blob: b4ebbac28d627c2679599b6a252b11d0ff6b56d3 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="lv">
<translation id="1018939186200882850">izvēlnes vienums</translation>
<translation id="10623998915015855">pārslēgšanas poga</translation>
<translation id="1088086359088493902">Sekundes</translation>
<translation id="1171774979989969504">Ievadiet e-pasta adresi.</translation>
<translation id="1178581264944972037">Pauzēt</translation>
<translation id="1188858454923323853">papildu</translation>
<translation id="1206619573307042055">slīdošais teksts</translation>
<translation id="1206693055195146388">slīdnis</translation>
<translation id="1211441953136645838">beigu vēre</translation>
<translation id="1281252709823657822">dialoglodziņš</translation>
<translation id="1289247557029249093">Iziet no režīma “Attēls attēlā”</translation>
<translation id="1335095011850992622">pateicības</translation>
<translation id="1342835525016946179">raksts</translation>
<translation id="1359897965706325498">reklāmkarogs</translation>
<translation id="1589122976691792535">reģions</translation>
<translation id="1591562245178063882">Šis mēnesis</translation>
<translation id="1637811476055996098">Izvēlēties failus</translation>
<translation id="1650423536718072820">izvilkuma citāts</translation>
<translation id="1727886345390570319">paslēpt slēgto parakstu izvēlni</translation>
<translation id="1729654308190250600">Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi.</translation>
<translation id="1758486001363313524">Cits...</translation>
<translation id="1806710327868736751">brīdinājuma dialoglodziņš</translation>
<translation id="1821985195704844674">koka režģis</translation>
<translation id="1822429046913737220">priekšpusdienā/pēcpusdienā</translation>
<translation id="1832974991323546415">atskaņot attālinātā ierīcē</translation>
<translation id="190587075670221089">dzēšana</translation>
<translation id="1907737156431278478">piemērs</translation>
<translation id="1921819250265091946">dd</translation>
<translation id="1930711995431081526">statuss</translation>
<translation id="1938124657309484470">Vērtībai ir jābūt “<ph name="MAXIMUM_DATE_OR_TIME" />” vai agrākam datumam vai laikam.</translation>
<translation id="1946271899482435442">Rādīt datumu atlasītāju</translation>
<translation id="1993104285338243655">Mainīts uz spoguļošanu</translation>
<translation id="2060505056492490888">Punkts (<ph name="DOT" />) atrodas nepareizā vietā (<ph name="INVALIDDOMAIN" />).</translation>
<translation id="2148716181193084225">Šodien</translation>
<translation id="2158401438286456825">lapu saraksts</translation>
<translation id="2226276347425096477">Lūdzu, saīsiniet šo tekstu līdz <ph name="MAX_CHARACTERS" /> vai mazāk zīmēm (pašreiz tas ietver <ph name="CURRENT_LENGTH" /> rakstzīmes).</translation>
<translation id="2247351761944213033"><ph name="WEEKNUMBER" />. nedēļa, <ph name="YEAR" />. gads</translation>
<translation id="2277199496770840904"><ph name="NUMBER" />. ieraksts</translation>
<translation id="2291999235780842123">izvēles rūtiņa</translation>
<translation id="2311842470354187719">lappuses pārtraukums</translation>
<translation id="2335594187091864976">datuma un laika atlasītājs</translation>
<translation id="248395913932153421">Diena</translation>
<translation id="2507943997699731163">Aizpildiet šo lauku.</translation>
<translation id="2508569020611168319">ciļņu saraksts</translation>
<translation id="2561842179657104141">rādīt citas multivides vadīklas</translation>
<translation id="2572483411312390101">atskaņot</translation>
<translation id="2613802280814924224">Lūdzu, ievadiet derīgu vērtību. Tuvākā derīgā vērtība ir <ph name="VALID_VALUE" />.</translation>
<translation id="2653659639078652383">Iesniegt</translation>
<translation id="2657045182931379222">grafiskais objekts</translation>
<translation id="2674318244760992338">kājene</translation>
<translation id="2706474812903655270">Videoklips tiek atskaņots režīmā “Attēls attēlā”</translation>
<translation id="2709516037105925701">Automātiskā aizpilde</translation>
<translation id="2723001399770238859">audio</translation>
<translation id="2746543609216772311">Vērtībai ir jābūt “<ph name="MINIMUM_DATE_OR_TIME" />” vai vēlākam datumam vai laikam.</translation>
<translation id="2759744352195237655">uznirstoša poga</translation>
<translation id="2761667185364618470">Lai turpinātu, atzīmējiet šo izvēles rūtiņu.</translation>
