blob: 508b131833cce6886a8ae2b24a7d55cb541bf46d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="104962181688258143">Mở ứng dụng Tệp</translation>
<translation id="1122869341872663659">Hiển thị <ph name="N" /> kết quả tìm kiếm cho <ph name="QUERY" /></translation>
<translation id="1195667586424773550">Kéo liên kết vào thanh địa chỉ của tab</translation>
<translation id="1204450209689312104">Mở cửa sổ mới ở chế độ ẩn danh</translation>
<translation id="1251638888133819822">Bật hoặc tắt tính năng phóng to toàn bộ màn hình</translation>
<translation id="1290373024480130896"><ph name="MODIFIER1" /><ph name="SEPARATOR1" /><ph name="MODIFIER2" /><ph name="SEPARATOR2" /><ph name="MODIFIER3" /><ph name="SEPARATOR3" /><ph name="KEY" /></translation>
<translation id="1293699935367580298">Thoát</translation>
<translation id="1299858300159559687">In trang hiện tại</translation>
<translation id="1383876407941801731">Tìm kiếm</translation>
<translation id="1454364489140280055"><ph name="CTRL" /><ph name="SEPARATOR1" /><ph name="SHIFT1" /><ph name="SEPARATOR2" /><ph name="G" /> hoặc <ph name="SHIFT2" /><ph name="SEPARATOR3" /><ph name="ENTER" /></translation>
<translation id="1510238584712386396">Trình chạy</translation>
<translation id="152892567002884378">Tăng âm lượng</translation>
<translation id="1560480564179555003"><ph name="SHIFT" /><ph name="SEPARATOR1" /><ph name="ALT" /><ph name="SEPARATOR2" /><ph name="L" />, rồi đến <ph name="ESC" /></translation>
<translation id="1652741121070700329">Di chuyển tới phần đầu của từ trước</translation>
<translation id="1671169355475348905">Chuyển sang phương thức nhập của ngôn ngữ trước</translation>
<translation id="1679841710523778799">Tăng độ sáng</translation>
<translation id="168356808214100546">Nhấn và giữ <ph name="ALT" /> rồi nhấn <ph name="TAB" /> cho đến khi chuyển đến cửa sổ mà bạn muốn mở, sau đó thả tổ hợp phím ra.</translation>
<translation id="169515659049020177">Shift</translation>
<translation id="1732295673545939435"><ph name="MODIFIER1" /><ph name="SEPARATOR1" /><ph name="MODIFIER2" /><ph name="SEPARATOR2" /><ph name="KEY" /></translation>
<translation id="1733525068429116555">Thêm www. và .com vào nội dung mà bạn nhập trên thanh địa chỉ rồi mở trang</translation>
<translation id="1920446759863417809"><ph name="SHIFT1" /><ph name="SEPARATOR1" /><ph name="ALT" /><ph name="SEPARATOR2" /><ph name="L" />, rồi đến <ph name="SHIFT2" /><ph name="SEPARATOR3" /><ph name="TAB" /> hoặc <ph name="LEFT" /></translation>
<translation id="1996162290124031907">Chuyển sang tab tiếp theo</translation>
<translation id="2010818616644390445">Chuyển đến tab cuối cùng trong cửa sổ</translation>
<translation id="2040706009561734834">Mở/đóng trình chạy</translation>
<translation id="2088054208777350526">Tìm kiếm phím tắt</translation>
<translation id="2125211348069077981"><ph name="ALT" /><ph name="SEPARATOR" /><ph name="E" /> hoặc <ph name="F" /></translation>
<translation id="2145908266289632567">Chỉnh sửa văn bản</translation>
<translation id="215292019801409139"><ph name="SEARCH" /><ph name="SEPARATOR" /> 1 đến =</translation>
<translation id="2181097965834437145">Hiển thị hoặc ẩn thanh dấu trang</translation>
<translation id="2185166372312820725">Quay về tab trước</translation>
<translation id="2194790690264064655">Nhấn <ph name="CTRL" /> rồi nhấp vào một liên kết</translation>
<translation id="2382644247745281995">Bố cục bàn phím hiện tại chưa được hỗ trợ</translation>
<translation id="2397416548179033562">Hiển thị menu Chrome</translation>
<translation id="2424073332829844142">Bật và tắt Caps Lock</translation>
<translation id="2441202986792279177">Chuyển nhanh giữa các cửa sổ</translation>
