blob: 4efb0bca4dc2f15a430a50eab3c13dd8dd539549 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE translationbundle><translationbundle lang="fa">
<translation id="4542520061254486227">خواندن داده‌های شما در <ph name="WEBSITE_1"/> و <ph name="WEBSITE_2"/></translation>
<translation id="3983586614702900908">دستگاه‌های ارائه‌دهنده ناشناس</translation>
<translation id="3624204664103857160">صفحه راه‌انداز «<ph name="PAGE"/>» بارگیری نشد.</translation>
<translation id="8804398419035066391">ارتباط با وب‌سایت‌های همکار</translation>
<translation id="7809034755304591547"><ph name="EXTENSION_NAME"/> (شناسه فایل افزودنی &quot;<ph name="EXTENSION_ID"/>&quot;) توسط سرپرست مسدود شده است.</translation>
<translation id="1005274289863221750">استفاده از میکروفون و دوربین خود</translation>
<translation id="2857834222104759979">فایل اظهارنامه نامعتبر است.</translation>
<translation id="6384275966486438344">تغییر تنظیمات جستجویتان به: <ph name="SEARCH_HOST"/></translation>
<translation id="8658591203505835552">‏انتخاب دستگاه USB</translation>
<translation id="1445572445564823378">این برنامهٔ افزودنی سرعت <ph name="PRODUCT_NAME"/> را پایین می‌آورد. شما باید برای بازیابی عملکرد <ph name="PRODUCT_NAME"/> این برنامه را غیرفعال کنید.</translation>
<translation id="1033780634303702874">دسترسی به دستگاه‌های سریال خودتان</translation>
<translation id="288042212351694283">‏دسترسی به دستگاه‌های Universal 2nd Factor شما</translation>
<translation id="4115165561519362854">طبق دستور سرپرست این دستگاه باید نسخه <ph name="EXTENSION_NAME"/> حداقل <ph name="EXTENSION_VERSION"/> باشد. تا زمانی که به آن نسخه (یا بالاتر) به‌روزرسانی نشود نمی‌توان آن را فعال کرد.</translation>
<translation id="5971037678316050792">کنترل حالت آداپتور بلوتوث و مرتبط‌سازی</translation>
<translation id="677806580227005219">Mimehandler: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="6241530762627360640">دسترسی به اطلاعات دستگاه‌های بلوتوث مرتبط شده با سیستم شما و کشف دستگاه‌های بلوتوث در این نزدیکی.</translation>
<translation id="8749863574775030885">‏دسترسی به دستگاه‌های USB از ارائه‌دهنده ناشناس</translation>
<translation id="5911798608827489036">تبادل اطلاعات با هر رایانه‌ای بر روی شبکه محلی یا اینترنت</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="PRODUCT_NAME"/> از <ph name="VENDOR_NAME"/></translation>
<translation id="657064425229075395">بارگیری اسکریپت پس‌زمینه &quot;<ph name="BACKGROUND_SCRIPT"/>&quot; ممکن نیست.</translation>
<translation id="588705686677293479">‏SurfaceWorker: ‏<ph name="SURFACEWORKER_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="9131487537093447019">ارسال پیام‌ها به دستگاه‌های بلوتوث و دریافت پیام‌ها از آنها</translation>
<translation id="5678955352098267522">خواندن داده‌های شما در <ph name="WEBSITE_1"/></translation>
<translation id="8597109877291678953">تبادل اطلاعات با رایانه‌ای به نام <ph name="HOSTNAME"/></translation>
<translation id="5456409301717116725">این برنامهٔ افزودنی شامل فایل کلید «<ph name="KEY_PATH"/>» است. احتمالاً نمی‌خواهید این کار را انجام دهید.</translation>
<translation id="7257666756905341374">خواندن اطلاعاتی که کپی و جای‌گذاری می‌کنید</translation>
<translation id="2350172092385603347">‏بومی سازی استفاده شده است، اما default_locale در اظهارنامه مشخص نشده است.</translation>
<translation id="3759933321830434300">مسدود کردن بخش‌هایی از صفحات وب</translation>
<translation id="6143635259298204954">بسته برنامهٔ افزودنی را نمی‌توان باز کرد. برای باز کردن ایمن بسته برنامهٔ افزودنی، باید یک مسیر در فهرست نمایهٔ شما وجود داشته باشد که فاقد پیوند نمادی باشد. چنین مسیری برای نمایهٔ شما وجود ندارد.</translation>
