blob: f69eddaed5def0b40bcbcf7a7b75d3a52bcb44ce [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="th">
<translation id="104962181688258143">เปิดแอปไฟล์</translation>
<translation id="1122869341872663659">กำลังแสดงผลการค้นหา <ph name="QUERY" /> <ph name="N" /> รายการ</translation>
<translation id="1195667586424773550">ลากลิงก์ไปยังแถบที่อยู่ของแท็บ</translation>
<translation id="1204450209689312104">เปิดหน้าต่างใหม่ในโหมดไม่ระบุตัวตน</translation>
<translation id="1251638888133819822">เปิดหรือปิดแว่นขยายทั้งหน้าจอ</translation>
<translation id="1290373024480130896"><ph name="MODIFIER1" /><ph name="SEPARATOR1" /><ph name="MODIFIER2" /><ph name="SEPARATOR2" /><ph name="MODIFIER3" /><ph name="SEPARATOR3" /><ph name="KEY" /></translation>
<translation id="1293699935367580298">Esc</translation>
<translation id="1299858300159559687">พิมพ์หน้าเว็บปัจจุบัน</translation>
<translation id="1383876407941801731">ค้นหา</translation>
<translation id="1454364489140280055"><ph name="CTRL" /><ph name="SEPARATOR1" /><ph name="SHIFT1" /><ph name="SEPARATOR2" /><ph name="G" /> หรือ <ph name="SHIFT2" /><ph name="SEPARATOR3" /><ph name="ENTER" /></translation>
<translation id="1510238584712386396">ตัวเรียกใช้งาน</translation>
<translation id="152892567002884378">เพิ่มระดับเสียง</translation>
<translation id="1560480564179555003"><ph name="SHIFT" /><ph name="SEPARATOR1" /><ph name="ALT" /><ph name="SEPARATOR2" /><ph name="L" /> แล้วกด <ph name="ESC" /></translation>
<translation id="1652741121070700329">ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของคำก่อนหน้า</translation>
<translation id="1671169355475348905">เปลี่ยนไปใช้วิธีการป้อนข้อมูลของภาษาก่อนหน้า</translation>
<translation id="1679841710523778799">เพิ่มความสว่าง</translation>
<translation id="168356808214100546">กด <ph name="ALT" /> ค้างไว้แล้วแตะ <ph name="TAB" /> จนกว่าคุณจะไปถึงหน้าต่างที่ต้องการเปิดแล้วจึงปล่อย</translation>
<translation id="169515659049020177">Shift</translation>
<translation id="1732295673545939435"><ph name="MODIFIER1" /><ph name="SEPARATOR1" /><ph name="MODIFIER2" /><ph name="SEPARATOR2" /><ph name="KEY" /></translation>
<translation id="1733525068429116555">เพิ่ม www. และ .com ในข้อมูลที่คุณป้อนลงในแถบที่อยู่ แล้วเปิดหน้าเว็บนั้น</translation>
<translation id="1920446759863417809"><ph name="SHIFT1" /><ph name="SEPARATOR1" /><ph name="ALT" /><ph name="SEPARATOR2" /><ph name="L" /> แล้วกด <ph name="SHIFT2" /><ph name="SEPARATOR3" /><ph name="TAB" /> หรือ <ph name="LEFT" /></translation>
<translation id="1996162290124031907">ไปที่แท็บถัดไป</translation>
<translation id="2010818616644390445">ไปที่แท็บสุดท้ายในหน้าต่าง</translation>
<translation id="2040706009561734834">เปิด/ปิด Launcher</translation>
<translation id="2088054208777350526">ค้นหาแป้นพิมพ์ลัด</translation>
<translation id="2125211348069077981"><ph name="ALT" /><ph name="SEPARATOR" /><ph name="E" /> หรือ <ph name="F" /></translation>
<translation id="2145908266289632567">การแก้ไขข้อความ</translation>
<translation id="215292019801409139"><ph name="SEARCH" /><ph name="SEPARATOR" /> 1 จนถึง =</translation>
<translation id="2181097965834437145">แสดงหรือซ่อนแถบบุ๊กมาร์ก</translation>
<translation id="2185166372312820725">ไปที่แท็บก่อนหน้า</translation>
<translation id="2194790690264064655">กด <ph name="CTRL" /> แล้วคลิกลิงก์</translation>
<translation id="2382644247745281995">ไม่รองรับการจัดวางแป้นพิมพ์ปัจจุบัน</translation>
<translation id="2397416548179033562">แสดงเมนู Chrome</translation>
