blob: e87f388f53d3db9c3e5951af349f2c04152bee8b [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="th">
<translation id="1005145902654145231">เปลี่ยนชื่อเซสชันไม่ได้</translation>
<translation id="1008557486741366299">ไม่ใช่ตอนนี้</translation>
<translation id="1015730422737071372">ให้รายละเอียดเพิ่มเติม</translation>
<translation id="1021110881106174305">บัตรที่ยอมรับ</translation>
<translation id="1032854598605920125">หมุนตามเข็มนาฬิกา</translation>
<translation id="1035334672863811645">ลงชื่อเข้าใช้ Chrome</translation>
<translation id="1038842779957582377">ไม่ทราบชื่อ</translation>
<translation id="1050038467049342496">ปิดแอปอื่นๆ</translation>
<translation id="1055184225775184556">&amp;เลิกทำการเพิ่ม</translation>
<translation id="1058479211578257048">กำลังบันทึกบัตร...</translation>
<translation id="10614374240317010">ไม่เคยบันทึก</translation>
<translation id="106701514854093668">บุ๊กมาร์กบนเดสก์ท็อป</translation>
<translation id="1074497978438210769">ไม่ปลอดภัย</translation>
<translation id="1080116354587839789">พอดีกับความกว้าง</translation>
<translation id="1088860948719068836">เพิ่มชื่อบนบัตร</translation>
<translation id="1089439967362294234">เปลี่ยนรหัสผ่าน</translation>
<translation id="109743633954054152">จัดการรหัสผ่านในการตั้งค่า Chrome</translation>
<translation id="1103523840287552314">แปลภาษา<ph name="LANGUAGE" />ทุกครั้ง</translation>
<translation id="1107591249535594099">หากเลือก Chrome จะจัดเก็บสำเนาของบัตรบนอุปกรณ์นี้เพื่อการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มอย่างรวดเร็ว</translation>
<translation id="1110994991967754504">เลือกสิทธิ์สำหรับ<ph name="PERMISSION_NAME" /></translation>
<translation id="1111153019813902504">บุ๊กมาร์กที่เพิ่งดู</translation>
<translation id="1113869188872983271">&amp;เลิกทำการจัดลำดับใหม่</translation>
<translation id="1125573121925420732">คุณอาจเห็นคำเตือนอยู่บ่อยๆ ระหว่างที่เว็บไซต์อัปเดตความปลอดภัย เราจะปรับปรุงเร็วๆ นี้</translation>
<translation id="1126551341858583091">ขนาดบนพื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องคือ <ph name="CRASH_SIZE" /></translation>
<translation id="112840717907525620">แคชนโยบายใช้ได้</translation>
<translation id="1150979032973867961">เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็น <ph name="DOMAIN" /> เพราะระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของคุณไม่เชื่อถือใบรับรองความปลอดภัย โดยอาจเกิดจากการกำหนดค่าผิดหรือผู้บุกรุกที่ขัดขวางการเชื่อมต่อของคุณ</translation>
<translation id="1151972924205500581">ต้องมีรหัสผ่าน</translation>
<translation id="1152921474424827756">เข้าถึง<ph name="BEGIN_LINK" />สำเนาแคช<ph name="END_LINK" />ของ <ph name="URL" /></translation>
<translation id="1156303062776767266">คุณกำลังดูไฟล์ในเครื่องหรือไฟล์ที่แชร์</translation>
<translation id="1158211211994409885"><ph name="HOST_NAME" /> ปิดการเชื่อมต่อโดยไม่คาดคิด</translation>
<translation id="1161325031994447685">เชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่</translation>
<translation id="1165039591588034296">ข้อผิดพลาด</translation>
<translation id="1173894706177603556">เปลี่ยนชื่อ</translation>
<translation id="1175364870820465910">&amp;พิมพ์...</translation>
<translation id="1181037720776840403">ลบ</translation>
<translation id="1197088940767939838">สีส้ม</translation>
<translation id="1201402288615127009">ถัดไป</translation>
<translation id="1201895884277373915">เพิ่มเติมจากไซต์นี้</translation>
<translation id="1206967143813997005">ลายเซ็นเริ่มต้นไม่ถูกต้อง</translation>
<translation id="1209206284964581585">ซ่อนไปก่อน</translation>
<translation id="121201262018556460">คุณพยายามเข้าถึง <ph name="DOMAIN" /> แต่เซิร์ฟเวอร์แสดงใบรับรองที่มีคีย์ที่ไม่รัดกุม ผู้โจมตีอาจทำให้คีย์ส่วนตัวเสียหายไปแล้วและเซิร์ฟเวอร์นี้อาจไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ที่คุณคิด (คุณอาจกำลังติดต่อกับผู้โจมตี)</translation>
<translation id="1219129156119358924">การรักษาความปลอดภัยของระบบ</translation>
<translation id="1227224963052638717">นโยบายที่ไม่รู้จัก</translation>
<translation id="1227633850867390598">ซ่อนค่า</translation>
<translation id="1228893227497259893">ตัวระบุเอนทิตีไม่ถูกต้อง</translation>
<translation id="1232569758102978740">ไม่ระบุชื่อ</translation>
<translation id="1250759482327835220">เพื่อความรวดเร็วในการชำระเงินครั้งถัดไป โปรดบันทึกบัตร ชื่อ และที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินไว้ในบัญชี Google</translation>
<translation id="1253921432148366685"><ph name="TYPE_1" /> <ph name="TYPE_2" /> (ซิงค์แล้ว)</translation>
<translation id="1256368399071562588">&lt;p&gt;หากคุณพยายามเข้าชมเว็บไซต์ แต่เว็บไซต์ไม่เปิดขึ้นมา ให้ลองแก้ข้อผิดพลาดด้วยขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไปนี้&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;ตรวจสอบที่อยู่เว็บไซต์ว่ามีการพิมพ์ผิดหรือไม่&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช้งานได้ปกติ&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;</translation>
<translation id="1257286744552378071">คุณป้อนรหัสผ่านในเว็บไซต์ที่องค์กรไม่ได้จัดการ เพื่อปกป้องบัญชี โปรดอย่าใช้รหัสผ่านซ้ำในแอปและเว็บไซต์อื่นๆ</translation>
<translation id="1263231323834454256">เรื่องรออ่าน</translation>
<translation id="1264126396475825575">รายงานข้อขัดข้องเมื่อ <ph name="CRASH_TIME" /> (ยังไม่ได้อัปโหลดหรือละเว้น)</translation>
<translation id="1270502636509132238">วิธีการรับสินค้า</translation>
<translation id="1285320974508926690">ไม่ต้องแปลไซต์นี้</translation>
<translation id="1292701964462482250">"ซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณทำให้ Chrome เชื่อมต่อกับเว็บอย่างปลอดภัยไม่ได้" (คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น)</translation>
<translation id="1294154142200295408">บรรทัดคำสั่งรูปแบบต่างๆ</translation>
<translation id="129553762522093515">เพิ่งปิด</translation>
<translation id="129863573139666797"><ph name="BEGIN_LINK" />ลองล้างคุกกี้<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="1314614906530272393">ไม่มีเซสชันที่เลือก</translation>
<translation id="1323433172918577554">แสดงเพิ่มเติม</translation>
<translation id="132390688737681464">บันทึกและกรอกที่อยู่</translation>
<translation id="1333989956347591814">ผู้อื่น<ph name="BEGIN_EMPHASIS" />อาจยังมองเห็น<ph name="END_EMPHASIS" />กิจกรรมของคุณ:
<ph name="BEGIN_LIST" />
<ph name="LIST_ITEM" />เว็บไซต์ที่คุณเข้าชม
<ph name="LIST_ITEM" />นายจ้างหรือโรงเรียน
<ph name="LIST_ITEM" />ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
<ph name="END_LIST" /></translation>
<translation id="1339601241726513588">โดเมนการลงทะเบียน:</translation>
<translation id="1340482604681802745">ที่อยู่ในการรับ</translation>
<translation id="1348198688976932919">ไซต์ที่จะเปิดมีแอปอันตราย</translation>
<translation id="1348779747280417563">ยืนยันชื่อ</translation>
<translation id="1374468813861204354">คำแนะนำ</translation>
<translation id="1375198122581997741">เกี่ยวกับรุ่น</translation>
<translation id="1376836354785490390">แสดงน้อยลง</translation>
<translation id="1377321085342047638">หมายเลขบัตร</translation>
<translation id="139305205187523129"><ph name="HOST_NAME" /> ไม่ส่งข้อมูลใดๆ</translation>
<translation id="1407135791313364759">เปิดทั้งหมด</translation>
<translation id="1413809658975081374">ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว</translation>
<translation id="14171126816530869">ข้อมูลประจำตัวของ <ph name="ORGANIZATION" /> ใน <ph name="LOCALITY" /> ได้รับการยืนยันโดย <ph name="ISSUER" /></translation>
<translation id="1426410128494586442">ยอมรับ</translation>
<translation id="1430915738399379752">พิมพ์</translation>
<translation id="1484290072879560759">เลือกที่อยู่สำหรับจัดส่ง</translation>
<translation id="1501859676467574491">แสดงบัตรจากบัญชี Google ของคุณ</translation>
<translation id="1506687042165942984">แสดงสำเนาที่บันทึกไว้ (หรือที่ล้าสมัย) ของหน้านี้</translation>
<translation id="1507202001669085618">&lt;p&gt;คุณจะเห็นข้อผิดพลาดนี้ หากใช้พอร์ทัล Wi-Fi ที่คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนจึงจะสามารถออนไลน์ได้&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้คลิก&lt;strong&gt;เชื่อมต่อ&lt;/strong&gt;บนหน้าเว็บที่คุณพยายามจะเปิด&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="1517433312004943670">ต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์</translation>
<translation id="1517500485252541695">บัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่ยอมรับ</translation>
<translation id="1519264250979466059">วันที่สร้าง</translation>
<translation id="1521655867290435174">Google ชีต</translation>
<translation id="1527263332363067270">กำลังรอการเชื่อมต่อ…</translation>
<translation id="1532118530259321453">หน้านี้บอกว่า</translation>
<translation id="153384715582417236">เสร็จเรียบร้อย</translation>
<translation id="154408704832528245">เลือกที่อยู่สำหรับนำส่งสินค้า</translation>
<translation id="1549470594296187301">ต้องเปิดใช้ JavaScript เพื่อใช้ฟีเจอร์นี้</translation>
<translation id="1555130319947370107">สีน้ำเงิน</translation>
<translation id="1559528461873125649">ไม่มีไฟล์หรือไดเรกทอรีดังกล่าว</translation>
<translation id="1559572115229829303">&lt;p&gt;ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อส่วนตัวไปที่ <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="DOMAIN" /><ph name="END_BOLD" /> เนื่องจากวันที่และเวลา (<ph name="DATE_AND_TIME" />) ในอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;โปรดปรับวันที่และเวลาจากหัวข้อ&lt;strong&gt;ทั่วไป&lt;/strong&gt;ในแอป&lt;strong&gt;การตั้งค่า&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="1581080074034554886">CVC</translation>
<translation id="1583429793053364125">มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในขณะที่แสดงหน้าเว็บนี้</translation>
<translation id="1592005682883173041">การเข้าถึงข้อมูลในเครื่อง</translation>
<translation id="1594030484168838125">เลือก</translation>
<translation id="161042844686301425">สีฟ้า</translation>
<translation id="1620510694547887537">กล้องถ่ายรูป</translation>
<translation id="1623104350909869708">ป้องกันหน้าเว็บนี้จากการสร้างการโต้ตอบเพิ่มเติม</translation>
<translation id="1639239467298939599">กำลังโหลด</translation>
<translation id="1640180200866533862">นโยบายผู้ใช้</translation>
<translation id="1640244768702815859">ลอง<ph name="BEGIN_LINK" />ไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="1644574205037202324">ประวัติการเข้าชม</translation>
<translation id="1645368109819982629">ไม่รองรับโปรโตคอล</translation>
<translation id="1655462015569774233">{1,plural, =1{เซิร์ฟเวอร์นี้พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็น <ph name="DOMAIN" /> เพราะใบรับรองความปลอดภัยหมดอายุไปเมื่อวานนี้ โดยอาจเกิดจากการกำหนดค่าผิดหรือผู้บุกรุกที่ขัดขวางการเชื่อมต่อของคุณ ขณะนี้นาฬิกาของคุณตั้งค่าไว้ที่วันที่ <ph name="CURRENT_DATE" /> การตั้งค่านี้ถูกต้องไหม หากไม่ถูกต้อง คุณควรแก้ไขนาฬิกาของระบบและรีเฟรชหน้านี้}other{เซิร์ฟเวอร์นี้พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็น <ph name="DOMAIN" /> เพราะใบรับรองความปลอดภัยหมดอายุไปเมื่อ # วันที่ผ่านมา โดยอาจเกิดจากการกำหนดค่าผิดหรือผู้บุกรุกที่ขัดขวางการเชื่อมต่อของคุณ ขณะนี้นาฬิกาของคุณตั้งค่าไว้ที่วันที่ <ph name="CURRENT_DATE" /> การตั้งค่านี้ถูกต้องไหม หากไม่ถูกต้อง คุณควรแก้ไขนาฬิกาของระบบและรีเฟรชหน้านี้}}</translation>
<translation id="1656489000284462475">การรับ</translation>
<translation id="1662550410081243962">บันทึกและกรอกวิธีการชำระเงิน</translation>
<translation id="1663943134801823270">ข้อมูลบัตรและที่อยู่มาจาก Chrome คุณสามารถจัดการข้อมูลเหล่านี้ใน<ph name="BEGIN_LINK" />การตั้งค่า<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="1676269943528358898">โดยทั่วไป <ph name="SITE" /> จะใช้การเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ เมื่อ Google Chrome พยายามเชื่อมต่อกับ <ph name="SITE" /> ในครั้งนี้ เว็บไซต์ดังกล่าวส่งข้อมูลรับรองที่ผิดปกติและไม่ถูกต้องกลับมา เหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นเมื่อผู้บุกรุกพยายามปลอมเป็น <ph name="SITE" /> หรือหน้าจอการลงชื่อเข้าใช้ Wi-Fi รบกวนการเชื่อมต่อ ข้อมูลของคุณยังปลอดภัยอยู่เนื่องจาก Google Chrome หยุดการเชื่อมต่อก่อนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล</translation>
<translation id="168841957122794586">ใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์มีคีย์การเข้ารหัสที่ไม่รัดกุม</translation>
<translation id="1697532407822776718">คุณพร้อมแล้ว!</translation>
<translation id="1706954506755087368">{1,plural, =1{เซิร์ฟเวอร์นี้พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็น <ph name="DOMAIN" /> เพราะใบรับรองความปลอดภัยควรจะเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ โดยอาจเกิดจากการกำหนดค่าผิดหรือผู้บุกรุกที่ขัดขวางการเชื่อมต่อของคุณ}other{เซิร์ฟเวอร์นี้พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็น <ph name="DOMAIN" /> เพราะใบรับรองความปลอดภัยควรจะเริ่มใช้งานได้ในอีก # วันข้างหน้า โดยอาจเกิดจากการกำหนดค่าผิดหรือผู้บุกรุกที่ขัดขวางการเชื่อมต่อของคุณ}}</translation>
<translation id="1710259589646384581">ระบบปฏิบัติการ</translation>
<translation id="1721312023322545264">คุณต้องได้รับสิทธิ์จาก <ph name="NAME" /> เพื่อเข้าชมเว็บไซต์นี้</translation>
<translation id="1721424275792716183">* ช่องที่ต้องกรอก</translation>
<translation id="1727741090716970331">เพิ่มหมายเลขบัตรที่ถูกต้อง</translation>
<translation id="1728677426644403582">คุณกำลังดูซอร์สโค้ดของหน้าเว็บ</translation>
<translation id="173080396488393970">ไม่รองรับบัตรประเภทนี้</translation>
<translation id="1734864079702812349">Amex</translation>
<translation id="1734878702283171397">ลองติดต่อผู้ดูแลระบบ</translation>
<translation id="1740951997222943430">ป้อนเดือนที่หมดอายุที่ถูกต้อง</translation>
<translation id="1743520634839655729">เพื่อความรวดเร็วในการชำระเงินครั้งถัดไป โปรดบันทึกบัตร ชื่อ และที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินไว้ในบัญชี Google และในอุปกรณ์นี้</translation>
<translation id="17513872634828108">แท็บที่เปิดอยู่</translation>
<translation id="1753706481035618306">เลขหน้า</translation>
<translation id="1763864636252898013">เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็น <ph name="DOMAIN" /> เพราะระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ของคุณไม่เชื่อถือใบรับรองความปลอดภัย โดยอาจเกิดจากการกำหนดค่าผิดหรือผู้บุกรุกที่ขัดขวางการเชื่อมต่อของคุณ</translation>
<translation id="1768211456781949159"><ph name="BEGIN_LINK" />ลองเรียกใช้การวินิจฉัยเครือข่ายของ Windows<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="1783075131180517613">โปรดอัปเดตข้อความรหัสผ่านที่ซิงค์ของคุณ</translation>
<translation id="1787142507584202372">แท็บที่คุณเปิดไว้จะปรากฏที่นี่</translation>
<translation id="1791429645902722292">Google Smart Lock</translation>
<translation id="1803264062614276815">ชื่อผู้ถือบัตร</translation>
<translation id="1821930232296380041">คำขอหรือพารามิเตอร์คำขอไม่ถูกต้อง</translation>
<translation id="1826516787628120939">กำลังตรวจสอบ</translation>
<translation id="1834321415901700177">เว็บไซต์นี้มีโปรแกรมอันตราย</translation>
<translation id="1839551713262164453">การตรวจสอบความถูกต้องของค่านโยบายมีข้อผิดพลาดและล้มเหลว</translation>
<translation id="1842969606798536927">จ่าย</translation>
<translation id="1871208020102129563">พร็อกซีถูกตั้งค่าให้ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์แบบคงที่ ไม่ใช่ URL สคริปต์ .pac</translation>
<translation id="1871284979644508959">ช่องที่ต้องกรอก</translation>
<translation id="1874765382782611674">บัตรเดบิตที่ยอมรับ</translation>
<translation id="1875512691959384712">Google ฟอร์ม</translation>
<translation id="187918866476621466">เปิดหน้าเริ่มต้นใช้งาน</translation>
<translation id="1883255238294161206">ยุบรายการ</translation>
<translation id="1898423065542865115">การกรอง</translation>
<translation id="1916770123977586577">โหลดหน้านี้ซ้ำเพื่อใช้การตั้งค่าที่อัปเดตกับไซต์นี้</translation>
<translation id="1919345977826869612">โฆษณา</translation>
<translation id="1919367280705858090">ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เจาะจง</translation>
<translation id="192020519938775529">{COUNT,plural, =0{ไม่มี}=1{เว็บไซต์ 1 แห่ง}other{เว็บไซต์ # แห่ง}}</translation>
<translation id="1927235823738766038">บัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่ยอมรับ</translation>
