blob: 38d8c39c19fa214f1e57b0b4dbaa901e1877329a [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="vi">
<translation id="1006017844123154345">Mở trực tuyến</translation>
<translation id="1023450834687746199">Bạn đã xóa dữ liệu của <ph name="APP_NAME" />.</translation>
<translation id="1036727731225946849">Đang thêm <ph name="WEBAPK_NAME" />...</translation>
<translation id="1041308826830691739">Từ trang web</translation>
<translation id="1049743911850919806">Ẩn danh</translation>
<translation id="1054301162707478098">Bạn đã chuyển sang chế độ riêng tư.</translation>
<translation id="10614374240317010">Không bao giờ lưu</translation>
<translation id="1067922213147265141">Các dịch vụ khác của Google</translation>
<translation id="1068672505746868501">Không bao giờ dịch các trang viết bằng <ph name="SOURCE_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="1080790410959514870">Bạn đang đăng xuất tài khoản do <ph name="DOMAIN_NAME" /> quản lý. Thao tác này sẽ xóa dữ liệu Chrome được lưu trữ trên thiết bị này nhưng dữ liệu sẽ vẫn còn trong tài khoản Google của bạn.</translation>
<translation id="1099080783256647258">Khi bạn bật Trình tiết kiệm dữ liệu, Chrome sẽ sử dụng các máy chủ của Google để tăng tốc và nén hoạt động tải trang. Trên các trang tốc độ đặc biệt chậm, Trình tiết kiệm dữ liệu sẽ ghi lại trang để chỉ tải nội dung cần thiết. Trình tiết kiệm dữ liệu không tối ưu hóa các trang đã tải ở chế độ Ẩn danh.</translation>
<translation id="1105960400813249514">Chụp ảnh màn hình</translation>
<translation id="1111673857033749125">Dấu trang được lưu trên thiết bị khác của bạn sẽ xuất hiện tại đây.</translation>
<translation id="1113597929977215864">Hiển thị chế độ xem đơn giản</translation>
<translation id="1121094540300013208">Báo cáo sử dụng và sự cố</translation>
<translation id="1129510026454351943">Chi tiết: <ph name="ERROR_DESCRIPTION" /></translation>
<translation id="1141800923049248244">{FILE_COUNT,plural, =1{1 tệp đang chờ tải xuống.}other{# tệp đang chờ tải xuống.}}</translation>
<translation id="1145536944570833626">Xóa dữ liệu hiện có.</translation>
<translation id="1146678959555564648">Nhập VR</translation>
<translation id="114721135501989771">Trải nghiệm Google thông minh trong Chrome</translation>
<translation id="116280672541001035">Đã sử dụng</translation>
<translation id="1172593791219290334">Trang khởi động</translation>
<translation id="1175310183703641346">Dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các dữ liệu khác sẽ không còn đồng bộ hóa với Tài khoản Google của bạn nữa</translation>
<translation id="1178581264944972037">Tạm dừng</translation>
<translation id="1181037720776840403">Xóa</translation>
<translation id="1197267115302279827">Di chuyển dấu trang</translation>
<translation id="119944043368869598">Xóa tất cả</translation>
<translation id="1201402288615127009">Tiếp theo</translation>
<translation id="1204037785786432551">Tải liên kết xuống</translation>
<translation id="1206892813135768548">Sao chép văn bản liên kết</translation>
<translation id="1208340532756947324">Để đồng bộ hóa và cá nhân hóa trên các thiết bị, hãy bật tính năng đồng bộ hóa</translation>
<translation id="1209206284964581585">Ẩn ngay bây giờ</translation>
<translation id="123724288017357924">Tải lại trang hiện tại, bỏ qua nội dung được lưu trong bộ nhớ đệm</translation>
<translation id="124116460088058876">Ngôn ngữ khác</translation>
<translation id="124678866338384709">Đóng tab hiện tại</translation>
<translation id="1258753120186372309">Hình tượng trưng của Google: <ph name="DOODLE_DESCRIPTION" /></translation>
<translation id="1259100630977430756">Các trang mà bạn xem ở tab ẩn danh sẽ không lưu vào lịch sử của trình duyệt, kho cookie hoặc lịch sử tìm kiếm sau khi bạn đóng tất cả tab riêng tư. Mọi tệp bạn tải xuống hoặc dấu trang bạn tạo sẽ được lưu lại.
Tuy nhiên, bạn vẫn có trạng thái hiển thị. Việc chuyển sang chế độ riêng tư sẽ không ẩn hoạt động duyệt web của bạn với chủ lao động, nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc các trang web bạn truy cập.</translation>
<translation id="1260236875608242557">Tìm kiếm và khám phá</translation>
<translation id="1264974993859112054">Thể thao</translation>
<translation id="1272079795634619415">Dừng</translation>
<translation id="1283039547216852943">Nhấn để mở rộng</translation>
<translation id="1285320974508926690">Không bao giờ dịch trang web này</translation>
<translation id="1291207594882862231">Xóa lịch sử, cookie, dữ liệu trang web, bộ nhớ đệm…</translation>
<translation id="129553762522093515">Các tab đã đóng gần đây</translation>
<translation id="1326317727527857210">Để có các tab từ các thiết bị khác của bạn, hãy đăng nhập vào Chrome.</translation>
<translation id="1331212799747679585">Chrome không thể cập nhật. Tùy chọn khác</translation>
<translation id="1332501820983677155">Phím tắt cho các tính năng của Google Chrome</translation>
<translation id="1360432990279830238">Đăng xuất và tắt tính năng đồng bộ hóa?</translation>
<translation id="136248372334525878">Tải trước trang để tải nhanh hơn và đọc ngoại tuyến</translation>
<translation id="1369915414381695676">Đã thêm trang web <ph name="SITE_NAME" /></translation>
<translation id="1373696734384179344">Không đủ bộ nhớ để tải xuống nội dung được chọn.</translation>
<translation id="1376578503827013741">Đang tính toán...</translation>
<translation id="138361230106469022">Xin chào <ph name="FULL_NAME" />!</translation>
<translation id="1383876407941801731">Tìm kiếm</translation>
<translation id="1384959399684842514">Đã tạm dừng quá trình tải xuống</translation>
<translation id="1389974829397082527">Không có dấu trang ở đây</translation>
<translation id="1397811292916898096">Tìm kiếm bằng <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1404122904123200417">Được nhúng trong <ph name="WEBSITE_URL" /></translation>
<translation id="1406000523432664303">“Không theo dõi”</translation>
<translation id="1407135791313364759">Mở tất cả</translation>
<translation id="1409426117486808224">Chế độ xem đơn giản cho tab đang mở</translation>
<translation id="1409879593029778104">Đã ngăn tải xuống <ph name="FILE_NAME" /> do tệp này đã tồn tại.</translation>
<translation id="1414981605391750300">Đang liên hệ với Google. Quá trình này có thể mất ít phút…</translation>
<translation id="1416550906796893042">Phiên bản ứng dụng</translation>
<translation id="1430915738399379752">In</translation>
<translation id="1445680696957526815">Các cấu phần của Chrome không tương thích với nhau. Chrome có thể đang nâng cấp, vui lòng thử lại sau ít phút. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thử gỡ cài đặt và cài đặt lại Chrome.</translation>
<translation id="1446450296470737166">Cho phép kiểm soát hoàn toàn thiết bị MIDI</translation>
<translation id="145097072038377568">Tắt trong Cài đặt Android</translation>
<translation id="1477626028522505441">Tải xuống <ph name="FILE_NAME" /> không thành công do sự cố máy chủ.</translation>
<translation id="1497775360237967938">{DETAIL_COUNT,plural, =1{ (+ 1 mục khác)}other{ (+ # mục khác)}}</translation>
<translation id="1501480321619201731">Xóa nhóm</translation>
<translation id="1506061864768559482">Công cụ tìm kiếm</translation>
<translation id="1513352483775369820">Dấu trang và lịch sử web</translation>
<translation id="1513858653616922153">Xóa mật khẩu</translation>
<translation id="1516229014686355813">Tính năng Nhấn để tìm kiếm sẽ gửi từ đã chọn và trang hiện tại dưới dạng ngữ cảnh cho Google Tìm kiếm. Bạn có thể tắt tính năng này trong mục <ph name="BEGIN_LINK" />Cài đặt<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1539064842193522527">Đã mở liên kết trong Chrome</translation>
<translation id="1549000191223877751">Di chuyển đến cửa sổ khác</translation>
<translation id="1553358976309200471">Cập nhật Chrome</translation>
<translation id="1569387923882100876">Thiết bị đã kết nối</translation>
<translation id="1571304935088121812">Sao chép tên người dùng</translation>
<translation id="1576370611341449972">Chỉ tải xuống khi có Wi-Fi</translation>
<translation id="1612196535745283361">Chrome cần có quyền truy cập vị trí để quét tìm thiết bị. Tính năng truy cập vị trí bị <ph name="BEGIN_LINK" />tắt cho thiết bị này<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1620510694547887537">Máy ảnh</translation>
<translation id="1623104350909869708">Ngăn trang này tạo hộp thoại bổ sung</translation>
<translation id="1628019612362412531">{NUM_SELECTED,plural, =1{Xóa 1 mục đã chọn}other{Xóa # mục đã chọn}}</translation>
<translation id="1641113438599504367">Duyệt web an toàn</translation>
<translation id="164269334534774161">Bạn đang xem bản sao ngoại tuyến của trang này từ <ph name="CREATION_TIME" /></translation>
<translation id="1644574205037202324">Lịch sử</translation>
<translation id="1647391597548383849">Truy cập máy ảnh của bạn</translation>
<translation id="1660204651932907780">Cho phép các trang web phát âm thanh (được đề xuất)</translation>
<translation id="1670399744444387456">Cơ bản</translation>
<translation id="1671236975893690980">Đang chờ tải xuống...</translation>
<translation id="1672586136351118594">Không hiển thị lại</translation>
<translation id="1709438864123551175">Trình tiết kiệm dữ liệu</translation>
<translation id="1718835860248848330">Giờ vừa qua</translation>
<translation id="1729516292547892356">Để xem nội dung thực tế ảo, hãy cập nhật Dịch vụ VR của Google</translation>
<translation id="1733116627827457509"><ph name="FILE_SIZE" /> - Đã cập nhật <ph name="TIME_SINCE_UPDATE" /></translation>
<translation id="1736419249208073774">Khám phá</translation>
<translation id="1743802530341753419">Hỏi trước khi cho phép trang web kết nối với một thiết bị (khuyên dùng)</translation>
<translation id="1749561566933687563">Đồng bộ hóa dấu trang của bạn</translation>
<translation id="17513872634828108">Tab đang mở</translation>
<translation id="1779089405699405702">Bộ giải mã hình ảnh</translation>
<translation id="1782483593938241562">Ngày kết thúc <ph name="DATE" /></translation>
<translation id="1791662854739702043">Đã cài đặt</translation>
<translation id="1792959175193046959">Thay đổi vị trí tải xuống mặc định bất cứ lúc nào</translation>
<translation id="1807246157184219062">Sáng</translation>
<translation id="1821253160463689938">Sử dụng cookie để ghi nhớ tùy chọn của bạn, ngay cả khi bạn không truy cập vào các trang đó</translation>
<translation id="1829244130665387512">Tìm trong trang</translation>
<translation id="1853692000353488670">Tab ẩn danh mới</translation>
<translation id="1856325424225101786">Đặt lại Chế độ thu gọn?</translation>
<translation id="1868024384445905608">Giờ đây, Chrome tải tệp xuống còn nhanh hơn nữa</translation>
<translation id="1880072593381090678">Trang phổ biến từ Chrome</translation>
<translation id="1883903952484604915">Tệp của tôi</translation>
<translation id="1887786770086287077">Đã tắt quyền truy cập vị trí đối với thiết bị này. Hãy bật trong <ph name="BEGIN_LINK" />Cài đặt Android<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1891331835972267886"><ph name="APP_NAME" /> sẽ mở trong Chrome. Bằng việc tiếp tục, bạn đồng ý với <ph name="BEGIN_LINK1" />Điều khoản dịch vụ<ph name="END_LINK1" /><ph name="BEGIN_LINK2" />Thông báo bảo mật<ph name="END_LINK2" /> của Chrome.</translation>
<translation id="189172778771606813">Đóng ngăn điều hướng</translation>
<translation id="1919345977826869612">Quảng cáo</translation>
<translation id="1919950603503897840">Chọn mục liên hệ</translation>
<translation id="1923695749281512248"><ph name="BYTES_DOWNLOADED_WITH_UNITS" />/<ph name="FILE_SIZE_WITH_UNITS" /></translation>
<translation id="1933845786846280168">Tab được chọn</translation>
<translation id="1938981467853765413">Cung cấp phản hồi</translation>
<translation id="194341124344773587">Bật quyền cho Chrome trong <ph name="BEGIN_LINK" />Cài đặt Android<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="1943432128510653496">Lưu mật khẩu</translation>
<translation id="1946005195648379376">Kiểm soát cách Google sử dụng lịch sử duyệt web của bạn để cá nhân hóa Tìm kiếm và các dịch vụ khác của Google.</translation>
<translation id="1952172573699511566">Các trang web sẽ hiển thị văn bản bằng ngôn ngữ ưu tiên của bạn khi có thể.</translation>
<translation id="1960290143419248813">Các bản cập nhật Chrome không còn được hỗ trợ cho phiên bản Android này</translation>
<translation id="1966710179511230534">Vui lòng cập nhật chi tiết đăng nhập của bạn.</translation>
<translation id="1974060860693918893">Nâng cao</translation>
<translation id="1984937141057606926">Được cho phép, ngoại trừ cookie của bên thứ ba</translation>
<translation id="1987739130650180037">Nút <ph name="MESSAGE" /> <ph name="LINK_NAME" /></translation>
<translation id="1989112275319619282">Duyệt qua</translation>
<translation id="1993768208584545658"><ph name="SITE" /> muốn ghép nối</translation>
