blob: b7346f5caaaf58e6d85c6bea330df18225912b39 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="sk">
<translation id="1018939186200882850">položka ponuky</translation>
<translation id="10623998915015855">tlačidlo prepínania</translation>
<translation id="1088086359088493902">Sekundy</translation>
<translation id="1171774979989969504">Zadajte e-mailovú adresu.</translation>
<translation id="1178581264944972037">Pozastaviť</translation>
<translation id="1188858454923323853">doplnkové</translation>
<translation id="1206619573307042055">pohyblivý prvok</translation>
<translation id="1206693055195146388">posúvač</translation>
<translation id="1211441953136645838">vysvetlivka</translation>
<translation id="1281252709823657822">dialóg</translation>
<translation id="1289247557029249093">Ukončiť režim obraz v obraze</translation>
<translation id="1335095011850992622">titulky</translation>
<translation id="1342835525016946179">článok</translation>
<translation id="1359897965706325498">banner</translation>
<translation id="1589122976691792535">oblasť</translation>
<translation id="1591562245178063882">Tento mesiac</translation>
<translation id="1637811476055996098">Vybrať súbory</translation>
<translation id="1650423536718072820">obsiahnutý citát</translation>
<translation id="1727886345390570319">skryť ponuku skrytých titulkov</translation>
<translation id="1729654308190250600">Zadajte e-mailovú adresu, ktorá nie je prázdna hodnota.</translation>
<translation id="1758486001363313524">Iné...</translation>
<translation id="1806710327868736751">dialóg_upozornenia</translation>
<translation id="1821985195704844674">stromová mriežka</translation>
<translation id="1822429046913737220">AM / PM</translation>
<translation id="1832974991323546415">prehrať na vzdialenom zariadení</translation>
<translation id="190587075670221089">odstránenie</translation>
<translation id="1907737156431278478">príklad</translation>
<translation id="1921819250265091946">dd</translation>
<translation id="1930711995431081526">stav</translation>
<translation id="1938124657309484470">Hodnota musí byť <ph name="MAXIMUM_DATE_OR_TIME" /> alebo skôr.</translation>
<translation id="1946271899482435442">Zobraziť výber dátumu</translation>
<translation id="1993104285338243655">Prepnuté na zrkadlenie</translation>
<translation id="2060505056492490888">Znak <ph name="DOT" /> je v doméne <ph name="INVALIDDOMAIN" /> použitý na nesprávnej pozícii.</translation>
<translation id="2148716181193084225">Dnes</translation>
<translation id="2158401438286456825">zoznam strán</translation>
<translation id="2226276347425096477">Tento text musíte skrátiť na <ph name="MAX_CHARACTERS" /> znakov alebo menej (súčasný počet znakov: <ph name="CURRENT_LENGTH" />).</translation>
<translation id="2247351761944213033"><ph name="WEEKNUMBER" />. týždeň, <ph name="YEAR" /></translation>
<translation id="2277199496770840904">Skladba <ph name="NUMBER" /></translation>
<translation id="2291999235780842123">začiarkavacie políčko</translation>
<translation id="2311842470354187719">zlom strany</translation>
<translation id="2335594187091864976">výber dátumu a času</translation>
<translation id="248395913932153421">Deň</translation>
<translation id="2507943997699731163">Vyplňte toto pole.</translation>
<translation id="2508569020611168319">zoznam kariet</translation>
<translation id="2561842179657104141">zobraziť ďalšie ovládacie prvky médií</translation>
<translation id="2572483411312390101">prehrať</translation>
<translation id="2613802280814924224">Zadajte platnú hodnotu. Najbližšia platná hodnota je <ph name="VALID_VALUE" />.</translation>
<translation id="2653659639078652383">Odoslať</translation>
<translation id="2657045182931379222">grafický objekt</translation>
<translation id="2674318244760992338">päta</translation>
<translation id="2706474812903655270">Toto video sa prehráva v režime obraz v obraze</translation>
<translation id="2709516037105925701">Automatické dopĺňanie</translation>
<translation id="2723001399770238859">zvuk</translation>
<translation id="2746543609216772311">Hodnota musí byť <ph name="MINIMUM_DATE_OR_TIME" /> alebo neskôr.</translation>
<translation id="2759744352195237655">kontextové tlačidlo</translation>
<translation id="2761667185364618470">Ak chcete pokračovať, začiarknite toto políčko.</translation>
