blob: 78b7eeedd6f9d72dccf9464a76ea514d677c2a2e [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE translationbundle><translationbundle lang="vi">
<translation id="3233367171080043075">Bạn có thể kết thúc bất cứ lúc nào.</translation>
<translation id="7606912958770842224">Bật kết nối từ xa</translation>
<translation id="3785447812627779171">Máy chủ kết nối từ xa
trên Chrome</translation>
<translation id="1841799852846221389">Đang tắt kết nối từ xa cho máy tính này…</translation>
<translation id="2676780859508944670">Đang xử lý...</translation>
<translation id="5843054235973879827">Tại sao thao tác này lại an toàn?</translation>
<translation id="5619148062500147964">Tới máy tính này</translation>
<translation id="4068946408131579958">Tất cả kết nối</translation>
<translation id="2208514473086078157">Cài đặt chính sách không cho phép chia sẻ máy tính này dưới dạng máy chủ lưu trữ Chrome Remote Desktop. Liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn để được hỗ trợ.</translation>
<translation id="6998989275928107238">Đến</translation>
<translation id="406849768426631008">Bạn có muốn trợ giúp ai đó trong khi trò chuyện video với họ không? Hãy thử ứng dụng <ph name="LINK_BEGIN"/> Remote Desktop trong Google Hangouts<ph name="LINK_END"/>.</translation>
<translation id="906458777597946297">Phóng to cửa sổ</translation>
<translation id="5397086374758643919">Trình gỡ cài đặt máy chủ Chrome Remote Desktop</translation>
<translation id="3258789396564295715">Bạn có thể truy cập an toàn vào máy tính này bằng Chrome Remote Desktop.</translation>
<translation id="5070121137485264635">Máy chủ lưu trữ từ xa yêu cầu bạn xác thực với một trang web của bên thứ ba. Để tiếp tục, bạn phải cấp cho Chrome Remote Desktop thêm quyền truy cập vào địa chỉ sau:</translation>
<translation id="2124408767156847088">Truy cập máy tính an toàn từ thiết bị Android của bạn.</translation>
<translation id="3194245623920924351">Chrome Remote Desktop</translation>
<translation id="5537725057119320332">Truyền</translation>
<translation id="3649256019230929621">Thu nhỏ cửa sổ</translation>
<translation id="4808503597364150972">Vui lòng nhập mã PIN của bạn cho <ph name="HOSTNAME"/>.</translation>
<translation id="7672203038394118626">Kết nối từ xa cho máy tính này đã bị tắt.</translation>
<translation id="8244400547700556338">Tìm hiểu cách thức.</translation>
<translation id="4368630973089289038">Bạn muốn trợ giúp cải tiến tính năng Kết nối từ xa trên Chrome? Hãy <ph name="LINK_BEGIN"/>tham gia khảo sát.<ph name="LINK_END"/></translation>
<translation id="332624996707057614">Chỉnh sửa tên máy tính</translation>
<translation id="1996161829609978754">Chrome đang tải xuống trình cài đặt máy chủ Kết nối từ xa trên Chrome. Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, vui lòng chạy trình cài đặt trước khi tiếp tục.</translation>
<translation id="222632161986885959">Một người tham gia hangout này đã đề nghị giúp bạn bằng cách điều khiển máy tính của bạn. Nếu bạn chấp nhận:</translation>
<translation id="2046651113449445291">Các ứng dụng khách sau đã được ghép nối với máy tính này và có thể kết nối mà không cung cấp mã PIN. Bạn có thể thu hồi quyền này bất kỳ lúc nào, từng ứng dụng khách một hoặc tất cả các ứng dụng khách.</translation>
<translation id="7658239707568436148">Hủy</translation>
<translation id="7782471917492991422">Vui lòng kiểm tra cài đặt quản lý nguồn máy tính của bạn và đảm bảo rằng máy tính không được định cấu hình để ngủ khi không hoạt động.</translation>
<translation id="7665369617277396874">Thêm tài khoản</translation>
