blob: d9eafeebd853aef933f8a93388e2b58a8c011beb [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="ms">
<translation id="1018939186200882850">item menu</translation>
<translation id="10623998915015855">butang togol</translation>
<translation id="1088086359088493902">Saat</translation>
<translation id="1171774979989969504">Sila masukkan alamat e-mel.</translation>
<translation id="1178581264944972037">Jeda</translation>
<translation id="1188858454923323853">pelengkap</translation>
<translation id="1206619573307042055">marki</translation>
<translation id="1206693055195146388">peluncur</translation>
<translation id="1211441953136645838">nota hujung</translation>
<translation id="1281252709823657822">dialog</translation>
<translation id="1289247557029249093">Keluar daripada mod gambar dalam gambar</translation>
<translation id="1335095011850992622">kredit</translation>
<translation id="1342835525016946179">artikel</translation>
<translation id="1359897965706325498">sepanduk</translation>
<translation id="1589122976691792535">wilayah</translation>
<translation id="1591562245178063882">Bulan ini</translation>
<translation id="1637811476055996098">Pilih Fail</translation>
<translation id="1650423536718072820">petikan tarik keluar</translation>
<translation id="1727886345390570319">sembunyikan menu sari kata</translation>
<translation id="1729654308190250600">Sila masukkan alamat e-mel bukan kosong.</translation>
<translation id="1758486001363313524">Lain-lain...</translation>
<translation id="1806710327868736751">dialog_makluman</translation>
<translation id="1821985195704844674">grid pohon</translation>
<translation id="1822429046913737220">PG / P/M</translation>
<translation id="1832974991323546415">main pada peranti jauh</translation>
<translation id="190587075670221089">pemadaman</translation>
<translation id="1907737156431278478">contoh</translation>
<translation id="1921819250265091946">dd</translation>
<translation id="1930711995431081526">status</translation>
<translation id="1938124657309484470">Nilai mestilah <ph name="MAXIMUM_DATE_OR_TIME" /> atau lebih awal.</translation>
<translation id="1946271899482435442">Tunjukkan pemilih tarikh</translation>
<translation id="1993104285338243655">Beralih kepada pencerminan</translation>
<translation id="2060505056492490888">'<ph name="DOT" />' digunakan pada kedudukan yang salah dalam '<ph name="INVALIDDOMAIN" />'.</translation>
<translation id="2148716181193084225">Hari ini</translation>
<translation id="2158401438286456825">senarai halaman</translation>
<translation id="2226276347425096477">Sila pendekkan teks ini menjadi <ph name="MAX_CHARACTERS" /> aksara atau kurang (anda kini menggunakan <ph name="CURRENT_LENGTH" /> aksara).</translation>
<translation id="2247351761944213033">Minggu <ph name="WEEKNUMBER" />, <ph name="YEAR" /></translation>
<translation id="2277199496770840904">Lagu <ph name="NUMBER" /></translation>
<translation id="2291999235780842123">kotak pilihan</translation>
<translation id="2311842470354187719">pemisah halaman</translation>
<translation id="2335594187091864976">pemilih tarikh dan masa</translation>
<translation id="248395913932153421">Hari</translation>
<translation id="2507943997699731163">Sila isikan medan ini.</translation>
<translation id="2508569020611168319">senarai tab</translation>
<translation id="2561842179657104141">tunjukkan lagi kawalan media</translation>
<translation id="2572483411312390101">main</translation>
<translation id="2613802280814924224">Sila masukkan nilai yang sah. Nilai sah yang terdekat ialah <ph name="VALID_VALUE" />.</translation>
<translation id="2653659639078652383">Serah</translation>
<translation id="2657045182931379222">objek grafik</translation>
<translation id="2674318244760992338">pembawah</translation>
<translation id="2706474812903655270">Video ini dimainkan dalam mod gambar dalam gambar</translation>
<translation id="2709516037105925701">Autoisi</translation>
<translation id="2723001399770238859">audio</translation>
<translation id="2746543609216772311">Nilai mestilah <ph name="MINIMUM_DATE_OR_TIME" /> atau kemudian.</translation>
<translation id="2759744352195237655">butang timbul</translation>
<translation id="2761667185364618470">Sila tandakan kotak ini jika anda mahu teruskan.</translation>
