blob: 606c51e09a9d42e25bf22396e82049c7c92daf8c [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="pl">
<translation id="1018939186200882850">element menu</translation>
<translation id="10623998915015855">przycisk przełączania</translation>
<translation id="1088086359088493902">Sekundy</translation>
<translation id="1171774979989969504">Wprowadź adres e-mail.</translation>
<translation id="1178581264944972037">Wstrzymaj</translation>
<translation id="1188858454923323853">pomocniczy</translation>
<translation id="1206619573307042055">marquee</translation>
<translation id="1206693055195146388">suwak</translation>
<translation id="1211441953136645838">przypis końcowy</translation>
<translation id="1281252709823657822">okno dialogowe</translation>
<translation id="1289247557029249093">Wyłącz tryb obrazu w obrazie</translation>
<translation id="1335095011850992622">autorzy</translation>
<translation id="1342835525016946179">article</translation>
<translation id="1359897965706325498">baner</translation>
<translation id="1589122976691792535">region</translation>
<translation id="1591562245178063882">W tym miesiącu</translation>
<translation id="1637811476055996098">Wybierz pliki</translation>
<translation id="1650423536718072820">cytat</translation>
<translation id="1727886345390570319">ukrywanie menu napisów</translation>
<translation id="1729654308190250600">Podaj adres e-mail.</translation>
<translation id="1758486001363313524">Inny...</translation>
<translation id="1806710327868736751">alert_dialog</translation>
<translation id="1821985195704844674">siatka drzewa</translation>
<translation id="1822429046913737220">rano/po południu</translation>
<translation id="1832974991323546415">odtwarzanie na urządzeniu zdalnym</translation>
<translation id="190587075670221089">usunięcie</translation>
<translation id="1907737156431278478">przykład</translation>
<translation id="1921819250265091946">dd</translation>
<translation id="1930711995431081526">stan</translation>
<translation id="1938124657309484470">Musisz podać wartość <ph name="MAXIMUM_DATE_OR_TIME" /> lub wcześniejszą.</translation>
<translation id="1946271899482435442">Pokaż selektor dat</translation>
<translation id="1993104285338243655">Przełączono na odbicie lustrzane</translation>
<translation id="2060505056492490888"><ph name="DOT" />” występuje w niewłaściwym miejscu w „<ph name="INVALIDDOMAIN" />”.</translation>
<translation id="2148716181193084225">Dzisiaj</translation>
<translation id="2158401438286456825">lista stron</translation>
<translation id="2226276347425096477">Skróć ten tekst do maksymalnie <ph name="MAX_CHARACTERS" /> znaków (w tej chwili korzystasz z <ph name="CURRENT_LENGTH" /> znaków).</translation>
<translation id="2247351761944213033">Tydzień <ph name="WEEKNUMBER" />, <ph name="YEAR" /></translation>
<translation id="2277199496770840904">Utwór <ph name="NUMBER" /></translation>
<translation id="2291999235780842123">pole wyboru</translation>
<translation id="2311842470354187719">podział strony</translation>
<translation id="2335594187091864976">selektor daty i godziny</translation>
<translation id="248395913932153421">Dzień</translation>
<translation id="2507943997699731163">Wypełnij to pole.</translation>
<translation id="2508569020611168319">lista kart</translation>
<translation id="2561842179657104141">pokaż więcej opcji sterowania multimediami</translation>
<translation id="2572483411312390101">odtwórz</translation>
<translation id="2613802280814924224">Podaj prawidłową wartość. Najbliższa prawidłowa wartość to <ph name="VALID_VALUE" />.</translation>
<translation id="2653659639078652383">Prześlij</translation>
<translation id="2657045182931379222">obiekt graficzny</translation>
<translation id="2674318244760992338">stopka</translation>
<translation id="2706474812903655270">Ten film jest odtwarzany w trybie obrazu w obrazie</translation>
<translation id="2709516037105925701">Autouzupełnianie</translation>
<translation id="2723001399770238859">dźwięk</translation>
<translation id="2746543609216772311">Musisz podać wartość <ph name="MINIMUM_DATE_OR_TIME" /> lub późniejszą.</translation>
<translation id="2759744352195237655">przycisk wyskakującego okienka</translation>
<translation id="2761667185364618470">Zaznacz to pole, jeśli chcesz kontynuować.</translation>
