blob: 29b576a3c2e0cfe21e235fc54ac6658bbdff0c92 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE translationbundle>
<translationbundle lang="fil">
<translation id="101438888985615157">I-rotate ang screen nang 180 degrees</translation>
<translation id="1016912092715201525">Kino-configure ang mga default na pagsusuri ng browser sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user na baguhin ang mga ito.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, palaging susuriin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa startup kung ito ang default na browser, at awtomatiko nitong ipaparehistro ang sarili nito, kung posible.
Kung naka-disable ang setting na ito, hindi kailanman susuriin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> kung ito ang default na browser at idi-disable nito ang mga kontrol ng user para sa pagtatakda ng opsyong ito.
Kung hindi maitatakda ang setting na ito, hahayaan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang user na kontrolin kung ito ang default na browser at kung dapat bang ipakita ang mga notification sa user, kapag hindi ito lumabas.
Dapat tandaan ng mga administrator ng <ph name="MS_WIN_NAME" />: Ang pag-enable sa setting na ito ay gagana lang para sa mga machine na nagpapatakbo ng Windows 7. Para sa mga bersyon ng Windows simula sa Windows 8, dapat kang mag-deploy ng file na "mga default na pag-uugnay ng application" na nagbibigay-daan sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> na maging tagapangasiwa para sa mga protocol na <ph name="HHTPS_PROTOCOL" /> at <ph name="HTTP_PROTOCOL" /> (at, bilang opsyon, para sa protocol na <ph name="FTP_PROTOCOL" /> at mga format ng file gaya ng <ph name="HTML_EXTENSION" />, <ph name="HTM_EXTENSION" />, <ph name="PDF_EXTENSION" />, <ph name="SVG_EXTENSION" />, <ph name="WEBP_EXTENSION" />, at iba pa...). Tingnan ang <ph name="SUPPORT_URL" /> para sa higit pang impormasyon.</translation>
<translation id="1017967144265860778">Pamamahala ng power sa screen sa pag-log in</translation>
<translation id="1019101089073227242">Itakda ang direktoryo ng data ng user</translation>
<translation id="1022361784792428773">Ang mga ID ng Extension na dapat na iwasan ng user mula sa pag-install (o * para sa lahat)</translation>
<translation id="102492767056134033">Itakda ang default na estado ng on-screen na keyboard sa screen sa pag-login</translation>
<translation id="1027000705181149370">Tinutukoy kung dapat bang ilipat sa profile ng user ang cookies sa pagpapatotoo na itinatakda ng SAML IdP sa pag-log in.
Kapag nagpatotoo ang isang user sa pamamagitan ng SAML IdP sa pag-log in, inilalagay muna ang cookies na itinakda ng IdP sa isang pansamantalang profile. Maaaring ilipat ang cookies na ito sa profile ng user upang mailipat ang katayuan ng pagpapatotoo.
Kapag itinakda ang patakarang ito sa true, ililipat ang cookies na itatakda ng IdP sa profile ng user sa tuwing magpapatotoo siya sa SAML IdP sa pag-log in.
Kapag itinakda ang patakarang ito sa false o hindi nakatakda, ililipat ang cookies na itatakda ng IdP sa profile ng user sa unang pag-log in niya lang sa isang device.
Naaapektuhan ng patakarang ito ang mga user na tumutugma ang domain sa domain sa pag-enroll lang ng device. Para sa lahat ng iba pang user, ililipat ang cookies na itatakda ng IdP sa profile ng user sa unang pag-log in lang sa device.</translation>
<translation id="1030120600562044329">Nag-e-enable sa anonymous na pag-uulat ng data ng paggamit at data kaugnay ng pag-crash tungkol sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa Google, at pumipigil na mabago ng mga user ang setting na ito.
Kung naka-enable ang setting na ito, magpapadala ng anonymous na pag-uulat ng data ng paggamit at data kaugnay ng pag-crash
sa Google. Kung naka-disable ito, hindi ipapadala sa Google ang
impormasyong ito. Sa alinmang sitwasyon, hindi maaaring baguhin o i-override ng mga user ang setting.
Kung iiwang hindi nakatakda ang patakarang ito, ang setting na gagamitin ay ang pinili ng user
noong nag-install siya / sa unang pagpapatakbo.
Available lang ang patakarang ito sa mga instance ng Windows na kasama sa domain ng<ph name="MS_AD_NAME" />. O kaya, sa mga instance ng Windows 10 Pro o Enterprise na naka-enroll para sa pamamahala sa device.
(Para sa Chrome OS, tingnan ang DeviceMetricsReportingEnabled.)</translation>
<translation id="1035385378988781231">Kinokontrol ng patakarang ito kung gagamit ng NTLM para sa pag-authenticate ang feature na Mga File Share sa Network para sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kapag nakatakda sa True ang patakarang ito, gagamitin ang NTLM para sa pag-authenticate sa mga pagbabahagi ng SMB kung kailangan.
Kapag nakatakda sa False ang patakarang ito, idi-disable ang pag-authenticate ng NTLM sa mga pagbabahagi ng SMB.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakaran, ang default ay naka-disable para sa mga user na pinapamahalaan ng enterprise at naka-enable para sa mga hindi pinapamahalaang user.</translation>
<translation id="1040446814317236570">I-enable ang pag-strip ng PAC URL (para sa https://)</translation>
<translation id="1044878202534415707">Mag-ulat ng mga istatistika ng hardware gaya ng paggamit ng CPU/RAM.
Kung itatakda ang patakaran sa false, hindi iuulat ang mga istatistika.
Kung itatakda sa true o hindi naitakda, iuulat ang mga istatistika.</translation>
<translation id="1046484220783400299">I-enable ang mga hindi na ginagamit na feature ng web platform sa loob ng limitadong panahon</translation>
<translation id="1047128214168693844">Huwag payagan ang anumang site na subaybayan ang aktwal na lokasyon ng mga user</translation>
<translation id="1049138910114524876">Kino-configure ang lokal na ipinapatupad sa screen sa pag-sign in ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kung nakatakda ang patakarang ito, palaging ipapakita ang screen sa pag-sign in sa lokal na ibinigay ng unang value ng patakarang ito (tinukoy ang patakaran bilang listahan para sa forward compatibility). Kung hindi nakatakda ang patakarang ito o nakatakda sa isang walang lamang listahan, ipapakita ang screen sa pag-sign in sa lokal ng huling session ng user. Kung nakatakda ang patakarang ito sa value na isang hindi wastong lokal, ipapakita ang screen sa pag-sign in sa isang fallback na lokal (kasalukuyang en-US).</translation>
<translation id="1062011392452772310">I-enable ang malayuang pagpapatotoo para sa device</translation>
<translation id="1062407476771304334">Palitan</translation>
<translation id="1079801999187584280">Huwag payagan ang paggamit ng Mga Tool ng Developer</translation>
<translation id="1093082332347834239">Kung naka-enable ang setting na ito, ang host ng remote na tulong ay patatakbuhin sa isang prosesong may mga pahintulot ng <ph name="UIACCESS_PERMISSION_NAME" />. Bibigyang-daan nito ang mga remote na user upang makipag-ugnayan sa mga elevated window sa desktop ng lokal na user.
Kung naka-disable o hindi naka-configure ang setting na ito, ang host ng remote na tulong ay patatakbuhin sa konteksto ng user at hindi magagawa ng mga remote na user na makipag-ugnayan sa mga elevated window sa desktop.</translation>
<translation id="1096105751829466145">Default na provider ng paghahanap</translation>
<translation id="1099282607296956954">I-enable ang Paghihiwalay ng Site para sa bawat site</translation>
<translation id="1100570158310952027">
Tumutukoy ang patakaran ng isang listahan ng mga pinagmulan (mga URL) o pattern ng hostname (tulad
ng "*.example.com") kung saan hindi malalapat ang mga paghihigpit sa seguridad sa mga
hindi secure na pinagmulan.
Ang layunin ay payagan ang mga organisasyong magtakda ng mga pinagmulan ng whitelist para sa mga legacy
application kung saan hindi maaaring i-deploy ang TLS, o mag-set up ng staging server para sa
internal na pag-develop sa web nang sa gayon ay masubukan ng mga developer ng mga ito ang mga feature
na nangangailangan ng mga secure na konteksto nang hindi kinakailangang i-deploy ang TLS sa staging
server. Mapipigilan din ng patakarang ito na magkaroon ng label na
"Hindi Secure" ang origin sa omnibox.
Ang pagtatakda ng listahan ng mga URL sa patakarang ito ay may epektong katulad sa pagtatakda sa
command-line flag na '--unsafely-treat-insecure-origin-as-secure' sa isang
comma-separated list ng mga parehong URL. Kung itatakda ang patakaran,
io-override nito ang command-line flag.
Io-override ng patakarang ito ang UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecure, kung mayroon man.
Para sa higit pang impormasyon sa mga secure na konteksto, tingnan sa
https://www.w3.org/TR/secure-contexts/.
</translation>
<translation id="1107764601871839136">Tumutukoy sa lifetime (sa mga oras) ng cache ng Group Policy Object (GPO). Sa halip na mag-download muli ng mga GPO sa bawat pagkuha ng patakaran, maaaring gamitin ng system ang mga naka-cache na GPO hangga't pareho pa rin ang bersyon ng mga ito. Tinutukoy ng patakarang ito ang maximum na tagal kung kailan maaaring gamiting muli ang mga naka-cache na GPO bago muling mag-download ng mga ito. Maki-clear ang cache kung magre-reboot at magla-log out.
Kung hindi nakatakda ang patakaran, maaaring gamiting muli ang mga naka-cache na GPO nang hanggang 25 oras.
Kung nakatakda sa 0 ang patakaran, naka-off ang pag-cache ng GPO. Tandaang madaragdagan nito ang load ng server dahil muling magda-download ng mga GPO sa bawat pagkuha ng patakaran, kahit hindi nagbago ang mga ito.</translation>
<translation id="1117535567637097036">Ang mga tagapangasiwa ng protocol na itinakda sa pamamagitan ng patakarang ito ay hindi ginagamit kapag nangangasiwa ng mga intent sa Android.</translation>
<translation id="1118093128235245168">Payagan ang mga site na hilingin sa user na magbigay ng access sa isang nakakonektang USB device</translation>
<translation id="1128903365609589950">Kino-configure ang direktoryong gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> para sa pag-iimbak ng mga naka-cache na file sa disk.
Kung itinakda mo ang patakarang ito, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang ibinigay na direktoryo tinukoy man ng user o hindi ang flag na '--disk-cache-dir'. Upang maiwasan ang pagkawala ng data o iba pang mga hindi inaasahang error, hindi dapat itakda ang patakarang ito sa pangunahing direktoryo ng volume o sa isang direktoryong ginamit para sa iba pang mga layunin, dahil pinamamahalaan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang mga content nito.
Tingnan ang https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables para sa listahan ng mga variable na maaaring gamitin.
Kung iniwang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang default na direktoryo ng cache at magagawa itong i-override ng user gamit ang command line flag na '--disk-cache-dir'.</translation>
<translation id="113521240853905588">Kino-configure ang mga wikang maaaring gamitin bilang mga mas gustong wika ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kung itatakda ang patakarang ito, maaari lang magdagdag ang user ng isa sa mga wikang nakalista sa patakarang ito sa listahan ng mga mas gustong wika. Kung ang wikang ito ay hindi nakatakda o nakatakda sa walang lamang listahan, maaaring tumukoy ang user ng anumang wika, ayon sa mas gusto niya. Kung itatakda ang patakarang ito sa listahang may invalid na value, babalewalain ang lahat ng invalid na value. Kung dati nang nagdagdag ang isang user ng ilang wikang hindi pinapayagan ng patakaran sa listahan ng mga mas gustong wika, aalisin ang mga ito. Kung naunang na-configure ng user ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na maipakita sa isa sa mga wikang hindi pinapayagan ng patakarang ito, ang display na wika ay ililipat sa pinapayagang wika ng UI sa susunod na mag-sign in ang user. Kung hindi, lilipat ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sa unang valid na value na tinukoy ng patakarang ito, o sa isang fallback na wika (kasalukuyang en-US), kung naglalaman lang ang patakarang ito ng mga invalid na entry.</translation>
<translation id="1135264353752122851">Kino-configure kung aling mga layout ng keyboard ang pinapayagan para sa mga session ng user ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kung nakatakda ang patakarang ito, makakapili lang ang user ng isa sa mga pamamaraan ng pag-input na natukoy ng patakarang ito. Kung hindi nakatakda ang patakarang ito o nakatakda ito sa isang walang lamang listahan, mapipili ng user ang lahat ng sinusuportahang pamamaraan ng pag-input. Kung hindi pinapayagan ng patakarang ito ang kasalukuyang pamamaraan ng pag-input, malilipat ang pamamaraan ng pag-input sa layout ng hardware na keyboard (kung pinapayagan) o sa unang valid na entry sa listahang ito. Babalewalain ang lahat ng invalid o hindi sinusuportahang pamamaraan ng pag-input sa listahang ito.</translation>
<translation id="1138294736309071213">Sa mode ng retail lamang aktibo ang patakarang ito.
Tinutukoy ang tagal bago ipakita ang screen saver sa screen sa pag-sign-in para sa mga device sa mode ng retail.
Dapat na tinukoy sa milliseconds ang halaga ng patakaran.</translation>
<translation id="1151353063931113432">Pinapayagan ang mga larawan sa mga site na ito</translation>
<translation id="1152117524387175066">Iulat ang katayuan ng dev switch ng device sa pag-boot.
Kung nakatakda ang patakaran sa false, hindi iuulat ang katayuan ng dev switch.</translation>
<translation id="1160479894929412407">Payagan ang QUIC protocol</translation>
<translation id="1160939557934457296">Huwag paganahin ang pagpapatuloy mula sa pahina ng babala sa Ligtas na Pag-browse</translation>
<translation id="1189817621108632689">Binibigyang-daan kang magtakda ng listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy ng mga site na hindi pinapayagang magpakita ng mga larawan.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang pangkalahatang default na value para sa lahat ng site mula sa patakarang 'DefaultImagesSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi, sa personal na pag-configure ng user.
Tandaang na-enable dati ang patakarang ito sa Android nang hindi sinasadya, ngunit hindi kailanman ganap na sinuportahan ang functionality na ito sa Android.</translation>
<translation id="1198465924256827162">Kung gaano kadalas ipinapadala ang mga pag-upload ng status ng device, sa mga millisecond.
Kung hindi itatakda ang patakarang ito, ang default na dalas ay 3 oras. Ang minimum
na pinapayagang dalas ay 60 segundo.</translation>
<translation id="1204263402976895730">Mga naka-enable na printer ng enterprise</translation>
<translation id="1219695476179627719">Tinutukoy kung dapat mag-roll back ang device sa bersyong itinakda ng <ph name="DEVICE_TARGET_VERSION_PREFIX_POLICY_NAME" /> kung nagpapatakbo na ito ng mas bagong bersyon.
Ang default ay RollbackDisabled.</translation>
<translation id="1221359380862872747">Mag-load ng mga tinukoy na url sa pag-login sa demo</translation>
<translation id="1223789468190631420">Status na naka-enable ang Ligtas na Pag-browse para sa mga pinagkakatiwalaang source</translation>
<translation id="122899932962115297">Isang whitelist na nagkokontrol kung aling mga mabilisang unlock mode ang maaaring i-configure at gamitin ng user para i-unlock ang lock screen.
Ang value na ito ay isang listahan ng mga string; ang mga valid na entry sa listahan ay: "all", "PIN", "FINGERPRINT." Ang ibig sabihin ng pagdaragdag ng "all" sa listahan ay available para sa user ang bawat mabilisang unlock mode, kabilang ang mga ipapatupad sa hinaharap. Kung hindi man, ang mga mabilisang unlock mode lang na nasa listahan ang magiging available.
Halimbawa, para payagan ang bawat mabilisang unlock mode, gamitin ang ["all"]. Para ang pag-unlock sa pamamagitan ng PIN lang ang papayagan, gamitin ang ["PIN"]. Para payagan ang PIN at fingerprint, gamitin ang ["PIN", "FINGERPRINT"]. Para i-disable ang lahat ng mabilisang unlock mode, gamitin ang [].
Bilang default, walang available na mabilisang unlock mode para sa mga pinapamahalaang device.</translation>
<translation id="123081309365616809">I-enable ang pag-cast ng content sa device</translation>
<translation id="1231349879329465225">Nagbibigay-daan sa pag-enable o pag-disable ng Mabilis ng Transition.
Nalalapat ito sa lahat ng user at sa lahat ng interface sa device.
Para magamit ang Mabilis na Transition, kailangang naka-enable ang setting na ito at ang ONC property sa bawat network.
Kapag naitakda na, magpapatuloy ang Mabilis na Transition hanggang baguhin ang patakaran para ma-disable ito.
Kung hindi itatakda ang patakaran, hindi gagamitin ang Mabilis na Transition.
Kung itatakda sa true, gagamitin ang Mabilis na Transition kapag sinusuportahan ito ng wireless na access point.</translation>
<translation id="1243570869342663665">Kontrolin ang pag-filter ng pang-adult na content ng SafeSites.</translation>
<translation id="1257550411839719984">Itakda ang default na directory sa pag-download</translation>
<translation id="1265053460044691532">Limitahan ang oras na maaaring mag-log in offline ang isang user na na-authenticate gamit ang SAML</translation>
<translation id="1290634681382861275">Nagkokontrol sa iba pang setting kabilang ang USB, bluetooth, pag-refresh ng patakaran, developer mode, at iba pa.</translation>
<translation id="1291880496936992484">Babala: Tuluyan nang maalis ang RC4 sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> pagkatapos ng bersyon 52 (tinatayang lalabas sa Setyembre 2016) at hindi na gagana ang patakarang ito.
Kung hindi itatakda ang patakaran, o kung itatakda ito sa false, hindi mae-enable ang mga RC4 na cipher suite sa TLS. Maaari itong itakda sa true upang manatili itong compatible sa isang lumang server. Isa lang itong pansamantalang solusyon at dapat pa ring i-configure ang server.</translation>
<translation id="1297182715641689552">Gumamit ng .pac proxy script</translation>
<translation id="1304973015437969093">Ang mga extension/app ID at URL sa pag-update na tahimik na ii-install</translation>
<translation id="1307415922184340052">Ipadala ang username at filename sa server ng mga native na printer kasama ang bawat pag-print. Ang default ay hindi ipadala.</translation>
<translation id="1307454923744766368">Mga pinagmulan o pattern ng hostname kung saan hindi dapat ilapat ang mga paghihigpit sa
mga hindi secure na pinagmulan</translation>
<translation id="1312799700549720683">Nagkokontrol sa mga setting ng display.</translation>
<translation id="1313457536529613143">Tinutukoy ang porsyento ng pag-scale sa pag-aantala ng pagdilim ng screen kapag napansin ang pagkilos ng user habang madilim ang screen o kaagad pagkatapos i-off ang screen.
Kung nakatakda ang patakarang ito, tinutukoy nito ang porsyento ng pag-scale sa pag-aantala ng pagdilim ng screen kapag napansin ang pagkilos ng user habang madilim ang screen o kaagad pagkatapos i-off ang screen. Kapag naka-scale ang pagkaantala ng pagdilim, masasaayos ang mga pagkaantala ng screen off, screen lock at idle upang panatilihin ang parehong agwat mula sa pag-aantala ng pagdilim ng screen gaya ng orihinal na pagkaka-configure.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang isang default na scale factor.
Dapat nasa 100% o higit pa ang scale factor.</translation>
<translation id="131353325527891113">Ipakita ang mga username sa screen ng pag-login</translation>
<translation id="1327466551276625742">I-enable ang prompt ng configuration ng network kapag offline</translation>
<translation id="1330145147221172764">I-enable ang on-screen na keyboard</translation>
<translation id="13356285923490863">Pangalan ng Patakaran</translation>
<translation id="1352174694615491349">Pinapayagan ng patakarang ito na pag-isahin ang HTTP/2 na koneksyon kapag gumagamit ng mga client certificate. Para pag-isahin, ang hostname ng posibleng bagong koneksyon at ang hostname ng kasalukuyang koneksyon ay dapat may magkatugmang isa o higit pang pattern na nakasaad sa patakarang ito. Ang patakaran ay isang listahan ng mga host gamit ang format ng filter ng URLBlacklist: Tumutugma ang "example.com" sa "example.com" at sa lahat ng subdomain (hal. "sub.example.com"), habang eksaktong tumutugma ang ".example.net" sa "example.net".
Ang mga kahilingan sa pag-iisa sa iba't ibang host sa pamamagitan ng mga koneksyong gumagamit ng mga client certificate ay maaaring makagawa ng mga isyu sa seguridad at privacy, dahil maipaparating ang ambient na awtoridad sa lahat ng kahilingan, kahit na hindi ito tahasang pinahintulutan ng user. Ang patakarang ito ay pansamantala at maaalis sa release sa hinaharap. Tingnan sa https://crbug.com/855690.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang default na kagawian na hindi payagan ang anumang pag-iisa ng HTTP/2 na koneksyon sa mga koneksyong gumagamit ng mga client certificate.</translation>
<translation id="1353966721814789986">Mga page sa startup</translation>
<translation id="1354424209129232709">(Maximum )</translation>
<translation id="1359553908012294236">Kung itatakda ang patakarang ito sa true o kung hindi ito iko-configure, ie-enable ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang mga pag-log in ng bisita. Ang mga pag-log in ng bisita ay mga profile sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> kung saan nasa incognito mode ang lahat ng window.
Kung itatakda ang patakarang ito sa false, hindi papayagan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> na magsimula ang mga profile ng bisita.</translation>
<translation id="1363275621236827384">I-enable ang mga query sa Quirks Server para sa mga profile sa hardware</translation>
<translation id="1384459581748403878">Reference: <ph name="REFERENCE_URL" /></translation>
<translation id="1387596372902085462">Kung ie-enable ang pagtitiwala sa Legacy PKI Infrastructure ng Symantec Corporation</translation>
<translation id="1393485621820363363">Mga naka-enable na printer ng device ng enterprise</translation>
<translation id="1397855852561539316">Default ng iminumungkahing URL ng provider ng paghahanap</translation>
<translation id="1413936351612032792">Mag-ulat ng impormasyon tungkol sa paggamit ng mga Linux app</translation>
<translation id="142346659686073702">Payagan ang mga hindi affiliate na user na gamitin ang Crostini</translation>
<translation id="1426410128494586442">Oo</translation>
<translation id="1427655258943162134">Address o URL ng mga proxy server</translation>
<translation id="1431272318313028342">Nag-e-enable sa feature ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> na Ligtas na Pag-browse, at pumipigil na mabago ng mga user ang setting na ito.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, magiging palaging aktibo ang Ligtas na Pag-browse.
Kung idi-disable mo ang setting na ito, hindi kailanman magiging aktibo ang Ligtas na Pag-browse.
Kung ie-enable o idi-disable mo ang setting na ito, hindi mababago o mao-override ng mga user ang setting na "I-enable ang proteksyon sa phishing at malware" sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung iiwang hindi nakatakda ang patakarang ito, mae-enable ito ngunit magagawa ng user na baguhin ito.
Tingnan ang https://developers.google.com/safe-browsing para sa higit pang impormasyon tungkol sa Ligtas na Pag-browse.
Available lang ang patakarang ito sa mga instance ng Windows na kasama sa domain ng<ph name="MS_AD_NAME" />. O kaya, sa mga instance ng Windows 10 Pro o Enterprise na naka-enroll para sa pamamahala sa device.</translation>
<translation id="1435659902881071157">Configuration ng network sa antas ng device</translation>
<translation id="1438739959477268107">Default na setting sa pagbuo ng key</translation>
<translation id="1454846751303307294">Binibigyang-daan kang magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy ng mga site na hindi pinapayagang magpatakbo ng JavaScript.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito gagamitin ang global na default na halaga para sa lahat ng site mula sa patakaran ng 'DefaultJavaScriptSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi man ay sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="1456822151187621582">Windows (mga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> client):</translation>
<translation id="1464848559468748897">Kontrolin ang gawi ng user sa isang multiprofile session sa mga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> device.
Kung itinakda ang patakarang ito sa 'MultiProfileUserBehaviorUnrestricted', ang user ay maaaring maging pangunahin o pangalawang user sa isang multiprofile session.
Kung itinakda ang patakarang ito sa 'MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary', ang user ay maaaring maging pangunahing user lang sa isang multiprofile session.
Kung itinakda ang patakarang ito sa 'MultiProfileUserBehaviorNotAllowed', hindi maaaring maging bahagi ang user ng isang multiprofile session.
Kung itinakda mo ang setting na ito, hindi ito mababago o ma-o-override ng mga user.
Kung pinalitan ang mga setting habang naka-sign in ang isang user sa isang multiprofile session, susuriin ang lahat ng user sa loob ng session kumpara sa kanilang tumutugmang mga setting. Isasara ang session kung hindi na pinapayagan ang sinumang user na manatili sa session.
Kung iniwanang hindi nakatakda ang patakaran, malalapat ang default na value na 'MultiProfileUserBehaviorMustBePrimary' para sa mga user na pinapamahalaan ng enterprise at gagamitin ang 'MultiProfileUserBehaviorUnrestricted' para sa mga user na hindi pinapamahalaan.</translation>
<translation id="1465619815762735808">I-click upang i-play</translation>
<translation id="1468307069016535757">Itakda ang default na katayuan ng tampok na pagiging naa-access ng high contrast mode sa screen sa pag-login.
Kung nakatakda sa true ang patakarang ito, i-e-enable ang high contrast mode kapag ipinakita ang screen sa pag-login.
Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, idi-disable ang high contrast mode kapag ipinakita ang screen sa pag-login.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, maaaring pansamantalang i-override ng mga user ito sa pamamagitan ng pag-enable o pag-disable ng high contrast mode. Gayunpaman, hindi mananaig ang pinili ng user at mababalik ang default sa tuwing ipapakitang muli ang screen sa pag-login o kung manatiling idle ang user sa screen sa loob ng isang minuto.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, naka-disable ang high contrast mode kapag unang ipinakita ang screen sa pag-login. Maaaring i-enable o i-disable ng mga user ang high contrast mode anumang oras at mananatili ang katayuan nito sa screen sa pag-login sa pagitan ng mga user.</translation>
<translation id="1468707346106619889">Kung nakatakda ang patakarang ito sa true, pinapayagan ang Unified Desktop at
naka-enable bilang default, na binibigyang-daan ang mga application na mag-span ng maraming display.
Maaaring i-disable ng user ang Unified Desktop para sa mga indibidwal na display sa pamamagitan ng pag-aalis ng check
nito sa mga setting ng display.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa false o hindi nakatakda, idi-disable ang
Unified Desktop. Sa sitwasyong ito, hindi mae-enable ng user ang feature.</translation>
<translation id="1474273443907024088">I-disable ang TLS False Start</translation>
<translation id="1477934438414550161">TLS 1.2</translation>
<translation id="1484146587843605071">Iba-bypass ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang anumang proxy para sa listahan ng mga host na ibinigay dito.
Nagkakaroon lang ng epekto ang patakarang ito kung napili mo ang mga manual na setting ng proxy sa 'Piliin kung paano tumukoy ng mga setting ng proxy server'.
Dapat mong hayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, kung pumili ka ng anumang iba pang mode para sa pagtatakda ng mga patakaran ng proxy.
Para sa higit pang mga detalyadong halimbawa, bisitahin ang:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.</translation>
<translation id="1502843533062797703">I-enable ang pag-block sa pagpasok ng third party software</translation>
<translation id="1504431521196476721">Malayuang Pagpapatunay</translation>
<translation id="1507957856411744193">Kung nakatakda ang patakarang ito sa true, kokonekta ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa mga Cast device sa lahat ng IP address, hindi lang sa mga pribadong address ng RFC1918/RFC4193.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa false, kokonekta ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa mga Cast device sa mga pribadong address ng RFC1918/RFC4193 lang.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, kokonekta ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa mga Cast device sa mga pribadong address ng RFC1918/RFC4193 lang, maliban kung naka-enable ang feature na CastAllowAllIPs.
Kung nakatakda ang patakarang "EnableMediaRouter" sa false, hindi magkakaroon ng bisa ang value ng patakarang ito.</translation>
<translation id="1509692106376861764">Hindi na ginagamit ang patakarang ito simula sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> bersyon 29.</translation>
<translation id="1514888685242892912">I-enable ang <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="1522425503138261032">Payagan ang mga site na subaybayan ang aktwal na lokasyon ng mga user</translation>
<translation id="1523774894176285446">Alternatibong browser na ilulunsad para sa mga na-configure na website.</translation>
<translation id="152657506688053119">Listahan ng mga kahaliling URL para sa default na search provider</translation>
<translation id="1530812829012954197">Palaging i-render ang mga sumusunod na pattern ng URL sa browser ng host</translation>
<translation id="1541170838458414064">Paghigpitan ang laki ng page ng pag-print</translation>
<translation id="1553684822621013552">Kapag itinakda sa true ang patakarang ito, mae-enable ang ARC para sa user
(napapailalim sa mga karagdagang pagsusuri sa mga setting ng patakaran - hindi pa rin
magiging available ang ARC kung ie-enable ang ephemeral mode o maraming pag-sign in
sa session ng kasalukuyang user).
Kung idi-disable o hindi iko-configure ang setting na ito, hindi magagamit ng
mga user ng enterprise ang ARC.</translation>
<translation id="1559980755219453326">Kinokontrol ng patakarang ito kung mag-uulat ng impormasyon ng mga extension at plugin.
Kapag hinayaang hindi nakatakda o nakatakda sa True ang patakarang ito, kukuha ng data ng extension at mga plugin.
Kapag nakatakda sa False ang patakarang ito, hindi kukuha ng data ng mga extension at plugin.
May bisa lang ang patakarang ito kapag naka-enable ang <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" />, at naka-enroll ang machine sa <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="1561424797596341174">Mga pag-override ng patakaran para sa Mga build sa pag-debug ng host ng malayuang access</translation>
<translation id="1561967320164410511">U2F kasama ang mga extension para sa pagpapatunay ng indibidwal</translation>
<translation id="1574554504290354326">Hindi na ginagamit ang setting na ito, gamitin na lang ang SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Katumbas ng pag-enable o pag-disable ng SafeBrowsingExtendedReportingEnabled ang pagtakda ng SafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed sa False.
Kapag itinakda ang patakarang ito sa false, mapipigilan ang mga user na piliing magpadala ng ilang impormasyon ng system at content ng page sa mga server ng Google. Kung ang setting na ito ay true o hindi na-configure, papayagan ang mga user na magpadala ng ilang impormasyon ng system at content ng page sa Ligtas na Pag-browse para makatulong sa pag-detect ng mga mapanganib na app at site.
Tingnan ang https://developers.google.com/safe-browsing para sa higit pang impormasyon sa Ligtas na Pag-browse.</translation>
<translation id="1583248206450240930">Gamitin ang <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> bilang default</translation>
<translation id="1599424828227887013">I-enable ang Pag-isolate ng Site para sa mga partikular na pinagmulan sa mga Android device</translation>
<translation id="1608755754295374538">Mga URL na mabibigyan ng access sa mga device na nakakakuha ng audio nang walang prompt</translation>
<translation id="1615221548356595305">Payagan ang pag-iisa ng mga HTTP/2 na koneksyon para sa mga host na ito kahit na gumamit ng mga client certificate</translation>
<translation id="1617235075406854669">Paganahin ang pagtatanggal ng browser at kasaysayan ng pag-download</translation>
<translation id="163200210584085447">Itutugma ang mga pattern na nasa listahang ito sa security
origin ng humihiling na URL. Kung may makikitang katugma, magbibigay ng access sa mga device na nagka-capture ng video sa mga page ng pag-login ng SAML. Kung walang makitang
katugma, awtomatikong tatanggihan ang pag-access. Hindi pinapayagan ang mga wildcard pattern.</translation>
<translation id="1634989431648355062">Pahintulutan ang plugin na <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /> sa mga site na ito</translation>
<translation id="1655229863189977773">Itakda ang laki ng cache ng disk sa bytes</translation>
<translation id="166427968280387991">Proxy server</translation>
<translation id="1668836044817793277">Kung papayagan ang kiosk app na awtomatikong naglulunsad nang walang antala na kontrolin ang bersyon ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kinokontrol ng patakarang ito kung papayagan ang kiosk app na awtomatikong naglulunsad nang walang antala na kontrolin ang bersyon ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sa pamamagitan ng pagsasaad ng required_platform_version sa manifest nito, at gamitin ito bilang prefix para sa target na bersyon ng awtomatikong pag-update.
