blob: 11d6e722079758fd3e8fc377eca62db5c0370268 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<archive type="com.apple.InterfaceBuilder3.Cocoa.XIB" version="7.10">
<data>
<int key="IBDocument.SystemTarget">1050</int>
<string key="IBDocument.SystemVersion">12B19</string>
<string key="IBDocument.InterfaceBuilderVersion">2549</string>
<string key="IBDocument.AppKitVersion">1187</string>
<string key="IBDocument.HIToolboxVersion">624.00</string>
<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.PluginVersions">
<string key="NS.key.0">com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string key="NS.object.0">2549</string>
</object>
<object class="NSArray" key="IBDocument.IntegratedClassDependencies">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>NSBox</string>
<string>NSButton</string>
<string>NSButtonCell</string>
<string>NSCustomObject</string>
<string>NSCustomView</string>
<string>NSOutlineView</string>
<string>NSScrollView</string>
<string>NSScroller</string>
<string>NSTableColumn</string>
<string>NSTextField</string>
<string>NSTextFieldCell</string>
<string>NSTreeController</string>
<string>NSView</string>
<string>NSWindowTemplate</string>
</object>
<object class="NSArray" key="IBDocument.PluginDependencies">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.Metadata">
<string key="NS.key.0">PluginDependencyRecalculationVersion</string>
<integer value="1" key="NS.object.0"/>
</object>
<object class="NSMutableArray" key="IBDocument.RootObjects" id="1000">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSCustomObject" id="1001">
<string key="NSClassName">BookmarkEditorController</string>
</object>
<object class="NSCustomObject" id="1003">
<string key="NSClassName">FirstResponder</string>
</object>
<object class="NSCustomObject" id="1004">
<string key="NSClassName">NSApplication</string>
</object>
<object class="NSWindowTemplate" id="1005">
<int key="NSWindowStyleMask">15</int>
<int key="NSWindowBacking">2</int>
<string key="NSWindowRect">{{196, 240}, {480, 270}}</string>
<int key="NSWTFlags">536870912</int>
<string key="NSWindowTitle">Edit Bookmark</string>
<string key="NSWindowClass">NSWindow</string>
<nil key="NSViewClass"/>
<nil key="NSUserInterfaceItemIdentifier"/>
<string key="NSWindowContentMinSize">{331, 270}</string>
<object class="NSView" key="NSWindowView" id="1006">
<reference key="NSNextResponder"/>
<int key="NSvFlags">256</int>
<object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSCustomView" id="138844528">
<reference key="NSNextResponder" ref="1006"/>
<int key="NSvFlags">289</int>
<object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSButton" id="983581711">
<reference key="NSNextResponder" ref="138844528"/>
<int key="NSvFlags">289</int>
<string key="NSFrame">{{101, 12}, {96, 32}}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="138844528"/>
<reference key="NSWindow"/>
<bool key="NSEnabled">YES</bool>
<object class="NSButtonCell" key="NSCell" id="137649770">
<int key="NSCellFlags">603979776</int>
<int key="NSCellFlags2">134217728</int>
<string key="NSContents">^IDS_SAVE</string>
<object class="NSFont" key="NSSupport" id="899171858">
<string key="NSName">LucidaGrande</string>
<double key="NSSize">13</double>
<int key="NSfFlags">1044</int>
</object>
<reference key="NSControlView" ref="983581711"/>
<int key="NSButtonFlags">-2038284288</int>
<int key="NSButtonFlags2">129</int>
<string key="NSAlternateContents"/>
<string type="base64-UTF8" key="NSKeyEquivalent">DQ</string>
<int key="NSPeriodicDelay">200</int>
<int key="NSPeriodicInterval">25</int>
</object>
<bool key="NSAllowsLogicalLayoutDirection">NO</bool>
</object>
<object class="NSButton" id="110527617">
<reference key="NSNextResponder" ref="138844528"/>
<int key="NSvFlags">289</int>
<string key="NSFrame">{{5, 12}, {96, 32}}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="138844528"/>
<reference key="NSWindow"/>
<bool key="NSEnabled">YES</bool>
<object class="NSButtonCell" key="NSCell" id="820689210">
<int key="NSCellFlags">67108864</int>
<int key="NSCellFlags2">134217728</int>
<string key="NSContents">^IDS_APP_CANCEL</string>
<reference key="NSSupport" ref="899171858"/>
<reference key="NSControlView" ref="110527617"/>
<int key="NSButtonFlags">-2038284288</int>
<int key="NSButtonFlags2">268435585</int>
<string key="NSAlternateContents"/>
<string key="NSKeyEquivalent">.</string>
<int key="NSPeriodicDelay">200</int>
<int key="NSPeriodicInterval">25</int>
</object>
<bool key="NSAllowsLogicalLayoutDirection">NO</bool>
</object>
</object>
<string key="NSFrame">{{269, 0}, {211, 52}}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="1006"/>
<reference key="NSWindow"/>
<string key="NSClassName">GTMWidthBasedTweaker</string>
</object>
<object class="NSCustomView" id="563188797">
<reference key="NSNextResponder" ref="1006"/>
<int key="NSvFlags">268</int>
<object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSTextField" id="1036501322">
<reference key="NSNextResponder" ref="563188797"/>
<int key="NSvFlags">265</int>
<string key="NSFrame">{{17, 32}, {50, 17}}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="563188797"/>
<reference key="NSWindow"/>
<bool key="NSEnabled">YES</bool>
<object class="NSTextFieldCell" key="NSCell" id="52444064">
<int key="NSCellFlags">68157504</int>
<int key="NSCellFlags2">272630784</int>
<string key="NSContents">^IDS_BOOKMARK_EDITOR_NAME_LABEL</string>
<reference key="NSSupport" ref="899171858"/>
<reference key="NSControlView" ref="1036501322"/>
<object class="NSColor" key="NSBackgroundColor" id="519536938">
<int key="NSColorSpace">6</int>
<string key="NSCatalogName">System</string>
<string key="NSColorName">controlColor</string>
<object class="NSColor" key="NSColor" id="643861378">
<int key="NSColorSpace">3</int>
<bytes key="NSWhite">MC42NjY2NjY2NjY3AA</bytes>
</object>
</object>
<object class="NSColor" key="NSTextColor" id="728676191">
