blob: 38ad6bddecb477b96c762f01a21cdcc82b8f8e52 [file] [log] [blame]
{
"name": "shutdown_unittest",
"display_name": "Shutdown Unittest",
"interface_provider_specs": {
"service_manager:connector": {
"requires": {
"service_manager": [ "service_manager:service_manager" ],
"shutdown_client": [
"shutdown_unittest:shutdown_test_client_controller"
],
"shutdown_service": [ "shutdown_unittest:shutdown_test_service" ]
}
}
}
}