<translation id="2424073332829844142">เปิดและปิดใช้งาน Caps Lock</translation>
<translation id="2441202986792279177">สลับไปมาระหว่างหน้าต่างอย่างรวดเร็ว</translation>
<translation id="2454251766545114447">ซูมหน้าจอออก</translation>
<translation id="2478303094958140141">เปิดหรือปิด ChromeVox (อธิบายและอ่านออกเสียง)</translation>
<translation id="2515586267016047495">Alt</translation>
<translation id="2530339807289914946">เลื่อนหน้าเว็บลง</translation>
<translation id="2574014812750545982">รีเซ็ตระดับการซูมในหน้าเว็บ</translation>
<translation id="2596078834055697711">ถ่ายภาพหน้าจอของหน้าต่าง</translation>
<translation id="2685170433750953446"><ph name="SHIFT" /><ph name="SEPARATOR1" /><ph name="ALT" /><ph name="SEPARATOR2" /><ph name="L" /> แล้วกด <ph name="TAB" /> หรือ <ph name="RIGHT" /></translation>
<translation id="2687057317448262550">เปลี่ยนไปใช้วิธีการป้อนข้อมูลของภาษาถัดไป</translation>
<translation id="2699509451653686398">บันทึกหน้าเว็บปัจจุบันเป็นบุ๊กมาร์ก</translation>
<translation id="2750942583782703988">โหลดหน้าเว็บปัจจุบันซ้ำ</translation>
<translation id="2764005613199379871">วางโฟกัสบนแถบที่อยู่การค้นหา</translation>
<translation id="2789868185375229787">ย่อหน้าเว็บ</translation>
<translation id="2804480015716812239">กด <ph name="ALT" /> และคลิกลิงก์</translation>
<translation id="2830827904629746450">จัดวางหน้าต่างทางด้านขวา</translation>
<translation id="2840766858109427815">ไปยังหน้าถัดไป</translation>
<translation id="2872353916818027657">สลับหน้าจอหลัก</translation>
<translation id="2914313326123580426">แสดงหรือซ่อนแผงเครื่องมือของนักพัฒนาซอฟต์แวร์</translation>
<translation id="292495055542441795">เปลี่ยนเป็นเต็มหน้าจอ</translation>
<translation id="3020183492814296499">ทางลัด</translation>
<translation id="3084301071537457911">ไฮไลต์รายการถัดไปบนชั้นวาง</translation>
<translation id="309173601632226815">ไฮไลต์ปุ่ม Launcher บนชั้นวาง</translation>
<translation id="3105917916468784889">จับภาพหน้าจอ</translation>
<translation id="3126026824346185272">Ctrl</translation>
<translation id="3140353188828248647">โฟกัสแถบที่อยู่</translation>
<translation id="3256109297135787951">นำไฮไลต์ออกจากรายการบนชั้นวาง</translation>
<translation id="3288816184963444640">ปิดหน้าต่างปัจจุบัน</translation>
<translation id="3407560819924487926">เรียกใช้ตัวจัดการงาน</translation>
<translation id="3422679037938588196">ไปยังรายการก่อนหน้าที่ตรงกับการค้นหา</translation>
<translation id="344577624355799426"><ph name="ALT" /> หรือ <ph name="SEARCH" /><ph name="SEPARATOR" /><ph name="DOWN" /></translation>
<translation id="353037708190149633">บันทึกหน้าเว็บทั้งหมดที่เปิดในหน้าต่างปัจจุบันเป็นบุ๊กมาร์กในโฟลเดอร์ใหม่</translation>
<translation id="355103131818127604">เปิดลิงก์ในแท็บใหม่บนพื้นหลัง</translation>
<translation id="3622741593887335780">ซูมเข้า (เมื่อเปิดใช้แว่นขยายหน้าจอบางส่วนหรือแว่นขยายทั้งหน้าจอ)</translation>
<translation id="3649256019230929621">ย่อหน้าต่าง</translation>
<translation id="3655154169297074232">แท็บและหน้าต่าง</translation>
<translation id="3668361878347172356">ทำงานล่าสุดซ้ำ</translation>
<translation id="3710784500737332588">เปิดศูนย์ช่วยเหลือ</translation>
<translation id="3720939646656082033">เปิดลิงก์ในแท็บใหม่และสลับไปยังแท็บใหม่</translation>
<translation id="3725795051337497754">ปิดแท็บปัจจุบัน</translation>
<translation id="3751033133896282964">เลิกทำการทำงานล่าสุด</translation>
<translation id="3792178297143798024">เปิดรายการที่ไฮไลต์บนชั้นวาง</translation>
<translation id="379295446891231126"><ph name="CTRL" /><ph name="SEPARATOR" /> 1 จนถึง 8</translation>