<int key="NSColorSpace">6</int>
<string key="NSCatalogName">System</string>
<string key="NSColorName">controlTextColor</string>
<object class="NSColor" key="NSColor" id="528526553">
<int key="NSColorSpace">3</int>
<bytes key="NSWhite">MAA</bytes>
</object>
</object>
</object>
<bool key="NSAllowsLogicalLayoutDirection">NO</bool>
</object>
<object class="NSTextField" id="209927002">
<reference key="NSNextResponder" ref="563188797"/>
<int key="NSvFlags">265</int>
<string key="NSFrame">{{17, 7}, {50, 17}}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="563188797"/>
<reference key="NSWindow"/>
<bool key="NSEnabled">YES</bool>
<object class="NSTextFieldCell" key="NSCell" id="268808428">
<int key="NSCellFlags">68157504</int>
<int key="NSCellFlags2">272630784</int>
<string key="NSContents">^IDS_BOOKMARK_EDITOR_URL_LABEL</string>
<reference key="NSSupport" ref="899171858"/>
<reference key="NSControlView" ref="209927002"/>
<reference key="NSBackgroundColor" ref="519536938"/>
<reference key="NSTextColor" ref="728676191"/>
</object>
<bool key="NSAllowsLogicalLayoutDirection">NO</bool>
</object>
</object>
<string key="NSFrame">{{0, 198}, {71, 58}}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="1006"/>
<reference key="NSWindow"/>
<string key="NSClassName">GTMWidthBasedTweaker</string>
</object>
<object class="NSBox" id="898764481">
<reference key="NSNextResponder" ref="1006"/>
<int key="NSvFlags">10</int>
<object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSView" id="293856163">
<reference key="NSNextResponder" ref="898764481"/>
<int key="NSvFlags">274</int>
<object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSTextField" id="921757931">
<reference key="NSNextResponder" ref="293856163"/>
<int key="NSvFlags">266</int>
<string key="NSFrame">{{3, 34}, {386, 22}}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="293856163"/>
<reference key="NSWindow"/>
<bool key="NSEnabled">YES</bool>
<object class="NSTextFieldCell" key="NSCell" id="1025899850">
<int key="NSCellFlags">-1804599231</int>
<int key="NSCellFlags2">272630784</int>
<string key="NSContents"/>
<reference key="NSSupport" ref="899171858"/>
<reference key="NSControlView" ref="921757931"/>
<bool key="NSDrawsBackground">YES</bool>
<object class="NSColor" key="NSBackgroundColor" id="31051313">
<int key="NSColorSpace">6</int>
<string key="NSCatalogName">System</string>
<string key="NSColorName">textBackgroundColor</string>
<object class="NSColor" key="NSColor" id="354852741">
<int key="NSColorSpace">3</int>
<bytes key="NSWhite">MQA</bytes>
</object>
</object>
<object class="NSColor" key="NSTextColor" id="90031784">
<int key="NSColorSpace">6</int>
<string key="NSCatalogName">System</string>
<string key="NSColorName">textColor</string>
<reference key="NSColor" ref="528526553"/>
</object>
</object>
<bool key="NSAllowsLogicalLayoutDirection">NO</bool>
</object>
<object class="NSTextField" id="812603726">
<reference key="NSNextResponder" ref="293856163"/>
<int key="NSvFlags">266</int>
<string key="NSFrame">{{3, 9}, {386, 22}}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="293856163"/>
<reference key="NSWindow"/>
<bool key="NSEnabled">YES</bool>
<object class="NSTextFieldCell" key="NSCell" id="991096593">
<int key="NSCellFlags">-1804599231</int>
<int key="NSCellFlags2">272630784</int>
<string key="NSContents"/>
<reference key="NSSupport" ref="899171858"/>
<reference key="NSControlView" ref="812603726"/>
<bool key="NSDrawsBackground">YES</bool>
<reference key="NSBackgroundColor" ref="31051313"/>
<reference key="NSTextColor" ref="90031784"/>
</object>
<bool key="NSAllowsLogicalLayoutDirection">NO</bool>
</object>
</object>
<string key="NSFrameSize">{412, 67}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="898764481"/>
<reference key="NSWindow"/>
</object>
</object>
<string key="NSFrame">{{71, 194}, {412, 67}}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="1006"/>
<reference key="NSWindow"/>
<string key="NSOffsets">{0, 0}</string>
<object class="NSTextFieldCell" key="NSTitleCell">
<int key="NSCellFlags">67108864</int>
<int key="NSCellFlags2">0</int>
<string key="NSContents"/>
<object class="NSFont" key="NSSupport" id="26">
<string key="NSName">LucidaGrande</string>
<double key="NSSize">11</double>
<int key="NSfFlags">3100</int>
</object>
<reference key="NSBackgroundColor" ref="31051313"/>
<object class="NSColor" key="NSTextColor">
<int key="NSColorSpace">3</int>
<bytes key="NSWhite">MCAwLjgwMDAwMDAxAA</bytes>
</object>
</object>
<reference key="NSContentView" ref="293856163"/>
<int key="NSBorderType">0</int>
<int key="NSBoxType">0</int>
<int key="NSTitlePosition">0</int>
<bool key="NSTransparent">NO</bool>
<bool key="NSFullyTransparent">YES</bool>
</object>
<object class="NSCustomView" id="649769717">
<reference key="NSNextResponder" ref="1006"/>
<int key="NSvFlags">292</int>
<object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSButton" id="631907363">
<reference key="NSNextResponder" ref="649769717"/>
<int key="NSvFlags">292</int>
<string key="NSFrame">{{14, 12}, {111, 32}}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="649769717"/>
<reference key="NSWindow"/>
<bool key="NSEnabled">YES</bool>
<object class="NSButtonCell" key="NSCell" id="732374144">
<int key="NSCellFlags">67108864</int>
<int key="NSCellFlags2">134217728</int>
<string key="NSContents">^IDS_BOOKMARK_EDITOR_NEW_FOLDER_BUTTON</string>
<reference key="NSSupport" ref="899171858"/>
<reference key="NSControlView" ref="631907363"/>
<int key="NSButtonFlags">-2038284288</int>
<int key="NSButtonFlags2">129</int>
<string key="NSAlternateContents"/>
<string key="NSKeyEquivalent"/>
<int key="NSPeriodicDelay">200</int>
<int key="NSPeriodicInterval">25</int>
</object>
<bool key="NSAllowsLogicalLayoutDirection">NO</bool>
</object>
</object>
<string key="NSFrameSize">{139, 52}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="1006"/>