Kung nakatakda sa true ang patakaran, ang value ng manifest key ng required_platform_version ng kiosk app na awtomatikong naglulunsad nang walang antala ay gagamitin bilang prefix para sa target na bersyon ng awtomatikong pag-update.
Kung hindi naka-configure ang patakaran o nakatakda ito sa false, babalewalain ang manifest key ng required_platform_version at magpapatuloy nang normal ang awtomatikong pag-update.
Babala: Hindi inirerekomenda ang pagtatalaga ng kontrol sa bersyon ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sa isang kiosk app dahil maaari nitong pigilan ang pagtanggap ng device ng mga update sa software at kritikal na pag-aayos sa seguridad. Maaaring malagay sa peligro ang mga user kung magtatalaga ng kontrol sa bersyon ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="1675002386741412210">Suportado sa:</translation>
<translation id="1689963000958717134">Nagbibigay-daan na malapat sa lahat ng user ang configuration ng pushing network sa isang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na device. Ang configuration ng network ay isang string na naka-format sa JSON tulad ng tinutukoy ng format ng Configuration ng Open Network na inilalarawan sa <ph name="ONC_SPEC_URL" /></translation>
<translation id="1708496595873025510">Itakda ang paghihigpit sa pagkuha ng seed ng Mga Variation</translation>
<translation id="1717817358640580294">Kung hindi ito nakatakda at makatukoy ang Chrome Cleanup ng hindi gustong software, maaari itong mag-ulat ng metadata tungkol sa pag-scan sa Google alinsunod sa patakarang itinakda ng SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Pagkatapos, tatanungin ng Chrome Cleanup ang user kung gusto niyang linisin ang hindi gustong software. Maaaring piliin ng user na ibahagi ang mga resulta ng paglilinis sa Google para makatulong sa pagtukoy ng hindi gustong software sa hinaharap. Ang mga resultang ito ay naglalaman ng metadata ng file, mga awtomatikong na-install na extension, at mga key ng registry, ayon sa inilalarawan sa Whitepaper sa Privacy ng Chrome.
Kung naka-disable ito at makatukoy ang Chrome Cleanup ng hindi gustong software, hindi ito mag-uulat ng metadata tungkol sa pag-scan sa Google, na mag-o-override sa patakarang itinakda ng SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Tatanungin ng Chrome Cleanup ang user kung gusto niyang linisin ang hindi gustong software. Hindi iuulat sa Google ang mga resulta ng paglilinis, at hindi magkakaroon ng opsyon ang user na gawin ito.
Kung naka-enable ito at makatukoy ang Chrome Cleanup ng hindi gustong software, maaari itong mag-ulat ng metadata tungkol sa pag-scan sa Google alinsunod sa patakarang itinakda ng SafeBrowsingExtendedReportingEnabled. Tatanungin ng Chrome Cleanup ang user kung gusto niyang linisin ang hindi gustong software. Iuulat sa Google ang mga resulta ng paglilinis, at hindi magkakaroon ng opsyon ang user na pigilan ito.
Available lang ang patakarang ito sa mga instance ng Windows na kasama sa domain ng<ph name="MS_AD_NAME" />. O kaya, sa mga instance ng Windows 10 Pro o Enterprise na naka-enroll para sa pamamahala sa device.</translation>
<translation id="172374442286684480">Payagan ang lahat ng site na magtakda ng lokal na data</translation>
<translation id="1734716591049455502">I-configure ang mga pagpipilian sa malayuang pag-access</translation>
<translation id="1736269219679256369">Bigyang-daan ang pagpapatuloy sa page ng babala sa SSL</translation>
<translation id="1745780278307622857">Tumutukoy kung maaaring pahintulutan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang pag-download ng mga pagsusuri para sa Ligtas na Pag-browse kapag mula ito sa pinagkakatiwalaang source.
Kapag nakatakda sa False, hindi ipapadala ang mga na-download na file para sa pagsusuri ng Ligtas na Pag-browse kapag mula ito sa pinagkakatiwalaang source.
Kapag hindi nakatakda (o nakatakda sa True), ipapadala ang mga na-download na file para sa pagsusuri ng Ligtas na Pag-browse, kahit mula ito sa pinagkakatiwalaang source.
Tandaang nalalapat ang mga paghihigpit na ito sa mga pag-download na na-trigger mula sa content ng web page, at sa opsyong 'i-download ang link...' sa menu ng konteksto. Hindi nalalapat ang mga paghihigpit na ito sa pag-save / pag-download ng kasalukuyang ipinapakitang page, at hindi rin sa pag-save bilang PDF mula sa mga opsyon sa pag-print.
Available lang ang patakarang ito sa mga instance ng Windows na kasama sa domain ng<ph name="MS_AD_NAME" />. O kaya, sa mga instance ng Windows 10 Pro o Enterprise na naka-enroll para sa pamamahala sa device.</translation>
<translation id="1749815929501097806">Itinatakda ang Mga Tuntunin ng Serbisyo na dapat tanggapin ng user bago magsimula ng session ng account na lokal sa device.
Kung nakatakda ang patakarang ito, ida-download ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang Mga Tuntunin ng Serbisyo at ipapakita nito ang mga iyon sa user sa tuwing may magsisimulang session ng account na lokal sa device. Papayagan lang ang user sa session pagkatapos tanggapin ang Mga Tuntunin ng Serbisyo.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, walang Mga Tuntunin ng Serbisyo na ipapakita.
Dapat itakda ang patakaran sa isang URL kung saan maaaring i-download ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang Mga Tuntunin ng Serbisyo. Dapat ay plain text ang Mga Tuntunin ng Serbisyo, na ihahatid bilang MIME type text/plain. Hindi pinapayagan ang markup.</translation>
<translation id="1750315445671978749">I-block ang lahat ng pag-download</translation>
<translation id="1781356041596378058">Kinokontrol ng patakarang ito ang access sa Mga Opsyon ng Developer sa Android. Kung itatakda mo ang patakarang ito sa true, hindi maa-access ng mga user ang Mga Opsyon ng Developer. Kung itatakda mo ang patakarang ito sa false o iiwan itong hindi nakatakda, maa-access ng mga user ang Mga Opsyon ng Developer sa pamamagitan ng pag-tap nang pitong beses sa app na Mga setting ng Android.</translation>
<translation id="1797233582739332495">Magpakita sa user ng umuulit na prompt na nagsasaad na kinakailangan ang muling paglulunsad</translation>
<translation id="1798559516913615713">Lifetime ng cache ng GPO</translation>
<translation id="1803646570632580723">Listahan ng mga na-pin na app na ipapakita sa launcher</translation>
<translation id="1808715480127969042">I-block ang cookies sa mga site na ito</translation>
<translation id="1810261428246410396">Payagang gamitin ang Instant na Pag-tether.</translation>
<translation id="1817685358399181673">Isinasaad ng patakarang ito ang <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> image para sa isang user. Itinatakda ang patakarang ito sa pamamagitan sa pagsasaad sa URL kung saan maaaring i-download ng device ang larawan, at ng SHA-256 na hash na ginagamit para i-verify ang integridad ng download.
Dapat tukuyin ang patakarang ito bilang string na nagsasaad sa URL at hash sa JSON na format.</translation>
<translation id="1827523283178827583">Gumamit ng mga nakapirming proxy server</translation>
<translation id="1831495419375964631">Ang patakarang ito ay URL na tumutukoy sa isang XML file na nasa parehong format ng patakarang <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> ng Internet Explorer. Naglo-load ito ng mga panuntunan mula sa isang XML file nang hindi ibinabahagi ang mga panuntunang iyon sa Internet Explorer.
Kapag iniwang hindi nakatakda ang patakarang ito, o kung hindi ito nakatakda sa valid na URL, hindi ito gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> bilang source ng mga panuntunan para sa paglipat ng browser.
Kapag nakatakda sa valid na URL ang patakarang ito, ida-download ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang listahan ng site mula sa URL na iyon, at ilalapat nito ang mga panuntunan gaya kung na-configure ang mga ito alinsunod sa patakarang <ph name="SITELIST_POLICY_NAME" />.
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa patakarang <ph name="IEEM_SITELIST_POLICY" /> ng Internet Explorer: https://docs.microsoft.com/internet-explorer/ie11-deploy-guide/what-is-enterprise-mode</translation>
<translation id="1839060937202387559">Iulat ang mga istatistika at identifier ng hardware para sa mga storage device.
Kung itatakda sa false ang patakaran, hindi iuulat ang mga istatistika.
Kung itatakda sa true o iiwanang hindi nakatakda, iuulat ang mga istatistika.</translation>
<translation id="1843117931376765605">I-refresh ang pag-rate para sa patakaran ng user</translation>
<translation id="1844620919405873871">Kino-configure ang mga patakarang nauugnay sa mabilisang pag-unlock.</translation>
<translation id="1845405905602899692">Mga setting ng kiosk</translation>
<translation id="1847960418907100918">Tinutukoy ang mga parameter na ginamit kapag gumagawa ng instant na paghahanap gamit ang POST. Binubuo ito ng mga pares ng pangalan/value na pinaghihiwalay ng kuwit. Kung isang parameter ng template ang isang value, tulad ng {searchTerms} sa halimbawa sa itaas, papalitan ito ng data ng tunay na mga termino para sa paghahanap.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, ipapadala ang mga kahilingan sa instant na paghahanap gamit ang GET na paraan.
Iginagalang lang ang patakarang ito kung naka-enable ang patakarang 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="1852294065645015766">Payagan ang pag-autoplay ng media</translation>
<translation id="1859859319036806634">Babala: Aalisin na ang fallback na bersyon ng TLS mula sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> pagkatapos ng bersyon 52 (bandang Setyembre 2016) at hindi na gagana ang patakarang ito pagkatapos noon.
Kapag hindi nakumpleto ang isang TLS handshake, susubukang muli ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang koneksyon gamit ang mas mababang bersyon ng TLS upang makahanap ng paraan sa mga bug sa mga HTTPS server. Kino-configure ng setting na ito ang bersyon kung saan hihinto ang fallback na prosesong ito. Kung maisasagawa nang tama ng isang server ang paghahanap ng kompromiso sa bersyon (ibig sabihin, nang hindi nawawala ang koneksyon), hindi malalapat ang setting na ito. Anuman ang mangyari, dapat pa ring sumusunod sa SSLVersionMin ang magreresultang koneksyon.
Kung hindi naka-configure ang patakarang ito o kung ito ay nakatakda sa "tls1.2," hindi na isasagawa ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang fallback na ito. Tandaang hindi nito dini-disable ang suporta para sa mga mas lumang bersyon ng TLS, kung gagana lang ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa mga server na may maraming bug na hindi makakahanap ng kompromiso sa mga bersyon nang tama.
Kung hindi, kung kailangang panatilihin ang compatibility sa isang server na maraming bug, maaaring itakda ang patakarang ito sa "tls1.1". Isa itong pansamantalang solusyon at dapat na maayos kaagad ang server.</translation>
<translation id="1864269674877167562">Kung nakatakda sa isang blangkong string o hindi naka-configure ang patakaran na ito, hindi magpapakita ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ng isang opsyon sa pag-autocomplete sa flow ng pag-sign in ng user.
Kung ang patakaran na ito ay nakatakda sa isang string na kumakatawan sa isang domain name, magpapakita ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ng opsyon sa pag-autocomplete sa pag-sign in ng user na nagbibigay-daan sa user na i-type lang ang kanyang user name nang wala ang extension ng domain name. Magagawa ng user na i-overwrite ang extension ng domain name na ito.</translation>
<translation id="1864382791685519617">Ine-enable ang panghuhula ng network sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user na baguhin ang setting na ito.
Kinokontrol nito ang pag-prefetch ng DNS, pag-preconnect ng TCP at SSL, at pag-prerender ng mga web page.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, hindi mababago o mao-override ng mga user ang setting na ito sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung iiwang hindi nakatakda ang patakarang ito, mae-enable ang panghuhula ng network ngunit mababago ito ng user.</translation>
<translation id="1865417998205858223">Mga Pangunahing Pahintulot</translation>
<translation id="186719019195685253">Pagkilos na gagawin kapag naabot na ang pagkaantala ng idle habang tumatakbo gamit ang AC power</translation>
<translation id="187819629719252111">Binibigyang-daan ang access sa mga lokal na file sa machine sa pamamagitan ng pagpayag sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> na magpakita ng mga dialog ng pagpili ng file.
Kung pinagana mo ang setting na ito, mabubuksan ng mga user ang mga dialog ng pagpili ng file bilang karaniwan.
Kung hindi mo pinagana ang setting na ito, sa tuwing magsasagawa ng isang pagkilos ang user na magtutulak ng isang dialog ng pagpili ng file (tulad ng pag-import ng mga bookmark, pag-upload ng mga file, pagse-save ng mga link, atbp.) sa halip ay ipapakita ang isang mensahe at ipagpapalagay na na-click ng user ang Kanselahin sa dialog ng pagpili ng file.
Kung hindi nakatakda ang setting na ito, mabubuksan ng mga user ang mga dialog ng pagpili ng file bilang karaniwan.</translation>
<translation id="1885782360784839335">I-enable ang pagpapakita ng full-tab na pampromosyong content</translation>
<translation id="1888871729456797026">Ang token sa pag-enroll ng patakaran sa cloud sa desktop</translation>
<translation id="1897365952389968758">Pinapayagang magpatakbo ng JavaScript ang lahat ng mga site</translation>
<translation id="1906888171268104594">Kinokontrol kung iuulat sa Google ang mga sukatan ng paggamit at diagnostic na data, kabilang ang mga ulat ng pag-crash.
Kung itatakda sa true, iuulat ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang mga sukatan ng paggamit at diagnostic na data.
Kung itatakda sa false, madi-disable ang pag-uulat ng mga sukatan at diagnostic na data.
Kung hindi iko-configure, idi-disable ang pag-uulat ng mga sukatan at diagnostic na data sa mga hindi pinamamahalaang device at ie-enable ito sa mga pinamamahalaang device.</translation>
<translation id="1907431809333268751">Nagko-configure sa listahan ng mga pang-enterprise na URL sa pag-log in (HTTP at HTTPS na scheme lang). Kukuha ng fingerprint ng password sa mga URL na ito, at gagamitin ito para sa pagtukoy ng naulit na paggamit ng password.
Para makuha nang wasto ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang mga fingerprint ng password, pakitiyak na sumusunod ang iyong mga page sa pag-log in sa mga alituntunin sa https://www.chromium.org/developers/design-documents/create-amazing-password-forms.
Kung naka-enable ang setting na ito, kukuha ng fingerprint ng password ang serbisyo ng proteksyon sa password sa mga URL na ito para sa pagtukoy ng umulit na paggamit ng password.
Kung naka-disable o hindi nakatakda ang setting na ito, sa https://accounts.google.com lang kukuha ng fingerprint ng password ang serbisyo ng proteksyon sa password.
Available lang ang patakarang ito sa mga instance ng Windows na kasama sa domain ng<ph name="MS_AD_NAME" />. O kaya, sa mga instance ng Windows 10 Pro o Enterprise na naka-enroll para sa pamamahala sa device.</translation>
<translation id="1920046221095339924">Payagan ang pinapamahalaang session sa device</translation>
<translation id="1929709556673267855">Nagbibigay ng mga configuration para sa mga printer ng enterprise na naka-bind sa mga device.
Nabibigyang-daan ka ng patakarang ito na magbigay ng mga configuration ng printer sa mga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> device. Pareho ang format sa diksyunaryo ng NativePrinters, nang may karagdagang kinakailangang field na "id" o "guid" bawat printer para sa pag-whitelist o pag-blacklist.
Hindi dapat lumampas sa 5MB ang laki ng file at dapat naka-encode ito sa JSON. Tinatayang ang isang file na naglalaman ng humigit-kumulang 21,000 printer ay mae-encode bilang 5MB na file. Ginagamit ang cryptographic hash para i-verify ang integridad ng download.
Na-download at na-cache ang file. Muli itong mada-download sa tuwing magbabago ang URL o ang hash.
Kung itatakda ang patakarang ito, ida-download ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang file para sa mga configuration ng printer at gagawin nitong available ang mga printer alinsunod sa <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="DEVICE_PRINTERS_WHITELIST" />, at <ph name="DEVICE_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Walang epekto ang patakarang ito kung maaaring mag-configure ng mga printer ang mga user sa mga indibidwal na device. Nilalayon itong maging karagdagan sa configuration ng mga printer ng mga indibidwal na user.
Ang patakarang ito ay karagdagan sa <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, hindi magkakaroon ng device printer at babalewalain ang iba pang patakaran ng <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY_PATTERN" />.
</translation>
<translation id="193259052151668190">Whitelist ng mga nade-detach na USB device</translation>
<translation id="1933378685401357864">Larawan na wallpaper</translation>
<translation id="1956493342242507974">Kino-configure ang pamamahala sa power sa screen sa pag-login sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Nagbibigay-daan sa iyo ang patakarang ito na i-configure kung paano kikilos ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kapag walang gawain ang user sa loob ng ilang sandali habang ipinapakita ang screen sa pag-login. Kumokontrol ang patakaran ng maraming setting. Para sa mga indibidwal na semantics at saklaw ng value ng mga ito, tingnan ang mga naaangkop na patakararan na kumokontrol sa pamamahala sa power sa loob ng isang session. Ang mga natatanging paglihis sa mga patakarang ito ay:
* Ang mga pagkilos na gagawin kapag idle o kapag nakasara ang takip ay hindi makakapagpatapos sa session.
* Ang default na pagkilos na ginawa kapag idle kapag gumagana gamit ang AC power ay ang mag-shut down.
Kapag iniwang hindi tinukoy ang isang setting, ang default na value ang gagamitin.
Kapag hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang mga default para sa lahat ng setting.</translation>
<translation id="1958138414749279167">Ine-enable ang feature na AutoFill ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at binibigyang-daan ang mga user na awtomatikong kumpletuhin ang impormasyon ng address sa mga web form gamit ang dati nang na-store na impormasyon.
Kung naka-disable ang setting na ito, hindi kailanman magmumungkahi o magkukumpleto ang AutoFill ng impormasyon ng address, o hindi nito ise-save ang karagdagang impormasyon ng address na maaaring isumite ng user habang nagba-browse siya sa web.
Kung naka-enable o walang value ang setting na ito, makokontrol ng user ang AutoFill para sa mga address sa UI.</translation>
<translation id="1960840544413786116">Kung papayagan ba ang mga certificate na naisyu ng mga lokal na trust anchor na walang subjectAlternativeName na extension</translation>
<translation id="1962273523772270623">Payagan ang pagkolekta ng mga log ng event sa WebRTC mula sa mga serbisyo ng Google</translation>
<translation id="1964634611280150550">Hindi pinagana ang mode na incognito</translation>
<translation id="1964802606569741174">Walang epekto ang patakarang ito sa YouTube app sa Android. Kung dapat ipatupad ang Safety Mode sa YouTube, hindi dapat payagan ang pag-install ng YouTube app sa Android.</translation>
<translation id="1969212217917526199">Ino-override ang mga patakaran sa Mga build para sa pag-debug ng host ng malayuang access.
Pina-parse ang value bilang JSON na diksyunaryo ng pangalan ng patakaran sa pagmamapa ng value ng patakaran.</translation>
<translation id="1969808853498848952">Palaging nagpapatakbo ng mga plugin na nangangailangan ng pahintulot (hindi na ginagamit)</translation>
<translation id="1988371335297483117">Ang mga auto-update payload sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ay maaaring i-download sa pamamagitan ng HTTP sa halip na HTTPS. Nagbibigay-daan ito sa transparent na pagka-cache ng HTTP ng mga download ng HTTP.
Kung itinakda sa true ang patakarang ito, susubukang i-download ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang mga auto-update payload sa pamamagitan ng HTTP. Kung itinakda sa false ang patakarang ito o hindi nakatakda, gagamitin ang HTTPS sa pagda-download ng mga auto-update payload.</translation>
<translation id="199764499252435679">I-enable ang mga pag-update ng bahagi sa <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2006530844219044261">Pamamahala ng power</translation>
<translation id="2014757022750736514">Nagkokontrol sa gawi ng screen ng pag-sign in kung saan nagla-log in ang mga user sa kanilang mga account. Kasama sa mga setting ang kung sino ang maaaring mag-log in, ano ang uri ng mga account na pinapayagan, ano ang mga paraan ng pag-authenticate na dapat gamitin, pati na rin ang pangkalahatang accessibility, pamamaraan ng pag-input, at mga lokal na setting.</translation>
<translation id="201557587962247231">Dalas ng pag-upload ng mga ulat ng status ng device</translation>
<translation id="2017301949684549118">Mga URL para sa Mga Web App na ii-install nang hindi napapansin.</translation>
<translation id="2018836497795982119">Tinutukoy ang tagal sa mga millisecond kung gaano katagal na-query ang serbisyo ng pamamahala sa device para sa impormasyon ng patakaran ng user.
Kapag itinakda ang patakarang ito, mao-override ang default na value na 3 oras. Ang mga wastong value para sa patakarang ito ay nasa saklaw mula 1800000 (30 minuto) hanggang 86400000 (1 araw). Maka-clamp sa kaukulang hangganan ang anumang mga value na wala sa saklaw na ito. Kung sinusuportahan ng platform ang mga notification ng patakaran, itatakda ang pagkaantala ng pag-refresh sa 24 na oras dahil inaasahan na ang mga notification ng patakaran ay magpipilit ng awtomatikong pag-refresh sa tuwing magbabago ang patakaran.
Kapag hindi itinakda ang patakarang ito, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang default na value na 3 oras.
Tandaan na kung sinusuportahan ng platform ang mga notification ng patakaran, itatakda ang pagkaantala ng pag-refresh sa 24 na oras (nang hindi pinapansin ang lahat ng default at ang value ng patakarang ito) dahil inaasahan na ang mga notification ng patakaran ay magpipilit ng awtomatikong pag-refresh sa tuwing magbabago ang patakaran, kaya hindi na kailangang madalas na mag-refresh.</translation>
<translation id="2024476116966025075">I-configure ang kinakailangang domain name para sa mga client ng malayuang pag-access</translation>
<translation id="2030905906517501646">Default na keyword ng provider ng paghahanap</translation>
<translation id="203096360153626918">Ang patakarang ito ay walang epekto sa mga Android app. Makakapunta ang mga ito sa fullscreen mode kahit na nakatakda ang patakaran sa <ph name="FALSE" />.</translation>
<translation id="2043770014371753404">Mga naka-disable na printer ng enterprise</translation>
<translation id="2057317273526988987">Payagan ang pag-access sa isang listahan ng mga URL</translation>
<translation id="206623763829450685">Tinutukoy kung aling mga scheme ng pagpapatotoo ng HTTP ang sinusuportahan ng <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ang mga posibleng value ay 'basic,' 'digest,' 'ntlm' at 'negotiate.' Paghiwa-hiwalayin ang maraming value gamit ang mga kuwit.
Kung hindi itatakda ang patakarang ito, gagamitin ang lahat ng apat na scheme.</translation>
<translation id="2067011586099792101">I-block ang access sa mga site na nasa labas ng mga pack ng nilalaman</translation>
<translation id="2073552873076775140">Payagan ang pag-sign in sa <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="2077129598763517140">Gamitin ang pagpapabilis ng hardware kapag available</translation>
<translation id="2077273864382355561">Delay ng pag-off ng screen kapag tumatakbo gamit ang power ng baterya</translation>
<translation id="2082205219176343977">I-configure ang minimum na pinapayagang bersyon ng Chrome para sa device.</translation>
<translation id="209586405398070749">Stable na channel</translation>
<translation id="2098658257603918882">Paganahin ang pag-uulat ng data ng paggamit at kaugnay ng crash</translation>
<translation id="2104418465060359056">Nag-uulat ng impormasyon ng Mga Extension at Plugin</translation>
<translation id="2107601598727098402">
Hindi na ginagamit ang patakarang ito sa M72. Pakigamit na lang ang CloudManagementEnrollmentToken.
</translation>
<translation id="2111016292707172233">Ine-enable ang availability ng I-tap para Maghanap sa view ng content ng <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, magagamit ng user ang I-tap para Maghanap at maaari niyang piliing i-on o i-off ang feature.
Kung idi-disable mo ang setting na ito, ganap na madi-disable ang I-tap para Maghanap.
Kung hindi itatakda ang patakarang ito, parang naka-enable na rin ito, tingnan ang paglalarawan sa itaas.</translation>
<translation id="2113068765175018713">Limitahan ang uptime ng device sa pamamagitan ng awtomatikong pag-reboot</translation>
<translation id="2116790137063002724">Kinokontrol ng patakarang ito kung mag-uulat ng impormasyong magagamit para makilala ang mga user, gaya ng login ng OS, login ng Profile sa <ph name="PRODUCT_NAME" />, pangalan ng Profile sa <ph name="PRODUCT_NAME" />, path ng Profile sa <ph name="PRODUCT_NAME" />, at nae-execute na path sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kapag hinayaang hindi nakatakda o nakatakda sa True ang patakarang ito, kukuha ng impormasyong magagamit sa pagkilala ng mga user.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa False, hindi kukuha ng impormasyong magagamit sa pagkilala ng mga user.
May bisa lang ang patakarang ito kapag naka-enable ang <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" />, at naka-enroll sa <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" /> ang machine.</translation>
<translation id="2127599828444728326">Payagan ang mga notification sa mga site na ito</translation>
<translation id="2131902621292742709">Delay ng pag-dim ng screen kapag tumatakbo gamit ang power ng baterya</translation>
<translation id="2132732175597591362">Kinokontrol ang whitelist ng mga pattern ng URL kung saan palaging naka-enable ang autoplay.
Kung naka-enable ang autoplay, maaaring awtomatikong mag-play ang mga video (nang walang pahintulot ng user) na may content na audio sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kailangang naka-format ang pattern ng URL ayon sa https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format.
Kung nakatakda sa True ang patakarang AutoplayAllowed, hindi magkakaroon ng epekto ang patakarang ito.
Kung nakatakda sa False ang patakarang AutoplayAllowed, papayagan pa ring ma-play ang anumang pattern ng URL na nakatakda sa patakarang ito.
Tandaang kung gumagana ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> at magbabago ang patakarang ito, ilalapat lang ito sa mga bagong bukas na tab. Samakatuwid, maaari pa ring magawa ng ilang tab ang nakaraang nagagawa nito.</translation>
<translation id="2134437727173969994">Payagan ang pagla-lock ng screen</translation>
<translation id="2137064848866899664">Kung itatakda ang patakarang ito, iro-rotate ang bawat display sa
nakatakdang oryentasyon sa bawat pag-reboot, at sa unang pagkakataon na ikokonekta ito
pagkatapos mabago ang value ng patakaran. Maaaring baguhin ng mga user ang pag-rotate ng display
sa pamamagitan ng page ng mga setting pagkatapos ng pagla-log in, ngunit io-override
ang kanilang setting ng value ng patakaran sa susunod na pag-reboot.
Naaangkop ang patakarang ito sa pangunahin at sa lahat ng pangalawang display.
Kung hindi itatakda ang patakaran, ang default na value ay 0 degrees at
maaari itong baguhin ng user. Sa sitwasyong ito, ang default na value ay hindi muling ilalapat sa
pag-restart.</translation>
<translation id="214901426630414675">Paghigpitan ang printing duplex mode</translation>
<translation id="2149330464730004005">I-enable ang may kulay na pag-print</translation>
<translation id="2156132677421487971">Nagko-configure ng mga patakaran para sa <ph name="PRODUCT_NAME" />, isang feature na nagbibigay-daan sa mga user na maipadala ang mga content ng mga tab, mga site, o ang desktop mula sa browser papunta sa mga malayuang display at sound system.</translation>
<translation id="2166472654199325139">Huwag i-filter ang mga site para sa pang-adult na content</translation>
<translation id="2168397434410358693">Idle delay kapag tumatakbo habang nakasaksak sa kuryente</translation>
<translation id="2170233653554726857">I-enable ang pag-optimize ng WPAD</translation>
<translation id="2176565653304920879">Kapag nakatakda ang patakarang ito, ang awtomatikong proseso ng pag-detect ng timezone ay magiging isa sa mga sumusunod na paraan depende sa value ng setting:
Kung itatakda sa TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide, makokontrol ng mga user ang awtomatikong pag-detect ng timezone gamit ang mga normal na kontrol sa chrome://settings.
Kung itatakda sa TimezoneAutomaticDetectionDisabled, madi-disable ang mga awtomatikong kontrol sa chrome://settings. Magiging palaging naka-off ang awtomatikong pag-detect ng timezone.
Kung itatakda sa TimezoneAutomaticDetectionIPOnly, madi-disable ang mga kontrol sa timezone sa chrome://settings. Magiging palaging naka-on ang awtomatikong pag-detect ng timezone. Gagamit ang pag-detect ng timezone ng paraang IP lang ang gagamitin upang malaman ang lokasyon.
Kung itatakda sa TimezoneAutomaticDetectionSendWiFiAccessPoints, madi-disable ang mga kontrol sa timezone sa chrome://settings. Magiging palaging naka-on ang awtomatikong pag-detect ng timezone. Ipapadala palagi ang listahan ng mga makikitang access-point ng WiFi sa server ng Geolocation API para sa napakadetalyadong pag-detect ng timezone.
Kung itatakda sa TimezoneAutomaticDetectionSendAllLocationInfo, madi-disable ang mga kontrol sa timezone sa chrome://settings. Magiging palaging naka-on ang awtomatikong pag-detect ng timezone. Ipapadala ang impormasyon sa lokasyon (gaya ng mga access-point ng WiFi, maaaring makaugnayang Mga Cell Tower, GPS) sa isang server para sa napakadetalyadong pag-detect ng timezone.
Kung hindi itatakda ang patakarang ito, gagana ito nang parang nakatakda sa TimezoneAutomaticDetectionUsersDecide.
Kung itatakda ang patakaran na SystemTimezone, io-override nito ang patakarang ito. Sa sitwasyong ito, ganap na naka-disable ang awtomatikong pag-detect ng timezone.</translation>
<translation id="2178899310296064282">Magpatupad ng kahit Moderate na Restricted Mode lang sa YouTube</translation>
<translation id="2182291258410176649">Ang user ang magpapasya kung ie-enable ang pag-backup at pag-restore</translation>
<translation id="2183294522275408937">Kinokontrol ng setting na ito kung gaano kadalas hihilingin ng lock screen na ilagay ang password upang patuloy na magamit ang mabilisang pag-unlock. Sa bawat pagpunta sa lock screen, kung lampas sa setting na ito ang huling paglalagay ng password, hindi magiging available ang mabilisang pag-unlock sa pagpunta sa lock screen. Kung mananatili ang user sa lock screen nang lampas sa panahong ito, hihingi ng password sa susunod na pagkakataong maglagay ng maling code o bumalik sa lock screen ang user, alinman ang mauna.