<translation id="1994173015038366702">URL trang web</translation>
<translation id="2000419248597011803">Gửi một số cookie và nội dung tìm kiếm từ thanh địa chỉ cũng như hộp tìm kiếm tới công cụ tìm kiếm mặc định</translation>
<translation id="2002537628803770967">Thẻ tín dụng và địa chỉ lưu trong Google Pay</translation>
<translation id="200815880754187296">Các ứng dụng khác chiếm <ph name="KILOBYTES" /> KB</translation>
<translation id="2013642289801508067">{FILE_COUNT,plural, =1{# tệp}other{# tệp}}</translation>
<translation id="2017836877785168846">Xóa lịch sử và tự động hoàn thành trong thanh địa chỉ.</translation>
<translation id="2021896219286479412">Kiểm soát trang toàn màn hình</translation>
<translation id="2038563949887743358">Bật Yêu cầu trang web cho máy tính</translation>
<translation id="204321170514947529"><ph name="APP_NAME" /> cũng có dữ liệu trong Chrome</translation>
<translation id="2045104531052923016">Các ứng dụng khác chiếm <ph name="GIGABYTES" /> GB</translation>
<translation id="2049574241039454490"><ph name="FILE_SIZE_OF_TOTAL" /> <ph name="SEPARATOR" /> <ph name="DESCRIPTION" /></translation>
<translation id="2063713494490388661">Nhấn để tìm kiếm</translation>
<translation id="2079545284768500474">Hoàn tác</translation>
<translation id="2082238445998314030">Kết quả <ph name="RESULT_NUMBER" /> trong tổng số <ph name="TOTAL_RESULTS" /></translation>
<translation id="208586643495776849">Vui lòng thử lại</translation>
<translation id="2086652334978798447">Để nhận nội dung được cá nhân hóa do Google đề xuất, hãy đăng nhập vào Chrome.</translation>
<translation id="2091887806945687916">Âm thanh</translation>
<translation id="2096012225669085171">Đồng bộ hóa và cá nhân hóa trên các thiết bị</translation>
<translation id="2100273922101894616">Tự động đăng nhập</translation>
<translation id="2107397443965016585">Hỏi trước khi cho phép trang web phát nội dung được bảo vệ (khuyên dùng)</translation>
<translation id="2111511281910874386">Chuyển đến trang</translation>
<translation id="2122601567107267586">Không thể mở ứng dụng</translation>
<translation id="2126426811489709554">Được hỗ trợ bởi Chrome</translation>
<translation id="2131665479022868825">Đã tiết kiệm <ph name="DATA" /></translation>
<translation id="213279576345780926">Đã đóng <ph name="TAB_TITLE" /></translation>
<translation id="2139186145475833000">Thêm vào Màn hình chính</translation>
<translation id="2142289305367051020">Các trang bạn yêu thích đều ở đây</translation>
<translation id="2146738493024040262">Mở ứng dụng tức thì</translation>
<translation id="2148716181193084225">Hôm nay</translation>
<translation id="2154484045852737596">Chỉnh sửa thẻ</translation>
<translation id="2154710561487035718">Sao chép URL</translation>
<translation id="2156074688469523661">Số trang web còn lại (<ph name="NUMBER_OF_SITES" />)</translation>
<translation id="2173302385160625112">Kiểm tra đường kết nối Internet của bạn</translation>
<translation id="2197557662829090533">Cho phép Digital Wellbeing hiển thị các trang web bạn đã truy cập</translation>
<translation id="2206488550163399966"><ph name="APP_NAME" />, ứng dụng web. <ph name="APP_URL" /></translation>
<translation id="2227444325776770048">Tiếp tục bằng <ph name="USER_FULL_NAME" /></translation>
<translation id="2232379019872353004">Gửi một số thông tin hệ thống và nội dung trang cho Google</translation>
<translation id="2234876718134438132">Đồng bộ hóa và các dịch vụ của Google</translation>
<translation id="2259659629660284697">Xuất mật khẩu...</translation>
<translation id="2268044343513325586">Tinh chỉnh</translation>
<translation id="2280910239864711607">Mở tab mới trong chế độ Riêng tư</translation>
<translation id="2286841657746966508">Địa chỉ thanh toán</translation>
<translation id="230115972905494466">Không tìm thấy thiết bị tương thích</translation>
<translation id="2315043854645842844">Lựa chọn chứng chỉ phía ứng dụng khách không được hệ điều hành hỗ trợ.</translation>
<translation id="2321086116217818302">Đang chuẩn bị mật khẩu…</translation>
<translation id="2321958826496381788">Kéo thanh trượt cho đến khi bạn có thể đọc nội dung này thoải mái. Chữ tối thiểu phải to như này sau khi bấm đúp vào một đoạn.</translation>
<translation id="2323763861024343754">Bộ nhớ trang web</translation>
<translation id="2325181368089033281">Bạn hoặc cha mẹ bạn có thể tùy chỉnh mục <ph name="BEGIN_LINK1" />Cài đặt<ph name="END_LINK1" /> bất cứ lúc nào. Google có thể sử dụng nội dung trên các trang web bạn truy cập, hoạt động và các tương tác trên trình duyệt để cá nhân hóa Chrome và các dịch vụ của Google, chẳng hạn như Dịch, Tìm kiếm và quảng cáo.</translation>
<translation id="2328985652426384049">Không thể đăng nhập</translation>
<translation id="2342981853652716282">Đăng nhập vào Chrome để nhận dấu trang, mật khẩu và nhiều nội dung khác trên tất cả các thiết bị của bạn.</translation>
<translation id="2349710944427398404">Tổng số dữ liệu mà Chrome sử dụng, bao gồm tài khoản, dấu trang và cài đặt đã lưu</translation>
<translation id="2351097562818989364">Đã đặt lại cài đặt dịch của bạn.</translation>
<translation id="2359808026110333948">Tiếp tục</translation>
<translation id="2369533728426058518">tab đang mở</translation>
<translation id="2387895666653383613">Chia tỷ lệ văn bản</translation>
<translation id="2402980924095424747"><ph name="MEGABYTES" /> MB</translation>
<translation id="2410754283952462441">Chọn một tài khoản</translation>
<translation id="2414672073755873541">Không có nội dung nào ở đây</translation>
<translation id="2414886740292270097">Tối</translation>
<translation id="2416359993254398973">Chrome cần có quyền truy cập máy ảnh của bạn cho trang web này.</translation>
<translation id="2426805022920575512">Chọn một tài khoản khác</translation>
<translation id="2433507940547922241">Hình thức</translation>
<translation id="2434158240863470628">Quá trình tải xuống hoàn tất <ph name="SEPARATOR" /> <ph name="BYTES_DOWNLOADED" /></translation>
<translation id="2440823041667407902">Truy cập vị trí</translation>
<translation id="2450083983707403292">Bạn có muốn bắt đầu tải xuống <ph name="FILE_NAME" /> lần nữa không?</translation>
<translation id="2476578072172137802">Cài đặt trang web</translation>
<translation id="2482878487686419369">Thông báo</translation>
<translation id="2494974097748878569">Trợ lý Google trong Chrome</translation>
<translation id="2496180316473517155">Lịch sử duyệt web</translation>
<translation id="2498359688066513246">Trợ giúp và phản hồi</translation>
<translation id="2501278716633472235">Quay lại</translation>
<translation id="2513403576141822879">Bạn có thể xem thêm tùy chọn cài đặt liên quan đến quyền riêng tư, bảo mật và hoạt động thu thập dữ liệu trong phần <ph name="BEGIN_LINK" />Đồng bộ hóa và dịch vụ của Google<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="2523184218357549926">Gửi cho Google URL của các trang bạn truy cập</translation>
<translation id="2526148617758225454">Trình tiết kiệm dữ liệu đang bật. Quản lý tiện ích này trong Cài đặt.</translation>
<translation id="2532336938189706096">Lượt xem trên web</translation>
<translation id="2534155362429831547">Đã xóa <ph name="NUMBER_OF_ITEMS" /> mục</translation>
<translation id="2536728043171574184">Xem bản sao ngoại tuyến của trang này</translation>
<translation id="2546283357679194313">Cookie và dữ liệu trang web</translation>
<translation id="2567385386134582609">HÌNH ẢNH</translation>
<translation id="2570922361219980984">Quyền truy cập vị trí cũng đã bị tắt đối với thiết bị này. Hãy bật trong <ph name="BEGIN_LINK" />Cài đặt Android<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="257931822824936280">Đã mở rộng - nhấp để thu gọn.</translation>
<translation id="2581165646603367611">Thao tác này sẽ xóa cookie, bộ nhớ đệm và các dữ liệu khác của các trang web mà Chrome cho rằng không quan trọng.</translation>
<translation id="2586657967955657006">Khay nhớ tạm</translation>
<translation id="2587052924345400782">Đã có phiên bản mới hơn</translation>
<translation id="2593272815202181319">Monospace</translation>
<translation id="2610239185026711824">Đề xuất mật khẩu</translation>
<translation id="2612676031748830579">Số thẻ</translation>
<translation id="2621115761605608342">Cho phép JavaScript cho trang web cụ thể.</translation>
<translation id="2625189173221582860">Đã sao chép mật khẩu</translation>
<translation id="2631006050119455616">Đã tiết kiệm</translation>
<translation id="2633278372998075009">Các tab riêng tư</translation>
<translation id="2647434099613338025">Thêm ngôn ngữ</translation>
<translation id="2650751991977523696">Tải tệp xuống lần nữa?</translation>
<translation id="2651091186440431324">{FILE_COUNT,plural, =1{# tệp âm thanh}other{# tệp âm thanh}}</translation>
<translation id="2653659639078652383">Gửi</translation>
<translation id="2671423594960767771">Chia sẻ nhóm</translation>
<translation id="2677748264148917807">Rời khỏi</translation>
<translation id="2704606927547763573">Đã sao chép</translation>
<translation id="2707726405694321444">Làm mới trang</translation>
<translation id="2709516037105925701">Tự động điền</translation>
<translation id="271033894570825754">Mới</translation>
<translation id="2728754400939377704">Sắp xếp theo trang web</translation>
<translation id="2744248271121720757">Hãy nhấn vào một từ để tìm kiếm ngay hoặc xem các hành động có liên quan</translation>
<translation id="2760323196215778921">Bạn cũng cần bật quyền này cho Chrome. Hãy xem mục <ph name="BEGIN_LINK" />Cài đặt Android<ph name="END_LINK" /> để biết thông tin chi tiết.</translation>
<translation id="2762000892062317888">vừa xong</translation>
<translation id="2777555524387840389">Còn <ph name="SECONDS" /> giây</translation>
<translation id="2779651927720337254">không tải xuống được</translation>
<translation id="2781151931089541271">Còn 1 giây</translation>
<translation id="2784212955220061919">Ở Chế độ thu gọn, Chrome tải trang nhanh hơn và sử dụng ít dữ liệu hơn lên tới 60 phần trăm. Công nghệ đám mây của Google tối ưu hóa các trang bạn truy cập.</translation>
<translation id="2785336755839207516">Bạn đã gỡ cài đặt <ph name="APP_NAME" />.</translation>
<translation id="2803478378562657435">Đang hiển thị mật khẩu đã lưu và các tùy chọn mật khẩu</translation>
<translation id="2810645512293415242">Trang đơn giản giúp lưu dữ liệu và tải nhanh hơn.</translation>
<translation id="281504910091592009">Xem và quản lý các mật khẩu đã lưu trong <ph name="BEGIN_LINK" />Tài khoản Google<ph name="END_LINK" /> của bạn</translation>
<translation id="2818669890320396765">Để sử dụng dấu trang trên tất cả các thiết bị, hãy đăng nhập và bật tính năng đồng bộ hóa</translation>
<translation id="2836148919159985482">Chạm vào nút quay lại để thoát khỏi chế độ toàn màn hình.</translation>
<translation id="2842985007712546952">Thư mục gốc</translation>
<translation id="2870560284913253234">Trang web</translation>
<translation id="2874939134665556319">Bản nhạc trước</translation>
<translation id="2876764156902388290">Chrome đang sử dụng ít dữ liệu hơn để hiển thị cho bạn trang này</translation>
<translation id="2888126860611144412">Giới thiệu Chrome</translation>
<translation id="2891154217021530873">Ngừng tải trang</translation>
<translation id="2893180576842394309">Google có thể sử dụng lịch sử của bạn để điều chỉnh tính năng Tìm kiếm và các dịch vụ khác của Google cho phù hợp với bạn</translation>
<translation id="2900528713135656174">Tạo sự kiện</translation>
<translation id="2902702728133930130">Chrome khởi động không thành công với lỗi không mong muốn.</translation>
<translation id="290376772003165898">Trang này không được viết bằng <ph name="LANGUAGE" />?</translation>
<translation id="290908127926267163">Google có thể sử dụng các từ mà bạn nhấn vào và văn bản xung quanh để trả về kết quả</translation>
<translation id="2910701580606108292">Hỏi trước khi cho phép trang web phát nội dung được bảo vệ</translation>
<translation id="2913331724188855103">Cho phép trang web lưu và đọc dữ liệu cookie (được đề xuất)</translation>
<translation id="2932150158123903946">Bộ nhớ Google <ph name="APP_NAME" /></translation>
<translation id="2941880727166628951">Gửi đến các thiết bị của tôi</translation>
<translation id="2956410042958133412">Tài khoản này do <ph name="PARENT_NAME_1" /><ph name="PARENT_NAME_2" /> quản lý.</translation>
<translation id="2960796085439532066">Bản quyền <ph name="YEAR" /> Google Inc. Mọi quyền được bảo lưu.</translation>
<translation id="2962095958535813455">Đã chuyển sang tab ẩn danh</translation>
<translation id="2968755619301702150">Trình xem chứng chỉ</translation>
<translation id="2979025552038692506">Tab ẩn danh được chọn</translation>
<translation id="2989523299700148168">Đã truy cập gần đây</translation>
<translation id="2996291259634659425">Tạo cụm mật khẩu</translation>