<translation id="2896972712917208084">skupina prepínačov</translation>
<translation id="2908441821576996758">Zadajte zoznam e-mailových adries oddelených čiarkou.</translation>
<translation id="2940813599313844715">objekt</translation>
<translation id="2942448076852699108">zvýraznený obsah</translation>
<translation id="3040011195152428237">odkaz</translation>
<translation id="3049748772180311791"><ph name="QUANTITY" /> MB</translation>
<translation id="3075154866155599887">Zadajte platnú hodnotu. Pole obsahuje neúplnú hodnotu alebo neplatný dátum.</translation>
<translation id="3078740164268491126">tabuľka</translation>
<translation id="3086746722712840547">poznámka</translation>
<translation id="310520048233152454">Zadajte webovú adresu.</translation>
<translation id="3175736971608411871">časovač</translation>
<translation id="3199563858620722075">pole s výberom</translation>
<translation id="3450233048674729344">Hodnota musí byť menšia alebo rovná hodnote <ph name="MAXIMUM" />.</translation>
<translation id="3486220673238053218">definícia</translation>
<translation id="3557673793733683882">nadpis <ph name="HEADING_LEVEL" /></translation>
<translation id="3639613635497528239">počet sekúnd do konca filmu</translation>
<translation id="3706100364254443312">prepínač</translation>
<translation id="3732799496749320381">mm</translation>
<translation id="3757388668994797779"><ph name="QUANTITY" /> GB</translation>
<translation id="3785482301506746191">posúvač času filmu</translation>
<translation id="3808586225841795776">výraz</translation>
<translation id="3822383571486410024">Predĺžte tento text aspoň na <ph name="MIN_CHARACTERS" /> alebo viac znakov (momentálny počet znakov je <ph name="CURRENT_LENGTH" />).</translation>
<translation id="383465348367842624">Časť pred znakom <ph name="ATSIGN" /> by nemala obsahovať symbol <ph name="INVALIDCHARACTER" />.</translation>
<translation id="3846214748874656680">Ukončiť režim celej obrazovky</translation>
<translation id="3920932319529768807">záver</translation>
<translation id="3924558731517983934">aplikácia</translation>
<translation id="3944740393230681990">prológ</translation>
<translation id="3960700977367013758">posúvač</translation>
<translation id="4103419683916926126">Milisekundy</translation>
<translation id="4151657705144244502">grafika</translation>
<translation id="4193965531860883258">predhovor</translation>
<translation id="4201051445878709314">Zobraziť predchádzajúci mesiac</translation>
<translation id="421884353938374759">výber farieb</translation>
<translation id="4248100235867064564">panel s ponukami</translation>
<translation id="4254339807215791271">informácie o obsahu</translation>
<translation id="4360991593054037559">Zadajte platnú hodnotu. Najbližšie platné hodnoty sú <ph name="VALID_VALUE_LOW" /> a <ph name="VALID_VALUE_HIGHER" />.</translation>
<translation id="4384583879834880242">Otázky a odpovede</translation>
<translation id="4413860115965805769">tlačidlo ponuky</translation>
<translation id="4446524499724042288">glosárový termín</translation>
<translation id="4522570452068850558">Podrobnosti</translation>
<translation id="4597532268155981612">formulár</translation>
<translation id="4661075872484491155">strom</translation>
<translation id="4664250907885839816">Časť za znakom <ph name="ATSIGN" /> by nemala obsahovať symbol <ph name="INVALIDCHARACTER" />.</translation>
<translation id="4668956016107839909">príloha</translation>
<translation id="4742539557769756338">titulná strana</translation>
<translation id="4748357248530471599">prepnúť výrez obrazovky na celú obrazovku</translation>
<translation id="4757246831282535685">panel karty</translation>
<translation id="4763480195061959176">video</translation>
<translation id="479989351350248267">search</translation>
<translation id="4812940957355064477">Zadajte číslo.</translation>
<translation id="4912536737030637138">bibliografický záznam</translation>
<translation id="4975562563186953947">Počet vybraných položiek: <ph name="SELECTED_COUNT" /></translation>
<translation id="4992066212339426712">Zapnúť zvuk</translation>
<translation id="49969490063480558">Zadajte časť za znakom <ph name="ATSIGN" />. Adresa <ph name="INVALIDADDRESS" /> je neúplná.</translation>
<translation id="5034860022980953847">indikátor priebehu</translation>