Kung naka-configure ang setting na ito, hihilingin sa mga user na gumagamit ng mabilisang pag-unlock na ilagay ang password nila sa lock screen depende sa setting na ito.
Kung hindi naka-configure ang setting na ito, hihilingin sa mga user na gumagamit ng mabilisang pag-unlock na ilagay ang password nila sa lock screen araw-araw.</translation>
<translation id="2194470398825717446">Hindi na ginagamit ang patakarang ito sa M61, pakigamit na lang ang EcryptfsMigrationStrategy.
Tinutukoy kung paano dapat kumilos ang isang device na naipadala nang may ecryptfs at kinakailangang lumipat sa ext4 na pag-encrpyt.
Kung itatakda mo ang patakarang ito sa 'DisallowArc', idi-disable ang mga Android app para sa lahat ng user sa device (kasama ang mga mayroon nang ext4 na pag-encrypt) at walang iaalok na paglilipat mula sa ecryptfs papuntang ext4 na pag-encrypt sa sinumang user.
Kung itatakda mo ang patakarang ito sa 'AllowMigration', aalukin ang mga user na may mga ecryptfs na directory sa tahanan na ilipat ang mga ito sa ext4 na pag-encrypt kung kinakailangan (sa kasalukuyan, kapag naging available ang Android N sa device).
Hindi nalalapat ang patakarang ito sa mga kiosk app - awtomatikong inililipat ang mga ito. Kung iniwang hindi nakatakda ang patakarang ito, kikilos ang device na parang 'DisallowArc' ang napili.</translation>
<translation id="2195032660890227692">Inalis ang patakarang ito sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> 68 at pinalitan ito ng <ph name="ARC_BR_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="2201555246697292490">I-configure ang whitelist ng native na pagmemensahe</translation>
<translation id="2204753382813641270">Kontrolin ang awtomatikong pagtatago ng shelf</translation>
<translation id="2208976000652006649">Mga parameter para sa URL ng paghahanap na ginagamit ang POST</translation>
<translation id="2214880135980649323">Kapag nakatakda ang patakarang ito sa naka-enable, pinapayagan ang mga extension na na-install ng patakaran sa enterprise na gamitin ang Enterprise Hardware Platform API.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa naka-disable o kapag hindi ito nakatakda, hindi pinapayagan ang mga extension na gamitin ang Enterprise Hardware Platform API.
Nalalapat din ang patakarang ito sa mga extension ng bahagi gaya ng extension ng Mga Serbisyo ng Hangout.</translation>
<translation id="2223598546285729819">Default na setting ng notification</translation>
<translation id="2231817271680715693">I-import ang kasaysayan ng pagba-browse mula sa default na browser sa unang pagtakbo</translation>
<translation id="2236488539271255289">Huwag payagan ang anumang site na itakda ang data ng lokal</translation>
<translation id="2240879329269430151">Binibigyang-daan kang magtakda kung pinapayagan o hindi ang mga website na magpakita ng mga pop-up. Maaaring payagan para sa lahat ng website o tanggihan para sa lahat ng website ang pagpapakita ng mga popup.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang 'BlockPopups' at magagawa ng user na baguhin ito.</translation>
<translation id="2269319728625047531">I-enable ang pagpapakita ng Pahintulot sa Pag-sync habang nagsa-sign in</translation>
<translation id="2274864612594831715">Kino-configure ng patakarang ito ang pag-e-enable ng virtual na keyboard bilang isang input device sa ChromeOS. Hindi maaaring i-override ng mga user ang patakarang ito.
Kung nakatakda ang patakaran sa true, palaging magiging naka-enable ang on-screen na virtual na keyboard.
Kung nakatakda ito sa false, palaging magiging naka-disable ang on-screen na virtual na keyboard.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, hindi ito mababago o ma-o-override ng mga user. Gayunpaman, magagawa pa rin ng mga user na mag-enable/mag-disable ng isang on-screen na keyboard para sa accessibility na binibigyan ng priyoridad sa virtual na keyboard na kinokontrol ng patakarang ito. Tingnan ang patakaran sa |VirtualKeyboardEnabled| para sa pagkontrol ng on-screen na keyboard para sa accessibility.
Kung iiwanang hindi nakatakda ang patakarang ito, idi-disable sa umpisa ang on-screen na keyboard, ngunit maaari itong i-enable ng user kahit kailan. Maaari ding gamitin ang mga heuristic na panuntunan upang mapagpasyahan kung kailan ipapakita ang keyboard.</translation>
<translation id="228659285074633994">Tinutukoy ang haba ng oras nang walang input ng user pagkatapos ipakita ang dialog ng babala kapag gumagamit ng AC power.
Kapag nakatakda ang patakarang ito, tinutukoy nito ang haba ng oras na dapat manatiling idle ang user bago magpakita ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ng dialog ng babala na nagsasabi sa user na isasagawa na ang pagkilos kapag idle.
Kapag hindi nakatakda ang patakarang ito, walang ipapakitang dialog ng babala.
Dapat tukuyin ang halaga ng patakaran gamit ang milliseconds. Nililimitahan ang mga halaga upang maging mas mababa sa o katumbas ng delay bago mag-idle.</translation>
<translation id="2292084646366244343">Makakagamit ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> ng serbisyo sa web ng Google upang makatulong na resolbahin ang mga error sa spelling. Kung pinapagana ang setting na ito, palaging gagamitin ang serbisyong ito. Kung hindi pinapagana ang setting na ito, hindi kailanman gagamitin ang serbisyong ito.
Maisasagawa pa rin ang pag-spell check gamit ang isang na-download na diksyunaryo; ang paggamit ng online na serbisyo lang ang kinokontrol ng patakarang ito.
Kung hindi na-configure ang setting na ito, mapipili ng mga user kung dapat gamitin ang serbisyo ng pag-spell check o hindi.</translation>
<translation id="2294382669900758280">Hindi isinasaalang-alang ang pag-play ng Video sa mga Android app, kahit nakatakda ang patakarang ito sa <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="2298647742290373702">I-configure ang default na page ng Bagong Tab sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="2299220924812062390">Tukuyin ang isang listahan ng mga pinapaganang plugin</translation>
<translation id="2303795211377219696">I-enable ang AutoFill para sa mga credit card</translation>
<translation id="2309390639296060546">Default na setting ng geolocation</translation>
<translation id="2312134445771258233">Pinapayagan kang i-configure ang mga pahina na na-load sa startup. Ang mga nilalaman ng listahan ng 'Mga URL upang buksan sa startup' ay binabalewala maliban kung piliin mo ang 'Magbukas ng listahan ng mga URL' sa 'Pagkilos sa startup'.</translation>
<translation id="2327252517317514801">Tumutukoy sa mga domain na pinapayagang i-access ang G Suite</translation>
<translation id="237494535617297575">Binibigyang-daan kang magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy ng mga site na pinapayagang magpakita ng mga notification.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito gagamitin ang global na default na halaga para sa lahat ng site mula sa patakarang 'DefaultNotificationsSetting' kung hindi ito nakatakda, o kung hindi man ay sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="2386362615870139244">Payagan ang mga lock ng pagpapagana ng screen</translation>
<translation id="2411817661175306360">Naka-off ang babala ng proteksyon sa password</translation>
<translation id="2411919772666155530">I-block ang mga notification sa mga site na ito</translation>
<translation id="2418507228189425036">Dini-disable ang pagse-save ng history ng browser sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user sa pagbabago sa setting na ito.
Kung naka-enable ang setting na ito, hindi ise-save ang history ng pagba-browse. Dini-disable din ng setting na ito ang pagsi-syng ng tab.
Kung naka-disable o hindi nakatakda ang setting na ito, sine-save ang history ng pagba-browse.</translation>
<translation id="2426782419955104525">Ine-enable ang Instant na feature ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user na baguhin ang setting na ito.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, mae-enable ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant.
Kung idi-disable mo ang setting na ito, madi-disable ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> Instant.
Kung ie-enable o idi-disable mo ang setting na ito, hindi mababago o mao-override ng mga user ang setting na ito.
Kung iniwang hindi nakatakda ang setting na ito, maaaring magpasya ang user kung gagamitin o hindi ang function na ito.
Inalis ang setting na ito sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> 29 at sa mga mas bagong bersyon.</translation>
<translation id="2433412232489478893">Kinokontrol ng patakarang ito kung papayagan para sa user ang feature na Mga File Share sa Network para sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kapag hindi naka-configure o nakatakda sa True ang patakarang ito, magagamit ng mga user ang Mga File Share sa Network.
Kapag nakatakda sa False ang patakarang ito, hindi magagamit ng mga user ang Mga File Share sa Network.</translation>
<translation id="2438609638493026652">Ine-enable ang pag-uulat ng mahahalagang event sa panahon ng pag-install ng Android app sa Google. Kina-capture lang ang mga event para sa mga app na kung saan na-trigger ng patakaran ang pag-install.
Kung itatakda ang patakaran sa true, mala-log ang mga event.
Kung itatakda ang patakaran sa false o kung hindi ito itatakda, hindi mala-log ang mga event.</translation>
<translation id="244317009688098048">I-enable ang bailout keyboard shortcut para sa awtomatikong pag-log in.
Kung hindi nakatakda o nakatakda sa True ang patakarang ito at may naka-configure na lokal na account sa device para sa walang pagkaantalang awtomatikong pag-log in, tatanggapin ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang keyboard shortcut na Ctrl+Alt+S para sa pag-bypass sa awtomatikong pag-log in at pagpapakita ng screen sa pag-log in.
Kung nakatakda sa False ang patakarang ito, hindi maba-bypass ang walang pagkaantalang awtomatikong pag-log in (kung naka-configure).</translation>
<translation id="2463365186486772703">Lokal ng application</translation>
<translation id="2466131534462628618">Binabalewala ng pagpapatotoo ng captive portal ang proxy</translation>
<translation id="2482676533225429905">Native na Pagmemensahe</translation>
<translation id="2483146640187052324">Hulaan ang mga pagkilos sa network sa anumang koneksyon sa network</translation>
<translation id="2484208301968418871">Kinokontrol ng patakarang ito ang application ng pag-filter ng URL ng SafeSites.
Ginagamit ng filter na ito ang Google Safe Search API para matukoy kung pornographic o hindi ang mga URL.
Kapag hindi naka-configure o nakatakda sa "Huwag mag-filter ng mga site para sa pang-adult na content" ang patakarang ito, hindi mafi-filter ang mga site.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa "Mag-filter ng mga nangungunang site para sa pang-adult na content," ifi-filter ang mga site na itinuturing na pornographic.</translation>
<translation id="2486371469462493753">Dini-disable ang pagpapatupad ng mga kinakailangan sa Transparency ng Certificate sa mga nakalistang URL.
Pinapayagan ng patakarang ito na hindi ihayag ang mga certificate para sa mga hostname sa mga natukoy na URL sa pamamagitan ng Transparency ng Certificate. Nagbibigay-daan ito sa mga certificate, na maaaring maituring na hindi mapagkakatiwalaan dahil hindi maayos na naihayag sa publiko, upang patuloy na magamit, ngunit mas nagiging mahirap na matukoy ang mga certificate na hindi nagamit nang maayos para sa mga host na iyon.
Naka-format ang isang pattern ng URL alinsunod sa https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Gayunpaman, dahil may bisa ang mga certificate para sa naturang hostname na hiwalay sa scheme, port o path, ang bahagi ng hostname lang ng URL ang kinikilala. Hindi sinusuportahan ang mga wildcard host.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, ang anumang certificate na kinakailangang ihayag sa pamamagitan ng Transparency ng Certificate ay ituturing na hindi pinagkakatiwalaan kung hindi ito inihayag alinsunod sa patakaran sa Transparency ng Certificate.</translation>
<translation id="2488010520405124654">I-enable ang prompt ng configuration ng network kapag offline.
Kung hindi nakatakda o nakatakda sa True ang patakarang ito at naka-configure ang isang account na lokal sa device para sa zero-delay na auto-login at walang access sa Internet ang device, magpapakita ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ng prompt ng configuration ng network.
Kung nakatakda sa False ang patakarang ito, ipapakita ang isang mensahe ng error sa halip na ang prompt ng configuration ng network.</translation>
<translation id="2498238926436517902">Palaging awtomatikong itago ang shelf</translation>
<translation id="2514328368635166290">Tinutukoy ang paboritong URL ng icon ng default na provider ng paghahanap.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, mawawalan ng icon para sa provider ng paghahanap.
Kikilalanin lamang ang patakarang ito kung pinagana ang patakarang 'DefaultSearchProviderEnabled'.</translation>
<translation id="2516600974234263142">Pinapagana ang pag-print sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user na baguhin ang setting na ito.
Kung pinapagana o hindi naka-configure ang setting na ito, makakapag-print ang mga user.
Kung hindi pinapagana ang setting na ito, hindi makakapag-print ang mga user mula sa <ph name="PRODUCT_NAME" />. Hindi pinapagana ang pag-print sa menu na wrench, mga extension, mga JavaScript na application, atbp. Posible pa rin na mag-print mula sa mga plugin na nilalaktawan ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> habang nagpi-print. Halimbawa, ang ilang partikular na Flash na application ay may pagpipilian na mag-print sa menu ng konteksto ng mga ito, na hindi sinasaklawan ng patakarang ito.</translation>
<translation id="2518231489509538392">Payagan ang pag-play ng audio</translation>
<translation id="2521581787935130926">Ipakita ang shortcut ng mga app sa bar ng bookmark</translation>
<translation id="2529659024053332711">Nagbibigay-daan sa iyong tukuyin ang gawi sa startup.
Kung pipiliin mo ang 'Buksan ang Page ng Bagong Tab,' palaging bubuksan ang Page ng bagong Tab kapag sinimulan mo ang <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung pipiliin mo ang 'I-restore ang nakaraang session,' bubuksang muli ang mga URL na nakabukas noong huling isinara ang <ph name="PRODUCT_NAME" />, at mare-restore ang session ng pag-browse kung paano ito iniwan.
Kung pipiliin ang opsyong ito, madi-disable ang ilang setting na nakabatay sa mga session o nagsasagawa ng mga pagkilos kapag lumabas sa session (gaya ng Pag-clear ng data mula sa pag-browse kapag lumabas o cookies na para lang sa session).
Kung pipiliin mo ang 'Magbukas ng listahan ng mga URL,' bubuksan ang listahan ng 'Mga URL na bubuksan sa startup' kapag sinimulan ng user ang <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, hindi ito mababago o mao-override ng mga user sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung idi-disable ang setting na ito, katumbas ito ng hindi pag-configure dito. Mababago pa rin ito ng user sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Available lang ang patakarang ito sa mga instance ng Windows na kasama sa domain ng <ph name="MS_AD_NAME" />. O kaya, sa mga instance ng Windows 10 Pro o Enterprise na naka-enroll para sa pamamahala sa device.</translation>
<translation id="2529880111512635313">I-configure ang listahan ng mga puwersahang na-install na app at extension</translation>
<translation id="253135976343875019">Delay ng babala bago mag-idle kapag gumagamit ng AC power</translation>
<translation id="2536525645274582300">Ang user ang magpapasya kung ie-enable ang mga serbisyo ng lokasyon ng Google</translation>
<translation id="254653220329944566">Ine-enable ang pag-uulat ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa cloud</translation>
<translation id="2548572254685798999">Nag-uulat ng impormasyon ng Ligtas na Pag-browse</translation>
<translation id="2550593661567988768">Simplex na pag-print lang</translation>
<translation id="2552966063069741410">Timezone</translation>
<translation id="2562339630163277285">Tinutukoy ang URL ng search engine na ginagamit upang magbigay ng mga instant na resulta. Ang URL ay dapat na maglaman ng string na <ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />, na papalitan sa panahon ng query ng text na inilagay ng user sa panahong iyon.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, walang ibibigay na mga instant na resulta sa paghahanap.
Ang mga instant na resulta na URL ng Google ay maaaring tukuyin bilang: <ph name="GOOGLE_INSTANT_SEARCH_URL" />.
Kinikilala lang ang patakarang ito kung naka-enable ang patakaran na 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="2569647487017692047">Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, idi-disable ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang Bluetooth at hindi ito muling mae-enable ng user.
Kung nakatakda sa true o hindi naitakda ang patakarang ito, mai-enable o madi-disable ng user ang Bluetooth hangga't gusto nila.
Kung naitakda ang patakarang ito, hindi ito mababago o mao-override ng user.
Pagkatapos i-enable ang Bluetooth, dapat mag-log out at muling mag-log in ang user upang umepekto ang mga pagbabago (hindi na ito kailangan kapag dini-disable ang Bluetooth).</translation>
<translation id="2571066091915960923">Ine-enable o dini-disable ang proxy ng compression ng data at pinipigilan ang mga user na palitan ang setting na ito.
Kung i-e-enable o idi-disable mo ang setting na ito, hindi maaaring palitan o i-override ng mga user ang setting na ito.
Kung iiwanang hindi nakatakda ang patakarang ito, magiging available ang feature na proxy ng compression ng data upang makapili ang user kung gagamitin ba ito o hindi.</translation>
<translation id="2587719089023392205">Itakda ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> bilang Default na Browser</translation>
<translation id="2592091433672667839">Tagal ng kawalan ng aktibidad bago ipakita ang screen saver sa screen sa pag-sign-in sa mode ng retail</translation>
<translation id="2596260130957832043">Kinokontrol kung naka-enable ang NTLMv2.
Sinusuportahan ng lahat ng kamakailang bersyon ng mga server ng Samba at Windows ang NTLMv2. Dapat lang itong i-disable para sa backwards compatibility at binabawasan nito ang seguridad ng pag-authenticate.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, ang default ay true at naka-enable ang NTLMv2.</translation>
<translation id="2604182581880595781">I-configure ang mga patakarang nauugnay sa File Share sa Network.</translation>
<translation id="2623014935069176671">Maghintay sa paunang aktibidad ng user</translation>
<translation id="262740370354162807">Paganahin ang pagsusumite ng mga dokumento sa <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /></translation>
<translation id="2627554163382448569">Nagbibigay ng mga configuration para sa mga printer ng enterprise.
Nabibigyang-daan ka ng patakarang ito na magbigay ng mga configuration ng printer sa mga device na <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Pareho ang format sa diksyunaryo ng NativePrinters, nang may karagdagang kinakailangang field na "id" o "guid" bawat printer para sa pag-whitelist o pag-blacklist.
Hindi dapat lumampas sa 5MB ang laki ng file at dapat naka-encode ito sa JSON. Tinatayang ang isang file na naglalaman ng humigit-kumulang 21,000 printer ay mae-encode bilang 5MB na file. Ginagamit ang cryptographic hash para i-verify ang integridad ng download.
Na-download at na-cache ang file. Muli itong mada-download sa tuwing magbabago ang URL o ang hash.
Kung itatakda ang patakarang ito, ida-download ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang file para sa mga configuration ng printer at gagawin nitong available ang mga printer alinsunod sa <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />, <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" />, at <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" />.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, hindi ito maaaring baguhin o i-override ng mga user.
Walang epekto ang patakarang ito kung maaaring mag-configure ng mga printer ang mga user sa mga indibidwal na device. Nilalayon itong maging karagdagan sa configuration ng mga printer ng mga indibidwal na user.
</translation>
<translation id="2633084400146331575">Paganahin ang pasalitang feedback</translation>
<translation id="2646290749315461919">Binibigyang-daan kang itakda kung pinapayagan o hindi ang mga website na subaybayan ang pisikal na lokasyon ng mga user. Maaaring payagan bilang default, tanggihan bilang ang pagsubaybay sa pisikal na lokasyon ng mga user, o maaaring tanungin ang user sa bawat pagkakataong humiling ng pisikal na lokasyon ang isang website.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang 'AskGeolocation' at magagawa itong baguhin ng user.</translation>
<translation id="2647069081229792812">I-enable o i-disable ang pag-edit ng bookmark</translation>
<translation id="2650049181907741121">Pagkilos na gagawin kapag isinara ng user ang takip</translation>
<translation id="2655233147335439767">Tinutukoy ang URL ng search engine na ginagamit kapag nagsasagawa ng isang default na paghahanap. Ang URL ay dapat na maglaman ng string na '<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />,' na papalitan sa panahon ng query ng mga terminong hinahanap ng user.
Ang URL sa paghahanap ng Google ay maaaring tukuyin bilang: <ph name="GOOGLE_SEARCH_URL" />.
Dapat na itakda ang opsyong ito kapag naka-enable ang patakaran na 'DefaultSearchProviderEnabled' at kikilalanin lang kung ganito ang sitwasyon.</translation>
<translation id="2659019163577049044">Kung naka-enable ang setting na ito, papayagan ang mga user na i-set up ang kanilang mga device para ma-sync ang mga mensaheng SMS sa kanilang mga telepono at Chromebook. Tandaang kung papayagan ang patakarang ito, dapat ay tahasang mag-opt in ang mga user sa feature na ito sa pamamagitan ng pagkumpleto sa proseso ng pag-set up. Kapag kumpleto na ang proseso ng pag-set up, magagawa na ng mga user na magpadala at tumanggap ng mga mensaheng SMS sa kanilang Mga Chromebook.
Kung naka-disable ang setting na ito, hindi papayagan ang mga user na i-set up ang pag-sync ng SMS.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, ang default ay hindi pinapayagan para sa mga pinapamahalaang user at pinapayagan para sa mga hindi pinapamahalaang user.</translation>
<translation id="2660846099862559570">Huwag kailanman gumamit ng proxy</translation>
<translation id="2663739737868438950">
Nalalapat ang patakarang ito sa screen ng pag-sign in. Pakitingnan din ang patakarang <ph name="SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" /> na nalalapat sa session ng user. Inirerekomendang itakda ang parehong patakaran sa iisang value. Kung hindi magtutugma ang mga value, maaaring magkaroon ng pagkaantala kapag pumapasok sa session ng user habang inilalapat ang value na tinukoy ng patakaran ng user.
Maaari mong tingnan ang setting ng patakarang IsolateOrigins para masulit ang pag-isolate at limitadong epekto para sa mga user, sa pamamagitan ng paggamit sa IsolateOrigins kasama ng listahan ng mga site na gusto mong i-isolate. Ina-isolate ng setting na SitePerProcess ang lahat ng site.
Kung ie-enable ang patakaran, tatakbo ang bawat site sa sarili nitong proseso.
Kung idi-disable ang patakaran, madi-disable ang mga feature ng IsolateOrigins at SitePerProcess. Mae-enable pa rin nang manual ng mga user ang SitePerProcess, sa pamamagitan ng mga command line flag.
Kung hindi iko-configure ang patakaran, mababago ng user ang setting na ito.
</translation>
<translation id="2672012807430078509">Kinokontrol ang pag-enable ng NTLM bilang protocol ng pag-authenticate para sa mga pag-mount ng SMB</translation>
<translation id="267596348720209223">Tinutukoy ang mga pag-encode ng character na sinusuportahan ng provider ng paghahanap. Ang mga pag-encode ay mga pangalan ng pahina ng code tulad ng UTF-8, GB2312, at ISO-8859-1. Sinusubukan ang mga ito sa pagkakasunud-sunod na ibinigay.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, gagamitin ang default na UTF-8.
Kinikilala lamang ang patakarang ito kung pinagana ang patakaran ng 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="268577405881275241">Ine-enable ang feature na proxy ng compression ng data</translation>
<translation id="2693108589792503178">I-configure ang URL ng pagpapalit ng password.</translation>
<translation id="2731627323327011390">I-disable ang paggamit ng mga certificate ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sa mga ARC app</translation>
<translation id="2742843273354638707">Itago ang Chrome Web Store app at link ng footer mula sa Page ng Bagong Tab at sa app launcher ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa true, nakatago ang mga icon.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa false o hindi naka-configure, makikita ang mga icon.</translation>
<translation id="2744751866269053547">Irehistro ang mga tagapangasiwa ng protocol</translation>
<translation id="2746016768603629042">Hindi na ginagamit ang patakarang ito, pakigamit na lang ang DefaultJavaScriptSetting.
Maaaring gamitin upang huwag paganahin ang JavaScript sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung hindi pinagana ang setting na ito, hindi makakagamit ng JavaScript ang mga web page at hindi mababago ng user ang setting na iyon.
Kung pinagana o hindi nakatakda ang setting na ito, makakagamit ng JavaScript ang mga web page ngunit mababago ng user ang setting na iyon.</translation>
<translation id="2753637905605932878">Paghigpitan ang hanay ng mga lokal na UDP port na ginagamit ng WebRTC</translation>
<translation id="2755385841634849932">Kinokontrol ng patakarang ito ang availability ng pag-back up at pag-restore sa Android.
Kapag hindi naka-configure o nakatakda sa <ph name="BR_DISABLED" /> ang patakarang ito, madi-disable ang pag-back up at pag-restore sa Android at hindi ito mae-enable ng user.
Kapag nakatakda sa <ph name="BR_UNDER_USER_CONTROL" /> ang patakarang ito, hihilingin sa user na piliin kung gagamitin ang pag-back up at pag-restore sa Android. Kung ie-enable ng user ang pag-back up at pag-restore, ang data ng Android app ay maa-upload sa mga backup na server ng Android at mare-restore mula sa mga ito kapag muling nag-install ng mga app para sa mga compatible na app.</translation>
<translation id="2757054304033424106">Mga uri ng mga extension/apps na pinapayagang ma-install</translation>
<translation id="2758084448533744848">Tinutukoy ang ipinatupad na timezone na gagamitin para sa device. Kapag naitakda na ang patakarang ito, hindi maaaring i-override ng mga user sa device ang tinukoy na timezone. Kung may ibinigay na invalid na value, ia-activate pa rin ang patakarang ito gamit ang "GMT" sa halip. Kung may ibinigay na walang lamang string, binabalewala ang patakaran.
Kung hindi ginagamit ang patakarang ito, patuloy na gagamitin ang kasalukuyang aktibong timezone, gayunpaman, maaaring baguhin ng mga user ang timezone.
Magsisimula ang mga bagong device na nakatakda ang timezone sa "US/Pacific."
Sinusunod ng format ng value ang pangalan ng mga timezone sa "IANA Time Zone Database" (tingnan ang "https://en.wikipedia.org/wiki/Tz_database"). Sa partikular, maaaring tukuyin ang karamihan ng mga timezone ayon sa "continent/large_city" o "ocean/large_city."
Kapag itinakda ang patakarang ito, ganap na madi-disable ang awtomatikong pag-alam sa timezone ayon sa lokasyon ng device. Io-override din nito ang patakarang SystemTimezoneAutomaticDetection.</translation>
<translation id="2759224876420453487">Kokontrolin ang pag-uugali ng user sa isang session na multiprofile</translation>
<translation id="2761483219396643566">Delay ng babala bago mag-idle kapag gumagamit ng baterya</translation>
<translation id="2762164719979766599">Tinutukoy ang listahan ng mga account na lokal sa device na ipapakita sa screen ng pag-login.
Tumutukoy ng identifier ang bawat entry sa listahan, na panloob na ginagamit upang hiwalay na tukuyin ang iba't ibang mga account na lokal sa device.</translation>
<translation id="2769952903507981510">I-configure ang kinakailangang domain name para sa mga host ng malayuang pag-access</translation>
<translation id="2787173078141616821">Ulat ng impormasyon tungkol sa status ng Android</translation>
<translation id="2799297758492717491">Payagan ang pag-autoplay ng media sa isang whitelist ng mga pattern ng URL</translation>
<translation id="2801230735743888564">Nagbibigay-daan sa mga user na makapaglaro ng dinosaur easter egg game kapag offline ang device.
Kung itatakda sa False ang patakarang ito, kapag naka-offline ang device, hindi makakapaglaro ng dinosaur easter egg game ang mga user. Kung itatakda naman sa True ang setting na ito, makakapaglaro ng dinosaur game ang mga user. Kung hindi itatakda ang patakarang ito, hindi makakapaglaro ng dinosaur easter egg game ang mga user na naka-enroll sa Chrome OS, ngunit sa ibang mga pagkakataon, maaari itong malaro ng mga user.</translation>
<translation id="2802085784857530815">Binibigyang-daan kang kontrolin kung maaaring i-access ng mga user ang mga printer na hindi enterprise
Kung nakatakda sa True ang patakarang ito, o hindi talaga nakatakda, magagawa ng mga user na magdagdag, mag-configure, at mag-print gamit ang sarili nilang mga native na printer.
Kung nakatakda sa False ang patakaran, hindi magagawa ng mga user na magdagdag at mag-configure ng sarili nilang mga native na printer. Hindi rin nila magagawang mag-print gamit ang anumang dati nang na-configure na native na printer.
</translation>
<translation id="2805707493867224476">Payagang magpakita ng mga pop-up ang lahat ng site</translation>
<translation id="2808013382476173118">Ini-enable ang paggamit ng mga STUN server kapag sinusubukan ng mga malayuang kliyente na magtatag ng koneksyon sa makinang ito.
Kung naka-enable ang setting na ito, makakatuklas at makakakonekta ang mga malayuang kliyente sa mga makinang ito kahit na inihihiwalay sila ng firewall.
Kung naka-disable ang setting na ito at pini-filter ng firewall ang mga papalabas na UDP na koneksyon, papayagan lang ng makinang ito ang mga koneksyon mula sa mga makina ng kliyente sa loob ng lokal na network.
Kung iniwang hindi nakatakda ang patakarang ito, i-e-enable ang setting.</translation>
<translation id="2813281962735757923">Kinokontrol ng patakarang ito ang mga panahon kung kailan hindi pinapayagan ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> device na awtomatikong tumingin kung may mga update.
Kapag itinakda ang patakarang ito sa isang listahang may lamang mga agwat ng panahon:
Hindi awtomatikong matitingnan ng mga device kung may mga update sa mga tinukoy na agwat ng panahon. Ang mga device na nangangailangan ng rollback o mas luma sa minimum na bersyon ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ay hindi maaapektuhan ng patakarang ito dahil sa mga potensyal na isyu sa seguridad. Gayundin, hindi iba-block ng patakarang ito ang mga pagtingin ng update na hinihiling ng mga user o administrator.
Kapag ang patakarang ito ay na-unset o hindi naglalaman ng mga agwat ng panahon:
Walang awtomatikong pagtingin ng update ang iba-block ng patakarang ito, ngunit maaaring i-block ng iba pang patakaran ang mga iyon. Naka-enable lang ang feature na ito sa mga Chrome device na naka-configure bilang mga auto-launch kiosk. Hindi paghihigpitan ng patakarang ito ang iba pang device.</translation>
<translation id="2823870601012066791">Lokasyon ng registry ng Windows para sa mga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> client:</translation>
<translation id="2824715612115726353">Paganahin ang Incognito mode</translation>
<translation id="2838830882081735096">Huwag payagan ang paglipat ng data at ARC</translation>
<translation id="2839294585867804686">Mga setting ng Mga File Share sa Network</translation>
<translation id="2840269525054388612">Tinutukoy ang mga printer na maaaring gamitin ng isang user.
Gagamitin lang ang patakarang ito kung napili ang <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> para sa <ph name="DEVICE_PRINTERS_ACCESS_MODE" />
Kung gagamitin ang patakarang ito, ang mga printer lang na may mga id na tumutugma sa mga value sa patakarang ito ang available sa user. Dapat tumugma ang mga id sa mga field na "id" o "guid" sa file na natukoy sa <ph name="DEVICE_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="285480231336205327">Paganahin ang mataas na contrast mode</translation>
<translation id="2854919890879212089">Nagiging dahilan upang gamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang default na printer ng system bilang default na pagpipilian sa Preview ng Pag-print sa halip na ang pinakahuling ginamit na printer.