<translation id="2996809686854298943">Cần có URL</translation>
<translation id="300526633675317032">Thao tác này sẽ xóa tất cả <ph name="SIZE_IN_KB" /> bộ nhớ trang web.</translation>
<translation id="3029613699374795922">Đã tải xuống <ph name="KBS" /> KB</translation>
<translation id="3029704984691124060">Cụm mật khẩu không khớp</translation>
<translation id="3036750288708366620"><ph name="BEGIN_LINK" />Nhận trợ giúp<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="3045654778214005718">Xem thêm nội dung tương tự từ Google</translation>
<translation id="305593374596241526">Đã tắt vị trí; hãy bật vị trí trong mục <ph name="BEGIN_LINK" />Cài đặt Android<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="3060635849835183725">{BOOKMARKS_COUNT,plural, =1{<ph name="BOOKMARKS_COUNT_ONE" /> dấu trang}other{<ph name="BOOKMARKS_COUNT_MANY" /> dấu trang}}</translation>
<translation id="307908932405420782">Các bài viết khác sẽ sớm xuất hiện. Chúc bạn buổi sáng vui vẻ!</translation>
<translation id="3089395242580810162">Mở trong tab ẩn danh</translation>
<translation id="311456632243022227">Đã mở nhiều liên kết trong Chrome</translation>
<translation id="3115898365077584848">Hiển thị thông tin</translation>
<translation id="3123473560110926937">Đã chặn trên một số trang web</translation>
<translation id="3137521801621304719">Thoát chế độ ẩn danh</translation>
<translation id="3148434565183091099">Để nhận dấu trang trên tất cả các thiết bị của bạn, hãy đăng nhập vào Chrome.</translation>
<translation id="3157842584138209013">Xem lượng dữ liệu bạn đã tiết kiệm được từ nút Tùy chọn khác</translation>
<translation id="3166827708714933426">Phím tắt dành cho tab và cửa sổ</translation>
<translation id="3190152372525844641">Bật quyền cho Chrome trong <ph name="BEGIN_LINK" />Cài đặt Android<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="3198916472715691905"><ph name="STORAGE_AMOUNT" /> dữ liệu được lưu trữ</translation>
<translation id="3207960819495026254">Đã được đánh dấu trang</translation>
<translation id="3211426585530211793">Đã xóa <ph name="ITEM_TITLE" /></translation>
<translation id="321773570071367578">Nếu bạn quên cụm mật khẩu hoặc muốn thay đổi cài đặt này, hãy <ph name="BEGIN_LINK" />đặt lại đồng bộ hóa<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="3227137524299004712">Micrô</translation>
<translation id="3232754137068452469">Ứng dụng web</translation>
<translation id="3234355010754616171">Tab riêng tư mới</translation>
<translation id="3236059992281584593">Còn 1 phút</translation>
<translation id="3244271242291266297">MM</translation>
<translation id="3254409185687681395">Đánh dấu trang này</translation>
<translation id="3259831549858767975">Thu nhỏ mọi nội dung trên trang</translation>
<translation id="3269093882174072735">Tải hình ảnh</translation>
<translation id="3269956123044984603">Để có các tab từ các thiết bị khác của bạn, hãy bật “Tự động đồng bộ hóa dữ liệu” trong cài đặt tài khoản Android.</translation>
<translation id="3282568296779691940">Đăng nhập vào Chrome</translation>
<translation id="32895400574683172">Cho phép thông báo</translation>
<translation id="3295530008794733555">Duyệt web nhanh hơn. Sử dụng ít dữ liệu hơn.</translation>
<translation id="3295602654194328831">Ẩn thông tin</translation>
<translation id="3298243779924642547">Phiên bản rút gọn</translation>
<translation id="3303414029551471755">Tiếp tục tải xuống nội dung?</translation>
<translation id="3306398118552023113">Ứng dụng này đang chạy trong Chrome</translation>
<translation id="3328801116991980348">Thông tin về trang web</translation>
<translation id="3333961966071413176">Tất cả người liên hệ</translation>
<translation id="3341058695485821946">Xem lượng dữ liệu bạn đã tiết kiệm được</translation>
<translation id="3350687908700087792">Đóng tất cả các tab ẩn danh</translation>
<translation id="3353615205017136254">Trang phiên bản rút gọn do Google cung cấp. Nhấn vào nút tải bản gốc để tải trang gốc.</translation>
<translation id="3367813778245106622">Đăng nhập lại để bắt đầu đồng bộ hóa</translation>
<translation id="3377025655491224618">Tab riêng tư</translation>
<translation id="3384347053049321195">Chia sẻ hình ảnh</translation>
<translation id="3386292677130313581">Hỏi trước khi cho phép các trang web biết vị trí của bạn (được đề xuất)</translation>
<translation id="3387650086002190359">Tải xuống <ph name="FILE_NAME" /> không thành công do lỗi hệ thống tệp.</translation>
<translation id="3398320232533725830">Mở trình quản lý dấu trang</translation>
<translation id="3414952576877147120">Kích thước:</translation>
<translation id="3434611491093664205">Đang chuẩn bị cho VR…</translation>
<translation id="3443221991560634068">Tải lại trang hiện tại</translation>
<translation id="3445014427084483498">Vừa xong</translation>
<translation id="3452612588551937789">Đăng nhập bằng Tài khoản Google để nhận dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các cài đặt khác trên tất cả thiết bị của bạn.</translation>
<translation id="3492207499832628349">Tab ẩn danh mới</translation>
<translation id="3493531032208478708"><ph name="BEGIN_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK" /> về nội dung được đề xuất</translation>
<translation id="3513704683820682405">Thực tế tăng cường</translation>
<translation id="3518985090088779359">Chấp nhận và tiếp tục</translation>
<translation id="3522247891732774234">Bản cập nhật có sẵn. Tùy chọn khác</translation>
<translation id="3527085408025491307">Thư mục</translation>
<translation id="3542235761944717775">Còn <ph name="KILOBYTES" /> KB</translation>
<translation id="3549657413697417275">Tìm kiếm lịch sử của bạn</translation>
<translation id="3552151358455404883">Quản lý Chrome Sync và cá nhân hóa trong <ph name="BEGIN_LINK1" />Cài đặt<ph name="END_LINK1" /></translation>
<translation id="3557336313807607643">Thêm vào danh bạ</translation>
<translation id="3566923219790363270">Chrome vẫn đang chuẩn bị mô-đun Thực tế ảo. Hãy khởi động lại Chrome sau.</translation>
<translation id="3568688522516854065">Để sử dụng các tab từ những thiết bị khác, hãy đăng nhập và bật tính năng đồng bộ hóa</translation>
<translation id="3587482841069643663">Tất cả</translation>
<translation id="358794129225322306">Cho phép một trang web tự động tải xuống nhiều tệp.</translation>
<translation id="3590487821116122040">Bộ nhớ trang web mà Chrome cho rằng không quan trọng (ví dụ: những trang web không có cài đặt đã lưu nào hoặc trang web mà bạn không truy cập thường xuyên)</translation>
<translation id="3599863153486145794">Xóa lịch sử khỏi tất cả các thiết bị đã đăng nhập. Tài khoản Google của bạn có thể có các dạng lịch sử duyệt web khác tại <ph name="BEGIN_LINK" />myactivity.google.com<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="3600792891314830896">Tắt tiếng trên các trang web phát âm thanh</translation>
<translation id="360207483134687714">Giúp nâng cao trải nghiệm VR trong Chrome</translation>
<translation id="3604604794717279723">Tôi chấp nhận</translation>
<translation id="3616113530831147358">Âm thanh</translation>
<translation id="3620176948598597475">Việc đặt lại sẽ xóa lịch sử của Trình tiết kiệm dữ liệu, bao gồm cả danh sách các trang web đã truy cập.</translation>
<translation id="3630011985153972676">Cho phép Chrome tải bài viết xuống cho bạn khi bạn đang sử dụng mạng Wi-Fi trong phần Cài đặt.</translation>
<translation id="3632295766818638029">Hiển thị mật khẩu</translation>
<translation id="363596933471559332">Tự động đăng nhập vào các trang web bằng thông tin đăng nhập được lưu trữ. Khi tính năng này tắt, bạn sẽ luôn được yêu cầu xác minh trước khi đăng nhập vào trang web.</translation>
<translation id="3658159451045945436">Việc đặt lại sẽ xóa lịch sử tiết kiệm dữ liệu, bao gồm cả danh sách các trang web bạn đã truy cập.</translation>
<translation id="3662546969139119822">Không có lịch sử ở đây</translation>
<translation id="3672452749423051839">Đề xuất cho lỗi điều hướng</translation>
<translation id="3692944402865947621">Không tải <ph name="FILE_NAME" /> xuống được do không tìm thấy vị trí bộ nhớ.</translation>
<translation id="3712575778697986964">Đặt lại Trình tiết kiệm dữ liệu?</translation>
<translation id="3714981814255182093">Mở thanh Tìm kiếm</translation>
<translation id="3716182511346448902">Chrome đã tạm dừng trang này vì trang dùng quá nhiều bộ nhớ.</translation>
<translation id="3724958268700778519">Trợ lý Google tiết kiệm thời gian cho bạn bằng cách tăng tốc quá trình thanh toán trên trang web.</translation>
<translation id="3739899004075612870">Đã đánh dấu trang trong <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="3744111309925758534">Các ứng dụng khác chiếm <ph name="MEGABYTES" /> MB</translation>
<translation id="3744111561329211289">Đồng bộ hóa dưới nền</translation>
<translation id="3745176700485982507">Trang này chứa các đường dẫn liên kết đến trang web yêu thích của bạn</translation>
<translation id="3751110998481776724">Xem trước <ph name="BEGIN_NEW" />Mới<ph name="END_NEW" /></translation>
<translation id="3773755127849930740"><ph name="BEGIN_LINK" />Bật Bluetooth<ph name="END_LINK" /> để cho phép ghép nối</translation>
<translation id="3778956594442850293">Đã thêm vào màn hình chính</translation>
<translation id="3781011235031427080">Nội dung tương tự đã mở ở nửa dưới của màn hình</translation>
<translation id="3789841737615482174">Cài đặt</translation>
<translation id="3810838688059735925">Video</translation>
<translation id="3810973564298564668">Quản lý</translation>
<translation id="3814315701645566481">Bạn có muốn xóa dữ liệu cho <ph name="URL" /> không?</translation>
<translation id="3819178904835489326">Đã xóa <ph name="NUMBER_OF_DOWNLOADS" /> bản tải xuống</translation>
<translation id="3819562311292413223">Tải bài viết dành cho bạn xuống</translation>
<translation id="3822502789641063741">Xóa bộ nhớ trang web?</translation>
<translation id="3859306556332390985">Tìm kiếm tiến</translation>
<translation id="3894427358181296146">Thêm thư mục</translation>
<translation id="3895926599014793903">Buộc bật thu phóng</translation>
<translation id="3912508018559818924">Đang tìm dữ liệu thích hợp nhất từ web…</translation>
<translation id="3927692899758076493">Sans Serif</translation>
<translation id="3928666092801078803">Kết hợp dữ liệu của tôi</translation>
<translation id="3934752326445182741">Xem trước hình ảnh <ph name="BEGIN_NEW" />Mới<ph name="END_NEW" /></translation>
<translation id="393697183122708255">Không có tìm kiếm bằng giọng nói đã bật</translation>
<translation id="3950820424414687140">Đăng nhập</translation>
<translation id="395206256282351086">Tính năng đề xuất trang web và tìm kiếm đã bị tắt</translation>
<translation id="3955193568934677022">Cho phép trang web phát nội dung được bảo vệ (được đề xuất)</translation>
<translation id="396192773038029076">{NUM_IN_PROGRESS,plural, =1{Chrome sẽ tải trang của bạn khi sẵn sàng}other{Chrome sẽ tải trang của bạn khi sẵn sàng}}</translation>
<translation id="3963007978381181125">Việc mã hóa cụm mật khẩu không bao gồm địa chỉ và phương thức thanh toán từ Google Pay. Chỉ người có cụm mật khẩu của bạn mới có thể đọc dữ liệu mã hóa. Cụm mật khẩu này sẽ không được gửi đến hay lưu trữ tại Google. Nếu quên cụm mật khẩu hoặc muốn thay đổi tùy chọn cài đặt này, thì bạn cần đặt lại tính năng đồng bộ hóa. <ph name="BEGIN_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="3967822245660637423">Tải xuống hoàn tất</translation>
<translation id="397583555483684758">Đồng bộ hóa đã ngừng hoạt động</translation>
<translation id="3976396876660209797">Xóa và tạo lại lối tắt này</translation>
<translation id="3985215325736559418">Bạn có muốn tải lại <ph name="FILE_NAME" /> xuống không?</translation>
<translation id="3987993985790029246">Sao chép liên kết</translation>
<translation id="3988213473815854515">Vị trí được cho phép</translation>
<translation id="3988466920954086464">Xem kết quả tìm kiếm tức thì trong bảng điều khiển này</translation>
<translation id="3991845972263764475"><ph name="BYTES_DOWNLOADED_WITH_UNITS" />/?</translation>
<translation id="3997476611815694295">Bộ nhớ không quan trọng</translation>
<translation id="4002066346123236978">Tiêu đề</translation>
<translation id="4008040567710660924">Cho phép cookie của một trang web cụ thể.</translation>
<translation id="4034817413553209278">{HOURS,plural, =1{# giờ}other{# giờ}}</translation>
<translation id="4042870126885713738">Hiển thị các đề xuất khi địa chỉ web không khắc phục được hoặc kết nối không thể được thực hiện</translation>
<translation id="4046123991198612571">Bản nhạc tiếp theo</translation>
<translation id="4048707525896921369">Tìm hiểu về các chủ đề trên trang web mà không cần rời khỏi trang. Tính năng Nhấn để tìm kiếm sẽ gửi một từ và ngữ cảnh xung quanh từ đó tới Google Tìm kiếm, trả về định nghĩa, hình ảnh, kết quả tìm kiếm và các chi tiết khác.