<translation id="2454251766545114447">Thu nhỏ màn hình</translation>
<translation id="2478303094958140141">Bật hoặc tắt ChromeVox (phản hồi bằng giọng nói)</translation>
<translation id="2515586267016047495">Alt</translation>
<translation id="2530339807289914946">Cuộn xuống dưới trang web</translation>
<translation id="2574014812750545982">Đặt lại mức thu phóng trên trang</translation>
<translation id="2596078834055697711">Chụp ảnh màn hình cửa sổ</translation>
<translation id="2685170433750953446"><ph name="SHIFT" /><ph name="SEPARATOR1" /><ph name="ALT" /><ph name="SEPARATOR2" /><ph name="L" />, rồi đến <ph name="TAB" /> hoặc <ph name="RIGHT" /></translation>
<translation id="2687057317448262550">Chuyển sang phương thức nhập của ngôn ngữ tiếp theo</translation>
<translation id="2699509451653686398">Lưu trang web hiện tại làm dấu trang</translation>
<translation id="2750942583782703988">Tải lại trang hiện tại</translation>
<translation id="2764005613199379871">Đặt tiêu điểm vào thanh địa chỉ tìm kiếm</translation>
<translation id="2789868185375229787">Thu nhỏ trang</translation>
<translation id="2804480015716812239">Nhấn <ph name="ALT" /> rồi nhấp vào một liên kết</translation>
<translation id="2830827904629746450">Gắn một cửa sổ ở bên phải</translation>
<translation id="2840766858109427815">Chuyển đến trang tiếp theo</translation>
<translation id="2872353916818027657">Hoán đổi màn hình chính</translation>
<translation id="2914313326123580426">Hiển thị hoặc ẩn bảng Công cụ dành cho nhà phát triển</translation>
<translation id="292495055542441795">Bật/tắt chế độ toàn màn hình</translation>
<translation id="3020183492814296499">Phím tắt</translation>
<translation id="3084301071537457911">Đánh dấu mục tiếp theo trên giá</translation>
<translation id="309173601632226815">Đánh dấu nút trình khởi chạy trên giá</translation>
<translation id="3105917916468784889">Chụp ảnh màn hình</translation>
<translation id="3126026824346185272">Ctrl</translation>
<translation id="3140353188828248647">Thanh địa chỉ chính</translation>
<translation id="3256109297135787951">Xóa mục đã đánh dấu trên giá</translation>
<translation id="3288816184963444640">Đóng cửa sổ hiện tại</translation>
<translation id="3407560819924487926">Hiển thị trình quản lý tác vụ</translation>
<translation id="3422679037938588196">Quay lại kết quả phù hợp trước đó cho tìm kiếm của bạn</translation>
<translation id="344577624355799426"><ph name="ALT" /> hoặc <ph name="SEARCH" /><ph name="SEPARATOR" /><ph name="DOWN" /></translation>
<translation id="353037708190149633">Lưu tất cả các trang đang mở trong cửa sổ hiện tại của bạn làm dấu trang trong một thư mục mới</translation>
<translation id="355103131818127604">Mở liên kết trong tab mới trên nền</translation>
<translation id="3622741593887335780">Phóng to (khi gắn đế HOẶC bật tính năng phóng to toàn màn hình)</translation>
<translation id="3649256019230929621">Thu nhỏ cửa sổ</translation>
<translation id="3655154169297074232">Tab và cửa sổ</translation>
<translation id="3668361878347172356">Làm lại thao tác bạn thực hiện gần đây nhất</translation>
<translation id="3710784500737332588">Mở Trung tâm trợ giúp</translation>
<translation id="3720939646656082033">Mở liên kết trong một tab mới và chuyển sang tab mới đó</translation>
<translation id="3725795051337497754">Đóng tab hiện tại</translation>
<translation id="3751033133896282964">Hoàn tác thao tác bạn thực hiện gần đây nhất</translation>
<translation id="3792178297143798024">Mở mục đã đánh dấu trên giá</translation>
<translation id="379295446891231126"><ph name="CTRL" /><ph name="SEPARATOR" /> 1 đến 8</translation>