<translation id="194030505837763158">ไปที่ <ph name="LINK" /></translation>
<translation id="1945968466830820669">คุณอาจเข้าถึงบัญชีขององค์กรไม่ได้หรือถูกโจรกรรมข้อมูลประจำตัว Chromium ขอแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านตอนนี้เลย</translation>
<translation id="1948773908305951926">บัตรเติมเงินที่ยอมรับ</translation>
<translation id="1962204205936693436">บุ๊กมาร์กของ <ph name="DOMAIN" /></translation>
<translation id="1973335181906896915">ข้อผิดพลาดในการจัดเรียง</translation>
<translation id="1974060860693918893">ขั้นสูง</translation>
<translation id="1978555033938440688">เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์</translation>
<translation id="1981206234434200693">ล้างข้อมูลประวัติการเข้าชมของ Chrome</translation>
<translation id="2001146170449793414">{COUNT,plural, =1{และอีก 1 แอป}other{และอีก # แอป}}</translation>
<translation id="2003709556000175978">รีเซ็ตรหัสผ่านเลย</translation>
<translation id="2025186561304664664">พร็อกซีถูกตั้งค่าให้ทำการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติ</translation>
<translation id="2030481566774242610">หรือคุณหมายถึง <ph name="LINK" /></translation>
<translation id="2032962459168915086"><ph name="BEGIN_LINK" />ตรวจสอบพร็อกซีและไฟร์วอลล์<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2053553514270667976">รหัสไปรษณีย์</translation>
<translation id="2064691555167957331">{COUNT,plural, =1{1 คำแนะนำ}other{# คำแนะนำ}}</translation>
<translation id="2068663545051464999">อัปโหลดรหัสรายงานข้อขัดข้อง <ph name="CRASH_ID" /> แล้ว (บริบทเฉพาะรายการ: <ph name="CRASH_LOCAL_ID" />)</translation>
<translation id="2079545284768500474">เลิกทำ</translation>
<translation id="20817612488360358">มีการกำหนดให้ใช้การตั้งค่าพร็อกซีระบบ แต่ก็มีการระบุการกำหนดค่าพร็อกซีอย่างชัดเจนไว้ด้วยเช่นกัน</translation>
<translation id="2082238445998314030">ผลลัพธ์ <ph name="RESULT_NUMBER" /> จาก <ph name="TOTAL_RESULTS" /> รายการ</translation>
<translation id="2091887806945687916">เสียง</translation>
<translation id="2094505752054353250">โดเมนไม่ตรง</translation>
<translation id="2096368010154057602">แผนก</translation>
<translation id="2102134110707549001">แนะนำรหัสผ่านที่รัดกุม…</translation>
<translation id="2108755909498034140">รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์</translation>
<translation id="2113977810652731515">บัตร</translation>
<translation id="2114841414352855701">ไม่สนใจเพราะถูกแทนที่โดย <ph name="POLICY_NAME" /></translation>
<translation id="213826338245044447">บุ๊กมาร์กบนมือถือ</translation>
<translation id="214556005048008348">ยกเลิกการชำระเงิน</translation>
<translation id="2147827593068025794">การซิงค์ในแบ็กกราวด์</translation>
<translation id="2148613324460538318">เพิ่มบัตร</translation>
<translation id="2154054054215849342">ไม่มีการซิงค์สำหรับโดเมนของคุณ</translation>
<translation id="2154484045852737596">แก้ไขบัตร</translation>
<translation id="2166049586286450108">การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบโดยสมบูรณ์</translation>
<translation id="2166378884831602661">เว็บไซต์นี้ไม่สามารถให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย</translation>
<translation id="2181821976797666341">นโยบาย</translation>
<translation id="2183608646556468874">หมายเลขโทรศัพท์</translation>
<translation id="2184405333245229118">{COUNT,plural, =1{ที่อยู่ 1 รายการ}other{ที่อยู่ # รายการ}}</translation>
<translation id="2187317261103489799">ตรวจหา (ค่าเริ่มต้น)</translation>
<translation id="2202020181578195191">ป้อนปีที่หมดอายุที่ถูกต้อง</translation>
<translation id="2212735316055980242">ไม่พบนโยบาย</translation>
<translation id="2213606439339815911">กำลังดึงรายการ...</translation>
<translation id="2218879909401188352">ผู้โจมตีที่กำลังอยู่ใน <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> สามารถติดตั้งแอปอันตรายที่ทำลายอุปกรณ์ของคุณ เพิ่มค่าใช้จ่ายแฝงในใบแจ้งยอดมือถือ หรือขโมยข้อมูลส่วนบุคคล <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />ดูข้อมูลเพิ่มเติม<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="2224337661447660594">ไม่มีอินเทอร์เน็ต</translation>
<translation id="2230458221926704099">แก้ไขการเชื่อมต่อของคุณด้วย<ph name="BEGIN_LINK" />แอปการวินิจฉัย<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2239100178324503013">ส่งเลย</translation>
<translation id="225207911366869382">เลิกใช้งานค่านี้กับนโยบายนี้</translation>
<translation id="2262243747453050782">ข้อผิดพลาดของ HTTP</translation>
<translation id="2263079731045660823">อัปเดตข้อมูลบัตรเครดิตสำหรับป้อนข้อความอัตโนมัติในการตั้งค่า Chrome</translation>
<translation id="2270484714375784793">หมายเลขโทรศัพท์</translation>
<translation id="2283340219607151381">บันทึกและกรอกที่อยู่</translation>
<translation id="2292556288342944218">การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคุณถูกบล็อก</translation>
<translation id="2316887270356262533">หากเพิ่มพื้นที่ว่างไม่ถึง 1 MB ไซต์บางแห่งอาจโหลดช้าลงเมื่อคุณเข้าชมครั้งถัดไป</translation>
<translation id="2317259163369394535"><ph name="DOMAIN" /> ต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน</translation>
<translation id="2317583587496011522">รับบัตรเดบิต</translation>
<translation id="2330137317877982892"><ph name="CREDIT_CARD" /> หมดอายุ <ph name="EXPIRATION_DATE_ABBR" /></translation>
<translation id="2337852623177822836">ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ควบคุมการตั้งค่า</translation>
<translation id="2354001756790975382">บุ๊กมาร์กอื่นๆ</translation>
<translation id="2354430244986887761">เมื่อเร็วๆ นี้ Google Safe Browsing <ph name="BEGIN_LINK" />พบแอปอันตราย<ph name="END_LINK" />ใน <ph name="SITE" /></translation>
<translation id="2355395290879513365">ผู้โจมตีอาจเห็นรูปภาพที่คุณกำลังดูอยู่บนเว็บไซต์นี้และหลอกลวงคุณโดยการแก้ไขรูปภาพ</translation>
<translation id="2356070529366658676">ถาม</translation>
<translation id="2359629602545592467">หลายรายการ</translation>
<translation id="2359808026110333948">ต่อไป</translation>
<translation id="2360873523816792727">เปิดการซิงค์เพื่อใช้บัตรในอุปกรณ์ทุกเครื่อง</translation>
<translation id="2365563543831475020">รายงานข้อขัดข้องเมื่อ <ph name="CRASH_TIME" /> ยังไม่ได้อัปโหลด</translation>
<translation id="2367567093518048410">ระดับ</translation>
<translation id="2378238891085281592">คุณเข้าสู่โหมดส่วนตัวแล้ว</translation>
<translation id="2384307209577226199">ค่าเริ่มต้นขององค์กร</translation>
<translation id="2386255080630008482">ใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์ถูกเพิกถอนแล้ว</translation>
<translation id="2392959068659972793">แสดงนโยบายโดยที่ไม่ได้ตั้งค่า</translation>
<translation id="239429038616798445">วิธีการจัดส่งสินค้านี้ไม่พร้อมให้บริการ โปรดลองใช้วิธีการอื่น</translation>
<translation id="2396249848217231973">&amp;เลิกทำการนำออก</translation>
<translation id="2413528052993050574">เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็น <ph name="DOMAIN" /> เพราะอาจมีการเพิกถอนใบรับรองความปลอดภัย โดยอาจเกิดจากการกำหนดค่าผิดหรือผู้บุกรุกที่ขัดขวางการเชื่อมต่อของคุณ</translation>
<translation id="2463193859425327265">เปลี่ยนหน้าแรก</translation>
<translation id="2463739503403862330">กรอกข้อมูล</translation>
<translation id="2465655957518002998">เลือกวิธีนำส่งสินค้า</translation>
<translation id="2467694685043708798"><ph name="BEGIN_LINK" />เรียกใช้การวินิจฉัยเครือข่าย<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2473195200299095979">แปลหน้านี้</translation>
<translation id="2479410451996844060">URL ค้นหาไม่ถูกต้อง</translation>
<translation id="2482878487686419369">การแจ้งเตือน</translation>
<translation id="248348093745724435">นโยบายเครื่อง</translation>
<translation id="2491120439723279231">ใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์มีข้อผิดพลาด</translation>
<translation id="2495083838625180221">โปรแกรมแยกวิเคราะห์ JSON</translation>
<translation id="2495093607237746763">หากเลือกไว้ Chromium จะจัดเก็บสำเนาบัตรของคุณบนอุปกรณ์นี้เพื่อการกรอกแบบฟอร์มที่รวดเร็วขึ้น</translation>
<translation id="2498091847651709837">สแกนบัตรใหม่</translation>
<translation id="2501278716633472235">ย้อนกลับ</translation>
<translation id="2503184589641749290">บัตรเดบิตและบัตรเติมเงินที่ยอมรับ</translation>
<translation id="2515629240566999685">ตรวจสอบสัญญาณในพื้นที่ของคุณ</translation>
<translation id="2523886232349826891">บันทึกไว้เฉพาะในอุปกรณ์นี้</translation>
<translation id="2524461107774643265">เพิ่มข้อมูลอื่นๆ</translation>
<translation id="2536110899380797252">เพิ่มที่อยู่</translation>
<translation id="2539524384386349900">ตรวจหา</translation>
<translation id="255002559098805027"><ph name="HOST_NAME" /> ส่งการตอบกลับที่ไม่ถูกต้อง</translation>
<translation id="2556876185419854533">&amp;เลิกทำการแก้ไข</translation>
<translation id="2586657967955657006">คลิปบอร์ด</translation>
<translation id="2587730715158995865">จาก <ph name="ARTICLE_PUBLISHER" /> อ่านเรื่องราวนี้และอื่นๆ อีก <ph name="OTHER_ARTICLE_COUNT" /> เรื่อง</translation>
<translation id="2587841377698384444">รหัส API ไดเรกทอรี:</translation>
<translation id="2597378329261239068">เอกสารนี้ได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน โปรดป้อนรหัสผ่าน</translation>
<translation id="2609632851001447353">รูปแบบต่างๆ</translation>
<translation id="2625385379895617796">นาฬิกาเร็วเกินไป</translation>
<translation id="2634124572758952069">ไม่พบที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ <ph name="HOST_NAME" /></translation>
<translation id="2639739919103226564">สถานะ:</translation>
<translation id="2649204054376361687"><ph name="CITY" />, <ph name="COUNTRY" /></translation>
<translation id="2650446666397867134">การเข้าถึงไฟล์ถูกปฏิเสธ</translation>
<translation id="2653659639078652383">ส่ง</translation>
<translation id="2666117266261740852">ปิดแท็บหรือแอปอื่นๆ</translation>
<translation id="267371737713284912">กด <ph name="MODIFIER_KEY_DESCRIPTION" /> เพื่อเลิกทำ</translation>
<translation id="2674170444375937751">คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการนำออกหน้าเหล่านี้ออกจากประวัติการเข้าชมของคุณ</translation>
<translation id="2677748264148917807">ออก</translation>
<translation id="2699302886720511147">บัตรที่ยอมรับ</translation>
<translation id="2702801445560668637">รายการที่จะอ่าน</translation>
<translation id="2704283930420550640">ค่าไม่ตรงกับรูปแบบ</translation>
<translation id="2705137772291741111">อ่านสำเนาที่บันทึกไว้ (แคช) ของเว็บไซต์นี้ไม่ได้</translation>
<translation id="2709516037105925701">ป้อนอัตโนมัติ</translation>
<translation id="2712173769900027643">ขออนุญาต</translation>
<translation id="2713444072780614174">สีขาว</translation>
<translation id="2720342946869265578">ใกล้เคียง</translation>
<translation id="2721148159707890343">คำขอสำเร็จ</translation>
<translation id="2728127805433021124">ใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์ถูกเซ็นชื่อด้วยอัลกอริทึมลายเซ็นที่ไม่รัดกุม</translation>
<translation id="2730326759066348565"><ph name="BEGIN_LINK" />เรียกใช้การวินิจฉัยการเชื่อมต่อ<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2738330467931008676">เลือกที่อยู่สำหรับรับสินค้า</translation>
<translation id="2740531572673183784">ตกลง</translation>
<translation id="2742870351467570537">นำรายการที่เลือกออก </translation>
<translation id="277133753123645258">วิธีการจัดส่งสินค้า</translation>
<translation id="277499241957683684">ไม่มีอุปกรณ์บันทึก</translation>
<translation id="2781030394888168909">ส่งออก MacOS</translation>
<translation id="2781692009645368755">Google Pay</translation>
<translation id="2784949926578158345">การเชื่อมต่อได้รับการรีเซ็ตแล้ว</translation>
<translation id="2788784517760473862">บัตรเครดิตที่ยอมรับ</translation>
<translation id="2794233252405721443">เว็บไซต์ที่ถูกบล็อก</translation>
<translation id="2799020568854403057">ไซต์ที่จะเปิดมีแอปอันตราย</translation>
<translation id="2799223571221894425">เปิดใหม่</translation>
<translation id="2803306138276472711">เมื่อเร็วๆ นี้ Google Safe Browsing <ph name="BEGIN_LINK" />ตรวจพบมัลแวร์<ph name="END_LINK" />ใน <ph name="SITE" /> เว็บไซต์ที่โดยปกติจะปลอดภัยบางครั้งอาจติดมัลแวร์</translation>
<translation id="2824775600643448204">ที่อยู่และแถบค้นหา</translation>
<translation id="2826760142808435982">การเชื่อมต่อถูกเข้ารหัสและรับรองความถูกต้องโดยใช้ <ph name="CIPHER" /> และใช้ <ph name="KX" /> เป็นกลไกการแลกเปลี่ยนคีย์</translation>
<translation id="2835170189407361413">ล้างฟอร์ม</translation>
<translation id="2847118875340931228">เปิดหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตน</translation>
<translation id="2851634818064021665">คุณต้องได้รับสิทธิ์เพื่อเข้าชมไซต์นี้</translation>
<translation id="2856444702002559011">ผู้โจมตีอาจพยายามขโมยข้อมูลจาก <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> (ตัวอย่างเช่น รหัสผ่าน ข้อความ หรือบัตรเครดิต) <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />ดูข้อมูลเพิ่มเติม<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="2881276955470682203">บันทึกบัตรไหม</translation>
<translation id="2903493209154104877">ที่อยู่</translation>
<translation id="2909946352844186028">ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงเครือข่าย</translation>
<translation id="2916038427272391327">ปิดโปรแกรมอื่นๆ</translation>
<translation id="2922350208395188000">ไม่สามารถตรวจสอบใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์</translation>
<translation id="2925673989565098301">วิธีการนำส่งสินค้า</translation>
<translation id="2928905813689894207">ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน</translation>
<translation id="2929525460561903222">{SHIPPING_ADDRESS,plural, =0{<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" />}=1{<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" /> และอีก <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_ADDRESSES" /> รายการ}other{<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" /> และอีก <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_ADDRESSES" /> รายการ}}</translation>
<translation id="2941952326391522266">เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็น <ph name="DOMAIN" /> เพราะใบรับรองความปลอดภัยมาจาก <ph name="DOMAIN2" /> โดยอาจเกิดจากการกำหนดค่าผิดหรือผู้บุกรุกที่ขัดขวางการเชื่อมต่อของคุณ</translation>
<translation id="2948083400971632585">คุณสามารถปิดใช้งานพร็อกซีที่กำหนดค่าสำหรับการเชื่อมต่อจากหน้าการตั้งค่าได้</translation>
<translation id="2955913368246107853">ปิดแถบค้นหา</translation>
<translation id="2969319727213777354">หากต้องการสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย คุณต้องตั้งค่านาฬิกาให้ถูกต้องเนื่องจากใบรับรองที่เว็บไซต์ใช้เพื่อระบุตัวตนจะใช้ได้ในช่วงเวลาที่เจาะจงเท่านั้น แต่เนื่องจากนาฬิกาของอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง Google Chrome จึงไม่สามารถยืนยันใบรับรองเหล่านี้</translation>
<translation id="2972581237482394796">&amp;ทำซ้ำ</translation>
<translation id="2977665033722899841">เลือก <ph name="ROW_NAME" /> อยู่ตอนนี้ <ph name="ROW_CONTENT" /></translation>
<translation id="2982481275546140226">ล้างข้อมูล</translation>
<translation id="2985306909656435243">หากเปิดใช้ไว้ Chromium จะจัดเก็บสำเนาบัตรของคุณในอุปกรณ์นี้เพื่อการกรอกแบบฟอร์มที่รวดเร็วขึ้น</translation>
<translation id="2985398929374701810">ป้อนที่อยู่ที่ถูกต้อง</translation>
<translation id="2986368408720340940">วิธีการรับสินค้านี้ไม่พร้อมให้บริการ โปรดลองใช้วิธีการอื่น</translation>
<translation id="2991174974383378012">การแชร์กับเว็บไซต์</translation>
<translation id="2991571918955627853">คุณไม่สามารถไปที่ <ph name="SITE" /> ได้ในขณะนี้เนื่องจากเว็บไซต์ใช้ HSTS โดยปกติข้อผิดพลาดของเครือข่ายและการโจมตีจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว หน้านี้จึงอาจใช้งานได้ในภายหลัง</translation>
<translation id="3005723025932146533">แสดงสำเนาที่บันทึกไว้</translation>
<translation id="3008447029300691911">ป้อน CVC สำหรับ <ph name="CREDIT_CARD" /> เมื่อยืนยันแล้ว รายละเอียดบัตรของคุณจะแชร์กับเว็บไซต์นี้</translation>
<translation id="3010559122411665027">รายการที่เข้ามา "<ph name="ENTRY_INDEX" />": <ph name="ERROR" /></translation>
<translation id="301521992641321250">ถูกบล็อกโดยอัตโนมัติ</translation>
<translation id="3024663005179499861">ประเภทนโยบายไม่ถูกต้อง</translation>