<reference key="NSWindow"/>
<string key="NSClassName">GTMWidthBasedTweaker</string>
</object>
<object class="NSScrollView" id="193645101">
<reference key="NSNextResponder" ref="1006"/>
<int key="NSvFlags">274</int>
<object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSClipView" id="964674476">
<reference key="NSNextResponder" ref="193645101"/>
<int key="NSvFlags">2304</int>
<object class="NSMutableArray" key="NSSubviews">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSOutlineView" id="448393933">
<reference key="NSNextResponder" ref="964674476"/>
<int key="NSvFlags">274</int>
<string key="NSFrameSize">{438, 137}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="964674476"/>
<reference key="NSWindow"/>
<bool key="NSEnabled">YES</bool>
<bool key="NSAllowsLogicalLayoutDirection">NO</bool>
<bool key="NSControlAllowsExpansionToolTips">YES</bool>
<object class="_NSCornerView" key="NSCornerView">
<nil key="NSNextResponder"/>
<int key="NSvFlags">256</int>
<string key="NSFrame">{{424, 0}, {16, 17}}</string>
</object>
<object class="NSMutableArray" key="NSTableColumns">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSTableColumn" id="500451419">
<double key="NSWidth">435</double>
<double key="NSMinWidth">16</double>
<double key="NSMaxWidth">1000</double>
<object class="NSTableHeaderCell" key="NSHeaderCell">
<int key="NSCellFlags">75497536</int>
<int key="NSCellFlags2">2048</int>
<string key="NSContents"/>
<reference key="NSSupport" ref="26"/>
<object class="NSColor" key="NSBackgroundColor">
<int key="NSColorSpace">3</int>
<bytes key="NSWhite">MC4zMzMzMzI5OQA</bytes>
</object>
<object class="NSColor" key="NSTextColor">
<int key="NSColorSpace">6</int>
<string key="NSCatalogName">System</string>
<string key="NSColorName">headerTextColor</string>
<reference key="NSColor" ref="528526553"/>
</object>
</object>
<object class="NSTextFieldCell" key="NSDataCell" id="584091932">
<int key="NSCellFlags">337641536</int>
<int key="NSCellFlags2">2048</int>
<string key="NSContents">Text Cell</string>
<reference key="NSSupport" ref="899171858"/>
<reference key="NSControlView" ref="448393933"/>
<object class="NSColor" key="NSBackgroundColor" id="297386013">
<int key="NSColorSpace">6</int>
<string key="NSCatalogName">System</string>
<string key="NSColorName">controlBackgroundColor</string>
<reference key="NSColor" ref="643861378"/>
</object>
<reference key="NSTextColor" ref="728676191"/>
</object>
<int key="NSResizingMask">3</int>
<bool key="NSIsResizeable">YES</bool>
<bool key="NSIsEditable">YES</bool>
<reference key="NSTableView" ref="448393933"/>
</object>
</object>
<double key="NSIntercellSpacingWidth">3</double>
<double key="NSIntercellSpacingHeight">2</double>
<reference key="NSBackgroundColor" ref="354852741"/>
<object class="NSColor" key="NSGridColor">
<int key="NSColorSpace">6</int>
<string key="NSCatalogName">System</string>
<string key="NSColorName">gridColor</string>
<object class="NSColor" key="NSColor">
<int key="NSColorSpace">3</int>
<bytes key="NSWhite">MC41AA</bytes>
</object>
</object>
<double key="NSRowHeight">17</double>
<int key="NSTvFlags">37748736</int>
<reference key="NSDelegate"/>
<reference key="NSDataSource"/>
<int key="NSColumnAutoresizingStyle">4</int>
<int key="NSDraggingSourceMaskForLocal">15</int>
<int key="NSDraggingSourceMaskForNonLocal">0</int>
<bool key="NSAllowsTypeSelect">YES</bool>
<int key="NSTableViewDraggingDestinationStyle">0</int>
<int key="NSTableViewGroupRowStyle">1</int>
</object>
</object>
<string key="NSFrame">{{1, 1}, {438, 137}}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="193645101"/>
<reference key="NSWindow"/>
<reference key="NSNextKeyView" ref="448393933"/>
<reference key="NSDocView" ref="448393933"/>
<reference key="NSBGColor" ref="297386013"/>
<int key="NScvFlags">4</int>
</object>
<object class="NSScroller" id="951336489">
<reference key="NSNextResponder" ref="193645101"/>
<int key="NSvFlags">256</int>
<string key="NSFrame">{{423, 1}, {16, 137}}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="193645101"/>
<reference key="NSWindow"/>
<bool key="NSAllowsLogicalLayoutDirection">NO</bool>
<reference key="NSTarget" ref="193645101"/>
<string key="NSAction">_doScroller:</string>
<double key="NSPercent">0.99186989999999997</double>
</object>
<object class="NSScroller" id="813654667">
<reference key="NSNextResponder" ref="193645101"/>
<int key="NSvFlags">256</int>
<string key="NSFrame">{{1, 122}, {438, 16}}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="193645101"/>
<reference key="NSWindow"/>
<bool key="NSAllowsLogicalLayoutDirection">NO</bool>
<int key="NSsFlags">1</int>
<reference key="NSTarget" ref="193645101"/>
<string key="NSAction">_doScroller:</string>
<double key="NSPercent">0.99764149999999996</double>
</object>
</object>
<string key="NSFrame">{{20, 51}, {440, 139}}</string>
<reference key="NSSuperview" ref="1006"/>
<reference key="NSWindow"/>
<reference key="NSNextKeyView" ref="964674476"/>
<int key="NSsFlags">133170</int>
<reference key="NSVScroller" ref="951336489"/>
<reference key="NSHScroller" ref="813654667"/>
<reference key="NSContentView" ref="964674476"/>
<bytes key="NSScrollAmts">QSAAAEEgAABBmAAAQZgAAA</bytes>
<double key="NSMinMagnification">0.25</double>
<double key="NSMaxMagnification">4</double>
<double key="NSMagnification">1</double>
</object>
</object>
<string key="NSFrameSize">{480, 270}</string>
<reference key="NSSuperview"/>
<reference key="NSWindow"/>
</object>
<string key="NSScreenRect">{{0, 0}, {1680, 1028}}</string>
<string key="NSMinSize">{331, 292}</string>
<string key="NSMaxSize">{10000000000000, 10000000000000}</string>
<bool key="NSWindowIsRestorable">YES</bool>
</object>
<object class="NSCustomObject" id="764065517">
<string key="NSClassName">ChromeUILocalizer</string>
</object>
<object class="NSCustomObject" id="12470901">