<translation id="149347756975725155">بارکردن نماد پسوند &quot;<ph name="ICON"/>&quot; ممکن نیست.</translation>
<translation id="8825366169884721447">این فایل افزودنی نتوانست عنوان درخواست «<ph name="HEADER_NAME"/>» درخواست شبکه را تغییر دهد چون تغییر با فایل افزودنی دیگر (<ph name="EXTENSION_NAME"/>) تناقض داشت.</translation>
<translation id="7495493006406536234">محصول <ph name="PRODUCT_ID"/></translation>
<translation id="4776856853352853275">‏انتخاب دستگاه‌های USB</translation>
<translation id="6731255991101203740">ایجاد دایرکتوری برای خارج کردن «<ph name="DIRECTORY_PATH"/>» از حالت زیپ امکان‌پذیر نیست</translation>
<translation id="4233778200880751280">صفحه درباره «<ph name="ABOUT_PAGE"/>» بارگیری نشد.</translation>
<translation id="388442998277590542">صفحه گزینه‌ها &quot;<ph name="OPTIONS_PAGE"/>&quot; بارگیری نشد.</translation>
<translation id="5127881134400491887">مدیریت اتصالات شبکه</translation>
<translation id="6344170822609224263">فهرست دسترسی از اتصالات شبکه</translation>
<translation id="7039326228527141150">‏دسترسی به دستگاه‌های USB از <ph name="VENDOR_NAME"/></translation>
<translation id="2616366145935564096">خواندن و تغییر اطلاعات شما در <ph name="WEBSITE_1"/></translation>
<translation id="2518849872271000461">تبادل اطلاعات با رایانه‌هایی با نام‌های: <ph name="HOSTNAMES"/></translation>
<translation id="5960890139610307736">ExtensionView: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="4444304522807523469">‏دسترسی به اسکنرهای سند متصل شده از طریق USB یا در شبکه محلی</translation>
<translation id="6408118934673775994">خواندن و تغییر اطلاعات شما در <ph name="WEBSITE_1"/>، ‏<ph name="WEBSITE_2"/> و <ph name="WEBSITE_3"/></translation>
<translation id="961805664415579088">تبادل اطلاعات با هر رایانه‌ای در دامنه <ph name="DOMAIN"/></translation>
<translation id="8670869118777164560">این فایل افزودنی نتوانست درخواست شبکه را به <ph name="ATTEMPTED_REDIRECT_DESTINATION"/> مجدداً هدایت کند چون فایل افزودنی دیگری (<ph name="EXTENSION_NAME"/>) آن را به <ph name="ACTUAL_REDIRECT_DESTINATION"/> مجدداً هدایت کرد.</translation>
<translation id="6840444547062817500">این برنامه افزودنی بیش از حد خود را بارگیری مجدد می‌کند.</translation>
<translation id="8047248493720652249">این برنامه افزودنی نتوانست نام‌گذاری دانلود «<ph name="ATTEMPTED_FILENAME"/>» را انجام دهد زیرا یک برنامه افزودنی دیگر (<ph name="EXTENSION_NAME"/>) نام فایل دیگری «<ph name="ACTUAL_FILENAME"/>» را تعیین کرد.</translation>
<translation id="452039078290142656">دستگاه‌های ناشناس از <ph name="VENDOR_NAME"/></translation>
<translation id="4968399700653439437">تبادل اطلاعات با هر رایانه‌ای در دامنه‌های: <ph name="DOMAINS"/></translation>
<translation id="5026754133087629784">نمای وب: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="2753617847762399167">مسیر غیرمجاز (مطلق یا نسبی با «..»): «<ph name="IMAGE_PATH"/>»</translation>
<translation id="8284279544186306258">همه سایت‌های <ph name="WEBSITE_1"/></translation>
<translation id="8662911384982557515">تغییر صفحه اصلی شما به: <ph name="HOME_PAGE"/></translation>
<translation id="27822970480436970">این برنامهٔ افزودنی قادر به تغییر درخواست شبکه به دلیل تغییری متداخل با یک برنامهٔ افزودنی دیگر نیست.</translation>
<translation id="2241053333139545397">خواندن و تغییر اطلاعات شما در تعدادی از وب‌سایت‌ها</translation>
<translation id="8602184400052594090">فایل اظهارنامه وجود ندارد یا قابل خواندن نیست.</translation>
<translation id="4883436287898674711">همه سایت‌های <ph name="WEBSITE_1"/></translation>
<translation id="9111791539553342076">این فایل افزودنی نتوانست عنوان پاسخ «<ph name="HEADER_NAME"/>» درخواست شبکه را تغییر دهد چون تغییر با فایل افزودنی دیگر نتاقض داشت (<ph name="EXTENSION_NAME"/>).</translation>