<translation id="3037605927509011580">แย่จัง!</translation>
<translation id="3041612393474885105">ข้อมูลในใบรับรอง</translation>
<translation id="3064966200440839136">ออกจากโหมดไม่ระบุตัวตนเพื่อชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันภายนอก ดำเนินการต่อไหม</translation>
<translation id="3083099961703215236">{COUNT,plural, =0{ไม่มี}=1{รหัสผ่าน 1 รายการ}other{รหัสผ่าน # รายการ}}</translation>
<translation id="3096100844101284527">เพิ่มที่อยู่สำหรับรับสินค้า</translation>
<translation id="3105172416063519923">รหัสสินทรัพย์:</translation>
<translation id="3109728660330352905">คุณไม่มีสิทธิ์ดูหน้านี้</translation>
<translation id="3120730422813725195">Elo</translation>
<translation id="31207688938192855"><ph name="BEGIN_LINK" />ลองเรียกใช้การวินิจฉัยการเชื่อมต่อ<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="3137507986424712703">{COUNT,plural, =0{ไม่มี}=1{ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ของบัญชี 1 บัญชี}other{ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ของบัญชี # บัญชี}}</translation>
<translation id="3145945101586104090">การถอดรหัสการตอบกลับล้มเหลว</translation>
<translation id="3150653042067488994">ข้อผิดพลาดชั่วคราวของเซิร์ฟเวอร์</translation>
<translation id="3154506275960390542">หน้านี้มีฟอร์มที่อาจส่งอย่างไม่ปลอดภัย บุคคลอื่นสามารถดูข้อมูลที่คุณส่งได้ระหว่างทางหรือข้อมูลอาจถูกแก้ไขโดยผู้โจมตีเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เซิร์ฟเวอร์จะได้รับ</translation>
<translation id="3157931365184549694">คืนค่า</translation>
<translation id="3162559335345991374">Wi-Fi ที่คุณใช้อาจต้องการให้คุณไปที่หน้าการเข้าสู่ระบบ</translation>
<translation id="3167968892399408617">หน้าที่คุณดูในแท็บไม่ระบุตัวตนจะไม่เก็บอยู่ในประวัติการเข้าชมของเบราว์เซอร์ การจัดเก็บคุกกี้ หรือประวัติการค้นหาหลังจากที่คุณปิดแท็บไม่ระบุตัวตนทั้งหมด แต่จะมีการเก็บไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดหรือบุ๊กมาร์กที่คุณสร้างขึ้น</translation>
<translation id="3169472444629675720">Discover</translation>
<translation id="3174168572213147020">เกาะ</translation>
<translation id="3176929007561373547">ตรวจสอบการตั้งค่าพร็อกซีหรือติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อ
ตรวจสอบว่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ทำงานอยู่ หากคุณคิดว่าไม่ควร
ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ให้ดำเนินการดังนี้:
<ph name="PLATFORM_TEXT" /></translation>
<translation id="3195213714973468956"><ph name="PRINTER_NAME" /> ใน <ph name="SERVER_NAME" /></translation>
<translation id="320323717674993345">ยกเลิกการชำระเงิน</translation>
<translation id="3207960819495026254">บุ๊กมาร์กแล้ว</translation>
<translation id="3209375525920864198">โปรดป้อนชื่อเซสชันที่ถูกต้อง</translation>
<translation id="3225919329040284222">เซิร์ฟเวอร์แสดงใบรับรองที่ไม่ตรงกับการคาดการณ์ที่มีอยู่ การคาดการณ์เหล่านี้มีอยู่ในบางเว็บไซต์ที่มีการรักษาความปลอดภัยสูงเพื่อปกป้องคุณ</translation>
<translation id="3226128629678568754">กดปุ่มโหลดซ้ำเพื่อส่งซ้ำข้อมูลที่จำเป็นในการโหลดหน้าเว็บ</translation>
<translation id="3227137524299004712">ไมโครโฟน</translation>
<translation id="3228969707346345236">การแปลล้มเหลวเนื่องจากหน้าเว็บนี้เป็นภาษา<ph name="LANGUAGE" />อยู่แล้ว</translation>
<translation id="323107829343500871">ป้อน CVC สำหรับ <ph name="CREDIT_CARD" /></translation>
<translation id="3234666976984236645">ตรวจหาเนื้อหาที่สำคัญบนไซต์นี้เสมอ</translation>
<translation id="3254409185687681395">บุ๊กมาร์กหน้านี้</translation>
<translation id="3270847123878663523">&amp;เลิกทำการจัดลำดับใหม่</translation>
<translation id="3282497668470633863">เพิ่มชื่อบนบัตร</translation>
<translation id="3287510313208355388">ดาวน์โหลดเมื่อออนไลน์</translation>
<translation id="3293642807462928945">ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย <ph name="POLICY_NAME" /></translation>
<translation id="3303855915957856445">ไม่พบผลการค้นหา</translation>
<translation id="3305707030755673451">ข้อมูลของคุณได้รับการเข้ารหัสด้วยรหัสผ่านการซิงค์เมื่อวันที่ <ph name="TIME" /> โปรดป้อนรหัสผ่านเพื่อเริ่มซิงค์</translation>
<translation id="3320021301628644560">เพิ่มที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน</translation>
<translation id="3338095232262050444">ปลอดภัย</translation>
<translation id="3345135638360864351">ไม่สามารถส่งคำขอเข้าถึงไซต์นี้ไปยัง <ph name="NAME" /> ได้ โปรดลองอีกครั้ง</translation>
<translation id="3355823806454867987">เปลี่ยนการตั้งค่าพร็อกซี...</translation>
<translation id="3361596688432910856">Chrome <ph name="BEGIN_EMPHASIS" />จะไม่บันทึก<ph name="END_EMPHASIS" />ข้อมูลต่อไปนี้:
<ph name="BEGIN_LIST" />
<ph name="LIST_ITEM" />ประวัติการท่องเว็บของคุณ
<ph name="LIST_ITEM" />คุกกี้และข้อมูลไซต์
<ph name="LIST_ITEM" />ข้อมูลที่กรอกในฟอร์ม
<ph name="END_LIST" /></translation>
<translation id="3366477098757335611">ดูบัตร</translation>
<translation id="3369192424181595722">ข้อผิดพลาดของนาฬิกา</translation>
<translation id="337363190475750230">ยกเลิกการจัดเตรียมแล้ว</translation>
<translation id="3377188786107721145">ข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์นโยบาย</translation>
<translation id="3380365263193509176">ข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก</translation>
<translation id="3380864720620200369">รหัสลูกค้า:</translation>
<translation id="3387261909427947069">วิธีการชำระเงิน</translation>
<translation id="3391030046425686457">ที่อยู่สำหรับจัดส่ง</translation>
<translation id="3395827396354264108">วิธีการรับสินค้า</translation>
<translation id="3399952811970034796">ที่อยู่สำหรับจัดส่ง</translation>
<translation id="3422248202833853650">ลองออกจากโปรแกรมอื่นๆ เพื่อเพิ่มหน่วยความจำ</translation>
<translation id="3422472998109090673">ไม่สามารถเข้าถึง <ph name="HOST_NAME" /> ได้ในขณะนี้</translation>
<translation id="3427092606871434483">อนุญาต (ค่าเริ่มต้น)</translation>
<translation id="3427342743765426898">&amp;ทำซ้ำการแก้ไข</translation>
<translation id="342781501876943858">Chromium ขอแนะนำให้รีเซ็ตรหัสผ่านหากคุณใช้รหัสผ่านนี้ซ้ำในเว็บไซต์อื่น</translation>
<translation id="3431636764301398940">บันทึกบัตรนี้ลงในอุปกรณ์นี้</translation>
<translation id="3447661539832366887">เจ้าของอุปกรณ์นี้ปิดเกมไดโนเสาร์</translation>
<translation id="3447884698081792621">แสดงใบรับรอง (ออกโดย <ph name="ISSUER" />)</translation>
<translation id="3452404311384756672">ช่วงการดึงข้อมูล:</translation>
<translation id="3462200631372590220">ซ่อนข้อมูลขั้นสูง</translation>
<translation id="3467763166455606212">ต้องระบุชื่อผู้ถือบัตร</translation>
<translation id="3479539252931486093">หากเหตุการณ์นี้ผิดปกติ <ph name="BEGIN_LINK" />โปรดแจ้งให้เราทราบ<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="3479552764303398839">ไม่ใช่ตอนนี้</translation>
<translation id="3484560055331845446">คุณอาจสูญเสียสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google ของคุณ Chrome ขอแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านทันที ระบบจะขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้</translation>
<translation id="3495081129428749620">ค้นหาในหน้าเว็บ <ph name="PAGE_TITLE" /></translation>
<translation id="3498215018399854026">เราไม่สามารถติดต่อผู้ปกครองของคุณได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง</translation>
<translation id="3528171143076753409">ใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์ไม่น่าเชื่อถือ</translation>
<translation id="3530944546672790857">{COUNT,plural, =0{อย่างน้อย 1 รายการบนอุปกรณ์ที่ซิงค์}=1{1 รายการ (และมากกว่าบนอุปกรณ์ที่ซิงค์)}other{# รายการ (และมากกว่าบนอุปกรณ์ที่ซิงค์)}}</translation>
<translation id="3539171420378717834">เก็บสำเนาบัตรนี้ไว้บนอุปกรณ์นี้</translation>
<translation id="3556433843310711081">ผู้จัดการสามารถเลิกบล็อกเว็บไซต์ให้คุณ</translation>
<translation id="3566021033012934673">การเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัว</translation>
<translation id="3574305903863751447"><ph name="CITY" />, <ph name="STATE" /> <ph name="COUNTRY" /></translation>
<translation id="3576616784287504635">หน้าที่ฝังไว้ใน <ph name="SITE" /> บอกว่า</translation>
<translation id="3581089476000296252">Chrome จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อหน้านี้พร้อมใช้งาน &lt;a&gt;ยกเลิก&lt;/a&gt;</translation>
<translation id="358285529439630156">รับบัตรเครดิตและบัตรเติมเงิน</translation>
<translation id="3582930987043644930">เพิ่มชื่อ</translation>
<translation id="3583757800736429874">&amp;ทำซ้ำการย้าย</translation>
<translation id="3586931643579894722">ซ่อนรายละเอียด</translation>
<translation id="3600246354004376029"><ph name="TITLE" />, <ph name="DOMAIN" />, <ph name="TIME" /></translation>
<translation id="3615877443314183785">ป้อนวันที่หมดอายุที่ถูกต้อง</translation>
<translation id="36224234498066874">ล้างข้อมูลการท่องเว็บ</translation>
<translation id="362276910939193118">แสดงประวัติการเข้าชมทั้งหมด</translation>
<translation id="3623476034248543066">แสดงค่า</translation>
<translation id="3630155396527302611">หากโปรแกรมอยู่ในรายการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเครือข่ายอยู่แล้ว
ลองนำโปรแกรมออกจากรายการและเพิ่มกลับเข้าไปใหม่</translation>
<translation id="3650584904733503804">การตรวจสอบสำเร็จ</translation>
<translation id="3655670868607891010">หากคุณเห็นข้อความนี้บ่อยๆ ให้ลองไปที่ <ph name="HELP_LINK" /></translation>
<translation id="3658742229777143148">การแก้ไข</translation>
<translation id="366077651725703012">อัปเดตบัตรเครดิต</translation>
<translation id="3676592649209844519">รหัสอุปกรณ์:</translation>
<translation id="3678029195006412963">ไม่สามารถลงนามคำขอ</translation>
<translation id="3678529606614285348">เปิดหน้าเว็บในหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนใหม่ (Ctrl-Shift-N)</translation>
<translation id="3679803492151881375">รายงานข้อขัดข้องเมื่อ <ph name="CRASH_TIME" /> อัปโหลดเมื่อ <ph name="UPLOAD_TIME" /></translation>
<translation id="3681007416295224113">ข้อมูลในใบรับรอง</translation>
<translation id="3704162925118123524">เครือข่ายที่คุณใช้อาจต้องการให้คุณไปที่หน้าการเข้าสู่ระบบ</translation>
<translation id="3704609568417268905"><ph name="TIME" /> <ph name="BOOKMARKED" /> <ph name="TITLE" /> <ph name="DOMAIN" /></translation>
<translation id="370665806235115550">กำลังโหลด ...</translation>
<translation id="3712624925041724820">ใบอนุญาตหมด</translation>
<translation id="3714780639079136834">เปิดข้อมูลเครือข่ายมือถือหรือ Wi-Fi</translation>
<translation id="3715597595485130451">เชื่อมต่อ Wi-Fi</translation>
<translation id="3717027428350673159"><ph name="BEGIN_LINK" />ตรวจสอบพร็อกซี ไฟร์วอลล์ และการกำหนดค่า DNS<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="372429172604983730">แอปพลิเคชันที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดนี้ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ รวมถึงซอฟต์แวร์การกรองเว็บหรือซอฟต์แวร์พร็อกซี</translation>
<translation id="3736520371357197498">หากคุณเข้าใจความเสี่ยงต่อความปลอดภัย คุณสามารถ<ph name="BEGIN_LINK" />ไปยังไซต์ที่ไม่ปลอดภัยนี้<ph name="END_LINK" /> ก่อนจะมีการนำโปรแกรมอันตรายออก</translation>
<translation id="3739623965217189342">ลิงก์ที่คุณคัดลอกมา</translation>
<translation id="3744899669254331632">คุณไม่สามารถไปที่ <ph name="SITE" /> ได้ในขณะนี้เนื่องจากเว็บไซต์ได้ส่งข้อมูลรับรองที่มีการแปลงข้อมูลซึ่ง Chromium ไม่สามารถดำเนินการได้ ข้อผิดพลาดของเครือข่ายและการโจมตีมักจะเกิดขึ้นชั่วคราว ดังนั้นหน้านี้อาจจะใช้งานได้ในภายหลัง</translation>
<translation id="3745099705178523657">เมื่อยืนยันแล้ว ระบบจะแชร์รายละเอียดของบัตรจากบัญชี Google กับเว็บไซต์นี้</translation>
<translation id="3748148204939282805">ผู้โจมตีที่อยู่ใน <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> อาจหลอกล่อให้คุณทำบางสิ่งที่อันตราย เช่น การติดตั้งซอฟต์แวร์หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ตัวอย่างเช่น รหัสผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ หรือบัตรเครดิต) <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />ดูข้อมูลเพิ่มเติม<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="375403751935624634">การแปลล้มเหลวเนื่องจากข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์</translation>
<translation id="3759461132968374835">คุณไม่ได้รายงานข้อขัดข้องเมื่อเร็วๆ นี้ ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นเมื่อปิดใช้งานการรายงานข้อขัดข้อง จะไม่ปรากฏที่นี่</translation>
<translation id="3765032636089507299">หน้า Google Safe Browsing อยู่ในระหว่างการปรับปรุง</translation>
<translation id="3778403066972421603">คุณต้องการบันทึกบัตรนี้ลงในบัญชี Google และในอุปกรณ์นี้ไหม</translation>
<translation id="3783418713923659662">Mastercard</translation>
<translation id="3787705759683870569">หมดอายุ <ph name="EXPIRATION_MONTH" />/<ph name="EXPIRATION_YEAR" /></translation>
<translation id="3807873520724684969">บล็อกเนื้อหาอันตรายแล้ว</translation>
<translation id="3810973564298564668">จัดการ</translation>
<translation id="382518646247711829">หากคุณใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์...</translation>
<translation id="3828924085048779000">ข้อความรหัสผ่านต้องไม่เว้นว่างไว้</translation>
<translation id="385051799172605136">กลับ</translation>
<translation id="3858027520442213535">อัปเดตวันที่และเวลา</translation>
<translation id="3884278016824448484">ตัวชี้อุปกรณ์ขัดแย้งกัน</translation>
<translation id="3885155851504623709">Parish</translation>
<translation id="3886446263141354045">ระบบส่งคำขอเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของคุณให้ <ph name="NAME" /> แล้ว</translation>
<translation id="3890664840433101773">เพิ่มอีเมล</translation>
<translation id="3901925938762663762">บัตรหมดอายุ</translation>
<translation id="3909695131102177774"><ph name="LABEL" /> <ph name="ERROR" /></translation>
<translation id="3946209740501886391">ถามทุกครั้งบนเว็บไซต์นี้</translation>
<translation id="3949571496842715403">เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็น <ph name="DOMAIN" /> เพราะใบรับรองความปลอดภัยไม่ได้ระบุชื่อสำรองของหัวเรื่อง โดยอาจเกิดจากการกำหนดค่าผิดหรือผู้โจมตีที่ขัดขวางการเชื่อมต่อของคุณ</translation>
<translation id="3949601375789751990">ประวัติการท่องเว็บของคุณจะปรากฏที่นี่</translation>
<translation id="3950820424414687140">ลงชื่อเข้าใช้</translation>
<translation id="3963721102035795474">โหมดนักอ่าน</translation>
<translation id="3963837677003247395">ดำเนินการต่อด้วยตนเองไหม</translation>
<translation id="3964661563329879394">{COUNT,plural, =0{ไม่มี}=1{จากเว็บไซต์ 1 แห่ง }other{จากเว็บไซต์ # แห่ง }}</translation>
<translation id="397105322502079400">กำลังคำนวณ...</translation>
<translation id="3973234410852337861"><ph name="HOST_NAME" /> ถูกบล็อก</translation>
<translation id="3984550557525787191">มีชื่อเซสชันนี้อยู่แล้ว</translation>
<translation id="3987940399970879459">ไม่ถึง 1 MB</translation>
<translation id="40103911065039147">{URL_count,plural, =1{มีหน้าเว็บ 1 หน้าใกล้ๆ}other{มีหน้าเว็บ # หน้าใกล้ๆ}}</translation>
<translation id="4030383055268325496">&amp;เลิกทำการเพิ่ม</translation>
<translation id="4058922952496707368">คีย์ "<ph name="SUBKEY" />": <ph name="ERROR" /></translation>
<translation id="4067947977115446013">เพิ่มที่อยู่ที่ถูกต้อง</translation>
<translation id="4072486802667267160">เกิดข้อผิดพลาดในการประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ โปรดลองอีกครั้ง</translation>
<translation id="4075732493274867456">ไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ไม่รองรับโปรโตคอล SSL เวอร์ชันทั่วไปหรือชุดการเข้ารหัส</translation>
<translation id="4079302484614802869">การกำหนดค่าพร็อกซีมีการตั้งค่าให้ใช้ URL สคริปต์ .pac ไม่ใช่พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์แบบคงที่</translation>
<translation id="4098354747657067197">เว็บไซต์ข้างหน้ามีการหลอกลวง</translation>
<translation id="4103249731201008433">หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง</translation>
<translation id="410351446219883937">เล่นอัตโนมัติ</translation>
<translation id="4103763322291513355">ไปที่ &lt;strong&gt;chrome://policy&lt;/strong&gt; เพื่อดูรายการของ URL ที่ไม่ได้รับอนุญาต และนโยบายอื่นๆ ที่ผู้ดูแลระบบของคุณบังคับใช้</translation>
<translation id="4110652170750985508">ตรวจสอบการชำระเงิน</translation>
<translation id="4116663294526079822">อนุญาตบนไซต์นี้เสมอ</translation>