<translation id="3837047332182291558">Tăng độ sáng của bàn phím (chỉ dành cho bàn phím có đèn nền)</translation>
<translation id="3976863468609830880">Nhấp vào biểu tượng cuối cùng trên giá</translation>
<translation id="3994783594793697310">Đặt lại mức thu phóng màn hình</translation>
<translation id="4026843240379844265">Di chuyển cửa sổ đang hoạt động giữa các màn hình</translation>
<translation id="4035482366624727273">Chọn mọi nội dung trên trang</translation>
<translation id="4060703249685950734">Mở lại cửa sổ hoặc tab mà bạn đã đóng gần đây nhất</translation>
<translation id="4090342722461256974">Nhấn và giữ <ph name="ALT" /><ph name="SEPARATOR" /><ph name="SHIFT" /> rồi nhấn vào <ph name="TAB" /> cho đến khi chuyển đến cửa sổ mà bạn muốn mở, sau đó thả tổ hợp phím ra.</translation>
<translation id="4092538597492297615">Sao chép nội dung đã chọn vào khay nhớ tạm</translation>
<translation id="4101772068965291327">Mở trang chủ</translation>
<translation id="4123108089450197101">Lưu liên kết làm dấu trang</translation>
<translation id="4141203561740478845">Đánh dấu hàng bằng thanh địa chỉ</translation>
<translation id="4148761611071495477"><ph name="CTRL" /><ph name="SEPARATOR" /><ph name="G" /> hoặc <ph name="ENTER" /></translation>
<translation id="4240486403425279990">Chế độ tổng quan</translation>
<translation id="4382340674111381977">Quay lại trang trước</translation>
<translation id="4472417192667361414">Cài đặt hiển thị và hệ thống</translation>
<translation id="4556221320735744018">Xem Trình trợ giúp về phím tắt</translation>
<translation id="4628718545549558538">Mở khu vực trạng thái (nơi ảnh tài khoản của bạn xuất hiện)</translation>
<translation id="4642092649622328492">Chụp ảnh một phần màn hình</translation>
<translation id="4698850295812410683">Hiển thị công cụ bút cảm ứng</translation>
<translation id="4801989101741319327">Di chuyển đến cuối từ tiếp theo</translation>
<translation id="4916163929714267752">Mở liên kết trong cửa sổ mới</translation>
<translation id="5030659775136592441">Hiển thị trình quản lý dấu trang</translation>
<translation id="5034421018520995080">Chuyển tới đầu trang</translation>
<translation id="5042305953558921026">Phím chế độ tổng quan</translation>
<translation id="5104462712192763270">Lưu trang hiện tại</translation>
<translation id="5121628974188116412">Chuyển tới cuối trang</translation>
<translation id="5222676887888702881">Đăng xuất</translation>
<translation id="5236674127086649162">Tải lại trang hiện tại mà không sử dụng nội dung đã lưu vào bộ nhớ đệm</translation>
<translation id="526651782186312376">Chọn văn bản ở đầu dòng</translation>
<translation id="5316716239522500219">Phản chiếu màn hình</translation>
<translation id="539072479502328326">Bật hoặc tắt tính năng phóng to ở vị trí cố định</translation>
<translation id="5487187679583934283">Bắt đầu hoặc dừng nhập nội dung bạn nói</translation>
<translation id="5541719484267030947">Trong khi kéo tab, hãy nhấn <ph name="ESC" /></translation>
<translation id="5554139136362089836">Tìm kiếm trên trang hiện tại</translation>
<translation id="5563050856984839829">Nhấn <ph name="CTRL" /><ph name="SEPARATOR" /><ph name="SHIFT" /> và nhấp vào một liên kết</translation>
<translation id="561814908794220892">Mở trang web trong tab mới</translation>
<translation id="5710621673935162997"><ph name="CTRL" /><ph name="SEPARATOR1" /><ph name="L" /> hoặc <ph name="ALT" /><ph name="SEPARATOR2" /><ph name="D" /></translation>
<translation id="5757111373163288447">Mở liên kết trong tab</translation>
<translation id="5757474750054631686">Giảm ánh sáng bàn phím (chỉ dành cho bàn phím có đèn nền)</translation>
<translation id="587531134027443617">Xóa từ đứng trước</translation>