Để điều chỉnh cụm từ tìm kiếm của bạn, hãy nhấn và giữ để chọn cụm từ đó. Để tinh chỉnh cụm từ tìm kiếm của bạn, hãy trượt bảng điều khiển lên hết cỡ và nhấn vào hộp tìm kiếm.</translation>
<translation id="4056223980640387499">Màu nâu đỏ</translation>
<translation id="4060598801229743805">Có các tùy chọn ở gần đầu màn hình</translation>
<translation id="4062305924942672200">Thông tin pháp lý</translation>
<translation id="4084682180776658562">Dấu trang</translation>
<translation id="4084712963632273211">Từ <ph name="PUBLISHER_ORIGIN" /><ph name="BEGIN_DEEMPHASIZED" />Do Google phân phối<ph name="END_DEEMPHASIZED" /></translation>
<translation id="4084836577264234537">Đã tải xuống <ph name="MEGABYTES" /> MB</translation>
<translation id="4095146165863963773">Xóa dữ liệu ứng dụng?</translation>
<translation id="4099578267706723511">Giúp cải thiện Chrome bằng cách gửi số liệu thống kê sử dụng và báo cáo sự cố cho Google.</translation>
<translation id="410351446219883937">Tự động phát</translation>
<translation id="4116038641877404294">Tải trang xuống để sử dụng ngoại tuyến</translation>
<translation id="4149994727733219643">Chế độ xem đơn giản cho trang web</translation>
<translation id="4159800535322890630">Chặn các trang web sử dụng cảm biến của thiết bị</translation>
<translation id="4165986682804962316">Cài đặt trang web</translation>
<translation id="4170011742729630528">Dịch vụ không khả dụng; thử lại sau.</translation>
<translation id="4179980317383591987">Đã dùng <ph name="AMOUNT" /></translation>
<translation id="4181841719683918333">Ngôn ngữ</translation>
<translation id="4195643157523330669">Mở trong tab mới</translation>
<translation id="4198423547019359126">Không có vị trí tải xuống</translation>
<translation id="4209895695669353772">Để nhận nội dung do Google đề xuất riêng cho bạn, hãy bật tính năng đồng bộ hóa</translation>
<translation id="4225719675976901337">Không tìm thấy nội dung nào</translation>
<translation id="4226663524361240545">Thông báo có thể làm rung thiết bị</translation>
<translation id="423219824432660969">Mã hóa dữ liệu đã đồng bộ hóa bằng mật khẩu Google kể từ <ph name="TIME" /></translation>
<translation id="4242533952199664413">Mở cài đặt</translation>
<translation id="4243710787042215766">Mở trong tab riêng tư</translation>
<translation id="424864128008805179">Đăng xuất khỏi Chrome?</translation>
<translation id="4256782883801055595">Giấy phép nguồn mở</translation>
<translation id="4259722352634471385">Điều hướng bị chặn: <ph name="URL" /></translation>
<translation id="4262028915562328938">Đã xảy ra lỗi đồng bộ hóa, hãy nhấn để biết thông tin chi tiết.</translation>
<translation id="4269820728363426813">Sao chép địa chỉ liên kết</translation>
<translation id="4275663329226226506">Truyền thông</translation>
<translation id="4278390842282768270">Được cho phép</translation>
<translation id="429312253194641664">Một trang web đang phát nội dung đa phương tiện</translation>
<translation id="4298388696830689168">Các trang web liên kết</translation>
<translation id="4307992518367153382">Cơ bản</translation>
<translation id="4314815835985389558">Quản lý dữ liệu đồng bộ hóa</translation>
<translation id="4351244548802238354">Đóng hộp thoại</translation>
<translation id="4378154925671717803">Điện thoại</translation>
<translation id="4384468725000734951">Sử dụng Sogou để tìm kiếm</translation>
<translation id="4398088515904522762">Để sử dụng tính năng này, hãy bật tùy chọn <ph name="BEGIN_LINK" />Hoạt động và tương tác<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="4404568932422911380">Không có dấu trang nào</translation>
<translation id="4409723563706114196">Sử dụng truy vấn dự đoán trang</translation>
<translation id="4411535500181276704">Chế độ thu gọn</translation>
<translation id="4432792777822557199">Kể từ bây giờ trở đi, các trang viết bằng <ph name="SOURCE_LANGUAGE" /> sẽ được dịch sang <ph name="TARGET_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="4433925000917964731">Trang phiên bản rút gọn do Google cung cấp</translation>
<translation id="4434045419905280838">Cửa sổ bật lên và liên kết chuyển hướng</translation>
<translation id="4440958355523780886">Trang phiên bản rút gọn do Google cung cấp. Nhấn để tải trang gốc.</translation>
<translation id="4452411734226507615">Đóng tab <ph name="TAB_TITLE" /></translation>
<translation id="4452548195519783679">Đã đánh dấu trang vào <ph name="FOLDER_NAME" /></translation>
<translation id="4453340223357552416">Đã tải xuống <ph name="FILE_NAME" /> trong <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="445467742685312942">Cho phép trang web phát nội dung được bảo vệ</translation>
<translation id="4468959413250150279">Tắt âm thanh trên một trang web cụ thể.</translation>
<translation id="4472118726404937099">Để đồng bộ hóa và cá nhân hóa trên các thiết bị, hãy đăng nhập và bật tính năng đồng bộ hóa</translation>
<translation id="447252321002412580">Giúp cải thiện hiệu suất cũng như các tính năng của Chrome</translation>
<translation id="4479647676395637221">Hỏi trước trước khi cho phép các trang web sử dụng máy ảnh của bạn (được đề xuất)</translation>
<translation id="4479972344484327217">Đang cài đặt <ph name="MODULE" /> cho Chrome…</translation>
<translation id="4487967297491345095">Tất cả dữ liệu ứng dụng của Chrome sẽ bị xóa vĩnh viễn. Dữ liệu này bao gồm tất cả tệp, cài đặt, tài khoản, cơ sở dữ liệu, v.v.</translation>
<translation id="4493497663118223949">Chế độ thu gọn đang bật</translation>
<translation id="4513387527876475750">{DAYS,plural, =1{# ngày trước}other{# ngày trước}}</translation>
<translation id="451872707440238414">Tìm kiếm dấu trang của bạn</translation>
<translation id="4521489764227272523">Dữ liệu được chọn đã bị xóa khỏi Chrome và các thiết bị đã đồng bộ hóa của bạn.
Tài khoản Google của bạn có thể có các dạng lịch sử duyệt web khác, chẳng hạn như tìm kiếm và hoạt động từ các dịch vụ khác của Google tại <ph name="BEGIN_LINK" />myactivity.google.com<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="4532845899244822526">Chọn thư mục</translation>
<translation id="4538018662093857852">Bật Chế độ thu gọn</translation>
<translation id="4550003330909367850">Để xem hoặc sao chép mật khẩu của bạn tại đây, hãy đặt khóa màn hình trên thiết bị này.</translation>
<translation id="4558311620361989323">Phím tắt cho trang web</translation>
<translation id="4561979708150884304">Không có kết nối</translation>
<translation id="4565377596337484307">Ẩn mật khẩu</translation>
<translation id="4570913071927164677">Chi tiết</translation>
<translation id="4572422548854449519">Đăng nhập vào tài khoản được quản lý</translation>
<translation id="4581964774250883625">Bạn đã chuyển sang chế độ ẩn danh.</translation>
<translation id="4583164079174244168">{MINUTES,plural, =1{# phút trước}other{# phút trước}}</translation>
<translation id="4587589328781138893">Trang web</translation>
<translation id="4594952190837476234">Trang ngoại tuyến này được tạo từ lúc <ph name="CREATION_TIME" /> và có thể khác với phiên bản trực tuyến.</translation>
<translation id="4605958867780575332">Đã xóa mục: <ph name="ITEM_TITLE" /></translation>
<translation id="4616150815774728855">Mở <ph name="WEBAPK_NAME" /></translation>
<translation id="4634124774493850572">Sử dụng mật khẩu</translation>
<translation id="4645575059429386691">Do cha mẹ của bạn quản lý</translation>
<translation id="4660011489602794167">Hiển thị bàn phím</translation>
<translation id="4663756553811254707">Đã xóa <ph name="NUMBER_OF_BOOKMARKS" /> dấu trang</translation>
<translation id="4665282149850138822">Đã thêm <ph name="NAME" /> vào Màn hình chính của bạn</translation>
<translation id="4684427112815847243">Đồng bộ hóa mọi thứ</translation>
<translation id="4695891336199304370">{SHIPPING_OPTIONS,plural, =1{<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" />\u2026 và <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_SHIPPING_OPTIONS" /> tùy chọn khác}other{<ph name="SHIPPING_OPTION_PREVIEW" />\u2026 và <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_SHIPPING_OPTIONS" /> tùy chọn khác}}</translation>
<translation id="4698034686595694889">Xem ngoại tuyến trong <ph name="APP_NAME" /></translation>
<translation id="4698413471314543145">Chức năng quan trọng cần có để chạy Chrome bị thiếu; quá trình cài đặt Chrome của bạn chưa hoàn tất hoặc không tương thích với phiên bản Android này.</translation>
<translation id="4699172675775169585">Tệp và hình ảnh được lưu trong bộ nhớ đệm</translation>
<translation id="4714588616299687897">Tiết kiệm tới 60% dữ liệu</translation>
<translation id="4719927025381752090">Đề xuất dịch</translation>
<translation id="4720023427747327413">Mở trong <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="4720982865791209136">Hãy giúp cải tiến Chrome. <ph name="BEGIN_LINK" />Tham gia khảo sát<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4730876730346568982">Bạn đang chuyển các tài khoản đồng bộ hóa từ <ph name="ACCOUNT_EMAIL_OLD" /> sang <ph name="ACCOUNT_EMAIL_NEW" />. Dữ liệu Chrome hiện có của bạn do <ph name="MANAGED_DOMAIN" /> quản lý. Thao tác này sẽ xóa dữ liệu của bạn khỏi thiết bị này nhưng dữ liệu sẽ vẫn còn trong <ph name="ACCOUNT_EMAIL_OLD" />.</translation>
<translation id="473775607612524610">Cập nhật</translation>
<translation id="4738836084190194332">Đồng bộ hóa lần cuối: <ph name="WHEN" /></translation>
<translation id="4749960740855309258">Mở tab mới</translation>
<translation id="4751476147751820511">Cảm biến chuyển động hoặc ánh sáng</translation>
<translation id="4759238208242260848">Tải xuống</translation>
<translation id="4763829664323285145">{FILE_COUNT,plural, =1{Đã tải xong 1 tệp xuống.}other{Đã tải xong # tệp xuống.}}</translation>
<translation id="4766369052440583386">Trình tiết kiệm dữ liệu đang bật</translation>
<translation id="4797039098279997504">Chạm để quay lại <ph name="URL_OF_THE_CURRENT_TAB" /></translation>
<translation id="4802417911091824046">Việc mã hóa cụm mật khẩu không bao gồm địa chỉ và phương thức thanh toán từ Google Pay.
Để thay đổi tùy chọn cài đặt này, hãy <ph name="BEGIN_LINK" />đặt lại tính năng đồng bộ hóa<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="4807098396393229769">Tên trên thẻ</translation>
<translation id="4807963036345170158">Trình tiết kiệm dữ liệu tắt</translation>
<translation id="4816465935029283692">Loại dữ liệu</translation>
<translation id="4837753911714442426">Mở tùy chọn để in trang</translation>
<translation id="4842092870884894799">Hiển thị cửa sổ bật lên tạo mật khẩu</translation>
<translation id="4850886885716139402">Xem</translation>
<translation id="4858052445109442067">Bạn có muốn kết nối Chrome với Digital Wellbeing không?</translation>
<translation id="4860895144060829044">Gọi</translation>
<translation id="4866368707455379617">Không thể cài đặt <ph name="MODULE" /> cho Chrome</translation>
<translation id="4875775213178255010">Đề xuất nội dung</translation>
<translation id="4878404682131129617">Thiết lập đường hầm qua máy chủ proxy không thành công</translation>
<translation id="4880127995492972015">Dịch…</translation>
<translation id="4881695831933465202">Mở</translation>
<translation id="488187801263602086">Đổi tên tệp</translation>
<translation id="4882831918239250449">Kiểm soát cách Google sử dụng lịch sử duyệt web của bạn để cá nhân hóa dịch vụ Tìm kiếm, quảng cáo và các dịch vụ khác</translation>
<translation id="4883379392681899581">Thoát chế độ riêng tư</translation>
<translation id="4885273946141277891">Số phiên bản Chrome không được hỗ trợ.</translation>
<translation id="4910889077668685004">Ứng dụng thanh toán</translation>
<translation id="4913161338056004800">Đặt lại thống kê</translation>
<translation id="4913169188695071480">Ngừng làm mới</translation>
<translation id="4915549754973153784"><ph name="BEGIN_LINK" />Nhận trợ giúp<ph name="END_LINK" /> trong khi quét tìm thiết bị…</translation>
<translation id="4921180162323349895">{FILE_COUNT,plural, =1{# trang}other{# trang}}</translation>
<translation id="4943703118917034429">Thực tế ảo</translation>
<translation id="4943872375798546930">Không tìm thấy kết quả nào</translation>
<translation id="4958708863221495346"><ph name="URL_OF_THE_CURRENT_TAB" /> đang chia sẻ màn hình của bạn</translation>
<translation id="4961107849584082341">Dịch trang này sang ngôn ngữ bất kỳ</translation>
<translation id="4961700429721424617">Bạn đang đăng xuất khỏi tài khoản do <ph name="MANAGED_DOMAIN" /> quản lý. Thao tác này sẽ xóa dữ liệu Chrome khỏi thiết bị này nhưng dữ liệu sẽ vẫn còn trong Tài khoản Google của bạn.</translation>
<translation id="497421865427891073">Đi về phía trước</translation>
<translation id="4988210275050210843">Đang tải tệp xuống (<ph name="MEGABYTES" />).</translation>
<translation id="4988526792673242964">Trang</translation>
<translation id="4996978546172906250">Chia sẻ qua</translation>
<translation id="5004416275253351869">Kiểm soát hoạt động trên Google</translation>
<translation id="5005498671520578047">Sao chép mật khẩu</translation>
<translation id="5011311129201317034"><ph name="SITE" /> muốn kết nối</translation>
<translation id="5013696553129441713">Không có nội dung đề xuất mới</translation>
<translation id="5016205925109358554">Serif</translation>
<translation id="5039804452771397117">Cho phép</translation>
<translation id="5040262127954254034">Bảo mật</translation>
<translation id="5063480226653192405">Sử dụng</translation>
<translation id="5087580092889165836">Thêm thẻ</translation>
<translation id="5100237604440890931">Đã thu gọn - nhấp để mở rộng.</translation>
<translation id="510275257476243843">Còn 1 giờ</translation>
<translation id="5123685120097942451">Tab ẩn danh</translation>
<translation id="5127805178023152808">Đồng bộ hóa đã tắt</translation>
<translation id="5129038482087801250">Cài đặt ứng dụng web</translation>
<translation id="5132942445612118989">Đồng bộ hóa mật khẩu, lịch sử và các thông tin khác của bạn trên tất cả các thiết bị</translation>
<translation id="5139940364318403933">Tìm hiểu cách sử dụng Google Drive</translation>
<translation id="515227803646670480">Xóa dữ liệu đã lưu trữ</translation>