<translation id="3837047332182291558">เพิ่มแสงแป้นพิมพ์ (เฉพาะแป้นพิมพ์เรืองแสง)</translation>
<translation id="3976863468609830880">คลิกไอคอนสุดท้ายบนชั้นวาง</translation>
<translation id="3994783594793697310">รีเซ็ตระดับการซูมหน้าจอ</translation>
<translation id="4026843240379844265">ย้ายหน้าต่างที่ใช้งานไปยังหน้าจอต่างๆ</translation>
<translation id="4035482366624727273">เลือกทุกอย่างในหน้าเว็บ</translation>
<translation id="4060703249685950734">เปิดแท็บหรือหน้าต่างที่คุณปิดล่าสุดขึ้นมาอีกครั้ง</translation>
<translation id="4090342722461256974">กด <ph name="ALT" /><ph name="SEPARATOR" /><ph name="SHIFT" /> ค้างไว้แล้วแตะ <ph name="TAB" /> จนกว่าคุณจะไปถึงหน้าต่างที่ต้องการเปิดแล้วจึงปล่อย</translation>
<translation id="4092538597492297615">คัดลอกเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด</translation>
<translation id="4101772068965291327">เปิดหน้าแรก</translation>
<translation id="4123108089450197101">บันทึกลิงก์เป็นบุ๊กมาร์ก</translation>
<translation id="4141203561740478845">ไฮไลต์แถวแนวนอนที่มีแถบที่อยู่</translation>
<translation id="4148761611071495477"><ph name="CTRL" /><ph name="SEPARATOR" /><ph name="G" /> หรือ <ph name="ENTER" /></translation>
<translation id="4240486403425279990">โหมดภาพรวม</translation>
<translation id="4382340674111381977">กลับไปหน้าก่อนหน้า</translation>
<translation id="4472417192667361414">การตั้งค่าระบบและการแสดงผล</translation>
<translation id="4556221320735744018">ดูตัวช่วยเหลือสำหรับแป้นพิมพ์ลัด</translation>
<translation id="4628718545549558538">เปิดพื้นที่แสดงสถานะ (ตรงตำแหน่งที่รูปสำหรับบัญชีของคุณปรากฏ)</translation>
<translation id="4642092649622328492">ถ่ายภาพหน้าจอบางส่วน</translation>
<translation id="4698850295812410683">แสดงเครื่องมือสไตลัส</translation>
<translation id="4801989101741319327">ย้ายไปท้ายคำถัดไป</translation>
<translation id="4916163929714267752">เปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่</translation>
<translation id="5030659775136592441">แสดงการจัดการบุ๊กมาร์ก</translation>
<translation id="5034421018520995080">ไปที่ด้านบนสุดของหน้า</translation>
<translation id="5042305953558921026">แป้นโหมดภาพรวม</translation>
<translation id="5104462712192763270">บันทึกหน้าเว็บปัจจุบัน</translation>
<translation id="5121628974188116412">ไปที่ด้านล่างสุดของหน้า</translation>
<translation id="5222676887888702881">ออกจากระบบ</translation>
<translation id="5236674127086649162">โหลดหน้าเว็บปัจจุบันซ้ำโดยไม่ใช้เนื้อหาที่แคช</translation>
<translation id="526651782186312376">เลือกข้อความไปจนถึงต้นบรรทัด</translation>
<translation id="5316716239522500219">แสดงผลบนหน้าจอ</translation>
<translation id="539072479502328326">เปิดหรือปิดแว่นขยายหน้าจอบางส่วน</translation>
<translation id="5487187679583934283">เริ่มหรือหยุดพิมพ์สิ่งที่คุณพูด</translation>
<translation id="5541719484267030947">กด <ph name="ESC" /> ขณะที่ลากแท็บ</translation>
<translation id="5554139136362089836">ค้นหาในหน้าปัจจุบัน</translation>
<translation id="5563050856984839829">กด <ph name="CTRL" /><ph name="SEPARATOR" /><ph name="SHIFT" /> และคลิกลิงก์</translation>
<translation id="561814908794220892">เปิดหน้าเว็บในแท็บใหม่</translation>
<translation id="5710621673935162997"><ph name="CTRL" /><ph name="SEPARATOR1" /><ph name="L" /> หรือ <ph name="ALT" /><ph name="SEPARATOR2" /><ph name="D" /></translation>
<translation id="5757111373163288447">เปิดลิงก์ในแท็บใหม่</translation>
<translation id="5757474750054631686">หรี่แสงแป้นพิมพ์ (เฉพาะแป้นพิมพ์เรืองแสง)</translation>
<translation id="587531134027443617">ลบคำก่อนหน้า</translation>