<translation id="2896972712917208084">grupa przycisków opcji</translation>
<translation id="2908441821576996758">Podaj listę adresów e-mail rozdzielonych przecinkami.</translation>
<translation id="2940813599313844715">obiekt</translation>
<translation id="2942448076852699108">wyróżniona treść</translation>
<translation id="3040011195152428237">link</translation>
<translation id="3049748772180311791"><ph name="QUANTITY" /> MB</translation>
<translation id="3075154866155599887">Wpisz prawidłową wartość. Pole jest niekompletne lub zawiera nieprawidłową datę.</translation>
<translation id="3078740164268491126">tabela</translation>
<translation id="3086746722712840547">note</translation>
<translation id="310520048233152454">Wprowadź adres URL.</translation>
<translation id="3175736971608411871">licznik czasu</translation>
<translation id="3199563858620722075">pole złożone</translation>
<translation id="3450233048674729344">Wartość nie może być większa niż <ph name="MAXIMUM" />.</translation>
<translation id="3486220673238053218">definicja</translation>
<translation id="3557673793733683882">nagłówek <ph name="HEADING_LEVEL" /></translation>
<translation id="3639613635497528239">pozostały czas filmu w sekundach</translation>
<translation id="3706100364254443312">przełącznik</translation>
<translation id="3732799496749320381">mm</translation>
<translation id="3757388668994797779"><ph name="QUANTITY" /> GB</translation>
<translation id="3785482301506746191">pasek czasu odtwarzania filmu</translation>
<translation id="3808586225841795776">termin</translation>
<translation id="3822383571486410024">Wydłuż ten tekst przynajmniej do <ph name="MIN_CHARACTERS" /> znaków (teraz używasz <ph name="CURRENT_LENGTH" /> znaków).</translation>
<translation id="383465348367842624">Część przed znakiem „<ph name="ATSIGN" />” nie może zawierać symbolu „<ph name="INVALIDCHARACTER" />”.</translation>
<translation id="3846214748874656680">Zamknij pełny ekran</translation>
<translation id="3920932319529768807">podsumowanie</translation>
<translation id="3924558731517983934">aplikacja</translation>
<translation id="3944740393230681990">prolog</translation>
<translation id="3960700977367013758">pasek przewijania</translation>
<translation id="4103419683916926126">Milisekundy</translation>
<translation id="4151657705144244502">grafika</translation>
<translation id="4193965531860883258">przedmowa</translation>
<translation id="4201051445878709314">Pokaż poprzedni miesiąc</translation>
<translation id="421884353938374759">selektor kolorów</translation>
<translation id="4248100235867064564">pasek menu</translation>
<translation id="4254339807215791271">informacje o zawartości</translation>
<translation id="4360991593054037559">Podaj prawidłową wartość. Dwie najbliższe prawidłowe wartości to <ph name="VALID_VALUE_LOW" /> i <ph name="VALID_VALUE_HIGHER" />.</translation>
<translation id="4384583879834880242">Pytania i odpowiedzi</translation>
<translation id="4413860115965805769">przycisk menu</translation>
<translation id="4446524499724042288">odniesienie do słownika</translation>
<translation id="4522570452068850558">Szczegóły</translation>
<translation id="4597532268155981612">formularz</translation>
<translation id="4661075872484491155">tree</translation>
<translation id="4664250907885839816">Część po znaku „<ph name="ATSIGN" />” nie może zawierać symbolu „<ph name="INVALIDCHARACTER" />”.</translation>
<translation id="4668956016107839909">dodatek</translation>
<translation id="4742539557769756338">okładka</translation>
<translation id="4748357248530471599">przełącz z wycięcia w ekranie na tryb pełnoekranowy</translation>
<translation id="4757246831282535685">panel karty</translation>
<translation id="4763480195061959176">film</translation>
<translation id="479989351350248267">search</translation>
<translation id="4812940957355064477">Wpisz liczbę.</translation>
<translation id="4912536737030637138">pozycja bibliograficzna</translation>
<translation id="4975562563186953947">Wybrano: <ph name="SELECTED_COUNT" /></translation>
<translation id="4992066212339426712">Wyłącz wyciszenie</translation>
<translation id="49969490063480558">Podaj część po znaku „<ph name="ATSIGN" />”. Adres „<ph name="INVALIDADDRESS" />” jest niepełny.</translation>