<translation id="5899919361772749550">Hiển thị hoặc ẩn bảng điều khiển Công cụ dành cho nhà phát triển</translation>
<translation id="5921745308587794300">Xoay cửa sổ</translation>
<translation id="6022924867608035986">Xóa văn bản trong hộp tìm kiếm</translation>
<translation id="6045998054441862242">Bật chế độ tương phản cao</translation>
<translation id="6052614013050385269">Nhấp chuột phải vào một liên kết</translation>
<translation id="6129953537138746214">Dấu cách</translation>
<translation id="613146727819833328">Di chuyển cửa sổ vào giữa</translation>
<translation id="6143669479988153888">Phóng to trang</translation>
<translation id="6185696379715117369">Trang trên</translation>
<translation id="6228457605945141550">Giảm độ sáng</translation>
<translation id="6276708887952587684">Xem nguồn trang</translation>
<translation id="6321940490215594447">Mở trang Lịch sử</translation>
<translation id="6340769215862220182">Phóng to màn hình</translation>
<translation id="6359811074279051077"><ph name="MODIFIER" /><ph name="SEPARATOR" /><ph name="KEY" /></translation>
<translation id="6395172954772765143">Chọn văn bản ở cuối dòng</translation>
<translation id="6419237577786823024"><ph name="CTRL1" /><ph name="SEPARATOR1" /><ph name="LEFT" /> hoặc <ph name="CTRL2" /><ph name="SEPARATOR2" /><ph name="RIGHT" /></translation>
<translation id="6425378783626925378">Nhấp vào các biểu tượng từ 1 đến 8 trên giá</translation>
<translation id="6435207348963613811">Đánh dấu mục đứng trước trên giá</translation>
<translation id="6445033640292336367">Đưa tab về vị trí ban đầu</translation>
<translation id="6474744297082284761">Thu nhỏ (khi gắn đế HOẶC bật phóng to toàn màn hình)</translation>
<translation id="649811797655257835">Chọn tệp, rồi nhấn phím <ph name="SPACE" /></translation>
<translation id="6556040137485212400">Mở cửa sổ chưa sử dụng trong thời gian dài nhất</translation>
<translation id="666343722268997814">Mở menu nhấp chuột phải cho mục được đánh dấu</translation>
<translation id="6671538777808758331">Chuyển sang kết quả phù hợp tiếp theo cho tìm kiếm của bạn</translation>
<translation id="6681606577947445973"><ph name="REFRESH" /> hoặc <ph name="CTRL" /><ph name="SEPARATOR" /><ph name="R" /></translation>
<translation id="6690765639083431875">Gắn một cửa sổ ở bên trái</translation>
<translation id="6692847073476874842">Xem trước tệp trong ứng dụng Tệp</translation>
<translation id="671928215901716392">Khóa màn hình</translation>
<translation id="6727005317916125192">Ngăn trước đó</translation>
<translation id="6740781404993465795">Chọn từ hoặc chữ cái tiếp theo</translation>
<translation id="6760706756348334449">Giảm âm lượng</translation>
<translation id="6941333068993625698">Gửi phản hồi</translation>
<translation id="6981982820502123353">Truy cập</translation>
<translation id="7020813747703216897">Không tìm thấy kết quả phù hợp nào</translation>
<translation id="7025325401470358758">Ngăn tiếp theo</translation>
<translation id="7076878155205969899">Tắt tiếng</translation>
<translation id="7077383985738259936">Đặt tiêu điểm vào hoặc đánh dấu thanh dấu trang (nếu hiển thị)</translation>
<translation id="7237562915163138771">Nhập địa chỉ web vào thanh địa chỉ, sau đó nhấn <ph name="ALT" /><ph name="SEPARATOR" /><ph name="ENTER" /></translation>
<translation id="7254764037241667478">Đặt thiết bị ở chế độ ngủ (tạm ngưng)</translation>
<translation id="7379254767514753910"><ph name="ALT" /> hoặc <ph name="SEARCH" /><ph name="SEPARATOR" /><ph name="UP" /></translation>
<translation id="743754632698445141">Bỏ ghim ứng dụng</translation>
<translation id="7439718573248533901">Xóa chữ cái tiếp theo (xóa tiến)</translation>