<translation id="5152843274749979095">Chưa cài đặt ứng dụng được hỗ trợ nào</translation>
<translation id="5161254044473106830">Cần có tiêu đề</translation>
<translation id="5162754098604580781">{FILE_COUNT,plural, =1{Không tải được 1 tệp xuống.}other{Không tải được # tệp xuống.}}</translation>
<translation id="5168917394043976756">Mở ngăn điều hướng</translation>
<translation id="5184329579814168207">Mở trong Chrome</translation>
<translation id="5199929503336119739">Hồ sơ công việc</translation>
<translation id="5210286577605176222">Quay về tab trước</translation>
<translation id="5210365745912300556">Đóng tab</translation>
<translation id="5222676887888702881">Đăng xuất</translation>
<translation id="5224771365102442243">Có video</translation>
<translation id="5233638681132016545">Tab mới</translation>
<translation id="526421993248218238">Không thể tải trang này</translation>
<translation id="5271967389191913893">Thiết bị không thể mở nội dung được tải xuống.</translation>
<translation id="528192093759286357">Kéo từ trên xuống và chạm vào nút quay lại để thoát khỏi chế độ toàn màn hình.</translation>
<translation id="5284584623296338184">Các thay đổi đối với dấu trang, lịch sử, mật khẩu và cài đặt khác sẽ không còn được đồng bộ hóa với Tài khoản Google của bạn. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có của bạn sẽ vẫn được lưu trữ trong tài khoản Google của bạn.</translation>
<translation id="5301954838959518834">Ok</translation>
<translation id="5304593522240415983">Không được để trống trường này</translation>
<translation id="5308380583665731573">Kết nối</translation>
<translation id="5308603654685598744">Khi tính năng này được bật, Chrome sẽ đề xuất sử dụng Google Dịch để dịch các trang viết bằng ngôn ngữ khác.</translation>
<translation id="5313967007315987356">Thêm trang web</translation>
<translation id="5317780077021120954">Lưu</translation>
<translation id="5324858694974489420">Cài đặt dành cho cha mẹ</translation>
<translation id="5327248766486351172">Tên</translation>
<translation id="5335288049665977812">Cho phép các trang web chạy JavaScript (được đề xuất)</translation>
<translation id="5363230136052241468">Chạm vào nút màn hình chính để tải trang tab mới</translation>
<translation id="5368958499335451666">{OPEN_TABS,plural, =1{<ph name="OPEN_TABS_ONE" /> tab đang mở, nhấn để chuyển tab}other{<ph name="OPEN_TABS_MANY" /> tab đang mở, nhấn để chuyển tab}}</translation>
<translation id="5391532827096253100">Kết nối của bạn tới trang web này không an toàn. Thông tin trang web</translation>
<translation id="5400569084694353794">Bằng cách sử dụng ứng dụng này, bạn đồng ý với <ph name="BEGIN_LINK1" />Điều khoản dịch vụ<ph name="END_LINK1" /><ph name="BEGIN_LINK2" />Thông báo bảo mật<ph name="END_LINK2" /> của Chrome.</translation>
<translation id="5403644198645076998">Chỉ cho phép một số trang web</translation>
<translation id="5414836363063783498">Đang xác minh...</translation>
<translation id="5423934151118863508">Trang bạn truy cập nhiều nhất sẽ xuất hiện ở đây</translation>
<translation id="5424588387303617268">Còn trống <ph name="GIGABYTES" /> GB</translation>
<translation id="5433691172869980887">Đã sao chép tên người dùng</translation>
<translation id="543509235395288790">Đang tải <ph name="COUNT" /> tệp (<ph name="MEGABYTES" />) xuống.</translation>
<translation id="5441522332038954058">Chuyển đến thanh địa chỉ</translation>
<translation id="5447201525962359567">Tất cả bộ nhớ trang web, bao gồm cookie và các dữ liệu được lưu trữ cục bộ khác</translation>
<translation id="5447765697759493033">Trang web này sẽ không được dịch</translation>
<translation id="545042621069398927">Đang tăng tốc độ tải xuống.</translation>
<translation id="5456381639095306749">Tải trang xuống</translation>
<translation id="5466407412363861127">Tính năng này sẽ sử dụng chức năng <ph name="BEGIN_LINK" />đồng bộ hóa<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="548278423535722844">Mở trong ứng dụng bản đồ</translation>
<translation id="5487521232677179737">Xóa dữ liệu</translation>
<translation id="5494752089476963479">Chặn quảng cáo trên các trang web hiển thị quảng cáo xâm nhập hoặc quảng cáo gây hiểu nhầm</translation>
<translation id="550684401320795253">Đang cập nhật Chrome...</translation>
<translation id="5512137114520586844">Tài khoản này do <ph name="PARENT_NAME" /> quản lý.</translation>
<translation id="5514904542973294328">Bị quản trị viên của thiết bị này vô hiệu hóa</translation>
<translation id="5515439363601853141">Mở khóa để xem mật khẩu của bạn</translation>
<translation id="5517095782334947753">Bạn có dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các cài đặt khác từ <ph name="FROM_ACCOUNT" />.</translation>
<translation id="5524843473235508879">Đã chặn chuyển hướng.</translation>
<translation id="5527082711130173040">Chrome cần có quyền truy cập vị trí để quét tìm thiết bị. <ph name="BEGIN_LINK1" />Cập nhật quyền<ph name="END_LINK1" />. Tính năng truy cập vị trí cũng bị <ph name="BEGIN_LINK2" />tắt cho thiết bị này<ph name="END_LINK2" />.</translation>
<translation id="5527111080432883924">Hỏi trước khi cho phép các trang web đọc văn bản và hình ảnh từ khay nhớ tạm (khuyên dùng)</translation>
<translation id="5530766185686772672">Đóng tab ẩn danh</translation>
<translation id="5534640966246046842">Đã sao chép trang web</translation>
<translation id="5537099431952529648">Bạn và bố mẹ bạn có thể quản lý Chrome Sync và cá nhân hóa trong <ph name="BEGIN_LINK1" />Cài đặt<ph name="END_LINK1" /></translation>
<translation id="5556459405103347317">Tải lại</translation>
<translation id="5561549206367097665">Đang chờ mạng…</translation>
<translation id="557283862590186398">Chrome cần có quyền truy cập micrô của bạn cho trang web này.</translation>
<translation id="55737423895878184">Cho phép vị trí và thông báo</translation>
<translation id="5578795271662203820">Tìm ảnh này trên <ph name="SEARCH_ENGINE" /></translation>
<translation id="5595485650161345191">Chỉnh sửa địa chỉ</translation>
<translation id="5596627076506792578">Tùy chọn khác</translation>
<translation id="5620299005957670886">Cho phép các trang web sử dụng cảm biến của thiết bị (nên dùng)</translation>
<translation id="5620928963363755975">Tìm tệp và trang của bạn trong Tài nguyên đã tải xuống từ nút Tùy chọn khác</translation>
<translation id="5626134646977739690">Tên:</translation>
<translation id="5639724618331995626">Cho phép tất cả trang web</translation>
<translation id="5648166631817621825">7 ngày qua</translation>
<translation id="5649053991847567735">Tự động tải xuống</translation>
<translation id="5655963694829536461">Tìm kiếm tài nguyên đã tải xuống của bạn</translation>
<translation id="5659593005791499971">Email</translation>
<translation id="5665379678064389456">Tạo sự kiện trong <ph name="APP_NAME" /></translation>
<translation id="5668404140385795438">Ghi đè yêu cầu của trang web để chặn phóng to</translation>
<translation id="5676636989614905379">Không thể phát video trên <ph name="SCREEN_NAME" />.</translation>
<translation id="5677928146339483299">Bị chặn</translation>
<translation id="5684874026226664614">Rất tiếc. Không thể dịch trang này.</translation>
<translation id="5686790454216892815">Tên tệp quá dài</translation>
<translation id="5689516760719285838">Vị trí</translation>
<translation id="569536719314091526">Dịch trang này sang ngôn ngữ bất kỳ từ nút Tùy chọn khác</translation>
<translation id="5719837394786370183">Trang mà bạn xem ở tab ẩn danh sẽ không bị lưu lại trong lịch sử của trình duyệt, kho cookie hoặc lịch sử tìm kiếm sau khi bạn đóng tất cả tab ẩn danh của bạn. Mọi tệp bạn tải xuống hoặc dấu trang bạn tạo sẽ được giữ nguyên.
Tuy nhiên, bạn vẫn hiển thị. Truy cập ẩn danh sẽ không ẩn thao tác duyệt của bạn khỏi chủ lao động, nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc trang web bạn truy cập.</translation>
<translation id="572328651809341494">Các tab gần đây</translation>
<translation id="5726692708398506830">Phóng to mọi nội dung trên trang</translation>
<translation id="5748802427693696783">Đã chuyển sang tab chuẩn</translation>
<translation id="5749068826913805084">Chrome cần quyền truy cập bộ nhớ để tải xuống tệp.</translation>
<translation id="5763382633136178763">Tab ẩn danh</translation>
<translation id="5763514718066511291">Nhấn để sao chép URL cho ứng dụng này</translation>
<translation id="5765780083710877561">Mô tả:</translation>
<translation id="5777170031995031090">Kiểm soát cách Google sử dụng lịch sử duyệt web của bạn để cá nhân hóa Tìm kiếm, quảng cáo và các dịch vụ khác của Google.</translation>
<translation id="5793665092639000975">Sử dụng <ph name="SPACE_USED" />/<ph name="SPACE_AVAILABLE" /></translation>
<translation id="5797070761912323120">Google có thể sử dụng lịch sử của bạn để điều chỉnh tính năng Tìm kiếm, quảng cáo và các dịch vụ khác của Google cho phù hợp với bạn</translation>
<translation id="5804241973901381774">Quyền</translation>
<translation id="5809361687334836369">{HOURS,plural, =1{# giờ trước}other{# giờ trước}}</translation>
<translation id="5817918615728894473">Ghép nối</translation>
<translation id="583281660410589416">Không xác định</translation>
<translation id="5833984609253377421">Chia sẻ liên kết</translation>
<translation id="584427517463557805">Tab đã chọn ở chế độ riêng tư</translation>
<translation id="5853623416121554550">đã tạm dừng</translation>
<translation id="5854790677617711513">Đã tồn tại hơn 30 ngày</translation>
<translation id="5858741533101922242">Chrome không thể bật bộ điều hợp Bluetooth</translation>
<translation id="5860033963881614850">Tắt</translation>
<translation id="5862731021271217234">Để sử dụng các tab từ những thiết bị khác, hãy bật tính năng đồng bộ hóa</translation>
<translation id="5864174910718532887">Thông tin chi tiết: Sắp xếp theo tên trang web</translation>
<translation id="5864419784173784555">Đang chờ đến lần tải xuống tiếp theo…</translation>
<translation id="5865733239029070421">Tự động gửi số liệu thống kê sử dụng và báo cáo sự cố cho Google</translation>
<translation id="5869522115854928033">Mật khẩu đã lưu</translation>
<translation id="5902828464777634901">Tất cả dữ liệu cục bộ được trang web này lưu, bao gồm cookie, sẽ bị xóa.</translation>
<translation id="5911030830365207728">Google Dịch</translation>
<translation id="5916664084637901428">Bật</translation>
<translation id="5919204609460789179">Cập nhật <ph name="PRODUCT_NAME" /> để bắt đầu đồng bộ hóa</translation>
<translation id="5937580074298050696">Đã tiết kiệm <ph name="AMOUNT" /></translation>
<translation id="5939518447894949180">Đặt lại</translation>
<translation id="5942872142862698679">Sử dụng Google để tìm kiếm</translation>
<translation id="5952764234151283551">Gửi cho Google URL của trang bạn đang cố truy cập</translation>
<translation id="5956665950594638604">Mở Trung tâm trợ giúp Chrome trong tab mới</translation>
<translation id="5958275228015807058">Tìm tệp và trang của bạn trong Tài nguyên đã tải xuống</translation>
<translation id="5962718611393537961">Nhấn để thu gọn</translation>
<translation id="6000066717592683814">Giữ Google làm công cụ tìm kiếm mặc định</translation>
<translation id="6005538289190791541">Mật khẩu đề xuất</translation>
<translation id="6039379616847168523">Chuyển sang tab tiếp theo</translation>
<translation id="6040143037577758943">Đóng</translation>
<translation id="6042308850641462728">Xem thêm</translation>
<translation id="604996488070107836">Không tải xuống được <ph name="FILE_NAME" /> do lỗi không xác định.</translation>
<translation id="605721222689873409">YY</translation>
<translation id="6075798973483050474">Chỉnh sửa trang chủ</translation>
<translation id="60923314841986378">Còn <ph name="HOURS" /> giờ</translation>
<translation id="60924377787140961">Các bài viết khác sẽ sớm xuất hiện. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ!</translation>
<translation id="6099151465289169210">Đã chuyển sang tab riêng tư</translation>
<translation id="6108923351542677676">Đang thiết lập…</translation>
<translation id="6111020039983847643">dữ liệu đã dùng</translation>
<translation id="6112702117600201073">Làm mới trang</translation>
<translation id="6127379762771434464">Đã xóa mục</translation>
<translation id="6140912465461743537">Quốc gia/Vùng</translation>
<translation id="614940544461990577">Hãy thử:</translation>
<translation id="6154478581116148741">Bật khóa màn hình trong Cài đặt để xuất mật khẩu của bạn từ thiết bị này</translation>
<translation id="6159335304067198720">Tiết kiệm <ph name="PERCENT" /> dữ liệu</translation>
<translation id="6165508094623778733">Tìm hiểu thêm</translation>
<translation id="6171019622954353983">Bằng việc tiếp tục, bạn đồng ý rằng Chrome sẽ gửi dữ liệu từ tính năng Tự động điền của Chrome, URL và nội dung của trang web đến Google để cung cấp dịch vụ này.\n\nBạn có thể tắt Trợ lý Google và tính năng Tự động điền của Chrome trong phần cài đặt của Chrome. <ph name="BEGIN_LINK" />Tìm hiểu thêm<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6177111841848151710">Bị chặn đối với công cụ tìm kiếm hiện tại</translation>
<translation id="6177390657002841081">Bật Trình tiết kiệm dữ liệu</translation>
<translation id="6181444274883918285">Thêm ngoại lệ cho trang web</translation>
<translation id="618993374665929060">Nội dung tương tự đã mở trên toàn màn hình</translation>
<translation id="6192333916571137726">Tải tệp xuống</translation>
<translation id="6192792657125177640">Ngoại lệ</translation>
<translation id="6196640612572343990">Chặn cookie của bên thứ ba</translation>
<translation id="6206551242102657620">Kết nối an toàn. Thông tin trang web</translation>
<translation id="6210748933810148297">Không phải là <ph name="EMAIL" />?</translation>
<translation id="6216432067784365534">Tùy chọn <ph name="NAME_OF_LIST_ITEM" /></translation>
<translation id="6221633008163990886">Mở khóa để xuất mật khẩu của bạn</translation>
<translation id="6232535412751077445">Bật tính năng “Không theo dõi” nghĩa là một yêu cầu sẽ được đi kèm với lưu lượng duyệt web của bạn. Mọi ảnh hưởng đều phụ thuộc vào việc trang web có phản hồi yêu cầu không và cách thức diễn giải yêu cầu.