<translation id="5034860022980953847">wskaźnik postępu</translation>
<translation id="5093189678851173835">epigraf</translation>
<translation id="5117590920725113268">Pokaż przyszły miesiąc</translation>
<translation id="512758898067543763">nagłówek wiersza</translation>
<translation id="5143125788380636750">epilog</translation>
<translation id="5164977714490026579">Wartość nie może być mniejsza niż <ph name="MINIMUM" />.</translation>
<translation id="520299402983819650"><ph name="QUANTITY" /> PB</translation>
<translation id="5307600278924710095">Podaj część przed znakiem „<ph name="ATSIGN" />”. Adres „<ph name="INVALIDADDRESS" />” jest niepełny.</translation>
<translation id="5406322316791861025">figura</translation>
<translation id="5453733299334684579">element drzewa</translation>
<translation id="5466621249238537318">Wybierz jeden lub kilka plików.</translation>
<translation id="5468998798572797635">zamknij pełny ekran</translation>
<translation id="5516424706154626233">selektor daty</translation>
<translation id="5537725057119320332">Przesyłaj</translation>
<translation id="5546461542133609677">wyłącz wyciszenie</translation>
<translation id="561939826962581046">time</translation>
<translation id="5630795885300617244">Kliknij dwukrotnie z lewej lub prawej, by przewinąć o 10 s</translation>
<translation id="5631759159893697722">streszczenie</translation>
<translation id="5643186887447432888">przycisk</translation>
<translation id="5677946354068040947">więcej opcji</translation>
<translation id="576709008726043716">wprowadzenie</translation>
<translation id="57838592816432529">Wycisz</translation>
<translation id="5860033963881614850">Wyłączone</translation>
<translation id="588258955323874662">Pełny ekran</translation>
<translation id="5888666972993069672">Przesyłam na urządzenie <ph name="DEVICE_FRIENDLY_NAME" /></translation>
<translation id="5939518447894949180">Resetuj</translation>
<translation id="5966707198760109579">Tydzień</translation>
<translation id="5987525920412732405">przycisk przewijany</translation>
<translation id="6011459053400940133">suwak głośności</translation>
<translation id="6015796118275082299">Rok</translation>
<translation id="6023896073578205740">pole listy</translation>
<translation id="6150588977291308318">bibliografia</translation>
<translation id="6164829606128959761">miernik</translation>
<translation id="6166809985690652833">posłowie</translation>
<translation id="6213469881011901533">słownik</translation>
<translation id="6398862346408813489">Pokaż panel wyboru miesiąca</translation>
<translation id="6404546809543547843">pasek czasu odtwarzania dźwięku</translation>
<translation id="6443871981718447451">wyświetlanie menu napisów</translation>
<translation id="6453774872122745852">podziękowania</translation>
<translation id="648732519525291180">selektor godziny</translation>
<translation id="6550675742724504774">Opcje</translation>
<translation id="658823671542763450">przejdź do pełnego ekranu</translation>
<translation id="663493177488814956">kanał</translation>
<translation id="6637586476836377253">dziennik</translation>
<translation id="6643016212128521049">Wyczyść</translation>
<translation id="668171684555832681">Inny...</translation>
<translation id="6692633176391053278">element kroczący</translation>
<translation id="6709570249143506788">Niska jakość odtwarzania</translation>
<translation id="6755330956360078551">etykietka</translation>
<translation id="6790428901817661496">Odtwórz</translation>
<translation id="6820355525329141109">Nie można załadować wtyczki.</translation>
<translation id="6820615603175220800">odniesienie bibliograficzne</translation>
<translation id="6843725295806269523">wyciszenie</translation>
<translation id="6885760532393684712">katalog</translation>
<translation id="689129560213475294">kolofon</translation>
<translation id="6934078000481955284">cytat blokowy</translation>
<translation id="6941933287844615239">pobierz multimedia</translation>
<translation id="6981594929165378967">wstawienie</translation>
<translation id="6989848892321993519">Wydłuż ten tekst co najmniej do <ph name="MIN_CHARACTERS" /> znaków (teraz używasz jednego znaku).</translation>
<translation id="709897737746224366">Podaj wartość w wymaganym formacie.</translation>
<translation id="7139483182332611405">wstęp</translation>
