blob: 1c21a25328e3cdbc2c9174b31f9f4939b1c0a7be [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="fil">
<translation id="1018939186200882850">item sa menu</translation>
<translation id="10623998915015855">button sa pag-toggle</translation>
<translation id="1088086359088493902">Segundo</translation>
<translation id="1171774979989969504">Mangyaring magpasok ng email address.</translation>
<translation id="1178581264944972037">I-pause</translation>
<translation id="1188858454923323853">complementary</translation>
<translation id="1206619573307042055">marquee</translation>
<translation id="1206693055195146388">slider</translation>
<translation id="1211441953136645838">endnote</translation>
<translation id="1281252709823657822">dialog</translation>
<translation id="1289247557029249093">Lumabas sa picture-in-picture mode</translation>
<translation id="1335095011850992622">mga credit</translation>
<translation id="1342835525016946179">article</translation>
<translation id="1359897965706325498">banner</translation>
<translation id="1589122976691792535">rehiyon</translation>
<translation id="1591562245178063882">Buwang ito</translation>
<translation id="1637811476055996098">Pumili ng Mga File</translation>
<translation id="1650423536718072820">pullquote</translation>
<translation id="1727886345390570319">itago ang menu ng mga nakasarang caption</translation>
<translation id="1729654308190250600">Mangyaring maglagay ng isang non-empty na email address.</translation>
<translation id="1758486001363313524">Iba pa...</translation>
<translation id="1806710327868736751">alert_dialog</translation>
<translation id="1821985195704844674">tree grid</translation>
<translation id="1822429046913737220">AM/PM</translation>
<translation id="1832974991323546415">i-play sa malayuang device</translation>
<translation id="190587075670221089">pag-delete</translation>
<translation id="1907737156431278478">halimbawa</translation>
<translation id="1921819250265091946">dd</translation>
<translation id="1930711995431081526">katayuan</translation>
<translation id="1938124657309484470">Dapat <ph name="MAXIMUM_DATE_OR_TIME" /> o mas nauna ang value.</translation>
<translation id="1946271899482435442">Ipakita ang picker ng petsa</translation>
<translation id="1993104285338243655">Lumipat sa pag-mirror</translation>
<translation id="2060505056492490888">Ginamit ang '<ph name="DOT" />' sa maling posisyon sa '<ph name="INVALIDDOMAIN" />.'</translation>
<translation id="2148716181193084225">Ngayon</translation>
<translation id="2158401438286456825">listahan ng page</translation>
<translation id="2226276347425096477">Mangyaring paikliin ang tekstong ito ng <ph name="MAX_CHARACTERS" /> (na) character o mas mababa (kasalukuyan kang gumagamit ng <ph name="CURRENT_LENGTH" /> (na) character).</translation>
<translation id="2247351761944213033">Linggo <ph name="WEEKNUMBER" />, <ph name="YEAR" /></translation>
<translation id="2277199496770840904">Track <ph name="NUMBER" /></translation>
<translation id="2291999235780842123">checkbox</translation>
<translation id="2311842470354187719">page break</translation>
<translation id="2335594187091864976">picker ng petsa at oras</translation>
<translation id="248395913932153421">Araw</translation>
<translation id="2507943997699731163">Pakipunan ang field na ito.</translation>
<translation id="2508569020611168319">listahan ng tab</translation>
<translation id="2561842179657104141">magpakita ng higit pang kontrol sa media</translation>
<translation id="2572483411312390101">i-play</translation>
<translation id="2613802280814924224">Mangyaring maglagay ng isang wastong value. Ang pinakamalapit na wastong value ay <ph name="VALID_VALUE" />.</translation>
<translation id="2653659639078652383">Isumite</translation>
<translation id="2657045182931379222">object ng graphics</translation>
<translation id="2674318244760992338">footer</translation>
<translation id="2706474812903655270">Nagpe-play ang video na ito sa picture-in-picture mode</translation>
<translation id="2709516037105925701">AutoFill</translation>
<translation id="2723001399770238859">audio</translation>
<translation id="2746543609216772311">Dapat <ph name="MINIMUM_DATE_OR_TIME" /> o mas bago ang value.</translation>
<translation id="2759744352195237655">pop up na button</translation>
<translation id="2761667185364618470">Pakitingnan ang kahon na ito kung gusto mong magpatuloy.</translation>