<translation id="4117700440116928470">ขอบข่ายนโยบายไม่ได้รับการสนับสนุน</translation>
<translation id="4129401438321186435">{COUNT,plural, =1{อีก 1 รายการ}other{อีก # รายการ}}</translation>
<translation id="4130226655945681476">ตรวจสอบสายเครือข่าย โมเด็ม และเราเตอร์</translation>
<translation id="413544239732274901">ดูข้อมูลเพิ่มเติม</translation>
<translation id="4148925816941278100">American Express</translation>
<translation id="4151403195736952345">ใช้ค่าเริ่มต้นส่วนกลาง (ตรวจหา)</translation>
<translation id="4165986682804962316">การตั้งค่าไซต์</translation>
<translation id="4171400957073367226">ลายเซ็นยืนยันไม่ถูกต้อง</translation>
<translation id="4173827307318847180">{MORE_ITEMS,plural, =1{อีก <ph name="ITEM_COUNT" /> รายการ}other{อีก <ph name="ITEM_COUNT" /> รายการ}}</translation>
<translation id="4179515394835346607"><ph name="ROW_NAME" /> <ph name="ROW_CONTENT" /></translation>
<translation id="4196861286325780578">&amp;ทำซ้ำการย้าย</translation>
<translation id="4203896806696719780"><ph name="BEGIN_LINK" />ตรวจสอบไฟร์วอลล์และการกำหนดค่าการป้องกันไวรัส<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4220128509585149162">การขัดข้อง</translation>
<translation id="422022731706691852">ผู้โจมตีที่อยู่ใน <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> อาจพยายามหลอกล่อให้คุณติดตั้งโปรแกรมที่ทำให้การท่องเว็บเป็นเรื่องอันตราย (ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนหน้าแรกหรือการแสดงโฆษณาเพิ่มเติมในไซต์ที่คุณเข้าชม) <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />ดูข้อมูลเพิ่มเติม<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="4221630205957821124">&lt;h4&gt;ขั้นตอนที่ 1: ลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัล&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;เครือข่าย Wi-Fi ในสถานที่หลายแห่งอย่างร้านกาแฟหรือสนามบินจำเป็นต้องให้คุณลงชื่อเข้าใช้ หากต้องการดูหน้าลงชื่อเข้าใช้ โปรดไปที่หน้าเว็บที่ใช้ &lt;code&gt;http://&lt;/code&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;ไปยังเว็บไซต์ที่ขึ้นต้นด้วย &lt;code&gt;http://&lt;/code&gt; เช่น &lt;a href="http://example.com" target="_blank"&gt;http://example.com&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;ในหน้าลงชื่อเข้าใช้ที่เปิดขึ้นมา ให้ลงชื่อเข้าใช้เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;h4&gt;ขั้นตอนที่ 2: เปิดหน้าเว็บในโหมดไม่ระบุตัวตน (เฉพาะคอมพิวเตอร์)&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;เปิดหน้าเว็บที่คุณได้เข้าชมในหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตน&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;หากหน้านั้นเปิดขึ้น แสดงว่าส่วนขยาย Chrome ทำงานไม่ถูกต้อง โปรดปิดส่วนขยายเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;ขั้นตอนที่ 3: อัปเดตระบบปฏิบัติการ&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ใช้เวอร์ชันล่าสุด&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;ขั้นตอนที่ 4: ปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสชั่วคราว&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;คุณจะเห็นข้อผิดพลาดนี้ หากคุณมีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่มอบ "การป้องกัน HTTPS" หรือ "การสแกน HTTPS" ซึ่งกำลังขัดขวางการรักษาความปลอดภัยของ Chrome&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ปิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส หากหน้าเว็บทำงานเป็นปกติหลังจากปิดซอฟต์แวร์แล้ว ให้ปิดซอฟต์แวร์นี้เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ที่มีความปลอดภัย&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;อย่าลืมเปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสอีกครั้ง เมื่อคุณใช้งานเสร็จแล้ว&lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;ขั้นตอนที่ 5: รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;หากคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาด โปรดติดต่อเจ้าของเว็บไซต์&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="4226937834893929579"><ph name="BEGIN_LINK" />ลองเรียกใช้การวินิจฉัยเครือข่าย<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4235360514405112390">ถูกต้อง</translation>
<translation id="4250431568374086873">การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ไม่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์</translation>
<translation id="4250680216510889253">ไม่มี</translation>
<translation id="425582637250725228">ระบบอาจไม่ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ</translation>
<translation id="4258748452823770588">ลายเซ็นไม่เหมาะสม</translation>
<translation id="4265872034478892965">อนุญาตโดยผู้ดูแลระบบ</translation>
<translation id="4275830172053184480">รีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ</translation>
<translation id="4277028893293644418">รีเซ็ตรหัสผ่าน</translation>
<translation id="4280429058323657511">หมดอายุ <ph name="EXPIRATION_DATE_ABBR" /></translation>
<translation id="428639260510061158">{NUM_CARDS,plural, =1{บันทึกบัตรนี้ลงในบัญชี Google ของคุณแล้ว}other{บันทึกบัตรเหล่านี้ลงในบัญชี Google ของคุณแล้ว}}</translation>
<translation id="4305817255990598646">สลับ</translation>
<translation id="4312866146174492540">บล็อก (ค่าเริ่มต้น)</translation>
<translation id="4325863107915753736">การค้นหาบทความล้มเหลว</translation>
<translation id="4326324639298822553">ตรวจสอบวันหมดอายุแล้วลองอีกครั้ง</translation>
<translation id="4331708818696583467">ไม่ปลอดภัย</translation>
<translation id="4340982228985273705">ไม่มีการตรวจพบว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้รับการจัดการโดยองค์กร ดังนั้นนโยบายจะติดตั้งเฉพาะส่วนขยายที่โฮสต์ใน Chrome เว็บสโตร์โดยอัตโนมัติ URL การอัปเดตของ Chrome เว็บสโตร์คือ "<ph name="CWS_UPDATE_URL" />"</translation>
<translation id="4346197816712207223">บัตรเครดิตที่ยอมรับ</translation>
<translation id="4356973930735388585">ผู้โจมตีในเว็บไซต์นี้อาจพยายามติดตั้งโปรแกรมอันตรายซึ่งจะขโมยหรือลบข้อมูล (ตัวอย่างเช่น รูปภาพ รหัสผ่าน ข้อความ และบัตรเครดิต) ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ</translation>
<translation id="4358461427845829800">จัดการวิธีการชำระเงิน...</translation>
<translation id="4372948949327679948">ค่า <ph name="VALUE_TYPE" /> ที่คาดไว้</translation>
<translation id="4377125064752653719">คุณพยายามเข้าถึง <ph name="DOMAIN" /> แต่ใบรับรองที่เซิร์ฟเวอร์แจ้งมาถูกเพิกถอนโดยผู้ออกใบรับรอง ซึ่งหมายความว่าข้อมูลรับรองด้านความปลอดภัยที่เซิร์ฟเวอร์แจ้งมานั้นไม่สามารถเชื่อถือได้ คุณอาจกำลังติดต่อกับคนที่คิดจะโจมตีคุณ</translation>
<translation id="4378154925671717803">โทรศัพท์</translation>
<translation id="4406896451731180161">ผลการค้นหา</translation>
<translation id="4408413947728134509">คุกกี้ <ph name="NUM_COOKIES" /></translation>
<translation id="4415426530740016218">ที่อยู่ในการรับ</translation>
<translation id="4424024547088906515">เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็น <ph name="DOMAIN" /> เพราะ Chrome ไม่เชื่อถือใบรับรองความปลอดภัย โดยอาจเกิดจากการกำหนดค่าผิดหรือผู้บุกรุกที่ขัดขวางการเชื่อมต่อของคุณ</translation>
<translation id="4432688616882109544"><ph name="HOST_NAME" /> ไม่ยอมรับใบรับรองการเข้าสู่ระบบหรือไม่ได้ให้ใบรับรองไว้</translation>
<translation id="4434045419905280838">ป๊อปอัปและการเปลี่ยนเส้นทาง</translation>
<translation id="443673843213245140">การใช้พร็อกซีถูกปิดใช้งาน แต่มีการระบุการกำหนดค่าพร็อกซีอย่างชัดเจน</translation>
<translation id="445100540951337728">บัตรเดบิตที่ยอมรับ</translation>
<translation id="4506176782989081258">ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ: <ph name="VALIDATION_ERROR" /></translation>
<translation id="4506599922270137252">ติดต่อผู้ดูแลระบบ</translation>
<translation id="450710068430902550">การแชร์กับผู้ดูแลระบบ</translation>
<translation id="4515275063822566619">ข้อมูลบัตรและที่อยู่มาจาก Chrome และบัญชี Google (<ph name="ACCOUNT_EMAIL" />) คุณสามารถจัดการข้อมูลเหล่านี้ใน<ph name="BEGIN_LINK" />การตั้งค่า<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4522570452068850558">รายละเอียด</translation>
<translation id="4524805452350978254">จัดการการ์ด</translation>
<translation id="4552089082226364758">Flash</translation>
<translation id="4558551763791394412">ลองปิดใช้ส่วนขยาย</translation>
<translation id="457875822857220463">การจัดส่ง</translation>
<translation id="4582204425268416675">นำบัตรออก</translation>
<translation id="4587425331216688090">นำที่อยู่ออกจาก Chrome ไหม</translation>
<translation id="4592951414987517459">มีการเข้ารหัสการเชื่อมต่อของคุณกับ <ph name="DOMAIN" /> ด้วยชุดการเข้ารหัสที่ทันสมัย</translation>
<translation id="4594403342090139922">&amp;เลิกทำการนำออก</translation>
<translation id="4646534391647090355">พาฉันไปที่นั่นเลย</translation>
<translation id="4668929960204016307">,</translation>
<translation id="467662567472608290">เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็น <ph name="DOMAIN" /> เพราะใบรับรองความปลอดภัยมีข้อผิดพลาด โดยอาจเกิดจากการกำหนดค่าผิดหรือผู้บุกรุกที่ขัดขวางการเชื่อมต่อของคุณ</translation>
<translation id="467809019005607715">Google สไลด์</translation>
<translation id="4690462567478992370">หยุดใช้ใบรับรองที่ไม่ถูกต้อง</translation>
<translation id="4701488924964507374"><ph name="SENTENCE1" /> <ph name="SENTENCE2" /></translation>
<translation id="4708268264240856090">การเชื่อมต่อของคุณขัดข้อง</translation>
<translation id="471880041731876836">คุณไม่มีสิทธิ์เข้าชมไซต์นี้</translation>
<translation id="4722547256916164131"><ph name="BEGIN_LINK" />เรียกใช้การวินิจฉัยเครือข่ายของ Windows<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4726672564094551039">โหลดนโยบายซ้ำ</translation>
<translation id="4728558894243024398">แพลตฟอร์ม</translation>
<translation id="4736825316280949806">รีสตาร์ท Chromium</translation>
<translation id="473775607612524610">อัปเดต</translation>
<translation id="4738601419177586157">การแนะนำการค้นหา <ph name="TEXT" /></translation>
<translation id="4742407542027196863">จัดการรหัสผ่าน…</translation>
<translation id="4744603770635761495">เส้นทางปฏิบัติการ</translation>
<translation id="4750917950439032686">ข้อมูลของคุณ (ตัวอย่างเช่น รหัสผ่านหรือหมายเลขบัตรเครดิต) จะเป็นส่วนตัวเมื่อส่งมายังเว็บไซต์นี้</translation>
<translation id="4756388243121344051">&amp;ประวัติการเข้าชม</translation>
<translation id="4758311279753947758">เพิ่มข้อมูลติดต่อ</translation>
<translation id="4759118997339041434">ปิดใช้การป้อนการชำระเงินอัตโนมัติแล้ว</translation>
<translation id="4764776831041365478">หน้าเว็บใน <ph name="URL" /> อาจหยุดให้บริการชั่วคราวหรืออาจถูกย้ายไปยังที่อยู่เว็บใหม่อย่างถาวร</translation>
<translation id="4771973620359291008">มีข้อผิดพลาดที่ไม่ทราบเกิดขึ้น</translation>
<translation id="4785689107224900852">เปลี่ยนเป็นแท็บนี้</translation>
<translation id="4792143361752574037">เกิดปัญหาในการเข้าถึงไฟล์เซสชัน ขณะนี้ระบบปิดใช้การบันทึกลงในดิสก์ โปรดโหลดหน้าใหม่เพื่อลองอีกครั้ง</translation>
<translation id="4798078619018708837">ป้อนวันที่หมดอายุและ CVC ของ <ph name="CREDIT_CARD" /> เพื่ออัปเดตรายละเอียดของบัตร เมื่อยืนยันแล้ว ระบบจะแชร์รายละเอียดของบัตรจากบัญชี Google กับเว็บไซต์นี้</translation>
<translation id="4800132727771399293">ตรวจสอบวันหมดอายุและ CVC แล้วลองอีกครั้ง</translation>
<translation id="4803924862070940586"><ph name="CURRENCY_CODE" /> <ph name="FORMATTED_TOTAL_AMOUNT" /></translation>
<translation id="4807049035289105102">คุณไม่สามารถไปที่ <ph name="SITE" /> ได้ในขณะนี้ เนื่องจากเว็บไซต์ดังกล่าวส่งข้อมูลรับรองที่เข้ารหัส ซึ่ง Google Chrome ไม่สามารถประมวลผลได้ โดยปกติข้อผิดพลาดของเครือข่ายและการบุกรุกจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว หน้านี้จึงอาจใช้งานได้ในภายหลัง</translation>
<translation id="4813512666221746211">ข้อผิดพลาดของเครือข่าย</translation>
<translation id="4816492930507672669">พอดีกับหน้า</translation>
<translation id="4850886885716139402">มุมมอง</translation>
<translation id="4854362297993841467">วิธีการนำส่งสินค้านี้ไม่พร้อมให้บริการ โปรดลองใช้วิธีการอื่น</translation>
<translation id="4858792381671956233">คุณถามผู้ปกครองแล้วว่าสามารถเข้าชมเว็บไซต์นี้ได้ไหม</translation>
<translation id="4876305945144899064">ไม่มีชื่อผู้ใช้</translation>
<translation id="4877422487531841831">การค้นหา <ph name="TEXT" /></translation>
<translation id="4879491255372875719">อัตโนมัติ (ค่าเริ่มต้น)</translation>
<translation id="4880827082731008257">ค้นประวัติการเข้าชม</translation>
<translation id="4881695831933465202">เปิด</translation>
<translation id="4895877746940133817"><ph name="TYPE_1" />, <ph name="TYPE_2" /> และ <ph name="TYPE_3" /></translation>
<translation id="4914479371620770914">{URL_count,plural, =1{และหน้าเว็บอีก 1 หน้า}other{และหน้าเว็บอีก # หน้า}}</translation>
<translation id="4916962322362512664"><ph name="DEVICE_NAME" /></translation>
<translation id="4923417429809017348">หน้านี้แปลจากภาษาที่ไม่รู้จักเป็นภาษา <ph name="LANGUAGE_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="4923459931733593730">การชำระเงิน</translation>
<translation id="4926049483395192435">ต้องระบุ</translation>
<translation id="4926159001844873046"><ph name="SITE" /> บอกว่า</translation>
<translation id="4926340098269537727"><ph name="ACTIVE_MATCH" />/<ph name="TOTAL_MATCHCOUNT" /></translation>
<translation id="4943872375798546930">ไม่มีผลการค้นหา</translation>
<translation id="495170559598752135">การทำงาน</translation>
<translation id="4958444002117714549">ขยายรายการ</translation>
<translation id="4974590756084640048">เปิดใช้คำเตือนอีกครั้ง</translation>
<translation id="4989163558385430922">ดูทั้งหมด</translation>
<translation id="4989809363548539747">ไม่รองรับปลั๊กอินนี้</translation>
<translation id="5002932099480077015">หากเปิดใช้ Chrome จะเก็บสำเนาการ์ดของคุณในอุปกรณ์นี้เพื่อให้การกรอกฟอร์มทำได้เร็วขึ้น</translation>
<translation id="5014174725590676422">กำลังแสดงหน้าจอเรียกใช้ Google Assistant ครั้งแรกใน Chrome</translation>
<translation id="5015510746216210676">ชื่อเครื่อง:</translation>
<translation id="5018422839182700155">ไม่สามารถเปิดหน้านี้</translation>
<translation id="5019198164206649151">ไม่สามารถจัดเก็บเนื่องจากระบบแบ็คเอนด์อยู่ในสถานะไม่ดี</translation>
<translation id="5023310440958281426">ตรวจสอบนโยบายของผู้ดูแลระบบของคุณ</translation>
<translation id="5029568752722684782">ล้างสำเนา</translation>
<translation id="503069730517007720">ไม่ได้ติดตั้งใบรับรองรากที่จำเป็นของ "<ph name="SOFTWARE_NAME" />" ผู้ดูแลระบบ IT ควรดูวิธีการกำหนดค่าของ "<ph name="SOFTWARE_NAME" />" เพื่อแก้ไขปัญหานี้ <ph name="FURTHER_EXPLANATION" /></translation>
<translation id="5031870354684148875">เกี่ยวกับ Google แปลภาษา</translation>
<translation id="5034369478845443529">บริบทเฉพาะรายการ <ph name="CRASH_LOCAL_ID" /></translation>
<translation id="5039804452771397117">อนุญาต</translation>
<translation id="5040262127954254034">ความเป็นส่วนตัว</translation>
<translation id="5045550434625856497">รหัสผ่านไม่ถูกต้อง</translation>
<translation id="5056549851600133418">บทความสำหรับคุณ</translation>
<translation id="5070335125961472645"><ph name="BEGIN_LINK" />ตรวจสอบที่อยู่พร็อกซี<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="5087286274860437796">ใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถใช้ได้ในขณะนี้</translation>
<translation id="5087580092889165836">เพิ่มบัตร</translation>
<translation id="5089810972385038852">รัฐ</translation>
<translation id="5094747076828555589">เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็น <ph name="DOMAIN" /> เพราะ Chromium ไม่เชื่อถือใบรับรองความปลอดภัย โดยอาจเกิดจากการกำหนดค่าผิดหรือผู้บุกรุกที่ขัดขวางการเชื่อมต่อของคุณ</translation>
<translation id="5095208057601539847">จังหวัด</translation>
<translation id="5098332213681597508">ชื่อนี้มาจากบัญชี Google ของคุณ</translation>
<translation id="5115563688576182185">(64 บิต)</translation>
<translation id="5128122789703661928">ลบเซสชันที่ใช้ชื่อนี้ไม่ได้</translation>
<translation id="5135404736266831032">จัดการที่อยู่...</translation>
<translation id="5141240743006678641">เข้ารหัสผ่านที่ซิงค์ด้วยข้อมูลรับรอง Google ของคุณ</translation>
<translation id="5145883236150621069">มีรหัสข้อผิดพลาดในการตอบกลับนโยบาย</translation>
<translation id="5159010409087891077">เปิดหน้าเว็บในหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนใหม่ (⇧⌘N)</translation>
