blob: 69f9ebd39ed1e9f67c729569c87f0c3f34794646 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE translationbundle><translationbundle lang="ca">
<translation id="4542520061254486227">Llegir les dades dels llocs <ph name="WEBSITE_1"/> i <ph name="WEBSITE_2"/></translation>
<translation id="3983586614702900908">dispositius d'un proveïdor desconegut</translation>
<translation id="3624204664103857160">No s'ha pogut carregar la pàgina del menú <ph name="PAGE"/>.</translation>
<translation id="8804398419035066391">Comunicar-se amb llocs web cooperatius</translation>
<translation id="7809034755304591547">L'administrador ha bloquejat l'extensió <ph name="EXTENSION_NAME"/> (amb l'ID d'extensió <ph name="EXTENSION_ID"/>).</translation>
<translation id="1005274289863221750">Utilitzar el micròfon i la càmera</translation>
<translation id="2857834222104759979">El fitxer de manifest no és vàlid.</translation>
<translation id="6384275966486438344">Canvia la configuració de la cerca a: <ph name="SEARCH_HOST"/></translation>
<translation id="8658591203505835552">Seleccionar un dispositiu USB</translation>
<translation id="1445572445564823378">Aquesta extensió està alentint <ph name="PRODUCT_NAME"/>. L'heu de desactivar per restaurar el rendiment de: <ph name="PRODUCT_NAME"/>.</translation>
<translation id="1033780634303702874">Accedeix als dispositius en sèrie</translation>
<translation id="288042212351694283">Accés als dispositius Universal 2nd Factor</translation>
<translation id="4115165561519362854">L'administrador d'aquest ordinador requereix que <ph name="EXTENSION_NAME"/> tingui com a mínim la versió <ph name="EXTENSION_VERSION"/>. No es pot activar fins que no s'hagi actualitzat a aquesta versió (o posterior).</translation>
<translation id="5971037678316050792">Controlar l'estat i l'emparellament de l'adaptador Bluetooth</translation>
<translation id="677806580227005219">Gestor MIME: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="6241530762627360640">Accedir a informació sobre els dispositius Bluetooth emparellats amb el sistema i descobrir dispositius Bluetooth a prop</translation>
<translation id="8749863574775030885">Accedir a dispositius USB d'un proveïdor desconegut</translation>
<translation id="5911798608827489036">Intercanvia dades amb un altre ordinador de la xarxa local o d'Internet</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="PRODUCT_NAME"/> proporcionat per <ph name="VENDOR_NAME"/></translation>
<translation id="657064425229075395">No s'ha pogut carregar l'script en segon pla &quot;<ph name="BACKGROUND_SCRIPT"/>&quot;.</translation>
<translation id="588705686677293479">SurfaceWorker: <ph name="SURFACEWORKER_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="9131487537093447019">Enviar missatges a dispositius Bluetooth i rebre'n</translation>
<translation id="5678955352098267522">Llegir les dades del lloc <ph name="WEBSITE_1"/></translation>
<translation id="8597109877291678953">Intercanviar dades amb l'ordinador <ph name="HOSTNAME"/></translation>
<translation id="5456409301717116725">Aquesta extensió inclou el fitxer de clau &quot;<ph name="KEY_PATH"/>&quot;. És probable que això no sigui convenient.</translation>
<translation id="7257666756905341374">Llegeix les dades que es copiïn i s'enganxin</translation>
<translation id="2350172092385603347">S'ha utilitzat localització, però no s'ha especificat default_locale al manifest.</translation>
<translation id="3759933321830434300">Bloqueig d'elements de pàgines web</translation>
<translation id="6143635259298204954">No es pot desempaquetar l'extensió. Per desempaquetar l'extensió amb seguretat, cal un camí al directori del perfil que no contingui un enllaç simbòlic. No hi ha cap camí d'aquestes característiques al vostre perfil.</translation>
<translation id="149347756975725155">No s'ha pogut carregar la icona d'extensió &quot;<ph name="ICON"/>&quot;.</translation>