<translation id="7611271430932669992">Di chuyển tiêu điểm đến cửa sổ bật lên và hộp thoại</translation>
<translation id="766326951329901120">Dán nội dung từ khay nhớ tạm dưới dạng văn bản thuần túy</translation>
<translation id="7724603315864178912">Cắt</translation>
<translation id="7730490981846175479"><ph name="SHIFT" /><ph name="SEPARATOR1" /><ph name="ALT" /><ph name="SEPARATOR2" /><ph name="L" />, rồi đến <ph name="SPACE" /> hoặc <ph name="ENTER" /></translation>
<translation id="7787242579016742662">Mở một tệp trong trình duyệt</translation>
<translation id="7917881398263220094">Dừng tải trang hiện tại</translation>
<translation id="7952165122793773711">Chuyển đến các tab từ 1 đến 8</translation>
<translation id="8026334261755873520">Xóa dữ liệu duyệt web</translation>
<translation id="8130528849632411619">Chuyển tới đầu tài liệu</translation>
<translation id="8147954207400281792"><ph name="CTRL" /><ph name="SEPARATOR" /><ph name="K" /> hoặc <ph name="E" /></translation>
<translation id="8232835244134740473">Chuyển đổi tiêu điểm giữa: Khu vực trạng thái (nơi hiển thị ảnh tài khoản), Trình chạy, Thanh địa chỉ, Thanh dấu trang (nếu hiển thị), Trang web đang mở và Thanh tài nguyên đã tải xuống (nếu hiển thị).</translation>
<translation id="8234414138295101081">Xoay màn hình 90 độ</translation>
<translation id="8264941229485248811">Hiển thị hoặc ẩn trình kiểm tra Công cụ dành cho nhà phát triển</translation>
<translation id="836869401750819675">Mở trang Tài nguyên đã tải xuống</translation>
<translation id="8388247778047144397">Kéo liên kết vào một vùng trống trên thanh tab</translation>
<translation id="8389638407792712197">Mở cửa sổ mới</translation>
<translation id="8429696719963529183">Sử dụng các phím F (F1 tới F12)</translation>
<translation id="8537650670971624753">Thoát khỏi chế độ tìm kiếm</translation>
<translation id="85690795166292698">Mở liên kết trong một tab mới</translation>
<translation id="8609384513243082612">Mở tab mới</translation>
<translation id="8644639153978066712">Hiển thị các tệp bị ẩn trong ứng dụng Tệp</translation>
<translation id="8717459106217102612">Chọn chữ cái hoặc từ đứng trước</translation>
<translation id="8727232706774971183">Xem thông báo</translation>
<translation id="8855885154700222542">Phím toàn màn hình</translation>
<translation id="88986195241502842">Trang dưới</translation>
<translation id="8924883688469390268">Chuyển về người dùng trước</translation>
<translation id="8977648847395357314">Chọn nội dung trong thanh địa chỉ</translation>
<translation id="8982190978301344584">Hiện menu hiển thị danh sách trình chỉnh sửa phương thức nhập có sẵn</translation>
<translation id="8990356943438003669"><ph name="ALT" /><ph name="SEPARATOR" /> 1 đến 8</translation>
<translation id="9005984960510803406">Mở cửa sổ Crosh</translation>
<translation id="9041599225465145264">Dán nội dung từ khay nhớ tạm</translation>
<translation id="9052808072970550123">Chuyển sang người dùng tiếp theo</translation>
<translation id="906458777597946297">Phóng to cửa sổ</translation>
<translation id="9106898733795143799">Trang và trình duyệt web</translation>
<translation id="9162942292291287644">Không có kết quả tìm kiếm nào cho <ph name="QUERY" /></translation>
<translation id="9179672198516322668">Các phím tắt thông dụng</translation>
<translation id="93603345341560814">Nhấn phím <ph name="SHIFT" /> và nhấp vào một liên kết</translation>
<translation id="945383118875625837">Kéo liên kết vào thanh dấu trang</translation>
<translation id="969054500339500113">Đặt tiêu điểm vào thanh menu</translation>
<translation id="98120814841227350">Chuyển đến cuối tài liệu</translation>
</translationbundle>