Ví dụ: một số trang web có thể phản hồi yêu cầu này bằng cách hiển thị cho bạn các quảng cáo không dựa trên các trang web khác mà bạn đã truy cập. Nhiều trang web sẽ vẫn thu thập và sử dụng dữ liệu duyệt web của bạn — ví dụ: để tăng cường bảo mật, cung cấp nội dung, quảng cáo và đề xuất, đồng thời tạo số liệu thống kê báo cáo.</translation>
<translation id="624789221780392884">Bản cập nhật đã sẵn sàng</translation>
<translation id="6255999984061454636">Đề xuất nội dung</translation>
<translation id="6277522088822131679">Đã xảy ra sự cố khi in trang này. Vui lòng thử lại.</translation>
<translation id="6295158916970320988">Tất cả các trang web</translation>
<translation id="629730747756840877">Tài khoản</translation>
<translation id="6303969859164067831">Đăng xuất và tắt đồng bộ hóa</translation>
<translation id="6316139424528454185">Phiên bản Android không được hỗ trợ</translation>
<translation id="6320088164292336938">Rung</translation>
<translation id="6324034347079777476">Đồng bộ hóa hệ thống Android đã bị tắt</translation>
<translation id="6333140779060797560">Chia sẻ qua <ph name="APPLICATION" /></translation>
<translation id="6336451774241870485">Tab riêng tư mới</translation>
<translation id="6337234675334993532">Mã hóa</translation>
<translation id="6341580099087024258">Hỏi vị trí lưu tệp</translation>
<translation id="6343192674172527289">Không tìm thấy tài nguyên đã tải xuống nào</translation>
<translation id="6343495912647200061">{SHIPPING_ADDRESS,plural, =1{<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" />\u2026 và <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_ADDRESSES" /> tùy chọn khác}other{<ph name="SHIPPING_ADDRESS_PREVIEW" />\u2026 và <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_ADDRESSES" /> tùy chọn khác}}</translation>
<translation id="6364438453358674297">Xóa đề xuất khỏi lịch sử?</translation>
<translation id="6369229450655021117">Từ đây, bạn có thể tìm kiếm trên web, chia sẻ với bạn bè và xem các trang đang mở</translation>
<translation id="6378173571450987352">Thông tin chi tiết: Sắp xếp theo lượng dữ liệu đã dùng</translation>
<translation id="6383961787135158834">Xóa bộ nhớ trang web...</translation>
<translation id="6388207532828177975">Xóa và đặt lại</translation>
<translation id="6393156038355142111">Đề xuất mật khẩu mạnh</translation>
<translation id="6393863479814692971">Chrome cần có quyền truy cập máy ảnh và micrô của bạn cho trang web này.</translation>
<translation id="6395288395575013217">LIÊN KẾT</translation>
<translation id="6404511346730675251">Chỉnh sửa dấu trang</translation>
<translation id="6406506848690869874">Đồng bộ hóa</translation>
<translation id="641643625718530986">In…</translation>
<translation id="6416782512398055893">Đã tải xuống <ph name="MBS" /> MB</translation>
<translation id="6433501201775827830">Chọn công cụ tìm kiếm của bạn</translation>
<translation id="6437478888915024427">Thông tin trang</translation>
<translation id="6444421004082850253">{FILE_COUNT,plural, =1{# hình ảnh}other{# hình ảnh}}</translation>
<translation id="6447842834002726250">Cookie</translation>
<translation id="6448273550210938826">Đề xuất tìm kiếm và URL</translation>
<translation id="6461962085415701688">Không thể mở tệp</translation>
<translation id="6475951671322991020">Tải video xuống</translation>
<translation id="6482749332252372425">Tải xuống <ph name="FILE_NAME" /> không thành công do thiếu dung lượng bộ nhớ.</translation>
<translation id="6496823230996795692">Để sử dụng <ph name="APP_NAME" /> lần đầu tiên, vui lòng kết nối Internet.</translation>
<translation id="6508722015517270189">Khởi động lại Chrome</translation>
<translation id="6527303717912515753">Chia sẻ</translation>
<translation id="6534565668554028783">Google mất quá nhiều thời gian để phản hồi</translation>
<translation id="6538442820324228105">Đã tải xuống <ph name="GBS" /> GB</translation>
<translation id="654446541061731451">Chọn một tab để chiếu</translation>
<translation id="6545017243486555795">Xóa tất cả dữ liệu</translation>
<translation id="6560414384669816528">Tìm kiếm với Sogou</translation>
<translation id="6566259936974865419">Chrome đã tiết kiệm <ph name="GIGABYTES" /> GB cho bạn</translation>
<translation id="6573096386450695060">Luôn cho phép</translation>
<translation id="6573431926118603307">Các tab bạn đã mở trong Chrome trên thiết bị khác sẽ xuất hiện tại đây.</translation>
<translation id="6583199322650523874">Đánh dấu trang hiện tại</translation>
<translation id="6593061639179217415">Trang web cho máy tính</translation>
<translation id="6600954340915313787">Đã sao chép vào Chrome</translation>
<translation id="6608650720463149374"><ph name="GIGABYTES" /> GB</translation>
<translation id="6610147964972079463">Đóng tab riêng tư</translation>
<translation id="6612358246767739896">Nội dung được bảo vệ</translation>
<translation id="6627583120233659107">Chỉnh sửa thư mục</translation>
<translation id="6643016212128521049">Xóa</translation>
<translation id="6643649862576733715">Sắp xếp theo lượng dữ liệu tiết kiệm được</translation>
<translation id="6648977384226967773">{CONTACT,plural, =1{<ph name="CONTACT_PREVIEW" />\u2026 và <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_CONTACTS" /> tùy chọn khác}other{<ph name="CONTACT_PREVIEW" />\u2026 và <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_CONTACTS" /> tùy chọn khác}}</translation>
<translation id="6656545060687952787">Chrome cần có quyền truy cập vị trí để quét tìm thiết bị. <ph name="BEGIN_LINK" />Cập nhật quyền<ph name="END_LINK" /></translation>
<translation id="6657585470893396449">Mật khẩu</translation>
<translation id="6659594942844771486">Tab</translation>
<translation id="666268767214822976">Sử dụng dịch vụ gợi ý để hiển thị các truy vấn có liên quan và các trang web phổ biến khi bạn nhập vào thanh địa chỉ</translation>
<translation id="666731172850799929">Mở trong <ph name="APP_NAME" /></translation>
<translation id="666981079809192359">Thông báo bảo mật của Chrome</translation>
<translation id="6697492270171225480">Hiển thị phần đề xuất các trang tương tự khi không tìm thấy một trang</translation>
<translation id="6697947395630195233">Chrome cần truy cập vị trí của bạn để chia sẻ thông tin vị trí với trang web này.</translation>
<translation id="6698801883190606802">Quản lý dữ liệu đã đồng bộ hóa</translation>
<translation id="6699370405921460408">Máy chủ của Google sẽ tối ưu hóa các trang bạn truy cập.</translation>
<translation id="6709133671862442373">Tin tức</translation>
<translation id="6710213216561001401">Trước đó</translation>
<translation id="6712388303105732168">Xem nội dung tương tự khác từ Google bằng cách sử dụng nút Nội dung tương tự</translation>
<translation id="6738867403308150051">Đang tải xuống...</translation>
<translation id="6746124502594467657">Di chuyển xuống</translation>
<translation id="6766622839693428701">Vuốt xuống để đóng.</translation>
<translation id="6766758767654711248">Nhấn để chuyển đến trang web</translation>
<translation id="6776813977906306442">Tải video xuống để xem vào thời điểm khác bằng nút Tải xuống</translation>
<translation id="6782111308708962316">Ngăn các trang web của bên thứ ba lưu và đọc dữ liệu cookie</translation>
<translation id="6790428901817661496">Phát</translation>
<translation id="679325081238418596">Nhận dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các cài đặt khác trên tất cả thiết bị của bạn</translation>
<translation id="6811034713472274749">Trang hiện đã sẵn sàng cho bạn xem</translation>
<translation id="6818926723028410516">Chọn mục</translation>
<translation id="6820607729870073286">Bạn không có cài đặt trang web đã lưu nào.</translation>
<translation id="6820686453637990663">CVC</translation>
<translation id="6831043979455480757">Dịch</translation>
<translation id="6846298663435243399">Đang tải…</translation>
<translation id="6850409657436465440">Vẫn đang tải xuống</translation>
<translation id="6850830437481525139">Đã đóng <ph name="TAB_COUNT" /> tab</translation>
<translation id="6864459304226931083">Tải hình ảnh xuống</translation>
<translation id="6865313869410766144">Dữ liệu biểu mẫu tự động điền</translation>
<translation id="6868088497967843822">Đăng nhập để sử dụng dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các mục cài đặt khác trên tất cả thiết bị của bạn</translation>
<translation id="688738109438487280">Thêm dữ liệu hiện có vào <ph name="TO_ACCOUNT" />.</translation>
<translation id="6891726759199484455">Mở khóa để sao chép mật khẩu của bạn</translation>
<translation id="6896758677409633944">Sao chép</translation>
<translation id="6910211073230771657">Đã xóa</translation>
<translation id="6912998170423641340">Chặn trang web đọc văn bản và hình ảnh từ khay nhớ tạm</translation>
<translation id="6914783257214138813">Bất cứ ai có thể xem tệp đã xuất đều có thể biết mật khẩu của bạn.</translation>
<translation id="6942665639005891494">Thay đổi vị trí tải xuống mặc định bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng tùy chọn menu Cài đặt</translation>
<translation id="6944102653068653326">Nhấn để tải trang tab mới</translation>
<translation id="6945221475159498467">Chọn</translation>
<translation id="6963642900430330478">Trang này nguy hiểm. Thông tin trang web</translation>
<translation id="6963766334940102469">Xóa dấu trang</translation>
<translation id="6965382102122355670">OK</translation>
<translation id="6978479750597523876">Đặt lại cài đặt dịch</translation>
<translation id="6979737339423435258">Từ trước đến nay</translation>
<translation id="6981982820502123353">Truy cập</translation>
<translation id="6985347914332179298">Không có mục nào đã tải xuống tại đây</translation>
<translation id="6990079615885386641">Tải ứng dụng từ Cửa hàng Google Play: <ph name="APP_ACTION" /></translation>
<translation id="6992289844737586249">Hỏi trước trước khi cho phép các trang web sử dụng micrô của bạn (được đề xuất)</translation>
<translation id="7016516562562142042">Được cho phép đối với công cụ tìm kiếm hiện tại</translation>
<translation id="7021515813996758557">Đã tải xuống <ph name="FILE_NAME" /></translation>
<translation id="7022756207310403729">Mở trong trình duyệt</translation>
<translation id="702384510542929236">Gửi ẩn danh một số thông tin hệ thống và nội dung trang cho Google</translation>
<translation id="702463548815491781">Khuyên dùng khi dịch vụ TalkBack hoặc Tiếp cận bằng công tắc đang bật</translation>
<translation id="7029809446516969842">Mật khẩu</translation>
<translation id="7031882061095297553">Đồng bộ hóa với</translation>
<translation id="7032663816368481562">Khi nhấn vào biểu tượng Đề xuất khác tương tự <ph name="ICON" /> trên thanh địa chỉ, bạn sẽ thấy các liên kết nhanh đến trang liên quan. URL của các trang bạn truy cập sẽ được gửi tới Google.</translation>
<translation id="7034608350006174882">Thẻ và địa chỉ sử dụng Google Pay</translation>
<translation id="7053983685419859001">Chặn</translation>
<translation id="7055152154916055070">Liên kết chuyển hướng đã chặn:</translation>
<translation id="7062545763355031412">Chấp nhận và chuyển đổi tài khoản</translation>
<translation id="7063006564040364415">Không thể kết nối với máy chủ đồng bộ hóa.</translation>
<translation id="7066151586745993502">{NUM_SELECTED,plural, =1{Đã chọn 1 mục}other{Đã chọn # mục}}</translation>
<translation id="7077143737582773186">Thẻ SD</translation>
<translation id="7087918508125750058">Đã chọn <ph name="ITEM_COUNT" /> mục. Bạn có thể sử dụng các tùy chọn ở gần đầu màn hình</translation>
<translation id="7121362699166175603">Xóa lịch sử và tự động hoàn thành trong thanh địa chỉ. Tài khoản Google của bạn có thể có các dạng lịch sử duyệt web khác tại <ph name="BEGIN_LINK" />myactivity.google.com<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="7128222689758636196">Cho phép đối với công cụ tìm kiếm hiện tại</translation>
<translation id="7138678301420049075">Khác</translation>
<translation id="7139148793369023665">Đã đóng phần Nội dung tương tự</translation>
<translation id="7141896414559753902">Chặn trang web hiển thị cửa sổ bật lên và liên kết chuyển hướng (khuyên dùng)</translation>
<translation id="7149158118503947153"><ph name="BEGIN_LINK" />Tải trang gốc<ph name="END_LINK" /> từ <ph name="DOMAIN_NAME" /></translation>
<translation id="7149893636342594995">24 giờ qua</translation>
<translation id="7176368934862295254"><ph name="KILOBYTES" /> KB</translation>
<translation id="7177466738963138057">Bạn có thể thay đổi cài đặt này sau trong Cài đặt</translation>
<translation id="7180611975245234373">Làm mới</translation>
<translation id="7189372733857464326">Đợi Dịch vụ của Google Play cập nhật xong</translation>
<translation id="7189598951263744875">Chia sẻ...</translation>
<translation id="7191430249889272776">Tab được mở dưới nền.</translation>
<translation id="7221869452894271364">Tải lại trang này</translation>
<translation id="723171743924126238">Chọn hình ảnh</translation>
<translation id="7243308994586599757">Có các tùy chọn ở gần cuối màn hình</translation>