<translation id="3027681561976217984">Chế độ cảm ứng</translation>
<translation id="1779766957982586368">Đóng cửa sổ</translation>
<translation id="2499160551253595098">Giúp chúng tôi cải tiến Chrome Remote Desktop bằng cách cho phép chúng tôi thu thập số liệu thống kê sử dụng và báo cáo sự cố.</translation>
<translation id="7868137160098754906">Hãy nhập mã PIN của bạn cho máy tính từ xa.</translation>
<translation id="677755392401385740">Máy chủ đã khởi động cho người dùng: <ph name="HOST_USERNAME"/>.</translation>
<translation id="3197730452537982411">Máy tính từ xa</translation>
<translation id="8355326866731426344">Mã truy cập này sẽ hết hạn sau <ph name="TIMEOUT"/></translation>
<translation id="985602178874221306">Tác giả Chromium</translation>
<translation id="2498359688066513246">Trợ giúp và phản hồi</translation>
<translation id="6198252989419008588">Thay đổi mã PIN</translation>
<translation id="170207782578677537">Không thể đăng ký máy tính này.</translation>
<translation id="4804818685124855865">Ngắt kết nối</translation>
<translation id="2540992418118313681">Bạn có muốn chia sẻ máy tính này cho một người dùng khác xem và kiểm soát không?</translation>
<translation id="5708869785009007625">Máy tính của bạn hiện đang được chia sẻ với <ph name="USER"/>.</translation>
<translation id="5601503069213153581">Mã PIN</translation>
<translation id="5222676887888702881">Đăng xuất</translation>
<translation id="6304318647555713317">Ứng dụng khách</translation>
<translation id="5064360042339518108"><ph name="HOSTNAME"/> (ngoại tuyến)</translation>
<translation id="4472575034687746823">Bắt đầu</translation>
<translation id="2813770873348017932">Kết nối với máy tính từ xa tạm thời bị chặn vì ai đó đã cố gắng kết nối với máy tính đó bằng mã PIN không hợp lệ. Vui lòng thử lại sau.</translation>
<translation id="6746493157771801606">Xóa lịch sử</translation>
<translation id="4430435636878359009">Tắt kết nối từ xa với máy tính này</translation>
<translation id="6001953797859482435">Tùy chọn máy chủ Chrome Remote Desktop</translation>
<translation id="225614027745146050">Chào mừng</translation>
<translation id="9188433529406846933">Cho phép</translation>
<translation id="228809120910082333">Vui lòng xác nhận tài khoản và mã PIN của bạn bên dưới để cho phép truy cập theo kết nối từ xa trên Chrome.</translation>
<translation id="7605995381616883502">Kết nối mới</translation>
<translation id="2851674870054673688">Sau khi họ nhập mã, phiên chia sẻ của bạn sẽ bắt đầu.</translation>
<translation id="5593560073513909978">Dịch vụ tạm thời không khả dụng. Vui lòng thử lại sau.</translation>
<translation id="3908017899227008678">Co lại cho vừa</translation>
<translation id="8073845705237259513">Để sử dụng Chrome Remote Desktop, bạn cần thêm một tài khoản Google cho thiết bị của mình.</translation>
<translation id="1199593201721843963">Tắt kết nối từ xa</translation>
<translation id="5379087427956679853">Chrome Remote Desktop cho phép bạn chia sẻ máy tính của mình một cách an toàn qua Web. Cả hai người dùng đều phải chạy ứng dụng Chrome Remote Desktop mà bạn có thể tìm thấy tại <ph name="URL"/>.</translation>
<translation id="2220529011494928058">Báo cáo sự cố</translation>
<translation id="174018511426417793">Bạn chưa đăng ký máy tính nào. Để bật kết nối từ xa với một máy tính, hãy cài đặt Chrome Remote Desktop trên máy tính đó và nhấp “<ph name="BUTTON_NAME"/>”.</translation>
<translation id="9126115402994542723">Không yêu cầu lại mã PIN khi kết nối với máy chủ này từ thiết bị này.</translation>
<translation id="1300633907480909701">Truy cập máy tính an toàn từ thiết bị Android của bạn.