<translation id="516920405563544094">ป้อน CVC ของ <ph name="CREDIT_CARD" /> เมื่อยืนยันแล้ว ระบบจะแชร์รายละเอียดของบัตรจากบัญชี Google กับเว็บไซต์นี้</translation>
<translation id="5169827969064885044">คุณอาจเข้าถึงบัญชีขององค์กรไม่ได้หรือถูกโจรกรรมข้อมูลประจำตัว Chrome ขอแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านตอนนี้เลย</translation>
<translation id="5171045022955879922">ค้นหาหรือพิมพ์ URL</translation>
<translation id="5172758083709347301">ผู้ใช้คอมพิวเตอร์นี้</translation>
<translation id="5179510805599951267">หากไม่มีในภาษา <ph name="ORIGINAL_LANGUAGE" /> ให้รายงานข้อผิดพลาดนี้</translation>
<translation id="5190835502935405962">แถบบุ๊กมาร์ก</translation>
<translation id="5201306358585911203">หน้าที่ฝังไว้ในหน้าเว็บนี้บอกว่า</translation>
<translation id="5205222826937269299">ต้องระบุชื่อ</translation>
<translation id="5215116848420601511">วิธีการชำระเงินและที่อยู่จาก Google Pay</translation>
<translation id="5222812217790122047">ต้องระบุอีเมล</translation>
<translation id="5230733896359313003">ที่อยู่ในการจัดส่ง</translation>
<translation id="5250209940322997802">"เชื่อมต่อกับเครือข่าย"</translation>
<translation id="5251803541071282808">ระบบคลาวด์</translation>
<translation id="5285570108065881030">แสดงรหัสผ่านที่บันทึกไว้ทั้งหมด</translation>
<translation id="5287240709317226393">แสดงคุกกี้</translation>
<translation id="5288108484102287882">มีคำเตือนจากการตรวจสอบความถูกต้องของค่านโยบาย</translation>
<translation id="5299298092464848405">ข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์นโยบาย</translation>
<translation id="5300589172476337783">แสดง</translation>
<translation id="5308380583665731573">เชื่อมต่อ</translation>
<translation id="5308689395849655368">การรายงานข้อขัดข้องถูกปิดใช้งาน</translation>
<translation id="5317780077021120954">บันทึก</translation>
<translation id="5323105697514565458"><ph name="FRIENDLY_MATCH_TEXT" /> <ph name="MATCH_POSITION" /> จาก <ph name="NUM_MATCHES" /></translation>
<translation id="5324080437450482387">เลือกข้อมูลติดต่อ</translation>
<translation id="5327248766486351172">ชื่อ</translation>
<translation id="5332219387342487447">วิธีการจัดส่ง</translation>
<translation id="5344579389779391559">อาจมีการพยายามเรียกเก็บเงินจากคุณในหน้านี้</translation>
<translation id="5355557959165512791">คุณไม่สามารถไปที่ <ph name="SITE" /> ได้ในขณะนี้เนื่องจากใบรับรองถูกเพิกถอนแล้ว โดยปกติข้อผิดพลาดของเครือข่ายและการโจมตีจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว หน้านี้จึงอาจจะใช้งานได้ในภายหลัง</translation>
<translation id="536296301121032821">ไม่สามารถจัดเก็บการตั้งค่านโยบาย</translation>
<translation id="5363056109122666249">Chrome เสนอที่จะบันทึกบัตรลงในบัญชี Google ของคุณเพราะคุณลงชื่อเข้าใช้อยู่ คุณปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้ได้ในการตั้งค่า</translation>
<translation id="5371425731340848620">อัปเดตบัตร</translation>
<translation id="5377026284221673050">"นาฬิกาของคุณช้ากว่าปัจจุบัน" หรือ "นาฬิกาของคุณเร็วกว่าปัจจุบัน" หรือ "&lt;span class="error-code"&gt;NET::ERR_CERT_DATE_INVALID&lt;/span&gt;"</translation>
<translation id="5384855140246857529">ลงชื่อเข้าใช้และเปิดการซิงค์เพื่อใช้บัตรในอุปกรณ์ทุกเครื่อง</translation>
<translation id="5386426401304769735">กลุ่มใบรับรองสำหรับเว็บไซต์นี้มีใบรับรองที่ลงนามโดยใช้ SHA-1</translation>
<translation id="540969355065856584">เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็น <ph name="DOMAIN" /> เนื่องจากใบรับรองความปลอดภัยไม่สามารถใช้ได้ในขณะนี้ ซึ่งอาจเป็นเพราะการกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้องหรือมีผู้โจมตีที่ขัดขวางการเชื่อมต่อของคุณ</translation>
<translation id="5421136146218899937">ล้างข้อมูลการท่องเว็บ...</translation>
<translation id="5430298929874300616">นำบุ๊กมาร์กออก</translation>
<translation id="5431657950005405462">ไม่พบไฟล์ของคุณ</translation>
<translation id="5439770059721715174">ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบรูปแบบที่ "<ph name="ERROR_PATH" />": <ph name="ERROR" /></translation>
<translation id="5452270690849572955">ไม่พบหน้า <ph name="HOST_NAME" /> นี้</translation>
<translation id="5455374756549232013">เวลาบันทึกของนโยบายไม่เหมาะสม</translation>
<translation id="5457113250005438886">ไม่ถูกต้อง</translation>
<translation id="5458150163479425638">{CONTACT,plural, =0{<ph name="CONTACT_PREVIEW" />}=1{<ph name="CONTACT_PREVIEW" /> และอีก <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_CONTACTS" /> รายการ}other{<ph name="CONTACT_PREVIEW" /> และอีก <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_CONTACTS" /> รายการ}}</translation>
<translation id="5470861586879999274">&amp;ทำซ้ำการแก้ไข</translation>
<translation id="5481076368049295676">เนื้อหานี้อาจพยายามติดตั้งซอฟต์แวร์อันตรายที่จะขโมยหรือลบข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณ <ph name="BEGIN_LINK" />แสดงเนื้อหา<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="54817484435770891">เพิ่มที่อยู่ที่ถูกต้อง</translation>
<translation id="5490432419156082418">ที่อยู่และอื่นๆ</translation>
<translation id="5492298309214877701">เว็บไซต์นี้บนอินทราเน็ตของบริษัท องค์กร หรือโรงเรียนมี URL เหมือนกับเว็บไซต์ภายนอก
<ph name="LINE_BREAK" />
โปรดลองติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ</translation>
<translation id="5509780412636533143">บุ๊กมาร์กที่มีการจัดการ</translation>
<translation id="5510766032865166053">ไฟล์อาจถูกย้ายหรือลบไปแล้ว</translation>
<translation id="5523118979700054094">ชื่อนโยบาย</translation>
<translation id="552553974213252141">ดึงข้อความออกมาถูกต้องไหม</translation>
<translation id="5540224163453853">ไม่พบบทความที่ขอ</translation>
<translation id="5541546772353173584">เพิ่มอีเมล</translation>
<translation id="5545756402275714221">บทความสำหรับคุณ</translation>
<translation id="5556459405103347317">โหลดใหม่</translation>
<translation id="5560088892362098740">วันที่หมดอายุ</translation>
<translation id="5565735124758917034">ใช้งานอยู่</translation>
<translation id="5571083550517324815">ไม่สามารถรับสินค้าจากที่อยู่นี้ โปรดเลือกที่อยู่อื่น</translation>
<translation id="5571347317547569613">({NUM_COOKIES,plural, =1{ใช้งานอยู่ 1 รายการ}other{ใช้งานอยู่ # รายการ}})</translation>
<translation id="5572851009514199876">โปรดเปิดและลงชื่อเข้าใช้ Chrome เพื่อให้ Chrome ตรวจสอบได้ว่าคุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงไซต์นี้หรือไม่</translation>
<translation id="5580958916614886209">ตรวจสอบเดือนหมดอายุแล้วลองอีกครั้ง</translation>
<translation id="5586446728396275693">ไม่มีที่อยู่ที่บันทึกไว้</translation>
<translation id="5595485650161345191">แก้ไขที่อยู่</translation>
<translation id="5598944008576757369">เลือกวิธีการชำระเงิน</translation>
<translation id="560412284261940334">ไม่สนับสนุนการจัดการ</translation>
<translation id="5610142619324316209">ตรวจสอบการเชื่อมต่อ</translation>
<translation id="5610807607761827392">คุณสามารถจัดการบัตรและที่อยู่ใน<ph name="BEGIN_LINK" />การตั้งค่า<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="5617949217645503996"><ph name="HOST_NAME" /> เปลี่ยนเส้นทางของคุณบ่อยเกินไป</translation>
<translation id="5629630648637658800">ไม่สามารถโหลดการตั้งค่านโยบาย</translation>
<translation id="5631439013527180824">โทเค็นการจัดการอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง</translation>
<translation id="5633066919399395251">ผู้โจมตีที่กำลังอยู่ใน <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> อาจพยายามติดตั้งโปรแกรมอันตรายซึ่งจะขโมยหรือลบข้อมูล (ตัวอย่างเช่น รูปภาพ รหัสผ่าน ข้อความ และบัตรเครดิต) ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />ดูข้อมูลเพิ่มเติม<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="563324245173044180">บล็อกเนื้อหาที่หลอกลวงแล้ว</translation>
<translation id="5659593005791499971">อีเมล</translation>
<translation id="5675650730144413517">หน้านี้ใช้ไม่ได้</translation>
<translation id="5685654322157854305">เพิ่มที่อยู่สำหรับจัดส่ง</translation>
<translation id="5689199277474810259">ส่งออกไปยัง JSON</translation>
<translation id="5689516760719285838">ตำแหน่ง</translation>
<translation id="570530837424789914">จัดการ...</translation>
<translation id="57094364128775171">แนะนำรหัสผ่านที่รัดกุม…</translation>
<translation id="5710435578057952990">ข้อมูลประจำตัวของเว็บไซต์นี้ยังไม่ได้รับการยืนยัน</translation>
<translation id="5719499550583120431">รับบัตรเติมเงิน</translation>
<translation id="5720705177508910913">ผู้ใช้ปัจจุบัน</translation>
<translation id="5730040223043577876">Chrome ขอแนะนำให้รีเซ็ตรหัสผ่านหากคุณใช้รหัสผ่านนี้ซ้ำในเว็บไซต์อื่น</translation>
<translation id="5732392974455271431">ผู้ปกครองสามารถเลิกบล็อกเว็บไซต์ให้คุณ</translation>
<translation id="5737183892635480227">{NUM_CARDS,plural, =1{บันทึกบัตรลงในบัญชี Google ของคุณ}other{บันทึกบัตรลงในบัญชี Google ของคุณ}}</translation>
<translation id="5763042198335101085">ป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง</translation>
<translation id="5765072501007116331">หากต้องการดูวิธีการนำส่งสินค้าและข้อกำหนด โปรดเลือกที่อยู่</translation>
<translation id="5770114862687765385">ดูเหมือนไฟล์จะเสียหาย คลิกปุ่ม "รีเซ็ต" เพื่อรีเซ็ตเซสชัน</translation>
<translation id="5778550464785688721">การควบคุมอุปกรณ์ MIDI เต็มรูปแบบ</translation>
<translation id="57838592816432529">ปิดเสียง</translation>
<translation id="5784606427469807560">เกิดปัญหาในการยืนยันบัตรของคุณ โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและลองอีกครั้ง</translation>
<translation id="5785756445106461925">นอกจากนี้ หน้านี้ประกอบด้วยทรัพยากรอื่นๆ ซึ่งไม่ปลอดภัย ผู้อื่นสามารถดูทรัพยากรเหล่านี้ขณะถ่ายโอน และผู้บุกรุกสามารถแก้ไขเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ของหน้าได้</translation>
<translation id="5786044859038896871">คุณต้องการกรอกข้อมูลบัตรไหม</translation>
<translation id="5798683403665926540">เปลี่ยนหน้าแรกในการตั้งค่า Chrome</translation>
<translation id="5803412860119678065">คุณต้องการกรอกข้อมูล <ph name="CARD_DETAIL" /> ไหม</translation>
<translation id="5810442152076338065">มีการเข้ารหัสการเชื่อมต่อของคุณกับ <ph name="DOMAIN" /> ด้วยชุดการเข้ารหัสที่ล้าสมัยแล้ว</translation>
<translation id="5813119285467412249">&amp;ทำซ้ำการเพิ่ม</translation>
<translation id="5838278095973806738">คุณไม่ควรป้อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบนเว็บไซต์นี้ (ตัวอย่างเช่น รหัสผ่านหรือบัตรเครดิต) เนื่องจากผู้โจมตีอาจขโมยข้อมูลดังกล่าวไปได้</translation>
<translation id="5863847714970149516">ระบบอาจพยายามเรียกเก็บเงินจากคุณในหน้าถัดไป</translation>
<translation id="5866257070973731571">เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์</translation>
<translation id="5869405914158311789">ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้</translation>
<translation id="5869522115854928033">รหัสผ่านที่บันทึกไว้</translation>
<translation id="5887400589839399685">บันทึกการ์ดแล้ว</translation>
<translation id="5893752035575986141">รับบัตรเครดิต</translation>
<translation id="5901630391730855834">สีเหลือง</translation>
<translation id="5908541034548427511"><ph name="TYPE_1" /> (ซิงค์แล้ว)</translation>
<translation id="5920262536204764679">{NUM_COOKIES,plural, =1{ใช้งานอยู่ 1 รายการ}other{ใช้งานอยู่ # รายการ}}</translation>
<translation id="5921639886840618607">บันทึกบัตรลงในบัญชี Google ไหม</translation>
<translation id="5922853866070715753">เกือบเสร็จแล้ว</translation>
<translation id="5932224571077948991">เว็บไซต์แสดงโฆษณาที่แทรกหรือทำให้เข้าใจผิด</translation>
<translation id="5939518447894949180">รีเซ็ต</translation>
<translation id="5946937721014915347">กำลังเปิด <ph name="SITE_NAME" /></translation>
<translation id="5951495562196540101">ลงทะเบียนด้วยบัญชีผู้ใช้ทั่วไปไม่ได้ (มีใบอนุญาตแบบแพ็กเกจ)</translation>
<translation id="5967592137238574583">แก้ไขข้อมูลติดต่อ</translation>
<translation id="5967867314010545767">ลบจากประวัติการเข้าชม</translation>
<translation id="5975083100439434680">ย่อ</translation>
<translation id="598637245381783098">ไม่สามารถเปิดแอปการชำระเงิน</translation>
<translation id="5989320800837274978">ไม่มีการระบุทั้งพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์แบบคงที่หรือ URL สคริปต์ .pac</translation>
<translation id="5990559369517809815">คำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ถูกบล็อกโดยส่วนขยาย</translation>
<translation id="6008256403891681546">JCB</translation>
<translation id="6015796118275082299">ปี</translation>
<translation id="6016158022840135739">{COUNT,plural, =1{หน้า 1}other{หน้า #}}</translation>
<translation id="6017514345406065928">สีเขียว</translation>
<translation id="6017850046339264347">ผู้โจมตี <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> สามารถติดตั้งแอปที่หลอกลวงซึ่งปลอมเป็นเนื้อหาอย่างอื่นหรือรวบรวมข้อมูลที่อาจนำไปใช้ติดตามคุณ <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />ดูข้อมูลเพิ่มเติม<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="6025416945513303461"><ph name="TYPE_1" /> <ph name="TYPE_2" /> <ph name="TYPE_3" /> (ซิงค์แล้ว)</translation>
<translation id="6027201098523975773">ป้อนชื่อ</translation>
<translation id="6039846035001940113">หากยังคงพบปัญหา ให้ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์</translation>
<translation id="6040143037577758943">ปิด</translation>
<translation id="6047233362582046994">หากคุณเข้าใจความเสี่ยงต่อความปลอดภัย คุณสามารถ<ph name="BEGIN_LINK" />ไปยังไซต์นี้<ph name="END_LINK" />ก่อนที่จะมีการนำแอปอันตรายออก</translation>
<translation id="6047927260846328439">เนื้อหานี้อาจพยายามหลอกล่อให้คุณติดตั้งซอฟต์แวร์หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล <ph name="BEGIN_LINK" />แสดงเนื้อหา<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6051221802930200923">คุณไม่สามารถไปที่ <ph name="SITE" /> ได้ในขณะนี้เนื่องจากเว็บไซต์ใช้การตรึงใบรับรอง โดยปกติข้อผิดพลาดของเครือข่ายและการโจมตีจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว หน้านี้จึงอาจใช้งานได้ในภายหลัง</translation>
<translation id="6058977677006700226">ต้องการใช้บัตรในอุปกรณ์ทุกเครื่องไหม</translation>
<translation id="6059925163896151826">อุปกรณ์ USB</translation>
<translation id="6071091556643036997">ประเภทนโยบายไม่ถูกต้อง</translation>
<translation id="6080696365213338172">คุณเข้าถึงเนื้อหาโดยใช้ใบรับรองที่ผู้ดูแลระบบออกให้ ข้อมูลที่คุณให้กับ <ph name="DOMAIN" /> อาจถูกสกัดกั้นโดยผู้ดูแลระบบ</translation>
<translation id="610911394827799129">บัญชี Google อาจมีประวัติการท่องเว็บรูปแบบอื่นๆ ที่ <ph name="BEGIN_LINK" />myactivity.google.com<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6144381551823904650">{COUNT,plural, =0{ไม่มี}=1{รหัสผ่าน (ที่ซิงค์) 1 รายการ}other{รหัสผ่าน (ที่ซิงค์) # รายการ}}</translation>
<translation id="6146055958333702838">ตรวจสายเคเบิลและรีบูตเราเตอร์ โมเด็ม หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่น
ที่คุณอาจใช้งานอยู่</translation>
<translation id="614940544461990577">ลอง:</translation>
<translation id="6151417162996330722">ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์มีระยะเวลาที่สามารถใช้ได้นานเกินไป</translation>
<translation id="6157877588268064908">หากต้องการดูวิธีการจัดส่งสินค้าและข้อกำหนด โปรดเลือกที่อยู่</translation>
<translation id="6165508094623778733">ดูข้อมูลเพิ่มเติม</translation>
<translation id="6169916984152623906">ขณะนี้คุณสามารถท่องเว็บแบบเป็นส่วนตัว และผู้อื่นที่ใช้อุปกรณ์เครื่องนี้จะไม่เห็นกิจกรรมของคุณ แต่จะมีการบันทึกการดาวน์โหลดและบุ๊กมาร์กไว้</translation>
<translation id="6177128806592000436">การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ไม่ปลอดภัย</translation>
<translation id="6203231073485539293">ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต</translation>
<translation id="6218753634732582820">ต้องการนำที่อยู่ออกจาก Chromium ใช่ไหม</translation>
<translation id="6221345481584921695">เมื่อเร็วๆ นี้ Google Safe Browsing <ph name="BEGIN_LINK" />ตรวจพบมัลแวร์<ph name="END_LINK" />ใน <ph name="SITE" /> เว็บไซต์ที่โดยปกติจะปลอดภัยบางครั้งอาจติดมัลแวร์ เนื้อหาที่เป็นอันตรายมาจาก <ph name="SUBRESOURCE_HOST" /> ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่มัลแวร์ที่เป็นที่รู้จัก</translation>
<translation id="6240447795304464094">โลโก้ Google Pay</translation>
<translation id="6251924700383757765">นโยบายความเป็นส่วนตัว</translation>
<translation id="6254436959401408446">หน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะเปิดหน้านี้</translation>