Kung idi-disable mo ang setting na ito o hindi ka magtatakda ng value, gagamitin ng Preview ng Pag-print ang pinakahuling ginamit na printer bilang default na pagpipilian.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, gagamitin ng Preview sa Pag-print ang default na printer ng OS system bilang default na pagpipilian.</translation>
<translation id="2856674246949497058">Mag-roll back at manatili sa target na bersyon kung mas bago ang bersyon ng OS kaysa sa target. Magsagawa ng powerwash habang nasa proseso.</translation>
<translation id="2872961005593481000">Shut down</translation>
<translation id="2873651257716068683">Ino-override ang default na laki ng page ng pag-print. Kung hindi available ang laki ng page, binabalewala ang patakarang ito.</translation>
<translation id="2874209944580848064">Tala para sa mga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> device na sumusuporta sa mga Android app:</translation>
<translation id="2877225735001246144">Huwag paganahin ang paghahanap ng CNAME kapag nakikipagsundo sa pagpapatotoo ng Kerberos</translation>
<translation id="2890645751406497668">Awtomatikong magbigay ng pahintulot sa mga site na ito para kumonekta sa mga USB device na may nakatalagang vendor at product ID.</translation>
<translation id="2892414556511568464">Pinaghihigpitan ang printing duplex mode. Itinuturing na walang paghihigpit ang hindi nakatakdang patakaran at empty set.</translation>
<translation id="2893546967669465276">Magpadala ng mga log ng system sa server sa pamamahala</translation>
<translation id="2899002520262095963">Maaaring gamitin ng mga Android app ang mga configuration ng network at mga CA certificate na itinakda sa pamamagitan ng patakarang ito, ngunit walang access ang mga ito sa ilang opsyon sa configuration.</translation>
<translation id="290002216614278247">Nagbibigay-daan sa iyong i-lock ang session ng user batay sa oras ng client o quota sa paggamit sa araw na iyon.
Tumutukoy ang |time_window_limit| ng pang-araw-araw na window kung kailan dapat i-lock ang session ng user. Isang panuntunan lang ang sinusuportahan namin para sa bawat araw ng linggo, kaya naman maaaring mag-iba-iba ang laki ng array ng |entries| mula 0-7. Ang |starts_at| at |ends_at| ang pagsisimula at pagtatapos ng limitasyon sa window, kapag mas maliit ang |ends_at| kaysa sa |starts_at|, nangangahulugan itong matatapos ang |time_limit_window| sa susunod na araw. Ang |last_updated_millis| ay ang UTC timestamp kung kailan huling na-update ang entry na ito, ipinapadala ito bilang string dahil hindi magkakasya ang timestamp sa isang integer.
Tumutukoy ang |time_usage_limit| ng pang-araw-araw na quota sa screen, kaya kapag naabot ito ng user, mala-lock ang session ng user. May property para sa bawat araw ng linggo, at dapat lang itong itakda kung mayroong aktibong quota para sa araw na iyon. Ang |usage_quota_mins| ay ang tagal kung kailan maaaring gamitin ang pinapamahalaang device sa isang araw at ang |reset_at| ay ang oras kung kailan nare-renew ang quota sa paggamit. Ang default na value para sa |reset_at| ay hatinggabi ({'hour': 0, 'minute': 0}). Ang |last_updated_millis| ay ang UTC timestamp kung kailan huling na-update ang entry na ito, ipinapadala ito bilang string dahil hindi magkakasya ang timestamp sa isang integer.
Ibinibigay ang |overrides| para pansamantalang ma-invalidate ang isa o higit pa sa mga nakaraang panuntunan.
* Kung hindi aktibo ang time_window_limit o time_usage_limit maaaring gamitin ang |LOCK| para i-lock ang device.
* Pansamantalang naglo-lock ng session ng user ang |LOCK| hanggang sa magsimula ang susunod na time_window_limit o time_usage_limit.
* Ang |UNLOCK| ay nag-a-unlock ng session ng user na na-lock ng time_window_limit o time_usage_limit.
Ang |created_time_millis| ay ang UTC timestamp para sa paggawa ng override, ipinapadala ito bilang String dahil hindi magkakasya ang timestamp sa isang integer. Ginagamit ito para tukuyin kung dapat pa ring ilapat ang override na ito. Kung nagsimula ang kasalukuyang aktibong feature na limitasyon sa oras (limitasyon sa oras ng paggamit o limitasyon sa oras sa window) pagkatapos gawin ang override, hindi dapat ito magsagawa ng pagkilos. Gayundin, kung nagawa ang override bago ang huling pagbabago ng aktibong time_window_limit o time_usage_window hindi dapat ito ilapat.
Maaaring magpadala ng maraming override, ang pinakabagong valid na entry ang siyang ilalapat.</translation>
<translation id="2905984450136807296">Lifetime ng cache ng data sa pag-authenticate</translation>
<translation id="2906874737073861391">Listahan ng mga extension ng AppPack</translation>
<translation id="2907992746861405243">Kumokontrol sa kung aling mga printer mula sa <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" /> ang available sa mga user.
Nagtatalaga kung aling patakaran sa pag-access ang gagamitin para sa maramihang pag-configure ng printer. Kung pinili ang <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />, ipapakita ang lahat ng printer. Kung pinili ang <ph name="PRINTERS_BLACKLIST" />, gagamitin ang <ph name="BULK_PRINTERS_BLACKLIST" /> upang paghigpitan ang access sa mga natukoy na printer. Kung pinili ang <ph name="PRINTERS_WHITELIST" />, itatalaga lang ng <ph name="BULK_PRINTERS_WHITELIST" /> ang mga printer na mapipili.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, ipagpapalagay na pinili ang <ph name="PRINTERS_ALLOW_ALL" />.
</translation>
<translation id="2908277604670530363">Pinakamataas na bilang ng sabay-sabay na koneksyon sa proxy server</translation>
<translation id="2952347049958405264">Mga Paghihigpit:</translation>
<translation id="2956777931324644324">Itinigil na ang patakarang ito simula ng bersyon 36 ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> .
Tinutukoy kung dapat i-enable ang mga extension ng TLS domain-bound na certificate.
Ginagamit ang setting na ito upang i-enable ang extension ng mga TLS domain-bound na certificate para sa pagsusubok. Aalisin ang pang-eksperimentong setting na ito sa hinaharap.</translation>
<translation id="2957506574938329824">Huwag payagan ang anumang site na humiling ng access sa mga Bluetooth device sa pamamagitan ng Web Bluetooth API</translation>
<translation id="2957513448235202597">Uri ng account para sa pagpapatotoo ng <ph name="HTTP_NEGOTIATE" /></translation>
<translation id="2959898425599642200">Mga panuntunan sa pag-bypass ng proxy</translation>
<translation id="2960128438010718932">Ang iskedyul ng pag-stage para sa paglalapat ng bagong update</translation>
<translation id="2960691910306063964">I-enable o i-disable ang pagpapatotoo na hindi gumagamit ng PIN para sa mga host ng malayuang access</translation>
<translation id="2976002782221275500">Tinutukoy ang tagal ng oras na walang input ng user na kapag lumipas ay idi-dim ang screen kapag tumatakbo gamit ang power ng baterya.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa halagang mas malaki kaysa sa zero, tinutukoy nito ang tagal ng oras na dapat manatiling idle ang user bago i-dim ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang screen.
Kapag nakatakda sa zero ang patakarang ito, hindi idi-dim ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang screen kapag naging idle ang user.
Kapag hindi nakatakda ang patakarang ito, may default na tagal ng oras na gagamitin.
Dapat tukuyin ang halaga ng patakaran ayon sa millisecond. Kinakailangang mas mababa kaysa sa o katumbas ng delay ng pag-off ng screen (kung nakatakda) at idle delay ang mga halaga.</translation>
<translation id="2987155890997901449">I-enable ang ARC</translation>
<translation id="2987227569419001736">Kontrolin ang paggamit ng Web Bluetooth API</translation>
<translation id="3016255526521614822">Pinapayagan ang mga app sa paggawa ng tala ng Whitelist sa lock screen ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="3021562480854470924">Pinapayagan ang bilang ng pag-rollback ng mga milestone</translation>
<translation id="3023572080620427845">URL ng XML file na naglalaman ng mga URL na ilo-load sa alternatibong browser.</translation>
<translation id="3030000825273123558">Paganahin ang pag-uulat ng mga sukatan</translation>
<translation id="3034580675120919256">Binibigyang-daan kang itakda kung pinapayagan o hindi ang mga website na magpatakbo ng JavaScript. Maaaring payagan para sa lahat ng website o tanggihan para sa lahat ng website ang pagpapatakbo ng JavaScript.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang 'AllowJavaScript' at magagawa ng user na baguhin ito.</translation>
<translation id="3038323923255997294">Magpatuloy sa pagpapatakbo ng apps sa background kapag nakasara ang <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="3046192273793919231">Magpadala ng mga network packet sa server sa pamamahala upang masubaybayan ang online status</translation>
<translation id="3047732214002457234">Kinokontrol kung paano nag-uulat ng data sa Google ang Chrome Cleanup</translation>
<translation id="304775240152542058">Kinokontrol ng patakarang ito ang mga command-line parameter na ilulunsad sa alternatibong browser.
Kapag hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, ang URL lang ang ipapasa bilang mga command-line parameter.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa listahan ng mga string, ipapasa ang bawat string sa alternatibong browser bilang mga hiwalay na command-line parameter. Sa Windows, pinagsasama-sama ang mga parameter gamit ang mga espasyo. Sa Mac OS X at Linux, maaaring may mga espasyo ang parameter, at ituturing pa rin itong iisang parameter.
Kung may ${url} ang element, papalitan ito ng URL ng page na bubuksan.
Kung walang element na may ${url}, ilalagay ang URL sa dulo ng command line.
Pinapalawak ang mga environment variable. Sa Windows, papalitan ang %ABC% ng value ng ABC environment variable. Sa Mac OS X at Linux, papalitan ang ${ABC} ng value ng ABC environment variable.</translation>
<translation id="3048744057455266684">Kung nakatakda ang patakarang ito at may URL sa paghahanap na iminungkahi mula sa omnibox na naglalaman ng parameter na ito sa string ng query o sa tagatukoy ng fragment, ipapakita ng suhestiyon ang mga termino para sa paghahanap at search provider sa halip na ang mismong URL sa paghahanap.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, hindi magpapalit ng termino para sa paghahanap.
Sinusunod lang ang patakarang ito kung pinagana ang patakarang 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="306887062252197004">Pinapayagan ng patakarang ito ang mga user ng feature na WebDriver na mag-override
ng mga patakarang makakaapekto sa mga pagpapatakbo nito.
Sa kasalukuyan ay dini-disable ng patakarang ito ang mga patakaran ng SitePerProcess at IsolateOrigins.
Kung naka-enable ang patakaran, mao-override ng WebDriver ang mga hindi tugmang
patakaran.
Kung naka-disable o hindi naka-configure ang patakaran, hindi papayagan ang WebDriver
na mag-override ng mga hindi tugmang patakaran.</translation>
<translation id="3069958900488014740">Pinapayagang i-off ang pag-optimize ng WPAD (Web Proxy Auto-Discovery) sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, madi-disable ang pag-optimize ng WPAD na magsasanhi sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> na maghintay nang mas matagal para sa mga DNS-based na WPAD server. Kung hindi nakatakda o naka-enable ang patakarang ito, ie-enable ang pag-optimize ng WPAD.
Nakatakda man o paano man itinakda ang patakarang ito, hindi mababago ng mga user ang setting ng pag-optimize ng WPAD.</translation>
<translation id="3072045631333522102">Screen saver na gagamitin sa screen sa pag-sign-in sa mode ng retail</translation>
<translation id="3072847235228302527">Itakda ang Mga Tuntunin ng Serbisyo para sa isang account na lokal sa device</translation>
<translation id="3077183141551274418">Ine-enable o dini-disable ang mga lifecycle ng tab</translation>
<translation id="3086995894968271156">I-configure ang Cast Receiver sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3088796212846734853">Binibigyang-daan kang magtakda ng listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy ng mga site na pinapayagang magpakita ng mga larawan.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang pangkalahatang default na value para sa lahat ng site mula sa patakarang 'DefaultImagesSetting' kung itatakda ito, o kung hindi, sa personal na pag-configure ng user.
Tandaang na-enable dati ang patakarang ito sa Android nang hindi sinasadya, ngunit hindi kailanman ganap na sinuportahan ang functionality na ito sa Android.</translation>
<translation id="3096595567015595053">Listahan ng mga pinaganang plugin</translation>
<translation id="3101501961102569744">Pumili kung paano tukuyin ang mga setting ng proxy server</translation>
<translation id="3101709781009526431">Petsa at oras</translation>
<translation id="3117676313396757089">Babala: Tuluyan nang maaalis ang DHE sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> pagkatapos ng bersyon 57 (na tinatayang lalabas sa Marso 2017) at hindi na gagana ang patakarang ito.
Kung hindi nakatakda ang patakaran, o kung nakatakda ito sa false, hindi mae-enable ang mga DHE na cipher suite sa TLS. Kung hindi naman ay maaari itong itakda sa true upang i-enable ang mga DHE na cipher suite at mapanatili ang compatibility sa isang lumang server. Isa itong pansamantalang solusyon at dapat na i-configure muli ang server.
Hinihimok ang mga server na mag-migrate sa mga ECDHE na cipher suite. Kung hindi available ang mga ito, tiyaking naka-enable ang isang cipher suite gamit ang RSA key exchange.</translation>
<translation id="3117706142826400449">Kung naka-disable, pumipigil sa Chrome Cleanup na i-scan ang system para sa mga hindi gustong software at magsagawa ng mga paglilinis. Naka-disable ang manual na pag-trigger sa Chrome Cleanup mula sa chrome://settings/cleanup.
Kung naka-enable o hindi nakatakda, pana-panahong isa-scan ng Chrome Cleanup ang system para sa hindi gustong software, at kung may mahanap na ganito, magtatanong sa user kung gusto niya itong alisin. Naka-enable ang manual na pag-trigger sa Chrome Cleanup mula sa chrome://settings.
Available lang ang patakarang ito sa mga instance ng Windows na kasama sa domain ng<ph name="MS_AD_NAME" />. O kaya, sa mga instance ng Windows 10 Pro o Enterprise na naka-enroll para sa pamamahala sa device.</translation>
<translation id="3165808775394012744">Isinama rito ang mga patakarang ito para gawing mas madaling alisin ang mga ito.</translation>
<translation id="316778957754360075">Hindi na ginagamit ang setting na ito simula sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> bersyon 29. Ang inirerekumendang paraan upang mag-set up ng mga koleksyon ng extension/app na hino-host ng samahan ay ang pagsama sa pag-host sa site sa mga CRX package sa ExtensionInstallSources at paglagay ng direktang link sa pag-download sa mga package sa isang web page.Maaaring gawin ang isang launcher para sa web page na iyon gamit ang patakaran na ExtensionInstallForcelist.</translation>
<translation id="3171369832001535378">Template ng hostname ng network ng device</translation>
<translation id="3185009703220253572">mula pa noong bersyon <ph name="SINCE_VERSION" /></translation>
<translation id="3187220842205194486">Hindi maaaring kumuha ng access ang mga Android app sa mga pangkorporasyong key. Walang epekto ang mga ito sa patakarang ito.</translation>
<translation id="3201273385265130876">Binibigyang-daan ka na matukoy ang proxy server na ginagamit ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user na baguhin ang mga setting ng proxy.
Kung pipiliin mong hindi gumamit ng proxy server at palaging kumonekta nang direkta, babalewalain ang lahat ng iba pang opsyon.
Kung pipiliin mong gumamit ng mga setting ng proxy ng system, babalewalain ang lahat ng iba pang opsyon.
Kung pipiliin mong awtomatikong ma-detect ang proxy server, babalewalain ang lahat ng iba pang opsyon.
Kung pipiliin mo ang nakapirming server proxy mode, maaari mong matukoy ang higit pang mga opsyon sa 'Address o URL ng proxy server' at 'Mga panuntunan ng comma-separated list ng pag-bypass ng proxy.' Tanging ang HTTP na proxy server lang na may pinakamataas na priyoridad ang available para sa mga ARC app.
Kung pinili mong gumamit ng .pac proxy script, dapat mong tukuyin ang URL sa script sa 'URL sa proxy .pac file'.
Para sa higit pang detalyadong mga halimbawa, bisitahin ang:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, babalewalain ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at mga ARC-app ang lahat ng opsyon na nauugnay sa proxy na tinukoy sa linya ng command.
Kapag hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, mabibigyang-daan ang mga user na sila mismo ang pumili ng mga setting ng proxy.</translation>
<translation id="3205825995289802549">I-maximize ang unang window ng browser sa unang pagtakbo</translation>
<translation id="3211426942294667684">Mga setting ng pag-sign in sa browser</translation>
<translation id="3214164532079860003">Pinupwersa ng patakarang ito na ma-import mula sa kasalukuyang default na browser ang home page kung pinagana.
Kung hindi pinagana, hindi ini-import ang home page.
Kung hindi ito nakatakda, maaaring tanungin sa user kung mag-i-import o hindi, o maaaring awtomatikong mangyari ang pag-import.</translation>
<translation id="3219421230122020860">Available ang mode na incognito</translation>
<translation id="3220624000494482595">Kung ang kiosk app ay isang Android app, wala itong kontrol sa bersyon ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, kahit na nakatakda ang patakarang ito sa <ph name="TRUE" />.</translation>
<translation id="3236046242843493070">Mga pattern ng URL na bibigyang-daan ang mga manggagaling na pag-install ng extension, app, at script ng user</translation>
<translation id="3240609035816615922">Patakaran sa pag-access ng configuration ng printer</translation>
<translation id="3243309373265599239">Tinutukoy ang tagal ng oras na walang input ng user na kapag lumipas ay idi-dim ang screen kapag tumatakbo habang nakasaksak sa kuryente.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa halagang mas malaki kaysa sa zero, tinutukoy nito ang tagal ng oras na dapat manatiling idle ang user bago i-dim ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang screen.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa zero, hindi idi-dim ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang screen kapag naging idle ang user.
Kapag hindi nakatakda ang patakarang ito, may default na tagal ng oras na gagamitin.
Dapat tukuyin ang halaga ng patakaran ayon sa millisecond. Kinakailangang mas mababa kaysa sa o katumbas ng delay ng pag-off ng screen (kung nakatakda) at idle delay ang mga halaga.</translation>
<translation id="3251500716404598358">I-configure ang mga patakaran para lumipat ng browser.
Awtomatikong bubukas ang mga na-configure na website sa ibang browser bukod pa sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3264793472749429012">Mga pag-encode ng default na provider ng paghahanap</translation>
<translation id="3273221114520206906">Default na setting ng JavaScript</translation>
<translation id="3284094172359247914">Kontrolin ang paggamit ng WebUSB API</translation>
<translation id="3288595667065905535">I-release ang channel</translation>
<translation id="3292147213643666827">Pinapagana ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> na magsilbi bilang proxy sa pagitan ng <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" /> at mga legacy printer na nakakonekta sa machine.
Kung pinagana o hindi naka-configure ang setting na ito, mapapagana ng mga user ang proxy ng cloud print proxy sa pamamagitan ng pagpapatotoo sa kanilang Google Account.
Kung hindi pinapagana ang setting na ito, hindi mapapagana ng mga user ang proxy, at hindi papayagan ang machine na ibahagi ang mga printer nito sa <ph name="CLOUD_PRINT_NAME" />.</translation>
<translation id="3307746730474515290">Kinokontrol kung aling mga uri ng app/extension ang pinapayagang ma-install at nililimitahan ang access sa runtime.
Inilalagay ng setting na ito sa whitelist ang mga pinapayagang uri ng extension/mga app na maaaring i-install sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> at kung aling mga host ang maaaring makaugnayan ng mga ito. Ang value ay isang listahan ng mga string, kung saan ang bawat isa ay dapat na isa sa mga sumusunod: "extension," "theme," "user_script," "hosted_app," "legacy_packaged_app," "platform_app." Tingnan ang dokumentasyon ng mga extension ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga uring ito.
Tandaan na naaapektuhan din ng patakarang ito ang mga extension at app upang puwersahang ma-install sa pamamagitan ng ExtensionInstallForcelist.
Kung naka-configure ang setting na ito, hindi mai-install ang mga extension/app na may uring wala sa listahan.
Kung hahayaang hindi naka-configure ang mga setting na ito, walang ipapatupad na mga paghihigpit sa mga tinatanggap na uri ng extension/app.</translation>
<translation id="3322771899429619102">Binibigyang-daan ka na magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng URL na tumutukoy sa mga site na pinapayagang gumamit ng pagbuo ng key. Kung ang isang pattern ng URL ay nasa 'KeygenBlockedForUrls,' ino-override nito ang mga pagbubukod na ito.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang default na pandaigdigang value para sa lahat ng site mula sa patakaran na 'DefaultKeygenSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi naman ay sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="332771718998993005">Tinutukoy ang pangalang na-advertise bilang destinasyon ng <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa isang may lamang string, gagamitin ang string na iyon bilang pangalan ng destinasyon ng <ph name="PRODUCT_NAME" />. Kung hindi, ang pangalan ng device ang magiging pangalan ng destinasyon. Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, ang pangalan ng device ang magiging pangalan ng destinasyon, at papayagan ang may-ari ng device (o isang user mula sa domain na namamahala sa device) na palitan ito. Nalilimitahan ang pangalan sa 24 na character.</translation>
<translation id="3335468714959531450">Binibigyang-daan kang magtakda ng listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy sa mga site na pinapayagang magtakda ng cookies.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, ang pangkalahatang default na value ang gagamitin para sa lahat ng site mula sa patakarang 'DefaultCookiesSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi, sa personal na pag-configure ng user.
Tingnan din ang mga patakarang 'CookiesBlockedForUrls' at 'CookiesSessionOnlyForUrls.' Tandaang wala dapat magkakasalungat na pattern ng URL sa tatlong patakarang ito - hindi tinutukoy kung aling patakaran ang nangingibabaw.</translation>
<translation id="3373364525435227558">Nagtatakda ng isa o higit pang inirerekomendang lokalidad para sa pinapamahalaang session na nagbibigay-daan sa mga user na walang kahirap-hirap na pumili ng isa sa mga lokalidad na ito.
Maaaring pumili ang user ng lokalidad at layout ng keyboard bago magsimula ng pinapamahalaang session. Bilang default, nakalista nang sunud-sunod ayon sa alpabeto ang lahat ng lokalidad na sinusuportahan ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />. Maaari mong gamitin ang patakarang ito para maglipat ng hanay ng mga inirerekomendang lokalidad sa itaas ng listahan.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, paunang pipiliin ang kasalukuyang lokalidad ng UI.
Kung itatakda ang patakarang ito, ililipat sa itaas ng listahan ang mga inirerekomendang lokalidad at makikita itong nakahiwalay sa lahat ng iba pang lokalidad. Ililista ang mga inirerekomendang lokalidad sa pagkakasunud-sunod ng mga ito sa paglabas sa patakaran. Paunang pipiliin ang unang inirerekomendang lokalidad.
Kung may mahigit isang inirerekomendang lokalidad, ipinagpapalagay na gugustuhin ng mga user na pumili sa mga lokalidad na ito. Lantarang iaalok ang pagpili ng lokalidad at layout ng keyboard kapag magsisimula ng pinapamahalaang session. Kung hindi, ipinagpapalagay na gugustuhin ng karamihan ng mga user na gamitin ang na-preselect na lokalidad. Hindi gaanong lantarang iaalok ang pagpili ng lokalidad at layout ng keyboard kapag magsisimula ng pinapamahalaang session.
Kapag itinakda ang patakarang ito at naka-enable ang awtomatikong pag-log in (tingnan ang mga patakaran ng |DeviceLocalAccountAutoLoginId| at |DeviceLocalAccountAutoLoginDelay|), gagamitin ng awtomatikong sinimulang pinapamahalaang session ang unang inirerekomendang lokalidad at ang pinakasikat na layout ng keyboard na tumutugma sa lokalidad na ito.
Ang na-preselect na layout ng keyboard ay ang palaging magiging pinakasikat na layout na tumutugma sa na-preselect na lokalidad.
Maitatakda lang bilang inirerekomenda ang patakarang ito. Magagamit mo ang patakarang ito para maglipat ng hanay ng mga inirerekomendang lokalidad sa itaas, ngunit maaaring pumili anumang oras ang mga user ng anumang lokalidad na sinusuportahan ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> para sa kanilang session.
</translation>
<translation id="3381968327636295719">Gamitin ang host browser bilang default</translation>
<translation id="3388153794103186066">Nagbibigay-daan sa iyong magtakda ng listahan ng mga url na tumutukoy kung aling mga site ang awtomatikong bibigyan ng pahintulot na mag-access ng USB device gamit ang mga ibinigay na vendor at product ID. Dapat makita sa bawat item sa listahan ang mga device at url para maging valid ang patakaran. Maaaring makakita sa bawat item sa mga device ng field ng vendor ID at product ID. Ang anumang ID na aalisin ay ituturing na wildcard maliban sa isang exception, at iyon ay hindi makakatukoy ng product ID kung hindi tutukoy ng vendor ID. Kung hindi, hindi magiging valid ang patakaran at babalewalain ito.
Ginagamit ng model ng pahintulot sa USB ang URL ng humihiling na site ("humihiling na URL") at ang URL ng nangungunang frame site ("nag-e-embed na URL") para magbigay ng pahintulot sa humihiling na URL na i-access ang USB device. Maaaring iba ang humihiling na URL sa nag-e-embed na URL kapag na-load ang humihiling na site sa iframe. Kung kaya, maaaring magkaroon ang field ng "mga url" ng hanggang dalawang string ng URL na dine-delimit ng kuwit para matukoy ang humihiling at nag-e-embed na URL. Kung isang URL lang ang tutukuyin, magbibigay ng access sa mga kaukulang USB device kapag tumugma ang URL ng humihiling na site sa URL na ito anuman ang status ng pag-embed. Ang mga URL sa "mga url" ay dapat mga valid na URL, kung hindi ay babalewalain ang patakaran.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang pangkalahatang default na value para sa lahat ng site mula sa patakarang 'DefaultWebUsbGuardSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi ay ang personal na configuration ng user.
Hindi dapat sumalungat ang mga pattern ng URL sa patakarang ito sa mga pattern na na-configure sa pamamagitan ng WebUsbBlockedForUrls. Kung magkakaroon ng salungatan, mananaig ang patakarang ito sa WebUsbBlockedForUrls at WebUsbAskForUrls.</translation>
<translation id="3414260318408232239">Kung hindi na-configure ang patakarang ito, gumagamit ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> ng default na minimum na bersyon na TLS 1.0.
Kung hindi, maaari itong itakda sa isa sa mga sumusunod na value: "tls1", "tls1.1" o "tls1.2". Kapag naitakda, hindi gagamit ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> ng mga bersyon ng SSL/TLS na mas luma kaysa sa tinukoy na bersyon. Babalewalain ang hindi kinikilalang value.</translation>
<translation id="34160070798637152">Nagkokontrol sa configuration ng network ng buong device.</translation>
<translation id="3417418267404583991">Kung nakatakda sa true o hindi naka-configure ang patakarang ito, papaganahin ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang mga pag-login ng bisita. Ang mga pag-login ng bisita ay mga walang pagkakakilanlang session ng user at hindi nangangailangan ng password.
Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, hindi papayagan ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> na masimulan ang mga session ng bisita.</translation>
<translation id="3418871497193485241">Nagpapatupad ng minimum na Restricted Mode sa YouTube upang pigilan ang mga user na
pumili ng mas maluwag na mode kaysa rito.
Kung itatakda ang setting na ito sa Mahigpit, palaging aktibo ang Mahigpit na Restricted Mode sa YouTube.
Kung itatakda ang setting na ito sa Katamtaman, maaari lang piliin ng user ang Katamtamang Restricted Mode
at Mahigpit na Restricted Mode sa YouTube, ngunit hindi maaaring i-disable ang Restricted Mode.
Kung itatakda ang setting na ito sa Naka-off o wala kang itatakdang value, hindi ipapatupad ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang Restricted Mode sa YouTube. Gayunpaman, ang Restricted Mode ay maaari pa ring ipatupad ng mga panlabas na patakaran gaya ng mga patakaran ng YouTube.</translation>
<translation id="3428247105888806363">Paganahin ang paghula sa network</translation>
<translation id="3432863169147125747">Nagkokontrol sa mga setting ng pag-print.</translation>
<translation id="3437924696598384725">Payagan ang user na pamahalaan ang mga koneksyon sa VPN</translation>
<translation id="3449886121729668969">Nagko-configure sa mga setting ng proxy para sa <ph name="PRODUCT_NAME" />. Magiging available din ang mga setting ng proxy na ito para sa mga ARC app.
Ang patakarang ito ay hindi pa handa para sa paggamit, mangyaring huwag muna itong gamitin.</translation>
<translation id="3459509316159669723">Pagpi-print</translation>
<translation id="3460784402832014830">Tinutukoy ang URL na ginagamit ng isang search engine upang magbigay ng pahina ng bagong tab.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, walang ibibigay na pahina ng bagong tab.
Gagamitin lang ang patakarang ito kung naka-enable ang patakarang 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="3461279434465463233">Iulat ang status ng power</translation>
<translation id="346731943813722404">Tinutukoy kung dapat lang magsimulang tumakbo ang mga pagkaantala sa pamamahala sa power at ang limitasyon sa haba ng session pagkatapos makita ang unang aktibidad ng user sa isang session.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa True, hindi magsisimulang tumakbo ang mga pagkaantala sa pamamahala sa power management at ang limitasyon sa haba ng session hanggang makita ang unang aktibidad ng user sa isang session.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa False o iniwang hindi nakatakda, agad na tatakbo ang mga pagkaantala sa pamamahala sa power at ang limitasyon sa haba ng session sa pagsisimula ng session.</translation>
<translation id="3478024346823118645">I-wipe ang data ng user sa pag-sign-out</translation>
<translation id="348495353354674884">Paganahin ang virtual keyboard</translation>
<translation id="3487623755010328395">
Kung itatakda ang patakarang ito, susubukan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> na irehistro ang sarili nito at ilapat ang nauugnay na patakaran ng cloud para sa lahat ng profile.
Ang value ng patakarang ito ay isang Token sa pag-enroll na maaaring makuha sa Google Admin console.</translation>
<translation id="3496296378755072552">Tagapamahala ng password</translation>
<translation id="3500732098526756068">Nagbibigay-daan sa iyong kontrolin ang pag-trigger ng babala sa proteksyon ng password. Inaalertuhan ng proteksyon ng password ang mga user kapag muli nilang ginamit ang kanilang pinoprotektahang password sa mga posibleng kahina-hinalang site.
Magagamit mo ang patakarang 'PasswordProtectionLoginURLs' at 'PasswordProtectionChangePasswordURL' para i-configure kung aling password ang poprotektahan.
Kung itatakda ang patakarang ito sa 'PasswordProtectionWarningOff,' walang ipapakitang babala sa proteksyon ng password.
Kung itatakda ang patakarang ito sa 'PasswordProtectionWarningOnPasswordReuse,' magpapakita ng babala sa proteksyon ng password kapag muling ginamit ng user ang kanyang pinoprotektahang password sa hindi naka-whitelist na site.
Kung itatakda ang patakarang ito sa 'PasswordProtectionWarningOnPhishingReuse,' magpapakita ng babala sa proteksyon ng password kapag muling ginamit ng user ang kanyang pinoprotektahang password sa phishing site.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, mga password sa Google lang ang poprotektahan ng serbisyo ng proteksyon ng password ngunit mababago ng user ang setting na ito.</translation>
<translation id="3502555714327823858">Payagan ang lahat ng duplex mode</translation>
<translation id="350443680860256679">I-configure ang ARC</translation>
<translation id="3504791027627803580">Tinutukoy ang URL ng search engine na ginamit upang magbigay ng paghahanap ng larawan. Ipapadala ang mga kahilingan sa paghahanap gamit ang GET na paraan. Kung nakatakda ang patakarang DefaultSearchProviderImageURLPostParams, gagamitin sa halip ng mga kahilingan sa paghahanap ng larawan ang POST na paraan.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, walang gagamiting paghahanap ng larawan.