<translation id="2896972712917208084">kumpulan radio</translation>
<translation id="2908441821576996758">Sila masukkan senarai alamat e-mel yang dipisahkan dengan koma.</translation>
<translation id="2940813599313844715">objek</translation>
<translation id="2942448076852699108">kandungan yang diserlahkan</translation>
<translation id="3040011195152428237">pautan</translation>
<translation id="3049748772180311791"><ph name="QUANTITY" /> MB</translation>
<translation id="3075154866155599887">Sila masukkan nilai yang sah. Medan tidak lengkap atau mengandungi tarikh yang tidak sah.</translation>
<translation id="3078740164268491126">jadual</translation>
<translation id="3086746722712840547">nota</translation>
<translation id="310520048233152454">Sila masukkan URL.</translation>
<translation id="3175736971608411871">pemasa</translation>
<translation id="3199563858620722075">kotak kombo</translation>
<translation id="3450233048674729344">Nilai mestilah kurang daripada atau sama dengan <ph name="MAXIMUM" />.</translation>
<translation id="3486220673238053218">takrif</translation>
<translation id="3557673793733683882">pengepala <ph name="HEADING_LEVEL" /></translation>
<translation id="3639613635497528239">bilangan saat baki filem</translation>
<translation id="3706100364254443312">tukar</translation>
<translation id="3732799496749320381">mm</translation>
<translation id="3757388668994797779"><ph name="QUANTITY" /> GB</translation>
<translation id="3785482301506746191">pembersih masa filem</translation>
<translation id="3808586225841795776">istilah</translation>
<translation id="3822383571486410024">Sila panjangkan teks ini kepada <ph name="MIN_CHARACTERS" /> aksara atau lebih (anda sedang menggunakan <ph name="CURRENT_LENGTH" /> aksara).</translation>
<translation id="383465348367842624">Bahagian yang diikuti oleh '<ph name="ATSIGN" />' tidak boleh mengandungi simbol '<ph name="INVALIDCHARACTER" />'.</translation>
<translation id="3846214748874656680">Keluar dari skrin penuh</translation>
<translation id="3920932319529768807">kesimpulan</translation>
<translation id="3924558731517983934">aplikasi</translation>
<translation id="3944740393230681990">prolog</translation>
<translation id="3960700977367013758">bar tatal</translation>
<translation id="4103419683916926126">Milisaat</translation>
<translation id="4151657705144244502">grafik</translation>
<translation id="4193965531860883258">kata pengantar</translation>
<translation id="4201051445878709314">Tunjukkan bulan sebelumnya</translation>
<translation id="421884353938374759">pemilih warna</translation>
<translation id="4248100235867064564">bar menu</translation>
<translation id="4254339807215791271">maklumat kandungan</translation>
<translation id="4360991593054037559">Sila masukkan nilai yang sah. Dua nilai sah yang terdekat ialah <ph name="VALID_VALUE_LOW" /> dan <ph name="VALID_VALUE_HIGHER" />.</translation>
<translation id="4384583879834880242">Soal Jawab</translation>
<translation id="4413860115965805769">butang menu</translation>
<translation id="4446524499724042288">rujukan glosari</translation>
<translation id="4522570452068850558">Butiran</translation>
<translation id="4597532268155981612">borang</translation>
<translation id="4661075872484491155">pohon</translation>
<translation id="4664250907885839816">Bahagian selepas '<ph name="ATSIGN" />' tidak boleh mengandungi simbol '<ph name="INVALIDCHARACTER" />'.</translation>
<translation id="4668956016107839909">lampiran</translation>
<translation id="4742539557769756338">muka depan</translation>
<translation id="4748357248530471599">togol skrin penuh potongan paparan</translation>
<translation id="4757246831282535685">panel tab</translation>
<translation id="4763480195061959176">video</translation>
<translation id="479989351350248267">search</translation>
<translation id="4812940957355064477">Sila masukkan nombor.</translation>
<translation id="4912536737030637138">masukan bibliografi</translation>
<translation id="4975562563186953947"><ph name="SELECTED_COUNT" /> dipilih</translation>
<translation id="4992066212339426712">Nyahredam</translation>
<translation id="49969490063480558">Sila masukkan bahagian selepas '<ph name="ATSIGN" />'. '<ph name="INVALIDADDRESS" />' tidak lengkap.</translation>