<translation id="7250468141469952378">Đã chọn <ph name="ITEM_COUNT" /> mục</translation>
<translation id="7253272406652746122">Thêm Tài khoản Google từ trang Tài khoản trong ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn.</translation>
<translation id="7274013316676448362">Trang web bị chặn</translation>
<translation id="7291387454912369099">Trợ lý kích hoạt thanh toán</translation>
<translation id="729975465115245577">Thiết bị của bạn không có ứng dụng để lưu trữ tệp mật khẩu.</translation>
<translation id="7302081693174882195">Thông tin chi tiết: Sắp xếp theo lượng dữ liệu đã tiết kiệm được</translation>
<translation id="7328017930301109123">Ở Chế độ thu gọn, Chrome tải trang nhanh hơn và sử dụng ít dữ liệu hơn lên tới 60 phần trăm.</translation>
<translation id="7333031090786104871">Vẫn đang thêm trang web trước</translation>
<translation id="7352939065658542140">VIDEO</translation>
<translation id="7353894246028566792">{NUM_SELECTED,plural, =1{Chia sẻ 1 mục đã chọn}other{Chia sẻ # mục đã chọn}}</translation>
<translation id="7359002509206457351">Truy cập vào phương thức thanh toán</translation>
<translation id="7366340029385295517">Đang truyền tới <ph name="SCREEN_NAME" /></translation>
<translation id="7375125077091615385">Loại:</translation>
<translation id="7396940094317457632"><ph name="FILE_NAME" />.</translation>
<translation id="7400418766976504921">URL</translation>
<translation id="7403691278183511381">Trải nghiệm lần chạy đầu tiên của Chrome</translation>
<translation id="741204030948306876">Có, tôi đồng ý</translation>
<translation id="7413229368719586778">Ngày bắt đầu <ph name="DATE" /></translation>
<translation id="7423098979219808738">Hỏi trước</translation>
<translation id="7423538860840206698">Đã chặn quyền đọc khay nhớ tạm</translation>
<translation id="7431991332293347422">Kiểm soát cách Google sử dụng lịch sử duyệt web của bạn để cá nhân hóa dịch vụ Tìm kiếm và các dịch vụ khác</translation>
<translation id="7437998757836447326">Đăng xuất khỏi Chrome</translation>
<translation id="7438641746574390233">Khi bạn bật Chế độ thu gọn, Chrome sẽ sử dụng máy chủ của Google để tải trang nhanh hơn. Chế độ thu gọn sẽ ghi lại các trang tốc độ rất chậm để chỉ tải nội dung cần thiết. Chế độ thu gọn không áp dụng cho Tab ẩn danh.</translation>
<translation id="7444811645081526538">Danh mục khác</translation>
<translation id="7445411102860286510">Cho phép trang web tự động phát video tắt tiếng (được đề xuất)</translation>
<translation id="7453467225369441013">Đăng xuất bạn khỏi hầu hết các trang web. Bạn sẽ không bị đăng xuất khỏi Tài khoản Google của mình.</translation>
<translation id="7454641608352164238">Không đủ dung lượng</translation>
<translation id="7455923816558154057">Nhấn để xem</translation>
<translation id="7465104139234185284">Đóng tất cả tab riêng tư</translation>
<translation id="7473891865547856676">Không, cảm ơn</translation>
<translation id="7475192538862203634">Nếu bạn thường xuyên thấy thông báo này, hãy thử các <ph name="BEGIN_LINK" />đề xuất<ph name="END_LINK" /> sau.</translation>
<translation id="7475688122056506577">Không tìm thấy thẻ SD. Một số tệp của bạn có thể bị thiếu.</translation>
<translation id="7481312909269577407">Chuyển tiếp</translation>
<translation id="7493994139787901920"><ph name="VERSION" /> (Đã cập nhật <ph name="TIME_SINCE_UPDATE" />)</translation>
<translation id="7494879913343971937">Hiển thị mật khẩu</translation>
<translation id="7494974237137038751">dữ liệu đã tiết kiệm</translation>
<translation id="7498271377022651285">Vui lòng đợi…</translation>
<translation id="7514365320538308">Tải xuống</translation>
<translation id="751961395872307827">Không thể kết nối với trang web</translation>
<translation id="7521387064766892559">JavaScript</translation>
<translation id="7542481630195938534">Không thể nhận nội dung đề xuất</translation>
<translation id="7559975015014302720">Chế độ thu gọn đang tắt</translation>
<translation id="7562080006725997899">Xóa dữ liệu duyệt web</translation>
<translation id="756809126120519699">Đã xóa dữ liệu Chrome</translation>
<translation id="757524316907819857">Chặn không cho trang web phát nội dung được bảo vệ</translation>
<translation id="757855969265046257">{FILES,plural, =1{Đã tải <ph name="FILES_DOWNLOADED_ONE" /> tệp xuống}other{Đã tải <ph name="FILES_DOWNLOADED_MANY" /> tệp xuống}}</translation>
<translation id="7589445247086920869">Chặn đối với công cụ tìm kiếm hiện tại</translation>
<translation id="7593557518625677601">Mở c.đặt Android &amp; bật lại đ.bộ hóa hệ thống Android để b.đầu đồng bộ hóa Chrome</translation>
<translation id="7596558890252710462">Hệ điều hành</translation>
<translation id="7605594153474022051">Đồng bộ hóa không hoạt động</translation>
<translation id="7606077192958116810">Chế độ thu gọn đang bật. Quản lý chế độ này trong phần Cài đặt.</translation>
<translation id="7612619742409846846">Đã đăng nhập vào Google bằng</translation>
<translation id="7619072057915878432">Tải xuống không thành công <ph name="FILE_NAME" /> do lỗi mạng.</translation>
<translation id="7624880197989616768"><ph name="BEGIN_LINK1" />Nhận trợ giúp<ph name="END_LINK1" /> hoặc <ph name="BEGIN_LINK2" />quét lại<ph name="END_LINK2" /></translation>
<translation id="7626032353295482388">Chào mừng bạn đến với Chrome</translation>
<translation id="7638584964844754484">Cụm mật khẩu không chính xác</translation>
<translation id="7641339528570811325">Xóa dữ liệu duyệt web…</translation>
<translation id="7648422057306047504">Mã hóa mật khẩu bằng thông tin đăng nhập Google</translation>
<translation id="7649070708921625228">Trợ giúp</translation>
<translation id="7658239707568436148">Hủy</translation>
<translation id="7665369617277396874">Thêm tài khoản</translation>
<translation id="7670842975141217779">Trợ lý Google\ntrong Chrome</translation>
<translation id="7682724950699840886">Thử các mẹo sau: đảm bảo thiết bị của bạn có đủ dung lượng, sau đó thử xuất lại.</translation>
<translation id="7698359219371678927">Tạo email trong <ph name="APP_NAME" /></translation>
<translation id="7704317875155739195">Tự động hoàn thành cụm từ tìm kiếm và URL</translation>
<translation id="773466115871691567">Luôn dịch các trang viết bằng <ph name="SOURCE_LANGUAGE" /></translation>
<translation id="7735672056998735387"><ph name="SPACE_FREE" /> (<ph name="SPACE_OTHER" />)</translation>
<translation id="773905249182896430">Bảo vệ bạn cũng như thiết bị của bạn khỏi các trang web nguy hiểm</translation>
<translation id="7762668264895820836">Thẻ SD <ph name="SD_CARD_NUMBER" /></translation>
<translation id="7764225426217299476">Thêm địa chỉ</translation>
<translation id="7765158879357617694">Di chuyển</translation>
<translation id="7769602470925380267">Chấp nhận và đăng xuất</translation>
<translation id="7772032839648071052">Xác nhận cụm mật khẩu</translation>
<translation id="7774809984919390718">{PAYMENT_METHOD,plural, =1{<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" />\u2026 và <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_PAYMENT_METHODS" /> tùy chọn khác}other{<ph name="PAYMENT_METHOD_PREVIEW" />\u2026 và <ph name="NUMBER_OF_ADDITIONAL_PAYMENT_METHODS" /> tùy chọn khác}}</translation>
<translation id="7781829728241885113">Hôm qua</translation>
<translation id="7791543448312431591">Thêm</translation>
<translation id="780301667611848630">Không, cảm ơn</translation>
<translation id="7810647596859435254">Mở bằng…</translation>
<translation id="7821588508402923572">Mức tiết kiệm dữ liệu sẽ hiển thị tại đây</translation>
<translation id="7837721118676387834">Cho phép tự động phát video bị tắt tiếng cho trang web cụ thể.</translation>
<translation id="7846076177841592234">Hủy chọn</translation>
<translation id="784934925303690534">Phạm vi thời gian</translation>
<translation id="7851858861565204677">Thiết bị khác</translation>
<translation id="7854964836418414587">Đóng phần nội dung tương tự</translation>
<translation id="7871791972254842204">Đọc và đồng ý với điều khoản và điều kiện của <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="DOMAIN" /><ph name="END_BOLD" /> vào lúc khác</translation>
<translation id="7875915731392087153">Tạo email</translation>
<translation id="7876243839304621966">Xóa tất cả</translation>
<translation id="7882131421121961860">Không tìm thấy lịch sử nào</translation>
<translation id="7882806643839505685">Cho phép phát âm thanh trên một trang web cụ thể.</translation>
<translation id="7886917304091689118">Đang chạy trong Chrome</translation>
<translation id="7925590027513907933">{FILE_COUNT,plural, =1{Đang tải tệp xuống.}other{Đang tải # tệp xuống.}}</translation>
<translation id="7929962904089429003">Mở menu</translation>
<translation id="7942131818088350342"><ph name="PRODUCT_NAME" /> đã lỗi thời.</translation>
<translation id="7947953824732555851">Chấp nhận &amp; đăng nhập</translation>
<translation id="7963646190083259054">Nhà cung cấp:</translation>
<translation id="7981313251711023384">Tải trước các trang để tìm kiếm và duyệt web nhanh hơn</translation>
<translation id="79859296434321399">Để xem nội dung thực tế tăng cường, hãy cài đặt bộ công cụ ARCore</translation>
<translation id="7986741934819883144">Chọn một người liên hệ</translation>
<translation id="7987073022710626672">Điều khoản dịch vụ của Chrome</translation>
<translation id="7998918019931843664">Mở lại tab đã đóng</translation>
<translation id="7999064672810608036">Bạn có chắc chắn muốn xóa tất cả dữ liệu cục bộ, bao gồm cookie và đặt lại tất cả các quyền cho trang web này không?</translation>
<translation id="8004582292198964060">Trình duyệt</translation>
<translation id="8007176423574883786">Tắt cho thiết bị này</translation>
<translation id="8015452622527143194">Trả lại mọi nội dung trên trang về kích thước mặc định</translation>
<translation id="802154636333426148">Tải xuống không thành công</translation>
<translation id="8026334261755873520">Xóa dữ liệu duyệt web</translation>
<translation id="8035133914807600019">Thư mục mới...</translation>
<translation id="8037686209485537503">Nội dung tương tự</translation>
<translation id="8037750541064988519">Còn <ph name="DAYS" /> ngày</translation>
<translation id="804335162455518893">Không tìm thấy thẻ SD</translation>
<translation id="805047784848435650">Dựa trên lịch sử duyệt web của bạn</translation>
<translation id="8051303708327298699">Bạn cũng cần bật các quyền này cho Chrome. Hãy xem mục <ph name="BEGIN_LINK" />Cài đặt Android<ph name="END_LINK" /> để biết thông tin chi tiết.</translation>
<translation id="8051695050440594747">Còn <ph name="MEGABYTES" /> MB</translation>
<translation id="8058746566562539958">Mở trong tab Chrome mới</translation>
<translation id="8063895661287329888">Không thêm được dấu trang.</translation>
<translation id="806745655614357130">Giữ dữ liệu của tôi riêng biệt</translation>
<translation id="8068648041423924542">Không thể chọn chứng chỉ.</translation>
<translation id="8073388330009372546">Mở ảnh trong tab mới</translation>
<translation id="8084114998886531721">Mật khẩu đã lưu</translation>
<translation id="8087000398470557479">Nội dung này đến từ <ph name="DOMAIN_NAME" />, do Google phân phối.</translation>
<translation id="8103578431304235997">Tab ẩn danh</translation>
<translation id="8105893657415066307"><ph name="DESCRIPTION" /> <ph name="SEPARATOR" /> <ph name="FILE_SIZE" /></translation>
<translation id="8105951947646329362">Đề xuất các trang liên quan</translation>
<translation id="8106605975779102845">Tìm kiếm bằng cách nhấn vào một từ trên trang (Nhấn để tìm kiếm)</translation>
<translation id="8109613176066109935">Để sử dụng dấu trang trên tất cả các thiết bị, hãy bật tính năng đồng bộ hóa</translation>
<translation id="8116925261070264013">Đã ẩn</translation>
<translation id="813082847718468539">Xem thông tin trang web</translation>
<translation id="8156139159503939589">Bạn sử dụng ngôn ngữ nào?</translation>
<translation id="8168435359814927499">Nội dung</translation>
<translation id="8181544731424475207">Các mục liên hệ bạn chọn bên dưới sẽ được chia sẻ với trang web <ph name="SITE" />.</translation>
<translation id="8186512483418048923">Còn lại <ph name="FILES" /> tệp</translation>
<translation id="8190358571722158785">Còn 1 ngày</translation>
<translation id="8200772114523450471">Tiếp tục</translation>
<translation id="8209050860603202033">Mở ảnh</translation>
<translation id="8220488350232498290">Đã tải xuống <ph name="GIGABYTES" /> GB</translation>
<translation id="8232956427053453090">Lưu giữ dữ liệu</translation>
<translation id="8249310407154411074">Chuyển lên trên cùng</translation>
<translation id="8250920743982581267">Tài liệu</translation>
<translation id="825412236959742607">Trang này sử dụng quá nhiều bộ nhớ, nên Chrome đã xóa bớt nội dung.</translation>
<translation id="8260126382462817229">Thử đăng nhập lại</translation>
<translation id="8261506727792406068">Xóa</translation>
<translation id="8266862848225348053">Vị trí tải xuống</translation>
