blob: 3107c0c4479c86820cb7118120ddff876ca8f1ea [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="hr">
<translation id="1018939186200882850">stavka izbornika</translation>
<translation id="10623998915015855">preklopni gumb</translation>
<translation id="1088086359088493902">Sekunde</translation>
<translation id="1171774979989969504">Unesite e-adresu.</translation>
<translation id="1178581264944972037">Pauziraj</translation>
<translation id="1188858454923323853">dopunski</translation>
<translation id="1206619573307042055">pomični tekst</translation>
<translation id="1206693055195146388">klizač</translation>
<translation id="1211441953136645838">završna napomena</translation>
<translation id="1281252709823657822">dijalog</translation>
<translation id="1289247557029249093">Izlaz iz načina slike u slici</translation>
<translation id="1335095011850992622">zasluge</translation>
<translation id="1342835525016946179">članak</translation>
<translation id="1359897965706325498">natpis</translation>
<translation id="1589122976691792535">regija</translation>
<translation id="1591562245178063882">Ovaj mjesec</translation>
<translation id="1637811476055996098">Odabir datoteka</translation>
<translation id="1650423536718072820">izdvojeno</translation>
<translation id="1727886345390570319">sakrij izbornik titlova</translation>
<translation id="1729654308190250600">Unesite e-adresu koja nije prazna vrijednost.</translation>
<translation id="1758486001363313524">Drugo...</translation>
<translation id="1806710327868736751">dijaloški okvir upozorenja</translation>
<translation id="1821985195704844674">rešetka u obliku stabla</translation>
<translation id="1822429046913737220">prijepodne/poslijepodne</translation>
<translation id="1832974991323546415">reproduciraj na udaljenom uređaju</translation>
<translation id="190587075670221089">brisanje</translation>
<translation id="1907737156431278478">primjer</translation>
<translation id="1921819250265091946">dd</translation>
<translation id="1930711995431081526">status</translation>
<translation id="1938124657309484470">Vrijednost mora biti <ph name="MAXIMUM_DATE_OR_TIME" /> ili prije toga.</translation>
<translation id="1946271899482435442">Prikaz alata za odabir datuma</translation>
<translation id="1993104285338243655">Prebačeno na zrcaljenje</translation>
<translation id="2060505056492490888">Znak "<ph name="DOT" />" upotrebljava se na pogrešnom položaju u domeni "<ph name="INVALIDDOMAIN" />".</translation>
<translation id="2148716181193084225">Danas</translation>
<translation id="2158401438286456825">popis stranica</translation>
<translation id="2226276347425096477">Skratite taj tekst na <ph name="MAX_CHARACTERS" /> znakova ili manje (trenutačno upotrebljavate <ph name="CURRENT_LENGTH" /> znakova).</translation>
<translation id="2247351761944213033"><ph name="WEEKNUMBER" />. tjedan, <ph name="YEAR" />. godina</translation>
<translation id="2277199496770840904">Zapis <ph name="NUMBER" /></translation>
<translation id="2291999235780842123">potvrdni okvir</translation>
<translation id="2311842470354187719">prijelom stranice</translation>
<translation id="2335594187091864976">alat za odabir datuma i vremena</translation>
<translation id="248395913932153421">Dan</translation>
<translation id="2507943997699731163">Ispunite ovo polje.</translation>
<translation id="2508569020611168319">popis kartica</translation>
<translation id="2561842179657104141">prikaži više kontrola za medije</translation>
<translation id="2572483411312390101">reprodukcija</translation>
<translation id="2613802280814924224">Unesite važeću vrijednost. Najbliža je važeća vrijednost <ph name="VALID_VALUE" />.</translation>
<translation id="2653659639078652383">Pošalji</translation>
<translation id="2657045182931379222">grafički objekt</translation>
<translation id="2674318244760992338">podnožje</translation>
<translation id="2706474812903655270">Ovaj se videozapis prikazuje u načinu slike u slici</translation>
<translation id="2709516037105925701">Automatsko popunjavanje</translation>
<translation id="2723001399770238859">zvuk</translation>
<translation id="2746543609216772311">Vrijednost mora biti <ph name="MINIMUM_DATE_OR_TIME" /> ili nakon toga.</translation>
<translation id="2759744352195237655">gumb skočnog prozora</translation>