<translation id="2896972712917208084">radiopogu grupa</translation>
<translation id="2908441821576996758">Lūdzu, ievadiet ar komatu atdalītu e-pasta adrešu sarakstu.</translation>
<translation id="2940813599313844715">objekts</translation>
<translation id="2942448076852699108">iezīmētais saturs</translation>
<translation id="3040011195152428237">saite</translation>
<translation id="3049748772180311791"><ph name="QUANTITY" /> MB</translation>
<translation id="3075154866155599887">Lūdzu, ievadiet derīgu vērtību. Šis lauks nav pabeigts, vai tajā ir norādīts nederīgs datums.</translation>
<translation id="3078740164268491126">tabula</translation>
<translation id="3086746722712840547">piezīme</translation>
<translation id="310520048233152454">Ievadiet URL.</translation>
<translation id="3175736971608411871">taimeris</translation>
<translation id="3199563858620722075">kombinētais lodziņš</translation>
<translation id="3450233048674729344">Vērtībai ir jābūt mazākai vai vienādai ar <ph name="MAXIMUM" />.</translation>
<translation id="3486220673238053218">definīcija</translation>
<translation id="3557673793733683882"><ph name="HEADING_LEVEL" />. virsraksts</translation>
<translation id="3639613635497528239">atlikušais filmas laiks sekundēs</translation>
<translation id="3706100364254443312">slēdzis</translation>
<translation id="3732799496749320381">mm</translation>
<translation id="3757388668994797779"><ph name="QUANTITY" /> GB</translation>
<translation id="3785482301506746191">filmas laika slīdnis</translation>
<translation id="3808586225841795776">vārds</translation>
<translation id="3822383571486410024">Lūdzu, papildiniet šo tekstu līdz vismaz <ph name="MIN_CHARACTERS" /> rakstzīmēm (pašlaik tas ietver <ph name="CURRENT_LENGTH" /> rakstzīmes).</translation>
<translation id="383465348367842624">Daļā, kas atrodas pirms zīmes <ph name="ATSIGN" />, nedrīkst būt ietverts simbols <ph name="INVALIDCHARACTER" />.</translation>
<translation id="3846214748874656680">Aizvērt pilnekrāna režīmu</translation>
<translation id="3920932319529768807">nobeigums</translation>
<translation id="3924558731517983934">lietojumprogramma</translation>
<translation id="3944740393230681990">prologs</translation>
<translation id="3960700977367013758">ritjosla</translation>
<translation id="4103419683916926126">Milisekundes</translation>
<translation id="4151657705144244502">grafiskais elements</translation>
<translation id="4193965531860883258">priekšvārds</translation>
<translation id="4201051445878709314">Rādīt iepriekšējo mēnesi</translation>
<translation id="421884353938374759">krāsu izvēle</translation>
<translation id="4248100235867064564">izvēļņu josla</translation>
<translation id="4254339807215791271">satura informācija</translation>
<translation id="4360991593054037559">Lūdzu, ievadiet derīgu vērtību. Divas tuvākās derīgās vērtības ir <ph name="VALID_VALUE_LOW" /> un <ph name="VALID_VALUE_HIGHER" />.</translation>
<translation id="4384583879834880242">Jautājumi un atbildes</translation>
<translation id="4413860115965805769">izvēlnes poga</translation>
<translation id="4446524499724042288">atsauce uz glosāriju</translation>
<translation id="4522570452068850558">Informācija</translation>
<translation id="4597532268155981612">veidlapa</translation>
<translation id="4661075872484491155">koks</translation>
<translation id="4664250907885839816">Daļā, kas atrodas aiz zīmes <ph name="ATSIGN" />, nedrīkst būt ietverts simbols <ph name="INVALIDCHARACTER" />.</translation>
<translation id="4668956016107839909">pielikums</translation>
<translation id="4742539557769756338">vāks</translation>
<translation id="4748357248530471599">pārslēdz displeja izgriezuma apgabalu pilnekrāna režīmā</translation>
<translation id="4757246831282535685">ciļņu panelis</translation>
<translation id="4763480195061959176">video</translation>
<translation id="479989351350248267">meklēt</translation>
<translation id="4812940957355064477">Lūdzu, ievadiet skaitli.</translation>
<translation id="4912536737030637138">bibliogrāfijas ieraksts</translation>
<translation id="4975562563186953947">Atlasīti <ph name="SELECTED_COUNT" /></translation>
<translation id="4992066212339426712">Ieslēgt skaņu</translation>
<translation id="49969490063480558">Lūdzu, ievadiet daļu, kas atrodas aiz zīmes <ph name="ATSIGN" />. “<ph name="INVALIDADDRESS" />” ir nepilna adrese.</translation>