<string key="NSClassName">GTMUILocalizerAndLayoutTweaker</string>
</object>
<object class="NSTreeController" id="784029904">
<object class="NSMutableArray" key="NSDeclaredKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>folderName</string>
<string>newFolder</string>
</object>
<string key="NSObjectClassName">BookmarkFolderInfo</string>
<object class="_NSManagedProxy" key="_NSManagedProxy"/>
<bool key="NSAvoidsEmptySelection">YES</bool>
<bool key="NSPreservesSelection">YES</bool>
<string key="NSTreeContentChildrenKey">children</string>
</object>
</object>
<object class="IBObjectContainer" key="IBDocument.Objects">
<object class="NSMutableArray" key="connectionRecords">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBActionConnection" key="connection">
<string key="label">newFolder:</string>
<reference key="source" ref="1001"/>
<reference key="destination" ref="631907363"/>
</object>
<int key="connectionID">21</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBActionConnection" key="connection">
<string key="label">cancel:</string>
<reference key="source" ref="1001"/>
<reference key="destination" ref="110527617"/>
</object>
<int key="connectionID">22</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBActionConnection" key="connection">
<string key="label">ok:</string>
<reference key="source" ref="1001"/>
<reference key="destination" ref="983581711"/>
</object>
<int key="connectionID">23</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBOutletConnection" key="connection">
<string key="label">window</string>
<reference key="source" ref="1001"/>
<reference key="destination" ref="1005"/>
</object>
<int key="connectionID">28</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBOutletConnection" key="connection">
<string key="label">newFolderButton_</string>
<reference key="source" ref="1001"/>
<reference key="destination" ref="631907363"/>
</object>
<int key="connectionID">30</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBOutletConnection" key="connection">
<string key="label">okButton_</string>
<reference key="source" ref="1001"/>
<reference key="destination" ref="983581711"/>
</object>
<int key="connectionID">31</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBOutletConnection" key="connection">
<string key="label">folderTreeController_</string>
<reference key="source" ref="1001"/>
<reference key="destination" ref="784029904"/>
</object>
<int key="connectionID">90</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBOutletConnection" key="connection">
<string key="label">folderTreeView_</string>
<reference key="source" ref="1001"/>
<reference key="destination" ref="448393933"/>
</object>
<int key="connectionID">91</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBOutletConnection" key="connection">
<string key="label">urlField_</string>
<reference key="source" ref="1001"/>
<reference key="destination" ref="812603726"/>
</object>
<int key="connectionID">112</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBOutletConnection" key="connection">
<string key="label">nameTextField_</string>
<reference key="source" ref="1001"/>
<reference key="destination" ref="921757931"/>
</object>
<int key="connectionID">113</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBOutletConnection" key="connection">
<string key="label">delegate</string>
<reference key="source" ref="1005"/>
<reference key="destination" ref="1001"/>
</object>
<int key="connectionID">29</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBBindingConnection" key="connection">
<string key="label">enabled: okEnabled</string>
<reference key="source" ref="983581711"/>
<reference key="destination" ref="1001"/>
<object class="NSNibBindingConnector" key="connector">
<reference key="NSSource" ref="983581711"/>
<reference key="NSDestination" ref="1001"/>
<string key="NSLabel">enabled: okEnabled</string>
<string key="NSBinding">enabled</string>
<string key="NSKeyPath">okEnabled</string>
<int key="NSNibBindingConnectorVersion">2</int>
</object>
</object>
<int key="connectionID">66</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBBindingConnection" key="connection">
<string key="label">value: displayName</string>
<reference key="source" ref="921757931"/>
<reference key="destination" ref="1001"/>
<object class="NSNibBindingConnector" key="connector">
<reference key="NSSource" ref="921757931"/>
<reference key="NSDestination" ref="1001"/>
<string key="NSLabel">value: displayName</string>
<string key="NSBinding">value</string>
<string key="NSKeyPath">displayName</string>
<object class="NSDictionary" key="NSOptions">
<string key="NS.key.0">NSContinuouslyUpdatesValue</string>
<integer value="1" key="NS.object.0"/>
</object>
<int key="NSNibBindingConnectorVersion">2</int>
</object>
</object>
<int key="connectionID">65</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBBindingConnection" key="connection">
<string key="label">value: displayURL</string>
<reference key="source" ref="812603726"/>
<reference key="destination" ref="1001"/>
<object class="NSNibBindingConnector" key="connector">
<reference key="NSSource" ref="812603726"/>
<reference key="NSDestination" ref="1001"/>
<string key="NSLabel">value: displayURL</string>
<string key="NSBinding">value</string>
<string key="NSKeyPath">displayURL</string>
<object class="NSDictionary" key="NSOptions">
<string key="NS.key.0">NSContinuouslyUpdatesValue</string>
<integer value="1" key="NS.object.0"/>
</object>
<int key="NSNibBindingConnectorVersion">2</int>
</object>
</object>
<int key="connectionID">64</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBOutletConnection" key="connection">
<string key="label">uiObject_</string>
<reference key="source" ref="12470901"/>
<reference key="destination" ref="1005"/>
</object>
<int key="connectionID">38</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBOutletConnection" key="connection">