<translation id="5093189678851173835">epigraf</translation>
<translation id="5117590920725113268">Zobraziť ďalší mesiac</translation>
<translation id="512758898067543763">hlavička riadka</translation>
<translation id="5143125788380636750">epilóg</translation>
<translation id="5164977714490026579">Hodnota musí byť väčšia alebo rovná hodnote <ph name="MINIMUM" />.</translation>
<translation id="520299402983819650"><ph name="QUANTITY" /> PB</translation>
<translation id="5307600278924710095">Zadajte časť pred znakom <ph name="ATSIGN" />. Adresa <ph name="INVALIDADDRESS" /> je neúplná.</translation>
<translation id="5406322316791861025">hodnota</translation>
<translation id="5453733299334684579">položka stromu</translation>
<translation id="5466621249238537318">Vyberte jeden alebo viac súborov.</translation>
<translation id="5468998798572797635">ukončiť režim celej obrazovky</translation>
<translation id="5516424706154626233">výber dátumu</translation>
<translation id="5537725057119320332">Prenášať</translation>
<translation id="5546461542133609677">obnoviť zvuk</translation>
<translation id="561939826962581046">čas</translation>
<translation id="5630795885300617244">Dvojitým klepnutím doľava alebo doprava preskočíte o 10 s</translation>
<translation id="5631759159893697722">abstrakt</translation>
<translation id="5643186887447432888">tlačidlo</translation>
<translation id="5677946354068040947">ďalšie možnosti</translation>
<translation id="576709008726043716">úvod</translation>
<translation id="57838592816432529">Vypnúť zvuk</translation>
<translation id="5860033963881614850">Vypnuté</translation>
<translation id="588258955323874662">Celá obrazovka</translation>
<translation id="5888666972993069672">Prenáša sa do zariadenia <ph name="DEVICE_FRIENDLY_NAME" /></translation>
<translation id="5939518447894949180">Resetovať</translation>
<translation id="5966707198760109579">Týždeň</translation>
<translation id="5987525920412732405">tlačidlo otáčania</translation>
<translation id="6011459053400940133">posúvač hlasitosti</translation>
<translation id="6015796118275082299">Rok</translation>
<translation id="6023896073578205740">pole s ponukou</translation>
<translation id="6150588977291308318">bibliografia</translation>
<translation id="6164829606128959761">meter</translation>
<translation id="6166809985690652833">doslov</translation>
<translation id="6213469881011901533">glosár</translation>
<translation id="6398862346408813489">Zobraziť panel na výber mesiaca</translation>
<translation id="6404546809543547843">posúvač časovej osi zvuku</translation>
<translation id="6443871981718447451">zobraziť ponuku skrytých titulkov</translation>
<translation id="6453774872122745852">poďakovanie</translation>
<translation id="648732519525291180">výber času</translation>
<translation id="6550675742724504774">Možnosti</translation>
<translation id="658823671542763450">prejsť do režimu celej obrazovky</translation>
<translation id="663493177488814956">informačný kanál</translation>
<translation id="6637586476836377253">denník</translation>
<translation id="6643016212128521049">Vymazať</translation>
<translation id="668171684555832681">Iný...</translation>
<translation id="6692633176391053278">stepper</translation>
<translation id="6709570249143506788">Nízka kvalita prehrávania</translation>
<translation id="6755330956360078551">popis</translation>
<translation id="6790428901817661496">Prehrať</translation>
<translation id="6820355525329141109">Doplnok sa nepodarilo načítať.</translation>
<translation id="6820615603175220800">bibliografický odkaz</translation>
<translation id="6843725295806269523">stlmiť</translation>
<translation id="6885760532393684712">adresár</translation>
<translation id="689129560213475294">kolofón</translation>
<translation id="6934078000481955284">značka blockquote</translation>
<translation id="6941933287844615239">stiahnuť médiá</translation>
<translation id="6981594929165378967">vloženie</translation>
<translation id="6989848892321993519">Predĺžte tento text aspoň na <ph name="MIN_CHARACTERS" /> alebo viac znakov (momentálne používate jeden znak).</translation>
<translation id="709897737746224366">Zadajte hodnotu zodpovedajúcu požadovanému formátu.</translation>
<translation id="7139483182332611405">predslov</translation>