• Trên mỗi máy tính của bạn, hãy thiết lập truy cập từ xa sử dụng ứng dụng Chrome Remote Desktop từ Cửa hàng Chrome trực tuyến: https://chrome.google.com/remotedesktop
• Trên thiết bị Android của bạn, hãy mở ứng dụng và nhấn vào bất kỳ máy tính trực tuyến nào của bạn để kết nối.
Các máy tính từ xa có bàn phím không phải tiếng Anh-Mỹ có thể nhận được phương thức nhập văn bản không chính xác. Sắp có hỗ trợ bố cục bàn phím khác!
Để biết thông tin về bảo mật, hãy xem Chính sách bảo mật của Google (http://goo.gl/SyrVzj) và Chính sách bảo mật của Chrome (http://goo.gl/0uXE5d).</translation>
<translation id="629730747756840877">Tài khoản</translation>
<translation id="8525306231823319788">Toàn màn hình</translation>
<translation id="6204583485351780592"><ph name="HOSTNAME"/> (lỗi thời)</translation>
<translation id="3884839335308961732">Vui lòng xác nhận tài khoản và mã PIN của bạn bên dưới để cho phép Chrome Remote Desktop truy cập.</translation>
<translation id="327263477022142889">Bạn muốn trợ giúp cải tiến ứng dụng Chrome Remote Desktop? Hãy <ph name="LINK_BEGIN"/>tham gia khảo sát.<ph name="LINK_END"/></translation>
<translation id="6612717000975622067">Gửi Ctrl-Alt-Del</translation>
<translation id="5702987232842159181">Đã kết nối:</translation>
<translation id="8509907436388546015">Quá trình tích hợp máy tính để bàn</translation>
<translation id="4736223761657662401">Lịch sử kết nối</translation>
<translation id="5285241842433869526">Tìm hiểu cách thiết lập máy tính để truy cập từ xa.</translation>
<translation id="8759753423332885148">Tìm hiểu thêm.</translation>
<translation id="4430915108080446161">Đang tạo mã truy cập…</translation>
<translation id="2013996867038862849">Tất cả ứng dụng khách được ghép nối đã bị xóa.</translation>
<translation id="6985691951107243942">Bạn có chắc chắn muốn tắt kết nối từ xa với <ph name="HOSTNAME"/> không? Nếu bạn thay đổi ý định, bạn cần truy cập vào máy tính đó để bật lại kết nối.</translation>
<translation id="6944854424004126054">Khôi phục cửa sổ</translation>
<translation id="1436054138039008644"><ph name="HOSTNAME"/> (trực tuyến lần cuối vào <ph name="DATE"/>)</translation>
<translation id="9149992051684092333">Để bắt đầu chia sẻ máy tính của bạn, hãy cung cấp mã truy cập bên dưới cho người sẽ trợ giúp bạn.</translation>
<translation id="409800995205263688">LƯU Ý: Cài đặt chính sách chỉ cho phép kết nối giữa các máy tính trong mạng của bạn.</translation>
<translation id="8513093439376855948">Máy chủ nhắn tin gốc dành cho quản lý máy chủ từ xa</translation>
<translation id="2353140552984634198">Bạn có thể truy cập an toàn vào máy tính này bằng Kết nối từ xa trên Chrome.</translation>
<translation id="4481276415609939789">Bạn chưa đăng ký máy tính nào. Để bật kết nối từ xa với một máy tính, hãy cài đặt Kết nối từ xa trên Chrome trên máy tính đó và nhấp “<ph name="BUTTON_NAME"/>”.</translation>
<translation id="2013884659108657024">Chrome đang tải xuống trình cài đặt máy chủ Chrome Remote Desktop. Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, vui lòng chạy trình cài đặt trước khi tiếp tục.</translation>
<translation id="1742469581923031760">Đang kết nối...</translation>
<translation id="2855866366045322178">ngoại tuyến</translation>