<translation id="5034860022980953847">penunjuk kemajuan</translation>
<translation id="5093189678851173835">epigraf</translation>
<translation id="5117590920725113268">Tunjukkan bulan seterusnya</translation>
<translation id="512758898067543763">pengepala baris</translation>
<translation id="5143125788380636750">epilog</translation>
<translation id="5164977714490026579">Nilai mesti lebih besar daripada atau sama dengan <ph name="MINIMUM" />.</translation>
<translation id="520299402983819650"><ph name="QUANTITY" /> PB</translation>
<translation id="5307600278924710095">Sila masukkan bahagian diikuti oleh '<ph name="ATSIGN" />'. '<ph name="INVALIDADDRESS" />' tidak lengkap.</translation>
<translation id="5406322316791861025">angka</translation>
<translation id="5453733299334684579">item pohon</translation>
<translation id="5466621249238537318">Sila pilih satu fail atau lebih.</translation>
<translation id="5468998798572797635">keluar daripada skrin penuh</translation>
<translation id="5516424706154626233">pemilih tarikh</translation>
<translation id="5537725057119320332">Cast</translation>
<translation id="5546461542133609677">nyahredam</translation>
<translation id="561939826962581046">masa</translation>
<translation id="5630795885300617244">Ketik dua kali ke kiri atau kanan untuk melangkau 10s</translation>
<translation id="5631759159893697722">abstrak</translation>
<translation id="5643186887447432888">butang</translation>
<translation id="5677946354068040947">lagi pilihan</translation>
<translation id="576709008726043716">pengenalan</translation>
<translation id="57838592816432529">Redam</translation>
<translation id="5860033963881614850">Dimatikan</translation>
<translation id="588258955323874662">Skrin penuh</translation>
<translation id="5888666972993069672">Sekarang menghantar ke <ph name="DEVICE_FRIENDLY_NAME" /></translation>
<translation id="5939518447894949180">Tetapkan semula</translation>
<translation id="5966707198760109579">Minggu</translation>
<translation id="5987525920412732405">butang putar</translation>
<translation id="6011459053400940133">peluncur kelantangan</translation>
<translation id="6015796118275082299">Tahun</translation>
<translation id="6023896073578205740">kotak senarai</translation>
<translation id="6150588977291308318">bibliografi</translation>
<translation id="6164829606128959761">meter</translation>
<translation id="6166809985690652833">kata hujungan</translation>
<translation id="6213469881011901533">glosari</translation>
<translation id="6398862346408813489">Tunjukkan panel pilihan bulan</translation>
<translation id="6404546809543547843">pembersih masa audio</translation>
<translation id="6443871981718447451">tunjukkan menu sari kata</translation>
<translation id="6453774872122745852">perakuan</translation>
<translation id="648732519525291180">pemilih masa</translation>
<translation id="6550675742724504774">Pilihan</translation>
<translation id="658823671542763450">memasuki skrin penuh</translation>
<translation id="663493177488814956">suapan</translation>
<translation id="6637586476836377253">log</translation>
<translation id="6643016212128521049">Kosongkan</translation>
<translation id="668171684555832681">Lain-lain...</translation>
<translation id="6692633176391053278">pelangkah</translation>
<translation id="6709570249143506788">Mutu main balik teruk</translation>
<translation id="6755330956360078551">tip alat</translation>
<translation id="6790428901817661496">Mainkan</translation>
<translation id="6820355525329141109">Tidak dapat memuatkan pemalam.</translation>
<translation id="6820615603175220800">rujukan bibliografi</translation>
<translation id="6843725295806269523">redam</translation>
<translation id="6885760532393684712">direktori</translation>
<translation id="689129560213475294">kolofon</translation>
<translation id="6934078000481955284">petikan blok</translation>
<translation id="6941933287844615239">muat turun media</translation>
<translation id="6981594929165378967">penyisipan</translation>
<translation id="6989848892321993519">Sila panjangkan teks ini kepada <ph name="MIN_CHARACTERS" /> aksara atau lebih (anda sedang menggunakan 1 aksara).</translation>
<translation id="709897737746224366">Sila padankan dengan format yang diminta.</translation>