<translation id="5899919361772749550">แสดงหรือซ่อนคอนโซลเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์</translation>
<translation id="5921745308587794300">หมุนหน้าต่าง</translation>
<translation id="6022924867608035986">ล้างข้อความในช่องค้นหา</translation>
<translation id="6045998054441862242">เปิดโหมดคอนทราสต์สูง</translation>
<translation id="6052614013050385269">คลิกขวาที่ลิงก์</translation>
<translation id="6129953537138746214">ช่องว่าง</translation>
<translation id="613146727819833328">ย้ายหน้าต่างไปตรงกลาง</translation>
<translation id="6143669479988153888">ขยายหน้าเว็บ</translation>
<translation id="6185696379715117369">เลื่อนหน้าขึ้น</translation>
<translation id="6228457605945141550">ลดความสว่าง</translation>
<translation id="6276708887952587684">ดูที่มาของหน้าเว็บ</translation>
<translation id="6321940490215594447">เปิดหน้าประวัติการเข้าชม</translation>
<translation id="6340769215862220182">ซูมหน้าจอเข้า</translation>
<translation id="6359811074279051077"><ph name="MODIFIER" /><ph name="SEPARATOR" /><ph name="KEY" /></translation>
<translation id="6395172954772765143">เลือกข้อความไปจนสุดบรรทัด</translation>
<translation id="6419237577786823024"><ph name="CTRL1" /><ph name="SEPARATOR1" /><ph name="LEFT" /> หรือ <ph name="CTRL2" /><ph name="SEPARATOR2" /><ph name="RIGHT" /></translation>
<translation id="6425378783626925378">คลิกไอคอน 1-8 บนชั้นวาง</translation>
<translation id="6435207348963613811">ไฮไลต์รายการก่อนหน้านี้บนชั้นวาง</translation>
<translation id="6445033640292336367">นำแท็บกลับไปยังตำแหน่งเดิม</translation>
<translation id="6474744297082284761">ซูมออก (เมื่อเปิดใช้แว่นขยายหน้าจอบางส่วนหรือแว่นขยายทั้งหน้าจอ)</translation>
<translation id="649811797655257835">เลือกไฟล์แล้วกด <ph name="SPACE" /></translation>
<translation id="6556040137485212400">เปิดหน้าต่างที่ไม่ได้ใช้งานนานที่สุด</translation>
<translation id="666343722268997814">เปิดเมนูคลิกขวาสำหรับรายการที่ไฮไลต์</translation>
<translation id="6671538777808758331">ไปยังรายการถัดไปที่ตรงกับการค้นหา</translation>
<translation id="6681606577947445973"><ph name="REFRESH" /> หรือ <ph name="CTRL" /><ph name="SEPARATOR" /><ph name="R" /></translation>
<translation id="6690765639083431875">จัดวางหน้าต่างทางด้านซ้าย</translation>
<translation id="6692847073476874842">ดูตัวอย่างไฟล์ในแอปไฟล์</translation>
<translation id="671928215901716392">ล็อกหน้าจอ</translation>
<translation id="6727005317916125192">แผงก่อนหน้า</translation>
<translation id="6740781404993465795">เลือกคำหรือตัวอักษรถัดไป</translation>
<translation id="6760706756348334449">ลดระดับเสียง</translation>
<translation id="6941333068993625698">ส่งความคิดเห็น</translation>
<translation id="6981982820502123353">การเข้าถึง</translation>
<translation id="7020813747703216897">ไม่พบผลการค้นหาที่ตรงกัน</translation>
<translation id="7025325401470358758">แผงถัดไป</translation>
<translation id="7076878155205969899">ปิดเสียง</translation>
<translation id="7077383985738259936">โฟกัสหรือไฮไลต์แถบบุ๊กมาร์ก (หากแสดงอยู่)</translation>
<translation id="7237562915163138771">พิมพ์ที่อยู่เว็บในแถบที่อยู่แล้วกด <ph name="ALT" /><ph name="SEPARATOR" /><ph name="ENTER" /></translation>
<translation id="7254764037241667478">ตั้งค่าอุปกรณ์ให้อยู่ในโหมดสลีป (ระงับ)</translation>
<translation id="7379254767514753910"><ph name="ALT" /> หรือ <ph name="SEARCH" /><ph name="SEPARATOR" /><ph name="UP" /></translation>
<translation id="743754632698445141">เลิกตรึงแอป</translation>