<translation id="7263440858009898357">Vyberte položku zo zoznamu.</translation>
<translation id="727747134524199931">hlavička stĺpca</translation>
<translation id="7353453495576941748">poďakovanie</translation>
<translation id="7364796246159120393">Vybrať súbor</translation>
<translation id="739024184232394898">Iné...</translation>
<translation id="7405738980073107433">vysvetlivky</translation>
<translation id="7460907917090416791"><ph name="QUANTITY" /> TB</translation>
<translation id="7491962110804786152">karta</translation>
<translation id="7514365320538308">Stiahnuť</translation>
<translation id="7529102961911894712">spätný odkaz</translation>
<translation id="7647456547678091388">tip</translation>
<translation id="7661956066982048809">grafický dokument</translation>
<translation id="7673697353781729403">Hodiny</translation>
<translation id="7681220483256441252">index</translation>
<translation id="7740050170769002709">Obsah HTML</translation>
<translation id="7750228210027921155">Obraz v obraze</translation>
<translation id="7789962463072032349">pozastaviť</translation>
<translation id="7802800022689234070">trojuholníkové tlačidlo na zobrazenie skrytého obsahu</translation>
<translation id="7888071071722539607">Uveďte v e-mailovej adrese znak <ph name="ATSIGN" />. V adrese <ph name="INVALIDADDRESS" /> znak <ph name="ATSIGN" /> chýba.</translation>
<translation id="7891486169920085145">rozdeľovač</translation>
<translation id="795667975304826397">Nie je vybratý žiadny súbor</translation>
<translation id="8053789581856978548">textové pole pre vyhľadávanie</translation>
<translation id="8057695513531652401">upozornenie</translation>
<translation id="8105797009065549151">odkaz na poznámku</translation>
<translation id="8117451130807776954">Tento týždeň</translation>
<translation id="8199524924445686405">rrrr</translation>
<translation id="8284326494547611709">Titulky</translation>
<translation id="835897206747267392">Neplatná hodnota.</translation>
<translation id="8415319359811155763">časť</translation>
<translation id="8433900881053900389">panel s nástrojmi</translation>
<translation id="8444882422881193423">Počet súborov: <ph name="NUMBER_OF_FILES" /></translation>
<translation id="8451268428117625855">Vyberte súbor.</translation>
<translation id="8461852803063341183">prepínač</translation>
<translation id="8474886197722836894">venovanie</translation>
<translation id="8531739829932800271">erráta</translation>
<translation id="8534579021159131403">Minúty</translation>
<translation id="8541249477527128034">ovládanie médií</translation>
<translation id="8550857728288566671">grafický symbol</translation>
<translation id="8583702881314752957">zoznam definícií</translation>
<translation id="8597182159515967513">nadpis</translation>
<translation id="860475260694818407">obsah</translation>
<translation id="8613126697340063924">ovládať vzdialené prehrávanie</translation>
<translation id="862370744433916922">podnadpis</translation>
<translation id="8750798805984357768">Vyberte jednu z týchto možností.</translation>
<translation id="8808573423886751634">kapitola</translation>
<translation id="8845239796550121995">Prenáša sa do televízora</translation>
<translation id="8851136666856101339">hlavné</translation>
<translation id="8875657656876809964">Chyba prehrávania videa</translation>
<translation id="8901569739625249689"><ph name="QUANTITY" /> kB</translation>
<translation id="8987927404178983737">Mesiac</translation>
<translation id="901493112792887934">aktuálny čas v sekundách</translation>
<translation id="9048119486235211610">navigácia</translation>
<translation id="9062295712474918030">dokument</translation>
<translation id="9093215626363556771">ukončiť obraz v obraze</translation>
<translation id="9108370397979208512">matematika</translation>
<translation id="9132465097189459683">Iné...</translation>
<translation id="9138385573473225930">upozornenie</translation>
<translation id="9155987714137265666"><ph name="WEEK" /> začínajúci <ph name="WEEK_START_DATE" /></translation>
<translation id="916607977885256133">Obraz v obraze</translation>
<translation id="9168329111483466115">poznámka pod čiarou</translation>
<translation id="954003015749068518">zapnúť obraz v obraze</translation>
<translation id="966787709310836684">ponuka</translation>
</translationbundle>