<translation id="7139483182332611405">kata penghantar</translation>
<translation id="7263440858009898357">Sila pilih item dalam senarai.</translation>
<translation id="727747134524199931">pengepala lajur</translation>
<translation id="7353453495576941748">kredit</translation>
<translation id="7364796246159120393">Pilih Fail</translation>
<translation id="739024184232394898">Lain-lain...</translation>
<translation id="7405738980073107433">nota hujung</translation>
<translation id="7460907917090416791"><ph name="QUANTITY" /> TB</translation>
<translation id="7491962110804786152">tab</translation>
<translation id="7514365320538308">Muat Turun</translation>
<translation id="7529102961911894712">pautan balik</translation>
<translation id="7647456547678091388">petua</translation>
<translation id="7661956066982048809">dokumen grafik</translation>
<translation id="7673697353781729403">Jam</translation>
<translation id="7681220483256441252">indeks</translation>
<translation id="7740050170769002709">Kandungan HTML</translation>
<translation id="7750228210027921155">Gambar dalam gambar</translation>
<translation id="7789962463072032349">jeda</translation>
<translation id="7802800022689234070">segi tiga pendedahan</translation>
<translation id="7888071071722539607">Sila masukkan '<ph name="ATSIGN" />' dalam alamat e-mel. '<ph name="INVALIDADDRESS" />' tiada '<ph name="ATSIGN" />'.</translation>
<translation id="7891486169920085145">pemisah</translation>
<translation id="795667975304826397">Tiada fail dipilih</translation>
<translation id="8053789581856978548">medan teks carian</translation>
<translation id="8057695513531652401">notis</translation>
<translation id="8105797009065549151">rujukan nota</translation>
<translation id="8117451130807776954">Minggu ini</translation>
<translation id="8199524924445686405">yyyy</translation>
<translation id="8284326494547611709">Kapsyen</translation>
<translation id="835897206747267392">Nilai tidak sah.</translation>
<translation id="8415319359811155763">bahagian</translation>
<translation id="8433900881053900389">bar alat</translation>
<translation id="8444882422881193423"><ph name="NUMBER_OF_FILES" /> fail</translation>
<translation id="8451268428117625855">Sila pilih fail.</translation>
<translation id="8461852803063341183">butang radio</translation>
<translation id="8474886197722836894">dedikasi</translation>
<translation id="8531739829932800271">ralat</translation>
<translation id="8534579021159131403">Minit</translation>
<translation id="8541249477527128034">kawalan media</translation>
<translation id="8550857728288566671">simbol grafik</translation>
<translation id="8583702881314752957">senarai takrif</translation>
<translation id="8597182159515967513">tajuk</translation>
<translation id="860475260694818407">isi kandungan</translation>
<translation id="8613126697340063924">kawal main balik jauh</translation>
<translation id="862370744433916922">sari kata</translation>
<translation id="8750798805984357768">Sila pilih salah satu pilihan ini.</translation>
<translation id="8808573423886751634">bab</translation>
<translation id="8845239796550121995">Menghantar ke TV anda sekarang</translation>
<translation id="8851136666856101339">utama</translation>
<translation id="8875657656876809964">Ralat main balik video</translation>
<translation id="8901569739625249689"><ph name="QUANTITY" /> KB</translation>
<translation id="8987927404178983737">Bulan</translation>
<translation id="901493112792887934">masa semasa dalam saat</translation>
<translation id="9048119486235211610">navigasi</translation>
<translation id="9062295712474918030">dokumen</translation>
<translation id="9093215626363556771">keluar daripada gambar dalam gambar</translation>
<translation id="9108370397979208512">matematik</translation>
<translation id="9132465097189459683">Lain-lain...</translation>
<translation id="9138385573473225930">makluman</translation>
<translation id="9155987714137265666"><ph name="WEEK" />, bermula pada <ph name="WEEK_START_DATE" /></translation>
<translation id="916607977885256133">Gambar dalam Gambar</translation>
<translation id="9168329111483466115">nota kaki</translation>
<translation id="954003015749068518">masuk ke gambar dalam gambar</translation>
<translation id="966787709310836684">menu</translation>
</translationbundle>