<string key="label">localizer_</string>
<reference key="source" ref="12470901"/>
<reference key="destination" ref="764065517"/>
</object>
<int key="connectionID">39</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBOutletConnection" key="connection">
<string key="label">viewToResize_</string>
<reference key="source" ref="563188797"/>
<reference key="destination" ref="1005"/>
</object>
<int key="connectionID">41</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBOutletConnection" key="connection">
<string key="label">viewToSlideAndResize_</string>
<reference key="source" ref="563188797"/>
<reference key="destination" ref="898764481"/>
</object>
<int key="connectionID">43</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBBindingConnection" key="connection">
<string key="label">content: arrangedObjects</string>
<reference key="source" ref="448393933"/>
<reference key="destination" ref="784029904"/>
<object class="NSNibBindingConnector" key="connector" id="560837184">
<reference key="NSSource" ref="448393933"/>
<reference key="NSDestination" ref="784029904"/>
<string key="NSLabel">content: arrangedObjects</string>
<string key="NSBinding">content</string>
<string key="NSKeyPath">arrangedObjects</string>
<int key="NSNibBindingConnectorVersion">2</int>
</object>
</object>
<int key="connectionID">102</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBBindingConnection" key="connection">
<string key="label">selectionIndexPaths: tableSelectionPaths</string>
<reference key="source" ref="448393933"/>
<reference key="destination" ref="1001"/>
<object class="NSNibBindingConnector" key="connector">
<reference key="NSSource" ref="448393933"/>
<reference key="NSDestination" ref="1001"/>
<string key="NSLabel">selectionIndexPaths: tableSelectionPaths</string>
<string key="NSBinding">selectionIndexPaths</string>
<string key="NSKeyPath">tableSelectionPaths</string>
<reference key="NSPreviousConnector" ref="560837184"/>
<int key="NSNibBindingConnectorVersion">2</int>
</object>
</object>
<int key="connectionID">111</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBBindingConnection" key="connection">
<string key="label">value: arrangedObjects.folderName</string>
<reference key="source" ref="500451419"/>
<reference key="destination" ref="784029904"/>
<object class="NSNibBindingConnector" key="connector">
<reference key="NSSource" ref="500451419"/>
<reference key="NSDestination" ref="784029904"/>
<string key="NSLabel">value: arrangedObjects.folderName</string>
<string key="NSBinding">value</string>
<string key="NSKeyPath">arrangedObjects.folderName</string>
<int key="NSNibBindingConnectorVersion">2</int>
</object>
</object>
<int key="connectionID">80</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBBindingConnection" key="connection">
<string key="label">editable: arrangedObjects.newFolder</string>
<reference key="source" ref="500451419"/>
<reference key="destination" ref="784029904"/>
<object class="NSNibBindingConnector" key="connector">
<reference key="NSSource" ref="500451419"/>
<reference key="NSDestination" ref="784029904"/>
<string key="NSLabel">editable: arrangedObjects.newFolder</string>
<string key="NSBinding">editable</string>
<string key="NSKeyPath">arrangedObjects.newFolder</string>
<int key="NSNibBindingConnectorVersion">2</int>
</object>
</object>
<int key="connectionID">101</int>
</object>
<object class="IBConnectionRecord">
<object class="IBBindingConnection" key="connection">
<string key="label">contentArray: folderTreeArray</string>
<reference key="source" ref="784029904"/>
<reference key="destination" ref="1001"/>
<object class="NSNibBindingConnector" key="connector">
<reference key="NSSource" ref="784029904"/>
<reference key="NSDestination" ref="1001"/>
<string key="NSLabel">contentArray: folderTreeArray</string>
<string key="NSBinding">contentArray</string>
<string key="NSKeyPath">folderTreeArray</string>
<int key="NSNibBindingConnectorVersion">2</int>
</object>
</object>
<int key="connectionID">78</int>
</object>
</object>
<object class="IBMutableOrderedSet" key="objectRecords">
<object class="NSArray" key="orderedObjects">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">0</int>
<object class="NSArray" key="object" id="0">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
</object>
<reference key="children" ref="1000"/>
<nil key="parent"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">-2</int>
<reference key="object" ref="1001"/>
<reference key="parent" ref="0"/>
<string key="objectName">File's Owner</string>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">-1</int>
<reference key="object" ref="1003"/>
<reference key="parent" ref="0"/>
<string key="objectName">First Responder</string>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">-3</int>
<reference key="object" ref="1004"/>
<reference key="parent" ref="0"/>
<string key="objectName">Application</string>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">1</int>
<reference key="object" ref="1005"/>
<object class="NSMutableArray" key="children">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="1006"/>
</object>
<reference key="parent" ref="0"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">2</int>
<reference key="object" ref="1006"/>
<object class="NSMutableArray" key="children">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="563188797"/>
<reference ref="898764481"/>
<reference ref="193645101"/>
<reference ref="138844528"/>
<reference ref="649769717"/>
</object>
<reference key="parent" ref="1005"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">34</int>
<reference key="object" ref="764065517"/>
<reference key="parent" ref="0"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">36</int>
<reference key="object" ref="138844528"/>
<object class="NSMutableArray" key="children">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="983581711"/>