<translation id="8825366169884721447">Aquesta extensió no ha pogut modificar la capçalera de la sol·licitud &quot;<ph name="HEADER_NAME"/>&quot; d'una sol·licitud de xarxa perquè la modificació entrava en conflicte amb una altra extensió (<ph name="EXTENSION_NAME"/>).</translation>
<translation id="7495493006406536234">Producte <ph name="PRODUCT_ID"/></translation>
<translation id="4776856853352853275">Seleccionar dispositius USB</translation>
<translation id="6731255991101203740">No s'ha pogut crear un directori per descomprimir: &quot;<ph name="DIRECTORY_PATH"/>&quot;</translation>
<translation id="4233778200880751280">No s'ha pogut carregar la pàgina d'informació &quot;<ph name="ABOUT_PAGE"/>&quot;.</translation>
<translation id="388442998277590542">No s'ha pogut carregar la pàgina d'opcions &quot;<ph name="OPTIONS_PAGE"/>&quot;.</translation>
<translation id="5127881134400491887">Gestioneu les connexions de xarxa</translation>
<translation id="6344170822609224263">Accedir a la llista de connexions de xarxa</translation>
<translation id="7039326228527141150">Accedir a dispositius USB del proveïdor <ph name="VENDOR_NAME"/></translation>
<translation id="2616366145935564096">Llegir i modificar les dades del lloc web <ph name="WEBSITE_1"/></translation>
<translation id="2518849872271000461">Intercanviar dades amb els ordinadors <ph name="HOSTNAMES"/></translation>
<translation id="5960890139610307736">Visualització de l'extensió: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="4444304522807523469">Accedir als escàners del document adjunts mitjançant USB o a la xarxa local</translation>
<translation id="6408118934673775994">Llegir i modificar les dades dels llocs web <ph name="WEBSITE_1"/>, <ph name="WEBSITE_2"/> i <ph name="WEBSITE_3"/></translation>
<translation id="961805664415579088">Intercanviar dades amb un altre ordinador del domini <ph name="DOMAIN"/></translation>
<translation id="8670869118777164560">Aquesta extensió no ha pogut redirigir una sol·licitud de xarxa a <ph name="ATTEMPTED_REDIRECT_DESTINATION"/> perquè una altra extensió (<ph name="EXTENSION_NAME"/>) l'ha redirigida a <ph name="ACTUAL_REDIRECT_DESTINATION"/>.</translation>
<translation id="6840444547062817500">Aquesta extensió s'ha tornat a carregar massa vegades.</translation>
<translation id="8047248493720652249">Aquesta extensió no ha pogut posar nom a la baixada &quot;<ph name="ATTEMPTED_FILENAME"/>&quot; perquè una altra extensió (<ph name="EXTENSION_NAME"/>) ha indicat un nom de fitxer diferent &quot;<ph name="ACTUAL_FILENAME"/>&quot;.</translation>
<translation id="452039078290142656">dispositius desconeguts del proveïdor <ph name="VENDOR_NAME"/></translation>
<translation id="4968399700653439437">Intercanviar dades amb un altre ordinador dels dominis <ph name="DOMAINS"/></translation>
<translation id="5026754133087629784">Visualització del web: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="2753617847762399167">Camí il·legal (absolut o relatiu amb &quot;..&quot;): &quot;<ph name="IMAGE_PATH"/>&quot;</translation>
<translation id="8284279544186306258">tots els llocs de <ph name="WEBSITE_1"/></translation>
<translation id="8662911384982557515">Canvia la pàgina d'inici per: <ph name="HOME_PAGE"/></translation>
<translation id="27822970480436970">Aquesta extensió no ha pogut modificar una sol·licitud de xarxa perquè la modificació està en conflicte amb una altra extensió.</translation>
<translation id="2241053333139545397">Llegir i modificar les dades d'una sèrie de llocs web</translation>
<translation id="8602184400052594090">El fitxer de manifest falta o bé no es pot llegir.</translation>
<translation id="4883436287898674711">Tots els llocs de <ph name="WEBSITE_1"/></translation>
<translation id="9111791539553342076">Aquesta extensió no ha pogut modificar la capçalera de resposta &quot;<ph name="HEADER_NAME"/>&quot; d'una sol·licitud de xarxa perquè la modificació entrava en conflicte amb una altra extensió (<ph name="EXTENSION_NAME"/>).</translation>