<translation id="9150045010208374699">استفاده از دوربین خود</translation>
<translation id="5356315618422219272">Appview: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="8341840687457896278">این فایل افزودنی نتوانست مدارک صلاحیت درخواست شبکه را ارائه دهد چون فایل افزودنی دیگری (<ph name="EXTENSION_NAME"/>) مدارک صلاحیت دیگری را ارائه کرده است.</translation>
<translation id="5627523580512561598">برنامهٔ افزودنی <ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="7893008570150657497">دسترسی به عکس‌ها، موسیقی، و دیگر رسانه‌ها از رایانه شما</translation>
<translation id="3369521687965833290">بسته برنامهٔ افزودنی را نمی‌توان باز کرد. برای باز کردن ایمن برنامهٔ افزودنی، باید یک مسیر در فهرست نمایهٔ شما وجود داشته باشد که با یک حرف درایو آغاز شود و فاقد یک خط اتصال، نقطه اتصال و پیوند نمادی باشد. چنین مسیری برای نمایهٔ شما وجود ندارد.</translation>
<translation id="4811956658694082538">‏بسته نصب نشد چون پردازش برنامه سودمند انجام نشد. سعی کنید chrome را راه‌اندازی مجدد نمایید و دوباره امتحان کنید.</translation>
<translation id="641087317769093025">برنامه افزودنی از حالت زیپ خارج نشد</translation>
<translation id="4761104368405085019">استفاده از میکروفون خود</translation>
<translation id="7217838517480956708">سرپرست این دستگاه نصب <ph name="EXTENSION_NAME"/> را لازم کرده است. آن را نمی‌توان تغییر داد یا حذف کرد.</translation>
<translation id="6580950983454333167"><ph name="PRODUCT_NAME"/> از <ph name="VENDOR_NAME"/> (شماره سریال <ph name="SERIAL_NUMBER"/>)</translation>
<translation id="8620765578342452535">پیکربندی اتصالات شبکه</translation>
<translation id="7154130902455071009">تغییر صفحه شروعتان به: <ph name="START_PAGE"/></translation>
<translation id="1036511912703768636">‏دسترسی به هر یک از این دستگاه‌های USB</translation>
<translation id="2677911863018634147">برنامه «<ph name="APP_NAME"/>» درخواست دسترسی به یک یا چند دستگاه شما را دارد.</translation>
<translation id="6698810901424468597">خواندن و تغییر اطلاعات شما در <ph name="WEBSITE_1"/> و <ph name="WEBSITE_2"/></translation>
<translation id="2159915644201199628">رمزگشایی تصویر امکان‌پذیر نیست: «<ph name="IMAGE_NAME"/>»</translation>
<translation id="5544884907028850012">فروشنده <ph name="VENDOR_ID"/></translation>
<translation id="2048182445208425546">دسترسی به ترافیک شبکه شما</translation>
<translation id="5972529113578162692">سرپرست این دستگاه نصب <ph name="EXTENSION_NAME"/> را لازم می‌داند. این برنامه افزودنی نمی‌تواند حذف نصب شود.</translation>
<translation id="1135328998467923690">بسته نامعتبر است: &quot;<ph name="ERROR_CODE"/>&quot;.</translation>
<translation id="7131040479572660648">خواندن داده‌های شما در <ph name="WEBSITE_1"/>، <ph name="WEBSITE_2"/> و <ph name="WEBSITE_3"/></translation>
<translation id="2087653731648927289">‏دسترسی به هر <ph name="PRODUCT_NAME_AND_VENDOR"/> از طریق USB</translation>
<translation id="1803557475693955505">بارگیری صفحه پس‌زمینه &quot;<ph name="BACKGROUND_PAGE"/>&quot; ممکن نیست.</translation>
<translation id="2988488679308982380">بسته نصب نشد: &quot;<ph name="ERROR_CODE"/>&quot;</translation>
<translation id="5751530153776468604">برنامه «<ph name="APP_NAME"/>» درخواست دسترسی به یکی از دستگاه‌هایتان را دارد.</translation>
<translation id="7972881773422714442">گزینه‌ها: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="8636666366616799973">بسته نامعتبر است. جزئیات: &quot;<ph name="ERROR_MESSAGE"/>&quot;</translation>
<translation id="344630545793878684">خواندن داده‌های شما در تعدادی از وب‌سایت‌ها</translation>
</translationbundle>