<translation id="2896972712917208084">pangkat ng radyo</translation>
<translation id="2908441821576996758">Mangyaring magpasok ng listahan ng email address na pinaghihiwalay ng kuwit.</translation>
<translation id="2940813599313844715">object</translation>
<translation id="2942448076852699108">naka-highlight na content</translation>
<translation id="3040011195152428237">link</translation>
<translation id="3049748772180311791"><ph name="QUANTITY" /> (na) MB</translation>
<translation id="3075154866155599887">Mangyaring maglagay ng wastong halaga. Hindi kumpleto ang field o may isang di-wastong petsa.</translation>
<translation id="3078740164268491126">talahanayan</translation>
<translation id="3086746722712840547">note</translation>
<translation id="310520048233152454">Mangyaring magpasok ng URL.</translation>
<translation id="3175736971608411871">timer</translation>
<translation id="3199563858620722075">combo box</translation>
<translation id="3450233048674729344">Dapat mas mababa kaysa sa o katumbas ng <ph name="MAXIMUM" /> ang halaga.</translation>
<translation id="3486220673238053218">kahulugan</translation>
<translation id="3557673793733683882">heading <ph name="HEADING_LEVEL" /></translation>
<translation id="3639613635497528239">bilang ng mga segundong natitira sa pelikula</translation>
<translation id="3706100364254443312">lumipat</translation>
<translation id="3732799496749320381">mm</translation>
<translation id="3757388668994797779"><ph name="QUANTITY" /> (na) GB</translation>
<translation id="3785482301506746191">scrubber ng oras ng pelikula</translation>
<translation id="3808586225841795776">termino</translation>
<translation id="3822383571486410024">Pakihabaan ang text na ito hanggang <ph name="MIN_CHARACTERS" /> (na) character o higit pa (kasalukuyan kang gumagamit ng <ph name="CURRENT_LENGTH" /> (na) character).</translation>
<translation id="383465348367842624">Hindi dapat naglalaman ng simbolong '<ph name="INVALIDCHARACTER" />' ang bahagi bago ang '<ph name="ATSIGN" />.'</translation>
<translation id="3846214748874656680">Lumabas sa fullscreen</translation>
<translation id="3920932319529768807">konklusyon</translation>
<translation id="3924558731517983934">application</translation>
<translation id="3944740393230681990">prologue</translation>
<translation id="3960700977367013758">scroll bar</translation>
<translation id="4103419683916926126">Milliseconds</translation>
<translation id="4151657705144244502">graphic</translation>
<translation id="4193965531860883258">foreword</translation>
<translation id="4201051445878709314">Ipakita ang nakaraang buwan</translation>
<translation id="421884353938374759">tagapili ng kulay</translation>
<translation id="4248100235867064564">menu bar</translation>
<translation id="4254339807215791271">impormasyon ng content</translation>
<translation id="4360991593054037559">Mangyaring maglagay ng isang wastong value. Ang dalawang pinakamalapit na wastong value ay <ph name="VALID_VALUE_LOW" /> at <ph name="VALID_VALUE_HIGHER" />.</translation>
<translation id="4384583879834880242">Q&amp;A</translation>
<translation id="4413860115965805769">button ng menu</translation>
<translation id="4446524499724042288">sanggunian sa glosaryo</translation>
<translation id="4522570452068850558">Mga Detalye</translation>
<translation id="4597532268155981612">form</translation>
<translation id="4661075872484491155">tree</translation>
<translation id="4664250907885839816">Hindi dapat naglalaman ng simbolong '<ph name="INVALIDCHARACTER" />' ang bahagi pagkatapos ng '<ph name="ATSIGN" />.'</translation>
<translation id="4668956016107839909">appendix</translation>
<translation id="4742539557769756338">cover</translation>
<translation id="4748357248530471599">i-toggle ang fullscreen ng cutout ng display</translation>
<translation id="4757246831282535685">panel ng tab</translation>
<translation id="4763480195061959176">video</translation>
<translation id="479989351350248267">search</translation>
<translation id="4812940957355064477">Mangyaring maglagay ng numero.</translation>
<translation id="4912536737030637138">entry sa bibliograpiya</translation>
<translation id="4975562563186953947"><ph name="SELECTED_COUNT" /> ang napili</translation>
<translation id="4992066212339426712">I-unmute</translation>
<translation id="49969490063480558">Mangyaring maglagay ng isang bahagi pagkatapos ng '<ph name="ATSIGN" />.' Hindi kumpleto ang '<ph name="INVALIDADDRESS" />.'</translation>