<translation id="5034860022980953847">norises indikators</translation>
<translation id="5093189678851173835">epigrāfs</translation>
<translation id="5117590920725113268">Rādīt nākamo mēnesi</translation>
<translation id="512758898067543763">rindas virsraksts</translation>
<translation id="5143125788380636750">epilogs</translation>
<translation id="5164977714490026579">Vērtībai ir jābūt lielākai vai vienādai ar <ph name="MINIMUM" />.</translation>
<translation id="520299402983819650"><ph name="QUANTITY" /> PB</translation>
<translation id="5307600278924710095">Lūdzu, ievadiet daļu, kas atrodas pirms zīmes <ph name="ATSIGN" />. “<ph name="INVALIDADDRESS" />” ir nepilna adrese.</translation>
<translation id="5406322316791861025">cipars</translation>
<translation id="5453733299334684579">koka vienums</translation>
<translation id="5466621249238537318">Lūdzu, atlasiet vienu vai vairākus failus.</translation>
<translation id="5468998798572797635">iziet no pilnekrāna režīma</translation>
<translation id="5516424706154626233">datuma atlasītājs</translation>
<translation id="5537725057119320332">Apraidīt</translation>
<translation id="5546461542133609677">rādīt</translation>
<translation id="561939826962581046">laiks</translation>
<translation id="5630795885300617244">Veiciet dubultskārienu pa labi vai pa kreisi, lai izlaistu 10 s.</translation>
<translation id="5631759159893697722">kopsavilkums</translation>
<translation id="5643186887447432888">poga</translation>
<translation id="5677946354068040947">citas opcijas</translation>
<translation id="576709008726043716">ievads</translation>
<translation id="57838592816432529">Izslēgt skaņu</translation>
<translation id="5860033963881614850">Izsl.</translation>
<translation id="588258955323874662">Pilnekrāna</translation>
<translation id="5888666972993069672">Notiek apraide šajā ierīcē: <ph name="DEVICE_FRIENDLY_NAME" /></translation>
<translation id="5939518447894949180">Atiestatīt</translation>
<translation id="5966707198760109579">Nedēļa</translation>
<translation id="5987525920412732405">skaitītājpoga</translation>
<translation id="6011459053400940133">skaļuma slīdnis</translation>
<translation id="6015796118275082299">Gads</translation>
<translation id="6023896073578205740">sarakstlodziņš</translation>
<translation id="6150588977291308318">bibliogrāfija</translation>
<translation id="6164829606128959761">mērītājs</translation>
<translation id="6166809985690652833">pēcvārds</translation>
<translation id="6213469881011901533">glosārijs</translation>
<translation id="6398862346408813489">Rādīt mēneša atlases paneli</translation>
<translation id="6404546809543547843">audio laika skalas slīdnis</translation>
<translation id="6443871981718447451">rādīt slēgto parakstu izvēlni</translation>
<translation id="6453774872122745852">pateicības</translation>
<translation id="648732519525291180">laika atlasītājs</translation>
<translation id="6550675742724504774">Opcijas</translation>
<translation id="658823671542763450">atvērt pilnekrāna režīmā</translation>
<translation id="663493177488814956">plūsma</translation>
<translation id="6637586476836377253">žurnāls</translation>
<translation id="6643016212128521049">Notīrīt</translation>
<translation id="668171684555832681">Cits</translation>
<translation id="6692633176391053278">pārslēdzējs</translation>
<translation id="6709570249143506788">Slikta atskaņošanas kvalitāte</translation>
<translation id="6755330956360078551">rīka padoms</translation>
<translation id="6790428901817661496">Atskaņot</translation>
<translation id="6820355525329141109">Nevarēja ielādēt spraudni.</translation>
<translation id="6820615603175220800">bibliogrāfiskā atsauce</translation>
<translation id="6843725295806269523">izslēgt skaņu</translation>
<translation id="6885760532393684712">katalogs</translation>
<translation id="689129560213475294">izdošanas ziņas</translation>
<translation id="6934078000481955284">citāta bloks</translation>
<translation id="6941933287844615239">lejupielādēt multivides failus</translation>
<translation id="6981594929165378967">ievietošana</translation>
<translation id="6989848892321993519">Lūdzu, papildiniet šo tekstu līdz vismaz <ph name="MIN_CHARACTERS" /> rakstzīmēm (pašlaik tas ietver 1 rakstzīmi).</translation>
<translation id="709897737746224366">Pieskaņojiet vērtību prasītajam formātam.</translation>
<translation id="7139483182332611405">ievadraksts</translation>