Iginagalang lang ang patakarang ito kung naka-enable ang patakarang 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="350797926066071931">Paganahin ang I-translate</translation>
<translation id="3512226956150568738">Kung sinusuportahan na ng modelo ng device ng kliyente ang ARC bago kailanganin ang paglipat sa ext4 upang mapatakbo ang ARC at kung nakatakda sa true ang patakarang ArcEnabled, gagana ang opsyong ito bilang AskUser (value 3). Sa lahat ng iba pang sitwasyon (kung hindi sinusuportahan ng modelo ng device ang ARC dati, o kung nakatakda sa false ang patakarang ArcEnabled), ang value na ito ay katumbas ng DisallowArc (value 0).</translation>
<translation id="3524204464536655762">Huwag payagan ang anumang site na humiling ng access sa mga USB device sa pamamagitan ng WebUSB API</translation>
<translation id="3526752951628474302">Monochrome na pag-print lang</translation>
<translation id="3528000905991875314">Paganahin ang mga kahaliling pahina ng error</translation>
<translation id="3545457887306538845">Nagbibigay-daan sa iyong kontrolin kung saan maaaring gamitin ang Mga Tool ng Developer.
Kung itatakda ang patakarang ito sa 'DeveloperToolsDisallowedForForceInstalledExtensions' (value na 0, ang default na value), ang Mga Tool ng Developer at JavaScript console ay maa-access sa pangkalahatan, ngunit hindi maa-access ang mga ito sa konteksto ng mga extension na na-install ng patakaran ng enterprise.
Kung itatakda ang patakarang ito sa 'DeveloperToolsAllowed' (value 1), ang Mga Tool ng Developer at JavaScript console ay maa-access at magagamit sa lahat ng konteksto, kabilang ang konteksto ng mga extension na na-install ng patakaran ng enterprise.
Kung itatakda ang patakarang ito sa 'DeveloperToolsDisallowed' (value 2), ang Mga Tool ng Developer ay hindi maa-access at ang mga elemento ng website ay hindi na masisiyasat. Ang anumang keyboard shortcut at anumang menu o entry sa menu ng konteksto para buksan ang Mga Tool ng Developer o JavaScript Console ay madi-disable.</translation>
<translation id="3547954654003013442">Mga setting ng proxy</translation>
<translation id="355118380775352753">Mga website na bubuksan sa alternatibong browser</translation>
<translation id="3577251398714997599">Setting ng mga ad para sa mga site na may mga nakakasagabal na ad</translation>
<translation id="3583230441447348508">Tumutukoy ng listahan ng mga naka-preconfigure na file share sa network.
Ang bawat item sa listahan ng patakaran ay isang bagay na may dalawang miyembro: "share_url" at "mode." Ang "share_url" ay ang URL dapat ng pagbabahagi at ang "mode" ay ang "drop_down" o "pre_mount" dapat. Isinasaad ng mode na "drop_down" na idaragdag ang "share_url" sa drop down ng pagtuklas ng pagbabahagi. Isinasaad ng mode na "pre_mount" na ima-mount ang "share_url."</translation>
<translation id="3591527072193107424">I-enable ang feature na Suporta sa Legacy Browser.</translation>
<translation id="3591584750136265240">I-configure ang gawi sa pagpapatotoo sa pag-log in</translation>
<translation id="3624171042292187668">
Maaari mong tingnan ang setting ng patakarang IsolateOrigins para masulit ang pag-isolate at limitadong epekto para sa mga user, sa pamamagitan ng paggamit sa IsolateOrigins kasama ng listahan ng mga site na gusto mong i-isolate. Ina-isolate ng setting na SitePerProcess ang lahat ng site.
Kung ie-enable ang patakaran, tatakbo ang bawat site sa sarili nitong proseso.
Kung idi-disable ang patakaran, madi-disable ang mga feature ng IsolateOrigins at SitePerProcess. Mae-enable pa rin nang manual ng mga user ang SitePerProcess, sa pamamagitan ng mga command line flag.
Kung hindi iko-configure ang patakaran, mababago ng user ang setting na ito.
Sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />, inirerekomendang itakda rin ang patakaran ng device na <ph name="DEVICE_LOGIN_SCREEN_SITE_PER_PROCESS_POLICY_NAME" /> sa parehong value. Kung hindi magtutugma ang mga value na tinukoy ng dalawang patakaran, maaaring magkaroon ng pagkaantala kapag pumapasok sa session ng user habang inilalapat ang value na tinukoy ng patakaran ng user.
TANDAAN: Hindi nalalapat ang patakarang ito sa Android. Para i-enable ang SitePerProcess sa Android, gamitin ang setting ng patakarang SitePerProcessAndroid.
</translation>
<translation id="3627678165642179114">Paganahin o huwag paganahin ang spell checking na serbisyo sa web</translation>
<translation id="3628480121685794414">I-enable ang simplex na pag-print</translation>
<translation id="3646859102161347133">Itakda ang uri ng magnifier sa screen</translation>
<translation id="3653237928288822292">Default na icon ng provider ng paghahanap</translation>
<translation id="3660510274595679517">
Kung nakatakda ang patakarang ito sa True, mandatoryo ang pag-enroll sa pamamahala sa cloud at iba-block ang proseso ng paglunsad ng Chrome kung hindi ito magtatagumpay.
Kung hindi itinakda o kung nakatakda sa False ang patakarang ito, opsyonal ang pag-enroll sa pamamahala sa cloud at hindi iba-block ang proseso ng paglunsad ng Chrome kung hindi ito magtatagumpay.
Ginagamit ang patakarang ito ng pag-enroll sa patakaran ng cloud ng saklaw ng machine sa desktop at maaari itong itakda ng Registry o GPO sa Windows, plist sa Mac, at JSON na file ng patakaran sa Linux.</translation>
<translation id="3660562134618097814">Ilipat ang cookies ng SAML IdP sa pag-log in</translation>
<translation id="3701121231485832347">Nagkokontrol ng mga setting na partikular sa mga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> device na pinapamahalaan ng <ph name="MS_AD_NAME" />.</translation>
<translation id="3702647575225525306"><ph name="POLICY_NAME" /> (Hindi na ginagamit ang field na isang linya at aalisin ito sa hinaharap. Pakisimulang gamitin ang textbox na maraming linya sa ibaba.)</translation>
<translation id="3709266154059827597">I-configure ang blacklist ng pag-install ng extension</translation>
<translation id="3711895659073496551">Suspendihin</translation>
<translation id="3715569262675717862">Pag-authenticate batay sa mga certificate ng kliyente</translation>
<translation id="3736879847913515635">I-enable ang magdagdag ng tao sa user manager</translation>
<translation id="3738723882663496016">Tinutukoy ng patakarang ito ang key ng lisensya ng <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> para sa device na ito.</translation>
<translation id="3748900290998155147">Tumutukoy kung pinapayagan ang mga wake lock. Maaaring humiling ng mga wake lock ang mga extension sa pamamagitan ng power management extension API at sa pamamagitan ng mga ARC app.
Kung nakatakda sa true o hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang mga wake lock para sa pamamahala ng power.
Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, babalewalain ang mga kahilingan sa wake lock.</translation>
<translation id="3750220015372671395">I-block ang pagbuo ng key sa mga site na ito</translation>
<translation id="3756011779061588474">I-block ang mode ng developer</translation>
<translation id="3758089716224084329">Binibigyang-daan kang tukuyin ang proxy server na ginamit ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user na baguhin ang mga setting ng proxy.
Kung pipiliin mong hindi gumamit ng server ng proxy at palaging kumonekta nang direkta, babalewalain ang lahat ng iba pang opsyon.
Kung pipiliin mong awtomatikong ma-detect ang server ng proxy, babalewalain ang lahat ng iba pang opsyon.
Para sa mga detalyadong halimbawa, bisitahin ang:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, babalewalain ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at mga ARC-app ang lahat ng opsyong nauugnay sa proxy na tinukoy sa linya ng command.
Kapag hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, mabibigyang-daan ang mga user na sila mismo ang pumili ng mga setting ng proxy.</translation>
<translation id="3758249152301468420">Huwag paganahin ang Mga Tool ng Nag-develop</translation>
<translation id="3764248359515129699">Dini-disable ang pagpapatupad ng mga kinakailangan sa Transparency ng Certificate para sa isang listahan ng Legacy na Awtoridad sa Certificate.
Pinapayagan ng patakarang ito ang pag-disable ng mga kinakailangan sa paghahayag ng Transparency ng Certificate para sa mga chain ng certificate na naglalaman ng mga certificate na may isa sa mga natukoy na hash ng subjectPublicKeyInfo. Pinapayagan nito ang mga certificate na maaaring hindi pagkatiwalaan, dahil hindi wastong naihayag ang mga ito sa publiko, para patuloy na magamit para sa mga host ng Enterprise.
Para ma-disable ang pagpapatupad ng Transparency ng Certificate kapag nakatakda ang patakarang ito, dapat ay mula sa isang subjectPublicKeyInfo ang hash na lumalabas sa isang CA certificate na kinikilala bilang Legacy Certificate Authority (CA). Ang Legacy CA ay isang CA na pampublikong nang pinagkakatiwalaan bilang default ng isa o higit pang operating system na sinusuportahan ng <ph name="PRODUCT_NAME" />, ngunit hindi pinagkakatiwalaan ng Android Open Source Project o <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Ang isang subjectPublicKeyInfo na hash ay matutukoy sa pamamagitan ng pagdugtong ng pangalan ng hash algorithm, ng character na "/", at ng Base64 na pag-encode ng hash algorithm na iyon na ilalapat sa DER-encoded na subjectPublicKeyInfo ng natukoy na certificate. Ang Base64 na pag-encode na ito ay kapareho ng format ng SPKI Fingerprint, gaya ng inilalarawan sa RFC 7469, Seksyon 2.4. Babalewalain ang mga hindi kilalang hash algorithm. Ang tanging sinusuportahang hash algorithm sa panahong ito ay "sha256".
Kung hindi itatakda ang patakarang ito, ituturing na hindi pinagkakatiwalaan ang anumang certificate na kinakailangang ihayag sa pamamagitan ng Transparency ng Certificate kung hindi ito ihahayag nang naaayon sa patakaran sa Transparency ng Certificate.</translation>
<translation id="3765260570442823273">Tagal ng babalang mensahe ng pag-log-out ng idle</translation>
<translation id="377044054160169374">Ipatupad ang Intervention sa Mapang-abusong Karanasan</translation>
<translation id="3780152581321609624">Isama sa Kerberos SPN ang port na hindi karaniwan</translation>
<translation id="3780319008680229708">Kung nakatakda sa true ang patakarang ito, palaging ipapakita ang icon ng toolbar ng Cast sa toolbar o sa overflow menu, at hindi ito maaalis ng mga user.
Kung nakatakda sa false o hindi nakatakda ang patakarang ito, magagawa ng mga user na i-pin o alisin ang icon sa pamamagitan ng menu ng konteksto nito.
Kung nakatakda sa false ang patakarang "EnableMediaRouter," hindi magkakaroon ng epekto ang value ng patakarang ito, at hindi ipapakita ang icon ng toolbar.</translation>
<translation id="3788662722837364290">Mga setting ng pamamahala ng power kapag naging idle ang user</translation>
<translation id="3790085888761753785">Kung naka-enable ang setting na ito, papayagan ang mga user na mag-sign in sa kanilang account gamit ang Smart Lock. Mas pinapahintulutan ito kaysa sa karaniwang gawi ng Smart Lock na pinapayagan lang ang mga user na i-unlock ang kanilang screen.
Kung naka-disable ang setting na ito, hindi papayagan ang mga user na gamitin ang Pag-sign In Gamit ang Smart Lock.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, ang default ay hindi pinapayagan para sa mga user na pinapamahalaan ng enterprise at pinapayagan para sa mga hindi pinapamahalaang user.</translation>
<translation id="379602782757302612">Pinapayagan kang tukuyin kung aling mga extension ang HINDI maaaring i-install ng mga user. Idi-disable ang mga extension na naka-install kung naka-blacklist, nang walang paraan upang ma-enable ng user ang mga ito. Kapag inalis dito ang extension na na-disable dahil sa blacklist, awtomatiko itong muling mae-enable.
Nangangahulugan ang value ng blacklist na '*' na naka-blacklist ang lahat ng extension maliban kung tahasang nakalista ang mga ito sa whitelist.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, maaaring mag-install ang user ng anumang extension sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="3800626789999016379">Kino-configure ang direktoryong gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> para sa pagda-download ng mga file.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang ibinigay na direktoryo, tumukoy man ang user ng isa o na-enable niya ang flag upang ma-prompt para sa lokasyon ng download sa bawat pagkakataon.
Tingnan ang https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables para sa isang listahan ng mga variable na magagamit.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang default na direktoryo ng download at magagawa itong baguhin ng user.</translation>
<translation id="3805659594028420438">I-enable ang extension ng TLS domain-bound na mga certificate (hindi na ginagamit)</translation>
<translation id="3808945828600697669">Tumukoy ng listahan ng mga hindi pinagang plugin</translation>
<translation id="3811562426301733860">Payagan ang mga ad sa lahat ng site</translation>
<translation id="3816312845600780067">I-enable ang bailout keyboard shortcut para sa awtomatikong pag-log in</translation>
<translation id="3820526221169548563">I-enable ang feature na pagiging naa-access ng on-screen na keyboard.
Kung itinakda sa true ang patakarang ito, i-e-enable palagi ang on-screen na keyboard.
Kung itinakda sa false ang patakarang ito, idi-disable palagi ang on-screen na keyboard.
Kung itinakda mo ang patakarang ito, hindi ito mababago o ma-o-override ng mga user.
Kung iniwang hindi nakatakda ang patakarang ito, paunang idi-disable ang on-screen na keyboard ngunit maaaring i-enable ng user anumang oras.</translation>
<translation id="382476126209906314">I-configure ang prefix ng TalkGadget para sa mga host ng malayuang pag-access</translation>
<translation id="3824972131618513497">Nagkokontrol sa mga setting na nauugnay sa pamamahala ng power at pag-reboot.</translation>
<translation id="3831376478177535007">Kapag naka-enable ang setting na ito, papayagan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang mga certificate na ibinigay ng mga pagpapatakbo ng Legacy PKI ng Symantec Corporation na pagkatiwalaan kung matagumpay itong ma-validate at maiugnay sa isang kinikilalang CA certificate.
Tandaan na ang patakarang ito ay nakadepende sa operating system na kumikilala pa rin sa mga certificate mula sa legacy na imprastraktura ng Symantec. Kung babaguhin ng update sa OS ang pangangasiwa sa mga naturang certificate, mawawalan na ng bisa ang patakarang ito. Bukod pa rito, nilalayon ng patakarang ito na maging isang pansamantalang solusyon upang mabigyan ang mga kumpanya ng higit pang oras upang makalipat mula sa mga legacy na certificate ng Symantec. Aalisin ang patakarang ito sa Enero 1, 2019 o malapit sa petsang ito.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito o kung nakatakda ito sa false, susundin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang iskedyul ng paghinto sa paggamit na inanunsyo sa publiko.
Tingnan sa https://g.co/chrome/symantecpkicerts para sa higit pang detalye tungkol sa paghinto sa paggamit na ito.</translation>
<translation id="383466854578875212">Nagbibigay-daan sa iyong tukuyin kung alin sa mga host ng native na pagmemensahe ang hindi napapailalim sa blacklist.
Ang value ng blacklist na * ay nangangahulugang naka-blacklist ang lahat ng host ng native na pagmemensahe at ang mga host ng native na pagmemensahe lang na nakalista sa whitelist ang ilo-load.
Bilang default, naka-whitelist ang lahat ng host ng native na pagmemensahe, ngunit kung naka-blacklist ang lahat ng host ng native na pagmemensahe alinsunod sa patakaran, maaaring gamitin ang whitelist upang i-override ang patakarang iyon.</translation>
<translation id="384743459174066962">Binibigyang-daan kang magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy sa mga site na hindi pinapayagang magbukas ng mga popup.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito gagamitin ang global na default na halaga para sa lahat ng site mula sa patakarang 'DefaultPopupsSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi man ay sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="3851039766298741586">Nag-uulat ng impormasyon tungkol sa aktibong session sa kiosk, gaya ng
application ID at bersyon.
Kung itatakda ang patakaran sa false, hindi iuulat ang impormasyon ng session sa
kiosk. Kung itatakda sa true o kung sadyang hindi itatakda, iuulat ang impormasyon ng session
sa kiosk.</translation>
<translation id="3858658082795336534">Default na printing duplex mode</translation>
<translation id="3859780406608282662">Magdagdag ng parameter sa pagkuha ng seed ng Mga Variation sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kung tinukoy, magdaragdag ito ng parameter ng query na tinatawag na 'restrict' sa URL na ginagamit upang kunin ang seed ng Mga Variation. Ang value ng parameter ay ang value na tinukoy sa patakarang ito.
Kung hindi tinukoy, hindi nito babaguhin ang URL ng seed ng Mga Variation.</translation>
<translation id="3863409707075047163">Naka-enable ang minimum na bersyon ng SSL</translation>
<translation id="3864020628639910082">Tinutukoy ang URL ng search engine na ginagamit upang magbigay ng mga suhestyon sa paghahanap. Ang URL ay dapat na maglaman ng string na '<ph name="SEARCH_TERM_MARKER" />,' na papalitan sa panahon ng query ng text na inilagay ng user sa panahong iyon.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, walang gagamiting suhestyong URL.
Ang suhestyong URL ng Google ay maaaring matukoy bilang: <ph name="GOOGLE_SUGGEST_SEARCH_URL" />.
Kikilalanin lang ang patakaran kung naka-enable ang patakaran na 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="3864129983143201415">I-configure ang mga pinapayagang wika sa isang session ng user</translation>
<translation id="3866249974567520381">Paglalarawan</translation>
<translation id="3868347814555911633">Sa retail mode lang aktibo ang patakarang ito.
Nililista ang mga extension na awtomatikong naka-install para sa user ng Demo, para sa mga device na nasa retail mode. Naka-save ang mga extension na ito sa device at maaaring i-install habang naka-offline, pagkatapos ng pag-install.
Ang bawat entry sa listahan ay naglalaman ng diksyunaryong dapat kabilangan ng ID ng extension sa field na 'extension-id,' at ng URL ng update nito sa field na 'update-url.'</translation>
<translation id="3874773863217952418">I-enable ang I-tap para Maghanap</translation>
<translation id="3877517141460819966">Kasamang second factor authentication mode</translation>
<translation id="3879208481373875102">I-configure ang listahan ng mga sapilitang na-install na Web App</translation>
<translation id="388237772682176890">Ang patakarang ito ay hindi na ginagamit sa M53 at inalis na sa M54, dahil inalis na ang suporta sa SPDY/3.1.
Dini-disable ang paggamit ng SPDY protocol sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung na-enable ang patakarang ito, hindi magiging available ang SPDY protocol sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kapag itinakda sa naka-disable ang patakarang ito, papayagan ang paggamit ng SPDY.
Kung hindi itinakda ang patakarang ito, magiging available ang SPDY.</translation>
<translation id="3890999316834333174">Mga patakaran sa mabilisang pag-unlock</translation>
<translation id="3891357445869647828">Paganahin ang JavaScript</translation>
<translation id="3895557476567727016">Nagko-configure sa default na directory na gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> para sa pag-download ng mga file.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, babaguhin nito ang default na directory kung saan nagda-download ng mga file ang <ph name="PRODUCT_NAME" />. Hindi mandatoryo ang patakarang ito, kaya mapapalitan ng user ang directory.
Kung hindi mo itatakda ang patakarang ito, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang karaniwang default na directory nito (partikular sa platform).
Tingnan ang https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables para sa isang listahan ng mga magagamit na variable.</translation>
<translation id="3904459740090265495">Kinokontrol ng patakarang ito ang gawi sa pag-sign in ng browser. Nagbibigay-daan ito sa iyong tukuyin kung ang user ay maaaring mag-sign in sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> gamit ang kanyang account at gumamit ng mga serbisyong nauugnay sa account tulad ng Chrome sync.
Kung itatakda ang patakaran sa "I-disable ang pag-sign in sa browser," ang user ay hindi maaaring mag-sign in sa browser at gumamit ng mga serbisyong nakabatay sa account. Sa ganitong sitwasyon, hindi magagamit at hindi magiging available ang mga feature sa antas ng browser tulad ng Chrome sync. Kung naka-sign in ang user at nakatakda ang patakaran sa "Naka-disable," masa-sign out siya sa susunod na magpatakbo siya ng Chrome ngunit mapapanatili ang kanyang lokal na data ng profile tulad ng mga bookmark, password, etc. Magagawa pa rin ng user na mag-sign in sa at gumamit ng mga serbisyo sa web ng Google tulad ng Gmail.
Kung itatakda ang patakaran sa "I-enable ang pag-sign in sa browser," papayagan ang user na mag-sign in sa browser at awtomatiko siyang masa-sign in sa browser kapag nag-sign in sa mga serbisyo sa web ng Google tulad ng Gmail. Ang pagiging naka-sign in sa browser ay nangangahulugang pananatilihin ng browser ang impormasyon ng account ng user. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang mao-on bilang default ang Chrome sync; dapat ay hiwalay na mag-opt in ang user para magamit ang feature na ito. Kapag na-enable ang patakarang ito, mapipigilan ang user na i-off ang setting na nagbibigay-daan sa pag-sign in sa browser. Para makontrol ang availability ng Chrome sync, gamitin ang patakarang "SyncDisabled."
Kung itatakda ang patakaran sa "Pwersahin ang pag-sign in sa browser," papakitaan ng dialog sa pagpili ng account ang user at kailangan niyang pumili at mag-sign in sa isang account para magamit ang browser. Tinitiyak nitong malalapat at mapapatupad ang mga patakarang nauugnay sa account para sa mga pinamamahalaang account. Bilang default, ino-on nito ang Chrome sync para sa account, maliban sa sitwasyon kung saan ang pag-sync ay na-disable ng admin ng domain o sa pamamagitan ng patakarang "SyncDisabled." Itatakda sa false ang default na value ng BrowserGuestModeEnabled. Tandaang mala-lock at hindi na maa-access ang mga kasalukuyang unsigned na profile pagkatapos i-enable ang patakarang ito. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang artikulo sa help center: https://support.google.com/chrome/a/answer/7572556.
Kung hindi itatakda ang patakarang ito, maaaring magpasya ang user kung gusto niyang i-enable ang opsyon sa pag-sign in sa browser at gamitin ito sa paraang naaangkop para sa kanya.</translation>
<translation id="3911737181201537215">Walang epekto ang patakarang ito sa pag-log na ginawa ng Android.</translation>
<translation id="391531815696899618">Dini-disable ang pagsi-sync ng Google Drive sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> Files app kapag nakatakda sa True. Sa sitwasyong iyon, walang data na maa-upload sa Google Drive.
Kung hindi nakatakda o nakatakda sa False, makakapaglipat ang mga user ng mga file sa Google Drive.</translation>
<translation id="3915395663995367577">URL sa proxy na .pac file</translation>
<translation id="3925377537407648234">Itakda ang resolution at scale factor ng display</translation>
<translation id="3939893074578116847">Magpadala ng mga network packet sa server sa pamamahala upang masubaybayan ang online status, upang mabigyang-daan ang
server na tukuyin kung offline ang device.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa true, ipapadala ang mga sinusubaybayang network packet (na tinatawag na <ph name="HEARTBEATS_TERM" />).
Kung nakatakda sa false o hindi nakatakda, walang ipapadalang mga packet.</translation>
<translation id="3950239119790560549">Mga Paghihigpit sa Oras ng Pag-update</translation>
<translation id="3956686688560604829">Gamitin ang patakarang SiteList ng Internet Explorer para sa Suporta sa Legacy Browser.</translation>
<translation id="3958586912393694012">Payagang gamitin ang Smart Lock</translation>
<translation id="3963602271515417124">Kung true, pinapahintulutan ang remote na pagpapatotoo para sa device at awtomatikong mabubuo at maa-upload ang isang certificate sa Server ng Pamamahala sa Device.
Kung nakatakda sa false, o kung hindi ito nakatakda, walang certificate na bubuuin at mabibigo ang mga tawag sa enterprise.platformKeys extension API.</translation>
<translation id="3965339130942650562">Mag-timeout hanggang maisagawa ang pag-log-out ng idle na user</translation>
<translation id="3973371701361892765">Huwag kailanman awtomatikong itago ang shelf</translation>
<translation id="3984028218719007910">Tinutukoy kung pinapanatili ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang lokal na data ng account pagkatapos ng pag-logout. Kung nakatakda sa true, walang mga umiiral nang account ang pananatilihin ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> at idi-discard ang lahat ng data mula sa session ng user pagkatapos ng pag-logout. Kung nakatakda sa false o hindi naka-configure ang patakarang ito, maaaring magpanatili ng (na-encrypt na) lokal na data ng user ang device.</translation>
<translation id="398475542699441679">Kinokontrol ng patakarang ito kung ie-enable ang Suporta sa Legacy Browser.
Kung ang patakarang ito ay iiwanang hindi nakatakda, o nakatakda sa false, hindi susubukan ng Chrome na maglunsad ng mga itinalagang URL sa isang alternatibong browser.
Kapag nakatakda sa true ang patakarang ito, susubukan ng Chrome na maglunsad ng ilang URL sa isang alternatibong browser (gaya ng Internet Explorer). Ang feature na ito ay kino-configure gamit ang mga patakaran sa grupong <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_POLICY_GROUP" />.
Ang feature na ito ay pamalit sa extension na <ph name="LEGACY_BROWSER_SUPPORT_EXTENSION_NAME" />. Ipapasa sa feature na ito ang configuration mula sa extension, ngunit lubos na inirerekomendang ang mga patakaran ng Chrome na lang ang gamitin. Tinitiyak nitong magiging mas maayos ang compatibility sa hinaharap.</translation>
<translation id="3997519162482760140">Mga URL na bibigyan ng access sa mga device na nagka-capture ng video sa mga page ng pag-login ng SAML</translation>
<translation id="4001275826058808087">Magagamit ng mga IT admin para sa mga enterprise device ang flag na ito upang kontrolin kung papayagan ang mga user na kumuha ng mga alok sa pamamagitan ng Pagpaparehistro ng Chrome OS.
Kung itinakda sa true o iniwang hindi nakatakda ang patakarang ito, makakakuha ng mga alok ang mga user sa pamamagitan ng Pagpaparehistro ng Chrome OS.
Kung itinakda sa false ang patakarang ito, hindi makakakuha ng mga alok ang user.</translation>
<translation id="4008507541867797979">Kung itatakda sa true o hindi naka-configure ang patakarang ito, ipapakita ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sa screen ng pag-log in ang mga kasalukuyang user at papayag itong pumili ng isa.
Kung itatakda sa false ang patakarang ito, hindi ipapakita ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> sa screen ng pag-log in ang mga kasalukuyang user. Ipapakita ang karaniwang screen ng pag-sign in (na nagpo-prompt para sa email at password o telepono ng user) o ang interstitial na screen ng SAML (kung ie-enable sa pamamagitan ng patakaran ng <ph name="LOGIN_AUTHENTICATION_BEHAVIOR_POLICY_NAME" />), maliban na lang kung may naka-configure na Pinapamahalaang Session. Kapag may naka-configure na Pinapamahalaang Session, ang mga Pinapamahalaang Account lang ang ipapakita na nagbibigay-daang makapili ng isa sa mga ito.
Tandaang hindi naaapektuhan ng patakarang ito kung papanatilihin o idi-discard ng device ang lokal na data ng user.</translation>
<translation id="4010738624545340900">Payagan ang invocation ng mga dialog sa pagpili ng file</translation>
<translation id="4012737788880122133">Dini-disable ang awtomatikong pag-update kapag nakatakda sa True.
Awtomatikong tumitingin ng mga update ang mga device ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> kapag hindi naka-configure, o nakatakda sa False ang setting na ito.
Babala: Inirerekomendang panatilihing naka-enable ang mga awtomatikong pag-update upang makatanggap ang mga user ng mga update sa software at kritikal na pag-aayos sa seguridad. Maaaring malagay sa peligro ang mga user kung io-off ang mga awtomatikong pag-update.</translation>
<translation id="4020682745012723568">Hindi maa-access sa mga Android app ang cookies na inilipat sa profile ng user.</translation>
<translation id="402759845255257575">Huwag payagang magpatakbo ng JavaScript ang anumang site</translation>
<translation id="4027608872760987929">Paganahin ang default na provider ng paghahanap</translation>
<translation id="4039085364173654945">Kinokontrol kung papayagan ang sub-content ng third-party sa isang pahina na mag-pop-up ng isang dialog box ng HTTP Basic Auth.
Karaniwang hindi ito pinapagana bilang isang depensa sa phishing. Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, hindi ito pinapagana at hindi papayagan ang sub-content ng third-party na mag-pop up ng isang dialog box ng HTTP Basic Auth.</translation>
<translation id="4056910949759281379">Huwag paganahin ang SPDY protocol</translation>
<translation id="4059515172917655545">Kinokontrol ng patakarang ito ang availability ng mga serbisyo ng lokasyon ng Google.
Kapag hindi naka-configure o nakatakda sa <ph name="GLS_DISABLED" /> ang patakarang ito, madi-disable ang mga serbisyo ng lokasyon ng Google at hindi ito mae-enable ng user.
Kapag nakatakda sa <ph name="GLS_UNDER_USER_CONTROL" /> ang patakarang ito, hihilingin sa user na piliin kung gagamitin ang mga serbisyo ng lokasyon ng Google. Papayagan nito ang mga Android app na gamitin ang mga serbisyo para i-query ang lokasyon ng device, at ie-enable din nito ang pagsusumite ng anonymous na data ng lokasyon sa Google.
Tandaang babalewalain ang patakarang ito at idi-disable ang mga serbisyo ng lokasyon ng Google anumang oras kapag nakatakda sa <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" /> ang patakarang <ph name="DEFAULT_GEOLOCATION_SETTING_POLICY_NAME" />.</translation>
<translation id="408029843066770167">Payagan ang mga query sa isang serbisyo ng oras ng Google</translation>
<translation id="408076456549153854">I-enable ang pag-sign in sa browser</translation>
<translation id="4088589230932595924">Pinuwersa ang mode na incognito</translation>
<translation id="4088983553732356374">Nagbibigay-daan sa iyong itakda kung maaari bang magtakda ng lokal na data ang mga website. Maaaring payagan para sa lahat ng website o tanggihan para sa lahat ng website ang pagtatakda ng lokal na data.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa 'Panatilihin ang cookies sa kabuuan ng session,' iki-clear ang cookies kapag nagsara ang session. Tandaan na kung tumatakbo ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa 'background mode,' maaaring hindi magsara ang session kapag isinara ang huling window. Pakitingnan ang patakarang 'BackgroundModeEnabled' para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagko-configure sa gawing ito.
Kung hindi itatakda ang patakarang ito, gagamitin ang 'AllowCookies' at mababago ito ng user.</translation>
<translation id="4103289232974211388">I-redirect sa SAML IdP pagkatapos ng kumpirmasyon ng user</translation>
<translation id="410478022164847452">Tinutukoy ang tagal ng oras na walang input ng user na kapag lumipas ay gagawa ng pagkilos kapag idle kapag tumatakbo habang nakasaksak sa kuryente.
Kapag nakatakda ang patakarang ito, tinutukoy nito ang tagal ng oras na dapat manatiling idle ang user bago gawin ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang pagkilos kapag idle, na maaaring hiwalay na i-configure.