<translation id="625755898061068298">คุณเลือกปิดใช้คำเตือนด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้</translation>
<translation id="6259156558325130047">&amp;ทำซ้ำการจัดลำดับใหม่</translation>
<translation id="6263376278284652872">บุ๊กมาร์ก <ph name="DOMAIN" /></translation>
<translation id="6264485186158353794">กลับสู่ความปลอดภัย</translation>
<translation id="6276112860590028508">หน้าเว็บจากเรื่องรออ่านของคุณจะปรากฏที่นี่</translation>
<translation id="627746635834430766">เพื่อให้ชำระเงินได้เร็วขึ้นในครั้งถัดไป โปรดบันทึกบัตรและที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินไว้ในบัญชี Google</translation>
<translation id="6280223929691119688">ไม่สามารถนำส่งสินค้าไปยังที่อยู่นี้ โปรดเลือกที่อยู่อื่น</translation>
<translation id="6282194474023008486">รหัสไปรษณีย์</translation>
<translation id="6290238015253830360">บทความที่แนะนำจะปรากฏที่นี่</translation>
<translation id="6305205051461490394">ไม่สามารถเข้าถึง <ph name="URL" /></translation>
<translation id="6321917430147971392">ตรวจสอบการตั้งค่า DNS</translation>
<translation id="6328639280570009161">ลองปิดการคาดคะเนเครือข่าย</translation>
<translation id="6328784461820205019">"การเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัว" หรือ "&lt;span class="error-code"&gt;NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID&lt;/span&gt;" หรือ "&lt;span class="error-code"&gt;ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID&lt;/span&gt;" หรือ "&lt;span class="error-code"&gt;NET::ERR_CERT_WEAK_SIGNATURE_ALGORITHM&lt;/span&gt;" หรือ "&lt;span class="error-code"&gt;ERR_CERT_SYMANTEC_LEGACY&lt;/span&gt;" หรือ "ข้อผิดพลาดของใบรับรอง SSL"</translation>
<translation id="6328786501058569169">เว็บไซต์นี้มีการหลอกลวง</translation>
<translation id="6337133576188860026">หากเพิ่มพื้นที่ว่างไม่ถึง <ph name="SIZE" /> ไซต์บางแห่งอาจโหลดช้าลงเมื่อคุณเข้าชมครั้งถัดไป</translation>
<translation id="6337534724793800597">กรองนโยบายตามชื่อ</translation>
<translation id="6358450015545214790">นี่หมายถึงอะไร</translation>
<translation id="6383221683286411806">อาจมีการเรียกเก็บเงิน</translation>
<translation id="6386120369904791316">{COUNT,plural, =1{อีก 1 คำแนะนำ}other{อีก # คำแนะนำ}}</translation>
<translation id="6387754724289022810">เพื่อความสะดวกในการชำระเงินในครั้งถัดไป โปรดบันทึกบัตรและที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินไว้ในบัญชี Google สำหรับอุปกรณฺ์นี้</translation>
<translation id="6404511346730675251">แก้ไขบุ๊กมาร์ก</translation>
<translation id="6410264514553301377">ป้อนวันหมดอายุและ CVC ของ <ph name="CREDIT_CARD" /></translation>
<translation id="6414888972213066896">คุณถามผู้ปกครองแล้วว่าสามารถเข้าชมเว็บไซต์นี้ได้ไหม</translation>
<translation id="6417515091412812850">ไม่สามารถตรวจสอบว่าใบรับรองถูกเพิกถอนหรือไม่</translation>
<translation id="6433490469411711332">แก้ไขข้อมูลติดต่อ</translation>
<translation id="6433595998831338502"><ph name="HOST_NAME" /> ปฏิเสธการเชื่อมต่อ</translation>
<translation id="6446608382365791566">เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม</translation>
<translation id="6447842834002726250">คุกกี้</translation>
<translation id="6451458296329894277">ยืนยันการส่งแบบฟอร์มอีกครั้ง</translation>
<translation id="6465306955648956876">จัดการรหัสผ่าน...</translation>
<translation id="647261751007945333">นโยบายอุปกรณ์</translation>
<translation id="6477321094435799029">Chrome ได้ตรวจพบรหัสที่ผิดปกติบนหน้านี้และได้บล็อกรหัสดังกล่าวเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น รหัสผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ และบัตรเครดิต)</translation>
<translation id="6489534406876378309">เริ่มอัปโหลดข้อขัดข้อง</translation>
<translation id="6499038740797743453">รีเซ็ตรหัสผ่านไหม</translation>
<translation id="6507833130742554667">รับบัตรเครดิตและบัตรเดบิต</translation>
<translation id="6508722015517270189">รีสตาร์ท Chrome</translation>
<translation id="6529602333819889595">&amp;ทำซ้ำการนำออก</translation>
<translation id="6534179046333460208">คำแนะนำ Physical Web</translation>
<translation id="6563469144985748109">ผู้จัดการยังไม่ได้อนุมัติเว็บไซต์นี้</translation>
<translation id="6569060085658103619">คุณกำลังดูหน้าส่วนขยาย</translation>
<translation id="6596325263575161958">ตัวเลือกการเข้ารหัส</translation>
<translation id="6604181099783169992">เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวหรือเซ็นเซอร์แสง</translation>
<translation id="6624427990725312378">ข้อมูลติดต่อ</translation>
<translation id="6626291197371920147">เพิ่มหมายเลขบัตรที่ถูกต้อง</translation>
<translation id="6628463337424475685"><ph name="ENGINE" /> ค้นหา</translation>
<translation id="6630809736994426279">ผู้โจมตีที่กำลังอยู่ใน <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="SITE" /><ph name="END_BOLD" /> อาจพยายามติดตั้งโปรแกรมอันตรายลงในเครื่อง Mac ของคุณ เพื่อขโมยหรือลบข้อมูล (ตัวอย่างเช่น รูปภาพ รหัสผ่าน ข้อความ และบัตรเครดิต) <ph name="BEGIN_LEARN_MORE_LINK" />ดูข้อมูลเพิ่มเติม<ph name="END_LEARN_MORE_LINK" /></translation>
<translation id="6643016212128521049">ล้าง</translation>
<translation id="6644283850729428850">นโยบายนี้ถูกยกเลิกแล้ว</translation>
<translation id="6646269444027925224">{COUNT,plural, =0{ไม่มี}=1{จาก 1 เว็บไซต์ (คุณจะไม่ออกจากระบบบัญชี Google)}other{จาก # เว็บไซต์ (คุณจะไม่ออกจากระบบบัญชี Google)}}</translation>
<translation id="6657585470893396449">รหัสผ่าน</translation>
<translation id="6671697161687535275">ต้องการนำคำแนะนำสำหรับแบบฟอร์มออกจาก Chromium ใช่ไหม</translation>
<translation id="6685834062052613830">ออกจากระบบและตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์</translation>
<translation id="6710213216561001401">ก่อนหน้า</translation>
<translation id="6710594484020273272">&lt;พิมพ์ข้อความค้นหา&gt;</translation>
<translation id="671076103358959139">โทเค็นการลงทะเบียน:</translation>
<translation id="6711464428925977395">พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ผิดปกติหรือที่อยู่ไม่ถูกต้อง</translation>
<translation id="674375294223700098">ข้อผิดพลาดใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่รู้จัก</translation>
<translation id="6744009308914054259">ระหว่างที่รอการเชื่อมต่อ คุณไปที่หน้า "ดาวน์โหลด" เพื่ออ่านบทความออฟไลน์ได้</translation>
<translation id="6753269504797312559">ค่านโยบาย</translation>
<translation id="6757797048963528358">อุปกรณ์ของคุณเข้าสู่โหมดสลีปแล้ว</translation>
<translation id="6778737459546443941">ผู้ปกครองยังไม่ได้อนุมัติเว็บไซต์นี้</translation>
<translation id="679355240208270552">ไม่ใช้งานเนื่องจากมีการเปิดใช้การค้นหาเริ่มต้นตามนโยบาย</translation>
<translation id="681021252041861472">ช่องที่ต้องกรอก</translation>
<translation id="6810899417690483278">รหัสการปรับแต่ง</translation>
<translation id="6824266427216888781">ไม่สามารถโหลดข้อมูลภูมิภาค</translation>
<translation id="6825578344716086703">คุณพยายามเข้าถึง <ph name="DOMAIN" /> แต่เซิร์ฟเวอร์แสดงใบรับรองที่ลงนามด้วยอัลกอริทึมลายเซ็นที่ไม่รัดกุม (เช่น SHA-1) ซึ่งหมายความว่าข้อมูลรับรองด้านความปลอดภัยที่เซิร์ฟเวอร์แสดงอาจถูกปลอมแปลงขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวอาจไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ที่คุณคิด (คุณอาจกำลังติดต่อกับผู้โจมตี)</translation>
<translation id="6831043979455480757">แปลภาษา</translation>
<translation id="6839929833149231406">พื้นที่</translation>
<translation id="6852204201400771460">โหลดแอปซ้ำไหม</translation>
<translation id="6865412394715372076">ยืนยันบัตรนี้ไม่ได้ในขณะนี้</translation>
<translation id="6868206169573555318">เปิดอีกครั้งเพื่ออัปเดต</translation>
<translation id="6874604403660855544">&amp;ทำซ้ำการเพิ่ม</translation>
<translation id="6886577214605505410"><ph name="LOCATION_TITLE" /> <ph name="SHORT_URL" /></translation>
<translation id="6891596781022320156">ระดับนโยบายไม่ได้รับการสนับสนุน</translation>
<translation id="6895330447102777224">บัตรของคุณได้รับการยืนยันแล้ว</translation>
<translation id="6897140037006041989">User agent</translation>
<translation id="6903319715792422884">ช่วยปรับปรุง Safe Browsing โดยส่ง<ph name="BEGIN_WHITEPAPER_LINK" />ข้อมูลบางอย่างของระบบและเนื้อหาของหน้า<ph name="END_WHITEPAPER_LINK" />ให้ Google <ph name="PRIVACY_PAGE_LINK" /></translation>
<translation id="6915804003454593391">ผู้ใช้:</translation>
<translation id="6944692733090228304">คุณป้อนรหัสผ่านในเว็บไซต์ที่ <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="ORG_NAME" /><ph name="END_BOLD" /> ไม่ได้จัดการ เพื่อปกป้องบัญชี โปรดอย่าใช้รหัสผ่านซ้ำในแอปและเว็บไซต์อื่นๆ</translation>
<translation id="6945221475159498467">เลือก</translation>
<translation id="6948701128805548767">หากต้องการดูวิธีการรับสินค้าและข้อกำหนด โปรดเลือกที่อยู่</translation>
<translation id="6949872517221025916">รีเซ็ตรหัสผ่าน</translation>
<translation id="6950684638814147129">เกิดข้อผิดพลาดขณะแยกวิเคราะห์ค่า JSON: <ph name="ERROR" /></translation>
<translation id="6957624206566198865">เปิดหน้าเว็บในแท็บส่วนตัวใหม่</translation>
<translation id="6957887021205513506">ใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์น่าจะเป็นของปลอม</translation>
<translation id="6964255747740675745">แยกวิเคราะห์การกำหนดค่าเครือข่ายไม่ได้ (JSON ไม่ถูกต้อง)</translation>
<translation id="6965382102122355670">ตกลง</translation>
<translation id="6965978654500191972">อุปกรณ์</translation>
<translation id="6970216967273061347">อำเภอ</translation>
<translation id="6973656660372572881">มีการระบุทั้งพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์แบบคงที่และ URL สคริปต์ .pac ไว้</translation>
<translation id="6979158407327259162">Google ไดรฟ์</translation>
<translation id="6979440798594660689">ปิดเสียง (ค่าเริ่มต้น)</translation>
<translation id="6984479912851154518">ออกจากโหมดส่วนตัวเพื่อชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันภายนอก ดำเนินการต่อไหม</translation>
<translation id="6989763994942163495">แสดงการตั้งค่าขั้นสูง...</translation>
<translation id="7012363358306927923">China UnionPay</translation>
<translation id="7016992613359344582">การเรียกเก็บเงินเหล่านี้อาจเกิดขึ้นครั้งเดียวหรือเป็นเกิดขึ้นซ้ำๆ และอาจไม่แสดงอย่างชัดแจ้ง</translation>
<translation id="7029809446516969842">รหัสผ่าน</translation>
<translation id="7050187094878475250">คุณพยายามเข้าถึง <ph name="DOMAIN" /> แต่เซิร์ฟเวอร์ได้แสดงใบรับรองที่มีระยะเวลาที่สามารถใช้ได้นานเกินกว่าที่จะเชื่อถือได้</translation>
<translation id="705310974202322020">{NUM_CARDS,plural, =1{บันทึกบัตรนี้ไม่ได้ในตอนนี้}other{บันทึกบัตรเหล่านี้ไม่ได้ในตอนนี้}}</translation>
<translation id="7053983685419859001">บล็อก</translation>
<translation id="7064851114919012435">ข้อมูลติดต่อ</translation>
<translation id="7079718277001814089">เว็บไซต์นี้มีมัลแวร์</translation>
<translation id="7087282848513945231">ประเทศ</translation>
<translation id="7090678807593890770">ค้นหา <ph name="LINK" /> จาก Google</translation>
<translation id="7108338896283013870">ซ่อน</translation>
<translation id="7108819624672055576">อนุญาตโดยส่วนขยาย</translation>
<translation id="7111012039238467737">(ถูกต้อง)</translation>
<translation id="7119414471315195487">ปิดแท็บหรือโปรแกรมอื่นๆ</translation>
<translation id="7129409597930077180">ไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่นี้ โปรดเลือกที่อยู่อื่น</translation>
<translation id="7138472120740807366">วิธีการนำส่งสินค้า</translation>
<translation id="7139724024395191329">เอมิเรต</translation>
<translation id="7153549335910886479">{PAYMENT_METHOD,plural, =0{<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" />}=1{<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" /> และอีก <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_PAYMENT_METHODS" /> รายการ}other{<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" /> และอีก <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_PAYMENT_METHODS" /> รายการ}}</translation>
<translation id="7158980942472052083">URL ไม่ถูกต้อง ต้องเป็น URL ที่มีรูปแบบมาตรฐาน</translation>
<translation id="717330890047184534">รหัส GAIA:</translation>
<translation id="7175401108899573750">{SHIPPING_OPTIONS,plural, =0{<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" />}=1{<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" /> และอีก <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_SHIPPING_OPTIONS" /> วิธี}other{<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" /> และอีก <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_SHIPPING_OPTIONS" /> วิธี}}</translation>
<translation id="7179323680825933600">บันทึกและกรอกวิธีการชำระเงิน</translation>
<translation id="7180611975245234373">รีเฟรช</translation>
<translation id="7182878459783632708">ไม่ได้กำหนดนโยบายไว้</translation>
<translation id="7186367841673660872">แปลหน้าเว็บนี้จาก<ph name="ORIGINAL_LANGUAGE" />เป็น<ph name="LANGUAGE_LANGUAGE" />แล้ว</translation>
<translation id="7192203810768312527">เพิ่มพื้นที่ว่าง <ph name="SIZE" /> เว็บไซต์บางแห่งอาจโหลดช้าลงเมื่อคุณเข้าชมครั้งถัดไป</translation>
<translation id="719464814642662924">Visa</translation>
<translation id="7210863904660874423"><ph name="HOST_NAME" /> ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย</translation>
<translation id="721197778055552897"><ph name="BEGIN_LINK" />ดูข้อมูลเพิ่มเติม<ph name="END_LINK" /> เกี่ยวกับปัญหานี้</translation>
<translation id="7219179957768738017">การเชื่อมต่อใช้ <ph name="SSL_VERSION" /></translation>
<translation id="7220786058474068424">กำลังดำเนินการ</translation>
<translation id="7243010569062352439"><ph name="PASSWORDS" /> <ph name="SIGNIN_DATA" /></translation>
<translation id="724691107663265825">ไซต์ที่จะเปิดมีมัลแวร์</translation>
<translation id="724975217298816891">ป้อนวันหมดอายุและ CVC สำหรับ <ph name="CREDIT_CARD" /> เพื่ออัปเดตรายละเอียดของบัตร เมื่อคุณยืนยันแล้ว รายละเอียดบัตรของคุณจะแชร์กับเว็บไซต์นี้</translation>
<translation id="7251437084390964440">การกำหนดค่าเครือข่ายไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ONC ระบบอาจไม่นำเข้าการกำหนดค่าบางส่วน
รายละเอียดเพิ่มเติม:
<ph name="DEBUG_INFO" /></translation>
<translation id="725866823122871198">ไม่สามารถเริ่มการเชื่อมต่อส่วนตัวกับ <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="DOMAIN" /><ph name="END_BOLD" /> ได้เนื่องจากวันที่และเวลาของคอมพิวเตอร์ (<ph name="DATE_AND_TIME" />) ไม่ถูกต้อง</translation>
<translation id="7260504762447901703">เพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึง</translation>
<translation id="7271803869921933038">บัตรเติมเงินที่ยอมรับ</translation>
<translation id="7275334191706090484">บุ๊กมาร์กที่มีการจัดการ</translation>
<translation id="7298195798382681320">แนะนำ</translation>
<translation id="7309308571273880165">รายงานข้อขัดข้องเมื่อ <ph name="CRASH_TIME" /> (ผู้ใช้ขอการอัปโหลด ยังไม่ได้อัปโหลด)</translation>
<translation id="7320336641823683070">ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ</translation>
<translation id="7334320624316649418">&amp;ทำซ้ำการจัดลำดับใหม่</translation>
<translation id="733923710415886693">ไม่มีการเปิดเผยใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์ผ่านความโปร่งใสของใบรับรอง</translation>
<translation id="7353601530677266744">บรรทัดคำสั่ง </translation>
<translation id="7365061714576910172">ส่งออกรูปแบบ Linux</translation>
<translation id="7372973238305370288">ผลการค้นหา</translation>
<translation id="7377249249140280793"><ph name="RELATIVE_DATE" /> - <ph name="FULL_DATE" /></translation>
<translation id="7378627244592794276">ไม่</translation>
<translation id="7378810950367401542">/</translation>
<translation id="7381288752349550461">ลบล้างเซสชันที่มีการจัดการ</translation>
<translation id="7390545607259442187">ยืนยันบัตร</translation>
<translation id="7400418766976504921">URL</translation>
<translation id="7407424307057130981">&lt;p&gt;คุณจะเห็นข้อผิดพลาดนี้หากมีซอฟต์แวร์ Superfish ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ทำตามขั้นตอนการปิดใช้ซอฟต์แวร์ชั่วคราวต่อไปนี้เพื่อให้เข้าสู่เว็บได้ ทั้งนี้คุณจะต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;คลิก&lt;strong&gt;เริ่ม&lt;/strong&gt; จากนั้นค้นหาและเลือก&lt;strong&gt;"ดูบริการในพื้นที่"&lt;/strong&gt;
&lt;li&gt;เลือก &lt;strong&gt;VisualDiscovery&lt;/strong&gt;