<reference ref="110527617"/>
</object>
<reference key="parent" ref="1006"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">5</int>
<reference key="object" ref="983581711"/>
<object class="NSMutableArray" key="children">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="137649770"/>
</object>
<reference key="parent" ref="138844528"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">6</int>
<reference key="object" ref="137649770"/>
<reference key="parent" ref="983581711"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">7</int>
<reference key="object" ref="110527617"/>
<object class="NSMutableArray" key="children">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="820689210"/>
</object>
<reference key="parent" ref="138844528"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">8</int>
<reference key="object" ref="820689210"/>
<reference key="parent" ref="110527617"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">37</int>
<reference key="object" ref="12470901"/>
<reference key="parent" ref="0"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">40</int>
<reference key="object" ref="563188797"/>
<object class="NSMutableArray" key="children">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="1036501322"/>
<reference ref="209927002"/>
</object>
<reference key="parent" ref="1006"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">9</int>
<reference key="object" ref="1036501322"/>
<object class="NSMutableArray" key="children">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="52444064"/>
</object>
<reference key="parent" ref="563188797"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">10</int>
<reference key="object" ref="52444064"/>
<reference key="parent" ref="1036501322"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">11</int>
<reference key="object" ref="209927002"/>
<object class="NSMutableArray" key="children">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="268808428"/>
</object>
<reference key="parent" ref="563188797"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">12</int>
<reference key="object" ref="268808428"/>
<reference key="parent" ref="209927002"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">42</int>
<reference key="object" ref="898764481"/>
<object class="NSMutableArray" key="children">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="812603726"/>
<reference ref="921757931"/>
</object>
<reference key="parent" ref="1006"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">13</int>
<reference key="object" ref="921757931"/>
<object class="NSMutableArray" key="children">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="1025899850"/>
</object>
<reference key="parent" ref="898764481"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">14</int>
<reference key="object" ref="1025899850"/>
<reference key="parent" ref="921757931"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">15</int>
<reference key="object" ref="812603726"/>
<object class="NSMutableArray" key="children">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="991096593"/>
</object>
<reference key="parent" ref="898764481"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">16</int>
<reference key="object" ref="991096593"/>
<reference key="parent" ref="812603726"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">44</int>
<reference key="object" ref="649769717"/>
<object class="NSMutableArray" key="children">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="631907363"/>
</object>
<reference key="parent" ref="1006"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">3</int>
<reference key="object" ref="631907363"/>
<object class="NSMutableArray" key="children">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="732374144"/>
</object>
<reference key="parent" ref="649769717"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">4</int>
<reference key="object" ref="732374144"/>
<reference key="parent" ref="631907363"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">67</int>
<reference key="object" ref="193645101"/>
<object class="NSMutableArray" key="children">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="951336489"/>
<reference ref="813654667"/>
<reference ref="448393933"/>
</object>
<reference key="parent" ref="1006"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">68</int>
<reference key="object" ref="951336489"/>
<reference key="parent" ref="193645101"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">69</int>
<reference key="object" ref="813654667"/>
<reference key="parent" ref="193645101"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">70</int>
<reference key="object" ref="448393933"/>
<object class="NSMutableArray" key="children">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="500451419"/>
</object>
<reference key="parent" ref="193645101"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">72</int>
<reference key="object" ref="500451419"/>
<object class="NSMutableArray" key="children">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference ref="584091932"/>
</object>
<reference key="parent" ref="448393933"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">75</int>
<reference key="object" ref="584091932"/>
<reference key="parent" ref="500451419"/>
</object>
<object class="IBObjectRecord">
<int key="objectID">76</int>
<reference key="object" ref="784029904"/>
<reference key="parent" ref="0"/>
<string key="objectName">Folder Tree Controller</string>
</object>
</object>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="flattenedProperties">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>-1.IBPluginDependency</string>
<string>-2.IBPluginDependency</string>
<string>-3.IBPluginDependency</string>
<string>1.IBPluginDependency</string>
<string>1.IBWindowTemplateEditedContentRect</string>
<string>1.NSWindowTemplate.visibleAtLaunch</string>