Kapag hindi nakatakda ang patakarang ito, may default na tagal ng oras na gagamitin.
Dapat tukuyin ang halaga ng patakaran ayon sa millisecond.</translation>
<translation id="4105989332710272578">I-disable ang pagpapatupad ng Transparency ng Certificate para sa isang listahan ng mga URL</translation>
<translation id="4121350739760194865">Pigilan ang paglitaw ng mga pag-promote ng app sa pahina ng bagong tab</translation>
<translation id="412697421478384751">I-enable ang mga user na magtakda ng madadaling hulaang PIN para sa PIN ng lock screen</translation>
<translation id="4138655880188755661">Limitasyon sa Oras</translation>
<translation id="4150201353443180367">Display</translation>
<translation id="4157003184375321727">I-ulat ang bersyon ng OS at firmware.</translation>
<translation id="4157594634940419685">Payagan ang pag-access sa mga native na CUPS printer</translation>
<translation id="4183229833636799228">Default na setting ng <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="4192388905594723944">URL para sa pagva-validate ng token ng pagpapatotoo ng client sa malayuang pag-access</translation>
<translation id="4203389617541558220">Limitahan ang uptime ng device sa pamamagitan ng pagse-schedule ng mga awtomatikong reboot.
Kapag nakatakda na ang patakaran, tinutukoy nito ang tagal ng uptime ng device na kung saan ise-schedule ang isang awtomatikong reboot pagkatapos.
Kapag hindi nakatakda ang patakarang ito, hindi limitado ang uptime ng device.
Kung iyong itatakda ang patakarang ito, hindi mababago o mapapalitan ito ng mga user.
Naka-schedule ang isang awtomatikong reboot sa napiling oras ngunit maaaring maantala sa device nang hanggang sa 24 oras kung kasalukuyang ginagamit ng isang user ang device.
Tandaan: Sa kasalukuyan, naka-enable lang ang mga awtomatikong reboot habang ipinapakita ang screen sa pag-login o habang isinasagawa ang isang kiosk app session. Mababago ito sa hinaharap at palaging malalapat ang patakaran, may isinasagawa mang session na may anumang partikular na uri o wala.
Dapat tukuyin sa segundo ang value ng patakaran. Ginugrupo ang mga value nang hindi bababa sa 3600 (isang oras).</translation>
<translation id="4203879074082863035">Mga printer lang sa whitelist ang ipinapakita sa mga user</translation>
<translation id="420512303455129789">Isang diksyunaryong nagmamapa ng mga URL sa isang boolean flag na tinutukoy kung dapat payagan (true) o i-block (false) ang access sa host.
Ang patakarang ito ay para sa internal na paggamit ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> mismo.</translation>
<translation id="4224610387358583899">Mga itinakdang oras ng screen lock</translation>
<translation id="423797045246308574">Binibigyang-daan ka na magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng URL na tumutukoy sa mga site na pinapayagang gumamit ng pagbuo ng key. Kung ang pattern ng URL ay nasa 'KeygenAllowedForUrls', ino-override ng patakaran na ito ang mga pagbubukod na ito.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakaran na ito, gagamitin ang default na pandaigdigang value para sa lahat ng site mula sa patakaran na 'DefaultKeygenSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi naman ay sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="4239720644496144453">Hindi ginagamit ang cache para sa mga Android app. Kung ii-install ng maraming user ang parehong Android app, ida-download itong muli para sa bawat user.</translation>
<translation id="4243336580717651045">Nag-e-enable sa pangongolekta ng naka-anonymize na data na may key ng URL sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pumipigil sa mga user na baguhin ang setting na ito.
Nagpapadala ang pangongolekta ng naka-anonymize na data na may key ng URL sa Google ng mga URL ng mga page na binibisita ng user para mapahusay ang mga paghahanap at pag-browse.
Kung ie-enable mo ang patakarang ito, palaging aktibo ang pangongolekta ng naka-anonymize na data na may key ng URL.
Kung idi-disable mo ang patakarang ito, hindi magiging aktibo ang pangongolekta ng naka-anonymize na data na may key ng URL.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, ie-enable ang pangongolekta ng naka-anonymize na data na may key ng URL ngunit mababago ito ng user.</translation>
<translation id="4250680216510889253">Hindi</translation>
<translation id="4261820385751181068">Lokal ng screen sa pag-sign in ng device</translation>
<translation id="427220754384423013">Tinutukoy ang mga printer na maaaring gamitin ng isang user.
Gagamitin lang ang patakarang ito kung napili ang <ph name="PRINTERS_WHITELIST" /> para sa <ph name="BULK_PRINTERS_ACCESS_MODE" />.
Kung gagamitin ang patakarang ito, ang mga printer lang na may mga id na tumutugma sa mga value sa patakarang ito ang available sa user. Dapat tumugma ang mga id sa mga field na "id" o "guid" sa file na natukoy sa <ph name="BULK_PRINTERS_POLICY" />.
</translation>
<translation id="427632463972968153">Tinutukoy ang mga parameter na ginamit kapag nagsasagawa ng paghahanap ng larawan gamit ang POST. Binubuo ito ng mga pares ng pangalan/value na pinaghihiwalay ng kuwit. Kung isang parameter ng template ang isang value, tulad ng {imageThumbnail} sa halimbawa sa itaas, papalitan ito ng data ng tunay na thumbnail ng larawan.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, ipapadala ang kahilingan sa paghahanap ng larawan gamit ang GET na paraan.
Iginagalang lang ang patakarang ito kung naka-enable ang patakarang 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="4285674129118156176">Nagpapahintulot sa mga hindi affiliate na user na gamitin ang ARC</translation>
<translation id="4298509794364745131">Tumutukoy ng listahan ng mga app na maaaring i-enable bilang app sa paggawa ng tala sa lock screen ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kung naka-enable sa lock screen ang piniling app sa paggawa ng tala, maglalaman ang lock screen ng elemento ng UI para sa paglulunsad ng piniling app sa paggawa ng tala.
Kapag inilunsad, makakagawa ang app ng isang window sa itaas na bahagi ng lock screen, at makakagawa ng mga item ng data (mga tala) sa konteksto ng lock screen. Makakapag-import ang app ng mga nagawang tala sa session ng pangunahing user kapag naka-unlock ang screen. Sa kasalukuyan, ang mga app sa paggawa ng tala ng Chrome lang ang sinusuportahan sa lock screen.
Kung nakatakda ang patakaran, papayagan lang ang user na mag-enable ng app sa lock screen kung ang extension ID ng app ay nasa value ng listahan ng patakaran.
Bilang resulta, kapag itinakda ang patakarang ito sa isang listahang walang laman, tuluyang madi-disable ang paggawa ng tala sa lock screen.
Tandaan na ang patakarang naglalaman ng app ID ay hindi nangangahulugang mae-enable ng user ang app bilang app sa paggawa ng tala sa lock screen - halimbawa, sa Chrome 61, may karagdagang paghihigpit ayon sa platform ang hanay ng mga available na app.
Kung hindi nakatakda ang patakaran, walang ipapatupad na paghihigpit ang patakaran para sa hanay ng mga app na maaaring i-enable ng user sa lock screen.</translation>
<translation id="4309640770189628899">Kung naka-enable ang mga DHE na cipher suite sa TLS o hindi</translation>
<translation id="4322842393287974810">Payagan ang awtomatikong inilunsad na walang pagkaantalang kiosk app na kontrolin ang bersyon ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4325690621216251241">Magdagdag ng button sa pag-logout sa tray ng system</translation>
<translation id="4332177773549877617">Mga log event para sa mga pag-install ng Android app</translation>
<translation id="4346674324214534449">Nagbibigay-daan sa iyong itakda kung dapat i-block ang mga ad sa mga site na may mga nakakasagabal na ad.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa 2, iba-block ang mga ad sa mga site na may mga nakakasagabal na ad.
Gayunpaman, hindi mati-trigger ang gawing ito kung nakatakda sa False ang patakarang SafeBrowsingEnabled.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa 1, hindi iba-block ang mga ad sa mga site na may mga nakakasagabal na ad.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, 2 ang gagamitin.</translation>
<translation id="4347908978527632940">Kung true at ang user ay isang pinangangasiwaang user, maaaring i-query ng iba pang mga Android app ang mga paghihigpit ng user sa web sa pamamagitan ng isang content provider.
Kung false o hindi naka-set, walang ibibigay na impormasyon ang content provider.</translation>
<translation id="435461861920493948">May listahan ng mga pattern na ginagamit upang kontrolin ang visiblity ng mga account sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ihahambing ang bawat Google account sa device sa mga pattern na naka-store sa patakarang ito upang matukoy ang visibility ng account sa <ph name="PRODUCT_NAME" />. Makikita ang account kung tugma ang pangalan nito sa anumang pattern sa listahan. Kung hindi, itatago ang account.
Gamitin ang wildcard character na '*' upang itugma ang zero o higit pang arbitrary character. Ang escape character ay '\', kaya upang itugma ang mga aktwal na character na '*' o '\', maglagay ng '\' sa unahan ng mga ito.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, makikita ang lahat ng Google account sa device sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="436581050240847513">I-ulat ang mga interface ng network ng device</translation>
<translation id="4372704773119750918">Hindi pinapayagan ang enterprise user na maging bahagi ng multiprofile (pangunahin o pangalawa)</translation>
<translation id="4377599627073874279">Payagan ang lahat ng mga site na ipakita ang lahat ng mga larawan</translation>
<translation id="437791893267799639">Hindi nakatakda ang patakaran, huwag payagan ang paglipat ng data at ARC</translation>
<translation id="4389091865841123886">I-configure ang malayuang pagpapatunay gamit ang mekanismo ng TPM.</translation>
<translation id="4408428864159735559">Listahan ng mga naka-preconfigure na file share sa network.</translation>
<translation id="4410236409016356088">I-enable ang pag-throttle sa bandwidth ng network</translation>
<translation id="441217499641439905">I-disable ang Google Drive sa mga cellular na koneksyon sa app na Mga File ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /></translation>
<translation id="4418726081189202489">Kapag itinakda ang patakarang ito sa false, pipigilan ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> na paminsan-minsang magpadala ng mga query sa isang server ng Google upang kumuha ng tumpak na timestamp. Ie-enable ang mga query na ito kung nakatakda sa True ang patakarang ito o kung hindi ito nakatakda.</translation>
<translation id="4423597592074154136">Manu-manong tukuyin ang mga setting ng proxy</translation>
<translation id="4429220551923452215">Ini-enable o dini-disable ang shortcut ng mga app bar ng bookmark.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, mapipili ng user na ipakita o itago ang shortcut ng mga app sa menu ng konteksto na bar ng bookmark.
Kung naka-configure ang patakarang ito, hindi ito mababago ng user at ang shortcut ng mga app ay palaging ipinapakita o hindi kailanman ipapakita.</translation>
<translation id="4432762137771104529">I-enable ang Pinalawak na Pag-uulat sa Ligtas na Pag-browse</translation>
<translation id="443454694385851356">Legacy (hindi secure)</translation>
<translation id="443665821428652897">I-clear ang data ng site kapag na-shutdown ang browser (hindi ginamit)</translation>
<translation id="4439132805807595336">I-enable ang device na ito para paganahin ang PluginVm.
Kung nakatakda sa false o iniwang hindi nakatakda ang patakaran, hindi naka-enable ang <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> para sa device. Kung nakatakda sa true, naka-enable ang <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> para sa device hangga't pinapayagan din ito ng iba pang setting. Kailangang true ang <ph name="PLUGIN_VM_ALLOWED_POLICY_NAME" />, kailangang itakda ang <ph name="PLUGIN_VM_LICENSE_KEY_POLICY_NAME" /> at <ph name="PLUGIN_VM_IMAGE_POLICY_NAME" /> para sa <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /> para mapayagang gumana.</translation>
<translation id="4439336120285389675">Tumukoy ng listahan ng mga hindi na ginagamit na feature ng web platform upang pansamantalang ma-enable muli.
Binibigyang-kakayahan ng patakaran na ito ang mga administrator na ma-enable muli ang mga hindi na ginagamit na feature ng web platform para sa limitadong panahon. Tinutukoy ang mga feature ng isang string tag at mae-enable muli ang mga feature na tumutugma sa mga tag na kasama sa listahang tinukoy ng patakaran na ito.
Kung maiiwang hindi nakatakda ang patakaran na ito, o walang laman ang listahan o hindi tumutugma sa isa sa mga sinusuportahang string tag, mananatiling hindi na ginagamit ang lahat ng feature ng web platform.
Kahit ang mismong patakaran ay sinusuportahan sa mga platform sa itaas, maaaring available sa mas kaunting platform ang ine-enable nitong feature. Hindi lahat ng mga hindi na ginagamit na feature ng Web Platform ay maaaring i-enable muli. Sa mga feature lang na nakikitang nakalista sa ibaba ang maaaring maging sa limitadong yugto ng panahon, na magkakaiba para sa bawat feature. Ang pangkalahatang format ng string tag ay magiging [DeprecatedFeatureName]_EffectiveUntil[yyyymmdd]. Bilang sanggunian, makikita mo ang layunin sa likod ng mga pagbabago ng feature ng Web Platform sa https://bit.ly/blinkintents.
</translation>
<translation id="4442582539341804154">Paganahin ang lock kapag naging idle o nasuspinde ang device.</translation>
<translation id="4449545651113180484">I-rotate ang screen pakanan nang 270 degrees</translation>
<translation id="445270821089253489">Nagkokontrol sa iniuulat na uri ng impormasyon ng user at device.</translation>
<translation id="4454820008017317557">Ipakita ang icon ng toolbar ng <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="4467952432486360968">I-block ang cookies ng third party</translation>
<translation id="4474167089968829729">I-enable ang pagse-save ng mga password sa password manager</translation>
<translation id="4476769083125004742">Kung nakatakda ang patakarang ito sa <ph name="BLOCK_GEOLOCATION_SETTING" />, hindi maaaring i-access ng mga Android app ang impormasyon ng lokasyon. Kung itatakda mo ang patakarang ito sa anumang iba pang value o iiwan mo itong hindi nakatakda, hihilingin sa user na magbigay ng pahintulot kapag gusto ng Android app na i-access ang impormasyon ng lokasyon.</translation>
<translation id="4480694116501920047">Ipuwersa ang SafeSearch</translation>
<translation id="4482640907922304445">Ipinapakita ang button na Home sa toolbar ng <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung pinagana mo ang setting na ito, palaging ipinapakita ang button na Home.
Kung hindi mo pinagana ang setting na ito, hindi kailanman ipinapakita ang button na Home.
Kung pinagana mo o hindi mo pinagana ang setting na ito, hindi maaaring baguhin o i-override ng mga user ang setting na ito sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Bibigyang-daan ng pag-iwan sa patakarang ito na hindi nakatakda ang user na pumili kung ipapakita o hindi ang button na home.</translation>
<translation id="4483649828988077221">I-disable ang Awtomatikong Pag-update</translation>
<translation id="4485425108474077672">I-configure ang URL ng page ng Bagong Tab</translation>
<translation id="4492287494009043413">Huwag paganahin ang pagkuha ng mga screenshot</translation>
<translation id="449423975179525290">I-configure ang mga patakarang nauugnay sa <ph name="PLUGIN_VM_NAME" />.</translation>
<translation id="450537894712826981">Kino-configure ang laki ng cache na gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa pag-iimbak ng mga na-cache na media file sa disk.
Kung itinakda mo ang patakarang ito, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang ibinigay na laki ng cache tinukoy man ng user ang '--media-cache-size' flag o hindi. Ang value na tinutukoy sa patakarang ito ay hindi isang ganap na hangganan ngunit sa halip ay isang suhestiyon sa sistema sa pagka-cache, masyadong maliit ang anumang value na mas mababa sa ilang megabyte at ira-round up sa isang maayos na minimum.
Kung ang value ng patakarang ito ay 0, gagamitin ang default na laki ng cache ngunit hindi ito mababago ng user.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang default na laki at ma-o-override ito ng user gamit ang --media-cache-size flag.</translation>
<translation id="4508686775017063528">Kung nakatakda ang patakarang ito sa true o hindi ito nakatakda, mae-enable ang <ph name="PRODUCT_NAME" />, at mailulunsad ito ng mga user mula sa menu ng app, mga menu ng konteksto ng page, mga pagkontrol ng media sa mga website na may naka-enable na Cast, at (kung ipinapakita) sa icon ng toolbar ng Cast.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa false, madi-disable ang <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="4515404363392014383">I-enable ang Ligtas na Pag-browse para sa mga pinagkakatiwalang source</translation>
<translation id="4518251772179446575">Magtanong sa tuwing gusto ng site na subaybayan ang aktwal na lokasyon ng mga user</translation>
<translation id="4519046672992331730">Pinapagana ang mga suhestiyon sa paghahanap sa omnibox ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user na baguhin ang setting na ito.
Kung pinagana mo ang setting na ito, gagamit ng mga suhestiyon sa paghahanap.
Kung hindi mo pinagana ang setting na ito, hindi kailanman gagamit ng mga suhestiyon sa paghahanap.
Kung pinagana o hindi mo pinagana ang setting na ito, hindi magagawang baguhin o i-override ng mga user ang setting na ito sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, papaganahin ito ngunit mababago ito ng user.</translation>
<translation id="4531706050939927436">Maaaring puwersahang i-install ang mga Android app mula sa Google Admin console gamit ang Google Play. Hindi ginagamit ng mga ito ang patakarang ito.</translation>
<translation id="4534500438517478692">Pinaghihigpitang pangalan ng Android:</translation>
<translation id="4541530620466526913">Mga account na lokal sa device</translation>
<translation id="4543502256674577024">Mga setting ng pag-update ng device</translation>
<translation id="4544079461524242527">Kino-configure ang mga setting ng pamamahala ng extension para sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Ang patakarang ito ay nagkokontrol ng maraming setting, kasama na ang mga setting na kinokontrol ng anumang kasalukuyang patakarang nauugnay sa extension. Io-override ng patakarang ito ang anumang legacy na patakaran kung parehong nakatakda ang dalawang ito.
Ang patakarang ito ay nagmamapa ng extension ID o URL ng update sa configuration nito. Gamit ang isang extension ID, malalapat lang ang configuration sa tinukoy na extension. Maaaring magtakda ng default na configuration para sa espesyal na ID na <ph name="DEFAULT_SCOPE" />, na malalapat sa lahat ng extension na walang nakatakdang custom na hanay ng configuration sa patakarang ito. Gamit ang isang URL ng update, malalapat ang configuration sa lahat ng extension na may eksaktong URL ng update na nakasaad sa manifest ng extension na ito, gaya ng inilalarawan sa <ph name="LINK_TO_EXTENSION_DOC1" />.
Para sa kumpletong paglalarawan ng mga posibleng setting at istruktura ng patakarang ito, pakibisita ang https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/extension-settings-full
</translation>
<translation id="4554651132977135445">loopback processing mode ng patakaran ng user</translation>
<translation id="4554841826517980623">Kinokontrol ng patakarang ito kung gagamitin ng feature na Mga File Share sa Network para sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> para tumuklas ng mga pagbabahagi sa network.
Kapag nakatakda sa True ang patakarang ito, gagamitin sa pagtuklas ng pagbabahagi ang protocol na <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> para tumuklas ng mga pagbabahagi sa network.
Kapag nakatakda ang patakarang ito sa False, hindi gagamitin sa pagtuklas ng pagbabahagi ang protocol na <ph name="NETBIOS_PROTOCOL" /> para tumuklas ng mga pagbabahagi.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakaran, ang default ay naka-disable para sa mga user na pinapamahalaan ang enterprise at naka-enable para sa mga user na hindi pinapamahalaan.</translation>
<translation id="4555850956567117258">I-enable ang malayuang pagpapatotoo para sa user</translation>
<translation id="4557134566541205630">URL ng pahina ng bagong tab ng default na search provider</translation>
<translation id="4567137030726189378">Payagan ang paggamit ng Mga Tool ng Developer</translation>
<translation id="4600786265870346112">I-enable ang malaking cursor</translation>
<translation id="4604931264910482931">I-configure ang blacklist ng native na pagmemensahe</translation>
<translation id="4613508646038788144">Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, papayagan ang third party software na magpasok ng executable code sa mga proseso ng Chrome. Kung hindi nakatakda ang patakaran o kung nakatakda ito sa true, pipigilan ang third party software sa pagpasok ng executable code sa mga proseso ng Chrome.</translation>
<translation id="4617338332148204752">Lalaktawan ang pagsuri sa meta tag sa <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="4625915093043961294">I-configure ang whitelist sa pag-install ng extension</translation>
<translation id="4632343302005518762">Payagan ang <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> na pangasiwaan ang mga uri ng nakalistang nilalaman</translation>
<translation id="4632566332417930481">Huwag payagan ang paggamit ng Mga Tool ng Developer sa mga extension na na-install sa pamamagitan ng patakaran sa enterprise, payagan ang paggamit ng Mga Tool ng Developer sa iba pang konteksto</translation>
<translation id="4633786464238689684">Ginagawang mga function key ang default na gawi ng mga key sa itaas na row.
Kung nakatakda sa true ang patakarang ito, ang itaas na row ng mga key ng keyboard ay gagawa ng mga command ng function key ayon sa default. Dapat na pindutin ang key sa paghahanap upang ma-revert sa mga media key ang gawi ng mga ito.
Kung nakatakda sa false o iniwanang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagawa ang keyboard ng mga command ng media key ayon sa default at mga command ng function key kapag pinindot ang key sa paghahanap.</translation>
<translation id="4639407427807680016">Mga pangalan ng mga host ng native na pagmemensahe na ibubukod mula sa blacklist</translation>
<translation id="4650759511838826572">Huwag paganahin ang mga scheme ng protocol ng URL</translation>
<translation id="465099050592230505">URL ng web store na enterprise (hindi na ginagamit)</translation>
<translation id="4665897631924472251">Mga setting ng pamamahala ng extension</translation>
<translation id="4668325077104657568">Default na setting ng mga larawan</translation>
<translation id="4670865688564083639">Minimum:</translation>
<translation id="4671708336564240458">Nagbibigay-daan sa iyong itakda kung dapat bang pigilan sa pagbubukas ng mga bagong window at tab ang mga site na nagdudulot ng mga mapang-abusong karanasan.
Kung nakatakda sa True ang patakarang ito, pipigilan sa pagbubukas ng mga bagong window o tab ang mga site na nagdudulot ng mga mapang-abusong karanasan.
Gayunpaman, hindi mati-trigger ang gawing ito kung nakatakda sa False ang patakarang SafeBrowsingEnabled.
Kung nakatakda sa False ang patakarang ito, papayagang magbukas ng mga bagong window o tab ang mga site na nagdudulot ng mga mapang-abusong karanasan.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang True.</translation>
<translation id="467236746355332046">Mga suportadong tampok:</translation>
<translation id="4674167212832291997">I-customize ang listahan ng mga pattern ng URL na dapat na palaging i-render ng <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang default na tagapag-render para sa lahat ng site tulad ng tinukoy sa patakarang 'ChromeFrameRendererSettings.'
Para sa mga halimbawang pattern, tingnan ang https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started.</translation>
<translation id="467449052039111439">Magbukas ng listahan ng mga URL</translation>
<translation id="4674871290487541952">Payagan ang mga hindi secure na algorithm sa mga integrity check sa mga pag-update at pag-install ng extension</translation>
<translation id="4680936297850947973">Hindi na ginagamit sa M68. Gamitin na lang ang DefaultPopupsSetting.
Para sa kumpletong paliwanag, tingnan ang https://www.chromestatus.com/features/5675755719622656.
Kung ie-enable ang patakarang ito, papayagan ang mga site na sabay-sabay na mag-navigate at magbukas ng mga bagong window/tab.
Kung idi-disable o hindi itatakda ang patakarang ito, hindi papayagan ang mga site na sabay-sabay na mag-navigate at magbukas ng bagong window/tab.</translation>
<translation id="4680961954980851756">Paganahin ang AutoFill</translation>
<translation id="4703402283970867140">I-enable ang smart dim model para patagalin ang oras bago ma-dim ang screen</translation>
<translation id="4722122254122249791">I-enable ang Paghihiwalay ng Site para sa mga tinukoy na pinagmulan</translation>
<translation id="4722399051042571387">Kung false, hindi makakapagtakda ang mga user ng mga madaling mahulaan na PIN.
Ilang halimbawa ng mga madaling mahulaan na PIN: Mga PIN na naglalaman lang ng magkakaparehong digit (1111), mga PIN na sunud-sunod ang bilang pataas (1234), mga PIN na sunud-sunod ang bilang pababa (4321), at mga PIN na karaniwang ginagamit.
Bilang default, makakatanggap ng babala ang mga user, hindi ng error, kung itinuturing na madaling mahulaan ang PIN.</translation>
<translation id="4723829699367336876">Paganahin ang firewall traversal mula sa client ng malayuang pag-access</translation>
<translation id="4725528134735324213">I-enable ang Android Backup Service</translation>
<translation id="4725801978265372736">Hilingin na kailangang magkatugma ang pangalan ng lokal na user at ng may-ari ng host ng malayuang pag-access</translation>
<translation id="4733471537137819387">Mga patakarang kaugnay ng pinagsamang pagpapatotoo ng HTTP.</translation>
<translation id="4744190513568488164">Ang mga server kung saan maaaring maglaan ang <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Paghiwalayin ang maraming pangalan ng server gamit ang mga kuwit. Pinapayagan ang mga wildcard (*).
Kung iiwanan mong hindi nakatakda ang patakarang ito, hindi maglalaan ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> ng mga kredensyal ng user kahit na na-detect ang isang server bilang Intranet.</translation>
<translation id="4752880493649142945">Certificate ng client para sa pagkonekta sa RemoteAccessHostTokenValidationUrl</translation>
<translation id="4757671984625088193">Kung nakatakda ito sa true o hindi ito naitakda, magmumungkahi ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> ng mga page na nauugnay sa kasalukuyang page.
Malayuang kinuha ang mga suhestyong ito sa mga server ng Google.
Kung nakatakda sa false ang setting na ito, hindi makukuha o maipapakita ang mga suhestyon.</translation>
<translation id="4788252609789586009">Ine-enable ang feature na AutoFill ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at binibigyang-daan ang mga user na awtomatikong kumpletuhin ang impormasyon ng credit card sa mga web form gamit ang dati nang na-store na impormasyon.
Kung idi-disable ang setting na ito, hindi kailanman magmumungkahi o magkukumpleto ang AutoFill ng impormasyon ng credit card, o hindi nito ise-save ang karagdagang impormasyon ng credit card na maaaring isumite ng user habang nagba-browse siya sa web.
Kung ie-enable o walang value ang setting na ito, makokontrol ng user ang AutoFill para sa mga credit card sa UI.</translation>
<translation id="4791031774429044540">I-enable ang tampok sa pagiging naa-access ng malaking cursor.
Kung nakatakda sa true ang patakarang ito, palaging naka-enable ang malaking cursor.
Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, palaging naka-disable ang malaking cursor.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, hindi ito maaaring baguhin o i-override ng mga user.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, naka-disable ang malaking cursor sa umpisa ngunit maaaring i-enable ng user anumang oras.</translation>
<translation id="4802905909524200151">I-configure ang gawi sa pag-update ng firmware na <ph name="TPM_FIRMWARE_UPDATE_TPM" /></translation>
<translation id="4807950475297505572">Inaalis ang mga user na pinakahindi nagagamit kamakailan hangga't mayroon nang sapat na espasyo</translation>
<translation id="4815725774537609998">Hindi na ginagamit ang patakarang ito, gamitin na lang ang ProxyMode.
Binibigyang-daan kang tukuyin ang proxy server na ginagamit ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at pinipigilan ang mga user sa pagbabago ng mga setting ng proxy.
Kung pipiliin mong hindi gumamit ng proxy server at palaging direktang kumonekta, babalewalain ang lahat ng iba pang opsyon.
Kung pipiliin mong gumamit ng mga setting ng proxy ng system o awtomatikong ma-detect ang proxy server, babalewalain ang lahat ng iba pang opsyon.
Kung pipiliin mo ang mga manual na setting ng proxy, matutukoy mo ang mga karagdagang opsyon sa 'Address o URL ng proxy server', 'URL sa proxy .pac file' at 'Mga panuntunan ng comma-separated list ng pag-bypass ng proxy'. Tanging ang HTTP na proxy server lang na may pinakamataas na priyoridad ang available para sa mga ARC app.
Para sa higit na detalyadong mga halimbawa, bisitahin ang:
<ph name="PROXY_HELP_URL" />.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, babalewalain ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang lahat ng opsyong kaugnay ng proxy na tinutukoy mula sa linya ng command.
Kapag hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, mabibigyang-daan ang mga user na sila mismo ang pumili ng mga setting ng proxy.</translation>
<translation id="4816674326202173458">Payagan ang mga user ng enterprise na maging parehong pangunahin at pangalawa (Default na pag-uugali para sa mga user na hindi pinamamahalaan)</translation>
<translation id="4826326557828204741">Pagkilos na gagawin kapag naabot na ang pagkaantala ng idle habang tumatakbo gamit ang power ng baterya</translation>
<translation id="4832852360828533362">Pag-uulat ng user at device</translation>
<translation id="4834526953114077364">Inaalis ang mga user na pinakahindi nagagamit kamakailan na hindi nag-log in sa loob ng nakalipas na 3 buwan hangga't magkaroon ng sapat na libreng espasyo</translation>
<translation id="4858735034935305895">Pinapayagan ang mode na fullscreen</translation>
<translation id="4861767323695239729">I-configure ang mga pinapayagang pamamaraan ng pag-input sa isang session ng user</translation>
<translation id="487460824085252184">Awtomatikong nagma-migrate, hindi humihingi ng pahintulot mula sa user.</translation>
<translation id="4874982543810021567">I-block ang WebUSB sa mga site na ito</translation>
<translation id="4876805738539874299">Naka-enable ang maximum na bersyon ng SSL</translation>
<translation id="4897928009230106190">Tinutukoy ang mga parameter na ginamit kapag gumagawa ng paghahanap ng mungkahi gamit ang POST. Binubuo ito ng mga pares ng pangalan/value na pinaghihiwalay ng kuwit. Kung isang parameter ng template ang isang value, tulad ng {searchTerms} sa halimbawa sa itaas, papalitan ito ng data ng tunay na mga termino para sa paghahanap.
Opsyonal ang patakarang ito. Kung hindi nakatakda, ipapadala ang mga kahilingan sa paghahanap ng mungkahi gamit ang GET na paraan.
Iginagalang lang ang patakarang ito kung naka-enable ang patakarang 'DefaultSearchProviderEnabled.'</translation>
<translation id="489803897780524242">Parameter na kumokontrol sa paglalagay ng termino para sa paghahanap para sa default na search provider</translation>
<translation id="4899708173828500852">Paganahin ang Ligtas na Pagba-browse</translation>
<translation id="4899802251198446659">Pinapayagan kang kontrolin kung maaaring awtomatikong mag-play ang mga video (nang walang pahintulot ng user) na may content na audio sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung nakatakda sa True ang patakaran, papayagan ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> na mag-autoplay ng media.
Kung nakatakda sa False ang patakaran, hindi pinapayagan ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> na mag-autoplay ng media. Maaaring gamitin ang patakarang AutoplayWhitelist para i-override ito para sa ilang pattern ng URL.
Bilang default, hindi pinapayagan ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> na mag-autoplay ng media. Maaaring gamitin ang patakarang AutoplayWhitelist para i-override ito para sa ilang pattern ng URL.
Tandaang kung gumagana ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> at magbabago ang patakarang ito, ilalapat lang ito sa mga bagong bukas na tab. Samakatuwid, maaari pa ring magawa ng ilang tab ang nakaraang nagagawa nito.
