blob: c31f713ced7aa94b28ff80120de8c5b7c9393067 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="nl">
<translation id="1018939186200882850">menu-item</translation>
<translation id="10623998915015855">schakelknop</translation>
<translation id="1088086359088493902">Seconden</translation>
<translation id="1171774979989969504">Geef een e-mailadres op.</translation>
<translation id="1178581264944972037">Onderbreken</translation>
<translation id="1188858454923323853">aanvullend</translation>
<translation id="1206619573307042055">marquee</translation>
<translation id="1206693055195146388">schuifregelaar</translation>
<translation id="1211441953136645838">eindnoot</translation>
<translation id="1281252709823657822">dialoogvenster</translation>
<translation id="1289247557029249093">Scherm-in-scherm-modus afsluiten</translation>
<translation id="1335095011850992622">bronvermelding</translation>
<translation id="1342835525016946179">artikel</translation>
<translation id="1359897965706325498">banner</translation>
<translation id="1589122976691792535">regio</translation>
<translation id="1591562245178063882">Deze maand</translation>
<translation id="1637811476055996098">Bestanden kiezen</translation>
<translation id="1650423536718072820">pullquote</translation>
<translation id="1727886345390570319">ondertitelingsmenu verbergen</translation>
<translation id="1729654308190250600">Geef een e-mailadres op.</translation>
<translation id="1758486001363313524">Anders...</translation>
<translation id="1806710327868736751">dialoogvenster voor meldingen</translation>
<translation id="1821985195704844674">boomstructuur</translation>
<translation id="1822429046913737220">a.m./p.m.</translation>
<translation id="1832974991323546415">afspelen op extern apparaat</translation>
<translation id="190587075670221089">verwijdering</translation>
<translation id="1907737156431278478">voorbeeld</translation>
<translation id="1921819250265091946">dd</translation>
<translation id="1930711995431081526">status</translation>
<translation id="1938124657309484470">Waarde moet <ph name="MAXIMUM_DATE_OR_TIME" /> of eerder zijn.</translation>
<translation id="1946271899482435442">Datumkiezer weergeven</translation>
<translation id="1993104285338243655">Overgeschakeld naar mirroring</translation>
<translation id="2060505056492490888">'<ph name="DOT" />' wordt op een verkeerde positie gebruikt in '<ph name="INVALIDDOMAIN" />'.</translation>
<translation id="2148716181193084225">Vandaag</translation>
<translation id="2158401438286456825">paginalijst</translation>
<translation id="2226276347425096477">Kort deze tekst in tot <ph name="MAX_CHARACTERS" /> tekens of minder (je gebruikt momenteel <ph name="CURRENT_LENGTH" /> tekens).</translation>
<translation id="2247351761944213033">Week <ph name="WEEKNUMBER" />, <ph name="YEAR" /></translation>
<translation id="2277199496770840904">Track <ph name="NUMBER" /></translation>
<translation id="2291999235780842123">selectievakje</translation>
<translation id="2311842470354187719">pagina-einde</translation>
<translation id="2335594187091864976">datum- en tijdkiezer</translation>
<translation id="248395913932153421">Dag</translation>
<translation id="2507943997699731163">Vul dit veld in.</translation>
<translation id="2508569020611168319">tabbladlijst</translation>
<translation id="2561842179657104141">meer mediabedieningselementen weergeven</translation>
<translation id="2572483411312390101">afspelen</translation>
<translation id="2613802280814924224">Geef een geldige waarde op. De dichtstbijzijnde geldige waarde is <ph name="VALID_VALUE" />.</translation>
<translation id="2653659639078652383">Verzenden</translation>
<translation id="2657045182931379222">grafisch object</translation>
<translation id="2674318244760992338">voettekst</translation>
<translation id="2706474812903655270">Deze video wordt in de scherm-in-scherm-modus afgespeeld</translation>
<translation id="2709516037105925701">Automatisch aanvullen</translation>
<translation id="2723001399770238859">audio</translation>
<translation id="2746543609216772311">Waarde moet <ph name="MINIMUM_DATE_OR_TIME" /> of later zijn.</translation>
<translation id="2759744352195237655">pop-upknop</translation>
<translation id="2761667185364618470">Vink dit selectievakje aan als je wilt doorgaan.</translation>