<translation id="8274165955039650276">Xem tài nguyên đã tải xuống</translation>
<translation id="8283853025636624853">Đang đồng bộ hóa với <ph name="SYNC_ACCOUNT_USER_NAME" /></translation>
<translation id="8310344678080805313">Tab chuẩn</translation>
<translation id="8313455859591948645">Chỉnh sửa trang khởi động</translation>
<translation id="8316092324682955408"><ph name="DOMAIN_NAME" /> và các trang web khác</translation>
<translation id="8339163506404995330">Các trang viết bằng <ph name="LANGUAGE" /> sẽ không được dịch</translation>
<translation id="8349013245300336738">Sắp xếp theo lượng dữ liệu đã dùng</translation>
<translation id="8372893542064058268">Cho phép Đồng bộ hóa dưới nền cho trang web cụ thể.</translation>
<translation id="8373513848523649558">Bạn có thể <ph name="BEGIN_LINK1" />tùy chỉnh các tùy chọn cài đặt này<ph name="END_LINK1" /> bất cứ lúc nào</translation>
<translation id="8374821112118309944">Bạn cần phải cập nhật TalkBack lên phiên bản mới hơn.</translation>
<translation id="8378714024927312812">Do tổ chức của bạn quản lý</translation>
<translation id="8380167699614421159">Trang web này hiển thị quảng cáo xâm nhập hoặc quảng cáo gây hiểu nhầm</translation>
<translation id="8393700583063109961">Gửi tin nhắn</translation>
<translation id="8413126021676339697">Hiển thị toàn bộ lịch sử</translation>
<translation id="8428213095426709021">Cài đặt</translation>
<translation id="8438566539970814960">Cải thiện tính năng tìm kiếm và duyệt web</translation>
<translation id="8441146129660941386">Tìm kiếm lùi</translation>
<translation id="8443209985646068659">Chrome không thể cập nhật</translation>
<translation id="8445448999790540984">Không xuất được mật khẩu</translation>
<translation id="8447861592752582886">Thu hồi quyền truy cập thiết bị</translation>
<translation id="8461694314515752532">Mã hóa dữ liệu đã đồng bộ hóa bằng cụm mật khẩu đồng bộ hóa của riêng bạn</translation>
<translation id="8477071352266846533">Đã tắt đồng bộ hóa cho <ph name="SYNC_ACCOUNT_USER_NAME" /></translation>
<translation id="8485434340281759656"><ph name="FILE_SIZE" /> <ph name="SEPARATOR" /> <ph name="DESCRIPTION" /></translation>
<translation id="8487700953926739672">Khả dụng ngoại tuyến</translation>
<translation id="8489271220582375723">Mở trang lịch sử</translation>
<translation id="8493948351860045254">Giải phóng dung lượng</translation>
<translation id="8497726226069778601">Chưa có gì để xem ở đây...</translation>
<translation id="8503559462189395349">Mật khẩu Chrome</translation>
<translation id="8503813439785031346">Tên người dùng</translation>
<translation id="8504988642345501642">Khi cuộn lên, bạn sẽ thấy các liên kết nhanh đến trang liên quan. URL của các trang bạn truy cập sẽ được gửi tới Google.</translation>
<translation id="8507520749471379845">Mật khẩu sẵn có</translation>
<translation id="8514477925623180633">Xuất mật khẩu đã lưu trữ với Chrome</translation>
<translation id="8514577642972634246">Vào chế độ ẩn danh</translation>
<translation id="851751545965956758">Chặn các trang web kết nối với thiết bị</translation>
<translation id="8523928698583292556">Xóa mật khẩu đã lưu trữ</translation>
<translation id="854522910157234410">Mở trang này</translation>
<translation id="8558485628462305855">Để xem nội dung thực tế tăng cường, hãy cập nhật bộ công cụ ARCore</translation>
<translation id="8559990750235505898">Đề xuất dịch trang bằng các ngôn ngữ khác</translation>
<translation id="8562452229998620586">Mật khẩu đã lưu của bạn sẽ xuất hiện tại đây.</translation>
<translation id="8569404424186215731">kể từ <ph name="DATE" /></translation>
<translation id="8571213806525832805">4 tuần qua</translation>
<translation id="857509777403223202">Các bài viết khác sẽ sớm xuất hiện. Chúc bạn buổi tối vui vẻ!</translation>
<translation id="857943718398505171">Được phép (được đề xuất)</translation>
<translation id="8583805026567836021">Xóa dữ liệu tài khoản</translation>
<translation id="860043288473659153">Tên chủ thẻ</translation>
<translation id="8604763363205185560">Giúp cải thiện Chrome và tăng cường khả năng bảo mật</translation>
<translation id="8609465669617005112">Di chuyển lên</translation>
<translation id="8611192991944347781">Quản lý dữ liệu</translation>
<translation id="8616006591992756292">Tài khoản Google của bạn có thể có các dạng lịch sử duyệt web khác tại <ph name="BEGIN_LINK" />myactivity.google.com<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="8617240290563765734">Mở URL đề xuất được chỉ định trong nội dung được tải xuống?</translation>
<translation id="8636825310635137004">Để có các tab từ các thiết bị khác của bạn, hãy bật đồng bộ hóa.</translation>
<translation id="8641930654639604085">Cố gắng chặn các trang web cho người lớn</translation>
<translation id="8655129584991699539">Bạn có thể xóa dữ liệu trong mục Cài đặt của Chrome</translation>
<translation id="8662811608048051533">Đăng xuất bạn khỏi hầu hết các trang web.</translation>
<translation id="8664979001105139458">Tên tệp đã tồn tại</translation>
<translation id="8676374126336081632">Xóa văn bản nhập</translation>
<translation id="8687353297350450808">{N_BARS,plural, =1{Mức cường độ tín hiệu: # vạch}other{Mức cường độ tín hiệu: # vạch}}</translation>
<translation id="868929229000858085">Tìm kiếm trong danh bạ</translation>
<translation id="869891660844655955">Ngày hết hạn</translation>
<translation id="8719023831149562936">Không thể chiếu tab hiện tại</translation>
<translation id="8723954843026426558">Tôi đồng ý với điều khoản và điều kiện, chính sách quyền riêng tư, cũng như quyền rút lui của <ph name="BEGIN_BOLD" /><ph name="DOMAIN" /><ph name="END_BOLD" /></translation>
<translation id="8725066075913043281">Thử lại</translation>
<translation id="8728487861892616501">Bằng việc sử dụng ứng dụng này, bạn đồng ý với <ph name="BEGIN_LINK1" />Điều khoản dịch vụ<ph name="END_LINK1" /><ph name="BEGIN_LINK2" />Thông báo bảo mật<ph name="END_LINK2" /> của Chrome cũng như <ph name="BEGIN_LINK3" />Thông báo bảo mật cho Tài khoản Google được quản lý bằng Family Link<ph name="END_LINK3" />.</translation>
<translation id="8730621377337864115">Hoàn tất</translation>
<translation id="8748850008226585750">Nội dung bị ẩn</translation>
<translation id="8751914237388039244">Chọn hình ảnh</translation>
<translation id="8788968922598763114">Mở lại tab đóng sau cùng</translation>
<translation id="8801436777607969138">Chặn JavaScript cho một trang web cụ thể.</translation>
<translation id="8812260976093120287">Trên một số trang web, bạn có thể thanh toán bằng các ứng dụng thanh toán được hỗ trợ bên trên trên thiết bị của bạn.</translation>
<translation id="8816439037877937734"><ph name="APP_NAME" /> sẽ mở trong Chrome. Bằng việc tiếp tục, bạn đồng ý với <ph name="BEGIN_LINK1" />Điều khoản dịch vụ<ph name="END_LINK1" /><ph name="BEGIN_LINK2" />Thông báo bảo mật<ph name="END_LINK2" /> của Chrome, cũng như <ph name="BEGIN_LINK3" />Thông báo bảo mật cho Tài khoản Google được quản lý bằng Family Link<ph name="END_LINK3" />.</translation>
<translation id="8820817407110198400">Dấu trang</translation>
<translation id="8833831881926404480">Một trang web đang chia sẻ màn hình của bạn</translation>
<translation id="883806473910249246">Đã xảy ra lỗi khi tải nội dung xuống.</translation>
<translation id="8840953339110955557">Trang này có thể khác với phiên bản trực tuyến.</translation>
<translation id="8847988622838149491">USB</translation>
<translation id="8853345339104747198">Tab <ph name="TAB_TITLE" /></translation>
<translation id="885701979325669005">Bộ nhớ</translation>
<translation id="8901170036886848654">Không tìm thấy dấu trang</translation>
<translation id="8909135823018751308">Chia sẻ...</translation>
<translation id="8912362522468806198">Tài khoản Google</translation>
<translation id="8920114477895755567">Đang đợi thông tin chi tiết của phụ huynh.</translation>
<translation id="8922289737868596582">Tải trang xuống từ nút Thêm tùy chọn để sử dụng ngoại tuyến</translation>
<translation id="8941729603749328384">www.example.com</translation>
<translation id="8942627711005830162">Mở trong cửa sổ khác</translation>
<translation id="8951232171465285730">Chrome đã tiết kiệm <ph name="MEGABYTES" /> MB cho bạn</translation>
<translation id="8958424370300090006">Chặn cookie của một trang web cụ thể.</translation>
<translation id="8959122750345127698">Không thể tiếp cận điều hướng: <ph name="URL" /></translation>
<translation id="8965591936373831584">đang chờ xử lý</translation>
<translation id="8972098258593396643">Tải xuống thư mục mặc định?</translation>
<translation id="8979405271719829084">Tải video xuống để xem vào thời điểm khác</translation>
<translation id="8981454092730389528">Kiểm soát hoạt động trên Google</translation>
<translation id="8983677657449185470">Giúp cải thiện tính năng Duyệt web an toàn</translation>
<translation id="8986494364107987395">Tự động gửi số liệu thống kê về việc sử dụng và báo cáo sự cố cho Google</translation>
<translation id="8993760627012879038">Mở tab mới trong chế độ Ẩn danh</translation>
<translation id="8998729206196772491">Bạn đang đăng nhập bằng tài khoản do <ph name="MANAGED_DOMAIN" /> quản lý và cấp cho quản trị viên quyền kiểm soát dữ liệu Chrome của bạn. Dữ liệu của bạn sẽ được liên kết vĩnh viễn với tài khoản này. Việc đăng xuất khỏi Chrome sẽ xóa dữ liệu của bạn khỏi thiết bị này nhưng dữ liệu sẽ vẫn được lưu trữ trong Tài khoản Google.</translation>
<translation id="9019902583201351841">Do cha mẹ của bạn quản lý</translation>
<translation id="9040142327097499898">Cho phép thông báo. Đã tắt vị trí đối với thiết bị này.</translation>
<translation id="9041669420854607037">{FILE_COUNT,plural, =1{# video}other{# video}}</translation>
<translation id="9050666287014529139">Cụm mật khẩu</translation>
<translation id="9060538597317784206">Xem ứng dụng <ph name="APP_NAME" /> trên Cửa hàng Play. Xếp hạng: <ph name="APP_RATING" />.</translation>
<translation id="9063523880881406963">Tắt Yêu cầu trang web cho máy tính</translation>
<translation id="9065203028668620118">Chỉnh sửa</translation>
<translation id="9070377983101773829">Bắt đầu tìm kiếm bằng giọng nói</translation>
<translation id="9071742570345586758">Để xem nội dung thực tế ảo, hãy cài đặt Dịch vụ VR của Google</translation>
<translation id="9074336505530349563">Để nhận nội dung do Google đề xuất riêng cho bạn, hãy đăng nhập và bật tính năng đồng bộ hóa</translation>
<translation id="9080642952018487277">Vào chế độ riêng tư</translation>
<translation id="9086455579313502267">Không thể truy cập mạng</translation>
<translation id="9099018167121903954">Đã tải xuống <ph name="KILOBYTES" /> KB</translation>
<translation id="9100505651305367705">Đề xuất hiển thị các bài viết ở chế độ xem đơn giản khi được hỗ trợ</translation>
<translation id="9100610230175265781">Yêu cầu cụm mật khẩu</translation>
<translation id="9133703968756164531"><ph name="ITEM_NAME" /> (<ph name="ITEM_ID" />)</translation>
<translation id="9137013805542155359">Hiển thị văn bản gốc</translation>
<translation id="9139068048179869749">Hỏi trước khi cho phép trang web gửi thông báo (được đề xuất)</translation>
<translation id="9139318394846604261">Mua sắm</translation>
<translation id="9155898266292537608">Bạn cũng có thể tìm kiếm bằng cách nhấn nhanh vào một từ</translation>
<translation id="9188680907066685419">Đăng xuất khỏi tài khoản được quản lý</translation>
<translation id="9204836675896933765">Còn lại 1 tệp</translation>
<translation id="9206873250291191720">A</translation>
<translation id="9219103736887031265">Hình ảnh</translation>
<translation id="932327136139879170">Trang chủ</translation>
<translation id="932599481871055447">Tiết kiệm dữ liệu và duyệt web nhanh hơn</translation>
<translation id="938850635132480979">Lỗi: <ph name="ERROR_CODE" /></translation>
<translation id="945522503751344254">Gửi phản hồi</translation>
<translation id="945632385593298557">Truy cập micrô của bạn</translation>
<translation id="951339005376969845">Xóa dữ liệu hiện có. Bạn có thể truy xuất dữ liệu bằng cách chuyển về <ph name="FROM_ACCOUNT" />.</translation>
<translation id="95817756606698420">Chrome có thể sử dụng <ph name="BEGIN_BOLD" />Sogou<ph name="END_BOLD" /> để tìm kiếm tại Trung Quốc. Bạn có thể thay đổi điều này trong <ph name="BEGIN_LINK" />Cài đặt<ph name="END_LINK" />.</translation>
<translation id="965817943346481315">Chặn nếu trang web hiển thị quảng cáo xâm nhập hoặc quảng cáo gây hiểu nhầm (khuyên dùng)</translation>
<translation id="970715775301869095">Còn <ph name="MINUTES" /> phút</translation>
<translation id="974555521953189084">Nhập cụm mật khẩu của bạn để bắt đầu đồng bộ hóa</translation>
<translation id="981121421437150478">Ngoại tuyến</translation>
<translation id="982182592107339124">Thao tác này sẽ xóa dữ liệu của tất cả các trang web, bao gồm:</translation>
<translation id="983192555821071799">Đóng tất cả các tab</translation>
<translation id="987264212798334818">Chung</translation>
<translation id="994060550494506178">Kết nối với Digital Wellbeing</translation>
</translationbundle>