<translation id="8998327464021325874">Trình điều khiển máy chủ Chrome Remote Desktop</translation>
<translation id="7017806586333792422">Bắt đầu quay</translation>
<translation id="1619813076098775562">Đã đóng kết nối tới Thiết bị truyền.</translation>
<translation id="6748108480210050150">Từ</translation>
<translation id="3950820424414687140">Đăng nhập</translation>
<translation id="1291443878853470558">Bạn phải bật kết nối từ xa nếu bạn muốn sử dụng Kết nối từ xa trên Chrome để truy cập vào máy tính này.</translation>
<translation id="2599300881200251572">Dịch vụ này kích hoạt các kết nối đến từ ứng dụng khách Chrome Remote Desktop.</translation>
<translation id="6091564239975589852">Gửi phím</translation>
<translation id="4572065712096155137">Truy cập</translation>
<translation id="5908809458024685848">Bạn chưa đăng nhập Kết nối từ xa trên Chrome. Vui lòng đăng nhập và thử lại.</translation>
<translation id="7401733114166276557">Chrome Remote Desktop</translation>
<translation id="3362124771485993931">Nhập lại mã PIN</translation>
<translation id="1760808606374294203">• Bản sửa lỗi dành cho Android Lollipop.</translation>
<translation id="5231421057630485350">Người giúp bạn sẽ có thể điều khiển chuột và bàn phím của bạn.</translation>
<translation id="154040539590487450">Không thể bắt đầu dịch vụ truy cập từ xa.</translation>
<translation id="7948001860594368197">Tùy chọn màn hình</translation>
<translation id="8172070902751707422">Xác thực không thành công. Vui lòng đăng nhập lại Chrome Remote Desktop.</translation>
<translation id="5254120496627797685">Thoát khỏi trang này sẽ kết thúc phiên Chrome Remote Desktop của bạn.</translation>
<translation id="712467900648340229">Không kết nối được tới Thiết bị truyền.</translation>
<translation id="1342297293546459414">Xem và kiểm soát máy tính dùng chung.</translation>
<translation id="1520828917794284345">Thay đổi kích thước màn hình cho vừa</translation>
<translation id="701976023053394610">Hỗ trợ từ xa</translation>
<translation id="6099500228377758828">Dịch vụ Chrome Remote Desktop</translation>
<translation id="2747641796667576127">Cập nhật phần mềm thường tự động diễn ra nhưng trong một số trường hợp hiếm gặp, quá trình này có thể không thành công. Quá trình cập nhật phần mềm sẽ chỉ mất tối đa một vài phút và có thể được thực hiện trong khi kết nối từ xa tới máy tính của bạn.</translation>
<translation id="3933246213702324812">Kết nối từ xa trên Chrome trên <ph name="HOSTNAME"/> đã lỗi thời và cần được cập nhật.</translation>
<translation id="6193698048504518729">Kết nối với <ph name="HOSTNAME"/></translation>
<translation id="8116630183974937060">Đã xảy ra lỗi mạng. Hãy kiểm tra xem thiết bị của bạn có trực tuyến hay không và thử lại.</translation>
<translation id="3020807351229499221">Không thể cập nhật mã PIN. Vui lòng thử lại sau.</translation>
<translation id="2647232381348739934">Dịch vụ kết nối từ xa trên Chrome</translation>
<translation id="579702532610384533">Kết nối lại</translation>
<translation id="4867841927763172006">Gửi PrtScn</translation>
<translation id="5773590752998175013">Ngày ghép nối</translation>
<translation id="5156271271724754543">Vui lòng nhập cùng một mã PIN vào cả hai hộp.</translation>
<translation id="2118549242412205620">Truy cập máy tính an toàn từ thiết bị Android của bạn.