<string>10.IBPluginDependency</string>
<string>11.IBPluginDependency</string>
<string>12.IBPluginDependency</string>
<string>13.IBPluginDependency</string>
<string>14.IBPluginDependency</string>
<string>15.IBPluginDependency</string>
<string>16.IBPluginDependency</string>
<string>2.IBPluginDependency</string>
<string>2.IBUserGuides</string>
<string>3.IBPluginDependency</string>
<string>34.IBPluginDependency</string>
<string>36.IBPluginDependency</string>
<string>37.IBPluginDependency</string>
<string>4.IBPluginDependency</string>
<string>40.IBPluginDependency</string>
<string>42.IBPluginDependency</string>
<string>44.IBPluginDependency</string>
<string>5.IBPluginDependency</string>
<string>6.IBPluginDependency</string>
<string>67.IBPluginDependency</string>
<string>68.IBPluginDependency</string>
<string>69.IBPluginDependency</string>
<string>7.IBPluginDependency</string>
<string>70.IBPluginDependency</string>
<string>72.IBPluginDependency</string>
<string>75.IBPluginDependency</string>
<string>76.IBPluginDependency</string>
<string>8.IBPluginDependency</string>
<string>9.IBPluginDependency</string>
</object>
<object class="NSArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>{{431, 488}, {480, 270}}</string>
<integer value="0"/>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<object class="NSMutableArray">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
</object>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
<string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
</object>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="unlocalizedProperties">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference key="dict.sortedKeys" ref="0"/>
<reference key="dict.values" ref="0"/>
</object>
<nil key="activeLocalization"/>
<object class="NSMutableDictionary" key="localizations">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<reference key="dict.sortedKeys" ref="0"/>
<reference key="dict.values" ref="0"/>
</object>
<nil key="sourceID"/>
<int key="maxID">113</int>
</object>
<object class="IBClassDescriber" key="IBDocument.Classes">
<object class="NSMutableArray" key="referencedPartialClassDescriptions">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBPartialClassDescription">
<string key="className">BookmarkEditorBaseController</string>
<string key="superclassName">NSWindowController</string>
<object class="NSMutableDictionary" key="actions">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>cancel:</string>
<string>newFolder:</string>
<string>ok:</string>
</object>
<object class="NSArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>id</string>
<string>id</string>
<string>id</string>
</object>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="actionInfosByName">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>cancel:</string>
<string>newFolder:</string>
<string>ok:</string>
</object>
<object class="NSArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBActionInfo">
<string key="name">cancel:</string>
<string key="candidateClassName">id</string>
</object>
<object class="IBActionInfo">
<string key="name">newFolder:</string>
<string key="candidateClassName">id</string>
</object>
<object class="IBActionInfo">
<string key="name">ok:</string>
<string key="candidateClassName">id</string>
</object>
</object>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="outlets">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>folderTreeController_</string>
<string>folderTreeView_</string>
<string>newFolderButton_</string>
<string>okButton_</string>
</object>
<object class="NSArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>NSTreeController</string>
<string>NSOutlineView</string>
<string>NSButton</string>
<string>NSButton</string>
</object>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="toOneOutletInfosByName">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>folderTreeController_</string>
<string>folderTreeView_</string>
<string>newFolderButton_</string>
<string>okButton_</string>
</object>
<object class="NSArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBToOneOutletInfo">
<string key="name">folderTreeController_</string>
<string key="candidateClassName">NSTreeController</string>
</object>
<object class="IBToOneOutletInfo">
<string key="name">folderTreeView_</string>
<string key="candidateClassName">NSOutlineView</string>
</object>
<object class="IBToOneOutletInfo">
<string key="name">newFolderButton_</string>
<string key="candidateClassName">NSButton</string>
</object>
<object class="IBToOneOutletInfo">
<string key="name">okButton_</string>
<string key="candidateClassName">NSButton</string>
</object>
</object>
</object>
<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
<string key="majorKey">IBProjectSource</string>
<string key="minorKey">./Classes/BookmarkEditorBaseController.h</string>
</object>
</object>
<object class="IBPartialClassDescription">
<string key="className">BookmarkEditorController</string>
<string key="superclassName">BookmarkEditorBaseController</string>
<object class="NSMutableDictionary" key="outlets">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>nameTextField_</string>
<string>urlField_</string>
</object>
<object class="NSArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>NSTextField</string>
<string>NSTextField</string>
</object>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="toOneOutletInfosByName">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>nameTextField_</string>
<string>urlField_</string>
</object>
<object class="NSArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBToOneOutletInfo">
<string key="name">nameTextField_</string>
<string key="candidateClassName">NSTextField</string>
</object>
<object class="IBToOneOutletInfo">
<string key="name">urlField_</string>
<string key="candidateClassName">NSTextField</string>
</object>
</object>
</object>