<translation id="7439718573248533901">ลบอักษรถัดไป (ลบไปข้างหน้า)</translation>
<translation id="7611271430932669992">ย้ายโฟกัสไปที่ป๊อปอัปและกล่องโต้ตอบ</translation>
<translation id="766326951329901120">วางเนื้อหาจากคลิปบอร์ดเป็นข้อความธรรมดา</translation>
<translation id="7724603315864178912">ตัด</translation>
<translation id="7730490981846175479"><ph name="SHIFT" /><ph name="SEPARATOR1" /><ph name="ALT" /><ph name="SEPARATOR2" /><ph name="L" /> แล้วกด <ph name="SPACE" /> หรือ <ph name="ENTER" /></translation>
<translation id="7787242579016742662">เปิดไฟล์ในเบราว์เซอร์</translation>
<translation id="7917881398263220094">หยุดโหลดหน้าเว็บปัจจุบันของคุณ</translation>
<translation id="7952165122793773711">ไปที่แท็บ 1 ถึง 8</translation>
<translation id="8026334261755873520">ล้างข้อมูลการท่องเว็บ</translation>
<translation id="8130528849632411619">ไปที่จุดเริ่มต้นเอกสาร</translation>
<translation id="8147954207400281792"><ph name="CTRL" /><ph name="SEPARATOR" /><ph name="K" /> หรือ <ph name="E" /></translation>
<translation id="8232835244134740473">สลับโฟกัสระหว่างพื้นที่แสดงสถานะ (ตำแหน่งที่รูปสำหรับบัญชีของคุณปรากฏ), Launcher, แถบที่อยู่, แถบบุ๊กมาร์ก (ถ้ามองเห็นได้), หน้าเว็บที่เปิด และแถบดาวน์โหลด (ถ้ามองเห็นได้)</translation>
<translation id="8234414138295101081">หมุนหน้าจอ 90 องศา</translation>
<translation id="8264941229485248811">แสดงหรือซ่อนตัวตรวจสอบเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์</translation>
<translation id="836869401750819675">เปิดหน้าดาวน์โหลด</translation>
<translation id="8388247778047144397">ลากลิงก์ไปยังพื้นที่ว่างบนแนวแท็บ</translation>
<translation id="8389638407792712197">เปิดหน้าต่างใหม่</translation>
<translation id="8429696719963529183">ใช้ปุ่ม F (F1 ถึง F12)</translation>
<translation id="8537650670971624753">ออกจากโหมดค้นหา</translation>
<translation id="85690795166292698">เปิดลิงก์ในแท็บใหม่</translation>
<translation id="8609384513243082612">เปิดแท็บใหม่</translation>
<translation id="8644639153978066712">แสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่ในแอปไฟล์</translation>
<translation id="8717459106217102612">เลือกคำหรืออักษรก่อนหน้า</translation>
<translation id="8727232706774971183">ดูการแจ้งเตือน</translation>
<translation id="8855885154700222542">แป้นแสดงเต็มหน้าจอ</translation>
<translation id="88986195241502842">เลื่อนหน้าลง</translation>
<translation id="8924883688469390268">เปลี่ยนเป็นผู้ใช้ก่อนหน้า</translation>
<translation id="8977648847395357314">เลือกเนื้อหาในแถบที่อยู่</translation>
<translation id="8982190978301344584">แสดงเมนูที่แสดงรายการ IME ที่ใช้ได้</translation>
<translation id="8990356943438003669"><ph name="ALT" /><ph name="SEPARATOR" /> 1 จนถึง 8</translation>
<translation id="9005984960510803406">เปิดหน้าต่าง Crosh</translation>
<translation id="9041599225465145264">วางเนื้อหาจากคลิปบอร์ด</translation>
<translation id="9052808072970550123">เปลี่ยนเป็นผู้ใช้ถัดไป</translation>
<translation id="906458777597946297">ขยายหน้าต่างเต็มหน้าจอ</translation>
<translation id="9106898733795143799">หน้าและเว็บเบราว์เซอร์</translation>
<translation id="9162942292291287644">ไม่พบผลการค้นหา <ph name="QUERY" /></translation>
<translation id="9179672198516322668">แป้นพิมพ์ลัดยอดนิยม</translation>
<translation id="93603345341560814">กด <ph name="SHIFT" /> แล้วคลิกลิงก์</translation>
<translation id="945383118875625837">ลากลิงก์ไปยังแถบบุ๊กมาร์ก</translation>
<translation id="969054500339500113">วางโฟกัสบนแถบเมนู</translation>
<translation id="98120814841227350">ไปที่ส่วนท้ายของเอกสาร</translation>
</translationbundle>