blob: 18dc220ce5ba522f3b33c3e3d7099966a2449a8a [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE translationbundle><translationbundle lang="tr">
<translation id="4542520061254486227"><ph name="WEBSITE_1"/> ve <ph name="WEBSITE_2"/> sitelerindeki verilerinizi okuma</translation>
<translation id="3983586614702900908">bilinmeyen bir tedarikçi firmanın cihazları</translation>
<translation id="3624204664103857160">Başlatıcı sayfası &quot;<ph name="PAGE"/>&quot; yüklenemedi.</translation>
<translation id="8804398419035066391">İşbirliği yapan web siteleriyle iletişim kur</translation>
<translation id="7809034755304591547"><ph name="EXTENSION_NAME"/> (uzantı kimliği &quot;<ph name="EXTENSION_ID"/>&quot;) yönetici tarafından engellenmiş.</translation>
<translation id="1005274289863221750">Mikrofonunuzu ve kameranızı kullanma</translation>
<translation id="2857834222104759979">Bildiri dosyası geçersiz.</translation>
<translation id="6384275966486438344">Arama ayarlarınızı <ph name="SEARCH_HOST"/> olarak değiştirin.</translation>
<translation id="8658591203505835552">Bir USB cihaz seçin</translation>
<translation id="1445572445564823378">Bu uzantı <ph name="PRODUCT_NAME"/> uygulamasını yavaşlatıyor. <ph name="PRODUCT_NAME"/> uygulamasının performansını eski haline getirmek için bu uzantıyı devre dışı bırakmalısınız.</translation>
<translation id="1033780634303702874">Seri cihazlarınıza erişme</translation>
<translation id="288042212351694283">Evrensel 2. Faktör cihazlarınıza erişim</translation>
<translation id="4115165561519362854">Bu makinenin yöneticisi, <ph name="EXTENSION_NAME"/> uzantısının en azından <ph name="EXTENSION_VERSION"/> sürümünde olmasını gerektiriyor. Bu sürüme (veya sonraki sürümlere) güncelleninceye kadar uzantı etkinleştirilemez.</translation>
<translation id="5971037678316050792">Bluetooth adaptörü durumunu ve eşlemeyi kontrol etme</translation>
<translation id="677806580227005219">Mimehandler: <ph name="MIMEHANDLERVIEW_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="6241530762627360640">Sisteminizle eşlenen Bluetooth cihazlarıyla ilgili bilgilere erişme ve yakındaki Bluetooth cihazlarını keşfetme.</translation>
<translation id="8749863574775030885">Bilinmeyen bir tedarikçinin USB cihazlarına erişim</translation>
<translation id="5911798608827489036">Yerel ağ veya İnternet üzerindeki herhangi bir bilgisayarla veri değişimi</translation>
<translation id="8284835137979141223"><ph name="VENDOR_NAME"/> adlı firmadan <ph name="PRODUCT_NAME"/></translation>
<translation id="657064425229075395">Arka plan komut dosyası '<ph name="BACKGROUND_SCRIPT"/>' yüklenemedi.</translation>
<translation id="588705686677293479">SurfaceWorker: <ph name="SURFACEWORKER_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="9131487537093447019">Bluetooth cihazlarına ileti gönderme ve Bluetooth cihazlarından gelen iletileri alma.</translation>
<translation id="5678955352098267522"><ph name="WEBSITE_1"/> sitesindeki verilerinizi okuma</translation>
<translation id="8597109877291678953"><ph name="HOSTNAME"/> adlı bilgisayarla veri değişimi</translation>
<translation id="5456409301717116725">Bu uzantıda '<ph name="KEY_PATH"/>' anahtar dosyası var. Muhtemelen istediğiniz bu değil.</translation>
<translation id="7257666756905341374">Kopyaladığınız ve yapıştırdığınız verileri okuma</translation>
<translation id="2350172092385603347">Yerelleştirme kullanıldı, ancak bildiride default_locale belirtilmedi.</translation>
<translation id="3759933321830434300">Web sayfalarının parçalarını engelleme</translation>
<translation id="6143635259298204954">Uzantının paketi açılamıyor. Bir uzantının paketini güvenli bir şekilde açabilmek için profil dizininize sembolik bağlantı içermeyen bir yol olmalıdır. Profiliniz için böyle bir yol bulunmuyor.</translation>