<translation id="2896972712917208084">groep met keuzerondjes</translation>
<translation id="2908441821576996758">Voer een door komma's gescheiden lijst met e-mailadressen in.</translation>
<translation id="2940813599313844715">object</translation>
<translation id="2942448076852699108">gemarkeerde content</translation>
<translation id="3040011195152428237">link</translation>
<translation id="3049748772180311791"><ph name="QUANTITY" /> MB</translation>
<translation id="3075154866155599887">Voer een geldige waarde in. Het veld is onvolledig of bevat een ongeldige datum.</translation>
<translation id="3078740164268491126">tabel</translation>
<translation id="3086746722712840547">opmerking</translation>
<translation id="310520048233152454">Geef een URL op.</translation>
<translation id="3175736971608411871">timer</translation>
<translation id="3199563858620722075">keuzelijst met invoervak</translation>
<translation id="3450233048674729344">Waarde moet kleiner dan of gelijk zijn aan <ph name="MAXIMUM" />.</translation>
<translation id="3486220673238053218">definitie</translation>
<translation id="3557673793733683882">koptekst <ph name="HEADING_LEVEL" /></translation>
<translation id="3639613635497528239">aantal seconden van resterende film</translation>
<translation id="3706100364254443312">schakelaar</translation>
<translation id="3732799496749320381">mm</translation>
<translation id="3757388668994797779"><ph name="QUANTITY" /> GB</translation>
<translation id="3785482301506746191">scrollbar met tijd van de film</translation>
<translation id="3808586225841795776">term</translation>
<translation id="3822383571486410024">Breid deze tekst uit tot <ph name="MIN_CHARACTERS" /> tekens of meer (je gebruikt momenteel <ph name="CURRENT_LENGTH" /> tekens).</translation>
<translation id="383465348367842624">Het naamgedeelte vóór '<ph name="ATSIGN" />' mag niet het teken '<ph name="INVALIDCHARACTER" />' bevatten.</translation>
<translation id="3846214748874656680">Volledig scherm sluiten</translation>
<translation id="3920932319529768807">conclusie</translation>
<translation id="3924558731517983934">app</translation>
<translation id="3944740393230681990">proloog</translation>
<translation id="3960700977367013758">scrollbar</translation>
<translation id="4103419683916926126">Milliseconden</translation>
<translation id="4151657705144244502">afbeelding</translation>
<translation id="4193965531860883258">voorwoord</translation>
<translation id="4201051445878709314">Vorige maand weergeven</translation>
<translation id="421884353938374759">kleurkiezer</translation>
<translation id="4248100235867064564">menubalk</translation>
<translation id="4254339807215791271">informatie over content</translation>
<translation id="4360991593054037559">Geef een geldige waarde op. De twee dichtstbijzijnde geldige waarden zijn <ph name="VALID_VALUE_LOW" /> en <ph name="VALID_VALUE_HIGHER" />.</translation>
<translation id="4384583879834880242">Q&amp;A</translation>
<translation id="4413860115965805769">menuknop</translation>
<translation id="4446524499724042288">woordenlijstreferentie</translation>
<translation id="4522570452068850558">Details</translation>
<translation id="4597532268155981612">formulier</translation>
<translation id="4661075872484491155">structuur</translation>
<translation id="4664250907885839816">Het adresgedeelte na '<ph name="ATSIGN" />' mag niet het teken '<ph name="INVALIDCHARACTER" />' bevatten.</translation>
<translation id="4668956016107839909">bijlage</translation>
<translation id="4742539557769756338">omslag</translation>
<translation id="4748357248530471599">volledig scherm met display-cutout schakelen</translation>
<translation id="4757246831282535685">deelvenster met tabblad</translation>
<translation id="4763480195061959176">video</translation>
<translation id="479989351350248267">zoeken</translation>
<translation id="4812940957355064477">Voer een getal in.</translation>
<translation id="4912536737030637138">bibliografievermelding</translation>
<translation id="4975562563186953947"><ph name="SELECTED_COUNT" /> geselecteerd</translation>
<translation id="4992066212339426712">Dempen opheffen</translation>
<translation id="49969490063480558">Geef een adresgedeelte op na '<ph name="ATSIGN" />'. '<ph name="INVALIDADDRESS" />' is onvolledig.</translation>