• Trên mỗi máy tính của bạn, hãy thiết lập truy cập từ xa sử dụng ứng dụng Chrome Remote Desktop từ Cửa hàng Chrome trực tuyến: https://chrome.google.com/remotedesktop
• Trên thiết bị Android của bạn, hãy mở ứng dụng và nhấn vào bất kỳ máy tính trực tuyến nào của bạn để kết nối.
Để biết thông tin về bảo mật, hãy xem Chính sách bảo mật của Google (http://goo.gl/SyrVzj) và Chính sách bảo mật của Chrome (http://goo.gl/0uXE5d).</translation>
<translation id="4361728918881830843">Để bật kết nối từ xa với một máy tính khác, hãy cài đặt Chrome Remote Desktop trên máy tính đó và nhấp “<ph name="BUTTON_NAME"/>”.</translation>
<translation id="7444276978508498879">Ứng dụng khách đã kết nối: <ph name="CLIENT_USERNAME"/>.</translation>
<translation id="4913529628896049296">đang đợi kết nối…</translation>
<translation id="811307782653349804">Truy cập vào máy tính của chính bạn ở mọi nơi.</translation>
<translation id="2939145106548231838">Xác thực với máy chủ lưu trữ</translation>
<translation id="2366718077645204424">Không thể kết nối với máy chủ. Điều này có thể do cấu hình của mạng bạn đang sử dụng.</translation>
<translation id="3776024066357219166">Phiên Chrome Remote Desktop của bạn đã kết thúc.</translation>
<translation id="5625493749705183369">Truy cập máy tính khác hoặc cho phép người dùng khác truy cập máy tính của bạn một cách an toàn qua Internet.</translation>
<translation id="2512228156274966424">LƯU Ý: Nhằm đảm bảo rằng tất cả các phím tắt đều khả dụng, bạn có thể định cấu hình Chrome Remote Desktop để ‘Mở dưới dạng cửa sổ’.</translation>
<translation id="2699970397166997657">Kết nối từ xa trên Chrome</translation>
<translation id="4812684235631257312">Máy chủ</translation>
<translation id="6178645564515549384">Máy chủ nhắn tin gốc dành cho hỗ trợ từ xa</translation>
<translation id="1738759452976856405">Dừng quay</translation>
<translation id="897805526397249209">Để bật kết nối từ xa với một máy tính khác, hãy cài đặt Kết nối từ xa trên Chrome trên máy tính đó và nhấp “<ph name="BUTTON_NAME"/>”.</translation>
<translation id="1704090719919187045">Tùy chọn máy chủ kết nối từ xa trên Chrome</translation>
<translation id="809687642899217504">Máy tính của tôi</translation>
<translation id="3106379468611574572">Máy tính từ xa không phản hồi yêu cầu kết nối. Vui lòng xác minh rằng máy tính đang trực tuyến và thử lại.</translation>
<translation id="20876857123010370">Chế độ bàn di chuột</translation>
<translation id="2359808026110333948">Tiếp tục</translation>
<translation id="2078880767960296260">Quá trình lưu trữ trên máy chủ</translation>
<translation id="1643640058022401035">Thoát khỏi trang này sẽ kết thúc phiên Kết nối từ xa trên Chrome của bạn.</translation>
<translation id="8261506727792406068">Xóa</translation>
<translation id="2235518894410572517">Chia sẻ máy tính này để người dùng khác xem và kiểm soát.</translation>
<translation id="6939719207673461467">Hiển thị / ẩn bàn phím.</translation>
<translation id="1023096696228309145">Yêu cầu người dùng có máy tính mà bạn muốn truy cập nhấp vào ‘Chia sẻ ngay bây giờ’ và cung cấp cho bạn mã truy cập.</translation>
<translation id="4240294130679914010">Trình gỡ cài đặt máy chủ kết nối từ xa trên Chrome</translation>