<translation id="149347756975725155">'<ph name="ICON"/>' uzantı simgesi yüklenemedi.</translation>
<translation id="8825366169884721447">Bu uzantı bir ağ isteğinin &quot;<ph name="HEADER_NAME"/>&quot; adlı istek başlığını değiştiremedi, çünkü söz konusu değişiklik başka bir uzantı (<ph name="EXTENSION_NAME"/>) ile çakışıyordu.</translation>
<translation id="7495493006406536234">Ürün <ph name="PRODUCT_ID"/></translation>
<translation id="4776856853352853275">USB cihazları seçin</translation>
<translation id="6731255991101203740">Açma dizini oluşturulamadı: '<ph name="DIRECTORY_PATH"/>'</translation>
<translation id="4233778200880751280">Hakkında sayfası (&quot;<ph name="ABOUT_PAGE"/>&quot;) yüklenemedi.</translation>
<translation id="388442998277590542">'<ph name="OPTIONS_PAGE"/>' seçenekler sayfası yüklenemedi.</translation>
<translation id="5127881134400491887">Ağ bağlantılarını yönet</translation>
<translation id="6344170822609224263">Ağ bağlantıları listesine erişme</translation>
<translation id="7039326228527141150"><ph name="VENDOR_NAME"/> tedarikçisinin USB cihazlarına erişim</translation>
<translation id="2616366145935564096"><ph name="WEBSITE_1"/> web sitesinde verilerinizi okuma ve değiştirme</translation>
<translation id="2518849872271000461">Şu adlara sahip bilgisayarlarla veri değişimi: <ph name="HOSTNAMES"/></translation>
<translation id="5960890139610307736">ExtensionView: <ph name="EXTENSIONVIEW_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="4444304522807523469">USB üzerinden bağlı veya yerel ağda bulunan doküman tarayıcılara erişme</translation>
<translation id="6408118934673775994"><ph name="WEBSITE_1"/>, <ph name="WEBSITE_2"/> ve <ph name="WEBSITE_3"/> web sitelerinde verilerinizi okuma ve değiştirme</translation>
<translation id="961805664415579088"><ph name="DOMAIN"/> alanındaki herhangi bir bilgisayarla veri değişimi</translation>
<translation id="8670869118777164560">Bu uzantı bir ağ isteğini <ph name="ATTEMPTED_REDIRECT_DESTINATION"/> hedefine yönlendiremedi, çünkü başka bir uzantı (<ph name="EXTENSION_NAME"/>) o isteği <ph name="ACTUAL_REDIRECT_DESTINATION"/> hedefine yönlendirmişti.</translation>
<translation id="6840444547062817500">Bu uzantı, kendisini yeniden yükleme işlemini çok sık yaptı.</translation>
<translation id="8047248493720652249">Başka bir uzantı (<ph name="EXTENSION_NAME"/>) farklı bir dosya adı (&quot;<ph name="ACTUAL_FILENAME"/>&quot;) belirlediğinden, uzantı indirilen dosyayı &quot;<ph name="ATTEMPTED_FILENAME"/>&quot; olarak adlandıramadı.</translation>
<translation id="452039078290142656"><ph name="VENDOR_NAME"/> tedarikçisinin bilinmeyen cihazları</translation>
<translation id="4968399700653439437">Şu alanlardaki herhangi bir bilgisayarla veri değişimi: <ph name="DOMAINS"/></translation>
<translation id="5026754133087629784">Web görünümü: <ph name="WEBVIEW_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="2753617847762399167">Geçersiz yol (mutlak veya '..' ile göreli): '<ph name="IMAGE_PATH"/>'</translation>
<translation id="8284279544186306258">tüm <ph name="WEBSITE_1"/> siteleri</translation>
<translation id="8662911384982557515">Ana sayfanızı <ph name="HOME_PAGE"/> olarak değiştirme</translation>
<translation id="27822970480436970">Bu uzantı, değişikliğin başka bir uzantıyla çakışması nedeniyle bir ağ isteğini değiştiremedi.</translation>
<translation id="2241053333139545397">Çeşitli web sitelerinde verilerinizi okuma ve değiştirme</translation>
<translation id="8602184400052594090">Bildiri dosyası eksik veya okunamıyor.</translation>
<translation id="4883436287898674711">Tüm <ph name="WEBSITE_1"/> siteleri</translation>