</translation>
<translation id="4906194810004762807">I-refresh ang pag-rate para sa Patakaran sa Device</translation>
<translation id="4917385247580444890">Malakas</translation>
<translation id="4923806312383904642">Payagan ang WebDriver na Mag-override ng Mga Hindi Tugmang Patakaran</translation>
<translation id="494613465159630803">Cast Receiver</translation>
<translation id="4962262530309732070">Kung nakatakda sa true o hindi naka-configure ang patakarang ito, papayagan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang Magdagdag ng Tao mula sa user manager.
Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, hindi papayagan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang paggawa ng mga bagong profile mula sa user manager.</translation>
<translation id="4970855112942626932">I-disable ang pag-sign in sa browser</translation>
<translation id="4978405676361550165">Kung nakatakda ang patakarang "OffHours," babalewalain ang mga tinukoy na patakaran sa device (gagamitin ang mga default na setting ng mga patakarang ito) sa mga tinukoy na pagitan ng oras. Muling ilalapat ng Chrome ang mga patakaran sa device sa bawat kaganapan kapag nagsimula o natapos ang "OffHours" na yugto. Aabisuhan at sapilitang isa-sign out ang user kapag natapos ang oras ng "OffHours" at kapag nabago ang mga setting ng patakaran sa device (hal., kapag sa hindi pinapayagang account naka-log in ang user).</translation>
<translation id="4980635395568992380">Uri ng data:</translation>
<translation id="4983201894483989687">Payagan ang pagpapatakbo ng mga plugin na wala na sa panahon</translation>
<translation id="4988291787868618635">Pagkilos na gagawin kapag naabot ang idle delay</translation>
<translation id="4995548127349206948">Kung naka-enable ang pag-authenticate ng NTLMv2.</translation>
<translation id="5047604665028708335">Payagan ang access sa mga site na nasa labas ng mga pack ng nilalaman</translation>
<translation id="5052081091120171147">Pinupwersa ng patakarang ito na ma-import mula sa kasalukuyang default na browser ang kasaysayan ng pagba-browse kung pinagana. Kung pinagana, naaapektuhan rin ng patakarang ito ang dialog ng pag-import.
Kung hindi pinagana, walang ini-import na kasaysayan ng pagba-browse.
Kung hindi ito nakatakda, maaaring tanungin sa user kung mag-i-import o hindi, o maaaring awtomatikong mangyari ang pag-import.</translation>
<translation id="5056708224511062314">Naka-disable ang magnifier ng screen</translation>
<translation id="5058573563327660283">Piliin ang diskarteng gagamitin para magbakante ng espasyo sa disk sa panahon ng awtomatikong pag-clean-up (hindi na ginagamit)</translation>
<translation id="5067143124345820993">White list ng user sa pag-login</translation>
<translation id="5068140065960598044">Ino-override ng patakaran sa cloud ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang patakaran sa Machine.</translation>
<translation id="5076274878326940940">Nag-e-enable sa paggamit ng default na provider ng paghahanap.
Kung ie-enable mo ang setting na ito, magsasagawa ng default na paghahanap kapag nag-type ang user ng text na hindi URL sa omnibox.
Maaari mong tukuyin ang gagamiting default na provider ng paghahanap sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga natitirang patakaran sa default na paghahanap. Kung iiwang walang laman ang mga ito, mapipili ng user ang default na provider.
Kung idi-disable mo ang setting na ito, walang isasagawang paghahanap kapag naglagay ang user ng text na hindi URL sa omnibox.
Kung ie-enable o idi-disable mo ang setting na ito, hindi ito mababago o mao-override ng mga user sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung iiwang hindi nakatakda ang patakarang ito, mae-enable ang default na provider ng paghahanap, at magagawa ng user na itakda ang listahan ng provider ng paghahanap.
Available lang ang patakarang ito sa mga instance ng Windows na kasama sa domain ng<ph name="MS_AD_NAME" />. O kaya, sa mga instance ng Windows 10 Pro o Enterprise na naka-enroll para sa pamamahala sa device.</translation>
<translation id="5085647276663819155">Huwag paganahin ang Preview ng Pag-print</translation>
<translation id="5090209345759901501">I-extend ang setting ng Flash content sa lahat ng content</translation>
<translation id="5093540029655764852">Tinutukoy ang rate (sa bilang ng araw) kung saan pinapalitan ng client ang password ng kanilang machine account. Random na ginagawa ang password ng client at hindi nakikita ng user.
Gaya lang ng mga password ng user, dapat palitan nang regular ang mga password ng machine. Ang pag-disable sa patakarang ito o ang pagtakda sa maraming bilang ng mga araw ay maaaring negatibong makaapekto sa seguridad dahil binibigyan nito ang mga potensyal na attacker ng karagdagang oras para mahanap ang password ng machine account at magamit ito.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, papalitan ang password ng machine account tuwing 30 araw.
Kung nakatakda ang patakaran sa 0, naka-disable ang pagpapalit ng password ng machine account.
Tandaan na maaaring maging mas luma kaysa sa tinukoy na bilang ng araw ang mga password kung nag-offline ang client sa loob ng mas mahabang panahon.</translation>
<translation id="5105313908130842249">Delay ng pag-lock ng screen kapag tumatakbo gamit ang power ng baterya</translation>
<translation id="5108031557082757679">Mga naka-disable na printer ng device ng enterprise</translation>
<translation id="5113732180192599620">Kinokontrol ng patakarang ito ang listahan ng mga website na hindi kailanman magdudulot ng paglipat ng browser.
Tandaang maaari ding magdagdag ng mga elemento sa listahang ito sa pamamagitan ng mga patakaran ng <ph name="USE_IE_SITELIST_POLICY_NAME" /> at <ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />.
Kapag iniwang hindi nakatakda ang patakarang ito, walang website na idaragdag sa listahan.
Kapag nakatakda ang patakarang ito, itinuturing napanuntunan ang bawat item, kagaya ng patakarang <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />. Gayunpaman, baliktad ang pagturing dito: hindi magbubukas ng alternatibong browser ang mga tutugmang panuntunan.
Hindi gaya ng <ph name="URL_LIST_POLICY_NAME" />, nalalapat sa magkabilang direksyon ang mga panuntunan. Ibig sabihin, kapag mayroon ng Internet Explorer add-in at naka-enable ito, kinokontrol din nito kung dapat buksan ng <ph name="IE_PRODUCT_NAME" /> ang mga URL na ito sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.</translation>
<translation id="5130288486815037971">Kung naka-enable ang mga RC4 na cipher suite sa TLS o hindi</translation>
<translation id="5141670636904227950">Itakda ang default na uri ng magnifier ng screen na naka-enable sa screen sa pag-login</translation>
<translation id="5142301680741828703">Palaging i-render ang mga sumusunod na pattern ng URL sa <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /></translation>
<translation id="5148753489738115745">Binibigyang-daan kang tukuyin ang mga karagdagang parameter na ginagamit kapag nilunsad ng <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> ang <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung hindi naitakda ang patakarang ito, ang default na command line ang gagamitin.</translation>
<translation id="5159469559091666409">Gaano kadalas ipinapadala ang mga sinusubaybayang network packet, sa millisecond.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, ang default na pagitan ay 3 minuto.
Ang minimum na pagitan ay 30 segundo at 24 na oras ang maximum na pagitan -
ang mga value sa labas ng saklaw na ito ay maka-clamp sa saklaw na ito.</translation>
<translation id="5163002264923337812">I-enable ang lumang web-based na flow ng pag-sign in</translation>
<translation id="5182055907976889880">I-configure ang Google Drive sa <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.</translation>
<translation id="5183383917553127163">Pinapayagan kang tukuyin kung aling mga extension ang hindi sumasailalim sa blacklist. Nangangahulugan ang halaga ng blacklist ng* na naka-blacklist ang lahat ng mga extension at mai-install lamang ng mga user ang mga extension na nakalista sa whitelist. Bilang default, naka-whitelist ang lahat ng mga extension, ngunit kung na-blacklist ang lahat ng mga extension ng patakaran, magagamit ang whitelist upang i-override ang patakarang iyon.</translation>
<translation id="519247340330463721">I-configure ang mga patakarang nauugnay sa Ligtas na Pag-browse.</translation>
<translation id="5192837635164433517">Binibigyang-daan ang paggamit ng mga kahaliling pahina ng mga error na built in sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> (gaya ng 'hindi natagpuan ang pahina') at pinipigilan ang mga user na baguhin ang setting na ito.
Kung pinagana mo ang setting na ito, ginagamit ang mga kahaliling pahina ng error.
Kung hindi mo pinagana ang setting na ito, hindi kailanman ginagamit ang mga kahaliling pahina ng error.
Kung pinagana mo o hindi mo pinagana ang setting na ito, hindi maaaring baguhin o i-overide ng mga user ang setting na ito sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, papaganahin ito ngunit magagawa ng user na baguhin ito.</translation>
<translation id="5196805177499964601">I-block ang mode ng developer.
Kung itatakda sa True ang patakarang ito, pipigilan ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang device na ma-boot sa mode ng developer. Tatangging mag-boot ang system at magpapakita ito ng screen ng error kapag naka-on ang switch ng developer.
Kung hindi nakatakda o nakatakda sa False ang patakarang ito, mananatiling available ang mode ng developer para sa device.</translation>
<translation id="520403427390290017">Binabawi ng feature na mga lifecyle ng tab ang CPU at ang memory na nauugnay sa mga tumatakbong tab na matagal nang hindi nagagamit sa pamamagitan ng pagkontrol muna sa mga ito, at pag-freeze at pag-discard sa mga ito pagkatapos.
Kung itatakda ang patakaran sa false, madi-disable ang mga lifecycle ng tab, at maiiwang tumatakbo nang normal ang lahat ng tab.
Kung itatakda ang patakaran sa true o kung iiwan itong hindi nakatakda, mae-enable ang mga lifecycle ng tab.</translation>
<translation id="5207823059027350538">Nagko-configure sa default na URL ng page ng Bagong Tab at pumipigil na mabago ito ng mga user.
Ang page ng Bagong Tab ay ang page na bumubukas kapag gumagawa ng mga bagong tab (kabilang ang page na bumubukas sa mga bagong window).
Hindi tinutukoy ng patakarang ito kung aling mga page ang magbubukas kapag nag-start up. Ang mga patakaran ng <ph name="RESTORE_ON_STARTUP_POLICY_NAME" /> ang kumokontrol sa mga iyon. Gayunpaman, maaapektuhan ng patakarang ito ang Home Page at ang page sa pagsisimula kung nakatakda ang mga itong buksan ang page ng Bagong Tab.
Kung hindi nakatakda o iniwang walang laman ang patakaran, gagamitin ang default na page ng bagong tab.
Available lang ang patakarang ito sa mga instance ng Windows na kasama sa domain ng<ph name="MS_AD_NAME" />. O kaya, sa mga instance ng Windows 10 Pro o Enterprise na naka-enroll para sa pamamahala sa device.</translation>
<translation id="5208240613060747912">Binibigyang-daan kang magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy sa mga site na hindi pinapayagang magpakita ng mga notification.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito gagamitin ang global na default na halaga para sa lahat ng site mula sa patakarang 'DefaultNotificationsSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi man ay sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="5213038356678567351">Mga website na hindi dapat mag-trigger ng paglipat ng browser.</translation>
<translation id="5219844027738217407">Para sa mga Android app, nakakaapekto lang sa mikropono ang patakarang ito. Kapag nakatakda sa true ang patakarang ito, imu-mute ang mikropono para sa lahat ng Android app, nang walang exception.</translation>
<translation id="5228316810085661003">Ang delay sa awtomatikong pag-log in ng lokal na account ng device
Kung hindi itatakda ang patakaran ng |DeviceLocalAccountAutoLoginId|, walang bisa ang patakarang ito. Kung hindi:
Kung itatakda ang patakarang ito, tutukuyin nito ang haba ng oras na walang aktibidad ng user na dapat lumipas bago awtomatikong mag-log in sa lokal na account ng device na tinukoy ng patakarang |DeviceLocalAccountAutoLoginId|.
Kung hindi itatakda ang patakarang ito, gagamitin ang 0 milliseconds bilang pag-timeout.
Tinutukoy ang patakarang ito gamit ang milliseconds.</translation>
<translation id="523505283826916779">Mga setting ng accessibility</translation>
<translation id="5247006254130721952">I-block ang mga mapanganib na pag-download</translation>
<translation id="5248863213023520115">Nagtatakda ng mga uri ng pag-encrypt na pinapayagan kapag humihiling ng mga Kerberos ticket mula sa isang <ph name="MS_AD_NAME" /> server.
Kung nakatakda ang patakaran sa 'Lahat,' papayagan ang mga uri ng AES encryption na 'aes256-cts-hmac-sha1-96' at 'aes128-cts-hmac-sha1-96' pati na rin ang uri ng RC4 encryption na 'rc4-hmac.' Ang AES encryption ang pipiliin kung sinusuportahan ng server ang dalawang uri. Tandaang hindi secure ang RC4 at dapat i-configure muli ang server kung maaari para suportahan ang AES encryption.
Kung nakatakda ang patakaran sa 'Malakas' o kung hindi ito nakatakda, ang mga uri ng AES encryption lang ang papayagan.
Kung nakatakda ang patakaran sa 'Legacy,' ang uri ng RC4 encryption lang ang papayagan. Hindi secure ang opsyong ito at dapat lang kailanganin sa mga napakapartikular na sitwasyon.
Tingnan din ang https://wiki.samba.org/index.php/Samba_4.6_Features_added/changed#Kerberos_client_encryption_types.</translation>
<translation id="5255162913209987122">Maaaring Irekomenda</translation>
<translation id="527237119693897329">Nagbibigay-daan sa iyong tukuyin kung alin sa mga host ng native na pagmemensahe ang hindi dapat i-load.
Ang value ng blacklist na '*' ay nangangahulugang naka-blacklist ang lahat ng host ng native na pagmemensahe maliban kung tahasang nakalista ang mga ito sa whitelist.
Kung ang patakarang ito ay naiwang hindi nakatakda, ilo-load ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang lahat ng naka-install na host ng native na pagmemensahe.</translation>
<translation id="5272684451155669299">Kung true, magagamit ng user ang hardware sa mga Chrome device upang malayuang patunayan ang pagkakakilanlan nito sa CA ng privacy sa pamamagitan ng <ph name="ENTERPRISE_PLATFORM_KEYS_API" /> gamit ang <ph name="CHALLENGE_USER_KEY_FUNCTION" />.
Kung nakatakda ito sa false, o kung hindi ito nakatakda, papalya ang mga call sa API na may code ng error.</translation>
<translation id="5277806246014825877">I-enable ang user na itong patakbuhin ang Crostini.
Kung itatakda sa false ang patakarang ito, hindi ie-enable ang Crostini para sa user.
Kung itatakda sa true o hindi itatakda, ie-enable ang Crostini para sa user hangga't pinapayagan din ito ng iba pang setting.
Kinakailangang nakatakda sa true ang lahat ng tatlong patakarang VirtualMachinesAllowed, CrostiniAllowed, at DeviceUnaffiliatedCrostiniAllowed kapag nag-apply sila para sa Crostini para mapayagang tumakbo.
Kapag binago sa false ang patakarang ito, ilalapat ito sa mga nagsisimulang bagong container ng Crostini ngunit hindi nito isa-shut down ang mga container na tumatakbo na.</translation>
<translation id="5283457834853986457">I-disable ang finder ng plugin (hindi na ginagamit)</translation>
<translation id="5288772341821359899">Kung nakatakda ang patakaran, paghihigpitan ang hanay ng UDP port na ginagamit ng WebRTC sa tinukoy na interval ng port (kasama ang mga endpoint).
Kung hindi nakatakda ang patakaran, o kung nakatakda ito sa walang lamang string o di-wastong hanay ng port, pinapayagan ang WebRTC na gamitin ang anumang available na lokal na UDP port.</translation>
<translation id="5290940294294002042">Tumukoy ng listahan ng mga plugin na maaaring paganahin o hindi paganahin ng user</translation>
<translation id="5304269353650269372">Tinutukoy ang haba ng panahon nang walang input ng user pagkatapos ipakita ang dialog ng babala kapag gumagamit ng baterya.
Kapag naitakda ang patakarang ito, tinutukoy nito ang haba ng panahon na dapat manatiling idle ang user bago magpakita ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ng dialog ng babala na nagsasabi sa user na gagawin na ang pagkilos kapag idle.
Kapag hindi nakatakda ang patakarang ito, walang ipapakitang dialog ng babala.
Ang halaga ng patakaran ay dapat tukuyin gamit ang milliseconds. Nililimitahan ang mga halaga upang maging mas mababa sa o katumbas ng delay bago mag-idle.</translation>
<translation id="5307432759655324440">Availability ng mode na incognito</translation>
<translation id="5318185076587284965">I-enable ang paggamit ng mga relay server ng host ng malayuang pag-access</translation>
<translation id="5323128137188992869">Binibigyang-daan ang content na ma-cast sa device gamit ang <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa False, hindi makakapag-cast ng content ang mga user sa kanilang device. Kung nakatakda ang patakarang ito sa True, pinapayagan ang mga user na mag-cast ng content. Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, hindi pinapayagan ang mga user na mag-cast ng content sa mga naka-enroll na Chrome OS device, ngunit makakapag-cast ang mga user sa mga device na hindi naka-enroll.</translation>
<translation id="5329007337159326804">Babala: Tuluyan nang aalisin ang patakaran sa max na bersyon ng TLS sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa bandang bersyon 75 (bandang Hunyo 2019).
Kung hindi pa nako-configure ang patakarang ito, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang default na maximum na bersyon.
Kung hindi, maaari itong itakda sa isa sa mga sumusunod na value: "tls1.2" o "tls1.3." Kapag naitakda, hindi gagamit ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> ng mga bersyon ng SSL/TLS na mas bago kaysa sa tinukoy na bersyon. Babalewalain ang hindi kilalang value.</translation>
<translation id="5330684698007383292">Payagan ang <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> na pangasiwaan ang mga sumusunod na uri ng nilalaman</translation>
<translation id="5365476955714838841">Mga command-line parameter para sa alternatibong browser.</translation>
<translation id="5365946944967967336">Ipakita ang button na Home sa toolbar</translation>
<translation id="5366745336748853475">Nagbibigay-daan sa iyong tumukoy ng listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy sa mga site kung saan awtomatikong pinipili ang isang certificate ng client sa screen ng pag-sign in sa frame na nagho-host sa flow ng SAML, kung humihiling ng certificate ang site. Ang isang halimbawa ng paggamit ay ang pag-configure ng certificate para sa buong device na ipapakita sa SAML IdP.
Ang value ay dapat isang array ng stringified na mga diksyunaryong JSON. Ang bawat diksyunaryo ay dapat may anyong { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, kung saan isang pattern ng setting ng content ang $URL_PATTERN. Nililimitahan ng $FILTER kung aling mga certificate ng client ang awtomatikong pipiliin ng browser. Anuman ang filter, ang mga certificate lang na tumutugma sa kahilingan sa certificate ng server ang pipiliin. Kung ang $FILTER ay may anyong { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, ang mga certificate ng client lang din na ibinigay ng isang certificate na may CommonName na $ISSUER_CN ang pipiliin. Kung ang $FILTER ay ang walang lamang diksyunaryo {}, hindi muling lilimitahan ang pagpili ng mga certificate ng client.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, walang gagawing awtomatikong pagpili para sa anumang site.</translation>
<translation id="5366977351895725771">Kung nakatakda sa false, idi-disable ang paggawa ng pinapangasiwaang user para sa user na ito. Magiging available pa rin ang sinumang mga umiiral na pinapangasiwaang user.
Kung nakatakda sa true o hindi naka-configure, maaaring gumawa at mamahala ng mga pinapangasiwaang user ang user na ito.</translation>
<translation id="5369937289900051171">May kulay na pag-print lang</translation>
<translation id="5370279767682621504">I-enable ang suporta sa HTTP/0.9 sa mga hindi default na port</translation>
<translation id="5378985487213287085">Binibigyang-daan kang magtakda kung pinapayagan o hindi ang mga website na magpakita ng mga notification sa desktop. Maaaring payagan bilang default, tanggihan bilang default ang pagpapakita ng mga notification sa desktop o maaaring tanungin ang user sa bawat pagkakataong gustong ipakita ng isang website ang mga notification sa desktop.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, gagamitin ang 'AskNotifications' at magagawa ng user na baguhin ito.</translation>
<translation id="538108065117008131">Payagan ang <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> na pamahalaan ang mga sumusunod na uri ng nilalaman.</translation>
<translation id="5391388690191341203">Lokal na account ng device para sa awtomatikong pag-log in</translation>
<translation id="5392172595902933844">Ibinabalik ang impormasyon tungkol sa status ng Android sa server.
Kung itatakda sa false o hahayaang hindi nakatakda ang patakaran, walang iuulat na impormasyon ng status.
Kung itatakda sa true, iuulat ang impormasyon ng status.
Nalalapat lang ang patakarang ito kung naka-enable ang mga Android app.</translation>
<translation id="5395271912574071439">Pinapagana ang paghadlang sa mga remote access host habang kasalukuyang gumagana ang koneksyon.
Kung pinagana ang setting na ito, hindi papaganahin ang pisikal na input at output na device ng mga host habang kasalukuyang gumagana ang remote na koneksyon.
Kung hindi pinagana ang setting na ito o hindi itinakda, maaaring makipag-ugnay ang parehong lokal at remote na mga user sa mga host kapag ibinabahagi ito.</translation>
<translation id="5396049152026347991">Payagan ang user na pamahalaan ang mga koneksyon sa VPN.
Kung itatakda ang patakarang ito sa false, idi-disable ang lahat ng user interface ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> na magbibigay-daan sa user na magdiskonekta o magbago ng mga koneksyon sa VPN.
Kung ia-unset o itatakda ang patakaran sa true, maaaring magdiskonekta o magbago ng koneksyon ang mga user sa VPN, gaya ng karaniwang nangyayari.
Kung nagkakaroon ng koneksyon sa VPN sa pamamagitan ng VPN app, mananatiling hindi naaapektuhan ng patakarang ito ang UI sa loob ng app. Samakatuwid, magagawa pa rin ng user na gamitin ang app para baguhin ang koneksyon sa VPN.
Ang patakarang ito ay nilalayong gamitin kasabay ng feature na "VPN na palaging naka-on," na nagbibigay-daan sa admin na magpasyang magtatag ng koneksyon sa VPN sa pag-boot.</translation>
<translation id="5405289061476885481">Kino-configure kung aling mga layout ng keyboard ang papayagan sa screen sa pag-sign in ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kung itinakda ang patakarang ito sa isang listahan ng mga identifier ng paraan ng pag-input, magiging available ang nasabing paraan ng pag-input sa screen sa pag-sign in. Pauna nang pipiliin ang unang paraan ng pag-input. Habang naka-focus ang isang user pod sa screen sa pag-sign in, magiging available ang huling paraan ng pag-input na ginamit ng user kasama ang mga paraan ng pag-input na ibinigay ng patakarang ito. Kung hindi naitakda ang patakarang ito, ang mga paraan ng pag-input sa screen sa pag-sign in na ito ay kukunin mula sa locale kung saan ipinapakita ang screen sa pag-sign in. Babalewalain ang mga value na hindi wastong identifier ng paraan ng pag-input.</translation>
<translation id="5422643441807528365">Key ng lisensya <ph name="PLUGIN_VM_NAME" /></translation>
<translation id="5423001109873148185">Pinipilit ng patakarang ito ang mga search engine na ma-import mula sa kasalukuyang default na browser kung pinagana. Kung pinagana, maaapektuhan rin ng patakarang ito ang dialog ng pag-import.
Kung hindi pinagana, hindi ini-import ang default na search engine.
Kung hindi ito nakatakda, maaaring tanungin sa user kung mag-i-import o hindi, o maaaring awtomatikong mangyari ang pag-import.</translation>
<translation id="5423197884968724595">Pangalan ng paghihigpit sa WebView ng Android:</translation>
<translation id="5424147596523390018">Payagan ang lahat ng color mode</translation>
<translation id="5442026853063570579">Kinokontrol din ng patakarang ito ang access sa Mga Opsyon ng Developer sa Android. Kung itatakda mo ang patakarang ito sa 'DeveloperToolsDisallowed' (value na 2), hindi maa-access ng mga user ang Mga Opsyon ng Developer. Kung itatakda mo ang patakarang ito sa iba pang value o hahayaan mo itong hindi nakatakda, maa-access ng mga user ang Mga Opsyon ng Developer sa pamamagitan ng pag-tap nang pitong beses sa numero ng build na nasa app ng mga setting ng Android.</translation>
<translation id="544342220587994947">Nagbibigay-daan sa iyong tumukoy ng listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy ng mga site kung saan awtomatiko dapat na pumili ng mga certificate ng client ang <ph name="PRODUCT_NAME" />, kung hihiling ng certificate ang site.
Ang value ay dapat isang array ng stringified na mga diksyunaryong JSON. ng bawat diksyunaryo ay dapat may anyong { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, kung saan isang pattern ng setting ng content ang $URL_PATTERN. Nililimitahan ng $FILTER kung aling mga certificate ng client ang awtomatikong pipiliin ng browser. Anuman ang filter, ang mga certificate lang na tumutugma sa kahilingan sa certificate ng server ang pipiliin. Halimbawa, kung ang $FILTER ay may anyong { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, ang mga certificate ng client lang din na ibinigay ng isang certificate na may CommonName na $ISSUER_CN ang pipiliin. Kung may "TAGABIGAY" at seksyong "PAKSA" ang $FILTER, dapat matugunan ng certificate ng client ang parehong kundisyon para mapili. Kung may tinutukoy na organisasyon ("O") ang $FILTER, ang certificate ay dapat may kahit isang organisasyon lang na tumutugma sa tinukoy na value para mapili. Kung may tinutukoy na unit ng organisasyon ("OU") ang $FILTER, ang certificate ay dapat may kahit isang unit ng organisasyon lang na tumutugma sa partikular na value para mapili. Kung ang $FILTER ay ang walang lamang diksyunaryo {}, hindi muling lilimitahan ang pagpili ng mga certificate ng client.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, walang gagawing awtomatikong pagpili para sa anumang site.</translation>
<translation id="5447306928176905178">I-enable ang pag-uulat ng impormasyon ng memory (laki ng JS heap) sa pahina (hindi na ginagamit)</translation>
<translation id="5457065417344056871">I-enable ang guest mode sa browser</translation>
<translation id="5457924070961220141">Binibigyang-daan kang i-configure ang default na taga-render ng HTML kapag naka-install ang <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" />.
Ang default na setting na ginagamit kapag hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito ay ang pagpayag sa browser ng host na gawin ang pag-render, ngunit maaari mo itong i-override at ipa-render sa <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> ang mga pahina ng HTML bilang default.</translation>
<translation id="5464816904705580310">I-configure ang mga setting para sa mga pinapamahalaang user.</translation>
<translation id="546726650689747237">Delay ng pag-dim ng screen kapag tumatakbo habang nakasaksak sa kuryente</translation>
<translation id="5469143988693423708">Naka-enable ang user na patakbuhin ang Crostini</translation>
<translation id="5469825884154817306">I-block ang mga larawan sa mga site na ito</translation>
<translation id="5472668698895343595">Kinokontrol ng patakarang ito ang listahan ng mga website na magbubukas sa alternatibong browser.
Tandaang maaari ding magdagdag ng mga elemento sa listahang ito sa pamamagitan ng mga patakaran ng <ph name="USE_IE_SITELIST_POLICY_NAME" /> at <ph name="EXTERNAL_SITELIST_URL_POLICY_NAME" />.
Kapag iniwang hindi nakatakda ang patakarang ito, walang website na idaragdag sa listahan.
Kapag nakatakda ang patakarang ito, ituturing ang bawat item bilang panuntunan para sa pagbubukas ng isang bagay sa alternatibong browser. Ginagamit ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang mga panuntunang iyon kapag pinipili nito kung dapat magbukas sa alternatibong browser ang isang URL.
Kapag mayroon ng Internet Explorer add-in at naka-enable ito, babalik sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang Internet Explorer kapag hindi magkatugma ang mga panuntunan.
Kung nagsasalungat ang mga panuntunan, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang pinakapartikular na panuntunan.</translation>
<translation id="5475361623548884387">Paganahin ang pag-print</translation>
<translation id="547601067149622666">Huwag payagan ang mga ad sa mga site na may mga nakakasagabal na ad</translation>
<translation id="5499375345075963939">Sa retail mode lang aktibo ang patakarang ito.
Kapag itinakda ang halaga ng patakarang ito at hindi ito 0, awtomatikong mala-log out ang kasalukuyang naka-log in na user ng demo kapag
lumagpas na sa partikular na haba ng panahon ang oras na hindi ito nagamit.
Dapat tukuyin sa milliseconds ang halaga ng patakaran.</translation>
<translation id="5511702823008968136">Paganahin ang Bookmark Bar</translation>
<translation id="5512418063782665071">URL ng home page</translation>
<translation id="551639594034811656">Nakasaad sa patakarang ito ang listahan ng mga porsyentong maglalarawan sa bahagi ng mga <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> device sa OU para mag-update bawat araw simula sa araw na unang matuklasan ang update. Ang oras ng pagtuklas ay pagkatapos ng oras ng pag-publish ng update, dahil maaaring medyo matagalan ang palugit sa pagitan ng pag-publish ng update at pagtingin ng update ng device.
Makikita sa bawat (araw, porsyento) pares kung aling porsyento ng fleet ang ia-update ayon sa isinaad na bilang ng mga araw simula nang matuklasan ang update. Halimbawa, kung mayroon kami ng mga pares [(4, 40), (10, 70), (15, 100)], 40% ng fleet ang dapat ma-update 4 na araw pagkatapos makita ang update. 70% ang dapat ma-update pagkalipas ng 10 araw, at ganito rin sa susunod.
Kung may tinukoy na value para sa patakarang ito, babalewalain ng mga update ang patakarang <ph name="DEVICE_UPDATE_SCATTER_FACTOR_POLICY_NAME" /> at susundin na lang ang patakarang ito.
Kung walang laman ang listahang ito, walang magiging staging at ilalapat ang mga update ayon sa iba pang patakaran ng device.
Hindi nalalapat ang patakarang ito para sa mga switch ng channel.</translation>
<translation id="5526701598901867718">Lahat (hindi secure)</translation>
<translation id="5529037166721644841">Tinutukoy ang tagal sa mga millisecond kung gaano katagal na-query ang serbisyo ng pamamahala sa device para sa impormasyon ng patakaran ng device.
Kapag itinakda ang patakarang ito, mao-override ang default na value na 3 oras. Ang mga wastong value para sa patakarang ito ay nasa saklaw mula 1800000 (30 minuto) hanggang 86400000 (1 araw). Maka-clamp sa kaukulang hangganan ang anumang mga value na wala sa saklaw na ito.
Kapag hindi itinakda ang patakarang ito, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang default na value na 3 oras.
Tandaan na kung sinusuportahan ng platform ang mga notification ng patakaran, itatakda ang pagkaantala ng pag-refresh sa 24 na oras (nang hindi pinapansin ang lahat ng default at value ng patakarang ito) dahil inaasahan na ang mga notification ng patakaran ay magpipilit ng awtomatikong pag-refresh sa tuwing magbabago ang patakaran, kaya hindi na kailangang madalas na mag-refresh.</translation>
<translation id="5530347722229944744">I-block ang mga potensyal na mapanganib na pag-download</translation>
<translation id="5535973522252703021">Whitelist ng server ng paglalaan ng Kerberos</translation>
<translation id="555077880566103058">Pahintulutan ang lahat ng site na awtomatikong patakbuhin ang plugin na <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" /></translation>
<translation id="5559079916187891399">Walang epekto ang patakarang ito sa mga Android app.</translation>
<translation id="5560039246134246593">Magdagdag ng parameter sa pagkuha ng seed ng Mga Variation sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung tinukoy ito, magdaragdag ito ng parameter ng query na tinatawag na 'paghigpitan' sa URL na ginagamit upang kunin ang seed ng Mga Variation. Ang halaga ng parameter ay ang halagang tutukuyin sa patakarang ito.