<translation id="2761667185364618470">Označite taj okvir ako želite ići dalje.</translation>
<translation id="2896972712917208084">grupa izbornih gumba</translation>
<translation id="2908441821576996758">Unesite popis adresa e-pošte odijeljen zarezima.</translation>
<translation id="2940813599313844715">objekt</translation>
<translation id="2942448076852699108">istaknuti sadržaj</translation>
<translation id="3040011195152428237">veza</translation>
<translation id="3049748772180311791"><ph name="QUANTITY" /> MB</translation>
<translation id="3075154866155599887">Unesite važeću vrijednost. Ovo je polje nepotpuno ili sadrži nevažeći datum.</translation>
<translation id="3078740164268491126">tablica</translation>
<translation id="3086746722712840547">napom</translation>
<translation id="310520048233152454">Unesite URL.</translation>
<translation id="3175736971608411871">odbrojavanje</translation>
<translation id="3199563858620722075">kombinirani okvir</translation>
<translation id="3450233048674729344">Vrijednost mora biti <ph name="MAXIMUM" /> ili manja.</translation>
<translation id="3486220673238053218">definicija</translation>
<translation id="3557673793733683882">naslov <ph name="HEADING_LEVEL" /></translation>
<translation id="3639613635497528239">preostali broj sekundi filma</translation>
<translation id="3706100364254443312">prebaci</translation>
<translation id="3732799496749320381">mm</translation>
<translation id="3757388668994797779"><ph name="QUANTITY" /> GB</translation>
<translation id="3785482301506746191">vremenski klizač filma</translation>
<translation id="3808586225841795776">pojam</translation>
<translation id="3822383571486410024">Produljite broj znakova u tekstu na minimalno <ph name="MIN_CHARACTERS" />. Trenutačno imate premalo znakova (<ph name="CURRENT_LENGTH" />).</translation>
<translation id="383465348367842624">Dio adrese ispred znaka "<ph name="ATSIGN" />" ne smije sadržavati simbol "<ph name="INVALIDCHARACTER" />".</translation>
<translation id="3846214748874656680">Izlaz iz punog zaslona</translation>
<translation id="3920932319529768807">zaključak</translation>
<translation id="3924558731517983934">aplikacija</translation>
<translation id="3944740393230681990">prolog</translation>
<translation id="3960700977367013758">klizač</translation>
<translation id="4103419683916926126">Milisekunde</translation>
<translation id="4151657705144244502">slika</translation>
<translation id="4193965531860883258">predgovor</translation>
<translation id="4201051445878709314">Prikaži prethodni mjesec</translation>
<translation id="421884353938374759">odabir boja</translation>
<translation id="4248100235867064564">traka izbornika</translation>
<translation id="4254339807215791271">informacije o sadržaju</translation>
<translation id="4360991593054037559">Unesite važeću vrijednost. Dvije su najbliže važeće vrijednosti <ph name="VALID_VALUE_LOW" /> i <ph name="VALID_VALUE_HIGHER" />.</translation>
<translation id="4384583879834880242">Pitanja i odgovori</translation>
<translation id="4413860115965805769">gumb izbornika</translation>
<translation id="4446524499724042288">referenca iz pojmovnika</translation>
<translation id="4522570452068850558">Detalji</translation>
<translation id="4597532268155981612">obrazac</translation>
<translation id="4661075872484491155">stablo</translation>
<translation id="4664250907885839816">Dio adrese iza znaka "<ph name="ATSIGN" />" ne smije sadržavati simbol "<ph name="INVALIDCHARACTER" />".</translation>
<translation id="4668956016107839909">dodatak</translation>
<translation id="4742539557769756338">naslovnica</translation>
<translation id="4748357248530471599">prebacite urez na zaslonu u cijeli zaslon</translation>
<translation id="4757246831282535685">ploča kartice</translation>
<translation id="4763480195061959176">videozapis</translation>
<translation id="479989351350248267">search</translation>
<translation id="4812940957355064477">Unesite broj.</translation>
<translation id="4912536737030637138">bibliografski unos</translation>
<translation id="4975562563186953947">Odabrano: <ph name="SELECTED_COUNT" /></translation>
<translation id="4992066212339426712">Uključi zvuk</translation>
<translation id="49969490063480558">Unesite dio adrese iza znaka "<ph name="ATSIGN" />". "<ph name="INVALIDADDRESS" />" nije potpuna e-adresa.</translation>
<translation id="5034860022980953847">pokazivač napretka</translation>