<translation id="5034860022980953847">indicator ng pag-usad</translation>
<translation id="5093189678851173835">epigraph</translation>
<translation id="5117590920725113268">Ipakita ang susunod na buwan</translation>
<translation id="512758898067543763">header ng row</translation>
<translation id="5143125788380636750">epilogue</translation>
<translation id="5164977714490026579">Dapat mas mataas kaysa sa o katumbas ng <ph name="MINIMUM" /> ang halaga.</translation>
<translation id="520299402983819650"><ph name="QUANTITY" /> (na) PB</translation>
<translation id="5307600278924710095">Mangyaring maglagay ng isang bahagi na sinusundan ng '<ph name="ATSIGN" />.' Hindi kumpleto ang '<ph name="INVALIDADDRESS" />.'</translation>
<translation id="5406322316791861025">anyo</translation>
<translation id="5453733299334684579">item sa tree</translation>
<translation id="5466621249238537318">Mangyaring pumili ng isa o higit pang mga file.</translation>
<translation id="5468998798572797635">lumabas sa full screen</translation>
<translation id="5516424706154626233">picker ng petsa</translation>
<translation id="5537725057119320332">I-cast</translation>
<translation id="5546461542133609677">i-unmute</translation>
<translation id="561939826962581046">oras</translation>
<translation id="5630795885300617244">Mag-double tap sa kaliwa o kanan upang lumaktaw nang 10s</translation>
<translation id="5631759159893697722">abstract</translation>
<translation id="5643186887447432888">button</translation>
<translation id="5677946354068040947">higit pang opsyon</translation>
<translation id="576709008726043716">panimula</translation>
<translation id="57838592816432529">I-mute</translation>
<translation id="5860033963881614850">Naka-off</translation>
<translation id="588258955323874662">Fullscreen</translation>
<translation id="5888666972993069672">Nagka-cast na sa <ph name="DEVICE_FRIENDLY_NAME" /></translation>
<translation id="5939518447894949180">I-reset</translation>
<translation id="5966707198760109579">Linggo</translation>
<translation id="5987525920412732405">button ng pag-spin</translation>
<translation id="6011459053400940133">slider ng volume</translation>
<translation id="6015796118275082299">Taon</translation>
<translation id="6023896073578205740">kahon ng listahan</translation>
<translation id="6150588977291308318">bibliograpiya</translation>
<translation id="6164829606128959761">metro</translation>
<translation id="6166809985690652833">afterword</translation>
<translation id="6213469881011901533">glosaryo</translation>
<translation id="6398862346408813489">Ipakita ang panel ng pagpipilian ng buwan</translation>
<translation id="6404546809543547843">scrubber ng oras ng audio</translation>
<translation id="6443871981718447451">Ipakita ang menu ng mga nakasarang caption</translation>
<translation id="6453774872122745852">mga pagkilala</translation>
<translation id="648732519525291180">picker ng petsa</translation>
<translation id="6550675742724504774">Mga Pagpipilian</translation>
<translation id="658823671542763450">mag-full screen</translation>
<translation id="663493177488814956">feed</translation>
<translation id="6637586476836377253">log</translation>
<translation id="6643016212128521049">I-clear</translation>
<translation id="668171684555832681">Iba pa...</translation>
<translation id="6692633176391053278">stepper</translation>
<translation id="6709570249143506788">Hindi magandang playback quality</translation>
<translation id="6755330956360078551">tooltip</translation>
<translation id="6790428901817661496">I-play</translation>
<translation id="6820355525329141109">Hindi ma-load ang plugin.</translation>
<translation id="6820615603175220800">sanggunian sa bibliograpiya</translation>
<translation id="6843725295806269523">i-mute</translation>
<translation id="6885760532393684712">direktoryo</translation>
<translation id="689129560213475294">colophon</translation>
<translation id="6934078000481955284">blockquote</translation>
<translation id="6941933287844615239">i-download ang media</translation>
<translation id="6981594929165378967">paglagay</translation>
<translation id="6989848892321993519">Pakidagdagan ang text na ito nang hanggang <ph name="MIN_CHARACTERS" /> (na) character o higit pa (kasalukuyan kang gumagamit ng 1 character).</translation>
<translation id="709897737746224366">Pakitugma ang hiniling na format.</translation>