<translation id="80739703311984697">Máy chủ lưu trữ từ xa yêu cầu bạn xác thực với một trang web của bên thứ ba. Để tiếp tục, bạn phải cấp cho Kết nối từ xa trên Chrome thêm quyền truy cập vào địa chỉ sau:</translation>
<translation id="4006787130661126000">Bạn phải bật kết nối từ xa nếu bạn muốn sử dụng Chrome Remote Desktop để truy cập vào máy tính này.</translation>
<translation id="177096447311351977">IP kênh dành cho ứng dụng khách: <ph name="CLIENT_GAIA_IDENTIFIER"/> ip='<ph name="CLIENT_IP_ADDRESS_AND_PORT"/>' host_ip='<ph name="HOST_IP_ADDRESS_AND_PORT"/>' kênh='<ph name="CHANNEL_TYPE"/>' kết nối='<ph name="CONNECTION_TYPE"/>'.</translation>
<translation id="6930242544192836755">Thời lượng</translation>
<translation id="6527303717912515753">Chia sẻ</translation>
<translation id="2926340305933667314">Không thể tắt kết nối từ xa với máy tính này. Vui lòng thử lại sau.</translation>
<translation id="6865175692670882333">Xem/chỉnh sửa</translation>
<translation id="5859141382851488196">Cửa sổ mới...</translation>
<translation id="2089514346391228378">Kết nối từ xa cho máy tính này đã được bật.</translation>
<translation id="7693372326588366043">Làm mới danh sách máy chủ</translation>
<translation id="8445362773033888690">Xem trong Cửa hàng Google Play</translation>
<translation id="8246880134154544773">Xác thực không thành công. Vui lòng đăng nhập lại Kết nối từ xa trên Chrome.</translation>
<translation id="1654128982815600832">Đang bật kết nối từ xa cho máy tính này…</translation>
<translation id="8187079423890319756">Bản quyền 2012 Tác giả Chromium. Mọi quyền được bảo lưu.</translation>
<translation id="7038683108611689168">Giúp chúng tôi cải thiện Kết nối từ xa trên Chrome bằng cách cho phép chúng tôi thu thập số liệu thống kê sử dụng và báo cáo sự cố.</translation>
<translation id="6040143037577758943">Đóng</translation>
<translation id="4405930547258349619">Thư viện trung tâm</translation>
<translation id="310979712355504754">Xóa tất cả</translation>
<translation id="7649070708921625228">Trợ giúp</translation>
<translation id="3581045510967524389">Không thể kết nối với mạng. Vui lòng kiểm tra xem thiết bị của bạn đã được kết nối với mạng hay chưa.</translation>
<translation id="4517233780764084060">LƯU Ý: Để đảm bảo rằng tất cả phím tắt đều khả dụng, bạn có thể định cấu hình Kết nối từ xa trên Chrome để ‘Mở dưới dạng cửa sổ’.</translation>
<translation id="4176825807642096119">Mã truy cập</translation>
<translation id="7144878232160441200">Thử lại</translation>
<translation id="4573676252416618192">Máy chủ Chrome
Remote Desktop</translation>
<translation id="4703799847237267011">Phiên Kết nối từ xa trên Chrome của bạn đã kết thúc.</translation>
<translation id="8178433417677596899">Chia sẻ màn hình giữa người dùng, hoàn hảo để hỗ trợ kỹ thuật từ xa.</translation>
<translation id="652218476070540101">Mã PIN cho máy tính này đang được cập nhật…</translation>
<translation id="951991426597076286">Từ chối</translation>
<translation id="4563926062592110512">Ứng dụng khách đã ngắt kết nối: <ph name="CLIENT_USERNAME"/>.</translation>
<translation id="5308380583665731573">Kết nối</translation>
<translation id="7319983568955948908">Ngừng chia sẻ</translation>
<translation id="6681800064886881394">Bản quyền 2013 Google Inc. Mọi quyền được bảo lưu.</translation>
<translation id="6640610550128933069">trực tuyến lần cuối <ph name="DATE"/></translation>