<translation id="5093189678851173835">epigraf</translation>
<translation id="5117590920725113268">Prikaži sljedeći mjesec</translation>
<translation id="512758898067543763">zaglavlje retka</translation>
<translation id="5143125788380636750">epilog</translation>
<translation id="5164977714490026579">Vrijednost mora biti <ph name="MINIMUM" /> ili veća.</translation>
<translation id="520299402983819650"><ph name="QUANTITY" /> PB</translation>
<translation id="5307600278924710095">Unesite dio adrese ispred znaka "<ph name="ATSIGN" />". "<ph name="INVALIDADDRESS" />" nije potpuna e-adresa.</translation>
<translation id="5406322316791861025">lik</translation>
<translation id="5453733299334684579">stavka stabla</translation>
<translation id="5466621249238537318">Izaberite jednu ili više datoteka.</translation>
<translation id="5468998798572797635">izlazak iz cijelog zaslona</translation>
<translation id="5516424706154626233">alat za odabir datuma</translation>
<translation id="5537725057119320332">Emitiraj</translation>
<translation id="5546461542133609677">uključivanje zvuka</translation>
<translation id="561939826962581046">vrijeme</translation>
<translation id="5630795885300617244">Dvaput dodirnite lijevo ili desno za preskakanje od 10 s</translation>
<translation id="5631759159893697722">sažetak</translation>
<translation id="5643186887447432888">gumb</translation>
<translation id="5677946354068040947">više opcija</translation>
<translation id="576709008726043716">uvod</translation>
<translation id="57838592816432529">Isključi zvuk</translation>
<translation id="5860033963881614850">Isključeno</translation>
<translation id="588258955323874662">Puni zaslon</translation>
<translation id="5888666972993069672">Trenutačno se emitira na uređaju <ph name="DEVICE_FRIENDLY_NAME" /></translation>
<translation id="5939518447894949180">Ponovno postavi</translation>
<translation id="5966707198760109579">Tjedan</translation>
<translation id="5987525920412732405">okretni gumb</translation>
<translation id="6011459053400940133">Klizač za glasnoću</translation>
<translation id="6015796118275082299">Godina</translation>
<translation id="6023896073578205740">okvir s popisom</translation>
<translation id="6150588977291308318">bibliografija</translation>
<translation id="6164829606128959761">mjerač</translation>
<translation id="6166809985690652833">pogovor</translation>
<translation id="6213469881011901533">pojmovnik</translation>
<translation id="6398862346408813489">Prikaži ploču za odabir mjeseca</translation>
<translation id="6404546809543547843">klizač vremena audiozapisa</translation>
<translation id="6443871981718447451">prikaži izbornik titlova</translation>
<translation id="6453774872122745852">zahvale</translation>
<translation id="648732519525291180">alat za odabir vremena</translation>
<translation id="6550675742724504774">Opcije</translation>
<translation id="658823671542763450">otvaranje na cijelom zaslonu</translation>
<translation id="663493177488814956">feed</translation>
<translation id="6637586476836377253">zap</translation>
<translation id="6643016212128521049">Izbriši</translation>
<translation id="668171684555832681">Ostalo...</translation>
<translation id="6692633176391053278">povećanje/smanjenje strelicama gore/dolje (stepper)</translation>
<translation id="6709570249143506788">Loša kvaliteta reprodukcije</translation>
<translation id="6755330956360078551">opis</translation>
<translation id="6790428901817661496">Reproduciraj</translation>
<translation id="6820355525329141109">Nije bilo moguće učitati dodatak.</translation>
<translation id="6820615603175220800">bibliografska referenca</translation>
<translation id="6843725295806269523">isključi ton</translation>
<translation id="6885760532393684712">direktorij</translation>
<translation id="689129560213475294">kolofon</translation>
<translation id="6934078000481955284">uvučeni citat</translation>
<translation id="6941933287844615239">preuzmi medij</translation>
<translation id="6981594929165378967">umetanje</translation>
<translation id="6989848892321993519">Produljite broj znakova u tekstu na minimalno <ph name="MIN_CHARACTERS" /> (trenutačno imate 1 znak).</translation>
<translation id="709897737746224366">Udovoljite zadanom formatu.</translation>
<translation id="7139483182332611405">predgovor</translation>