<translation id="5034860022980953847">voortgangsindicator</translation>
<translation id="5093189678851173835">epigraaf</translation>
<translation id="5117590920725113268">Volgende maand weergeven</translation>
<translation id="512758898067543763">rijkop</translation>
<translation id="5143125788380636750">epiloog</translation>
<translation id="5164977714490026579">Waarde moet groter dan of gelijk zijn aan <ph name="MINIMUM" />.</translation>
<translation id="520299402983819650"><ph name="QUANTITY" /> PB</translation>
<translation id="5307600278924710095">Geef een naamgedeelte op, gevolgd door '<ph name="ATSIGN" />'. '<ph name="INVALIDADDRESS" />' is onvolledig.</translation>
<translation id="5406322316791861025">figuur</translation>
<translation id="5453733299334684579">item in boomstructuur</translation>
<translation id="5466621249238537318">Selecteer een of meer bestanden.</translation>
<translation id="5468998798572797635">volledig scherm sluiten</translation>
<translation id="5516424706154626233">datumkiezer</translation>
<translation id="5537725057119320332">Cast</translation>
<translation id="5546461542133609677">dempen opheffen</translation>
<translation id="561939826962581046">tijd</translation>
<translation id="5630795885300617244">Dubbeltik links of rechts om 10 seconden over te slaan</translation>
<translation id="5631759159893697722">uittreksel</translation>
<translation id="5643186887447432888">knop</translation>
<translation id="5677946354068040947">meer opties</translation>
<translation id="576709008726043716">inleiding</translation>
<translation id="57838592816432529">Dempen</translation>
<translation id="5860033963881614850">Uit</translation>
<translation id="588258955323874662">Volledig scherm</translation>
<translation id="5888666972993069672">Wordt nu gecast naar <ph name="DEVICE_FRIENDLY_NAME" /></translation>
<translation id="5939518447894949180">Resetten</translation>
<translation id="5966707198760109579">Week</translation>
<translation id="5987525920412732405">draaiknop</translation>
<translation id="6011459053400940133">volumeregelaar</translation>
<translation id="6015796118275082299">Jaar</translation>
<translation id="6023896073578205740">keuzelijst</translation>
<translation id="6150588977291308318">bibliografie</translation>
<translation id="6164829606128959761">meter</translation>
<translation id="6166809985690652833">nawoord</translation>
<translation id="6213469881011901533">woordenlijst</translation>
<translation id="6398862346408813489">Deelvenster voor maandselectie weergeven</translation>
<translation id="6404546809543547843">scrollbar met audiotijd</translation>
<translation id="6443871981718447451">ondertitelingsmenu weergeven</translation>
<translation id="6453774872122745852">dankwoord</translation>
<translation id="648732519525291180">tijdkiezer</translation>
<translation id="6550675742724504774">Opties</translation>
<translation id="658823671542763450">volledig scherm openen</translation>
<translation id="663493177488814956">feed</translation>
<translation id="6637586476836377253">logboek</translation>
<translation id="6643016212128521049">Wissen</translation>
<translation id="668171684555832681">Anders...</translation>
<translation id="6692633176391053278">stappenregelaar</translation>
<translation id="6709570249143506788">Slechte afspeelkwaliteit</translation>
<translation id="6755330956360078551">knopinfo</translation>
<translation id="6790428901817661496">Spelen</translation>
<translation id="6820355525329141109">Kan plug-in niet laden.</translation>
<translation id="6820615603175220800">bibliografiereferentie</translation>
<translation id="6843725295806269523">dempen</translation>
<translation id="6885760532393684712">directory</translation>
<translation id="689129560213475294">colofon</translation>
<translation id="6934078000481955284">blok met geciteerde tekst</translation>
<translation id="6941933287844615239">media downloaden</translation>
<translation id="6981594929165378967">invoeging</translation>
<translation id="6989848892321993519">Breid deze tekst uit tot <ph name="MIN_CHARACTERS" /> tekens of meer (je gebruikt momenteel één teken).</translation>
<translation id="709897737746224366">Zorg dat de indeling voldoet aan de gevraagde indeling.</translation>
<translation id="7139483182332611405">voorwoord</translation>