&lt;li&gt;เลือก&lt;strong&gt;ปิดใช้อยู่&lt;/strong&gt;ในส่วน&lt;strong&gt;ประเภทการเริ่มต้น&lt;/strong&gt;
&lt;li&gt;คลิก&lt;strong&gt;หยุด&lt;/strong&gt;ในส่วน&lt;strong&gt;สถานะบริการ&lt;/strong&gt;
&lt;li&gt;คลิก&lt;strong&gt;ใช้&lt;/strong&gt; แล้วคลิก&lt;strong&gt;ตกลง&lt;/strong&gt;
&lt;li&gt;ไปที่&lt;a href="https://support.google.com/chrome/answer/6098869"&gt;ศูนย์ช่วยเหลือของ Chrome&lt;/a&gt; เพื่อดูวิธีนำซอฟต์แวร์ดังกล่าวออกจากคอมพิวเตอร์อย่างถาวร
&lt;/ol&gt;</translation>
<translation id="7416351320495623771">จัดการรหัสผ่าน…</translation>
<translation id="7419106976560586862">เส้นทางโปรไฟล์</translation>
<translation id="7437289804838430631">เพิ่มข้อมูลติดต่อ</translation>
<translation id="7440140511386898319">สำรวจขณะที่ออฟไลน์</translation>
<translation id="7441627299479586546">หัวเรื่องนโยบายไม่ถูกต้อง</translation>
<translation id="7444046173054089907">เว็บไซต์นี้ถูกบล็อก</translation>
<translation id="7445762425076701745">ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประจำตัวของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเชื่อมต่ออยู่ได้ทั้งหมด คุณกำลังเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ชื่อที่ใช้ได้เฉพาะในเครือข่ายของคุณ ซึ่งผู้ออกใบรับรองภายนอกไม่สามารถตรวจสอบการเป็นเจ้าของได้ เนื่องจากผู้ออกใบรับรองบางรายจะยังคงออกใบรับรองให้กับชื่อเหล่านี้อยู่ คุณจึงไม่มีทางมั่นใจได้ว่ากำลังเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่คุณต้องการดูโดยไม่ใช่ผู้โจมตี</translation>
<translation id="7451311239929941790"><ph name="BEGIN_LINK" />ดูข้อมูลเพิ่มเติม<ph name="END_LINK" />เกี่ยวกับปัญหานี้</translation>
<translation id="7455133967321480974">ใช้ค่าเริ่มต้นสากล (บล็อก)</translation>
<translation id="7460618730930299168">การแสดงบนหน้าจอแตกต่างจากที่คุณเลือก ต้องการดำเนินการต่อไหม</translation>
<translation id="7473891865547856676">ไม่ ขอบคุณ</translation>
<translation id="7481312909269577407">ส่งต่อ</translation>
<translation id="7485870689360869515">ไม่พบข้อมูล</translation>
<translation id="7508255263130623398">รหัสอุปกรณ์นโยบายที่ส่งกลับว่างเปล่าหรือไม่ตรงกับรหัสอุปกรณ์ปัจจุบัน</translation>
<translation id="7511955381719512146">Wi-Fi ที่คุณใช้อาจต้องการให้คุณไปที่ <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="LOGIN_URL" /><ph name="END_BOLD" /></translation>
<translation id="7514365320538308">ดาวน์โหลด</translation>
<translation id="7518003948725431193">ไม่พบหน้าเว็บสำหรับที่อยู่เว็บ: <ph name="URL" /></translation>
<translation id="7521387064766892559">JavaScript</translation>
<translation id="7526934274050461096">การเชื่อมต่อกับไซต์นี้ไม่เป็นส่วนตัว</translation>
<translation id="7537536606612762813">จำเป็น</translation>
<translation id="7542403920425041731">เมื่อคุณยืนยันแล้ว จะมีการแชร์รายละเอียดบัตรของคุณกับไซต์นี้</translation>
<translation id="7542995811387359312">การป้อนหมายเลขบัตรเครดิตอัตโนมัติถูกปิดใช้งานเนื่องจากฟอร์มนี้ไม่ได้ใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย</translation>
<translation id="7543525346216957623">ถามผู้ปกครอง</translation>
<translation id="7548892272833184391">แก้ไขข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ</translation>
<translation id="7549584377607005141">หน้าเว็บนี้ต้องใช้ข้อมูลที่คุณป้อนก่อนหน้านี้เพื่อให้แสดงได้อย่างถูกต้อง คุณสามารถส่งข้อมูลนี้ได้อีกครั้ง แต่การทำเช่นนั้นจะเป็นการทำสิ่งที่หน้าเว็บนี้เคยดำเนินการซ้ำอีกครั้ง</translation>
<translation id="7552846755917812628">ลองทำตามเคล็ดลับต่อไปนี้:</translation>
<translation id="7554791636758816595">แท็บใหม่</translation>
<translation id="7564049878696755256">คุณอาจเข้าถึงบัญชี <ph name="ORG_NAME" /> ไม่ได้หรือถูกโจรกรรมข้อมูลประจำตัว Chrome ขอแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านตอนนี้เลย</translation>
<translation id="7567204685887185387">เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็น <ph name="DOMAIN" /> เพราะอาจมีการออกใบรับรองความปลอดภัยปลอม โดยอาจเกิดจากการกำหนดค่าผิดหรือผู้บุกรุกที่ขัดขวางการเชื่อมต่อของคุณ</translation>
<translation id="7569952961197462199">นำบัตรเครดิตออกจาก Chrome ไหม</translation>
<translation id="7569983096843329377">สีดำ</translation>
<translation id="7578104083680115302">ชำระเงินบนเว็บไซต์และแอปในอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยบัตรที่คุณได้บันทึกไว้กับ Google</translation>
<translation id="7592362899630581445">ใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์ละเมิดข้อกำหนดชื่อ</translation>
<translation id="7598391785903975535">ไม่ถึง <ph name="UPPER_ESTIMATE" /></translation>
<translation id="759889825892636187"><ph name="HOST_NAME" /> ไม่สามารถดำเนินการกับคำขอนี้ในขณะนี้</translation>
<translation id="7600965453749440009">ไม่ต้องแปลภาษา<ph name="LANGUAGE" /></translation>
<translation id="7610193165460212391">ค่าอยู่นอกช่วง <ph name="VALUE" /></translation>
<translation id="7613889955535752492">หมดอายุ: <ph name="EXPIRATION_MONTH" />/<ph name="EXPIRATION_YEAR" /></translation>
<translation id="7615602087246926389">คุณมีข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสโดยใช้รหัสผ่านบัญชี Google รูปแบบอื่นอยู่แล้ว โปรดป้อนรหัสผ่านด้านล่าง</translation>
<translation id="7637571805876720304">ต้องการนำบัตรเครดิตออกจาก Chromium ใช่ไหม</translation>
<translation id="765676359832457558">ซ่อนการตั้งค่าขั้นสูง...</translation>
<translation id="7658239707568436148">ยกเลิก</translation>
<translation id="7662298039739062396">การตั้งค่าควบคุมโดยส่วนขยาย</translation>
<translation id="7663736086183791259">ใบรับรอง <ph name="CERTIFICATE_VALIDITY" /></translation>
<translation id="7667346355482952095">โทเค็นนโยบายที่ส่งกลับว่างเปล่าหรือไม่ตรงกับโทเค็นปัจจุบัน</translation>
<translation id="7668654391829183341">อุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก</translation>
<translation id="7669271284792375604">ผู้โจมตีเว็บไซต์นี้อาจพยายามหลอกล่อให้คุณติดตั้งโปรแกรมที่เป็นอันตรายต่อประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ (ตัวอย่างเช่น โดยการเปลี่ยนแปลงหน้าแรกหรือแสดงโฆษณาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม)</translation>
<translation id="7681101578153515023">เปลี่ยนเครื่องมือค้นหา</translation>
<translation id="7682287625158474539">จัดส่ง</translation>
<translation id="7687186412095877299">กรอกฟอร์มการชำระเงินด้วยวิธีการชำระเงินที่คุณบันทึกไว้</translation>
<translation id="769721561045429135">ขณะนี้คุณมีบัตรต่างๆ ที่ใช้ได้ในอุปกรณ์นี้เท่านั้น คลิก "ทำต่อ" เพื่อดูบัตร</translation>
<translation id="7699293099605015246">บทความไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้</translation>
<translation id="7701040980221191251">ไม่มี</translation>
<translation id="7704050614460855821"><ph name="BEGIN_LINK" />ไปยัง <ph name="SITE" /> (ไม่ปลอดภัย)<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="7714464543167945231">ใบรับรอง</translation>
<translation id="7716147886133743102">ถูกบล็อกโดยผู้ดูแลระบบ</translation>
<translation id="7716424297397655342">ไม่สามารถโหลดเว็บไซต์นี้จากแคช</translation>
<translation id="7723047071702270851">แก้ไขบัตร</translation>
<translation id="774634243536837715">บล็อกเนื้อหาอันตรายแล้ว</translation>
<translation id="7752995774971033316">ไม่ได้จัดการ</translation>
<translation id="7755287808199759310">ผู้ปกครองสามารถเลิกบล็อกเว็บไซต์ให้คุณ</translation>
<translation id="7758069387465995638">ไฟร์วอลล์หรือซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอาจบล็อกการเชื่อมต่อนี้</translation>
<translation id="7759163816903619567">โดเมนที่แสดง:</translation>
<translation id="7761701407923456692">ใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์ไม่ตรงกับ URL</translation>
<translation id="7763386264682878361">โปรแกรมแยกวิเคราะห์ไฟล์ Manifest ของการชำระเงิน</translation>
<translation id="7764225426217299476">เพิ่มที่อยู่</translation>
<translation id="777702478322588152">เขตปกครอง</translation>
<translation id="7791543448312431591">เพิ่ม</translation>
<translation id="7793809570500803535">หน้าเว็บที่ <ph name="SITE" /> อาจหยุดให้บริการชั่วคราวหรืออาจถูกย้ายไปยังที่อยู่เว็บใหม่อย่างถาวร</translation>
<translation id="7800304661137206267">การเชื่อมต่อถูกเข้ารหัสโดยใช้ <ph name="CIPHER" /> โดยใช้ <ph name="MAC" /> สำหรับตรวจสอบสิทธิ์ข้อความและ <ph name="KX" /> เป็นกลไลการแลกเปลี่ยนกุญแจ</translation>
<translation id="7802523362929240268">ไซต์ถูกต้อง</translation>
<translation id="780301667611848630">ไม่ ขอบคุณ</translation>
<translation id="7805768142964895445">สถานะ</translation>
<translation id="7806344367022510803">เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องมือค้นหาใน Chrome</translation>
<translation id="7812922009395017822">Mir</translation>
<translation id="7813600968533626083">นำคำแนะนำสำหรับแบบฟอร์มออกจาก Chrome ไหม</translation>
<translation id="7815407501681723534">พบ<ph name="SEARCH_RESULTS" /> <ph name="NUMBER_OF_RESULTS" /> รายการสำหรับ "<ph name="SEARCH_STRING" />"</translation>
<translation id="7818867226424560206">การจัดการนโยบาย</translation>
<translation id="782886543891417279">Wi-Fi ที่คุณใช้ (<ph name="WIFI_NAME" />) อาจต้องการให้คุณไปที่หน้าการเข้าสู่ระบบ</translation>
<translation id="7844689747373518809">{COUNT,plural, =0{ไม่มี}=1{1 แอป (<ph name="EXAMPLE_APP_1" />)}=2{2 แอป (<ph name="EXAMPLE_APP_1" />, <ph name="EXAMPLE_APP_2" />)}other{# แอป (<ph name="EXAMPLE_APP_1" />, <ph name="EXAMPLE_APP_2" />, <ph name="AND_MORE" />)}}</translation>
<translation id="785549533363645510">อย่างไรก็ตาม ระบบยังมองเห็นคุณ การเข้าสู่โหมดไม่ระบุตัวตนไม่ได้เป็นการซ่อนการท่องเว็บจากนายจ้างของคุณ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม</translation>
<translation id="7855695075675558090"><ph name="TOTAL_LABEL" /> <ph name="CURRENCY_CODE" /> <ph name="FORMATTED_TOTAL_AMOUNT" /></translation>
<translation id="7862185352068345852">ออกจากเว็บไซต์ไหม</translation>
<translation id="7878176543348854470">รับบัตรเดบิตและบัตรเติมเงิน</translation>
<translation id="7878562273885520351">รหัสผ่านของคุณอาจถูกขโมยได้</translation>
<translation id="7887683347370398519">ตรวจสอบ CVC และลองอีกครั้ง</translation>
<translation id="7893255318348328562">ชื่อเซสชัน</translation>
<translation id="79338296614623784">ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง</translation>
<translation id="7935318582918952113">DOM Distiller</translation>
<translation id="7937554595067888181">หมดอายุ <ph name="EXPIRATION_DATE_ABBR" /></translation>
<translation id="7938958445268990899">ใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์ยังไม่ถูกต้อง</translation>
<translation id="7942349550061667556">สีแดง</translation>
<translation id="7947285636476623132">ตรวจสอบปีหมดอายุแล้วลองอีกครั้ง</translation>
<translation id="7951415247503192394">(32 บิต)</translation>
<translation id="7956713633345437162">บุ๊กมาร์กบนมือถือ</translation>
<translation id="7961015016161918242">ไม่ต้องเลย</translation>
<translation id="7983301409776629893">แปล <ph name="ORIGINAL_LANGUAGE" /> เป็น <ph name="TARGET_LANGUAGE" /> เสมอ</translation>
<translation id="7995512525968007366">ไม่ได้ระบุ</translation>
<translation id="800218591365569300">ลองปิดแท็บหรือโปรแกรมอื่นๆ เพื่อเพิ่มหน่วยความจำ</translation>
<translation id="8009225694047762179">จัดการรหัสผ่าน</translation>
<translation id="8012647001091218357">เราไม่สามารถติดต่อผู้ปกครองของคุณได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง</translation>
<translation id="8025119109950072390">ผู้โจมตีในเว็บไซต์นี้อาจหลอกล่อให้คุณทำบางสิ่งที่อันตราย เช่น การติดตั้งซอฟต์แวร์หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ตัวอย่างเช่น รหัสผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ หรือบัตรเครดิต)</translation>
<translation id="8034522405403831421">หน้าเว็บนี้อยู่ในภาษา<ph name="SOURCE_LANGUAGE" /> ต้องการแปลเป็นภาษา<ph name="TARGET_LANGUAGE" />ไหม</translation>
<translation id="8037357227543935929">ขอ (ค่าเริ่มต้น)</translation>
<translation id="803771048473350947">ไฟล์</translation>
<translation id="8041089156583427627">ส่งความคิดเห็น</translation>
<translation id="8041940743680923270">ใช้ค่าเริ่มต้นสากล (ถาม)</translation>
<translation id="8042918947222776840">เลือกวิธีรับสินค้า</translation>
<translation id="8057711352706143257">กำหนดค่า "<ph name="SOFTWARE_NAME" />" ไม่ถูกต้อง การถอนการติดตั้ง "<ph name="SOFTWARE_NAME" />" มักแก้ไขปัญหานี้ได้ <ph name="FURTHER_EXPLANATION" /></translation>
<translation id="8079031581361219619">โหลดเว็บไซต์ซ้ำไหม</translation>
<translation id="8088680233425245692">การดูบทความล้มเหลว</translation>
<translation id="808894953321890993">เปลี่ยนรหัสผ่าน</translation>
<translation id="8091372947890762290">กำลังรอการเปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์</translation>
<translation id="8094917007353911263">เครือข่ายที่คุณใช้อาจต้องการให้คุณไปที่ <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="LOGIN_URL" /><ph name="END_BOLD" /></translation>
<translation id="8100588592594801589">นำบัตรที่ใช้ไม่ได้ออกแล้ว</translation>
<translation id="8103161714697287722">วิธีการชำระเงิน</translation>
<translation id="8118489163946903409">วิธีการชำระเงิน</translation>
<translation id="8127301229239896662">"<ph name="SOFTWARE_NAME" />" ไม่ได้ติดตั้งในคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอย่างถูกต้อง โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบ IT แก้ไขปัญหานี้</translation>
<translation id="8130693978878176684">ช่วยต่อไม่ได้แล้ว ลองดำเนินการต่อเองนะ</translation>
<translation id="8131740175452115882">ยืนยัน</translation>
<translation id="8149426793427495338">คอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดสลีปแล้ว</translation>
<translation id="8150722005171944719">ไฟล์ที่ <ph name="URL" /> ไม่สามารถอ่านได้ เนื่องจากอาจถูกลบ ย้ายไปแล้ว หรือการอนุญาตของไฟล์อาจป้องกันการเข้าถึง</translation>
<translation id="8184538546369750125">ใช้ค่าเริ่มต้นสากล (อนุญาต)</translation>
<translation id="8194797478851900357">&amp;เลิกทำการย้าย</translation>
<translation id="8197543752516192074">แปลหน้าเว็บ</translation>
<translation id="8201077131113104583">การอัปเดต URL ไม่ถูกต้องสำหรับส่วนขยายรหัส "<ph name="EXTENSION_ID" />"</translation>
<translation id="8202097416529803614">ข้อมูลสรุปคำสั่งซื้อ</translation>
<translation id="8211406090763984747">การเชื่อมต่อปลอดภัย</translation>
<translation id="8218327578424803826">ตำแหน่งที่มอบหมาย:</translation>
<translation id="8225771182978767009">ผู้ที่ตั้งค่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เลือกบล็อกเว็บไซต์นี้</translation>
<translation id="822964464349305906"><ph name="TYPE_1" />, <ph name="TYPE_2" /></translation>
<translation id="8238581221633243064">เปิดหน้าเว็บในแท็บไม่ระบุตัวตนใหม่</translation>
<translation id="8241707690549784388">หน้าที่คุณกำลังมองหาใช้ข้อมูลที่คุณได้ป้อนไว้แล้ว การกลับไปสู่หน้านั้นอาจทำให้คุณต้องทำซ้ำการดำเนินการใดๆ ที่คุณทำแล้ว คุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่</translation>
<translation id="8241712895048303527">บล็อกในไซต์นี้</translation>
<translation id="8242426110754782860">ดำเนินการต่อ</translation>
<translation id="8249320324621329438">เรียกดูครั้งสุดท้ายเมื่อ:</translation>
<translation id="8253091569723639551">ต้องใส่ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน</translation>
<translation id="825929999321470778">แสดงรหัสผ่านที่บันทึกไว้ทั้งหมด</translation>
<translation id="8261506727792406068">ลบ</translation>
<translation id="8267698848189296333">ลงชื่อเข้าใช้ด้วย <ph name="USERNAME" /></translation>
<translation id="8286036467436129157">ลงชื่อเข้าใช้</translation>
<translation id="8288807391153049143">แสดงใบรับรอง</translation>
<translation id="8289355894181816810">ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณหากไม่แน่ใจว่าข้อความนี้หมายถึงอะไร</translation>
<translation id="8293206222192510085">เพิ่มบุ๊กมาร์ก</translation>
<translation id="8294431847097064396">แหล่งที่มา</translation>
<translation id="8298115750975731693">Wi-Fi ที่คุณใช้ (<ph name="WIFI_NAME" />) อาจต้องการให้คุณไปที่ <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="LOGIN_URL" /><ph name="END_BOLD" /></translation>
<translation id="8308427013383895095">การแปลล้มเหลวเนื่องจากเกิดปัญหาการเชื่อมต่อกับเครือข่าย </translation>
<translation id="8311129316111205805">โหลดเซสชัน</translation>