<translation id="7263440858009898357">Odaberite stavku s popisa.</translation>
<translation id="727747134524199931">zaglavlje stupca</translation>
<translation id="7353453495576941748">zasluga</translation>
<translation id="7364796246159120393">Odaberi datoteku</translation>
<translation id="739024184232394898">Drugo...</translation>
<translation id="7405738980073107433">završne napomene</translation>
<translation id="7460907917090416791"><ph name="QUANTITY" /> TB</translation>
<translation id="7491962110804786152">kart</translation>
<translation id="7514365320538308">Preuzmi</translation>
<translation id="7529102961911894712">povratna veza</translation>
<translation id="7647456547678091388">savjet</translation>
<translation id="7661956066982048809">grafički dokument</translation>
<translation id="7673697353781729403">Sati</translation>
<translation id="7681220483256441252">indeks</translation>
<translation id="7740050170769002709">HTML sadržaj</translation>
<translation id="7750228210027921155">Slika u slici</translation>
<translation id="7789962463072032349">pauziraj</translation>
<translation id="7802800022689234070">trokut za otkrivanje</translation>
<translation id="7888071071722539607">Uključite znak "<ph name="ATSIGN" />" u e-adresu. U adresi "<ph name="INVALIDADDRESS" />" nedostaje znak "<ph name="ATSIGN" />".</translation>
<translation id="7891486169920085145">razdjelnik</translation>
<translation id="795667975304826397">Nije odabrana niti jedna datoteka.</translation>
<translation id="8053789581856978548">pretraži tekstno polje</translation>
<translation id="8057695513531652401">obavijest</translation>
<translation id="8105797009065549151">referenca bilješke</translation>
<translation id="8117451130807776954">Ovaj tjedan</translation>
<translation id="8199524924445686405">gggg</translation>
<translation id="8284326494547611709">Titlovi</translation>
<translation id="835897206747267392">Nevažeća vrijednost.</translation>
<translation id="8415319359811155763">dio</translation>
<translation id="8433900881053900389">alatna traka</translation>
<translation id="8444882422881193423">Broj datoteka: <ph name="NUMBER_OF_FILES" /></translation>
<translation id="8451268428117625855">Odaberite datoteku.</translation>
<translation id="8461852803063341183">izborni gumb</translation>
<translation id="8474886197722836894">posveta</translation>
<translation id="8531739829932800271">errata</translation>
<translation id="8534579021159131403">Minute</translation>
<translation id="8541249477527128034">kontrola medija</translation>
<translation id="8550857728288566671">grafički simbol</translation>
<translation id="8583702881314752957">popis definicija</translation>
<translation id="8597182159515967513">naslov</translation>
<translation id="860475260694818407">sadržaj</translation>
<translation id="8613126697340063924">upravljaj daljinskom reprodukcijom</translation>
<translation id="862370744433916922">titl</translation>
<translation id="8750798805984357768">Izaberite jednu od tih opcija.</translation>
<translation id="8808573423886751634">poglavlje</translation>
<translation id="8845239796550121995">Emitira se na televizoru</translation>
<translation id="8851136666856101339">glav</translation>
<translation id="8875657656876809964">Pogreška pri reprodukciji videozapisa</translation>
<translation id="8901569739625249689"><ph name="QUANTITY" /> KB</translation>
<translation id="8987927404178983737">Mjesec</translation>
<translation id="901493112792887934">trenutačno vrijeme u sekundama</translation>
<translation id="9048119486235211610">navigacija</translation>
<translation id="9062295712474918030">dokument</translation>
<translation id="9093215626363556771">izlaz iz načina slika u slici</translation>
<translation id="9108370397979208512">mat</translation>
<translation id="9132465097189459683">Drugo...</translation>
<translation id="9138385573473225930">upozorenje</translation>
<translation id="9155987714137265666"><ph name="WEEK" />, počevši od <ph name="WEEK_START_DATE" /></translation>
<translation id="916607977885256133">Slika u slici</translation>
<translation id="9168329111483466115">fusnota</translation>
<translation id="954003015749068518">pokretanje načina slika u slici</translation>
<translation id="966787709310836684">izbornik</translation>
</translationbundle>