<translation id="7139483182332611405">preface</translation>
<translation id="7263440858009898357">Mangyaring pumili ng item sa listahan.</translation>
<translation id="727747134524199931">header ng column</translation>
<translation id="7353453495576941748">credit</translation>
<translation id="7364796246159120393">Pumili ng File</translation>
<translation id="739024184232394898">Iba pa...</translation>
<translation id="7405738980073107433">mga endnote</translation>
<translation id="7460907917090416791"><ph name="QUANTITY" /> (na) TB</translation>
<translation id="7491962110804786152">tab</translation>
<translation id="7514365320538308">I-download</translation>
<translation id="7529102961911894712">back link</translation>
<translation id="7647456547678091388">tip</translation>
<translation id="7661956066982048809">dokumento ng graphics</translation>
<translation id="7673697353781729403">Oras</translation>
<translation id="7681220483256441252">index</translation>
<translation id="7740050170769002709">HTML na nilalaman</translation>
<translation id="7750228210027921155">Picture in picture</translation>
<translation id="7789962463072032349">i-pause</translation>
<translation id="7802800022689234070">disclosure triangle</translation>
<translation id="7888071071722539607">Mangyaring magsama ng '<ph name="ATSIGN" />' sa email address. Kulang ng '<ph name="ATSIGN" />' ang '<ph name="INVALIDADDRESS" />.'</translation>
<translation id="7891486169920085145">splitter</translation>
<translation id="795667975304826397">Walang napiling file</translation>
<translation id="8053789581856978548">text field ng paghahanap</translation>
<translation id="8057695513531652401">paunawa</translation>
<translation id="8105797009065549151">sanggunian sa tala</translation>
<translation id="8117451130807776954">Linggong ito</translation>
<translation id="8199524924445686405">yyyy</translation>
<translation id="8284326494547611709">Mga Caption</translation>
<translation id="835897206747267392">Di-wastong halaga.</translation>
<translation id="8415319359811155763">bahagi</translation>
<translation id="8433900881053900389">toolbar</translation>
<translation id="8444882422881193423"><ph name="NUMBER_OF_FILES" /> mga file</translation>
<translation id="8451268428117625855">Mangyaring pumili ng file.</translation>
<translation id="8461852803063341183">radio button</translation>
<translation id="8474886197722836894">dedikasyon</translation>
<translation id="8531739829932800271">mga erratum</translation>
<translation id="8534579021159131403">Minuto</translation>
<translation id="8541249477527128034">kontrol sa media</translation>
<translation id="8550857728288566671">simbolo ng graphics</translation>
<translation id="8583702881314752957">listahan ng kahulugan</translation>
<translation id="8597182159515967513">heading</translation>
<translation id="860475260694818407">talaan ng nilalaman</translation>
<translation id="8613126697340063924">kontrolin ang malayuang pag-playback</translation>
<translation id="862370744433916922">subtitle</translation>
<translation id="8750798805984357768">Mangyaring pumili ng isa sa mga opsyong ito.</translation>
<translation id="8808573423886751634">kabanata</translation>
<translation id="8845239796550121995">Ikina-cast ngayon sa iyong TV</translation>
<translation id="8851136666856101339">main</translation>
<translation id="8875657656876809964">Error sa pag-playback ng video</translation>
<translation id="8901569739625249689"><ph name="QUANTITY" /> KB</translation>
<translation id="8987927404178983737">Buwan</translation>
<translation id="901493112792887934">kasalukuyang oras ayon sa segundo</translation>
<translation id="9048119486235211610">navigation</translation>
<translation id="9062295712474918030">dokumento</translation>
<translation id="9093215626363556771">lumabas sa picture-in-picture</translation>
<translation id="9108370397979208512">math</translation>
<translation id="9132465097189459683">Iba pa...</translation>
<translation id="9138385573473225930">alerto</translation>
<translation id="9155987714137265666"><ph name="WEEK" />, na magsisimula sa <ph name="WEEK_START_DATE" /></translation>
<translation id="916607977885256133">Picture in Picture</translation>
<translation id="9168329111483466115">footnote</translation>
<translation id="954003015749068518">pumasok sa picture-in-picture</translation>
<translation id="966787709310836684">menu</translation>
</translationbundle>