<translation id="9150045010208374699">Utilitzar la càmera</translation>
<translation id="5356315618422219272">Vista de l'aplicació: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="8341840687457896278">Aquesta extensió no ha pogut proporcionar credencials a una sol·licitud de xarxa perquè una altra extensió (<ph name="EXTENSION_NAME"/>) ha proporcionat unes credencials diferents.</translation>
<translation id="5627523580512561598">extensió <ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="7893008570150657497">Accedir a fotos, a música i a d'altres elements multimèdia de l'equip</translation>
<translation id="3369521687965833290">No es pot desempaquetar l'extensió. Per desempaquetar l'extensió amb seguretat, cal un camí al directori del perfil que comenci amb la lletra d'una unitat i no contingui cap unió, punt de muntatge o enllaç simbòlic. No hi ha cap camí d'aquestes característiques al vostre perfil.</translation>
<translation id="4811956658694082538">No s'ha pogut instal·lar el paquet perquè un dels processos d'utilitat ha fallat. Reinicieu Chrome i torneu-ho a provar.</translation>
<translation id="641087317769093025">No s'ha pogut descomprimir l'extensió</translation>
<translation id="4761104368405085019">Utilitzar el micròfon</translation>
<translation id="7217838517480956708">L'administrador d'aquest equip necessita que s'instal·li <ph name="EXTENSION_NAME"/>. No es pot eliminar o modificar.</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME"/> de <ph name="VENDOR_NAME"/> (número de sèrie <ph name="SERIAL_NUMBER"/>)</translation>
<translation id="8620765578342452535">Configurar les connexions de xarxa</translation>
<translation id="7154130902455071009">Canvia la pàgina d'inici per: <ph name="START_PAGE"/></translation>
<translation id="1036511912703768636">Accedir a qualsevol d'aquests dispositius USB</translation>
<translation id="2677911863018634147">L'aplicació &quot;<ph name="APP_NAME"/>&quot; sol·licita accés a un o més dels vostres dispositius.</translation>
<translation id="6698810901424468597">Llegir i modificar les dades dels llocs web <ph name="WEBSITE_1"/> i <ph name="WEBSITE_2"/></translation>
<translation id="2159915644201199628">No s'ha pogut descodificar la imatge: &quot;<ph name="IMAGE_NAME"/>&quot;</translation>
<translation id="5544884907028850012">Proveïdor <ph name="VENDOR_ID"/></translation>
<translation id="2048182445208425546">Accedir al trànsit de xarxa</translation>
<translation id="5972529113578162692">L'administrador d'aquest dispositiu requereix que l'extensió <ph name="EXTENSION_NAME"/> estigui instal·lada. No es pot desinstal·lar.</translation>
<translation id="1135328998467923690">El paquet no és vàlid: &quot;<ph name="ERROR_CODE"/>&quot;.</translation>
<translation id="7131040479572660648">Llegir les dades dels llocs <ph name="WEBSITE_1"/>, <ph name="WEBSITE_2"/> i <ph name="WEBSITE_3"/></translation>
<translation id="2087653731648927289">Accedir a qualsevol <ph name="PRODUCT_NAME_AND_VENDOR"/> per USB</translation>
<translation id="1803557475693955505">No s'ha pogut carregar la pàgina en segon pla &quot;<ph name="BACKGROUND_PAGE"/>&quot;.</translation>
<translation id="2988488679308982380">No s'ha pogut instal·lar el paquet: &quot;<ph name="ERROR_CODE"/>&quot;</translation>
<translation id="5751530153776468604">L'aplicació &quot;<ph name="APP_NAME"/>&quot; sol·licita accés a un dels vostres dispositius.</translation>
<translation id="7972881773422714442">Opcions: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="8636666366616799973">El paquet no és vàlid. Detalls: &quot;<ph name="ERROR_MESSAGE"/>&quot;.</translation>
<translation id="344630545793878684">Llegir les dades d'una sèrie de llocs web</translation>
</translationbundle>