<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
<string key="majorKey">IBProjectSource</string>
<string key="minorKey">./Classes/BookmarkEditorController.h</string>
</object>
</object>
<object class="IBPartialClassDescription">
<string key="className">ChromeUILocalizer</string>
<string key="superclassName">GTMUILocalizer</string>
<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
<string key="majorKey">IBProjectSource</string>
<string key="minorKey">./Classes/ChromeUILocalizer.h</string>
</object>
</object>
<object class="IBPartialClassDescription">
<string key="className">GTMUILocalizer</string>
<string key="superclassName">NSObject</string>
<object class="NSMutableDictionary" key="outlets">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>otherObjectToLocalize_</string>
<string>owner_</string>
<string>yetAnotherObjectToLocalize_</string>
</object>
<object class="NSArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>id</string>
<string>id</string>
<string>id</string>
</object>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="toOneOutletInfosByName">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>otherObjectToLocalize_</string>
<string>owner_</string>
<string>yetAnotherObjectToLocalize_</string>
</object>
<object class="NSArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBToOneOutletInfo">
<string key="name">otherObjectToLocalize_</string>
<string key="candidateClassName">id</string>
</object>
<object class="IBToOneOutletInfo">
<string key="name">owner_</string>
<string key="candidateClassName">id</string>
</object>
<object class="IBToOneOutletInfo">
<string key="name">yetAnotherObjectToLocalize_</string>
<string key="candidateClassName">id</string>
</object>
</object>
</object>
<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
<string key="majorKey">IBProjectSource</string>
<string key="minorKey">./Classes/GTMUILocalizer.h</string>
</object>
</object>
<object class="IBPartialClassDescription">
<string key="className">GTMUILocalizerAndLayoutTweaker</string>
<string key="superclassName">NSObject</string>
<object class="NSMutableDictionary" key="outlets">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>localizerOwner_</string>
<string>localizer_</string>
<string>uiObject_</string>
</object>
<object class="NSArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>id</string>
<string>GTMUILocalizer</string>
<string>id</string>
</object>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="toOneOutletInfosByName">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>localizerOwner_</string>
<string>localizer_</string>
<string>uiObject_</string>
</object>
<object class="NSArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBToOneOutletInfo">
<string key="name">localizerOwner_</string>
<string key="candidateClassName">id</string>
</object>
<object class="IBToOneOutletInfo">
<string key="name">localizer_</string>
<string key="candidateClassName">GTMUILocalizer</string>
</object>
<object class="IBToOneOutletInfo">
<string key="name">uiObject_</string>
<string key="candidateClassName">id</string>
</object>
</object>
</object>
<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
<string key="majorKey">IBProjectSource</string>
<string key="minorKey">./Classes/GTMUILocalizerAndLayoutTweaker.h</string>
</object>
</object>
<object class="IBPartialClassDescription">
<string key="className">GTMWidthBasedTweaker</string>
<string key="superclassName">NSView</string>
<object class="NSMutableDictionary" key="outlets">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>viewToResize_</string>
<string>viewToSlideAndResize_</string>
<string>viewToSlide_</string>
</object>
<object class="NSArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>id</string>
<string>NSView</string>
<string>NSView</string>
</object>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="toOneOutletInfosByName">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="NSArray" key="dict.sortedKeys">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<string>viewToResize_</string>
<string>viewToSlideAndResize_</string>
<string>viewToSlide_</string>
</object>
<object class="NSArray" key="dict.values">
<bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
<object class="IBToOneOutletInfo">
<string key="name">viewToResize_</string>
<string key="candidateClassName">id</string>
</object>
<object class="IBToOneOutletInfo">
<string key="name">viewToSlideAndResize_</string>
<string key="candidateClassName">NSView</string>
</object>
<object class="IBToOneOutletInfo">
<string key="name">viewToSlide_</string>
<string key="candidateClassName">NSView</string>
</object>
</object>
</object>
<object class="IBClassDescriptionSource" key="sourceIdentifier">
<string key="majorKey">IBProjectSource</string>
<string key="minorKey">./Classes/GTMWidthBasedTweaker.h</string>
</object>
</object>
</object>
</object>
<int key="IBDocument.localizationMode">0</int>
<string key="IBDocument.TargetRuntimeIdentifier">IBCocoaFramework</string>
<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.PluginDeclaredDependencies">
<string key="NS.key.0">com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin.macosx</string>
<integer value="1050" key="NS.object.0"/>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.PluginDeclaredDependencyDefaults">
<string key="NS.key.0">com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin.macosx</string>
<real value="1070" key="NS.object.0"/>
</object>
<object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.PluginDeclaredDevelopmentDependencies">
<string key="NS.key.0">com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin.InterfaceBuilder3</string>
<integer value="3000" key="NS.object.0"/>
</object>
<bool key="IBDocument.PluginDeclaredDependenciesTrackSystemTargetVersion">YES</bool>
<int key="IBDocument.defaultPropertyAccessControl">3</int>
</data>
</archive>