Kung hindi ito tinukoy, hindi nito babaguhin ang URL ng seed ng Mga Variation.</translation>
<translation id="5561811616825571914">Awtomatikong pumipili ng mga certificate ng client para sa mga site na ito sa screen ng pag-sign in</translation>
<translation id="556941986578702361">Kontrolin ang awtomatikong pagtatago ng shelf ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" />.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa 'AlwaysAutoHideShelf', palaging awtomatikong itatago ang shelf.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa 'NeverAutoHideShelf', hindi kailanman awtomatikong itatago ang shelf.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, hindi ito mababago o ma-o-override ng mga user.
Kung hinayaan na hindi nakatakda ang patakaran, mapipili ng mga user kung dapat na awtomatikong itago ang shelf.</translation>
<translation id="557360560705413259">Kapag na-enable ang setting na ito, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang commonName ng isang certificate ng server upang magtugma ng hostname kung walang subjectAlternativeName na extension ang certificate, hangga't matagumpay itong nava-validate at nache-chain sa lokal na na-install na mga CA certificate.
Tandaan na hindi ito inirerekomenda, dahil maaari itong maging daan sa pag-bypass sa nameConstraints na extension na naghihigpit sa mga hostname kung saan maaaring awtorisahan ang isang certificate.
Kung hindi naitakda ang patakarang ito, o kung naitakda ito sa false, hindi pagkakatiwalaan ang mga certificate ng server na walang subjectAlternativeName na extension na naglalaman ng DNS name o IP address.</translation>
<translation id="5581292529942108810">I-configure ang mga patakarang nauugnay sa Chrome Reporting Extension.
May bisa lang ang patakarang ito kapag naka-enable ang <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" />, at naka-enroll sa <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" /> ang machine.</translation>
<translation id="5584132346604748282">Kontrolin ang mga serbisyo ng lokasyon ng Google sa Android</translation>
<translation id="5586942249556966598">Walang gawin</translation>
<translation id="5592242031005200087">
Kung ie-enable ang patakaran, ang bawat isa sa mga pinangalanang pinagmulan sa
comma-separated list ay tatakbo sa sarili nitong proseso. Ia-isolate din nito ang
mga pinagmulang pinangalanan ng mga subdomain; hal., kapag tinukoy ang https://example.com/,
maa-isolate din ang https://foo.example.com/ bilang bahagi ng
site na https://example.com/.
Kung idi-disable ang patakaran, walang mangyayaring hayagang Pag-isolate ng Site at madi-disable ang mga field trial ng IsolateOriginsAndroid at SitePerProcessAndroid. Mae-enable pa rin nang manual ng mga user ang IsolateOrigins, sa pamamagitan ng command line flag.
Kung hindi iko-configure ang patakaran, mababago ng user ang setting na ito.
TANDAAN: Sa Android, pang-eksperimento ang Pag-isolate ng Site. Huhusay ang suporta sa paglipas ng panahon, ngunit sa kasalukuyan, maaari itong magdulot ng mga problema sa performance.
TANDAAN: Nalalapat lang ang patakarang ito sa Chrome sa Android na tumatakbo sa mga device lang na mayroong mahigit sa 1GB na RAM. Para mailapat ang patakaran sa mga hindi Android na platform, gamitin ang IsolateOrigins.
</translation>
<translation id="5599461642204007579">Mga setting ng pamamahala ng <ph name="MS_AD_NAME" /></translation>
<translation id="5630352020869108293">Ipanumbalik ang huling session</translation>
<translation id="5645779841392247734">Payagan ang cookies sa mga site na ito</translation>
<translation id="5689430183304951538">Default na laki ng page ng pag-print</translation>
<translation id="5693469654327063861">Payagan ang paglipat ng data</translation>
<translation id="5694594914843889579">Kapag nakatakda sa true ang patakarang ito, hindi magiging available ang external storage sa browser ng file.
Naaapektuhan ng patakarang ito ang lahat ng uri ng storage media. Halimbawa: Mga USB flash drive, external hard drive, SD at iba pang mga memory card, optical storage atbp. Hindi naaapektuhan ang internal storage, samakatuwid, maa-access pa rin ang mga file na naka-save sa folder na Download. Hindi rin naaapektuhan ng patakarang ito ang Google Drive.
Kung hindi pinapagana ang setting na ito o hindi naka-configure, magagamit ng mga user ang lahat ng sinusuportahang uri ng external storage sa kanilang device.</translation>
<translation id="5697306356229823047">I-ulat ang mga user ng device</translation>
<translation id="5699487516670033016">Tumutukoy sa lifetime (sa mga oras) ng cache ng data sa pag-authenticate. Ginagamit ang cache para mapabilis ang pag-sign in. Naglalaman ito ng pangkalahatang data (pangalan ng workgroup, atbp.) tungkol sa mga naka-affiliate na realm, ibig sabihin, mga realm na pinagkakatiwalaan ng realm ng machine. Walang kina-cache na data na partikular sa user o para sa mga hindi naka-affiliate na realm. Maki-clear ang cache kapag na-reboot ang device.
Kung hindi nakatakda ang patakaran, maaaring gamiting muli ang naka-cache na data sa pag-authenticate nang hanggang 73 oras.
Kung nakatakda sa 0 ang patakaran, naka-off ang pag-cache ng data. Maaaring lubos na mapabagal nito ang pag-sign in para sa mga naka-affiliate na user dahil kakailanganing kumuha ng data na partikular sa realm sa tuwing magsa-sign in.
Tandaang kina-cache ang data ng realm kahit para sa mga ephemeral na user. Dapat i-off ang cache kung dapat iwasan ang pag-trace sa realm ng mga ephemeral na user.</translation>
<translation id="570062449808736508">Kapag nakatakda ang patakarang ito sa isang string na may laman, babasahin ng WebView ang mga paghihigpit sa URL mula sa provider ng content gamit ang ibinigay na pangalan ng kinauukulan.</translation>
<translation id="5701714006401683963">Kung itatakda ang patakarang ito sa false, gagana ang pinapamahalaang session ng bisita ayon sa nakadokumento sa https://support.google.com/chrome/a/answer/3017014 - ang pamantayang "Pampublikong Session."
Kung itatakda ang patakarang ito sa true o hahayaang hindi nakatakda, gagana ang pinapamahalaang session ng bisita sa "Pinapamahalaang Session" na nag-aalis ng maraming paghihigpit na ipinapatupad para sa regular na "Mga Pampublikong Session."
Kung itatakda ang patakarang ito, hindi ito mababago o mao-override ng user.</translation>
<translation id="572155275267014074">Mga setting ng Android</translation>
<translation id="5722934961007828462">Kapag naka-enable ang setting na ito, palaging magsasagawa ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> ng pagsusuri sa pagbawi para sa mga server certificate na matagumpay na nagpapatotoo at nilagdaan ng mga lokal na naka-install na CA certificate.
Kung hindi makakuha ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> ng impormasyon sa status ng pagbawi, ituturing ang mga naturang certificate bilang nabawi ('hard-fail').
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito, o kung nakatakda sa false, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang umiiral nang mga setting ng online na pagsusuri sa pagbawi.</translation>
<translation id="5728154254076636808">I-enable ang paggawa ng mga roaming na kopya para sa data ng profile sa <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="5732972008943405952">I-import ang data ng form ng autofill mula sa default na browser sa unang pagtakbo</translation>
<translation id="5765780083710877561">Paglalarawan:</translation>
<translation id="5770738360657678870">Dev channel (maaaring hindi stable)</translation>
<translation id="5774856474228476867">URL sa paghahanap ng default na provider ng paghahanap</translation>
<translation id="5776485039795852974">Magtanong sa tuwing gustong ipakita ng site ang mga notification sa desktop</translation>
<translation id="5781412041848781654">Tinutukoy kung aling library ng GSSAPI ang gagamitin para sa pagpapatotoo ng HTTP. Maaari kang magtakda ng pangalan ng library lang, o ng buong path.
Kung walang setting na ibibigay, babalik ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa paggamit ng default na pangalan ng library.</translation>
<translation id="5781806558783210276">Tinutukoy ang tagal ng oras na walang input ng user na kapag lumipas ay gagawin ang pagkilos kapag idle kapag tumatakbo gamit ang power ng baterya.
Kapag nakatakda ang patakarang ito, tinutukoy nito ang tagal ng oras na dapat manatiling idle ang user bago gawin ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang pagkilos kapag idle, na maaaring hiwalay na i-configure.
Kapag hindi nakatakda ang patakarang ito, may default na tagal ng oras na gagamitin.
Dapat tukuyin ang halaga ng patakaran ayon sa millisecond.</translation>
<translation id="5783009211970309878">Mga Header at Footer ng Pag-print</translation>
<translation id="5809210507920527553">Nagkokontrol sa mga setting para sa Linux container (Crostini).</translation>
<translation id="5809728392451418079">Itakda ang display name para sa mga account na lokal sa device</translation>
<translation id="5814301096961727113">Itakda ang default na katayuan ng isinalitang feedback sa screen sa pag-login</translation>
<translation id="5815129011704381141">Awtomatikong mag-reboot pagkatapos mag-update</translation>
<translation id="5815353477778354428">Kino-configure ang direktoryong gagamitin ng <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> para sa pag-iimbak ng data ng user.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, gagamitin ng <ph name="PRODUCT_FRAME_NAME" /> ang ibinigay na direktoryo.
Tingnan ang https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables para sa isang listahan ng mga variable na magagamit.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang setting na ito, gagamitin ang default na direktoryo ng profile.</translation>
<translation id="5826047473100157858">Tinutukoy kung maaaring buksan ng user o hindi ang mga pahina sa mode na Incognito sa <ph name="PRODUCT_NAME" />.
Kung pinili ang 'Pinagana' o hinayaang hindi nakatakda ang patakaran, maaaring buksan sa mode na Incognito ang mga pahina.
Kung pinili ang 'Hindi Pinagana', hindi maaaring buksan sa mode na Incognito ang mga pahina.
Kung pinili ang 'Ipinilit', maaari LAMANG buksan ang mga pahina sa mode na Incognito.</translation>
<translation id="582857022372205358">I-enable ang short edge duplex na pag-print</translation>
<translation id="583091600226586337">
Kung naka-enable ang patakaran, itatanong sa user kung saan ise-save ang bawat file bago i-download ang mga ito.
Kung naka-disable ang patakaran, magsisimula kaagad ang mga pag-download, at hindi itatanong sa user kung saan ise-save ang file.
Kung hindi na-configure ang patakaran, mababago ng user ang setting na ito.
</translation>
<translation id="5832274826894536455">Mga patakarang hindi na ginagamit</translation>
<translation id="5835124959204887277">Tumutukoy ng mga URL at domain kung saan walang ipapakitang prompt kapag humiling ng mga certificate ng pagpapatunay mula sa Mga Security Key. Bukod pa rito, may ipapadalang signal sa Security Key na nagsasaad na maaaring gumamit ng indibidwal na pagpapatunay. Kung wala ito, ipo-prompt ang mga user sa Chrome 65+ kapag humiling ang mga site ng pagpapatunay ng Mga Security Key.
Tutugma lang ang mga URL (tulad ng https://example.com/some/path) bilang mga U2F appID. Tutugma lang ang mga domain (tulad ng example.com) bilang mga webauthn RP ID. Samakatuwid, upang masaklaw ang mga U2F at webauthn API para sa isang partikular na site, kailangang parehong ilista ang appID URL at domain.</translation>
<translation id="5836064773277134605">Paghigpitan ang saklaw ng UDP port na ginamit ng host ng malayuang pag-access</translation>
<translation id="5861856285460256766">Configuration ng Access Code ng Magulang</translation>
<translation id="5862253018042179045">Itakda ang default na katayuan ng tampok na pagiging naa-access ng sinasalitang feedback sa screen sa pag-login.
Kung nakatakda sa true ang patakarang ito, i-e-enable ang sinasalitang feedback kapag ipinakita ang screen sa pag-login.
Kung nakatakda sa false ang patakarang ito, idi-disable ang high sinasalitang feedback kapag ipinakita ang screen sa pag-login.
Kung itatakda mo ang patakarang ito, maaari itong pansamantalang i-override ng mga user sa pamamagitan ng pag-enable o pag-disable ng sinasalitang feedback. Gayunpaman, hindi mananaig ang pinili ng user at mababalik ang default sa tuwing ipapakitang muli ang screen sa pag-login o kung manatiling idle ang user sa screen sa loob ng isang minuto.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, naka-disable ang sinasalitang feedback kapag unang ipinakita ang screen sa pag-login. Maaaring i-enable o i-disable ng mga user ang sinasalitang feedback anumang oras at mananatili ang katayuan nito sa screen sa pag-login sa pagitan ng mga user.</translation>
<translation id="5868414965372171132">Configuration ng network sa antas ng user</translation>
<translation id="5879014913445067283">Kinokontrol ang pagtuklas ng File Share sa Network sa pamamagitan ng <ph name="NETBIOS_NAME" /></translation>
<translation id="5883015257301027298">Default na setting ng cookies</translation>
<translation id="5887414688706570295">Kino-configure ang prefix ng TalkGadget na gagamitin ng mga host ng malayuang pag-access at pinipigilan ang mga user na baguhin ito.
Kung tinukoy, idurugtong ang prefix na ito sa mismong pangalan ng TalkGadget upang lumikha ng buong domain name para sa TalkGadget. Ang mismong domain name ng TalkGadget ay '.talkgadget.google.com'.
Kung pinapagana ang setting na ito, gagamitin ng mga host ang custom na domain name kapag ina-access ang TalkGadget sa halip na ang default na domain name.
Kung hindi pinapagana o hindi nakatakda ang setting, ang default na domain name ng TalkGadget ('chromoting-host.talkgadget.google.com') ang gagamitin para sa lahat ng host.
Hindi naaapektuhan ng setting ng patakaran na ito ang client ng malayuang pag-access. Palaging gagamitin ng mga ito ang 'chromoting-client.talkgadget.google.com' upang i-access ang TalkGadget.</translation>
<translation id="5893553533827140852">Kung naka-enable ang setting na ito, ipo-proxy ang mga kahilingan sa pagpapatunay ng gnubby sa isang malayuang koneksyon sa host.
Kung naka-disable o hindi naka-configure ang setting na ito, hindi ipo-proxy ang mga kahilingan sa pagpapatunay ng gnubby.</translation>
<translation id="5898486742390981550">Kapag maraming user ang naka-log in, ang pangunahing user lang ang maaaring gumamit ng mga Android app.</translation>
<translation id="5900196529149231477">
Nalalapat ang patakarang ito sa screen ng pag-sign in. Pakitingnan din ang patakarang <ph name="ISOLATE_ORIGINS_POLICY_NAME" /> na nalalapat sa session ng user. Inirerekomendang itakda ang parehong patakatan sa iisang value. Kung hindi magtutugma ang mga value, maaaring magkaroon ng pagkaantala kapag pumapasok sa session ng user habang inilalapat ang value na tinukoy ng patakaran ng user.
Kung ie-enable ang patakaran, tatakbo ang bawat pinangalanang pinagmulan sa comma-separated list sa sarili nitong proseso. Ia-isolate din nito ang mga pinagmulang pinangalanan ng mga subdomain; hal., kapag tinukoy ang https://example.com/, maa-isolate din ang https://foo.example.com/ bilang bahagi ng site na https://example.com/.
Kung idi-disable ang patakaran, madi-disable ang mga feature ng IsolateOrigins at SitePerProcess. Mae-enable pa rin nang manual ng mga user ang IsolateOrigins, sa pamamagitan ng mga command line flag.
Kung hindi iko-configure ang patakaran, gagamitin ang mga default na setting ng pag-isolate ng site ng platform para sa screen ng pag-sign in.
</translation>
<translation id="5901427587865226597">Duplex na pag-print lang</translation>
<translation id="5906199912611534122">Pinapayagan ang pag-enable o pag-disable ng pag-throttle ng network.
Naaangkop ito sa lahat ng user, at sa lahat ng interface sa device. Kapag naitakda na,
magpapatuloy ang pag-throttle hanggang sa mabago ang patakaran upang i-disable na ito.
Kung nakatakda sa false, walang pag-throttle.
Kung nakatakda sa true, naka-throttle ang system upang makamit ang mga partikular na rate ng pag-upload at pag-download (sa kbits/s).</translation>
<translation id="5921713479449475707">Pinapayagan ang mga pag-download ng autoupdate sa pamamagitan ng HTTP</translation>
<translation id="5921888683953999946">Itakda ang default na katayuan ng pagiging naa-access ng malaking cursor sa screen sa pag-login.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa true, ma-e-enable ang malaking cursor kapag ipinakita ang screen sa pag-login.
Kung nakatakda ang patakarang ito sa false, madi-disable ang malaking cursor kapag ipinakita ang screen sa pag-login.
Kung itatakda ang patakarang ito, maaaring palitan ito nang pansamantala ng mga user sa pamamagitan ng pag-e-enable o pagdi-disable ng malaking cursor. Gayunpaman, hindi mananaig ang napili ng user at mababalik ang default sa tuwing ipapakitang muli ang screen sa pag-login o kung manatiling idle ang user sa screen sa pag-login sa loob ng isang minuto.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, madi-disable ang malaking cursor kapag unang ipinakita ang screen sa pag-login. Maaaring i-enable o i-disable ng mga user ang malaking cursor anumang oras at mananatili ang katayuan nito sa screen sa pag-login sa pagitan ng mga user.</translation>
<translation id="5929855945144989709">Payagan ang mga device na magpatakbo ng mga virtual machine sa Chrome OS</translation>
<translation id="5932767795525445337">Maaari ding gamitin ang patakarang ito upang mag-pin ng mga Android app.</translation>
<translation id="5936622343001856595">Pinupuwersa na gawin ang mga query sa Paghahanap sa Web ng Google nang nakatakda ang SafeSearch sa aktibo at pinipigilan ang mga user na baguhin ang setting na ito.
Kung papaganahin mo ang setting na ito, laging magiging aktibo ang SafeSearch sa Paghahanap sa Google.
Kung hindi mo papaganahin ang setting na ito o hindi magtatakda ng halaga, hindi ipapatupad ang SafeSearch sa Paghahanap sa Google.</translation>
<translation id="5946082169633555022">Beta channel</translation>
<translation id="5950205771952201658">Dahil sa hindi nagbibigay ang mga soft-fail, online na pagsusuri sa pagbawi ng anumang benepisyo ng kaligtasan, dini-disable ang mga ito bilang default sa bersyon 19 ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> at mas bago. Sa pamamagitan ng pagtatakda sa patakarang ito sa true, naibabalik ang nakaraang gawi at maisasagawa ang mga online na pagsusuri sa OCSP/CRL.
Kung hindi nakatakda ang patakaran, o kung nakatakda sa false, ang <ph name="PRODUCT_NAME" /> ay hindi magsasagawa ng mga online na pagsusuri sa pagbawi sa <ph name="PRODUCT_NAME" /> 19 at mas bago.</translation>
<translation id="5966615072639944554">Mga extension na pinapayagang gamitin ang API ng malayuang pagpapatotoo</translation>
<translation id="5983708779415553259">Default na pagkilos para sa mga site na wala sa anumang pack ng nilalaman</translation>
<translation id="5997543603646547632">Gamitin ang 24 na oras na orasan bilang default</translation>
<translation id="5997846976342452720">Tumutukoy kung dapat i-disable ang finder ng plugin (hindi na ginagamit)</translation>
<translation id="6017568866726630990">Ipakita ang dialog ng system sa pag-print sa halip na ang preview sa pag-print.
Kapag pinagana ang setting na ito, bubuksan ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> ang dialog ng system sa pag-print sa halip na ang built-in na preview sa pag-print kapag humihiling ang isang user na mag-print ng isang pahina.
Kung hindi nakatakda ang patakarang ito o nakatakda sa false, iti-trigger ng mga command sa pag-print ang screen ng preview sa pag-print.</translation>
<translation id="6022948604095165524">Pagkilos sa startup</translation>
<translation id="6023030044732320798">Tumutukoy ng hanay ng mga patakarang ipapasa sa runtime ng ARC. Dapat ay valid na JSON ang value.
Magagamit ang patakarang ito upang i-configure kung aling mga Android app ang awtomatikong ii-install sa device:
{
"type": "object",
"properties": {
"applications": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"packageName": {
"description": "Identifier ng Android app, hal., "com.google.android.gm" para sa Gmail",
"type": "string"
},
"installType": {
"description": "Tumutukoy sa kung paano ii-install ang isang app. OPTIONAL: Hindi awtomatikong ii-install ang app, ngunit maaari itong i-install ng user. Ito ang default kung hindi tutukuyin ang patakarang ito. PRELOAD: Awtomatikong ii-install ang app, ngunit maaari itong i-uninstall ng user. FORCE_INSTALLED: Awtomatikong ii-install ang app at hindi ito maaaring i-uninstall ng user. BLOCKED: Naka-block ang app at hindi maaaring i-install. Kung na-install ang app alinsunod sa dating patakaran, maa-uninstall ito.",
"type": "string",
"enum": [
"OPTIONAL",
"PRELOAD",
"FORCE_INSTALLED",
"BLOCKED"
]
},
"defaultPermissionPolicy": {
"description": "Patakaran sa pagbibigay ng mga kahilingan sa pahintulot sa mga app. PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED: Hindi tinukoy ang patakaran. Kung walang tutukuying patakaran para sa isang pahintulot sa anumang antas, gagamitin bilang default ang `PROMPT` na gawi. PROMPT: Nagpa-prompt sa user na magbigay ng pahintulot. GRANT: Awtomatikong nagbibigay ng pahintulot. DENY: Awtomatikong hindi nagbibigay ng pahintulot.",
"type": "string",
"enum": [
"PERMISSION_POLICY_UNSPECIFIED",
"PROMPT",
"GRANT",
"DENY"
]
},
"managedConfiguration": {
"description": "Partikular sa app na object ng configuration ng JSON na may hanay ng mga key-value na pares, hal., '"managedConfiguration": { "key1": value1, "key2": value2 }'. Tinutukoy ang mga key sa manifest ng app.",
"type": "object"
}
}
}
}
}
}
Upang mag-pin ng mga app sa launcher, tingnan ang PinnedLauncherApps.</translation>
<translation id="602728333950205286">Instant na URL ng default na provider ng paghahanap</translation>
<translation id="603410445099326293">Mga parameter para sa URL ng mungkahi na ginagamit ang POST</translation>
<translation id="6034341625190551415">Nagkokontrol sa pampublikong session at mga uri ng account ng kiosk.</translation>
<translation id="6036523166753287175">Paganahin ang firewall traversal mula sa host ng malayuang pag-access</translation>
<translation id="6070667616071269965">Mga layout ng keyboard sa screen ng pag-sign in ng device</translation>
<translation id="6074963268421707432">Huwag payagan ang anumang site na magpakita ng mga notification sa desktop</translation>
<translation id="6074964551275531965">Itakda ang yugto ng panahon para sa mga notification sa pag-update</translation>
<translation id="6076099373507468537">Inilalarawan ang listahan ng mga USB device na pinahihintulutang i-detach mula sa kernel driver ng mga ito upang magamit sa chrome.usb API sa mismong web application. Ang mga entry ay mga pares ng Identifier ng USB Vendor at Identifier ng Produkto na magagamit sa pagtukoy ng isang partikular na hardware.
Kung hindi mako-configure ang patakarang ito, hindi magkakaroon ng laman ang listahan ng mga nade-detach na USB device.</translation>
<translation id="6083631234867522991">Windows (mga Windows client):</translation>
<translation id="6091233616732024397">Pwersahin ang mga user na mag-sign in para magamit ang browser</translation>
<translation id="6093156968240188330">Binibigyang-daan ang mga remote na user na makipag-ugnayan sa mga elevated window sa mga session ng remote na tulong</translation>
<translation id="6095999036251797924">Tinutukoy kung gaano katagal dapat na walang input mula sa user bago ma-lock ang screen kapag AC power o baterya ang ginagamit
Kapag itinakda ang haba ng oras sa value na mas malaki sa zero, katumbas nito ang tagal ng pagiging idle ng user bago i-lock ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang screen.
Kapag itinakda ang haba ng oras sa zero, hindi ila-lock ng <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> ang screen kapag naging idle ang user.
Kapag hindi itinakda ang haba ng oras, gagamitin ang isang default na haba ng oras.
Ang inirerekomendang paraan ng pag-lock ng screen sa idle ay ang i-enable ang pagla-lock ng screen habang naka-suspend at hayaang mag-suspend ang <ph name="PRODUCT_OS_NAME" /> pagkatapos ang itinakdang oras ng pagiging idle. Dapat lang gamitin ang patakarang ito kapag magaganap ang pagla-lock ng screen sa loob ng mas maikling panahon kaysa sa suspend o kapag hindi mo gustong mangyari ang pag-suspend habang naka-idle.
Dapat tukuyin ang value ng patakaran sa milliseconds. Itinatakda ang mga value upang maging mas maikli ang mga ito kaysa sa itinakdang oras ng pagiging idle.</translation>
<translation id="6097601282776163274">Nag-e-enable sa pangongolekta ng naka-anonymize na data na may key ng URL</translation>
<translation id="6099853574908182288">Default na printing color mode</translation>
<translation id="6107642964266628393">Nagkokontrol kung paano at kailan inilalapat ang mga update ng Chrome OS.</translation>
<translation id="6111936128861357925">Pahintulutan ang Dinosaur Easter Egg Game</translation>
<translation id="6114416803310251055">hindi na ginagamit</translation>
<translation id="6133088669883929098">Payagan ang lahat ng site na gumamit ng pagbuo ng key</translation>
<translation id="6145799962557135888">Binibigyang-daan kang magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy ng mga site na pinapayagang magpatakbo ng JavaScript.
Kung hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito gagamitin ang global na default na halaga para sa lahat ng site mula sa patakarang 'DefaultJavaScriptSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi man ay sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="614662973812186053">Kinokontrol din ng patakarang ito ang pagkolekta ng data ng paggamit at diagnostic sa Android.</translation>
<translation id="6153048425064249648">Kinokontrol ng patakarang ito ang pag-uulat ng <ph name="PRODUCT_NAME" /> sa cloud, na nag-a-upload ng impormasyon tungkol sa pagpapatakbo ng browser sa Google Admin console.
Kapag ang patakarang ito ay hinayaang hindi nakatakda o nakatakda sa False, walang kokolektahin o ia-upload na data.
Kapag ang patakarang ito ay nakatakda sa True, kokolektahin at ia-upload ang data sa Google Admin console.
Para makontrol kung anong data ang ina-upload, pakigamit ang mga patakaran sa grupong Chrome Reporting Extension.
May bisa lang ang patakarang ito kapag naka-enroll ang machine sa <ph name="MACHINE_LEVEL_USER_CLOUD_POLICY_ENROLLMENT_TOKEN_POLICY_NAME" />.
Dahil sa patakarang ito, sapilitang ii-install ang <ph name="CHROME_REPORTING_EXTENSION_NAME" /> para sa pag-uulat, at ino-override ang anumang patakaran ng extension na nauugnay sa extension na iyon.</translation>
<translation id="6155247658847899816">Kapag nakatakda ang patakarang ito, itatakda ang resolution at scale factor ng bawat
display sa mga tinukoy na value. Ilalapat ang mga setting ng external na display
sa lahat ng nakakonektang external na display.
Dapat tukuyin ang mga value ng "external_width" at "external_height" sa
mga pixel. Dapat tukuyin ang mga value ng "external_scale_percentage" at
"internal_scale_percentage" sa mga porsyento.
Kung itatakda sa true ang "external_use_native," babalewalain ng patakaran ang mga value ng
"external_height" at "external_width" at itatakda nito ang resolution ng mga external
na display sa native na resolution ng mga ito.
Kung false o hindi ibibigay ang "external_use_native" at hindi ibibigay ang
"external_height" o "external_width," hindi maaapektuhan ng patakaran
ang mga setting ng external na display. Kung hindi sinusuportahan ang tinukoy na resolution o
scale factor ng ilang display, hindi malalapat ang patakaran sa
display na iyon.
Kung itatakda sa true ang "inirerekomendang" flag, maaaring baguhin ng mga user ang resolution at
scale factor ng anumang display sa pamamagitan ng page ng mga setting pagkatapos mag-log in, ngunit
mao-override ang mga setting ng mga ito ng value ng patakaran sa susunod na pag-reboot.
Kung itatakda sa false o hindi itatakda ang "inirerekomendang" flag, hindi mababago ng mga user ang
mga setting ng display.</translation>
<translation id="6155936611791017817">Itakda ang default na katayuan ng malaking cursor sa screen ng pag-login</translation>
<translation id="6157537876488211233">Listahang pinaghihiwalay ng kuwit ng mga panuntunan sa pag-bypass ng proxy</translation>
<translation id="6158324314836466367">Pangalan ng web store na enterprise (hindi na ginagamit)</translation>
<translation id="6181608880636987460">Nagbibigay-daan sa iyo na magtakda ng isang listahan ng mga pattern ng url na tumutukoy sa mga site na hindi pinapahintulutang magpatakbo sa plugin na <ph name="FLASH_PLUGIN_NAME" />.
Kung hahayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, ang pangkalahatang default na value ang gagamitin para sa lahat ng site na magmumula sa patakarang 'DefaultPluginsSetting' kung nakatakda ito, o kung hindi, sa personal na configuration ng user.</translation>
<translation id="6190022522129724693">Default na setting ng mga popup</translation>
<translation id="6190367314942602985">Iulat ang impormasyon ng Pagkakakilanlan ng User</translation>
<translation id="6197453924249895891">Nagbibigay-daan sa pag-access ng mga corporate key sa mga extension.
Nakatalaga ang mga key par sa corporate na paggamit kung nabuo ang mga ito gamit ang chrome.enterprise.platformKeys API sa isang pinapamahalaang account. Ang mga key na na-import o nabuo sa ibang paraan ay hindi nakatalaga para sa corporate na paggamit.
Tanging ang patakarang ito lang ang kumokontrol sa access ng mga key na nakatalaga para sa corporate na paggamit. Hindi maaaring magbigay o bumawi ang user ng access sa mga corporate key patungo sa mga extension o pabalik.
Bilang default, hindi maaaring gamitin ng extension ang isang key na nakatalaga para sa corporate na paggamit, na katumbas sa pagtatakda ng allowCorporateKeyUsage sa false para sa extension na iyon.
Kung nakatakda ang allowCorporateKeyUsage lang sa true para sa isang extension, maaari itong gumamit ng anumang key ng platform na nakamarka para sa corporate na paggamit upang mag-sign ng arbitrary na data. Dapat lang ibigay ang pahintulot na ito kung ang extension ay pinagkakatiwalaan na mag-secure ng access sa key laban sa mga attacker.</translation>
<translation id="6208896993204286313">Iulat ang Impormasyon ng Patakaran ng <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6210259502936598222">Iulat ang Impormasyon ng Bersyon ng OS at <ph name="PRODUCT_NAME" /></translation>
<translation id="6211428344788340116">Iulat ang mga oras ng aktibidad ng device.
Kung hindi nakatakda ang setting na ito o nakatakda ito sa True, iuulat ng mga naka-enroll na device ang mga yugto ng panahon kung kailan aktibo sa device ang user. Kung nakatakda ito sa False, hindi itatala o iuulat ang mga oras ng aktibidad ng device.</translation>