<translation id="9111791539553342076">Bu uzantı bir ağ isteğinin &quot;<ph name="HEADER_NAME"/>&quot; adlı yanıt başlığını değiştiremedi, çünkü söz konusu değişiklik başka bir uzantı (<ph name="EXTENSION_NAME"/>) ile çakışıyordu.</translation>
<translation id="9150045010208374699">Kameranızı kullanma</translation>
<translation id="5356315618422219272">Appview: <ph name="APPVIEW_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="8341840687457896278">Başka bir uzantı (<ph name="EXTENSION_NAME"/>) farklı kimlik bilgileri sağladığından, bu uzantı bir ağ isteğine kimlik bilgileri sağlayamadı.</translation>
<translation id="5627523580512561598">uzantı: <ph name="EXTENSION_NAME"/></translation>
<translation id="7893008570150657497">Bilgisayarınızdan fotoğraf, müzik ve diğer medyalara erişme</translation>
<translation id="3369521687965833290">Uzantının paketi açılamıyor. Bir uzantının paketini güvenli bir şekilde açabilmek için profil dizininize, sürücü harfi ile başlayan ve bağlantı, bağlantı noktası veya sembolik bağlantı içermeyen bir yol olmalıdır. Profiliniz için böyle bir yol bulunmuyor.</translation>
<translation id="4811956658694082538">Bir yardımcı program kilitlendiği için paket yüklenemedi. Chrome'u yeniden başlatın ve tekrar deneyin.</translation>
<translation id="641087317769093025">Uzantı açılamadı</translation>
<translation id="4761104368405085019">Mikrofonunuzu kullanma</translation>
<translation id="7217838517480956708">Bu makinenin yöneticisi <ph name="EXTENSION_NAME"/> yüklenmesini gerektiriyor. Kaldırılamaz veya değiştirilemez.</translation>
<translation id="6580950983454333167">Ürün: <ph name="PRODUCT_NAME"/>, Firma: <ph name="VENDOR_NAME"/> (seri numarası: <ph name="SERIAL_NUMBER"/>)</translation>
<translation id="8620765578342452535">Ağ bağlantılarını yapılandırma</translation>
<translation id="7154130902455071009">Başlangıç sayfanızı <ph name="START_PAGE"/> olarak değiştirin</translation>
<translation id="1036511912703768636">Bu USB cihazların herhangi birine erişim</translation>
<translation id="2677911863018634147">&quot;<ph name="APP_NAME"/>&quot; uygulaması, cihazlarınızın birine veya birkaçına erişim izni istiyor.</translation>
<translation id="6698810901424468597"><ph name="WEBSITE_1"/> ve <ph name="WEBSITE_2"/> web sitelerinde verilerinizi okuma ve değiştirme</translation>
<translation id="2159915644201199628">Resmin kodu çözülemedi: '<ph name="IMAGE_NAME"/>'</translation>
<translation id="5544884907028850012">Satıcı <ph name="VENDOR_ID"/></translation>
<translation id="2048182445208425546">Ağ trafiğinize erişme</translation>
<translation id="5972529113578162692">Bu makinenin yöneticisi <ph name="EXTENSION_NAME"/> adlı uzantının yüklenmesini şart koşuyor. Uzantı kaldırılamaz.</translation>
<translation id="1135328998467923690">Paket geçersiz: '<ph name="ERROR_CODE"/>'.</translation>
<translation id="7131040479572660648"><ph name="WEBSITE_1"/>, <ph name="WEBSITE_2"/> ve <ph name="WEBSITE_3"/> sitelerindeki verilerinize erişme</translation>
<translation id="2087653731648927289">USB aracılığıyla herhangi bir <ph name="PRODUCT_NAME_AND_VENDOR"/> cihazına erişim</translation>
<translation id="1803557475693955505">'<ph name="BACKGROUND_PAGE"/>' arka plan sayfası yüklenemedi.</translation>
<translation id="2988488679308982380">Paket yüklenemedi: '<ph name="ERROR_CODE"/>'</translation>
<translation id="5751530153776468604">&quot;<ph name="APP_NAME"/>&quot; uygulaması cihazlarınızdan birine erişim isteğinde bulunuyor.</translation>
<translation id="7972881773422714442">Seçenekler: <ph name="EXTENSIONOPTIONS_TAG_NAME"/></translation>
<translation id="8636666366616799973">Paket geçersiz. Ayrıntılar: '<ph name="ERROR_MESSAGE"/>'</translation>
<translation id="344630545793878684">Birden fazla web sitesindeki verilerinize erişme</translation>
</translationbundle>