<translation id="7263440858009898357">Selecteer een item in de lijst.</translation>
<translation id="727747134524199931">kolomkop</translation>
<translation id="7353453495576941748">bronvermelding</translation>
<translation id="7364796246159120393">Bestand kiezen</translation>
<translation id="739024184232394898">Anders...</translation>
<translation id="7405738980073107433">eindnoten</translation>
<translation id="7460907917090416791"><ph name="QUANTITY" /> TB</translation>
<translation id="7491962110804786152">tab</translation>
<translation id="7514365320538308">Downloaden</translation>
<translation id="7529102961911894712">back link</translation>
<translation id="7647456547678091388">tip</translation>
<translation id="7661956066982048809">grafisch document</translation>
<translation id="7673697353781729403">Uur</translation>
<translation id="7681220483256441252">index</translation>
<translation id="7740050170769002709">HTML-content</translation>
<translation id="7750228210027921155">Scherm-in-scherm</translation>
<translation id="7789962463072032349">onderbreken</translation>
<translation id="7802800022689234070">driehoek voor samen-/uitvouwen</translation>
<translation id="7888071071722539607">Gebruik een '<ph name="ATSIGN" />' in thet e-mailadres. In '<ph name="INVALIDADDRESS" />' ontbreekt een '<ph name="ATSIGN" />'.</translation>
<translation id="7891486169920085145">splitser</translation>
<translation id="795667975304826397">Geen bestand gekozen</translation>
<translation id="8053789581856978548">zoektekstveld</translation>
<translation id="8057695513531652401">kennisgeving</translation>
<translation id="8105797009065549151">opmerkingsreferentie</translation>
<translation id="8117451130807776954">Deze week</translation>
<translation id="8199524924445686405">jjjj</translation>
<translation id="8284326494547611709">Ondertiteling</translation>
<translation id="835897206747267392">Ongeldige waarde.</translation>
<translation id="8415319359811155763">deel</translation>
<translation id="8433900881053900389">werkbalk</translation>
<translation id="8444882422881193423"><ph name="NUMBER_OF_FILES" /> bestanden</translation>
<translation id="8451268428117625855">Selecteer een bestand.</translation>
<translation id="8461852803063341183">keuzerondje</translation>
<translation id="8474886197722836894">opgedragen aan</translation>
<translation id="8531739829932800271">drukfouten</translation>
<translation id="8534579021159131403">Minuten</translation>
<translation id="8541249477527128034">mediacontrole</translation>
<translation id="8550857728288566671">grafisch symbool</translation>
<translation id="8583702881314752957">definitielijst</translation>
<translation id="8597182159515967513">kop</translation>
<translation id="860475260694818407">inhoudsopgave</translation>
<translation id="8613126697340063924">afspelen bedienen op afstand</translation>
<translation id="862370744433916922">ondertitel</translation>
<translation id="8750798805984357768">Selecteer een van deze opties.</translation>
<translation id="8808573423886751634">hoofdstuk</translation>
<translation id="8845239796550121995">Wordt nu gecast naar je tv</translation>
<translation id="8851136666856101339">hoofd</translation>
<translation id="8875657656876809964">Fout bij afspelen video</translation>
<translation id="8901569739625249689"><ph name="QUANTITY" /> KB</translation>
<translation id="8987927404178983737">Maand</translation>
<translation id="901493112792887934">huidige tijd in seconden</translation>
<translation id="9048119486235211610">navigatie</translation>
<translation id="9062295712474918030">document</translation>
<translation id="9093215626363556771">scherm-in-scherm afsluiten</translation>
<translation id="9108370397979208512">wiskunde</translation>
<translation id="9132465097189459683">Anders...</translation>
<translation id="9138385573473225930">melding</translation>
<translation id="9155987714137265666"><ph name="WEEK" />, die begint op <ph name="WEEK_START_DATE" /></translation>
<translation id="916607977885256133">Scherm-in-scherm</translation>
<translation id="9168329111483466115">voetnoot</translation>
<translation id="954003015749068518">scherm-in-scherm openen</translation>
<translation id="966787709310836684">menu</translation>
</translationbundle>