<translation id="8332188693563227489">การเข้าถึง <ph name="HOST_NAME" /> ถูกปฏิเสธ</translation>
<translation id="8340095855084055290"><ph name="EXPIRATION_MONTH" />/<ph name="EXPIRATION_YEAR" /></translation>
<translation id="834457929814110454">หากคุณเข้าใจความเสี่ยงต่อความปลอดภัย คุณสามารถ<ph name="BEGIN_LINK" />ไปยังไซต์นี้<ph name="END_LINK" />ก่อนที่จะมีการนำโปรแกรมอันตรายออก</translation>
<translation id="8349305172487531364">แถบบุ๊กมาร์ก</translation>
<translation id="8363502534493474904">ปิดโหมดบนเครื่องบิน</translation>
<translation id="8364627913115013041">ไม่ได้ตั้งค่า</translation>
<translation id="8368476060205742148">บริการ Google Play</translation>
<translation id="8380941800586852976">อันตราย</translation>
<translation id="8381674639488873545">การเรียกเก็บเงินเหล่านี้อาจเกิดขึ้นครั้งเดียวหรือเกิดขึ้นซ้ำๆ และอาจไม่แสดงอย่างชัดแจ้ง <ph name="BEGIN_LINK" />เปิดเว็บไซต์<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="8382348898565613901">บุ๊กมาร์กที่คุณเข้าชมล่าสุดจะปรากฏที่นี่</translation>
<translation id="8398259832188219207">อัปโหลดรายงานข้อขัดข้องเมื่อ <ph name="UPLOAD_TIME" /></translation>
<translation id="8412145213513410671">ข้อขัดข้อง (<ph name="CRASH_COUNT" />)</translation>
<translation id="8412392972487953978">คุณต้องป้อนข้อความรหัสผ่านที่เหมือนกันสองครั้ง</translation>
<translation id="8416694386774425977">การกำหนดค่าเครือข่ายไม่ถูกต้องและนำเข้าไม่ได้
รายละเอียดเพิ่มเติม:
<ph name="DEBUG_INFO" /></translation>
<translation id="8424582179843326029"><ph name="FIRST_LABEL" /> <ph name="SECOND_LABEL" /> <ph name="THIRD_LABEL" /></translation>
<translation id="8425213833346101688">เปลี่ยน</translation>
<translation id="8428213095426709021">การตั้งค่า</translation>
<translation id="8433057134996913067">วิธีนี้จะทำให้คุณออกจากระบบของเว็บไซต์ส่วนใหญ่</translation>
<translation id="8437238597147034694">&amp;เลิกทำการย้าย</translation>
<translation id="8461694314515752532">เข้ารหัสลับข้อมูลที่ซิงค์ด้วยรหัสผ่านการซิงค์ของคุณเอง</translation>
<translation id="8466379296835108687">{COUNT,plural, =1{บัตรเครดิต 1 ใบ}other{บัตรเครดิต # ใบ}}</translation>
<translation id="8473863474539038330">ที่อยู่และอื่นๆ</translation>
<translation id="8483780878231876732">หากต้องการใช้การ์ดจากบัญชี Google ให้ลงชื่อเข้าใช้ Chrome</translation>
<translation id="8488350697529856933">ใช้กับ</translation>
<translation id="8498891568109133222"><ph name="HOST_NAME" /> ใช้เวลาตอบกลับนานเกินไป</translation>
<translation id="8503559462189395349">รหัสผ่าน Chrome</translation>
<translation id="8503813439785031346">ชื่อผู้ใช้</translation>
<translation id="8508648098325802031">ไอคอนค้นหา</translation>
<translation id="8543181531796978784">คุณสามารถ<ph name="BEGIN_ERROR_LINK" />รายงานปัญหาในการตรวจหา<ph name="END_ERROR_LINK" />ได้ หรือหากคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของคุณ คุณสามารถ<ph name="BEGIN_LINK" />เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย<ph name="END_LINK" />ได้</translation>
<translation id="8543556556237226809">โปรดติดต่อผู้ที่ดูแลโปรไฟล์ของคุณหากมีคำถาม</translation>
<translation id="8553075262323480129">การแปลล้มเหลวเนื่องจากไม่สามารถระบุภาษาของหน้าเว็บนี้ได้</translation>
<translation id="8557066899867184262">CVC จะอยู่ที่ด้านหลังบัตร</translation>
<translation id="8559762987265718583">ไม่สามารถเริ่มการเชื่อมต่อส่วนตัวกับ <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="DOMAIN" /><ph name="END_BOLD" /> ได้เนื่องจากวันที่และเวลาของอุปกรณ์ (<ph name="DATE_AND_TIME" />) ไม่ถูกต้อง</translation>
<translation id="8564985650692024650">Chromium ขอแนะนำให้รีเซ็ตรหัสผ่าน <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="ORG_NAME" /><ph name="END_BOLD" /> หากคุณใช้รหัสผ่านนี้ซ้ำในเว็บไซต์อื่น</translation>
<translation id="8571890674111243710">กำลังแปลหน้าเว็บนี้เป็นภาษา<ph name="LANGUAGE" />...</translation>
<translation id="858637041960032120">เพิ่มเบอร์โทร
</translation>
<translation id="859285277496340001">ใบรับรองไม่ระบุวิธีการตรวจสอบว่ามีการเพิกถอนไปแล้วหรือไม่</translation>
<translation id="860043288473659153">ชื่อผู้ถือบัตร</translation>
<translation id="8620436878122366504">ผู้ปกครองยังไม่ได้อนุมัติเว็บไซต์นี้</translation>
<translation id="8625384913736129811">บันทึกบัตรนี้ลงในอุปกรณ์นี้</translation>
<translation id="8663226718884576429">สรุปคำสั่งซื้อ <ph name="TOTAL_LABEL" /> รายละเอียดเพิ่มเติม</translation>
<translation id="8680536109547170164"><ph name="QUERY" />, คำตอบ, <ph name="ANSWER" /></translation>
<translation id="8703575177326907206">การเชื่อมต่อของคุณไปยัง <ph name="DOMAIN" /> ไม่ได้รับการเข้ารหัส</translation>
<translation id="8718314106902482036">การชำระเงินไม่เสร็จสมบูรณ์</translation>
<translation id="8719263113926255150"><ph name="ENTITY" />, <ph name="DESCRIPTION" />, คำแนะนำการค้นหา</translation>
<translation id="8725066075913043281">ลองอีกครั้ง</translation>
<translation id="8728672262656704056">คุณได้เข้าสู่โหมดไม่ระบุตัวตนแล้ว</translation>
<translation id="8730621377337864115">เสร็จสิ้น</translation>
<translation id="8738058698779197622">หากต้องเริ่มการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย นาฬิกาจะต้องตั้งค่าไว้อย่างถูกต้อง เนื่องจากใบรับรองที่เว็บไซต์ใช้เพื่อระบุตนเองจะใช้ได้เฉพาะช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น นาฬิกาของอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง Chromium จึงไม่สามารถยืนยันใบรับรองเหล่านี้ได้</translation>
<translation id="8740359287975076522">ไม่พบ&lt;abbr id="dnsDefinition"&gt;ที่อยู่ DNS&lt;/abbr&gt; ของ <ph name="HOST_NAME" /> กำลังวินิจฉัยปัญหา</translation>
<translation id="874846938927089722">บัตรเครดิตและบัตรเติมเงินที่ยอมรับ</translation>
<translation id="8759274551635299824">บัตรนี้หมดอายุแล้ว</translation>
<translation id="8761567432415473239">Google Safe Browsing <ph name="BEGIN_LINK" />พบโปรแกรมที่เป็นอันตราย<ph name="END_LINK" />บน <ph name="SITE" /> เมื่อเร็วๆ นี้</translation>
<translation id="8763927697961133303">อุปกรณ์ USB</translation>
<translation id="8768895707659403558"><ph name="SIGN_IN_LINK" />เพื่อใช้บัตรในอุปกรณ์ทุกเครื่อง</translation>
<translation id="8790007591277257123">&amp;ทำซ้ำการนำออก</translation>
<translation id="8792621596287649091">คุณอาจเข้าถึงบัญชี <ph name="ORG_NAME" /> ไม่ได้หรือถูกโจรกรรมข้อมูลประจำตัว Chromium ขอแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านตอนนี้เลย</translation>
<translation id="8800988563907321413">คำแนะนำในบริเวณใกล้เคียงจะปรากฏที่นี่</translation>
<translation id="8820817407110198400">บุ๊กมาร์ก</translation>
<translation id="883848425547221593">บุ๊กมาร์กอื่นๆ</translation>
<translation id="884264119367021077">ที่อยู่จัดส่ง</translation>
<translation id="884923133447025588">ไม่พบกระบวนการเพิกถอน</translation>
<translation id="885730110891505394">การแชร์กับ Google</translation>
<translation id="8858065207712248076">Chrome ขอแนะนำให้รีเซ็ตรหัสผ่าน <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="ORG_NAME" /><ph name="END_BOLD" /> หากคุณใช้รหัสผ่านนี้ซ้ำในเว็บไซต์อื่น</translation>
<translation id="8866481888320382733">ข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์การตั้งค่านโยบาย</translation>
<translation id="8870413625673593573">เพิ่งปิด</translation>
<translation id="8874824191258364635">ป้อนหมายเลขบัตรที่ถูกต้อง</translation>
<translation id="8891727572606052622">โหมดพร็อกซีไม่ถูกต้อง</translation>
<translation id="8903921497873541725">ขยาย</translation>
<translation id="8931333241327730545">คุณต้องการบันทึกบัตรนี้ในบัญชี Google ไหม</translation>
<translation id="8932102934695377596">นาฬิกาช้าเกินไป</translation>
<translation id="893332455753468063">เพิ่มชื่อ</translation>
<translation id="8938939909778640821">บัตรเครดิตและบัตรเติมเงินที่ยอมรับ</translation>
<translation id="8957210676456822347">การให้สิทธิ์แคปทีฟพอร์ทัล</translation>
<translation id="8968766641738584599">บันทึกบัตร</translation>
<translation id="8971063699422889582">ใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์หมดอายุแล้ว</translation>
<translation id="8975012916872825179">รวมข้อมูล เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และที่อยู่สำหรับจัดส่ง</translation>
<translation id="8978053250194585037">เมื่อเร็วๆ นี้ Google Safe Browsing <ph name="BEGIN_LINK" />ตรวจพบฟิชชิง<ph name="END_LINK" />ใน <ph name="SITE" /> เว็บไซต์ฟิชชิงปลอมเป็นเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อหลอกคุณ</translation>
<translation id="8983003182662520383">วิธีการชำระเงินและที่อยู่จาก Google Pay</translation>
<translation id="8987927404178983737">เดือน</translation>
<translation id="8988408250700415532">มีบางอย่างผิดพลาด คุณสั่งซื้อให้เสร็จในเว็บไซต์ได้นะ</translation>
<translation id="8989148748219918422"><ph name="ORGANIZATION" /> [<ph name="COUNTRY" />]</translation>
<translation id="8996941253935762404">ไซต์ที่จะเปิดมีโปรแกรมที่เป็นอันตราย</translation>
<translation id="8997023839087525404">เซิร์ฟเวอร์แสดงใบรับรองที่ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยใช้นโยบายความโปร่งใสของใบรับรอง ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับใบรับรองบางรายการ เพื่อยืนยันว่าเชื่อถือได้และป้องกันการจู่โจม</translation>
<translation id="9001074447101275817"><ph name="DOMAIN" /> ของพร็อกซีต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน</translation>
<translation id="9005998258318286617">ไม่สามารถโหลดเอกสาร PDF</translation>
<translation id="9008201768610948239">ไม่สนใจ</translation>
<translation id="9011424611726486705">เปิดการตั้งค่าเว็บไซต์</translation>
<translation id="9020200922353704812">ต้องใส่ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของบัตร</translation>
<translation id="9020542370529661692">หน้านี้ได้รับการแปลเป็น <ph name="TARGET_LANGUAGE" /> แล้ว</translation>
<translation id="9025348182339809926">(ไม่ถูกต้อง)</translation>
<translation id="9035022520814077154">ข้อผิดพลาดของการรักษาความปลอดภัย</translation>
<translation id="9038649477754266430">ใช้บริการการคาดคะเนเพื่อโหลดหน้าได้เร็วขึ้น</translation>
<translation id="9039213469156557790">นอกจากนี้ หน้านี้ประกอบด้วยทรัพยากรอื่นๆ ซึ่งไม่ปลอดภัย ผู้อื่นสามารถดูทรัพยากรเหล่านี้ขณะถ่ายโอน และผู้บุกรุกสามารถแก้ไขเพื่อเปลี่ยนการทำงานของหน้าได้</translation>
<translation id="9045525010788763347"><ph name="RESULT_MODIFIED_DATE" /> - <ph name="RESULT_PRODUCT_SOURCE" /></translation>
<translation id="9049981332609050619">คุณพยายามเข้าถึง <ph name="DOMAIN" /> แต่เซิร์ฟเวอร์แสดงใบรับรองที่ไม่ถูกต้อง</translation>
<translation id="9050666287014529139">ข้อความรหัสผ่าน</translation>
<translation id="9065203028668620118">แก้ไข</translation>
<translation id="9065745800631924235">การค้นหา <ph name="TEXT" /> จากประวัติ</translation>
<translation id="9069693763241529744">ถูกบล็อกโดยส่วนขยาย</translation>
<translation id="9076283476770535406">เว็บไซต์นี้อาจมีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่</translation>
<translation id="9078964945751709336">ต้องระบุข้อมูลเพิ่มเติม</translation>
<translation id="9080712759204168376">สรุปการสั่งซื้อ</translation>
<translation id="9103872766612412690">โดยทั่วไป <ph name="SITE" /> จะใช้การเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ เมื่อ Chromium พยายามเชื่อมต่อกับ <ph name="SITE" /> ในครั้งนี้ เว็บไซต์ดังกล่าวส่งข้อมูลรับรองที่ผิดปกติและไม่ถูกต้องกลับมา เหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นเมื่อผู้บุกรุกพยายามปลอมเป็น <ph name="SITE" /> หรือหน้าจอการลงชื่อเข้าใช้ Wi-Fi รบกวนการเชื่อมต่อ ข้อมูลของคุณยังปลอดภัยอยู่เนื่องจาก Chromium หยุดการเชื่อมต่อก่อนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล</translation>
<translation id="9106062320799175032">เพิ่มที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน</translation>
<translation id="9110718169272311511">Google Assistant ใน Chrome พร้อมใช้งานที่บริเวณด้านล่างของหน้าจอ</translation>
<translation id="9114524666733003316">กำลังยืนยันบัตร…</translation>
<translation id="9128870381267983090">เชื่อมต่อกับเครือข่าย</translation>
<translation id="9137013805542155359">แสดงหน้าเว็บเดิม</translation>
<translation id="9137248913990643158">โปรดเปิดและลงชื่อเข้าใช้ Chrome ก่อนใช้แอปนี้</translation>
<translation id="9148088599418889305">เลือกวิธีการจัดส่ง</translation>
<translation id="9148507642005240123">&amp;เลิกทำการแก้ไข</translation>
<translation id="9154194610265714752">อัปเดตแล้ว</translation>
<translation id="9157595877708044936">กำลังตั้งค่า...</translation>
<translation id="9168814207360376865">อนุญาตให้เว็บไซต์ตรวจสอบว่าคุณได้บันทึกวิธีการชำระเงินไว้ไหม</translation>
<translation id="9169664750068251925">บล็อกบนไซต์นี้เสมอ</translation>
<translation id="9170848237812810038">เ&amp;ลิกทำ</translation>
<translation id="9171296965991013597">ออกจากแอปไหม</translation>
<translation id="917450738466192189">ใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกต้อง</translation>
<translation id="9183302530794969518">Google เอกสาร</translation>
<translation id="9183425211371246419"><ph name="HOST_NAME" /> ใช้โปรโตคอลที่ไม่รองรับ</translation>
<translation id="9205078245616868884">ข้อมูลของคุณมีการเข้ารหัสด้วยรหัสผ่านการซิงค์ โปรดป้อนรหัสผ่านเพื่อเริ่มซิงค์</translation>
<translation id="9207861905230894330">การเพิ่มบทความล้มเหลว</translation>
<translation id="9215416866750762878">มีแอปพลิเคชันที่ห้ามไม่ให้ Chrome เชื่อมต่อกับไซต์นี้อย่างปลอดภัย</translation>
<translation id="9219103736887031265">ภาพ</translation>
<translation id="933712198907837967">Diners Club</translation>
<translation id="935608979562296692">ล้างฟอร์ม</translation>
<translation id="936602727769022409">คุณอาจสูญเสียสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google ของคุณ Chromium ขอแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านทันที ระบบจะขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้</translation>
<translation id="939736085109172342">โฟลเดอร์ใหม่</translation>
<translation id="945855313015696284">ตรวจสอบข้อมูลด้านล่างและลบบัตรที่ไม่ถูกต้อง</translation>
<translation id="951104842009476243">บัตรเดบิตและบัตรเติมเงินที่ยอมรับ</translation>
<translation id="960701843220172709">{NUM_CARDS,plural, =1{คุณจะใช้บัตรนี้ได้เมื่อลงชื่อเข้าใช้ บัตรนี้และที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของบัตรจะบันทึกอยู่ในบัญชี Google ของคุณ}other{คุณจะใช้บัตรเหล่านี้ได้เมื่อลงชื่อเข้าใช้ บัตรเหล่านี้และที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของบัตรจะบันทึกอยู่ในบัญชี Google ของคุณ}}</translation>
<translation id="962484866189421427">เนื้อหานี้อาจพยายามติดตั้งแอปที่หลอกลวงซึ่งปลอมเป็นเนื้อหาอย่างอื่นหรือรวบรวมข้อมูลที่อาจนำไปใช้ติดตามคุณ <ph name="BEGIN_LINK" />แสดงเนื้อหา<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="969892804517981540">รุ่นที่เป็นทางการ</translation>
<translation id="973773823069644502">เพิ่มที่อยู่สำหรับนำส่งสินค้า</translation>
<translation id="975560348586398090">{COUNT,plural, =0{ไม่มี}=1{1 รายการ}other{# รายการ}}</translation>
<translation id="981121421437150478">ออฟไลน์</translation>
<translation id="984275831282074731">วิธีการชำระเงิน</translation>
<translation id="985199708454569384">&lt;p&gt;คุณจะเห็นข้อผิดพลาดนี้หากวันที่และเวลาของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ถูกต้อง&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้เปิดนาฬิกาของอุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวลาและวันที่ถูกต้องแล้ว&lt;/p&gt;</translation>
<translation id="988159990683914416">รุ่นนักพัฒนา</translation>
<translation id="989988560359834682">แก้ไขที่อยู่</translation>
<translation id="992115559265932548"><ph name="MICROSOFT_ACTIVE_DIRECTORY" /></translation>
<translation id="992432478773561401">"<ph name="SOFTWARE_NAME" />" ไม่ได้ติดตั้งในคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอย่างถูกต้อง
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;ลองถอนการติดตั้งหรือปิดใช้ "<ph name="SOFTWARE_NAME" />"&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;ลองเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่น&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</translation>
<translation id="997986563973421916">จาก Google Pay</translation>
<translation id="998893882640184078">เปิดหน้าต่างใหม่ที่ไม่ระบุตัวตนของ Chrome</translation>
</translationbundle>