte se povezati s drugom mrežom&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</translation>
<translation id="997986563973421916">S Google Paya</translation>
<translation id="998893882640184078">Otvorite novi anonimni prozor u Chromeu</translation>
</translationbundle>