<translation id="6668065415969892472">Mã PIN của bạn đã được cập nhật.</translation>
<translation id="4513946894732546136">Phản hồi</translation>
<translation id="4277736576214464567">Mã truy cập không hợp lệ. Vui lòng thử lại.</translation>
<translation id="6550675742724504774">Tùy chọn</translation>
<translation id="3339299787263251426">Truy cập máy tính của bạn qua Internet một cách an toàn</translation>
<translation id="979100198331752041">Kết nối từ xa trên Chrome trên <ph name="HOSTNAME"/> đã lỗi thời và cần được cập nhật.</translation>
<translation id="7729639150174291243">Bạn chưa đăng nhập Chrome Remote Desktop. Vui lòng đăng nhập và thử lại.</translation>
<translation id="2841013758207633010">Thời gian</translation>
<translation id="6011539954251327702">Kết nối từ xa trên Chrome cho phép bạn chia sẻ máy tính của bạn một cách an toàn qua Web. Cả hai người dùng đều phải chạy ứng dụng Kết nối từ xa trên Chrome có thể tìm thấy tại <ph name="URL"/>.</translation>
<translation id="2919669478609886916">Bạn hiện đang chia sẻ máy này với một người dùng khác. Bạn có muốn tiếp tục chia sẻ không?</translation>
<translation id="4207623512727273241">Vui lòng chạy trình cài đặt trước khi tiếp tục.</translation>
<translation id="3596628256176442606">Dịch vụ này kích hoạt các kết nối đến từ ứng dụng khách kết nối từ xa trên Chrome.</translation>
<translation id="4277463233460010382">Máy tính này được định cấu hình để cho phép một hoặc nhiều ứng dụng khách kết nối mà không cần nhập mã PIN.</translation>
<translation id="837021510621780684">Từ máy tính này</translation>
<translation id="3870154837782082782">Google Inc.</translation>
<translation id="4918086044614829423">Chấp nhận</translation>
<translation id="7215059001581613786">Vui lòng nhập mã PIN có từ sáu chữ số trở lên.</translation>
<translation id="8383794970363966105">Để sử dụng Kết nối từ xa trên Chrome, bạn cần thêm một tài khoản Google cho thiết bị của mình.</translation>
<translation id="1546934824884762070">Đã xảy ra lỗi không mong muốn. Vui lòng báo cáo vấn đề này cho nhà phát triển.</translation>
<translation id="6965382102122355670">OK</translation>
<translation id="7434397035092923453">Truy cập bị từ chối đối với ứng dụng khách: <ph name="CLIENT_USERNAME"/>.</translation>
<translation id="3403830762023901068">Cài đặt chính sách không cho phép chia sẻ máy tính này dưới dạng máy chủ lưu trữ Kết nối từ xa trên Chrome. Liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn để được hỗ trợ.</translation>
<translation id="7312846573060934304">Máy chủ đang ngoại tuyến.</translation>
<translation id="9016232822027372900">Vẫn tiếp tục kết nối</translation>
<translation id="1818475040640568770">Bạn chưa đăng ký máy tính nào.</translation>
<translation id="4394049700291259645">Vô hiệu hóa</translation>
<translation id="4156740505453712750">Để bảo vệ quyền truy cập vào máy tính này, vui lòng chọn một mã PIN <ph name="BOLD_START"/>ít nhất sáu chữ số<ph name="BOLD_END"/>. Mã PIN này sẽ được yêu cầu khi kết nối từ một vị trí khác.</translation>
<translation id="6398765197997659313">Thoát khỏi chế độ toàn màn hình</translation>
<translation id="3286521253923406898">Trình điều khiển máy chủ kết nối từ xa trên Chrome</translation>
</translationbundle>