<translation id="7263440858009898357">Atlasiet vienumu sarakstā.</translation>
<translation id="727747134524199931">slejas virsraksts</translation>
<translation id="7353453495576941748">pateicība</translation>
<translation id="7364796246159120393">Izvēlēties failu</translation>
<translation id="739024184232394898">Cits...</translation>
<translation id="7405738980073107433">beigu vēres</translation>
<translation id="7460907917090416791"><ph name="QUANTITY" /> TB</translation>
<translation id="7491962110804786152">cilne</translation>
<translation id="7514365320538308">Lejupielādēt</translation>
<translation id="7529102961911894712">atpakaļsaite</translation>
<translation id="7647456547678091388">padoms</translation>
<translation id="7661956066982048809">grafikas dokuments</translation>
<translation id="7673697353781729403">Stundas</translation>
<translation id="7681220483256441252">rādītājs</translation>
<translation id="7740050170769002709">HTML saturs</translation>
<translation id="7750228210027921155">Attēls attēlā</translation>
<translation id="7789962463072032349">pauzēt</translation>
<translation id="7802800022689234070">satura atklāšanas trijstūris</translation>
<translation id="7888071071722539607">E-pasta adresē ietveriet zīmi <ph name="ATSIGN" />. Adresē “<ph name="INVALIDADDRESS" />” trūkst zīmes <ph name="ATSIGN" />.</translation>
<translation id="7891486169920085145">sadalītājs</translation>
<translation id="795667975304826397">Nav izvēlēts neviens fails</translation>
<translation id="8053789581856978548">meklēšanas teksta lauks</translation>
<translation id="8057695513531652401">paziņojums</translation>
<translation id="8105797009065549151">vēres atsauce</translation>
<translation id="8117451130807776954">Šī nedēļa</translation>
<translation id="8199524924445686405">gggg</translation>
<translation id="8284326494547611709">Paraksti</translation>
<translation id="835897206747267392">Nederīga vērtība.</translation>
<translation id="8415319359811155763">daļa</translation>
<translation id="8433900881053900389">rīkjosla</translation>
<translation id="8444882422881193423"><ph name="NUMBER_OF_FILES" /> faili</translation>
<translation id="8451268428117625855">Lūdzu, atlasiet failu.</translation>
<translation id="8461852803063341183">radiopoga</translation>
<translation id="8474886197722836894">veltījums</translation>
<translation id="8531739829932800271">iespiedkļūdu saraksts</translation>
<translation id="8534579021159131403">Minūtes</translation>
<translation id="8541249477527128034">multivides vadība</translation>
<translation id="8550857728288566671">grafiskais simbols</translation>
<translation id="8583702881314752957">definīciju saraksts</translation>
<translation id="8597182159515967513">Virsraksts</translation>
<translation id="860475260694818407">satura rādītājs</translation>
<translation id="8613126697340063924">kontrolēt attālināto atskaņošanu</translation>
<translation id="862370744433916922">apakšvirsraksts</translation>
<translation id="8750798805984357768">Lūdzu, atlasiet vienu no šīm opcijām.</translation>
<translation id="8808573423886751634">nodaļa</translation>
<translation id="8845239796550121995">Pašlaik notiek apraide uz jūsu TV</translation>
<translation id="8851136666856101339">galvenais</translation>
<translation id="8875657656876809964">Videoklipa atskaņošanas kļūda</translation>
<translation id="8901569739625249689"><ph name="QUANTITY" /> KB</translation>
<translation id="8987927404178983737">Mēnesis</translation>
<translation id="901493112792887934">pašreizējais laiks sekundēs</translation>
<translation id="9048119486235211610">navigācija</translation>
<translation id="9062295712474918030">dokuments</translation>
<translation id="9093215626363556771">aizvērt režīmu “attēls attēlā”</translation>
<translation id="9108370397979208512">matemātiska izteiksme</translation>
<translation id="9132465097189459683">Cits...</translation>
<translation id="9138385573473225930">brīdinājums</translation>
<translation id="9155987714137265666"><ph name="WEEK" />, sākot no: <ph name="WEEK_START_DATE" /></translation>
<translation id="916607977885256133">Attēls attēlā</translation>
<translation id="9168329111483466115">vēre</translation>
<translation id="954003015749068518">atvērt režīmu “attēls attēlā”</translation>
<translation id="966787709310836684">izvēlne</translation>
</translationbundle>