<translation id="7263440858009898357">Wybierz element z listy.</translation>
<translation id="727747134524199931">nagłówek kolumny</translation>
<translation id="7353453495576941748">twórcy</translation>
<translation id="7364796246159120393">Wybierz plik</translation>
<translation id="739024184232394898">Inny...</translation>
<translation id="7405738980073107433">przypisy końcowe</translation>
<translation id="7460907917090416791"><ph name="QUANTITY" /> TB</translation>
<translation id="7491962110804786152">tab</translation>
<translation id="7514365320538308">Pobierz</translation>
<translation id="7529102961911894712">link zwrotny</translation>
<translation id="7647456547678091388">Wskazówka</translation>
<translation id="7661956066982048809">dokument graficzny</translation>
<translation id="7673697353781729403">Godziny</translation>
<translation id="7681220483256441252">indeks</translation>
<translation id="7740050170769002709">Treść HTML</translation>
<translation id="7750228210027921155">Obraz w obrazie</translation>
<translation id="7789962463072032349">wstrzymaj</translation>
<translation id="7802800022689234070">trójkąt rozwinięcia</translation>
<translation id="7888071071722539607">Uwzględnij znak „<ph name="ATSIGN" />” w adresie e-mail. W adresie „<ph name="INVALIDADDRESS" />” brakuje znaku „<ph name="ATSIGN" />”.</translation>
<translation id="7891486169920085145">podział</translation>
<translation id="795667975304826397">Nie wybrano pliku</translation>
<translation id="8053789581856978548">pole tekstowe wyszukiwania</translation>
<translation id="8057695513531652401">uwaga</translation>
<translation id="8105797009065549151">odsyłacz</translation>
<translation id="8117451130807776954">W tym tygodniu</translation>
<translation id="8199524924445686405">rrrr</translation>
<translation id="8284326494547611709">Napisy</translation>
<translation id="835897206747267392">Nieprawidłowa wartość.</translation>
<translation id="8415319359811155763">część</translation>
<translation id="8433900881053900389">pasek narzędzi</translation>
<translation id="8444882422881193423">Liczba plików: <ph name="NUMBER_OF_FILES" /></translation>
<translation id="8451268428117625855">Wybierz plik.</translation>
<translation id="8461852803063341183">przycisk opcji</translation>
<translation id="8474886197722836894">dedykacja</translation>
<translation id="8531739829932800271">errata</translation>
<translation id="8534579021159131403">Minuty</translation>
<translation id="8541249477527128034">sterowanie multimediami</translation>
<translation id="8550857728288566671">symbol graficzny</translation>
<translation id="8583702881314752957">lista definicji</translation>
<translation id="8597182159515967513">nagłówek</translation>
<translation id="860475260694818407">spis treści</translation>
<translation id="8613126697340063924">sterowanie zdalnym odtwarzaniem</translation>
<translation id="862370744433916922">podtytuł</translation>
<translation id="8750798805984357768">Wybierz jedną z opcji.</translation>
<translation id="8808573423886751634">rozdział</translation>
<translation id="8845239796550121995">Przesyłam na telewizor</translation>
<translation id="8851136666856101339">główny</translation>
<translation id="8875657656876809964">Błąd odtwarzania filmu</translation>
<translation id="8901569739625249689"><ph name="QUANTITY" /> kB</translation>
<translation id="8987927404178983737">Miesiąc</translation>
<translation id="901493112792887934">bieżący czas w sekundach</translation>
<translation id="9048119486235211610">nawigacja</translation>
<translation id="9062295712474918030">dokument</translation>
<translation id="9093215626363556771">wyłącz tryb obrazu w obrazie</translation>
<translation id="9108370397979208512">matematyczny</translation>
<translation id="9132465097189459683">Inny...</translation>
<translation id="9138385573473225930">alert</translation>
<translation id="9155987714137265666"><ph name="WEEK" />, początek <ph name="WEEK_START_DATE" /></translation>
<translation id="916607977885256133">Obraz w obrazie</translation>
<translation id="9168329111483466115">przypis</translation>
<translation id="954003015749068518">włącz tryb obrazu w obrazie</translation>
<translation id="966787709310836684">menu</translation>
</translationbundle>